You are on page 1of 30

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh

ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

PHN I - T VN
1. L do chn ti
Trong nhng nm gn y, BGD &T ra i mi cch dy, cch
hc cch nh gi cht l ng dy v hc. l vic chuyn t hnh thc thi t
t lun sang hnh thc trc nghim. Vic gii quyt cc cu hi trc nghim
trong mt khong thi gian ngn khng phi l vn n gin, n i hi
nhiu yu t, tm l, kin thc, k nng, k xo v phn x nhanh ca cc em
hc sinh. Mt thc t hin nay l thi kiu no th dy theo kiu . Do vy
nhng bi tp hnh thnh t duy cho hc sinh trc y vn c ch trng th
nay li t c ch . Do vy mt bng chung v chiu su s gim, hc sinh
khng khc su c bn cht, t duy ha hc tr li cu hi trc nghim
chnh xc v nhanh chng.
lm c iu , tc gi trn tr nhiu nm, p dng nhiu i t ng
hc sinh v kt qu ng tin cy.
Xut pht t nhng l do trn ti chn ti Hnh thnh t duy khi
qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh, ng dng gii nhanh
bi tp trc nghim ha hc lm sng kin kinh nghim ca mnh.
2. Mc ch nghin cu:
Bi vit ny nhm hng dn hc sinh hnh thnh t duy khi qut ha
mt s dng bi tp ha hc, gip hc sinh t t m ra cc quy lut trong ha
hc, gy hng th cho hc sinh tr ong qu trnh gii bi tp ha hc.Hng
dn hc sinh t tm ti cc quy lut xy dng bi ton khi qut ha v bi
ton m rng. t hc sinh t rt ra qui lut gii nhanh cho mt s dng
bi tp trc nghim v t tm ra cc qui lut khc na. V iu quan trng l
hc sinh s c t duy tt, gii bi tp trc nghim chnh xc v nhanh hn
3. i tng v phm vi :

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bi tp trc nghim khch quan nhiu la chn phn loi hc sinh


nhng mc khc nhau, cho nn vi mi i tng hc sinh th u c cc loi
bi ph hp. iu phc thuc vo ngi ra thi trc nghim. Ngi ra
thi trc nghim phi nm r nhng sai st h thng ca hc sinh ra c b
p n nhiu hay. Khng phi bi no cng ch to c p n nhiu.
Phm vi: Hu ht cc i tng hc sinh, hc sinh mc trung b nh cng
c th hnh thnh t duy khi qut ha v ng dng gii nhanh c. V t
duy khi qut ha c xy dng t bi tp thc tin, vn c sn nhiu ti
liu.
PHN II NI DUNG
1. C s l lun:
Hin nay b gio dc v o to chuyn hnh thc nh gi trc
nghim c 3 nm. Gio vin cng c ph cp cch dy, cch ra
trc nghim cho hc sinh, ng thi hc sinh cng thay i cch hc, song s
thay i c th nhiu hoc c th t vi gio vin v hc sinh, hiu qu gio
dc s nh th no? iu ph thuc vo s say m tm ti v sng to ca
gio vin v hc sinh.
Ngy nay vic ng dng cng ngh thng tin gp phn nng cao
cht lng dy v hc n vi tng ngnh, tng ngh, tng gio vin v tng
hc sinh.
H thng bi tp trc nghim cng c nhiu thay i. l vic xy
dng p n nhiu cho hc sinh. y l mt vn cng phu v sng to ca
gio vin.
Gio vin xy dng cc bi ton mu, phn tch cc sai lm hc sinh
thng gp, hng dn hc sinh t cc bi ton c bn khc nhau t hc
sinh c th khi qut ha c bi ton.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

V vy, trong ho hc t ra mt yu cu vi ngi dy v ngi hc


l cn gy s hng th trong hc tp, h ng dn hc sinh i tm chn l v
hc sinh bit vn dng chn l tr li chnh xc v nhanh cc bi tp trc
nghim ha hc
2. C s thc tin :
Thc t hnh thc thi trc nghim cng khng phi l mi m na. a
phn gio vin u thay i cch dy. Nhng vn c mt s gio vin thay i
cha c l bao nhiu, c bit l gio vin t c iu kin tip xc vi cng
ngh thng tin v khai thc cng ngh thng tin cn hn ch, cn nng n vi
hnh thc t lun. Khng gy c cho hc sinh thch v hng th vi mn
ha hc. So vi gio vin v hc sinh thnh ph, ti nguyn internet nh th
vin trc tuyn, dy hc trc tuyn, tr ng trc tuyn quen dn vi gio
vin v hc sinh thnh ph, cn nng thn, mt s ni cha c iu kin ny,
mt s ni c nhng khai thc n cn hn ch. Kt qu ging dy s thp
hn so vi nhng vng c iu kin. Do cha nm r v nhng im c
trng ca bi tp trc nghim khch quan nhiu la chn, nhiu gio vin ch
ra c p s ng m khng ra c p n nhiu, hoc ra p n nhiu
cha ngh thut, do s khng gy c hng th hc tp, hc sinh s chn
ba nn khng khc su c bn cht ca bi ton ha hc, hon thnh kt
qu thi s khng cao. Hc sinh khng tm ra chn l cho bn thn mnh.
3. Cc bin php thc hin :
Trc tin gio vin cn thc hin cc bc sau:
Bc 1. Cho hc sinh lm bi tp c bn ( Bi tp c sn nhiu ti liu).
gii bi tp ny bnh thng. Vic gii bi tp ny hc sinh c th p dng cc
nh lut c bn ca ha hc. Nu hc sinh khng lm c th hng dn
tng bc.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bc 2. Sau khi hc sinh gii xong chng ta phn tch cc sai st thng gp
ca hc sinh.
Bc 3. Chng ta cho hc sinh xy dng bi ton dng khi qut ha. Gio
vin c th cho cc nhm tho lun bo co.
Bc 4. ng dng ca khi qut ha tr n gii mt s dng bi tp trc
nghim.
Sau y l cc bc xy dng xy dng bi tp hnh thnh t duy khi
qut ha mt s dng bi tp trc nghim ha hc cho hc sinh, n g dng
gii nhanh bi tp trc nghim ha hc
Dng 1. Bi ton v cc oxit ca Fe v Fe tc dng vi axit c tnh oxi ha
mnh (H2SO4, HNO3)
V d 1.1
m gam phoi bo st A ngoi khng kh sau mt thi gian bin thnh
hn hp B c khi lng 12 gam gm Fe v cc oxit FeO, Fe 3O4, Fe2O3. Cho
B tc dng hon ton vi axit nitric d thy gii phng ra 2,24 lt kh duy nht
NO. ( Sn phm kh duy nht)
a. Gi tr m l
A. 10,08g

