Republic of the Philippines

Department of
Education
Region IV-A CALABARZON

DIVISION OF BATANGAS
Mataasnakahoy District
PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN
Ikatlong Lagumang Pagsusulitsa
Edukasyon sa Pagpapakatao VI
Unang Markahan
TALAHANAYAN NG ISPISIPIKASYON

MGA KASANAYANG
SUSUBUKIN

1. Nakapagbibigaytulong sa mga
nangangailangang
pangkat-etniko
2. Nakatutulong sa
pag-aliw ng mga
kapuspalad at
maliliit na pangkatetniko
3. Naipakikita ang
mabuting
pakikitungo sa
kapwa kabilang
man siya sa maliit
o malaking
pangkat-etniko
4. Naiiwasan ang
pakikipag-away
Kabuuan

KATEGORI, % AT KALALAGYAN NG
BAWAT AYTEM
Kaalaman
Analisis at Sintesis at
at PagAplikasyon Ebalwasyo
unawa 60%
30%
n 10%

1-5

19-20

KABUUAN
100%

7

6-9

13-14

6

10-11

15-16

4

12

17-18

3

11

7

2

Prepared by:

20

masustansiyang pagkain H. sapatos. pakikipag-inuman 13. Mabuting pakikitungo sa kanila D. Pagmamaliit sa kanila E. Malungkot siya. Piliin ang mga paraan sa mabuting pakikitungo sa kapwa. sirang mga payong. Pagtawa at pagyurak sa kanilang kalagayan B. DE GUZMAN Ikatlong Lagumang Pagsusulitsa Edukasyon sa Pagpapakatao VI Unang Markahan Panuto: Matalinong sagutin ang bawat aytem ng pagsubok. Sinuntok nang malakas ni Carlos si Mark. Manobo. . Tausug at iba pa na nangangailangan. Pagbibigay sa kanila ng regalo. tulad ng mga Aeta. panis na pagkain at bulok na ulam G. Letra lamang ng tamang sago tang isulat sa papel-sagutan kung may mga pagpipilian nito. pakikipagtagisan ng talino D. 1-5. Anu-anong tulong ang maaari mong ibigay sa mga batang kabilang sa maliliit na pangkat-etniko. kapote. Pagbibigay-regalo sa mayayaman at tanyag sa lipunan B. Dalawin siya at bigayn ng regalo B. A. magaganda pang laruan E. A. Wala siyang mga kaibigan. Paninira sa kapwa D. Paano mo siya aaliwin? A. Ipadalaw siya sa kapwa Aeta C. at iba pang sapin sa paa F. pakikipagkasundo C. maayos pang payong at kapote 6-9. tulad ng pagiging mainggitin. Pag-iwas sa pakikipag-away sa kapwa C. Piliin ang mga paraan sa pag-aliw ng mga kapuspalad at maliliit na pangkatetniko. mga damit o kasuotanng pwede pang gamitin B. Pakikipagkaibigan sa kanila C. Pag-alis ng mga di kanais-nais na ugali. Kusang pagtulong sa kanila sa panahon ng kagipitan 10-11. tsismosa at iba pa E.NESLYN I. Bertdey ng kapitbahay mong Aeta. A. hindi lamang sa araw ng Pasko kundi sa bertdey at iba pang mahalagang okasyon F. pakikipag-away B. Hindi gumanti si Mark sapagkat umiiwas siya sa _____. at iba pa D. mga basahan at punit-punit na damit C. A. Pagatatanim ng galit sa kapwa 12. tsinelas. Sabihan ang magulang ng Aeta na magluto ng pagkain para sa anak na may bertdey.

