You are on page 1of 11

MGGU

TAJUK

BIDANG
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

RANCANGAN
PENGAJARAN
TAHUNAN MATEMATIK
TAHUN 4

CHEGU ABBAS
1-1-2015

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


M1
5-9
Januari

M2
12-16
Januari

NOMBOR
DAN
OPERASI
1. Nombor
Bulat

1.1 Nombor
Bulat Hingga 100

NOMBOR
DAN
OPERASI

1.2Tambah
Dalam
Lingkungan
100,000.

1. Nombor
Bulat

M3
19 23
Januari

NOMBOR
DAN
OPERASI

Menamakan sebarang
nombor hingga 100,000.

II.
III.
IV.

1.3 Tolak Dalam


Lingkungan
100,000.

1.4 Darab
Dengan Hasil
Darab Sehingga
100,000.

Menambah sebarang
nombor hingga 100,000.
Menolak sebarang
nombor daripada suatu
nombor yang kurang
daripada 100,000.

Darab sebarang dua


nombor dengan hasil
darab sehingga 100,000

1. Nombor
Bulat

M4
26 30
Januari

* 23hb
sambutan
maulidur
rasul
peringkat
sekolah
NOMBOR
DAN
OPERASI

I.

I.
II.
III.

IV.

I.
II.

III.
IV.

1.5 Bahagi
Dengan Hasil
Bahagi Sehingga
100,000.

Membahagi sebarang
nombor kurang daripada
100,000 dengan nombor
dua digit.

1. Nombor
Bulat

I.

II.

III.

M5
26
Febuari

NOMBOR
DAN
OPERASI

1.6 Operasi
Bergabung

Melaksanakan operasi
bergabung melibatkan
tambah dan tolak

1. Nombor
Bulat

M6
SKBBSB 2015

NOMBOR
DAN

I.

II.

2.1 Pecahan
Wajar

Menama dan menulis


pecahan wajar dengan

I.

Menama dan menulis nombor hingga


100,000.
Menentukan nilai tempat sebarang digit bagi
nombor bulat hingga 100,000.
Membanding nilai nombor hingga 100,000.
Membundar nombor kepada puluh, ratus
dan ribu terdekat.
Menambah sebarang dua hingga empat
nombor tidak melebihi 100,000.
Menyelesaikan masalah tambah
Menolak satu atau dua nombor daripada
sebarang nombor yang lebih besar tidak
melebihi 100,000.
Menyelesaikan masalah tolak.

Mendarab nombor tiga digit dengan:


(a) 100 (b) nombor 2-digit
Mendarab nombor empat digit dengan
(a) nombor 1-digit (b) 10
(c) nombor 2-digit
Mendarab nombor dua digit dengan 1000.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
operasi darab.

Membahagi nombor empat digit dengan:


(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(c) nombor 2-digit
Membahagi nombor lima digit dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10, 100 dan 1 000
(c) nombor 2-digit
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
operasi bahagi.
Murid melakukan operasi bergabung
tambah dan tolak melibatkan nombor
kurang daripada:
(a) 100 (b) 1 000 (c) 10 000
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
operasi bergabung.

Menama dan menulis pecahan wajar dengan


penyebut hingga 10.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


9 - 13
Febuari

OPERASI

penyebutnya sehingga
10.

II.

Membandingkan nilai dua pecahan wajar


dengan:
(a) penyebut yang sama
(b) pengangka 1 penyebut yang berlainan
sehingga 10.

I.

Menyatakan dan menulis pecahan setara


kepada pecahan wajar.

II.

Menyatakan pecahan setara dalam bentuk


termudah.

I.

Tambah dua pecahan wajar dengan


penyebut yang sama sehingga 10 dalam
bentuk termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka untuk
kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.
Tambah dua pecahan wajar dengan
penyebut yang berbeza sehingga 10 dalam
bentuk termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka untuk
kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.
Penyelesaian masalah yang melibatkan
penambahan pecahan wajar.

2. Pecahan

2.2 Pecahan
Setara
Menyatakan pecahan
setara bagi pecahan
wajar.

M7
16 - 20
Febuari

NOMBOR
DAN
OPERASI

2.3 Penambahan
Pecahan

Menambah dua pecahan


wajar dengan penyebut
sehingga 10.

2. Pecahan
II.
* 20 hb Cuti
tahun Baru
Cina

III.

M8
23 - 27
Febuari

NOMBOR
DAN
OPERASI

2.4 Penolakan
Pecahan.

Menolak pecahan wajar


dengan penyebut
sehingga 10.

I.

Menolak dua pecahan wajar yang


penyebutnya sama sehingga 10 kepada
bentuk termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka bagi
kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.

II.

Menolak dua pecahan wajar dengan


penyebut yang berbeza sehingga 10 kepada
bentuk termudah.
(a) dengan 1 sebagai pengangka bagi
kedua-dua pecahan.
(b) dengan pengangka yang berbeza.

III.

Menyelesaikan masalah penolakan yang


melibatkan pecahan wajar.

I.

Menamakan dan menulis nombor


perpuluhan dengan
(a) satu tempat perpuluhan
(b) dua tempat perpuluhan
Mengenali nilai tempat perpuluhan yang
melibatkan:
(a) persepuluh (b) perseratus
(c) persepuluh dan perseratus
Menukar pecahan kepada perpuluhan:
(a) persepuluh (b) perseratus

2. Pecahan

M9
2-6
Mac

SKBBSB 2015

NOMBOR
DAN
OPERASI

3.1 Nombor
Perpuluhan

Memahami nombor
perpuluhan

3.
Perpuluhan

II.

* 2-6 Ujian
Selaras 1

III.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


(c) persepuluh dan perseratus,
dan sebaliknya.
M10
9 - 13
Mac

NOMBOR
DAN
OPERASI

3.2 Tambah
Perpuluhan

Menambah perpuluhan
sehingga dua tempat
perpuluhan

I.

3.
Perpuluhan
II.
* 9 HB
Pelaksanaan
SEGAK

III.

Tambah dua hingga empat nombor


perpuluhan melibatkan satu tempat
perpuluhan.
(a) nombor perpuluhan sahaja
(b) nombor bulat dan nombor
perpuluhan
(c) perpuluhan bercampur
Tambah dua hingga empat nombor
perpuluhan melibatkan dua tempat
perpuluhan.
(a) nombor perpuluhan sahaja
(b) nombor bulat dan nombor
perpuluhan
(c) perpuluhan bercampur
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
penambahan nombor perpuluhan.

14 22 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


M11
23 - 27
Mac

NOMBOR
DAN
OPERASI

3.3 Tolak
Perpuluhan

Menolak nombor
perpuluhan sehingga
dua tempat perpuluhan.

3.
Perpuluhan

M12
30 Mac
3 April

NOMBOR
DAN
OPERASI

3.4 Darab
Perpuluhan.

Mendarab perpuluhan
sehingga dua tempat
perpuluhan dengan
nombor bulat.

3.
Perpuluhan

I.

Menolak satu hingga dua nombor


perpuluhan melibatkan satu tempat
perpuluhan:
(a) nombor perpuluhan sahaja
(b) perpuluhan bercampur
(c) nombor bulat dan nombor perpuluhan
II.

Menolak satu hingga dua nombor


perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan.

III.

Menyelesaikan masalah penolakan yang


melibatkan perpuluhan.

I.

Darab nombor perpuluhan sehingga satu


tempat perpuluhan dengan:
(a) nombor satu digit (b) 10, 100
dan 1 000
Darab nombor perpuluhan sehingga dua
tempat perpuluhan dengan:
(a) nombor satu digit (b)10,100 dan
1 000
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
mendarab nombor perpuluhan.

II.

III.

