You are on page 1of 15

RANCANGAN PELAJARAN

TAHUNAN PENDIDIKAN
KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )

CHEGU ABBAS
1-1-2015

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
1
5-9
Januari

2
12-16
Januari

3
19 23
Januari

MODUL / TAJUK
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL TAJUK :
KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mengetahui dan
memahami pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.1 Menyatakan maksud akil
baligh.
1.1.2 Menyatakan tandatanda akil baligh bagi lelaki
dan perempuan

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
1
Tahap Penguasaan
2

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

1.1 Mengetahui dan


memahami pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

1.1.3 Menyatakan
perubahan fizikal lelaki dan
perempuan apabila akil
baligh

Tahap Penguasaan
2

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

1.1 Mengetahui dan


memahami pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

1.1.4 Menyatakan
tempoh kitaran haid.

Tahap Penguasaan
3

CATATAN
Rujuk Modul
Pengajaran
Dan
Pembelajara
n

* 23hb sambutan maulidur rasul


peringkat sekolah

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )

MINGGU
4
26 30
Januari

MODUL / TAJUK
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

STANDARD KANDUNGAN
1.1 Mengetahui dan
memahami pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.1.5 Menjelaskan tiada
gangguan aktiviti harian
semasa haid.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
4

5
26
Febuari

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

1.1 Mengetahui dan


memahami pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

1.1.6 Menjelaskan cara


pengurusan diri apabila
mengalami haid dan
ihtilam.

Tahap Penguasaan
5

6
9 - 13
Febuari

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

1.1 Mengetahui dan


memahami pertumbuhan
serta perkembangan
fizikal yang sihat.

1.1.7 Mengenal pasti


perubahan yang mungkin
dialami semasa haid.

Tahap Penguasaan
4

CATATAN

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )

MINGGU
7
16 - 20
Febuari

MODUL / TAJUK
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF
* 20 hb Cuti tahun Baru Cina

STANDARD KANDUNGAN
1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh
dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan
diri dan reproduktif.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.2.1 Menyatakan cara
menghargai perubahan
fizikal pada diri sendiri.
1.2.2 Menyatakan cara
menghormati perubahan
fizikal individu lain.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
2

8
23 - 27
Febuari

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh
dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan
diri dan reproduktif.

1.2.3 Menyatakan cara


menangani pelbagai situasi
negatif terhadap
perubahan fizikal pada diri
sendiri, rakan dan keluarga.

Tahap Penguasaan
4

9
2-6
Mac

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN
REPRODUKTIF

1.2 Mendemonstrasi
keupayaan dan kemahiran
untuk menangani pengaruh
dalaman serta luaran yang
mempengaruhi kesihatan
diri dan reproduktif.

1.2.4 Menyatakan batas


sentuhan untuk menjaga
keselamatan dan
kehormatan diri.

Tahap Penguasaan
5

* 2-6 Ujian Selaras 1

CATATAN

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )

MINGGU
10
9 - 13
Mac

MODUL / TAJUK
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PEMAKANAN

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
serta selamat.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.1 Melakar dan melabel
Piramid Makanan Malaysia.
1.3.2 Mengenal pasti kumpulan
makanan mengikut aras
Piramid Makanan Malaysia.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
1
Tahap Penguasaan
2

CATATAN

* 9 HB Pelaksanaan
SEGAK

14 22 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


11
23 - 27
Mac

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PEMAKANAN

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan
pemakanan yang sihat
serta selamat.

1.3.3 Menyatakan
kepentingan pengambilan
pelbagai jenis makanan
berdasarkan Piramid
Makanan Malaysia.

Tahap Penguasaan
3

12
30 Mac
3 April

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PEMAKANAN

1.3 Mengetahui dan


mengamalkan
pemakanan yang sihat
serta selamat.

1.3.4 Menjelaskan
kepentingan pengambilan
sarapan yang sihat.

Tahap Penguasaan
2

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
13
6 10
April

MODUL / TAJUK
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PEMAKANAN

STANDARD KANDUNGAN
1.3 Mengetahui dan
mengamalkan
pemakanan yang sihat
serta selamat.

STANDARD PEMBELAJARAN
1.3.5 Menjelaskan kepentingan
kualiti pembungkusan dan
maklumat yang terdapat
pada label makanan iaitu
tarikh luput dan kandungan
bahan.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
5

14
07 - 11
April

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PENYALAHGUNAAN
BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan


kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap
diri keluarga dan
masyarakat.

1.4.1 Menyatakan contoh


makanan dan minuman
yang mengandungi alkohol
berdasarkan label.

Tahap Penguasaan
1

15
13 - 17
April

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PENYALAHGUNAAN
BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan


kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap
diri keluarga dan
masyarakat.

1.4.2 Menyatakan kesan jangka Tahap Penguasaan


2
masa pendek tehadap fizikal
dan mental akibat
pengambilan alkohol.

* 17-19 Kem Perdana 2015

CATATAN

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
16
20 - 24
April

MODUL / TAJUK
MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PENYALAHGUNAAN
BAHAN

STANDARD KANDUNGAN
1.4 Mengetahui jenis dan
kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap
diri keluarga dan
masyarakat.

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
1.4.3 Menyatakan kesan jangka Tahap Penguasaan
masa panjang terhadap fizikal
2
dan mental akibat
pengambilan alkohol.

17
27 April
1 Mei

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PENYALAHGUNAAN
BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan


kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap
diri keluarga dan
masyarakat.

1.4.4 Berkata TIDAK kepada


pengambilan dan
pembelian makanan serta
minuman beralkohol.

CATATAN

Tahap Penguasaan
3

1 MEI 2015 HARI PEKERJA


18
04 - 08
Mei

MODUL 1
KESIHATAN FIZIKAL
TAJUK : PENYALAHGUNAAN
BAHAN

1.4 Mengetahui jenis dan


kesan penyalahgunaan
bahan serta
berkemahiran menangani
situasi berisiko terhadap
diri keluarga dan
masyarakat.

1.4.5 Mendemonstrasi cara


menyebarkan maklumat
berkaitan kesan
pengambilan alkohol
kepada ahli keluarga dan
rakan sebaya.

Tahap Penguasaan
6

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
19
11 - 15
Mei

MODUL / TAJUK
MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PENGURUSAN
MENTAL DAN EMOSI

STANDARD KANDUNGAN
2.1 Mengetahui pelbagai
jenis emosi, kepentingan dan
cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
2.1.1 Menyatakan
1
maksud konflik dan stres.
2.1.3 Menyatakan punca konflik Tahap Penguasaan
2
dan stres dalam diri sendiri.

CATATAN

* PEPERIKSAAN SETENGAH TAHUN 2015 (11-15 MEI)


20
18 - 22
Mei

MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PENGURUSAN
MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai


2.1.2 Mengenal pasti tandaTahap Penguasaan
jenis emosi, kepentingan dan tanda konflik dan stres dalam diri
2
cara mengurus emosi untuk
sendiri.
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

21
25 - 29
MEI

MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PENGURUSAN
MENTAL DAN EMOSI

2.1 Mengetahui pelbagai


2.1.4 Menyatakan kesan konflik
jenis emosi, kepentingan dan dan stres terhadap diri sendiri.
cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

* HARI TERBUKA PD
29HB HARI JUMAAT

Tahap Penguasaan
3

* CUTI PERTENGAHAN TAHUN (12-14 JUN)

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
22
15- 19
JUN

MODUL / TAJUK
MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PENGURUSAN
MENTAL DAN EMOSI

STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
2.1 Mengetahui pelbagai
2.1.5 Memilih cara mengurus
jenis emosi, kepentingan dan konflik dan stres.
cara mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidupan
harian.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
4

23
22 - 26
JUN

MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : KEKELUARGAAN

2.2 Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga
serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.1 Menjelaskan
kepentingan hubungan
kekeluargaan.
2.2.3 Menjelaskan kepentingan
ramai sokongan ahli keluarga
dalam menangani gejala
sosial.

Tahap Penguasaan
2
Tahap Penguasaan
5

24
39JUN 03 JULAI

MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : KEKELUARGAAN

2.2 Mengetahui peranan diri


sendiri dan ahli keluarga
serta kepentingan institusi
kekeluargaan dalam aspek
kesihatan keluarga.

2.2.2 Menerangkan peranan


dan tanggungjawab ahli
keluarga dalam mencegah
serta menangani gejala
sosial.

Tahap Penguasaan
4

CATATAN

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
25
06
- 10 JULAI

MODUL / TAJUK
MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PERHUBUNGAN

STANDARD KANDUNGAN
2.3 Mengetahui dan
mengaplikasi kemahiran
interpersonal serta
komunikasi berkesan dalam
kehidupan harian.

STANDARD PEMBELAJARAN
2.3.1 Menjelaskan kepentingan
menyayangi diri sendiri dan ahli
dalam keluarga.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
1

2.3 Mengetahui dan


mengaplikasi kemahiran
interpersonal serta
komunikasi berkesan dalam
kehidupan harian.

2.3.2 Menyatakan cara


meluahkan perasaan
kasih sayang dalam
keluarga

Tahap Penguasaan
3

CATATAN

* UJIAN SELARAS 2 (6-10)

26
13 - 17
JULAI

MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PERHUBUNGAN

* CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI (16-19)


27
20 - 24
JULAI

MODUL 2
KESIHATAN MENTAL, EMOSI
DAN SOSIAL
TAJUK : PERHUBUNGAN

2.3 Mengetahui dan


mengaplikasi kemahiran
interpersonal serta
komunikasi berkesan dalam
kehidupan harian.

2.3.3 Mempamerkan cara


meluahkan perasaan yang
sesuai dalam pelbagai
situasi.

Tahap Penguasaan
5

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
28
27 31
JULAI

MODUL / TAJUK
MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PENYAKIT

STANDARD KANDUNGAN
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta mengelak
risiko penyakit dalam
kehidupan harian.

STANDARD PEMBELAJARAN
STANDARD PRESTASI
3.1.1 Menyatakan penyakit
Tahap Penguasaan
tidak berjangkit seperti penyakit
1
jantung, asma, penyakit buah
pinggang dan diabetes.

29
03 - 07
OGOS

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PENYAKIT

3.1 Mengetahui jenis


penyakit dan cara
mencegah serta mengelak
risiko penyakit dalam
kehidupan harian.

3.1.2 Mengenal pasti simptom


dan tanda penyakit tidak
berjangkit seperti penyakit
jantung, asma, penyakit
buah pinggang dan
diabetes.

30
10- 14
OGOS

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PENYAKIT

3.1 Mengetahui jenis


penyakit dan cara
mencegah serta mengelak
risiko penyakit dalam
kehidupan harian.

3.1.3 Menyatakan kesan


Tahap Penguasaan
penyakit tidak berjangkit
4
seperti penyakit jantung, asma,
penyakit buah pinggang dan
diabetes sekiranya tidak
dikawal.

CATATAN

Tahap Penguasaan
2

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
31
17 - 21
OGOS

MODUL / TAJUK
MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PENYAKIT

STANDARD KANDUNGAN
3.1 Mengetahui jenis
penyakit dan cara
mencegah serta mengelak
risiko penyakit dalam
kehidupan harian.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.1.4 Menjelaskan cara
mencegah penyakit tidak
berjangkit seperti penyakit
jantung, asma, penyakit
buah pinggang dan
diabetes.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
5

32
24 - 28
OGOS

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.1 Menyatakan maksud


menjaga keselamatan diri
rakan sebaya.
dan mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam kehidupan
harian.

Tahap Penguasaan
1

33
31 OGOS

4Septem
ber

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.2 Menerangkan


peranan rakan sebaya.
menjaga keselamatan diri
dan mendemonstrasi
kemahiran kecekapan
psikososial dalam kehidupan
harian.

Tahap Penguasaan
2

CATATAN

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
34
07 - 11
SEPT

MODUL / TAJUK
MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : KESELAMATAN

STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.3 Membezakan
menjaga keselamatan diri
pengaruh positif dan negatif
dan mendemonstrasi
rakan sebaya.
kemahiran kecekapan
psikososial dalam kehidupan
harian.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
3

35
14 - 18
SEPT

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.4 Menjelaskan cara-cara


menjaga keselamatan diri
mengatasi
pengaruh
dan mendemonstrasi
negatif rakan sebaya.
kemahiran kecekapan
psikososial dalam kehidupan
harian.

Tahap Penguasaan
5

CATATAN

* CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 ( 19-27)


36
28 SEPT 02 OKT

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : KESELAMATAN

3.2 Mengetahui kepentingan 3.2.5 Memilih ciri rakan sebaya


menjaga keselamatan diri
yang boleh dijadikan suri
dan mendemonstrasi
teladan.
kemahiran kecekapan
psikososial dalam kehidupan
harian.

Tahap Penguasaan
4

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )


MINGGU
37
05 - 9
OKT

MODUL / TAJUK
MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PERTOLONGAN
CEMAS

STANDARD KANDUNGAN
3.3 Mengetahui asas
pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak
dengan bijak mengikut
situasi.

STANDARD PEMBELAJARAN
3.3.1 Menyatakan maksud
bantu mula.

STANDARD PRESTASI
Tahap Penguasaan
1

38
12 - 16
OKT

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PERTOLONGAN
CEMAS

3.3 Mengetahui asas


pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak
dengan bijak mengikut
situasi.

3.3.2 Mengenal pasti jenis


kecederaan ringan seperti
luka, calar, lebam dan
terseliuh.

Tahap Penguasaan
2

39
19 - 23
OKT

MODUL 3
KESIHATAN PERSEKITARAN
TAJUK : PERTOLONGAN
CEMAS

3.3 Mengetahui asas


pertolongan cemas dan
kepentingan bertindak
dengan bijak mengikut
situasi.

3.3.3 Menyatakan langkahlangkah yang diambil semasa


memberi bantu mula untuk
kecederaan ringan.

Tahap Penguasaan
4

CATATAN

* PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN


19-23

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 (KSSR )

BY CHEGU ABBAS 2015 RPT PK 201