Bigayan siya ng mga bulaklak.D. Dalawin ang Aeta at sabihan na iresponsable ang kanyang mga magulang. 14. pananghalian. 19-20. Gumigising lamang siya kapag nagugutom na. Mapagmataas siya at ipinapalagay na tamang lahat ang kanyang ginagawa at sinasabi. May sakit ang isang batang kabilang sa maliit na pangkat-etniko sa inyong lugar. Maghapon siyang natutulog. A. C. Sabihan ang magulang ng bata na ipagamot sa doktor ang anak na may sakit. Marunong magparaya sa kapwa C. Maging mahinahon sa pagsasalita at aksyon sa lahat ng pagkakataon. Ebalweytin ang nakakahong sitwasyon. D. C. B. Paano natin maipakakikita ang taong may kabutihang pakikitungo sa kapwa? A. B. Ugaliin ang pagtitimpi at pagkakaroon ng disiplinang pansarili sa lahat ng pagkakataon. kabilang man siya sa maliit o malaking pangkat-etniko. Sinasabi niya sa iba ang kahinaan ng kapwa lalo na kapag kabilang sa maliit na pangkat etniko 17-18. Masunurin at maunawain B. Maging mapanghusga sa kapwa. Paano mo maiiwasan ang pakikipag-away? A. Magalang at makatao 16. prutas at iba pang sariwang pagkain. Mabuting makitungo sa kapwa si Marie. Kinakampihan niya ang kabilang sa malalaking pangkat-etniko. D. Lagi niyang ipinagpapauna ang kapakanan ng kanyang kapwa. Matulungin at mabait D. _____ si Marie. Kabilang si Cris sa maliit na pangkat-etniko. Sabihan ang magulang ng bata. Tamad na tamad si Cris. at hapunan. Tama bang pakainin siya? Bakit? . Paano mo siya aaliwin? A. Ipakita ang malimit na pagkaawa sa sairli sa lahat ng pagkakataon. C. Pareho ang pakikisama at pagtrato niya sa kapwa. B. Nangangapitbahay siya para makikain ng almusal. 15. D. Payuhan ang bata na magpagamot sa doktor sa lalong madaling panahon.

of Days Trace the path of messages in the nervous system Discuss disorders and diseases that affect the nervous 3 30 10 3 30 10 Item Placement K C A A S E P N 11 0 1 11 5 Tot al 10 1 10 62 0 . of Item s Skills No.Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN THIRD SUMMATIVE TEST in SCIENCE AND HEALTH VI First Grading Period TABLE OF SPECIFICATIONS % of Tim e No.

__________4. __________9. The peripheral nervous system collects information from the sense organs such as the eyes and the nose. The eyes. Motor divisions are the sense organs that receive and act on the information received. while the muscles and skin of the arms and legs contain branches of the cranial nerves. and ears are controlled by the spinal nerves. Nerves that transport signals to or from the brain are called spinal nerves. The peripheral nervous system is made up of a network of nerves that send messages to the brain via spinal cord. nose. __________5. __________2. The peripheral nervous system has two parts: the sympathetic and parasympathetic. IDENTIFICATION Identify what kind of ailments are the following: . pulse and respiration rate. __________10. __________3. __________8. Sensory division and motor division are the two divisions of the peripheral nervous system.system Practice health habits and proper care of the nervous system TOTAL 4 40 10 10 100 30 2 13 0 0 0 10 10 5 10 5 30 Prepared by: NESLYN I. and write False if wrong. Autonomic nervous system controls the body temperature. __________6. DE GUZMAN TRUE OR FALSE Write True if the statement is correct. Nerves that convey signals to or from the spinal cord are called cranial nerves. and blood pressure. __________1. __________7. The autonomic nervous system nervous system controls the bodies’ unconscious activities.

27. Get enough sleep. 22. Avoid __________ substances such as prohibited drugs. coffee. A germ-caused disorder which may cause a person to be sleepy all the time _______________14. alcohol. Give at least five (5) examples of ailments of the nervous system. Eat a __________. 29. Drink __________ to __________ glasses of water every day. Complete the blanks with the best answers that will complete the sentences showing health habits about the nervous system. 24. Observe __________ habits. 28. of Days % of Time No. It is caused by pre-mature birth _______________13. 30. Get __________ shots Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN Third Summative Test in ENGLISH VI First Grading Period TABLE OF SPECIFICATIONS Skills Nouns in plural No. rest. An injury to the spinal cord that makes the body unable to move _______________15. We need at least __________ hours of sleep every day. Condition manifested by convulsions ENUMERATION 16-20. and __________. and carbonated drinks. 25. 21. Be mentally and __________ happy. 26._______________11. cigarettes. of Item s 1 10 5 K Item Placement C AP AN S 1- E Tota l 5 . Get regular physical and __________ check-up. 23. Take only drugs prescribed by __________. An inflammation of the covering of the brain and spinal cord _______________12.

