You are on page 1of 2

‫"ואם לא עכשיו‪ ,‬אימתי?

"‬
‫תכנית פיילוט להכשרת מנהיגות מקומית בקהילות‬
‫ללמוד לשנות בירושלים‬
‫המדיניות החברתית בישראל בנושאי חינוך‪ ,‬רווחה‪ ,‬דיור ותרבות נקבעת ומבוצעת על‪-‬ידי השלטון המקומי‪.‬‬
‫לפיכך‪ ,‬הצלחתן של קבוצות המעוניינות לחולל שינוי ברמה המוניציפאלית והקהילתית נגזרת מהיכרות עם‬
‫תפקידיו ודרכו של השלטון המקומי‪.‬‬
‫מטרת התכנית‬
‫קידום פעילות מקומית המבוססת על ערכי התנועה הרפורמית‪ ,‬תוך דגש על ערכים של מעורבות אזרחית‪ ,‬צדק‬
‫חברתי ושוויון‪.‬‬
‫התכנית תספק הכשרה לפעילות ופעילים המעוניינים לקדם שינוי במדיניות המקומית בתחומי מגוריהם‪,‬‬
‫באמצעות העמקת הידע התיאורטי והמעשי בסוגיות שונות ויישומן במישור המקומי‪.‬‬
‫המפגשים מבוססים על הקניית ידע‪ ,‬חוויה קבוצתית וסיוע בהתארגנות ליוזמות משותפות במרחב העירוני‪.‬‬
‫כבכל ההשתלמויות של התנועה הרפורמית תשלב התכנית אלמנטים של למידת עמיתים וחיבור לטקסט‬
‫ולחוויה יהודיים‪.‬‬
‫מבנה הקורס‪:‬‬
‫‪ 01‬מפגשים בני שעתיים וחצי כל אחד‪ .‬המפגשים יתקיימו בימי שלישי אחת לשבועיים בבית שמואל‬
‫•‬
‫בירושלים בין השעות ‪( 00:11-01:01‬על מיקום מדוייק תבוא הודעה מסודרת)‬
‫הקורס יכלול סיור בנושא שינוי חברתי‬
‫•‬
‫דמי השתתפות (עלות מסובסדת)‪ ₪ 011 :‬למשתתף‪/‬ת‬
‫•‬
‫הקבלה לקורס מותנית בנוכחות ב ‪ 01%-‬מהמפגשים‪.‬‬
‫•‬
‫מועד פתיחה‪ 01 :‬בדצמבר ‪.0102‬‬
‫לפרטים נוספים והרשמה‪ :‬נא לפנות למשרדי התנועה בטלפון ‪ ,10-8010220‬דוא"ל‪Kehila@reform.org.il :‬‬
‫מועד אחרון להרשמה‪0.00.0102 :‬‬
‫תכנית המפגשים*‪:‬‬
‫‪.1‬‬

‫"ואין כל חדש תחת השמש"?‬
‫ערב פתיחה‪ :‬ישראל שלאחר המחאה החברתית‪ :‬מה השתנה ומה צריך להשתנות?‬
‫היכרות ופתיחה‪ :‬אנה קיסלנסקי‪ ,‬מנהלת אגף הקהילות בתנועה הרפורמית‪.‬‬
‫מרצה אורח‪ :‬פרופ' יוסי יונה‪ ,‬אוניברסיטת בן גוריון‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ארץ ישנה‪ ,‬ארץ חדשה‬
‫מגמות במדיניות החברתית כלכלית בישראל‬
‫פתיחת אשנב‪ :‬הרב גלעד קריב‪ ,‬מנכ"ל התנועה הרפורמית‪.‬‬
‫מרצה אורח‪ :‬מאור מלגרום‪ ,‬חבר הועד המנהל במכללה החברתית כלכלית‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫"הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים"‬
‫היכרות עם השלטון המקומי‪ :‬מבנה השילטון המקומי‪ .‬יחסי שלטון מקומי ושלטון מרכזי‪ .‬חשיבותו והשפעתו‬
‫של השילטון המקומי על חיי הקהילות המקומיות‪.‬‬
‫פתיחת אשנב‪ :‬למידת עמיתים‪.‬‬
‫מרצה אורח‪ :‬עו"ד בועז גור‪ ,‬חבר מועצת העיר חיפה וחבר הועד המנהל של המכללה החברתית כלכלית‪.‬‬

‫‪ .4‬הפרוטה והירח‬
‫תקציב עירוני‪ :‬מבוא לנושא התקציב העירוני וסדנת קריאה בתקציב של ירושלים‪.‬‬
‫פתיחת אשנב‪ :‬ענת הופמן‪ ,‬ראש המרכז הרפורמי לדת ומדינה‪.‬‬
‫מרצה אורח‪ :‬ירון דישון‪ ,‬מנהל הדרכה וחוקר במרכז אדווה‪.‬‬
‫‪.5‬‬

‫"שניים אוחזין"‬
‫פלורליזם בתקציב‪ :‬בחינה של חלוקת המשאבים העירוניים בין הקבוצות השונות‪ ,‬בעיניים ביקורתיות‪.‬‬
‫פתיחת אשנב‪ :‬ענבר בלוזר שלם‪ ,‬מנכ"ל רשות הרבים‪.‬‬
‫מרצה אורחת‪ :‬רחל עזריה‪ ,‬סגנית ראש העיר ירושלים‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫"לעבדה ולשמרה"‬
‫עמק הצבאים כמקרה מבחן‪ :‬סיור ושיחה עם אמיר בלבן (יתקיים ביום שישי)‪.‬‬
‫מנחה‪ :‬שי גולוב‪ ,‬קמפיינר חברתי מקצועי ‪ +‬פעילי המאבק‪.‬‬
‫בסיום הסיור תערך קבלת שבת בהנחייתה של הרב נועה סתת מנהלת המרכז הרפורמי לדת ומדינה‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫"חנוך לנער"‬
‫מערכת החינוך בישראל והשלטון המקומי‪ :‬כיצד פועלת מערכת החינוך ומה מקומו של השילטון המקומי‬
‫בתוכה‪ ,‬מגמות של אי שוויון בחינוך בישראל‪.‬‬
‫פתיחת אשנב‪ :‬למידת עמיתים‪.‬‬
‫מרצה‪ :‬רמי הוד‪ ,‬מנכ"ל המכללה החברתית כלכלית‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫"למה ירושלים תמיד שתיים?"‬
‫מדיניות כלכלית חברתית בירושלים המזרחית‪.‬‬
‫פתיחת אשנב‪ :‬למידת עמיתים‪.‬‬
‫מנחים‪ :‬צוות עיר עמים‪.‬‬

‫‪" .9‬ללמוד וללמד‪ ,‬לשמור ולעשות ולקיים"‬
‫התארגנות ופעולה‪ :‬התארגנות קהילתית ופרקטיקות של שינוי חברתי מקומי‬
‫מנחים‪ :‬תמיר ניר‪ ,‬חבר מועצת עיריית ירושלים ורב (סטודנט) קהילת אחווה בכרם‬
‫שי גולוב‪ ,‬קמפיינר חברתי מקצועי‪.‬‬
‫‪ .11‬תם ולא נשלם‬
‫סדנת סיכום קורס ‪.‬‬
‫צוות המכללה החברתית כלכלית והתנועה הרפורמית‬
‫*ייתכנו שינוים קלים בתכנית‬