Adı Soyadı : Numara : B¨ l¨ m : ou

¨ ˙ ˙ ˙ AMASYA UN IVERS ITES I MYO ˘˙ ˙ ¨ ˘ ¨ ˙ ˙ 2007-2008 E G IT IM O GRET IM D ONEM I BAHAR YARIYILI ˙ ˙ MATEMAT IK-II DERS I[ELE-104,EOT-104] ARA SINAVI
N OT : 5. 6. 7. ve 8. sorular ka˘ ıdın arka y¨ z¨ ndedir. g u u

* S¨ re 50 dakikadır. u

12.04.2008

1.

A=

−3 1 4 −2

2 3

,
2x3

ise 3 · A · B −C matrisini bulunuz.[15p]

 −2 −4 B= 4 2  3 −2 3x2

ve

C=

−1 −5 7 2

2x2

2.

−1 A= 2 −3

 2 0 4 −4  ve B = 5 0 3x3

−2 −4 4 3

ise det[AT ] + det[B] de˘ erini bulunuz.[10p] g
2x2

3.

1 3 3x − 7y = 4 2x − 5y =

lineer denklem sisteminin coz¨ m k¨ mesini bulunuz.[10p] ¸¨ u u

4.

A=

−3 −2 4 5

ise varsa
2x2

A−1

matrisini bulunuz.[10p]

5.

x→2

lim

x2 − 2x x2 + x − 6

limitini hesaplayınız.[15p]

6.

x→−∞

lim

3x − 2 − 2x4 − x2 5 + 4x3 − 6

limitini hesaplayınız.[10p]

7.

x→9

lim

x−3 x−9

limitini hesaplayınız.[15p]

8.

f (x) =

x2 + 1 2x − 1

x<1 x≥1

fonksiyonunun x = 1 noktasında s¨ reksiz oldu˘ unu g¨ steriniz.[15p] u g o