1

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


Assembled by

Oppiliappan Koil SrI VaradAchAri SaThakopan
&
Mannargudi Sri Srinivasan narayanan
+ ~l-+ + ~l-+ + ~l-+ + ~l-+
Sri AhObila maTham Danur mAsa
AarAdhanam guidelines and
SaaRRmuRai kramam
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

2


+ ~l-+
+ ~lP6 ~l¬÷Pl+ |B r 9¹¤OT +P-+SrI MalOlan

3

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

Table of Contents:

Podhu taniyans

2. Thirupalliezhucchi

3. ThiruppAvai

4. Swamy Desikan’s adaikkalappatthu (the last two paasurams to be recited
during saatRRUmuRai)

5. Swamy Desikan’s adikAra sangraham (the last two paasurams to be recited
during saatRRUmuRai)

6. Sri AadivaN SaThagOpa swamy adaikkalappatthu (the last two paasurams to
be recited during saatRRUmuRai)

7. Sri laksmInrusimhan adaikkalappatthu (the last two paasurams to be recited
during saatRRUmuRai)


SaatRRUmuRai


1. The last two paasurams of ThiruppAvai

2. The day’s ThiruppAvai paasuram

3. kOdai piRanda voor.....

4. thiruvaadipUratthu.....

5. veyar pukazh villiputtur…

6. Thiruvaaimozhi paasuram taniyans “mikkaviRai nilayum....”

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

4

7. The last two paasurams of Swamy Desikan’s adaikkalappatthu

8. The last two paasurams of Sri AadivaN SaThagOpa swamy adaikkalappatthu

9. The last two paasurams of Sri laksmInrusimhan adaikkalappatthu

10. Swamy Desikan vaazhi thirunaamam

11. Sri Sannidhi vaazhi thirunaamam

12. Sri Desika mangaLam

13. Sri AadivaN SaThagOpa yathIndra maha desika mangaLam

14. Sri Sannidhi taniyans

15. dvadasa stotram composed by 44
th
Pattam Srimad Azhagiya Singar, SrIvaN
SaThagOpa SrI vedAnta desika yathIndra maha desikan and Swamy Desikan’s

16. Sri GodA stuti


5

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


~l-+
~lP6 ~l¬÷Pl+ |B r 9¹¤OT +P-+
~lP6 ¹lPl+ =l4 +P-+ ~lP6 |+¬Pl-6¬ ¹4 +P-+
~lP7l|64' H³Tl 9 46l-ãPrl7 |7lTl4 +P-+
~lP6 ~l¬÷Pl+ |B r |7-49l6 TlB 4T ~l4'H³Tl 9
~l +l¹l4T46l-ãPrl7 |7lTl4 +P-+


maaf kzi mattftilf ka^l `Nsnf tanmf

Danur maasa anusanthanam (Morning)


The following are recited during Danur maasa aarAdhana kramam according to
Sri Ahobila maTha sampradhAyam:

** Podhu taniyans

** Thirupalliezhucchi

** ThiruppAvai

** Swamy Desikan’s adaikkalappatthu (the last two paasurams to be recited
during saatRRUmuRai)

** Swamy Desikan’s adikAra sangraham (the last two paasurams to be recited
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

6

during saatRRUmuRai)

** Sri AadivaN SaThagOpa swamy adaikkalappatthu (the last two paasurams to
be recited during saatRRUmuRai)

** Sri laksmInrusimhan adaikkalappatthu (the last two paasurams to be recited
during saatRRUmuRai)


The following are recited during SaaRRUmuRai:

• The last two paasurams of ThiruppAvai

• The day’s ThiruppAvai paasuram

• kOdai piRanda voor.....

• thiruvaadipUratthu.....

• veyar pukazh villiputtur…

• Thiruvaaimozhi paasuram taniyans “mikkaviRai nilayum....”

• The last two paasurams of Swamy Desikan’s adaikkalappatthu

• The last two paasurams of Sri AadivaN SaThagOpa swamy adaikkalappatthu

• The last two paasurams of Sri laksmInrusimhan adaikkalappatthu

• Swamy Desikan vaazhi thirunaamam

• Sri Sannidhi vaazhi thirunaamam

• Sri Desika mangaLam

• Sri AadivaN SaThagOpa yathIndra maha desika mangaLam

7

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

• Sri Sannidhi taniyans

• Dvadasa stotram composed by 44
th
Pattam Srimad Azhagiya Singar

• SrIvaN SaThagOpa SrI vedAnta desika yathIndra maha desikan

• Swamy Desikan’s Sri GodA stuti

The following release of Thirupalliezhucchi and the three Sri Sookthis relat-
ing to ANDAL and would be particularly appropriate to reflect upon during this
Marghazhi Month:

1) Thirupalliezhucchi (10 Paasurams, commentary and images): 47 Pages

http://www.sundarasimham.org/ebooks/ebook70.htm

2) ThiruppAvai (30 Paasurams, commentary and images): 157 Pages

http://www.sundarasimham.org/ebooks/ebook62.htm

3) NaacchiyAr Thirumozhi (143 Paasurams, commentary and images): 438
Pages :

http://www.sundarasimham.org/ebooks/wbook54.htm

3) Sri GodhA Sthuthi (29 SlOkams with commentary and images): 90 pages

http://www.sundarasimham.org/ebooks/ebook3.htm
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

8


epaT t[iy[f kqf


T H4l4 T 9l9l× ¤lHPl|7¬ TlT 4P ·
~l Hól|¹ 46lHl+ 7 |HT -ãPr ¬= +

EkSvaafy kf Rpa patf rmf tI Smati K]aaf ]vmf |
!SdaaiytI Sanmf EtSiEknftf rmhmf pEj ||

¹lPl+ =74l9l× ¬l+4 ¹l¹4 ¬ 9TP ·
~lPã T³ +l¤l4 4-7 4 7l-67 |HTP +

ramaNjtya patfrmf jfwanAvrakfy p>x]mf |
!mtf Evgfkd nataaf ymf vnf Et Evtanft EtSikmf ||

¬÷Pl+l¤BPl¹¹¬l +l¤4lP +PPlP ·
HFP7l¬l4 94 -6l 4-7 ¬ 69¹ 9¹lP +

lXf mI natsmarmfpamf natyaMnmtf ymamf |
`sf mtacafypafynftamf vnf Et KRprmfpramf ||

4l |+t4P¬4 697l¹4 =4 ¹P61P-
-4lPl r6F6|76¹l|T 6 Tl4 P + ·
HFP7œ¬ ¹l ¬ ¬46l 5F4 74 T|B-¤l -
¹lPl+ =F4 ¬¹Tl H¹T 99H +

9

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

Eya nitfymcf y<t ptamf p<jy< kf mRkfm-
vf yaEmahtsfttitra]i tfR]ay EmEn |
`sf mtf KEraaf pkvEtasfy tAyksinf Eta@
ramaNjsfy cre]q Sr]mf pf rptf Ey ||

Pl6l |96l 4 464F6+4l |4¬ |6-
B4 47 4 |+4P + P7-44l+lP ·
HlHF4 +- T ¬96 4 T =l|¬¹lP
~lP¬7 |¤4 ¬¬ 9TPl|P P l +

mata pita y< vtysf tnya vip>ti@
saf vmf yEtv niyEmn mtnfvyanamf |
~tfysfy n@ KlpEtaf vKqapirammf
!mtf ttgf kf aiy< kqmf pf r]mami YMaf tf na ||

¬ 6 B¹¾ Prl7lñ4¬”+l¤
~l¬|±Bl¹T ¬H T¹4l |¬4lrl+ ·
¬±l=|œ¤¹ T 9¹Tl¬ 46l-ã |P~l+
~lP6 9¹lT‚ HP |+ 9T6l 5|FP |+t4P +

p>tmf srSf c mhatahf vy pdf dnat-
!pkf tisar KlESkr Eyakivahanf |
pkf tagfkf aiEr} prkal ytI nftf r miSf ranf
!mtf pragf KS Mnimf pf r]Etasf mi nitfymf ||

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

10


¬ 6P GP+¤lt4 9lr 4 7l+H 9l+
+¹9|69|¹1¬ 8 H -TPl7l6 TlP- ·
HH ¹PP¹4-H ¹ñ+l¤F4 Bl¬l6
|ã=T ¬|6¬T 6 |4!9 |¬¬ +Pl|P +

KRMkmntItf y pfrah EvtanESxa[f
nrptipaikf Lpftmf SHlf kmataTkam@ |
Sf vSHrmmrvnftf ymf rgf knatsfy saxatf
tf
f
vijKltilkmf tmf vixf}citf tmf nmami ||


mi[f [aaf tdmtiqfVzf vilf lip< tfT\er[f ebaRkalf *
eca[f [aaf kzbf kmlmf VFE[amf * - M[f [aqf
kiziyBtftae[[fBArtf Etamf * kI zfAmyi[ibf EcRmf
vziyBtf Etamf enwf cEm! vnfT.

pa]fFy[f eka]fdadpf pdf dafpira[f vnf tae[[fB*
:]fFy cgf kemDtf T\t* - Ev]f Fy
Evtgf kEqati viArnfT kiziyBtfta[f *
patgf kqf yaMAdy pbf B.* * *

eta]fdrFpf epaFyazf vaaf `Rqicf ecyf t
tiRpf pqf qieyZcfci


11

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

t[iy[fkqf

6P 4 Pt4l 9¹4lB 7 4
¹ñ H4 ¹l=47r Tl4P ·
9l4l |¤Tl—— 4l 5T 6 B |±Pl¬lP
¬±l=| ¹ T ¬¬4-6Pl7 +

tEmv mtf va prvasHEtvmf
rgf EkSymf rajvtaf h]I ymf |
pf raEpatikImf Eya5kfRt sJkftimalamf
pkf tagfkf aiEr}mf pkvnf tmI Ed ||

m]fdgf KFey[fpaf mamAbEyaaf * m[f [iycI af tf
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

12

eta]f rFpf epaF eta[f [krmf * - v]f D
ti]aftf tvylf et[f [rgf ktf tmf ma^[pf * pqf qi
y< ]af tfTmf pira{titf t v>af .

