UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Drept şi Administrație Publică
Program de studii DREPT

DREPT
– DREPT SUCCESORAL –

2012

– CUPRINS –
Unitatea de învăţare 1:

INTRODUCERE................................................................................................................................... 7
1.1.Obiectivele cursului...................................................................................................................... 7
1.2.Concepţia curriculară................................................................................................................... 7
1.3.Scopul unităţilor de învăţare...................................................................................................... 7
1.4.Tematica unităţilor de învăţare.................................................................................................. 7
1.5.Bibliografie generală.................................................................................................................... 8
Unitatea de învăţare 2:

PRECIZĂRII PREALABILE............................................................................................................ 9
2.1.Obiective.......................................................................................................................................... 9
2.2.Precizări terminologice................................................................................................................ 9
2.3.Felurile
moştenirii..........................................................................................................................
10
2.4.Justificarea
instituţiei....................................................................................................................
10
2.5.Lucrare de verificare.................................................................................................................... 11
2.6.Bibliografie...................................................................................................................................... 11
Unitatea de învăţare 3:

REGULI REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL ..................................................
13
3.1.Obiective..........................................................................................................................................
13
3.2.Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii ......................................................................
13
3.3.Deschiderea
moştenirii................................................................................................................
14
3.3.1.Data deschiderii moştenirii................................................................................................
15
3.3.2.Locul deschiderii moştenirii...............................................................................................
15
3.4.Condiţii generale ale dreptului la moştenire ..........................................................................
15
3.4.1.Capacitatea succesorală....................................................................................................
16
3.4.2.Vocaţia la moştenire............................................................................................................
16
3.5.Lucrare de verificare....................................................................................................................
17
3.6.Bibliografie......................................................................................................................................
17
Unitatea de învăţare 4:

REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE................................................................
19
4.1.Obiective..........................................................................................................................................
19
4.2.Condiţiile dreptului de moştenire legală .................................................................................
19
4.2.1.Aspecte generale..................................................................................................................
19
DREPT SUCCESORAL

3

......2............... 25 5.3................................Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu clasele de moştenitori legali ......................................... 27 5................... 31 6. 25 5...........................................4..........Dreptul de moştenire al ascendenţilor ordinari ..................................3...3................ 20 4..........................................4.....2...Bibliografie.....................Lucrare de verificare.......5............Dreptul de moştenire al colateralilor ordinari ......................................................... 32 6.........5........................................Aspecte generale...........Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii ..........................................................................Reprezentarea succesorală...................................................................2..............................................................Dreptul de moştenire al ascendenţilor privilegiaţi şi al colateralilor privilegiaţi .............................. 33 Unitatea de învăţare 7: 4DREPT SUCCESORAL ...........................4........ 21 4.................................. 22 4.....................2......................... 29 5....Lucrare de verificare......................... 33 6.....Devoluţiunea legală a moştenirii ... 26 5............6......7................ 21 4..................................................................................6............................................1........3...................................................3............................................ 28 5.........................Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor ............................ 29 Unitatea de învăţare 6: DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR AL DEFUNCTULUI.......................................................................2.... 24 Unitatea de învăţare 5: REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI ..6.......Nedemnitatea succesorală...Obiective............................................................................................. 33 6......................................................Dreptul de moştenire al descendenţilor..................................................... 31 6.......3....................4.......................................................... 19 4..............2..........................................Vocaţia succesorală legală................................... 25 5.....................1............................................................................7...... 23 4............ 24 4.....................................................Obiective..................................................................................................................................1..............Bibliografie................. 31 6................................................5..Bibliografie.................... 31 6.......................Drepturile statului asupra moştenirii vacante ...............Lucrare de verificare.............................................Dreptul de moştenire special al soţului supravieţuitor ......

. 39 8......................... 39 8......................................Bibliografie............8.......Noţiunea de testament.............................................................................................................................................. 45 9...........................................1........................5...................2....Testamentul mistic... 40 8....Bibliografie............................................ 39 8....................................Exheredarea..................Lucrare de verificare...............................................................................1.............4................6..... 45 9.......2....................................................................................................... 35 7.....................7.......... 39 8..................................................................................................2.............................................. 43 Unitatea de învăţare 9: REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE .........................................Condiţii de fond privind validitatea testamentului .......................................................2...................................5.............................................................................................. 42 8................... 45 9...............................Obiective..........................................Testamentul autentic....2...................Clasificarea legatelor............................................................................. 47 9............................. 45 9................................................ 38 7............... 48 9........................................................1..................................................................................................................................................................6.....................................................Obiective........................................................................2.............................................................................................. 35 7......Testamentele privilegiate...........Obiective...............Legatul.. 45 9....................................................3.............................................................Execuţiunea testamentară.................................................Aspecte generale................................... 35 7...........................4.... 42 8....................................................................................2..................................................................Condiţii generale de formă privind validitatea testamentului ..........1...............................CUPRINS REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII TESTAMENTARE ...............5................................................Lucrare de verificare..... 46 9.............................................................3......................................3...................................................... 41 8..................................... 37 7.............................Testamentul olograf...........3............................................. 49 DREPT SUCCESORAL 5 ...............Lucrare de verificare. 38 Unitatea de învăţare 8: DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE..............................................Aspecte generale....................................Ineficacitatea legatelor...................................................... 36 7...4...................

........... 51 10........4...............2..........7................................................................................................................................. 61 11........................ 55 10...................................................... 59 11.............................2.....................4...................4...........................................................Raportul datoriilor......................................................................... 60 11....................... PASIVULUI ŞI A POSESIUNII MOŞTENIRII ............................................ 56 10.......................................... 51 10.......................................1..................................................5...................Bibliografie...........................................................4..........................Bibliografie.1..........4............5............................4.....Obiective......................Rezerva succesorală........................................... 54 10.........................................................................1............3............. 53 10... 53 10....................Aspecte generale.........................................Moştenitorii rezervatari............... 63 6 DREPT SUCCESORAL ..................................................................Reducţiunea liberalităţilor excesive ............................5................. 55 10....CUPRINS 9...................Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ..............Raportul donaţiilor...................2..................................... 54 10................................................................6..............Obiective............................................... 56 10... 59 11......................................................4.............. 63 12...............................................Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile .............. 61 Unitatea de învăţare 12: TRANSMITEREA ACTIVULUI. 59 11.......Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă ................1........................................................................................4..................................................... 51 10..........................2..................................... 49 Unitatea de învăţare 10: LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII ................Bibliografie....3.....................Lucrare de verificare.....4....................................................................................................... 51 10.........4......3...............................................................6................................Aspecte generale...................................................................Exercitarea dreptului de opţiune succesorală ..................................Obiective...... 63 12.....................Aspecte generale.........................Lucrare de verificare....6....... 57 Unitatea de învăţare 11: DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ............ 53 10.........................................................Interzicerea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise şi a substituţiilor fideicomisare .............................................

.4.....................................................Inventarierea bunurilor succesorale........................................................Indiviziunea succesorală.......................6................................2........ 71 14................Transmisiunea pasivului moştenirii...........................4................... 70 Unitatea de învăţare 14: PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ........Transmisiunea posesiunii moştenirii ......................5. 67 13...Obiective............Competenţa succesorală notarială .................................................................................................................8....................................................1........ 75 14.............................................Bibliografie.....................................2....................................................................................Lucrare de verificare............................ 69 13............................ 71 14..................................Transmisiunea activului moştenirii .................................Desfăşurarea procedurii succesorale..............................................................................8........................7..........................Obiective........... 71 14..Împărţeala moştenirii..........................................................................................Bibliografie............... 75 DREPT SUCCESORAL 7 ................................................................................. 74 14..................... 71 14....................................................................................... 63 12.....CUPRINS 12........................6...............................9..... 67 13.... 66 Unitatea de învăţare 13: INDIVIZIUNEA ŞI ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII.....................................................................................................................................................................................7..............................................................Aspecte generale..............................................3... 70 13..........................................................5.......................Lucrare de verificare..................................................................................................................................Separaţia de patrimoniu.........................................................................1..................................... 65 12..... 67 13..................................3........................ 64 12..................................... 72 14...4.................................. 73 14........................................................Bibliografie.................................. 68 13...........................5......Lucrare de verificare..................... 71 14..........................3.....Sesizarea biroului notarial........................................ 65 12................... 66 12.............................................................................................................................Împărţeala de ascendent........................................6....................Certificatul de moştenitor..........................................................

........... SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE..... Temele sunt următoarele: Unitatea de învăţare 1: Unitatea de învăţare 2: Unitatea de învăţare 3: Unitatea de învăţare 4: Unitatea de învăţare 5: Unitatea de învăţare 6: Unitatea de învăţare 7: Unitatea de învăţare 8: Unitatea de învăţare 9: Unitatea de învăţare 10: Unitatea de învăţare 11: Unitatea de învăţare 12: Unitatea de învăţare 13: Unitatea de învăţare 14: Unitatea de învăţare 15: DREPT SUCCESORAL Introducere............... Precizări prealabile........ Reguli speciale diferitelor categorii de moştenitori legali..... cunoaşterea mecanismului intrinsec vizând procedura succesorală notarială ca jurisdicţie graţioasă..... a raportului şi a reducţiunii liberalităţilor excesive....... Ea este concepută ca o sinteză a vastei problematici a dreptului succesoral român... 1....3...................................4..... pasivului şi a posesiunii moştenirii.......2... 8 1................. 9 ... 7 1.... Reguli generale ale moştenirii testamentare. 7 1. Dreptul de opţiune succesorală...... Indiviziunea şi împărţeala moştenirii.........................................3...................................... instituţiilor şi principiilor ce guvernează această materie.Tematica unităţilor de învăţare......... Reguli referitoare la moştenire în general......1.........5.... OBIECTIVELE CURSULUI.2.. Regimul juridic al principalelor dispoziţii testamentare...... Limitele dreptului de dispoziţie aspra moştenirii........ Drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului..... Rolul pe care dreptul succesoral este chemat să-l joace în viaţa juridică română reclamă o bună cunoaştere a sa de către toţi juriştii....... 1........ Diferite feluri de testamente... Astfel........ Petiţia de ereditate.....4....Concepţia curriculară. 1. 7 1..............................– Unitatea de învăţare 1 – INTRODUCERE 1.................Bibliografie generală........... prezenta lucrare îşi propune să ofere suportul de bază pentru înţelegerea instituţiilor fundamentale ale dreptului succesoral....... Transmiterea activului.......... cursul Drept succesoral este structurat în 15 unităţi de studiu (capitole)... Fiecare unitate de studiu este presărată cu un număr de teste de autoevaluare care au rolul de elemente active care să asigure comunicarea bidirecţională simulată între autor şi cursant... Prin urmare scopul unităţilor de învăţare este constituit de aşezarea temeliei teoretice a dreptului succesoral pentru viitorii jurişti.. abordată pe baza tradiţiei doctrinei dreptului succesoral din ţara noastră..... însă fără a neglija reglementarea anumitor aspecte ale acestei ramuri a dreptului în viziunea proiectului noului cod civil............... Procedura succesorală notarială.Scopul unităţilor de învăţare....... Obiectivele cursului constau în formarea deprinderilor necesare în vederea însuşirii instituţiilor şi principiilor ce guvernează moştenirea legală şi cea testamentară..................................1... cunoaşterea claselor de moştenitori şi a regimului lor juridic pentru înţelegerea reprezentării succesorale.............Obiectivele cursului....... TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE.......... Reguli generale ale moştenirii legale......................... înţelegând prin aceasta capacitatea de a delimita elementele specifice conceptelor fundamentale...... Iată de ce........................... Unităţile de învăţare selectate au fost astfel alese încât să ajute cursanţii să dobândească o serie de competenţe specifice legate de moştenirea legală şi de moştenirea testamentară.. 7 1.................................. CONCEPŢIA CURRICULARĂ.....................

Cristinel-Ioan. Eliescu. Succesiuni.. Ioan. Bucureşti. Gheorghe. Bucureşti. Atelierele Grafice Socec & Co. Francisc. H. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Dreptul de moştenire. 2006. Emil. ***Proiectul Noului Cod Civil. Drept civil. 2004. Editura C. Editura Hamangiu. Titlul gratuit în actele juridice. Stănciulescu. 1997. Dreptul de moştenire.partea II. Editura Universul Juridic. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român. Curs de succesiuni. Rusu. 1998. Practică testamentară – jurisprudenţă română 1865-2001. Beck. Elementele dreptului civil. Teorie şi practică. Editura Rosetti. Mihail. Deak. Rezerva succesorală.Beck. Adrian. 1914.H. Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii. Chirică.partea II şi tomul IV . 2002. Bucureşti. Drept Civil. 2003. Bucureşti. tomul III . Cantacuzino. Mircea Dan. Bucureşti. Bucureşti. Partea specială: contracte şi succesiuni. Bucureşti. 2006. Căpăţână. Editura Universul Juridic. Poenaru. DREPT SUCCESORAL 10 . Liviu. 2002. 2003.1. Matei B. Popescu. Editura Humanitas. Tratat de drept succesoral. Bocşan. Editura Lumina Lex. Succesiuni. Dan. Bucureşti. Bucureşti. Alexandresco. Bucureşti. Adam. Bucureşti. 1996. & & & & & & & & & & & & & BIBLIOGRAFIE GENERALĂ. Murzea. Procedura succesorală notarială.. Drept civil. Editura C. Editura All Beck. 1998. 2006. Editura All Educational. Editura Rosetti. Octavian. Dimimitrie. Romeo. Bucureşti. Ghigeanu.5.

... ....... Codul civil mai utilizează şi denumirea de erede............ 1........... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................................................. OBIECTIVE...........Obiective.............................. ........ ............................................... Prin urmare obiectul transmisiunii succesorale poate fi şi un patrimoniu în întregul său sau o cotă parte din acesta......................... adică un ansamblu de drepturi şi obligaţii cu conţinut patrimonial care a aparţinut unei persoane fizice decedate......4...fie o cotă parte din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu universal)............2............... (articolul 7091 al proiectului Codului Civil prevede că “Moştenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane în fiinţă”)............... 2................................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului........................................................... 11 2............................. DREPT SUCCESORAL 11 ...........Bibliografie.. mod de dobândire a proprietăţii pentru cauză de moarte (mortis causa) care însă care are la bază voinţa celui decedat............1............................................... respectiv moştenirea legală şi legatul..... TEST DE AUTOEVALUARE ..... 9 2................ Noţiunea de masă succesorală: În cadrul dreptului de moştenire..................... 2.................. deci în sens de masă succesorală....................... PRECIZĂRI TERMINOLOGICE................................  familiarizarea cursanţilor cu câteva aspecte generale privind moştenirea legală şi cea testamentară....... 9 2....Felurile moştenirii.....................................................– Unitatea de învăţare 2 – PRECIZĂRI PREALABILE 2............................................................6.....1...3.... Noţiunea de moştenire (succesiune): Termenul „moştenire” desemnează un mod specific de dobândire sau de transmitere a proprietăţii pentru cauză de moarte... se mai numeşte şi de cuius.......................... abreviere din formula dreptului roman care se traduce prin: „cel despre a cărui moştenire este vorba”.......................................... 11 2..............................................fie întregul patrimoniu al defunctului (transmisiune universală)........ defunctul........................... Noţiunea de de cuius: Persoana despre a cărei moştenire este vorba......................................... Definiţi noţiunea de moştenire.......Justificarea instituţiei....... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 9........................5.. Noţiunea de moştenitor (succesor): Persoanele care dobândesc patrimoniul defunctului se numesc moştenitori sau succesori.............................. Obiect al transmisiunii succesorale poate fi: ....... ........................................................ ........ Enumeraţi tipurile de transmisiune mortis causa............................................................................................... noţiunea de moştenire sau succesiune se întrebuinţează şi pentru a desemna patrimoniul transmis din cauză de moarte........................ 10 2.... 10 2...................  introducerea cursanţilor în studiul terminologiei specifice dreptului succesoral...2.....Precizări terminologice......Lucrare de verificare.......................................fie un bun individual determinat sau de gen din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu particular).............................................

... prin testament”..................... De îndată ce bunurile au încetat să fie coproprietatea familiei..... (articolul 711 al proiectului Codului Civil prevede la aliniatul 1 că „Patrimoniul defunctului se transmite prin moştenire legală.................... cât şi prin solidaritatea familiei.......................................3....... Prima justificare a moştenirii a fost găsită în caracterul familial al proprietăţii........................................... un alt membru al familiei devenea şef pentru a asigura continuarea cultului domestic şi exercitarea drepturilor care erau coproprietatea familiei........................ ....... manifestată pe timpul cât acesta a fost în viaţă prin una din formele de testamente prevăzute de lege...... JUSTIFICAREA INSTITUŢIEI.......... ........ Cât timp bunurile nu aparţineau individului....................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.... iar cealaltă parte prin moştenire legală”)..... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 10... Moştenirea legală: Dacă o persoană decedează fără a lăsa un testament prin care să dispună de bunurile sale după moarte...... potrivit regulilor stabilite de lege....... Moştenirea legală mai este cunoscută şi sub denumirea de moştenire ab intestat (fără testament)................................. FELURILE MOŞTENIRII.. fără a ţine seama de regulile moştenirii legale ordinare..... patrimoniul succesoral se transmite rudelor defunctului....... El avea caracterul unui act public.. Prin urmare moştenirea poate fi legală sau testamentară............ 2.......... soţului supravieţuitor sau statului............. Instituţia moştenirii este un corolar necesar al dreptului de proprietate.... De asemenea regulile succesiunii legale se aplică şi atunci când de cuius dispune valabil prin testament doar de o parte din bunurile sale.............................................. La moartea sa....................................... ...... ..... şeful acesteia se mulţumea să exercite drepturile grupului..................... Enumeraţi felurile moştenirii............. De asemenea ar fi fost nedrept ca la moartea lui de cuius copiii.. Moştenirea testamentară: Moştenirea testamentară este cea care se deferă în virtutea voinţei lui de cujus.................... TEST DE AUTOEVALUARE ... astfel că aceleaşi idei morale din care a izvorât DREPT SUCCESORAL 12 ... sau după voinţa omului........ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 9.... iar pentru restul nu.... Astfel această instituţie se justifică atât prin îndatoririle care se nasc între membrii familiei.................................. moştenirea s-a impus ca o urmare necesară a proprietăţii individuale. aceste din urmă bunuri deferindu-se conform legii....................................................... Această moştenire legală extraordinară reprezintă o devoluţiune întemeiată pe natura sau provenienţa bunurilor succesorale............. întrucât avea drept scop să deroge de la regulile grupului şi probabil servea la început să desemneze un moştenitor ales de testator numai dintre coproprietarii moştenitori............................................4........................ 2............... Testamentul era cunoscut încă din epoca primitivă a dreptului roman...................................... în măsura în care acela care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament” iar la aliniatul 2 se prevede că „O parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin moştenire testamentară.................. Articolul 650 Cod civil prevede că „moştenirea se deferă sau prin lege......................... Pe lângă moştenirea legală de drept comun există şi o moştenire legală extraordinară ce constituie o derogare de la principiul caracterului unitar al transmisiunii moştenirii..... părinţii sau soţul supravieţuitor să rămână pradă nevoii......................... ci erau proprietatea familiei.................... 1............................................

Instrucţiuni privind testul de evaluare: . Tratat de drept succesoral. Chirică.. Succesiuni. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate. Adam. LUCRARE DE VERIFICARE. . prin instituţia rezervei. Bucureşti.. 1996. Bucureşti. Curs de succesiuni. 1914. o parte importantă din moştenire. Editura Universul Juridic. pe părinţi şi pe soţul supravieţuitor împotriva voinţei liberale a defunctului. gajul comun al creditorilor asupra patrimoniului debitorului trebuie să dăinuiască şi după decesul lui de cuius. ***Proiectul Noului Cod Civil. printre altele. justifică dreptul de moştenire în general şi instituţia rezervei în special. Prezentaţi justificarea instituţiei moştenirii. Drept civil. 2. Bucureşti. DREPT SUCCESORAL 13 . 1997. Editura All Educational. Astfel. 2. Dimimitrie.utilizarea bibliografiei precizate. . tomul IV.5. Întrucât de cuius poate face liberalităţi prin donaţie sau prin testament. partea II (testamentele). îşi găseşte expresia în instituţia moştenirii. & & & & & & & BIBLIOGRAFIE . Bucureşti. 2002. Matei B. legiuitorul cheamă în primul rând la succesiunea defunctului pe descendenţi ţi pe soţ. ocroteşte pe copii. 2006. chiar împotriva acestei voinţe. Editura All Beck. Drept Civil. Adrian. şi numai apoi pe celelalte rude. însă solidaritatea acestui grup s-a menţinut şi.claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure. Cantacuzino. Bucureşti.PRECIZĂRI PREALABILE obligaţia de întreţinere. Criteriile de evaluare sunt: . Deak. legiuitorul.identificarea elementelor de conţinut solicitate. Eliescu.se foloseşte în primul rând cursul. Legea presupune că defunctul nutreşte sentimente de afecţiune pentru soţ şi rude iar intensitatea acestor sentimente descreşte cu cât rudenia este mai îndepărtată. Bucureşti. Mihail. H. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român. 2003. Ioan. 1998. Dan. De asemenea în interesul menţinerii creditului. Editura Lumina Lex. Rusu. asigurându-le. Atelierele Grafice Socec & Co. Succesiuni. Vechea coproprietate a familiei nu mi este de mult cunoscută. Editura C. Bucureşti. Editura Humanitas.6. Francisc. Beck. Elementele dreptului civil. Alexandresco.