B. 5,04g

C. 5,60g

D. 11,2g

C. 136,08g

D. 40,32g

b. Khi lng HNO3 cn dng l


A. 25,2g

B. 6,30g

Bc 1.
Hng dn gii:
Cng vic ca gio vin l: Hng dn hc sinh tnh khi l ng oxi phn ng
da vo nh lut bo ton khi lng, thit lp qu trnh cho v nhn
electron, thit lp s mol electron nhng v s mol electron nhn, phn tch
cc sai lm ca hc sinh.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

FeO

a. Ta c s Fe

( N 2 ,O2 )

Fe2 O3

B (12gam )

HNO3

Fe3 O4

NO (0,1mol )

Fe

p dng nh lut bo ton khi lng ta c:


mFe mO

mB

12g

mO

mB mFe

(12 m )

nO

12 m
32

Qu trnh oxi ha
Fe m
56

3e

Fe3+(1)

m
56

m
56

Qu trnh kh:
2O2-(2)

O2 +

4e

12 m
32

12 m
8

NO3-

+ 3e + 4H +

0,1

0,3

NO +

0,4

2H 2O(3)

0,1

p dng nh lut bo ton e vo (1,2,3) ta c:


3m
56

12 m
8

0,3

m 10, 08( gam)

Chn A.

b. Ta c HNO 3 ng hai vai tr l cht oxi ha v mi trng


Theo (1) c mt mol Fe cn 3 mol NO 3- lm mi trng tc l
3

m
56

3.10.08
56

0,54 mol

Theo (3) s mol NO3- tham gia oxi ha l 0,1 mol


Vy s mol HNO 3 bng 0,54+0,1=0,64 mol
Vy khi lng HNO3 l 0,64. 63= 40,32g.

Chn D.

Nhn xt:
y l bi tp kh quen thuc trong ch ng trnh ph thng v thng c
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

cc trng thi i hc vo nhng gn y.


Bc 2. Phn tch cc sai st ca hc sinh th ng gp.
Cc sai st hc sinh thng mc phi khi tnh gi tr m
Nu hc sinh p dng bo ton e vo ( 1) v (3) th s c p n C.
Nu hc sinh p dng bo ton e vo ( 1) (2) v (3) nhng xc nh trng thi
cui cng ca Fe l Fe2+ th s c p n D.
p n B c cho vo mt cch ngu nhin bng cch chia i p n ng .
Cc sai lm hc sinh thng mc phi khi tnh khi l ng HNO3
Nu hc sinh coi s mol HNO 3 bng s mol H + trong phng trnh (3) th s
c p n A.
Nu hc sinh coi s mol HNO 3 bng s mol NO3- th s c p n B.
Nu hc sinh sau khi tnh c khi lng ca Fe ri vit phng trnh trc
tip ca Fe vi HNO 3 da vo phng trnh tnh th s c p n C.
Bc 3. Khi qut ha bi tp
Ta c th khi qut ha bi ton ny nh sau:
m gam phoi bo st A ngoi khng kh sau mt thi gian bin thnh
hn hp B c khi lng m1 gam gm Fe v cc oxit FeO, Fe 3O4, Fe2O3. Cho
B tc dng hon ton vi axit nitric d thy gii phng ra V lt kh duy nht
NxOy (Sn phm kh duy nht). Tnh khi lng m ca A, khi lng mui
to thnh, khi lng HNO3 cn dng.
Hng dn gii:
Phn tch bi ton

FeO

Ta c s Fe

( N 2 ,O2 )

B{m1gam}

Fe2 O3
Fe3 O4

HNO3

N xO y{a .(mol )}

Fe

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

p dng nh lut bo ton khi lng ta c:


mFe mO

mB

mhh

mO

mB mFe

(mhh m )

nO

mhh m
32

Qu trnh oxi ha
Fe -

Fe 3+(1)

3e

m
56

m
56

Qu trnh kh:
O2 +

2O 2-(2)

4e

mhh m
32

mhh m
8

x. NO3-

+ (5x-2y)e

x. a

N xOy (3)

(5x-2y)a

t (5x-2y). a = n(mol) trong a l s (mol) ca N xOy


p dng nh lut bo ton e vo (1,2,3) ta c:
3m
56

mhh m
8

n (4)

T (4) ta suy ra:


3m 7.mhh 7.m 56.n

10m 7.mhh 56.n

m 0, 7.mhh 5, 6.n

T y ta ch cn nh biu thc cui c ng l: m 0, 7.mhh 5, 6.n (1) v ch cn


p dng n thi.
Khi lng mui to thnh: m muoi

m
.242 (2)
56

(m tnh c t biu thc trn (1))


Tnh khi lng HNO3 phn ng.
mHNO3

63.(

3.m
x.a ) (3)
56

Nhn xt :

