CARACTERISTICILE SPATIULUI DE LIBERTATE, SECURITATE SI JUSTITIE AL

UNIUNII EUROPENE
Libertatea, securitatea şi justiţia joacă un rol fundamental pentru men ținerea
spaţiului pe care îl asigură Uniunea Europeană pentru cetăţenii săi.
Spatiul de libertate se concretizează prin libera circulație a persoanelor, a forței de
muncă, a marfurilor, a capitalurilor și a serviciilor.
Acest obiective pot fi realizate numai prin înființarea unui spa țiu economic unic,
compus din următoarele elemente: uniunea vamală, cele patru libertăți fundamentale,
concurență liberă și politică comună în domeniul agriculturii, transportului și comer țului. 1
Tot în această idee s-a născut ”piața internă” ce înseamnă spațiul format din teritoriul celor
27 de state membre ale Uniunii, fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor,
a persoanelor, serviciilor și capitalurilor este asigurată.
Persoanele pot circula liber şi se pot stabili oriunde pe teritoriul Uniunii Europene,
un loc important ocupându-l în acest domeniu Spațiul Schengen.
În ceea ce privesc mărfurile s-a realizat uniunea vamală ce reprezintă ”un spațiu
vamal unic, cu granițe exterioare comune, realizată prin interzicerea tuturor taxelor
vamale și a taxelor cu efect echivalent intre statele membre și introducerea unui tarif
vamal comun pentru mărfurile provenite din statele terțe”. (Gyula, 2010, p. 447)
Libertatatea de circulație a forței de muncă se referă la libertatatea de circula ție a
forței de muncă și stabilire a micilor meseriași, a liber profesioniștilor și a societă ților
comerciale.
În ce privește libera circulație a capitalurilor, ”sunt interzise toate restricțiile
privind circulația de capitaluri între statele membre și statele terțe, ca o condiție majoră
pentru realizarea uniunii economice și monetare”. (Gyula, 2010, p. 467)
Libera circulație a serviciilor ”reprezintă dreptul de a presta servicii dincolo de
granițele statului de proveniență fără a se stabili acolo în mod durabil”. (Gyula, 2010, p.
468)
Spațiul de securitate prezintă caracteristici în funcție de fiecare domeniu în parte
caruia ii este necesară siguranța cetățenilor Uniunii Europene.
În domeniul justiției și afacerilor interne au fost definite următoarele tipuri de
cooperare în domeniul justiției și afacerilor interne: cooperare judiciară civilă, cooperare
1 Fabián, Gyula (2010). Drept instituţional comunitar. Bucureşti: Hamangiu,pg. 446.

Cetăţenii europeni pot migra cu uşurinţă într-o altă ţară de pe teritoriul Uniunii Europene. acţiunea în cooperare este mai eficientă decât acţiunea fiecărui stat membru. autoritățile de la nivelul Uniunii cooperează cu autoritățile statelor membre ( de exemplu. fiind încurajată cooperarea între autorităţile poliţieneşti. precum solicitarea unor vize pentru cetăţenii străini sau controlul la graniţele UE. securitate şi justiţie. Nicoleta (2011) Dreptul Uniunii Europene – Tratat.) într-un stat membru să poată fi aplicată şi în celelalte state membre. .2 Pentru a putea garanta cetăţenilor un grad ridicat de protecţie şi pentru a favoriza cooperarea internaţională într-un domeniu (spre exemplu: combaterea criminalităţii unde apariția mandatului european de arestare facilitează reţinerea. cooperare vamală și cooperare polițienească. vamale şi judiciare. În caz de nevoie. de încredinţare a copiilor. 484. pg. iar legislaţia trebuie aplicată uniform. în România.judiciară penală. pe teritoriul altui stat membru. Pentru menţinerea securităţii frontierelor este necesară luarea unor măsuri. hotărâre de divorţ. a infractorilor aflaţi în urmărirea instanţelor române). cu Agen ția Națională Antidrog) pentru reducerea traficului de droguri pe teritoriul Uniunii. principala condiţie fiind aceea de a avea asupra lor un document valid de indentitate. Bucuresti: Lumina Lex. Cooperarea intensificată între instanţele judiciare presupune ca o decizie adoptată (de ex. aceştia pot locui în ţara respectivă în regim de azil politic. Tot pentru menținerea spațiului de securitate. iar Comisia Europeană militează continuu pentru combaterea terorismului in Uniune pentru siguranța optimă a cetățenilor. 2 Diaconu. În acest spaţiu de libertate. etc. cazuri de faliment. este respectată Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.