Eerste communie 2015

215-01-14
Enkele bouwstenen

1 Thema
‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die
geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij
bij, opdat hij meer vruchten draagt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie
gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok
blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen
als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand
in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets
doen. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort. Als
jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal
gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
(Joh 15,1-6a.7-8)
Voor de kinderen van de eerste communie is het een gebeuren dat ze woorden
van Jezus krijgen die Hij alleen maar tot zijn intiemste vrienden heeft gesproken.
Zij planten hun leven een beetje vaster in zijn leven. Daardoor krijgen zij de
kracht om de vruchten van het geloof voort te brengen: caritas. Je kunt leven
zonder geloof en je kunt dan ook gelukkig zijn. Door te geloven geven wij een
diepere kleur aan ons leven en vinden wij een grote kracht. Eerste communie
vieren is bevestigen dat je als een vriend van Jezus wilt leven, als een wijnrank
met de wijnstok verbonden.

2 Voorbeden
Laten wij bidden
voor onze mama en papa.
Dat wij altijd
verbonden zijn, alle dagen.
Dat wij van elkaar houden.
Laten wij bidden
voor onze juf(fen) / meester(s).
Dat zij goede mensen zijn
die van ons houden
en ons heel veel goedheid leren.
Dat wij met elkaar verbonden zijn
als mensen die het goede willen.
Laten wij bidden
voor onze grootouders.
Dat zij altijd
met ons verbonden zijn.
Dat wij van hen houden
zoals zij voor ons zorgen.
Laten wij bidden
voor mensen
die niet gelukkig zijn.

En voor de kinderen
die in armoede leven.
Laten wij bidden
voor de vele kinderen
die, net als wij,
de Eerste communie mogen vieren.
Dat wij
vrienden van Jezus zijn.
Hij is altijd met ons verbonden.

3 Dankgebed
Voorganger Goede Vader,
wij hebben brood op tafel gezet.
Dat brood is gemaakt van graantjes
die ooit op het veld zijn gegroeid.
Kinderen

Goede Vader,
wij danken U voor het brood
dat we elke dag mogen eten.
Wij krijgen zo kracht om te leven.
Dat maakt ons blij.

Voorganger Lieve Vader,
wij hebben de beker met wijn op tafel gezet.
Die wijn is gemaakt van druiven
die ooit aan de druivenranken zijn gegroeid.
Kinderen

Lieve Vader,
U hebt alles goed gemaakt,
aarde en water, lucht en vuur.
Zo kunnen wij leven
samen met heel veel andere mensen.
Wij danken U.

Volwassenen
Vader,
U schenkt ons aan elkaar
en U schenkt ons deze kinderen.
Wij zijn met elkaar verbonden
en dat doet ons veel deugd.
Wij danken U.
Allen

Wij zijn allemaal met U verbonden.
Jezus is de wijnstok,
geplant in uw liefde, goede God.
Wij zijn de ranken, kleine takjes
en grote, sterke takken.
Allemaal zijn wij met Jezus verbonden.
Wij danken U.

Voorganger Zoals veel graantjes brood kunnen worden,
en zoals veel druiven wijn kunnen worden –
zo worden veel mensen door Jezus

2

een gemeenschap van zusters en broeders.
Dat maakt ons blij.
Wij danken U, goede God.
Kinderen

Op deze dag van feest en vreugde
danken wij U, God,
omdat wij vrienden van Jezus mogen zijn.
Hij spreekt tot ons
zoals Hij alleen tot zijn vrienden spreekt.
Dat maakt ons warm en blij.

Voorganger Niet iedereen is en was met Jezus verbonden.
Sommige mensen waren kwaad op hem
en wilden hem doden.
Jezus gaf daarom zijn leerlingen een teken.
Hij wilde immers altijd met hen
en met alle mensen verbonden zijn,
ook na zijn dood.
Op de laatste avond van zijn leven
gaf Hij een bijzonder teken
van zijn grote liefde voor U, goede God,
en voor alle mensen.
Elke zondag komen wij bijeen.
Dan doen wij in Jezus’ Naam zoals Hij toen voordeed.

Goede Vader van Jezus en van ons allemaal,
wij danken U.
Kinderen

Jezus is niet dood.
Hij leeft!
Hij schenkt ons zijn heilige Geest
zodat Hij altijd met ons is.

Volwassenen
Jezus verlangt naar ons.
Hij schenkt zichzelf
in zijn Woord en in Brood en Wijn.
Zo kunnen wij geloven
dat wij met hem verbonden blijven
– zoals wijnranken met de wijnstok –
wat er ook gebeurt.
Voorganger Moge Gods Geest kracht geven
aan alle mensen die kinderen en jongeren
wegwijs maken in het leven.
Moge Hij ook kracht van leven geven
aan de mensen die sterven.
Allen

O, lieve God!
Wij zijn blij
omdat wij bij Jezus mogen zijn.
Hij laat ons nooit of nooit alleen.
Dank U!

3

4

Amen.

4 Gebedjes
Goede Vader,
wat een feest is het vandaag.
Wij zijn bijeen in uw huis.
Dat is goed, want Jezus is hier ook.
Wij zijn met hem verbonden.
Hij schenkt ons zichzelf.
Dank U voor dit grote feest.
Goede Vader,
dat U van ons houdt
woelen wij
in de liefde van veel mensen.
Wij danken U.
Wij zijn blij
dat we niet alleen zijn.
Al die lieve mensen
zijn vrienden van Jezus.
Wij zijn allemaal
met hem verbonden.
Dat maakt onze vriendschap
mooi en sterk.
Wij danken U.
God,
met Pasen
hebben wij gevierd
dat Jezus verrezen is.
Dank U, Vader,
omdat Jezus leeft.
Dank U
omdat Hij zijn Geest schenkt.
Dank U
omdat Hij met ons
verbonden wil blijven.
Altijd.
Lieve God,
wij danken U
voor onze ouders
en voor onze grootouders,
en ook voor onze zussen en broers.
Wij houden van elkaar.
Dat maakt ons blij en gelukkig.