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

n y gio vin c th cho hc sinh lm bi tp vi tc nhn oxi ha l


H2SO4 v cho hc sinh lm bi tp sau y ri rt ra cng thc tng qut cho
cc i lng.
m gam phoi bo st A ngoi khng kh sau mt thi gian bin thnh
hn hp B c khi lng m1 gam gm Fe v cc oxit FeO, Fe 3O4, Fe2O3. Cho
B tc dng hon ton vi axit H 2SO4 d thy gii phng ra V lt kh duy nht
SO2 (sn phm kh duuy nht ). Tnh khi lng m ca A, khi lng mui
to thnh, khi lng H2SO4 cn dng.
Hng dn gii:
Phn tch bi ton

FeO

Ta c s Fe

( N 2 ,O2 )

B{m1gam}

Fe2 O3

H 2 SO4

Fe 2 (SO4 )3 SO2{a .(mol )}

Fe3 O4
Fe

p dng nh lut bo ton khi lng ta c:


mFe mO

mB

mhh

mO

mB mFe

(mhh m )

nO

mhh m
32

Qu trnh oxi ha
Fe -

3e

m
56

Fe 3+(1)

m
56

Qu trnh kh:
O2 +
mhh m
32

2O 2-(2)

4e
mhh m
8

SO42- + 2e + 4H +
a

2a

4a

SO 2 + 2H2O (3)
a
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

t 2 a = n(mol) trong a l s (mol) ca SO2


p dng nh lut bo ton e vo (1,2,3) ta c:
3m
56

mhh m
8

n (4)

T (4) ta suy ra:


3m 7.mhh 7.m 56.n

10m 7.mhh 56.n

m 0, 7.mhh 5, 6.n

T y ta ch cn nh biu thc cui c ng l: m 0, 7.mhh 5, 6.n (1) v ch cn


p dng n thi.
Khi lng mui to thnh l Fe2(SO4)3
2 Fe

Ta c : m
56
mFe2 ( SO4 )3

Fe2 ( SO4 ) 3
m
28

1
nFe .400
2

m
.200
56

(m tnh c t biu thc trn (1))


Tnh khi lng H2SO4 phn ng.
H2SO4 c hai vai tr: oxi ha theo (3) v lm mi tr ng theo (1)
Oxi ha theo (3) bng s mol SO 2
Lm mi trng theo (1) bng
Vy khi lng H2SO4 l (

m 3
.
56 2

3m
mol
112

3m
nSO2 ).98
112

Bc 4. ng dng gii nhanh mt s dng b i tp


p dng cc dng bi tp da vo biu thc chng minh c trn.
Nung 8,4 gam Fe trong khng kh, sau ph n ng thu c m gam X gm Fe,
FeO, Fe 2O3 v Fe 3O4. Ho tan m gam hh X bng HNO3 d, thu c 2,24 lt
kh NO2 (ktc) l sn phm kh duy nht. Gi tr m l:
A. 11,2 gam.

B. 25,2 gam.

C. 43,87 gam

D. 6,8

gam.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Hng dn gii
p dng h qu va chng minh c trn gii nhanh.
nNO

2, 24
22, 4

NO3

1e 2 H

NO2

0,1

0,1 0, 2

0,1

0,1mol

0, 7.mhh 5, 6.n

H 2O

8, 4 0, 7.m 5, 6.0,1

m 11, 2 g

Nhn xt:
p dng h qu chng minh c trn th thu c kt qu rt nhanh.
Nu ta em so snh vi phng php qui i.
- Cch 1: Quy i hn hp X v hai cht FeO v Fe2O3
FeO + 4HNO 3

Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

0,1

0,1

Ta c: 0,15mol
4Fe 3O 2
0, 05

2Fe O 2

n Fe

8, 4
56

0,15mol

2FeO

0,1

0,1mol

2Fe 2O 3
0, 025mol

h X

0,1.72 0, 025.16 0 11, 2g

A ng
- Cch 2: + S dng phng php quy i, quy hn hp X v hai cht Fe v
Fe2O3 ho tan hn hp X vo dung dch HNO3 d ta c:
Fe + 6HNO 3

Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O: n NO

0,1/3

0,1mol

0,1

S mol ca nguyn t Fe to oxit Fe 2O3 l:


n Fe

8, 4
56

0,1
3

Vy m X m Fe m Fe 2O 3

0,35
(mol)
3
0,1
.56
3

n Fe 2O3
0,35
.160
6

1
n Fe
2

0,35
2.3

33, 6
11, 2g
3

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

A ng
Cch 3: Quy hn hp X v mt cht Fe xOy:
FexOy + (6x - 2y) HNO3

xFe(NO3)3 + (3x - 2y) NO2 + (3x -y) H2O

0,1
mol
3x 2y

0,1mol

p dng nh lut bo ton nguyn t st:

8, 4
56

n Fe

0,1.x
3x 2y

x
y

6
7

Vy cng thc (quy i l: Fe6O7 M = 448) v


n Fe6O7

0,1
3.6 2.7

0, 025mol

mX = 0,025. 448 = 11,2g

A ng

Nu hc sinh s dng phng php qui i coi


n Fe 2O3

n Fe

0,35
3

mX

+ Nu n Fe2O3 2n Fe 2.

