You are on page 1of 28

Kesihatan mempunyai makna yang berbeza-beza bagi individu yang

berlainan.
Ia sering ditakrifkan sebagai "ketiadaan penyakit" yang membawa erti
bahawa jika
seseorang itu tidak mengalami apa-apa kecederaan, kekecewaan, atau
penyakit pada
satu-satu masa tertentu, maka dia akan berpendapat bahawa dirinya
sihat. Takrifan
ini, walaupun biasa digunakan, tidak menggambarkan maksud
kesihatan secara
menyeluruh.
Lon Seiger, Debbie Kanipe, Ken Vanderpool dan Duke Barnes. (1998).
Takrifan kesihatan yang lebih menyeluruh dan holistik dikemukakan
oleh Persatuan
Kesihatan Sedunia sebagai "Suatu keadaan kesempurnaan fizikal,
mental dan
sosial yang mencukupi, dan bukannya hanya ketiadaan penyakit atau
kelemahan". Di sini, kesihatan terbentuk hasil dari satu keadaan
keseimbangan di
antara seseorang individu dengan persekitaran fizikal, biologi dan
sosialnya.
Keseimbangan ini juga membolehkan individu tersebut berfungsi
dengan baik.
Berkaitan dengan takrifan ini, individu yang sihat dilihat sebagai individu
yang
bercirikan kesempurnaan anatomi, berkeupayaan menjalankan
tanggungjawab
keluarga, kerja dan komuniti serta bebas dari risiko penyakit dan
kematian yang
mengejutkan.
Edward T. Howley, B. Don Franks, (1997:4). Dari sejarah yang telah
dicatatkan, ahli falsafah dan pakar kesihatan telah memerhatikan
bahawa aktiviti
fizikal yang berterusan merupakan bahagian utama dalam kesihatan
hidup. Ahli
falsafah 'Hippocrates' pernah mengatakan bahawa "Makanan sahaja
tidak akan
menyihatkan seseorang; dia perlu bersenam. Untuk makanan dan
senaman, walaupun
mempunyai kualiti yang berbeza, namun saling bergandingan ke arah
kesihatan. Dan
adalah perlu, untuk memilik kekuatan senaman (cergas), sama ada
secara semulajadi
Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup
2
ataupun buatan, mengetahui yang mana satu dapat menambahkan isi

saiz otot dan
yang mana satu mengurangkannya; dan bukan hanya itu malah
pembahagiaan
senaman dan makanan adalah berbeza terhadap seseorang pesakit,
umur individu,
jantina dan sebagainya."
Saban hari kita membuat pilihan melakukan aktiviti yang sama ada
meningkatkan atau mengurangkan tahap kesihatan yang ada sekarang.
Walaupun
setiap orang menginginkan suatu kehidupan yang sihat, berkualiti,
namun bukan
setiap orang secara sukarelanya akan membuat perubahan gaya hidup
yang diperlukan
untuk meningkatkan kesihatan. Walau bagaimanapun, anda mungkin
merupakan
antara mereka yang cuba untuk memperolehi gaya hidup yang lebih
sihat ini.
Peningkatan konsep kesihatan ini akan menunjukkan tingkahlaku gaya
hidup yang
lebih sihat dan positif yang dapat mempengaruhi kesihatan, kualiti dan
kesejahteraan
hidup kita.
Tidak kira di mana tahap kesihatan anda, terdapat banyak pilihan corak
tingkahlaku yang dapat anda lakukan menuju ke arah kesihatan dan
kualiti hidup yang
lebih baik, tetapi hanya diri anda dapat menentukan pilihan anda. Pilih
dengan bijak
dan menikmati pilihan tersebut.
Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup
3
2. KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN
Kesihatan mempunyai pelbagai cabang, kualiti dinamik menceritakan
bagaimana sihatnya anda dan berkemampuan untuk berfungsi setiap
masa dan di
mana juga. Menjadi lebih sihat adalah lebih penting daripada tidak
menjadi sakit.
Kesihatan adalah sesuatu yang wujud dari psikologi, rohani, fizikal,
sosial, vokasional
dan sumber persekitaran yang membenarkan kehidupan yang
memuaskan dan
produktif. Kesihatan yang optimum boleh diukur dengan berfungsi pada
tahap yang
tinggi, sentiasa mempunyai tingkahlaku yang positif, hidup yang
menggembirakan
dan mempunyai rasa harmoni dengan alam dan kemanusiaan.
Kesihatan sentiasa mengubah kualiti kehidupan. Kesihatan kita boleh

iii. Kesejahteraan ialah petanda kepada kesihatan yang optimum. nilai. berdiri statik dan berjalan ke hadapan. xiii. Mengurangkan kos rawatan. Panjang umur ('years to your life'). Lebih ceria dan periang. Minda. xi. Perhubungan sosial yang sihat. xv. minggu ke seminggu melalui perubahan dalam minda. Tingkahlaku positif. vi. ii. Konsep kesejahteraan ialah memperkayakan sikap ke arah kesihatan yang akan menolong mengurangkan faktor potensi risiko penyakit dan meningkatkan kesejahteraan. Boleh mengawal diri tanpa bergantung kepada orang lain. Meningkatkan keyakinan diri.1. Fokus kepada tanggungjawab kendiri. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 4 v. xiv. Kesihatan dan kesejahteraan mempunyai hubungan yang sangat rapat. Lebih berpeluang mencapai kejayaan dalam hidup. Lebih bertenaga untuk menjalani kehidupan yang sempurna. Berperanan dengan efektif sebagai pelajar atau pekerja. Keseronokan dan pendekatan yang positif kepada gaya hidup akan membawa kepada kesejahteraan hidup pada tahap tinggi. kepercayaan. Ia dapat digambarkan dalam tiga keadaan iaitu berjalan ke belakang. Meningkatkan kepekaan terhadap peranan persekitaran. vii. xii. Menikmati hidup dengan lebih sempurna ('life to your years').berubah dari hari ke hari. pengisian kendiri dan kualiti hidup yang lebih baik. xvi. iv. mendapat penyakit adalah seperti berjalan ke belakang. kebiasaan dan perangai. tubuh dan rohani yang sihat. x. tubuh. Lebih berpeluang mengecapi setiap detik dalam hidup dan pengalaman. sikap. Contohnya. Kurang risiko penyakit. ix. viii. Tidak sakit tetapi tidak merasa sejahtera adalah seperti seseorang berdiri statik dan menjadi sihat secara keseluruhan adalah seperti seseorang yang berjalan ke hadapan . Tujuan Utama Mencapai Kesihatan Optimum i. Kontinum ini penting untuk meningkatkan perkembangan dalam semua aspek kehidupan. 2. Antibodi yang kuat untuk melawan serangan penyakit berjangkit.

Kajian ACSM (American College of Sports Medicine) pada tahun 1978 dapat menunjukkan keperluan yang perlu ada untuk membuat perubahan dalam masa . anda berjalan dengan pantas ke arah kesihatan yang optimum atau kesejahteraan. Di mana anda sekarang? Letakkan titik di mana anda berada sekarang dan letakkan titik di mana anda berada 5 tahun dahulu. ke manakah arah Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 5 gaya hidup anda? Adakah pilihan anda membawa ke arah yang lebih sihat atau sebaliknya? I have never felt better Optimum Health (Wellness) I feel great Excellent Health I feel good Good Health I feel fine Above-Average Health I feel OK Neutral I don't feel so good Minor Illness I feel rotten Major Illness I have never felt worse Critical Illness Death Rajah 1 : Kontinum sejahtera dan sakit ('The Wellness-Illness Continuum') Sumber : Lon Seiger. (1998). Debbie Kanipe.2nd edition. Fitness And Wellness Strategies . (1997). 2. Sejak tahun 1940an. Bruno Balke dan Peter Karpovich telah menjalankan beberapa ujikaji berkaitan dengan kesan senaman berterusan ke atas komponen-komponen kecergasan. terutamanya kecergasan kardiorespirasi dan komposisi badan. Cureton. menunjukkan bahawa kesejateraan atau kesihatan optimum adalah tahap tertinggi kebolehan manusia berfungsi. perintis seperti T. Penghujung kontinum satu lagi menunjukkan kehilangan fungsi manusia iaitu kematian. WCB/McGraw-Hill. Perkaitan Antara Aktiviti Fizikal Dan Kesihatan Edward et. al. Ken Vanderpool dan Duke Barnes.2.dan bila sikap serta akhlak lebih sihat. Kebanyakan orang di Amerika lebih senang berada dalam keadaan neutral.K. tidak sakit atau sihat. USA. Kontinum sejahtera dan sakit (merujuk rajah 1).

Aktiviti bertenaga lebih tinggi akan dapat meningkatkan kecergasan kardiorespirasi seseorang. Edward et. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 7 3. An increase in total physical activity at low to moderate intensities is associated with a decrease in the risk of heart disease.beberapa bulan. Penambahan aktiviti fizikal pada kadar yang rendah ke sederhana akan dapat mengurangkan risiko sakit jantung. al. rohani. Kecergasan tambahan boleh diperolehi dengan melakukan aktiviti bertenaga tinggi dalam masa 3 hingga 5 hari seminggu. (1998). WCB/McGraw-Hill. (1997:5). (1998). banyak komponen kesejahteraan perlu digunakan bersama. Ia dipengaruhi oleh tahap kesihatan anda dalam setiap komponen kesihatan berikut: psikologi. Persekitaran Rohani Kesejahteraan Vokasional . Rajah 2 : Komponen Kesihatan dan Kesejahteraan Sumber : Lon Seiger. 'An active lifestyle enhances the quality of life.2nd edition. Debbie Kanipe. vokasional dan persekitaran. Regular vigorous physical activity increases cardiorespiratory fitness'. al. Fitness And Wellness Strategies . fizikal. Kejayaan kesihatan optimum berkaitan dengan sejauh mana baiknya anda dalam tiap-tiap komponen yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. USA. Untuk menikmati gaya hidup yang sihat. KOMPONEN-KOMPONEN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN Lon Seiger et. Dengan itu. Individu dapat mengurangkan risiko sakit jantung dan masalah kesihatan yang lain dengan hanya melakukan aktiviti ringan ke sederhana selama 30 minit setiap hari Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 6 dalam seminggu. gaya hidup yang aktif anda akan dapat meningkatkan kualiti hidup. Ken Vanderpool dan Duke Barnes. Kedudukan anda dalam 'kontinum sejahtera dan sakit' banyak bergantung kepada pilihan aktiviti kesihatan harian yang anda buat. sosial.

keamanan dan memenuhi keperluan diri adalah bahagian-bahagian rohani yang sihat. Sekiranya keadaan mental sihat. prinsip. nilai. Mereka juga dapat menunjukkan hormat dan minat pada yang lain.2. Dalam menghadapi keadaan emosi yang tidak stabil. Kita akan merasakan hari yang baik. tindakbalas positif terhadap perubahan hidup dan dengan cara yang sihat untuk mengendalikan ketegangan serta masalah peribadi dan juga anda percaya pada pembelajaran seumur hidup. mereka boleh mendapatkan pertolongan dari golongan yang profesional atau mendapat sokongan dari kumpulan tertentu.Fizikal Sosial Psikologi Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 8 3. Ia bukanlah keadaan yang statik tetapi dinamik dan berubah dari hari ke sehari. orang yang mempunyai emosi yang sihat berupaya untuk mengekalkan keseimbangan psikologi dan tahu bila untuk meluahkan emosi dengan tepat dan selesa. kepercayaan. Psikologi Kesejahteraan psikologi adalah kombinasi aspek emosi dan mental. falsafah. Rohani Rohani yang sihat adalah rasa positif tentang matlamat dan makna dalam kehidupan. Anda boleh menggunakan agama. ketakutan. Tiada siapa yang boleh mengawal secara keseluruhan emosi seseorang (kegembiraan. kesetiaan. Ia juga meliputi sikap . sentiasa berkeinginan untuk belajar dari semua pengalaman hidup. salah). 3. anda boleh mencapai realiti kehidupan. hari yang buruk dan hari yang biasa.1. anda menjadikan minda anda aktif dan ingin tahu. marah. kegembiraan. kesunyian. Dengan mengetahui tujuan hidup dan lebih selesa untuk menyatakan sayang. Untuk memenuhi keperluan intelektual. moral atau etika untuk menerangkannya. malu. kesedihan. Walau bagaimanapun.

