ΤÀ ΜΟΓΛΕΝÀ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Α Ρ Ι Δ Α Ι Α

Γ’ περ. - Ετος 1ον – αρ. φύλ. 1 – Ιαν/ριος 2015 – Συνδρομή προαιρετική

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2015
Στις 25 Ιανουαρίου θα διεξαχθούν
πρόωρες βουλευτικές εκλογές.
Μέχρι στιγμής, μεταξύ των πολιτικών
κομμάτων που θα συμμετέχουν σε αυτές,
υπάρχουν και δυο καινούργια: Το Ποτάμι,
που συμμετείχε στις τελευταίες
ευρωεκλογές 2014, και το Κίνημα
Δημοκρατών Σοσιαλιστών που ίδρυσε προ
ημερών ο Γ. Παπανδρέου. Κανένα από τα
δυο αυτά κόμματα δεν κάνει αναφορές σε
μειονότητες στην Ελλάδα.
Από τα παλιά κόμματα, τα μόνα που
έχουν στο πρόγραμμα τους αναφορές σε
δικαιώματα μειονοτήτων, είναι η
Φιλελεύθερη Συμμαχία, με πρόεδρο τον
Γρ. Βαλλιανάτο, και Η Δράση, το κόμμα
που ίδρυσε ο Στ. Μάνος.
Κανένα άλλο κόμμα δεν αναφέρει
μειονότητες, εκτός από τη θρησκευτική
μουσουλμανική της Δ. Θράκης και, κατά
συνέπεια, τη Συνθήκη της Λωζάννης που
είναι μια διμερή συνθήκη μεταξύ της
Ελλάδας και της Τουρκίας: αυτή η συνθήκη
ρυθμίζει τα θέματα που προέκυψαν με την
ανταλλαγή πληθυσμών, στις δυο αυτές
χώρες, το 1923.
Σε καμία περίπτωση όμως αυτή η
συνθήκη δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι
ρυθμίζει θέματα εθνικών, γλωσσικών,
πολιτιστικών η θρησκευτικών μειονοτήτων
που υπάρχουν στην Ελλάδα. Πολλές
φορές, μάλιστα, η συνθήκη της Λωζάννης
δεν εφαρμόζεται σωστά από τις ελληνικές
κυβερνήσεις ούτε για την μουσουλμανική
τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης!!!
Το δίλημμα για κάθε Μακεδόνα στις
επόμενες εκλογές θα πρέπει να μετατεθεί
από το να στηρίξει ένα οποιοδήποτε κόμμα
που είναι ιδεολογικά πιο κοντά στις
πολιτικές του πεποιθήσεις, σε επιλογή ενός
κόμματος που θα δεσμεύεται να στηρίξει τα
δικαιώματα της μακεδονικής κοινότητας
όπως, επίσης, τα δικαιώματα όλων των
μειονοτήτων που υπάρχουν στην Ελλάδα.
Πολλά δημοκρατικά κόμματα, ειδικά της
κεντροαριστεράς, αναφέρουν τη
δημοκρατία, την ισότητα των πολιτών, την
ισονομία, το δικαίωμα στον ατομικό
αυτοπροσδιορισμό, στα ανθρωπινά
δικαιώματα, αλλά κανένα δεν δεσμεύεται
ότι, αν γίνει κυβέρνηση η συμμετέχει σε
κυβερνητικό συνασπισμό, θα
προχωρήσει στις ενέργειες για την
επικύρωση της Σύμβασης – Πλαίσιο του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την
προστασία των εθνικών μειονοτήτων, την
οποία η Ελλάδα έχει υπογράψει στις 22
Σεπτεμβρίου 1997, και την υπογραφή και
επικύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις
Περιφερειακές η Μειονοτικές γλώσσες.
Αυτές οι Συμβάσεις είναι η βάση όλων των
δικαιωμάτων των εθνικών μειονοτήτων και
κοινοτήτων στην Ευρώπη!
Οι Μακεδόνες Φεντεραλιστές έχουμε την
πεποίθηση ότι ήρθε ο καιρός που θα
πρέπει η ψήφος του κάθε Μακεδόνα να
μετρήσει και να έχει το βάρος που της
αξίζει. Δεν θα χαρίσουμε την ψήφο μας σε
κανένα ελληνικό κόμμα που δεν θα
δεσμευτεί ξεκάθαρα στο ζήτημα της
υπογραφής και επικύρωσης της
Ευρωπαϊκής Συνθήκης για της
Περιφερειακές η Μειονοτικές Γλώσσες και
την επικύρωση από την Βουλή της
Σύμβασης – Πλαίσιο του Συμβουλίου της

Ευρώπης για την προστασία των εθνικών
μειονοτήτων!
Ως Έλληνες πολίτες έχουμε δικαίωμα
ψήφου, αλλά ως Μακεδόνες δεν έχουμε
απολύτως κανένα νομικά εξασφαλισμένο
δικαίωμα! Καιρός είναι να
χρησιμοποιήσουμε την ψήφο μας όχι μόνο
ως Έλληνες πολίτες αλλά ως Μακεδονική
κοινότητα και να ψηφίσουμε ΜΟΝΟ τα
κόμματα που θα δεσμευτούν ότι θα
δεχτούν αυτό το αίτημα μας.
Αν δεν υπάρξει τέτοιο κόμμα, τότε δεν θα
μπούμε καν στο κόπο να ψηφίσουμε…. Ας
αποφασίσουν όλοι οι άλλοι Έλληνες
πολίτες για την τύχη αυτής της χώρας η
οποία αρνείται πεισματικά να αναγνωρίσει
την ύπαρξη μας και ο κάθε πολιτικός της
μας θυμάται μόνο στις εκλογές,
υποσχόμενος προσωπικές εξυπηρετήσεις,
κοινώς… ρουσφέτια!
Ας ακούσουν όλοι τη φωνή μας… έστω
και δια της απουσίας της, αυτή τη φορά!

ќе биде вклучена во владината коалиција, ќе
продолжи со активности за да се ратификува
Рамковната конвенција на Советот на
Европа за заштита на националните
малцинства, кој Грција го потпиша на 22
септември 1997 година, кон потпишување и
ратификација на Европската повелба за
регионални и малцински јазици. Овие
договори се основа на сите права на
националните малцинства и заедници во
Европа!
Македонците федералисти веруваат дека
дојде време гласот на секој Македонец да се
смета/вбројува ија има вредноста која ја
заслужува. Ние нема да им ги понудиме
нашите гласови на ниту една грчка партија
која нема јасно да се посвети на прашањето
за потпишување и ратификација на
Европската конвенција за регионални или
малцински јазици и ратификација од
парламентот на Рамковната конвенција на
Советот на Европа за заштита на на
националните малцинства!
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ
Како грчки граѓани, имаме право на глас,
но како Македонци ние немаме апсолутно
На 25 јануари ќе се одржат предвремени
никакви законски загарантирани права! Сега
парламентарни избори.
е време да годадеме нашиот глас во корист
Досега меѓу политичките партии кои ќе
на изборите но, не само како грчки граѓани
учествуваат, постојат две нови:
туку како Македонска заедница и да гласаме
„Реката“, кои учествуваа во последните
со поддршка само кон партиите кои ќе бидат
европски избори 2014 и „Движењето на
посветени да го прифатат ова наше барање.
социјалистички демократи“ основана пред
Ако не постои таква партија, не треба да
неколку дена, на Г. Папандреу. Ниту една од
влегуваме
во неволјата на гласањето за да
овие две партии немаат никакви референци
гласаме
...
Нека
сите други грчки граѓани
за малцинствата во Грција.
одлучуваат
за
судбината
на оваа држава која
Од старите партии, единствени со
упорно
одбива
да
го
признае
нашето
препораки за правата на малцинствата во
постоење
и
секој
политичар
ни
посветува
својата програма се "Либералната алијанса",
внимание
само
за
време
на
изборините
со кој претседава Гр. Валианатос и "Акција",
кампањи, ветувајќи лични услуги,
партијата основана од Ст. Манос.
вообичаено ... "rusfetia" (политички услуги)!
Ниту една друга партија не ги споменува
Дозволете ни бидеме гласни ... дури и со
малцинствата, особено на религиозни
своето
отсуство, овој пат!
муслимани во В. Тракија, што е
консеквентно со Договорот од Лозана, кој
е билатерален договор помеѓу Грција и
Турција: со овој договор се уредуваат
прашањата покренати од страна на
размена на населението, во овие две
земји, во 1923 година.
Во никој случај, сепак, овој договор не
Μετά από σιγή, αρκετών χρόνων λόγω
може да се смета како регулаторен за
«σοσιαλιστικών» Κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. και κυρίως
прашања од национален, јазичен,
του Οδοντιάτρου κ. Ρέπα, ως Υπουργού προεδρίας
културен или верски малцинства што
τότε, έκανε τα πάντα, ώστε η εφημερίδα μας
«ΜΟΓΛΕΝΑ» να μην μπορεί να κυκλοφορήσει, διότι
постојат во Грција. Многу често,
με εντολή του, όπως μας είπαν, μπλόκαρε τα ΕΛΤΑ!!!
всушност, Договорот од Лозана не
Αυτό θα πει Δημοκρατία! Σοσιαλισμός! Ελεύθερη
соодветно се спроведува од страна на
διακίνηση ιδεών! κτλ.
грчките власти, дури и за муслиманскоΕλλάς το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει…
турското малцинство во Западна
Η φωνή των ΜΟΓΛΕΝΩΝ ήταν μια δυνατή και
Тракија !!!
αγωνιστική
φωνή, όχι μόνο για την πόλη της Αριδαίας
Дилемата на секој Македонец на
και
την
Επαρχία
μας, αλλά και εκτός των συνόρων,
следните избори треба да се рефлектира
ήταν ένα Επαρχιακό φύλλο, που αγαπήθηκε απ’ όλα
во поддршка кон било која партија, која е
τα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας.
идеолошки поблиску до неговите /
Τα σχόλια των αναγνωστών μας ήταν κολακευτικά
нејзините политички ставови, за избор на
και θετικά, παρά το ελεγκτικό ύφος που είχε.
партија која ќе биде посветена на
Άνθρωποι απλοί, δημοσιογράφοι ημερήσιων
поддршка на правата на Македонската
εφημερίδων, σχολιαστές, Ιστορικοί και πολιτικές
заедница, како и правата на сите
προσωπικότητες έχουν εκφρασθεί με τα καλύτερα
малцинства што постојат во Грција.
λόγια. Ενδεικτικά αναφερόμαστε, στον Τάσο
Многу демократски партии, особено на Κωστόπουλο, στο βιβλίο του «ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ
централно-левата страна, зборуват за
ΓΛΩΣΣΑ» και στον αείμνηστο Πρόεδρο της
демократија, еднаквост на сите граѓани,
Δημοκρατίας ΚΩΝ/ΝΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ότι είναι το
дека се еднакви пред законот, право на
«καλύτερο επαρχιακό φύλλο» της Ελλάδος!
индивидуална самоопределба,
Ειπώθηκαν στον αείμνηστο ΓΕΩΡΓ. Ε. ΠΕΤΣΟ, Υπουργό
και επί πολλά έτη Βουλευτή του Νομού μας.
човековите права, но ниту една не се
обврзува дека доколку стане влада или

REISSUE
After a silence of several years due to "socialist"
PASOK governments and especially of the dentist
Mr. Repa, at that time as Presidency Minister,
who did everything he could to make our
newspaper "Moglena" not to be released because
of his orders, we are were told, by blockade of
ELTA !!!
This is called Democracy! Socialism! Free
movement of ideas! etc.
“Greece your greatness, has no end ...”
The voice of Moglena was a strong and militant
voice, not only for the city of Aridea and our
Province, but also across borders, it was a
District newspaper, loved by all layers of Greek
society.
The comments of our readers were flattering and
positive, despite the monitoring style it had.
Ordinary people, daily newspaper journalists,
commentators, historians and political
personalities have expressed with high praise.
Indicatively, Tassos Kostopoulos, in his book
"PROHIBITED LANGUAGE" and the late
President of the Republic KON /NOS
KARAMANLIS, that “it is the best provincial
newspaper" of Greece! This was said by late
GEORG. E. PETSOS, who was for many years
Minister and MP of our District.
It is true that “TA MOGLENA” was missed by
many good friends and after their pressured to us
for the reissuing became unbearable and after
much thought, we took the bold decision to
satisfy our good friends and, perhaps, make some
others worry and lose their sleep!
The time of reissuing is not relevant to the
current situation, the elections. Politically we will
always support democracy and its true
defenders. We will support the human rights of
all national minorities living in Greece!
We are firmly opposed to, Nationalism, racism,
which unfortunately exists in our country, where
some cultivate it, hierarchs and priests in the
Church, in schools some religionists Teachers
and professors with always a tolerance, of
course, by the STATE institutions!
Happy New Year, and may peace and love of
CHRIST to reign in the hearts of the whole
WORLD.

N. T.

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ
«ΤΑ ΜΟΓΛΕΝΑ» είναι αλήθεια ότι έλειψαν σε
πολλούς καλούς φίλους και η πίεση τους προς εμάς να
τα επανεκδώσουμε έγινε αφόρητη και μετά από πολύ
μελέτη πήραμε την γενναία απόφαση να
ικανοποιήσουμε τους καλούς φίλους μας και κάποιους
άλλους ίσως, να τους ανησυχήσουμε και χάσουν τον
ύπνο τους!
Ο χρόνος της έκδοσης δεν έχει σχέση με την
σημερινή κατάσταση, τις εκλογές. Πολιτικά πάντα θα
στηρίζουμε την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και τους αληθινούς
υπερασπιστές της. Θα στηρίξουμε τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα όλων των Εθνικών μειονοτήτων, που ζουν
στην Ελλάδα!
Είμαστε κάθετα αντίθετοι, στον Εθνικισμό,
ρατσισμό, που δυστυχώς υπάρχει στη χώρα μας, όπου
το καλλιεργούν κάποιοι, Ιεράρχες και παπάδες στην
Εκκλησία, στα σχολεία κάποιοι θρησκόληπτοι
Δάσκαλοι και καθηγητές με ανοχή βέβαια πάντοτε των
οργάνων της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!
Καλή Χρονιά, ειρήνη και η αγάπη του ΧΡΙΣΤΟΥ να
βασιλεύει στις καρδιές όλου του ΚΟΣΜΟΥ.
Ν. Τ.

ΤÀ ΜΟΓΛΕΝÀ

Σελίδα 2

Trendafilka Sandeva, η δικηγόρος των Μακεδόνων στα ελληνικά δικαστήρια

Ιανουάριας 1015

Υπέστη και ξυλοδαρμό για να μπορεί να είναι ιερέας

H Ελλάδα φοβάται τις υποθέσεις για την O Νικόδημος Τσαρκνιάς ηγείται της παράνομης
στην Ελλαδα Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας
επιστροφή των περιουσιών
της Iskra Koroveshovska

επιτρέπει την επιστροφή μόνο στους «Έλληνες το γένος»,
(δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ντνεβνικ» - Σκόπια, Μακεδονία - από τους πολίτες πού εγκατέλειψαν τη χώρα κατά τη
στις 24.11.2014 – σε ελεύθερη μετάφραση απο τα μακεδονικά)
διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Η κατάργησή του θα
σήμαινε ελεύθερη επιστροφή στα πατρικά σπίτια τους.
- Οι ελληνικές αρχές φοβούνται την εξέλιξη των υποθέσεων
για την επιστροφή των περιουσιών στους Μακεδόνες, οι
Σε μια ντουζίνα επέστρεψαν την ιθαγένεια οποίες κατασχέθηκαν μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο το 1949.
Δεν τους αρέσει η σοβαρή προσέγγιση της δουλειάς μου και στη συνέχεια τις περιουσίες
και δεν πίστευαν, γενικότερα, ότι θα έφτανα ως εδώ. Αυτά
ανέφερε σ τη "Ντνεβνικ" η δικηγόρος Trendafilka Sandeva, Η πληροφορία ότι κάποιες υποθέσεις είναι ήδη ενώπιον
η οποία έχει αναλάβει τις υποθέσεις των ιδιοκτησιών των των ελληνικών δικαστηρίων δεν σημαίνει ότι το έργο έχει
ολοκληρωθεί, αλλά ότι υπερέβησαν μήνες αναμονής,
Μακεδόνων που εκδιώχθηκαν από την Ελλάδα, και ότι
πριν λίγες εβδομάδες, σε μια προσπάθεια της να εισέλθει επίμονες αιτήσεις για έκδοση πιστοποιητικών που είναι
προϋπόθεση για την ιθαγένεια, το διαβατήριο, και τελικά
στη γειτονική χώρα , της αρνήθηκαν την είσοδο στα
στο δικαίωμα της επιστροφής της δημευμένης περιουσίας.
ελληνικά σύνορα.
Ο λόγος που έδωσαν οι Έλληνες συνοριοφύλακες ήταν ο Τα καλά νέα είναι ότι μια ντουζίνα άνθρωποι έχουν
καταφέρει να πάρουν την ιθαγένεια τους πίσω.
ίδιος, όπως και για όλους τους δημοσιογράφους και
- Οποίος δεν είχε στερηθεί την ιθαγένεια, επιτύχαμε σε
άλλους Μακεδόνες στους οποίους δεν επετράπη να
σύντομο χρονικό διάστημα να το αποδείξουμε και να γίνει
εισέλθουν στην Ελλάδα - ότι είναι εγγεγραμμένοι στο
η ανάκτηση της. Αυτό είναι ένα από τα χαμένα δικαιώματα.
εθνικό μητρώο της χώρας και αποτελούν «απειλή για τη
Όποιος την έχει απολέσει, τώρα μπορεί να προσβάλει την
δημόσια τάξη και ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και τις
απόφαση στα ελληνικά δικαστήρια κι ένας καλός αριθμός
διεθνείς σχέσεις. "
τέτοιων περιπτώσεων ήδη περιμένει την έκδοση
- Ποτέ δεν ήμουν μέλος των Μακεδονικών οργανώσεων
στην Ελλάδα, ούτε συμμετείχα σε οργανωμένες εκδηλώσεις απόφασης. Δηλαδή, αμφισβητήθηκε η ανάκληση, απλά
τους στην Φλώρινα και στην περιοχή. Αλλά, η προσήλωσή περιμένουν μια νέα απόφαση σχετικά με την επιστροφή
μου είναι πολύ επικίνδυνη για τις ελληνικές αρχές, ειδικά της ιθαγένειας. Το επόμενο βήμα για την ανάκτηση των
αφού κατέστη σαφές ότι δεν θα εγκαταλείψω την πρόθεσή χαμένων δικαιωμάτων θα είναι η επιστροφή του
να επιστραφούν τα κατασχεθέντα ακίνητα των Μακεδόνων δικαιώματος στην περιουσία - εξηγεί η Sandeva.
- λέει η Sandeva.