0,35
(56 160)
3
0,35
3

mX

0,35
(56 320)
3

+ Nu khng cn bng pt : n Fe n NO 2 0,1mol


mX = 0,05 (56 + 80) = 6,8

B sai

25, 2g

43,87g

n Fe

C sai

8, 4
0,1 0, 05mol
56

D sai

Ch : Vn c th quy i hn hp X v hai cht (FeO v Fe3O4) hoc (Fe v


FeO) hoc (Fe v Fe3O4) nhng vic gii tr nn phc tp hn, c th l ta phi
t n s mol mi cht, lp h ph ng trnh, gii h phng trnh hai n s).
Quy i hn hp gm Fe, FeO, Fe 3O4, Fe2O3 v hn hp hai cht FeO, Fe 2O3
l n gin nht.
V d 1. 2:
Nung m gam Fe trong khng kh, sau mt thi gian ta thu c 11,2
gam hn hp cht rn X gm Fe, Fe 2O3, Fe3O4, FeO. Ho tan ht 11,2g hn

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

hp cht rn X vo dung dch HNO3 c nng d thu c 2,24 lt kh NO 2


(ktc) l sn phm kh duy nht. Gi tr m l:
A. 7,28g

B. 5,60g

C. 8,40g

D. 7,40g

Hng dn gii
p dng h qu va chng minh c trn gii nhanh.
nNO

2, 24
22, 4

NO3

1e 2 H

NO2

0,1

0,1 0, 2

0,1

0,1mol

0, 7.mhh 5, 6.n

H 2O

8, 4 0, 7.11, 2 5, 6.0,1

m 8, 4 g

Nhn xt: nu s dng phng php qui i th ta c cc kiu qui i


sau:
- Quy v hn hp X v hai cht Fe v Fe2O3:

Cch 1

Fe 6HNO 3

Fe(NO 3 ) 3 3NO 2 3H 2O

0,1

0,1

S mol ca nguyn t Fe to oxit Fe 2O3 l:


n Fe

0,1

56

mol

Vy mX = mFe + m Fe2O3

n Fe O
2

1
3

0,1

2 56

11, 2 56.

0,1 1 m
3 2 56

Cch 2 quy i hn hp X v FeO v Fe 2O3


Cch 3 quy i hn hp X v Fe xOy

0,1
.160
3

m = 8,4

C ng

m = 8,4 g

m = 8,4 g

Nhng p dng h qu vn l nhanh nht. Nu sn phm kh gm nhiu sn


phm nh NO, NO2, N2O th vic qui i tr nn phc tp hn.
V d 1. 3:
( thi H C- Khi A- 2008). Cho 11,36 gam hn hp gm Fe, FeO,
Fe2O3 v Fe 3O4 phn ng ht vi dd HNO 3 long d thu c 1,344 lt kh
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

NO (sn phm kh duy nht ktc) v dung dch X. C cn dung dch X sau
phn ng c m gam mui khan. Gi tr m l:
A. 34,36 gam.

B. 35,50 gam.

C. 49,09 gam

D. 38,72 gam.

Hng dn gii
p dng h qu va chng minh c trn gii nhanh.
1,344
22, 4

nNO

0, 06mol

NO3

3e

0, 06

0,18 0, 24

4H

0, 7.mhh 5, 6.n

mFe ( NO3 )3

NO 2H 2O
0, 06
8, 4 0, 7.11,36 5, 6.0,18

m 8,96 g

8,96
.242 38, 72
56

Nhn xt chng ta cng c th gii bi tp ny bng phng php qui


i.
Cch 1: Quy i hn hp v hai cht: Fe, Fe 2O3
Ho tan hn hp vi HNO 3 long d

Fe(NO3)3 + NO + 2H 2O

3Fe + 4HNO 3
0,06mol

0,6mol

Fe2O3

(1)

0,06mol
2Fe(NO3)3

0,05

(2)

0,1mol

n NO

T (1)
n Fe 2O3

1,344 lt NO

8
160

1,344
22, 4

0,06mol;

mFe = 56. 0,06 = 3,36 g


0, 05mol

m Fe2O3

11,36 3,36 8g

mX = 242 (0,06 + 0,1) = 38,72g

D ng

Cch 2: Quy hn hp v hai cht: FeO, Fe 2O3


3FeO + 10HNO 3

3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

0,18

0,18mol

Fe2O3

0,06

2Fe(NO3)3

-0,01

-0,02

mFeO = 12,96g;
m Fe(NO3 )3

m Fe2O3

1, 6g

242(0,18 0,02) 38, 72g

D ng

Cch 3: Quy hn hp v mt cht Fe xOy

3FexOy + (12x - 2y)HNO3


3.0, 06
3x 2y

n Fe x O y

3xFe(NO3)3 + (3x - 2y)NO + (6x-y)H2O

3.x.0, 06
3x 2y
11,36
56x 16y

m Fe(NO3 )3

0, 06.3
3x 2y

0,06

150x = 160y

3.16.0, 06
.242 38, 72g
3.16 2.15

x
y

16
15

D ng

V d 1. 4:
Nung 8,96 gam Fe trong khng kh c hn hp A gm FeO, Fe 3O4, Fe2O3.
Ha tan A va vn trong dung dch cha 0,5 mol HNO 3, bay ra kh
NO l sn phm kh duy nht. S mol NO bay ra l.
A. 0,01.

B. 0,04.

C. 0,03.

D. 0,02.

Hng dn gii
p dng cng thc tnh s mol HNO 3 va chng minh trn.
(

3m
56

v
)
22, 4

nHNO3

nHNO3

3.8,96
56

v
22, 4

n 0, 02 mol

Nhn xt: Nu s dng phng php qui i th ta c kiu qui i sau:


mol
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Quy hn hp A gm (FeO, Fe 3O4, Fe2O3) thnh hn hp (FeO, Fe 2O3) ta


c phng trnh:
2Fe + O2

2FeO

4Fe + 3O2

2Fe2O3

y/2
3Fe(NO3)3 + NO + 2H 2O

3FeO + 10HNO 3
x

10x/3

Fe2O3 + 6HNO3
y/2

x/3
2Fe(NO3)3 + 3H2O

3y

H phng trnh:
x y 0,16
10x
3
n NO

3y 0,5
0,06
3

0,06 mol

y 0,1 mol

0,02 mol. (p n D)