Adalah dicadangkan untuk mendapat kesejahteraan sosial. Fizikal Kesihatan fizikal termasuklah cergas dari segi fizikal. Ini juga meliputi sikap yang adil serta mengambil berat dan menghargai perbezaan pada semua orang. Vokasional Kesejahteraan vokasional bermakna kepuasan di sekolah. yang meliputi ujian kendiri secara tetap dan berterusan. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 10 3. Sosial Kesejahteraan sosial bermaksud mendapat kepuasan.3. Akhir sekali kerohanian anda juga termasuklah memberikan harapan sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingin dan menghargai alam sekitar. pemulihan kecederaan dan penyakit. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 9 Kesihatan rohani juga merupakan jalinan perasaan dalaman pada diri sendiri. Kesejahteraan fizikal meliputi kesedaran diri dan penjagaan aspek fizikal sendiri.menolong diri sendiri dan orang lain dalam mencapai potensi maksimum. penggunaan ubat yang betul dan mengambil langkah yang betul bila ditimpa penyakit.5. Tanya diri anda sekarang. pemeriksaan perubatan.4. kepentingan orang lain dan alam sekeliling. akan merasa perhubungan sihat dalam masyarakat yang didiaminya. adakah apa yang anda buat sekarang dalam hidup . amalan pemakanan yang berkhasiat dan mendapat rehat dan tidur yang cukup. Orang yang sejahtera secara sosialnya. Amalan seks serta penggunaan dadah dan alkohol memainkan peranan penting dalam komponen kesejahteraan ini. 3. kepercayaan dalam perhubungan dan interaksi yang baik dengan orang lain. kerja dan pada masa lapang. kawan dan orang lain agar boleh dihubungi ketika keadaan memerlukan. seseorang itu perlu mempunyai hubungan yang baik dengan ahli keluarga. 3.

KEPENTINGAN GAYA HIDUP KEPADA KESEJAHTERAAN Gaya hidup anda memainkan peranan penting dalam kesejahteraan. including mental. Pemilihan corak kesihatan anda akan mengarahkan anda ke arah kesihatan ataupun penyakit. responsibility (mengurangkan. environment and individual interests". recycling.ini adalah merangsangkan. multidimention. mencabar dan dihargai? Jika ya. "Total fitness is striving for the highest level of existence. reducing. psychological. Komponen ini termasuklah kepekaan terhadap alam sekitar ke arah memelihara bumi menerusi empat 'R'. Jika tidak. Akhirnya komponen vokasional termasuklah bekerja secara harmoni dengan yang lain untuk mencapai matlamat. menggunakan semula. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesihatan selain dari gaya hidup . Penggumpulan secara positif akan mengarah ke arah kesihatan yang optimum dan kehidupan yang berkualiti manakala pengumpulan secara negatif akan mengakibatkan penyakit dan kematian awal. (1997:6). Ianya termasuk menghindar diri daripada melakukan sesuatu yang membahayakan. bertanggungjawab). 3. Persekitaran Manusia bergantung kepada udara. mengitar semula.6. It is dynamic. al. Edward et. mingguan. Kesan pemilihan corak kesihatan akan dikumpulkan secara harian. seperti pencemaran udara yang boleh menjejaskan kesihatan. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 11 4. reusing. spiritual and physical components. bulanan dan tahunan. social. air dan sumber dari tanah untuk hidup. Amalan kesihatan anda merupakan tunjang yang penting dalam corak hidup anda. anda mempunyai tahap kesejahteraan vokasional yang tinggi. mungkin anda perlu pertimbangkan perubahan dengan mendapatkan latihan dalam bidang yang anda minati. Kesejahteraan alam sekitar merujuk kepada impak alam semulajadi terhadap kesihatan. and related to heredity.

Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 12 5. Pada sekitar tahun 1900an penyebab utama kematian di Amerika Syarikat ialah penyakti berjangkit tetapi kini fenomena itu telah berubah. ramai orang percaya bahawa penyakit dan kemalangan tidak akan berlaku kepada mereka. jantina dan bangsa. Gunakan strategi ini untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih menyeronokkan dan memenuhi kehendak kendiri dari segi kesejahteraan. jantung atau kencing manis. al. (1998). persekitaran fizikal serta psikologi. (1998). Ia lebih berkaitan dengan gaya hidup. Bahagian ini adalah untuk menunjukkan strategi yang dapat merendahkan risiko dari penyebab kematian masa kini.2nd edition. Fitness And Wellness Strategies . Beberapa strategi untuk menghalang dan mengurangkan risiko kematian awal dibincangkan di bahagian ini adalah berdasarkan kepercayaan ramai yang memulakan gaya hidup sihat hanya selepas didiagnosis sebagai penyakit kanser. Kepercayaan ini akan membawa mereka ke arah punca utama kematian di Amerika. rawatan kesihatan.al. Debbie Kanipe. Lon Seiger et. Di Amerika Syarikat. Ken Vanderpool dan Duke Barnes. WCB/McGraw-Hill. Rajah 3 : Faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan Sumber : Lon Seiger. USA.ialah genetik. Namun pakar kesihatan bersetuju bahawa gaya hidup merupakan faktor yang paling penting. . MENGHINDARI SEBAB-SEBAB UTAMA KEMATIAN Lon Seiger et. Penyebab utama penyakit akan menyerang setiap orang tidak kira umur. Gaya hidup yang tidak sihat boleh menyebabkan kematian awal. dan mengurangkan penyakit serta kesengsaraan. Tetapi kini kepercayaan ramai bahawa penyakit adalah punca utama kematian di Amerika Syarikat dan masih berterusan. Penyebab utama untuk hidup lama dan bahagia adalah dengan mengurangkan faktorfaktor risiko yang menjadi penyebab kepada penyakit dan kemalangan. (1998). penyakit.

2. 4.1. Strategi untuk mengatasinya 1. kurangkan lemak dan kolesterol. Amalkan diet bersesuaian (lebihkan pengambilan fiber. Dapatkan rawatan jika tidak normal. 3. Periksa tekanan darah (rujuk doktor). 5. Hentikan penggunaan tembakau. sinar ultra dan diet. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 14 5. buah-buahan dan sayursayuran). termasuklah tahap kolesterol. Kawal tahap lemak dalam badan dan berat badan. buah-buahan. lebih sel darah merah dan . 4. darah tinggi. Strategi untuk mengatasinya 1. merokok. kurang aktif secara fizikal. merokok.X berlebihan. Hentikan penggunakan tembakau.3. sinar . 2. 5. bijirin. jisim kimia seperti asbestos.Pengaruh Utama Yang mempengaruhi kesejahteraan. Faktor lain termasuklah kegemukan. Amalkan gaya hidup aktif. 'Strokes' Faktor penyumbang Darah tinggi. Kawal berat badan dan tahap lemak dalam badan. kadar estrogen tinggi. Ambil lebih fiber. penyakit jantung. Periksa kandungan lemak. Kanser Faktor penyumbang Tembakau. Penyakit Jantung Faktor penyumbang Tahap kolesterol tinggi. 6. sayur-sayuran.2. 3. Lindungi kulit dari radiasi ultra. Genetik Persekitaran Psikologi Gaya Hidup Persekitaran Fizikal Penyakit Rawatan Kesihatan Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 13 5.