...................... Faptul morţii unei persoane fizice determină dispariţia acesteia ca subiect de drept............ 13 3...........................Lucrare de verificare.....  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărui caracter juridic al transmisiunii moştenirii prezentat în această unitate de învăţare.....................4..................... altele decât moştenirea............................................. Patrimoniul unei persoane fizice constituie o universalitate de drept cuprinzând ansamblul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut patrimonial ale acelei persoane....... 3.........3. nu de la data acceptării.....................4...........................................este o transmisiune mortis cauza............................................................Caracterele juridice ale transmiterii moştenirii .......... .............. adică transmisiunea moştenirii se caracterizează prin faptul că: ................... însă nu şi a patrimoniului acesteia......... iar nu şi al persoanelor juridice......................5.. Astfel........................................... 15 3...................1........Capacitatea succesorală........ Moştenirea DREPT SUCCESORAL 15 ...2.................. CARACTERELE JURIDICE ALE TRANSMITERII MOŞTENIRII .....1... Patrimoniul succesoral se transmite la moştenitorii care acceptă moştenirea chiar de la data şi ca urmare a decesului lui de cujus...........2.................... 13 3......Obiective.............. Transmisiunea succesorală operează doar cu privire la patrimoniul persoanelor fizice..... 16 3....................... . Transmisiunea moştenirii este o transmisiune pentru cauză de moarte: Potrivit articolului 651 Cod civil „succesiunile se deschid prin moarte”...........este universală..Locul deschiderii moştenirii...........4...este unitară....Data deschiderii moştenirii........................................2.. Transmisiunea drepturilor şi obligaţiilor care alcătuiesc patrimoniul unei persoane fizice decedate la moştenitorii acesteia....Condiţii generale ale dreptului la moştenire ...................................  familiarizarea cursanţilor cu fiecare condiţie generală a dreptului de moştenire....... 17 3............................... ................................................ Transmisiunea moştenirii este o transmisiune universală: Decesul unei persoane fizice face ca patrimoniul lui de cujus să se transmită de la acesta la moştenitorii săi cu vocaţie universală (la întregul patrimoniu) sau cu titlu universal (la o cotă parte ideală din patrimoniu).....  introducerea cursanţilor în studiul regulilor generale ale dreptului de moştenire......................2..................... OBIECTIVE...– Unitatea de învăţare 3 – REGULI REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL 3..........................................................................................1... 17 3..............................Deschiderea moştenirii. 14 3........................3.. în cazul desfiinţării unei persoane juridice patrimoniul acestora se transmite la alte persoane (fizice sau juridice) prin diverse acte juridice.... 15 3.....................1...este indivizibilă..................3........6....................................... 16 3.........Vocaţia la moştenire................... 15 3.Bibliografie....................

Enumeraţi caracterele juridice ale transmiterii moştenirii..bunurile la care se referă articolul 5 al Legii nr..... .................... legatarilor universali sau cu titlu universal....................... Acest principiu nu se opune acceptării moştenirii sub beneficiu de inventar.... ..obligaţiile patrimoniale legate de o calitate personală a defunctului şi cele născute din contracte încheiate intuitu personae. vocaţie la întregul patrimoniu succesoral sau la cote-părţi ideale din acesta............. nu după provenienţa şi/sau natura bunurilor care compun masa succesorală....................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.................... .bunurile reprezentând amintiri de familie...... Nu se transmit prin moştenire: ........................................................................... .................................. TEST DE AUTOEVALUARE ..succesiunile cu elemente de extraneitate.............. ori....... 3.........cazul când de cuius a împărţit moştenirea în mai multe mase deosebite (ex...........................asigurările facultative de persoane................. .... neputând avea ca obiect numai o parte din moştenire....................................................... în cazul moştenirilor vacante..... Transmisiunea moştenirii este indivizibilă: Transmisiunea moştenirii este indivizibilă în sensul că acceptarea sau renunţarea la moştenire are un caracter indivizibil......... ......coexistenţa succesiunii testamentare cu cea legală............... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 13..................................................... Transmisiunea moştenirii este o transmisiune unitară: Potrivit Codul civil român transmisiunea succesorală are.............. ............................... Nu poate fi moştenit un om viu (nullas est viventis hereditas).......... indemnizaţiei de concediu şi a pensiei neîncasate.... ...cazul salariului..... Prin urmare se poate spune că transmisiunea moştenirii are un caracter universal....................... ....... ..................... adică există situaţii în care anumite bunuri se transmit pe cale succesorală după alte reguli decât cele obişnuite: ..........drepturile patrimoniale care se sting la moartea titularului lor întrucât au caracter viager sau sunt contractuale ori născute ex lege intuitu personae ori din alte cauze............ un caracter unitar..... .3... Caracterul unitar al dreptului succesoral corespunde unităţii patrimoniului transmis şi al dreptului de proprietate....... Prin caracterul universal al moştenirii se explică deosebirile dintre succesiunea pentru cauză de moarte şi transmisiunile prin acte între vii. 2.. DESCHIDEREA MOŞTENIRII..... Faptul care dă naştere transmisiunii moştenirii este moartea persoanei fizice............................................................... Prin urmare devoluţiunea moştenirii se face după aceleaşi norme juridice............................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 14....... Enumeraţi excepţiile de la caracterul unitar al transmisiunii moştenirii................... articolul 651 Cod civil precizând că „succesiunile se deschid prin moarte”...... atribuirea bunurilor mobile unei persoane iar a celor imobile altei persoane)............ 1..conferă moştenitorilor legali......... în principiu.............................. statului.................................................... Caracterul unitar al transmisiunii moştenirii cunoaşte însă şi anumite excepţii............ deci după regulile moştenirii legale sau testamentare... Deschiderea moştenirii nu trebuie confundată cu DREPT SUCCESORAL 16 ................................................................. 3l9/1944 privitoare la dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor.............................. drept care formează obiectul principal al transmisiunii moştenirii........ ..... Prin deschidere a moştenirii se înţelege faptul care dă naştere transmisiunii moştenirii........................... Nu constituie excepţii de la caracterul unitar al transmisiunii succesorale: .............

în funcţie de locul deschiderii moştenirii se determină notarul public competent să efectueze procedura succesorală notarială. „domiciliul unei persoane fizice este acolo unde ea îşi are locuinţa statornică sau DREPT SUCCESORAL 17 . Locul deschiderii moştenirii nu se confundă cu locul decesului lui de cuius. .în raport cu această dată se determină persoanele care au vocaţie la moştenire. acesta putând deceda într-un loc în care se află doar întâmplător şi care nu are nici o legătură cu viaţa. .”). Dacă ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se află pe teritoriul României. legea aplicabilă succesiunii este cea în vigoare la data deschiderii acesteia.în cazul în care există mai mulţi moştenitori. Această instanţă. 36/1995. în timp ce deschiderea procedurii succesorale notariale se face la cererea persoanelor îndreptăţite. . Dovada ultimului domiciliu se poate face prin orice mijloc de probă. .cererile legatarilor sau ale creditorilor defunctului împotriva vreunuia dintre moştenitori sau împotriva executorului testamentar. precum şi drepturile ce li se cuvin asupra moştenirii. Locul deschiderii moştenirii este cel de la ultimul domiciliu al defunctului. printre altele. .3. Locul deschiderii moştenirii constituie criteriul de determinare a competenţei teritoriale a unor organe cu atribuţii în materie succesorală.în funcţie de locul deschiderii moştenirii se determină instanţa judecătorească competentă să judece acţiunile privitoare la moştenire.3. Deschiderea moştenirii este declanşată de faptul juridic al morţii unei persoane fizice. capacitatea succesorală a acestora. aceasta este data de la care se naşte starea de indiviziune între moştenitori şi în raport cu care se va produce efectul declarativ al partajului la ieşirea din indiviziune. . 31/1954 privitor la persoanele fizice şi juridice.DATA DESCHIDERII SUCCESIUNII.cererile privitoare la anularea certificatului de moştenitor.aceasta este data de la care începe să curgă termenul de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală. . Importanţa juridică a locului deschiderii moştenirii: .cererile privitoare la moştenire. (potrivit articolului 710 din Proiectul Codului Civil „Moştenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia. dacă este cazul. .1.în raport cu această dată se stabileşte compunerea masei succesorale. Importanţa juridică a stabilirii momentului deschiderii moştenirii: .aceasta este data până la care retroactivează acceptarea sau renunţarea la moştenire. să ceară luarea unor măsuri de conservare. Moştenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. .1. 3. precum şi cele privitoare la pretenţiile pe care moştenitorii le-ar avea unul contra celuilalt.în funcţie de locul deschiderii moştenirii se determină secretarul consiliului local competent să ceară deschiderea procedurii succesorale notariale în cazul în care în masa succesorală lăsată de defunct se află bunuri imobile şi. . 3.cererile privitoare la validitatea sau executarea dispoziţiilor testamentare. este competentă să judece: .în cazul succesiunii în timp a unor legi succesorale diferite.REGULI REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL deschiderea procedurii succesorale notariale reglementate de Legea nr.LOCUL DESCHIDERII SUCCESIUNII. moştenirea se deschide la locul din ţară unde se găsesc bunurile cele mai importante din punct de vedere economic ale celui care lasă moştenirea. Potrivit dispoziţiilor articolul 13 din Decretul nr. activitatea şi bunurile sale.

..persoanele fizice în viaţă la data deschiderii moştenirii......... ..) fără a se putea stabili momentul decesului fiecăreia dintre acestea.. în timp ce condiţia inexistenţei nedemnităţii este specifică doar moştenirii legale.... nu şi cele predecedate..persoanele conceput dar nenăscute la data deschiderii succesiunii.. . . accident rutier etc.... adică de a avea capacitate succesorală. Articolul 21 din Decretul nr.......................... Enumeraţi aspectele care se determină în funcţie de locul deschiderii succesiunii......... 1...... Capacitatea succesorală şi vocaţia la moştenire sunt condiţii care trebuie să fie întrunite atât în cazul moştenirii legale..persoanele fizice care predecedate şi persoanele juridice care au încetat să aibă fiinţă...... Codecedaţii: 18 DREPT SUCCESORAL ........4....... TEST DE AUTOEVALUARE ............. Există situaţii în care două sau mai multe persoane care au vocaţie reciprocă sau unilaterală de a se moşteni decedează în aceeaşi împrejurare (ex.....”)...existenţa vocaţiei (chemării) la moştenire. sunt lipsiţi de capacitate succesorală................ acestea nu au capacitatea de a se moşteni una pe alta..........................una pozitivă: a „exista” la data deschiderii moştenirii... 31/1954 stabileşte că „în cazul în care mai multe persoane au murit în aceeaşi împrejurare. ....... o persoană trebuie să aibă calitatea cerută de lege sau să fi fost desemnată de către defunct prin testament.... fără să se poată stabili dacă una a supravieţuit alteia.. Nu poate exista nici un moment un patrimoniu fără titular.............................................. Aceste persoane poartă denumirea de comorienţi...persoanele dispărute....... CONDIŢII GENERALE ALE DREPTULUI LA MOŞTENIRE ..............CAPACITATEA SUCCESORALĂ . nu se poate stabili că una a supravieţuit alteia.. ...1. Persoane care au capacitate succesorală: ... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului........................ . în cazul morţii mai multor persoane..una negativă: a nu fi nedemnă de a moşteni.. implicit.......... Între persoanele care au vocaţie succesorală una faţă de alta este important care dintre acestea a supravieţuit celeilalte întrucât doar persoanele în viaţă la data deschiderii moştenirii au capacitate succesorală.. ........ Comorienţii: Cronologia deceselor este importantă pentru stabilirea capacităţii succesorale şi... 3.... Orice persoană care nu există la data deschiderii moştenirii nu are capacitatea de a moşteni.... ... Astfel.... le sunt socotite că au murit deodată”...................................... Locul deschiderii succesiunii în cazul celor declaraţi morţi judecătoreşte este cel al domiciliului celui dispărut la data stabilită ca fiind cea a morţii prezumate...... Pentru a putea moşteni o persoană trebuie să întrunească cumulativ trei condiţii: .....4.. cât şi a celei testamentare....................... Persoane care nu au capacitate succesorală: ...... Orice persoană care există la momentul deschiderii moştenirii are capacitatea de a moşteni........ Dacă. Consecinţa aplicării prezumţiei morţii concomitente în cazul comorienţilor este aceea că aceştia nu se pot moşteni............................. 3...comorienţii.........................................persoanele juridice în fiinţă la data deschiderii succesiunii...................... căci nesupravieţuind unul altuia.... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 15.......... (potrivit proiectului Codului Civil articolul 714 prevede că „O persoană poate moşteni dacă există la momentul deschiderii moştenirii” iar articolul 717 prevede că „Pentru a putea moşteni..REGULI REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL principală”................... a beneficiarilor patrimoniului succesoral..... fiecare va fi moştenit de ceilalţi succesibili ai săi.... ....

................ Drept Civil.................2...... adică prezumţia morţii concomitente........................................................................ Bucureşti.... DREPT SUCCESORAL 19 ................. Noţiunea de vocaţie la moştenire are un dublu înţeles....... Rusu... TEST DE AUTOEVALUARE ................ Editura All Beck.. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 16... Instrucţiuni privind testul de evaluare: ................................... Atelierele Grafice Socec & Co...... În sens general desemnează vocaţia eventuală a unor persoane de a culege moştenirea lăsată de o persoană........... Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român........... Adrian............ Succesiuni.................... Enumeraţi persoanele care nu au capacitate succesorală......... .... Mihail........... Enumeraţi persoanele care au capacitate succesorală......... Alexandresco. 1. Bucureşti........... Adam....................... Dan.................. După cum devoluţiunea se face în baza legii sau prin testament...... 2003.. Criteriile de evaluare sunt: ..... Murzea......H....... cu consecinţa lipsei capacităţii succesorale reciproce sau unilaterale..... Cristinel-Ioan............ 2006.......... partea II..... Bucureşti. Bucureşti......... Bucureşti....... 3...identificarea elementelor de conţinut solicitate... Emil.......................... 1997..utilizarea bibliografiei precizate........... Drept civil. & & & & & & & & BIBLIOGRAFIE .................... 2006.se foloseşte în primul rând cursul.. Chirică....... Editura Lumina Lex....................... aceasta poate fi legală sau testamentară. ***Proiectul Noului Cod Civil........................................ Editura C... Deak.. ............ legale sau testamentare.... Poenaru......... ................... ............ Elementele dreptului civil..........REGULI REFERITOARE LA MOŞTENIRE ÎN GENERAL În cazul persoanelor fizice decedate în acelaşi timp şi care nu sunt comorienţi (moartea lor nu a survenit „în aceeaşi împrejurare”) singura soluţie posibilă este tot cea prevăzută de articolul 21 din decretul de mai sus....... . 2............ Prezentaţi importanţa juridică a datei deschiderii moştenirii...... 1996.VOCAŢIA LA MOŞTENIRE...... Ioan....................claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure.... 2002..... Cantacuzino................6.................................................. Bucureşti..... 3............. Curs de succesiuni......... Dimimitrie. Determinarea persoanelor cu vocaţie la moştenirea unei persoane decedate poartă denumirea de devoluţiune succesorală. Editura C.......... În sens concret desemnează vocaţia persoanelor care vor culege efectiv moştenirea lăsată de defunct.... 1914........... Vocaţia succesorală (chemarea la moştenire) este conferită fie prin voinţa legii....4. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.......... fie prin voinţa lui de cuius exprimată prin testament...... însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate...... Editura Universul Juridic......... Editura Humanitas.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului. 3...... Tratat de drept succesoral..... ................. ......................... Succesiuni.................5............... Beck..... LUCRARE DE VERIFICARE............... 1998. Bucureşti.................. .................Beck................ tomul III...................... Francisc. Eliescu........ H...................... Matei B. Procedura succesorală notarială......... Bucureşti... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 16.. Editura All Educational.

– Unitatea de învăţare 4 –
REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE
4.1.Obiective..........................................................................................................................................
19
4.2.Condiţiile dreptului de moştenire legală .................................................................................
19
4.2.1.Aspecte generale..................................................................................................................
19
4.2.2.Vocaţia succesorală legală................................................................................................
19
4.2.3.Nedemnitatea
succesorală................................................................................................
20
4.3.Devoluţiunea legală a moştenirii ...............................................................................................
21
4.3.1.Principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii .............................................
21
4.3.2.Reprezentarea
succesorală..............................................................................................
22
4.4.Drepturile statului asupra moştenirii vacante ........................................................................
23
4.5.Lucrare de verificare....................................................................................................................
24
4.6.Bibliografie......................................................................................................................................
24
4.1.OBIECTIVE.
 introducerea cursanţilor în studiul regulilor generale ale moştenirii legale;
 familiarizarea cursanţilor cu fiecare condiţie a dreptului de moştenire legală, cât
şi reprezentarea succesorală;
 dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărui
principiu general al devoluţiunii legale a moştenirii prezentat în această unitate
de învăţare.
4.2. CONDIŢIILE DREPTULUI DE MOŞTENIRE LEGALĂ .
4.2.1.ASPECTE GENERALE .
Devoluţiunea legală a moştenirii are loc atunci când defunctul nu a dispus de bunurile
sale prin testament sau atunci când, deşi a dispus prin testament, acesta este lipsit de
efecte.
Dreptul român admite coexistenţa moştenirii legale şi testamentare cu privire la una şi
aceeaşi moştenire. Prin urmare în cazul în care o persoană a dispus prin testament numai
de o parte din patrimoniul său, restul patrimoniului succesoral va fi deferit celor în drept
conform regulilor moştenirii legale.
Pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii trebuie să îndeplinească
cumulativ trei condiţii:
- să aibă vocaţie succesorală legală;
- să nu fie nedemnă;
- să nu fie dezmoştenită.
4.2.2.VOCAŢIA SUCCESORALĂ LEGALĂ .
Legea, potrivit afecţiunii prezumate a defunctului, a stabilit o anumită ordine de
preferinţă în care rudele defunctului sunt chemate la moştenirea legală a acestuia.
Prin urmare rudele defunctului sunt ierarhizate în patru clase de moştenitori, fiind
chemate la moştenire în următoarea ordine:
DREPT SUCCESORAL

21

- clasa I (descendenţii în linie dreaptă): copiii, nepoţii, strănepoţii etc. defunctului, fără
limită de grad;
- clasa II (ascendenţii şi colateralii privilegiaţi): părinţii defunctului, fraţii şi surorile
defunctului, precum şi pe descendenţii fraţilor şi surorilor până la gradul al patrulea
inclusiv;
- clasa III (ascendenţii ordinari): bunicii, străbunicii, stră-străbunicii etc. defunctului,
fără limită de grad;
- clasa IV (colateralii ordinari) - rudele în linie colaterală ale defunctului până la gradul
patru inclusiv, altele decât cele din clasa a doua, adică unchii, mătuşile (fraţii şi surorile
părinţilor), verii primari (copiii unchilor şi mătuşilor), fraţii şi surorile bunicilor defunctului.
Soţul supravieţuitor al defunctului, conform dispoziţiilor Legii nr.319/1944, este chemat
la moştenire în concurs cu fiecare clasă de moştenitori.
În cazul în care nu există moştenitori legali iar defunctul nu a dispus în mod valabil de
bunurile sale nici prin testament, moştenirea este vacantă şi revine statului potrivit articolul
680 Cod civil.
(în ceea ce priveşte vocaţia la moştenire, proiectul Codului Civil prevede că „Pentru a
putea moşteni, o persoană trebuie să aibă calitatea cerută de lege sau să fi fost
desemnată de către defunct prin testament.” - art. 717, „Moştenirea se cuvine... soţului
supravieţuitor şi rudelor defunctului, şi anume descendenţilor, ascendenţilor şi colateralilor
acestuia, după caz. Descendenţii şi ascendenţii au vocaţie la moştenire indiferent de
gradul de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai până la gradul al patrulea inclusiv. În
lipsa moştenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului se transmite comunei,
oraşului sau, după caz, municipiului în a cărui rază teritorială se aflau bunurile la data
deschiderii moştenirii.” - art. 718, „Rudele defunctului vin la moştenire în următoarea
ordine: clasa întâi: descendenţii; clasa a doua: ascendenţii privilegiaţi şi colateralii
privilegiaţi; clasa a treia: ascendenţii ordinari; clasa a patra: colateralii ordinari. Dacă în
urma dezmoştenirii, rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot culege întreaga
moştenire, atunci partea rămasă se atribuie rudelor din clasa subsecventă care
îndeplinesc condiţiile pentru a moşteni. Înăuntrul fiecărei clase, rudele de gradul cel mai
apropiat cu defunctul înlătură de la moştenire rudele de grad mai îndepărtat, cu excepţia
cazurilor pentru care legea dispune altfel. Între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad,
moştenirea se împarte în mod egal, dacă legea nu prevede altfel.” - art. 719).
4.2.3.NEDEMNITATEA SUCCESORALĂ.
Nedemnitatea succesorală este decăderea unui moştenitor legal din dreptul de a
moşteni o persoană decedată datorită săvârşirii unor fapte grave faţă de defunct sau
memoria acestuia, cu toate că are capacitate succesorală şi vocaţie efectivă la moştenirea
defunctului. Nedemnitatea afectează doar pe cel vinovat, nu şi pe succesorii acestuia care
pot veni la moştenire în nume propriu.
Cauze de nedemnitate:
- atentatul la viaţa celui care lasă moştenirea;
- acuzaţia capitală calomnioasă împotriva celui care lasă moştenirea;
- nedenunţarea omorului căruia i-a căzut victimă de cuius.
Nedemnitatea operează de plin drept, fără a fi necesară aplicarea (pronunţarea) ei de
instanţa de judecată. Instanţa nu pronunţă sau aplică nedemnitatea, ci doar constată
survenirea acesteia. Nedemnitatea nu poate fi iertată sau confirmată. Nedemnitatea poate
fi invocată de orice persoană interesată:
- comoştenitorii chemaţi la moştenire împreună cu nedemnul;
- moştenitorii subsecvenţi, care culeg moştenirea în locul nedemnului;
- donatarii sau legatarii;
- creditorii celor de mai sus acţionând pe cale oblică;
- instanţa de judecată sau notarul public din oficiu;
- nedemnul.
DREPT SUCCESORAL
22

REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE

(în ceea ce priveşte nedemnitatea absolută, proiectul Codului Civil prevede că „Este de
drept nedemnă de a moşteni: a) persoana condamnată penal pentru săvârşirea unei
infracţiuni cu intenţia de a-l ucide pe cel care lasă moştenirea; b) persoana condamnată
penal pentru săvârşirea, înainte de deschiderea moştenirii, a unei infracţiuni cu intenţia de
a-l ucide pe un alt succesibil care, dacă moştenirea ar fi fost deschisă la data săvârşirii
faptei, ar fi înlăturat sau ar fi restrâns vocaţia la moştenire a făptuitorului. În cazul în care
condamnarea pentru faptele menţionate la alin. (1) este împiedicată prin decesul autorului
faptei, prin amnistie sau prin prescripţia răspunderii penale, nedemnitatea operează dacă
acele fapte au fost constatate printr-o hotărâre judecătorească civilă definitivă.
Nedemnitatea absolută poate fi constatată oricând, la cererea oricărei persoane interesate
sau din oficiu de către instanţa de judecată ori de către notarul public, pe baza hotărârii
judecătoreşti din care rezultă nedemnitatea.” - art. 716 1; iar în ceea ce priveşte
nedemnitatea judiciară, proiectul Codului Civil prevede că „Poate fi declarată nedemnă de
a moşteni: persoana condamnată penal pentru săvârşirea, cu intenţie, împotriva celui care
lasă moştenirea a unor fapte grave de violenţă, fizică sau morală, ori, după caz, a unor fapte
care au avut ca urmare moartea victimei; persoana care, cu rea-credinţă, a ascuns, a
alterat sau a falsificat testamentul defunctului; persoana care, prin dol sau violenţă, l-a
determinat sau, după caz, l-a împiedicat pe cel care lasă moştenirea să întocmească, să
modifice sau să revoce testamentul.” - art. 716 2).
Efectul principal al nedemnităţii este excluderea nedemnului de la dreptul de a moşteni
pe defunct: dreptul de moştenire legală, nu şi din dreptul de moştenire testamentară.
Înlăturarea nedemnului de la moştenire este completă, el neputând culege nici rezerva
succesorală.
(în ceea ce priveşte înlăturarea efectelor nedemnităţii, proiectul Codului Civil prevede că
„Efectele nedemnităţii absolute sau judiciare pot fi înlăturate expres prin testament sau
printr-un act autentic de către cel care lasă moştenirea. Fără o declaraţie expresă, nu
constituie înlăturare a efectelor nedemnităţii legatul lăsat nedemnului după săvârşirea
faptei care atrage nedemnitatea. Efectele nedemnităţii nu pot fi înlăturate prin reabilitarea
nedemnului, amnistie intervenită după condamnare, graţiere sau prin prescripţia executării
pedepsei penale.” - art. 7164).
Dacă între momentul deschiderii succesiunii şi momentul îndeplinirii condiţiilor cerute de
lege pentru survenirea nedemnităţii ori momentul constatării acesteia nedemnul intră în
posesia bunurilor succesorale, acesta are obligaţia de a restitui bunurilor respective celor
îndreptăţiţi.
TEST DE AUTOEVALUARE .
1. Enumeraţi clasele de moştenitori legali. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea
răspunsului.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
& Răspunsul poate fi consultat la pagina 19.

2. Enumeraţi cazurile de nedemnitate. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea
răspunsului.
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
& Răspunsul poate fi consultat la pagina 20.

4.3. DEVOLUŢIUNEA LEGALĂ A MOŞTENIRII .
4.3.1.PRINCIPIILE GENERALE ALE DEVOLUŢIUNII LEGALE A MOŞTENIRII .
Principiile de stabilire a persoanelor chemate efectiv la moştenire sunt următoarele:
- principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali;
- principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă;
DREPT SUCCESORAL

23

pentru chemarea efectivă la moştenire esenţial este criteriul ordinului clasei.clasa II (ascendenţii şi colateralii privilegiaţi): părinţii defunctului.clasa I (descendenţii în linie dreaptă): copiii.clasa IV (colateralii ordinari) .REPREZENTAREA SUCCESORALĂ. după caz).3. 4. . Principiul chemării la moştenire a rudelor în ordinea claselor de moştenitori legali: Codul civil a împărţit rudele defunctului în patru clase de moştenitori. care pot fi rude de gradul doi (fraţii defunctului) sau trei (nepoţii de frate ai defunctului) ori patru (strănepoţii de frate ai defunctului). rudele în grad mai apropiat cu defunctul înlătură rudele în grad mai îndepărtat. . nici nu este înlăturat de la moştenire de nici o clasă de moştenitori.REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE . Reprezentarea succesorală este permisă: 24 DREPT SUCCESORAL . defunctului.319/1944. Ascendentul predecedat se numeşte reprezentat. fără limită de grad. Excepţii: . iar moştenitorul care vine la moştenire prin reprezentare se numeşte reprezentant.clasa III (ascendenţii ordinari): bunicii. moştenirea se împarte pe capete. nepoţii. aceştia vor împărţi moştenirea în trei părţi egale.rudele în linie colaterală ale defunctului până la gradul patru inclusiv. vin la moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi. fără limită de grad. dacă la moştenire vin trei fii ai defunctului. mătuşile (fraţii şi surorile părinţilor).reprezentarea succesorală. pentru a culege în locul acestuia partea ce i s-ar fi cuvenit din moştenire dacă ar fi fost în viaţă. Excepţii: . Potrivit legii nr. Reprezentarea succesorală este un beneficiu care permite anumitor moştenitori legali (descendenţilor în linie dreaptă şi descendenţilor fraţilor şi surorilor defunctului) să urce în locul şi gradul unui ascendent decedat anterior deschiderii succesiunii.1. strănepoţii etc. . părinţii defunctului. Soţul supravieţuitor al defunctului. Principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire: Dacă vin la moştenire mai mulţi moştenitori din aceeaşi clasă şi acelaşi grad de rudenie cu defunctul.principiul egalităţii între rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi grad chemate la moştenire. fraţii şi surorile defunctului. conform dispoziţiilor Legii nr. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă: Potrivit acestui principiu. adică în atâtea părţi egale câţi moştenitori sunt.împărţirea pe tulpini a moştenirii în cazul venirii la moştenire a rudelor de acelaşi grad prin reprezentare succesorală. 319/1944. Prin urmare. verii primari (copiii unchilor şi mătuşilor). adică unchii.când la moştenirea defunctului sunt chemaţi fraţi şi surori care nu au aceeaşi părinţi. rude de gradul întâi. chemându-le la moştenire în ordinea acestora: . în cadrul aceleiaşi clase. soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs cu fiecare clasă de moştenitori: el nici nu înlătură. pe care o împart între ei în părţi egale. este chemat la moştenire în concurs cu fiecare clasă de moştenitori. stră-străbunicii etc. nu gradul de rudenie cu defunctul. Dacă există moştenitori cu vocaţie succesorală din clase diferite. precum şi pe descendenţii fraţilor şi surorilor până la gradul al patrulea inclusiv. defunctului.în clasa a doua de moştenitori. străbunicii. altele decât cele din clasa a doua. . împărţirea moştenirii se va face pe linii: fraţii consangvini şi uterini culegând moştenirea fratelui lor decedat doar pe linia (jumătatea) părintelui comun (paternă sau maternă. fraţii şi surorile bunicilor defunctului. .

......împărţirea moştenirii pe tulpini: ............... ... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 21.. TEST DE AUTOEVALUARE . partea acestuia din moştenire va reveni moştenitorilor care fac parte din aceeaşi tulpină cu acesta... Reprezentarea în cazul descendenţilor din fraţi şi surori: Articolul 666 Cod civil prevede că „în linie colaterală.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................................................ rudă de gradul trei cu defunctul.. să nu fi renunţat la moştenirea acestuia................................... să aibă vocaţia succesorală generală proprie la moştenirea lăsată de defunct................... Prin urmare................ .. nu tuturor moştenitorilor...........în caz de renunţare la moştenire a unuia dintre reprezentanţi..reprezentatul trebuie să fie decedat la data deschiderii succesiunii lui de cuius..... nu şi când există o singură tulpină. Enumeraţi principiile generale ale devoluţiunii legale a moştenirii.. fiind predecedaţi.....în cazul descendenţilor colateralilor privilegiaţi........ Efectele reprezentării: ....... DREPT SUCCESORAL 25 ....REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE .. Reprezentarea nu poate opera decât dacă există mai multe tulpini................... să nu fi fost exheredat)... 1..pentru descendenţii fraţilor şi surorilor defunctului până la gradul patru inclusiv (nepoţi şi strănepoţi) reprezentarea operează în condiţii similare celor ale descendenţilor defunctului.... reprezentantul ţinut la aceasta trebuie să raporteze nu numai donaţiile pe cere le-a primit el de la defunct fără scutire de raport............. în grade egale sau neegale”...... nu pe capete)..... ...... dacă pe tulpina pe care o reprezintă sunt întrunite condiţiile reprezentării din grad în grad între el şi bunicul său pe care îl reprezintă la moştenirea străbunicului său....... reprezentarea operează indiferent de gradul de rudenie al reprezentantului cu defunctul... .. ci şi donaţiile nescutite de raport pe care le-a primit reprezentatul de la defunct................... .............. vie ei la moştenirea sa în concurs cu unchi sau mătuşă....................efectele secundare ale împărţirii moştenirii pe tulpini: ........plasarea reprezentantului în locul reprezentatului (reprezentantul va culege partea ce ar fi revenit acestuia din moştenire dacă ar fi fost în viaţă). care vin efectiv la moştenire sau care. reprezentarea este admisă în privinţa copiilor şi descendenţilor fraţilor sau surorilor defunctului.................... să nu fie nedemn faţă de defunct.......... Reprezentarea în cazul descendenţilor copiilor defunctului: Articolul 665 alin.locul celui reprezentat să fie util (reprezentatul trebuie să fi avut chemare concretă la moştenire dacă ar fi fost în viaţă).... fiind morţi mai dinainte..efectul principal al împărţirii moştenirii pe tulpini (moştenirea se va împărţi în atâtea părţi câţi copii sau fraţi şi surori a avut defunctul... Astfel................dacă există obligaţia de raport........ moştenirea să se găsească trecută la descendenţii lor.............................. Prin urmare în linie directă descendentă. sunt reprezentaţi de descendenţii lor....... ...... ... poate moşteni pe străbunicul său alături de un fiu al defunctului rămas în viaţă.......... întâmple-se ca toţi fraţii şi surorile defunctului.......în cazul descendenţilor în linie dreaptă ai defunctului.. un strănepot de fiu... ......................................................... Condiţiile reprezentării: Reprezentarea necesită întrunirea anumitor condiţii: ..... l Cod civil prevede că „reprezentarea se întinde nemărginit în linie directă descendentă”.. ....reprezentantul să îndeplinească toate condiţiile necesare pentru a culege moştenirea lăsată de defunct (să aibă capacitate succesorală..........

Bucureşti........ Bucureşti....... „în lipsă de moştenitori legali sau testamentari..fie există legate cu titlu universal care acoperă întreaga moştenire sau particulare care consumă tot emolumentul moştenirii... Partea specială: contracte şi succesiuni.... Editura Hamangiu.. Tratat de drept succesoral. Potrivit dispoziţiilor articolul 680 Cod civil...................... LUCRARE DE VERIFICARE... 4... H. Elementele dreptului civil.............. ......................... Stănciulescu......... ... ..... ........................ Eliescu. Bucureşti..........REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII LEGALE 2........ Procedura succesorală notarială.. întrucât la data deschiderii moştenirii: ..... & & & & & & & & & 26 BIBLIOGRAFIE .....claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure... Prin urmare statul culege moştenirile rămase fără succesori care să le poată culege.......... Francisc... bunurile lăsate de defunct trec în proprietatea statului”.......... 2006.............. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român....... Instrucţiuni privind testul de evaluare: .... 4..... ... Dimimitrie......fie nu există nici un succesor legal sau testamentar în viaţă...5....Beck.. Editura All Beck..... Editura C... însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate....... Chirică. Murzea........ Matei B............ însă nu există moştenitori legali sau testamentari cu vocaţie la întreaga moştenire. Dan.6.......... 4.. Adrian...... Rusu.utilizarea bibliografiei precizate.... Curs de succesiuni...... Atelierele Grafice Socec & Co..... Beck... Bucureşti.H. Editura All Educational.... partea II........ Criteriile de evaluare sunt: . Liviu. Editura Lumina Lex.. Drept civil........... 2006.............................. tomul III.. Bucureşti.... 2006. ***Proiectul Noului Cod Civil. Emil....... Editura Humanitas........... Prezentaţi instituţia reprezentării succesorale.. 1998......... Cantacuzino... Poenaru...... DREPTURILE STATULUI ASUPRA MOŞTENIRII VACANTE . Succesiuni.. Drept Civil..se foloseşte în primul rând cursul....... Deak...... Ioan...... ................. DREPT SUCCESORAL ..... 1914.....fie succesorii legali sau testamentari în viaţă renunţă la moştenire sau sunt nedemni cu toţii........... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului. 1997... 2002. Mihail..fie succesorii legali în viaţă la data deschiderii succesiunii sunt cu toţii nerezervatari şi au fost exheredaţi total de defunct.............. Enumeraţi excepţiile de la principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceeaşi clasă.... Adam....... Bucureşti................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 22. Editura Universul Juridic.. .... Editura C.4.. Bucureşti........ Bucureşti.......... Alexandresco... Cristinel-Ioan............ ....identificarea elementelor de conţinut solicitate. 1996.. Drept civil. 2003. Bucureşti......... Succesiuni.

...3. iar restul se va împărţi între descendenţi potrivit regulilor de mai sus........ cota de moştenire legală ce revine soţului supravieţuitor se va calcula în raport cu întreaga moştenire................. 25 5. 26 5............... Descendenţii de acelaşi grad chemaţi la moştenire în nume propriu împart moştenirea pe capete (părţi egale)......... Soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs inclusiv cu descendenţii........... Descendenţii.....Bibliografie............................................................... astfel încât....  introducerea cursanţilor în studiul regulilor speciale aplicabile diferitelor categorii de moştenitori legali...................1... 5...................... 28 5.Obiective..OBIECTIVE....... Descendenţii sunt chemaţi la moştenire în ordinea gradului de rudenie cu defunctul..între descendenţi există obligaţia de raport (obligaţia de a aduce la masa succesorală pentru a fi împărţite între ei donaţiile primite direct sau indirect de la defunct........ TEST DE AUTOEVALUARE ......6.......................................2........ pot veni la moştenire descendenţi de grade diferite de rudenie cu defunctul şi se poate întâmpla ca descendenţi rude de acelaşi grad cu defunctul să primească din moştenire cote diferite................ ... 29 5.............................2.........  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice dreptului de moştenire al fiecărei categorii de moştenitori legali prezentate în această unitate de învăţare...7.......................– Unitatea de învăţare 5 – REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI 5.... ... 25 5.......Lucrare de verificare........ Caracterele juridice ale dreptului de moştenire legală al descendenţilor: . 27 5.......4... moştenirea se împarte pe tulpini...... înlătură de la moştenire pe moştenitorii din clasele subsecvente........... afară de cazul în care donaţia s-a făcut cu scutire de raport)........................................5...... Dacă descendenţii vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor..........Dreptul de moştenire al colateralilor ordinari ............1..... 29 5................Dreptul de moştenire al ascendenţilor ordinari ............................descendenţii defunctului sunt moştenitori sezinari (au dreptul de a intra în stăpânirea moştenirii fără a fi necesare îndeplinirea unor verificări sau formalităţi prealabile).................... DREPT SUCCESORAL 27 ..........descendenţii defunctului sunt moştenitori rezervatari (defunctul nu poate dispune prin liberalităţi decât în limitele cotităţii disponibile a moştenirii).......................... Dacă întrunite condiţiile reprezentării succesorale............ fiind incluşi în clasa întâi de moştenitori........................... DREPTUL DE MOŞTENIRE AL DESCENDENŢILOR......................................... descendenţii în grad mai apropiat înlăturând de la moştenire pe descendenţii în grad mai îndepărtat....Dreptul de moştenire al descendenţilor. indiferent dacă s-au născut din căsătorie sau din afara căsătoriei.... iar nu egale. În această categorie intră copiii defunctului (sunt incluşi şi copiii adoptaţi de defunct) şi urmaşii acestora la infinit...........Dreptul de moştenire al ascendenţilor privilegiaţi şi al colateralilor privilegiaţi .........

................................................................... indiferent de numărul acestora....... Ascendenţii privilegiaţi sunt chemaţi la moştenire doar în lipsa moştenitorilor din clasa descendenţilor sau în cazul în care aceştia sunt renunţători ori nedemni..................dacă ascendenţii privilegiaţi vin singuri la moştenire..... Această clasă de moştenitori care cuprinde pe părinţii................... .................................................................................................................ascendenţii nu pot veni la moştenire decât în nume propriu............................................... Caracterele juridice ale dreptului de moştenire legală al ascendenţilor privilegiaţi: .. care fac parte din clasele subsecvente de moştenitori................................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 25...................................... Ascendenţii privilegiaţi (părinţii defunctului)................................. restul de 1/2 revenind colateralilor privilegiaţi.......... Împărţirea moştenirii: Împărţirea moştenirii se face diferit......................................... restul de 3/4 revenind colateralilor privilegiaţi.... iar restul rămas se va împărţi potrivit regulilor de mai sus.................. Părinţii defunctului sunt chemaţi la moştenirea acestuia indiferent dacă s-a născut din căsătorie sau din afara căsătoriei.................................. Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de moştenire descendenţilor.................. 2.... ..................... după cum la moştenire vine unul sau mai mulţi ascendenţi privilegiaţi: ....... DREPTUL DE MOŞTENIRE AL ASCENDENŢILOR PRIVILEGIAŢI ŞI AL COLATERALILOR PRIVILEGIAŢI ............ ......................................................................................... Enumeraţi persoanele ce fac parte din a doua clasă a moştenitorilor legali.............................................................................dacă ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire împreună cu colateralii privilegiaţi.......................ascendenţii privilegiaţi nu au obligaţia de a raporta donaţiile primite de la defunct.... Enumeraţi persoanele care intră în compunerea primei clase de moştenitori legali.....3.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................. .............. .................... după cum ascendenţii privilegiaţi vin singuri la moştenire sau împreună cu colateralii privilegiaţi ori în concurs cu soţul supravieţuitor al defunctului...................................... . ............................................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 25............................................. 5................................................... moştenirea va reveni în întregime acestuia............. 1........ Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului...... ....... numiţi ordinari....... atunci dacă la moştenire sunt chemaţi ambii părinţi...... împărţind-o între ei în părţi egale (pe capete)........ DREPT SUCCESORAL 28 ....... ........................................... moştenirea se va împărţi în părţi egale (pe capete) între aceştia iar dacă este chemat un singur părinte............. care o vor împărţi între ei în părţi egale sau pe tulpini.................................. ..................... acesta va primi 1/4 din moştenire...................... aceştia vor primi 1/2 din moştenire.............................................. atunci moştenirea se împarte diferit. pe fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestora până la gradul patru inclusiv. legală al ............... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............ ....................................... atunci cota legală a soţului supravieţuitor se va deduce din întreaga moştenire.................................dacă la moştenire vin tatăl şi mama defunctului................................dacă ascendenţii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor......ascendenţii privilegiaţi sunt moştenitori rezervatari şi sezinari.................................dacă la moştenire vine un singur părinte......................................................... ........... care o vor împărţi între ei în părţi egale sau pe tulpini................1......... TEST DE AUTOEVALUARE ... Categoria ascendenţilor privilegiaţi include şi pe adoptatorii defunctului................ Aceştia „privilegiaţi” întrucât sunt preferaţi altor ascendenţi şi colaterali ai defunctului....... ........ .

........................... ..când colateralii privilegiaţi vin la moştenire în concurs cu soţul supravieţuitor..... dacă vin la moştenire în concurs cu doi sau mai mulţi ascendenţi privilegiaţi............................ maternă şi paternă: fraţii uterini vor moşteni numai pe linie maternă. alţii decât părinţii.. atât în nume propriu cât şi prin reprezentare.... Ascendenţii ordinari vin la DREPT SUCCESORAL 29 ...............REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI & Răspunsul poate fi consultat la pagina 26.............................................colateralii privilegiaţi nu datorează raportul donaţiilor........................ ....... sau pe tulpini dacă vin la moştenire prin reprezentare....... Colateralii privilegiaţi sunt chemaţi la moştenirea legală a defunctului dacă nu există moştenitori din clasa întâi sau dacă aceştia sunt renunţători sau nedemni...... adică bunicii..........când colateralii privilegiaţi vin la moştenire împreună cu ascendenţii privilegiaţi. DREPTUL DE MOŞTENIRE AL ASCENDENŢILOR ORDINARI ............................ Fac parte din această clasă de moştenitori atât fraţii buni (născuţi din aceeaşi părinţi)..................... Caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al colateralilor privilegiaţi: ... . .... Colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestora): În categoria colateralilor privilegiaţi se includ fraţii şi surorile defunctului.......... 5......................................... moştenirea se împarte pe două linii.......................... ai căror părinţi sunt căsătoriţi.............. ..................... ci şi atunci când moştenirea revine descendenţilor acestora..................... dacă vin la moştenire în concurs cu un singur ascendent privilegiat.................. .......... sau o cotă de 1/2.........când colateralii privilegiaţi vin singuri la moştenire....................................... . Nu intră în această categorie fraţii vitregi.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.............. 1..................... 2.. .................. străbunicii........................................................4................................................. însă care nu au nici un părinte comun......................... ............................ cât şi fraţii consângeni (consangvini) şi uterini........... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................. iar restul se va împărţi conform regulilor de mai sus............ stră-străbunicii defunctului etc.............. atunci împart între ei moştenirea în părţi egale (pe capete) dacă vin la moştenire în nume propriu.dacă la moştenire vin fraţi şi surori din părinţi diferiţi........... atunci cota soţului supravieţuitor se va deduce din întreaga moştenire.... atunci le revine din moştenire o cotă de 3/4.. ........................................... Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de moştenire legală al ascendenţilor privilegiaţi........... Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al colateralilor privilegiaţi........... Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi care provin din aceeaşi părinţi: ......................colateralii privilegiaţi nu sunt rezervatari..... precum şi descendenţii acestora până la gradul patru de rudenie cu defunctul inclusiv (nepoţii şi strănepoţii de frate sau soră)...........colateralii privilegiaţi pot fi reprezentaţi la moştenire de descendenţii lor........ Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi care provin din părinţi diferiţi: ......................................... fraţii consângeni vor moşteni numai pe linie paternă iar fraţii buni vor moşteni în ambele linii.... Colateralii privilegiaţi înlătură de la moştenirea legală a defunctului pe succesorii din clasele subsecvente.............colateralii privilegiaţi nu beneficiază de sezină..................................... ........ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 27........împărţirea pe linii a moştenirii se realizează nu numai atunci când vin la moştenire fraţii şi surorile defunctului în nume propriu........................ TEST DE AUTOEVALUARE ........................ Această clasă include pe ceilalţi ascendenţi ai defunctului... la infinit.. ..... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 26..................

....... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.............................................................. ........dacă la moştenirea defunctului vine şi soţul supravieţuitor..................................... ........... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 27. Împărţirea moştenirii: ... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 27.. acesta din urmă va primi din moştenire cota prevăzută de Legea nr.......... 30 DREPT SUCCESORAL ........................ Enumeraţi persoanele ce fac parte din a patra clasă a moştenitorilor legali................ Împărţirea moştenirii: ....................... TEST DE AUTOEVALUARE ... TEST DE AUTOEVALUARE ...ascendenţii ordinari nu sunt moştenitori rezervatari.................................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului... 1... 2............................... Enumeraţi persoanele ce fac parte din a treia clasă a moştenitorilor legali...................................... .........................................în cazul colateralilor ordinari nu operează împărţirea pe linii a moştenirii....................................reprezentarea succesorală este exclusă în cazul ascendenţilor ordinari........... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului... DREPTUL DE MOŞTENIRE AL COLATERALILOR ORDINARI ... ... ....... Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al ascendenţilor ordinari.. ............ însă aceştia sunt renunţători sau nedemni..... 319/1944. ................... acesta va primi cota prevăzută de Legea 319/1944...........................colateralii ordinari pot veni la moştenire numai în nume propriu..................... .......... 1. ....colateralii ordinari nu sunt moştenitori rezervatari....... ...................... ..... 5.............5...........REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI moştenire doar dacă nu există moştenitori din primele două clase sau atunci când există asemenea moştenitori........ ..................între ascendenţii ordinari moştenirea se împarte potrivit principiilor proximităţii gradului de rudenie şi al împărţirii pe capete între rudele de acelaşi grad..... nu şi prin reprezentare.........................................între colateralii ordinari moştenirea se împarte conform principiilor proximităţii gradului de rudenie şi al împărţirii pe capete între rudele de acelaşi grad............ restul împărţindu-se între colateralii ordinari conform regulilor de mai sus.......... .dacă la moştenire colateralii ordinari vin în concurs cu soţul supravieţuitor................... Caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari: ......... Colateralii ordinari vin la moştenire doar dacă nu există moştenitori în primele trei clase sau dacă există asemenea moştenitori.................................................... .......... precum şi pe fraţii şi surorile bunicilor defunctului (în linie colaterală......... Această clasă cuprinde pe unchii........... restul împărţindu-se între ascendenţii ordinari conform regulilor de mai sus............... mătuşile......... .. verii primari..........colateralii ordinari nu sunt sezinari.........colateralii ordinari nu datorează nici raportul donaţiilor.......................... aşa cum se întâmplă în cazul fraţilor şi surorilor defunctului care provin din părinţi diferiţi....... însă aceştia sunt renunţători sau nedemni...... Caracterele juridice ale dreptului la moştenire legală al ascendenţilor ordinari: ........................................ ....ascendenţii ordinari pot veni la moştenire numai în nume propriu...............................................................ascendenţii ordinari nu au obligaţia de raport al donaţiilor.......ascendenţii ordinari sunt moştenitori sezinari................... moştenirea este posibilă până la gradul patru de rudenie inclusiv)..................................

. Editura Hamangiu.. & Alexandresco. Cristinel-Ioan..... 2006......................... Bucureşti..... Partea specială: contracte şi succesiuni............... 5..... 1998.............. 1914........ Editura Lumina Lex...... Atelierele Grafice Socec & Co....... & Murzea........ ...................... Criteriile de evaluare sunt: ... Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român......... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului...... Bucureşti.. Instrucţiuni privind testul de evaluare: ............ Editura Universul Juridic...... Drept civil.................................... Editura C...................... Bucureşti........... Bucureşti......................... partea II.................... & Deak............. ...... Succesiuni........ BIBLIOGRAFIE .................... Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului la moştenire al colateralilor ordinari...identificarea elementelor de conţinut solicitate....................... Elementele dreptului civil........................................... 1996.. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 28... ........................... & Chirică...... Prezentaţi modul de împărţire a moştenirii între ascendenţii privilegiaţi şi între ei şi colateralii privilegiaţi................se foloseşte în primul rând cursul................... 5..................... & Cantacuzino.............claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure..................... 2002....... Dan.............. Matei B...... Bucureşti......................... Francisc........................6.. ................................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 28............Beck................. Emil... Dimimitrie............. 2................... tomul III............... ..................................... Mihail.................. Tratat de drept succesoral............. DREPT SUCCESORAL 31 ....... Editura All Educational.......... & Eliescu... . Procedura succesorală notarială.........7........... Curs de succesiuni....... 2006.. LUCRARE DE VERIFICARE.. & Stănciulescu.....................................................H........ Poenaru............ Bucureşti.... 1997..REGULI SPECIALE DIFERITELOR CATEGORII DE MOŞTENITORI LEGALI ............................... Bucureşti........................................... ....................... Liviu. Editura Humanitas..... Drept Civil........utilizarea bibliografiei precizate................. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate................

........... 319/1944....4.  introducerea cursanţilor în studiul drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor al defunctului.....................................soţul supravieţuitor poate veni la moştenirea defunctului numai în nume propriu... 33 6.................... ......................................OBIECTIVE......... 6............ DREPT SUCCESORAL 33 .............6....................... ..........3... ASPECTE GENERALE ....... 1.......– Unitatea de învăţare 6 – DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR AL DEFUNCTULUI 6.. 319/1944 conferă soţului supravieţuitor următoarele drepturi: ..... .. .......soţul supravieţuitor nu este moştenitor sezinar..... 31 6.................................... ...............................soţul supravieţuitor datorează raportul donaţiilor primite de la defunct în cazul în care vine la moştenire împreună cu descendenţii defunctului......un drept temporar de abitaţie asupra casei de locuit......................................................................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului..............................  familiarizarea cursanţilor cu fiecare drept succesoral al soţului supravieţuitor al defunctului..................................... precum şi asupra darurilor de nuntă.................................. Caracterele juridice ale dreptului de moştenire al soţului supravieţuitor: ..... Legea nr................................................ 33 6.................................Bibliografie.................Lucrare de verificare................. ...soţul supravieţuitor este moştenitor rezervatar......drepturi de moştenire proprii în concurs cu fiecare clasă de moştenitori................................................Dreptul de moştenire special al soţului supravieţuitor ....................7..............................................................................................un drept special de moştenire asupra mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice... trebuie să întrunească condiţiile generale cerute de lege pentru a putea moşteni........... căsătoria este desfăcută din ziua când hotărârea de divorţ va rămâne irevocabilă iar până la această dată căsătoria este în fiinţă............. 31 6....2............. 33 6.................. Enumeraţi drepturile conferite soţului supravieţuitor prin Legea nr.........................................1........ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 31.....Obiective........ Soţul supravieţuitor mai trebuie să aibă calitatea de soţ al defunctului la data deschiderii succesiunii (în cazul divorţului..................................  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărui drept succesoral al soţului supravieţuitor al defunctului prezentat în această unitate de învăţare........................Dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor ...........................1..5................................................................. TEST DE AUTOEVALUARE ............................. 31 6..... Soţul supravieţuitor..............Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu clasele de moştenitori legali ......................................... .... nu şi prin reprezentare.. pentru a putea moşteni.............2......Aspecte generale........... 32 6................. ............

...... indiferent de gradul de rudenie cu defunctul şi de numărul acestora.................... ¾ din moştenire..........................................nu intră în această categorie bunurile care se exclud prin natura lor (ex................. 6.................... atunci când vine la moştenire în concurs cu alţi succesori decât descendenţii defunctului............. 319/1944 prevede că soţul supravieţuitor....................................... . soţului supravieţuitor îi revine: ..1............... Imputarea cotei soţului supravieţuitor asupra masei succesorale: .în concurs cu ascendenţii ordinari sau cu colateralii ordinari............ maşinile de gătit........................................... .. ............................. 1/3 din moştenire.................... DREPTUL DE MOŞTENIRE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ÎN CONCURS CU CLASELE DE MOŞTENITORI LEGALI ..................)........................... „va moşteni......................... ...în concurs cu descendenţii defunctului.. fie doar cu fraţii sau surorile defunctului ori descendenţii acestora.......................3.............. bunurile care au servit la exercitarea profesiei sau meseriei defunctului...intră în această categorie bunurile mobile succesorale care prin natura şi afectaţiunea lor au fost destinate folosinţei în gospodăria casnică (ex........................................ Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de moştenire supravieţuitor. Enumeraţi câtimile dreptului la moştenire al soţului supravieţuitor în concurs cu fiecare dintre clasele de moştenitori legali......... Articolul 5 din Legea nr............ Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului..... maşinile de spălat rufe.......în concurs fie doar cu părinţii defunctului sau unul dintre aceştia.... .................................... Potrivit Legii nr.. Prin urmare dacă la moştenire vin descendenţii defunctului........ .......................................... precum şi darurile de nuntă”..................... .......... 1............. atunci când vin împreună la moştenire.... etc............. .........mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice se cuvin soţului supravieţuitor numai în măsura în care defunctul nu a dispus de acestea prin legate.. indiferent de numărul lor............. bibliotecile etc..... .......... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 31....... dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor nu există................. DREPT SUCCESORAL 34 ........... indiferent de numărul acestora............ în afară de partea sa succesorală... frigiderele.. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului...4........... obiectele de menaj................................. Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor este considerat a fi un drept de moştenire legală cu destinaţie specială......... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 32....... 319/1944. indiferent de numărul acestora.. autoturisme.....dacă nu există moştenitori legali în nici una din cele patru clase şi nu există nici moştenitori testamentari................. 1/4 din moştenire...... ........................dacă soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori se va proceda mai întâi la stabilirea cotei soţului supravieţuitor raportat la întreaga moştenire...........cota succesorală cuvenită soţului supravieţuitor în concurs cu fiecare clasă de moştenitori restrânge drepturile succesorale ale celorlalţi moştenitori legali................. .................)................................. 6.. ....................... soţul supravieţuitor va culege întreaga moştenire............ după care partea de moştenire rămasă se va împărţi între ceilalţi moştenitori conform cotelor de moştenire prevăzute de lege. TEST DE AUTOEVALUARE ... al soţului ...................... aspiratoarele.. în ambele cazuri.........................în concurs cu ascendenţii privilegiaţi şi colateralii privilegiaţi ai defunctului.............. 1/2 din moştenire.................. DREPTUL DE MOŞTENIRE SPECIAL AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ... mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice........... Mobilele şi obiectele aparţinând gospodăriei casnice: ...

...............................regimul juridic al darurilor de nuntă este identic cu acela al mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice.................. LUCRARE DE VERIFICARE..................... va avea până la executarea ieşirii din indiviziune şi în orice caz................................................................. 1.... Criteriile de evaluare sunt: ............. dezmembrământ al dreptului de proprietate asupra locuinţei.......... care durează până la data ieşirii din indiviziune................dreptul de abitaţie asupra casei în care a locuit este inalienabil şi insesizabil........ 1 din Legea nr.claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure............. ...... 2003................... Drept civil.............. DREPT SUCCESORAL 35 ......................................... Rusu........ în principiu........................................ . are natură identică cu abitaţia de drept comun (drept real asupra lucrului altuia................se foloseşte în primul rând cursul........................... Potrivit articolului 4 alin.....dreptul de abitaţie asupra casei în care a locuit este un drept temporar.... Adrian.......................... care nu poate profita decât soţului supravieţuitor . în afară de dreptul de moştenire potrivit dispoziţiilor de mai sus..................... ................. TEST DE AUTOEVALUARE ....... ........ Bucureşti... 6........darurile de nuntă sunt donaţiile făcute soţilor cu ocazia celebrării căsătoriei. .................. un drept de abitaţie asupra casei în care a locuit..................DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR AL DEFUNCTULUI Darurile de nuntă: ............................. Editura All Beck........................... 6.......dreptul de abitaţie asupra casei în care a locuit este un drept care izvorăşte direct din lege.........7.dreptul de abitaţie asupra casei în care a locuit este un drept real strict personal.. însă nu mai puţin de un an de la data deschiderii moştenirii.............. ............................................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.........................5................ ......... Ioan.... 319/1944 soţul supravieţuitor „care nu are o locuinţă proprie.... 6..................... Soţul supravieţuitor beneficiază de dreptul de abitaţie asupra casei de locuit chiar şi în concurs cu descendenţii defunctului...... Soţul supravieţuitor nu poate ceda sau închiria în nici un fel locuinţa care constituie obiectul dreptului său de abitaţie....................... DREPTUL DE ABITAŢIE AL SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR ........ însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate........identificarea elementelor de conţinut solicitate..dreptul de abitaţie asupra casei în care a locuit este un drept real...6......................... Instrucţiuni privind testul de evaluare: .............................. Acest drept de abitaţie....... .. dacă aceasta face parte din moştenire”. TEST DE AUTOEVALUARE ......utilizarea bibliografiei precizate... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 33........... Enumeraţi caracterele juridice ale dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor.. constând în dreptul de a utiliza exclusiv în interes propriu casa care face parte din masa succesorală).......................................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 32.. Caracterele juridice ale dreptul de abitaţie al soţului supravieţuitor: ...... Explicaţi noţiunea de mobile şi obiecte aparţinând gospodăriei casnice ........................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.......... 1......................................... & Adam...... cel puţin timp de un an de la încetarea din viaţă a soţului său........... ....... . Prezentaţi dreptul de moştenire special al soţului supravieţuitor....... ....... Succesiuni.. .......... BIBLIOGRAFIE ..........

Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii. Bucureşti. Editura Didactică şi Pedagogică.H. Rezerva succesorală. Editura C. 2006. Mihail. Bucureşti. 1996. Francisc.DREPTURILE SUCCESORALE ALE SOŢULUI SUPRAVIEŢUITOR AL DEFUNCTULUI & & & & & & & 36 Chirică. Popescu. Cristinel-Ioan. Succesiuni. 1998. Curs de succesiuni. Editura Lumina Lex. Drept Civil. 2002. Dan. Romeo. 2004. Gheorghe. Liviu. 1997. Deak. DREPT SUCCESORAL . Editura Universul Juridic. Bucureşti. Teorie şi practică.Beck. Dreptul de moştenire. 2006. Murzea. Poenaru. Drept civil. Bucureşti. Ghigeanu. Bucureşti. Procedura succesorală notarială. Editura Humanitas. Editura Universul Juridic. Partea specială: contracte şi succesiuni. Dreptul de moştenire. Editura Hamangiu. Tratat de drept succesoral. Stănciulescu. Eliescu. Emil. Bucureşti. Bucureşti.