***

*ktirv[f K]tiAccf cikrmf vnf t^]nf ta[f *
k[viRqk[fbT ka^lymf epaZtayf *
mTviainf etaZki[ mamlerlf lamf*
va[vrrcaf kqf vnfTvnftI ]fF*
'tiaf tiAcniAbnft[aivEraDmf p<Knft*
;Rgf kqibf bIdfdMmfpiFeyaDMrCmf *
`tiaf tli^lkdlf Epa[fBqetgfKmf*
`rgf ktf tmf ma! pqfqieyZnf tRqaEy. 1

ekaZgfKFMlf ^lyi[f ekaZmlr]vikf *
Paf nftT K]tiAc maRtmiTEva*
'Znft[ mlr^]pfpqf qiekaqf q[f [mf *
:[fp[i n^[nfttmiRwf cibKtbi*
viZgf kiy Mt^lyi[f pilmf p< Ar Epzfvayf *
evqf ^qyiBbvt[f vidtfti{kfk{gfki*
`Zgfkiyva^[yi[f `RnfTyaf ekDtft*
`rgf ktf tmf ma! pqf qieyZnftRqaEy. 2

Cderaqiprnft[ Vzf tiAceylf lamf *
T[f [iytarAk mi[f e[aqiCRgf kipf *
pderaqipCtft[[f p[imti;vE[a*
payiBqk[fbT Apmf epazibfkMki[f *
mdliAdkf kIbi v]f pa^qkqf nab*
AvkAb Pafnf tT maRtmiTEva*
`delaqi tikzftR tikiaiynf tdkfAk*
13

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

`rgf ktf tmf ma! pqf qieyZnftRqaEy. 3


EmdfFqEmtikqf t^qviDmayaf kqf *
Evyf gfKzElaAcy< mf viAdm]ikfKrLmf *
:dfFyviActiAc prnf t[ vyLqf *
;ainft[Crmfpi[milgfAkyaf Kltf At*
vadf Fyvaici^lva[vErEb!*
maM[iEvqf viAykfkatfT,* `vpirtmf -
~dfFyvDtiblEyatftieymf mrEc!*
`rgf ktf tmf ma! pqf qieyZnftRqaEy. 4


p< lmf pi[p<df kQmf p>mf epazilf kqi[f vayf *
Epayibf Bkf kgfKlf p< KnftTp< lai*
klnftTK]tiAckfk^[kdlrvmf *
kqiv]f Dmizbfbiy klmfpkmf p<^[nf t*
`lgfklnf etaAdylf eka]f dFyi^] p]iva[f *
`mraf kqf p<Knf t[atlilmf ma!*
;lgf Akyaf Eka[fvzipaDecyf Ekayilf *
'mf epRma[f ! pqf qieyZnftRqaEy. 5


;rviyaf m]ienDnf EteraDmivEra?*
;Abyvafptie[aRviAdyRmivEra?*
mRviymyili[[BMk[ivE[a?*
mRtRmf vCkfkQmf vnfTvnftI]f Fpf *
p< rviEyadadLmf padLmf EtRmf *
Kmrt]f dmfp<KnftI ]f Fyevqf qmf *
`RvAry^[y ni[f Ekayilf M[f [ivEra?*
`rgf ktf tmf ma! pqfqieyZnf tRqaEy. 6

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

14


`nftrtftmraf kqf Pdfdgf kqiAvEya?*
`Rnf tvM[ivRmf mRtRmivEra?*
;nf tir[a^[y< mf ta{mf vnf tivE[a?*
'mf epRma[f ! u[f Ekayili[f vaclf *
Cnftraf enRkfk vicf catraf N\kfk*
;ykfkRmf mygf ki[af tiRvF etaZva[f *
`nftrmf paaidmilf ^lmbf biTEva?*
`rgf ktf tmf ma! pqfqieyZnf tRqaEy. 7


vmfpvizf va[vaf vay< Ab vzgf k*
maniti kpi^leya]f k]f ]aF Mtla,*
'mf epRma[f pFmkfklmf ka]f dbf kfK*
"bf p[vayi[eka]fDn[f M[ivaf *
Tmf p<Rnartaf p<Knf t[aivEra?*
Eta[fbi[[irviy< mf Tlgf ekaqiprpf pi*
`mfprtltf ti[i[fbklf ki[fbtiRqf Epayf *
`rgf ktf tmf ma! pqfqieyZnf tRqaEy. 8


*"tmilf t]f}Am eykfkmf mtf tqi*
yazf Kzlf MzvEmaFActiAcekZmikf *
kItgf kqfpaF[af ki[f [raf ekRdaf kqf*
eknf tRvrvaf kgfKLeqlf lamf*
matvaf va[vaf car]aiykf kaf *
citf tRmf mygfki[af tiRvFetaZva[f *
~tlivafkf K naEqalkf kmRq*
`rgf ktf tmf ma! pqfqieyZnf tRqaEy. 9


*kFmlaf kfkmlgfkqf mlaf nf t[;AvEya?*
15

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

ktirv[f k^[kdlf M^qtft[[ivE[a?*
TFyiAdyaaf CaiKzlfpizinf Ttbitf*
TkiLDtf Etbi[af Vzfp< [lrgf ka*
etaAdeyatft TqvMmf PAdy<mf epalinfT*
Eta[fbiyEtaqf eta]f rFpf epaFey[f{mf -
`Fy^[,* `qiye[[fbRqiy< [f[Fyaaf kfK
~df pDtftayf * pqf qieyZnftRqaEy. 10

eta]fdrFpf epaFyazf vaaf tiRvFkEq cr]mf

***
VFkf ekaDtf t nacf ciyaaf `Rqicf ecyf t
tiRpf paAv

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

16t[iy[fkqf

+l=l6 ñF6+|¬|¹6³lB 8P äl T !T
9l¹l°4 F4 ~ |6H6|H¹|FB&Pl94-6l·
F4l |¬77l4l U¹|=|+¬|=6 4l 4¬ltT t4¬ = ±
¹ll 7l 6F4 +P ²7|P7 ¬ 4 94lF6 ¬ 4-+

nI qaTgf ksf tnkiaitG sHpftMtf Epatf y kf Rxf ]mf
paraaftfymf sf vmf Sf Rti StSirsf sitftmtf yapynftI |
sf Evacf cixf dayamf sf rjinikqitmf ya plakfRtfy p< gfkf Et
Ekata tsfAy nm ;tmitmf p>y "vasfT p>y@ ||

`[f [vybf p<TAvya]f daqf * `rgf kbfKpff
p[f{tiRpfpaAvpfplf ptiymf * - ;[f [iAcyalf
17

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


paFkf ekaDtf taqf nbf pama^l*, p>ma^l
VFkf ekaDtf ta^qcf ecalfL.

VFkf ekaDtf t Cdaf kf ekaFEy!* etalfpaAv
paFyRqvlf l plf v^qyayf * - naF nI
Evgf kdvbf ek[f ^[ vitiey[fbvimfmabf bmf *
namf kdvav]f ]Em nlfK.

***

tiRpf paAv paCrmf 1 Mtlf 28 MFy Ecvikf k Ev]f Dmf (paCrmf
29, 30 cabf BMAbyi[f EpaT Ecvikfk Ev]fDmf )

Paasurams 1 to 28 to be recited (the last two paasurams, 29 and 30 to be re-
cited during SaaRRumuRai).

Text and audio of Thirupaavai can be accessed at the following URL hosted by
Sri R. Venkat of Dubai. This is a multimedia presentation on thiruppavai avail-
able at the following URL. This is a wonderful site with beautiful illustration
and the paasurams were sung by the great legend, Dr. M..L Vasanthakumari.

http://www.srivaishnavam.com/tpavai06/tpavai06.htmls
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

18! nikmanf t mhaEtcik[f `Rqicf ecyft
! Etcik pf rpnf tmf

`Adkf klpf ptfT


t[iy[fkqf

¹lPl+ =74l9l× ¬l+4 ¹l¹4 ¬ 9TP ·
~lPã T³ +l¤l4 4-7 4 7l-67 |HTP +

ramaNjtya patfrmf jfwanAvrakfy p>x]mf |
!mtf Evgfkd nataaf ymf vnf Et Evtanft EtSikmf ||


19

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

cI era[f B T\pf p< lf tiREvgfkdMAdya[f
paera[fbcf eca[f[ pzemaziy< qf – Oera[f B
taE[ `AmyaEta tar]iyilf vazfvaaf kfK
vaE[bpf Epamqv< mf vazf v< .

* * *

*ptf tiMtlamvbfbilf * ptiey[kf KkfPdamlf *
'tftiAcy<Mz[f EbaF* ;^qtfTviZmf kakmf Epalf *
MtftitRnkErzilf * Mkfkiymagfkcf cit[ilf *
`tf tikiaiyRqaafkfK* `Adkf klmf na[f p<Knf EtE[. 1

cAdMFy[f cTMke[[fB* ;vafMtalnf tremlf lamf *
`Adyvi^[pfpy[aki* `zinfTviDmf pFk]f D*
kFmlraqfpiaiyat* kcf cinkrtftikiai*
;dMAdyvRqaqaf * ;^]yFkqAdnf EtE[. 2

tnftirgf kqf Evbi[fbitf * tmTvziyziyaT*
mnf tirgfkqf tmfmaLmf * mbfBMqv<AryaLmf *
`nftrgf k]fdFp]ivaaf * `^[vafkfKmRqfp< aiy< mf *
cinf Trevbf piAbyv[aaf * cI lmltbiEyE[. 3

kakmirakfkt[f m[f [af * katliktftirpnf T*
nakmr[y[fMtla* naknkraaf tmkfKmf *
EpakMyaf vI Depbpf * epa[f [Rqf ecyf tAmk]fD*
nakm^lnayk[aaf* nlf lFpf EpatAdnf EtE[. 4

uvkfKmAvy<knfT* ukva^[tfTemazinfT*, ubv<K]mf -
miktfT]iv< epbv<]af nfT* viy[f kavel[vaitfTcf *
cktf tielaRp< klilf latf * tvmbiEy[f , mtidfkcf ci-
nkafkf kR^]nat^[* nlf lAdkf klmayAdnf EtE[. 5

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

20

`qv<AdyarAdnf taafkf Kmf * `t{ArEyeka]f dvaff kfKmf *
vqv<tnftv[REq* m[f [iymatvtf Etaaf kfKmf *
kqevazivaermer[f [* ;Acnftvaf kfKgfkavlramf*
TqvMFyRqf vrtaf * Tvkfkiel^[Avtf EtE[. 6

umtFkqAdki[fEbe[[fB* oRkaLArtftvAr*
`Amy<[iey[f pvaf Epalf * `wf cel[kfkrmf AvtfTtf*
tmt^[tfTmvaf tmkfK* vzgfkiy< nftamf mikviqgfKmf *
`Amv< AdyvRqaqaf * `Fyi^]AyyAdnf EtE[. 7

ti]fAmKAbyaAmkfKmf * niAbAkkfKmf tI vi^[yalf *
u]f AmmbvaAmkfKmf * uqmtiyiLkkfAkkfKmf *
t]fAmkziyaAmkfKmf * taikfAkkfKnft]iAkkfKmf*
v]f Amy<AdyRqaqaf * vackgf kqf mbEvE[. 8

CRtini^[viAvybiy< mf * T]iv<Adyaaf T\emazikqf *
paitimtiyaciaiyaf * paCrwf Ecaf nf tRkfk]gf kqf *
kRtieyaRetqivaqalf * klkfkmBtf ttf tikiaipf *
paitimtiny[MAdpf * prm[Fp]infEtE[. 9

*tiRmkQnf tiRvFv< mf * tiRvRQnf etqf qbiv< mf *
`RAmilaAmy<Mbv< mf * `qpfpaiyvFyrCmf *
kRmmzipf pqipfpAmpfp< mf * klkfkmilavAkni[f b*
`Rqf vrtaf ni^lyilkfkilf * `mf ep[na[mizf EtE[. 10

*~Bpy[f Evbilfla* `Fyvaf kq^[vafkf Kmf *
~Bmt[f py{miAv* oRkalmf plkaLmf *
~Bpye[[Evk]f D* `RqaqrFyi^]Emlf *
PbiynbfK]v< Arkqf * ;AvptfTmf EkatilEv. 11

cI raaf T\pfp< lf tiREvgf kdMAdya[f tiRvFkEq cr]mf

21

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

`tikarsgf kirhmf


+Cuameam«| µaaaaa , ßumaueaa + ae
Cuamne emu æmßaa« e|L (aia a« +
smm æeßaaa« nuuaenaa« +
CaaeLaLuCuaL uu|eaena ßaaai +
eemCueeau ueme|mma eamßeßen su +
umeama ßaaC««m|eaam uaiun s ua(u +
Camm au|u ua2eam nau Cam|mßeaaia +
Cam|maa uem niem am Cam|ai« ß+ßu. (|)


G«ua aie Gemm aae|e Geaæußumm|e +
Gauaa ueeme|e Gaaau uamm|e +
a«um m|e e|2«e|eaaie aaßeaaaaaie +
aaseaea veaasae|e a«eumaaaie +
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

22

.«ua aßa .eaa|a æu .m« nim a +
.muemam au|u Camaa« aaßm Caae( +
s«um m usaae| ßaa«ma aaL (u +
Caaeeu|ßm neeu|am se|eaaaL ßa. (?)


+e«em|a an s .m|a aeeaa aaeuua æ +
ma«eLße .ea æma am nieaeemaiu +
u|««mmae Cumu µs¡a en a emme +
Cua|mnuu| .men aaa ueaaaenu u| +
n«C«m|em .eaa æ veaa a vmmaCaaeLaa +
naam«| aLßaau« ßa2«naa« +
G««maa aimuaCm« m Geea m««|L( +
euCumua« aimeLam .eLai«ßmß«. (3)


.ae=¡eeu|a Caeee, .u|a ai(u qsaaa æ + qa
eaaeuam .ea eaaa aae|am uam aau|aa« +
eae|a aa ai Gaauaeam«| G«eeaßaa +
a ae| aineam|ßsu , ain aißmau G«|a ae|2«ßm. (4)


n men s G«m e|aieeamae , ni2«Cea« m|m nau +
u m ens G«eu e|2«æLu Cua«m|, e|mnsueas +
.men aaCa« Ce« m, .mm an s e|mmaim a a +
.men aaa .Lßmau , uLßmau|«| .e eua ßa. (5)


aamu eeuua|m««, nmaaaeLmeaa æa +
aamu eumaia , au|u uem G« «|ea ana emme +
m mu aeCnm| mL Lm, naam«|auße +
23

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

namn CaamCamßeau , nuaaaaniaa na«|eaßa. (6)


+.mu .eLaaeCu« m eueu, .uumaaamaee« +
aam|2e ßaan s, euaæu .ee an a aaeeLmaa +
m mu|mLame|m, mm« ß+aim m«m|em mu +
namu vaaa Gm ßa, nuaßaaa e|aieam aai«mßa. (1)


aimeL« ena Camue|ßuae , aimuae|amu +
ume|LCu«« ueaL =(u , eeaCumnau +
ameL« ena a(e|2« mamm|e , e|mn Caamaas +
.meL« qnam|eaa , .mm Cam m .euna«ßa. (8)


.euma GeeCmeu .eam|se , .m m«m veaie +
aeuma« aee|am =uenaaeu , Caaea Gee e« m +
Geuma Geumea ea aim, eLLaeCLee|m + nu
aumaaia|ma , aaiaa æu a«| ni2e an a«ßa. (9)


ni2eana aaaasm nimu|aæu Gemeeuam +
GeCaa«m eseea eeeau , a«Caeu en eaæuama +
s2e q«m G2e e« ni«m, suammLma« vLuuam +
e|2em|«m| nauLßmaCueu , ßeaimaCumu Cuamßm. (|o)


CuamCma«Cm« ni«m, µuam naa« .e«L ßaans +
.mCma«mu«u«, .e«Caam vuamu .euna um« +
umm q«m|me|2« eee|em æ e«m, Gee qnam|eaa +
Gmm q«m|eaeea, eu u«n ßam e|muu|«ßa. (||)
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

24


ßam e|muu|«a , aiasu .aiasu GemæCu« +
ßemu(u e|m« aase m« mu , e|2«æLuu|e +
=mu(u Caa( ßuaamu , aa«|emmau æm|uuu +
uam ni2«nammae , uem =¡e an a eaaimßa. (|?)


eaaimau«e ama aa Camaai« , uemæ2ema +
aasa«mamLm a n(m a, a«|aa«|ßm +
.ai Cmseea, .aeßaaiaa aam m|«a + nu
ßuaaumu , aimuasL« ni« m uaae2«ßm. (|3)


ni«m uaae« .Lm|2e ensu , Cn(u umeu +
Cua« maße ni2eCm«m|Lu , Cuamæu ueaaLeu +
n«m|s a ms GCa«m, ne|«mea neemmae +
Ce«muem a2m, e L2«ßee(u Cumuumß«. (|4)


ßee(u Cumu um« , e CL« mm|ns eiaieeamae +
n e(u æm|aiæu nimæu , ni2eama ßam æu .«ua +
m e( q«m|e mee|2« uammae|e , mæna«L -
µe L«m| + umß+a uae q«m|2eCm« ni«m«ßa. (|5)


ni«m ni2eaæm nim æu amumu , ßna uaimae +
n«Cm« naLm ma«mu , neæu vL aeeeLmaa +
q«m|m uaaiæu , q«mu|ea e|eaeaa aæ .mmae +
.«m umn amu , .mu .m|naea .naeßa. (|6)


25

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

.naea .naima , ee 2em|e ni«m .2«aseæu +
Cnan aeßa maeaa, =Lmaim .«« «|maam +
enaeLæu eea, e« aae en ai emnaim + nu
.nau|ea .aiem, .«ua .m|nam|e|aa«ßa. (|1)


.m|e|aa«a« ua , qmu uemæu vuamu|eeaa +
sme|as«|m|e , s2emau ua2« ea|aæu eea +
vme Gaa2« G« m|, qa aaCa« ni«m vuuea nau +
u|me|asma Caæuu Ca« m, Gaa æu u|eummße. (|8)


.mße uaCu« m, .eLa aeu eea a«a , .«mnueuu +
Cumßeamaiu , Cumnaaemm u|aa«La a u +
vmße Ge« vm|a aaaai«m, qa vm|a ve euem + n
umßeCe«, nuuemmL =Lm u««eßa. (|9)


u««ea e|eeea , eaßsa GemCma«mu ea« ama ßaaa +
.««ea ßeme|, .2«as mLaa«a .« ueLmaa aæ +
e«« eau aaCe« m, nu .aaiaia|a aimuae +
m««u emnai, .eLa aeu Caae L nu maaimßa. (?o)
maaim unaiau aaLLm, m «m|e ni2eæeLmaa +
aaaeem« m|a , aaaaee q«mu aua aieamaa +
Ga amum am euaæmCe« eu , Geaaeaaae +
u|aaeea aaima , ßuai«| ßue|m e|e eeßa. (?|)


e|eeea ßee L, e|eaai«m| ßueu .LeuCmeau +
ueeeaaaie , uaiu naeLai«m«a + ee seeaa -
aee« .eLaaeu Caamma , aL«am aumm|m + nu
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

26

ueeumu , au|u ßeaum|na uaea aßm. (??)


ßeaum|n a uaea , e|maa e|mmaim a a +
naa« eæaa eea Cumnau , .e« neeLmaa aæ +
.aau|aa .Leu m|eans, .u|ma uem =¡e +
n ai nimaa, ni2e æ2ema eea ni« m«ßu. (?3)


ni«m«u .«ueLeaßsa , ni2em|e nieumnaa« +
n«m|s a ms GCa«m, nLaaim na« uemmae +
G«m nua æ Gaeaae|« , Gu uaim|« nieße +
.«m| .LaaL, .a|mm a aaa .Læmßa. (?4)


vmaa« eee|2«a æ, vmmu Ceme| veamna +
ema aaueam|2e, e« aama ea|aaea aau +
a2maaC«« Cemu , a«uu smuua smn aiLeu +
G2maau ni2eCaa, em amu|aa« .mm ßa« emßu. (?5)


+ßasa auea aimuam naa« , aiaunsemæu +
eas( vanaea , eemaaimuu|Lu + e« amua
aa« .a Gummu, am eaæu aae|a|æu aLeu +
nas naamu , naamu =Lm n« «|eßu. (?6)


n««|euaus, nmuaeaus n««|u|a au +
e««euaus, maaaeuau .maLmeaaæ +
u|««|2eßu«| e|(u umeas, e|ea aießaaa +
n««|2emau n(naL eu|a æ, neLCumße. (?1)
27

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
gneLCum .maiu uae qm| nam , va aaameuae( +
GeLem aamm Gae|, Gae|« uai u|« eme« +
æeLæeL ea«ea ßaaua« , u|aaauai e«m|eaae +
GeLm|eL ßuaam aCmmai, eu|m uaßumeßa. (?8)
em| eu|muau , eeeaem|aa æu Gamaaæu +


namsuam mL, naa2« nee| .Leum|e nu +
=m aean a, æmaam æuamam æea aumau +
uamae|« m|, uaiu ns emu ßuaaa s u«eeßu. (?9)


+u«eu .2«as vmeam , umm uamm .mm .u|æuama +
a«ni2«eae .2«a su , aa|as qm æu a«|m|emmam +
G««maas .maae , Gamæu aimnaaeß« +
u««|me« aae , umß+a umm|« m| ea|u uea aßa. (3o)


ea|a ai« m«« ua« , maeeaCm«m uem .a«|e +
e|a|aai«msu æm|Cma«+e , e|2«mea .ae|« nau +
veaa ai« m n«C«m|, qmu uLam|e qa ns + veau
aa|a ai« m aaaasa , aaeae aa|a ai« m«ßu. (3|)


aaeae aa|a ai«m, a««Lmaa a2ma a« aimaaie +
u|aeas .mm Caæu , Cum mmm e|a aa« Cumæeam|« +
.aeam .m|n aea, .aenai Cnm|æ2eae +
vaeaCa«, emam ßaaiaa ve eu æeaaa«ßa. (3?)

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

28


veeu æeaaæu uemam|e qmaim, va ausa +
eeeu .muu .a|s .ae|« , ens aue ue|eaa +
aeeu aiLaaa , aau .me e«m Gmu u Geaau +
veeu veaaa«a , qau ae|a vmana«ßa. (33)


vman a«« aaee« .e eaa aæ, va|eu smns vm|aam +
uman aeu a a ns, um ß+a eu|m|«m| .eLaaeuamu +
umnae« naae«, uaamam ßaans uueLmaa +
nmna æm ßmeCee eau , na(u ne ue qai«ßu. (34)

qsu Gae eL Geaas, .mmae vaeu aimuae +
uaau|ae (u aaCe«uumm|, nuumamaaam +
naa2« ne e|, nenaiau naL LeLeuCmeau +
ßaaaieeaaaiæL« , Caam muam æm|a a«ßu. (35)


æm|u uL« ßueu amum am|«m|, .a ßaaeesa +
Cem|asmeaaue , Cum .ae e« m e|eanaeLns +
u|a|aa e|2«aaiam, u|«CaaLaaeea .uCua|ßmaa +
um|u u veL u« .mm eaaaaaae, ummmm«ßu. (36)


ummm m ßaaiaa , ea« vau uae Gn a eemCueau +
Gmmm m Gemea, G2emL µe( vm eeeaeae +
Camm vm m CanCaau|e , Caeeu Cumaia aimnaea uae +
.mm vmm aineam|se , .u|ma e|ma ßam m|«ßa. (31)


emm| u«as eu|e ma«e|maea, Gmm2«asu +
29

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

uamm|«eaaæ qmeauuam, uameu aaeaieea« +
ßuam m| æau usu , unaim|m Caam esu Cuam æuau +
aamm| emau usu , amm .e eßea m««u Cummamßa.
(38)

m«Cumm ma«mu , ßuaau smaaeu , m«meam|e +
a«um m .s .« euæu , aau naeaaæ næu a«|aaaeu +
u«um m| ni«meea, veaa ai« m uemmea uae +
ai«umm|Cm« um« , a am|ßeaaaæ Gee Cau u|«ßa. (39)


+Cau ua Cae|aams e««a aiamu , Camm æea sa +
auum mea aæa , aaßuæan s amu aaeae +
quum m na« uem, vmmaamaaie vema seaaa +
muua aiaeLee, maau|u ßaana Cuau|a aimße. (4o)


(aimeL« en a Camue|ßuae , aimuae|amu +
ume|LCu«« ueaL=(u , eeaCumnau +
ameL« enaa(e|2«mamm|e , e|mn Caamaas +
.meL« qnam|eaa , .mm Cam m .euna«ßa.)


+umL« ue|eauaau Cua« + m eu +
u|aaimai umeaa ua« aeLaaa +
Camm umm eamemmaa + .maaam am -
aaamau amaaa, u«u aiaia|maa +
GmLamam nean su aam amaa +
Gmµaua2e e«ua2emaaa +
amL« vmea uemm|« Cuammau + aee«
aa|aia| ßue ni« m .2«asm aaaai«+ß«. (4|)
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

30+.aaa .mmmau Cuaainaßaam|e +
.u uma ßaa« .ßmaaai u« «mam|a aßaam|e +
ßaaeaa a«|e a« Caama ßaam|e +
s2ema« eLemæa s2emamßaam|e +
ßaaaa umC«eeam ßaaaæmßaam|e +
Camuemm|« maCemasa ßaa naßaam|e +
a aaa e|2«m2«asu a aaæmßaam|e
aimeama Cu«a aiamm ßaam|e aaß«. (4?)

+aee« .Lm|2e euaæa aaL(uCemu +
a(e|2«ma Gme|2«æu aLæu Cem u +
aieeu|s eCL««a aiamu Cemu +
Cam|n a Cumn a aa amam Cam|n a Cemu +
uee|maai« uae GCa«u uamu Cem u +
Cua«eeaim ßuaa Cueau ueaa æu Cem u +
e|eeemu ueeemu e|muuu Cemu +
ßemaL CemCu« e|mmæu ßeaCemßu. (43)


+vaau .uaa aeu .euaaßaaa -
eu|eae + vma a a2emae +
.aaia .aaa« mL uasCuam
CaaaCa« + vaia aa aimßea« +
uasm u|æaa am|a Cuamaa CeCem
eeaas veu + .aa«|Luau
.aaiaia| uaaa e|2« Caaa am
.maæu + .e| .aaiaia|ßm. (44)


31

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

eL(ua m aaai ee ae« + eeaia -
CaLLem ee u|aaimai +
eL( uaeeaam«m Ceeæeaßaa« +
eL CLe Cue æe uaißmaa aæ +
eL( uauea ee aiaai ee uaai +
eL ( ßmaaamau ee Caeeu +
eL( uaæeu eLCLLCLu eeu a2e +
eL ( Gaau ßueseu eL L«ße. (45)


qe CaaLmam aimuamu aaeuaai +
qm ni2«eae n« m vm|Caeeammm +
ee seea naa eau eaßaemaam +
u« «em æa ßaa u uaasm ni«m +
ae sme uea uaau« aaß« Caa« « +
a«|aamuu aaC«ua aam a , a«2« Cm«mu +
ae( am|as .L =L e|eaaam ni«m +
ae ueame e|2mmaL eLa au|aai«+ß«. (46)


m eLaeu .a|mae|« mme ßeeLa +
m« «u .aie .eaa2« e|(ea aieeu +
ßeeLas aaeCnm| ßeß+a =L( +
ßeeLe .m« .aaiau ßuae Cem ai nim æu +
n eLaæu niem uaißmaa Cnm|m|m =La +
ni« a«|eu s2emaa en a« uaau -
µe Lae + v« u|euaCmeau CuamuuC««m +
ue e|msa uau2«asu uamßeaßu. (41)


aaa«mu nmumeu naß«mae« +
aaaaeu e« emuam e« 2«u ummu +
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

32

aaa«mu aaeCnm|m« m v«aæa +
aaa«m am G««|2ea æ qa GeLm|e nieea +
ßea2« ßaa ßemm au Ga«|e ßee La +
ßeCme eau nimæu ni2e naß« nim u« +
s¡aeuau naaeuau e« 2«uuumm|a +
ßaaau a a e« veaaaa« =uai«+ß«. (48)a« ni2«e|e e|ea æ G«m|a a« 2« ne ma +
ni2«e2«asu aa« e|2masu e|eaæu naa« +
e« ni2«ee Guueaaie G«m uam m| +
G2emLa au .eLa aeCu«m eueueeas +
m« ni2«eae mau mm«m e|2«mae en a +
m«|e .ma ns maaiaa m« ß«ßaa« m| +
ne ni2«eae nau Geaæu aaeu + G« ß+ -
na2mßma e«m nea Cam ai« +ß«. (49)


+uaL (aæa|m ueumea meeau , ue CLamaae +
uaL(aæ .mm am uam« , ue|ns emn saeae +
naL(aimm Caa, na« uem .n aineLe|mm a +
e L(a aieLau|aßa, Cem|aaaL(u .uCume|ma ßa. (5o)

+vmaaL meLmCeam aaemmean a« +
vL« uma CuaLm Ceam ßuaaie aeu na« +
vm| aLeu .me|e vaßea(mm ni«m« +
vm Cnm|ßmaa amu« e|( s¡saæ van a« +

um Cnm|ma mm|m u|maa«a s ena« +
ueauam eaemL uea ßuaaie aien a« +
33

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

umu|me| .m m«|ea uaea aieana« +
uememm|e emeCaaa e|ua«asemn a« +
.mmeLm e|am« .ua ßaa|e aiau na« +
.Le vaa uLu uLm .La aLna« +
.maumu .m|e .a|m aa«aaua na« +
.e|æmea naa m«|ea naeaaeun a« +

Cem|æeLm smeuea ema æ .e|n a« +
e|maa| qa æua« e« ßue|a aimn a« +
e|me .aaa ueL .eLm ema sana« +
e|Le .a|m Cua|m Cumuam Cu« uamaßm. (5|)


uemæeaa æu CuamCmeeau Cumm«m qaeaa +
u« «|m =a uaiæeLmaa eeæea aie +
æea vemaa ni2«e|e eaa æmaam au uae +
ßaaam m u«u Cum+a Caam eaa n«eu +
aiem emaaæu aieuanaa amßaaaaae +
aieamaa aie uaißmaa Caa|nas qaaa +
Cuaem niea ai« u|æu u«|aa aaL (u + emam
Cua«+a n«C«m|m|e uæseaßa. (5?)


Gseu| G««ms e« mea , G«ue« ßem|(eaa +
Gseu|mau .ee e«mm|eaa , em am ßaaiaßa +
Gseu| emsa Ce«m, vauuae eu u|eu Cuamuuaa +
Gs eu|ma uemßmaa .mmae , mau|eana«ßu. (53)


+eL( u|ae( um|maa eueu, Geemm|e|a s +
eLL Ceaema GLu amu , emam .u uaaesa +
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

34

mLL e|2«aaiam uam, mm«m|(u .maCe«+a +
aLCLu|e eaaaaaae , aemaa ni2e Cumm«ßu. (54)


+eaemua naeaaæu , emn a em ni2eam +
aaemsm vaaæu , aau Gm æ nuaæmßa +
=em Cnm aamae , æmmCuee| Gaun aiLeu +
ßaem uaaueaa aimuaeaæa aia aia æßu. (55)

+Cem 2mu ua|maaßaaiaaam , e|aaae .Lßmau +
vmma Camaims q2em|e GLL«u, mau|amCa« +
Caam ma se|m|eu ßaaCa«m Gau|eu , =a uaim a +
emma a2«æu vaeas Gauas, eu eu|e uaißm. (56)cI raaf T\pfp< lf tiREvgf kdMAdya[f tiRvFkEq cr]mf
35

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


! ~tiv]f cdEkap ytI nftf r
mha Etcik[f `AdkfklpfptfT

(21vT pdfdmf !mtf `zkiycigf kaf `Rqicf ecyftT)


t[iy[fkqf

¬÷Pl+ |B r4¹HlB+H G¹l 4F -
¤l÷4 T +l¤P T¹ T 66 t4P ¬·
Hl¬8 Hl|6HóTl 946l-ã¤l6l-
¬4 9¹lT‚ H46l-ãPr 6Pl7 +

lXimI nf Rsimf hvrSas[ESkEra ysf -
taaf Xf Ey] natMkEr] tTtf yEm c |
~jfwpft ~tiSdEkapytI nftf rkata@
ckf Er pargfKSytI nftf rmhmf tmI Ed ||


o[fpTRnrcigfk{knfTAby<mf tiRpf ptikqf
`[fp< dE[ p]iecyf y< mf `bf p<t[amaciaiy[f
M[f p<bf b cdEkap[f emayfkz^lEytf tieyZmf
p]fp< Ady pranfKc[f t[f patmlaf prvinEm.


***


s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

36

*~timAby< Rva[ ~tipf p<qf evbfpt[ilf
Ecatiey[v< leklf lamf Ckmf epbEv vnfTtitft
~tiKRnrcigf k[f `RqaEl Eyakiya[
~tiv]f cI af cf cdEkap[f `Fyi^] ey[f MFm]iEy. 1

m]iya[vaRyiramf m]iMtf Ttf tazfvdtf T
m]iyakpf epRmf p>Taf pf p< rnft[f [ilfvnfTtitf Tpf
pi]itI af tftEtcikE[ pi[f{ miv]f vnft^[tf Tmf
p]iy ni[fb cdEkap[f ptpf p>Av yAdnf EtE[. 2

`Adnf et[fBmdgf kat ~gfkarmam^lAytf
tFnf tidf depaiEya^[tf tDtf t tiblir]iy^[
;dnftidfd nrcigfk[f ;^]yFAy eypf epaZTmf
;dgfkidfF y< Abki[fb ;mfM[iAy ybinf EtE[. 3


`binf et[f Bmv[REq `mfp< viyibf p<kli[f bicf
ecbietgf Kmf eclni[f b eclf vMAd Evgf kdv[f
`bnf tikZmam]iyi[f `vtarmagfKREv
niAbnftigf EkyimfM[iyayf nibf ki[fbTArpf EpE[. 4

uArtf t[f{tf tmK]Em uyf vet[f B t[f [Rqalf
krnf etgf KEmagfkiAbv[f kliya] K]gfk^qEy
uArkf ki[fb paFytfAt umf paf etaz evpf epaZTmf
uArkf ki[fb maM[iAy uArtfTArtfti[fByaf nf EtE[. 5

uyaf nftet[f BMtf tm[ayf utv<wfcI af tf tiRmali[f
pynf tviaf kfK emyf pf ptEm ptem[fB EpCki[fb
myaf vilf la YM[fbi[T macB cI af cf caremgfKmf
uyaf epBtf TMEyakiptmf ubfbtla[f mbf bilE[. 6

37

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


mbf bv[amf Etcik[fb[f v]f p< kzi[f v]f Amey]f]ipf
pbfbila yv[f p>]f d pagfKAd nbf EkacEmnfti
'tftiAcy< mkf Ekacmf "nfTki[fb Aky<dE[
p<tf tiy< qf q vRmf Eyakipf epa[f [FAy mbEvE[. 7

*mbvaEt maniltf tilf v]fp< kzi[f v]f Am ey]f]ipf
pibvaEt p>mit[ibf pi[f[^[tfT Myf yev]f ]i
;AbyvE[ p< rdfdacitf tiRkf EkdfAdyibf KRvayfpf
pibnf tidf d cdEkap[f epa[f [Rqf na[f epbf EbE[. 8

*epbf btayayf pfptftRkfKpf Eptmilflatf tnf Aty<mayf
mbf BMqf qCbfbMmayf m[f[iyepa[f[iraciy< mayf
'tftiAcy< em[f{Ady ;[f{Rvamf pakf kiymayf
ubfbM[icdEkap ! u[f kzlf k qkElE[. 9

*`klaEm mab{Ar `Rtf tMd[^[vaf kfKmf
tkvaEl y<Arkfki[fb t[fAmy< qfq maM[iAypf
p<klaEl pbfbi[aafkfKpf p< rkf ki[fbnrcigf k[f
tkvaEl MFVFtf taitf taArpf pbf bi[E[. 10

*ptf tiy< qf q cI nivac prEyaki t[f pttftilf
ptf tiepBmf Eyakiey[f {mf pragfKc[fb[f cI RAryamf
'tftiAcEmtftni[fb cdEkap[nftati
MtftiR nrcigf k[f M[f [RQkf kati[Em. 11


****s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

38! lXf mI nfRsimfh[f `AdkfklpfptfT

(34vT pdf dmf `tf tipfpdfD !mtf `zkiycigfkaf
`Rqicf ecyf tT)

t[iy[fkqf


¬÷Pl+ |B rP+ |¬-t4 74l¹¬ ¹l|H
¬÷Pl—— 67ñB¹Bl6r ¹l=r BlP ·
¬|¬¬Tl¹ +¹|B r9799|¬
4F 6 Hól|¹4|6¹l=Pr 6Pl7 +


lXf mI nf Rsimf hmNcinf tfy tyamf p< raSimf
lXf mI mf ttgf ksrsI Rh rajhmfsI mf |
lXickar nrsimfhptpfrptftimf
ysf tmf Sdaaiytirajmhmf tmI Ed ||

tiRmnftirtiRpf ptiyamf tiRmTranf tknkRqf
uRvmf taiyrgf Ekccf cdEkap[f t[iyRqalf
tiRmnftir v< ArCrnf t cdEkap ytiptiecyf
tiRvnfTAbmFy<Adya[f `Adkfklpf ptf tiTEvyamf .


***
39

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


*mamlraqf m[f [iy<Ab mFy< Adya[fmwfCAby< mf
mam^lyibfb[iyilKmf maKRvayf mNvrtf At
mamAbEyaaf va[vafkf Kmf vzgfkiyRqf maM[iyamf
mamtiEcaf nrcigfk[f mlrFAy m[f [i[E[. 1

Epaf vliEcaf epa[f epyEra[f EpRd^lpf piqnfTkiralf
naaf kizipf parTEpal n[fbakkf kizitftidf Dcf
caaf v^qEcainftiAry< mf ta{MAbnrcigf k[f
paafp< kZmf `FmlArpf p]inftidfDpf pagf ki[E[. 2

mAbEya{mf mamtiEcaf mBcAdy[inf tir{mf
mAbM[ivRd[f vnfT mlrt[aliAbwf ci nibfkkf
KAbM[ivaf `rmfApyRgf PFmAbpaFnibfk
nAbmlraQd{Aby< mf nmfKRAvyAdnf EtE[. 3


ekaqf qieyZ Ekaqv< ][f Kdlf `lbpf payf nf tidf Dtf
tqf qi yv[f t^lka^ltf t[itft[iEy piaitf tidf Dmf
`qf qiy v{tirtfAt ~Acy<d{]f dpira[f
evqf qiylaf utirkfAk Ev]f FvnfT p]inf EtE[. 4

kar]mayf kf kaaiymayfkf k]f FDmivf v< lktf tilf
p>r]may< Abki[fb p< ]f ]iy[a mive[[f B
nar][f b[f emyfy< Rvmf ;TEv ey[f b^[vaf kfKmf
cI r]infT evqini[fb cigf kKR vAdnf EtE[. 5

*;gf Kq[gf Kq[lf l[f '[fBArkfkkfPdaEm
'gf KMqe[[f k]f ][f '[f BArtf t t[f mk^[kf
Kgf Kmmf Epabf civnf tk]f ][f KRdf dv< ]{Attftidf d
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

40


cgf k]i T\]f piqnf t pira[f ctirFAy yAdnf EtE[. 6

ORREv :RRvamf '[ft[kfKdfk]f}Ady
cI RAvcf cinf Aty<qaf cinfty< gfkeq[tf tikZmf
EpRvvir]iy^[pf pi]mf pdEvkizitfTknft
~RRv[f nrcigfk[f `Fy[f bi mbfbiElE[. 7

`wf ciAbEcr]ipbAv `^]nf tidfd vFv< Adya[f
`wf cirmf Ecaf m]iy[nf t[f ~FyiDm]iMFya[f
`wfCRvvv< ]{dlf `wf cabayfpf piqnf tidf d
nwf CRve[mf epRma[f tmiEy{dfklnftaE[. 8

*~Bmv[f py{mv[f `^[tfTlKmE[yamf
naBTzayf nrcigfk[f nlf lmAby<qmiTEv
PBmtimtiEcRmf K]MAdyev]f mtiEyaaf
PBki[fbaaipfpFEy K]miTEv Evtiyaf kf Ek. 9

*ptfTRvay< lkqitft prm{Reva[f pAty< mf
ptfTRvayf pfp]infTni[fb prmKRt[iyRqalf
ptfTRvamf nrcigfk[f ptkfkmlmf pbf BMAb
ptfTRvamfpadfDArtfTpf prmptmfp]inf EtE[. 10

*`^[tfTlKmfvazvnft ~tinrcigf k[F
ti^[tft^[y<mbvat cinf Aty< qf qcdEkap[f
t[tfTAbMAdyvRmf tagfKMArmaM[iv[f
m[tfTAvpfpaaIArnfTmf m[f vazfvaaivf v< lEk. 11


****

41

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


maaf kzi mattftilf ka^l ti[cai cabf BMAb kfrmmf

Danur maasa SaRRumuRai kramam (daily morning)


*cibfbwf ciBkaEl vnfT[f ^[cf Ecvitf T,* u[f -
epabf bamAryFEy EpabfBmf epaRqfEkqayf *
epbf bmf Emyftf T]f{mf Kltf tilfpibnfT,* nI
Kbf Ebvelgf k^qkf ekaqf qambf EpakaT*
;bfAbpf pAbekaqf va [[f Bka]f Ekavinfta*
'bfAbkf KEmEzzfpibvikfKmf ,* u[ft[f E[aD-
ubf EbaEmyaEvamf u[kf Eknamadf ecyf Evamf *
mbf Ab ngf kamgfkqf mabf EbElaermf pavayf . 1


*vgf kkf kdlf kAdnft matv^[kf Ekcv^[tf *
tigfkqf tiRMktfTcf EcyiAzyaaf ec[f biAbwf ci*
`gfkpfpAbeka]f dvabfAb* `]ipfp< TAvpf -
Apgf kmltft]f etaiylf pdf dafpira[fEkaAteca[f [*
cgf ktf tmizf ma^l Mpf pTmftpfpaEm*
;gfKpf paiCArpf paaf :air]f DmalfvArtf Etaqf *
ecgf k]ftiRMktf Tcf eclf vtftiRmalalf *
'gf KmftiRvRqf epbf B ;[f p<Bvermf pavayf . 2

`[fAby tiRpf paAv paCrmf 3s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

42


! ~]fdaqf vazitftiRnammf

EkaAt pibnft Uaf Ekavinft[f vaZYMaf *
Ecati m]i madmf Eta[f Bmf Uaf * - nItiyalf
nlf l ptftaf vaZmf Uaf * na[f mAbkqf OTYMaf *
vilf lip< tfTaf Evtkf Eka{af . 4

patgf kqf tI af kfKmf prm[F kadfDmf *
Evtm^[tfTkfKmf vitf taKmf * - EkaAt tmizf
_Aynf Tmf `biyat ma[idAr*
Avymf Cmpf pTmf vmf p< . 5

*tiRvaFpfp>rtfTcf ecktfTtitf taqf vaziEy*
tiRpf paAvMpfpTmf ecpfpi[aqf vaziEy*
epaiyazf vaaf epbfebDtft ep]f piqf^q vaziEy*
epRmfp>Taf maM[ikfK pi[f[aqaqf vaziEy*
oR N\bf BnabfptfT YM[f BArtftaqf vaziEy*
uyrrgfkaf kf Ekk]f ]i y<knftqitf taqf vaziEy*
mRvaRnftiRmlfli vqnaF vaziEy*
v]f p<TAvnkafkf EkaAt mlafpfptgfkqf vaziEy. 6

Evyaf p< kzf vilf lip<tfTaf ~Fpf p>rmf
Em[f EmLmf mik viqgf k vidfDcfcitft[f *
T\y tiRmkqayf vnfT `rgfk[aaf kfKtf
Tzayf ma^l MFVFkf ekaDtf t maEt*
EnyMd[f tiRpf paAvpf padfdaAbnfTmf
nIy< Artft AteyaR tigfkqf pama^l*
~y p<kzf N\Bd[f nabf ptfTYM[fBmf
`[f p<dE[ `FEy{kfK `Rqf ecyf nI Ey. 7

43

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


(tiRvayf emazi t[iy[f )

*mikfk ;(vi)Abni^ly<mf emyf yamf uyiaf ni^ly< mf *
tkf kenbiy< mf tAdyakitf -etakf kiyLmf *
Uzf vi^[y< mf vazfvi^[y< mf OTmf KRAkyaf Eka[f *
yazi[iAc Evttftiylf . 8

(;ramNc N\bfbnftati t[iy[f )

ecalf li[f etaAk eka]fD u[tFpf EpaTkf Ktf eta]fD
ecyfy< mf
nlf l[f paf "tft u[f namemlf lamf '[ft[f navi{qf Eq
`lfLmf pkLmf `mRmf pF nlf K `Bcmymf
evlf Lmf prm! ;ramNc! ;et[f vi]f ]pf pEm. 9

(`AdkfklpfptfT)

*tiRmkQnf tiRvFv< mf * tiRvRQnf etqf qbiv< mf *
`RAmilaAmy<Mbv< mf * `qpfpaiyvFyrCmf *
kRmmzipf pqipfpAmpfp< mf * klkfkmilavAkni[f b*
`Rqf vrtaf ni^lyilkfkilf * `mf ep[na[mizf EtE[. 10

*~Bpy[f Evbilfla* `Fyvaf kq^[vafkf Kmf *
~Bmt[f py{miAv* oRkalmf plkaLmf *
~Bpye[[Evk]f D* `RqaqrFyi^]Emlf *
PbiynbfK]v< Arkqf * ;AvptfTmf EkatilEv. 11


(`tikarsgfkirhmf )