2. Tuberculosis (is. 3. 5. helps) me on my report. Mathematics (is. The news today (help. are) taught in both public and private school. pliers.form but singular in meaning Singular and plural forms of nouns Using simple sentences % 5 2 20 % 5 2 20 % 5 Using Compound Sentences 2 20 % 2 Using Complex Sentences 2 20 % 3 Identifying sentences as to structure 1 10 % 10 10 100 % 30 TOTAL 610 5 11 15 5 16 17 18 20 5 0 5 10 2 3 0 21 30 10 10 30 Prepared by: NESLYN I. pants . are) a contagious disease. 1. Values Education (is. 4. are) helpful to our health. 6. are) an interesting subject. Gymnastics (is. DE GUZMAN Third Summative Test in ENGLISH VI First Grading Period Choose the correct verb that will complete the sentences. Identify whether the group of nouns are Singular or Plural. teeth.

Identify whether the given sentence is Simple Sentence. Toni exercises daily because she wants to keep in shape. I need a friend whom I can trust. Rosie and Ria are never seen misbehaving on their way home. You are a mature person. The new pupil in our class is very attentive and active in the class discussion. 19. synthesis. 17. measles. Betting in a game is sometimes the cause of dirty play. _______________21. _______________23. politics 10. My father and mother always keep a savings account in a bank. I have searched and waited for you but you didn’t come. and underline twice the dependent or subordinate clause. 12. _______________26. You should not use vulgar language. earrings 9. _______________28. Good manners require small sacrifices. 20. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa . A cautious child usually tries to observe first what others are doing. 18. _______________25. while unsupervised reading can poison young minds. Mary uses po and opo when talking to her elders. Don’t be hooked on drugs or you won’t have any future. 11. goggles. gloves Put a slash (/) mark between the subject and the predicate. tuberculosis 8. _______________22. 15. hypothesis. 14. If I were you. values. 13. children. eye glasses. so prove that you can control yourself. I wouldn’t do the same thing you did. Underline once the independent clause. Youth is a time for dreams but you should do something about it.7. 16. Kyle visited Ken and he cooked him his favorite dish. Paolo and his classmates always come to school on time. Unwise reading can expose one to moral danger. Most children always tell the truth. _______________29. _______________30. or Complex Sentence. Compound Sentence. _______________24. A friend is indeed a real friend if he/she can take criticism. _______________27. scissors.

of Item s Musika  Tunugang G at F Simbolong b (bimol) at # (sharp) Sining  Sentro ng Kawilihan  Iba’t ibang kulay P.MSEP VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills No. DE GUZMAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa MSEP VI Unang Markahan .E  Mangaso Tayo  Kilos Lokomotor at Kilos DiLokomotor 4 40 % 10 4 40 % 10 2 20 % 10 TOTAL 10 100 % 30 K Item Placement C AP AN S 11 15 Total E 110 10 16 20 10 21 30 5 10 10 15 0 0 0 30 Prepared by: NESLYN I. of Days % of Time No.

larawang walang hugis B. jogging in place ____________________24. Alin-alin ang kulay na mainit? A. maiitim na kulay 15. ____________________21. lahat ng ito B. larawang kaunti ang uri at hugis D. magiging malamlam B. Tukuyin ang mga sumusunod: ____________________26. wala sa nabanggit 12. asul D. dalandan B. Anong kulay ang nagbibigay ng maginhawang pakiramdam? A. larawang maraming hugis C. Lalakad palinga-linga ____________________28. 11.E A. Ano ang mangyayari sa kulay kapag hinaluan ng kanyang komplimentaryong kulay? A. malalamig na kulay C. berde. Piliin kung Lokomotor o Di-Lokomotor ang mga sumusunod na kilos. pula.1-5 B. puti. Umigpaw sabay ibubuka ng kamay ____________________29. A. magiging lalong matingkad C. shuttle run ____________________23. Tatakbo nang mabilis ____________________30. standing long jump B. Piliin ang letra ng wastong sagot. Isang hakbang pasulong at iunat ang kamay ____________________27.MUSIKA Ibigay ang so-fa silabang akma sa bawat bilang/sukat. bangon-higa ____________________22. berde 14. Alin ang kulay na kaugnay ng mabiklis at modernong awitin? A. larawang walang hugis B. mapupusyaw na kulay D. Tawag sa Larong ito Republic of the Philippines . stretching ____________________25. pula C. wala sa nabanggit 13. (16-20) P. Alin ang tila sumusulong na kulay? A. larawang kaunti ang uri at hugis D. maiinit at matitingkad na kulay B. magiging mapusyaw D. Gumuhit ng isang larawan gamit ang sentro ng kawilihan. dilaw.6-10 SINING A. larawang maraming hugis C.

Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa EPP VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills No. of Item s ICT Basic facts about the invention of computer HE/RT Pangangalaga ng sanggol Paggawa ng talatakdaan Tindahang Kooperatiba EA Wastong pangangalaga ng halaman IA Mga gawaing proyekto 1 10 % 5 3 30 % 10 3 30 % 10 3 30 % 10 TOTAL 10 100 % 35 K C Item Placement AP AN S Total E 15 5 615 10 16 25 10 26 35 5 10 10 10 10 0 0 35 Prepared by: NESLYN I. DE GUZMAN . of Days % of Time No.

lahat ng nabanggit 8. Halos nahihilo na ang mga mamimili sa paghahanap ng kanilang mga bibilhin. Bill Clinton B. Osborne 3 D. A. Cellphone Ray Tube B. Tindahang Maramihan 11. Choose the letter of the best answer. Hindi maayos tingnan ang mga paninda sa tindahang kooperatiba na pinamamahalaan ni Aling Cora. mga mamimili C. Pagkatapos ng bawat araw. Tindahang Kooperatiba D. Hinikayat niya ang kanyang mga magulang na makapagtayo ng isang grocery. Nagkaroon ng suliranin ang tindahang kooperatiba ng mga guro sa isang pamayanan. napansin niyang magaan pa rin at di-gaanong hirap ang kanyang katawan. It is the earliest computer and was used to perform basic arithmetic operations. Pareho. dahil may tubo na. Tindahang Pakyawan B. 1982 D. 1980 B. Nagusap-usap ang lupon para mabigyan kaagad ito ng kaukulang solusyon. Dahil sinunod niya ang kanyang Talatakdaan ng Gawain . Neo C. may dibidendo pa D. Osborne 4 5. Osborne 2 C. Si NAida ay may Tingiang Tindahan. Ibargain ang kanilang produkto 10. Cathode Ray Tube C. mga kinukuhanan ng paninda B. Sa kanyang tingiang tindahan sapagkat siya lamang ang tutubo B. 1981 C. Lupon ng Pagsapi D. John Atanasiff C. 1983 2. Pangulo ng mga Guro 9. dahil siya ay kasapi C. Naipaliwanag ng guro ni Danny ang kahalagahan ng pagtitinda at naunawaan niya ito. Madalas siyang Makita ng mga tao na namimili sa ibang tindahan kaya’t nakaapekto ito sa pag-unlad ng kanilang tindahan. Ano ang tawag sa tindahang ito? A. Pangkalahatang Tagapamahala C. Dr. Abacus D. Nakabuo sila ng labinglimang kasapi. Sa iyong palagay. subalit siya ay lkasapi pa rin ng tindahang kooperatiba. Calculating Ray Tube D. CRT means? A. Direktor B. Sino kaya ang responsable sa pag-aayos nito? A. Si Mang Ferdie ay kasapi sa tindahang itinatag nina Danny. This is the first laptop that was commercialized in 1981. When was Ms-Dos born? A. Dahil may malusog siyang pangangatawan B. Sino kaya ang may karapatang umayos ng lahat? A. Bakit? A. Tingiang Tindahan C. Kaya’t niyaya niya ang kanyang mga kapatid na matanda at mga tiyo na magbigay ng puhunan para maitatag ang tindahan. subalit kulang sila sa puhunan. Charles Babbage 3. Hinati-hati niya ang kanyang oras upang siya naman ay makapagpahinga at makapaglibang pagkatapos ng kanyang mga Gawain. Dahil masusustansiya ang kanyang mga kinakain C. 1. Tangkilikin ang kanilang produkto B. Si Ellen ay gumawa ng talatakdaaan para sa isang linggo. Sa Tindahang Kooperatiba. Tangkilikin ang ibang produkto D. Osborne 1 B. subalit hindi sila magkasundo. wla sa mga nabanggit 7. Apple 4. Mamili ng mga imported C. Computer Ranger Team PANUTO: Piliin ang letra ng pinakatamang sagot sa mga sumusunod: HE/RT 6. saan siya kikita ng mas malaki? Bakit? A. Who is the Mathematics professor who designed the analytical engine which was the computers of today are based? A. Violations B.Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa EPP VI Unang Markahan ICT Answer the following. mga kasapi ng kooperatiba D. A. Paano ang dapat gawin ni Mang Ferdie? A. Clifford Belly D.

Pagbibigay ng masaganang buhay sa lahat ng kasapi ng mag-anak 13. Kalaykay 19. Kailangang paghandaan mo ang pagpapaligo sa kanya. 14. Magsisimula na siyang tumawa at makipag-usap D. Pala C. Dahil nawala ang kanyang Talatakdaan ng Gawain 12. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong unahing gawin? A. A. Ang paghahalaman ay maituturing na isang gawaing A. Basain ang ulo at sabunin B. Maipagbibili nila ang kanilang gulay na aanihin C. Gusto mong makatulong sa iyong ina sa pagpapaligo ng iyong nakababatang kapatid na tatlong buwan pa lamang. Pananatilihing may lampin ang sanggol kahit basa na para makatipid B. Dulos B. Magaganda ang layuning ninanais ng bawat kasapi ng mag-anak sa kanilang pamumuhay. Ang di-tuwirang pagtatanim ay sa pamamaraang A. Wastong edukasyon para sa mga anak C. Kasangkapang ginagamit sa pag-iipon at pagtatapon ng dumi at iba pang kalat sa halamanan. Pagbabaon ng buto B. Gagawing dahan-dahan ang pagdadamit sa sanggol kapag bagong ligo.D. Si Carina ay panganay na anak ng mag-asawang Tony at Imelda. Aling mga pagbabago ang kanyang mapapansin habang lumalaki ang sanggol at kung sumapit na ito ng sampung buwan? A. Nakalilibang C. Ito ay kasangkapan ginagamit sa paghuhukay at pag-aayos ng lupa sa kamang taniman. Lahat ng nabanggit 18. Kaya’t kailangan nila ang magtulungan. Masaya ang mag-anak kapag may sanggol sa tahanan. Pala C. Isara ang silid na pagpapaliguan ang sanggol C. Iduduyan nang iduduyan ang sanggol upang makatulog nang mahimbing C. Karitela 20. Nakatutulong at sagot sa programa ng pamahalaan D. Kaya’t nang muling magluwal ng sanggol ang kanyang ina. Kalaykay D. A. Lahat nang nabanggit 17. magkaisa at magkaunawaan para makamit ito. Paano mo maipakikita ang wastong panuntunang pangkaligtasan at pangkalusugan sa pag-aalaga ng sanggol? A. siya ang laging inaatasang mag-alaga nito kapag wala ang ina sa bahay. Magsisimula na siyang tumitig sa mga makukulay na bagay. Mapapaganda ang kapaligiran D. Pagkakaroon ng labis o sobrang mapaglibangan ng mag-anak D. Haplusan ng kaunting langis ang ulo ng sanggol D. Pagpupunla C. Dulos D. Alin sa mga sumusunod ang hindi karaniwang layunin at mithiin ng isang maganak? A. Ang mag-anak na may halamang gulayan ay matipid sapagkat A. Paghuhukay . Huhugasang mabuti ang iyong mga kamay bago pasusuhin ang sanggol. D. Magsisimula ng tumubo ang mga ngipin niya C. Hindi na kailangang bumili ng gulay B. Regadera B. Kalusugan ng mag-anak B. Marami na siyang alam ukol sa mga pisikal na anyo ng sanggol sa kanilang aralin sa EPP. Magsisimula na siyang umupong mag-isa B. Mapagkakakitaan B. Ihanda ang mga kagamitang pampaligo at kasuotang gagamitin ng sanggol pagkaligo ELEMENTARY AGRICULTURE 16. Kaya’t ang pag-aalaga sa kanya ay nakasalalay sa mga matatandang kasapi. ngunit ang batang katulad mo ay makatutulong na rin. para maging maginhawa at malusog ang pakiramdam nito sa buong maghapon. Pagpuputol ng buto D. 15.

Pagdating mo sa itaas. elektrisidadB. bakod C. Madaling-araw 22. doon mo papatayin ang ilaw. basura D. lahat ng mga ito 35. plano ng proyekto C. Rattan Craft D. gawaing metal 34. Kailangang ihanda ang _________ sa tuwirang pamamaraan sa pagtatanim ng halamang gulay. Tanghali D. Kamang taniman C. sining panggrapika D. at ipinaiinit sa mataas na temperature. gawaing metal C. buzzer D. knife switches B. seramika C. maraming yamang dagat na maaring gawing proyekto ang pwedeng gawin. elektrisidad D. seramika 33. hukay B. Maari itong magamit bilang warning device sa tahanan at sa paaralan. 3-way switches 28. kasangkapan B. Gabi C. paghampas sa kawayan 27. resistance B. mabilis lumaki C. koryente D. Ang tinutukoy dito ay A. Coco Shell Craft C. Kung aakyat ka sa bahay kung gabi. Ang epekto ng labis na pagdidilig ng bagong lipat na tanim ay: A. electric bellC. gawaing yantok D. patola D. yayabong ang dahon B. Umaga B. dadami ang ugat 25. Napakahalag ng proyektong tumutunog. mabubulok ang ugat D. single-pole switches D. Anong industriya ang maari mong simulan? A. putik B. gawaing plastic D. leather craft 32. double throe switches C. Maraming bakal at tanso at aluminum sa inyong lugar. gawaing kamay C. ang mga ito ay ginagawa sa gawaing A. bakod 23. Anong industriya ang maari mong pasimulan? A. Ang mga ito ay ang mga electron na dumadaloy sa kawad na pinatatakbo ng puwersa o lakas. ang pinakaangkop na proyekto ay A. Tamang oras ng pagdidilig ng kahong punlaan A. bill of materials 29. materyales D. seramika B. Ang switches na gagamitin mo para sa ganitong Gawain ay? A. Sining panggrapika B. ito ay kailangang lagayan ng: A. kampana B. gawaing lupa B. Sa pagsasagawa ng mga kasanayan sa iba’t ibang industriya kailangan munag ihanda ang A. malalaman mo kung anu-ano ang mga produktong ginagawa sa pamayanan . Kasama ito sa pangkalahatang industriya. Napakahalaga kung matutukoy ang iba’t ibang gawaing industriya sa ating pamayanan. Sa inyong lugar. Upang mapabuti ang tekstura ng lupa at mapabilis ang paglaki ng halaman. paggawa ng laruan B. Saang gawaing pang-industriya isasama ang nabanggit sa itaas? A. boltahe o voltage C. petsay B. repolyo C.21. Shell Craft 30. organikong pataba INDUSTRIAL ARTS 26. Paano ito makatutulong sa pag-unlad ng pamayanan? A. bubuksan mo ang switch ng ilaw para lumiwanag. Sa oras ng kalamida. gawaing kawayan C. basketry 31. Kahong punlaan D. A. Maraming iba’t ibang materyales sa inyong lyagr ang maaring pagsalasalapirin o ihabi (weaving ) para makabuo ng isang lalagyan o sisidlan. Kung mayroon kang mga gamit at kasangkapan sa paggawa ng mga pinggan at tasa na yari sa clay o pinung-pinong lupa na hinaluan ng iba’t ibang kemikal. Alin sa mga sumusunod sa halamang ito ang pangkaraniwang gamit ay tuwirang paraan ng pagtatanim A. Alin ang hindi kasama sa pangkat? A. talong 24.

malalaman mo kung anong mga oportunidad ang naghihintay sa mamamayan C. of Days % of Time No. malalaman mo kung anong industriya ang iyong papasukan at gagawing negosyo D.B. of Item s Magkasingkahul ugan at magkasalungat na mga salita Payak na pangungusap 2 20 % 10 1 10 % 3 Tambalang Pangungusap 2 20 % 2 Hugnayang pangungusap 2 20 % 2 Pagtukoy sa uri ng pangungusap 2 20 % 10 K C Item Placement AP AN S Total E 110 5 14 16 17 18 19 20 10 5 5 21 - . lahat ng mga ito Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa FILIPINO VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills No.

A. dadagdagan 2. pagtutol) 10. Lilipulin ng Diyos ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng lupa. . Bawat desisyon ay isang hamon. palalabasin Bilugan ang salitang kasingkahulugan ng salitang nakalimbag. Ipinaabot ang matagal na nilang reklamo sa pangulo. Sumasahod siya ng P 25. kalaban. (kalapit. paalisin C. (pagsubok. Namumuti at nangangasul ang kalawakan. masipag B. DE GUZMAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa FILIPINO VI Unang Markahan Piliin ang salitang kasalungat ng salitang may salungguhit.ayon sa kayarian Sanhi at Bunga 30 1 10 % 3 TOTAL 10 100 % 30 11 13 5 30 Prepared by: NESLYN I. tumaas 4.000 buwan-buwan. sumusuweldo. kagat-kagat B. iniwanan D. Hatiin ang simuno at panaguri gamit ang (/). papalitan B. Ang mahiblang gulay ay makatutulong sa medaling pagdumi. naubos D. papalit-palit. pangarap) 8. 6. uubusin D. Tangay-tangay ng kalapati ang isang sariwang dahon ng olibo. pangako. 12. (palipat-lipat. (binibigyan. pasasamahin B. Paiba-iba ang kaniyang desisyon. A. hila-hila 5. A. patataguin D. Humupa ang tubig pagkaraan ng maraming araw. Isang tapat na lingkod ng Panginoon si Noe. panganib. pasalin-salin) 7. A. babawasan C. A. Ang mga dahon ay sumasayaw sa ihip ng hangin. 13. kawaksi) Basahin ang mga sumusunod. 1. kumukuha) 9. Palilitawin ko ang bahaghari bilang tanda ng aking kasunduan sa inyo. maunawain C. (pagsang-ayon. sinungaling D. natuyo B. bitbit-bitbit C. Nakarating ang balita sa karatig-bayan. 11. mabuti 3. bumaba C.

Umaawit si Regine. 19. Republic of the Philippines Department of Education Region IV-A CALABARZON DIVISION OF BATANGAS Mataasnakahoy District PAARALANG ELEMENTARYA NG BUBUYAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa HEKASI VI Unang Markahan TALAHANAYAN NG MGA ISPISIPIKASYON Skills Nagagamit ang grid sa No. ___________________29. 14. Nagkasundo na sina Cielo at Lawrence.Salungguhitan ng isang beses ang sugnay na makapag-iisa. ___________________23. Mamamasyal kami sa Luneta at manonood din kami ng sine. 20. 18. 17. ___________________25. Nagluluto ang nanay ng pananghalian at nag-aalaga naman ng kapatid na bunso ang anak na panganay. at salungguhitan naman ng dalawang beses ang sugnay na di-makapag-iisa. Bigla akong nadulas at nahulog lahat ng aking dala-dalahan. ___________________22. Uminom ka kaagad ng gamot kung masakit ang ulo mo. ___________________21. subalit lingid ito sa kaalaman ng kanilang mga magulang. Mahal ang bigas kaya hindi dapat sayangin. Tambalan o Hugnayan. of Item s 2 20 % 5 K 15 Item Placement C AP AN S Total E 5 . habang tumutugtog ng piyano si Jaya. Matapang ang mga Pilipino ngunit kulang sila sa armas. Hindi siya nakadalo sa pulong dahil may sakit siya. Sinawimpalad na manalo si Charles kaya gagalingan na niya sa susunod. Mapanganib ang karbon monoksido sa kalusugan dahil nalalason tayo habang nalalanghap ito. Tukuyin ang mga pangungusap kung Pyak. ___________________28. Mahusay makisama si Marina sa kanyang mga bagong kamag-aaral kaya marami na siyang kaibigan. 16. ___________________27. Nakipag-away siya kay Dindo at gumanti ito sa kanya. of Days % of Time No. ___________________24. Nagiging pusa si Rod dahil ginagamitan siya ng mahika ni Luna. ___________________30. 15. Umuwi na siya samantalang may ginagawa pa kami. Pagbibigyan kita sa iyong nais kung susunod ka sa lahat ng ipinag-uutos ko. Marami tayong magagawa upang maging malinis ang hanging ating nalalanghap. ___________________26.

Mga guhit na pahalang kahanay ng ekwador __________________4.globo at mapa sa paghanap ng isang lugar Natutukoy ang hangganan at lawak ng teritoryong sakop ng Pilipinas Nailalarawan ang lokasyong insular/bisinal ng Pilipinas Nasasabi ang kahalagahan ng lokasyon ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansa Nailalarawan ang topograpiya ng bansa Nahihinuha ang epekto ng katangiang pangheograpiya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa. Representasyon ng mundo __________________2. DE GUZMAN Ikatlong Lagumang Pagsusulit sa HEKASI VI Unang Markahan Tukuyin ang mga sumusunod. Pahalang na guhit sa gitna ng globo na humahati sa globo sa dalawang bahagi __________________3. TOTAL 2 20 % 5 2 20 % 5 2 20 % 5 1 10 % 5 1 10 % 5 10 100 % 30 610 5 11 15 5 16 20 5 21 25 10 26 30 30 Prepared by: NESLYN I. __________________1. Guhit na pababa kahanay ng prime meridian .

anyong tubig na hindi umaagos c.)_______________________ ngunit mas malaki nang kaunti kaysa sa bansang Laos o Cambodia. talon _____18. mabuhangin o mabato d. Isulat ang iyong reaksyon tungkol dito. Mas maliit ito kaysa bansang (7.)Japan. pantay at matabang lupa na pinagtataniman ng palay at gulay a.)Brunei at Indonesia  (13. tubig tabang na umaagos mula sa bundok na mataas at mabatong lugar e. Pinagsamang guhit latitude at guhit longhitud Punan ang patlang ng wastong sagot.)__________________ ektarya. 1898 hindi kasama sa teritoryo ng Pilipinas ang ilang bahagi ng pulo ng Sulu. ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluan ng Pilipinas kasama ang lahat ng iba pang teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan ng Pilipinas. ang lawak at hangganan ng teritoryo ng Pilipinas ay binubuo ng teritoryo ng bansa na bumubuo sa Kapuluang Pilipinas. . Isulat ang mga sumusunod sa tamang lokasyon nito sa ating bansa. kapatagan _____19. dalampasigan _____20. Ayon sa (9)________________________ na pinagtibay sa Ubited Nations Convention pn the Law of the Sea(UNCLOS).)Dagat Celebes H K PILIPINAS S T Pagtapat-tapatin. Basahin ang paglalahad sa loob ng kahon. Ang kapuluan ng Pilipinas ay may lawak na (6. Ang bawat rehiyon sa Pilipinas ay nagtutulungan upang mapalaki ang produksyon ng kani-kanilang likas na yaman. Ayon naman sa (10)_________________________ na nilagdaan ng United States at Spain noong Disyembre 10. Ipaliwanag ang lokasyong insular at lokasyong bisinalng Pilipinas 26-30. baybaying dagat. isla 21-25. Ayon sa Konstitusyon ng (8)_________________________. Sila’y gumagamit ng iba’t ibang pamamaraan upang mapataas ang kinikita ngunit hindi makasisira sa kapaligiran. A B _____16. Isulat ang letra ng tamang sagot.  (11.__________________5. lawa _____17. sapa f. bulkan g. bahagi ng lupa na napapaligiran ng tubig b. China.)Karagatang Pasipiko  (15.)Dagat Timog Tsina  (14. Taiwan  (12.