...............2........Bibliografie.....3............... 35 7.....manifestarea de voinţă a testatorului trebuie să îmbrace ad validitatem una din formele anume prevăzute de lege...........4................. ............ 38 7.....testamentul este un act unilateral şi personal: ........Condiţii de fond privind validitatea testamentului ..........alte dispoziţii de ultimă voinţă (ex.... ..1.testamentul ia naştere exclusiv din voinţa testatorului.... Caracterele juridice ale testamentului: ......Lucrare de verificare........... 37 7.. Testamentul este potrivit articolului 802 Cod civil „un act revocabil prin care testatorul dispune....................Noţiunea de testament......................... cât şi intenţia de a gratifica......... 36 7.....Condiţii generale de formă privind validitatea testamentului ............ pentru timpul încetării sale din viaţă....testamentul este un act solemn: .......... cele privind organizarea funeraliilor).. neputând fi realizat decât de testator. ......... 7.  introducerea cursanţilor în studiul regulilor generale ale moştenirii testamentare.........revocarea.....Obiective..................testamentul este un act mortis causa: .. în tot sau în parte..................revocabilitatea este de esenţa testamentului: testamentul poate fi revocat oricând de testator până la data decesului său........ a unui testament anterior sau a unei dispoziţii testamentare anterioare....legatele presupun atât o diminuare a patrimoniului dispunătorului şi o îmbogăţire a patrimoniului legatarului....testamentul este un act de dispoziţie cu titlu gratuit: ........ ....... ...... ...partajul de ascendent................ ........................ 35 7..exheredări (înlăturarea de la moştenire a unor moştenitori legali).....legatarul nu este obligat să primească ceea ce i-a lăsat defunctul......... fie pentru repudierea legatului........ .... .. totală sau parţială........ nu şi prin mandatar....6.. astfel că are dreptul de a opta fie pentru acceptarea...OBIECTIVE..........1........– Unitatea de învăţare 7 – REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII TESTAMENTARE 7....................... astfel că în timpul vieţii testatorului..... Cuprinsul testamentului: .......numirea unui executor testamentar........................ ................................ DREPT SUCCESORAL 37 .............. NOŢIUNEA DE TESTAMENT...testamentul este un act revocabil: .................................. de natură patrimonială sau de altă natură..........recunoaşterea unui copil..................5...............2....  familiarizarea cursanţilor cu fiecare condiţie generală de formă şi cu fiecare condiţie de fond privind validitatea testamentului............testamentul este un act conceput să producă efecte doar la decesul autorului său.. 38 7....... legatarii nu pot invoca nici un drept asupra bunurilor dispunătorului.. de tot sau o parte din avutul său”.. .................sarcini impuse legatarilor sau moştenitorilor legali........

........................................................................................ ........... Incapacităţile de a primi prin testament: ...............incapacităţi relative (incapacitatea tutorelui de a primi legate de la pupilul său atâta timp cât socotelile definitive ale tutelei nu au fost date şi primite...................incapacităţi de folosinţă............3................... preoţii nu pot primi legate de la cei pe care i-au asistat religios în cursul ultimei boli.................................................incapacităţi absolute (incapacitatea persoanelor viitoare...... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................. 2................incapacităţi de exerciţiu (minorii...................................nimeni nu poate renunţa în tot sau în parte la capacitatea de a dispune prin liberalităţi............. CONDIŢII DE FOND PRIVIND VALIDITATEA TESTAMENTULUI ..................... medicii şi farmaciştii nu pot primi legate de la persoanele pe care le-au îngrijit în ultima boală de care acestea au decedat........TEST DE AUTOEVALUARE . ...... Consimţământul: Consimţământul este manifestarea de voinţă juridică a unei persoane în vederea formării unui act juridic........................................................ ......................... Obiectul: ........... Enumeraţi cuprinsul testamentului..... ............................................................incapacităţi absolute (incapacitatea minorilor şi incapacitatea interzişilor judecătoreşti).............. Enumeraţi caracterele juridice ale testamentului................ ...................................................... iar ofiţerii de marină de la călătorii aflaţi la bordul navelor în cursul călătoriilor maritime)......... .........obiect testamentului constă fie în subrogarea legatarului în poziţia de titular al întregului patrimoniu sau cote parţi din patrimoniul defunctului (legatul universal sau cu DREPT SUCCESORAL 38 ..................................tulburare mentală care să fie suficient de gravă pentru a-l priva pe cel atins de facultăţile sale de discernământ........... ............... ................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 35.................................... însă este distorsionat...... interzişii judecătoreşti).......... .................... dacă liberalitatea a fost făcută în cursul acelei boli........................ Incapacităţile de a dispune prin testament: .... .. Consimţământul nu produce efecte decât dacă există şi dacă este neviciat..................................incapacităţi relative (incapacitatea minorilor între 16-18 ani de a dispune în favoarea tutorilor lor)..... ........................................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 35... ................................. 1... Capacitatea: ...... prin care dispunătorului i se poate sau inspira ura faţă de moştenitorii săi naturali sau insufla în profitul cuiva o afecţiune fondată pe cauze artificiale.. incapacitatea persoanelor incerte)...eroarea asupra cauzei testamentului: este esenţială intenţia de a gratifica a dispunătorului (eroarea testatorului asupra cauzei atrage anularea testamentului)............................existenţa consimţământului: lipsa discernământului testatorului .......... acesta există. 7... ............. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului........... astfel că este ilicită convenţia prin care o persoană s-a obligat să nu dispună prin testament de bunurile sale.........................dolul (captaţia şi sugestia sunt forme specifice ale dolului în materie testamentară): dolul se înfăţişează sub formele specifice ale captaţiei şi sugestiei................ ................consimţământul trebuie să fie neviciat: dacă consimţământul a fost viciat..

. Cauza: ........forma scrisă: ..............testamentul nul pentru lipsa formalităţilor cerute pentru valabilitatea unui anumit fel de testament poate fi valabil dacă întruneşte condiţiile de validitate ale unui alt testament (ex......................... cu titlu gratuit............................ Enumeraţi cinci incapacităţi de a primi prin testament. .. lipsa acesteia este sancţionată cu nulitatea absolută iar testatorul nu poate în nici un fel să suplinească această lipsă prin voinţa sa altfel decât prin refacerea testamentului conform cerinţelor de formă impuse de lege......sancţiunea inexistenţei cauzei... .................... 7................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 36..... sau în favoarea unei a treia persoane” (se urmăreşte a se împiedica faptul ca buna-credinţă a unuia dintre testatori să fie surprinsă ca urmare a revocării emanând ulterior de la celălalt................dacă testamentul făcut de defunct este pierdut sau distrus (după data decesului dispunătorului) datorită unui caz de forţă majoră sau caz fortuit........forma fiind cerută ad validitatem............... ........... testamentul mistic nul pentru neîndeplinirea condiţiilor cerute de lege pentru valabilitatea acestuia ar putea întruni condiţiile de validitate ale testamentului olograf.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului...... comună tuturor liberalităţilor........................forma actului separat............................ CONDIŢII GENERALE DE FORMĂ PRIVIND VALIDITATEA TESTAMENTULUI ..................... .... .................... .... .................................................................. ....... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 36........ TEST DE AUTOEVALUARE .. fiind scris. licit şi posibil...4.....legatul lucrului altuia este valabil dacă testatorul a dispus în cunoştinţă de cauză............. ..............articolul 858 Cod civil prevede că „un testament poate fi sau olograf....articolul 800 Cod civil prevede că „nimeni nu va putea dispune de avutul său...... ...... legatul nu este valabil întrucât dispunătorul s-a aflat în eroare dacă testatorul a dispus de bun crezând că este al său.... fără ca el să ştie)....................... ............ astfel că nu este suficient doar simplul consimţământ al testatorului.......................... interzicerea testamentului conjunctiv: ... ci este necesar ca acesta să îmbrace una din formele anume prevăzute de lege............ ............... . Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului..... ca element constitutiv al actului.............REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII TESTAMENTARE titlu universal)................. . fie în transferul unor anumite drepturi reale sau de creanţă din patrimoniul dispunătorului în cel al legatarului (legatul particular).................. 2................................... constituind doar un element de diferenţiere între actele cu titlu gratuit şi actele cu titlu oneros...... DREPT SUCCESORAL 39 .................testamentul trebuie să aibă un obiect determinat (sau determinabil)................................ Enumeraţi condiţiile obiectului testamentului....................................... cauzei ilicite sau imorale este nulitatea absolută a testamentului sau caducitatea dacă survine ulterior testamentului valabil încheiat........ inclusiv martori şi prezumţii......... sau făcut prin act autentic sau în formă mistică” .........................................................articolul 857 Cod civil interzice testamentul conjunctiv............................................................................ ....testamentul impune ad validitatem îndeplinirea unor condiţii de formă................cauza nu se confundă cu intenţia de a gratifica....... decât cu formele prescrise de lege pentru donaţiuni între vii sau prin testament”.......toate aceste forme de testament sunt scrise. dovada se poate face prin orice mijloc de probă........................... aceasta din urmă fiind abstractă.................................... ştiind că bunul nu-i aparţine......... cauzei false........................ adică acela prin care două sau mai multe persoane testează „prin acelaşi act una în favoarea celeilalte.... ............ 1........................................ datat şi semnat de testator cu mâna lui).

.......... conform oricăreia dintre legile următoare: .......................... Partea specială: contracte şi succesiuni........................................ .. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.. Atelierele Grafice Socec & Co.................... ...................................... 1......................... Bucureşti............ Practică testamentară – jurisprudenţă română 1865-2001........... Elementele dreptului civil..... modificat sau revocat......... Tratat de drept succesoral..... . Mircea Dan...................utilizarea bibliografiei precizate...... & Cantacuzino............ 1996. Bucureşti............. Bucureşti........ Editura Lumina Lex.................................... 40 DREPT SUCCESORAL .... Modificarea sau revocarea testamentului sunt considerate valabile dacă actul respectă condiţiile de formă aplicabile fie la data când a fost întocmit....legea situaţiei imobilului ce formează obiectul testamentului............. modificat sau revocat.............claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure............... & Bocşan... .. 105/1992. & Alexandresco.. Curs de succesiuni.......... Succesiuni. tomul IV.. .. Criteriile de evaluare sunt: .......... Dimimitrie.... 105/1993 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat prevede că întocmirea......... .... Dan........REGULI GENERALE ALE MOŞTENIRII TESTAMENTARE Legea nr.... BIBLIOGRAFIE .... .......... 2002.... Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român..... Prezentaţi caracterele juridice ale testamentului. .......... Enumeraţi legile aplicabile potrivit legii nr........ 2002.............. Editura Universul Juridic.................. & Eliescu... Bucureşti............ Mihail....legea domiciliului testatorului... 7................... Bucureşti............................legea locului unde testamentul a fost întocmit............. TEST DE AUTOEVALUARE ................. & Deak.......... ... Francisc. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 38....... Instrucţiuni privind testul de evaluare: ................ Enumeraţi condiţiile generale de formă privind validitatea testamentului.................. ............................................................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 37................................. LUCRARE DE VERIFICARE....... fie la data decesului testatorului... Bucureşti....... 2006.......legea naţională a testatorului................ & Chirică........... partea II (testamentele).... Editura Humanitas.. Editura Rosetti.... ........se foloseşte în primul rând cursul................................5.legea instanţei sau a organului care îndeplineşte procedura de transmitere a bunurilor moştenite....... Bucureşti..........................................identificarea elementelor de conţinut solicitate.6....... Drept civil.... & Stănciulescu................. Editura Hamangiu. 1997..... Matei B.... 1998.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................... Editura All Educational.................................. 2............. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate..... 7................. Liviu......................................... Drept Civil.. ........ 1914..

.. Potrivit dispoziţiilor articolul 858 Cod civil....... 40 8... diamant etc......) şi în orice limbă cunoscută de testator..... Testamentul olograf este testamentul scris în întregime...................Aspecte generale..........................Testamentele privilegiate................)...............................OBIECTIVE................ Scrierea: ... 39 8..................trebuie să fie manuscrisă................................. piatră.............................. DREPT SUCCESORAL 41 .........poate fi uşor pierdut sau sustras ori că poate fi defăimat ca fals...............3.........7............. fie prin redactarea unui alt testament...............4.................................. 39 8........2........ .............. 8..........1..........Lucrare de verificare. chiar dacă este o limbă moartă.................... 42 8............prin act autentic.......... astfel că dacă se contestă scrierea.... Pe lângă aceste forme obişnuite de testament....... perete.................Testamentul autentic.... Testamentul olograf trebuie să întrunească anumite cerinţe referitore la scriere............... ASPECTE GENERALE ......în formă mistică............................  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărei forme de testament prezentate în această unitate de învăţare........... se va proceda la verificarea de scripte..Obiective.......... TESTAMENTUL OLOGRAF ................ există şi anumite testamente privilegiate.. 43 8......................... 8..........).. cu caractere de mână sau de tipar.............. ..– Unitatea de învăţare 8 – DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE 8...... testamentul poate fi: ............. cât şi stenografia........gratuitatea. dată şi semnătură..................2....................Testamentul olograf................................... .............................. fie prin distrugerea lui materială făcută în mod voluntar de testator...3.....olograf..............testamentul poate fi scris cu orice instrument (stilou....................1...................... cu orice substanţă care lasă urme (cerneală.............. simplicitatea şi păstrarea secretului aspra existenţei şi conţinutului său..Bibliografie.......... ..... sânge etc.......................... 41 8....................5............................... Neîndeplinirea oricăreia dintre cerinţele referitoare la forma testamentului olograf (cerute ad validitatem) atrage nulitatea absolută a acestuia.............  familiarizarea cursanţilor cu fiecare formă de testament din dreptul succesoral român. .... Avantajele şi inconveniente: ..................... .. pe orice fel de suport (hârtie.........poate fi folosită atât scrierea obişnuită........... cărbune. cretă..... ideogramele sau cifrele.................Testamentul mistic................. 39 8.... datat şi semnat de testator cu mâna lui.......................8........poate fi revocat oricând...6..... sticlă etc..........  introducerea cursanţilor în studiul diferitelor feluri de testamente.. 42 8...........

semnătura are rolul de a permite identificarea autorului actului şi de a face proba angajamentului propriu-zis....................................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 40...................... Data: ............ ... cuprinzând fie atât numele şi prenumele........... cât şi una aparte.............. ca şi datarea incompletă atrag nulitatea absolută a testamentului... data permite stabilirea testamentului care va fi luat în considerare.................................................................... Enumeraţi condiţiile privind datarea testamentului olograf...................... Sancţiunea nerespectării condiţiilor referitoare la scriere.......................... 1. TESTAMENTUL AUTENTIC ..... testamentul autentic se instrumentează de către un singur notar...... fie la stabilirea unor eventuale manevre de captaţie sau sugestie exercitate asupra testatorului......... 36/1995.... Potrivit dispoziţiilor articolul 860 Cod civil.....conservarea unui exemplar al testamentului la biroul notarului care l-a instrumentat face ca pierderea............................... . .... ..... TEST DE AUTOEVALUARE ............ testamentul mai recent revocând implicit testamentele anterioare.........................................în cazul existenţei unor testamente cu dispoziţii contrare sau incompatibile...............testamentul autentic poate fi utilizat de persoanele care nu ştiu sau nu pot să scrie... dată şi semnătură sunt sancţionate cu nulitatea absolută a testamentului............................................... testatorul putând însă solicita ca la semnarea testamentului să fie prezenţi şi martori.......poate contribui fie la interpretarea testamentului.. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului........................... Avantaje şi inconveniente: . testamentul autentic este acela care este adeverit de autoritatea anume investită în acest scop........testatorul poate beneficia de sfaturile şi îndrumările notarului care instrumentează testamentul............4............ Enumeraţi avantajele şi inconvenientele testamentului olograf.permite stabilirea faptului dacă la data testamentului dispunătorul avea sau nu capacitatea de a testa............................... ........................ fie chiar iniţialele numelui şi prenumelui.. sporind în acest fel securitatea dispoziţiilor testamentare.testamentul autentic se bucură de forţa probantă a oricărui înscris autentic............. distrugera sau ascunderea lui să nu creeze nici un fel de probleme pentru legatari......................................testamentul autentic este mai costisitor.................... ......testamentul autentic necesită un oarecare efort pentru îndeplinirea formalităţilor........ limitând foarte mult posibilităţile de a fi contestat. ....... 2... Semnătura: ...... ... adică a faptului că actul respectiv nu este doar un simplu proiect nedefinitiv...... ............................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 39.............................................. poate ajunge mai uşor la cunoştinţa unor persoane fără ca testatorul să dorească acest lucru datorită unei indiscreţii a notarului...... fie doar prenumele sau o poreclă......... . .....................................................................................................................în principiu.. Potrivit dispoziţiilor Legii nr.... ......... DREPT SUCCESORAL 42 .................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................. ......... 8........... lipsa datei.. .... ....................................- testamentul poate fi scris pe mai multe foi separate cu condiţia ca între acestea să existe o legătură intelectuală.................................................................. Testamentul nu poate fi semnat de testator decât personal....semnătura poate fi atât cea obişnuită testatorului..

.. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 40........în privinţa menţiunilor făcute de notar pe baza propriilor sale constatări în temeiul atribuţiilor sale specifice (locul întocmirii testamentului...... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.......................... identitatea testatorului.....prezentarea de către testator în persoană a testamentului înaintea judecătoriei (art...... care se opune la substituirea unui alt testament...... afară de cazul când el ar fi fost făcut în forma olografă. întrucât prin el însuşi actul nu întruneşte elementele unui testament................................prezentarea testamentului la judecătorie....... – sigilarea/pecetluirea se poate face cu orice material (ceară tare............ ................................. ........... testatorul poate utiliza pecetea sa sau o pecete străină........... ... ......................... ............. bulină)................. fiindcă acest testament poate fi nedatat.... dacă testamentul este lipit înăuntrul copertei printr-o pecete de ceară...........)........................................... în genere...scrierea şi iscălirea (subscrierea) testamentului de către mâna testatorului (art... asistat de grefier sau ajutorul de grefă......864 al.. ...........3).......... testamentul autentic face credinţă doar până la proba contrară........... .. .................... arătând şi numărul peceţilor....................... TESTAMENTUL MISTIC.............. ........................................... în sala de judecată...judecătoria face actul de suprascriere pe hârtia în care s-a scris testamentul sau pe hârtia care serveşte de plic (art................................................. Explicaţi forţa probantă a testamentului autentic .................. căci prin ea se stabileşte că actul prezentat este expresia ultimei sale voinţe......... cu toate că peceţile puse pe coperta ce cuprinde testamentul nu pot să împiedice scoaterea lui fără ruperea copertei.în privinţa declaraţiilor făcute de testator sau a afirmaţiilor făcute de notar în afara atribuţiilor sale legale şi a posibilităţilor sale concrete de verificare.. cu una sau mai multe peceţi. .............1) – testamentul se consideră ca făcut în ziua în care s-a instrumentat actul de suprascriere................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 40.............................................................2): testamentul se consideră “clos et scellé”................. să descrie în actul de suprascriere marca peceţii....... data acestuia.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului..............864 al...........declaraţia testatorului constituie formalitatea cea mai esenţială a testamentului mistic................ Testament mistic este scris şi semnat de mâna testatorului şi prezentat de acesta judecătoriei..... scris şi iscălit de mine însumi” (art.....6)........... – judecătorul care instrumentează va face bine................................................ testamentul autentic face credinţă până la înscrierea în fals.................. înaintea judecătorului care instrumentează.........strângerea şi sigilarea/pecetluirea testamentului (art.....864 al.................... Actul de suprascriere: proces verbal care cuprinde: ... Enumeraţi avantajele şi inconvenientele testamentului autentic.... TEST DE AUTOEVALUARE ................. ceea ce legea nu presupune................. destul fiind ca testamentul să nu poată fi deschis..testatorul declară: “Dispoziţiile din această hârtie sunt testamentul meu.................................... ...... DREPT SUCCESORAL 43 .............. ........indicarea numărului peceţilor şi marca lor (recomandat)................. .. cu toate că legea nu-l obligă..........5... 8..................... voinţa declarată a acestuia etc........arătarea stării în care se găseşte testamentul (menţiunea că el a fost prezentat închis şi sigilat)..... fără ruperea peceţii sau a sigiliului.. Formalităţi: .................... ...864 al... 2....4): declaraţia se face.................... 1.....864 al.......DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE Testamentul autentic are aceeaşi forţă probantă ca orice alt act notarial: ....................

