business.

nl
Magazine voor directeuren en managers in de Zaanstreek door reclamebureau In De Vingers, www.indevingers.nl
• HET ZAKENMAGAZINE VAN DE ZAANSTREEK
Grote overwinning PVDA
schept verplichtingen
in coalitiepuzzel
ONDERNEMEN OP ZIJN ZAANS
9
e
jaargang, nr. 53
maart 2006
En verder in dit nummer: pagina 6 >>> Kleurrijke mensen vergrijzen niet | pagina 10 >>> Nieuwe
column in Zaanbusiness over bedrijfsveiligheid | pagina 27 >>> Autonieuws Zaanse merkendealers
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 1
Rabobank Zaanstreek
Hoofdkantoor:
Ankersmidplein 2, Zaandam
Advieskantoren:
Zeven advieskantoren in de
Zaanstreek
Informatienummer:
075 - 6536 536
Info@zaanstreek.rabobank.nl
www.rabobank.nl/zaanstreek
Het is tijd voor de Rabobank
Rabobank Zaanstreek Bedrijven
Voor startende ondernemers die lid zijn van de Rabobank is het nu veel
een voudiger om een eigen bedrijf te beginnen. Met de Rabo Opstartlening
kunt u namelijk tussen de €25.000 en €100.000 lenen, ook als u niet voldoende
onderpand heeft. Een onderpand dat u bij veel andere banken wel moet geven.
Dat kunnen wij doen, omdat met een Rabo Opstartlening de Stichting
Garantiefonds Rabobanken borg staat. Bovendien krijgt u een rentekorting die
kan oplopen tot maar liefst 1%! Kijk voor meer informatie op www.rabobank.nl
of maak direct een afspraak met uw adviseur van de Rabobank.
Een eigen bedrijf beginnen
is nu veel eenvoudiger
met de Rabo Opstartlening.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 2
3
De economie trekt weer wat aan en er zit weer groei in beurzen
en tentoonstellingen. En daar moeten natuurlijk stands gebouwd
worden. Ruwweg kan men standbouw uitsplitsen in het bouwen
van individuele stands en uniforme systeemstandbouw. Die laat-
ste vorm is uiteraard zeer praktisch vanwege het hergebruik van
materialen. Individuele stands worden op maat gemaakt, dus
eenmalig. Systeembouwstands kunnen, bij wijze van spreken,
oneindig vaak gebruikt worden. Een bedrijf dat zich sterk gespe-
cialiseerd heeft in systeembouw voor beurzen, evenementen en
congressen is Inexpa b.v. (International Exhibition Partners). Deze
professionele en ervaren standbouwer is gevestigd aan de
Handelsweg 42 in Westknollendam.
Bedrijfshistorie
Inexpa werd op 1 januari 2005 opgericht door Robert Tan en
Sander van Brandwijk. Beiden zijn directeur/eigenaar en hadden
al veel ervaring in standbouw. Robert Tan: “We waren er van over-
tuigd dat bedrijven in de standbouw nogal wat steken lieten val-
len en dat wij het beter zouden kunnen doen. Daarom hebben wij
ons bedrijf opgericht. Sander heeft zo’n 21 jaar ervaring in stand-
bouw, waarvan de laatste zeven jaar vooral met systeembouw. Ik
zelf zit sinds 1984 in dit vak en heb vooral aan individuele stand-
bouw gedaan. Ik was veel in het buitenland, maar dat vele reizen
wilde ik een beetje beperken. Sander en ik kenden elkaar al gerui-
me tijd en we besloten om samen een bedrijf op te zetten. We vul-
len elkaar goed aan”
(Inter)nationale tentoonstellingen en congressen
Inexpa bouwt systeemstands in heel Europa, hoewel men op ver-
zoek ook individuele stands bouwt. “Onze omzet komt voor 70
procent uit het buitenland”, aldus Robert Tan. “Veelal zijn het
grootschalige projecten met veel vierkante meters”. Voorbeelden:
de MECC in Maastricht, de ATC (Air Traffic Control) en Mocom
Empack in Den Bosch (8.500 vierkante meter uniforme stand-
bouw). “Ook hebben wij de stands verzorgd bij de toonaangeven-
de beurs Fashion Items, georganiseerd door Telegraaf Expomedia
Events. Onlangs hadden we nog een grote opdracht in Lille
(Frankrijk) en binnenkort bouwen we zes paviljoens in opdracht
van de Metaalunie”, aldus Robert Tan. Het sterke punt van Inexpa
is strategische en projectmatige ontwikkeling van beursstands
met een aansprekend design.
Inexpa b.v.
internationaal
sterk in uniforme
systeemstandbouw
en individuele
stands
Flexibel en servicegericht
Inexpa staat voor professionaliteit, kwalitatief hoogwaardige
materialen, servicegerichtheid en flexibiliteit. Robert Tan: “Door
onze efficiënte werkmethodiek en bekendheid met vele locaties
in binnen- en buitenland kunnen wij een uitstekende prijs/kwali-
teitverhouding bieden. Wij zijn bereid tot iedere uitdaging, groot
of klein. Als full-service partner voert Inexpa BV een strakke regie
over de uitvoering van het begin tot het eind. Vanuit onze vesti-
ging in Westknollendam zorgen wij er voor dat onze accountma-
nagers, ontwerpers, projectmanagers en montagemedewerkers
een optimaal resultaat boeken. Wereldwijd kunnen wij elk project
flexibel realiseren, omdat wij beschikken over een uitgebreid net-
werk partnerbedrijven”.
Waarom Westknollendam?
Robert Tan: “Sander had voorheen een eigen bedrijf op dit bedrij-
venterrein en heel goede ervaringen met verhuurder Molletjes-
veer BV. Het lag dus voor de hand dat we ons hier zouden vesti-
gen. We zijn gestart met 250 vierkante meter en dachten dat dat
in eerste instantie wel voldoende zou zijn. Maar we groeiden zo
snel dat we in korte tijd ruimte moesten bijhuren. Nu zitten we op
850 vierkante meter en dat is straks waarschijnlijk ook niet meer
voldoende. Onze verhuurder denkt met ons mee, is zeer flexibel
en heeft al suggesties gedaan om ons te helpen met uitbreiding.
Molletjesveer BV heeft ons de mogelijkheid gegeven om door te
groeien en daar zijn we hen zeer erkentelijk voor”, zo besluit
Robert Tan.
INEXPA B.V.
Handelsweg 42, 1525 RG WESTKNOLLENDAM
Tel.: 075 6226209 • Fax: 075-6226077
www.inexpa.nl
UW BEDRIJF OOK VESTIGEN VIA MOLLETJESVEER BV?
BEL VOOR INFORMATIE OF EEN AFSPRAAK
OP TELEFOONNUMMER 075 - 621 27 21
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 3
ZAANSTREEK
mediapartner van:
Inhoud
3
SYSTEEMBOUW
OP DE BEURS
De economie trekt weer wat
aan en er zit weer groei in
beurzen en tentoonstellingen.
Een bedrijf dat zich sterk
gespecialiseerd heeft in sys-
teembouw voor beurzen, eve-
nementen en congressen is
Inexpa, dat op 1 januari 2005
werd opgericht door Robert
Tan en Sander van Brandwijk.
Beiden zijn directeur/eigenaar
en hadden al veel ervaring in
standbouw.
PERSONEELSBELEID
ANNO 2006
Bedrijvenvereniging Wester-
spoor organiseerde onlangs in
VMBO-school Compaen een
bijeenkomst over de effecten
van de nieuwe wet- en regel-
geving op het bedrijfsbeleid.
Bestuurslid Jaap Waverijn gaf
een toelichting op de Arbo-
verplichtingen en Dick van der
Meulen van P&O2 Manage-
ment Support hield een inlei-
ding over personeelsbeleid.
COVERSTORY
De PvdA is leider bij de forma-
tiepogingen voor een college
van B&W in Zaanstad en
Wormerland. In Oostzaan is dat
de VVD. Volgens de PvdA moe-
ten we blijvend investeren in
het VMBO en moeten er
‘Zaanse Trajectbanen’ komen.
Verder is er meer werkgelegen-
heid in de Zaanstreek nodig. En
nu maar hopen dat de toekom-
stige coalitiepartijen dit onder-
schrijven en de ‘oude’ arrogan-
tie van de partij ten grave
gedragen is.
45
8
Zaanse Dealer
Vereniging
4
NIEUWE VOORZITTER
KAMER VAN
KOOPHANDEL
Drs. Jan Post (61) wordt de
nieuwe voorzitter van de
Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Amsterdam. Hij
zal Hans Zwarts per 6 april
2006 opvolgen. Jan Post
bekleedde tal van functies bij
Philips, waaronder die van
voorzitter van de hoofddirec-
tie Philips Electronics Neder-
land. Van 2000 tot 2005 was
hij algemeen directeur van
Het Nederlandse Rode Kruis.
42
COLOFON: • Uitgever • In De Vingers full service reclamebureau, Dorpsstraat 1068a, Assendelft, Postbus 28, 1560 AA Krommenie, (T) 075 - 642 81 14,
e-mail: info@indevingers.nl • Redactie • In De Vingers, Assendelft, (T) 075 - 642 81 14, www.indevingers.nl • Vormgeving • In De Vingers, (T) 075 - 642 81 14
www.indevingers.nl • Advertenties • In De Vingers, Assendelft, (T) 075 - 642 81 14, www.indevingers.nl • Verspreiding • 10 maal per jaar. Zaanbusiness
wordt gratis in controlled circulation verzonden naar bedrijven met economische activiteit in de Zaanstreek • Abonnementen • € 79,- per jaar.
• Copyright • Het auteursrecht van deze uitgave wordt door In De Vingers nadrukkelijk voorbehouden. Het is eenieder verboden om zonder schriftelijke
toestemming van In De Vingers onderwerpen uit Zaanbusiness, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren en/of te publiceren. De uitgever kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van publicaties in deze uitgave. Druk- en zetfouten voorbehouden.
MEER INFO, VERSCHIJNINGSTABEL EN/OF ADVERTENTIETARIEVEN? WWW.ZAANBUSINESS.NL
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 4
5
De Saen Tower is gelegen in het centrum van Zaandam tegenover het NS-station en is
zowel met het openbaar vervoer als met de auto uitstekend bereikbaar. Het markante
gebouw is geheel gerenoveerd tot een modern kantoren- en winkelcomplex. Door de
flexibele indeling kan aan vrijwel elke ruimtebehoefte worden voldaan: in de laatste
twaalf maanden kon de Saen Tower dan ook aan 11 nieuwe huurders een passende
huisvesting bieden variërend in grootte van ca. 80 m
2
tot 1.500 m
2
.
Oppervlakten: Van de meer dan 18.000 m
2
is op dit moment nog slechts ca. 1.500 m
2
beschikbaar, te huur vanaf ca. 50 m
2
tot ca. 750 m
2
.
Indeling: De Saen Tower bestaat uit 18 verdiepingen die alle flexibel indeelbaar zijn. Elke
verdieping beschikt over o.a. eigen sanitaire groepen en pantry’s.
Opleveringsniveau: Het gebouw beschikt over een represenatieve entree met tourniquet
en toegangscontrolesysteem, een zeer fraai atrium met ontvangstbalie en permanent
bemande receptie en zes liften. Alle ruimten zijn voorzien van bedrade kabelgoten en zon-
wering. Het klimaatsysteem voldoet aan de hoogste eisen: volledige airco, zesvoudige
ventilatie en mogelijkheid tot individuele regeling per stramien. De telecommuni-
catievoorzieningen, waaronder glasvezel van verschillende aanbieders, zijn zonder meer
optimaal.
Parkeerplaatsen: De Saen Tower heeft een eigen parkeerterrein. Ook in de nabije omge-
ving is voldoende parkeerruimte.
Gebruiksmogelijkheden: Het object is zowel voor kleine als grotere bedrijven geschikt.
Voor het houden van lezingen, opleidingen etc. biedt de Saen Tower tevens volledig
ingerichte ruimten die per dagdeel gereserveerd kunnen worden.
Aanvaarding: in overleg
Te huur kantoor- en winkelruimte
Huurprijs vanaf € 105,- exclusief BTW per m
2
per jaar
Te huur 2.450 m
2
bedrijfsruimte
Huurprijs vanaf € 43,- exclusief BTW per m
2
per jaar
Aan de Handelsweg 38 te Westknollendam is per direct in totaal ca.
2.450 m
2
bedrijfsruimte beschikbaar. Deze moderne hal van is gelegen
aan de noordzijde van het bedrijventerrein Molletjesveer en vormt een
onderdeel van een bedrijfsobject van in totaal ca. 9.200 m
2
. Zowel met
het openbaar vervoer als per auto (via A9,A8 en N246) is het object goed
bereikbaar. Op het meest noordelijke punt nabij de Handelsweg zijn
kadefaciliteiten. U treft op dit bedrijventerrein een grote diversiteit aan
bedrijven, waaronder machinefabrieken, opslagbedrijven, grafische,
technische en bouwgerelateerde bedrijven.
Oppervlakten: De oppervlakte van Handelsweg 38 bedraagt ca. 2.450 m
2
maar is eventueel ook in delen verhuurbaar vanaf ca. 800 m
2
.
Indeling: Vrij indeelbare hal met ingebouwde kantoor- en kantineruimte
van 60 m
2
.
Opleveringsniveau: Vrije hoogte ca. 9 m. Vloerbelasting ca. 3000 kg/m
2
.
Elektrisch bedienbare laad-en losdeuren, afm 4 m br. x 4,40 m h.
Realisatie van loading-dock(s) mogelijk. Verwarming d.m.v. gasheaters.
TL-verlichtingsarmaturen. Buitenverlichting. Toiletruimte. Krachtstroom-
aansluiting.
Kantoorruimte: Sanitair. Pantry. Verwarming. Kabelgoten t.b.v. elektra,
data en telefoon. Inbouwverlichtingsarmaturen in de plafonds.
Scheidingswanden. Het buitenterrein is verhard met klinkers.
Parkeerplaatsen: Er zijn ruim voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein.
Gebruiksmogelijkheden: Het object is geschikt voor diverse bedrijfs-
takken zoals transport-, op-en overslagbedrijven, productiebedrijven etc.
Aanvaarding: per direct.
Voor meer informatie of een afspraak kunt u direct contact opnemen met Kantoortoren
Zaanstad V.O.F., telefoon (075) 621 27 21 of met één van onze makelaars: DTZ ZADELHOFF,
telefoon (020) 6 644 644 of GERARD WIJMA BEDRIJFSMAKELAARS, telefoon (075) 6 14 16 16.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 5
www.ondernemingvandemaand.nl
De economie draait weer. Bij veel bedrijven is weer behoefte aan
geschoolde én ervaren medewerkers. Bij de laatste ontslagron-
des zijn echter veel van die waardevolle krachten ontslagen.
Geen nood, vele 65 plussers voelen zich nog veel te jong om te
stoppen met werken. Zij zijn beschikbaar en u vindt ze bij
Uitzendbureau 65 Plus in Zaanstad.
Nico, een uitzendbureau voor 65 plussers, is daar markt voor?
“Zeker, veel bedrijven hebben de weg naar ons uitzendbureau
gevonden. Onze uitzendkrachten zijn niet alleen ervaren maar
ook voordelig. Voor iemand boven de 65 jaar hoeven namelijk
geen sociale lasten af te worden gedragen”.
Maar zijn ze niet gauw moe en ziek?
“Welnee, 65 plussers zijn juist erg plichtsgetrouw. Voor hen
geldt: ‘Afspraak is afspraak’ en een sterk besef van waarden en
normen. Daar kun je als bedrijf wel wat mee. Omdat ze gemid-
deld 20 uur per week werken is er geen fysieke overbelasting.
Daarnaast zijn onze uitzendkrachten ook nog eens extra loyaal
en gemotiveerd, werken is voor hen immers geen noodzaak
meer. ‘Job hoppen’ is een gepasseerd station, daar hoef je als
werkgever niet bang meer voor te zijn”.
Een jaar lang gaan wij op zoek naar bedrijven die een niet alle-
daags product bieden, een unieke bedrijfsvoering hanteren of
op een bijzondere manier iets voor de Zaanstreek betekenen. Na
tien nominaties kiest ú, als lezer, de onderneming van het jaar!
Vindt U dat uw bedrijf of een ander bedrijf dat u kent, in aan-
merking komt voor de rubriek ‘Onderneming van de Maand’?
Mailt u dan naar info@ondernemingvandemaand.nl
Kleurrijke mensen
vergrijzen niet
Interview met Nico van Braam,
vestigingsmanager Uitzendbureau 65 Plus
Hoe kom je aan je mensen?
“Dat gaat bijna vanzelf. Mensen die op die leeftijd willen werken
selecteren zich vanzelf. Zij hebben allemaal een positieve kijk op
het leven, voelen zich nog jong en hebben bijna allemaal internet
en een email-adres. En via het internet weten ze www.65plus.nl
wel te vinden. Ook komen velen binnen via mond tot mond recla-
me. We moeten dus niet te veel adverteren want er zijn wel vijf-
honderd uitzendkrachten ingeschreven. Er zijn echter slechts
driehonderd bedrijven beschikbaar, op dit moment”.
Wat voor specialisten heb je in huis?
“Volgens mij is elke beroepsgroep wel vertegenwoordigd. We
hebben advocaten, accountants en vertalers. Maar ook
chauffeurs, loodgieters en duizendpoten. En het aanbod wijzigt
elke dag. Ook de tarieven zijn heel gedifferentieerd, van zestien
euro voor een klusjesman tot vijftig euro voor een advocaat.
Natuurlijk moet er een beloning tegenover de prestatie staan,
maar meestal is het geld niet het belangrijkst voor onze kandi-
daten”.
Heb je wel eens een bijzonder match gemaakt?
“Een makelaar had een jongensdroom: zijn grootrijbewijs halen
en door Europa rijden met een vrachtwagen. Dat hebben we voor
hem verwezenlijkt. Ook hebben we een huisarts eens geïnspi-
reerd tot het maken van meubels. Leuk is ook om te zien hoe een
voormalig directeur zich rustig laat omscholen tot magazijnme-
dewerker”.
En mismatches?
“Komt ook voor natuurlijk. We hebben wel eens een aanvraag
gehonoreerd voor een doodgraver. Deze kandidaat had geen
ervaring en was op het moment suprème behoorlijk zenuwach-
tig. Uiteindelijk was hij te geëmotioneerd om de ceremonie naar
behoren te kunnen afronden. Het was dus geen succes, hij kon er
echt niet mee omgaan. Zo zie je maar, je bent nooit te oud om te
leren”.
Meer informatie over dit unieke uitzendbureau? www.65plus.nl
Nominatie nummer 7: door Diederik Johansen
6
Nico van Braam
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 6
Tijdens de laatste bijeenkomst van De Corner sprak de hoogste man van
de HEMA. Hij had het over klantgericht denken en handelen. Medewerkers
van dit grootwinkelbedrijf worden daarvoor geschoold en het assortiment
wordt regelmatig ververst om klanten te binden. Dat heeft gunstige
gevolgen voor de afzet. Zo draagt één op drie Nederlandse jongens een
onderbroek van de HEMA. En één op de vijf gezinnen heeft een fluitketel
van dit bedrijf. Een verspreking ligt op de loer. Voor je het weet zegt
iemand, dat ‘één op drie tot vijf jongens een fluitketel van de HEMA in de
onderbroek draagt’. Verder levert de HEMA nog de bekende warme worst
die grote aftrek kent en dat geldt ook voor hun tompouce.
Waarom slaagt de HEMA waar het beroepsonderwijs faalt, namelijk leve-
ren wat de markt vraagt? Het beroepsonderwijs moet een klantvriendelijk
product leveren. En dat is een afgestudeerde leerling van wie de opleiding
aansluit bij de vraag van het bedrijfsleven (de klant van het beroepson-
derwijs). En daar gaapt een grote kloof. Ik sprak tijdens de Cornerbijeen-
komst met iemand die weet hoe opleidingen aansluiten bij werk. Hij ver-
telde mij, dat het niveau waarmee leerlingen van de het beroepsonderwijs
afkomen, absoluut onvoldoende is om hen snel op te nemen in het
arbeidsproces. Er moet nog een flink traject van nascholing gevolgd wor-
den alvorens iemand zelfstandig kan werken. Volgens mij bestaat deze
klacht al decennia, want ik hoor niet anders. Was vroeger dan alles beter?
Niet alles natuurlijk, maar in dit opzicht wel denk ik. Leerlingen werden
veel gerichter opgeleid. Een jongen, die op negenjarige leeftijd al de brom-
mer van zijn buurjongen van zestien opvoerde, was voorbestemd om naar
de ‘oude’ ambachtsschool te gaan. Zo iemand had het in zich om handar-
beider te worden. Anderen waren meer ‘studiehoofden’ en gingen naar de
Mulo of de HBS. Vanuit aanleg (en soms door afkomst) was men voorbe-
stemd een passende opleiding te volgen.
Door de grote veranderingen in het onderwijs is dit allemaal veranderd. De
‘brommersleutelaar’ moet nu leren dat Willem van Oranje in 1584 werd
vermoord. Dat zal hem een (HEMA)worst wezen. Of hij hoort dat in ‘acht-
tienhonderd zoveel’ de slavernij werd afgeschaft. Slavernij? Straks ben ik
zelf een loonslaaf, zal hij denken. Zo’n jongen (of meisje) wil gewoon aan
het werk. Concrete productie leveren. Het onderwijs heeft dat jarenlang
ontkend. De ouders ook, omdat ze dachten dat hun kind meer kon verdie-
nen met een hogere opleiding. Dat was (en is) natuurlijk nog steeds zo.
Werkgevers treft ook blaam. Zij hebben jarenlang technisch personeel
gezien als productiemiddel in plaats van een investering in de toekomst.
De salarisschaal voor dit soort werk onderstreept de visie nog eens. Het
onderwijs zal zich moeten realiseren dat hun eindproduct beter moet. De
klant (de werkgever) vraagt er om en de HEMA bewijst dat het kan. Om te
voorkomen dat technische jongens en meisjes, bij het uitdelen van werk
en een goed salaris in hun (HEMA)onderbroek staan, zullen regering,
werkgevers en onderwijs moeten beseffen, dat het tijd wordt voor een
goede afstemming van opleidingen op de arbeidsmarkt. En dat er meer
waardering moet zijn voor technische beroepen.
Beroepsonderwijs van de HEMA
Voorwoord
Bert Bleeker 7
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 7
roosjes’ (symbool van de PvdA) in reclamespots waren getoond.
De PvdA moet nu kiezen vindt Rutte, linksom of rechtsom. Maar
waarom nu al? Het waren toch gemeenteraadsverkiezingen? In
gemeenten werken PvdA en VVD al vaak goed samen, dus is er al
regelmatig gekozen. Landelijk houdt de PvdA de kaarten tegen
de borst. Een verklaarbaar standpunt, want de (landelijke) ver-
kiezingsuitslag van volgend jaar mei is het ijkpunt welke kant
het op gaat. Wel zal Wouter Bos van de PvdA sterker over het
voetlicht moeten brengen waar zijn partij voor staat. De rechtse
strategie Van Rutte kan opnieuw een averechtse worden als hij
niet oppast.
Slechte economie of slecht beleid?
De regering Balkenende slaat zich op de borst dat, dankzij haar
inspanningen, de economie nu aantrekt. Deze hoogmoed komt
voor de val. Economie is een mondiaal proces. Als het in Amerika
regent, druppelt het in Nederland. Geen regering kan dat proces
beïnvloeden, maar wel de gevolgen daarvan. Dan gaat het om
politieke keuzes en die zijn links van het politieke spectrum
anders als rechts. De VVD en (bijwagen CDA) kiezen voor privati-
sering en liberalisering, ook van voormalige staatsbedrijven. We
zien waartoe dat geleid heeft. NS presteert nog altijd matig, de
grote energiebedrijven verhogen hun tarieven. Niks concurren-
tie, maar kartelvorming en prijsafspraken en torenhoge bonus-
sen voor toplieden. Al die energie en al dat geld had beter aan-
gewend kunnen worden voor maatschappelijk participatie van
zwakkeren in de samenleving.
Het bedrijfsleven zucht onder dalend inkomen van consumen-
ten. Werk is een goed middel voor participatie en integratie,
maar het moet er wel zijn. Dit kabinet heeft bezuinigd terwijl het
werkgelegenheid en consumptiebestedingen had moeten gene-
reren. Een oude, maar nog steeds geldende economische regel
luidt: als het bedrijfsleven winst maakt, doet het investeringen.
De overheid kan de hand dan op de knip houden. De belastingen
stromen binnen voor economisch moeilijke tijden. Breken die
aan, dan investeert de overheid in werkgelegenheid. Zo vlak je
economische pieken en dalen af en zijn pijnlijke ingrepen minder
nodig. Dat heeft deze regering niet begrepen, maar de kiezers
wel.
Lokale onderhandelingen
Ook in de Zaanstreek won de PvdA fors, maar in Oostzaan en
Wormerland moet men de koppositie delen. In Oostzaan met de
VVD (die zes stemmen meer haalde) en in Wormerland met
Groen Links. Bij het ter perse gaan van deze Zaanbusiness was
De PvdA was bij de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart de
grote winnaar. Het zware verlies van 2002, mede door toedoen
van Pim Fortuijn, werd ruimschoots goedgemaakt. In heel
Nederland won de PvdA 671 gemeenteraadzetels terug.
Daarmee is de partij, met 1988 zetels, landelijk voor het eerst in
twintig jaar weer de partij met de meeste zetels op lokaal
niveau. In alle grote steden is de PvdA de grootste partij gewor-
den, maar in de zuidelijke provincies, van oudsher CDA-bolwer-
ken, vond ook een opvallende verschuiving plaats.
In 2002 won de PvdA 15,8 procent van de stemmen, nu kreeg de
partij 23,4 procent van de kiezers achter zich. In Utrecht ging men
van zeven naar 14 zetels. Leefbaar Utrecht daalde van 14 naar drie
zetels. In Amsterdam steeg de PvdA van 15 naar 20 zetels en in
Den Haag van tien naar 15. Daarmee streefde zij de VVD voorbij.
In Rotterdam ging de PvdA van 11 naar 18 zetels en versloeg
Leefbaar Rotterdam. Deze partij, die in 2002 meeliftte op het
charisma van Fortuijn, verloor en kwam op 14 zetels. Ook in het
zuiden van het land, waar het CDA traditiegetrouw het grootste
is, boekte de PvdA een opvallende winst. In veel gemeenten,
waaronder de Breda, Eindhoven en Maastricht, werd de PvdA de
grootste partij.
Gemeenteraad of landelijk?
Eens te meer werd duidelijk dat gemeenteraadsverkiezingen
eigenlijk landelijke verkiezingen zijn. Hoe is het anders te verkla-
ren dat de PvdA overal wint? Het kan toch niet zo zijn, dat deze
partij in elke gemeente een fantastische prestatie heeft gele-
verd? Dat het eigenlijk landelijke verkiezingen zijn bewijst ook
het aftreden van Van Aartsen als ‘politiek aanvoerder’ van de
VVD. Wat had dat te maken met de verkiezingsuitslag? Natuur-
lijk heeft deze aanvoerder er een potje van gemaakt, niet in de
laatste plaats door het inhuren van politiek fossiel Wiegel uit
Diever. Een zwaktebod van Van Aartsen om deze figuur te omar-
men en tevens een bewijs voor het feit, dat de VVD deze verkie-
zingen met een landelijke saus overgoot. Het CDA, dat nog veel
sterker verloor, trok geen consequenties uit de nederlaag althans
niet op landelijk niveau. De autistische Balkenende liet weten
gewoon door te gaan met het gevoerde beleid, ondanks kritiek
van de lokale achterban.
(Ave)rechts
Mark Rutte, de beoogde lijsttrekker van de VVD, ging door met
het aanvallen van de PvdA. Volgens eigen zeggen was zijn strate-
gie (als campagneleider voor Van Aartsen) geslaagd. De VVD zou
nog veel meer verloren hebben als er geen ‘heen en weergaande
[coverstory]
Zaanse Partij van de Arbeid moet arrogante veren afschudden
8
Grote overwinning PVDA schept
verplichtingen in coalitievorming
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:19 Pagina 8
9
9
het onderhandelingsresultaat bij de coalitiebesprekingen in de
drie Zaanse gemeenten nog niet bekend. Het is te hopen dat de
Partij van de Arbeid haar arrogante veren intussen heeft afge-
schud. Regelmatig participeerde de partij in regeringen en
gemeentebesturen. Voor de sociale inbreng kon men nog waar-
dering hebben, maar voor het beleid op het gebied van veilig-
heid, controle op sociale fraude en de softe benadering van het
allochtonenprobleem, is de partij in het verleden (vooral in 2002)
terecht genadeloos afgestraft. Maar goed, de PvdA heeft nu als
motto: Sterk en sociaal.
Prioriteiten PvdA Zaanstad
De PvdA heeft het voortouw bij de formatiepogingen in
Zaanstad en Wormerland. In Oostzaan is dat de VVD (vanwege
die zes stemmen meer). Daarom is het zinvol eens na te gaan
waarop de lokale PvdA inzet bij de coalitieonderhandelingen.
Volgens de partij: ‘tellen alle Zaankanters mee.’ Men heeft het
over een ongewenste tweedeling en dat willen ze niet. Daarom
moet er een actieprogramma komen voor stages en opleidings-
plaatsen bij overheid en bedrijven. Verder wil de partij blijvend
investeren in het VMBO en het in stand houden van hulpfondsen
en kwijtscheldingen voor minima. Na de ID-banen moeten er nu
Zaanse Trajectbanen komen. Er is meer werkgelegenheid in de
Zaanstreek nodig. De PvdA kiest voor het doorzetten van het
opknappen van bedrijventerreinen. En verder wil men in oude
(opgeknapte) fabrieken nieuwe werkgelegenheid creëren.
Er zijn te weinig huizen in Zaanstad en koopwoningen zijn vaak
te duur. Ook veel Zaanse huurwoningen dreigen onbetaalbaar te
worden. Daarom wil de PvdA een forse verhoging van de (socia-
le) woningbouwproductie, vooral voor jongeren, starters en seni-
oren. Senioren kunnen voor doorstroming zorgen maar ze heb-
ben recht op huurwoningen met zorg op maat. Daarom wil de
partij dat de gemeente een akkoord sluit met woningbouwcor-
poraties om voorgestelde huurverhogingen van minister Dekker
(VROM) te beperken. De wijken moeten leefbaarder worden. Dat
kan alleen als in een wijk meer dan alleen woningen staan.
Daarom wil men goede bereikbare sportvoorzieningen en scho-
len, winkels, sociale activiteiten en zorgvoorzieningen in de
buurt. De Zaanstreek is mooi en daar is de PvdA trots op. De par-
tij wil, ondanks financiële problemen, voldoende geld voor stra-
ten en groen. En verder een doelmatige en doeltreffende uitvoe-
ring van werk aan wegen, leidingen en riolen.
Inzet en arrogantie
De inzet van de PvdA, tijdens de coalitieonderhandelingen met
andere partijen, is helder. De plannen vormen op zich een goede
basis voor een meer leefbare Zaanstreek. Maar de realisering
hiervan staat of valt met de bereidheid van coalitiepartijen om
dit te bereiken. En natuurlijk de ruimte die de PvdA biedt aan
deze partijen om ook delen van hun programma terug te vinden
in de strategie voor de komende jaren.
Wie lang op het pluche zit, denkt dat de zetel van hem is. Maar
het zijn geleende zetels die bij een slechte stembusuitslag weer
terug moeten naar de rechtmatige eigenaar. Als de PvdA geleerd
heeft van het verleden en de nieuwe leiders waken voor hoog-
moed, zijn er kansen. Hoe het niet moet, heeft de ‘oude’ PvdA in
2002 laten zien.
In een interview met Zaanbusiness zei PvdA-wethouder Egberts
van Economische Zaken van Zaanstad onlangs, dat zijn partij
ongelooflijk op zijn donder had gehad in 2002. En dat men van
het arrogante en irritante gedrag rond de eeuwwisseling (en
daarvoor) had geleerd. Hij stond als nummer vier op de lijst en
krijgt waarschijnlijk de kans om ‘zijn karwei af te maken’ zoals hij
graag wil. We spreken hier van een herkansing. In gang gezette
bewegingen moeten doorgang vinden maar luisteren naar de
kiezer kan, mits men uit de ivoren toren komt, geen kwaad.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 9
www.vanderlaangroep.nl
Ronde Tocht 3
1507 CC Zaandam
Postbus 346
1500 EH Zaandam
Tel. 075 - 635 36 31
Fax 075 - 670 09 21
www.dewestzijdegroep.nl
Westzijde 138 • 1506 EK Zaandam
Tel. 075 - 631 41 85 • Fax 075 - 631 91 23
E-mail: rschoen@dewestzijdegroep.nl
Sluispolderweg 25c
1505 HJ Zaandam
Tel.: 075 - 635 00 76
Fax: 075 - 631 36 68
Mob.: Peter 06 53126778
Mob.: Wesley 06 43015693
Mob.: Sidney 06 22742124
jonghs-verhuur@planet.nl
www.jonghs-verhuur.nl
Verhuur van o.a.
• tenten/hallen
• luxe stoelen
• klapstoelen
• klaptafels
• party sets
• sta tafels
• bestek
• glaswerk
• serviezen
• kortom alles
• voor congres-hotels
• enz......................
Onze Service en
Flexibiliteit is
een Feit
www.jonghs-verhuur.nl In de komende tien edities van Zaanbusiness staat (in deze
column) een aantal belangrijke onderwerpen over (bedrijfs)veilig-
heid. Een vogelvlucht door de wereld van (vereiste) veiligheid bin-
nen organisaties. Duidelijk, kort en met concrete vragen en ant-
woorden. Zoals MKB-ondernemers graag zien.
De organisatie loopt goed, de medewerkers werken hard maar
toch loopt de ondernemer veel risico’s.‘Zolang het goed gaat, gaat
het goed’. Maar wat als er plotseling een medewerker, bezoeker of
klant onwel wordt? Er brand uitbreekt? Een ongeval bij of door een
machine plaatsvindt? Of als iemand uitvalt door te zwaar of teveel
werk? Is er inzicht in de daaropvolgende kosten voor reparaties,
ziektekosten, boetes en schadeclaims? Kortom, kent een onderne-
mer alle risico’s binnen de organisatie en zijn die voldoende afge-
dekt? De RI&E helpt hierbij. Hij bestaat uit twee hoofdaspecten:
een inventarisatie van alle risico’s en een plan voor het oplossen
daarvan. Met die twee aspecten kan men de risico’s voor personeel
en bedrijf terugdringen. En dus ook het financiële risico. De RI&E is
niet ingewikkeld maar wel wettelijk verplicht voor (bijna) iedere
ondernemer met personeel. Het terugdringen gaat in drie stappen:
1. Inventarisatie. Zet alle risico’s op één lijst.
Zorg voor een lijst met risico's in het bedrijf. Men kan zelf die lijst
opstellen, maar ook gebruikmaken van bestaande lijsten (branche
organisaties en Internet).
2. Evaluatie risico’s. Sorteer de risico’s.
Vergelijk alle risico’s van de lijst en zet ze in de goede volgorde
onder elkaar. Welke risico's zijn het meest dreigend? Zijn er situ-
aties in het bedrijf die wettelijk niet zijn toegestaan? Welke risico's
kunnen schade veroorzaken aan medewerkers, klanten, bezoe-
kers, apparaten of het productieproces?
3. Plan van aanpak. Wie doet wat wanneer?
Er is nu een lijst met zaken die aangepakt moeten worden. Er moe-
ten termijnen gesteld worden voor het aanpakken van de risico’s
in het bedrijf. Wie gaat met welk risico aan de slag? Wanneer is
men tevreden? Wat levert het op?
En is de RI&E dan klaar? Nee. Allereerst moet men de inventarisa-
tie, evaluatie en het plan van aanpak laten toetsen door een gecer-
tificeerde Arbo-dienst of deskundige. De RI&E is een document dat
in beweging is. Bedrijfsveranderingen hebben invloed op de RI&E
en moeten hierin worden aangepast. Tja, dus toch wel belangrijk
die RI&E maar wat zijn de kosten? Dit hangt af van de omvang van
de organisatie, de sector en de risico’s. Men kan ervoor kiezen om
de tijd voor het opstellen van de RI&E in eigen hand te houden of
uit te besteden. Als indicatie voor het opstellen van een RI&E door
een externe partij voor een MKB bedrijf met beperkte risico’s moet
men rekening houden met 1.500 euro.
Vragen over de RI&E? Kijk eens op: www.rie.nl.
Volgende editie: Bedrijfshulpverlening
C.N. de Wildt
Algemeen Directeur van RBOC
"Fort Markenbinnen" BV,
Opleidingscentrum voor
Bedrijfshulpverlening,
Brandweer & VCA.
De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Column
deel 1
10
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 10
11
Multicraft Uitzendbureau
Zaandam
Peperstraat 134
Tel.: 075-631 31 11 ,
e-mail: zaandam@multicraft.nl
Multicraft Uitzendbureau A’dam Oud Zuid
Van Baerlestraat 45
Tel.: 020-574 59 99
e-mail: amsterdam-oudzuid@multicraft.nl
Multicraft Uitzendbureau A’dam Noord
Buikslotermeerplein 359
Tel.: 020-635 23 23
e-mail: amsterdam-noord@multicraft.nl
w
w
w
.
m
u
l
t
i
c
r
a
f
t
.
n
l
- Techniek
- Administratie
- Industrie
- Transport
Multicraft Uitzendbureau
bespaart u tijd en risico bij
het selecteren en te werk
stellen van ervaren en
betrouwbaar personeel!
Wijncursussen
Presentaties
Wijn- & spijsarrangementen
Relatiegeschenken
Importeur van kwaliteitswijnen
Verhuur van vergaderruimte
Magazijn open elke zaterdag van 10 tot 17 uur
Tevens verzorgen wij, in onze unieke vergaderruimte
Morgenland, exclusieve vergaderarrangementen op maat.
Zie ook www.hetmorgenland.nl
Maak vrijblijvend een afspraak !
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 11
Economie
12
Ondernemers minder
last van criminaliteit
Gemiddeld heeft het bedrijfsleven minder te maken met cri-
minaliteit. Alleen bij kleine winkeliers is een stijging in het aan-
tal misdrijven te zien. De totale schade is het afgelopen jaar
met tien procent afgenomen tot 619 miljoen euro. Dit blijkt uit
een onderzoek van de ministeries van Justitie en Binnenlandse
Zaken.
De detailhandel is nog steeds favoriet bij criminelen. Bijna de
helft van winkeliers heeft last van criminaliteit. In 2004 werd
35 procent van de kleinere winkeliers overvallen, in 2005 was
dat percentage opgelopen tot 60 procent. Het plaatsen van
betonnen paaltjes, gepantserde rolluiken en verstevigd glas
helpt niet afdoende. Een groot deel van de criminaliteit vindt
namelijk in de winkel plaats en niet daar vlak daarbuiten.
BTO Zaanstad
helpt bij
Uitdagerskrediet
Uitdagerskrediet ten behoeve van het MKB is een risicodra-
gend overheidskrediet voor financiering van bijzondere inno-
vatieprojecten, zoals nieuwe producten, processen of diensten.
Zeker als deze projecten de basis vormen voor snelle groei van
MKB-bedrijven. Aanvragen kunnen sinds 15 februari door-
lopend worden ingediend.
Bedrijven die succesvol innoveren zijn van groot belang voor de
dynamiek van de economie door benutting van nieuwe markt-
kansen. Ze hebben daarmee de potentie om snel te groeien.
Maar baanbrekende innovaties vergen vaak kostbare ontwik-
kelingstrajecten. Soms zijn de financiële risico's groter dan de
onderneming kan dragen. In die gevallen kan het Uitdagers-
krediet van het Ministerie van Economische Zaken helpen.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot:
BTO Zaanstad • www.btozaanstad.nl
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 12
13
Energieprijs
beïnvloedt inflatie
Volgens bureau Eurostat (Europees CBS) is in januari de inflatie,
op jaarbasis in de twaalf eurolanden, uitgekomen op 2,4 procent.
Op maandbasis was er een negatieve inflatie van 0,4 procent. In
de gehele EU is de inflatie gemiddeld 2,2 procent. Nederland zit
daar met 1,8 procent iets onder. Voornaamste aanjager van de
inflatie is de hoge energieprijs. Autobrandstof, aardgas en huis-
brandolie zijn samen goed voor 0,88 procentpunt van het
inflatiecijfer.
Internationale
Handelsdag KvK
op 8 april a.s.
De Kamer van Koophandel organiseert op zaterdag 8 april
wederom een Internationale Handelsdag. Op twaalf locaties in
den lande kunnen bezoekers, van 10.00 tot 16.00 uur, kennis
maken met alle aspecten van internationale handel. Via een
informatiemarkt, workshops en een netwerkcafé kan men een
indruk krijgen van zakendoen met het buitenland. De toegang is
gratis. Vorig jaar bezochten ruim 4000 mensen de eerste
Internationale Handelsdag. Op 8 april kan men nieuwe markten
ontdekken en contacten leggen. Het evenement is bedoeld voor
hen die willen beginnen met internationale handel, maar is ook
interessant voor al meer ervaren im- en exporteurs.
Op de informatiemarkt zijn organisaties als de EVD, de Douane
en banken aanwezig die ondernemers kunnen helpen bij inter-
nationaal zakendoen. Zo krijgt men inzicht krijgen in het proces
van import en export. Bovendien wordt er op elke locatie spe-
ciale aandacht aan enkele landen geschonken. Tijdens de work-
shops worden vragen beantwoord als: ‘Hoe begin ik met
importeren?’, ‘Hoe vind ik de juiste internationale contacten?’ en
‘Met welke regels en documenten moet ik rekening houden?’
Tevens worden workshops gegeven over zakendoen met een
specifiek land. In het netwerkcafé kan informeel gesproken wor-
den met ervaren importeurs en exporteurs.
Op www.kvk.nl/ihd staat het complete programma van de
Internationale Handelsdag. Hier kan men zich ook aanmelden.
De toegang is gratis.
Bron: KvK
Minder risico bij leer-
werkplek kansarme
jongeren
Werkgevers in de dertig grote gemeenten en in sectoren, die met
de Taskforce Jeugdwerkloosheid afspraken maken over plaatsing
van kansarme jongeren op leer-werkbanen, lopen de komende
twee jaar geen financieel risico bij ziekte van die jongeren. Met
deze proef wil het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken
om jongeren, met onvoldoende opleiding, in de praktijk een vak
te laten leren.
Als de jongeren ziek worden, komen de werkgevers in aanmer-
king voor een gemeentelijke vergoeding van de kosten. Het kabi-
net gaat de gemeenten daarvoor extra subsidie geven. De aan-
pak om gemeenten en sectoren afspraken te laten maken over
leer-werkbanen voor kansarme jongeren, is ontwikkeld door de
Taskforce Jeugdwerkloosheid. In verschillende gemeenten en
sectoren wordt er al werk van gemaakt. Werkgevers, die voor
1 oktober 2007 jongeren in dienst nemen, kunnen daarna maxi-
maal twee jaar profiteren van de ‘no-riskpolis’.
Men wil de proef beperken tot jongeren tot 23 jaar, zonder start-
kwalificatie. De proef wordt zo uitgevoerd dat de effecten van de
stimulerende maatregel goed te meten zijn. De resultaten van
het onderzoek worden in april verwacht.
Minder winstbelasting
voor IB-ondernemer
Staatssecretaris Joop Wijn (CDA) van Financiën introduceert vol-
gend jaar de ‘mkb-winstvrijstelling’, een extra winstvrijstelling in
de inkomstenbelasting. Tevens verlaagt hij het opstaptarief in de
vennootschapsbelasting van 25,5 naar 20 procent. Ook het regu-
liere vpb-tarief gaat volgens de bewindsman verder omlaag. De
‘mkb-winstvrijstelling’ is een nieuw instrument. Ondernemers
die inkomstenbelasting betalen (zelfstandigen en VOF’s), krijgen
een fiscale vrijstelling van vijf tot tien procent over de winst. Het
tarief staat nog niet vast en hangt af van het kamerdebat over
dit onderwerp.
De bewindsman verlaagt ook het opstaptarief in de ven-
nootschapsbelasting van 25,5 naar 20 procent. “Dat noemen we
voortaan het mkb-tarief. Vooral BV’s met een kleine winst profi-
teren daarvan.Het reguliere vpb-tarief brengt Wijn terug naar 26
procent of lager. Ondernemingen betalen dit jaar nog 29,6 pro-
cent vpb. Voor de financiering van zijn plannen gaat Wijn bij de
onderhandelingen over de Miljoenennota extra geld bij het kabi-
net claimen. Hij heeft goede hoop dat dat lukt.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 13
Oranjeboomkade 1, 1566 DB Assendelft
Postbus 1, 1566 ZG Assendelft
Telefoon (075) 687 49 59
Fax (075) 687 53 51
Marco van der Laan
Accountant Administratieconsulent
Vermogensadviseur
CB-belastingadviseur
Purmersteenweg 13d, 1441 DK Purmerend
Telefoon (0299) 42 14 02
Fax (0299) 43 07 64
Ronde Tocht 3, 1507 CC Zaandam
Postbus 346, 1500 EH Zaandam
Telefoon (075) 635 36 31
Fax (075) 670 09 21
De Mossel 7 ,1723 HZ Noord-Scharwoude
Postbus 64, 1723 ZH Noord-Scharwoude
Telefoon (0226) 31 33 76
Fax (0226) 31 24 96
www.vanderlaangroep.nl
De salaris-
administratie
vanaf 2006
14
Vanaf 1 januari 2006 is er veel veranderd op het gebied van de loonbelasting en
sociale verzekeringen. Ook al heeft het bedrijf misschien maar enkele werknemers
in dienst, toch is het belangrijk om hierover goed geïnformeerd te worden. Zeker als
de werkgever zelf de loonadministratie verzorgt, maar ook als dat allemaal uitbe-
steed is aan een adviseur. Om niet voor verrassingen te komen staan, onderstaand
een paar praktische tips.
Voor het jaar 2006 had de werkgever veel verschillende verplichtingen. Betalingen
aan de Belastingdienst (aangifte loonbelasting en jaarwerk) het UWV ( jaarloonop-
gaven, MSV-formulieren, correcties van voorschotnota’s om niet de 5 procent norm
te overschrijden)
Vanaf 2006 verandert dit volledig, omdat er dan één gecombineerde aangifte komt,
‘de loonaangifte’. Betalingen moeten vanaf 2006 maandelijks (en niet meer per
kwartaal) plaatsvinden. In deze maandelijkse betaling zit zowel de loonheffing als
de premies werknemersverzekeringen. Alles aan één loket afrekenen dus, en dat per
maand. De maandelijkse betalingen vereisen dus een aangepaste financiële plan-
ning, zeker als men voorheen gewend was om voor de kwartaalafdrachten drie
maanden geld te reserveren.
De loonaangifte moet elektronisch ingediend worden. Via de loonadministratie
worden zowel de loonheffing als de premies werknemersverzekeringen afgedra-
gen. Men krijgt dus geen voorschotnota’s meer.
Naast het indienen van één loonaangifte, moeten er ook allerlei andere gegevens
verstrekt worden aan de Belastingdienst. De reden hiervoor is dat, via deze gege-
vens, ook direct de polisadministratie voor de werknemersverzekeringen wordt
gevuld. Als een werknemer later een uitkering aanvraagt is zijn hele arbeidsverle-
den meteen duidelijk.
Het insturen van de gegevens gebeurt per aangiftetijdvak. Naast de eigen stamge-
gevens moet men dan ook allerlei gegevens per werknemer meesturen. Als die
gegevens nog niet voorhanden zijn dan moet men dat de volgende maand door
middel van een correctiebericht insturen.
Men moet er voor zorgen zo weinig mogelijk correctieberichten in te dienen. Na het
indienen van een correctiebericht kan de Belastingdienst namelijk een boete opleggen.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 20:14 Pagina 14
Kent u het nog...
» ...de administratie in de oude schoenendoos? Het handmatig verwerken van kas-
boekingen? Daar is nu een oplossing voor. Tenminste als u kiest voor het gemak dat
de VANDERLAANGROEP u kan bieden; ONLINE BOEKHOUDEN.
» Beter en efficiënter communiceren met uw accountant via INTERNET.
Direct bestanden uitwisselen en zelf uw basisadministratie invoeren,
24 uur per dag, 7 dagen in de week.
» U kunt INLOGGEN op een geavanceerde, gebruiksvriendelijke WEBSITE waar u
vanaf kantoor of thuis facturen, kasboekingen en bankafschriften kunt invoeren.
» Nieuwsgierig? Onze adviseurs vertellen u er graag
meer over, dan kan de schoenendoos bij het oud papier.
www.vanderlaangroep.nl
Oranjeboomkade 1
1566 ZG Assendelft
T 075 687 49 59
Ronde Tocht 3
1500 EH Zaandam
T 075 635 36 31
De Mossel 7
1723 HZ Noord-Scharwoude
T 0226 31 33 76
Purmersteenweg 13d
1441 DK Purmerend
T 0299 42 14 02
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 15
16
Fiscaal
Europees akkoord
lagere BTW
Op 1 februari 2006 is door de EU een definitief akkoord bereikt
over de verlaagde BTW-tarieven op arbeidsintensieve diensten.
Daardoor kan Nederland het verlaagde BTW-tarief (in ieder
geval) tot en met 2010 blijven toepassen. Die toepassing geldt
voor kappers, het schilderen en stukadoren van woningen ouder
dan 15 jaar, het herstellen van fietsen, schoeisel en lederwaren en
het herstellen en vermaken van kleding en huishoudlinnen.
Het (letterlijke) akkoord luidt:
• de werkingssfeer van Bijlage K voor arbeidsintensieve diensten
wordt verlengd tot en met 31 december 2010
• alle lidstaten, die alsnog van de toepassing van de bijlage
gebruik willen maken, dienen dat uiterlijk op 31 maart 2006 te
melden
• stadsverwarming wordt toegevoegd aan de bepaling van art.
12(3)(b) van de Zesde BTW-richtlijn waardoor toepassing van het
verlaagde tarief mogelijk wordt voor alle lidstaten;
• de Commissie wordt uitgenodigd uiterlijk eind juni 2007 een
rapport te presenteren met een analyse van de gevolgen van toe-
passing van het verlaagde BTW-tarief voor plaatselijk geleverde
diensten in termen van werkgelegenheid, economische groei en
de interne markt gebaseerd op een studie van een onafhankelij-
ke denktank.
Verruimde fiscale rege-
ling voor bedrijfsfitness
De fiscale regeling voor bedrijfsfitness wordt verruimd. De voor-
waarde, dat de fitness (nagenoeg) geheel gedurende werktijd
moet plaatsvinden, gaat vervallen. Als fitness niet op de werk-
plek plaatsvindt, dan is er wel de voorwaarde dat het plaatsvindt
op een door de werkgever aangewezen locatie, zoals een sport-
school. Kleine ondernemingen die een eigen fitnessruimte niet
kunnen inpassen, kunnen daardoor ook belastingvrij bedrijfsfit-
ness verstrekken. Werknemers ontvangen de bedrijfsfitness
onbelast. De werkgever kan de uitgaven voor bedrijfsfitness van
de belastbare winst in aftrek brengen. Een belastingvrije ver-
strekking van bedrijfsfitness is niet mogelijk als de lichaamsbe-
weging het karakter heeft van recreatie, vrijetijdsbesteding of
naar de aard ervan een persoonlijke aangelegenheid is. De
gestelde voorwaarden aan belastingvrije bedrijfsfitness moeten
tot gevolg hebben dat fitness het ziekteverzuim helpt te voorko-
men en de normale sport- of ontspanningsuitgaven van de werk-
nemer niet beïnvloedt.
Bron: Ministerie van Financiën
Vergunningverlening
transparanter
Vanaf begin februari kan ieder die dat wil nakijken of bedrijven
in de eigen omgeving in het bezit zijn van de juiste vergunning.
Ook kunnen aanvragers de status van hun aanvraag bekijken.
In het kader van de transparantie in vergunningverlening heeft
de Inspectie Verkeer en Waterstaat het mogelijk gemaakt op de
internetsite de belangrijkste vergunningsproducten te publice-
ren. Bezoekers kunnen zoeken op een aantal criteria zoals stam-
nummer, branche, ondernemer en postcode. Na het ingeven van
de postcode in combinatie met de branche verschijnen alle ver-
gunningen en/of producten die in het laatste jaar zijn aange-
vraagd en verleend door de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Ook kunnen aanvragers van een vergunning de status nakijken
door het ingeven van hun stamnummer. Door het aanklikken van
één van de zoekresultaten kunnen bezoekers meer lezen over de
status van het vergunningsproduct en de aanvrager.
Wijziging boetestelsel
beroepsvervoer
Vanaf 1 maart hanteert de Inspectie Verkeer en Waterstaat han-
teert een andere controlemethodiek voor overtredingen op de
rij- en rusttijden in het beroepsvervoer. Deze stelselwijziging
heeft voornamelijk te maken met gelijktrekking van de behan-
deling van personenvervoer met goederenvervoer en het
beroepsvervoer over de weg met andere bedrijfssectoren. De
nieuwe methodiek stelt de inspectie verder in staat om een
effectievere verdeling van de controles over de bedrijven te
bewerkstelligen. Verder zijn de boetes in het taxivervoer die de
inspecteur het controleren bemoeilijken (bijvoorbeeld werkmap
niet ingevuld) verhoogd. Een overtreding van het Arbeidstijden-
besluit Vervoer komt de overtreder in de nieuwe regeling te
staan op een boete van minimaal honderd euro.
Meer informatie: www.ivw.nl
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:36 Pagina 16
17
Minder ondernemers-
lasten door gratis soft-
ware
Vanaf mei kunnen computers, dankzij nieuwe gratis software,
zelf de juiste gegevens voor de Belastingdienst, de Kamers van
Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek selecteren
en aanleveren. Dit bespaart bedrijfsleven en overheid naar schat-
ting jaarlijks 900 miljoen euro. Bedrijven moeten nu nog finan-
ciële gegevens opzoeken en apart opsturen voor elke jaarreke-
ning, belastingaangifte of een economische statistiek.
Volgens minister Donner is er: “een nieuw soort woordenboek
ontwikkeld. Zo’n 200.000 begrippen, die de overheidsdiensten
hanteerden, zijn gereduceerd tot 4000”. Voor de Belastingdienst
is de definitie van het begrip 'jaarwinst' bijvoorbeeld iets anders
als voor de KvK’s. “Iedereen spreekt straks dezelfde taal, de zoge-
heten XBRL-standaard”, aldus Donner. De computer weet straks
door het softwareprogramma precies welke gegevens hij uit de
administratie moet selecteren en verwerken. Verder zegt Donner
dat er nog veel meer winst te behalen is als ook de financiële sec-
tor op dit systeem overschakelt. Hij wil dat accountants de kos-
tenvoordelen doorgeven aan ondernemers. Donner is niet van
plan ondernemers te verplichten om de XBRL-standaard toe te
passen. “Het moet op vrijwillige basis gebeuren en het bedrijfs-
leven moet zelf de voordelen er van inzien”.
Het is 13 juni 2005. Het Hof Arnhem spreekt de definitieve schuld-
sanering uit ten aanzien van Piet. Tijdens de toepassing van de
schuldsanering trouwt hij met Marie en wel in gemeenschap van
goederen. Marie had echter óók een gat in de hand en op het
moment van de plechtige huwelijksvoltrekking had ze al een
schuldenlast van 24.000 euro opgebouwd. Sinds 6 april 2005
verkeerde zij in staat van faillissement, omdat haar schuldsane-
ringsregeling voortijdig was beëindigd. Piet had zijn bewind-
voerder er van op de hoogte gesteld dat hij trouwlustig was en
voor Marie viel, hoewel zij wel veel schulden had. De bewind-
voerder had Piet ernstig ontraden om in gemeenschap van goe-
deren te huwen. Dit omdat de schuldeisers van Marie zich dan
ook bij hem konden verlustigen en van zijn inspanningsverplich-
ting om zoveel mogelijk te sparen voor zíjn schuldeisers niet veel
terecht zou komen. In ieder geval werd Piet dringend geadvi-
seerd huwelijksvoorwaarden op te maken. Maar Piet en Marie
trouwen zonder huwelijksvoorwaarden.
De Rechtbank (Arnhem, 13 oktober 2005, nr. 05/502 R/RD) is van
oordeel dat Piet tekort is geschoten in de nakoming van zijn uit
de schuldsaneringsregeling voortvloeiende verplichtingen.
Tegen het uitdrukkelijke advies van zijn bewindvoerder in, is hij
toch in gemeenschap van goederen getrouwd, zodat sparen voor
zijn schuldeisers tot de onmogelijkheden is gaan behoren.
Immers ten aanzien van de vereffening van de door het huwelijk
ontstane gemeenschappelijke boedel, heeft de afwikkeling van
het faillissement van Marie de voorrang. Het faillissement van de
gemeenschap omvat, behoudens de tafel, de stoel en het bed,
alle goederen die in de gemeenschap vallen en strekt ten behoe-
ve van alle schuldeisers die op die gemeenschapsgoederen ver-
haal hebben. Piet verweert zich, stellende dat hij niet op de
hoogte was van Marie's faillissement. Daarenboven bracht zijn
geloofsovertuiging met zich mee dat hij uitsluitend in gemeen-
schap van goederen kon huwen! De Rechtbank is van mening dat
Piet het helemaal aan zichzelf te wijten heeft dat zijn misère is
vergroot. De bewindvoerder had hem toch uitdrukkelijk op het
hart gebonden goed uit te kijken en zorgvuldig te onderzoeken
hoe de vlag er bij Marie bij hing. Hij wist toch dat Marie toren-
hoge schulden had? Het beroep van Piet op zijn geloofsovertui-
ging neemt de Rechtbank voor kennisgeving aan.Door het aan-
gaan van zijn huwelijk is het saneren van zijn schulden binnen de
wettelijke schuldsanering onmogelijk geworden. Dit komt voor
zijn eigen risico.
Kortom: de Rechtbank oordeelt dat er voldoende gronden aan-
wezig zijn om tot beëindiging van de schuldsanering over te
gaan, en Piet gaat van rechtswege failliet.
Mr. N. Vanderveen,
Vanderveen & Kurk,
notarissen
Bericht uit de samenleving...
Wetsvoorstel
Personenvennoot-
schappen
Er is een wetsvoorstel in de maak om nieuwe regels voor 'perso-
nenvennootschappen' in te voeren. Daarbij gaat het om de maat-
schap, de vennootschap onder firma (V.O.F.) en de commanditai-
re vennootschap (C.V.). Oorspronkelijk zou de invoering op 1 janu-
ari 2006 plaatsvinden, maar dat wordt waarschijnlijk juli 2006 of
nog later. Voor eenmanszaken en BV´s heeft deze wet geen con-
sequenties. De huidige VOF´s en CV´s worden waarschijnlijk
automatisch omgezet in openbare vennootschappen. De huidige
personenvennootschappen komen te vervallen. Hiervoor in de
plaats komen:
• De niet-openbare vennootschap (lijkt op ‘stille vennootschap’).
