RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL Mata Pelajaran Tahun Tarikh Bidang Kegiatan Tajuk Jenis Aktiviti

Masa Objektif Pengajaran  Guru dapat mengajar murid konsep mobail dan langkah-langkah untuk menghasilkan mobail (gegelang kunci) menggunakan teknik cantuman, lipatan dan guntingan kertas. Hasil Pembelajaran Pada akhir pembelajaran murid dapat:  Menyatakan konsep mobail.  Menyatakan cara-cara menghasilkan gegelang kunci dengan menggunakan teknik lipatan dan guntingan kertas .  Menghasilkan mobail menggunakan teknik cantuman, lipatan dan guntingan kertas. Keperluan Alat Bahan Rujukan : : : : Pembaris, pensel ,gunting. Kertas warna, lidi, gam, benang. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Visual KBSR. : Pendidikan Seni Visual : Tahun 2 Amanah : 29 Mac 2009 : Membentuk dan membuat binaan : Mobail (Gegelang kunci) : Cantuman, lipatan dan guntingan : 12.00 – 1.10 pm (60 minit)

1

Prosedur  Guru menentukan aras pembelajaran supaya sesuai dengan tahap pelajar.  Guru merancang strategi pengajaran dengan teratur supaya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan lancar dengan menerapkan kemahiran-kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.  Memulakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan set induksi.  Mempamerkan mobail.  Guru kertas.  Memberi bimbingan kepada pelajar dalam menyiapkan hasilan.  Apresiasi dan refleksi.  Penutup  Sosial atau  Kognitif memberi penerangan kepada pelajar cara-cara untuk menghasilkan mobail dengan teknik cantuman, lipatan dan guntingan contoh hasil kerja yang telah siap dan memperkenalkan bahan yang akan digunakan untuk membuat

2

3

BUTIRAN AKTIVITI

HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI PENGAJARAN TKP

SET INDUKSI (3 minit)  Guru bermain permainan pergerakan kreatif.  Guru meminta murid melakukan pergerakan mengecil, membesar, tumbuh, berat, ringan dan melayang. o Murid dapat melakukan pergerakan kreatif dengan rasa seronok. o Murid menjalankan aktiviti.

-Interpersonal -Kesedaran ruang

AKTIVITI 1 (5 minit)  Guru memperkenalkan konsep mobail kepada murid.  Guru menerangkan konsep mobail menggunakan teknik cantuman, lipatan dan guntingan.

ARAS 1 o Murid mendengar penerangan guru tentang mobail.

KBKK - mencirikan.

o Murid dapat mengetahui konsep mobail.

AKTIVITI 2 (5 minit)  Memperkenalkan bahan-bahan-bahan untuk menghasilkan mobail mudah.

ARAS 2 o Murid dapat mengenal alat-alat dan bahan yang digunakan dalam penghasilan mobail mudah.

KBKK -menjana idea TKP - Interpersonal

4

 Menerangkan fungsi alat dan

o Murid dapat menyatakan fungsi

Catatan

:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful