You are on page 1of 7

Mintak tolong sampaikan maklumat berkaitan

Taklimat BIG PPG Kohort 1 kepada rakanrakan PPG BIG Kohort 1.

Mohon semua pelajar PPG Kohort 1 dan


digalakkan juga untuk kohort lain download
dan print bahan yang ada dalam OLL ini iaitu;
1. Power Point Taklimat BIG sem 6 berserta,
2. Borang markah Penilaian BIG dari pihak
sekolah di bawah ini, dan
3. Bahan Guru Inovasi serta
4. Senarai semak.
Tolong bawa keempat-empat bahan ini
semasa menghadiri taklimat BIG di
IPGIPOH hujung minggu ini.

SULIT
LAMPIRAN C BIG PPG
[ LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBI ]

LAPORAN SAHSIAH
PRPOGRAM BINA INSAN GURU FASA 1 PPG
Sem 1
BAHAGIAN A- MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah

Alamat Sekolah
Poskod

Daerah

Negeri

No. Tel
BAHAGAIAN B LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah)

Sebelum Aktiviti
(3.5 markah)

Semasa Aktiviti
(3.5 markah)

1.
2.
3.
4.
5.

Berjiwa merdeka dan perkasa


Kerohanian dan akhlak kegeruan
Berilmu, beramal dan amanah
Berakauntabiliti dan amanah
Kreatif dan inovatif

Selepas Aktiviti
(3.0 markah)

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini.
Terima kasih.
Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

Cop Rasmi

Catatan : Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada pensyarah penyelia

SULIT
LAMPIRAN C BIG PPG
[ LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBI ]

LAPORAN SAHSIAH
PRPOGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 PPG
Sem 2
BAHAGIAN A- MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah

Alamat Sekolah
Poskod

Daerah

Negerii

No. Tel
BAHAGAIAN B LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah)

Sebelum Aktiviti
(3.5 markah)

Semasa Aktiviti
(3.5 markah)

Selepas Aktiviti
(3.0 markah)

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini.
Terima kasih.
Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

Cop Rasmi

Catatan : Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada pensyarah penyelia

SULIT
LAMPIRAN C BIG PPG
[ LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBI ]

LAPORAN SAHSIAH
PRPOGRAM BINA INSAN GURU FASA 2 PPG
Sem 3
BAHAGIAN A- MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah

Alamat Sekolah
Poskod

Daerah

Negerii

No. Tel
BAHAGAIAN B LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah)

Sebelum Aktiviti
(3.5 markah)

Semasa Aktiviti
(3.5 markah)

Selepas Aktiviti
(3.0 markah)

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini.
Terima kasih.
Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

Cop Rasmi

Catatan : Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada pensyarah penyelia

SULIT
LAMPIRAN C BIG PPG
[ LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBI ]

LAPORAN SAHSIAH
PRPOGRAM BINA INSAN GURU FASA 3 PPG
Sem 4
BAHAGIAN A- MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah

Alamat Sekolah
Poskod

Daerah

Negerii

No. Tel
BAHAGAIAN B LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah)

Sebelum Aktiviti
(3.5 markah)

Semasa Aktiviti
(3.5 markah)

Selepas Aktiviti
(3.0 markah)

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini.
Terima kasih.
Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

Cop Rasmi

Catatan : Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada pensyarah penyelia

SULIT
LAMPIRAN C BIG PPG
[ LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBI ]

LAPORAN SAHSIAH
PRPOGRAM BINA INSAN GURU FASA 4 PPG
Sem 5
BAHAGIAN A- MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah

Alamat Sekolah
Poskod

Daerah

Negerii

No. Tel
BAHAGAIAN B LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah)

Sebelum Aktiviti
(3.5 markah)

Semasa Aktiviti
(3.5 markah)

Selepas Aktiviti
(3.0 markah)

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini.
Terima kasih.
Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

Cop Rasmi

Catatan : Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada pensyarah penyelia

SULIT
LAMPIRAN C BIG PPG
[ LAPORAN SAHSIAH OLEH PIHAK GURU BESAR / PENTADBI ]

LAPORAN SAHSIAH
PRPOGRAM BINA INSAN GURU FASA 4 PPG
Sem 6
BAHAGIAN A- MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah

Alamat Sekolah
Poskod

Daerah

Negerii

No. Tel
BAHAGAIAN B LAPORAN SAHSIAH PESERTA PPG (10 markah)

Sebelum Aktiviti
(3.5 markah)

Semasa Aktiviti
(3.5 markah)

Selepas Aktiviti
(3.0 markah)

Saya mengakui bahawa laporan ini adalah benar dan saya bertanggungjawab di atas laporan ini.
Terima kasih.
Nama
Jawatan
Tandatangan
Tarikh

Cop Rasmi

Catatan : Laporan ini hendaklah dimasukkan dalam sampul surat untuk diserahkan kepada pensyarah penyelia