Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015

Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară:
Repetați pentru examen toate temele de la 1 la 14 (conspect – prelegeri, caiet LP, manual, site);
+ reperele la totalizarea I, II, III;
+ subiectele de recapitulare din caiet; analizați figurile din materialele didactice.
+testele din culegere (capitole 1-13), de pe SITEul catedrei.
1. Macromoleculele:
ADNnu
ADNmt
ARNm
ARNr
ARNt
Proteine

2.

Structura (monomeri, legătura covalenta)
Proprietăți
Tipuri
Funcții
Exemple
Localizare
Locul sintezei + sintetaza caracteristică + principii
Locul maturizării +enzimele responsabile + principii
Nr în celulele umane

Complexe supramoleculare:
a. DNP
b. RNP 40S
c. RNP 60S
d. RNP 80S
e. RNP U1
f. RNP U2
g. RNP U4
h. RNP U5
i. RNP U6

Organizarea moleculara
Funcții

3. Găsiți localizarea, funcțiile, procesele la care participă, locul sintezei, locul maturizării proteinelor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Actina
ADN-aza
ADN-ligaza
ADN-polimeraza I
ADN-polimeraza 
ADN-polimerza 
ADN-topoizomeraza
ADN-ligaza
ADN-helicaza
Aquaporina
ARN-aza
ARN-polimeraza mit
ARN-polimeraza I
ARN-polimeraza II
ARN-polimeraza III
Arg-ARNt-sintetaza
ATP-aza
ATP-sintetaza
Ca 2+-ATP-aza
Catalaza
Chaperone
Cl--ATP-aza=CFTR
Clatrină
Colagen
Ciclina A
Cliclina B
Ciclina D
Clclina E
Karioferine
D-aminoacil-oxidază
Endonucleaza

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Endonucleaza acidă
Endopeptidaza
Endopeptidaza acidă
Exonucleaza
Exonucleaza acidă
eIF
eEF
Fosfataza acidă
Fosfatidil-transferaza
Glicogenaza
Glicozidaza acida
Clicoliaza
Glicozil-transferaza
Guanozin-transferaza
Gly-ARNt-sintetaza
H+-ATP-aza
H1
H2A
H2B
H3
H4
-globina
-globina
Insulina
Lamine
Lipaza acidă
Melanina
Miozina
Met-ARNt-sintetaza
Na+/K+-ATP-aza
Nucleaza acidă
Pagina 1 din 9

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Nucleoline
Opsina
Peptidil-transferaza
Permeaza
Proteaza acidă
Primaza
Poli(A)-polimeraza
Proteine kinetocorice
Receptor insulinic
Receptor la testosteron
Receptor LDL=LDLR
Riboforina
Restrictaza
Reverstranscriptaza
RF
Spectrina
SSB-proteine
SAP-proteine
SL1
Tubulina
Taq-polimeraza
Telomeraza
TFIID
TFIIA
TFIIB
TFIIIA
Val-ARNt-sinteraza
UBF

și hetero-) Fusul de diviziune Gena structurală Gena de clasa I Gena de clasa II Gena de clasa III ARNm ARNt Crs MC Crs BC Bivalent Nucleol Splicesom Pagina 2 din 9 Rol biologic/funcții . Caracterizați principalele structuri celulare: Organizare moleculară (motivați prezența fiecărui component) Plasmalema RE neted RE granular Aparat Golgi Mitocondrii Lizosomi Peroxisomi Centrioli Ribozomi Cromozomi Cromatina (eu. Identificați fiecare compartiment si caracterizați după modelul propus.Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 4. Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza Denumire Organizare moleculara Functii Biogeneza 5.Analizati diferite imagini ale celulei eucariote.

Meioză Mitoza vs Apoptoza Perioadele G1 vs. Numiți și caracterizați procesele de mai jos: Etapele fagocitozei Etapele exocitozei Etapele biogenezei lizosomilor Etapele biogenezei peroxisomilor Etapele biogenezei ribozomilor Etapele expresiei genelor de clasa I. II și III Caracteristica scurtă a fiecărei etape 8. telofază Anafaza I vs. translație Sintetaze diferite Hidrolaze diferite Reparație vs.Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 6. splicing alternativ Clonare in vivo vs. Completați tabelul cu alte exemple: Gena Clasa Etapele expresiei La nivel molecular Funcții La nivel celular La nivel de organism ARNr 28S Tubulinei Histonei 2A Ser-ARNt Helicazei Nucleazei lizosomale ARNr 5S Catalazei TFIID Actinei ADN-polimerazei β ARN-polimerazei I Spectrinei Cl--ATP-azei Met-ARNt TFIID Ciclinei A Lipazei acide Histonei 3 9. cl III Replicație vs. recombinarea intercromozomială Etc. Caracteristici comparative: ADN vs. gene cl III Expresia genelor cl I vs. 10. gene cl II vs. clonare in vitro Pagina 3 din 9 Mitoză vs. ARN Gene cl I vs.mai mute criterii + exemple: Micromolecule Macromolecule Acizi nucleici Proteine Organite Gene. profaza I a meiozei Recombinarea intracromozomială vs. S vs. Etc. G2 Profază vs. Clasificări . Caracterizați procesele genetice de bază: Replicare Reparație Transcripție Translație Splicing Recombinare intracromozomială Recombinare intercromozomială Apoptoza Definiție Principii de realizare Etape Aparat de realizare (caracterizat fiecare element) Rol biologic 7. cl II vs. Anafaza II Profaza mitozei vs. transcripție Transcripție vs. replicație Splicing constitutiv vs. .

Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 11. Analizați cunoștințele Dv și completați tabelul: Celula umana Zigot STEM Limfocit Eritrocit Neuron Miocit Osteocit Enterocit Hepatocit Ovogonie Ovocit I Ovocit II Spermatogonie Spermatocit I Spermatocit II Spermatida Spermatozoid Nr de crs Formula crs Pagina 4 din 9 Nr de gene Biogeneza . Evaluați diferite elemente necesare controlului corect al proceselor celulare: Identificați procesul la care este implicat Găsiți responsabilii de recunoaștere Consecințele defectului Situs A Situs P Situs E Situs R Situs T ORI Boxele promotorului genei de clasa I Boxele promotorului genei de clasa III TATA-box CAAT-box Situs +1 CAP Poly(A) Situs Poly(A) Secvența lider a ARNm AUG UAG Bucla D Bucla  SR (situs de restricție) ADN cu dimer ADN cu baza modificata R1 G1/S R2 G2/Mitoza 12.

Analizați comparativ evenimentele principale ale mitozei și meiozei: Meioza Ciclul celulei somatice Procese genetice caracteristice Evenimente celulare și moleculare G1 S G2 Profază Metafază Anafază Telofază Profază I Metafază I Anafază I Telofază I Profază II Metafază II Anafază II Telofază II Pagina 5 din 9 Rol biologic . Analizați comparativ dinamica cromozomială în diferite perioade ale mitozei și meiozei Nr de molecule de Nr de cromozomi Nr de cromatide Formula cromozomială ADN G1 S G2 Profază Metafază Anafază Telofază Profază I Metafază I Anafază I Telofază I Profază II Metafază II Anafază II Telofază II 14.Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 Meioza Ciclul celulei somatice 13.

Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 15. Pagina 6 din 9 . scrieți formula cromozomială pentru fiecare celulă: A. Identificați fazele în figurile de mai jos. B.

indicați formula crs: a) celule pentru care 2n=4 crs P M A T PI MI AI TI PII M II AII TII 6) celule pentru care 2n=10 crs P M PI MI PII A AI M II AII Pagina 7 din 9 T TI TII . Desenați schematic celule în diferite faze ale mitozei sau meiozei.Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 16.

 numiți proprietățile codului genetic pe care le-ați evidențiat. triplet după triplet).  arătați produsul translației.  arătați variantele posibile de ARNt ce au participat la sinteza acestui polipeptid. . Exemple de probleme: . specificând anticodonii).  translați ARNm (Începe cu AUG. Evaluați rolul aplicativ al următoarelor elemente: Caracteristica ADN genomic ADNc FR (fragment de restricție) Plasmid Celula bacteriana – gazda de clonare BAC Bacteriofag Taq-polimeraza Reverstranscriptaza Primeri artificiali Sonde moleculare Termociclor Rol practic Rol practic 19..Se dă catena de ADN..  evidențiați proprietățile codului genetic . numiți proprietățile codului genetic pe care le-ați urmărit..Se dă polipeptidul: .. sintetizați ARNm .transcripția.. 5 ..  arătați translatorii (moleculele de ARNt.  găsiți secvența genei ce a codificat acest polipeptid. numiți cine a realizat transcripția. Pagina 8 din 9 . Analizați și scoateți în evidență valoarea aplicativă a elementelor prezentate: Etape Aparat de realizare Clonarea in vivo Clonarea in vitro Electroforeza Restricția ADN RFLPs PCR Izolarea ADN genomic Obținerea ADNc Izolarea ARNm Obținerea ADNrec 18.. CAGATTGAGCGCGCTGGTCGCATAGCTAAATG. indicați translatorii(moleculele de ARNt.3       arătați catena anticodogenă (complementară).Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 17.His-Ser-Leu-Val-Arg……  arătați ARNm ce a servit în calitate de matriță pentru sinteza acestui polipeptid.. decodificați ARNm și arătați polipeptidul sintetizat (triplet după triplet). specificând anticodonii).Se dă ARNm GpppCAAUUAUGAAACACUGACCAAGCGUCUCUAAAAAA..

Selectați schema electroforezei corespunzătoare fragmentelor obținute (m – marcher al lungimii). obținute cu ajutorul HpaI care produce capete neadezive.Repere pentru pregătirea către examen la Biologia Moleculară 2014-2015 20. a) Situsul de restricție: GTTAAC CAATTG b) Secvența de ADN: 5’-AACATACGATCGTTAACCTTTACCCAGGGATACAGGGAAATAGGTTAACTTT-3’ 3’-TTGTATGCTAGCAATTGGAAATGGGTCCCTATGTCCCTTTATCCAATTGAAA-5’ Numărul de fragmente: ____ Lungimea fragmentelor: c) Selectați varianta corectă a rezultatelor electroforezei fragmentelor de ADN obținute: sau Desenează modelul electroforezei Pagina 9 din 9 . Determinați numărul și lungimea fragmentelor de restricție.