2. .6. Strategi untuk mengatasinya 1.5.serangan angin ashma. bijirin. sukar bernafas. tidak memakai tali pinggang keledar. benda asing (asap) dalam paru-paru. bersin. Faktor lain termasuklah pengambilan alkohol berlebihan dan kegemukan. 5. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 15 3. menggigil. buah-buahan dan sayursayuran. 5. Strategi untuk mengatasinya 1. 4. kurang daya tahan dan yang berumur lebih dari 50 tahun. Bersenam. Hentikan penggunaan tembakau. Faktor penyumbang Influenza Virus Influenza A dan B. Faktor penyumbang Merokok dan udara tercemar.4. virus. ketawa dan perbualan. Jangan pandu dalam keadaan mabuk. 2. deman panas 102°F atau lebih. Amalkan gaya hidup sihat. dipindahkan melalui batuk. 'Obstructive Pulmonary Disease' (OPD). Kawal tahap tekanan darah (normal). 3. kahak kuning kehijauan. Berhenti merokok. Sentiasa memakai tali pinggang keledar. Pandu dengan berhati-hati dan bertanggungjawab. Elakkan dari udara tercemar termasuklah asap rokok orang lain. Strategi untuk mengatasinya 1. Kemalangan Faktor penyumbang Memandu dalam keadaan mabuk. 5. 4. Strategi untuk merawat pneumonia Cepat dapatkan nasihat doktor jika menunjukkan simptom seperti berikut : batuk. Strategi untuk mengatasi pneumonia Dapatkan suntikan vaksin untuk yang pernah alami pneumonia. Jangan memandu dengan orang yang dibawah pengaruh alkohol. Strategi untuk mengatasi Influenza 1. 'Pneumonia/Influenza' Faktor penyumbang pneumonia Bakteria. 2. Amalkan diet tinggi dengan fiber. secara merbahaya.

8. 4. Mengawal nafsu. dada kurang selesa dan batuk. Amalkan diet yang sihat. Jauhkan diri dari orang yang bersin dan batuk. 2. Kawal berat badan dan tahap lemak. sakit tekak.9. Penyakit Hati Yang Kronik . Periksa darah sebelum mendermakannya atau menjalani pembedahan. 3. hidung tersumbat. Kencing Manis Faktor penyumbang Kegemukkan dan diet. Amalkan program kesihatan fizikal. 3. Jangan putus asa. 3. lemah. 5. Ambil ubat.7. Akui tahap kesihatan yang lemah. rasa lemah.2. bersin. jika perlu. pernah mencuba bunuh diri dan tertipu dengan memberikan barangan berharga kepada orang lain.10. 3. darah yang tercemar dan ibu kepada anak. Strategi untuk mengatasinya 1. kawan. guru dan pakar profesional. letih. 4. Bunuh Diri Faktor penyumbang Tiada harapan. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 17 Strategi untuk mengatasinya 1. Dapatkan bantuan keluarga. Jangan berkongsi makanan atau minuman dengan pesakit. 5. 2. sakit badan. Strategi untuk merawat Influenza Ubat antivirus boleh mengurangkan kesakitan jika diambil dalam tempoh 3 hari berdasarkan simptom berikut : demam. Basuh tangan dengan air suam dan sabun. Pasangan perlu mendapatkan rawatan antibodi AIDS sebelum memulakan keluarga. jarum tercemar dengan HIV. 2. 4. masa depan akan lebih cerah. sakit kepala. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 16 5. 5. Berhubung dengan pasangan yang bebas HIV. 4. 5. Strategi untuk mengatasinya 1. Jangan gunakan dadah suntikan. Ambil ubat jika perlu. Jangkitan 'HIV' atau 'AIDS' Faktor Penyumbang Seks bebas.

Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 18 6. cuba tenangkan ketegangan dengan : a. menjerit. Jika ketagih.Faktor penyumbang Pengambilan alkohol yang berlebihan. Apabila berhadapan dengan seseorang yang sedang marah. Cuba elakkan dari terlibat dalam apa-apa situasi. alkohol. konfrantasi secara fizikal adalah ikhtiar terakhir untuk menyelamatkan diri. Jika kenderaan rosak. elakkan dari bertelagah d. Hentikan pengambilan alkohol. kawal pengambilan alkohol. Elakkan berjalan seorang diri terutamanya pada waktu malam c. kurangkan pergerakan e. Jika diserang oleh seseorang yang tidak bersenjata. Kunci pintu kereta setiap masa e. tunggu dalam kereta dan minta orang yang berhenti menelefon saudara atau pihak polis. Kecergasan seseorang dapat dipertingkatkan . Belajar seni mempertahankan diri. Pembunuhan Faktor penyumbang Kemarahan. 5. 2. (1996).12.11. Jika diserang oleh seseorang yang bersenjata. al. buka bonet. Peka dengan keadaan di sekeliling. menghabiskan masa di pusat-pusat hiburan. 9. 8. 2. Tunjukkan keyakinan untuk elak dari diserang. Jangan buka pintu rumah kepada orang yang tidak dikenali b. 4. dengar dahulu penjelasan orang tersebut f. fahami perasaan orang tersebut g. Strategi untuk mengatasinya 1. cari jalan penyelesaian 7. Strategi untuk mengatasinya 1. Kawal kemarahan. Senaman Dan Jantung Gerard et. 5. 3. Ikuti peraturan keselamatan asas : a. jangan ambil risiko kecuali terdesak. 5. senjata dalam simpanan dan berjalan seorang diri waktu malam atau di tempat sunyi. Letak kereta di tempat terang d. melarikan diri atau melawan boleh memberikan peluang menyelamatkan diri. kawal dengan renungan mata c. bertenang b.

dengan senaman yang berterusan tidak kira di mana tahap kecergasan dan umurnya. berlari. bergantung kepada kecukupan keluaran kardiak. namun keluaran kardiak rehat ('resting cardiac output') adalah lebih kurang sama dengan orang biasa yang sihat dan tidak terlatih. senaman 3 . Walaupun jantung atlit adalah lebih besar. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan isipadu stroke ('strock volume') manakala kadar nadi diperlahankan. akan dapat meningkatkan keluaran kardiak ('Cardiac output') dan menambahkan kadar metabolik seseorang. Terdapat berbagai jenis senaman untuk meningkatkan kesihatan sistem kardiovaskular. Kadar nadi rehat seorang atlit adalah hanya dengan 40-60 denyutan seminit sahaja. Semasa melakukan aktiviti cergas. merentas desa dan berenang. . Seseorang yang sihat akan dapat menambahkan keluaran kardiak maksimanya dan meningkatkan kadar maksima penghantaran oksigen ke tisu-tisu. Dengan itu meningkatkan juga penghantaran oksigen sebab peningkatan paras hemoglobin dan otot-otot rangka badan menambahkan lagi jaringan kapilari darah hasil dari latihan atau senaman jangka masa panjang. ada jenis senaman yang lebih sangat efektif. aktiviti aerobik ini adalah disyorkan untuk memperbaiki kesihatan sistem kardiovaskular ini. keluaran kardiak seseorang atlit akan mencapai dua atau tiga kali ganda dari orang biasa sebab latihannya menyebabkan hypertrofi (pembesaran) pada jantungnya. Contoh-contoh aktiviti aerobik ini adalah. berjalan. contohnya senaman aerobik atau aktiviti yang Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 19 melibatkan otot-otot besar badan dilakukan sekurang-kurangnya selama 20 minit.5 sesi seminggu. Bersenam akan dapat menambahkan keperluan oksigen pada otot-otot badan samada keperluan oksigen ini dipenuhi atau tidak. berbasikal.

Manfaat yang lebih dari kesan fizikal ini adalah peningkatan dalam ketumpatan lipoprotain (HDL). bukannya doktor anda. memastikan program pencegahan dinikmati oleh semua peringkat Satu kad laporan bagi meneliti kemajuan kesihatan telah diwujudkan untuk objektif tersebut. Berakauntabiliti Orang yang paling bertanggungjawab ke atas kesihatan diri anda ialah diri anda sendiri. Senaman juga menolong mengurangkan tekanan darah. terdapat 3 matlamat umum iaitu : a. pengurangan paras trigliserida dan peningkatan fungsi paru-paru. Ini dapat menerangkan mengapa seseorang atlit berasa 'high' secara psikologi dengan latihan yang cergas dilakukan serta keadaan 'low' yang mereka rasai apabila gagal mengikuti latihan yang biasa dijalankan. masih ramai yang mengalamai masalah kesihatan. STRATEGI UNTUK MENCAPAI KESEJAHTERAAN Lon Seiger et. pertimbangkan lapan strategi yang penting seperti berikut : 6. mengurangkan ketidaksamaan kesihatan di kalangan rakyat c. ibu bapa anda. meningkatkan peratusan rakyat hidup sihat b. matlamat kesihatan kebangsaan telah dirangka. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 21 6. Walaupun mereka sedar dan mengamalkan diet serta gaya hidup sihat. Berdasarkan laporan ini.13. Untuk mencapai kesejahteraan hidup. ubat Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 20 tahan sakit semulajadi pada badan. dan meningkatkan keupayaan badan untuk melarutkan gumpalan darah yang disebabkan oleh peningkatan aktiviti fibrinolitik ('fibrinolytic'). al. 5.1. mengawal berat badan. Senaman juga menolong menjadikan tulang lebih kuat dan mungkin dapat merawat penyakit 'osteoporosis'. Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa senaman juga dapat melindungi individu dari penyakit kanser dan kencing manis ('diabetis'). Senaman yang cergas akan menambahkan paras 'endorphins'. (1998). kebimbangan dan kesedihan. Objektif Kesihatan Kebangsaan Tahun 2000 Dalam tahun 1990. kawan-kawan anda atau pasangan .

Frasa berikut dari Charles Swindol akan membolehkan anda bertanggungjawab terhadap sikap diri anda sepanjang hayat: "The longer I live. Apabila anda mengamalkan sikap yang positif dalam hidup. than successes." 6. 6. and that is our attitude.2. We cannot change the inevitable. ia akan menjadikan minda anda berfikiran positif setiap masa. The only thing we can do is play on the one string we have. or skill…. I am convinced that Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 22 life is 10% what happens to me and 90% how I react to it. Attitude to me is more important than facts. kesihatan anda dan kehidupan anda secara umumnya. The remarkable thing is we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for that day. than failures. As so it is with you…. than money. than education. Membuat Perubahan Gaya Hidup Apa gunanya pengetahuan kesihatan. the more I realize the impact of attitude on life.we are in charge of our attitudes.anda. Sekiranya anda bersetuju bahawa andalah yang mengawal kesihatan diri anda sendiri. jika tidak diaplikasikan dalam kehidupan seharian? Mengetahui kepentingan bersenam dan berkeinginan menjadi cergas adalah sikap terpuji? Walau bagaimanapun kalau tidak bertindak ke arah itu. . than what other people think or say or do. We cannot change our past. apa yang akan berlaku? Dengan membuat perubahan yang positif terhadap gaya hidup. anda akan lebih cenderung berubah ke arah gaya hidup yang positif. anda akan menikmati kesejahteraan hidup yang optimum. giftedness. It is more important than the past. . Mengamalkan Sikap Yang Positif Salah satu strategi untuk kesejahteraan adalah dengan mengamalkan sikap yang positif pada diri anda.3. It is more important than appearance. We cannot change the fact that people will act in a certain way. than circumstances.

makanan. boleh mengakibatkan penambahan kalori dan berat badan.6. Individu yang mempunyai keseimbangan dalam kesihatan akan dapat menikmati kebaikan dari segala aspek kehidupan. Contohnya. play hard and work hard'). 6. Keterlaluan walaupun dari segi pemakanan yang berkhasiat.6. Pada hakikatnya seseorang yang melibatkan diri dalam aktiviti yang pelbagai akan membolehkannya menikmati hidup yang tidak membosankan. kerja. Mengekalkan rutin yang sama. kesihatan) akan mengakibatkan kebosanan. keluarga. termasuklah sekolah.5. Satu formula untuk dicontohi adalah dengan belajar bersungguh-bersungguh. bermain bersungguhsungguh dan bekerja bersungguh-sungguh ('learn hard. senaman yang berlebihan akan mengakibatkan keletihan mental dan kecederaan. .4. Kepelbagaian Kepelbagaian merupakan rempah dan perasa untuk menikmati kesejahteraan hidup. sosial dan masa santaian. rakan-rakan. Berusaha Kearah Keseimbangan Mengekalkan darjah kesihatan yang sederhana pada keenam-enam komponen kecergasan adalah lebih baik dari hanya bertumpu kepada beberapa komponen sahaja. Kesederhanaan "Terlalu banyak perkara yang baik akan menyeronokkan". Tingkah laku atau gaya hidup yang positif dan dilakukan dalam kesederhanaan dapat mengekalkan keseronokkan kehidupan tanpa menimbulkan masalah kesihatan yang tidak sepatutnya. mereka yang menyalahgunakan alkohol dan dadah dalam majlis-majlis tarian malam mungkin mempunyai hubungan sosial yang kuat tetapi pada masa yang sama menjejaskan kesihatan fizikal mereka. Adakah ini kepercayaan anda? Sesuatu tingkahlaku yang menyeronokkan sehingga ke tahap yang keterlaluan akan mengakibatkan keletihan dan masalah kesihatan. Contohnya. (aktiviti fizikal. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 23 6.

anda boleh membuat keputusan tentang kesihatan anda. Kuantiti kelucuan dan kelawakan yang sihat akan menambahkan keseronokkan pada kehidupan seharian. ketakutan dan kesedihan. stres. "An ounce of prevention is worth much more than a pound of cure. akan menjauhkan diri anda dari penyakit dan menggalakkan kesejahteraan. bermain-main) telah dikenalpasti sebagai dadah yang hanya akan mengakibatkan keseronokkan sebagai hasil sampingan. Kelucuan juga akan menjalin hubungan mesra semasa berkomunikasi.7. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 24 6. Oleh kerana andalah tuan punya badan dan minda. meningkatkan peredaran darah. dan menghilangkan tekanan. RUMUSAN Lon Seiger et. menjadikan seseorang itu lebih berwaspada. al. Gaya Tersendiri Kehidupan dan kesihatan diri adalah milik anda. (1998)." Bermaksud pencegahan adalah lebih baik daripada mengubatinya. yang mana. Katakanlah anda mempunyai seekor kucing yang mahal dan disayangi. Anda boleh merancang atau merangka program kesejahteraan yang paling sesuai demi keperluan kesihatan dan minat anda. 7. Secara fizikal.8. 6. Keceriaan dan Gaya Hidup Adakah tersurat di mana-mana bahawa kehidupan seharusnya serius dan mudah diramalkan? Kelucuan (berjenaka. Apabila anda meletakkan kesihatan anda sebagai pilihan paling utama.Ketiga-tiga faktor tersebut mestilah seimbang tanpa mengutamakan atau mengabaikan manamana satu. untuk menjaga kesihatannya anda akan memberikannya segala pencegahan dari penyakit yang mungkin didapati: kasih sayang dan tumpuan yang begitu banyak. kelucuan dan lawak itu boleh bertindak sebagai senaman untuk otot-otot jantung. jumlah senaman . anda akan membuat pilihan aktiviti.

tidur yang secukupnya. al. maka semakin mudah ia diteruskan dalam rutin kehidupan seseorang. Melakukan segala perlakuan dengan potensi sepenuhnya akan mengakibatkan kegembiraan. rehat serta persekitaran yang positif. Bermula dari umur pertengahan atau lebih lewat dari itu mungkin terlalu lewat untuk menjana suatu kehidupan yang sihat. semakin awal menerima tingkahlaku yang berasaskan kesihatan. Pengkaji dari American Heart Association dengan data terkini menunjukkan bahawa kanak-kanak yang kurang aktif akan menjadi gemuk. kepuasan dan kualiti hidup yang lebih baik. Matlamat utama kesihatan adalah mengelak dari kematian awal dan penyakit yang boleh dicegah. Inilah masanya untuk berusaha kearah kesejahteraan hidup yang lebih baik. penyakit jantung merupakan Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 25 penyebab utama kematian di Amerika dan negara kita. Begitu juga dengan diri anda. Dengan layanan diraja sebegini. (1997:8). anda juga patut menikmati penjagaan yang sebaiknya supaya anda dapat menikmati segala yang ada di sekeliling anda.dan mainan yang mencukupi. orang dewasa yang kurang aktif akan dijangkiti penyakit arteri. Kenapa? Pertama. Walaupun remaja tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit kardiovaskular yang nyata. Walaupun serangan penyakit jantung hanya berlaku dalam beberapa ketika sahaja tetapi faktor penyebabnya berlaku dalam jangkamasa yang panjang. pemakanan yang berkhasiat. mereka mungkin mengalami perubahan yang tidak sihat dalam arteri mereka. Komponen-komponen . Edward et. kucing tersebut pasti akan menikmati hidup yang sempurna. semakin tinggi risiko dijangkiti penyakit yang serius. Kedua. Jadi. kalau anda ingin menambahkan jangka hayat anda yang panjang dan berkualiti mulalah bertindak sekarang. Contohnya. semakin lama seseorang itu meninggalkan gaya hidup yang sihat.

Ia juga membantu mencegah dan mengawal penyakit jantung koronari. mencabar dan dihargai? Jika ya. rehat atau tidur yang mencukupi. relaksasi/santaian. Senaman atau aktiviti fizikal yang diamalkan selalu boleh meningkatkan jangka hayat dan kualiti hidup seseorang. tabiat. Tanya diri anda sekarang. air dan sumber dari tanah untuk hidup. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup lapang. Kesejahteraan alam sekitar merujuk kepada impak alam semulajadi terhadap kesihatan. adakah apa yang anda buat sekarang dalam hidup ini adalah merangsangkan. persekitaran. kadar kejadian dan kadar kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung koronari adalah lebih rendah berbanding dengan orang yang tidak mengamalkan senaman. Tingkahlaku yang memainkan peranan utama dalam kesihatan hidup adalah senaman yang berterusan. dan berat badan. Jika tidak. Komponen ini termasuklah kepekaan terhadap alam sekitar ke arah memelihara bumi . diabetes (kencing manis). anda mempunyai tahap kesejahteraan vokasional yang tinggi. dan menjauhkan diri dari merokok. minuman beralkohol dan dadah yang tidak bermanfaat.berkaitan dengan matlamat ini termasuklah keturunan.6. 3. pemakanan yang baik. Persekitaran Manusia bergantung kepada udara. Akhirnya komponen vokasional termasuklah bekerja secara harmoni dengan yang lain untuk mencapai matlamat. dan status kesihatan. seperti pencemaran udara yang boleh menjejaskan kesihatan. Banyak kajian epidemiologi telah menunjukkan di kalangan orang yang sentiasa bersenam dan menjadikannya sebagai amalan biasa. mungkin anda perlu pertimbangkan perubahan dengan mendapatkan latihan dalam bidang yang anda minati. hipertensi (tekanan darah tinggi). Ianya termasuk menghindar diri daripada melakukan sesuatu yang membahayakan.

reusing. KEPENTINGAN GAYA HIDUP KEPADA KESEJAHTERAAN Gaya hidup anda memainkan peranan penting dalam kesejahteraan. reducing. Lon Seiger et. psychological. Ia lebih berkaitan dengan gaya hidup. environment and individual interests". recycling. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kesihatan selain dari gaya hidup ialah genetik. Gaya hidup yang tidak sihat boleh menyebabkan kematian awal. "Total fitness is striving for the highest level of existence. responsibility (mengurangkan. rawatan kesihatan. and related to heredity. al. bulanan dan tahunan.menerusi empat 'R'. Penggumpulan secara positif akan mengarah ke arah kesihatan yang optimum dan kehidupan yang berkualiti manakala pengumpulan secara negatif akan mengakibatkan penyakit dan kematian awal. Tetapi kini kepercayaan ramai bahawa penyakit adalah punca utama kematian di Amerika Syarikat dan masih . Amalan kesihatan anda merupakan tunjang yang penting dalam corak hidup anda. It is dynamic. menggunakan semula. Kesan pemilihan corak kesihatan akan dikumpulkan secara harian. Namun pakar kesihatan bersetuju bahawa gaya hidup merupakan faktor yang paling penting. bertanggungjawab). (1997:6). mingguan. multidimention.al. Edward et. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 11 4. penyakit. Beberapa strategi untuk menghalang dan mengurangkan risiko kematian awal dibincangkan di bahagian ini adalah berdasarkan kepercayaan ramai yang memulakan gaya hidup sihat hanya selepas didiagnosis sebagai penyakit kanser. spiritual and physical components. jantung atau kencing manis. (1998). persekitaran fizikal serta psikologi. Pada sekitar tahun 1900an penyebab utama kematian di Amerika Syarikat ialah penyakti berjangkit tetapi kini fenomena itu telah berubah. Pemilihan corak kesihatan anda akan mengarahkan anda ke arah kesihatan ataupun penyakit. including mental. social. mengitar semula.

ramai orang percaya bahawa penyakit dan kemalangan tidak akan berlaku kepada mereka.berterusan. (1998). jantina dan bangsa. al. dan mengurangkan penyakit serta kesengsaraan. WCB/McGraw-Hill. Penyebab utama penyakit akan menyerang setiap orang tidak kira umur. Gunakan strategi ini untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih menyeronokkan dan memenuhi kehendak kendiri dari segi kesejahteraan. Debbie Kanipe. Penyebab utama untuk hidup lama dan bahagia adalah dengan mengurangkan faktorfaktor risiko yang menjadi penyebab kepada penyakit dan kemalangan. darah tinggi. Pengaruh Utama Yang mempengaruhi kesejahteraan. Genetik Persekitaran Psikologi Gaya Hidup Persekitaran Fizikal Penyakit Rawatan Kesihatan Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 13 5. Bahagian ini adalah untuk menunjukkan strategi yang dapat merendahkan risiko dari penyebab kematian masa kini.2nd edition. Di Amerika Syarikat. Ken Vanderpool dan Duke Barnes. Fitness And Wellness Strategies . merokok. kurang aktif secara fizikal. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 12 5.1. Kepercayaan ini akan membawa mereka ke arah punca utama kematian di Amerika. USA. Penyakit Jantung Faktor penyumbang Tahap kolesterol tinggi. (1998). Strategi untuk mengatasinya . Rajah 3 : Faktor utama yang mempengaruhi kesejahteraan Sumber : Lon Seiger. MENGHINDARI SEBAB-SEBAB UTAMA KEMATIAN Lon Seiger et.

tidak memakai tali . 5.5. Kawal berat badan dan tahap lemak dalam badan. Strategi untuk mengatasinya 1.X berlebihan. 5. Faktor lain termasuklah pengambilan alkohol berlebihan dan kegemukan. bijirin.3. Amalkan diet bersesuaian (lebihkan pengambilan fiber. Faktor penyumbang Merokok dan udara tercemar. 2. merokok. Faktor lain termasuklah kegemukan. Strategi untuk mengatasinya 1. 3. penyakit jantung. bijirin. Kawal tahap tekanan darah (normal). jisim kimia seperti asbestos. 4. lebih sel darah merah dan serangan angin ashma. 3. secara merbahaya. Hentikan penggunakan tembakau. Kanser Faktor penyumbang Tembakau. kadar estrogen tinggi.2. sinar ultra dan diet. buah-buahan dan sayursayuran. kurangkan lemak dan kolesterol. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 14 5. 5. 'Obstructive Pulmonary Disease' (OPD). sinar . 2. Periksa kandungan lemak. Ambil lebih fiber.4. buah-buahan. termasuklah tahap kolesterol. Strategi untuk mengatasinya 1. buah-buahan dan sayursayuran). 2. 2. Dapatkan rawatan jika tidak normal. 4. Berhenti merokok. 4. 3. Elakkan dari udara tercemar termasuklah asap rokok orang lain. Kawal tahap lemak dalam badan dan berat badan. Lindungi kulit dari radiasi ultra. 'Strokes' Faktor penyumbang Darah tinggi. Amalkan gaya hidup aktif. Bersenam. sayur-sayuran. Periksa tekanan darah (rujuk doktor). Hentikan penggunaan tembakau. 6. 5. Amalkan diet tinggi dengan fiber. Hentikan penggunaan tembakau.1. Kemalangan Faktor penyumbang Memandu dalam keadaan mabuk.

lemah. Strategi untuk merawat pneumonia Cepat dapatkan nasihat doktor jika menunjukkan simptom seperti berikut : batuk. Sentiasa memakai tali pinggang keledar. hidung tersumbat. 5. benda asing (asap) dalam paru-paru. 5. 4. Strategi untuk mengatasinya 1. 3. Kawal berat badan dan tahap lemak. 3. kahak kuning kehijauan. sakit badan. Amalkan gaya hidup sihat. sakit kepala. Jangkitan 'HIV' atau 'AIDS' . virus. letih. Kencing Manis Faktor penyumbang Kegemukkan dan diet. Strategi untuk mengatasi pneumonia Dapatkan suntikan vaksin untuk yang pernah alami pneumonia. sukar bernafas. 2.6. 2. ketawa dan perbualan. bersin. Faktor penyumbang Influenza Virus Influenza A dan B. Strategi untuk mengatasinya 1. 2. sakit tekak. Jangan pandu dalam keadaan mabuk. Amalkan program kesihatan fizikal. 4. dipindahkan melalui batuk. bersin. dada kurang selesa dan batuk. Ambil ubat jika perlu. Jangan berkongsi makanan atau minuman dengan pesakit.pinggang keledar. Jauhkan diri dari orang yang bersin dan batuk. Amalkan diet yang sihat.7. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 16 5.8. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 15 3. Strategi untuk merawat Influenza Ubat antivirus boleh mengurangkan kesakitan jika diambil dalam tempoh 3 hari berdasarkan simptom berikut : demam. 4. kurang daya tahan dan yang berumur lebih dari 50 tahun. Basuh tangan dengan air suam dan sabun. Jangan memandu dengan orang yang dibawah pengaruh alkohol. 'Pneumonia/Influenza' Faktor penyumbang pneumonia Bakteria. Strategi untuk mengatasi Influenza 1. deman panas 102°F atau lebih. Pandu dengan berhati-hati dan bertanggungjawab. menggigil.

alkohol. Pasangan perlu mendapatkan rawatan antibodi AIDS sebelum memulakan keluarga. 3. Bunuh Diri Faktor penyumbang Tiada harapan. 4. Strategi untuk mengatasinya 1. 5. pernah mencuba bunuh diri dan tertipu dengan memberikan barangan berharga kepada orang lain. guru dan pakar profesional. kawal pengambilan alkohol. 3. Mengawal nafsu. darah yang tercemar dan ibu kepada anak. 5.Faktor Penyumbang Seks bebas. konfrantasi secara fizikal adalah ikhtiar terakhir untuk menyelamatkan diri. jarum tercemar dengan HIV. Ambil ubat. 5.11. Berhubung dengan pasangan yang bebas HIV. Strategi untuk mengatasinya 1. Belajar seni mempertahankan diri. Strategi untuk mengatasinya 1. 2.9. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup . kawan. Hentikan pengambilan alkohol. Periksa darah sebelum mendermakannya atau menjalani pembedahan. Peka dengan keadaan di sekeliling. 3. jika perlu. 5. 2.10. Penyakit Hati Yang Kronik Faktor penyumbang Pengambilan alkohol yang berlebihan. Tunjukkan keyakinan untuk elak dari diserang. Cuba elakkan dari terlibat dalam apa-apa situasi. 2. Akui tahap kesihatan yang lemah. menghabiskan masa di pusat-pusat hiburan. Jangan gunakan dadah suntikan. rasa lemah. 4. Pembunuhan Faktor penyumbang Kemarahan. senjata dalam simpanan dan berjalan seorang diri waktu malam atau di tempat sunyi. 2. Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 17 Strategi untuk mengatasinya 1. Jika ketagih. masa depan akan lebih cerah. Dapatkan bantuan keluarga. Jangan putus asa. 5. 4. Kawal kemarahan.

aktiviti aerobik ini adalah disyorkan untuk memperbaiki kesihatan sistem kardiovaskular ini. kurangkan pergerakan e. jangan ambil risiko kecuali terdesak. 5. ada jenis senaman yang lebih sangat efektif. kawal dengan renungan mata c. berjalan. 8. buka bonet. Apabila berhadapan dengan seseorang yang sedang marah. Elakkan berjalan seorang diri terutamanya pada waktu malam c. Contoh-contoh aktiviti aerobik ini adalah. Jangan buka pintu rumah kepada orang yang tidak dikenali b. Jika diserang oleh seseorang yang bersenjata. tunggu dalam kereta dan minta orang yang berhenti menelefon saudara atau pihak polis. Jika diserang oleh seseorang yang tidak bersenjata. bertenang b. melarikan diri atau melawan boleh memberikan peluang menyelamatkan diri. Senaman Dan Jantung Gerard et. contohnya senaman aerobik atau aktiviti yang Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 19 melibatkan otot-otot besar badan dilakukan sekurang-kurangnya selama 20 minit. (1996).5 sesi seminggu. Terdapat berbagai jenis senaman untuk meningkatkan kesihatan sistem kardiovaskular. Letak kereta di tempat terang d. Kecergasan seseorang dapat dipertingkatkan dengan senaman yang berterusan tidak kira di mana tahap kecergasan dan umurnya. fahami perasaan orang tersebut g. cari jalan penyelesaian 7. al. berlari. Jika kenderaan rosak. dengar dahulu penjelasan orang tersebut f.12. 9. akan dapat meningkatkan keluaran kardiak ('Cardiac output') dan menambahkan kadar metabolik seseorang. berbasikal. senaman 3 . merentas desa dan berenang. Ikuti peraturan keselamatan asas : a. Kunci pintu kereta setiap masa e.18 6. elakkan dari bertelagah d. cuba tenangkan ketegangan dengan : a. Bersenam akan dapat menambahkan keperluan oksigen pada otot-otot . menjerit.

Dengan itu meningkatkan juga penghantaran oksigen sebab peningkatan paras hemoglobin dan otot-otot rangka badan menambahkan lagi jaringan kapilari darah hasil dari latihan atau senaman jangka masa panjang. Senaman yang cergas akan menambahkan paras 'endorphins'. kebimbangan dan kesedihan. dan meningkatkan keupayaan badan untuk melarutkan gumpalan darah yang disebabkan oleh peningkatan aktiviti fibrinolitik ('fibrinolytic'). Senaman juga menolong mengurangkan tekanan darah. Ini adalah disebabkan oleh peningkatan isipadu stroke ('strock volume') manakala kadar nadi diperlahankan. Seseorang yang sihat akan dapat menambahkan keluaran kardiak maksimanya dan meningkatkan kadar maksima penghantaran oksigen ke tisu-tisu. ubat Konsep Kesihatan Dan Gaya Hidup 20 tahan sakit semulajadi pada badan. Walaupun jantung atlit adalah lebih besar. Semasa melakukan aktiviti cergas. keluaran kardiak seseorang atlit akan mencapai dua atau tiga kali ganda dari orang biasa sebab latihannya menyebabkan hypertrofi (pembesaran) pada jantungnya. namun keluaran kardiak rehat ('resting cardiac output') adalah lebih kurang sama dengan orang biasa yang sihat dan tidak terlatih. mengawal berat badan. Kadar nadi rehat seorang atlit adalah hanya dengan 40-60 denyutan seminit sahaja. pengurangan paras trigliserida dan peningkatan fungsi paru-paru. bergantung kepada kecukupan keluaran kardiak. Manfaat yang lebih dari kesan fizikal ini adalah peningkatan dalam ketumpatan lipoprotain (HDL). Ini dapat menerangkan mengapa seseorang atlit berasa 'high' secara psikologi dengan latihan yang cergas dilakukan serta keadaan 'low' yang mereka rasai apabila gagal mengikuti latihan yang biasa dijalankan. Senaman juga menolong menjadikan tulang lebih kuat dan mungkin .badan samada keperluan oksigen ini dipenuhi atau tidak.

matlamat kesihatan kebangsaan telah dirangka.13. Walaupun mereka sedar dan mengamalkan diet serta gaya hidup sihat. memastikan program pencegahan dinikmati oleh semua peringkat Satu kad laporan bagi meneliti kemajuan kesihatan telah diwujudkan untuk objektif tersebut. terdapat 3 matlamat umum iaitu : a. masih ramai yang mengalamai masalah kesihatan. Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa senaman juga dapat melindungi individu dari penyakit kanser dan kencing manis ('diabetis'). Berdasarkan laporan ini. mengurangkan ketidaksamaan kesihatan di kalangan rakyat c. 5. meningkatkan peratusan rakyat hidup sihat b.dapat merawat penyakit 'osteoporosis'. Objektif Kesihatan Kebangsaan Tahun 2000 Dalam tahun 1990. .