Feedback & Reflectie opdrachten BP 1.1.1.

van Drama
derk.doijer@hu.nl aangepaste versie 16 oktober 2014

Een toelichting

Geef feedback op een andere dan je eigen instructiefilm
Vul het onderstaande schema in op basis van een instructiefilm van groepsgenoten en zet dit op je blog
Geef feedback op je eigen film, reflecteer op de samenwerking & schrijf een inleiding hierbij
Werk de volgende drie onderdelen kort uit en zet het in 1 documentje op je blog
A) Schrijf op basis van het schema (dus niet het schema zelf gebruiken) jouw reflectie op de eigen instructiefilm
B) Schrijf een evaluatie over de samenwerking in de groep en jouw plek daarin.
C) Als inleiding op deze reflectie beschrijf je beknopt:
 wat de verschillende functies en betekenissen van dans en theater in de samenleving zijn,
 wat het vak voor jou betekent en
 hoe je je visie en kennis daarover in deze cursus hebt ontwikkeld.
 Je ondersteunt je verhaal met concrete voorbeelden

Feedbackformulier Instructiefilm BP 1.1.1. Kunstvaardig
Jouw naam is: Joëlle Bigagli
Ik heb een instructiefilm bekeken met de werkvorm:

Hoorspel

Deze film is gemaakt door de volgende studenten:

Leon, Daan, Jacco, Esther en Judith

De film is een goed middel om aankomende leerkrachten te ondersteunen
bij het aanbieden van een drama/dans werkvorm voor een
bovenbouwgroep van 25 – 30 leerlingen
Motivatie:

Duidelijk wordt hoe een aankomende leerkracht deze drama/ dans
werkvorm aan kan bieden aan een bovenbouw klas van het
basisonderwijs: Een leek zou door de getoonde stappen te volgen tot een
dergelijke uitvoering van de werkvorm moeten kunnen komen

Onvoldoende

Voldoende

goed

Als ik leerkracht ben van een bovenbouwgroep en ik
bekijk het filmpje heb ik genoeg informatie om die
drama werkvorm aan te bieden in mijn groep. Ik krijg
een goed beeld op welke manier ik het hoorspel kan
toepassen op mijn bovenbouwgroep. Als PABO-student
ondersteunt mij dit om vaker dramalessen in te zetten
tijdens mijn stage. Dan doe ik meer ervaring op en kan
ik dit later gebruiken voor mijn eigen groep.
Onvoldoende

Voldoende

goed

Motivatie: Ik kan thuis aan de hand van de stappen mijn les
voorbereiden. Door het filmpje te bekijken heb ik veel
ideeën gezien en gehoord. Op die manier kan ik zelf
een hoorspel in elkaar zetten en de tips die er gegeven
worden toepassen tijdens het voorbereiden.
In de film is de onderstaande informatie verwerkt:
Onvoldoende
Voldoende
goed
 De naam van de werkvorm, met een korte toelichting van de
werkvorm
 Mogelijke lesdoelen (zie dramadoelstellingen H2.2 van het
dramaboek ‘Kijk op Spel’)
 Welke bron is gekozen n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek
van dit jaar
 Hoe deze bron is verwerkt in de uitvoering van de werkvorm
 Welke voorbereidingen er nodig zijn om deze werkvorm met 25 –
30 leerlingen uit te voeren
Motivatie: De naam van de werkvorm wordt duidelijk besproken
tijdens het filmpje. Er wordt een korte toelichting

gegeven over de werkvorm. Kinderboekenweek wordt
benoemd in het filmpje als voorbeeld voor een thema.
Hier hadden zij wel verder op in kunnen gaan met
praktijkvoorbeelden. Er wordt informatie gegeven hoe
je deze werkvorm met 25 – 30 leerlingen kan uitvoeren.
In de film is de onderstaande informatie verwerkt
 Wie welke productierol op zich heeft genomen.
 De datum
 Het doel van de film (Beroepsproduct 1.1.1 Drama)
 De naam van de Hogeschool.

Onvoldoende

Voldoende

goed

Motivatie: Productierol, datum en de naam van de Hogeschool
wordt in beeld gebracht tijdens het filmpje. Ik kan uit het
filmpje niet opmaken van het doel is van de film. Ik vind
het belangrijk om te weten wat het doel is, aangezien je
werkt vanuit doelstellingen. Doordat het doel niet
aanwezig is vind ik dat dit onderdeel onvoldoende is.
Alle deelnemers van een subgroep zijn zichtbaar aanwezig in de film en
Onvoldoende
Voldoende
goed
spelen een rol.
Motivatie: Alle leden van het groepje hebben een acterende rol in
de film. Je ziet dat er gewisseld wordt met hoofd- en
bijrollen. Dit is niet storend.
In de instructiefilm zijn de volgende ‘scenes’ te herkennen:
Onvoldoende
Voldoende
goed
 De werkvorm-in-werking-scene
Studenten laten de werkvorm zien, zoals deze na de voorbereiding
en oefening, in de klas uitgevoerd kan worden.
 De detail-scenes
In een aantal heel korte scenes, laat steeds een detail zien waar je
bij de uitvoering van de werkvorm in een bovenbouwgroep, op
moet letten. Zie het boek ‘Kijk op Spel’ voor deze informatie.
Motivatie: Er wordt in het filmpje een voorbeeld gegeven over hoe
je ter werk kan gaan in de klas. Er worden tips gegeven
en laten zien waar je op moet letten tijdens je les.
Omdat beide elementen erin zitten geef ik dit een

voldoende. Ik vind het geen goed, omdat ik vind dat de
tips uitgebreider hadden kunnen laten zien worden.
Onvoldoende
Voldoende
goed

De film heeft een prettig tempo en is boeiend, prikkelend voor de
doelgroep.

Motivatie: Het filmpje is voor de doelgroep goed te volgen. Het
tempo van het filmpje is prima. Ik vind dat de beelden
veel waarde toevoegen aan het verhaal. Als de beelden
er niet waren geweest, was het moeilijk om geboeid te
blijven luisteren.
Op de instructiefilm heeft de student middels een quadblogsessie van
n.v.t.
medestudenten commentaar ontvangen en verwerkt. Het commentaar
wordt geschreven op basis van de bovenstaande punten.
Motivatie:
De film duurt tussen de 4 en 5 minuten.

Ja namelijk 4:00 minuten.