M rng bi ton:
m gam hn hp A gm phoi b o st v mt kim loi M c ha tr
khng i ngoi khng kh sau mt thi gian bin thnh hn hp B c khi
lng m1 gam gm Fe v cc oxit FeO, Fe 3O4,Fe2O3. M2On, M. Cho B tc
dng hon ton vi axit nitric d thy gii phng ra V lt kh duy nht N xOy.
Tnh khi lng m ca A, khi lng mui to thnh, khi lng HNO3 cn
dng.
Hng dn gii:
Phn tch bi ton

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

FeO
Fe2O3
Fe

Ta c s

m( gam)

( N 2 ,O2 )

B{m1gam}

Fe3 O4

HNO3

Fe

N xO y{a.(mol )}

M
M 2On

p dng nh lut bo ton khi lng ta c:


mFe mM

mO

mB

mhh

mO

mB

(mFe mM ) (mhh m )

nO

mhh m
32

Qu trnh oxi ha
Fe -

Fe3+(1)

3e

a
56

a
56

Mn+ (2)

M - ne
b
M

n.b
M

Qu trnh kh:
O2 +

2O2-(3)

4e

mhh m
32

x. NO3x. c

mhh m
8

+ (5x-2y)e

NxOy (4)

(5x-2y). c

t (5x-2y). c = u(mol) trong c l s (mol) ca N xOy


p dng nh lut bo ton e vo (1,2,3,4) ta c:
3a
56

n.b
M

mhh m
u (5)
8

T (5) ta suy ra:


3a.M

56n.b 7.m hh.M

7 m.M

56 M .u (6)

Kt hp vi gi thit a + b = m(7)

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

T y nu bi ton cho bit s gam cht M hay s (mol) cht M th ta s tnh


c gi tr
T (7) suy ra a = m-b thay gi t ny vo (6)
Ta tnh c biu thc m: m 0, 7mhh 5, 6u 0,3b

5, 6n.b
M

Trong :
M: l khi lng (mol) ca kim loi M.
n: l ha tr ca kim loi M.
b: l khi lng ca kim loi M
u: l s (mol) e trao i.
c: l s (mol) N xOy
x: l h s chuyn ha
Khi lng mui nitorat to thnh l: M(NO 3)n v Fe(NO3)3
mmuoi

b
.(M
M

62n )

(m b ).242
56

Khi lng HNO3 l: [(

3.b
M

3.( m b)
)
56

x.c].63

V d 1.5.
Cho m gam hn hp A gm Fe v Al trong Al c khi lng bng
2,7 gam. Nung A trong khng kh mt thi gian th thu c hn hp B gm
Fe d Al d, Al 2O3 v cc oxit Fe c khi lng bng 18, 7 gam. Cho B tc
dung vi HNO3 th thu c 2,24 lt kh NO (ktc) duy nht . Hy tnh gi tr
m.
Hng dn gii:
p dng h qu trn ta c:
5, 6n.b
M

0, 7mhh 5, 6u 0,3b

0, 7.18, 7 5, 6.0, 3 0,3.2, 7

5, 6.3.2, 7
13,9 g
27
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Dng 2. Bi ton v CO kh cc oxit ca St. Sn phm to thnh cho tc


dng vi tc nhn oxi ha mnh
V d 2. 1.
Cho mt lung kh CO i qua ng s ng m gam Fe 2O3 nung nng th
thu c 6,72 gam hn hp A gm bn cht rn khc nhau. Ha tan A trong
HNO3 th thu c 0,448 lt kh B duy nht c t khi h i so vi H2 bng 15(
sn phm kh duy nht).
a. Gi tr m l:
A. 5,56g

B. 8, 20g

C. 7,20g

D. 8, 72g

b. Khi lng HNO3 tham gia phn ng l:


A. 17,01g

B. 5,04g

C. 22,05g

D. 18,27g

Hng dn gii:

Bc 1:
Cng vic ca gio vin l:
Phn tch vai tr ca CO trong cc phn ng ha hc trn
Phn tch s oxi ha ca Fe trc v sau phn ng.
Thit lp phng trnh ton hc gia s mol e nhng v nhn.
Thit lp phng i s da vo nh lut bo ton khi lng
Nhn xt trong phn ng CO kh oixt st th s mol CO tham gia phn ng
lun bng s mol CO 2 to thnh. S oxi ha ca Fe trc khi CO kh v sau
khi tc dng vi HNO 3 u l +3.
Kh B c t khi hi so vi H2 bng 15 vy B l kh NO.
Qu trnh oxi ha
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

C2+ (CO)

C 4+(CO2)(1)

- 2e

2x

Qu trnh kh:
NO3- + 3e + 4 H +
0,06

NO + 2H2O (2)

0,08

0,02

p dng nh lut bo ton e cho (1,2) ta c: 2x = 0,06 v y x = 0,03(mol)


p dng nh lut bo ton khi lng ta c:
m

C O

C O

28. 0,03 + m = 6,72 + 44. 0,03


Vy m = 7,2( gam)

Chn C.

Bc 2:
Nhn xt vi cu b.
Cc hc sinh thng mc mt trong cc sai st sau:
Nu coi 7,2 gam Fe2O3 tc dng vi HNO 3 th s c phng trnh sau
Fe2O3 6HNO3
0, 045

2Fe ( NO3 )3 3H 2O (3)

0, 27

Vy khi lng HNO3 l 0,27. 63=17,01g chn A. (Sai)