Dit zijn samenwerkingsverbanden, die niet onder een gemeen-
schappelijke naam naar buiten treden.
• De openbare vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid (OV).
Deze vorm lijkt op de huidige VOF of CV. Het onderscheid daar-
tussen verdwijnt.
• De openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid (OVR).
Deze vorm gaat lijken op de huidige BV, maar er is wel sprake van
hoofdelijke aansprakelijkheid.
Naar verwachting zal er fiscaal weinig veranderen. De fiscale
transparantie van de inkomstenbelasting en de vennootschaps-
belasting blijft gehandhaafd. Het kiezen voor rechtspersoonlijk-
heid (OVR) heeft hierop geen invloed. Een fiscaal wetsvoorstel
moet nog ingediend worden.
Column
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:48 Pagina 17
HOOGSTRAAT 11, 1541 KW KOOG A/D ZAAN TEL: 075 - 612 55 20
info@notariskoeman.nl www.voordeelnotaris.nl
De tarieven zijn vrij!
Bel en onderhandel!
18
Kom bij ons kijken op
www.groenepandje.nl
Gedempte Gracht 77, Zaandam • Tel. (075) 631 16 16
Fax (075) 631 46 02 • E-mail: info@groenepandje.nl
| Lunch | Diner | Gebak | Specialiteiten | Zaalhuur |
| Vergaderarrangementen| Feesten, partijen & Recepties |
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 20:15 Pagina 18
19
Regionaal ICT loket
voor regio Amsterdam
In samenwerking met de Amsterdam School of ICT (UvA, HvA en
VU) heeft de organisatie O3 (Online Ontsluiten van Onderzoek)
het idee opgevat om een Regionaal ICT Loket voor de regio
Amsterdam te ontwikkelen. De website, www.iamsterdamct.nl,
heeft een loketfunctie waarbinnen educatie en onderzoek, pro-
ductie en ontwikkeling en werknemers en werkgevers elkaar
kunnen vinden. De site is onderverdeeld in drie rubrieken:
Onderwijs, Kenniscirculatie en In bedrijf en refereert aan ver-
schillende doelgroepen: onderwijsinstellingen, onderzoeksin-
stellingen, potentiële studenten en werknemers, het bedrijfs-
leven en de overheid. Het loket zal vanaf april 2006 dienst doen
als digitale brochure. In een later stadium komen er ook
coördinerende activiteiten op de site te staan. Betrokken partijen
zijn Economische Zaken (gemeente Amsterdam), KvK
Amsterdam en MKB Amsterdam en de betrokken opleidingen.
Bron: KvK
Zakelijk
Arbo- en personeels-
beleid in de praktijk
Bedrijvenvereniging Westerspoor organiseerde onlangs een the-
mabijeenkomst om ondernemers bewust maken van de effecten
van de nieuwe wet- en regelgeving op het bedrijfsbeleid.
Ondermeer Dick van der Meulen van P&O2 Management
Support hield een inleiding over personeelsbeleid. Hij had een
interactief programma over personeelsbeleid opgezet. Er werd
bij binnenkomst een vragenlijst uitgedeeld, die tijdens de bijeen-
komst werd uitgewerkt en daarna in de presentatie werd mee-
genomen. De discussie ging veelal over het slecht tot matig func-
tioneren van medewerkers. De aanwezige ondernemers (en poli-
tici) waren weinig bereid de hand in eigen boezem te steken. Je
zou haast denken dat men het aloude adagium ‘doet de mede-
werker het verkeerd, dan heeft zijn baas het hem slecht geleerd’
vergeten was. Over het algemeen wilden de ondernemers zo veel
mogelijk rust, zodat ze voldoende tijd houden voor hun primaire
taken, waarbij ze leken te vergeten dat goed personeelsbeleid
ook een primaire taak is. Na een afrondend dankwoord van de
voorzitter Aaldert Postma van Bedrijvenvereniging Westerspoor
ontstond tijdens het netwerken een zeer levendige uitwisseling
van ideeën. Op 11 april organiseert Westerspoor een volgende bij-
eenkomst.
Zelfstandigen tegen
onredelijke premie
zorgverzekering
De Zorgverzekeringswet heeft volgens het Platform Zelfstandige
Ondernemers (PZO) voor DGA’s, eenmanszaken en freelancers
grote financiële consequenties. In het bijzonder DGA’s lijden
onder de inkomensgevolgen van de nieuwe wet. Zelfstandigen
betalen zowel de nominale premie als de volledige inkomensaf-
hankelijke bijdrage.
De inkomensafhankelijke bijdrage bedraagt, afhankelijk van de
rechtsvorm van de onderneming, 4,4 of 6,5 procent. De maxima-
le totale premie, die een zelfstandige alleen al voor zichzelf
alleen kwijt is aan de basisverzekering, kan oplopen van zo'n
2400 euro (ondernemers voor de inkomstenbelasting) tot ruim
tot 4.000 euro (DGA’s). Ter vergelijking: een particuliere ziekte-
kostenverzekering kostte een zelfstandige vorig jaar gemiddeld
1800 euro.
De Zorgverzekeringswet verplicht alle Nederlandse burgers een
basisverzekering af te sluiten. Echter bij de uitwerking van de
wet is de wetgever vooral uitgegaan van werknemers en werk-
gevers. De wetgever heeft, bij de totstandkoming van de
Zorgverzekeringswet, onvoldoende oog gehad voor de zelfstan-
dige ondernemer.
De compenserende maatregelen die door de overheid waren
aangekondigd hebben niet of nauwelijks effect voor zelfstandige
ondernemers zonder personeel. Eén van de compenserende was
een verlaging van de WAO-premie. De zelfstandige ondernemer
valt echter niet onder deze wetgeving en zal dus ook op geen
enkele wijze profiteren van de compensatie.
Minister Hoogervorst ziet volgens PZO het probleem niet of wil
het niet snappen. PZO wil de minister en de Tweede Kamer over-
tuigen van de noodzaak iets te doen aan de onredelijke ziekte-
kostenpremie voor zelfstandigen.
PZO is een onafhankelijke belangenbehartigingsorganisatie voor
zelfstandige ondernemers. De organisatie werd opgericht in
2002 en vertegenwoordigt op dit moment direct en indirect
enkele tienduizenden zelfstandigen in tal van sectoren.
Meer informatie:
www.pzo.nl.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:49 Pagina 19
20
World of TUI Reisbureau Westerkoog
ook uw adres voor:
• Vliegtickets
• Hotelreserveringen
• Autoverhuur
• Incentives
World of TUI Reisbureau Westerkoog
Molenwerf 18, Koog aan de Zaan, Tel 075 6123900
e-mail westerkoog@reisbureau.nl
Tel. 075-6471080, info@aktel.nl, www.aktel.nl
A3 Network Services
• HP pc en serversystemen
• Netwerk systeembeheer
• VPN installatie
• Netwerkbeveiliging
Oude Blaauwweg 2
1521 RN Wormerveer
Bedrijventerrein Noorderveld
Aktel Telecommunicatie Service
• Siemens Bedrijfstelefooncentrales
• Draadloze (Dect) telefoonsystemen
• Voice response systemen
• Aanleg van ADSL verbindingen
Een vertrouwd adres voor uw telecommunicatie en systeembeheer!
Tel. 075-6471085, info@A3networks.nl, www.A3networks.nl
4QIFSPT 3
O 66·cu h0·LC0·beeldscheru iu 16.9·íoruaal
O h0 ready (h0M| iuleríace iucl. h0CP)
O 0igilale kabelluuer (0\B·J/C C|) geiulegreerd
O Lichlopbreugsl. 450 cd/u
2
O Coulraslverhoudiug. 800.1
O Resolulie. 1366 x 768 pixels
O CRX
®
Souudsysleu, 4 speakers (2 x 40w)
O 435 prograuuaplaalseu
O Jeleleksl 3500 pagiua's, EP0
O 0ubbelzijdige oulspiegelde glazeu íiller
O Kleur. Plaliua
O 3 jaar Loewe·garaulie
Eveueeus le verkrijgeu iu 94·cu beeldscheruíoruaal.
Spheros R 37 eu uel 80·cu beeldscheruíoruaal.
Spheros R 32
0e lopklasse iu
uediuu íoruaal.
Heiligeweg 183, Krommenie
Telefoon 075-6284103
www.boonkrommenie.nl
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:49 Pagina 20
21
| logo’s | huisstijlen | beletteringen | brochures | leaflets | folders | advertenties |
| verpakkingen | internetsites | magazines | Zaanbusiness | jaarverslagen |
Wij worden niet zo snel gestoord! We vinden het dus ook niet erg als u ons zou storen.
Wij mogen al voor veel Zaanse bedrijven werken. Straks ook voor het uwe?
Bel geheel vrijblijvend Marco Bleeker (075) 642 81 14 , mail naar info@indevingers.nl of surf naar www.indevingers.nl!
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:49 Pagina 21
22
business
Nieuwbouw unieke
genieloods bij Fort
Markenbinnen gestart
Op 3 maart 2006 ging op het terrein van Fort Markenbinnen
(Onderdeel van ‘De Stelling van Amsterdam’) feestelijk de eerste
heipaal de grond in voor de herbouw van een unieke Genieloods.
Deze handeling werd verricht door de Burgemeester van Graft de
Rijp, mevrouw H.R. Oosterop-Van Leussen en de Gedeputeerde
voor Cultuur in de Provincie Noord-Holland, mevrouw R. Kruisinga.
Het unieke aan dit project zit onder meer het volgende:
• Het is de herbouw van een gebouw dat honderd jaar geleden
op deze plaats stond
• Er worden heipalen gebruikt die voorzien zijn van een systeem
voor het uitwisselen van aardwarmte
• Het is een completering van een stukje van het werelderfgoed
‘De Stelling van Amsterdam
• Het is de eerste houtskeletbouw van deze omvang ter wereld
met een duurzaam gebouwbeheerssysteem
• Er vindt hergebruik plaats van ‘grijs water’ (regenwater) voor
het spoelen van toiletten.
RBOC ‘Fort Markenbinnen’ BV is sinds jaar en dag een toonaan-
gevende en professionele dienstverlener op het gebied van
bedrijfshulpverlening en brandweer. In een uitstekend geoutil-
leerd en historisch fort vinden alle opleidingen en trainingen
plaats op gebied van fysieke veiligheid. RBOC ‘Fort Markenbin-
nen’ BV valt onder de Stichting Fort Markenbinnen. Deze stich-
ting, die de loods laat bouwen, heeft als doelstelling om het cul-
tuurgoed zo veel mogelijk terug te brengen in de staat van rond
1930. Daarnaast zal men de activiteiten uitbreiden naar het pro-
moten en openstellen van ‘De Stelling van Amsterdam’. RBOC zal
de komende tien jaar een centrum blijven voor bedrijfshulpver-
lening, brandweer, VCA en andere veiligheid en bewakingsoplei-
dingen. De Genieloods komt er zo authentiek mogelijk uit te
zien. Het bestek uit 1894 is, voor zover het bouwbesluit dit toe-
liet, gebruikt als toetsingskader. Ook de kleurstelling wordt
zoveel mogelijk gevolgd. Op de vloer van de kantine en de hal lig-
gen straks klinkers die vroeger ook in de loods lagen. Alleen zijn
het steenstrippen gelijmd op een betonvloer en het voegsel is
van kunststof in plaats van zand. Dit omdat dat anders de hygië-
ne in de kantine niet voldoet aan eisen van HACCP. De
Genieloods meet 39 bij zeven meter en heeft drie bouwlagen.
Een kelder, begane grond en een verdieping.
Vereenvoudiging
ruimtelijke procedures
stap dichterbij
De regelgeving voor ruimtelijke procedures in Nederland is een
belangrijke stap dichter bij vereenvoudiging en verbetering. De
Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met het wetsvoorstel
voor de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarmee krijgen
rijk, provincies en gemeenten meer bevoegdheden en verantwo-
ordelijkheid bij de ruimtelijke ontwikkeling en bij de uitvoering
van het ruimtelijk beleid. Het ministerie van VROM streeft er naar
de nieuwe Wro in 2007 in werking te laten treden. Het wetsvoor-
stel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Met de
Nota Ruimte wordt een nieuwe kijk op de ruimtelijke ontwikkel-
ing van Nederland geïntroduceerd met als motto 'decentraal wat
kan, centraal wat moet'. Dat is voor gebiedsontwikkeling van
groot belang. De uitgangspunten van het wetsvoorstel zijn min-
der regels en kortere en vereenvoudigde procedures. De bestem-
mingsplanprocedure wordt teruggebracht van ruim een jaar naar
26 weken. De wet zorgt er voor dat rijk en provincies, waar nodig,
kaders kunnen stellen om hun belangen bij ruimtelijke ontwik-
kelingen te borgen. Bestemmingsplannen moeten actueel en di-
gitaal beschikbaar zijn. Dit biedt duidelijkheid, niet alleen voor het
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, maar ook voor de
inwoners. Voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen
worden voorzien, kunnen gemeenten kiezen tussen het maken
van een bestemmingsplan of een zogenoemde beheersverorden-
ing. Het wetsvoorstel bevat verder een snelle procedure om te
bouwen. Dit projectbesluit maakt het mogelijk bouwvergunnin-
gen te verlenen zonder eerst te moeten wachten op een wijziging
van het bestemmingsplan. Ook wordt een percentage eigen risico
voor een planschadevergoeding opgenomen van twee procent in
plaats van vijf procent. Minister Dekker heeft aangegeven, dat
een percentage van twee procent wel het hoge aantal plan-
schadeclaims moet terugdringen. Bij de evaluatie, over twee jaar,
zal het percentage nader worden bekeken. Naast het wetsvoors-
tel Wro zijn ook een Invoeringswet Wro en een nieuw Besluit
ruimtelijke ordening in voorbereiding, die tegelijk met de nieuwe
Wet ruimtelijke ordening in werking moeten treden. VROM heeft
inmiddels het begeleidingsproject 'Invoering Wro' opgezet om
ervoor te zorgen dat vanaf de inwerkingtreding de noodzakelijke
kennis bij de gebruikers van de wet aanwezig is.
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening vervangt de huidige WRO die
dateert uit 1965.
Zie ook: www.vrom.nl/wro
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:49 Pagina 22
23
Eerste huurders in
voormalige
Verkadefabriek
Begin februari hebben twee kandidaten, aangebracht door
AanZet, een huurovereenkomst getekend voor een bedrijfsruim-
te in de voormalige fabriek van Verkade aan de Westzijde. Op de
begane grond komt ´De Koekfabriek´, een restaurant van onge-
veer 580 vierkante meter dat de gehele week geopend zal zijn.
Het krijgt een ingang aan het binnenplein en aan de Zaanzijde.
Op de tweede etage, de vroegere meelzolder, komt het hoofd-
kantoor van uitzendbureau PDZ.
Bestemmingsplannen
Wormerland
geactualiseerd
Onlangs heeft de gemeenteraad van Wormerland het bestem-
mingsplan Wormer (oost en midden) vastgesteld. Dit is het eer-
ste geactualiseerde bestemmingsplan in een reeks. De verwach-
ting is, dat de provincie het plan in mei zal accorderen. Het colle-
ge heeft ingezet op een enorme inhaalslag bij het actualiseren
van bestemmingsplannen. Dat proces moet in juni 2007 afge-
rond zijn.
Wormerland kent zo’n 42 oude bestemmingsplannen. Veel kleine
bestemmingsplannen worden samengevoegd, zodat een over-
zichtelijker geheel ontstaat. Een bestemmingsplan moet volgens
de wet elke tien jaar geactualiseerd worden. In Wormerland zijn
veel plannen ouder dan tien jaar. Het bestemmingsplan Wormer
oost en midden vervangt zeven oude bestemmingsplannen,
waarvan de oudste uit 1960, door één nieuw.
Bij het actualiseren van de bestemmingsplannen wordt ook uni-
formering doorgevoerd. Nu nog biedt de bestemming ‘wonen’,
op de ene plaats andere mogelijkheden dan elders. Dit wordt
overal zo veel mogelijk gelijk getrokken, waardoor er dezelfde
rechten en plichten ontstaan. Voor zowel bewoners, bedrijven als
de gemeente is dat veel helderder.
De nieuwe bestemmingsplannen komen digitaal beschikbaar.
Het wordt hierdoor voor belangstellenden veel makkelijker om
de bestemmingsplannen in te zien, waarmee de dienstverlening
vergroot wordt.
Subsidie voor aanpak
criminaliteit op
bedrijvenlocaties
Het ministerie van Economische Zaken stelt twee miljoen euro
beschikbaar om ernstige criminaliteit aan te pakken op bedrij-
venterreinen en winkelgebieden. Dit is de derde keer dat deze
subsidie beschikbaar is. Zes winkelgebieden en dertien bedrij-
venterreinen kregen al subsidie via de regeling.
Gemeenten kunnen samen met tenminste twee ondernemers
en met andere lokale partijen subsidie aanvragen voor de aan-
pak van bedrijfslocaties. De aanvraagperiode voor de subsidie
sluit op 1 september. Het doel van ieder afzonderlijk project is de
ernstige criminaliteit op een bedrijfslocatie met minimaal 25
procent in drie jaar terug te dringen. EZ betaalt per gehonoreer-
de aanvraag één derde van de projectkosten, met een maximum
van 225.000 euro. Tot en met 2007 kunnen in totaal 50 bedrij-
venterreinen/winkelgebieden subsidie krijgen als zij een goed
plan indienen.
De subsidieregeling Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties is onder-
deel van het Actieplan Veilig Ondernemen. Uit onderzoek is
gebleken dat bedrijven tweemaal zo vaak slachtoffer zijn van cri-
minaliteit als burgers. Dat tast het ondernemingsklimaat aan.
Daarom wil het ministerie van Economische Zaken gemeenten
helpen de criminaliteit aan te pakken op bedrijvenlocaties.
Meer informatie: www.hetccv.nl/urgentebedrijvenlocaties
Het CCV verzorgt voorlichting over deze regeling en organiseert
diverse workshops
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:49 Pagina 23
24
Kikkertweg 28, 1521 RG WORMERVEER
T 075 - 642 25 50
F 075 - 642 25 51
E info@elektige.nl
I www.elektige.nl
Op zoek naar een
installatie- en adviesbureau
dat bij u past?
Bent u op zoek naar een bedrijf met de ervaring om
opdrachten efficiënt en kostenbesparend uit te voeren...
maar ook met de flexibiliteit om een project naar uw wen-
sen te realiseren? Dan bent u bij Elektige aan het juiste
adres.
Elektige B.V. is naast een landelijk REI erkend installatie-
bedrijf ook een (borg erkend) NCP beveiligingsinstallateur
en heeft zijn "roots" in Wormer, waar we in september
1999 zijn gestart. Sinds die tijd heeft Elektige vele
opdrachten in en buiten de regio met succes uitgevoerd
zowel voor particulieren als bedrijven.
Zoek niet verder, u heeft ons gevonden!
Cornelis van Uitgeeststraat 2a,
1508 AH Zaandam
Tel.:075-6818300
Fax:075-6818310
Website: www.vetim.nl
CV / LUCHTBEHANDELING / KOELING
SERVICE AFDELING
AFSTANDSBEHEER MOGELIJK!
Ik heb geen tijd; er is niet
voldoende kwaliteit in huis;
ik sta er helemaal alleen voor...
Rembrandtlaan 2, 1624 GL Hoorn
telefoon: 0229 27 00 26, fax: 0229 29 85 30
website: www.consularis.nl, e-mail: info@consularis.nl
De Consularis
Als u zich in deze zinnen herkent is het hoog tijd eens
samen met een Consularis te “sparren” over uw
specifieke ondernemersproblemen en - dilemma’s.
Want samen met de Consularis komt u tot praktische
en vooral haalbare keuzen en oplossingen.
Hoogste tijd om nu een afspraak te maken met
Stichting voor ondernemend managen
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 17:49 Pagina 24
Rabobank Zaanstreek
Hoofdkantoor:
Ankersmidplein 2, Zaandam
Advieskantoren:
Zeven advieskantoren in de
Zaanstreek
Informatienummer:
075 - 6536 536
Info@zaanstreek.rabobank.nl
www.rabobank.nl/zaanstreek
Het is tijd voor de Rabobank.
Er zijn heel wat mensen met een behoorlijk
aantal lijfrente- en koopsompolissen. Ze zijn
ooit gestort voor later. Maar wat moeten en
kunnen ze ermee als er feitelijk voldoende
vrij vermogen aanwezig is?
Toch kunnen de polissen heel goed van pas
komen, zeker als ze afgesloten zijn vóór
16 oktober 1990 (premiebetalende lijfrente-
polissen) of vóór 1 januari 1992 (koopsom-
polissen). Dit zijn de zogenaamde oud-regime
polissen. Zoals ook in het vorige artikel vermeld
zijn de mogelijkheden om aanvullende pensioen-
voorzieningen te treffen de afgelopen jaren
behoorlijk teruggebracht. Iedere belasting-
plichtige (zowel ondernemer als particulier)
moet een pensioentekort kunnen aantonen om
de lijfrentepremies of koopsompolissen te
mogen aftrekken van hun belastbaar inkomen.
Dit was vroeger niet het geval, en er zijn in het
verleden dan ook behoorlijke bedragen gestort.
Veel voordelen
De oud-regime polissen hebben veel voordelen.
Ze kunnen bijvoorbeeld in één keer worden
afgekocht. Dit betekent dat de polissen in één
keer worden uitgekeerd, na afdracht van
belasting. Houd er wel rekening mee dat afkoop
bij grotere bedragen en hogere inkomens niet
interessant is, omdat de progressieve heffing
van inkomstenbelasting kan oplopen. Polissen
die na genoemde data zijn afgesloten mogen
fiscaal niet meer worden afgekocht. Indien toch
voor afkoop wordt gekozen, dient er naast de
progressieve inkomstenbelasting ook een revisie
rente van 20% te worden betaald. Dit is feitelijk
een fiscale boete die de belastingplichtige er van
moet weerhouden om zijn lijfrentepolis af te
kopen. Naast de uitkering van het expiratie-
kapitaal in één keer (afkoop), kunt u met het
kapitaal ook een lijfrente (periodieke aanvulling
op het inkomen) aanschaffen. De fiscale
wetgeving stelt feitelijk alleen eisen aan de
looptijd van de lijfrente. De looptijd moet
voldoen aan de kans van 1% dat de verzekerde
tijdens de uitkeringsperiode komt te overlijden.
Dit impliceert bijvoorbeeld dat voor een man
van 45 jaar de minimale uitkeringsduur 3 jaar is,
terwijl dat voor een man van 60 jaar is bekort tot
minder dan een jaar en voor een vrouw van 60
jaar twee jaar. Een oud-regime polis kan dus,
zowel vóór 65 jaar als na 65 jaar, in een kort
tijdsbestek worden uitgekeerd.
Tijdelijke lijfrente
Een ander voordeel van de oud-regime polissen
is dat er in veel gevallen sprake zal zijn van een
belastingvoordeel op het moment van uitkeren,
zelfs als de heffing plaatsvindt in het hoogste
belastingtarief van 52%, omdat de inkomsten-
belastingtarieven de afgelopen 20 jaar zijn
gedaald. Het toptarief bedroeg 72% en is terug-
gebracht tot 52%. Een bijkomend voordeel voor
mensen met alleen een inkomen uit aanmerkelijk
belang (belastingbox II) of inkomen uit vermogen
(belastingbox III), is dat met de lijfrente een
inkomen in belastingbox I gecreëerd kan
worden. Indien men bijvoorbeeld eerder wenst
te stoppen met werken, maar nog geen recht
heeft op pensioen, kan een tijdelijke lijfrente
fiscaal interessant zijn door de polis gefaseerd uit
te laten keren, rekening houdend met de laagste
tarieven in box I. Door dit belastingbox I inkomen
blijft tevens de hypotheekrente aftrekbaar.
Schenken
Als laatste kan nog genoemd worden dat de
begunstiging van de oud-regime polissen kan
worden gewijzigd. De lijfrente-uitkeringen
kunnen bijvoorbeeld geschonken worden aan
(studerende) kinderen. In dit geval wijkt het
schenkingsrecht voor de inkomstenbelasting.
Indien de kinderen in een lager belastingtarief
vallen, is er een belastingvoordeel. Let er in dit
geval wel op dat de lijfrentetermijnen herroepelijk
worden geschonken, zodat u de poliswaarde
niet in één keer schenkt en de fiscus schenkings-
rechten zal heffen. Uiteraard is het ook van
belang dat bij een schenking aan studerende
kinderen rekening gehouden moet worden met de
maximale bijverdiensten en de studiefinanciering.
Koester oud-regime polissen
Van de polissen die onder het oude regime
vallen, kunt u niet allen de begunstiging
wijzigen, maar ook de ingangsdatum en de duur.
Dat maakt deze polissen uitermate geschikt om,
bijvoorbeeld, eerder te stoppen met werken.
Heeft u meerdere vrijvallende polissen, dan kunt
u deze verzamelen in een lijfrentepolis, dit brengt
naast overzicht ook lagere kosten met zich mee.
Kortom, genoeg stof om over te praten met één
van de accountmanagers Private Banking van
Rabobank Zaanstreek.
Wij zijn bereikbaar via telefoon: 075 - 6536 536 of
e-mail: PrivateBanking@zaanstreek.rabobank.nl
C. (Casper) de Ruiter FFP
Accountmanager
Rabobank Private Banking
Oud-regime polissen
25
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:48 Pagina 25
26
Waarom?
· Professioneel
· Persoonlijk
· De nr.1 in Noord - Holland
Waarvoor?
· Website ontwerp en bouw
· Brochures
· Zoekmachine marketing
Wie gingen u voor?
· Twin Filter
· ZVH
· DTS Zaanlandse Wielerclub
Wilt u meer informatie?
· www.Interactie.nl
· info@Interactie.nl
· 0299 40 97 10
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 20:15 Pagina 26
Compleet auto-overzicht van de Zaanstreek: in samenwerking met de Zaanse Merkendealers
[LPG wordt steeds interessanter]
ICT helpt bij
verkeersopstoppingen
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:49 Pagina 27
28
De nieuwe Renault Clio
DE VOLVO V70 OCEAN RACE:
EEN WATERDICHTE OPLOSSING WANNEER U OP
ZOEK BENT NAAR STIJL EN VEELZIJDIGHEID.
VANAF € 49.875,-. LEASE VANAF € 889,-
*
* EXCL. BTW, 60 MAANDEN, 20.000 KM PER JAAR FULL OPERATIONAL
Svala Zaandam
Pieter Ghijsenlaan 5
Zaandam
Telefoon (075) 6504526
www.svala.nl
Arend Zaanstad, P. Ghijsenlaan 5, Zaandam
Tel.: 075 - 650 45 35, www.arend-renault.nl
Puur en verleidelijk.... Laat u verleiden door het
dynamische karakter van de nieuwe Renault Clio!
Nu bij ons in de showroom.
Ervaar het zelf, maak een proefrit!
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:08 Pagina 28
29
Nieuws
ICT tegen
opstoppingen
ICT is de oplossing voor verkeersopstoppingen en het voorkomen
van ongevallen door slecht rijgedrag. Nieuwe systemen die waar-
schuwen bij rijstrookafwijking, systemen die botsingen voorko-
men en systemen om in slaap vallende bestuurders wakker te
schudden. En verder detectie- en waarschuwingssystemen voor
actieve bescherming van voetgangers.
Dit alles moet sneller worden geaccepteerd en zo snel mogelijk
worden ingebouwd. Deze nieuwe technologieën kunnen het
aantal ongevallen in Europa sterk terugdringen als in 2010 drie
procent van de auto’s hierover beschikt.
Technologieën die slaperige chauffeurs wakker houden, kunnen
al 30 procent van de fatale snelwegongevallen voorkomen.
Daarom moeten consumenten aangezet worden tot de aanschaf
van auto’s met intelligentere, veiligere en schonere informatie-
en communicatietechnologieën.
Om acceptatie van deze nieuwe technologieën te bevorderen is
de Europese Commissie het initiatief ‘De intelligente auto’
gestart, onderdeel van het actieplan i2010. Het gebruik van ICT in
auto’s laat te lang op zich wachten. De commissie wil de inspan-
ningen van landen, fabrikanten en burgers coördineren en steu-
nen.
Verder moeten automobilisten zich meer bewust worden van de
voordelen van het gebruik van deze ICT-hoogstandjes.
Demonstratiebijeenkomsten en gerichte tv-programma’s moe-
ten hieraan bijdragen. Onlangs zijn in het Autowereldmuseum in
Brussel een aantal prototypes geshowd.
De intelligente auto is een typisch voorbeeld van hoe door nieu-
we technologieën nieuwe toepassingen ontstaan en hoe nieuwe
technologieën steeds meer integreren in onze samenleving. De
toepassing van ICT biedt geweldige kansen, maar in veel gevallen
moet de consument, patiënt, burger en ondernemer de voorde-
len en mogelijkheden ervan gaan inzien en vertrouwd raken met
het gebruik ervan. Belangrijke randvoorwaarden dus, waaraan
binnen ECP.NL, in publiekprivaat samenwerkingsverband,
gewerkt wordt.
Duits-Italiaanse
Ford Focus CC
Najaar 2004 presenteerde Ford op de Salon van Parijs de
Vignale een coupécabriolet versie, als conceptcar, van de nieuwe
Focus. Op de Autosalon van Genève toonde de Focus Coupé-
cabriolet de definitieve versie.
De Focus CC is in nauwe samenwerking met de Italiaanse vorm-
gever Pininfarina ontwikkeld. Het stalen vouwdak bestaat uit
twee delen. De ‘dakloze’ Focus is een volwaardige vierzitter en als
het dak omhoog is, beschikt de auto over een bagageruimte van
500 liter. De Focus CC is vooral opvallend door de vorm van de
achterzijde met verchroomde details. Het ontwerp van het Focus
Vignale studiemodel is tijdens de omvorming naar een produc-
tiemodel nauwelijks aangetast. Niet alleen voor het ontwerp
riep Ford de hulp in van Pininfarina. De cabriolet wordt ook bij dit
bedrijf in Italië gebouwd en half 2006 start de productie. De
onderdelen komen echter bij Ford Duitsland (Saarlouis) vandaan.
De Focus CC krijgt drie verschillende motoren, een 100 pk sterke
1,6-liter en een 145 pk sterke 2,0-liter benzinemotor. Daarnaast
kan men kiezen voor een 136 pk sterke 2,0-liter TDCi diesel in de
cabrio. In de zomer gaat de verkoop van de Focus Coupé-cabrio-
let in Europa van start. Nederland is aan het eind van het jaar
aan de beurt. Ford hoopt jaarlijks 20.000 stuks te produceren.
Meer info: Ford V.A.B. Zaandam
www.ford-zaandam.nl, telefoon 075 - 6123366
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:51 Pagina 29
Business
30
Nieuwe zescilinder
voor Volvo S80
Volvo presenteert een compleet nieuwe S80 met een compleet
nieuwe dwarsgeplaatste zescilinder motor die borg staat voor
hoge prestaties en lage verbruikscijfers en emissies. Het blok is
van aluminium en heeft een groter slagvolume dan zijn voor-
ganger, de 2,9-liter zescilinder. Met een inhoud van 3,2 liter levert
de nieuwe zespitter een vermogen van 238 pk (42 pk meer) en
een maximumkoppel van 320 Nm (een stijging van 40 Nm). Het
compacte ontwerp van de motor is, volgens Volvo, onder meer
het gevolg van de wens om rekening te houden met de inbouw
van Volvo’s nieuwe zestraps automatische transmissie. De com-
plete aandrijflijn is van meet af aan samen met de nieuwe auto
ontworpen, om zo tot een harmonieus geheel te komen. De nieu-
we zes-in-lijn is opgebouwd uit een reeks technisch uiterst hoog-
waardige componenten. Een geavanceerd kleppenstelsel en een
variabel inlaatsysteem zorgen ervoor dat de motor ieder
gewenst toerental efficiënt oppakt. Het kleppenstelsel omvat
aan de inlaatkant VCT (Variable Cam Timing) en CPS (Cam Profile
Switching). Twee sleutelfuncties als het gaat om rijgemak, soup-
lesse en flexibiliteit.
VIS (Variable Intake System) is een ander systeem om het de
automobilist naar de zin te maken. De motor is uitgerust met
twee gaskleppen die het volume van het inlaatspruitstuk auto-
matisch aanpassen aan de rijomstandigheden. En daarmee con-
stant een optimale koppelkromme opwekken, zodat bij ieder
toerental de juiste trekkracht voorhanden is. Het compacte for-
maat van de nieuwe zescilinder draagt ook bij aan de veiligheid
van zowel de inzittenden als andere betrokkenen bij een eventu-
ele aanrijding. Met een lengte van 625 millimeter is de dwarsge-
plaatste zes-in-lijn slechts zes millimeter langer dan Volvo’s vijf-
cilindermotor. Een compacte motor draagt in hoge mate bij aan
de veiligheid van een auto. Volvomotoren zijn altijd dwarsge-
plaatst, waardoor er een grotere kreukelzone ontstaat en de
motor bij een botsing de ruimte heeft om zich naar achteren te
verplaatsen, zonder in het inzittendencompartiment door te
dringen. De door Volvo ontwikkelde nieuwe zescilinder wordt
gebouwd in Ford in Bridgend, Wales. De nieuwe Volvo zescilinder
is overigens compleet ontworpen en ontwikkeld door Volvo. De
serieproductie van de Volvo-zescilinder is eind maart 2006
gestart.
Meer info: Volvo Svala Zaandam
www.svala.nl, telefoon 075 - 6504522
Citroën C4 hybride HDi:
minder brandstofge-
bruik en CO2-uitstoot
Citroën toonde onlangs de conceptcar C4 hybride HDi. Daarin
wordt een elektromotor gecombineerd met een HDi-dieselmo-
tor, waardoor een uitzonderlijk hoog rendement ontstaat bij
hogere snelheden. Het verbruik is 20 procent lager dan van een
vergelijkbare benzinemotor. En dat nog gekoppeld aan de voor-
delen van een elektromotor, die zich uitstekend leent voor stads-
verkeer. De C4 hybride HDi heeft een laag brandstofverbruik en
een lage CO2-uitstoot. Tegelijkertijd biedt hij het rijcomfort waar
de HDi-motoren om bekend staan. Deze eigenschap wordt
ondersteund door de specifieke eigenschappen van de hybride
aandrijflijn, zoals de volledig elektrische aandrijving bij lage snel-
heden. De conceptcar is grotendeels gebaseerd op technologie
die al in Citroënmodellen wordt toegepast. Denk daarbij aan de
HDi-dieselmotor, het roetfilter (FAP), Stop & Start en het
Elektronisch bediende zesversnellingsbak (EBZ). Al deze techno-
logie werkt samen om brandstofverbruik en CO2-emissies tot
een minimum te beperken.De vormgeving van de C4 draagt ook
nog eens aan deze doelstellingen bij. De lage daklijn optimali-
seert de aërodynamica en daarmee ook het brandstofverbruik.
Daarnaast biedt de C4 innovatie, veiligheid en comfortabel weg-
gedrag. In 2005 verkocht Citroën in West-Europa meer dan
200.000 C4’s, in een marktsegment dat goed is voor éénderde
van de totale autoverkopen.
Meer info: Citroën Wessel-Knap
www.wesselknap.citroen.nl, telefoon 075 - 6178051
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:57 Pagina 30
Nieuw rijbewijs
tegen fraude
Op 1 oktober 2006 komt er een nieuw rijbewijsdocument. Het
huidige papieren exemplaar wordt vervangen door een nieuwe,
fraudebestendige kunststof kaart. Het nieuwe document is
beter beveiligd, heeft een handzaam bankpasformaat en is slijt-
vast. De belangrijkste reden om het nieuwe rijbewijsdocument
in te voeren is de betere beveiliging tegen fraude en vervalsing.
Dat is nodig, omdat het rijbewijs sinds de invoering van de Wet
op de identificatieplicht formeel is aangewezen als identifica-
tiedocument. Het beveiligingsniveau van het nieuwe rijbewijs is
gelijk aan dat van het Nederlandse paspoort en de identiteits-
kaart. Bovendien loopt Nederland met het nieuwe rijbewijs in de
pas met bijna alle EU-lidstaten. Niet alleen het rijbewijsdocu-
ment verandert, maar ook de aanvraagprocedure. Om fraude en
vervalsing te voorkomen, wordt het nieuwe rijbewijsdocument,
net als het paspoort en de identiteitskaart, centraal geprodu-
ceerd. Nadeel is dat de huidige ‘klaar terwijl uw wacht’-service
vervalt. In de nieuwe situatie kunnen aanvragers het rijbewijs
een week na aanvraag ophalen bij het gemeentehuis.Het is
mogelijk om het rijbewijsdocument sneller te krijgen met een
spoedprocedure. Het nieuwe rijbewijs kan dan na één werkdag
worden afgehaald, als de aanvraag voor 16.00 uur is ingediend
bij de gemeente. Voor deze procedure worden extra leges in reke-
ning gebracht.
Om te voorkomen dat mensen vergeten het rijbewijs te verlen-
gen, stuurt de RDW alle bezitters tijdig een herinneringsbrief.
Mensen met een geldig rijbewijs van het huidige model hoeven
geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Pas bij verlenging krijgen zij
automatisch het rijbewijs in de nieuwe vorm. Gevolg van de
overstap, van een papieren document naar een kunststof kaart
met geavanceerde beveiligingskenmerken en een beveiligd
afgifteproces, is dat de kosten van het nieuwe rijbewijs naar ver-
wachting met vier euro stijgen. Het nieuwe rijbewijs is net als
oude document tien jaar geldig.
Meer info: www.rdw.nl
31
Renault Clio Sport
met 2.0-liter motor
en 200 pk
De Renault Clio Sport ziet er lekker stevig uit. De spatborden aan
de voorzijde zijn elk ruim vier centimeter breder en aan de ach-
terzijde bijna drie centimeter. Daaronder 215/45 banden en 17
inch wielen. Ook het interieur is sportief met aluminium peda-
len en een leren stuurwiel. Op het dashboard zit een lampje dat
gaat branden als overgeschakeld moet worden. Ook zijn er spe-
ciale sportstoelen en tegen een meerprijs zijn Recaro-kuipstoe-
len leverbaar.
Sommige elementen heeft Renault geleend van zijn Formule 1-
auto. Aan de achterkant zorgt een diffusor er voor dat de auto,
ook bij zeer hoge snelheden, een goede wegligging behoudt.
Hierdoor is geen achterspoiler nodig. De wielbasis van de Clio is
één centimeter groter dan die van het reguliere model. De spoor-
breedte voor en achter zijn 4,8 en vijf centimeter groter. Dat
zorgt voor een stabielere wegligging en een beter bochtenge-
drag. Onder de motorkap ligt een 2,0-liter 16V motor met een
vermogen van 200 pk en een maximaal koppel van 215 Nm. De
Clio sprint in 6,9 seconden van nul naar 100 en heeft een top-
snelheid van 215 kilometer per uur. Het gemiddelde brandstof-
verbruik is 8,9 liter per 100 km. De Renault Clio Sport wordt in de
zomer in ons land verwacht.
Meer info: Renault Arend Zaanstad
www.arend-reanult.nl, telefoon 075 - 650 45 35
BMW 3-serie met
biturbo met 302 pk
Het hing al in de lucht. BMW was bezig om een biturbo-motor te
ontwikkelen voor de 3-serie om het gat te dichten tussen de BMW
330i en de komende M3. Die laatste gaat vermoedelijk rond de
400 pk leveren. BMW liet op de Autosalon van Genève de nieuw
ontwikkelde 3,0-liter zescilinder biturbo-motor zien. Hij levert 302
pk en heeft een maximaal koppel van 400 Nm. Het is voor het
eerst in 26 jaar dat BMW met een benzine turbomotor komt. De
BMW 745i uit 1980 was de laatste. BMW gebruikt voor de bitur-
bo-motor een aluminium motorblok in plaats van het technisch
meer hoogstaande magnesium. Aluminium is namelijk beter
bestand tegen hoge interne wrijvingen in het motorblok. Voor de
krachtbron zijn twee kleine turbo’s gebruikt in plaats van één
grote om een groot turbogat te voorkomen. De beide turbo’s
geven elk extra kracht aan drie cilinders. De motor van de 335i
gebruikt directe injectie in plaats van een standaard injectiesys-
teem. De injectoren zijn dezelfde als uit de 535d. Daarmee hoopt
BMW het brandstofverbruik binnen de perken te houden en de
uitstoot op een laag niveau te brengen. BMW heeft nog niet
bevestigd in welke modellen de 302 pk motor geplaatst zal wor-
den. Maar het ligt voor de hand dat de 3-serie Coupé en CC, die in
het najaar komen, de eerste zullen zijn. Andere modellen zullen in
een later stadium ongetwijfeld volgen.
Meer info: Maaral bv
www.maaral.nl, telefoon 075 - 6351901
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:57 Pagina 31
Rexton 2.3 Benzine
v.a. € 32.990,-
Rexton Diesel
v.a. € 37.990,-
Parallelweg 2-6, 1541 BA Koog a/d Zaan
T 075-6123915, F 075 6146196
www.ssangyongzaanstad.nl
Profiteer nu van onze speciale aanbiedingen!
32
De lat.
De nieuwe BMW 3 Serie.
Maaral bv
Dr. H.G. Scholtenstraat 45
1508 EB Zaandam
Telefoon (075) 635 19 01
www.maaral.nl
BMW maajt
rijden geweldig
Nu bij ons in de showroom. BMW presenteert de nieuwe 3 Serie. En de jongste
generatie biedt nog meer rijplezier dan z’n voorganger. Meer veiligheid ook.
Meer comfort. En meer ruimte. BMW weet opnieuw de grenzen te verleggen. De
nieuwe 3 Serie is er vanaf € 33.200,-. U least ‘m vanaf € 649,- per maand.
Genoemde consumentenprijs is inclusief BTW, exclusief kosten rijklaar maken en registratiekosten. Het leasetarief, gebaseerd op de 318i, is exclusief BTW en brandstof, op basis van Full
Operational Lease bij 48 maanden en 20.000 km per jaar (BMWFinancial Services). Gemiddeld brandstofverbruik van 5,7 tot 8,7 liter/100 km (van 17,5 tot 11,5 km/liter. Co2-emissie van 153 tot
210 gram/km. Afgebeelde automobiel is voorzien van opties die niet tot de standaarduitvoering behoren.
BMW 130i
karaktervolle
middenklasser
Het duurt wat langer voordat je de ware aard van BMW 130i ont-
dekt met zijn 'doorgezakte' zijkant en welvende spatschermen
en portieren. De auto heeft een mooie handvatverlichting buiten
en de dubbele uitlaatpijp produceert een opwindend geluid.
Nadat de modieuze ‘startknop’ is ingedrukt sleurt deze BMW de
bestuurder in één ruk naar hoge snelheden via de zesversnel-
lingsbak.
Onder de kap zit een 2,9 liter zescilinder motor die ook te vinden
is in de 330i, de 530i en de 630i. Deze krachtbron levert 265 pk en
een koppel van 315 Nm. De topsnelheid is begrensd op 250 kilo-
meter per uur en de sprint van nul naar 100 kilometer per uur
duurt 6,1 seconden.
De BMW ligt met zeer hoge snelheid stabiel op de weg en is mooi
stil. De voorstoelen zitten prima, achterin is het wat minder.Het
actieve stuursysteem van BMW functioneert prima. Het verbruik
ligt op één op:8,5. Niet gek gezien zijn prestaties. In 2007 staat
een driedeurs BMW 1 op stapel.
Meer info: Maaral bv
www.maaral.nl, telefoon 075 - 6351901
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:58 Pagina 32
33
Volvo S80 nieuwe
dienstwagen van de
koningin?
Het Nederlandse koningshuis is al jaren fan van de Volvo S80.
Maar ook andere ruimte- en statuszoekers in de zakenwereld
kunnen met de nieuwe S80 voor de dag komen. In juni komt hij
op de markt en tijdens de onlangs georganiseerde Autosalon van
Genève maakte hij zijn debuut. De S80 is een zware auto die
dankzij zorgvuldig design een stuk slanker oogt dan zijn voor-
ganger. Volvo rust hem uit met een nieuwe zescilindermotor. Als
dat gewenst is, ook met vierwielaandrijving en een nieuwe,
compacte achtcilinder (bekend uit de XC90). Aan boord is te zien
dat de S80 familie is van de kleinere S40/V50-reeks. Een mini-
malistisch interieur, waarbij vooral de platte middenconsole in
het oog springt. De S80 krijgt meedraaiende bi-xenon koplam-
pen, een cruise control (die zelf afstand houdt) en een afstand-
bediening die van verre registreert of de auto afgesloten is, het
alarm is geactiveerd en zelfs of zich iemand in de auto bevindt.
‘Personal car communicator', of PCC, noemen de Zweden dat.
Optioneel is Volvo's actieve chassis dat zich aanpast aan de rij-
omstandigheden en een geraffineerde 'Dynaudio' geluidsinstal-
latie. Volvo denkt wereldwijd gemiddeld 50.000 S80's per jaar te
kunnen verkopen. ‘Ruim tweederde van de kopers zal een ander
merk inruilen’, zegt het ambitieuze Volvoconcern.
Meer info: Volvo Svala Zaandam
www.svala.nl, telefoon 075 - 6504522
In juni nieuwe
Ford Galaxy
De uit 1997 stammende ruimteauto Ford Galaxy wordt helemaal
nieuw, alleen de naam blijft. De nieuwe Galaxy debuteerde op de
Autosalon van Genève.
Het nieuwe model is een flink stuk is gegroeid ten opzichte van
zijn voorganger. De nieuwe Ford Galaxy is 4,82 meter lang en 1,85
meter breed (het oude model mat 4,64 bij 1,79 meter). Met een
hoogte van 1,67 meter is de nieuwe Galaxy wel 1,4 centimeter
lager dan zijn voorganger.
Vooral het interieur profiteert van de grotere maten. De bagage-
ruimte is met honderd liter gegroeid naar 435 liter. Als de twee
achterste zitrijen zijn neergeklapt, is er zelfs 2325 liter beschikbaar.
Het Ford FoldFlatSytem, waarmee deze twee zitrijen worden neer-
geklapt, zorgt voor een geheel vlakke laadvloer. Ook degenen die
achterin zitten hebben wat meer ruimte dan in het oude model.
Verder heeft Ford het interieur van de nieuwe ruimteauto uitge-
rust 31 opbergvakken die in totaal 110 liter inhoud hebben.
De nieuwe Ford Galaxy die in juni leverbaar beschikt (naar keuze)
over een 2,0-liter benzinemotor met 145 pk en een diesel met 140
pk beschikbaar.
Meer info: Ford V.A.B. Zaandam
www.ford-zaandam.nl, telefoon 075 - 6123366
Rijden op LPG
steeds aantrekkelijker
Op LPG rijden kende voorheen een aantal nadelen. Men zat opge-
scheept met een enorme tank, waardoor minstens eenderde van
de bagageruimte verloren ging. Een schakelaar, waarmee hand-
matig geswitched kon worden van benzine naar LPG, moest
zorgvuldig bediend worden. Een oprakende gasvoorraad leidde
tot een stotterende motor. Snel overschakelen naar benzine was
geboden. Was de gastank weer gevuld, dan moest de schakelaar
eerst neutraal gezet worden om de benzine uit het systeem te
krijgen. Om vervolgens, als de auto weer ging haperen, door te
schakelen naar LPG. Ook de prestaties van de motor op gas
waren minder dan op benzine. Tenslotte was ook het tarief voor
de motorrijtuigenbelasting aanzienlijk hoger dan dat voor benzi-
newagens.
Moderne techniek
Tegenwoordig is de techniek is zo ver, dat LPG-rijders nauwelijks
merken dat ze niet op benzine rijden. Wel aan de pomp natuur-
lijk want met een volle tank gas lacht de LPG-rijder de benzine-
rijder hartelijk uit als de portemonnee getrokken moet worden.
Op moderne systemen, vallend onder de G3-regeling, geeft de
overheid vanwege de relatief gunstige milieueffecten, een kor-
ting op de motorrijtuigenbelasting. Voor een middenklasser op
LPG betaalt men niet meer dubbel zoveel motorrijtuigenbelas-
ting, maar slechts zo’n 40 euro extra.
Bij G3-systemen krijgt elke cilinder dezelfde optimale hoeveel-
heid brandstof ingespoten. Het gevolg is positief voor het brand-
stofverbruik en voor de uitstoot. En de prestaties doen niet meer
onder voor die van een vergelijkbare benzine-uitvoering. Het ver-
foeide handmatig overschakelen is ook niet meer nodig. Alles
gaat automatisch: starten op benzine en na een paar honderd
meter schakelt het systeem zelf over op LPG.
Ook voor het brandstofreservoir is een handige oplossing gevon-
den, een ringtank. Die wordt gemonteerd op de plaats van het
reservewiel. Het reservewiel wordt vervangen door een banden-
reparatieset (spuitbus), waarmee huis of garage bereikt kunnen
worden. In een aantal gevallen kan de tank ook onder de auto
geplaatst worden.
Wie meer dan 15.000 km per jaar rijdt is kan rustig op LPG over-
schakelen. Nadelen zijn de vaak wat kleinere kofferruimte en de
kleinere actieradius. Daarentegen tankt men goedkoper en er is
een geringere aanslag op het milieu.
Dit is al lang niet meer de enige plek voor de gastank
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:34 Pagina 33
34
Maaral bv
BMW maakt
rijden geweldig
VOLVO
Svala Zaandam
Deze special komt mede tot stand met de medewerking
van deze autodealers van de Zaanse Dealervereniging
©
AUTOBEDRIJF
ROVEE-VEENIS
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 34
Kunstcentrum Zaanstad
Vincent van Goghweg 40 a | b
1506 JC Zaandam
tel 075 - 614 12 10
fax 075 - 614 12 11
e-mail kunst@kunstcentrum.nl
www.kunstcentrum.nl
Kunst in uw bedrijf? Geen kunst!
Kunstcentrum Zaanstad is inmiddels 31 jaar actief op uiteenlopende gebieden van de hedendaagse kunst, vorm-
geving en advies. Een belangrijk onderdeel daarvan is de kunstuitleen aan bedrijven en particulieren. Daarnaast
richt het centrum zich op kunstbemiddeling, zoals portretopdrachten, het op maat realiseren van relatiege-
schenken, het begeleiden van monumentale kunstprojecten en het uitgeven van ‘limited editions’. In ons pand
bevindt zich ook de Kunstcadeauwinkel, waar tegen vriendelijke prijzen exclusieve cadeauartikelen kunnen wor-
den gekocht.
De collectie van Kunstcentrum Zaanstad omvat momenteel zo’n tienduizend kunstwerken van circa 950
Nederlandse beeldend kunstenaars. Desgewenst verzorgt het centrum de projectinrichting voor bedrijven en
geeft het deskundig advies bij de opbouw van de kunstcollectie. Inmiddels huren of kopen zo’n 250 voorname-
lijk in de Zaanstreek gevestigde bedrijven en instellingen hun kunstwerken bij Kunstcentrum Zaanstad.
Voor meer informatie en/of vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met Robert Tordoir, manager bedrijven
uitleen, telefoon (075) 6141210.
Kunstuitleen Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest
tel 0251 - 361 111
fax 0251 - 310 352
e-mail particulieren@kunstcentrum.nl
K
u
n
s
t
c
e
n
t
r
u
m

Z
a
a
n
s
t
a
d
Verruimde openingstijden
maandag gesloten
dinsdag t /m zaterdag 10.00 - 17.00 uur
donderdagavond 17.00 - 21.00 uur
1e zondag vd maand 14.00 - 17.00 uur
bedrijven: tevens op afspraak
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 35
36
In 1895 start de smid Pielkenrood in Zaandijk zijn bedrijfsvoering.
Naast het repareren en vervaardigen van o.a. kachels maakt hij al
snel zijn eerste verfbussen voor lokale afnemers in de Zaanstreek.
Het bedrijf, gevestigd aan de Arie de Bruijnstraat 1 in Zaandijk,
maakt 110 jaar later nog steeds metalen verpakkingen voor de
verfindustrie. “De markt voor industriële verf is een stabiele
markt” vertelt Plantmanager Jan Leegwater. “Er komen steeds
meer gebouwen, schepen en bruggen maar omdat de verf steeds
beter wordt, hoeft men minder vaak te schilderen. De vraag naar
verf blijft hierdoor constant en daalt zelfs licht. Schaalvergroting is
nu de trend in onze branche: het draait om clusteren en saneren.
Waren er in de jaren 60 en 70 nog tien tot twintig blikfabrieken;
tegenwoordig is er slechts een handvol van over”.
De overblijvers richten zich op een specifiek deel van de markt. In
1997 is Pielkenrood onderdeel geworden van de internationale
Impressgroup die wereldwijd meer dan 45 fabrieken heeft voor
blikverpakkingen. In Nederland heeft Impress vijf fabrieken en het
hoofdkantoor staat in Deventer. Impress Pielkenrood te Zaandijk is
gespecialiseerd in de vervaardiging van drie soorten producten:
• Open top pails
(conische bussen met bandsluit deksel of lippen deksel )
• Thight head drums
(rechte bussen met vulgat en handgreep aan de bovenkant )
• Tulip cans
(conische bus met een indruk deksel )
De producten hebben een inhoud van 10 tot en met 28 liter. Deze
hoogwaardige metalen verpakkingen worden geleverd door heel
Europa en zijn geheel in overeenstemming met de door de klanten
gewenste specificaties: bedrukt of onbedrukt, inwendig blank of
inwendig gecoat. Impress Pielkenrood werkt volgens het Supply
Chain-principe. Hierbij vindt er een optimale afstemming plaats
tussen leveranciers, productieproces, opslag/transport en afleve-
ring bij de klant. “We beschikken al sinds 1991 over het ISO 9001-
certificaat. Ongeveer de helft van het aantal producten wat
Impress Pielkenrood maakt, is bestemd voor de export waarbij met
Impress Pielkenrood
name Engeland en Duitsland belangrijke afzetgebieden zijn. In
Nederland hebben we een marktaandeel van meer dan 50% van
metalen verpakkingen voor industriële verf. Wij werken voortdu-
rend aan het verbeteren van zowel onze producten als het produc-
tie proces, waarbij de inzet en kennis van onze toeleveranciers
maar vooral ook van onze medewerkers een belangrijke rol spelen.
We hebben een zeer ervaren en deskundig team van medewerkers
zowel in de productie afdelingen als ook in de ondersteunende
(technische) afdelingen”, vertelt Jan Leegwater. “Goed opgeleid
(technisch) personeel bepaalt voor een groot deel het succes van je
bedrijf. Wij steunen mede daarom ook de initiatieven van het
Metalektro cluster om de instroom naar het technisch onderwijs
te promoten en de samenwerking met het Zaanse Onderwijs te
verbeteren”.
Het Metalektro Nieuws is opgedeeld in een bedrijfsprofiel en
nieuws van de leden van Metalektro Zaanstreek. In het bedrijfs-
profiel vertelt de eigenaar over zijn bedrijf en geeft tevens aan
wat de toegevoegde waarde van samenwerken is voor zijn
bedrijf, vooral met betrekking tot Metalektro Zaanstreek.
Nieuws
Ledennieuws
Isolas levert dertig
postzakkarren aan
Mailmerge
Isolas uit Zaandam heeft
onlangs een omvangrijke
order uitgevoerd voor
Mailmerge uit Wormer-
veer. Mailmerge ver-
zorgt zakelijke post en maakt mede door de overname door
Deutsche Post een flinke groei door. Na een eerdere order voor de
postsortering volgde deze vervolgorder. Het poedercoaten van de
postkarren is verzorgd door Protek uit Zaandam.
Meer informatie: www.protekzaandam.nl en www.isolas.nl
Nico Kaaijk
Metaalbewerking werkt
aan molen ’t Jonge
Schaap
In opdracht van
Molenmakerij Saendijck
levert Nico Kaaijk
Metaalbewerking al het
smeedwerk voor de nieuw te bouwen houtzaagmolen aan de
Zaanse Schans. Een order die doorloopt tot augustus 2007.
Onlangs zijn voor het zogenaamde bovenwiel, de bonkelaar en de
schijfloop stalen ringen om de houten wielen gekrompen. Dit
wordt gedaan tegen het uitbreken van de tanden en pennen die
later in deze wielen geplaatst worden. De stalen banden worden
in het smeedvuur verhit en na plaatsing met water afgekoeld
zodat ze om het houten wiel heen krimpen.
Meer informatie: www.kaaijk.nl
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 36
37
De scherpste offerte
Het is tijd voor de Rabobank.
Zaandam - Op de radio en televisie wordt door
‘onafhankelijke’ adviseurs en tussenpersonen
in de verstrekking van hypotheken veel
en vooral luidruchtige reclame gemaakt. Zij
pretenderen de beste keuze voor de klant te
kunnen maken omdat zij alle partijen kunnen
aanbieden. Uit een interview met Sjoerd
Vermeulen, manager Huis & Hypotheekadvies
van Rabobank Zaanstreek, blijkt dat dit in het
werkgebied van de bank (Zaanstad, Oostzaan
en Wormerland) niet zo is.
Klant zelf spreken
Er is géén grote hypotheekverstrekker die een
hypotheek via Rabobank Zaanstreek kan aanbieden.
Als reden geeft Vermeulen aan dat de bank het
beleid heeft dat haar hypotheekadviseurs de klant
zelf willen spreken zodat zij voor de volle honderd
procent achter het advies kunnen staan. Vermeulen:
het is uiteindelijk wel een Rabobankhypotheek en
wij spreken de klant na het afsluiten nog in lengte
van jaren en dan wel in goede harmonie. Hij is van
mening dat huizenbezitters voor een hypotheek via
de Rabobank het beste een afspraak kunnen maken
met één van de gecertificeerde hypotheekadviseurs
van Rabobank Zaanstreek.
Second opinion
Juist nu is het tijd voor de Rabobank. Vermeulen
geeft aan dat het momenteel goed zaken doen is.
Hij spreekt over een zeer scherpe instapbonus.
Per klant kan dit variëren van een korting op het
rentetarief tot zeer scherpe afsluitkosten. Graag gaan
zij de vergelijking met de concurrentie aan. Heeft u
met betrekking tot het sluiten van een financiering
voor het kopen van een woning in de Zaanstreek
(of het oversluiten van uw hypotheek) al met een
ander gesproken? Vraag dan een second opinion
aan bij Rabobank Zaanstreek en profiteer van de
instapbonus.
De scherpste offerte
Niet zonder reden heeft vorig jaar een recordaantal
klanten de hypotheek bij Rabobank Zaanstreek
ondergebracht. Dit wil de bank in 2006 graag
continueren. Naast de instapbonus heeft men van
15 februari tot half april nog een aantal extra’s in
petto. Bij het accepteren van een hypotheekofferte
ontvangt de klant het nieuwste boek ‘Daarom de
Zaanstreek’ (winkelwaarde € 34,99) en maakt men
kans op één van de drie LG LCD televisies. Volop
redenen dus om een afspraak te maken, aldus
Vermeulen. Rabobank Zaanstreek biedt, zeker in
deze actieperiode, de scherpste offerte.
Ook op zaterdag
Vermeulen verwacht veel aanloop tijdens de actie.
Om het verwachte fors hoger aantal gesprekken het
hoofd te kunnen bieden zijn de hypotheekadviseurs
ook op zaterdag (op afspraak) beschikbaar.
De conclusie is dan ook dat het voor (toekomstige)
huizenbezitters zeer de moeite waard is om via het
hypotheek informatienummer 075 - 6536 555
contact met Rabobank Zaanstreek op te nemen.
Hypotheek Rabobank Zaanstreek
niet via tussenpersoon te sluiten
Manager Huis & Hypotheekadvies Sjoerd Vermeulen,
klant zelf spreken
Rabobank Zaanstreek
Hoofdkantoor:
Ankersmidplein 2, Zaandam
Advieskantoren:
Zeven advieskantoren in de
Zaanstreek
Hypotheek informatienummer:
075 - 6536 555
Huis&Hypotheekadvies@
zaanstreek.rabobank.nl
www.rabobank.nl/zaanstreek
D
e
b
e
s
te
h
y
p
o
th
e
e
k
to
t
1
5
a
p
ril m
é
t
in
s
ta
p
b
o
n
u
s
.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 37
Lifestyle
Samen naar de film
Dvd´s kijken waar dan ook en ook nog eens met z’n tweeën. De
nieuwe draagbare dvd-speler DVD L75 van Samsung beschikt over
twee hoofdtelefoonaansluitingen. Daarmee kan men samen
genieten van de film. Verder heeft de speler een batterij-inhoud
voor 4,5 uur speelplezier, dus angst voor een onderbreking van de
film is niet nodig.
Meer informatie: www.samsung.nl
38
Camera met 18 mega-
pixels
Pentax heeft een camera ontwikkeld met 18 megapixels die dit
najaar in de winkel ligt. De Pentax 645 zal een extra grote CCD
beeldensensor hebben. In mei 2005 is deze camera al getoond,
maar het bedrijf heeft in de tussentijd moeilijkheden met het
model gehad en hierdoor wordt de 645 dus later uitgebracht.
Ook komt Pentax met een tien megapixel camera en een lens.
Verder heeft Pentax een lens ontwikkeld die bruikbaar is voor de
digitale SLR modellen van het bedrijf. Deze groothoeklens is voor
verschillende brandpuntsafstanden instelbaar is en zal in juni
verkrijgbaar zijn.
Nieuwe SIM-kaart
Een SIM-kaart met 512 megabyte geheugen, onder andere ont-
wikkeld door Orange en M-Systems, zal dit najaar op de markt
komen. Hij zal als eerst in Frankrijk verkrijgbaar zijn op de LG
U8210. Vervolgens zal het geheugensysteem ook in de rest van
Europa uitgebracht worden en voor andere telefoonaanbieders
beschikbaar zijn.
Het vernieuwende aan deze SIM-kaart is dat het geheugen van
de mobiele telefoon sterk uitgebreid wordt, waardoor veel meer
multimedia mogelijkheden ontstaan. Volgens M-Systems bete-
kent dit dat een telefoon 125 liedjes, drie volledige films of tach-
tig Java-spelletjes kan bevatten. Daarnaast zal de mogelijkheid
om sms, mms en e-mail op te slaan sterk vergroot worden. De
SIM-kaart wordt in het najaar in de winkels verwacht.
Daarnaast wil M-Systems de capaciteit van de kaart snel ver-
groten naar één gigabyte.
Allereerste
confrontatie tussen
Rembrandt en
Caravaggio
Nog tot 18 juni kan men in het Van Gogh Museum in Amsterdam
de tentoonstelling Rembrandt-Caravaggio bekijken. Beiden
waren twee grote genieën in barokke schilderkunst. Ze zijn
wereldberoemd om hun krachtige verbeelding van sterke emo-
ties, dramatisch licht en opzienbarend realisme. Het is voor het
eerst dat deze twee revolutionaire kunstenaars elkaar ‘ontmoe-
ten’. Werken van Rembrandt van Rijn (1606–1669) en
Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571–1610) zijn naast elkaar
te zien.
Toegangsprijzen:
Rembrandt-Caravaggio (incl. vaste collectie Van Gogh Museum):
20 euro (houders Museumkaart: 10 euro).
Een combinatieticket (Rembrandt-Caravaggio, Rijksmuseum en
Van Gogh Museum) kost 25 euro.
Meer informatie:
Rembrandt-Caravaggio-website
www.rembrandt-caravaggio.nl
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 38
39
Subwoofer als zeepbel
De zeepbelvormige subwoofer PV1 van B&W ziet er niet alleen
prachtig uit , maar klinkt ook nog eens heel goed. Een speaker in
een bol is, in tegenstelling tot een kubusvormige box, vrij van
resonantie en het geluid wordt zuiverder en onvervormd doorge-
geven, aldus B&W.
Meer informatie: www.bwspeakers.nl
Sony introduceert twee
slanke digitale camera’s
Sony komt met de nieuwe Cyber-shot W30 en W50 die een ideale
combinatie vormen van slanke vormgeving en uitstekende
beeldkwaliteit. Dankzij de hoge lichtgevoeligheid bieden beide
modellen scherpere resultaten bij het fotograferen van bewe-
gende onderwerpen, binnenopnamen of het maken van natuur-
lijker ogende beelden zonder flitser. In combinatie met de Carl
Zeiss Vario-Tessar 3x optische zoomlens en een Sony Super HAD
CCD van zes megapixel zorgt deze technologie voor scherpe,
levendige foto's. De camera's zijn voorzien van een 6x precisie
digitale zoom en een 13x VGA Smart Zoom waarmee onderwer-
pen naar believen dichterbij kunnen worden gehaald. Er hoeft
bovendien nooit meer een foto te worden gemist dankzij de STA-
MINA-batterijlevensduur van maximaal 400 foto's bij gebruik
van de meegeleverde LITHIUM-ION batterij.
Dankzij de hoge lichtgevoeligheid van de Cyber-shot W30 en
W50 kunnen gebruikers fotograferen onder de moeilijkste
omstandigheden. Het is mogelijk om snel bewegende onderwer-
pen te volgen zonder dat wazigheid optreedt, of om zelf te bewe-
gen tijdens het fotograferen van een stilstaand object. Dankzij
de hoge gevoeligheid kunnen zonder flitser foto's worden
gemaakt die net zo scherp zijn als bij gebruik van de flitser, maar
een veel natuurlijkere belichting hebben.
De Cyber-shot W30 en W50 zijn leverbaar vanaf maart 2006.
Meer informatie: www.sony.nl
Apple de huiskamer in
Computerfabrikant Apple wil de huiskamer veroveren. Onlangs
toonde men een luidsprekerset die speciaal is ontworpen voor
in de woonkamer. Met de iPod Hi-Fi zet het bedrijf een stap ver-
der op weg naar de digitalisering van entertainment. Het appa-
raat is gebouwd rond de populaire mp3-speler iPod. Het stereo-
setje is niet speciaal ontworpen om mee te nemen, maar er zit-
ten wel handgrepen aan. Het ontwerp bestaat uit een behuizing
met twee luidsprekers. Verder heeft het apparaat een verwij-
derbaar voorpaneel, ‘touch’ volumeknoppen en een afstandsbe-
diening.
De iPod Hi-Fi meet 43 x 16,7 x 17,5 centimeter, weegt 7,6 kilo,
werkt op zes D-batterijen en op een AC-adapter. Het apparaat
laadt de iPod die aangesloten is op het systeem, direct op. De
stereo-installatie is compatibel met alle iPod modellen. Het is
uiteindelijk de bedoeling dat nieuwe vindingen toepassingen
van het internet kunnen ophalen
Thuis een iPod
De Apple iPod is in zeer korte tijd uitgegroeid naar volwaardige
audiospeler. Het prachtige geluid van de iPod kan dankzij diverse
speakerdocks (luidsprekerstation) kan men nu ook in de huiska-
mer horen.
Nieuw van merk JBL is het model On Time dat de speakerdock
combineert met radio, klok, dubbel alarm en een optimaal ont-
werp.
Zie: www.apple.com/nl
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 39
40
Kantoor
Microsoft komt met
nieuwe besturings-
systemen
Microsoft gaat zes versies van het nieuwe besturingssysteem
Windows Vista op de markt brengen. Drie voor consumenten, twee
voor bedrijven (Vista Ultimate) en een (uitgeklede) versie voor ont-
wikkelingslanden. Dit heeft het Amerikaanse softwareconcern
onlangs bekendgemaakt.
Vista wordt in de tweede helft van dit jaar de opvolger van
Windows XP, dat in oktober 2001 het levenslicht zag. Dit systeem is
vaak gekritiseerd om zijn beveiligingslekken. In 2004 moest XP nog
worden opgelapt met extra software om een betere bescherming
te bieden tegen hackers en virussen. Veiligheid zal bij Vista hoog in
het vaandel staan, aldus Microsoft. Vista Home Ultimate krijgt
zakelijke toepassingen. Met de Basic-versie is minder mogelijk op
het gebied van multimediatoepassingen.
Voor de Europese markt brengt Microsoft ook versies op de markt
waarbij geen software voor het afspelen van mediabestanden
wordt meegeleverd. Het concern komt daarmee tegemoet aan de
eis van de Europese Commissie, die het softwarebedrijf heeft
beschuldigd van misbruik van zijn dominante positie met bestu-
ringssystemen. Op ongeveer 90 procent van de desktopcomputers
is Windows geïnstalleerd. Het besturingssysteem is de grote kas-
kraker van Microsoft.
Weinig kosten,
veel bezoek
Meer bezoekers op de website kan men afdwingen, ook zonder het
hele promotiebudget in de strijd te gooien. Zeven gratis manieren
om een groter publiek te bereiken:
1. Boor bestaande kanalen aan
Vermeld het webadres op alle communicatie-uitingen, van
advertenties en plastic tasjes tot kassabon en visitekaartje.
2. Meld aan bij zoekmachines
De website kan men prima aanmelden bij de verschillende zoek-
machines. Dat kost alleen maar wat tijd. Het kan ook automa-
tisch, via webdiensten of software.
3. Dwing gratis links af
Als de website behalve commerciële informatie ook nuttige info
bevat, heeft men grote kans dat hij wordt toegevoegd aan over-
zichten op andere websites. Wie goed zoekt, vindt op Internet
veel directory's waar de website een vermelding kan krijgen.
Denk bijvoorbeeld aan dochters van de Startpagina of sites van
brancheverenigingen. Onbetaalde links zijn geen advertenties.
Laat een commerciële toonzetting achterwege.
4. Ruil banners
Benader collega-ondernemers en stel voor banners te ruilen.
Banners ruilen kan bijvoorbeeld ook via nlbanner.nl. (gratis aan-
melden). Vervolgens verschijnt de banner op andere sites en ver-
schijnen er op de eigen website andere banners.
5. Gemak voor de klant
Maak het de klant gemakkelijk om de eigen website in zijn
mapje met favorieten op te nemen. Of probeer de klant zover te
krijgen dat hij van die site zijn startpagina maakt. Laat het web-
bureau hiervoor icoontjes maken op de eigen site.
6. Bied leuke dingen aan
Is er behalve informatie ook iets leuks of handigs op de site te
vinden waar bezoekers voor terugkomen? Denk aan spelletjes,
een horoscoop of prijsvragen met leuke prijzen. Of aan nieuws-
headlines die men gratis op de website kan plaatsen.
7. Actief in nieuwsgroepen en op mailinglists
Er zijn tienduizenden nieuwsgroepen en duizenden mailinglists
over alle denkbare onderwerpen. De eigen site kan men daar uit-
stekend promoten door deel te nemen aan de discussies in
nieuwsgroepen en mailinglists. Zorg wel dat er wat interessants
te melden is, zoals nuttige tips. Ga vooral geen reclamepraatjes
houden.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:35 Pagina 40
41
Ogen klant liegen niet
Aan de hand van lichaamstaal van potentiële klanten kunnen ver-
kopers vaak vaststellen wie wel of geen interesse heeft in hun ver-
kooppraatje. Vooral de ogen van de klant zijn belangrijk. Wie een
blik in de ogen goed kan analyseren heeft daar voordeel van op
vakbeurzen, in showrooms of tijdens 'gewone' verkoopgesprekken.
Starende blik
De klant neemt de informatie slechts passief in zich op zonder erg
veel moeite te doen de informatie te analyseren. Het lijkt een beet-
je op dagdromen en niet betrokken bij de omgeving. Probeer op
een andere manier de aandacht van de klant te winnen. Zo niet?
Dan het gesprek beëindigen.
Ogen rechts naar boven
Deze klant heeft aandacht voor het verkooppraatje. Hij koppelt de
verstrekte informatie aan een recente ervaring of zoekt de logica
achter het praatje. Bewegingen naar rechts worden bepaald door
het feitelijke, logische deel van het brein. Ga op dezelfde toon door
met het verhaal. Er is een snaar geraakt. De klant is geïnteresseerd.
Ogen links naar boven
De koper relateert verkooppraatje aan een ervaring uit het verle-
den, waarvoor meer concentratie nodig is. Een persoon die naar
links kijkt, is bezig om de informatie op meer emotionele dan ratio-
nele gronden te beoordelen. Deze bewegingen worden bepaald
door de emotionele kant van het brein. Ga door met het verhaal.
Bedenk wat net gezegd is, want blijkbaar is er een snaar geraakt.
De klant is geïnteresseerd.
Neergeslagen ogen
De klant is zich aan het concentreren. Het kan zowel belangstelling
voor het verhaal zijn als de gedachte 'hoe kom ik zo snel mogelijk
van dit gesprek af'. Iemand die naar beneden kijkt met de armen
over elkaar is erg geconcentreerd. Geef de klant de kans om het
gesprek af te breken. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, is
er kans op omzet.
Ogen dwalen steeds af
De klant is niet echt geïnteresseerd of zoekt naar een manier om
het gesprek af te breken. Als iemand langdurig oogcontact ver-
mijdt, kan dit ook een aanwijzing zijn voor bindingsangst, wan-
trouwen, twijfel, liegen of een combinatie van deze factoren.
Zoek maar een andere klant. Het is bijna onmogelijk om een aan-
bod te doen dat serieus overwogen wordt.
Ogen staren naar het plafond
Als de potentiële klant dit doet met de armen achter het hoofd of
over elkaar, dan is hij bewust aan het analyseren wat de verkoper
heeft gezegd. De klant is aan het overwegen of het verkooppraat-
je geloofwaardig is. Geef de plafondstaarder rustig de kans een
opinie te vormen. Het is een kansrijke klant.
KPN komt met snelste
mobiele Internet
KPN maakt zijn netwerk geschikt voor mobiel surfen met breed-
bandsnelheid. Eind dit jaar moet driekwart van de Nederlandse
bevolking van deze snellere umts-versie gebruik kunnen maken.
Klanten van KPN kunnen rekenen op een transmissiesnelheid 1,8
miljoen bits per seconde (Mbps). Dat is vergelijkbaar met de
gemiddelde downloadsnelheid van breedband-adsl dat via de
koperen telefoonlijn wordt aangeboden.
De technologie die KPN gaat gebruiken, heet High Speed Downlink
Packet Access (hsdpa). In theorie zou met hsdpa een snelheid van
14,4 miljoen Mbps mogelijk zijn. Dat is 38 maal sneller dan een
umts-verbinding die data met 384 kilobits per seconde verplaatst.
Hsdpa is sneller omdat het een slimmere codeersleutel (modula-
tie) gebruikt. Vorig jaar nam KPN Telfort over. Dat bedrijf had zijn
netwerk voor snel draadloos Internet al uitgerold. Daarom hoeft de
Nederlandse marktleider maar één in plaats van twee netwerken
geschikt te maken voor snel draadloos Internet. Tot 2008 hoeft
KPN 200 miljoen à 300 miljoen euro minder uit te geven aan het
vernieuwen van radioantennes en andere apparatuur voor zijn
zenderpark.
Prototypes Microsofts
‘Origami’
Tijdens het Intel Developer Forum (IDF) heeft Intel twee prototypes
getoond van minitablets, die deel uitmaken van het Origami-pro-
ject van Microsoft. Het gaat om kleine, draagbare tablet pc's die de
grootte hebben van een paperback. De tablets zijn klein genoeg
om in een jaszak te steken. Een van de tablets heeft een zeven inch
touchscreen en een x86-processor. Het andere model heeft een
qwertytoetsenbord dat onder het schermpje vandaan kan worden
gedraaid.
Microsoft doet nog erg geheimzinnig over Origami. Op de specia-
le site www.origamiproject.com is erg weinig te vinden over het
nieuwe project. Het zou gaan om een mobiele pc met Windows XP.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 18:59 Pagina 41
Komen
Continental Engineers
benoemt project- en
salesengineer
Op 1 maart is Gaby Hetyey (1961) bij Continental Engineers BV in
Zaandam in dienst getreden als project- en salesengineer.
Continental Engineers BV is een onafhankelijk ingenieursbureau.
Het bedrijf is actief op het gebied van ammoniak- en syngaspro-
ductie en in de kunstmest-, chemische - en petrochemische indus-
trie, zowel in Nederland en ver daarbuiten.
Voor Continental Engineers BV betekent de aanstelling van de heer
Hetyey een grote stap op weg naar verdere uitbreiding van de acti-
viteiten. De heer Hetyey heeft na zijn WTB-studie meer dan 20 jaar
ervaring opgedaan met engineering en projectmanagement.
Achtereenvolgens heeft hij gewerkt bij MHK, Stork Alpha, Fluor
Daniel en Mobil Oil, zowel in binnen- als in het buitenland.
Jan Post
nieuwe
voorzitter
Kamer van
Koophandel
Amsterdam
Drs. Jan Post (61) wordt de nieuwe voorzitter van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam. Hij zal Hans Zwarts
per 6 april 2006 opvolgen. Jan Post bekleedde tal van functies bij
Philips, waaronder die van voorzitter van de hoofddirectie Philips
Electronics Nederland. Van 2000 tot 2005 was hij algemeen
directeur van Het Nederlandse Rode Kruis.
Het Algemeen Bestuur van de KvK vindt Jan Post ‘een gezag-
hebbende en representatieve persoonlijkheid, die zijn sporen in
het (internationale) bedrijfsleven heeft verdiend’. Daarnaast
beschikt hij over een breed en actief netwerk en kan hij de Kamer
op een overtuigende wijze (re)presenteren. Hans Zwarts legt zijn
functie dus neer. Hij wil geen nieuwe zittingstermijn.
Berichten voor de rubriek Gaan & Komen
over personeelswijzigingen en -nieuwtjes
kunt u mailen naar info@indevingers.nl.
@
42
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:00 Pagina 42
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:12 Pagina 43
44
Personeel
‘Drukdrukdruk’
drukt promotie
Mensen die zeggen dat ze het vaak druk hebben, maken geen
enkele kans op promotie. En wie zijn carrière strak plant, heeft
ook minder kans om de top te bereiken. Dat concludeert adviseur
Jeroen Bertrams in zijn boek ‘Op naar de top’.
Daarin interviewt hij de bestuursvoorzitters van onder meer
TNT, KPN, Randstad, Aegon en Ahold over management en lei-
derschap. Het nemen van veel initiatief en verantwoordelijkheid
bevordert de loopbaan het meest aldus de toppers uit het
bedrijfsleven. Falen is in hun ogen minder erg dan strikt binnen
het mandaat blijven.
Ook veel uren draaien helpt niet om hogerop te komen.
Managers moeten hun werk gemiddeld binnen veertig uur per
week doen anders maken ze, volgens de directeuren, geen kans
op snelle groei binnen het bedrijf. Mensen met een nauwkeurig
uitgestippelde loopbaan hebben minder kans op promotie. Ze
zijn te geforceerd, vinden de bestuursvoorzitters. Als een kans
niet past binnen het vooraf bedachte plaatje, pakken ze deze
niet. Daarmee beperken ze hun potentiële groei, aldus Bertrams.