Η διαδρομή στα ελληνικά δικαστήρια
Τονίζει ότι το περασμένο έτος έχει δει την πρόοδο στην
διεκπεραίωση υποθέσεων, ότι ένας αριθμός υποθέσεων
έχει ήδη φτάσει στα ελληνικά δικαστήρια - ένα γεγονός
που δεν αρέσει σ τις αρχές εκεί. Σύμφωνα με τη Sandeva,
είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς να προβλεφθεί πόσο καιρό
θα πάρει η διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων, αλλά
είναι σίγουρη ότι είναι πολύ πιθανό να λάβει ένα θετικό
αποτέλεσμα.
- Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος της ΕΕ, το
δικαστικό της σύστημα έχει μακρά διάρκεια, πολύ
μεγαλύτερη από ό, τι σε εμάς, για παράδειγμα. Έτσι, μετά
την υποβολή της υπόθεσης, η αναμονή για τη πρώτη
εκδίκαση μπορεί να διαρκέσει δύο χρόνια. Αλλά,
βλέποντας το ρεαλιστικά, η διαδικασία αυτή σε κάθε χώρα
θα ήταν μακρά και κουραστική, επειδή είναι αναγκαία μια
μακρόχρονη περίοδος, πολυάριθμα και διάφορα έγγραφα εξηγεί η Sandeva.
Προσθέτει ότι είναι απαράδεκτο οι Μακεδόνες να μην
μπορούν να πάρουν πίσω την περιουσία τους, και, παρά
την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και πολιτικό
παρασκήνιο πίσω από όλα αυτά, είναι αποφασισμένη να
πάει μέχρι το τέλος.
- Πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι έχω την υποστήριξη
του προοδευτικού ελληνικού κοινού, για παράδειγμα, την
Ελληνίδα βουλευτή που έθεσε το πρόβλημα μου για την
επιστροφή μου από τα σύνορα, ενώπιων του
κοινοβουλίου στην Αθήνα. Μου δίνει επιπλέον δύναμη,
όπως η συνεργασία με δικηγόρους από τη Θεσσαλονίκη
που εργάζονται σε αυτές τις υποθέσεις - λέει η Sandeva.

Η ανεπιθύμητη
δικηγόρος

17.11.2014, 06:00
Συντάκτης: Δημήτρης Αγγελίδης

Στις 7 Νοεμβρίου, στις 11 το πρωί, ένα αυτοκίνητο με
πέντε επιβάτες περνούσε τα σύνορα της ΠΓΔΜ με την
Ελλάδα. Στον συνοριακό σταθμό Ευζώνων, έδωσαν τα
διαβατήριά τους για έλεγχο (και τα πέντε από την
ΠΓΔΜ) και περίμεναν. Υστερα από λίγο,
εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί και ζήτησαν από τη μία
επιβάτη, τη δικηγόρο Τρεντάφιλκα Σάντεβα, να τους
ακολουθήσει.
«Με πήγαν στον σταθμό και μου είπαν ότι δεν μπορώ
να μπω στην Ελλάδα, γιατί βρίσκομαι στη λίστα
απαγόρευσης εισόδου. Μου έδωσαν ένα χαρτί, αλλά
ήταν στα ελληνικά και σε μια γλώσσα που μου έμοιαζε
σερβικά, δεν την καταλάβαινα. Τους ρώτησα τι έκανα,
γιατί μου απαγορεύουν την είσοδο. Μου είπαν πως
ξέρω γιατί. Επέμεινα. Δεν έχω κινηθεί ποτέ εναντίον
της Ελλάδας, δεν έχω δημιουργήσει κανένα πρόβλημα,
δεν έχω καν μιλήσει εναντίον της χώρας. Είπα πως
είμαι απλά μια δικηγόρος που επισκέπτεται συχνά την
Ελλάδα, δυο και τρεις φορές τον χρόνο, άλλοτε για
δουλειά, άλλοτε για διακοπές, και που τώρα θέλει να
συνοδεύσει τους πελάτες της που χρειάζονται βοήθεια.
«“Ξέρετε εσείς”, μου ξαναείπαν», λέει η Τρεντάφιλκα
Σάντεβα στην «Εφ.Συν.». Καθώς δεν μπορεί να βρει
άλλη εξήγηση, υποθέτει πως η απαγόρευση εισόδου
οφείλεται πιθανότατα στον λόγο για τον οποίο
βρέθηκαν στην Ελλάδα οι τρεις πελάτες της (ο τέταρτος
επιβάτης ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου), αν και το
ελληνικό κράτος δεν έφτασε στο σημείο να
Διαφορετικά θα ήταν πριν από δέκα χρόνια απαγορεύσει την είσοδο σ’ αυτούς. Οι δύο γεννήθηκαν
στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1930, έφυγαν τη δεκαετία
του 1940 και στη συνέχεια τους αφαιρέθηκε η ελληνική
Ο κύριος λόγος που η διαδικασία της αποκατάστασης των ιθαγένεια, με βάση το ψήφισμα ΛΖ/1947 της Δ’
περιουσιών διαρκεί περισσότερο από 10 χρόνια είναι ότι Αναθεωρητικής Βουλής «περί αποστερήσεως της
δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις επί τη βάσει των Ελληνικής Ιθαγένειας προσώπων αντεθνικώς δρώντων
οποίων μπορεί να αποδειχθεί η κυριότητα ή η δήμευση των εν τω εξωτερικώ», όπως και σε περισσότερους από 56
περιουσιακών στοιχείων.
χιλιάδες Ελληνες που έφυγαν για την ανατολική
- Οι υποθέσεις αυτές είναι μοναδικές στο είδος τους, στον Ευρώπη στα τέλη της δεκαετίας εκείνης.
Ο τρίτος είναι παιδί ανθρώπου που του αφαιρέθηκε με
κόσμο. Σε όλες τις άλλες χώρες, η επιστροφή της
τον ίδιο τρόπο η ελληνική ιθαγένεια.
περιουσίας γίνεται σχετικά γρήγορα, διότι υπάρχουν

αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και καταδικαστικές
αποφάσεις, για παράδειγμα, ότι έγινε γενοκτονία ή βίαιη
απέλαση, ανάκληση κ.α., και με βάση αυτά απαιτείται και
αποδεικνύεται η κυριότητα, ώστε να επιστραφούν οι
περιουσίες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ούτε μια καταδίκη
για γενοκτονία και από αυτό απορρέουν τα πάντα. Αλλά
αυτό δεν θα διαρκέσει επ 'άπειρον - αισιοδοξεί η Sandeva.
Μια άλλη αρνητική αιτία είναι ότι για περισσότερα από
δέκα χρόνια, λέει η δικηγόρος, ο νότιος γείτονάς επηρεάζει
τους πρόσφυγες να μην επιδιώξουν να πάρουν τις
περιουσίες τους πίσω, μέσω, π.χ., ανθρώπων του. Η
αποστολή αυτών ήταν να θεωρούν οι πρόσφυγες ότι δεν
θα έπρεπε να ξεκινήσουν τις διαδικασίες, εξηγώντας τους
ότι οι πιθανότητες να επιτύχουν είναι ελάχιστες και δεν θα
είναι ποτέ σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ελληνικές αρχές.
Παρά την αισιοδοξία που επικρατεί στη Sandeva, οι
εξόριστοι Μακεδόνες δεν πιστεύουν πλέον ότι θα
επιστρέψουν στις πατρικές τους εστίες. Ο λόγος είναι ότι
εξακολουθεί να ισχύει ο ρατσιστικό νόμος του 1982 που

Το πληρεξούσιο
Οι άνθρωποι αυτοί διεκδικούν να ακυρωθεί η
αφαίρεση της ιθαγένειάς τους, προϊόν ψυχροπολεμικής
πρακτικής που είχε κύριο στόχο κομμουνιστές και
μειονοτικές ομάδες και συνέπειες που συνεχίζονται
μέχρι σήμερα, καθώς ο νόμος που κατάργησε το
ψήφισμα του 1947 εξαίρεσε τους μη Ελληνες κατά το
γένος από τη δυνατότητα ανάκτησης της ιθαγένειας
και τον επαναπατρισμό τους.
Ετσι λοιπόν, στις 7 Νοεμβρίου, οι τρεις πολίτες της
γειτονικής χώρας είχαν ραντεβού στην Ελλάδα με
Ελληνες δικηγόρους (από το Ελληνικό Παρατηρητήριο
των Συμφωνιών του Ελσίνκι), ώστε να υπογράψουν το
αναγκαίο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που
θα τους επιτρέψει να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης της
αφαίρεσης ιθαγένειας στα διοικητικά δικαστήρια.
Καθώς δεν μιλούν ελληνικά ούτε άλλη ξένη σ’ αυτούς
γλώσσα, η παρουσία της δικηγόρου τους τους ήταν
( συνεχ. σελ. 3 )

Δημοσιεύθηκε 10/27/2014 - 5:22. Ενημερώθηκε
27/10/2014 - 20:20

Τι σημαίνει για έναν πιστό, τότε, να ακούσει
ένα κήρυγμα στη μητρική του γλώσσα;
- Σε ένα πιστό, αυτό μπορεί να προσφέρει
κάποια γαλήνη, όταν ακούσει τις λειτουργίες
στη μητρική του γλώσσα. Αν η λειτουργία είναι
σε μια ξένη γλώσσα, είναι σαν να έρχεται σε
έναν οίκο όπου όλοι μιλούν μια γλώσσα που δεν
καταλαβαίνει. Θα φύγει από τον οίκο χωρίς την
αίσθηση της χαράς μέσα του.
Ο γέροντας δείχνει σκεπτικός. Κοιτάζει έξω
από το παράθυρο τα αυτοκίνητα που περνούν
στο φαρδύ δρόμο.
- Η Εκκλησία είναι ένας τόπος συνάντησης
όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκφράσουν τη
θλίψη τους και τη χαρά τους. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι οι Μακεδόνες που
μετανάστευσαν στον Καναδά, για παράδειγμα,
έχουν τη δική τους εκκλησία στη δική τους
γλώσσα. Η κοινότητα, μέσω της προσφοράς της
Εκκλησίας της, μπορεί να διατηρήσει τον
πολιτισμό και τις παραδόσεις ζωντανές.
Η αίθουσα συναθροίσεων θα πρέπει να
μετατραπεί σε εκκλησία
Στη μικρή πόλη της Αριδαίας, που βρίσκεται
περίπου εκατό χιλιόμετρα βορειοδυτικά της
Θεσσαλονίκης, ο Τσαρκνιάς συνεχίζει το
χτίσιμο μιας εκκλησίας. Ο μόνος τρόπος για να
πάρει άδεια οικοδόμησης ήταν να δηλώσει το
κτίριο ως αίθουσα συναθροίσεων.
Τώρα, η λεγόμενη αίθουσα συναθροίσεων έχει
σχεδόν τελειώσει. Το επόμενο βήμα είναι ότι οι
αρχές θα εξετάσουν αν το κτίριο
ανταποκρίνεται στα ισχύοντα πρότυπα για την
λειτουργία μιας αίθουσας συναθροίσεων, έτσι
ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να συνδεθεί η
γραμμή ηλεκτρικής ενέργειας στο κτίριο. Τότε,
θα αισθανθεί ελεύθερος να σηκώσει ένα σταυρό
στην οροφή και να διακοσμήσει την αίθουσα ως
εκκλησία.
Ο αγώνας για να λάβει την άδεια να λειτουργεί
ως εκκλησία
Ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Τσαρκνιάς ελπίζει
να είναι σε θέση να κάνει το πρώτο κήρυγμα
του στα Μακεδονικά, το επόμενο έτος.
- Η πραγματική μάχη είναι να πάρει την άδεια
να λειτουργεί ως εκκλησία. Θέλω, επίσης, να
ανοίξω όλες τις εκκλησίες που στέκονται τώρα
κενές στα μακεδονικά χωριά και να ξεκινήσει η
μακεδονική δραστηριότητα σε αυτές. Στην
Αριδαία δεν είναι μυστικό μεταξύ των κατοίκων
ότι το κτίριο είναι μια εκκλησία.
- Όποιος εργάζεται στη δημοτική διοίκηση
γνωρίζει για την εκκλησία. Ακόμη και η
αστυνομία γνωρίζει γι 'αυτό.
Δεν φοβάστε για το τι θα μπορούσε να συμβεί;
- Όχι, όχι μετά από όλα όσα έχω περάσει, λέει ο
Τσαρκνιάς και γελά. Πιστεύω ότι η ΕΕ με
βοήθησε μέχρι ένα σημείο, αλλά θα μπορούσε
να κάνει πολύ περισσότερα για την προώθηση
της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Σκοπεύω να
συνεχίσω να αγωνίζομαι και ελπίζω ότι μια
μέρα θα επιτευχθεί ο στόχος μου.

Ο Αρχιμανδρίτης Νικόδημος Τσαρκνιάς είναι
ένας από τους πιο εξέχοντες ακτιβιστές της
Μακεδονίας στην Ελλάδα. Ηγείται μιας
παράνομης Μακεδονικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας.
Ένας ηλικιωμένος άντρας με μακριά άσπρα
μαλλιά και μακριά γενειάδα κάθεται μπροστά
μου. Είναι ντυμένος στα μαύρα, με το μακρύ
ράσο της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Με την πρώτη
ματιά, δεν μοιάζει για ακτιβιστής, αλλά αυτός
είναι ο άνθρωπος πίσω από τη παράνομη στην
Ελλαδα Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.
- Όσον αφορά την λειτουργία, είναι ακριβώς η
ίδια όπως και σε κάθε ορθόδοξη εκκλησία
οπουδήποτε στον κόσμο. Το μόνο πράγμα που
χωρίζει αυτή την εκκλησία από την Ελληνική
Ορθόδοξη είναι ότι η λειτουργία γίνεται στα
Μακεδονικά, εξηγεί ο Αρχιμανδρίτης
Νικόδημος Τσαρκνιάς.
Πριν δώδεκα χρόνια, ο Τσαρκνιάς ήταν ιερέας
της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Τα
προβλήματα άρχισαν όταν οι συνάδελφοι του
ανακάλυψαν ότι κήρυττε στα Μακεδονικά, σε
μικρά χωριά της βόρειας Ελλάδας. Ο Τσαρκνιάς
μηνύθηκε για τη χρήση του μαύρου ράσου. Με
αυτόν τον τρόπο, προσπάθησαν να τον
εκδιώξουν από την εκκλησία.
Το ράσο που κοστίζει 50 000 €
Η δίκη ξεκίνησε και ο Τσαρκνιάς κατέθεσε στο
δικαστήριο ένα έγγραφο. Είπε ότι ήταν ένα
θρησκευτικό πρόσωπο της Μακεδονικής
εκκλησίας που ανήκει σε άλλη λατρεία. Το
δικαστήριο δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, γιατί
η ελληνική νομοθεσία ορίζει ότι μόνο οι ιερείς
μπορούν να φορέσουν το ράσο και το έγγραφο
έδειξε ότι ο Τσαρκνιάς, εκ των πραγμάτων, ήταν
ιερέας. Στο τέλος, πήρε την άδεια να
χρησιμοποιήσει το ράσο.
-Παρ 'όλη την πίεση, όλος ο ξυλοδαρμός και
όλες τις ημέρες που πέρασα στη φυλακή, εγώ
δεν αμφέβαλα για το έργο μου.
- Η δίκη ήταν μακρά και δαπανηρή, επειδή
πέρασα από περίπου 14 διαφορετικές
δικαστικές διαδικασίες. Χρειάστηκαν
περισσότερα από 4 έτη πριν πάρω την άδεια να
φορέσω το ράσο μου, λέει ο Τσαρκνιάς.
Η απόφαση πιθανώς προήλθε κάτω από την
πίεση των οργανώσεων για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Ο Τσαρκνιάς ταξίδεψε στο
Ελσίνκι, τη Γενεύη και τη Βαρσοβία,
προκειμένου να προωθήσει την υπόθεση του σε
διάφορες οργανώσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Μετά από αρκετά χρόνια, ταξίδια
και δίκες που είχε, ο Τσαρκνιάς κατέβαλε
συνολικά 50 000 ευρώ, προκειμένου να φορεί το
μαύρο ράσο.
Είναι δύσκολο να καταλάβουμε πώς ένα ράσο
αξίζει τόση προσπάθεια, και πιο ήταν τελικά το
κέρδος για σας να φτάσετε τελικά να το φοράτε;
- Για μένα ήταν μια τεράστια νίκη, διότι
ονειρευόμουν να φορέσω αυτό το ράσο από τότε
που ήμουν παιδί. Παρ 'όλη την πίεση, όλος ο
http://svenska.yle.fi/artikel/2014/10/27/han-togξυλοδαρμός και όλες τις ημέρες που έχω
stryk-att-fa-vara-prast
περάσει στη φυλακή, εγώ δεν αμφέβαλα για το
έργο μου. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό που
(Σε ελεύθερη μετάφραση απο κείμενο στα σουδικά)
κάνω. Αυτό το θεωρώ ως μια μεγάλη νίκη, όχι
μόνο για μένα αλλά για όλους τους Μακεδόνες.
Η εκκλησία μπορεί να σώσει τον Μακεδονικό
ΤÀ ΜΟΓΛΕΝÀ
πολιτισμό
Επειδή οι Μακεδόνες δεν είναι μια επίσημα
Διμηνιαια Μαχητική Εφημερίδα που
αναγνωρισμένη μειονότητα, στερούνται των
εκδίδεται στην Αριδαία
γλωσσικών δικαιωμάτων. Επιπλέον, η ομάδα
είναι ένα αγκάθι στο μάτι του ελληνικού
◊ ● ◊
κράτους για μεγάλο χρονικό διάστημα, που
οφείλεται σε ιστορικούς λόγους. Υπήρξαν
Συντάσσεται απο Επιτροπή
εποχές μάλιστα που τους απαγορευόταν να
Υπεύθυνος σύμφωνα με το νόμο
μιλούν τη γλώσσα στο δρόμο.
Γιατί είναι σημαντικό για τους Μακεδόνες να
Νικόλαος Α.Τσαρκνιάς
έχετε τη δική σας εκκλησία;
- Για τους Μακεδόνες, είναι εξαιρετικά
σημαντικό να έχουμε μια εκκλησία στη δική
μας γλώσσα, διότι αύτη υπήρχε για πολλούς
Αγ. Σοφίας 13 – 58400 Αριδαία
αιώνες, ακόμη και κατά τη διάρκεια της
Τα κείμενα που υπογράφονται εκπροσωπούν τις
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τότε που η
προσωπικές απόψεις των συντακτών
περιοχή της Μακεδονίας έγινε μέρος της
Ελλάδας, πραγματοποιούνται όλες οι
λειτουργίες της εκκλησίας μόνο στα ελληνικά.

Ιανουάριος 2015

Κρίσεις και σχόλια
Πρέπει να γίνει ο Χωρισμός
Η Εκκλησία της Ελλάδος, είναι η μοναδική
ΕΚΚΛΗΣΙΑ στον κόσμο που είναι υπό την
προστασία της Πολιτείας και οι αποφάσεις, της Ιεράς
Συνόδου, γίνονται νόμοι του Κράτους επίσης και
όλες οι αποφάσεις των Μητροπολιτικών
Συμβουλίων! Επίσης οι Μητροπολίτες πρωτού
ενθρονισθούν στις Μητροπόλεις των, ορκίζονται,
πρώτον υπό τον Πρόεδρο της Ελ. Δημοκρατίας και
απολαμβάνουν κάθε κοσμικής τιμής! Το ίδιο έκανε
και ο ΧΡΙΣΤΟΣ!!!
Από το 1974 και εντεύθεν, τα λεγόμενα σοσιαλιστικά
κόμματα η της Αριστεράς έλεγαν στις διακηρύξεις
τους, ότι αν κάποτε έρχονταν στην εξουσία θα
έκαναν τον χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, δυστυχώς
όλα ήταν ένα ψέμα! Για την Δεξιά , ξέρουμε πάντα
ήθελε την Εκκλησιά δίπλα της, για τους ψήφους. Οι
παπάδες δουλεύουν με το αζημίωτο, όλοι οι νόμοι
«περί ολιγογραμμάτων παπάδων» και όλα εκείνα τα
σκανδαλώδη, κονδύλια περί διπλών μισθών για «το
άθλιο παπαδαριό», όπως έλεγε ο ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
Αυγουστίνος, τους ψήφισε η Δεξιά και επί Σεραφείμ
Τίκα, ο σοσιαλιστής Ανδρέας Παπανδρέου, που θα
χώριζε την Εκκλησία από την Πολιτεία!!! Πιο μεγάλοι
ψεύτες από τους Σοσιαλιστές δεν υπάρχουν.
Η Εκκλησία αν θέλει να υψωθεί πνευματικά, και να
μην παίζει τα «εν ου παικτοίς» συρόμενη υπό των
πολιτικών πρέπει, μόνη της να επιδιώξει τον
χωρισμό και όχι να φωνασκεί από τους άμβωνες, ως
ο Θες/νίκης ΑΝΘΙΜΟΣ, που φανατίζει τον Λαό και
ενσπείρει φόβο και μίσος, που είναι ξένα προς την
αποστολή του.
Οι Ανατολικές Εκκλησίες, όπως της Ρουμανίας,
Ρωσίας, Σερβίας κτλ, άνθισαν μέσα στον
Κομμουνισμό, ιδε βιβλίο του μακαριστού Ιερων.
Κωτσώνη, «Η Εκκλησία της Ρουμανίας», όπου
ανθίζει, υπό καθεστώς Τσαουσέσκου!!!
Αλλά ο σίγουρος μισθός, κυρίως τα μικρόφωνα και οι
παρελάσεις τι θα γίνουμε χωρίς αυτά; Τα λόγια του
φτωχού ΝΑΖΑΡΑΙΟΥ, δύσκολα μπορούν να
ριζώσουν στις καρδιές των ΑΝΘΙΜΩΝ και αν ζούσε ο
γέροντας του, ο Κοζάνης Διονύσιος θα έλεγε «δεν
ξέρω αν ο Θεός μου συγχωρέσει, που πρότεινα για
Επίσκοπο τον Άνθιμο Ρούσα!» Γνωρίζει τα
παραπάνω λόγια και για ποιους πλέον, μακαριστούς
Μητροπολίτας τα είπε!

