You are on page 1of 18

PANDUAN PERMOHONAN DI JOBSMALAYSIA.GOV.

MY

Pencari Kerja: Panduan Pendaftaran bagi Sektor Kerajaan dan Swasta


Sistem akan memaparkan Nombor Pin bagi pencari kerja yang baru mendaftar.
Skrin Profil Am dipaparkan. Pencari Kerja hendaklah memastikan semua medan yang bertanda * diisi.

Klik butang setelah selesai mengisi maklumat yang diperlukan.


(Nota: * Medan mandatori yang wajib diisi)
Skrin Kelulusan Pemohon dipaparkan. Pencari Kerja hendaklah memastikan sekurang-kurangnya satu
maklumat kelayakan diisi.

Klik butang untuk menyimpan maklumat kelayakan yang telah diisi.

Klik butang untuk set semula maklumat kelayakan yang diisi.

Klik butang setelah selesai mengisi semua maklumat kelayakan yang diperlukan.

1.
2.
3.
Skrin Pengalaman Kerja Pemohon dipaparkan. Kosongkan medan jika tiada pengalaman bekerja dan
klik butang .

Klik butang untuk menyimpan maklumat pengalaman kerja yang telah diisi.

Klik butang untuk set semula maklumat pengalaman kerja yang diisi.

Klik butang setelah selesai mengisi semua maklumat pengalaman kerja yang diperlukan.

4.
5.
Skrin Maklumat Terperinci dipaparkan. Isi maklumat yang berkenaan dan medan yang bertanda * wajib
diisi.
Bagi Kelayakan Jawatan Yang Dipohon, pilihan yang
sedia ada adalah seperti gambar dibawah:

Selepas membuat pilihan di medan Kelayakan Bagi Jawatan Yang Dipohon, sistem akan memaparkan
5 Jawatan untuk dipilih oleh anda.
Klik link Rujuk disebelah pilihan Jawatan untuk membuat carian terhadap Jawatan yang hendak dipohon.
Setelah selesai memilih Jawatan dan mengisi maklumat-maklumat lain yang berkenaan, sila klik butang
6.

Nota: Setiap Kelayakan Jawatan yang dipilih, ada beberapa borang Maklumat Akademik Pemohon yang
perlu diisi:

1. Ijazah/Sarjana/PhD (Klik disini untuk panduan)

• Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPM Mengikut Sistem Sijil Terbuka atau Setaraf)
• Kelayakan daripada Badan-badan Professional dan Ikhtisas
• Kelulusan Pengajian Tinggi (PhD/Sarjana/Ijazah/Diploma/Sijil/Pelajar Akhir Tahun)
2. Ijazah & Diploma/Ijazah & STPM (Klik disini untuk panduan)

• Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPM Mengikut Sistem Sijil Terbuka atau Setaraf)
• Keputusan Peperiksaan STPM/STP/HSC
• Kelayakan daripada Badan-badan Professional dan Ikhtisas
• Kelulusan Pengajian Tinggi (PhD/Sarjana/Ijazah/Diploma/Sijil/Pelajar Akhir Tahun)

3. Diploma/Sijil (Klik disini untuk panduan)

• Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPM Mengikut Sistem Sijil Terbuka atau Setaraf)
• Kelayakan daripada Badan-badan Professional dan Ikhtisas
• Kelulusan Pengajian Tinggi (PhD/Sarjana/Ijazah/Diploma/Sijil/Pelajar Akhir Tahun)

4. STPM/HSC (Klik disini untuk panduan)

• Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPM Mengikut Sistem Sijil Terbuka atau Setaraf)
• Keputusan Peperiksaan STPM/STP/HSC
• Kelayakan daripada Badan-badan Professional dan Ikhtisas

5. SPM/SRP/PMR/Separa Perubatan (Klik disini untuk panduan)

• Keputusan Peperiksaan PMR/SRP/LCE atau Setaraf


• Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPM Mengikut Sistem Sijil Terbuka atau Setaraf)
• Kelayakan daripada Badan-badan Professional dan Ikhtisas
6. Berkhidmat/KPSL (Klik disini untuk panduan)

• Keputusan Peperiksaan PMR/SRP/LCE atau Setaraf


• Keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM/MCE/SPM(V)/SPM Mengikut Sistem Sijil Terbuka atau Setaraf)
• Keputusan Peperiksaan STPM/STP/HSC
• Kelayakan daripada Badan-badan Professional dan Ikhtisas
• Kelulusan Pengajian Tinggi (PhD/Sarjana/Ijazah/Diploma/Sijil/Pelajar Akhir Tahun)
Skrin Maklumat Ko-Kurikulum dipaparkan selepas semua borang Maklumat Akademik Pemohon
selesai diisi.

Isi maklumat Ko-Kurikulum yang berkenaan dan setelah selesai tekan butang
7.
8.
Skrin Maklumat Tambahan dipaparkan. Isi maklumat berkenaan dan setelah selesai tekan butang
9.
Bagi pilihan Kelayakan Jawatan - Berkhidmat/KPSL, anda wajib mengisi Maklumat Perkhidmatan
dan maklumat Peperiksaan Khas yang Melayakkan KPSL jika berkenaan. Setelah selesai, sila tekan
butang
10.

Skrin Pengakuan Pemohon dipaparkan setelah anda selesai mengisi semua borang yang dikehendaki.
Klik butang untuk menyelesaikan proses Pendaftaran Pencari Kerja.
11.

Nota: Pastikan sukan yang diisi berbeza bagi setiap pilihan, isikan maklumat sukan dengan peringkat
yang tertinggi sahaja.
CTH: Sukan #1: Bola Sepak, Peringkat: Sekolah
Sukan #2: Bola Sepak, Peringkat: Negeri
Sukan #3: Ragbi, Peringkat: Daerah
Isikan Sukan #2 dan Sukan #3 sahaja.
Pendaftaran Pencari Kerja selesai, anda boleh membuat carian pekerjaan dan membuat permohonan
dengan klik Ya.
Klik Tidak, saya ingin Log Keluar jika anda ingin keluar dari sistem JobsMalaysia.
12.
Satu mesej pengesahan dipaparkan, klik untuk menyelesaikan proses Pendaftaran Pencari
Kerja.
Klik untuk tidak meneruskan proses Pendaftaran Pencari Kerja.