You are on page 1of 20

Taryfa prowizji i opat bankowych dla firm

w ramach bankowoci detalicznej mBanku


S.A.
Obowizuje od 5.12.2014 r.

Spis treci:
I. Rachunki biece ......................................................................................................................................................................................... 3
1. Rachunki biece prowadzone w zotych polskich ....................................................................................................................................................................................................... 3
a) Opaty podstawowe ............................................................................................................................................................................................................................................... 3
b) Pozostae opaty .................................................................................................................................................................................................................................................... 3
2. Rachunek biecy prowadzony w walutach obcych ..................................................................................................................................................................................................... 5
a) mBiznes max w walucie obcej1 ................................................................................................................................................................................................................................ 5

II. Rachunki pomocnicze ................................................................................................................................................................................. 6

1. Rachunek pomocniczy operacyjny prowadzony w zotych polskich................................................................................................................................................................................ 6


a) mBiznes max ........................................................................................................................................................................................................................................................ 6
2. Rachunek pomocniczy prowadzony w zotych polskich ................................................................................................................................................................................................ 7
a) mBiznes plus ........................................................................................................................................................................................................................................................ 7
3. Rachunek pomocniczy prowadzony w zotych polskich z debetow kart patnicz ......................................................................................................................................................... 7
a) mBiznes konto pomocnicze1 .................................................................................................................................................................................................................................... 7
4. Rachunek bilansujcy Kredyt zabezpieczony dla firm ............................................................................................................................................................................................... 8

III. Debetowe karty patnicze ......................................................................................................................................................................... 8

1. Debetowe karty patnicze wydawane do rachunkw mBiznes konto Start/Standard/Komfort/Premium oraz Ja Profesjonalista ........................................................................................ 8
2. Debetowe karty patnicze wydawane do rachunku mBiznes konto ................................................................................................................................................................................ 9

IV. Karty kredytowe ........................................................................................................................................................................................ 9


V. Kredyt w rachunku biecym dla firm 1 ...................................................................................................................................................... 10
VI. Dopuszczalne saldo debetowe ................................................................................................................................................................. 12
VII. Poyczka dla firm ................................................................................................................................................................................... 12
VIII. Kredyt zabezpieczony dla firm .............................................................................................................................................................. 12
IX. Kredyt samochodowy dla firm ................................................................................................................................................................. 13
X. Kredyt obrotowy ....................................................................................................................................................................................... 14
XI. Kredyt obrotowy z gwarancj de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego ............................................................................................ 14
Opaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na yczenie Klienta ................................................................................................... 15
Inne opaty i prowizje ................................................................................................................................................................................... 16
Produkty wycofane ze sprzeday .................................................................................................................................................................. 17

1. Rachunek biecy prowadzony w zotych polskich .................................................................................................................................................................................................... 17


a) mBiznes konto .................................................................................................................................................................................................................................................... 17
2. Karta Visa Business dla firm .................................................................................................................................................................................................................................. 20

2/20

I. Rachunki biece
1. Rachunki biece prowadzone w zotych polskich
a) Opaty podstawowe

Opaty/prowizje
Rodzaj czynnoci

mBiznes konto
Start2

mBiznes konto
Standard

mBiznes konto
Komfort

mBiznes
konto
Premium

Ja Profesjonalista
Start3

Ja Profesjonalista

Ja Profesjonalista
Intensive

0,00 z

0,00 z4

25,00 z

50,00 z

0,00 z

0,00 z/19,505

0,00 z/49,506

10 przeleww

10 przeleww

20 przeleww

0,00 z9

0,00 z9

0,00 z9

Miesiczna opata za prowadzenie rachunku biecego


Opata za przelew wewntrzny pomidzy rachunkami
firmowymi Posiadacza1
Liczba darmowych przeleww w pakiecie
Opata za przelew poza pakietem

0,00 z
5 przeleww

brak

20 przeleww

Miesiczna opata za kart debetow

50 przeleww
1,50 z

0,00 z

0,00 z

10

0,00 z

0,00 z10

Przelew w zotych polskich realizowany za porednictwem AST i Internetu.


2
Rachunek mBiznes konto Start dostpny jest dla Klientw, ktrzy nie posiadaj rachunku biecego w mBanku. Posiadaczem mog by wyczenie firmy, ktre otworzyy rachunek w cigu 12 miesicy od zarejestrowania dziaalnoci. Rachunek po 12
miesicach od dnia otwarcia przeksztaca si w mBiznes konto Komfort.
3
Ja Profesjonalista Start dostpna jest dla Klientw, ktrzy nie posiadaj rachunku biecego w mBanku. Posiadaczem mog by wyczenie firmy, ktre skorzystay z oferty w cigu 12 miesicy od zarejestrowania dziaalnoci. Po 12 miesicach od dnia
otwarcia przeksztaca si w Ja Profesjonalista.
4
Opata za rachunek wynosi 0,00 z pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum jednego przelewu do ZUS w miesicu, ktrego opata dotyczy. Opata za prowadzenie rachunku wynosi 9,00 z jeeli Klient nie wykona w miesicu ktrego
opata dotyczy minimum jednego przelewu do ZUS.
5
Opata za rachunek wynosi 0,00 z pod warunkiem wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w miesicu, ktrego opata dotyczy oraz dokonania transakcji bezgotwkowych na czna kwot min. 1000 z (transakcje mog by
dokonane dowoln kart debetow i/lub kredytow z oferty dla Klientw indywidualnych lub firmowych) lub posiadania sumy aktyww Klienta w Banku w wysokoci min. 100 000 z. W przypadku niespenienia wskazanych warunkw, opata za prowadzenie
rachunku wynosi 19,50 z.
6
Opata za rachunek wynosi 0,00 z pod warunkiem wykonania z rachunku firmowego minimum jednego przelewu do ZUS w miesicu, ktrego opata dotyczy oraz dokonania transakcji bezgotwkowych na czna kwot min. 2000 z (transakcje mog by
dokonane dowoln kart debetow i/lub kredytow z oferty dla Klientw indywidualnych lub firmowych) lub posiadania sumy aktyww Klienta w Banku w wysokoci min. 200 000 z. W przypadku niespenienia wskazanych warunkw, opata za prowadzenie
rachunku wynosi 49,50 z.
7
W pierwszym miesicu od otwarcia rachunku biecego Klient otrzymuje pakiet 5 przeleww w miesicu za 0,00z. W kolejnych miesicach pakiet 5 bezpatnych przeleww dostpny jest pod warunkiem wykonania przez Posiadacza rachunku minimum
jednego przelewu do ZUS w miesicu poprzedzajcym.
8
Jeeli suma transakcji bezgotwkowych dokonanych dan kart i rozliczonych przez Bank w cigu danego miesica kalendarzowego wyniesie mniej ni 200 z, za kart pobierana jest opata miesiczna w wysokoci 5,00 z. Opata pobierana jest od kart
wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Uytkownika karty.
9
Jeeli suma transakcji bezgotwkowych dokonanych dan kart i rozliczonych przez Bank w cigu danego miesica kalendarzowego wyniesie mniej ni 500 z, za kart pobierana jest opata miesiczna w wysokoci 5,00 z. Opata pobierana jest od kart
wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Uytkownika karty.
10
Opata miesiczna za pierwsza kart debetow wydan do rachunku wynosi 0,00 z. Opata miesiczna za kart dodatkow wynosi 5,00 z. Opata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Uytkownika karty.

