Dobândă bancară.

Daune echivalente cu dobânda plătită la depozitele bancare
Decizia nr. 1265 din 25 octombrie 2002 - Secţia a V-a comercială)
Prin Sentinţa civilă nr. 2611 din 26.02.2002, Tribunalul Bucureşti - Secţia comercială
a respins, ca nefondată, acţiunea reclamantei A.P.A.P.S. împotriva pârâtei S.C. "R."
S.A., reţinând că aceasta a solicitat dobânda bancară, şi nu dobânda legală, or,
răspunderea pentru daune datorate în conformitate cu dispoziţiile art. 1086 din
Codul civil este aplicabilă numai dacă prejudiciul suferit de creditor este consecinţa
directă şi imediată a culpei debitorului, reclamanta nefăcând dovada legăturii de
cauzalitate între prejudiciul pretins suferit şi fapta culpabilă a pârâtei, constând în
întârzierea plăţii dividendelor, după cum nu a dovedit că a contractat credite
bancare în perioada în care s-a produs întârzierea în plata dividendelor.
Reclamanta a declarat recurs împotriva Sentinţei civile nr. 2611/2002 a Tribunalului
Bucureşti - Secţia comercială, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.
Recursul este întemeiat pe dispoziţiile art. 304 pct. 9 din codul de procedură civilă şi
art. 3041 din Codul de procedură civilă.
Recurenta a susţinut că, potrivit art. 1088 din Codul civil, creditorul poate cere plata
daunelor-interese moratorii fără ca acesta "să fie ţinut a justifica despre vreo
pagubă", iar în raporturile de drept comercial, potrivit acestei dispoziţii legale,
daunele nu vor fi calculate la nivelul dobânzilor legale, ci potrivit regulilor de drept
comercial, respectiv dobânda practicată de băncile comerciale dacă suma ar fi fost
depusă într-un depozit la bancă (dobândă la depozit).
Recurenta a mai menţionat că avea încheiat în perioada de referinţă un contract de
depozit cu Banca X.
Intimata S.C. "R." S.A. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului, ca
nefondat, şi menţinerea sentinţei Tribunalului Bucureşti - Secţia comercială, ca
legală şi temeinică
în şedinţa publică din 11 octombrie 2002, Curtea, în baza art. 129 alin. 5 din Codul
de procedură civilă, a pus în vedere recurentei să depună la dosar calculul dobânzii
la vedere practicate de Banca X în perioada de referinţă, atestată de către aceasta.
Recurenta nu s-a supus dispoziţiilor Curţii, nemaiprezentându-se în instanţă pentru
termenul avut în cunoştinţă, 25 octombrie 2002.
Recursul nu este fondat.
Potrivit art. 1086 din Codul civil, orice pagubă trebuie să fie consecinţa directă şi
necesară a raportului de obligaţie dintre părţi.
Prin urmare, pentru acordarea daunelor solicitate - dobânzi bancare -recurenta
trebuia să facă dovada legăturii de cauzalitate între prejudiciul pretins suferit şi
fapta culpabilă a debitorului, constând în achitarea cu întârziere a dividendelor
datorate, dovadă care nu s-a făcut în speţă.
Susţinerile recurentei, în sensul că dispoziţiile art. 1088 din Codul civil nu obligă
creditorul a justifica despre vreo pagubă (alin. 2), trebuie însă coroborate cu
dispoziţiile alin. 1 al aceluiaşi articol 1088 din Codul civil, care se referă numai la
daunele-interese pentru neexecutare, care nu pot cuprinde decât "dobânda legală".

astfel încât instanţa de fond. http://legeaz. ci a cerut daune echivalente cu dobânzile plătite la depozitele bancare. Decizia civilă nr.). Banca X. dobânda datorată de debitor a fost considerată de instanţele de judecată ca putând fi dobânda pieţei raportată la dobânda practicată de Banca Naţională a României sau dobânda la vedere practicată de băncile la care societăţile creditoare îşi aveau deschise conturi curente (a se vedea în acest sens Curtea Supremă de Justiţie . în speţă. a apreciat că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. Decizia civilă nr. 1086 din Codul civil. Decizia civilă nr. şi nici dobânda la vedere practicată de banca ce o deservea. Decizia civilă nr. în absenţa unor reglementări legale privind dobânda comercială.Secţia comercială. 473/1994. 249/1996. se constată însă că recurenta-reclamantă nu a solicitat dobânda pieţei. 3089/1999. Decizia civilă nr. Decizia nr. care să fie atestată de Banca Naţională a României.a. 939/1998. 2962/1999 ş. 360/1997.net/spete-drept-comercial/dobanda-bancara-daune-dobanda-depozite1265-2002 . în mod corect.în perioada de referinţă (1998).