Aantal controles
op illegale arbeid
verhoogd
De Arbeidsinspectie controleert meer op illegale arbeid. Het aan-
tal controles gaat in 2006 met ruim een kwart omhoog naar
10500 (8000 in 2005). Vooral de land- en tuinbouw, de bouw, de
horeca en de uitzendsector staan in de belangstelling. Dat zijn
namelijk sectoren die relatief veel gebruikmaken van illegale
werknemers. De Arbeidsinspectie hanteert een lik-op-stukbeleid.
Per illegale werknemer krijgt de werkgever 8000 euro boete.
Particulieren die gebruik maken van een illegaal (bijvoorbeeld
voor een verbouwing) krijgen een bon van 4000 euro. Wellicht
komt er in de eerste helft van 2006 nog een nieuwe boete bij.
Werkgevers die weigeren informatie te geven over de identiteit
van een mogelijk illegale werknemer krijgen dan ook een boete
van 8000 euro.
Naast illegale arbeid richt de Arbeidsinspectie zich op zware
lichamelijke belasting, gevaarlijke stoffen, gevaarlijke machines,
valgevaar en psychische belasting. De meeste aandacht krijgen
sectoren waar de risico’s hoog zijn en de regels slecht worden
nageleefd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schoonmaak, het weg-
vervoer, laden en lossen van zeeschepen, de glas- en keramiekin-
dustrie en de drankensector. In de nieuwe Arbowet die naar ver-
wachting eind 2006 ingaat, krijgen werkgevers en werknemers
meer eigen verantwoordelijkheid voor veilig en gezond werken.
Er komen minder regels en meer ruimte voor afspraken in de
branches.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:01 Pagina 44
45
Essentie bij Arbo
is preventie
Alle instellingen en bedrijven met meer dan 14 medewerkers
moeten officieel een preventiemedewerker hebben. In de prak-
tijk nemen bestaande functionarissen of de eigenaar deze taak
vaak op zich. De ‘vrijwillig” aangewezen preventiemedewerkers
zijn vaak heel verschillend opgeleid. Diversiteit is troef. Vooral de
nieuwe generatie preventiemedewerkers, die van hogerhand
worden aangewezen, hebben meestal geen of een (te) weinig
vakgerichte arbo-achtergrond. Ze moeten het eigenlijk zelf maar
uitzoeken. “Ik vraag me wel eens af: herhaalt de geschiedenis van
de arbocoördinator zich hier”, zo hield Jaap Waverijn onlangs zijn
toehoorders (onder wie veel politici) voor op de thema-avond
van de Ondernemers Vereniging Westerspoor te Zaandam. Jaap
Waverijn is Hoofd Algemene Zaken, ARBO & Milieu bij
Ratiopharm, een farmaceutisch productiebedrijf in Zaandam. Hij
stond mede aan de basis van de BvAA en is voorzitter van het col-
lege van deskundigen op het gebied van de certificering van pre-
ventiemedewerkers en arbocoördinatoren.
De preventiemedewerker heeft van de overheid niets te ver-
wachten. Immers, voorschriften op het gebied van opleidingen
zijn niet of nauwelijks door de wetgever vastgesteld. Het enige
dat voor de preventiemedewerker is vastgelegd is een stukje
extra bescherming, zoals we die ook bij een OR lid kennen. Een
opleiding tot preventiemedewerker of persoonscertificering is
ook niet verplicht. Liever focust de overheid op marktwerking en
deregulering. Welnu, marktwerking is er inmiddels volop. De
markt is in korte tijd overspoeld door tientallen opleidingen tot
preventiemedewerker. De Beroepsvereniging Arbo Adviseurs
(BvAA), twee jaar geleden voortgekomen uit Het Netwerk van
TNO Arbeid, heeft in samenwerking met werkgevers- en werkne-
mersorganisaties, opleidings- en exameninstituten alsmede cer-
tificeringsinstituut KIWA, eindtermen vastgesteld. Hiermee
heeft het een norm bepaald, waarmee de ‘nieuwe generatie’ pre-
ventiemedewerkers zich kan laten certificeren en registreren op
verschillende niveaus. Zo kennen we ondertussen de persoons-
gecertificeerde opleiding tot preventiemedewerker en arbocoör-
dinator. Waverijn sprak de hoop uit dat alle ondernemers in de
kwaliteit van hun preventiemedewerker willen investeren om
echt kwaliteit in huis te halen en te borgen.
Wel of geen
beloningsverschil?
Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om alle werk-
nemers op een inzichtelijke manier gelijkwaardig te belonen. Bij
het vaststellen van het salaris van werknemers gelden dezelf-
de maatstaven. Als ze hetzelfde werk doen moeten ze ook het-
zelfde loon krijgen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden
tussen vrouwen en mannen, autochtonen en allochtonen, voltij-
ders en deeltijders, gezonde mensen of gehandicapten en chro-
nische ziekenen personeel met een vast en een tijdelijk contract.
Functiewaarderingssystemen vormen een instrument om sala-
rissen inzichtelijk te maken op basis van heldere criteria. Men
moet goede redenen hebben om verschillende criteria te hante-
ren waardoor salarisverschillen ontstaan. Het gelijkheidsbegin-
sel geldt voor alle onderdelen van het loon, dus ook voor gratifi-
caties, bonussen, toeslagen en secundaire arbeidsvoorwaarden
zoals kinderopvangvergoedingen of een auto van de zaak. Ook
als een variabel beloningssysteem wordt gebruikt, mag geen
ongerechtvaardigd onderscheid worden gemaakt tussen de
genoemde groepen.
Een werknemer met meer werkervaring mag wel meer uitbe-
taald krijgen (maar niet meer dan strikt noodzakelijk). Ook het
aantal dienstjaren in een bepaalde functie kan van invloed zijn
op de hoogte van het loon. Hierbij gaat het niet zozeer om leef-
tijd. Onderscheid op grond van leeftijd is alleen toegestaan als
er een goede reden (objectieve rechtvaardiging) bestaat. Uitzon-
dering hierop is het minimumjeugdloon.
Personeelsadvertentie
vaak strijdig met de
wet
Onlangs is een interactieve checklist gepresenteerd waarmee
werkgevers en werving- en selectiebureaus verboden leeftijds-
onderscheid in advertenties kunnen voorkómen. Deze checklist
is gebaseerd op het Advies Leeftijdsonderscheid in advertenties
van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).
Sinds 2004 kent Nederland de Wet gelijke behandeling op grond
van leeftijd bij de arbeid. In deze wet is onderscheid in leeftijd
alleen toegestaan als daar een goede reden voor is. Dat deze wet
niet altijd wordt nageleefd, valt wekelijks te constateren in per-
soneelsadvertenties in bladen en op internet. De CGB krijgt hier-
over ook steeds meer klachten.
De checklist is ontwikkeld om duidelijk te maken wat niet mag
(bijvoorbeeld jong, maximaal 30-35 jaar) en wat wel toegestaan
is (dynamisch, flexibel). Naast het voldoen aan een wettelijke
verplichting, biedt de checklist werkgevers de mogelijkheid een
groter en gevarieerder personeelsaanbod aan te boren.
Aanbevolen wordt om te vermelden dat alle leeftijden in aan-
merking komen voor een functie.
Jaap Waverijn
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:01 Pagina 45
Boudewijn Besteman
Lid associatie
van wijndocenten Bevindingen
Wat een fantastische wijn, Clos Henry. Je hebt wel eens zo’n dag met
allerlei onsamenhangende activiteiten, waarop het lijkt alsof alles
wat je doet voor niets is. De douane belt al voor de vierde keer om nog
wat nadere informatie, terwijl je net bij de kassa staat om een blik kat-
tenvoer te kopen. De douane was langs geweest voor een periodieke
administratieve controle. Dan worden alle wijnimporten gecontro-
leerd en de klerk kijkt of ik mijn import goed heb opgegeven en de
accijns en de facturen heb betaald. Kortom, de douane controleert
alles nog eens, wat ik al in veelvoud aan hen heb opgestuurd. “Wat u
wilt weten, hebt u al in uw bezit”, probeer ik in een poging te ontko-
men aan een verloren dag. “Ja, mijnheer dat klopt maar dat is een
andere afdeling, die ook weer wordt gecontroleerd”, zegt de vriende-
lijke klerk. “Maar waarom controleert u dan of ik mijn rekening aan
mijn leverancier betaal? Dat kunnen ze heel goed zelf”. “Jawel, maar
als u meer hebt betaald dan opgegeven, dan hebt u misschien een
deel wijnimport verzwegen”. Een glimlach van zelfvoldoening, bege-
leidde dit intelligente antwoord. Na een dag controleren van onge-
veer 70 importtransacties, nam hij zijn informatie mee om een rap-
port op te stellen. Tijdens mijn aankoop van kattenvoer werd ik gebeld
met de mededeling dat er een verschil zat tussen mijn betaling en het
betreffende factuurbedrag. Had ik misschien iets vergeten op te
geven? Was hier FRAUDE in het spel? “Wat is het verschil?”vroeg ik. De
mensen in de rij achter de kassa volgden het gesprek. “U hebt vijf euro
te kort betaald”. “Ha, vijf euro tekort", was mijn antwoord, “dan is er
geen fraude in het spel. Ik heb ook geen fles teruggestuurd zonder
begeleidingsdocument. Ik wil nog niet aan een leesbril, dus heb ik een
acht voor een drie aangezien. Mijn leverancier vond dit een goede
reden om me te vergissen”. De goede man heeft me daarna niet meer
gebeld. Na een dergelijke dag maak je een fles ‘Clos Henry’ open. Een
heerlijke frisse wijn, gemaakt van de druif Sauvignon Blanc. Het is een
wijn met een uitbundige geur van buxus (kenners zeggen kattenpis).
Hij smaakt voortreffelijk bij de rogvleugel die Marjan, mijn partner,
had klaargemaakt. Zij compenseert dagen met een ‘gaatje’ met het
maken van lekker eten. De wijn lijkt sprekend op een goede Sancerre,
het beroemde wijndorp uit de Loirestreek. Clos Henri uit
Marlborough, Zuid-Eiland, is een typisch Nieuw-Zeelandse wijn. Hij
wordt gemaakt door de familie Henri Bourgois uit Sancerre, die al tien
generaties lang wijn produceert. Na onderzoek in allerlei nieuwe
wijnlanden heeft Henry Bourgois een wijngaard gekocht in
Marlborough. Nieuw-Zeeland is een klein wijnland met ongeveer
tienduizend hectare wijngaarden. Een land als Spanje heeft 150 mil-
joen hectare wijngaard. De meeste Nieuw-Zeelandse wijnen zijn
goed, al kunnen ze soms te geprononceerd zijn. Ze kosten meestal
tussen de 17 en 25 euro, maar dan krijg je wel waar voor je geld. Het
klimaat en de grondgesteldheid in Nieuw-Zeeland is vergelijkbaar
met Frankrijk. Na de minder succesvolle start met Duitse druivenras-
sen, is nu de Sauvignon Blanc een topper. Inmiddels heb ik het doua-
nerapport binnen. Onder het hoofd ‘bevindingen’ staat het verschil
van vijf euro genoemd. En het feit dat ik vijf maal heb aangegeven,
dat ik wijn heb geïmporteerd met minder dan 8,5 procent alcohol. Dat
had meer dan 8,5 procent moeten zijn. ‘Omdat het af te dragen
bedrag aan accijns juist is aangegeven, zal aan deze bevinding geen
consequentie worden verbonden’. Ook staat er dat met mij afgespro-
ken is, dat ik dat voortaan niet meer zal doen. Dat laatste is niet waar.
Ik ben het met de bevinding niet eens. Bij het printen van het voorbe-
drukte formulier is het invulschermpje iets verschoven. Het staat
absoluut op de ’meerplek’ en niet op ‘minderplek’. Mijn betaalde
accijns is geheel opgegaan aan overbodige controle. Ik laat het er
maar bij zitten. Accijns gaat toch maar naar Brussel.
46
Zaanbusiness
& wijn
Boudewijn Besteman
Lid associatie van wijndocenten
Wijnproefdagen 7 en 8 april
in de tuin van Ribouvin,
J.J. Allanstraat 53, Westzaan
Korting op de wijncursus "Alles over wijn."
6 avonden voor euro 175,- i.p.v. euro 195,- Start
half april op woensdag en donderdagavond.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:02 Pagina 46
Donderdag 20 april 2006
MKB gevoelig voor
Cyberdreigingen
Herman van der Wal,
senior consultant bij
Computer Associates
Beperkte middelen, IT-complexiteit, onvoldoende investerin-
gen in beveiliging en ineffectieve databescherming stellen
MKB bloot aan bedrijfsrisico’s. Computer Associates
International, Inc (NYSE: CA) meldt dat veel middelgrote en
kleine bedrijven extreem kwetsbaar blijven voor verschillende
cyberdreigingen. Dit resulteert in een onacceptabel hoog
bedrijfsrisico. Naar aanleiding van een onderzoek van
Quocirca gehouden onder senior managers in opdracht van
CA blijkt dat veel middelgrote en kleine bedrijven niet over
genoeg middelen beschikken om hun eigen veiligheid te
waarborgen. Maatregelen die zij zouden moeten treffen zijn
onder anderen periodieke beveiliging-reviews, proactief patch
management en/of het adequaat testen van data back-up en
recoverysystemen.
Middelgrote en kleine bedrijven hebben relatief weinig mid-
delen om hun heterogene IT-omgevingen onder controle te
houden. Ongeveer 25% van de grotere bedrijven in het MKB
schakelt nog steeds ongetrainde IT-ers in. Voor kleine bedrij-
ven en SOHO-gebruikers is dat percentage ongeveer 50%.
Middelgrote en kleine bedrijven uit de Europese landen heb-
ben zelfs nog minder IT-professionals in dienst dan hun
Amerikaanse collega’s.
Herman van der Wal, senior
consultant bij Computer
Associates (CA) zal daar deze
avond meer over vertellen. Hij is
een expert op gebied van secu-
rity en houdt zich voornamelijk
bezig met de eTrust beveili-
gingsproducten. Tevens is hij
verantwoordelijk voor de tech-
nische ondersteuning van klan-
ten van CA.
47
OVERIGE DATA 2006
donderdag 1 juni 2006 (boottocht)
donderdag 14 september 2006
donderdag 12 oktober 2006
donderdag 30 november 2006
Elektronisch lid worden? Een his-
torisch overzicht? handige links?
U vindt het allemaal op:
WWW.DE-CORNER.NL
Middelgrote en kleine bedrij-
ven maken gebruik van verba-
zingwekkend complexe IT-sys-
temen. Ondanks hun beperkte
omvang gebruiken bedrijven in
het MKB vaak een grote ver-
scheidenheid aan hardware en
software. Oudere versies van
Windows draaien geregeld
naast nieuwere versies.
Daarnaast gebruiken veel mid-
delgrote en kleine bedrijven een combinatie van
Windows, UNIX en Linux. Dit bemoeilijkt het beveiligen
en maakt er een tijdrovende bezigheid van.
Security- en data-beschermingsprocessen worden vaak
handmatig uitgevoerd en daardoor even zo vaak verge-
ten. Slechts 25% van de ondervraagde bedrijven in het
MKB gebruikt software die automatisch back-ups maakt.
Ongeveer 20% heeft totaal geen mogelijkheid tot het
maken van back-ups. Van de bedrijven die back-ups
maken van hun servers, heeft ruim 30% al meer dan een
jaar niet gekeken of zij bestanden die verloren zijn terug
kunnen halen.
Middelgrote en kleine
bedrijven reageren
traag op beginnende
dreigingen. Meer dan
75% van de bedrijven in het MKB gebruikten een high-
speed internetverbinding. Toch geeft 25% van die bedrij-
ven aan al meer dan een jaar zijn beveiliging niet te heb-
ben gecontroleerd. Hoewel 80% antivirus software
gebruikt, heeft minder dan 50% anti-spyware geïnstal-
leerd. Hierdoor zijn deze bedrijven des te kwetsbaarder
voor bedreigingen.
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:03 Pagina 47
INDUSTRIEWEG 35
WORMERVEER
Type O.G. : 4 Kantoor-/bedrijfsruimten
Oppervlakte : Ca. 21m
2
/66m
2
/211m
2
/200m
2
Ligging : Molletjesveer
Gebruik : Productie, kantoor, opslag
Bijzonderheden : Perfecte ligging
HUURPRIJS v.a.: € 2.520,- p.j. excl. btw
Telefoon (075) 614 16 16
AAN-/VERKOOP
AAN-/VERHUUR
TAXATIES
BELEGGINGEN
PROJECT-
ONTWIKKELING
VBO BOG
Pieter Ghijsenlaan 19a,
1506 PW Zaandam
HEILIGEWEG 11
KROMMENIE
Type O.G. : Winkelruimte met 2 woningen
Oppervlakte : ca. 215m
2
/ca. 260m
2
Ligging : Centrum
Gebruik : O.a. detailhandel, horeca,
dienstverlening etc.
Bijzonderheden : Goede winkelstand
VRAAGPRIJS : € 395.000,- k.k.
BONTE KRAAIWEG
WORMERVEER
Type OG : 3 Nieuwbouw bedrijfsunits
Oppervlakte : Ca. 100/132m
2
bedrijfsruimte
Ca. 50m
2
kantoor, kantine
Ligging : Noorderveld
Gebruik : Opslag of kleine productie
Bijzonderheden : Bijzondere architectuur
HUURPRIJS v.a. : € 13.200,- p.j. excl. btw
WESTZANERPOLDER
ZAANDAM
Type OG : Bedrijfsverzamelcomplex
Oppervlakte : Ca. 257m
2
Ligging : HoogTij
Gebruik : Diverse mogelijkheden
Bijzonderheden : Nieuwbouw
KOOPSOM : OP AANVRAAG
LEPELBLADSTRAAT 3-5
WORMER
Type O.G. : Winkelruimte
Oppervlakte : ca. 250m
2
Ligging : Centrum
Gebruik : Winkelruimte, praktijk,
kantoor
Bijzonderheden : Goede winkelstand
VRAAGPRIJS : € 410.000,- k.k.
HUURPRIJS : € 2.465,- p.m. excl. btw
DE BEDRIJFSMAKELAAR
VAN DE ZAANSTREEK!
Wij verzorgen zonder enige verplichting
gratis een waardeindicatie van uw huidi-
ge bedrijfspand en adviseren u omtrent de
mogelijkheden voor een bedrijfsverplaat-
sing. Onze uitgebreide portefeuille biedt diverse mogelijkheden voor herhuisvesting
in de bestaande bouw maar ook voor nieuwbouw.
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met onderstaand telefoonnummer.
Gerard Wijma bedrijfsmakelaars is actief op het gebied van :
aan-/verkopen – aan-/verhuur – taxaties – adviezen – beleggingen –
vastgoedbeheer - projectontwikkeling
RINGWEG 276
ZAANDAM
Type OG : Bedrijfshal met buitenterrein
Oppervlakte : Bedrijfshal ca. 130m
2
Buitenterrein ca. 370m
2
Ligging : nabij Westerspoor-Zuid
Gebruik : Productiebedrijven,
op- en overslag
Bijzonderheden : Groot buitenterrein
HUURPRIJS : € 15.000,- p.j. excl. btw
PIETER GHIJSENLAAN 3
ZAANDAM
Type O.G. : Representatieve
verkoopruimte
Oppervlakte : ca. 1.650m
2
Ligging : Bedrijventerrein Zuiderhout
Gebruik : O.a. perifere detailhandel
Bijzonderheden : Uitstekende ligging
HUURPRIJS : € 14.850,- p.m. excl. btw
ZB 53 mrt 2006 • 2018 16-03-2006 19:03 Pagina 48

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful