GREEN HOUSE DESIGN

Consultanta si Proiectare
J23/1285/2011
PR. NR. PR134
ianuarie 2014
faza: D.T.A.C.

“Construire platforma parcare
autocisterene construire imprejmuire partial
pe perimetrul proprietatii si imprejmuire
interioara pentru delimitarea platformei
parcare autocisterene”
S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Strada Muncii nr 47A, nr cad 22548, oras
Fundulea, judetul Calarasi

MEMORIU TEHNIC
DE REZISTENTA
I. INFORMATII GENERALE
Denumirea proiectului

Investitor
Amplasament
Starea terenului
Proiectant general

Construire platforma parcare autocisterene construire
imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire
interioara pentru delimitarea platformei parcare
autocisterene
S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.
Strada Muncii nr 47A, nr cad 22548, oras Fundulea, judetul
Calarasi
Terenul este liber de constructii
SC GREEN HOUSE DESIGN SRL
 ing. Silvian Dianu

II. DESCRIERE GENERALA
Acest proiect se refera la realizarea unui imobil de locuit si spatii administrative la parter
cu regim de inaltime P+3E pe un teren aflat in proprietatea dlui SOARE MIHAI ALEXANDRU
si a dnei MARIN ANDREEA MANUELA in orasul Popesti Leordeni, judetul Ilfov.
Realizarea lucrarilor de constructii enuntate la primul aliniat a fost anticipata prin
Certificatul de Urbanism nr. 695 din 19.09.2014 emis de catre Primaria Popesti Leordeni,
la cererea Beneficiarului.
III. DOCUMENTE CE AU STAT LA BAZA DEMERSULUI PROIECTANTULUI DE SPECIALITATE
-partiul de arhitectura, fatadele si sectiunile
-situatia concreta de pe teren privind terenurile adiacente amplasamentului
-prescriptiile de specialitate care reglementeaza activitatea de proiectare
-Certificatul de Urbanism
IV. INSCRIEREA IN CLASE SI CATEGORII DE IMPORTANTA CF. HGR. 766/1997
- categoria de importanta a constructiei conform HGR 766/1997 – “C”
- clasa de importanta a constructiei – “III” conform P100/2013
V. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Seismicitatea zonei
Conform P100/2013 se caracterizeaza prin valoarea coeficientului
ag=0,30g si a perioadei de colt Tc=1,6s (ceea ce corespunde
gradului 8 de intensitate seismica, in grade MSK)
Terenul de fundare si Adancimea de inghet in zona este de 0,80-0,90m de la cota
concluziile studiului
terenului natural, in conformitate cu studiul geotehnic realizat pe
geotehnic
amplasament;
Stratul de fundare este alcatuit dintr-o “argila cafenie, cu
plasticitate foarte mare, vartoasa, cu grad de indesare mediu si
P a g i n a 1 | 10

Strada Muncii nr 47A. Conform studiului geotehnic terenul la sapatura va fi incadrat in grupa terenurilor “tari”.Bazele proiectării construcţiilor CR 1-1-3/2012 Cod de proiectare.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR.L. folosind mijloace de compactare adecvate lucrului în spaţii înguste. REGLEMENTARI LEGALE CE AU STAT LA BAZA STABILIRII INCARCARILOR CE ACTIONEAZA ASUPRA CONSTRUCTIEI P100-1/2013-Cod de proiectare seismică P100-3/2008-Cod de evaluare şi proiectare a lucrărilor de consolidare la clădiri existente. VI. Evaluarea acţiunii vantului asupra construcţiilor CR2-1-1-1/2013 Cod de proiectare a constructiilor cu pereti structurali din beton armat P a g i n a 2 | 10 . în vederea evitarii fenomenului de umflare si uscare. judetul Calarasi compresibilitate medie” Fata de stratificatia terenului de fundare si dorinta beneficiarilor de a realiza o constructie P+3E se propun urmatoarele: · Fundarea se va face direct pe stratul de argila prafoasa cafenie-galbuie plastic vartoasa la adancimea de 120cm de la suprafata actuala a terenului. oras Fundulea.R. vulnerabile seismic CR 0-2012 Cod de proiectare. OSCAR DOWNSTREAM S. NR.C. · Datorita caracterului argilos-prafos al terenului de fundare sapaturile pentru fundatii nu se vor lasa deschise mult timp expuse precipitatiilor caldurii solare sau ciclului de inghetdezghet · Ultimul strat de sapatura in grosime de 30cm se va indeparta manual numai cu putin timp inaintea turnarii betonului de egalizare.A. nr cad 22548. PR134 ianuarie 2014 faza: D. · Presiunea conventionala de calcul pe stratul de argila prafoasa la adancimea de 120cm de la suprafata terenului pentru fundatii continue de beton cu latimea talpii B>50cm se va admite pconv=240kPa in gruparea fundamentala · Se estimeaza ca tasarile terenului de fundare vor fi mici.C. Betoanele pentru fundatii se vor turna avandu-se grija ca terenul sa nu se degradeze prin acţiunea ploilor sau a căldurii excesive. uniforme si comatibile cu structura de rezistenta a viitoarei constructii · Sapaturile pentru fundatii se vor executa la taluze provizorii verticale fara sprijiniri iar betonul se poate turna aderent la teren. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S. Pentru umpluturile din jurul fundaţiilor se va putea utiliza materialul rezultat din săpături. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor CR 1-1-4/2012 Cod de proiectare. recomandandu-se a se depune imediat după finisarea gropii.T.

groase de 25 cm au fost concepute si dimensionate astfel incat sa asigure pe de o parte o izolare fonica corespunzatoare. au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele. Cota de fundare este -1. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI Conformare generala Constructia proiectata se dezvolta pe parter si trei etaje si poate fi inscrisa intr-un dreptunghi de dimensiuni 16.00 = cota pardoseala finita parter). Se vor respecta conditiile din studiul geotehnic pentru siguranta in timpul executiei. pe de alta parte sa asigure efectul de saiba rigida. PR134 ianuarie 2014 faza: D. Partea 1-8: Proiectarea îmbinărilor SR EN 1994-1-1:2004-Eurocod 4: Proiectarea structurilor compozite de oţel beton.95m fata de cota 0. Armatura va fi insotita de certificate de conformitate ce se vor anexa la Cartea Constructiei. nedeformabila in planul ei si capabila sa oblige elementele orizontale de rezistenta P a g i n a 3 | 10 .55m x 22. standardele si normativele in vigoare. beton armat şi beton precomprimat NP 112-2012 –Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata VII. Partea 1-1: Generalităţi.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR. încărcări utile pentru clădiri SR EN 1992-1-1:2004-Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor din beton armat. oras Fundulea.00 si respectiv -1.L. Strada Muncii nr 47A. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri SR EN 1993-1-1:2006-Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel. Partea 1-1: Reguli generale pentru construcţii de zidărie armată şi nearmată NP 033-1999-Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armatură rigidă NE 012-1: 2007-Cod de practică pentru executarea lucrărilor din beton. Reguli comune şi reguli pentru clădiri SR EN 1996-1-1:2006-Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie.45m fata de cota terenului amenajat si (cota 0. Infrastructura Fundatiile sunt continue de tip grinda “T” intoarsa de din beton armat C25/30 cu armatura BST500S si latime de 100cm respectiv 110cm. Placile. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S. greutăţi proprii.Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri SR EN 1995-1-1:2004-Eurocod 5: Proiectarea structurilor de lemn. Inaltimea de nivel este de 3.C. judetul Calarasi CR6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie SR EN 1991-1-1:2004-Eurocod 1: Acţiuni asupra structurilor.A.55m. OSCAR DOWNSTREAM S. Suprastructura Constructia este realizata din diafragme de 25cm grosime si planseu tip dala groasa de 25cm. nr cad 22548.00m (din finit in finit). NR.R. greutăţi specifice.T. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli pentru clădiri SR EN 1993-1-8:2006-Eurocod 3: Proiectarea structurilor de oţel.C. Partea 1-1: Acţiuni generale.

NR.in placi. judetul Calarasi sa conlucreze in preluarea fortelor ce pot aparea in constructie in timpul exploatarii uzuale sau in timpul unor miscari orizontale cum ar fi cele aparute in timpul seismelor. Sistemul spatial a fost calculat. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S.T. OSCAR DOWNSTREAM S. Strada Muncii nr 47A.R. detaliata in planurile de executie. Materiale folosite: .5cm .A. Grosimea acoperirii cu beton: .Beton C25/30 in elementele de beton armat .in grinzi 2.in pereti 1. Acoperisul este de tip terasa necirculabila si se va detalia in planurile de arhitectura si detaliile de executie. Accesul pe verticala se va realiza printr-o scara intr-o singura rampa din beton armat.C.L. P a g i n a 4 | 10 . PR134 ianuarie 2014 faza: D.50m de sapatura pentru a nu destabiliza malul. Pentru realizarea unei izolatii termice corespunzatoare si pentru evitarea formarii puntilor termice.in stalpi 2.C. Daca nu este posibil a se depozita pamantul rezultat din excavatie.5 in elementele de beton simplu .Beton C6/7. Pe amplasament gradul seismic este 8 pe scara MSK.5cm . Verificarea calitatii lucrarilor se va efectua conform Normativului C56-85 si va avea in vedere toate categoriile de lucrari (de la sapatura pana la acoperis) Peretii exteriori sunt realizati din zidarie de caramida tip POROTHERM de 25cm si respectiv cei interiori de 15cm grosime. oras Fundulea. podeste 1.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR.Otel BST500S armaturi longitudinale si transversale Pentru restul materialelor se va consulta memoriul de arhitectura.5cm Peretii exteriori si interior Scara Acoperisul Alte precizari Executarea lucrarilor de beton armat se va face conform prevederilor NE 012 – 99 Cod de practica privind executarea lucrarilor din beton si beton armat. nr cad 22548. peretii exteriori din zidarie de 25cm se vor placa cu placi de polistiren expandat de 10 cm grosime. scari. Pamantul din excavatii va fi depozitat la o distanta minima de 2.5cm . acesta se va inlatura de pe santier.in fundatii 5cm . dimensionat si conceput astfel incat sa poata prelua eforturile care apar in structura in timpul exploatarii normale sau pe durata actiunii unor incarcari exceptionale.

aplicarea solutiei preconizate impune verificarea permanenta a starii fizice în detaliu a constructiei pentru confirmarea ipotezelor avute în vedere la proiectarea lucrarilor de interventii.  sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina efectuarea unei expertize tehnice.ie cum sunt: finisaje.solutiile se stabilesc numai dupa cunoasterea starii tehnice. .mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor .solutiile vor avea în vedere interdependenta dintre constructii. 766/1997.lucrari de refacere. P a g i n a 5 | 10 . .GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR.  sa efectueze urmarirea curenta în conformitate cu instructiunile de urmarire curenta a constructiilor prevazute în proiect.T. interventiile în timp si postutilizarea constructiilor. nr cad 22548. NR. PR134 ianuarie 2014 faza: D.lucrari de modernizare inclusiv extinderi determinate de schimbarea cerintelor fata de constructii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu mentinerea sau îmbunatatirea starii tehnice a constructiilor. inclusiv jurnalul evenimentelor. aprobat prin HGR NR. daca este cazul. Lucrarile de întretinere constau în efectuarea periodica a unor remedieri ale partilor vizibile ale elementelor de construc. determinate de producerea unor degradari importante si care au ca scop mentinerea sau îmbunatatirea starii tehnice a constructiilor.R. Strada Muncii nr 47A. Persoanele care efectueaza urmarirea curenta. inclusiv înlocuirea unor piese uzate. Lucrarile de refacere si de modernizare au la baza urmatoarele principii : .A. .lucrari de întretinere determinate de uzura sau de degradarea normala si care au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor. Lucrarile de interventii sunt: . . pe de alta parte. judetul Calarasi VIII. atât pe ansamblu cât si local. INSTRUCTIUNI DE URMARIRE IN TIMP Activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor raspunde prevederilor Legii nr. ca rezultat al expertizarii tehnice. . denumite responsabili cu urmarirea comportarii constructiilor. partea existenta pe de o parte si lucrarile noi care se vor executa. au urmatoarele obligatii si raspunderi:  sa cunoasca toate detaliile privind constructia si sa tina la zi cartea tehnica a constructiei.C. Urmarirea comportarii în timp a constructiilor se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei începînd cu executia ei si este o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate prin observare si masuratori asupra unor fenomene ce caracterizeaza proprietatile constructiilor sau a unor subansamble ale acestora. straturi de uzura.asigurarea functiunilor constructiilor. Interventiile la timp asupra constructiilor au ca scop : . “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S.L. oras Fundulea.C. 10/1995 privind calitatea constructiilor si ale Regulamentului privind urmarirea comportarii în exploatare. straturi si învelitori de protectie sau ale instalatiilor si echipamentelor. inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor initiale ca urmare a modernizarii. OSCAR DOWNSTREAM S.

b) avarii nestructurale. putând interveni si recompartimentari sau consolidari pe baza unui proiect întocmit si verificat conform prevederilor legale.T.asigura realizarea formelor pentru executarea lucrarilor si verifica pe parcurs si la receptie calitatea acestora direct sau prin diriginti de santier autorizati. Urmarirea curenta a comportarii constructiilor se efectueaza prin examinare vizuala directa si. De aceasta activitate raspunde proprietarul si/sau utilizatorul constructiilor.A. Urmarirea curenta a comportarii va cuprinde. nr cad 22548.asigura efectuarea lucrarilor de întretinere pentru a preveni aparitia unor deteriorari importante. în mod obligatoriu. accidentelor si avariilor. fiind obligatia acestora de organizare a acestei activitati. se vor avea în vedere doua categorii principale de avarii: a) avarii structurale produse în elementele sau îmbinarile structurii de rezistenta. permanent sau temporar. de regula prin reconstructie. b) zonele de observatie si punctele de masurare. daca înainte de lucrarile de refacere sunt necesare lucrari de sprijiniri provizorii.C. stabilitate cât si a celortalte cerinte esentiale. NR. Strada Muncii nr 47A. Urmarirea curenta a comportarii constructiilor.L. pe baza de proiect.R. OSCAR DOWNSTREAM S. întocmit potrivit principiilor de mai sus si verificat conform prevederilor legale. Lucrarile de modernizare se realizeaza. În cadrul urmaririi curente a comportarii în timp a constructiilor. respectiv diminuarea pagubelor materiale. în urma analizarii situatiei. Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului. . 2. daca este cazul. oras Fundulea.asigura realizarea proiectelor pentru lucrari de refacere sau de modernizare si verificare tehnica a acestora. În unele situatii în care constructiile sunt grav afectate. - P a g i n a 6 | 10 . Activitatea de urmarire a comportarii în timp a constructiilor se executa în scopul satisfacerii prevederilor privind mentinerea cerintelor de rezistenta. judetul Calarasi conditiile deosebite de lucru impun o atentie sporita privind asigurarea calitatii lucrarilor. Personalul însarcinat cu efectuarea urmaririi curente trebuie sa fie atestat conform instructiunilor privind autorizarea responsabililor cu urmarirea comportarii în exploatare a constructiilor elaborate de Inspectia de Stat în Constructii. cu mijloace de masurare de uz curent. urmatoarele: a) fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare. pe baza unui proiect întocmit de catre expert sau de catre proiectant. de pierderi de vieti si de degradare a mediului. reparare sau consolidare.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR. Scopul urmaririi în timp a constructiilor este de a obtine informatii în vederea aptitudinii constructiilor pentru o exploatare normala. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S. produse în elementele sau partile de constructii care nu fac parte din structura de rezistenta a constructiilor. Utilizatorii constructiilor au obligatia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin în cadrul activitatii de interventie în timp asupra constructiilor. evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor. PR134 ianuarie 2014 faza: D. Lucrarile de refacere se realizeaza prin remediere. .C. Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi : . acestea vor fi executate. de asemenea.

2. OSCAR DOWNSTREAM S.T. f) modul de prelucrare primar.exfolierea sau craparea straturilor de protectie. a2.etanseitatea. verticale sau înclinari)dupa cum urmeaza: . a3.izolatiile hidrofuge. . Schimbari în pozitia obiectelor de constructie în raport cu mediul de implantare al acestora.izolatiile fonice. .umezirea suprafetelor soclurilor. Schimbari în forma obiectelor de constructie manifestate direct prin deformari vizibile verticale sau orizontale si rotiri sau prin efecte secundare cum ar fi: . Schimbari în gradul de protectie si confort oferite de constructie în ce priveste: . procedura de atentionare si alarmare a populatiei susceptibila de alerta în cazul constatarii posibilitatii sau iminentei producerii de avarii. interpretari.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR. e) modul de înregistrare si pastrare a datelor. smulgeri. nr cad 22548.protectie împotriva vibratiilor.aparitia de crapaturi si fisuri în zonele de continuitate ale trotuarelor. g) modalitati de transmitere a datelor pentru interpretarea si luarea de decizii. platforme. . . alte utilaje). PR134 ianuarie 2014 faza: D.L. d) programul de masuratori. . “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S. . . manifestate direct prin deplasari vizibile(orizontale. NR.dereglarea sau blocarea functionarii unor utilaje conditionate de pozitia lor (lifturi. crapaturi. . .întepenirea sau deformarea usilor sau ferestrelor.deschiderea sau închiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de constructie. scari de acces.forfecarea sau smulgerea niturilor si suruburilor. P a g i n a 7 | 10 . de soclul sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi.distorsionarea traseelor conductelor de instalatii sau tehnologice. poduri rulante. . .R. peretilor sau planseelor. oras Fundulea. a4.îndoirea barelor sau a altor elemente constructive.A.izolatiile termice.infiltratii de apa. judetul Calarasi c) amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii(nise. .greutati sau blocare în functionarea unor utilaje.desprinderea trotuarelor. prelucrari. balustrade.înmuierea materialelor constructive. Strada Muncii nr 47A.protectia antifoc. lichefieri ale pamântului dupa cutremure. scarilor. inclusiv cazurile în care observatiile sau masuratorile se fac în afara periodicitatii stabilite.fisurarea sudurilor. . .C.slabirea legaturilor. etc. a) Fenomene urmarite prin observatii vizuale sau cu dispozitive simple de masurare: a1.C. . . h) responsabilitatea luarii de decizii de interventie. Lista de fenomene care trebuie avute în vedere în cursul urmaririi curente. . aleilor.). ghenelor si altor elemente anexa. tronsoane de cladiri. Schimbari în aspectul estetic al constructiilor manifestate prin: .

PR134 ianuarie 2014 faza: D. peretii si planseele.deschiderea rosturilor functionale.). . NR. Strada Muncii nr 47A. bazine.peretii neportanti în ce priveste starea de degradare a acestora.desprinderi ale stratului de protectie cu beton ale armaturilor.L. . . .existenta unor conditii de mediu deosebit în raport cu materialele din care sunt alcatuite constructiile (umiditate ridicata. conducte). degajari de temperatura.R. . în ce priveste aparitia de fisuri. judetul Calarasi . . . . canale . etc. Defecte si degradari în structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de constructie: .trotuarele de protectie din jurul constructiilor în ce priveste etanseitatea si panta acestora.putrezirea sau slabirea elementelor din lemn sau din mase plastice în urma atacului biologic. oras Fundulea. fisuri si crapaturi în elementele si constructiile etanse prin destinatie (rezervoare. .aparitia oricaror semne de umezire a terenurilor de fundatie loessoide sensibile la umezire. . mediu acid sau bazic.dereglari în poziaia si stabilitatea cailor de rulare a mijloacelor de circulatie. .T. la structurile din zidarie portanta.înfundarea scurgerilor la burlane. îndeosebi dupa cutremure.cladire. .peretii portanti.fisuri si crapaturi.scurgerea apelor spre canalizarea exterioara. din jurul constructiilor. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S.slabirea îmbinarilor sau distrugerea lor. b) Zonele de observatie si punctele de masurare Se vor urmari urmatoarele zone : .C. . a6. . OSCAR DOWNSTREAM S. buiandrugii. jgheaburi. .coroziunea armaturilor la constructiile de beton armat si precomprimat.porozitate. a5. . Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie: .schimbarea culorii suprafetelor. nr cad 22548. ciupercilor. .A.aparitia condensului. uleiuri.C.modificari în actiunea factorilor de mediu natural sau tehnologic care pot explica comportarea constructiilor urmarite.coroziunea elementelor metalice la constructiile metalice. .aparitia vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si vietuitoarelor.flambajul unor elemente comprimate sau ruperea altora întinse. P a g i n a 8 | 10 .luarea tuturor masurilor de îndepartare a apelor de la fundatiile obiectelor de constructie amplasate în terenuri loessoide(PSU) prin realizarea de pante catre exterior pe cel putin 10 m. la structurile din beton armat. . În cadrul urmaririi curente a comportarii constructiilor se va da atentie în mod deosebit asupra urmatoarelor aspecte : . drenuri. la orice fel de constructie ca sistem constructiv.sistematizarea zonei din jurul constructiilor. mucegaiurilor neplacute.integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice fel.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR. .etanseitatea rostului trotuar .