M13
6 10
April

NOMBOR
DAN
OPERASI

3.5 Bahagi
Perpuluhan.

Membahagi perpuluhan
sehingga dua tempat
perpuluhan dengan
nombor bulat.

I.

II.

3.
Perpuluhan
III.

SKBBSB 2015

Membahagi nombor perpuluhan sehingga


satu tempat perpuluhan dengan:
(a) nombor 1-digit
(b) 10
Membahagi nombor perpuluhan sehingga
dua tempat perpuluhan dengan nombor
satu digit.
Membahagi nombor perpuluhan sehingga
dua tempat perpuluhan dengan nombor
bulat.

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|

IV.

M14
07 - 11
April

4. Wang

4.1 Wang hingga


RM10,000.

Memahami dan
menggunakan perkataan
yang melibatkan wang.

Mengguna dan
mengaplikasi
pengetahuan tentang
wang dalam kehidupan
seharian.

M 15
13 - 17
April

M 16
20 - 24
April

4. Wang

4.1 Wang hingga


RM10,000.

* 17-19 Kem
Perdana
2015

5. Masa dan
waktu

I.

Membaca dan menulis nilai wang sehingga


RM10,000.

II.

Menambah nilai wang sehingga RM10,000.

III.

Menolak sebarang nilai wang sehingga


RM10,000.
Mendarab nilai wang, hasil darabnya
sehingga RM10,000.

IV.

Mengguna dan
mengaplikasi
pengetahuan tentang
wang dalam kehidupan
seharian.

V.

Membahagi wang dengan nilai tidak lebih


daripada RM10,000.

VI.

Melaksanakan operasi bergabung yang


melibatkan penambahan dan penolakan
yang melibatkan wang hingga RM10,000.
Membundarkan wang sehingga 'ringgit' yang
terdekat.
Menyelesaikan masalah yang melibatkan
wang sehingga RM10,000.

VII.
VIII.

5.1 Membaca
dan menulis
masa.

5.2 Jadual

Menyelesaikan masalah yang melibatkan


bahagi dengan nombor perpuluhan.

Memahami, membaca
dan menulis masa dalam
jam dan minit.

Membina jadual mudah

I.

Mambaca masa dalam jam dan minit


berdasarkan sistem 12 jam.

II.

Menulis masa dalam jam dan minit


berdasarkan sistem 12 jam.

I.

Membina, membaca dan mendapatkan


maklumat daripada jadual mudah.

Membaca kalender
II.
III.

M 17
27 April
1 Mei

SKBBSB 2015

5. Masa dan
waktu

5.3 Hubungan
antara unit
masa.

Memahami hubungan di
antara unit masa.

Mendapatkan maklumat daripada kalendar


Menyelesaikan masalah mudah dalam
kehidupan harian melibatkan pembacaan
kalendar.

i.

Menyatakan hubungan di antara unit masa


(a) 1 hari = 24 jam
(b) 1 tahun = 365/366 hari
(c) 1 dekad = 10 tahun

ii.

Penukaran
(a) tahun kepada hari dan sebaliknya
(b) dekad kepada tahun dan sebaliknya
(c) tahun kepada bulan dan sebaliknya
(d) jam kepada hari dan sebaliknya

iii.

Penukaran unit masa dari


(a) jam kepada minit dan sebaliknya
(b) jam dan minit kepada minit serta

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


sebaliknya
(c) minit kepada jam dan minit dan
sebaliknya

1 MEI 2015 HARI PEKERJA


M 18
59/5/2014

NOMBOR
DAN
OPERASI

5.4 Operasi Asas


Melibatkan
Masa

Tambah, tolak, darab


dan bahagi dalam unit
masa.

5. Masa dan
waktu

M19
11 - 15
Mei

NOMBOR
DAN
OPERASI

I.

II.

5.4 Operasi Asas


Melibatkan
Masa

Tambah, tolak, darab


dan bahagi dalam unit
masa.

5. Masa dan
waktu

III.

IV.

V.

Menambah unit masa yang melibatkan


penukaran unit dalam lingkungan:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Menolak unit masa yang melibatkan
pertukaran unit dalam lingkungan:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Mendarab unit masa yang melibatkan
penukaran unit dalam lingkungan:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Membahagi unit masa yang melibatkan
penukaran unit dalam lingkungan:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun
Menyelesaikan masalah harian melibatkan
operasi asas dalam unit masa:
(a) jam dan minit
(b) tahun dan bulan
(c) dekad dan tahun

* PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2015 (11-15 MEI)


M 20
18 - 22
Mei

NOMBOR
DAN
OPERASI

5.5 Tempoh
masa

5. Masa dan
waktu

M 21
25 - 29
MEI

NOMBOR
DAN
OPERASI
5. Masa dan

SKBBSB 2015

5.5 Tempoh
masa

Mengguna dan
mengaplikasi
pengetahuan tentang
masa untuk mencari
tempoh masa.

Mengguna dan
mengaplikasi
pengetahuan tentang
masa untuk mencari
tempoh masa.

I.

Membaca dan menyatakan waktu mula dan


waktu akhir bagi sesuatu peristiwa
berdasarkan jadual.

II.

Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa


daripada jadual dalam:
(a) minit
(b) jam
(c) jam dan minit dalam tempoh sehari
dan dua hari yang berturutan.

III.

Menghitung waktu mula dan waktu akhir


daripada sesuatu peristiwa berdasarkan
tempoh masa yang diberi dan membaca
waktu mula dan waktu akhir.

I.

Membaca dan menyatakan waktu mula dan


waktu akhir bagi sesuatu peristiwa
berdasarkan jadual.

II.

Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


waktu

daripada jadual dalam:


(a) minit
(b) jam
(c) jam dan minit dalam tempoh sehari
dan dua hari yang berturutan.
III.

Menghitung waktu mula dan waktu akhir


daripada sesuatu peristiwa berdasarkan
tempoh masa yang diberi dan membaca
waktu mula dan waktu akhir.

* CUTI PERTENGAHAN TAHUN (12-14 JUN)


M23
22 - 26
JUN

NOMBOR
DAN
OPERASI

5.5 Tempoh
masa

5. Masa dan
waktu

M24
39JUN 03 JULAI

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

6.1 Ukuran
Panjang

Mengguna dan
mengaplikasi
pengetahuan tentang
masa untuk mencari
tempoh masa.

Mengukur panjang
dengan menggunakan
unit piawai

SUKATAN
DAN
GEOMETRI
6. Panjang

SKBBSB 2015

Membaca dan menyatakan waktu mula dan


waktu akhir bagi sesuatu peristiwa
berdasarkan jadual.

II.

Menghitung tempoh masa sesuatu peristiwa


daripada jadual dalam:
(a) minit
(b) jam
(c) jam dan minit dalam tempoh sehari dan
dua hari yang berturutan.

III.

Menghitung waktu mula dan waktu akhir


daripada sesuatu peristiwa berdasarkan
tempoh masa yang diberi dan membaca
waktu mula dan waktu akhir.

I.

Membaca ukuran panjang dengan


menggunakan unit milimeter.

II.

Menulis ukuran panjang kepada skala per


sepuluh yang hampir untuk:
(a) sentimeter
(b) meter
III.
Mengukur dan merekod panjang sesuatu
objek menggunakan unit:
(a) milimeter
(b) sentimeter dan milimeter
(c) meter dan sentimeter
IV.
Menganggar panjang sesuatu objek dalam:
(a) milimeter
(b) meter dan milimeter
(c) sentimeter dan millimeter

6. Panjang

M25
06
- 10 JULAI

I.

6.2 Hubungan
antara unit
ukuran panjang

Memahami hubungan
antara unit dalam
ukuran panjang.

I.

II.