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

44


vaNqmaf nftvaf kfKmf vRnft vR ni^lkqf *
ta{qnayf ukkfKmf trmf ;gfK nmkfKqf qEt*
P{q enwfCkqalf Kbf bem]f ]i ;kzftiF{mf *
Et{q patmlaftf tiRmaLkf Ktf titf tikf KEm. 12

evqf ^q paimkaf Etcikarayf virkalf `FEyamf *
uqf qtf etZtiyT O^lyilf ;df d[mf yamitbf ek[f*
ekaqf q T]iyi{mf Ekaet[f B ;kzi{mf Paf mtiyI af *
'qf qtft^[y< mf ukvaT ;kzaT 'mf 'zilf mtiEy. 13 13 13 13

(! ~tiv]f cdEkap ytI nf tf r mha Etcik[f
`Adkf klpf ptfT)

*`klaEm mab{Ar `Rtf tMd[^[vaf kfKmf
tkvaEl y<Arkfki[fb t[fAmy< qfq maM[iAypf
p<klaEl pbfbi[aafkfKpf p< rkf ki[fbnrcigf k[f
tkvaEl MFVFtf taitf taArpf pbf bi[E[. 14

*ptf tiy< qf q cI nivac prEyaki t[f pttftilf
ptf tiepBmf Eyakiey[f {mf pragfKc[fb[f cI RAryamf
'tftiAcEmtftni[fb cdEkap[nftati
MtftiR nrcigf k[f M[f [RQkf kati[Em. 15

~timAby< Rva[ ~tipf p< qf evbfpt[ilf
Ecatiey[v< leklf lamf Ckmf epbEv vnfTtitft
~tiKRnrcigf k[f `RqaEl Eyakiya[
~tiv]f cI af cf cdEkap[f `Fyi^] ey[f MFm]iEy. 17

(! lXfmI nf Rsimf h[f `AdkfklpfptfT)

45

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


*ptfTRvay< lkqitft prm{Reva[f pAty< mf
ptfTRvayf pfp]infTni[fb prmKRt[iyRqalf
ptfTRvamf nrcigfk[f ptkfkmlmf pbf BMAb
ptfTRvamfpadfDArtfTpf prmptmfp]inf EtE[. 17

*`^[tfTlKmfvazvnft ~tinrcigf k[F
ti^[tft^[y<mbvat cinf Aty< qf qcdEkap[f
t[tfTAbMAdyvRmf tagfKMArmaM[iv[f
m[tfTAvpfpaaIArnfTmf m[f vazfvaaivf v< lEk. 18


s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

46


Sri AchArya Raamanuja at lower Ahobilam

(! Etcik[f vazitftiRnammf )


B4› 7 H7HlTl¬ !4-4lr69¹l4Pl·
¹lPl+ =l4 |7-4l¬l 4¤ 6lP|¬4¤ 6lP +

saf vEtS tSakaElxf vvfyaht prakf rma |
ramaNjaafy tivf yajfwa vaf tfttampivaftf ttamf ||

¹lPl+ =l4 |7-4l¬l 9|64lB¹P 774¬l·
|7¬-6-4l|9+l ¬ 4l6 Bl |r ¬l T|r6 |9Tl+

47

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


ramaNjaafytivfyajfwa pf rtivasrMjfjf vla |
tiknf tvfyapinI p>yatf sa hi ElakhiAtxi]I ||

~lP+ ! ~l¹ñ|~4P+ 9ã4lP+ |7+ B 4¤ 4·
~lP+ ! ~l¹ñ|~4P+ 9ã4lP+ |7+ B 4¤ 4+

!mnf ! !rgf kSf aiymNptf rvamNtinmf smf vaftf ty |
!mnf ! !gf kSf aiymNptf rvamNtinmf smf vaftf ty ||

+Pl ¹lPl+ =l4l 4 4 7l-6l¤ 97l|4+ ·
Hl× 49T+l¬l4 B 6l4 ¬ THl|¬+ +

nEma ramaNjaafyay Evtanftaaf tftpf rtayiEn |
~tf Eryptf mnapaafysHtay K]SaliEn ||

¹lPl+ =74l9l× ¬l+4 ¹l¹4¬ 9TP ·
~lPã T³+l¤l4 4-7 4 7l-67 |HTP +

ramaNjtyapatf rmf jfwanAvrakf yp>x]mf |
!mtf Evgf kdnataafymf vnf Et Evtanft EtSikmf ||


vaziyirama{cpfpiqf qa[f matkvalf
vaZmf ,* `]inikmanf tKR-vaziyv[f *
mab[f mAby< mirama{c[f paFyMmf *
EtBmf pFy< ArkfKmf cI af .

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

48


vwf cpfprcmymf mabf bvnf Eta[f vaziEy*
m[f{p<kzfpf p>T\ra[f m[Mkpf Epa[f vaziEy*
kwf ctf tiRmgf Aky< kkf kvnf Eta[f vaziEy*
kliy{Ar KFeka]fd kRtf TAdEya[f vaziEy*
ecwf ecalf tmizfmAbkqf etqinfTArpf Epa[f vaziEy*
tiRm^lmalf tiRm]iyayf cf cibkfkvnf Eta[f vaziEy*
twf cpf prktiAytf tnftRqf Eva[f vaziEy*
t]fdmizftfT\pf p< lf tiREvgfkdv[f vaziEy.


na[ilMnfta[f vaz na[f mAbkqf tamf vaz*
mankai[f mab[fmAb vaz*-wa[iyaf kqf
ec[f [iy]iEcaf T\pf p< lf EvtanftEtcikE[!*
;[f{emaR N\bfba]f FRmf .


vaziy]i T\pfp< lf vR nikmanftaciaiy[f *
vaziyv[f patarvinf tmlaf *-vaziyv[f
Ekatilatfta]f mlArkf eka]f daFkf eka]f FRkfKmf *
tI tila nlf Elaaf tirqf .


49

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

Sri Adivan Sathakopan with Hamsa Mudhra in Silver Matapam

(! snf niti vazitf tiRnammf )

B4› 7 H7HlTl¬ !4-4lr69¹l4Pl·
Hl|74'HóTl 9l¬l 4¤ 6lP|¬4¤ 6lP +

saf vEtS tSakaElxf vvfyaht prakf rma |
~tiv]f SdEkapajfwa vaf tfttampivaftf ttamf ||

Hl|74'HóTl 9l¬l 9|64lB¹P 774¬l·
|7¬-6-4l|9+l ¬ 4l6 Fll |r ¬l T|r6 |9Tl+
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

50

~tiv]f SdEkapajfwa pf rtivasrMjfjf vla |
tiknf tvfyapinI p>yatf sa hi ElakhiAtxi]I ||

+Pl 4¹7|4!'4l4 +4+l-77l|4+ ·
4ltF4l4 4¹7l4 4l|7+lrl¹¬lF46 +

nEma vrtvixf ]fvaafy nynannf ttayiEt |
vatf sfyay vrtaafy vatinIharpasf vEt ||

T H4l4 T 9l9l× ¤lHPl|7¬ TlT 4P ·
~l Hól|¹ 46lHl+ 7 |HT -ãPr ¬= +

EkSvaafy kf Rpa patf rmf tI Smati K]aaf ]vmf |
!SdaaiytI Sanmf EtSiEknftrmhmf pEj ||


ecmf epa[f Ecaf cigf kevbf p< cf eczikfkvnf Eta[f vaziEy
cI af epRmfp>T\af M[iEy ecktf Ttitf Eta[f vaziEy
p]fp< Adyvmfmaqf t[f paiv< AdEya[f vaziEy
paFytfAtpf plkaLmf pKtf TArpfEpa[f vaziEy
epa[f epyEra[f maaf vidnfta[f p< kZArpf Epa[f vaziEy
p< rdfdacikf EkdfAdt[ilf p<viy<titf Eta[f vaziEy
t]fp< kzf Ecaf mab{Ar cabfbiDEva[f vaziEy
cdEkapmaM[iv[f tamArtftaqf vaziEy

;rkciytftirycartf ti[f rcMArpf Epa[f vaziEy
;rkciyMpf ptf tir]f Dmf rcitfTArpf Epa[f vaziEy
`kvayiLyiafkQyf y `RqfpAdtfta[f vaziEy
~zf vaaf tmf kiRApya[ `mf cMtftiAr vaziEy
51

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


tikzftiRN\lf tiaiEv}tftiRcf ciAky< mf vaziEy
tivilcf ci^[ Ecaf nft tiRtf Etaqf kqf vaziEy
`k[fwaltftvrbiy ~bqitfta[f vaziEy
`gfAkt[ilf cI Ekacmf `zKdE[vaziEy.

Ogf Km^lvazfk `Ekapilmf ta[f vazf k
pagfkayf cf cdEkap[f pa vazf k - p>gfkmlnf
t[f ^[y]itarayf cdEkapM[iEy
;[f{emaR N\bfba]f FRmf .


* * * * *

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

52
Sri Vedantha Desikan at Thiruvaheedrapuram

~lPã 7l-67 |HT Pñ=lHlB+P
(~l T… Pl¹ 4¹7l¬l4 - H+ ¬ |r6P )~lPl+ 4 T³ +l¤l4 - T|46l|T T T B¹l·
4 7l-6l¬l4 44l P B|¬¤¬l B7l 8|7+

53

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

~lP‘÷PT 4l ¬l-ã |Bl-6 |4=4=P ·
|4Hl|P× T… ¬l Tƒ 6 4¹7l4 Pr ¬= +

B4 6¬ F46¬l4 |B rl4 T|44l|7+lP ·
4 7l-6l¬l4 44l 4 4 T³ Hl4 Pñ¬P + °+

+¬F4Pl|B ~l Tl4l P46lTl 4 B ¹4
|4Hl|P×l+ 44l4lF6 4 T³ Hl4 Pñ¬P + -+

|96l 4F4l+ H+-6B |¹- 9 '7¹lTl¬ 474+-·
9l ×l 4F6+4B 6l 6l¹¹4l4lB 6F4 Pñ¬P + °+

4 T³ Hl46l¹l 54 6˜'³l Hl 5¤4l ¬4 6 ·
46l-ãl Hl ¤4 t4 4 |4614l 4lF6 Pñ¬P + v+

~l ¬l!4Tl¹- 9-¤l+P HltP+l 7|H 6 9 +-·
7&6 Pl¬6l + +|Pt4 ±l4lF6 Pñ¬P + -+

4l 4l-4 4¹7l4 F4 9l¬l4 F4 9¹l 74lP ·
H4l-4 4 | ¬|P6- 6FP 4l ¹4l4 Pñ¬P + °+
¹lPl+ =l4l 7 Hl× 4l+ Pl6 ¬l6 BT¬l- T¬l-·
H4l9 |4 Ht4-7 4F6FP 9l¬l4 Pñ¬P + ÷+

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

54

~ 69Tl|HTl ¬ Pl 4 +l7l 9|¹¹|¬6l·
94|¬ 6l ¬ 9l× 9 6FP ~ 7l4 Pñ¬P + <+

Bl FT 6l|¬¹ ãl|P7l|¬- 4ñl|¬- T |6|¬= +l+
4FB P =l44lPlB 6FP B -4l4 Pñ¬P + °+

4- ¹4l|6 ¬l¬ 9 =lB |4P Gl 4 !T4 =+ ·
T 4Tl4 7Hl 9l8- 6FP ¬-4l4 Pñ¬P + °¤+

4FPl7 4 P4l B4 HlN P¤l|r +l-46-·
6FP 4 T³+l¤l4 PP +l¤l4 Pñ¬P + °°+

|9× ¤Ol 97 7 P ¬ ¹4 7 46l4 ¬·
9l-4l4 9l9Tl4lF6 4 T³ Hl4 Pñ¬P + °-+

4- T 6 4¹7l4 T 4 7l-6l¬l4 Pñ¬P ·
HlHlF6 H+ |7+ Bl 5|9 ¬4 + Pñ¬ ¬l=+P + °°+

B8|6 ¹¬Pl|¬Tl -
¬lã97 PlB¬6 |4!T |4P¬¬
4 T³ Prlã9|6 6l¤ |7+¬ 6 ·
9lT¹ ¬4=¬|6 7 t4 |¹9 ¤'³l
55

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

r-6 T|46l|T T P ¬ -ã ¬ 6P t4l +
FH ¬4¬l-7+- BT 9 '7 P|'76-
BT'ó ¬P B¬ ¬F4 +¤ 9\P Pl|¬T-·
|B6l-6|¹4 B ¬¹l4 4¹¬ B × Hl |¬6-
PPl|4¹F6 Pl+B ¬ 6- B 4 T³ H¹-+

H+-6 B |¹ B +4 H|¬+-Pl+ 4 ¬4l7
|7¬-6 4l|7r B = × Tl¬P ¤ 7 |HTl6 ·
79l¬ B4 HlB+l4 r-6 49 |4 H6l
9 +- 9 ++ P|F44l5F6 4 T³ H B ¹4 +

¬ ¹l 4l|7r Bl 4 7l¬l4 |H!4
=+l ¬|± rl+l 46l-ãl|94l F4 -·
46l-ãl|94l |4!T Tl6'4 T¹l-
T… 6l P |±4l6l |r 6l¤ |¹4¤l+lP +

4 7 B-¬l6 G 7 P |+=+ 4¬+ 9l8 |+t4l 4Pl+
B TlT B4 4T B|6 67+ ¬ T |+!9PlT 9 ¹lT ·
Pl4l4l7 BPl 7 T|¬T¬ 9 4Hl¬ 7 -4 4l7 5|44l7
¤P ×lTl4 4l 5¬ 6 B =4|6 ¬¬4l+ |4!T ¤'³l46l¹-+

T|46l|T T |B rl4 T-4lT ¬ T Hl|¬+ ·
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

56

~lP6 4 T³ Hl4 4 7l-6 ¬ ¹4 +P-+

4l|7|9|H¹l ¬ñ 9¾l++ 9¹l4P-·
~lPl+ 4 T³ +l¤l4 - |¬¹ |4=46l ¬ |4+
~lP6 |+¬Pl-6Prl7 |HTl4 +P-


!mtf Evtanf t EtSik mgf kqmf57

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


(! Kmar vrtacaafyaf `RqiyT)


!manf Evgf kdnataaf y@ kvitaaf kfkik EksaI |
Evtanftacaaf yvafEya Em snf nittftamf sta hf Rti ||

!lmlf lXf m] EyakI nf tf r sitf tanft vijytf vjmf |
viSf vamitf r KElatf p>tmf vrtaafymhmf pEj ||

saf vtnf tfr sf vtnf tf ray simf hay kvivatinamf |
Evtanftacaaf yvafyay Evgf kEdSay mgfkqmf || 1

npsf yamasi Sf Era]ayamf `vtI af]ay sJrEy |
viSf vamitf ranf vyayasfT Evgf kEdSay mgfkqmf || 2

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

58

pita ysf yannf tsJai@ p< ]fdaI kaX yjf vn@ |
epqtf Era ysf tnysf Etatarmf payasftsfy mgf kqmf || 3

Evgf kEdSavtaEra5ymf ttfk]f damf ESa5tva pEvtf |
ytI nf tframf ESa5tEvtf Eyvmf vitafkfyasfT mgf kqmf || 4

!paxfyakar@ pnftanmf ~tf mna taf Sitmf p< n@ |
utftaf tfT makEta N\nmf ;tfy< kftayasfT mgfkqmf || 5

Eya palf Ey vrtaafysfy pf racaaf ysfy pramf tyamf |
`vapf y vf Rtf timf kmitsftsffAm Eyakfyay mgf kqmf || 6

ramaNjaafyatatfEryanf maTlatf skla@ kla@ |
`vap vimf StfypfEt ysftsfAm Sf Erxfday mgfkqmf || 7

Sf Rtpf rkaSika p>emq Eynaetq pairXita |
pf rvaf tftita c patf ErxH tsfAm Sf Erxfday mgfkqmf || 8

samf sfkf RtIpi@ tframiGpi@ phf vIpi@ kfRtipiafjnanf |
ysfsMjf jI vyamas tsfAm Esvfyay mgf kqmf || 9

y@ kffyati lap p>jasH viMEka Avxf ]Ev jEn |
kf ry]Iy tSamf pfrapftsf tsf Am pvfyay mgf kqmf || 10
ysf maEtv mya saf vmf Sasftf rmkf rahi nanfyt@ |
tsfAm Evgfkdnatay mm natay mgfkqmf || 11

*pitf Er pfrhf EmapEtxf df Er Em KrEv Atvatay c |
pf rapfyay pf rapkayasf T Evgf kEdSay mgfkqmf || 12

*y@ kf Rtmf vrtaaf Ey] Evtanftacaafy mgfkqmf |
59

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

~Sasf Et5Ntinmf Esa5pi pEvnf mgf kq pajnmf || 13

spfttirtf nmalika :-

patf rptmaskt vixf}vimlaf Ex
Evgf kd mhI tf rpti tI aftf ttinp>Et |
pf raTrpvjfjkti Attfy aip< k]fda
hnf t kvitaaf kfkik mf REknftf r KRYMaf tfya ||

sSgf kckf rlawf cfcn@ sT\af tf vp<]f df rm]fFt@
sk]f dlkf n stfTlsf ynaf kfk ptfmmalik@ |
sitanf taIy sJtftaI y yjfwsJtf r ESapit@
mmavirsfT manEs KR@ s EvgfkEdsf vr@ ||

`nnf t sJai sJnEv5pinnf tfyman Avpvatf
tiknf t vatihmfs Ajtf r kaqEmk EtSikatf |
upatf t saf vSasnay hnft vafx vimf Setq
p< n@p< naf nmsf kf aiya5sfT EvgfkEdS sJrEy ||

Kerq vatihmfsamf p<tacaafySixfEy
jna pkf tihI na ytI nftf rapf aiya@ sfy<@ |
ytI nf tfrapf aiya vixf}kaR]f yT\ra@
KEta Mkf tivaaftf ta hi tatf Rkfvitanamf ||

EvEt swfjat EkEt Mnijn vcEn pfrapf tnitf yavmaEn
sgf kI af E] saf vvaf E] sti ttNKE] nixfpf ramaE] p< raE] |


s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

60mayavaEt sEmat klikLx vSacfCnfyvaEt5vivaEt
taf mtf ra]ay Eya5p>tf s jyti pkvanf vixf}k]f davtar@ ||


kvitaaf kfkiksimfhay klf ya]K]SaliEn |
!mEt EvgfkEdSay Evtanf t KrEv nm@ ||

****61

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

Sri Adivan Sathakopan

+ ~lP7l|74'HóTl 946l-ã Prl7 |HT Pñ=P +
(21 9” ~lP7=|¬4|Bñ¹œH+ ¬ |r6P )

6|+4+

~l~l|+4lB4|6¹l'Tl4TP +lH¹l ·
4l¹¹l¤44 7l-646l-ãP|¬B ~4 +

* * * * *
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

62


T-4l74 Ul46lTl 4 Tl6'4l6 TP¬l96 -·
Hl|74'HóTl 9l¹446l-ãl4lF6 Pñ=P + °+

Bl¬l¬7ól|¹4l ¬l-ã- BPlr 4 F4+lP6-·
9lV=-4l|7T 4FP 7¬4l F6F4 Pñ=P + -+

Hrl |4¬ ~l+ 6|B r- 9 9P-× F44 77l ·
4l |¬69 T 4F4lFP HóTl 9l4 Pñ=P + °+

¬l!4Tl¹- 9 +¬ Pl ¬l!494¬+l7¹l6 ·
4ã 9 Tl¬6F6FP HóTl 9l4 Pñ=P + v+

¹rF4×4Bl¹l¹4¹lTl¬-ãF4 4l|6|¤-·
4 7l-67 |HTFBl 54P 4 614l 4 Pñ=P + -+

~l+ 6|B r74l7¬~lP7lF¤l+4l|¹¤ -·
HT¬T- T¬l+l¤l 4F6FP |+t4Pñ=P + °+

~l4 !T4BPl=F4 ~lBPl¹4l6B 97-·
Tl¹T 4l 5¬4¬FP HóTl 9l4 Pñ=P + ÷+

63

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

¬÷Pl+ |B rT6Tl ¬÷Pl|4r¹Tl |¬6-·
4 Hl|7HóTl 9l¹4 6FP ¬46 Pñ=P + <+

4-Pñ=lHlB+ + 4¬7-Pñ=P-4rP ·
~l+ |B rFB¾¹|6 6FP ¬46 Pñ=P + °+

4tT³l¬ T B4 5|9 4tF¤l+l¬64l |¬+-·
~l+ |B r74l9 Tl - 6-P + Pñ= B7l+ °¤+

4|¬7!4l¤«l 4 |7Tl+l Bl4 ¬l Pt4P t4 ¬
¹¬lT¹l7l+ T 64l F6-P + Pñ= B7l+ °°+

+l¹l4TP |+-ãl¹4l 4¬7l×l 4tT 9l4Bl6 ·
9|794-¤|+Pl 6l G-4FP Pñ= B7l+ °-+

H~lHól|¹46l-ãl|7 4l |¬8t9T¬l+4 ·
B4 × 9|¹9 Tl 4lrl |4¬ Hl4 Pñ=P + °°+

H9¹lT‚ HP +l-ã T ¬1t4lFP Pñ= T 6P ·
4- 9ó 6 ¬4 &-4- ~l+ |B rT 9l4Hl6 + °v+


s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

64


~l¹lPl+ =|B&l-6|+¤l ¹T ¤ ¹-¤¹-·
Hl|74'HóTl 9l¹446l-ãl =46l6 ¬ |4+ °-+

* * * *65

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


! ~tiv]f SdEkap ytI nftf r mhaEtSik mgfkqmf
(21vT pdfdmf !mtf `zkiycigf kaf `Rqicf ecyftT)


t[iy[f


! !nivasytira]f naray]MnI Sfverq |
vI rrakvEvtanf t ytI nf tfrmpi smf Sf rEy ||

* * * *

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

66

knfyajf Eyxfdf davtI af ]ay kaR]fyatf kmlapEt@ |
~tiv]f SdEkapakfy ytI nf tf rayasf T mgfkqmf || 1

saXacf cdaai@ EyakI nftf r@ smahJy sf vnamt@ |
pawf cj[f yatikmf ysf Am ttf tvamfsf tsf y mgfkqmf || 2

`EhapiEl !nfRsimf h@ pf Erxmnf tf rmf sf vymf tetq |
EyakiYREp] ysfyasfAm SdEkapay mgfkqmf || 3

paxf ykar@ p< naf p>emq paxfypf rvcnatratf |
ytfYREp]aktsftsfAm SdEkapay mgfkqmf || 4

rhsf ytf rysarakfyrakacnftf rsfy vaaiti@ |
EvtanftEtSik@ Esa5yEmvmf tafkfyay mgfkqmf || 5