................ TESTAMENTELE PRIVILEGIATE ............ legea prevede posibilitatea de a dispune prin anumite forme simplificate de testamente autentice............. ................................ TEST DE AUTOEVALUARE .....................................) ele însele testamentul şi din acest motiv nu pot testa în formă olografă.............. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 41............................... pentru a-i verifica direct conţinutul........ LUCRARE DE VERIFICARE..............................testamentul făcut în timp de boală contagioasă...... 44 DREPT SUCCESORAL .............. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului...........declaraţia testatorului că cuprinsul hârtiei prezentate de el este testamentul său...... Enumeraţi formele de testamente privilegiate.............................. .......... .................................................................... 2................ Forme de testamente privilegiate: .......................................... 1............................ Pentru anumite situaţii.............................................................................................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului......... 1..........................înscrisul testamentar fiind înscris sub semnătură privată face dovadă până la proba contrară...............8)........... Testamentele privilegiate.. 8....... . fie întrucât nu cunosc limba în care acesta a fost scris............... cerându-se însă în toate cazurile să poată semna actul (articolul 864 alin...... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 2........ ...... ................. Enumeraţi avantajele şi inconvenientele testamentului mistic................. Avantaje şi inconveniente: ....................... care începe de la înfăţişarea testamentului................ legea permiţând ca testamentul să fie scris de altă persoană....... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 42.. infirmităţii etc.................. .....................................864 al............6....................................................................... fie întrucât sunt lipsite de vedere..................testamentul militarilor..................... .................................DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE .... 1 Cod civil).............actul de suprascriere fiind act autentic face dovadă până la înscrierea în fals............. Forţa probantă: ............ fie întrucât nu ştiu deloc să citească......................................... ........................................ Enumeraţi conţinutul acrului de suprascriere.............................................testamentul făcut pe mare (maritim).................. numite din această cauză testamente privilegiate.....864 al............... 8.....7..... TEST DE AUTOEVALUARE . .. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.......................................... au şi unele reguli comune..................... scris şi iscălit (şi sigilat) de dânsul............................... pe lângă reglementările specifice fiecăruia dintre ele................. nu va putea fi întreruptă pentru nici o altă operaţie.............................. ....... . – toată lucrarea de mai sus...........poate fi întrebuinţat de persoanele care se află în imposibilitate fizică de a scrie (din cauza bolii................................... când testatorul nu poate recurge la testamentul autentic obişnuit..................... ........... chiar şi dactilografiat................... respectiv judecătorul care instrumentează nu va putea să suspende operaţia sa spre a se ocupa de alte afaceri (unitate de context-art.7) şi contrasemnat de grefier sau ajutorul său..................................................................actul se semnează de testator şi de judecătorie (art................................... ....................nu pot testa în această formă persoanele care nu pot citi testamentul.............................

partea II (testamentele). Cantacuzino. Drept civil. Partea specială: contracte şi succesiuni.claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure. Drept civil. . Beck.utilizarea bibliografiei precizate. Chirică.identificarea elementelor de conţinut solicitate. Octavian. & & & & & & & & & & BIBLIOGRAFIE . 2003. Editura Lumina Lex. Matei B.se foloseşte în primul rând cursul. Editura Hamangiu. Mircea Dan. Eliescu. Bucureşti. Succesiuni. Bocşan. H. Bucureşti. 2002. Căpăţână. Adrian. Adam. Bucureşti.. ***Proiectul Noului Cod Civil.8. Alexandresco. 8. Criteriile de evaluare sunt: . Editura Universul Juridic.DIFERITE FELURI DE TESTAMENTE Prezentaţi formalităţile necesare realizării unui testament mistic. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate. Titlul gratuit în actele juridice. Bucureşti. Tratat de drept succesoral. Atelierele Grafice Socec & Co. Bucureşti. 1914. Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român. Bucureşti. Bucureşti. Curs de succesiuni. 2002. Rusu. 2003. 1996. Deak. Liviu. Bucureşti. Ioan. DREPT SUCCESORAL 45 . Practică testamentară – jurisprudenţă română 1865-2001. 2006. Mihail. Drept Civil. . Editura Rosetti. Editura Rosetti. Bucureşti. Dan. Stănciulescu. Editura All Educational. Editura All Beck. 2006.. Succesiuni. Dimimitrie. Editura Humanitas. Instrucţiuni privind testul de evaluare: . Bucureşti. Elementele dreptului civil. Francisc. 1997. Editura C. tomul IV. 1998.

.............Aspecte generale.................. potrivit articolul 461 Cod civil...........................1......................................Bibliografie...................... prin care bunurile legate sunt remise de testator unei persoane de încredere căreia îi comunică verbal legatarul pentru a fi remise acestuia.....................Legatul.....2........ prin deducţie din celelalte dispoziţii testamentare............. Desemnarea legatarului trebuie făcută de testator.............. După obiectul lor...................Obiective... 9........ sunt considerate universale: ................4...............................3............. 9.......................................................... legatele pot fi: .... 48 9....Ineficacitatea legatelor..... 49 9.....particulare...2.............Execuţiunea testamentară.2......................... 45 9.... 45 9.............. Legatul universal: – legatul universal conferă vocaţia la întregul patrimoniu succesoral........  introducerea cursanţilor în studiul regimului juridic al principalelor dispoziţii testamentare................ 47 9.................2...........  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice fiecărui tip de legat prezentat în această unitate de învăţare.......................1........ LEGATUL ..............legatul nudei proprietăţi a tuturor bunurilor succesorale.........cu titlu universal........1........1....OBIECTIVE.................... 49 9...................... „toate bunurile sunt mobile sau imobile”..... ............................5... DREPT SUCCESORAL 47 ....................................................3............................2................ 9..................6..................................................................... ... fie indirectă (gratificatul identificat fie doar implicit. 46 9... căci........legatul tuturor bunurilor mobile şi imobile............CLASIFICAREA LEGATELOR ............................................................. Dispoziţiile testamentare referitoare la patrimoniul succesoral se realizează prin intermediul legatelor..2.............– Unitatea de învăţare 9 – REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE 9.............2............... Desemnarea legatarului poate fi fie directă ............................ ... Prin urmare este nul atât legatul făcut de testator cu împuternicirea unei alte persoane de a alege pe legatar.................. ceea ce înseamnă că vocaţia pe care o conferă este la toate bunurile defunctului..... fie indirect............ fie direct.......Lucrare de verificare..Clasificarea legatelor.............. cât şi legatul secret............. 45 9......................ASPECTE GENERALE . fie prin indicarea mijlocului care duce la identificare sa)................... moştenirea neputând cuprinde alte bunuri...2.............................. 45 9...2..  familiarizarea cursanţilor cu instituţia exheredării şi cu cea a execuţiunii testamentare....Exheredarea................................................universale. În practica judiciară şi în doctrină..

precum şi cazul neîndeplinirii de către legatar a obligaţiei de recunoştinţă faţă de testator prin săvârşirea unor fapte de ingratitudine la adresa acestuia.revocarea tacită are loc în cazul redactării unui nou testament care conţine dispoziţii incompatibile cu cel dintâi. fie redactarea unui nou testament care conţine dispoziţii incompatibile cu actul sau testamentul revocatoriu). . în cazul înstrăinării obiectului legatului de către testator înaintea deschiderii moştenirii. a treia parte sau toate imobilele sau toate mobilele. ca şi legatele referitoare la ansambluri de bunuri desemnate global.3. . Sunt cu titlu universal următoarele categorii de legate: .legatul cotităţii disponibile a moştenirii. . . Legatul cu titlu universal: Legatul cu titlu universal poate avea de obiect o fracţiune a moştenirii. Legatul particular: Legatul particular sau cu titlu particular (singular) este acel legat care nu este nici universal.legatul tuturor bunurilor imobile. iar uzufructul unei alte persoane. 9. precum jumătate. Testatorul nu poate renunţa la acest drept nici direct. ci şi cele referitoare la imobilele sau mobilele situate într-un anumit loc. cât şi legatul uzufructului unei cote-părţi din moştenire sunt legate cu titlu universal. Revocarea voluntară: Testamentul este revocabil prin definiţie. legatele al căror obiect este determinat prin natura economică a bunurilor. Revocarea judecătorească: În cazul legatelor cu sarcini. revocarea judecătorească a legatelor poate surveni fie pentru neîndeplinirea sarcinilor ş fie pentru ingratitudine. întrucât dă dreptul legatarului să culeagă întreaga moştenire lăsată de defunct dacă nu există rezervatari sau dacă aceştia renunţă la moştenire ori şi-au primit de la defunct în timpul vieţii acestuia donaţii nescutite de raport care acoperă rezerva succesorală. Retractarea poate fi expresă (act autentic distinct sau printr-un testament posterior) sau tacită (fie distrugerea voluntară de către testator a actului de revocare expresă. .revocarea legatelor este expresă atunci când rezultă dintr-o declaraţie formală ulterioară a testatorului în acest sens. . însă ea presupune un legat valabil format şi se datorează: DREPT SUCCESORAL 48 . Revocarea poate fi făcută oricând de testator până la momentul decesului.legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor mobile. nici cu titlu universal.legatul tuturor bunurilor mobile. Atât legatul uzufructului întregii moşteniri. .legatul unei fracţiuni din moştenire. sau o fracţiune din mobile sau imobile. Codul civil prevede revocarea judecătorească a legatelor pentru cauze legale. Prin urmare la cererea moştenitorilor interesaţi. a căror îndeplinire nu se poate verifica decât după data decesului testatorului. Articolul 805 Cod civil prevede posibilitatea ca prin testament nuda proprietate să fie lăsată unei persoane.legatul unei fracţiuni din totalitatea bunurilor imobile.2. Caducitatea legatelor: Caducitatea atrage ineficacitatea legatelor. chiar dacă este vorba de universalităţi de fapt. Legatele particulare sunt nu numai legatele care se referă la unul sau mai multe bunuri determinate.legatul stipulat cu privire la surplusul (prisosul) sau a restul bunurilor rămase după plata legatelor particulare sau cu titlu universal.. în cazul distrugerii voluntare a testamentului de către testator. Revocarea unui testament sau a unei simple dispoziţii testamentare poate fi la rândul ei revocată sau retractată.INEFICACITATEA LEGATELOR . nici indirect.

................................................. DREPT SUCCESORAL 49 ................. exheredarea este un drept discreţionar al testatorului... ..................incapacitatea legatarului survenită înaintea deschiderii moştenirii Consecinţele ineficacităţii legatelor: Revocarea sau caducitatea legatelor.......... cu titlu de sancţiune pentru cazul în care ar refuza executarea unei anume dispoziţii testamentare....................... Efectele exheredării: .............. acceptarea unui legat nu poate fi fracţionată.. ............................................. ............................. Dreptul colegatarilor de a beneficia de ineficacitatea legatului unuia sau altuia dintre ei poartă denumirea de drept de acrescământ.... iar pe de altă parte..................................................... legatul conjunctiv conferă vocaţie la întregul bun...... ................ ....... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.............refuzul legatarului de a primi legatul.................. Legatele conjunctive şi dreptul de acrescământ: Obiectul unui legat particular poate fi lăsat la doi sau mai mulţi legatari cu vocaţia fiecăruia la întreg...... exheredarea poate fi totală sau parţială.... EXHEREDAREA. .... 1................................................. ..................................... cărora legatul sau legatele le-ar fi restrâns drepturile dacă ar fi fost valabile.. Atribuirea bunurilor celor obligaţi la plata legatelor: Ineficacitatea legatelor va profita celor obligaţi la plata acestora.............................................. cu titlu universal sau chiar particulari............. .......................... moştenitorilor legali. exheredarea poate fi fermă sau cu titlu de clauză penală (sancţiune a neexecutării testamentului conform voinţei defunctului)..................REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE .........fie dispariţiei unui element esenţial al legatului..... adică.............................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 46.3...................... Enumeraţi categoriile de legate cu titlu universal......................... Felurile exheredării: . ........................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 45........................................ ....... situaţie în care ineficacitatea unuia sau altuia din aceste legate va profita colegatarului sau colegatarilor ale căror legate au rămas eficace (legat conjunctiv)........exheredarea fermă produce efecte de la data deschiderii moştenirii.............. ca şi nulitatea acestora.........pieirea lucrului legat în timpul vieţii testatorului...după cum loveşte pe moştenitori fără a se lua în considerare comportamentul acestora ulterior deschiderii moştenirii sau..... dimpotrivă........................ ........... întrucât.............................. 2......din punctul de vedere al întinderii sale..... legatarilor universali....fie decesului legatarului înaintea deschiderii succesiunii..... ..................... Codul civil menţionează următoarele cazuri de caducitate: .... exheredarea având efecte cel mult în limitele cotităţii disponibile... Enumeraţi categoriile de legatele considerate universale.........în cazul moştenitorilor rezervatari ei moştenesc (ca moştenitori legali) rezerva................... 9................. Dreptul de acrescământ este obligatoriu.....................predecesul legatarului......... atrag lipsirea de efecte a legatelor............ pe de o parte..... după caz.................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............................................... TEST DE AUTOEVALUARE .............. În limitele dispoziţiilor legale imperative (rezervei).....fie neacceptării unui legat de către beneficiarul acestuia... ......

.............. iar dacă executorul decedează după deschiderea moştenirii. fiecare dintre aceştia are puteri depline şi poate îndeplini ca şi când ar fi singur orice act specific execuţiunii testamentare.mandatul obişnuit poate fi revocat oricând de mandant....... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului. Sezina a executorului testamentar şi sezina moştenitorilor nu se exclud.......mandatul obişnuit încetează în principiu prin moartea mandantului.... .........4..................................................execuţiunea testamentară este intuitu personae (dacă este refuzată de cel desemnat sau acesta decedează înaintea deschiderii moştenirii....................... ... rezumându-se doar la supravegherea şi controlul executării dispoziţiilor testamentare de către cei ţinuţi la aceasta) sau cu sezină (nu poate primi decât sezina bunurilor mobile iar sezina poate fi conferită executorului pentru o durată de timp care nu poate depăşi un an).................... în timp ce execuţiunea testamentară este irevocabilă după data deschiderii moştenirii.............. . cum ar fi distrugerea unor documente ale defunctului...... executorul având dreptul doar la rambursarea cheltuielilor făcute pentru îndeplinirea misiunii sale.... EXECUŢIUNEA TESTAMENTARĂ .. .........execuţiunea testamentară este în principiu gratuită................. cea a executorului testamentar restrângând puterea moştenitorilor..... însă înaintea îndeplinirii misiunii.REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE TEST DE AUTOEVALUARE .execuţiunea testamentarăpune în sarcina executorului obligaţia de a da socoteală de gestiunea sa............ Executorul testamentar exercită anumite puteri....... 50 DREPT SUCCESORAL .... ... 1................................................. survine caducitatea.......mandatul obişnuit se referă în principiu la încheierea de acte juridice... Puterile conferite executorului testamentar diferă după cum execuţiunea testamentară este fără sezină (fără dreptul de a prelua bunurile succesorale ................. ...... Enumeraţi felurile exheredării..... Deosebiri faţă de mandantul de drept comun: . 9........ Prin urmare testatorul poate însă desemna în acest scop una sau mai multe persoane în care are încredere. prin excepţie.....executorul testamentar este desemnat printr-un act unilateral.... ci coexistă... . însă. în timp ce execuţiunea testamentară poate include sau să aibă exclusiv ca obiect îndeplinirea unor acte materiale........... însă nu pentru sine ci pentru altul (executorul testamentar este mandatarul defunctului)................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 47......rolul executorului testamentar fără sezină este redus........................ fie dispunând să lucreze împreună............. asigurând aducerea la îndeplinire a ultimelor dorinţe ale acestuia manifestate cu respectarea formelor şi condiţiilor de fond testamentare...................................... fie de persoane străine de moştenire......... sarcină ce revine succesiunii. în timp ce execuţiunea testamentară începe să producă efecte la data decesului testatorului..... fie atribuind fiecăruia o gestiune anume.. ......... Caracterele juridice ale execuţiunii testamentare: .......... Executorul testamentar este persoana desemnată prin testament pentru a-l reprezenta post-mortem pe testator........... puterile acestuia nu trec la moştenitorii săi)..... afară de cazul în care testatorul a prevăzut altfel.. Dacă există pluralitate de executori. fie că este vorba de unul sau altul dintre succesorii săi legali sau testamentari............... fiind un act juridic mortis causa........ executorul poate fi gratificat pentru serviciile făcute cu un legat remuneratoriu de valoare modică..................

.. Editura Humanitas...........identificarea elementelor de conţinut solicitate.............. Mihail. Bocşan. Stănciulescu............. Ioan... Bucureşti.......... ............................. ........ 1997......... ....... 9......... Enumeraţi deosebirile execuţiunii testamentare faţă de mandatul de drept comun........................ Drept civil. Dan........ Editura Rosetti. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.......... Tratat de drept succesoral...... 9............................. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate. Editura All Beck.. Bucureşti......... Enumeraţi caracterele juridice ale execuţiunii testamentare..... Poenaru. Procedura succesorală notarială............ 1914.................... Cristinel-Ioan............ Bucureşti......REGIMUL JURIDIC AL PRINCIPALELOR DISPOZIŢII TESTAMENTARE TEST DE AUTOEVALUARE ... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 48..Beck.......... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 48............................claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure...... & & & & & & & & & & BIBLIOGRAFIE ..................... 1996........................... 2006................ ................................ Bucureşti........... 2002............. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului....... Rusu.......................... ....................... Succesiuni........ Drept civil. ***Proiectul Noului Cod Civil............................ Chirică......... Bucureşti.. Dimimitrie.... ....... Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român.......6.. Eliescu... 2006...... Partea specială: contracte şi succesiuni........................ Practică testamentară – jurisprudenţă română 1865-2001. Bucureşti. Editura C............. Editura Universul Juridic.. Prezentaţi cauzele de ineficacitate a legatelor........ Editura Hamangiu................ 1............ ...... Bucureşti............. Editura Lumina Lex.............................................. Atelierele Grafice Socec & Co.. Francisc. Alexandresco.... Cantacuzino. 2003. Curs de succesiuni....... Instrucţiuni privind testul de evaluare: ........... tomul IV............ 2006.................... Emil................. Editura C........... 1998...... 2........ Adrian..... Succesiuni... DREPT SUCCESORAL 51 ....H...... Elementele dreptului civil...............................se foloseşte în primul rând cursul. ........................... Liviu..utilizarea bibliografiei precizate........ H................................... Editura All Educational.............................. 2002. Murzea........ Mircea Dan.............. Bucureşti..................... Bucureşti........ LUCRARE DE VERIFICARE............... Matei B.....5....... Beck.. Adam. Deak.............. Drept Civil....... Bucureşti....... Criteriile de evaluare sunt: .. partea II (testamentele)....

.............................................6........ 56 10..................4..4..Interzicerea pactelor asupra unei moşteniri nedeschise şi a substituţiilor fideicomisare ........................................... DREPT SUCCESORAL 53 ..... 51 10................ 53 10............. ASPECTE GENERALE .....4... 54 10...................................Calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile ..................... 57 10.........Bibliografie...................................5................................................................ 10...........Rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă ...Raportul donaţiilor......Aspecte generale..............considerentul de ordin moral că pactul ar naşte dorinţa morţii celui care lasă moştenirea....considerentul că ar încălca regulile moştenirii legale şi mai ales principiul egalităţii succesorale.......... Persoana fizică are puterea de a dispune de bunurile sale mortis causa.........................3....Reducţiunea liberalităţilor excesive .4........1........................ 10...................................4....Obiective.......................4..............1.................... chiar de s-ar da consimţământul celui a cărui moştenire este în chestiune”................2.. 55 10.....................6................... 55 10............... .........................Raportul datoriilor................... 51 10.............................4....... 54 10...... însă această putere însă nu este discreţionară................... nici (nu) se pot face învoiri asupra unei astfel de succesiuni...................................4.......7....Rezerva succesorală......... 51 10.. Prin urmare succesiunile nedeschise nu pot forma obiectul unei vânzări şi nici al vreunei alt act juridic................................... 53 10.........................  familiarizarea cursanţilor cu calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile..................................3..5.............................. INTERZICEREA PACTELOR ASUPRA UNEI MOŞTENIRI NEDESCHISE ŞI A SUBSTITUŢIILOR FIDEICOMISARE ....................OBIECTIVE.........Moştenitorii rezervatari.................................... Alineatul 2 al articolul 965 Cod civil prevede că „nu se poate face renunţarea la o moştenire ce nu este deschisă................ Pactele asupra unei moşteniri nedeschise...................– Unitatea de învăţare 10 – LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII 10......... 56 10.....................Lucrare de verificare............................2................ având anumite limite.....2....................Imputarea liberalităţilor şi cumulul rezervei cu cotitatea disponibilă .....................  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice pactelor asupra unei moşteniri nedeschise şi a elementelor specifice substituţiilor fideicomisare.1.............................. 53 10..................4..  introducerea cursanţilor în studiul limitelor de dispoziţie asupra moştenirii............ Justificarea prohibiţiei pactelor asupra succesiunilor: .....................3...