Menyatakan hubungan antara unit


sentimeter dan millimeter.
Menukarkan unit ukuran panjang daripada:
(a) milimeter kepada sentimeter dan
sebaliknya

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


M26
13 - 17
JULAI

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

6.3 Operasi asas


melibatkan
panjang.

Menambah dan
menolak ukuran
panjang.

I.

(b) sebarang unit kepada satu unit.


Menambah unit ukuran panjang yang
melibatkan penukaran unit dalam:

(a) mm
(b) m dan cm
(c) cm dan mm
II.
Menolak unit ukuran panjang yang
melibatkan penukaran unit dalam:

6. Panjang

(a) mm
(b) m dan cm
(c) cm dan mm

Mendarab dan
membahagi ukuran
panjang.

I.

II.

III.

Mendarab unit ukuran panjang yang


melibatkan penukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
Membahagi unit ukuran panjang yang
melibatkan penukaran unit dengan:
(a) nombor 1-digit (b) 10, 100 dan 1 000
Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan operasi asas dalam ukuran
panjang.

* CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI (16-19)


M27
20 24
JULAI

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

7.1 Timbangan
Jisim

Menimbang jisim
dengan unit piawai.

I.

Menimbang jisim menggunakan unit


kilogram dan gram.

II.

Membaca timbangan jisim kepada skala


yang hampIr dalam kilogram dan gram.

III.

Menganggar jisim sesuatu objek dalam


kilogram dan gram.

7. Jisim

7.2 Hubungan
antara unit jisim.

Memahami hubungan
antara unit dalam jisim.
IV.

M28
27 31
JULAI

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

7.3 Operasi Asas


Melibatkan Jisim

Tambah dan tolak


melibatkan unit jisim.

Menukarkan unit jisim daripada:


(a) kg kepada g
(b) g kepada kg
(c) kg dan g kepada kg
I.
Menambah jisim melibatkan unit:
(a) kg (b) g (c) kg dan g
II.
Menolak jisim melibatkan unit:
(a) kg (b) g (c) kg dan g

7. Jisim
Darab dan bahagi unit
jisim.

SKBBSB 2015

I.

Mendarab jisim melibatkan penukaran unit


dengan:
(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000

II.

Membahagi jisim melibatkan penukaran unit


dengan:
(a) nombor satu digit

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


(b) 10, 100 dan 1 000

M29
03 - 07
OGOS

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

8.1 Menyukat
isipadu cecair.

8. Isi padu
cecair

Menyukat dan
membanding isipadu
cecair dengan
menggunakan unit
piawai.

I.

Menyelesaikan masalah harian yang


melibatkan operasi asas dalam jisim.

I.

Membaca isipadu cecair dalam liter dan


milliliter.
Menulis sukatan isipadu cecair kepada skala
persepuluh yang hampir dalam:

II.

III.

IV.

8.2 Hubungan
antara unit isi
padu cecair.

M30
10- 14
OGOS

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

8.3 Operasi asas


melibatkan isi
padu cecair.

8. Isi padu
cecair

M 31
17 - 21
OGOS

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

Menukar unit isipadu cecair daripada:


(a) liter kepada mililiter
(b) mililiter kepada liter
(c) liter dan mililiter kepada liter
(d) liter dan mililiter kepada mililiter

II.

Menambah isipadu cecair yang melibatkan


penukaran unit dalam:

I.

8.3 Operasi asas


melibatkan isi
padu cecair.

Darab dan bahagi


isipadu cecair.

I.

II.

8. Isi padu
cecair

III.

M 32
24 - 28
OGOS

SUKATAN
DAN
GEOMETRI
9. Bentuk
dan ruang

SKBBSB 2015

9.1 Bentuk dua


dimensi

Memahami perimeter
bentuk dua dimensi.

Menganggar isipadu cecair dalam liter dan


milliliter.

I.
Memahami hubungan
antara unit dalam
isipadu cecair.

Tambah dan tolak


isipadu cecair.

(a) liter (b) mililiter


Mengukur dan merekod isipadu cecair
dalam liter dan milliliter.

I.

(a)liter (b) milliliter


(c) liter dan mililiter
Menolak isipadu cecair yang melibatkan
penukaran unit dalam:
(a) liter (b) mililiter
(c) liter dan mililiter
Mendarab isipadu cecair yang melibatkan
penukaran unit dengan:
(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Membahagi isipadu cecair yang melibatkan
penukaran unit dengan:
(a) nombor satu digit
(b) 10, 100 dan 1 000
Menyelesaikan masalah harian yang
melibatkan isipadu cecair.

Mengenal pasti sisi bagi:


(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat (c) segitiga
II.
Mengukur dan merekod perimeter bagi:
(a) segiempat sama
(b) segiempat tepat (c) segitiga

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


Memahami luas bentuk
dua dimensi.

M33
31 OGOS

4Septemb
er

SUKATAN
DAN
GEOMETRI

9.1 Bentuk dua


dimensi

M34
07 - 11
SEPT

9. Bentuk
dan ruang
SUKATAN
DAN
GEOMETRI

9.2 Bentuk tiga


dimensi

M35
14 - 18
SEPT

9. Bentuk
dan ruang
SUKATAN
DAN
GEOMETRI

9.2 Bentuk tiga


dimensi

Mencari luas dan


perimeter bentuk dua
dimensi.

Memahami isipadu
kubus dan kuboid.

I.

Mengenal pasti dimensi bagi:


(a) segiempat sama (b) segiempat tepat
II.
Membuat perbandingan jumlah petak bagi
saiz:
(a) segiempat tepat (b) segiempat sama
III.
Mengukur dan mencatat sisi segi empat sama
dan segi empat tepat.
I.

Mengira luas segi empat sama dan segi empat


tepat.

II.

Menyelesaikan masalah yang melibatkan


perimeter dan luas bentuk dua- dimensi.

I.

Mengenalpasti bentuk kubus dan kuboid.

II.

Membandingkan dengan satu unit kubus


(a) kubus
(b) kuboid
III.
Mengukur dan merekod sisi bagi kubus dan
kuboid.
Mencari isipadu kubus
dan kuboid.

I.
II.

Mengira isipadu kiub dan kuboid.


Menyelesaikan masalah isipadu kubus dan
kuboid.

9. Bentuk
dan ruang

* CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 19-27)


M 36
28 SEPT 02 OKT

PERKAITAN
DAN
ALGEBRA

10.1 Piktograf

Menggunakan piktograf
untuk membaca dan
memapar maklumat /
data.

10.
Perwakilan
data

M 37
05 - 9
OKT

PERKAITAN
DAN
ALGEBRA
10.
Perwakilan
data

SKBBSB 2015

10.2 Graf palang

Menggunakan graf
palang untuk membaca
dan memaparkan data.

I.

Menyatakan ciri-ciri piktograf:


(a) gambar yang digunakan untuk
menerangkan maklumat
(b) tajuk bagi graf
(c) nilai yang diwakili oleh satu gambar yang
ditunjukkan.

II.

Mengumpul dan mentafsir maklumat


daripada piktograf.

III.

Murid membina piktograf bagi


menggambarkan maklumat yang diberi.

IV.

Menyelesaikan masalah harian berpandukan


piktograf yang diberikan.

I.
Menyatakan ciri-ciri graf palang
(a) tajuk
(b) apa yang diwakili oleh paksi
II.
Mengeluarkan dan menganalisa maklumat
daripada graf palang.
III.

Membina graf palang berdasarkan


maklumat yang diberi.

IV.

Menyelesaikan masalah harian berpandukan

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN MATEMATIK TAHUN 4 |2015|


graf palang yang diberikan.
M 38
12 - 16
OKT
M39
19 - 23
OKT

*
PEPERIKSAA
N AKHIR
TAHUN 1923
CUTI AKHIR TAHUN

SKBBSB 2015

10