Romanul Mara-Informatii generale

Mara este un roman scris de Ioan Slavici, publicat în anul 1894, în revista Vatra, iar în volum a
apărut abia în 1906. Face parte din categoria bildungsroman, adică este un roman al ini țierii și al
formării pentru că, pe tot parcursul romanului este prezentată trecerea celor 2 copii, Persida și Trică,
de la copilărie la maturitate și totodată inițierea lor în greul vieții.
Titlul este reprezentat de numele personajului principal în jurul căreia se desfă șoară ac țiunea.
Semnificația titlului este sugestiva, deoarece această creație este mai întâi romanul, al cărei destin
constituie axa fundamentală a epicii. Tema romanului o constituie fresca socială a lumii ardelene ști,
cu moravurile ei specifice, așezată la interferența satului cu orașul, într-un târg ardelenesc. Ac țiunea
este plasată la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea.
Romanul este structurat în 21 de capitole, purtând titluri semnificative pentru con ținutul acestora:
Sărăcuții mamei, Maica Aegidia, Furtuna cea mare, Ispita etc. Opera se constituie prin îmbinarea
dintre romanul Marei, care urmărește destinul eroinei și romanul iubirii, care ilustrează formarea și
consolidarea cuplului eroic Persida - Națl. Relatarea acțiunii se face din perspectiva auctorială, adică
narațiunea este la persoana a III-a, autorul fiind omniscient și omniprezent. Romanul are și o certă
valoare etnografică, prin descrierea obiceiurilor ardelenești.
Romanul zugrăvește drumul Marei și al copiilor ei, Persida și Trică, până în momentul în care
aceștia din urmă intra în lume. La început, după cum era și firesc, Mara ocupă un loc dominant,
pentru ca mai târziu, copiii, și mai ales Persida să-i ia locul. Destinul familiei Marei se împlete ște,
datorită unor împrejurări neprevăzute, dar firești, cu cel al familiei neamțului Hubăr, a cărei prezen ță,
fără a fi proeminentă, rămâne notabilă. Intervin desigur și alte personaje cu care protagoni știi vin în
legatură, în primul rând e vorba de Bocioacă și de ai săi, dar acestea nu formează decât elementele
unui cadru în care se desfășoară destinul eroilor de prim-plan.