Pactul poate avea ca obiect fie întreaga universalitate succesorală. un drept patrimonial. chemat în primul rând să culeagă liberalitatea. . cu efecte de la data deschiderii moştenirii.legatul de residuo (al rămăşiţei sau a ceea ce va rămâne .fiducia (actul juridic prin care o persoană. fiduciarul. Substituţia fideicomisară. în timp ce legatarul sub condiţie suspensivă este pentru totdeauna în situaţia unui străin de moştenire. chemat să culeagă liberalitatea doar dacă gratificatul principal nu vrea (fiind renunţător) sau nu poate (fiind predecedat) primi acea liberalitate. fie fiduciantului..reportarea transmiterii legatului către substituit la momentul şi ca urmare a decesului instituitului. fie o cotă-parte din aceasta. . Situaţii asemănătoare substituţiei fideicomisare: . . printre care figurează în general aceea de a transfera acest drept.substituţia fideicomisară testamentară este o manifestare de voinţă care se referă la o dublă dispoziţie cu privire la acelaşi obiect. Interdicţia se referă la pactele încheiate cu privire la elementele unei succesiuni nedeschise (patrimoniul unei persoane care este încă în viaţă). prin care ascendenţii pot împărţi încă din timpul vieţii cu titlu de drepturi succesorale între descendenţii lor bunurile pe care le deţin la momentul actului. la termenul fixat.clauzele societare în societăţile civile sau de persoane prin care e stipulează continuarea societăţii cu asociaţii rămaşi în viaţă sau cu moştenitorii acestora (se reglementează în avans soarta drepturilor în societate ale asociatului predecedat). Substituţia vulgară este valabilă potrivit articolului 804 Cod civil. atât pentru trecut.necesitatea de a proteja moştenitorii contra abuzului de influenţă sau leziunii. fiduciant. .donaţia-partaj. .obligarea primului gratificat (instituitului) la conservarea şi transmiterea obiectul legatului celui de al doilea gratificat (substituitului). iar pentru celălalt suspensivă . însă cu obligaţii care îi limitează exerciţiul. Substituţia fideicomisară constă în orice dispoziţie prin care autorul unei liberalităţi însărcinează persoana gratificată de a conserva întreaga sa viaţă bunurile donate sau legate pentru a le transmite la moartea sa unei alte persoane desemnate de dispunător. însă pentru un legatar acea condiţie este rezolutorie.nu există pentru primul legatar obligaţia de a conserva obiectul legatului primit de la testator. Sancţiunea prohibiţiei substituţiilor fideicomisare: DREPT SUCCESORAL 54 .libertatea de a testa nu poate fi alienată prin acte între vii. dobândeşte de la o altă persoană. Excepţii: . implicând indisponibilizarea obiectului legatului în patrimoniul instituitului pe tot parcursul vieţii acestuia. fie unui terţ beneficiar). numit reziduu. dintre care unul principal. . ci doar una singură: atunci când condiţia nu se îndeplineşte. . Condiţiile substituţiei fideicomisare: . legatarul sub condiţie rezolutorie îşi vede dreptul consolidat definitiv. acesta având libertatea de a dispune de bunurile primite). .existenţa a două liberalităţi succesive.legatul prin care un testator lasă bunuri unui prim legatar în ideea ca la decesul acestuia ceea ce va rămâne din aceste bunuri.legatul alternativ sau dublu condiţional (constă în instituirea de către testator a două persoane ca legatari sub una şi aceeaşi condiţie.substituţia fideicomisară nu trebuie confundată cu substituţia vulgară care constă într-o singură liberalitate făcută în favoarea a doi gratificaţi. să fie cules de un terţ beneficiar ales de testator . iar celălalt subsidiar. cât şi pentru viitor).nu există două transmisiuni succesive.

..............................4............ Rezerva şi cotitatea disponibilă se exprimă ambele prin fracţiuni din unitatea care este patrimoniul defunctului........................ Rezervatarii gratificaţi pot cumula rezerva şi cotitatea disponibilă............1/4 din moştenire......... ....................... Enumeraţi condiţiile substituţiei fideicomisare............... . 1.. iar partea de care nu poate dispune şi care revine în temeiul legii rudelor sale cele mai apropiate şi soţului supravieţuitor se numeşte rezervă.............. ...................... ................. dacă lasă doi copii.....are un caracter de ordine publică....................... .................................... ........................................ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 52... 10............. având la rândul său copii.. ............................................................LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII Substituţia fideicomisară este nulă absolut atât în privinţa instituitului...... În cazul în care de cuius lasă în viaţă rude apropiate (descendeţi sau părinţi) ori soţ supravieţuitor................. întrucât sunt întrunite condiţiile reprezentării succesorale... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului........ dacă lasă un copil... 10.................................................... Printre dispoziţiile legale care limitează dreptul de a dispune de propriile bunuri se numără şi cele referitoare la rezervă... 10...........4..................................... însă şi contra celor făcute în favoarea unuia sau altuia dintre aceştia peste limitele cotităţii disponibile.............. Rezerva succesorală se caracterizează prin faptul că: ........................ Dacă unul dintre copiii defunctului este predecedat.................. ascendenţii privilegiaţi şi soţul supravieţuitor ai defunctului......................este datorată în natură............................... dacă lasă trei sau mai mulţi copii.....1/3 din moştenire.este colectivă.. Rezerva protejează pe rezervatari nu numai contra liberalităţilor făcute terţilor străini de moştenire...........4.............. Enumeraţi situaţiile asemănătoare substituţiei fideicomisare...........2........... Ascendenţii privilegiaţi. DREPT SUCCESORAL 55 ..................... Descendenţii...... ...................................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului......... Sancţiunea afectează întreaga operaţiune......... nu poate dispune prin acte juridice cu titlu gratuit între vii (donaţii) sau mortis causa (legate) decât în limitele unei anumite cote-părţi din patrimoniul său Partea din patrimoniul succesoral de care de cuius poate dispune neîngrădit se numeşte cotitate disponibilă...................... Moştenitorii rezervatari sunt doar descendenţii.........1............. TEST DE AUTOEVALUARE ................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 52................ .. calculul se va face în funcţie de numărul tulpinilor............................................................reprezintă o parte a succesiunii.... nu doar cea de a doua liberalitate (cea făcută în favoarea substituitului)......... Când la moştenire vin copii ai defunctului. ........................... iar la moştenire vin şi unul sau mai mulţi copii ai defunctului care iau supravieţuit............ 2.......... cotitatea disponibilă a moştenirii nu poate depăşi: ......MOŞTENITORII REZERVATARI .1/2 din moştenire................................ 2/3 din moştenire pentru doi copii şi 3/4 din moştenire pentru trei sau mai mulţi copii.. cât şi în privinţa substituitului...REZERVA SUCCESORALĂ ŞI COTITATEA DISPONIBILĂ... .................. REZERVA SUCCESORALĂ.............. în viaţă la deschiderea moştenirii...... Prin urmare rezerva va fi de: 1/2 din moştenire pentru un copil...

pe cale convenţională. limita aceste cotităţi speciale fiind partea copilului care a luat cel mai puţin din moştenire. Dacă soţul supravieţuitor vine la moştenire în concurs cu copii ai defunctului dintr-o căsătorie anterioară. Prin urmare masa de calcul pentru determinarea rezervei şi a cotităţii disponibile a moştenirii este patrimoniul pe care de cuius l-ar fi lăsat dacă nu ar fi făcut donaţii. Se prezumă că înstrăinările făcute în favoarea unui succesibil în linie dreaptă de de cuius în timpul vieţii sub forma unor acte cu titlu oneros cu păstrarea dreptului de uzufruct sau contra unei rente viagere sunt donaţii care trebuie reunite valoric pentru calcul la activul net al succesiunii. Când defunctul lasă un soţ supravieţuitor.3. 10. . ci trebuie cerută de către rezervatarii în interesul cărora a fost reglementată rezerva. acesta nu poate beneficia de liberalităţile făcute de soţul decedat decât în limita unei cotităţi disponibile speciale.reunirea fictivă (pentru calcul) la activul net a valorii donaţiilor făcute de defunct în timpul vieţii. .3/8 din moştenire în concurs cu ascendenţii ordinari sau cu colateralii ordinari (jumătate din cota legală de 3/4). Prin urmare rezerva soţului supravieţuitor va fi de: . liberalităţile făcute de soţul predecedat nu pot depăşi jumătate din cotele de moştenire legală prevăzute în favoarea soţului supravieţuitor. ci şi împotriva donaţiilor făcute de acesta în timpul vieţii. 10. dacă aceştia vin împreună la moştenire (jumătate din cota legală de 1/3). iar pentru diferenţă. căci rezerva protejează pe cei în drept nu numai contra legatelor făcute de defunct. iar nu şi cele deferite cu titlu particular (legatele particulare). Întregul la care se raportează rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă a moştenirii nu se confundă cu bunurile pe care le lasă de cuius la data deschiderii moştenirii.pe cale de excepţie. fie cu colateralii privilegiaţi (jumătate din cota legală de 1/2). . Masa succesorală cuprinde doar bunurile defunctului care se deferă prin moştenire. .1/6 din moştenire în concurs cu ascendenţii şi colateralii privilegiaţi. .stabilirea activului brut prin determinarea bunurilor lăsate de defunct la data decesului şi a valorii acestora.4. dacă există. însă fără a putea depăşi valoric a patra parte din moştenire. iar nu şi donaţiile făcute de acesta în timpul vieţii. decât dacă sunt supuse reducţiunii în favoarea rezervatarilor. Reducţiunea poate fi realizată: .LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII Cotitatea disponibilă a moştenirii nu poate trece peste 1/2 din moştenire dacă cel decedat lasă în viaţă ambii părinţi sau peste 3/4 din moştenire dacă lasă în viaţă un singur părinte. Reducţiunea nu operează de drept. .1/4 din moştenire în concurs fie cu ascendenţii privilegiaţi. imputarea lor făcându-se în primul rând pe cotitatea disponibilă a moştenirii.4.CALCULUL REZERVEI SUCCESORALE ŞI AL COTITĂŢII DISPONIBILE . adică un patrimoniu reconstituit fictiv prin calcul pe hârtie. Soţul supravieţuitor.stabilirea activului net prin scăderea pasivului succesoral din activul brut.1/2 din moştenire când există donaţii care se impută asupra cotităţii disponibile a moştenirii şi liberalităţi testamentare (jumătate din întreaga moştenire. Masa partajabilă cuprinde bunurile succesorale care se deferă universal sau cu titlu universal. Operaţiuni pentru determinarea masei de calcul: . . 56 DREPT SUCCESORAL . asupra părţii de rezervă cuvenite celui gratificat.4.REDUCŢIUNEA LIBERALITĂŢILOR EXCESIVE.1/8 din moştenire în concurs cu descendenţii (jumătate din cota legală de 1/4). Prin urmare rezerva va fi de 1/2 sau 1/4 din moştenire. care ar fi revenit soţului supravieţuitor în lipsă de moştenitori legali).

cel gratificat va fi obligat să raporteze la masa succesorală donaţia primită. dacă donatorul nu a dispus altfel. . . Pornind de la principiul potrivit căruia rezerva trebuie asigurată moştenitorilor în natură.dacă donatarul a înstrăinat înaintea deschiderii moştenirii bunul care a format obiectul donaţiei reductibile. Ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive: .dacă donaţia excesivă a fost făcută unui descendent sau soţului supravieţuitor cu scutire de raport. în natură sau prin echivalent. întemeindu-se pe voinţa prezumată a testatorului.LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII . reducţiunea se va face prin restituirea unei cantităţi similare de bunuri.pe cale de acţiune. după valoarea pe care bunul pierit ar fi avut-o la data deschiderii moştenirii. prin compensarea valorică a obiectului liberalităţii reduse. .dacă bunul donat a pierit din culpa donatarului. Persoanele ţinute la raport: DREPT SUCCESORAL 57 .legatele se reduc toate deodată şi în mod proporţional (regula reducţiunii proporţionale a legatelor este supletivă. iar moştenirea conţine bunuri de aceeaşi natură. Reducţiunea prin echivalent se face în următoarele cazuri: .4. .donaţiile exceptate de la raport prin voinţa donatarului. rezerva reconstituindu-se prin plata unei sume de bani. care renunţând la moştenire este considerat străin de aceasta. Raportul donaţiilor nu trebuie confundat cu reunirea fictivă (pentru calcul) la activul net al moştenirii a valorii donaţiilor făcute de defunct în timpul vieţii. iar obiectul donaţiei este un imobil şi partea supusă reducţiunii este mai mică de jumătate din valoarea acestui bun. .5. donaţia primită pentru ca astfel reconstituită masa succesorală să fie împărţită conform cotelor de moştenire legală între moştenitorii obligaţi la raport. .dacă donatarul este un succesibil obligat la raport. raportul privind doar anumite donaţii.legatele se reduc înaintea donaţiilor. fiind supuse reducţiunii dacă trec peste limitele acesteia. regula este aceea a reducţiunii în natură. . se vor imputa asupra cotităţii disponibile. iar unul sau mai mulţi dintre aceşti moştenitori au fost gratificaţi de defunct cu donaţii.donaţiile exceptate de la raport prin voinţa dispunătorului produc efecte în limitele cotităţii disponibile. în timp ce reunirea fictivă toate donaţiile făcute de defunct.donaţiile se reduc în ordinea inversă a datei lor (dacă mai multe donaţii au fost făcute la aceeaşi dată. adică prin reintegrarea obiectului legatelor sau donaţiilor în rezerva succesorală şi doar excepţia cea a reducţiunii prin echivalent.RAPORUL DONAŢIILOR . poate fi înlăturată printr-o dispoziţie prin care se prevede o anumită ordine de reducţiune). acesta este obligat să suporte reducţiunea prin echivalent bănesc. Raportul este instituţia în virtutea căreia un moştenitor este obligat să readucă la masa succesorală.dacă obiectul donaţiei l-a constituit o cantitate de bunuri fungibile. . .raportul liberalităţilor este o operaţiune ulterioară celei de reunire fictivă (pentru calcul) a donaţiilor.reunirea fictivă este o operaţiune de stabilire a masei de calcul (elementul de referinţă pentru stabilirea rezervei şi a cotităţii disponibile). pentru rest fiind supuse reducţiunii. ele se vor reduce în mod proporţional). care are menirea de a stabili componenţa părţii din masa de împărţit care se deferă potrivit regulilor moştenirii ab intestat între descendenţii celui decedat şi soţul supravieţuitor al acestuia. 10. . Dacă la moştenire vin doi sau mai mulţi descendenţi ai defunctului ori soţul supravieţuitor împreună cu unul sau mai mulţi descendenţi.

iar acesta devenind creditor şi debitor al aceleiaşi creanţe.IMPUTAREA LIBERALITĂŢILOR ŞI CUMULUL REZERVEI CU COTITATEA DISPONIBILĂ.4. iar donaţia neraportabilă. Gratificatul nu este moştenitor rezervatar: . Gratificatul este moştenitor rezervatar iar liberalitatea este raportabilă: . inversă celei a reducţiunii acestora. întotdeauna din cotitatea disponibilă a moştenirii pentru a se determina dacă se înscriu în limitele acesteia. 10. masa de calcul se împarte în rezerva succesorală şi în cotitatea disponibilă a moştenirii. Dacă imputarea se face asupra cotităţii disponibile. aceasta imputându-se asupra cotităţii disponibile a moştenirii. chiar dacă a renunţat la moştenirea acestuia. ca şi cum donatarul ar fi un terţ gratificat străin de moştenire. .4.dacă sunt întrunite condiţiile reprezentării. cum se întâmplă la raportul donaţiilor. Raportul datoriilor este un mijloc de stingere a obligaţiei de plată pe care coindivivizarul debitor o are faţă de moştenire. 58 DREPT SUCCESORAL . având legătură cu indiviziunea succesorală şi care sunt certe şi lichide.la raportul datoriilor pot fi ţinuţi nu numai descendenţii defunctului şi soţul supravieţuitor. cotitatea disponibilă rămâne deschisă altor liberalităţi. imputarea (calculul) liberalităţilor se va face într-o anumită ordine. datoria se stinge prin confuziune. Dacă există moştenitori rezervatari acceptanţi. devenind străini de aceasta.raportul nu este datorat decât de moştenitorii legali acceptanţi. se atribuie direct în lotul coindivizaruluidebitor creanţa.fiind un avans în contul moştenirii. Dacă imputarea se face asupra rezervei. aceasta se restrânge prin liberalităţile succesive până la epuizarea ei.liberalităţile se impută asupra cotităţii disponibile a moştenirii dacă au o valoare mai mică sau cel mult egală aceleia a părţii disponibile. la partaj). Modalităţile executării raportul donaţiilor: . . . Este necesară determinarea sectorului (rezervei sau cotităţii disponibile) asupra căreia trebuie imputate (calculate) liberalităţile făcute de defunct.imputarea acestor liberalităţi asupra disponibilului se va face în ordinea inversă a reducţiunii lor. Datoriile supuse raportului: .moştenitorul rezervatar beneficiar al unei donaţii nescutite de raport poate renunţa la calitatea de moştenitor legal (şi rezervatar).6.în natură (presupune reunirea la masa partajabilă chiar a bunului care a fost donat. păstrând donaţia.LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII - obligaţia de raport revine descendenţilor şi soţul supravieţuitor atunci când cumulează calitatea de moştenitor legal cu aceea de beneficiar al unei donaţii nescutite de raport. Persoanele ţinute la raportul datoriilor: . TEST DE AUTOEVALUARE .orice datorii care sunt în fiinţă la data deschiderii moştenirii. precum şi legatarii universali sau cu titlu universal. acesta putând fi atribuit la partaj oricărui coindivizar). ci toţi moştenitorii legali ai defunctului. reprezentantul trebuie să raporteze donaţiile primite de reprezentat. . fără intenţia de avantajare a donatarului în detrimentul celorlalţi rezervatari.7. În loc ca debitorul să facă plata către moştenire. 10. iar apoi să i se atribuie cota-parte de bunuri cuvenită. fără a mai fi obligat la raport. . iar nu asupra cotităţii disponibile a moştenirii.în cazul donaţiilor şi legatelor făcute în favoarea terţilor străini de moştenire sau a moştenitorilor nerezervatari. principiul este că donaţiile raportabile se impută asupra rezervei celui gratificat.RAPORTUL DATORIILOR.prin echivalent valoric sau luare mai puţin (presupune păstrarea de către cel gratificat în natură a bunului donat. nu şi de către cei care renunţă la moştenire. Gratificatul este moştenitor rezervatar iar liberalitatea nu este raportabilă: .

................... Liviu.......... ................. Editura C.. Drept civil........ Dreptul de moştenire.... & Murzea...... & Eliescu......... & Ghigeanu............. Succesiuni..... 2002........ & Răspunsul poate fi consultat la pagina 55.. Bucureşti............. Bucureşti..... LUCRARE DE VERIFICARE...............claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure.................... 2004........................ Editura Universul Juridic...................................Beck......... Gheorghe... Rezerva succesorală.... Editura Hamangiu............................. Bucureşti....6.... Enumeraţi câtimile rezervei soţului supravieţuitor în concurs cu fiecare dintre clasele de moştenitori legali. & Stănciulescu....................... & Popescu.................................... Editura Universul Juridic................... 2006......se foloseşte în primul rând cursul................................... Enumeraţi ordinea reducţiunii liberalităţilor excesive....................... Procedura succesorală notarială.utilizarea bibliografiei precizate...... 10..........................................LIMITELE DREPTULUI DE DISPOZIŢIE ASUPRA MOŞTENIRII 1............................ BIBLIOGRAFIE .... Bucureşti........... Francisc.......... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............... Editura Didactică şi Pedagogică.... Partea specială: contracte şi succesiuni................... Editura Humanitas........... .................... Drept Civil....... Mihail.................... & Deak................ Emil.............. ........ Bucureşti...................................... DREPT SUCCESORAL 59 ... ................ Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului. ........... Editura Lumina Lex................. Dan........... 1996........... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 53.........5............................ 2................. 2006.... 10.............. Instrucţiuni privind testul de evaluare: ..................H........... Poenaru.............. Tratat de drept succesoral....... însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate........ Cristinel-Ioan.identificarea elementelor de conţinut solicitate.... . ........ Dreptul de moştenire..... Prezentaţi calculul rezervei succesorale şi al cotităţii disponibile......................................... 1998....................... Teorie şi practică......... 1997........................... Limitele dreptului de a dispune prin acte juridice de bunurile moştenirii......... Curs de succesiuni. ................ & Chirică.... Bucureşti. Criteriile de evaluare sunt: .......... Bucureşti. Romeo........