pozitia si amplasarea acestora.100 ± 1. la constructiile de lungimi mai mari (în punctele prevazute cu reperi mobili de tasare). pct.0 ± 2. burlanele.stâlpii. interpretari. nr cad 22548. . oras Fundulea. Strada Muncii nr 47A. . Masuratorile topografice pe timpul executiei se vor face astfel : .la terminarea fiecarui nivel La un ritm uniform de executie. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S. podurile.5.la terminarea infrastructurii . Daca în executia lucrarii intervin pauze în aplicarea încarcarilor.R. Constructiilor Vol. c) Amenajarile necesare pentru dispozitivele de masurare sau observatii . pozitia si orientarea acestora. Vor fi întocmite rapoarte periodice ce vor fi mentionate în jurnalul evenimentelor si vor fi incluse în Cartea Tehnica a Constructiei.A. riglele si planseele.5 ± 1.învelitorile. pâna la atenuarea deformatiilor.indicativ ST 016 – 97 publicat în Bul.C. este indicat sa se efectueze cicluri de observatii cel putin când se atinge cca 25%. jgheaburile. trebuie efectuate masuratori înainte si dupa aplicarea încarcarii. în primul an. marci de tasare pentru efectuarea de citiri topometrice în vederea urmaririi în timp a tasarii terenului de fundare. 50%.0 II 100 .11/1998.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR. Precizia masurarii deplasarilor verticale si orizontale: Valoarea deformatiilor Eroare admisibila a deplasarii (mm) Clasa conventionala estimate în proiect de precizie Verticale Orizontale (mm) sub 30 ± 0. pentru determinarea deformatiilor terenului de fundare a constructiilor pe întreaga durata a perioadei de executie si continuând pe parcursul exploatarii. d) Programul de masuratori. în ce priveste elementele fisurate. Masuratorile topografice pe parcursul exploatrii constructiilor se vor face astfel : . în special instalatiile din subsolurile si canalele tehnnice. 75% si 100% din încarcarea adusa de constructie.0 ± 6. Se vor efectua masuratori prin metode topografice .efectuarea de citiri topometrice la colturile constructiilor si în câmp. P a g i n a 9 | 10 . pâna la atingerea conditiei de stabilizare a deformatiilor. . e) Modul de înregistrare si pastrare a datelor Datele si observatiile obtinute prin urmarirea curenta se vor înregistra si pastra pe fise hartie sau in format electronic. OSCAR DOWNSTREAM S.C.4. .la intervale de 3 luni.Nu se vor monta. PR134 ianuarie 2014 faza: D.0 III peste 500 ± 10.0 ± 15. prelucrari.0 I 30 . terasele.500 ± 3.T.0 IV Clasa conventionala de precizie se ia conform " Specificatie tehnica . în al doilea an. . judetul Calarasi crapaturi.instalatiile purtatoare de apa.1.L.la intervale de 1 an . . NR. la structurile în cadre.la intervale de 6 luni.

PR134 ianuarie 2014 faza: D. vor fi analizate si avizate de catre ISC. oras Fundulea.R.A. NR. IX. VERIFICAREA CALITATII EXECUTIEI LUCRARILOR Calitatea terenului Dupa deschiderea sapaturilor se va intocmi un proces verbal de fundare pentru a confirma calitatea terenului de fundare si a aproba continuarea lucrarilor. vor fi înaitate unor specialisti în constructii (experti atestati de MLPAT) care vor aprecia necesitatea expertizarii constructiei sau a unei inspectari extinse. “Construire platforma parcare autocisterene construire imprejmuire partial pe perimetrul proprietatii si imprejmuire interioara pentru delimitarea platformei parcare autocisterene” S. Silvian Dianu P a g i n a 10 | 10 .C. nr cad 22548. OSCAR DOWNSTREAM S. judetul Calarasi Aceste rapoarte de analiza a comportarii constructiilor ce prezinta rezultatele urmaririi curente efectuate asupra unei constructii.C. f) Modul de prelucrare primar. Datele obtinute în cadrul urmaririi curente a constructiei vor fi analizate si interpretate în prima etapa de catre personalul însarcinat cu efectuarea urmaririi curente care trebuie sa fie atestat pentru aceasta activitate. Calitatea excutiei Verificarea armaturii fundatiilor fundatiilor Calitatea executiei betonarii tuturor elementelor fundatiei Calitatea executiei Verificarea pozitionarii stalpilor si grizilor de beton armat suprastructurii Verificarea executiei elementelor de beton armat Alte precizari BENEFICIARUL si CONSTRUCTORUL vor asigura coditiile materiale si tehnice necesare desfasurarii fara intrerupere a lucrarilor ce ar putea prejudicia calitatea constructiei. Constructia proiectata nu necesita o urmarire speciala a comportarii in timp.GREEN HOUSE DESIGN Consultanta si Proiectare J23/1285/2011 PR. Data octombrie 2014 Intocmit: ing. Datele si rapoartele întocmite. în cazuri de constatare a unor degradari mai importante.L.T. Strada Muncii nr 47A.