_________________________________________

Η ανεπιθύμητη δικηγόρος
(συνεχ. απο σελ. 2)
αναγκαία για να διευκολυνθεί η υπογραφή
των πληρεξουσίων και η συνεννόηση με
τους Ελληνες δικηγόρους.
«Είναι, νομίζω, προφανές πως η
απαγόρευση εισόδου στη δικηγόρο θέλει να
την τιμωρήσει για την ανάμειξή της στην
υπόθεση και να της στείλει το μήνυμα πως
παρόμοιες ενέργειες δεν είναι αρεστές», λέει
στην «Εφ.Συν.» ο Παναγιώτης Δημητράς
από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των
Συμφωνιών του Ελσίνκι.
Στο εστιατόριο
«Διαφαίνεται πως οι αστυνομικές αρχές
πήραν την απόφαση αυτή για να
αποτρέψουν ανάλογες προσφυγές στην
ελληνική δικαιοσύνη», σημειώνει σε
ερώτησή της στους υπουργούς Εξωτερικών,
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης η
βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Γιαννακάκη,
ρωτώντας μεταξύ άλλων αν θα διαταχθεί
πειθαρχική και δικαστική έρευνα.
Οσο για την Τρεντάφιλκα Σάντεβα, που
πέρασε την 7η Νοεμβρίου στο εστιατόριο
του συνοριακού σταθμού, περιμένοντας
τους πελάτες της να επιστρέψουν από τη
μονοήμερη επίσκεψή τους στην Ελλάδα,
δηλώνει απορημένη. «Αλήθεια σας το λέω,
δεν έχω πει ποτέ κακό για την Ελλάδα. Το
μόνο που νιώθω σήμερα είναι
απογοήτευση», μας λέει.
Στα ελληνικά και στα σερβικά είναι
γραμμένο το έγγραφο της απαγόρευσης
εισόδου που έδωσε το Α.Τ. Ευζώνων στην
Τρεντάφιλκα Σάντεβα, με αιτιολογία ότι
«έχει καταχωρηθεί ανεπιθύμητη στο εθνικό
μητρώο». Το έγγραφο πληροφορεί την
ενδιαφερόμενη ότι «μπορεί να ασκήσει
προσφυγή κατά της απόφασης άρνησης
εισόδου». Μόνο που αυτή η πληροφορία δεν
φτάνει στον προορισμό της, καθώς η κ.
Σάντεβα δεν μιλά ούτε σερβικά ούτε
ελληνικά. Πρόκειται ασφαλώς για άλλον
έναν παραλογισμό του ελληνικού κράτους:
καθώς δεν αναγνωρίζει την ονομασία της
γλώσσας της γειτονικής χώρας, και να
απευθύνεται στους πολίτες της χώρας αυτής
σε γλώσσα άλλη από αυτήν που κατανοούν.
http://www.efsyn.gr/arthro/i-anepithymitidikigoros

ΤÀ ΜΟΓΛΕΝÀ

Σελίδα 3

Η ελληνική, μια διαχρονική γλώσσα 3.500 ετών!!!
Την Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε
στη Κομοτηνή το «Συνέδριο για την Θράκη, για τη
Γλώσσα και την Εθνική Ενότητα», στο οποίο, μεταξύ
άλλων, παρουσιάζονται τα έξης:.....
«Η διημερίδα φέρνει στην Κομοτηνή ακαδημαϊκούς,
διπλωμάτες, πανεπιστημιακούς κ.α. που δύσκολα θα
μπορούσαν να συναντηθούν στο ίδιο τραπέζι
συζήτησης: Α. Κουνάδης, Δ. Σκαρβέλης, Β. Φίλιας, Γ.
Παναγιωτόπουλος, Χρ. Γιανναράς, Ε.
Μικρογιαννάκης, Θ. Στοφορόπουλος, Σ. Καργάκος,
Π. Νεάρχου, Κ. Χολέβας κ.α.
Η κοινωνία της Θράκης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει
τις απόψεις των προαναφερθέντων και πολλών
ακόμη σημαντικών ανθρώπων του πνεύματος, οι
οποίοι θα καταδείξουν την γενική άρρηκτη σχέση
γλώσσας και έθνους αλλά και την ειδική διάσταση
του θέματος στη Θράκη.»
Και … «Όταν πολλές άλλες , ακόμη και μεγάλες
χώρες, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιαπωνία, η
Ρωσία, θεώρησαν αναγκαία τη συνταγματική
προστασία της γλώσσας τους, δεν μπορεί η Ελλάδα
να μη το πράξει, όταν έχει το προνόμιο μιας
διαχρονικής γλώσσας 3.500 ετών.»
Τους λόγους γιατί επιλέχτηκε η Κομοτηνή ως τόπος
για την διεξαγωγή αυτού του συνεδρίου, δεν θα την
εξετάσω εδώ, αν και «σηκώνει» πολύ συζήτηση,
ειδικά αν δούμε ποιοι ήταν οι βασικοί συζητητές!
Αυτό όμως που θα σχολιάσω είναι το γεγονός ότι η
ελληνική γλώσσα παρουσιάζεται με διαχρονικότητα
3.500 ετών!!!
Όσον αφορά την «άρρηκτη σχέση γλώσσας και
έθνους», πιστεύω ότι πρέπει να διευκρινιστούν
πολλά, όταν μιλάμε για ελληνική γλώσσα και
ελληνικό έθνος: για ποια ακριβώς ελληνική γλώσσα
μιλάμε και για ποιο ελληνικό έθνος; Αν θέλουμε να
μιλήσουμε για την αρχαία ελληνική, τότε μπορούμε
να πούμε ότι το αρχαίο ελληνικό έθνος ήταν άρρηκτα
δεμένο με αυτήν. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε για
το νέο-ελληνικό έθνος (αυτό που υπάρχει από την
ίδρυση του ελληνικού κράτους), τότε τα πράγματα
μπερδεύονται…
Γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα του 19ου αιώνα οι
κάτοικοι της μιλούσαν πληθώρα γλωσσών μεταξυ
των οποιων δεν ήταν η ελληνική, αλλά και τα
ελληνικά που μιλούσαν (η λεγόμενη “μαλλιαρή”)
σχεδόν καμία σχέση δεν είχε με τα αρχαία ελληνικά,
αλλά ούτε καν με τη Κοινή ελληνική που
καθιερώθηκε στην Μακεδονική αυτοκρατορία του Μ.
Αλέξανδρου. Εδώ παραθέτω ένα μικρό δείγμα της
ελληνικής γλώσσας που μιλούσε «το πόπολο» (ο
λαός), τότε, στη Πελοπόννησο (Μοριάς):
Δώμου = Δώσε μου
Μπίζα = Αρακάς
Μάπα = Λάχανο
Μινάρας = μαλάκας
Χοντρομπίγουλη = φιδές
Τουτουμάκια = Μακαρονάκι κοφτό (χυλοπίτες)
μαντορίνια = μανταρίνια
Αραποσίτι = Καλαμπόκι
Γορδόνια = κορδόνια
Κουρκουσάλι = χαλάζι
Ξεμπουντουλωμός = Χαλασμός (αέρας, βροχή)
Τσουρούλια = τρέχει γρήγορα, μαλλιά κουβάρια
Στάει = Στάζει (χύνεται)
Πορτόνι = Αυλόπορτα
Στουμπήχτηκα – Στούμπηγμα = Χτύπησα, μελάνιασα
Ξεήγκλωτο = ξεχειλωμένο
Τάντινο = λεπτό, ευαίσθητο
Μερελό = τρελό
Μπανταβό = χαζό
Τσερλιό = διάρροια
κάλιασε = έτυχε
σπίνωσέ το = βάλτο πιο σιγά, χαμήλωσέ το
(ραδιόφωνο
κοκότα = καρούμπαλο
ψιλικά = μυρωδικά
Λιανά = ψιλά (χρήματα)
πέσε = πες
χάμω = κάτω
ντωτό = χαλαρό
μπαμπουλωμένος = κουκουλωμένος
καμιανού = κανενός
πιλαλάω = τρέχω
ξεσβουρτσίστηκα = έπεσα, τσακίστηκα
καλικούτσα= παίρνω κάποιον στην πλάτη
έγκωσα = χόρτασα
σκούρα = παντζούρια
κουντράω = τρακάρω χτυπάω
πούμωμα, πούμωσα = κρύωμα, κρύωσα
έκιωσα = τελείωσα
έντωσα = τέντωσα έδεσα
τσούπα = κοπέλα
ταγιαντριός = Του Αγίου Ανδρέα!!!!
Τσιμπίπo = σταφύλι
Ερεψε = αδυνάτισε (βλπ.το ρεμένο)
Καλικατζούρες = άσχημα γράμματα
Ήσαντε= ήταν
Κατσιφάρα = ομίχλη, πούσι
Λιακωτό = ταράτσα
Γούβα = Λακκούβα
Αφερεμένο = χαζό
Πίστρωσε με = σκέπασε με
Κούτσαβλος = κουτσός
Λέρα = βρωμιά (λέρα πέτσα)
Σακαφλιόρα = άσχημη,ξερακιανή γυναίκα

Σκαμπίλια = σφαλιάρες
κοκκινογούλια = παντζάρια
ξεμπουρίζω = παρασέρνω (τον ξεμπούρισε)
σομάρα = κομάρα (έχω μιά...σομάρα απόψε)
Τίρα =κοιτα
σκουτί=πανι παλιο
μπούζι = κρύος, παγωμένος
μπαίγνιο = γελοίος, περίγελος
Λούμπα=Λακούβα με νερό
Αλιάδα = η σκορδαλιά
Αχινέος =ο αχινός
Χάβαρο = η αχιβάδα
Πλανιδού =η γυναίκα πού μαζεύει τα πλανίδια
Μιναροκεφτές = παράγωγο απο το μινάρας
Μαλακαντρέας = συνοδευτικό τού Ανδρέα
Μπαγιόκο = τα αρκετά χρήματα
Φοντάνα = ο δημόσιος κρουνός
Αρούκατος=αδέξιος...
Ποδέσου= φόρεσε παπούτσια,
Καίνοσε ή Κένοσε=στρώσε τραπέζι
Ρέλλο = στρίφωμα
Τουτουμάκια: χυλοπίτες
Μετζάστρα= μισόκλειστα (παραθυρόφυλλα)
μποναγράτσια= κουρτινόξυλο
κεψές= τρυπητή κουτάλα
ντένομαι= ντύνομαι
έδωκα= έδωσα
φιόρα= λουλούδια
σίγλος= κουβάς
απίστομήθηκα= έπεσα κάτω
απίστομα= ανάσκελα
σέσκλα= σέσκουλα
μπλουγούρι= πλιγούρι
ανάκαρα= αντοχή
σαβουρώνω= τρώω ακατάσχετα
λουμίνια=φυτιλάκια
μιναριστός=φραπέ
ποκάμισο=πουκάμισο
θα κάνει καιρός=θα κάνει κακό καιρό
καψερός=καημένος
κατσούλα=κουκούλα
κατουρίστηκα = κατούρησα
η κάδη = ο κάδος
μεσάλα = τραπεζομάντηλο
νευριάστηκα = νευρίασα
Σκοτισαρχίδης= πολύ ενοχλητικός
Σκιάχτηκα= φοβήθηκα
Σκλεπού = η ασχημη γυναίκα
Κοτέτσενα = αυτή πού ασχολείται με κότες
Μπαρπουτσέλι = το μικρό μπαρμπούνι
Σαρδελί = το σαρδελάκι
Βοϊδογλιψά= φύτρες μαλλιών
μακεδονιση=μαιντανος
κοκοροβι=χοντρο χαλαζι
πραματα-ζα=τα προβατα
Μέσκουλα-Μεσκουλιά=Μούσμουλο (φρούτο)Μουσμουλιά(δέντρο)
απίδι = αχλάδι
(ν)ταμιζάνα = μπουκάλα για κρασί κυρίως αλλά και
για λάδι
σούφρα = πισινός
σουφρώνω = κλέβω
κατσαμαλίδα, κατσαμάλιασα = όταν από το κρύο η
επιδερμίδα γίνεται με σπυράκια, σαν την πέτσα από
το κοτόπουλο
φοντανιέρα = το σκεύος με καπάκι που βάζουμε για
φύλαξη ή σερβίρισμα τα φοντάν (γλυκά)
μαμαλίγκα, παπαλίνα = τα μικρά ψαράκια - γόνος
(γαβράκια - μαριδούλα...)
μαχαλάς = γειτονιά (στον Επιτάφιο έγινε μάχη από
τα παιδιά του πάνω μαχαλά με τον κάτω μαχαλά)
Έτσι, λοιπόν, μιλούσαν οι Έλληνες πριν αρχίσουν να
πηγαίνουν σχολείο και να μαθαίνουν να μιλούν την
τεχνιτή επίσημη λόγια γλώσσα του κράτους (η οποία
άλλαξε αρκετές φορές από την ίδρυση του).
Στη νεοελληνική γλώσσα, σήμερα, παρουσιάζεται,
επισης, ένα περίεργο φαινόμενο, ίσως μοναδικό
στον κόσμο: μια σύγχρονη γλώσσα να αποτελείται,
στην ουσία, από δυο! Δηλαδή, οι Έλληνες δεν μιλούν
την «μαλλιαρή» κωδικοποιημένη, με γραμματική,
συντακτικό και φωνητική, αλλά την δημοτική που
είναι ένα περίεργο μείγμα στο οποίο υπάρχουν
τουλάχιστον 2 λέξεις για κάθε αντικείμενο! Κάποια
παραδείγματα μπορείτε να διαβάσετε
εδώ:τραγούδι/άσμα, σπίτι/οικία, φωτιά/πυρ,
ψωμί/άρτος, ψάρι/ιχθύς, νερό/ύδωρ, πόρτα/θύρα,
κόρη/θυγατέρα, θάλασσα/πέλαγος, λουλούδι/άνθος,
κρασί/οίνος, άλογο/ίππος, κτλ. Δηλαδή, η
νεοελληνική γλώσσα είναι δυο γλώσσες σε μια,
όπως λέμε σαμπουάν και κοντισιονερ 2 σε 1!!! Αν
όμως λάβουμε υπόψη μας και όλες τις νεο-ελληνικές
διαλεκτούς, όπως τη ποντιακή, την κρητική, την
κυπριακή, την επτανησιακή, κτλ, τότε θα είχαμε
πληθώρα ελληνογενών γλωσσών, αν όλες αυτές οι
διαλεκτοι αποτελούσαν επίσημες γλώσσες κρατών!
Αλλά, και πάλι, δεν θα μιλούσαμε για διαχρονικότητα
της ελληνικής, αλλά για ποικιλία ελληνογενών
γλωσσών οι οποίες όμως δεν θα μπορούσαν να
αποτελέσουν απόδειξη της «άρρηκτης σχέσης
γλώσσας και ελληνικού έθνους». Θα υπήρχε η ίδια
ποικιλία που διαφοροποιεί όλα τα έθνη που, για
παράδειγμα, μιλούν λατινογενείς η σλαβικές
γλώσσες: σε καμία περίπτωση η ομοιότητα αυτών
των γλωσσών μεταξύ τους δεν αποδεικνύει την
άρρηκτη σχέση των αρχαίων γλωσσών, από τις
οποίες προέρχονται, με τα σύγχρονα έθνη, ούτε τη
διαχρονικότητα αυτών, αλλά ούτε την ομοεθνία των
ομιλητών τους.

Ένα προικοσύμφωνο του 1671, στη Σύρο, μαρτυρεί
ότι η μαλλιαρη ελληνική γλώσσα ήταν κατανοητή
από τους Συριανούς, οι οποίοι τη χρησιμοποιούσαν
στο γραπτό λόγο, με αυτόν τον απίθανο τρόπο!

Προικοσύμφωνο της Σύρου από το 1671!!!
Από τα αρχεία της Νομαρχίας Κυκλάδων το
ακόλουθον προικοσύμφωνον.
Εν έτει 1671 μηνί Ιανουαρίω ημέρα δεκάτη εν
Σύρω.
εν ονόματι της Αγίας Τριάδος και της Κοκκίνης
προστάτιδος της νήσου Σύρου Προκοσύμφωνον
της πρώτης μας κόρης και της θυγατρός του
Κωστάκη και της Σμαράγδας και της μακαρίτισσας
της γυναικός μου Πιπινίτσας ήτις θα πάρη νόμιμον
σύζυγον τον Ντεμογιαννάκη του Κωνσταντάκη της
Πιπινίτσας Πηνελόπης Βαρβαρίτσας. Και εγώ και η
μακαρίτισσα η γυναίκα μου Πιπινίτσα δίδομεν την
συγκατάθεσίν μας εις το να πάρη η κόρη μας Κατή,
νόμιμον σύζυγον και να τον έχη να τον νέμεται
μέρα νύκτα, τον Ντεμογιαννάκη Μανωλάκην του
Κωνσταντάκη και της Πιπινίτσας Πηνελόπης
Βαρβαρίτσας.
Εν πρώτοις δίδομεν από τα φύλλα της καρδιάς μας
την ευχήν να τρισευτυχήσουν και να
πολυχρονίσουν.
Δεύτερον δε τέσσαρα εικονίσματα το πρώτον ευς
ξύλον δυνατόν και χονδρόν δύο δάκτυλα και τα
άλλας εις αχιβάδα.
Τρία υποκάμισα τα δύο μικρά και το ένα μεγάλο,
δύο μικρά αποκατινά (εσώβρακα) παστρικά,
ατρύπητα και ολόγερα.
Δύο μισοφόρια ολόγερα και μπουγαδιασμένα.
Ενάμισυ ζευγάρι κάλτσες εως ότου να γίνη ο γάμος
έχη καιρόν να πλέξη και την άλλη για να γίνουν
δύο ζευγάρια.
Ενα φουστάνι από τσίτι ριγωτό, άλλο ένα από
σακονέτα της μακαρίτισσας της γιαγιάς μου.
Ενα μανδύλι του λαγιού και δύο μανδοσαλάμια
Μια φασκιά για τα καλορίζικα
Δύο ζεύγη παπούτσια το ένα μπαλωμένο
Σαράντα πήχες βρακοζώνα και μετά τον θάνατο
του παπού μας άλλη τόση.
Του γαμβρού μια σκούφια να την φορή βραδιά
παρά βραδιά δια να μη του τρυπήση γρήγορα.
Δύο τσουκάλια κάστρινα της καραίτισσας της
γιαγιάς μου
Δύο φλιτζάνια του καφέ χωματίνια.
Το αμελέτητο με δύο χέρια νεροπαστρικό και
άπιαστο
Τρεις βελόνες της κάλτσας.
Ένα ζάρφι χωματένιο
Ενα στρώμα μπαλωμένο της μακαρίτισσας της
γιαγιάς μου από φύλλα καλαμόφυλλα.
Ενα λύχνο χωματένιο και άλλον έναν από ντενεκέ
Ενα κλειδί
Μια ψυράγγα (χωράφι) ίθα με μιά παλέστρα του
γαϊδάρου
Τρία ρεάλια, πέντε παράδες και επτά άσπρα.
Κοντά με όλα αυτά που τους κάμαμεν τους
νοικοκυραίους της Σύρου την μίαν κάμαραν του
σπιτικού που καθούμαστε και άμα πεθάνω εγώ
και ο παππούς της Κατής όλο το σπίτι.
Ακόμη δε και αυτά 2 κόττες ένα πετεινό, είκοσι
αυγά, ένα κόσκινο, μία μπιρμπιτσέλια σπητίσια
μακαρόνια, και αν προφθάσουμεν θα κάνουμε
άλλα τόσα. Δέκα οκάδες ελιές και πέντε οκάδες
χαμάδα, 2 βάζα κάπαρι, δύο ντουζίνες χήνους,
σαράντα κοπόνια κρομμύδια όλα αυτά να τα
κάμουν θάλασσα να τρών και να πίνουν όλο το
οκταήμερο γαμβρός και νύμφη και όλο το
συμπεθεριό και οι ποιό κοντά γειτόνοι.
Εις τον γαμβρόν, την Κατή με τα ούλα της.
Ο πενθερός
Κωνσταντάκης της Σμαράγδας Εν Σύρω τη 10
Ιανουαρίου 1671

Σελίδα 4

Ιταλία

ΤÀ ΜΟΓΛΕΝÀ
Συνάντηση Μακεδόνων και Τούρκων με Φινλανδική
αντιπροσωπεία

Ιανουάριος 2015

НЕ БЕРИ ГАЈЛЕ...

• Во блог на интернет, прочитав еден напис во
кој, меѓу другото, пишува: "тоа се случува сега, во
Στις 14 Οκτωβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη, μια
нашиот град, партија со оган и скопски песни во
Τα προβλήματα της Τούρκικής
ομάδα εκπροσώπων της Μακεδονικής κοινότητας
спроти стадионот. Суштества што
Μειονότητας της Δυτικής Θράκης местото
μαζί με μέλη της "Μορφωτικής και Πολιτιστικής
заборавиле на историјата, некои граѓани на
Κίνησης Έδεσσας" είχε συνάντηση με Φινλανδική
μεταφέρθηκαν στην Φινλανδική
воден играат и гордо пеат скопски, а не грчки
αντιπροσωπεία ( Magma Think tank ), στην οποία
песни, без да бидат свесни за историјата на
αντιπροσωπεία – 15.10.2014
μετέφερε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
нашата земја ... "
Μακεδόνες στην Ελλάδα, σε διάφορους τομείς, και
Некој треба да му укаже на овој колумнист, кој
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Τούρκων Δυτικής Θράκης
την ανάγκη ύπαρξης νομοθετικού πλαισίου για την
најверојатно, по грешка ги нарекува песните
Στις 23 Νοεμβρίου, η Μακεδονική
(Ε.Ο.Τ.Δ.Θ), στις 14 Οκτωβρίου του 2014 βρέθηκε για
προστασία όλων των εθνικών/γλωσσικών
"скопски", дека многу од овие македонски песни
επίσκεψη εργασίας στη Θεσσαλονίκη . Ο πρόεδρος της
Ορθόδοξη Εκκλησία «Αγίου Αρχαγγέλου μειονοτήτων στη χώρα.
беа слушани во воден, во времето кога границите
Ε.Ο.Τ.Δ
ο
Χαλίτ
Χαμπίπογλου
και
ο
διευθυντής
της
Μιχαήλ» στο Neive της Ιταλίας,
Δημοσιογράφος της Φινλανδικής Κρατικής
на грција беа во темпи (тесалија)! Некои други
Ε.Ο.Τ.Δ ο Κ.Ενγκίν Σοιγιλμαζ, ο πρόεδρος του ΚΙΕΦ
διοργάνωσε μια μεγάλη γιορτή με
Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στην σουηδική
песни се помодерни и се слушаат по целиот свет,
Μουσταφά Αλή Τσαβούς και ο υπεύθυνος του κόμματος
εκκλησιαστική δοξολογία. Αυτό το
γλώσσα πήρε συνέντευξη από τον Αρχιμανδρίτη
каде што живеат македонци.
με διεθνής ομάδας εργασίας ο Αλή Αλή Ρεμζίογλου
Νικόδημο Τσαρκνιά που συμμετείχε σε αυτήν τη
γεγονός ήταν μια καλή ευκαιρία για τους
αποτελώντας έτσι την ομάδα αντιπροσωπεία της
Некој, исто така, треба да го потсети дека има
συνάντηση.
Τούρκικης Μειονότητας της Δυτικής Θράκης, λόγο
културни настани во близина на нашиот град,
Μακεδόνες που ζουν και εργάζονται στο
Στη συνάντηση παραβρέθηκε η αντί-πρόεδρος του επίσκεψη εργασίας προς μειονότητες συναντήθηκαν
каде што турските песни често се слушаат, и на
Πιεμόντε να συγκεντρωθούν. Κάθε
στην Ελλάδα με τους εκπρόσωπους της σουηδικής
Δικτύου για την Προώθηση της Γλωσσικής
никој не му пречи овој факт! Тоа е, ние сега треба
εισιτήριο που αγοράστηκε για τον
μειονότητας στην Φινλανδία.
Διαφορετικότητας (NPLD) Peggy Heikkinen (στην
да веруваме дека авторот е лут бидејќи граѓаните
εορτασμό της εκκλησίας στις 23
Η Ελλάδα πρέπει να βάλει ένα τέλος στην πολιτική που
φώτο, μαζί με την Ε. Νατσουλίδου)
од воден не ги слушаат грчките песни?... или
είναι προσανατολισμένη ως “άλλοι” για τις μειονότητες
Νοεμβρίου, συμμετείχε στην κλήρωση με
треба да мислиме дека тој не ги смета за песни
Υπό την προεδρία του Johan Häggman, ο οποίος μέχρι
έπαθλο ένα σετ τηλεόρασης. Η
само оние македонските? Не берете гајле браќа
πρόσφατα έχει υπηρετήσει ως υπεύθυνος επικοινωνίας
Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία και η
македонци... Ние продолжуваме да ги слушаме
στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής
нашите песни и да ги играме нашите ора... ние
εκκλησιαστική κοινότητα στο Neive,
Επιτροπής και σχετικά με την πολυγλωσσία σε
немаме потреба или обврска даваме
Ιταλία, είναι ένας πνευματικός
δραστηριότητες ως συντονιστής της ομάδας, η ένωση
објаснување на никого!
σουηδική μειονότητα που ζουν στη Φινλανδία "Magma"
παράγοντας ενοποίησης όλων των
• Г-дин камбуракис на мега канал слушнал, за
που
ονομάζεται
δεξαμενές
σκέψης,
οι
εκπρόσωποι
του
Μακεδόνων στο Πιεμόντε. Η αποστολή
време на утринската програма од поранешниот
σουηδικού κοινοβουλίου της Φινλανδίας "Folktinget" , η
της εκκλησίας ξεκίνησε το 2007 και έχει
пратеник на пасок во пела (за кого се вели дека
Φινλανδική Κρατική Ραδιοφωνία και Τηλεόραση "YLE"
δημιουργήσει αρκετές μορφές οργάνωσης
потекнува од едно старо македонско
και δημοσιογράφους από το φινλανδικό πρακτορείο
ειδήσεων "FNB-SPT”, στο συνέδριο που
семејството ...), а сега е кандидат во сириза, дека
των Μακεδόνων σε αυτό το μέρος της
πραγματοποιήθηκε με την αντιπροσωπεία που
има "посебна класа" на гласачи и тоа е причината
Ιταλίας. Η Εκκλησία στο Neive ελήφθη το
περιελάμβαναν συνολικά οκτώ άτομα της Φινλανδίας
зошто сириза го вклучи во својата листа на
2007, με χρηματοδοτική μίσθωση, από
συζητήθηκαν λεπτομερώς βασικά και επίκαιρα θέματα
кандидати! Слушате ли браќа и сестри? Станавме
τους τοπικούς καθολικούς ιερείς. Σχεδόν
ιδιαίτερα εκείνων που σχετίζονται με την εκπαίδευση και една "посебна категорија"!!! ... Ајде да им каже
Την ίδια ημέρα, εκπρόσωποι της Τουρκικής μειονότητας
20 χρόνια δενείχε λειτουργήσει και
την θρησκευτική αυτονομία της Tουρκικής Μειονότητας
дека ние од таа "специјалната класа" со цел да
της δυτικής Θράκης είχαν συνάντηση με την ίδια
της Δ. Θράκης.
χρησίμευε στον τοπικό καθολικό ιερέα ως αντιπροσωπεία από την Φινλανδία.
гласаме и овој пат, бараме “специјалнот“
γκαράζ όπου στάθμευε το αυτοκίνητό του.
посветеност од кандидатите и нивните партии!
• Голем успех имаа македонските
Με σκληρή δουλειά έχει ανακαινιστεί και
традиционални настани и случувања во периодот
γυαλιστεί στη λάμψη που είναι τώρα.
на божиќните празници, што се одржаа со
Εκτός από την εκκλησία, υπάρχει ένα
големо учество на нашата младина. Годишниот
μεγάλο δωμάτιο, ένα δωμάτιο φιλοξενίας Σε κάποιο μπλογκ στο ιντερνέτ έτυχε να διαβάσω
μια αξέχαστη βραδιά σε όσους παραβρέθηκαν σε
танц на културна асоцијација "македонците"на
και μια αίθουσα συνεδριάσεων, αλλά αυτή άρθρο στο οποίο, μεταξύ άλλων, γράφει:
αυτό και απόλαυσαν το συγκρότημα «Λιουμποϊνα», марина / tsrmarinovo им понудија незаборавна
είναι σε ένα ξεχωριστό κτίριο κοντά στην «Συμβαίνει τώρα στην πόλη μας γλέντι με φωτιά και από τη Δημ. της Μακεδονίας, το οποίο εκτέλεσε με вечер. Оние кои присуствуваа на овој настан
μοναδικό τρόπο παραδοσιακά μακεδονικά
εκκλησία. Το Neivе είναι μια μικρή πόλη σκοπιανά τραγούδια απέναντι από το γήπεδο.
уживаа во музичките изведби на групата
Ανιστόρητοι μερικοί Εδεσσαίοι που χορεύουν και
τραγούδια. Φανταστικοί οι μουσικοί των πνευστών "љубојна" од република македонија, коај настапи
που βρίσκεται στο κέντρο της περιοχής
τραγουδούν με καμάρι σκοπιανά και όχι ελληνικά
και κρουστών και υπέροχη η τραγουδίστρια του!
на уникатен начин, и изведе многу
που κατοικείται από Μακεδόνες, στο
τραγούδια χωρίς να γνωρίζουν την ιστορία του
Πολύ επιτυχημένες ήταν και όλες οι φωτιές για τα
традиционални македонски песни. Фантастични
Πιεμόντε. Η Ιταλία είναι ένας νέος
τόπου μας…». Να πει κάποιος στον αρθρογράφο,
«Κόλεντε Μπάμπο» σε πολλά χωριά, αλλά και οι
беа музичарите на дувачки инструменти и
προορισμός της οικονομικής
που μάλλον εκ παραδρομής ονόμασε τα τραγούδια «Τσουμερινκες» στο κέντρο της πόλης της Έδεσσας. удиралки облагородени од совршениот женски
μετανάστευσης που ανακαλύφθηκε τα
«σκοπιανά», ότι πολλά από αυτά τα μακεδονικά
Να αναφέρουμε και τα «Τζαμαρλα» στην Αρνισσα/ вокал на прекрасната пејачка!
τελευταία 20 χρόνια και περίπου το 6-7
τραγούδια ακούγονταν στην Έδεσσα, όταν τα
Οστροβο, αλλά και τις «Ρουσαλιες» σε αρκετά
Многу посетени и успешно реализирани настани
σύνορα της Ελλάδας ήταν στα Τέμπη! Άλλα πάλι,
χωριά, μέχρι το… Σολουνσκο πολε. Παρόλο το
беа и запалените огнови на "коледе бабо“ во
τοις εκατό του συνολικού μακεδονικού
είναι πιο σύγχρονα και ακούγονται σε όλο τον
τσουχτερό κρύο, η συμμετοχή ήταν μεγάλη σε όλες многу села и "цумеринки" настан во самиот
πληθυσμού ζει εκεί. Οι περισσότεροι
κόσμο, όπου υπάρχουν Μακεδόνες. Να του
τις εκδηλώσεις. Και του χρόνου, ντετσα…!
центар на воден. А посебно се споменуваат како
Μακεδόνες μένουν στην πόλη Caneli, η
θυμίσει, επίσης, ότι υπάρχουν πολιτιστικές
императив за "цамарла" традиција во arnissa /
οποία έχει 10.700 κατοίκους και περίπου εκδηλώσεις κοντά στην πόλη μας, όπου το τουρκικό

острово, но и "русалии" во неколку села од
2.000 από αυτούς είναι Μακεδόνες και
τραγούδι ακούγεται συχνά, και κανείς δεν
кукушско и солунско ... И покрај големиот студ,
Ο γνωστός πια σε όλους τους Εδεσσαίους
είναι ο δήμος με την υψηλότερη
ενοχλείται! Δηλαδή, τώρα εμείς να πιστέψουμε ότι
одзивот беше одличен во сите настани. Следната
«ιστοριολόγος (όχι ιστορικός), βυζαντινο-κάτι»,
ο αρθρογράφος ενοχλήθηκε επειδή οι Εδεσσαίοι
συγκέντρωση πολιτών μας σε ένα δήμο
година, повторно , деца ...!
χτύπησε πάλι … διάνα, γράφοντας, σε μπλογκ, για
ακούνε μη ελληνικά τραγούδια η ότι τον πειράζουν
• Сега „познатиот“ на сите во воден "историјоεκτός των Βαλκανίων.
το «Κολεντε Μπαμπο», μεταξύ άλλων, τα εξής:
ΜΟΝΟ τα μακεδονικά; Νε μπεριτε γκαϊλε, μπρακια
лог“
(ама не историчар!), Византиски-нешто,
«…Τα "κάλαντα" των Χριστουγέννων είναι ένα έθιμο
------------Μακεντοντσι…. Θα συνεχίσουμε να ακούμε τα
удира
повторно! ... со пишување во блогот за
που προέρχεται από το Βυζάντιο ("άσματα
"коледе бабо" и, меѓу другото, тој го напишал
(Σε ελεύθερη μετάφραση από την Μακεδονική γλώσσα – το τραγούδια μας και να χορεύουμε τους χορούς μας
Αγερμού", κατά τους βυζαντινούς), με απώτερη
следново: ".. . Божиќните "песни" како обичај
άρθρο δημοσιεύτηκε στο «Σλομποντεν Πετσατ ον λαϊν» στις και δεν έχουμε καμία ανάγκη η υποχρέωση να
καταγωγή από το αρχαιοελληνικό έθιμο της
δίνουμε εξηγήσεις ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ!
27/11/2014 στο λινκ
потекнуваат од византија ("agermou скандирања"
"Ειρεσιώνης". Οι Πατέρες της Εκκλησίας κατά τους
http://slobodenpecat.mk/Home/Item/5860 )
во византија), со далечно потекло од античките
Βυζαντινούς χρόνους απαγόρευαν ή απέτρεπαν

обичаи "iresioni". Отците на црквата за време на
αυτό το έθιμο ως καταγόμενο από τις
византискиот период забрануваа или бараа да се
ειδωλολατρικές εορτές των ρωμαϊκών Καλενδών
спречи овој обичај за нешта со потекло од
Ο Καμπουρακης του MEGA Channel ακούστηκε να
(calendae = νεομηνίες, οι πρώτες μέρες κάθε μήνα
λέει, στη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του, ότι η του ρωμαϊκού ημερολογίου) που είχε καταδικάσει η пагански празници по римскиот календар
(calendae = нов месец, на првиот ден од секој
πρώην βουλευτίνα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο νομό Πέλλας
ΣΤ' Οικουμενική Σύνοδος το 680 μ.Χ… »!
месец од римскиот календар), која беше осуден
(αυτή που κατάγεται από παλιά Μακεδονική
Προφανώς, δεν γνωρίζει τη μακεδονική παράδοση
од страна на шестиот вселенски собор во 680 ад ..
οικογένεια…) και που τώρα είναι υποψήφια με το
και ούτε άκουσε ποτέ του μακεδονικά κάλαντα:
"! Очигледно, тој не знае за македонската
ΣΥΡΙΖΑ, έχει «ειδική κατηγορία» ψηφοφόρων, γι’
традиција и никогаш не слушнал за македонскиот
αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ την συμπεριέλαβε στη λίστα
Ντενες ε Κολεντε
коледе:
υποψηφίων του! Ακούσατε, μπρακια ι σεστρι;
Ουτρε ε Μποζζικ
Денес е коледе
Υπάρχει ειδική κατηγορία ψηφοφόρων, τώρα… Ας Κιε κολεμε τελε
Утре е божиќ
τους πει κάποιος ότι η «ειδική κατηγορία» για να
Τελε βικα λελε
Ќе колеме теле
ψηφήσει αυτή τη φορά, ζητεί “ειδικες”δεσμεύσεις
νε κολετε μενε
Теле вика леле
από τους υποψηφίους και τα κόμματα τους!
κιε βε κουπαμ ζελιε
Не колете мене
ντα μεσιτε πιτα

Ќе си купам зеље
ντα ϊαντετε σιτε
Да месите пита
Μεγάλη επιτυχία είχαν οι μακεδονικές εκδηλώσεις
και τα παραδοσιακά δρώμενα της εποχής των
που ακούγονταν σε ολόκληρη τη Μακεδονία πριν τα Да јадете сите
Која можеше да се слушне низ македонија пред
Χριστουγέννων, που τηρούνται με μεγάλη
απαγορεύσει ο δικτάτορας Μεταξάς! Κι έτσι,
забраната од страна на диктаторот метаксас!
συμμετοχή της νεολαίας μας. Ο ετήσιος χορός του
Εικόνες απο τον Ιερό Ναό του Αγίου Αρχ. Μιχαήλ Πολιτιστικού Συλλόγου Μαρίνας/ Τσρμαρινοβο «Οι μπέρδεψε τις ρωμαϊκές καλένδες (calendae) με τα
Значи, ова да го сфатиме како римскиот календар
κόλεντε
(σφαγή)!
της Μακεδονικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο
(calendae) со коледе (колење)!?
Μακεδόνες» πρόσφεραν
Νεϊβε - Ιταλια

Μακεδόνες στο Πιεμόντε
γιόρτασαν στην Μακεδονική
Ορθόδοξη Εκκλησία του
«Αγίου Αρχαγγέλου
Μιχαήλ»

ΝΕ ΜΠΕΡΙ ΓΚΑΪΛΕ...