You are on page 1of 3

Working Paper

2015ko urtarrilak 8

LAN MERKATUA:
ADINAGATIKO DISKRIMINAZIOA
MERCADO DE TRABAJO: DISCRIMINACIÓN POR
LABOR MARKET: AGE DISCRIMINATION
EDAD

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware that we may
have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider this report as only a single
factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2 MONDRAGON


TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICentre scribd.com/EKAICenter
LAN MERKATUA: ADINAGATIKO
DISKRIMINAZIOA

1. Egungo lan merkatua oso baztertzailea 7. Adinagatiko diskriminazioa babesten


da. Bazterketa arrazoien artean adina aurki duten zenbait diskurtso oso eredu
genezake. Gaztetasuna ezeren gainetik merkantilistatik abiatzen dira. Hasteko, erabiltzen
goraipatzen duen gizarte narzisistarentzat den hizkuntza eta mintzaira ekonomiatik
heldutasunak eta zahartzaroak balio eskasa dute. eratorriak dira. Esate baterako, gazteengan
inbertitzeak etorkizunera begira emaitza oparoak
2. Lan eskeintza askotan formalki edota eta inbertsioaren amortizazioa dakarrela
informalki adin-muga ezartzen da, eta beste entzuten da maiz.
askotan gazteak lehenesten dira. Hautu hori
justifikatua ez dagoenean eta gizalegezkoa ez den 8. Esan gabe doa, honi jarraiki, adineko
kasuetan adinagatiko diskriminazio baten aurrean langabetuak ez direla errentagarriak eta beraz,
aurkituko ginateke. zilegi dela merkatuak ez onartzea. Gisa honetako
diskurtsoek bazterketari legitimazioa ematen
3. Adina mugatzaile denean adineko diote, hau da, jendartean onargarri egiteko
langabetuei lan merkatura itzultzeko aukerak saiakera dira eta uste baino hedatuagoak daude.
murriztu egiten zaizkie, merkaturatzeko berezko
zailtasunak areagotuz. 9. Merkatu-askatasuna medio, lan
merkatutik kanporatzen ditu gizarteak berak
4. Lan merkatuan adineko langabetuekiko adineko langabetuak, jendartean onartuta
estigma modukoa oso errotuta agertzen zaigu dauden balio kultural eta sozialen izenean.
egunerokoan. Sarri autoestigma bihurtzeraino.
Balio-egitura normalizatuak diosku adina kaltea 10. Balio kontua ere badelako, diskriminazioa
baino ez dela. Lan merkatuan eta jendartean gero zigortzen duten legezko neurriak ez dira nahikoak
eta onartuagoa dagoen adinagatiko arazoari aurre egiteko. Are gehiago, adineko
diskriminazioa gehientsuenetan aurreiritzietan pertsona langabeen laneratzea sustatzeko egun
dago oinarritua. indarrean dauden neurri politikoak, hobariak,
diru-laguntzak edota pizgarriak ez dira nahiko
5. Lan eskubidearen arloan dihardugula, kolektibo honen gizarteratze sozio-laborala
garrantzizkoa izan daiteke aipatzea lan arloan gauzatzeko, hauek guztiak balore eta jarrera
adinagatiko diskriminazioa legez dagoela arautua. aldaketa batekin ez badatoz.
Europa mailan, 2000ko azaroak 27ko 2000/78/CE
zuzentarauan. Eta estatu mailan, langilearen 11. Adierazi nahi dena zera da: neurri horiek
estatutoan eta abenduak 30eko 62/2003 Legean, eraginkortasun mugatua izango dutela ez badira
neurri fiskal eta gizarte ordenari buruzkoan. etortzen adinarekiko jarrera baikorrago batekin
batera.
6. Bazterketa eta eskubide urraketaren
artean konexio ugari daude, eta elkar elikatzen 12. Horregatik, adinagatiko diskriminazioa
dira biak, baina kontzeptualki bi eremu gainditzeko neurriak ezinbestekoak dira. Balore
ezberdindu genezake: bata, zuzenbidearen eta jarrera aldaketak eman daitezen bereziko
eremua eta bestea, gizarte balioena.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware
that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider
this report as only a single factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2


MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICentre scribd.com/EKAICenter
LAN MERKATUA: ADINAGATIKO
DISKRIMINAZIOA

garrantzia dauka adina errespetatzeko diskurtso


eraikitzaileak lantzen hastea lan merkatuan.

13. Eginkizun horretan, nola ez, erakunde


publikoek lidergoa hartu beharko lukete.
Erantzukizunez eta arduraz jokatuz eta
gizartearentzat eredu izaten. Giza baliabideen
kudeaketa berdindua eta dibertsitatearen
sustapena erreferentzia bihurtu beharko litzateke
enplegu politika publikoen diseinuan zein
aplikazioan.

14. Jokoan dagoena ez da bakarrik


enpleguaren eskuragarritasuna. Gustoko izan ala
ez, norbanakoaren izatea eta nortasuna lan
merkatuak definitzen du neurri handi batean.
Pertsonaren garapen integralean, landuna izateak
ematen duen ahalduntzea eta jabekuntza
ezinbestekoak dira gizartearen baitan oreka
ekonomiko eta sozialak garatze aldera.

As a Working Paper, it does not reflect any institutional position or opinion neither of EKAI Center,
nor of its sponsors or supporting entities.
EKAI Center seeks to do business with companies or governments covered in its reports. Readers should be aware
that we may have a conflict of interest that could affect the objectivity of this report. Investors should consider
this report as only a single factor in making their investment decision.

GARAIA INNOVATION CENTER, GOIRU 1,A2


MONDRAGON
TEL: 943250104 VITORIA-GASTEIZ 639641457
LEKEITIO 675701785 DURANGO 688819520
E-MAIL: info@ekaicenter.eu
facebook.com/EKAICentre scribd.com/EKAICenter