Nu hc sinh coi s mol HNO 3 bng s mol H +theo phng trnh (2) th khi
lng HNO3 l 0,08. 63= 5,04g Chn B (Sai)
Nu hc sinh coi HNO 3 bng 0,27mol (3) cng vi 0,08 (2)
Th s mol HNO 3 l 0,27+0,08 = 0,35mol
suy ra khi lng HNO3 l 0,35. 63= 22,05g
chn C( Sai)
Nu hc sinh thit lp h phng trnh bao gm cc oxits v Fe d tc dng
vi HNO3 th rt kh khn trong gii ton . V vy gio vin c th nu cu
hi : Bi tp ny so vi bi tp 1 v bi tp ca thi i hc khi A nm
2009 c g ging v khc nhau t hc sinh a ra cch gii nhanh.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Thc cht ta c th coi bi tp ny nh sau:


m gam phoi bo st ngoi khng kh sau mt thi gian bin thnh
hn hp B c khi lng 6,72 gam gm Fe v cc oxit FeO, Fe 3O4, Fe2O3.
Ha tan A trong HNO 3 th thu c 0,448 lt kh B duy nht c t khi h i so
vi H2 bng 15( sn phm kh duy nht).
Tnh khi lng HNO3 tham gia phn ng.
n y ta c th p dng cng thc va chng minh c trn:
m

0, 7.mhh 5, 6.n

mHNO3

63.(

0, 7.6, 72 5, 6.0, 06 5, 04 g

3.m
3.5, 4
0, 02) 63.(
0, 02) 18, 27 g
56
56

Bc 3:
Cho mt lung kh CO i qua ng s ng m gam Fe 2O3 nung nng
th thu c m1 gam hn hp A gm cc cht rn khc nhau . Ha tan A trong
HNO3 th thu c V lt kh B (N xOy) duy nht. Tnh gi tr m
Cng vic ca gio vin l:
Phn tch vai tr ca CO trong cc phn ng ha hc tr n
Phn tch s oxi ha ca Fe trc v sau phn ng.
Thit lp phng trnh ton hc gia s mol e nhng v nhn.
Thit lp phng i s da vo nh lut bo ton khi lng
Hng dn hc sinh tm biu thc ton hc cui cng tnh gi tr m
Qu trnh oxi ha
C2+ (CO)

- 2e

2a

C 4+(CO2) (1)
a

Qu trnh kh:
NO3- + (5x-2y)e
b

(5x-2y)b

NxOy (2)
b

p dng nh lut bo ton e cho (1,2) ta c: 2a = (5x-2y)b


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

(5 x 2 y )b
2

vy a

p dng nh lut bo ton khi lng ta c:


mCO

mA mCO

28. a + m = m1 + 44. a

m = m1 + 16a ( trong a l:

1
s (mol) e trao i)
2

Cng thc gii nhanh cho cc dng ton n y:


m

mhh 8.ne (td ) trong :

mhh l khi lng ca cc oxit


ne (td ) l s mol e trao i.

Ta c th thay tc nhn oxi ha bng H 2SO4 cng tng t


Bc 4:
Cho mt lung kh CO i qua ng s ng m gam Fe 2O3 nung nng
th thu c 8,2 gam hn hp A gm cc cht rn khc nhau . Ha tan A trong
HNO3 th thu c 2,24 lt kh B (N 2O) sn phm kh duy nht. Tnh gi tr m
Hng dn gii
Gio vin hng dn hc sinh p dng h qu tr n hc sinh p dng.
p dng h qu va chng minh c trn
2 NO3

8e 10 H

N 2O 5 H 2O

0, 2

0,8

0,1

mhh 8.ne (td )

8, 2 8.0,8 14, 6 g .

V d
Cho mt lung kh CO i qua ng s ng m gam Fe2O3 nung nng th
thu c 15 gam hn hp A gm cc cht rn khc nhau. H a tan A trong
HNO3 th thu c 2,24 lt hn hp kh B gm (N 2O) v NO c t l mol nh
nhau (sn phm kh duy nht). Tnh gi tr m
p dng h qu va chng minh c trn
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

2 NO3

8e 10 H

N 2 O 5 H 2O

0,1

0, 4

0, 05

NO3

3e 4H

0, 05 0,15
m

NO 2H 2O
0, 05

mhh 8.ne (td ) 15 8.0,55 19, 4 g .

Dng 3. Bi ton v CO kh cc oxit. Sn phm to th nh cho tc dng


vi nc vi trong.
V d 3.1.
Thi mt lung kh CO d i qua ng ng hn hp 2 oxit Fe 2O3 v CuO
nung nng n khi phn ng xy ra hon ton thu c 2,32 g hn hp
kim loi. Kh thot ra c a vo bnh ng dung dch Ca(OH) 2 d thy
c 5g kt ta trng. Khi lng hn hp 2 oxit kim loi ban u l :
A .3,12g

B. 3,21g

C .4,0g

D. 4,2g

Bc 1:
Hng dn gii:
Cng vic ca gio vin l:
Phn tch vai tr ca CO trong cc phn ng ha hc tr n
Phn tch s mol CO v s mol CO 2 to thnh c mi quan h nh th no?
Hng dn hc sinh p dng nh lut bo to n khi lng thit lp i
lng cn tnh.
CO ly oxi trong oxit

CO2 ( S mol CO phn ng bng s mol CO 2

to thnh)
CO2 Ca (OH )2
0, 05

CaCO3

H 2O

0, 05

nO(trong oxit) = nCO =


moxit = mKL + moxi trong oxit = 2,32 + 0,05 x 16 = 3,12 (g)
Vy p n ( A ) ng
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Bc 2:
Nhn xt: Sau khi kt thc bi ton ny: Gio vin a ra cu h i.
Kh CO ch kh c cc oxit t oxit ca kim loi n o trong dy in ha ?
Nu thay cc mt oxit bng cc oxits t Al 2O3 tr v trc trong dy in ha
th kt qu gii bi tp c thay i khng?
t chng ta xy dng bi tp khi qut ha cho dng n y.
Bc 3: Khi qut ha bi tp
Thi mt lung kh CO d i qua ng ng hn hp gm n oxit Fe2O3,
Al2O3, CuO ... nung nng n khi phn ng xy ra hon ton thu c
m1(gam) hn hp cht rn. Kh thot ra c a vo bnh ng dung dch
Ca(OH)2 d thy c m2(gam) kt ta trng. Tnh khi lng ca n oxit ban
u?
Hng dn gii:

Bn cht ca bi ton l: CO s ly oxi ca oxit to ra CO 2


CO O

CO2 (1)

m CO

m1 CO2

p dng nh lut bo ton khi lng ta c:


m

m1 mCO2

mCO

M nCO nCO nn ta c m m1 mCO


2

mCO

m1 16.nO m theo (1) nO

nCO2

Vy ta rt ra biu thc gii nhanh cho tr ng hp ny l


m

m1 16.nCO2

Bc 4:
Cho mt lung kh CO i qua m gam hn hp Fe 2O3, CuO v Al 2O3
Trong s mol ca Fe 2O3 bng 2 ln s mol CuO, s mol CuO bng 2/3 ln
s mol Al 2O3 n d. Sau phn ng thu c 15 gam cht rn v cht kh.
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Cho hn hp kh thot ra tc dng ht vi nc vi trong d th thu c 10


gam kt ta trng.Gi tr m l:
A.16,6g

B.18,2g

C. 13,4g

D.11,8g
Hng dn gii:

CO2 Ca (OH )2

CaCO3

0,1

H 2O

0,1

p dng h qu trn ta c
m

m1 16.nCO2

15 0,1.16 16, 6( g ) .Chn A.

Nhn xt:
Nu hc sinh loay xoay vi cc iu kin v s mol ca cc oxit th s mt
nhiu thi gian .
p n B. Nu hc sinh nhm tnh khi lng oxi bng 32.
p n C. Nu hc sinh tnh nhm 15-0,1.16 =13,4 sai
p n D. Nu hc sinh nhm 15- 0,1.32 =11,8. Sai.
Bi tp a vo cc i lng s mol khc nhau v mt s oxit nh Al2O3
khng b CO kh nhm mc ch gy nhiu cho hc sinh.
Nhng p dng h qu chng minh trn th cho kt qu chnh xc.
V d 3.2.
Cho mt lung kh CO i qua m gam hn hp Fe 2O3, CuO v Al 2O3
Trong s mol ca Fe 2O3 bng 3 ln s mol CuO, s mol CuO bng 2 ln
s mol Al 2O3. Sau phn ng thu c 30 gam cht rn v cht kh. Cho hn
hp kh thot ra tc dng ht vi v o 150ml dung dch Ba(OH) 2 1M, sau phn
ng thu c 19, 7 gam kt ta.
Gi tr m l
A .31,6g

B. 33,2g

C .28,4g

D. Kt qu khc.

Hng dn gii
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

p dng h qu trn ta c: m m1 16.nCO

Trng hp 1: to mui trung ha th nCO

m1 16.nCO2

nBaCO3

19, 7
197

0,1mol

30 16.0,1 31, 6 g

Trng hp 2: to hn hp hai mui.


CO2

Ba (OH )2

0,1

0,1

2CO2 Ba(OH ) 2
0,1

BaCO3

H 2O

0,1
Ba( HCO3 ) 2

0, 05

S mol CO 2 bng 0,2 mol


p dng h qu trn ta c
m1 16.nCO2

30 16.0,3 33, 2 g

Nh vy c hai gi tr m tha mn iu kin bi ton.


Vy phi chn D kt qu khc, tc l 31,6g hoc 33,2g
Nhn xt: y l mt bi ton lng ghp gia CO kh cc oxits v bi
ton CO2 tc dng vi dung dch Ba(OH) 2 cho nn bi ton c hai trng
hp xy ra
Do vy nu hc sinh ch lm to mui trung ha s c p n A.
Nu hc sinh chn to hai mui s c p n B.
Dng 4. Gii cc bi tp t chy.
V d 4.1.
Chng minh rng khi t chy mt hidrocac bon m s mol nc ln
hn s mol CO 2 th hidrocacbon cho l ankan v s mol ca ankan bng s
mol nc tr s mol CO 2. T suy ra cch tm cng thc ca hidrocacbon .
Hng dn gii
t cng thc tng qut ca hidrocacbon l
Cn H 2 n

2 2a

, s mol ca ankan l x mol.


WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Phng trnh t chy l:


Cn H 2 n

2 2a

3n 1
)O2
2

nCO2

(n 1 a )H 2O

nx

(n 1 a )x

nH 2O

nCO2

nH 2O

nCO2

(n 1 a) x nx

x xa

a 1 , m a ln hn hoc bng 0. Vy a =0

x (1 a ) 0

hidrocacbon

cho l ankan.
Vy x nH O nCO nCO
2

nx

nCO2

nH 2O nCO2

V d 4.2.
t chy mt hidrocacbon A th thu c 0,3 mol nc v 0,2 mol CO 2.
Cng thc ca hidrocac bon A l:
B.C2H6

A.CH4

C.C3H8

D.C4H10

Hng dn gii
p dng h qu trn ta c:
n

nCO2
nH 2O nCO2

0, 2
0,3 0, 2

.Chn B.C2H6

V d 4.3.
t chy hon ton m gam hn hp hai hidrocacbon ng ng k tip
nhau th thu c 0,3 mol CO 2 v 0,5 mol nc.Cng thc ca hai hidro cac
bon l
A.CH4 v C2H6
C.C3H6 v C4H8

B.C2H6 v C3H8
D.C4H10 v C5H12
Hng dn gii

V s mol nc ln hn s mol CO 2 suy ra hidrocacbon l ng ng ca


ankan
p dng h qu trn ta c:
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

nCO2
nH 2O nCO2

0,3
0,5 0, 2

1, 5

Hai ankan l CH4 v C2H6. Chn A.

Nhn xt :
n y gio vin c th hi hc sinh. ng dng cng thc tr n c th p
dng cho trng hp ru no n chc c khng?
V d 4.4.
t chy hon ton m gam hn hp hai ru n chc k tip nhau trong dy
ng ng th thu c 0,3 mol CO 2 v 0,5 mol nc.Cng thc ca hai ru
l:
A.CH3OH v C2H5OH

B. C2H5OH v C3H7OH

C.C3H7OH v C 4H9OH

D. C4H9OH v C5H11OH

p dng h qu trn ta c:
n

nCO2
nH 2O nCO2

0,3
0,5 0, 2

1, 5

Hai ru l CH3OH v C 2H5OH

. Chn A.

PHN III KT LUN V KIN NGH


Bi tp trc nghim khch quan nhiu la chn c tnh phn loi hc
sinh kh cao, nhiu p n nhiu. Vic gii nhanh n khng h n gin. Yu
cu ngi dy v ngi hc tm ti, khc phc nhng kh khn l m tt bi
tp vi khong thi gian ngn nht.
Trong phm vi bi vit ca mnh, ti cng mnh dn a ra mt vi
cng thc kinh nghim gii nhanh mt s dng bi tp trc nghim ha hc
thng hay xut hin trong k thi vi tn s ln nht, nhm gip cc em hc
hng th v say m hc ha, bit cch t duy v khi qut ha bi t p dng
tng qut. t cc em t tm ra cng thc gii nhanh, trnh c cc p
n nhiu. V hon thnh kt qu chnh xc v nhanh chng. Vic nh cng
thc th hc sinh phi bit chng minh nh.

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

Thi gian thc hin: Chng ti thc hin phng php ny trong thi gian hc
k hai ca nm hc 2008-2009 cc bi kim tra 45 pht v thi hc k.
i tng p dng: p dng c hu ht cc hc sinh t mc trung bnh tr
ln.
Kt qu t c: Chng ti tin hnh ging dy phng php trn hai 2 lp
khc nhau: Lp 12A lp chn ca trng THPT L Don Nh. Dy bnh
thng. Kim tra nh gi cht l ng 45 pht. Kt qu cho thy 25% hon
thnh c cc dng bi tp trn.
Lp 12D lp bnh thng. C s dng phng php dy hc sinh hnh thnh
t duy khi qut ha. Kt qu cho thy 85% hon thnh c cc dng bi tp
trn.
Nh vy phng php trn kh tin cy. C th p dng rng ri qui
m trng ph thng.
xut: Gio vin c th hng dn hc sinh hnh thnh t duy khi
qut ha cc dng bi tp khc, a ra cc cng thc gii nhanh khc. Yu cu
hc sinh t chng minh c cng thc, thuc cng thc p dng vo gii
nhanh bi tp trc nghim ha hc.
V ti cng mong mun rng: Tt c cc gio vin v hc sinh chng ta
tip cn cng ngh thng tin sm, t m ti, say m, sng to trong cch dy v
cch hc nhm a gio dc nc nh i ln.
Tuy nhin, chc chn bi vit s khng th trnh khi thiu st;
Knh mong cc bn ng nghip hng ng v gp cho ti.
Ti xin chn thnh c m n !
Yn Thnh, ngy 5 thng 4 nm 2009
Ng i vit

Nguyn i Nhn
WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

TI LIU THAM KHO.


1. Thc s. Cao Th Thin An (2007). Phng php gi i nhanh bi tp
trc nghim ha hc v c. Nh XB H QG HN.
2. Xun Hng (2008). Hng dn gii nhanh bi tp trc nghim ha
hc v c v i cng. Nh XB H QG HN.
3. Thc s.Nguyn Th Khoa Ph ng (2008). Phng php gii bi tp
ha hc i cng v c. Nh XB H QG HN.
4. V Anh Tun Phm Th Ngc Hi (2007). Hng dn n tp mn
ha hc 2007-2008. Nh XB GD.
5. Phm nh Hin V Anh Tun Phm Th Ngc Hi (2008). Hng
dn n tp mn ha hc 2008-2009. Nh XB GD.
6. Cao C Gic H Xun Thy Nguyn i Nhn (2009) hng dn
gii bi tp trc nghim chn lc ha hc 10.
7. Tp ch ha hc v ng dng
8. 16 phng php v k thut gii nhanh bi ton ha hc" - NXB S
Phm
9. Website:
http://www.violet.vn
http://www. Hoahoc.org
Http://www.trithucbonphuong.com
http://www.onthi.com
http://www.truongtructuyen.com

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh

Hnh thnh t duy khi qut ha mt s dng bi tp ha hc cho hc sinh


ng dng gii nhanh bi tp trc nghim ha hc

WWW.DAYKEMQUYNHON.UCOZ.COM

MC LC
.................................................................................................................. Trang
t vn ....................................................................................................... 1
L do chn ti ............................................................................................ 1
Mc ch nghin cu ...................................................................................... 1
i tng v phm vi ..................................................................................... 1
Ni dung ......................................................................................................... 1
C s l lun................................................................................................... 2
C s thc tin ............................................................................................... 2
Cc bin php thc hin.................................................................................3
Bi tp mu.... ................3
Dng 1. Bi ton v cc oxit ca Fe v Fe tc dng vi axit c tnh oxi ha
mnh (H2SO4, HNO3) .3
Dng 2. Bi ton v CO kh cc oxit ca St. Sn phm to th nh cho tc
dng vi tc nhn oxi ha mnh ............................................................... .....17
Dng 3. Bi ton v CO kh cc oxit. Sn phm to th nh cho tc dng vi
nc vi trong.......................................................................................... .......21
Dng 4. Gii cc bi tp t chy................................................................ ....24
KT LUN V KIN NGH ......................................................................26
Ti liu tham kho.......................................................................................... 28

WWW.FACEBOOK.COM/DAYKEM.QUYNHON

Gio vin: Nguyn i Nhn gio vin ha

Trng PTTH L Don Nh