You are on page 1of 14

Comenzi MS-DOS

scoala2001@yahoo.com

Bine aţi venit!
Comanda VER Comanda DIR Comanda TYPE Comanda FORMAT Comanda COPY Comanda MD Comanda RD Comanda TREE Comanda DEL Comanda CD Comanda REN Informaţii
scoala2001@yahoo.com

Comanda VER

Comanda VER afişază pe ecran VERSIUNEA sistemului de operare MS-DOS.
C:\VER

sintaxa
scoala2001@yahoo.com

Comanda DIR

Comanda DIR permite afişarea conţinutului unui DIRECTOR.
Dir-afişează conţinutul directorului curent Dir/p-afişează conţinutul directorului curent din pagină în pagină

C:\Dir

sintaxa

Dir/w-afişează conţinutul directorului curent, compactat pe ecran Dir/o:n-afişează fişierele în ordine alfabetică, după nume Dir/o:e-afişează fişierele în ordine alfabetică, după extensie

scoala2001@yahoo.com

Comanda TYPE

Comanda TYPE permite afişarea conţinutului unui fişier. Sintaxa: C:\TYPE_nume.ext -afişează pe ecran conţinutul fişierului specificat

scoala2001@yahoo.com

Comanda FORMAT

Orice dischetă nouă trebuie formatată. Prin formatare se înţelege o operaţie de pregătire a unei dischete în vederea înregistrării informaţiei. Această operaţie se face cu comanda FORMAT .

Atenţie!
Dacă discheta are deja informaţie, prin formatare informaţia se distruge. Sintaxa: C:\format_a:

scoala2001@yahoo.com

Comanda COPY

Comanda COPY permite copierea unuia sau mai multor fişiere sau directoare. Atenţie! Comanda de copiere este complexă. Sintaxa generală este: COPY_sursă_destinaţie “Sursa” reprezintă locul de unde se vor copia fişierele (tot aici se vor specifica fişierul sau fişierele de copiat). “Destinaţia” reprezintă locul unde se vor copia fişierele. Observaţie: Fişierului de copiat trebuie să i se specifice clar NUMELE şi EXTENSIA.

scoala2001@yahoo.com

Comanda MD

Comanda MD creează un nou director. Sintaxa: MD_numedirector - creează un director nou în directorul curent. Oservaţii : -în sintaxă s-a scris “numedirector” pentru a arăta că nu este voie ca numele de director să conţină spaţii; -numele de director trebuie să aibă cel mult opt caractere şi cel puţin un caracter. -scopul creării unui director este ca ulterior să se copie fişiere sau alte directoare în el. -nu pot fi create două directoare cu acelaşi nume în acelaşi director. Altă formă pentru comandă: MKDIR.

scoala2001@yahoo.com

Comanda RD

Comanda RD permite distrugerea unui director care nu mai conţine nici un fişier. Înainte de a se distruge un director, fişierele din el trebuie să fie şterse. Sintaxa: RD_numedirector - distruge directorul specificat, care nu mai conţine nici un fişier. Observaţie: Dacă directorul conţine fişiere ascunse, acestea nu vor apare în director, dând impresia că acesta este gol. Dacă se încearcă distrugerea directorului, va apare mesajul:
INVALID PATH, NOT DIRECTOY, DIRECTORY NOT EMPTY

scoala2001@yahoo.com

Comanda TREE Comanda TREE afişează structura de directoare a unui disc pornind din punctul specificat Forma comenzii: TREE_[d:]_[director] Sintaxa : C:\TREE

scoala2001@yahoo.com

Comanda DEL

Comanda DEL permite ştergerea unui fişier sau a mai multor fişiere în grup. Sintaxe:
DEL_nume.ext - şterge directorul specificat DEL_*.ext - şterge toate fişierele cu extensia specificată DEL_nume.* - şterge toate fişierele cu numele specificat DEL_*.* - şterge toate fişierele din directorul curent

Observaţii : -altă formă-ERASE -cu DEL nu se pot şterge directoare -dacă, din greşeală, s-au şters fişiere, ele pot fi recuperate cu comanda externă UNDELETE, dacă între timp nu s-a scris pe disc sau dischetă.
scoala2001@yahoo.com

Comanda CD

Comanda CD produce schimbarea directorului curent din prompter. Sintaxa: CD_numedirector - face trecerea de la directorul curent existent în prompter, către un alt director, aflat pe un nivel superior din structura de directoare. CD . . - face trecerea de la directorul curent, existent în prompter, către directorul anterior din prompter, acesta devenind noul director curent.

Observaţie: Ca efect vizual, după ce tastaţi enter, directorul curent din prompter, se şterge, lăsându-l ca director curent pe cel anterior, aflat în prompter.
scoala2001@yahoo.com

Comanda REN

Comanda REN permite redenumirea unui fişier, putându-se modifica numele şi extensia.

Sintaxa: REN_numeV.extV_numeN.extN - schimbă fişierul cu numele şi extensia veche cu un alt nume sau extensie, specificate de utilizator. Altă formă: RENAME.

scoala2001@yahoo.com

INFORMAŢII
Această prezentare a fost realizată în PowerPoint. Crearea slaidului a durat 465 minute. Au fost folosite imagini, desene şi sunete din biblioteca Microsoft. Scopul slaidului este de a face o prezentare cât mai simplă a sistemului de operare MSDOS. Aceasta prezentare este parte integranta a proiectului Scoala Online Concept şi realizare Scoala Online 2000 E-mail: scoala2001@yahoo.com Internet : www.e-scoala.ro

scoala2001@yahoo.com