b) Pozostae opaty

Opaty/prowizje
Rodzaj czynnoci

Dla wszystkich rachunkw wymienionych w punkcie 1a)


Internet, AST1

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Placwka mBanku

0,00 z

1. Przelewy w zotych polskich, wykonywane poza pakietem darmowych przeleww


a) opata za przelew pomidzy rachunkami firmowymi Posiadacza
b) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na dowolny rachunek biecy mBiznes konto w mBanku
c) dokonanie przelewu wewntrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze
rozliczeniowym 1140 2004
d) dokonanie przelewu wewntrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze
rozliczeniowym innym ni 1140 2004
e) dokonanie przelewu zewntrznego3 do Odbiorcy zdefiniowanego
f) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek biecy mBiznes konto w mBanku

2,00 z

5,00 z

2,00 z

5,00 z

0,00 z /1,50 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

4,00 z

5,00 z

0,00 z /1,50 z

0,00 z /1,50 z

3/20

g) dokonanie przelewu jednorazowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140


2004
h) dokonanie przelewu jednorazowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym
ni 1140 2004

0,00 z6/1,50 z

4,00 z

10,00 z

1,50 z

4,00 z

10,00 z

1,50 z

4,00 z

10,00 z

0,00 z

2,00 z

2,00 z

k) dokonanie przelewu ekspresowego

10,00 z

10,00 z

15,00 z

l) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomoc przelewu ekspresowego

10,00 z

10,00 z

15,00 z

m) dokonanie przelewu SORBNET

35,00 z

37,00 z

37,00 z

n) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomoc przelewu SORBNET

35,00 z

37,00 z

37,00 z

a) dokonanie przelewu do ZUS

0,00 z

4,00 z

10,00 z

b) dokonanie przelewu do Urzdu Skarbowego

0,00 z

4,00 z

10,00 z

c) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego

1,50 z

4,00 z

10,00 z

i) dokonanie przelewu jednorazowego zewntrznego

j) ustanowienie, zmiana i usunicie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

2. Przelewy wykonywane do ZUS i organw podatkowych

3. Przelewy w walucie obcej


a) dokonanie przelewu SWIFT

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 z, max. 200,00 z

b) dokonanie przelewu SEPA4

5,00 z
2

c) dokonanie przelewu walutowego wewntrznego , realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004

0,00 z

2,00 z

10,00 z

d) dokonanie przelewu walutowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym ni


1140 2004

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 z, max. 200,00 z

e) dokonanie przelewu walutowego zewntrznego3

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 z, max. 200,00 z

f) zoenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT

0,00 z

g) przyjcie przelewu SWIFT

0,00 z

h) zwrot za granic niepodjtej kwoty przelewu SWIFT

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 z, max. 50,00 z

i) zwrot przez Klienta kosztw pobranych przez inny bank z tytuu podania bdnych danych
j) zryczatowana opata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawcw krajowych

Rwnowarto kosztw naliczonych przez inny bank


5

5,00 z

4. Polecenie zapaty
a) utworzenie polecenia zapaty

0,00 z

b) aktualizacja polecenia zapaty

0,00 z

c) przelew w ramach polecenia zapaty

0,00 z

d) odwoanie upowanienia do polecenia zapaty

0,00 z

e) miesiczna opata za korzystanie z polecenia zapaty

1,00 z

f) odwoanie pojedynczego polecenia zapaty

0,50 z

5. Wycigi
a) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie elektronicznej

0,00 z

b) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie papierowej

5,00 z

c) samodzielne sporzdzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu

0,00 z

d) samodzielne sporzdzenie i wysanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy

0,00 z
4/20

6. Zlecenia stae
a) zdefiniowanie zlecenia staego

0,00 z

4,00 z

4,00 z

b) aktualizacja zlecenia staego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

c) odwoanie zlecenia staego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

d) realizacja zlecenia staego

1,50 z

7. Usuga mTransfer
a) opata za rejestracj usugi mTransfer

5,00 z

n/d

n/d

b) opata za modyfikacj usugi mTransfer

5,00 z

n/d

n/d

c) miesiczna opata za korzystanie z usugi mTransfer

5,00 z

d) opata za przelew przychodzcy mTransfer

2,00% wartoci przelewu, min. 0,01 z

8. Inne czynnoci
a) miesiczna opata za korzystanie z usugi invoobill

0,00 z
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej ni 9,00 z
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej ni 9,00 z
0,50% od kwoty
niezrealizowanej transakcji,
nie mniej ni 10,00 z

b) wpata gotwkowa

c) wypata gotwkowa

n/d

d) niepodjcie awizowanej wypaty gotwkowej w wyznaczonym dniu


1

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.


Przelew pomidzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny ni mBank S.A.
4
Przelew do krajw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.
5
Opata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przeleww walutowych wewntrznych). 6 Opata 0,00 z dotyczy rachunku mBiznes konto Start oraz rachunkw prowadzonych w ramach dowolnego wariantu Ja
Profesjonalista.
7
W przypadku Klientw korzystajcych z dowolnego wariantu Ja Profesjonalista opata za wpaty gotwkowe do kwoty 100 000 z, dokonanych w danym miesicu kalendarzowym, wynosi 0 z. Minimalna kwota wpaty zwolnionej z opaty wynosi 50 z.
2
3

2. Rachunek biecy prowadzony w walutach obcych


a) mBiznes max w walucie obcej1

Opaty/prowizje

Rodzaj czynnoci

Internet, AST2

1. Prowadzenie (opata miesiczna)

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Placwka mBanku

10,00 z

2. Przelewy
a) dokonanie przelewu wewntrznego3, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004

0,00 z

2,00 z

10,00 z

b) ustanowienie, zmiana i usunicie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

c) dokonanie przelewu SWIFT

0,25% kwoty przelewu, min. 20,00 z, max. 200,00 z

d) dokonanie przelewu SEPA4

5,00 z

e) zoenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT

0,00 z

f) przyjcie przelewu SWIFT

0,00 z

g) zwrot za granic nie podjtej kwoty przelewu SWIFT

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 z, max. 50,00 z

h) zwrot przez Klienta kosztw pobranych przez inny bank z tytuu podania bdnych danych
i) zryczatowane opaty telekomunikacyjne w obrocie SWIFT-owym stosowane wobec zleceniodawcw krajowych

Rwnowarto kosztw naliczonych przez inny bank


5

5,00 z
5/20

4. Wycigi
a) sporzdzenie i wysanie wycigu miesicznego w formie elektronicznej

0,00 z

b) sporzdzenie i wysanie wycigu w formie papierowej

5,00 z

c) samodzielne sporzdzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu

0,00 z

d) samodzielne sporzdzenie i wysanie potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy

0,00 z

5. Inne czynnoci
a) aktywacja usugi mPlatforma Walutowa

0,00 z

n/d

b) miesiczna opata za korzystanie z usugi mPlatforma Walutowa

0,00 z

n/d
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej ni 9,00 z
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej ni 9,00 z
0,50% od kwoty
niezrealizowanej transakcji,
nie mniej ni 10,00 z

c) wpata gotwkowa
d) wypata gotwkowa

n/d

e) niepodjcie awizowanej wypaty gotwkowej w wyznaczonym dniu


1
2
3
4
5

Opata pobierana w walucie rachunku, przeliczana z PLN na walut rachunku wedug kursu kupna stosowanego przez mBank S.A. w dniu pobierania opaty.
AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.
Przelew pomidzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
Przelew do krajw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.
Opata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przeleww walutowych wewntrznych).

II. Rachunki pomocnicze


1. Rachunek pomocniczy operacyjny prowadzony w zotych polskich
a) mBiznes max

Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje
Internet, AST1

1. Otwarcie i prowadzenie

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Placwka mBanku

0,00 z

2. Przelewy w zotych polskich


a) dokonanie przelewu na dowolny rachunek biecy mBiznes konto w mBanku

0,00 z

2,00 z

5,00 z

1,00 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

1,00 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

d) dokonanie przelewu zewntrznego3 (obowizuje do 18.12.2014r.)

1,00 z

2,00 z

10,00 z

d) dokonanie przelewu zewntrznego3 (obowizuje od 19.12.2014r.)

1,50 z

2,00 z

10,00 z

e) ustanowienie, zmiana i usunicie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

35,00 z

37,00 z

37,00 z

b) dokonanie przelewu wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004


(obowizuje do 18.12.2014r.)
b) dokonanie przelewu wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004
(obowizuje od 19.12.2014r.)
c) dokonanie przelewu wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym ni 1140 2004
(obowizuje do 18.12.2014r.)
c) dokonanie przelewu wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym ni 1140 2004
(obowizuje od 19.12.2014r.)

f) dokonanie przelewu SORBNET


3. Wycigi
a) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie elektronicznej

0,00 z
6/20

b) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie papierowej

5,00 z

c) samodzielne sporzdzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu

0,00 z

d) samodzielne sporzdzenie i wysanie potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy

0,00 z

1
2
3

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.


Przelew pomidzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny ni mBank S.A.

2. Rachunek pomocniczy prowadzony w zotych polskich


a) mBiznes plus

Opaty/prowizje

Rodzaj czynnoci

Internet, AST1

1. Otwarcie i prowadzenie

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Placwka mBanku

0,00 z

2. Przelewy w zotych polskich


a) ustanowienie, zmiana i usunicie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

b) dokonanie pierwszego przelewu na rachunek mBiznes konto w mBanku w danym miesicu kalendarzowym

0,00 z

2,00 z

5,00 z

1,00 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

1,00 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

e) dokonanie pierwszego przelewu zewntrznego3 w danym miesicu kalendarzowym (obowizuje do 18.12.2014r.)

1,00 z

2,00 z

10,00 z

e) dokonanie pierwszego przelewu zewntrznego3 w danym miesicu kalendarzowym (obowizuje od 19.12.2014r.)

1,50 zl

2,00 z

10,00 z

5,00 z

10,00 z

10,00 z

5,00 z

10,00 z

10,00 z

5,00 z

10,00 z

10,00 z

35,00 z

37,00 z

37,00 z

c) dokonanie pierwszego przelewu wewntrznego2 w danym miesicu kalendarzowym, realizowanego na rachunek


o numerze rozliczeniowym 1140 2004 (obowizuje do 18.12.2014r.)
c) dokonanie pierwszego przelewu wewntrznego2 w danym miesicu kalendarzowym, realizowanego na rachunek
o numerze rozliczeniowym 1140 2004 (obowizuje od 19.12.2014r.)
d) dokonanie pierwszego przelewu wewntrznego2 w danym miesicu kalendarzowym, realizowanego na rachunek
o numerze rozliczeniowym innym ni 1140 2004 (obowizuje do 18.12.2014r.)
d) dokonanie pierwszego przelewu wewntrznego2 w danym miesicu kalendarzowym, realizowanego na rachunek
o numerze rozliczeniowym innym ni 1140 2004 (obowizuje od 19.12.2014r.)

f) dokonanie awaryjnego przelewu wewntrznego2 w danym miesicu kalendarzowym4, realizowanego na rachunek


o numerze rozliczeniowym 1140 2004
g) dokonanie awaryjnego przelewu wewntrznego2 w danym miesicu kalendarzowym4, realizowanego na rachunek
o numerze rozliczeniowym innym ni 1140 2004
3

h) dokonanie awaryjnego przelewu zewntrznego w danym miesicu kalendarzowym

i) dokonanie przelewu SORBNET


3. Wycigi
a) sporzdzenie i wysanie wycigu miesicznego w formie elektronicznej

0,00 z

b) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie papierowej

5,00 z

c) samodzielne sporzdzenie i wysanie potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy

0,00 z

1
2
3
4

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.


Przelew pomidzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny ni mBank S.A.
Dokonanie awaryjnego przelewu na rachunek w mBanku lub w innym banku moliwe jest za porednictwem Internetu, mLinii i w placwce mBanku. Zoenie awaryjnego przelewu za pomoc kanau AST nie jest moliwe.

3. Rachunek pomocniczy prowadzony w zotych polskich z debetow kart patnicz


a) mBiznes konto pomocnicze1

Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje
7/20

Konsultant mLinii/
Ekspert online

Internet, AST2
1. Prowadzenie (opata miesiczna)
1
2

5,00 z

Pozostae opaty i prowizje pobierane s jak dla mBiznes konta lub mBiznes konta Start/Standard/Komfort/Premium, do ktrego zostao otwarte.
AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.

4. Rachunek bilansujcy Kredyt zabezpieczony dla firm


Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje

1. Prowadzenie rachunku (obowizuje do 31.12.2014 r.)

0,00 z

1. Prowadzenie rachunku opata miesiczna (obowizuje od 01.01.2015 r.)

99,00 z

III. Debetowe karty patnicze


1. Debetowe karty patnicze wydawane do rachunkw mBiznes konto Start/Standard/Komfort/Premium oraz Ja Profesjonalista
Opaty/prowizje
Rodzaj czynnoci

Visa Business
Electron

1. Miesiczna opata za kart

Visa Business
Debit

Opaty wskazane w czci 1a) Opaty podstawowe

2. Miesiczna opata za kart dodatkow


3. Opata za zastrzeenie karty

0,00 z

4. Opata za wydanie duplikatu karty


5. Prowizja od transakcji bezgotwkowych

MasterCard
Debit Business

10,00 z
2

0,00 z

6. Prowizja od wypaty gotwki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A.1 na terenie Polski

0,00 z

7. Prowizja od wypaty gotwki w bankomatach mBanku

0,00 z

8. Prowizja od wypat gotwki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski

3%, min. 5,00 z

9. Prowizja od wypat gotwki w pozostaych bankomatach krajowych

3%, min. 5,00 z

10. Prowizja od wypat gotwki w oddziaach bankw krajowych

3%, min. 9,00 z

11. Prowizja od wypat gotwki w bankomatach za granic

12. Prowizja od wypat gotwki w oddziaach bankw za granic2


13. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach

3%, min. 9,00 z


3%, min. 9,00 z
5,00 z

14. Miesiczna opata za Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne)

3,00 z

15. Opata za zmian PIN4

2,00 z

16. Opata za ustalenie lub zmian indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 z

17. Opata za aktywacj karty poprzez operatora mLinii/Eksperta online

0,00 z

18. Opata za wypat gotwki w kasie sklepu

0,00 z

19. Opata za awaryjn wypat gotwki za granic

175 USD

Lista bankomatw Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostpna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantw mLinii/Ekspertw online.
2
Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 2% od wartoci
transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% od wartoci transakcji.

8/20

W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 5% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 6% od wartoci transakcji. (obowizuje do 18.12.2014r.)
Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 5,9% od wartoci transakcji. (obowizuje od 19.12.2014r.)
Dla kart MasterCard: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 2% wartoci transakcji. W przypadku transakcji
bezgotwkowych i wypat gotwki, dokonanych w walucie innej ni waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% wartoci transakcji.
3
Usuga dostpna w bankomatach wyposaonych w funkcjonalno sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemoliwa do realizacji za porednictwem Eksperta online.
5
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN wedug kursu sprzeday dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obcienia Banku t opat.

2. Debetowe karty patnicze wydawane do rachunku mBiznes konto


Opaty/prowizje

Rodzaj czynnoci

Visa Business
Electron

1. Miesiczna opata za kart gwn1


2. Miesiczna opata za kart dodatkow

MasterCard
Debit Business

Visa Business
Debit

3,50 z
1

3,50 z

3. Opata za zastrzeenie karty

0,00 z

4. Opata za wydanie duplikatu karty

10,00 z

5. Prowizja od transakcji bezgotwkowych3

0,00 z
2

6. Prowizja od wypaty gotwki w bankomatach Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. na terenie Polski

2,00 z

7. Prowizja od wypat gotwki w bankomatach Sieci Euronet w walucie EUR na terenie Polski

3%, min. 5,00 z

8. Prowizja od wypat gotwki w pozostaych bankomatach krajowych

3%, min. 5,00 z

9. Prowizja od wypat gotwki w oddziaach bankw krajowych

3%, min. 9,00 z

10. Prowizja od wypat gotwki w bankomatach za granic

11. Prowizja od wypat gotwki w oddziaach bankw za granic3


12. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach

3%, min. 9,00 z


3%, min. 9,00 z
5,00 z

13. Miesiczna opata za Pakiet Bezpieczna Karta (ubezpieczenie dobrowolne)

3,00 z

14. Opata za zmian PIN5

2,00 z

15. Opata za ustalenie lub zmian indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 z

16. Opata za aktywacj karty poprzez operatora mLinii/Eksperta online

0,00 z

17. Opata za wypat gotwki w kasie sklepu

0,00 z

18. Opata za awaryjn wypat gotwki za granic

175 USD

Uytkowanie karty jest bezpatne przez okres 6 miesicy od dnia zamwienia karty w systemie mBanku dla Posiadacza lub Uytkownika karty dodatkowej. Oferta obejmuje wszystkie karty MasterCard Debit Business, Visa Business Electron oraz Visa
Business Debit wydane po raz pierwszy do rachunku podstawowego mBiznes konto i mBiznes konto pomocnicze i zamwione po 23 stycznia 2006 r. Opata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Uytkownika karty.
2
Lista bankomatw Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. dostpna jest na stronach internetowych mBanku oraz u Konsultantw mLinii/Ekspertw online.
3
Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 2% od wartoci
transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 5% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 6% od wartoci transakcji. (obowizuje do 18.12.2014r.)
Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 5,9% od wartoci transakcji. (obowizuje od 19.12.2014r.)
Dla kart MasterCard: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 2% wartoci transakcji. W przypadku transakcji
bezgotwkowych i wypat gotwki, dokonanych w walucie innej ni waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% wartoci transakcji.
4
Usuga dostpna w bankomatach wyposaonych w funkcjonalno sprawdzenia salda.
5
Zmiana niemoliwa do realizacji za porednictwem Eksperta online.
6
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN wedug kursu sprzeday dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obcienia Banku t opat.

IV. Karty kredytowe


Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje
9/20

Visa Business Credit


1. Miesiczna opata za kart gwn/dodatkow1

MasterCard Credit Business


6,00 z

2. Prowizja od wypaty gotwki bankomatach i oddziaach bankw na terenie Polski


2

3. Prowizja od wypaty gotwki w bankomatach i oddziaach bankw za granic


4. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

3%, min. 5,00 z


3%, min. 10,00 z
5,00 z

5. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej

3%, min. 5,00 z

6. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej do ZUS i US

0,00 z

7. Opata za przekroczenie limitu karty

30,00 z

8. Opata za wydanie duplikatu karty

30,00 z

9. Opata za zmian PIN

2,00 z

10. Opata za ustalenie lub zmian indywidualnego limitu transakcyjnego

0,00 z

11. Opata za aktywacj karty przez Konsultanta mLinii/Eksperta online

0,00 z

12. Opata za zmian daty koca cyklu rozliczeniowego

5,00 z

13. Sporzdzenie i wysanie wycigu w formie elektronicznej (na adres e-mail)

0,00 z

14. Sporzdzenie i wysanie wycigu w formie papierowej

5,00 z

15. Ubezpieczenie Podrne

0,00 z

16. Ubezpieczenie Spaty Karty

(ubezpieczenie dobrowolne naliczane od salda zaduenia brak moliwoci przystpienia do ubezpieczenia od 05.2012)

17. Wydanie karty zastpczej6


18. Awaryjna wypata gotwki

0,25% salda zaduenia


Rwnowarto 250 USD
Rwnowarto 175 USD

Miesiczna opata za kart jest zwracana, jeeli obroty (z wyczeniem przeleww z karty kredytowej) za ostatni okres rozliczeniowy wynosz co najmniej 1500 z.
2
Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 2% od wartoci
transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 5% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 6% od wartoci transakcji.(obowizuje do 18.12.2014r.)
Dla kart Visa: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 5,9% od wartoci transakcji. (obowizuje od 19.12.2014r.)
Dla kart MasterCard: W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki, dokonanych w walucie rozliczeniowej, mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 2% wartoci transakcji. W przypadku transakcji
bezgotwkowych i wypat gotwki, dokonanych w walucie innej ni waluta rozliczeniowa lub PLN, mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% wartoci transakcji.
3
Usuga dostpna w bankomatach wyposaonych w funkcjonalno sprawdzenia salda.
4
Zmiana niemoliwa do realizacji za porednictwem Eksperta online.
5
Zmiany daty koca cyklu rozliczeniowego mona dokona raz na trzy cykle rozliczeniowe.
6
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN wedug kursu sprzeday dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obcienia Banku t opat.

V. Kredyt w rachunku biecym dla firm1


Rodzaj czynnoci
1. Opata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Prowizja za podwyszenie kwoty kredytu
4. Prowizja za odnowienie kredytu

Opaty/prowizje
0,00 z
od 2% do 5% kwoty kredytu
od 2% do 5% kwoty podwyszenia
2% kwoty odnowienia
0% w przypadku wykorzystania min. 50% przyznanego limitu

5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty kredytu


6. Prowizja za obnienie limitu lub wypowiedzenie umowy Kredytu w rachunku biecym przed upywem 12 miesicy od daty
zawarcia umowy lub zawarcia aneksu podwyszajcego limit

3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty kredytu - naliczana


przy wykorzystaniu mniejszym ni 50% przyznanego limitu
2% kwoty limitu naliczana od kwoty limitu sprzed zmiany
10/20

7. Prowizja administracyjna za obsug Kredytu w rachunku biecym objtego gwarancj BGK w ramach portfelowej linii
gwarancyjnej de minimis (PLD)
8. Opata za drug i kolejn wizyt przedstawiciela mBanku z dokumentacj kredytow (w przypadku niedopenienia przez
Klienta wszystkich formalnoci podczas pierwszej wizyty)
9. Opata za sporzdzenie Aneksu do umowy Kredytu w rachunku biecym

50,00 150,00 z

11. Wezwanie do spenienia warunkw umowy kredytowej

100,00 z

12. Uzyskanie przez Bank odpisu z ksigi wieczystej.


1
2
3

50,00 z
50,00 z

10. Opata za restrukturyzacj Umowy

13. Ubezpieczenie Spaty Kredytu w Rachunku Biecym (ubezpieczenie opcjonalne)

2% kwoty kredytu naliczana jednorazowo w rocznic


udzielenia kredytu

100,00 z
3

0,35% miesicznie od redniego salda zaduenia (min. 0,98 z)

Kredyt w rachunku biecym nie jest dostpny dla mBiznes konta Start.
W przypadku podwyszenia kwoty kredytu opata nie jest pobierana.
Opata naliczana z gry w kad miesicznic aktywacji ubezpieczenia.

11/20

VI. Dopuszczalne saldo debetowe


Rodzaj czynnoci
1. Opata za rozpatrzenie wniosku
2. Prowizja za udzielenie i odnowienie Dopuszczalnego salda debetowego
3. Prowizja za podwyszenie kwoty Dopuszczalnego salda debetowego
5. Prowizja od niewykorzystanej kwoty Dopuszczalnego salda debetowego
9. Opata za restrukturyzacj zaduenia

Opaty/prowizje
0,00 z
od 2% do 5% kwoty kredytu
od 2% do 5% kwoty podwyszenia
3% (w skali roku) niewykorzystanej kwoty salda - naliczana
przy wykorzystaniu mniejszym ni 50% przyznanego limitu
50,00 150,00 z

VII. Poyczka dla firm


Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje

1. Opata za rozpatrzenie wniosku

0,00 z

2. Prowizja za udzielenie poyczki

Od 0% do 5% kwoty poyczki

3. Prowizja za wczeniejsz czciow lub cakowit spat poyczki


4. Opata za sporzdzenie Aneksu
5. Opata za restrukturyzacj Umowy
6. Sporzdzenie i wysanie aktualnego harmonogramu spat w formie papierowej na yczenie Klienta
7. Ubezpieczenie Spaty Rat Poyczki dla firm (opata pobierana jednorazowo w dniu uruchomienia poyczki) (dla wnioskw
zoonych do 30.06.2014 r.)
8. Ubezpieczenie Spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm (dla wnioskw zoonych od 1.07.2014 r.)

2% min. 100,00 z
50,00 z
50,00 150,00 z
40,00 z
0,15% x liczba miesicy poyczki x czna kwota poyczki

(z wyczeniem kwoty kredytowanej opaty za niniejsze ubezpieczenie)

0,15% x liczba miesicy kredytu x czna kwota kredytu

(z wyczeniem kwoty kredytowanej opaty za niniejsze ubezpieczenie)

9. Wezwanie do spenienia warunkw umowy kredytowej

100,00 z

10. Uzyskanie przez Bank odpisu z ksigi wieczystej.

100,00 z

VIII. Kredyt zabezpieczony dla firm


Rodzaj czynnoci
1. Opata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Prowizja za podwyszenie kwoty kredytu
4. Prowizja za prolongat kredytu
5. Prowizja za wczeniejsz spat kredytu naliczana w przypadku wczeniejszej czciowej lub cakowitej spaty kredytu
6. Opata za zmian waluty kredytu
7. Opata za sporzdzenie Aneksu
8. Opata za restrukturyzacj Umowy
9. Sporzdzenie i wysanie aktualnego harmonogramu spat w formie papierowej na yczenie Klienta

Opaty/prowizje
0,00 z
Od 0% do 5% kwoty kredytu
2% kwoty podwyszenia
1% prolongowanej kwoty kredytu
0%
0,00 z
0,20% od kwoty pozostaej do spaty, min. 200,00 z
500,00 z
40,00 z

10. Wezwanie do spenienia warunkw umowy kredytowej

100,00 z

11. Uzyskanie przez Bank odpisu z ksigi wieczystej

100,00 z
12/20

12. Prowizja za wydanie promesy kredytowej


13. Za przelwautowanie kredytu na wniosek Klienta:
- za pierwsze (moliwe po 6 miesicach od dnia zawarcia umowy),
- za kolejne
14. Przejcie dugu
15. Za rozpatrzenie wniosku o zmian przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmian Kredytobiorcy
16. Za realizacj dyspozycji zmieniajcej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagajcej sporzdzenia aneksu
17. Ubezpieczenie Spaty Rat Kredytu dla Firm (dla wnioskw zoonych do 30.06.2014 r.)
18. Ubezpieczenie Spaty Rat Kredytu Dugoterminowego dla Firm (dla wnioskw zoonych od 1.07.2014 r.)
19. Opata za ubezpieczenie nieruchomoci KOMERCYJNEJ

150,00 z
0,00 z
0,50% kwoty kredytu po przewalutowaniu, min. 50,00 z
100,00 z 500,00 z
100,00 z
100,00 z
1,50% kwoty kredytu opata jednorazowa za pierwsze 24 miesice
4% od raty kredytu miesicznie, od 24 miesica
1,50% kwoty kredytu opata jednorazowa za pierwsze 24 miesice
4% od raty kredytu miesicznie, po upywie 24-miesicznego
okresu ochrony
0,0075% miesicznie od sumy ubezpieczenia nieruchomoci

20. Opata za ubezpieczenie nieruchomoci MIESZKALNEJ


a) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA

(dla osb przystpujcych do ubezpieczenia do 21.11.2011 r.)

b) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA

(dla osb przystpujcych do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.)

c) ubezpieczenie w BRE UBEZPIECZENIA TUiR SA

(dla osb przystpujcych do ubezpieczenia od 22.11.2011 r.)

0,0066% miesicznie od sumy ubezpieczenia budynkw i lokali


mieszkalnych (take w trakcie budowy)
0,0065% miesicznie od sumy ubezpieczenia budynkw lub
lokali mieszkalnych
0,01% miesicznie od sumy ubezpieczenia budynkw
mieszkalnych bdcych w trakcie budowy

IX. Kredyt samochodowy dla firm


Rodzaj czynnoci
1. Opata za rozpatrzenie wniosku kredytowego
2. Prowizja za udzielenie kredytu
3. Prowizja za wydanie promesy kredytowej
4. Prowizja za wczeniejsz spat kredytu
5. Opata za zmian waluty kredytu
6. Opata za sporzdzenie Aneksu
7. Opata za restrukturyzacj Umowy

Opaty/prowizje
0,00 z
Od 0% do 10% kwoty kredytu
0,00 z 50,00 z
0%
0,00 z
50,00 z
50,00 z

8. Za rozpatrzenie wniosku o zmian przedmiotu zabezpieczenia kredytu lub zmian Kredytobiorcy

100,00 z

9. Za realizacj dyspozycji zmieniajcej parametry kredytu lub warunki umowy niewymagajcej sporzdzenia aneksu

100,00 z

10. Ubezpieczenie Spaty Kredytu dotyczy przystpienia do ubezpieczenie w chwili skadania wniosku kredytowego:
a) Pakiet Standard
b) Pakiet Komfort
11. Ubezpieczenie Spaty Kredytu1 dotyczy przystpienia do ubezpieczenie w chwili skadania wniosku kredytowego:
a) Pakiet Standard
b) Pakiet Komfort
12. Ubezpieczenie Spaty Kredytu dotyczy przystpienia do ubezpieczenie w chwili skadania wniosku kredytowego:
a) dla kredytw spacanych w jednej racie rocznej
b) dla kredytw spacanych w dwch ratach rocznych
13. Ubezpieczenie Spaty Kredytu dotyczy zmiany sposobu spaty rat kredytu:
a) dla kredytw spacanych w jednej racie rocznej
1
2

0,093% x liczba miesicy kredytu x czna kwota kredytu2


0,140% x liczba miesicy kredytu x czna kwota kredytu2
4,30% miesicznie od raty kredytu
6,50% miesicznie od raty kredytu
1,30% x czna kwota kredytu2
1,90% x czna kwota kredytu2
4,30% miesicznie od raty kredytu

Produkt bdzie dostpny w sprzeday po wczeniejszym zakomunikowaniu na stronach internetowych mBanku.


czna kwota kredytu to przyznana kwota kredytu uwzgldniajca kredytowan opat z tytuu ubezpieczenia.

13/20

X. Kredyt obrotowy
Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje

1. Opata za rozpatrzenie wniosku

0,00 z

2. Prowizja za udzielenie kredytu

Od 1% do 5% kwoty kredytu

3. Prowizja za wczeniejsz czciow lub cakowit spat kredytu


4. Opata za sporzdzenie Aneksu
5. Opata za restrukturyzacj Umowy

2% min. 100,00 z
50,00 z
50,00 150,00 z

6. Sporzdzenie i wysanie aktualnego harmonogramu spat w formie papierowej na yczenie Klienta

40,00 z

7. Wezwanie do spenienia warunkw umowy kredytowej

100,00 z

8. Ubezpieczenie Spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm (dla wnioskw zoonych od 1.07.2014 r.)

0,15% x liczba miesicy kredytu x czna kwota kredytu

(z wyczeniem kwoty kredytowanej opaty za niniejsze ubezpieczenie)

XI. Kredyt obrotowy z gwarancj de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego


Rodzaj czynnoci
1. Za rozpatrzenie wniosku

Opaty/prowizje
0,00 z

2. Za udzielenie kredytu bez Ubezpieczenia Spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm

Od 2% do 5% kwoty kredytu

3. Za udzielenie kredytu z Ubezpieczeniem Spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm

Od 1% do 5% kwoty kredytu

4. Za wczeniejsz (cakowit) spat kredytu


5. Za wczeniejsz (cakowit) spat kredytu z Ubezpieczeniem Spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm

0,25% od kwoty wczeniejszej spaty, min. 100,00 z


0,00 z

6. Za wczeniejsz (czciow) spat kredytu

0,25% od kwoty wczeniejszej spaty, min. 100,00 z

7. Za aneks do Umowy

0,20% od kwoty pozostaej do spaty, min. 200,00 z

8. Promesa/zawiadczenie o zdolnoci kredytowej


9. Za Ubezpieczenie spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm w zakresie powanego zachorowania, operacji
chirurgicznych, pobytu w szpitalu w wyniku choroby lub nieszczliwego wypadku (opata patna jednorazowo w dniu
uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy kredytu) (dla wnioskw zoonych do 30.06.2014 r.)
10. Ubezpieczenie Spaty Rat Kredytu Krtkoterminowego dla Firm (dla wnioskw zoonych od 1.07.2014 r.)

Max. 2% od kwoty kredytu, min. 100,00 z


0,15% x liczba miesicy kredytu x kwota kredytu

(z wyczeniem kwoty kredytowanej opaty za niniejsze ubezpieczenie)

0,15% x liczba miesicy kredytu x czna kwota kredytu

(z wyczeniem kwoty kredytowanej opaty za niniejsze ubezpieczenie)

11. Wezwanie Kredytobiorcy do spenienia warunkw umowy kredytowej

100,00 z

12. Za restrukturyzacj zaduenia

500,00 z

13. Za zawiadomienie o niedopacie

10,00 z

14. Przejcie dugu

100,00 z 500,00 z

14/20

Opaty za dokumenty w wersji papierowej wydawane na yczenie Klienta


Dokumenty dotycz produktw depozytowych, kredytowych, kartowych, ubezpieczeniowych i oszczdnociowo inwestycyjnych oferowanych firmom.

Rodzaj dokumentu

Dokumenty zwizane z dokonywanymi transakcjami1

Dokumenty o charakterze zawiadcze

Opis dokumentu
Dokumenty potwierdzajce wykonanie
pojedynczej transakcji oraz historia
operacji i zestawienie transakcji.
Dokumenty stwierdzajce stan faktyczny
posiadanych przez Klienta produktw
Duplikaty lub kopie dokumentw
dotyczcych posiadanych przez Klienta
produktw

Tryb pobierania opaty


Opata pobierana za kady wydany dokument.
W przypadku historii operacji opata pobierana za kady
miesic kalendarzowy objty dokumentem.
Opata nie jest pobierana:
a) za potwierdzenie biecej operacji wykonywanej
w placwce Banku.
Opata za kady wydany dokument. Jeden dokument
moe dotyczy jednego produktu

Cena

10,00 z

40,00 z

Opata za kady wydany dokument, bez wzgldu na


liczb stron

80,00 z

Dokumenty o charakterze opinii

Dokumenty zawierajce informacj na


temat obsugi posiadanych przez Klienta
produktw

Opata za kady wydany dokument obejmujcy okres


12 miesicy, ktry zawiera:
a) opini o jednym produkcie albo
b) opini o Kliencie

80,00 z

Dokumenty niestandardowe

Dokumenty zawierajce informacje nie


wystpujce w standardowych
formularzach wykorzystywanych przez
Bank

Opata za kady wydany dokument

Duplikaty/kopie

100,00 z

Opaty za dostarczenie dokumentu:


- dostarczenie listem priorytetowym
2

0,00 z

- dostarczenie przesyk kuriersk

25,00 z

- odbir osobisty w placwce mBanku

30,00 z

- przesanie skanu dokumentu


1
2

5,00 z

W przypadku, kiedy na zamwiony dokument skada si wicej ni 2 000 operacji, zostanie on dostarczony w wersji elektronicznej.
Opcja dostpna tylko na terenie RP.

15/20

Inne opaty i prowizje


Opaty/prowizje

Rodzaj czynnoci
1. Opata za sporzdzenie i wysanie hasa jednorazowego w formie SMS
2. Opata za sporzdzenie i wysanie papierowej listy hase jednorazowych (listy TAN)

Internet, AST1

Konsultant mLinii/
Ekspert online

0,00 z

n/d

3. Zdefiniowanie/zmiana/usunicie nazwy rachunku

19,00 z
0,00 z

2,00 z

4. Opata za realizacj dyspozycji stanowicych zwolnienie od zajcia wierzytelnoci pieninych z rachunku - za kady
wykonany przelew

4,00 z

5. Opata za sporzdzenie i wysanie potwierdzenia salda na koniec roku w wersji elektronicznej

0,00 z

6. Opata za sporzdzenie i wysanie potwierdzenia salda na koniec roku w wersji papierowej

40,00 z

7. Opata za przygotowanie, sporzdzenie i przekazanie informacji stanowicych tajemnic bankow osobom, organom
i instytucjom uprawnionym na podstawie art. 105, ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. Nr 140, poz. 939)3

80,00 z

8. Przygotowanie i wysanie na yczenie Klienta formularza zmiany wzoru podpisu

25,00 z

9. Powiadomienia SMS Abonament miesiczny


a) Abonament I - 0 SMSw w abonamencie

0,00 z/0,35 z za SMS poza abonamentem


4

b) Abonament II - 20 SMSw w abonamencie

3,00 z/0,35 z za SMS poza abonamentem

c) Abonament III - 45 SMSw w abonamencie4

6,00 z/0,35 z za SMS poza abonamentem

9,00 z/0,35 z za SMS poza abonamentem

d) Abonament IV 90 SMSw w abonamencie

10. Powiadomienia e-mailowe Abonament miesiczny


11. Opata pobierana z tytuu dodatkowych wyjanie z powodu niejasnych lub niekompletnych instrukcji przy przelewach
zagranicznych (opat pobiera si od Klienta lub banku zagranicznego)

0,00 z
100,00 z

12. Wysanie na yczenie Klienta przesyk kuriersk dokumentw przygotowanych na podstawie zoonych dyspozycji

25,00 z

13. Przelew rodkw pieninych na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny w zajciu egzekucyjnym

30,00 z

1
2
3
4

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.


Opata pobierana jest za kad list hase jednorazowych zamwion przez Klienta oraz za listy wysyane automatycznie.
Opat obciany jest podmiot wystpujcy o opini. Opata nie jest pobierana od zagranicznych bankw, udziaowcw strategicznych mBanku S.A. oraz w przypadkach okrelonych w art. 110, ust. 1-6 Ustawy Prawo bankowe.
Niewykorzystane SMSy nie przechodz na kolejny okres rozliczeniowy.

16/20

Produkty wycofane ze sprzeday


1. Rachunek biecy prowadzony w zotych polskich
a) mBiznes konto

Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje
Internet, AST1

Konsultant mLinii/
Ekspert online

1. Otwarcie

0,00 z

2. Prowadzenie (opata miesiczna)

0,00 z

Placwka mBanku

3. Przelewy w zotych polskich


a) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego na dowolny rachunek biecy mBiznes konto w mBanku

0,00 z

2,00 z

5,00 z

1,00 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

1,00 z

2,00 z

10,00 z

1,50 z

2,00 z

10,00 z

d) dokonanie przelewu zewntrznego3 do Odbiorcy zdefiniowanego (obowizuje do 18.12.2014r.)

1,00 z

2,00 z

10,00 z

d) dokonanie przelewu zewntrznego3 do Odbiorcy zdefiniowanego (obowizuje od 19.12.2014r.)

1,50 z

2,00 z

10,00 z

e) dokonanie przelewu jednorazowego na dowolny rachunek biecy mBiznes konto w mBanku

0,00 z

4,00 z

5,00 z

1,00 z

4,00 z

10,00 z

1,50 z

4,00 z

10,00 z

1,00 z

4,00 z

10,00 z

1,50 z

4,00 z

10,00 z

h) dokonanie przelewu jednorazowego zewntrznego3 (obowizuje do 18.12.2014r.)

1,00 z

4,00 z

10,00 z

h) dokonanie przelewu jednorazowego zewntrznego3 (obowizuje od 19.12.2014r.)

1,50 z

4,00 z

10,00 z

i) ustanowienie, zmiana i usunicie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

j) dokonanie przelewu ekspresowego

10,00 z

10,00 z

15,00 z

k) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomoc przelewu ekspresowego

10,00 z

10,00 z

15,00 z

l) dokonanie przelewu do ZUS

0,00 z

4,00 z

10,00 z

m) dokonanie przelewu do Urzdu Skarbowego

0,00 z

4,00 z

10,00 z

n) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego (obowizuje do 18.12.2014r.)

1,00 z

4,00 z

10,00 z

n) dokonanie przelewu do innego organu podatkowego (obowizuje od 19.12.2014r.)

1,50 z

4,00 z

10,00 z

o) dokonanie przelewu SORBNET

35,00 z

37,00 z

37,00 z

p) dokonanie przelewu do Odbiorcy zdefiniowanego za pomoc przelewu SORBNET

35,00 z

37,00 z

37,00 z

b) dokonanie przelewu wewntrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze


rozliczeniowym 1140 2004 (obowizuje do 18.12.2014r.)
b) dokonanie przelewu wewntrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze
rozliczeniowym 1140 2004 (obowizuje od 19.12.2014r.)
c) dokonanie przelewu wewntrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze
rozliczeniowym inny ni 1140 2004 (obowizuje do 18.12.2014r.)
c) dokonanie przelewu wewntrznego2 do Odbiorcy zdefiniowanego, realizowanego na rachunek o numerze
rozliczeniowym inny ni 1140 2004 (obowizuje od 19.12.2014r.)

f) dokonanie przelewu jednorazowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140


2004 (obowizuje do 18.12.2014r.)
f) dokonanie przelewu jednorazowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140
2004 (obowizuje od 19.12.2014r.)
g) dokonanie przelewu jednorazowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym inny ni
1140 2004 (obowizuje do 18.12.2014r.)
g) dokonanie przelewu jednorazowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym inny ni
1140 2004 (obowizuje od 19.12.2014r.)

4. Przelewy w walucie obcej


17/20

a) dokonanie przelewu SWIFT

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 z, max. 200,00 z

b) dokonanie przelewu SEPA

5,00 z
2

c) dokonanie przelewu walutowego wewntrznego , realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym 1140 2004
d) dokonanie przelewu walutowego wewntrznego2, realizowanego na rachunek o numerze rozliczeniowym innym ni
1140 2004
3

e) dokonanie przelewu walutowego zewntrznego

0,00 z

10,00 z

0,25% kwoty przelewu min. 20,00 z, max. 200,00 z


0,25% kwoty przelewu min. 20,00 z, max. 200,00 z

f) zoenie wniosku o przelew walutowy/przelew SWIFT

0,00 z

g) przyjcie przelewu SWIFT

0,00 z

h) zwrot za granic niepodjtej kwoty przelewu SWIFT

0,50% kwoty przelewu, min. 10,00 z, max. 50,00 z

i) zwrot przez Klienta kosztw pobranych przez inny bank z tytuu podania bdnych danych
j) zryczatowana opata telekomunikacyjna w obrocie SWIFT-owym, stosowana wobec zleceniodawcw krajowych

2,00 z

Rwnowarto kosztw naliczonych przez inny bank


5

5,00 z

5. Polecenie zapaty
a) utworzenie polecenia zapaty

0,00 z

b) aktualizacja polecenia zapaty

0,00 z

c) przelew w ramach polecenia zapaty

0,00 z

d) odwoanie upowanienia do polecenia zapaty

0,00 z

e) miesiczna opata za korzystanie z polecenia zapaty

1,00 z

f) odwoanie pojedynczego polecenia zapaty

0,50 z

6. Wycigi
a) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie elektronicznej

0,00 z

b) sporzdzenie i wysanie cyklicznego wycigu miesicznego w formie papierowej

5,00 z

c) samodzielne sporzdzenie i wydrukowanie przez Klienta potwierdzenia przelewu

0,00 z

d) samodzielne sporzdzenie i wysanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na wskazany adres mailowy

0,00 z

7. Zlecenia stae
a) zdefiniowanie zlecenia staego

0,00 z

4,00 z

4,00 z

b) aktualizacja zlecenia staego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

c) odwoanie zlecenia staego

0,00 z

2,00 z

2,00 z

d) realizacja zlecenia staego na dowolny rachunek biecy mBiznes konto w mBanku

0,00 z

e) realizacja zlecenia staego wewntrznego2

1,00 z

f) realizacja zlecenia staego

1,00 z

8. Usuga mTransfer
a) opata za rejestracj usugi mTransfer

5,00 z

b) opata za modyfikacj usugi mTransfer

5,00 z

c) miesiczna opata za korzystanie z usugi mTransfer


d) opata za przelew przychodzcy mTransfer

n/d
n/d
5,00 z
2% wartoci przelewu, min. 0,01 z

9. Inne czynnoci
a) miesiczna opata za korzystanie z usugi invoobill

0,00 z
18/20

b) wpata gotwkowa
c) wypata gotwkowa
d) niepodjcie awizowanej wypaty gotwkowej w wyznaczonym dniu
1
2
3
4
5

n/d

0,50% od kwoty transakcji,


nie mniej ni 9,00 z
0,50% od kwoty transakcji,
nie mniej ni 9,00 z
0,50% od kwoty
niezrealizowanej transakcji,
nie mniej ni 10,00 z

AST - Automatyczny Serwis Telefoniczny mLinii.


Przelew pomidzy rachunkami prowadzonymi przez mBank S.A.
Przelew na rachunek prowadzony przez podmiot inny ni mBank S.A.
Przelew do krajw Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii wykonywany w EUR.
Opata pobierana przy przelewach walutowych i przelewach SWIFT (nie dotyczy przeleww walutowych wewntrznych).

19/20

2. Karta Visa Business dla firm


Rodzaj czynnoci

Opaty/prowizje

1. Miesiczna opata za kart gwn

2. Miesiczna opata za kart dodatkow

6,00 z
1

6,00 z

3. Prowizja za jednorazowe rozliczenie transakcji bezgotwkowych2


4. Prowizja za jednorazowe miesiczne rozliczenie wypat gotwki

0,00 z

0,00 z

5. Prowizja od wypaty gotwki w bankomatach i oddziaach bankw na terenie Polski


6. Prowizja od wypaty gotwki w bankomatach i oddziaach bankw za granic2

3%, min. 5,00 z


3%, min. 10,00 z

7. Opata za zmian numeru PIN (nie dotyczy pierwszego zdefiniowania PIN)

2,00 z

8. Prowizja za sprawdzenie salda w bankomatach3

5,00 z

9. Opata za zmian limitu wydatkw

0,00 z

10. Opata za ustalenie lub zmian indywidualnego limitu autoryzacyjnego

0,00 z

11. Ubezpieczenie Podrne

0,00 z

12. Opata za zmian daty koca cyklu rozliczeniowego (daty generowania wycigu)
13. Opata za aktywacj karty poprzez Konsultanta mLinii/Eksperta online
14. Wydanie karty zastpczej
15. Awaryjna wypata gotwki

5,00 z
0,00 z
150,00 z

Rwnowarto 100 USD

Miesiczna opata za kart jest zwracana, jeeli obroty za ostatni okres rozliczeniowy wynosz co najmniej 1500 z. Opata pobierana jest od kart wydanych, w tym kart wydanych a nieaktywowanych przez Uytkownika karty.
W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest EUR: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 2% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 3% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami, ktrych walut rozliczeniow jest PLN: mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji dokonywanych w EUR w wysokoci 5% od wartoci transakcji.
W przypadku transakcji dokonywanych w walucie innej ni EUR lub PLN mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 6% od wartoci transakcji. (obowizuje do 18.12.2014r.)
2
W przypadku transakcji bezgotwkowych i wypat gotwki dokonywanych kartami mBank pobiera dodatkowo prowizj za przewalutowanie transakcji w wysokoci 5,9% od wartoci transakcji. (obowizuje od 19.12.2014r.)
3
Usuga dostpna w bankomatach wyposaonych w funkcjonalno sprawdzenia salda.
4
Zmiany daty koca cyklu rozliczeniowego mona dokona raz na trzy cykle rozliczeniowe.
5
Kwota ta podlega przeliczeniu na PLN wedug kursu sprzeday dla dewiz, stosowanego przez mBank S.A. w dniu obcienia Banku t opat.
2

mBank S.A. z siedzib w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsibiorcw prowadzonego przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sdowego pod numerem KRS 0000025237, posiadajcy numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88, o wpaconym w caoci kapitale zakadowym, ktrego wysoko wg stanu na dzie 01.01.2014 r.
wynosi 168.696.052 zote.

20/20