You are on page 1of 11

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP

SEK. KEB. SRI LANANG
77000 JASIN MELAKA

PELAN STRATEGIK
2015-2017
PELAN TAKTIKAL
PELAN OPERASI

1 .

Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 3. Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. PT5 11 10 15 20 PT6 Strategi B Tahun 6 – 80% 9 15 20 25 A – 80% 11 10 15 20 Strategi C 2 . Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2.PERANCANGAN DI PERINGKAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK OBJEKTIF 1. KPI PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (AKHIR TAHUN) (2015-2017) T OV T 15 T 16 T 17 LULUS – 100% 100 100 100 100 Tahun 5 – 60% 3 10 15 20 SASARAN (KEMAHIRAN HIDUP) Strategi Strategi A Pelan Taktikal (PT) T OV T 15 T 16 T 17 100 100 100 100 PT1. PT5 9 15 20 25 PT1. PT3. PT2 3 10 15 20 PT1. PT4. PT3. PT4.

1. Peratus murid tahun 5 dan 6 yang mendapat gred A dalam PKSR adalah rendah. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 3. 80% Murid tahap 2 mendapat cemerlang PKSR. PT3. KPI PERINGKAT PANITIA – KURIKULUM / AKADEMIK SASARAN (AKHIR TAHUN) (2015-2017) T OV T 15 T 16 T 17 LULUS – 100% 100 100 100 100 Tahun 5 – 60% 3 10 15 20 SASARAN (KEMAHIRAN HIDUP) Strategi Strategi A Pelan Taktikal (PT) T OV T 15 T 16 T 17 100 100 100 100 PT1. Meningkatkan peratus cemerlang bagi semua murid tahap 2. OBJEKTIF 1. PT5 9 15 20 25 PT1. PT2 3 10 15 20 PT1. Peratus cemerlang keseluruhan PKSR terlalu rendah. Meningkatkan peratusan murid mendapat gred A bagi murid tahun 5 dan 6 dalam PKSR. Memperkenalkan dan mendedahkan murid-murid tahun 4 kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup 2. PT4. Mata pelajaran yang baru bagi murid-murid tahun 4 2. 3. Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. PERINGKAT BIDANG – KURIKULUM / AKADEMIK OBJEKTIF 1. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2. PT4.PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KURIKULUM / AKADEMIK (KEMAHIRAN HIDUP) ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK 1. PT5 11 10 15 20 PT6 Strategi B Tahun 6 – 80% 9 15 20 25 A – 80% 11 10 15 20 Strategi C 3 . 3. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2. 50% Murid tahun 5 dan 60% murid tahun 6 mendapat gred A dalam PKSR 3. PT3.

Latihan menjawab soalan (PT5) Semua Guru KH Sepanjang Tahun RM150 /PCG Semua Murid Tahap 2 Murid mahir Menjawab soalan. CATATAN / STATUS CATATAN / STATUS 4 . 2.BIL 1. PT1 1. Hari Usahawan (PT4) Semua Guru KH 1 Hari RM700 /PCG Tahun 5 dan 6 Sebagai pengukuhan kepada P&P PT9 3. BIL PELAN TAKTIKAL (PT) STRATEGI A Latih tubi (PT1) Bahan Bantu Belajar menarik (PT2) PELAN TAKTIKAL (PT) STRATEGI B KOS/ T/JAWAB Semua Guru KH OUTPUT/ TEMPOH Sepanjang Tahun Semua Guru KH Sepanjang Tahun T/JAWAB TEMPOH KPI PELAN KONTINGENSI SUMBER HASIL RM200 /PCG Semua Murid Tahap 2 Murid mudah ingat tentang sesuatu topik PT8 RM300 /PCG Semua Murid Tahap 2 Merangsang pengetahuan. murid mudah faham dan mudah ingat PT7 KOS/ OUTPUT/ KPI PELAN KONTINGENSI PT8 SUMBER HASIL Buku skrap (PT3) Semua Guru KH 4 Bulan RM300 /PCG Tahun 5 dan 6 Menambah dan mengukuhkan pengetahuan murid 2.

2. PT1 Semua Murid Tahap 2 Murid mahir dalam urusan jual beli dan baik dalam komunikasi semasa urus niaga PT4 RM 100 /PCG RM 200 /PCG CATATAN / STATUS 5 . 4.BIL 1. PELAN TAKTIKAL (PT) STRATEGI C Projek Lanjutan (PT6) Kolaborasi Sumber (PT7) Sudut Kemahiran Hidup (PT8) Jualan Langsung (PT9) KOS/ T/JAWAB Ketua Panitia 4 Bulan Ketua Panitia Sepanjang Tahun Ketua Panitia Ketua Panitia OUTPUT/ TEMPOH Sepanjang Tahun 4 Bulan KPI PELAN KONTINGENSI SUMBER HASIL RM 500 /PCG Semua Murid Tahap 2 Murid mahir dalam bidang reka bentuk dan teknologi PT3 Semua Murid Tahap 2 Bahan pengajaran lengkap untuk setiap topik PT2 Semua Murid Tahap 2 Murid mendapat maklumat yang tepat dan lengkap tentang satu topik KH PT3. 3.

Mengamalkan budaya kerja yang baik serta mengutamakan keselamatan.Lampiran 1 BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS MISI 1. Latihan PKSR 2. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 2. bekerjasama. mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan masalah harian dan memiliki moral yang tinggi. mereka cipta dan cenderung berurusniaga serta mengamalkan sikap. 2015 3 10 15 T 16 T 17 Tahun 5 20 Tahun 6 9 20 25 30 11 10 15 20 Strategi B Strategi C 3 3 Tahun 6 9 9 11 11 ULASAN KESELURUHAN : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… LAPORAN DISEDIAKAN OLEH : ………………………………………………………………………… ( ZAINAL BIN HUSSAIN ) KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 6 . 2. bertanggungjawab. Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. BIDANG Tandakan (√) MATLAMAT ORGANISASI AKADEMIK KEWANGAN SUMBER MANUSIA √ Melahirkan murid-murid yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan berasaskan teknologi dan keusahawanan supaya dapat menjalankan kerja sendiri. bekerja sistematik. nilai dan budaya kerja yang baik. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 3. Latihan SASARAN PERESTASI T OV T 15 T 16 T 17 100 100 100 100 INISIATIF/TINDAKAN (STRATEGI) Strategi A PRESTASI SEBENAR T OV T 15 100 100 Tahun 5 PKSR 2 PKSR 2 Kuiz. VISI KOKURIKULUM HEM FIZIKAL HUBUNGAN LUAR PENTADBIRAN PEJABAT Melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam teknologi dan keusahawanan. OBJEKTIF 1. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD PKSR 2 Kuiz. Memberikan murid ruang perolehan pengetahuan untuk mengembangkan imaginasi dan daya kreativiti serta menggalakkan mereka ke arah keusahawanan. dan berdisiplin.

Meningkatkan peratus cemerlang (A) dalam PKSR. Latihan 100% 100% TAHUN 5 – 30% 50% PKSR 2 PKSR 2 Disediakan oleh : ( En. Semua murid tahun 4 lulus dalam PKSR 5. mempunyai kreativiti yang tinggi dalam menyelesaikan masalah harian dan memiliki moral yang tinggi. 2015 TAHUN 6 – 30% 35% 40% 50% Murid menguasai semua kemahiran di ajar Telah mencapai sasaran yang telah disasarkan Mencapai tahap sasaran yang telah ditetapkan Disahkan oleh : ( Zainal bin Hussain) Ketua Panitia 7 . ULASAN Indikator Akhir (Lag) : Indikator Awal (Lead): SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR PKSR 2 Kuiz. Mohd Amin bin Arif ) Setiausaha Kemahiran Hidup Kuiz. Latihan PKSR 2. PRESTASI KPI OBJEKTIF 4. Meningkatkan Peratus gred A bagi Tahun 5 dan 6 dalam PKSR 6.Lampiran 2 BORANG MAKLUM BALAS PRESTASI (PERINGKAT PANITIA/UNIT DLL) SEKOLAH SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT PANTAI BIDANG AKADEMIK MATLAMAT Melahirkan murid yang berpengetahuan luas dalam teknologi dan keusahawanan.

Latih Tubi TANGGUNGJAWAB TEMPOH Ketua Panitia 1 jam Semua Guru Kemahiran Hidup Sepanjang Tahun (Sekali Sebulan) 3. Bahan Bantu Mengajar Menarik Semua Guru Kemahiran Hidup Sepanjang Tahun (Setiap Waktu Pengajaran) 4. Post-Mortem Semua Guru Kemahiran Hidup 1 jam (Setiap Akhir Semester) STATUS / PELAN KONTINGENSI 8 .PELAN OPERASI 1 Nama Projek Matlamat Objektif Tarikh/Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL : : : : : Lulus 100% Meningkatkan pencapaian kelulusan murid tahun 4 dalam subjek Kemahiran Hidup Lulus 100% dalam subjek Kemahiran Hidup bagi tahun 4 Januari hingga November 2015(Sepanjang Tahun) Semua Tahun 4 PROSES KERJA 1. Penilaian dan Pentaksiran Strategi Semua Guru Kemahiran Hidup 1 jam (PKSR & Ujian) 5. Taklimat kepada Guru-guru Kemahiran Hidup 2.

Sudut Kemahiran Hidup 4. 2. 20% murid tahun 6 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2015 3. Jualan Langsung 6. Latihan Menjawab Soalan TANGGUNGJAWAB TEMPOH Ketua Panitia 2 jam Semua Guru Kemahiran Hidup 2 jam X 4 Topik (kerja rumah mengikut tajuk dan kumpulan) Ketua Panitia 2 jam X 4 Topik (kerja rumah mengikut tajuk dan kumpulan) Semua Guru Kemahiran Hidup 5 jam Ketua Panitia 1 jam X 5 Hari (Jualan Seminggu) Semua Guru Kemahiran Hidup 1 Jam X 10 Bulan (Sekali Sebulan) STATUS / PELAN KONTINGENSI 9 . 10% murid tahun 5 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2015 2.PELAN OPERASI 2 Nama Projek : Cemerlang Kemahiran Hidup Matlamat : Meningkatkan pencapaian cemerlang (Skor A) murid tahap 2 dalam subjek Kemahiran Hidup Objektif : 1. Hari Usahawan 5. Purata 80% murid tahap 2 mendapat A dalam subjek Kemahiran Hidup dalam PKSR 2 2015 Tarikh/Tempoh Pelaksanaan : Januari hingga Oktober 2012 (Sepanjang Tahun) Kumpulan Sasaran : Semua murid tahap 2 BIL 1. PROSES KERJA Taklimat kepada Guru-guru Kemahiran Hidup Buku Skrap 3.

10 . Kolaborasi Sumber Ketua Panitia Sepanjang tahun (mengikut tajuk) 5. Latih Tubi 8. Post-Mortem Semua Guru Kemahiran Hidup 1 jam (Setiap Akhir Semester) 7.Semua Guru Kemahiran Hidup 1 Jam X 10 Bulan (Sekali Sebulan) Projek Lanjutan Ketua Panitia 1 Jam X 5 Bulan (2 Bulan Sekali) 9.