!nf Rsimf htyattft !mtasf tanvaaiEt@ |
`kqgf k klanaEta ysftsfAm nitfy mgfkqmf || 6

!Avxf ]vsmajsfy !smakf yatsmfpt@ |
kar]mf Eya5pvtf tsfAm SdEkapay mgf kqmf || 7

lXf mI nf Rsimf hkR]a lXf mI vihrE]acit@ |
y ~ti SdEkapakfy@ tsf Am pvT mgf kqmf || 8

ynf mgf qaSasEn ycf cnf mgfkqmnf vhmf |
!nf Rsimf h@ swf crti tsf Am pvT mgf kqmf || 9

ytfkdaEX] safEv5pi ytfsf tanaktEyakin@ |
67

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

!nf Rsimf htyap>af ]a@ tnfMEn@ mgf kqmf sta || 10

ycf cixf yakf af Eya Avtikanamf saafvepqmtf vEmtfy c |
rtf nakratI nf kf Rtvamf sf tnfMEnaf mgf kqmf sta || 11

naray]MnI nftf rakf Eya ycf catf Era ytfkf RpavSatf |
xxf Fpf rpnf tniaf mata klf vsfAm mgf kqmf sta || 12

*!SdaaiytI nf tf rati Eyakihf Rtf ptf mpanEv |
saf vtf r paip>af ]ay `EhapiElSay mgfkqmf || 13

*pragfKS MnI nf tfEr] pkftf yasf Am mgf kqmf kfRtmf |
y@ pEdtf s pEvtf tnf y@ !nfRsimf h kf RpavSatf || 14

!ramaNjsitftanf tniaf tftar] Trnf tr@ |
!tiv]f SdEkapakfy ytI nf tf Era jytatf p< vi || 15s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

68

~lB|¬|¤ 6|+4+ Vl Tl-
!snf niti t[iy[f kqf

First pattam Srimath azhagiya Singar -
Sri Aadivann sathakopa yatIndraMahAdesikan


T H4l4 T 9l9l× ¤lHPl|7 ¬ TlT 4P ·
~lHól|¹ 46lHl+ 7 |HT -ãPr ¬= +

99H |+¹4Hl+l |+9Hl ¬ TB 97lP ·
H¹T ¬4¬l6l+l HóTl 9 P +lH¹P +

EkSvaafykf Rpapatf rmf tI Smati K]aaf ]vmf |
!SdaaiytI Sanmf EtSiEknftf rmhmf pEj ||

pf rptf Ey nirvtf yanamf nixtfyamf K]smf ptamf |
Sr]mf pvpI tanamf SdEkap MnI Sfvrmf ||

69

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


43
rd
Pattam Srimath Azhagiya Singar -
SrI VaNN SathakOpa SrIveerarAghava SathakOpa yatIndra MahAdesikan


~lP¬7 l¹ñ9 °4lH¹Hó|¹9 Tl B 4Pl-ã T †7
-4F6ltPl+ + |B r +¹r|¹Hó|=Hl |¬+ 6 - 9Bl7l6 ·
9l¬ ~l¹ñTl|¹9¬44|696 - 9l8¬÷Pl+ |B rl-
F¤l+ B 4 46l-ã BT¬¬ T|+|¤ 4l¹¹°4l³ Hól|¹P +

!mtf !rgf kpf Rtf vI Sf vrSdaip< ]a smfymI nf tf Er] tf Rxfdmf
nf ysftatf manmf nfRsimf Eh nrhri Sdjitf EyakiEnT@ pf rsatatf
|
pf rajfw !rgf kkaaipf rpvytipEt@ pfrapftlXf mI nf Rsimf ha-
sf tanmf EsEv ytI nf tfrmf sklK]nitimf vI rrkf vIdfSdarimf ||


s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

7044
th
Pattam Srimath Azhagiya Singar -
SrI VaNN SatakOpa SrI Vedanta Desika yatIndra MahAdEsikan


~l¹ñ+l¤HóTl 946l-ã†7
¬÷Pl+ |B rHó|=tT6T T9l×P ·
~l¹ñ4l¹¹¤ ¹l³ HóTl 98H
4 7l-67 |HT46l-ãPr 99H +

!rgfknatSdEkapytI nftf rtfRxfdmf
lXf mI nf Rsimf hSdjitf kR^]kpatf rmf |
!rgfkvI rrKradf SdEkaphfRtfymf
EvtanftEtSikytI nftf rmhmf pf rptfEy ||
71

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


Prakrutham 45
th
Pattam Srimath Azhagiya Singar -
SrI lakshmI nrusimha divya padukA sevaka sriVaNN SathakOpa SrI
nArayana yatIndra MahAdEsikan~lP7œ ¹ñHól|¹ B 4|P4¹l‘-¤l¬Pl-6ã4P
~lPãl¹¹¤ ãrlHHó|=6 9l7l¹|4-7l~4P ·
~lP7 4 746 B 7 |HT46 - Tl6'44l¬lF97P
B 4 ¹ñ¤ ¹lTHlB+4H +l¹l4T 4l |¬+P +

~lP6 ~l¬÷Pl+ 6|B r |7-49l6 TlB 4T ~l4'HóTl 9
~l +l¹l4T 46l-ã Prl7 |HTl4 +P- +

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

72!mtf rgf kSdaai smf ymivralflpf takmanfttf vymf
!mtf vI rrPtf vhatf y Sdjitf patarvinftaSf rymf |
!mtf Evtvtmfs EtSikyEt@ kaR]f y vI Xasfptmf
EsEv rgf kTaI ] SasnvSmf naray]mf Eyakinmf ||

!mEt !lXf mI nfRsimf h tivfypaTkaEsvk !v]f SdEkap
! naray] ytI nftf r mhaEtSikay nm@

****
73

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

+ ã4l7HF6l ×P +
(vv 9” ~lP7=|¬4|Bñ¹ ~l4'HóTl 9 ~l4 7l-67 |HT46l-ãPrl7 |HT ¹+ ¬ |r6P )

+Pl +Pl + |B rl4 Pl¬l ¬l4 +Pl +P-·
+Pl +PFF4T ¹Pl+ |B rl4 +Pl +P-+ °+

+Pl +Pl Pñ=l|ã+ |B rl4 +Pl +P-·
+Pl +Pl + ¬6 7~lT !Tl4 +Pl +P-+ -+

+Pl +P7H 9Hl|4¹|ñT ¬ +Pl +P-·
+Pl +Pl r|F6H ¬T-9Tl4 +Pl +P-+ °+
s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

74


+Pl +P7H 9H ¬~l4lBl4 +Pl +P-·
+Pl +Pl 4l74l|ã|+4lBl4 +Pl +P-+ v+

+Pl +PFBl ¹¬l7«¹|ñT ¬ +Pl +P-·
+Pl +Pl ¹Pl|V74¹lrl-4l +Pl +P-+ -+

+Pl +Pl ¬l+7l4 4l¬lHl4 +Pl +P-·
+Pl +Pl ¬ ¹Pl|7T H4l4 +Pl +P-+ °+

+Pl +Pl 7l8¹|7P¬4l4 ¬ +Pl +P-·
+Pl +PFB¬l 7l4 ¹|ñT ¬ +Pl +Pl + ÷+

+Pl +Pl =l+TlH¬÷PTl-4l +Pl +P-·
+Pl +Pl 5+-6B ¤lP 6› 4 +Pl +P-+ <+

+Pl +Pl + |B rl|7~lP |6 -4l +Pl +P-·
+Pl +Pl |4!T 9l7Hól|¹-4l +Pl +P-+ °+

+Pl +Pl 5+lT+l¤Hó|=T«l +Pl +P-·
+Pl +Pl T|¬ B46l-ãl-4l +Pl +P-+ °¤+

75

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


+Pl +Pl 4 7¬ 7l¬ ¹4 5F6 +Pl +P-·
+Pl +Pl 4'Hó|¹46l-ãl4 +Pl +P-+ °°+

+Pl +PF67l¬l846l-ã -4l +Pl +P-·
+Pl +Pl 4l¹¹°4l7«6l-ãl4 +Pl +P-+ °-+

¹Pl+ |B r¬±F4 4 7¬ 7l¬ ¹l 4› 6 -·
T |6¹ 9l |¬¹ =l4l6 9H - ãl47H|¬4 6l+ °°+


+ ~lP6 ~l4'HóTl 9 ~l4 7l-67 |HT46l-ãPrl7 |HTl4 +P-+

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

76


tf vatS sf Etatf rmf

(44vT pdfdm !mtf `zkiy cigfkaf
!v]f SdEkap!Evtanft EtSik ytI nf tfr mhaEtSik[f
`RqiyT)


nEma nEma nfRsimf hay maElalay nEma nm@ |
nEma nmsf sf vaf] rmanfRsimf hay nEma nm@ || 1

nEma nEma mgf kaqatf ai nf Rsimf hay nEma nm@ |
nEma nEma nfRtftTxf d !kf Rxf]ay nEma nm@ || 2

nEma nmSf EScSayirgf kiE] c nEma nm@ |
nEma nEma hsftiASl klf pkay nEma nm@ || 3

nEma nmSf ESxASl !vasay nEma nm@ |
nEma nEma yatavatf ainivasay nEma nm@ || 4

nEma nmsf esqrpadfyrgf kiE] c nEma nm@ |
nEma nEma rmaSflixfdvrahapfyamf nEma nm@ || 5

nEma nEma jfwantay vakI Say nEma nm@ |
nEma nEma p>rmati EkSvay nEma nm@ || 6

nEma nEma tI pftrSf mickf ray c nEma nm@ |
nEma nEmsf sEkatay rgfkiE] c nEma nm@ || 7

77

s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g


nEma nEma jankIS lXf m]apf yamf nEma nm@ |
nEma nEma5nnf tsHtaYMaftf tEy c nEma nm@ || 8

nEma nEma nfRsimf hatf ai !YMaftf tipf Eya nEma nm@ |
nEma nEma vixf}pat Sdaaipfyamf nEma nm@ || 9

nEma nEma5nI katnatSdjitfpf yamf nEma nm@ |
nEma nEma klitf vmf s ytI nf tf rapfyamf nEma nm@ || 10

nEma nEma EvtVdaKrEv5sfT nEma nm@ |
nEma nEma v]fSdaai ytI nftf ray nEma nm@ || 11

nEma nEmasf ttajfwpf t ytI nf tf Erpf Eya nEma nm@ |
nEma nEma vI rrkfvIdf ytI nf tf ray nEma nm@ || 12

rmanf Rsimf h pkftsfy EvtVdaKEraafyEt@ |
kfRtiErxa cirmf jIyatf ptfAy@ tfvatSpi@ y< ta || 13

!mEt !v]f SdEkap !EvatanftEtSik ytI nf tf r mhaEtSi-
kay nm@

* * * * *


s
a
d
a
g
o
p
a
n
.
o
r
g

78

Finally Sri GodA Stuthi is to be recited. As referred earlier elsewhere com-
plete text, commentary and images are available at the following
Sundarsimham web site.

http://www.sundarasimham.org/ebooks/ebook3.htm


With this Danur maasa aarAdhana kramam and SaRRumuRai kramam are
concluded.


Srimath Azhagiya Singar ThiruvadigaLe SaraNam
Daasan, Oppliappan Koil Varadachari Sadagopan