Școala Gimnazială Ocna Sibiului

Hagyományőrzés
,
Népi

gyermektánc

amelyek további erőfeszítésre serkentik a gyerekeket. mint komplex örömszerző tevékenység. a gyermekek sikerélményhez jutnak. egymás közti magatartását. Az éneklés-mozgás öröme fejleszti a gyermek érzelmi életét. személyiségformáló hatása óriási. önnevelő képességük is folyamatosan fejlődik. emlékezetét. A dalok éneklése. a társas kapcsolatok formálódását. mivel a mozgáskoordináció fokozatosan alakul ki nagycsoportos korig. hogy a táncjáték végzése után elgondolkodik azon. A táncfoglalkozások fejlesztik a pozitív érzelmi viszonyokat. hogy helyesen vett-e részt az adott játékban. gondolkodását. és a hozzájuk kapcsolódó mozgás végzése nagyfokú megosztott figyelmet kíván. . Az ének-zene-táncoktatás olyan élményeket nyújt számukra amellyel az önszabályozó. a közösségi érzés kialakulását. gyermektánc. A zenére való szándékos ráfigyelés fejleszti a megfigyelőképességét. óriási jelentőségű a 3-7 éves korú gyermek számára. A gondokodási folyamat azáltal jön létre. A népi táncos játékok testi fejlődésre gyakorolt hatása is óriási jelentőségű.-vegyes csoport- Óvonő: Küsmődi Csilla Érvelés A gyermekjáték.

A nehezebb. légzésre. táncok középső és nagycsoportban hatást gyakorolnak a testsúly. összetettebb mozgást kívánó játékok.Kiscsoportosoknál a játékos utánzás egy-egy izomcsoport mozgásgyakorlását biztosítják. anyagcserére. alkotókészségének kibontakozását. Mindezek által a népi gyermekjátékok szolgálják a hagyományok fennmaradását. Általános fejlesztési követelmények:  A gyerekek psicho-motorikus készségeinek fejlesztése  Finom motorika gyakorlása  A test koordinált mozgásának elősegítése  Ritmusérzékük és ritmusra való mozgásuk fejlesztése  Tánclépések elsajátítása  Népi kultúránk megismerése  A hagyományok iránti fogékonyság megalapozása  Viselkedési szabályok kialakítása . mellbőség. őrzését. s újabb alkotásra való ösztönzést. élénk élettani ingerként hatnak a vérkeringésre. A népi gyermekjátékok gazdag variálási lehetőségei kedvezően befolyásolják a gyermekek zenei alkotóképzeletének szárnyalását. testhossz változásaira.

forgás)  Lépegessenek egyes vonalba (Megy a gözös dallamra)  Tudjanak összefogozva körbe járni  Dobbantás. önként válaljon szerepet  Sajátítsák el a motívumokat(csárdás lépés. bicegés elsajátítása  Alakítsák ki a kettős kört és az ellentétes forgást  A járás irányának változtatása. kigyóvonal kialakítása  Végezzék helyesen és figyelmesen a karlendítő mozgásokat  Ugrós táncmozdulatok helyes végzése .. tapsolás összehangolása  Figyeljenek egymásra a kapusok kialakítása közben (Bujj Bujj zöld ág. forgatás..)  Rugózás.Részletes követelmények:  Tudjanak lépni ütemre  Tudja levezetni illetve feloldani a feszültséget  A gyerek önként álljon be a játékba.

Tanulási tartalmak:  Népdalok  Mondókák  Énekek  Beszélgetés  Játék  Ritmizálás  Közmondások  Népi gyermekjátékok Értékelés:  Megfigyelés  Bemutatás  Szóbeli  Magyarázat .

3.hét 1 2. ütemre menetelés „Megy a gözözs” -sorakozás vonalban „Elől megy a gözös” Tevé keny ség szá ma Hét 1 1.hét 1 3.hét Megjegyzé s .Tervezés I. So rSz á m 1.körtéfa” -sorakozás. 5.hét 1 4. félév Oktató-nevelői cél -ütemre való lépegetés -távolságot hagyni egymás között -karlendítéssel mozgásokat végezzenek -lépegetés egyenes vonalban -ütemre lépegetni Tartalom „Falevél tánc” -járás különböző alakzatban(kigyóvonal) -alakzatban való járás zenére „Körtéfa. 2.hét 1 5. 4.

-egyszerű mozgások párosan 2.hét 1 8. -kapusok kialakítása 5. -tapsolás közben lépegetni 7. 11.hé t Megjegyzé s .hét 1 10. -szerepet cserélni 10. „Hej búza. -több motívum elsajátítása 13.hét 1 9. -csárdás Tartalom „Szervusz kedves barátom” -páros mozgások Népdalok-kazettárol. -csigavonal kialakítása 9. -dobbantás tapsolás 3. -ritmusra lépegetés 8. -párral egyszerre lépni 14.” -csárdás lépés. -összefogózva körben járni -sorakozás ütemre menetelés „Dombon törik a diót” -dobbantással lépegetés „Tekeredik a kigyó” -ritmikus lépéssel kigyóvonal kialakítása „Süssünk süssünk” -kézfogással csigavonalat alakítunk ki „Koszorú..hé t 1 11.cd-ről -csárdáslépés-forgás „Ennek a kislánynak” -mozgáskoordinácó fejlesztése „Bujj.hé t 1 14.hé t Tevé keny ség szá ma Hét II..hé t 1 17. -tánc tapsra 4.hé t 1 12. bujj medve” -figyelnek egymásra a kapusok kialakítása közben „Itt a farsang” -fegyelmezett tánc kialakítása 1 1 15.hé t 16. koszorú” -körtánc kialakítása „Fehér liliomszál” -kettős kör kialakítása „Hej tulipán” -párokban szemben állnak.hé t 1 19. félév So rSz á m Oktató-nevelői cél 1.6.hé t 1 18. forgás „Hopp Juliska” -lépés párral egyszerre „Táncola kisvirág” -lányok körben járnak és a fiúk bicegnek 1 6.hé t 1 13. csárdáslépés forgás „Kicsi vagyok”. -szerep motívumok imitálása -énekszóra csárdáslépésben lépni 12.hét 1 7.

töröm” -testzajokkal tapsolni. apro lépegetéssel „Boncidai mennyecskék” -párostánc forgással. -bicegés rugózás 15. „Töröm. „Most viszik Danikáne.hé t 1 24.. cickom. -körtánc 13..hé t 1 34. -csárdás lépéssel forogni 9.hé t 1 23. kopogtatni „Újesztendő dobogó”mondóka -sarokemelgetés. búza. forgással „Lánc.hé t . lánc..hé t 1 28hét 1 29.hé t 1 33.” -egyenletes lüktetés a test bal és jobb oldalán „Túrót ettem... forgással tánc „A malomnak nincsen köve” -kettős kör kialakítása. 1 20.” -keresztezett kézfogással párostánc..hé t 1 26. „Dombon törik a diót” -irányváltoztatással.hé t 1 22.hé t 1 32. csárdáslépéssel.” -irányváltoztatással lépegetni „Elvesztette zsebkendőmet” -irányváltoztatással tánc „Kör kör ki játszik”..hé t 1 30.” -a kör mozog.. -tapsolás kiseretként 19.kivulálló is mozog „Gyerekek. -utánzás 17.”. szövegmondással „Cickom. -párostánc 20. -irányváltoztatással tánc 12. -tánc irányváltoztatással 11.. -mozgó kör 16. -ritmusra lépegetés 8. -csárdás-páros tánc 14...hé t 1 25. -bicegés 18.hé t 1 31.hé t 1 27. -két sor kialakítása 7.6.. ellentétes forgés „Hej búza.hé t 1 21.” -az ismert motívumok összekapcsolása „Új a csizmám” -páros tánc-bicegéssel stb. -irányváltoztatássaé lépegetni 10. -csárdás „Lányok ülnek a toronyba” -fegyelmezett tánc kialakítása „Csizmám” -a belső luktetés kialakítása „Édesanyám” -párostánc.

bemutatás „Az öreg zsidónak” -irányváltoztás.taps ének együtesse. begyakorlása.21.ugrás. énekre gyakorlás.gyakorlása 1 35.hé t . -ritmusos járás.