........................... afară de cazul acceptării forţate a moştenirii care este pură şi simplă..........................în caz de leziune..............................– Unitatea de învăţare 11 – DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ 11.......... ....... Opţiunea succesorală este ineficace: .................................. 59 11.........4...... ..............pentru minorii sub 14 ani şi pentru interzişi dreptul de opţiune succesorală se exercită de părinţi sau tutori................minorii între 14-18 ani îşi exercită singuri acest drept................. DREPT SUCCESORAL 61 .............................. 1................ ..................................................................când consimţământul pe care îl conţine este viciat.......2...5...............atribuirea forţată a calităţii de acceptant pur şi simplu........................... .....opţiunea succesorală este retroactivă...................................... cu încuviinţarea părinţilor sau tutorilor...................................... Caracterele juridice ale dreptului de opţiune succesorală: ............................................. .................... ... 61 11. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 59...Exercitarea dreptului de opţiune succesorală ..când este făcută înaintea deschiderii moştenirii................. ori dacă vocaţia lor este universală.........opţiunea succesorală este irevocabilă.............. indiferent dacă titlul lor de moştenire este legea sau testamentul......... 60 11........................ ............ 11........... .. ...3.........Lucrare de verificare............. 59 11........ 61 11.......Obiective..................2................. TEST DE AUTOEVALUARE ..... .  familiarizarea cursanţilor cu exercitarea dreptului de opţiune succesorală.minorii şi interzişii sunt protejaţi şi prin faptul că în cazul lor acceptarea moştenirii nu poate fi făcută decât sub beneficiu de inventar................................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului...........1......  introducerea cursanţilor în studiul dreptului de opţiune succesorală.......................... .......opţiunea succesorală este pură şi simplă......... ................................................Bibliografie... Dreptul de opţiune aparţine tuturor succesibililor............................OBIECTIVE............................................................................creditorii succesiunii nu pot opta pe cale oblică în locul şi în numele succesibililor...........opţiunea succesorală este liberă..................................................1..... pentru aceasta cerându-li-se însă capacitate delictuală.... ASPECTE GENERALE ... Enumeraţi caracterele juridice ale dreptului de opţiune succesorală....... cu titlu universal sau particulară......pierderea drepturilor sale asupra bunurilor ascunse sau dosite.......... Ascunderea sau dosirea unor bunuri succesorale de către unii succesibili este sancţionată prin: .............Aspecte generale.......... ......................................... . ....creditorii succesibililor nu pot opta pe cale oblică în locul şi în numele succesibililor.........opţiunea succesorală este indivizibilă...

.......acceptarea sub beneficiu de inventar nu poate fi decât expresă..................... ........ ..................... ............acceptantul beneficiar nu poate înstrăina imobilele succesorale decât cu autorizarea justiţiei şi numai prin licitaţie publică........................... asigurându-se astfel garanţia unui preţ loial stabilit........actele de dispoziţie juridică asupra bunurilor succesorale...... 11........2.................... DREPT SUCCESORAL 62 .......actele care au ca finalitate atribuirea în tot sau în parte a succesiunii.permite succesibilului care o adoptă să dobândească moştenirea punându-se la adăpost de pericolul obligării sale la plata pasivului succesoral cu bunurile sale personale........ .. au la dispoziţie un termen de 40 de zile...dreptul de a accepta moştenirea se prescrie printr-un termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii........ ........... ............ Termenul de opţiune succesorală: ........... EXERCITAREA DREPTULUI DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ ....... consolidând astfel transmisiunea succesorală care a operat la acest moment prin simplul fapt al decesului..........actele de dispoziţie materială asupra bunurilor succesorale.... Obligaţii în sarcina moştenitorului beneficiar: ......3...............succesibilii au posibilitatea de a cere suspendarea urmăririi până la întocmirea inventarului bunurilor succesorale..... şi care lasă a se presupune neapărat intenţia de acceptare)....... dacă vrea........... .... .............acceptarea pură şi simplă a moştenirii este irevocabilă..............actele de administrare definitivă şi de folosinţă.. ....... ........ Enumeraţi cazurile când opţiunea succesorală este ineficace...... ...... calitatea de erede pe care o are încă de la data deschiderii moştenirii...... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 59........... iar de la data întocmirii inventarului........... dincolo de limitele activului succesoral......actele de dispoziţie juridică asupra drepturilor succesorale.. pe care n-ar putea să-l facă decât în calitatea sa de erede................ însă nu mai târziu de 3 luni de la data deschiderii moştenirii.. pentru deliberare asupra opţiunii succesorale.. pentru aceasta având la dispoziţie un termen de 3 luni de la data deschiderii moştenirii... dobândind drepturile succesorale odată cu obligaţia de plată a datoriilor succesorale chiar şi peste limitele activului succesoral dacă acesta se dovedeşte insuficient..eredele beneficir administrează bunurile succesiunii..........beneficiul de inventar face să opereze o separaţie de patrimonii între cel succesoral şi cel al acceptantului în această formă...acceptarea pură şi simplă a moştenirii poate fi expresă (când se însuşeşte titlul sau calitatea de erede într-un act autentic sau privat) sau tacită (când eredele face un act............. ... necesitând îndeplinirea unor formalităţi ad solemnitatem....................... ... ............... ... creditorii succesorali pot cere executarea creanţelor succesibililor defunctului care nu pot fi însă obligaţi la plată decât dacă acceptă moştenirea...acceptarea pură şi simplă..de îndată ce moştenirea s-a deschis...............................acceptarea sub beneficiu de inventar................... Actele a căror îndeplinire implică în genere acceptarea tacită sunt: .... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului... ..... afară de cazul în care succesibilul şi-a manifestat voinţa sub imperiul unui viciu de consimţământ.acceptarea pură şi simplă a moştenirii este actul juridic prin care succesibilul chemat la moştenirea celui decedat îşi însuşeşte........ ..... Variante de opţiune: ........

.............................. care au acceptat moştenirea........ ................................ aceştia putând veni la moştenire doar în nume propriu atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege....................... DREPT SUCCESORAL 63 ........renunţarea la moştenire poate fi tacită.partea de moştenire care ar fi revenit renunţătorului dacă ar fi acceptat moştenirea revine comoştenitorilor sau moştenitorilor subsecvenţi........ TEST DE AUTOEVALUARE ..eredele ce renunţă este considerat că nu a fost niciodată erede....... Prezentaţi termenul de opţiune succesorală..........................în cazul înstrăinării bunurilor succesorale fără respectarea formelor cerute de lege.. LUCRARE DE VERIFICARE................... ...... .................se foloseşte în primul rând cursul. ...........................................moştenirea nu a fost acceptată de alţi moştenitori........................................... 11............... Retractarea renunţării poate surveni numai dacă: .................... Editura All Beck.................. Drept civil..renunţarea la moştenire se face printr-o declaraţie făcută în faţa notarului public şi înscrierea acesteia în registrul special ţinut de notarul public desemnat din circumscripţia judecătoriei unde defunctul şi-a avut ultimul domiciliu......4............. & Adam......... Succesiuni..........utilizarea bibliografiei precizate............. 11... Ioan............. ................ BIBLIOGRAFIE ....... ... sau expresă................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 61........ ...... Enumeraţi variantele de opţiune succesorală.... Adrian. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.................... fiind eliberat totodată şi de obligaţia de plată a pasivului succesoral... ............... ......... Enumeraţi cazurile când poate surveni retractarea renunţării la succesiune... Instrucţiuni privind testul de evaluare: .................. după caz..5.................moştenitorul ascunde obiecte ale succesiunii sau cu rea-credinţă omite să le treacă în inventar...................identificarea elementelor de conţinut solicitate........renunţarea la moştenire......................nu s-a împlinit în raport cu renunţătorul termenul de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală................. ................. Rusu.............. ..........renunţătorul nu poate fi reprezentat de descendenţii săi. ... adică străin de moştenire cu efecte retroactive........................ Bucureşti...........succesibilul pierde dreptul la activul succesoral......................renunţarea la moştenire poate fi retractată........... 2.................DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ Decăderea din beneficiul de inventar intervine când: ........ 2003................ însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate.................... de la data deschiderii moştenirii... .claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure........................... 1............. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului.... atunci când succesibilul lasă să treacă termenul de prescripţie prevăzut de lege fără a face acte de acceptare a moştenirii....... atunci când rezultă dintr-un act făcut în forma cerută de lege din care rezultă voinţa de a repudia moştenirea... ..... ..... Criteriile de evaluare sunt: .................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 60.. . .renunţătorul poate păstra iberalităţile primite în limitele cotităţii disponibile a moştenirii.... ..

Cristinel-Ioan. 1996. Procedura succesorală notarială. Editura Lumina Lex. Bucureşti. Bucureşti.Beck.H. 2002. Mihail. DREPT SUCCESORAL . Francisc. 2006. Curs de succesiuni. Editura Universul Juridic. Drept Civil.DREPTUL DE OPŢIUNE SUCCESORALĂ & & & & 64 Chirică. Murzea. Dan. Tratat de drept succesoral. Succesiuni. Bucureşti. 1997. Emil. Eliescu. Editura C. Editura Humanitas. Deak. Bucureşti. Poenaru.

................................................drepturile patrimoniale de autor........... 66 12...............................dreptul de a exercita acţiunile patrimoniale care s-au născut în patrimoniul defunctului..................................  familiarizarea cursanţilor cu separaţia de patrimoniu.............................. 12......................... în măsura în care nu sunt excesive în raport cu starea materială a celui decedat. ASPECTE GENERALE ............ 63 12..................3......... indiferent dacă izvorul acestora este contractual............1.. Pasivul moştenirii cuprinde în primul rând datoriile succesiunii: obligaţiile născute în timpul vieţii lui de cuius...................................... chiar fără ca succesorii să ştie........................Obiective...................... 63 12...... drepturile......................................6.......... delictual............................... obligaţiile..drepturile de creanţă....  introducerea cursanţilor în studiul transmiterii activului şi pasivului moştenirii................ 66 12...... quasidelictual sau quasi-contractual...8.....................................7.............– Unitatea de învăţare 12 – TRANSMITEREA ACTIVULUI. iar pe de altă parte... 65 12..........Transmisiunea posesiunii moştenirii . precum DREPT SUCCESORAL 65 ....2............ Transmisiunea succesorală are ca obiect universalitatea patrimoniului defunctului sau o cotă-parte din aceasta în cazul transmisiunilor cu titlu universal.......... .............OBIECTIVE............. Patrimoniul succesoral cuprinde.................... adică pasivul succesoral................................................ Obligaţiile intuitu personae nu se transmit pe cale succesorală întrucât se sting prin decesul debitorului..............4........Bibliografie....Lucrare de verificare.............. .......Transmisiunea pasivului moştenirii............................ ......2.........drepturile reale derivate din dreptul de proprietate.......... Transmisiunea succesorală operează de plin drept de la data deschiderii moştenirii.... cât şi de slujbele religioase de pomenire ulterioare acesteia)..........dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile................1........ 63 12............... adică activul succesoral............ consecinţă a principiului că un patrimoniu nu poate rămâne fără titular nici un moment...................5.  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita elementele specifice transmisiunii posesiunii moştenirii către moştenitorii sezinari şi elementele specifice transmisiunii posesiunii moştenirii către moştenitorii nesezinari.................................. pe de o parte.....Separaţia de patrimoniu.............. Se includ şi cheltuielile legate de înmormântarea defunctului (este vorba atât de înmormântarea porpriu-zisă..........Aspecte generale.. PASIVULUI ŞI A POSESIUNII MOŞTENIRII 12................... 64 12....dreptul real de folosinţă sau de accesiune.. 65 12... Activul moştenirii cuprinde toate drepturile reale şi de creanţă care nu se sting prin moartea titularului lor: .. .......................Transmisiunea activului moştenirii ... ....

..... Drepturile făcând parte din activul succesoral sunt dobândite de succesori imediat şi de plin drept de la data deschiderii moştenirii........... atunci când testamentul este autentic......... sunt ţinuţi la predarea legatelor chiar de la data deschiderii moştenirii.................................................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 64................... plata unei datorii a defunctului cu titlu de sarcină a liberalităţii)..................... .... ...dacă există numai moştenitori rezervatari............. ...................................... 12......... Totuşi legatarul particular poate fi ţinut la plata unor elemente ale pasivului succesoral prin voinţa defunctului(ex......................... Enumeraţi persoanele cărora li se poate cere predarea legatelor cu titlu universal.... Diviziunea de drept a obligaţiei de plată a pasivului succesoral: DREPT SUCCESORAL 66 . .............................. va cita şi pe moştenitorii legali nerezervatari exheredaţi prin instituirea legatului....... care este moştenitor rezervatar... 1.................... iar atunci când testamentul este olograf sau mistic. putând fi cerută şi legatarului cu titlu universal trimis în posesie sau legatarului particular obligat la plata unui alt legat particular. va cita doar pe legatar....................... predarea se va cere rezervatarilor.şi cheltuielile de sigilare......... nu este ţinut la predare decât după data trimiterii sale în posesie. taxele succesorale............................ însă nu şi sezinar........................ ............................ oricare ar fi natura acestora... Descendenţii şi ascendenţii privilegiaţi fiind moştenitori sezinari....... predarea se va cere notarului public competent să îndeplinească procedura succesorală notarială...... de lichidare şi partaj ale moştenirii......................................... soţul supravieţuitor. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............................................. ......................... ....... ...........dacă există moştenitori legali şi un legatar universal pus în posesie......................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 64.......................... 12..... Legatarii particulari nu sunt ţinuţi la plata pasivului succesoral..... Enumeraţi persoanele cărora li se poate cere predarea legatelor cu titlu particular.. Transmisiunea cu titlu particular............ predarea se va cere acestuia din urmă........................... 2... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............. predarea legatului cu titlu universal se va cere curatorului numit de notarul public să administreze moştenirea vacantă...............dacă nu există nici moştenitori legali rezervatari..........4................... TEST DE AUTOEVALUARE ......predarea legatelor particulare se face conform regulilor predării legatelor cu titlu universal.. ...... .................. Transmisiunea universală..... Dacă nu există moştenitori rezervatari.............. Dacă testatorul are moştenitori rezervatari........ În schimb.. . .......dacă există moştenitori rezervatari şi un legatar universal nepus în posesie............................... după predarea legatului său....3..................... de inventariere... predarea se va cere acestora după punerea lor în posesie.... TRANSMITEREA ACTIVULUI MOŞTENIRII . nici nerezervatari şi nici legatari universali.............................................................................................. predarea legatelor se va solicita acestora începând din momentul deschiderii moştenirii.. TRANSMITEREA PASIVULUI MOŞTENIRII ..... Transmisiunea cu titlu universal........ La plata pasivului succesoral sunt ţinuţi moştenitorii universali sau cu titlu universal....dacă există moştenitori legali nerezervatari care vin la moştenire.......... care............................................................. predarea legatelor universale va fi cerută acestora.................. şi indiferent dacă moştenirea este legală sau testamentară..............

.... Prin urmare moştenitorii sezinari sunt doar descendenţii şi ascendenţii........... adică după îndeplinirea unei proceduri de verificare a vocaţiei la moştenire........trimiterea în posesie a legatarilor............... ..... sezina aparţine tuturor acestora)..TRANSMITEREA ACTIVULUI......... cât şi pasiv (ca pârât în acţiunile intentate de terţi)........... 1. .................... se realizează prin predarea legatelor................. dreptul de a avea prioritate la urmărirea bunurilor succesorale.... Caracterele sezinei: ........ soţul supravieţuitor şi statul) dobândesc sezina numai după trimiterea lor în posesie.....cu excepţia rudelor în line dreaptă ale defunctului.....................caracterul indivizibil (dacă moştenirea este deferită mai multor moştenitori legali de acelaşi rang.. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 64........ ...................... Separaţia de patrimonii este un beneficiu.............. sezina trece la următorul chemat de lege la moştenire)... DREPT SUCCESORAL 67 ....... .. ............ înlăturând concurenţa creditorilor moştenitorului............. TEST DE AUTOEVALUARE ....de a reprezenta interesele succesiunii atât activ (exercitând acţiunile în justiţie)..... indiferent de natura legatului........................... Interesul separaţiei patrimoniului succesoral de acela al moştenitorului defunctului apare când moştenirea este solvabilă................. chiar dacă moştenirea este solvabilă........................ 12..... afară de cazul în care au cerut separaţia de patrimonii...creditorii vor trebui să urmărească pe fiecare pentru o cotă-parte din pasiv corespunzătoare părţii ce îi revine din moştenire şi vor suporta riscul insolvabilităţii unora sau altora dintre aceştia dacă sunt acceptanţi pur şi simplu........... ......................................... un privilegiu care conferă creditorilor succesorali.... însă cu păstrarea dreptului de a urmări bunurile personale ale moştenitorului... Enumeraţi persoanele ţinute la plata pasivului succesoral.... Trimiterea în posesie a moştenitorilor sezinari: Potrivit articolului 653 Cod civil „descendenţii şi ascendenţii au de drept posesiunea moştenirii din momentul morţii defunctului” iar „ceilalţi moştenitori intră în posesiunea moştenirii cu permisiunea justiţiei”........ Trimiterea în posesie a moştenitorilor nesezinari: .de a verifica titlurile moştenitorilor nesezinari...... moştenitorii fiind ţinuţi la plată în proporţie cu partea ce le revine din moştenire.............caracterul individual (nu este conferită tuturor moştenitorilor sezinari în acelaşi timp. TRANSMITEREA POSESIUNII MOŞTENIRII ..............de a prelua şi administra bunurilor succesorale. .caracterul succesiv (în cazul renunţării la moştenire a succesorului în rang preferat. ........dacă un succesor a plătit spontan datorii succesorale în proporţie mai mare decât este obligat are dreptul la un recurs contra celorlalţi pentru plata părţii contributive a fiecăruia.......sezina conferă moştenitorilor sezinari următoarele puteri: .............................5...... . SEPARAŢIA DE PATRIMONIU....... iar moştenitorul insolvabil......... PASIVULUI ŞI A POSESIUNII MOŞTENIRII - dacă la moştenire vin mai mulţi succesori ţinuţi la plata pasivului succesoral pasivul succesiunii se divide de drept din momentul deschiderii succesiunii....6.............. 12. Efectele sezinei: ......... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului. ci conform ordinii în care sunt chemaţi de lege la moştenire). toţi ceilalţi moştenitori legali (colateralii...... adică rudele în linie dreaptă ale defunctului............ .............

..... Instrucţiuni privind testul de evaluare: ................TRANSMITEREA ACTIVULUI...... Mihail......................... & Deak....... Cristinel-Ioan...................................................... Editura Humanitas.... însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate.. Bucureşti...................identificarea elementelor de conţinut solicitate. ................ Elementele dreptului civil.. Drept Civil......... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului....... ........ PASIVULUI ŞI A POSESIUNII MOŞTENIRII În principiu...Beck................. ...... Prezentaţi transmiterea posesiunii moştenirii......................... 1998.............................. 1997. Enumeraţi efectele sezinei................... TEST DE AUTOEVALUARE ................................. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 65.... & Adam....... 12......... Emil.. Francisc.................... & Eliescu.......................... Ioan....... Bucureşti....... Succesiuni...... ............................... 1. 2......se foloseşte în primul rând cursul........ Editura Lumina Lex........... procedura de trimitere în posesie este graţioasă şi se realizează de notarul public de la locul deschiderii moştenirii... 2002... Matei B... Drept civil.............................. Curs de succesiuni...... .. Adrian................. Editura Universul Juridic.................................................... Poenaru...... & Chirică.... Editura All Educational...... 2006.................. Procedura succesorală notarială............................ .......... Bucureşti.............7.. 68 DREPT SUCCESORAL ............................ Dan................. Editura C.......... BIBLIOGRAFIE ............. 1996...... Bucureşti.. Criteriile de evaluare sunt: ............ Succesiuni.................. LUCRARE DE VERIFICARE... Bucureşti............. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 65.................... Tratat de drept succesoral.............................. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului......................H........ Bucureşti.............8................................................... & Cantacuzino......... 12.............................. Editura All Beck............. & Murzea................. 2003...........utilizarea bibliografiei precizate.... ................ Trimiterea în posesie se realizează prin eliberarea certificatului de moştenitor sau de vacanţă succesorală...claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure...... Enumeraţi caracterele sezinei. Rusu........... ...

.............Bibliografie............ prin convenţii care îi obligă la aceasta...... 67 13..........  dezvoltarea capacităţii cursanţilor de a delimita efectele specifice fiecărui tip de împărţeală prezentat în această unitate de învăţare...........– Unitatea de învăţare 13 – INDIVIZIUNEA ŞI ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII 13............................ Ca efect al principiului potrivit căruia bunurile succesorale se împart după valoarea lor de la data partajului... absolut şi exclusiv asupra cotei-părţi ideale ce i se cuvine având ca obiect bunurile din indiviziune....... 70 13....  familiarizarea cursanţilor cu regimul juridic al indiviziunii succesorale.............Împărţeala de ascendent......................................fie prin vânzarea lor contra unui preţ.........fiecare coindivizar are un drept individual..................fie prin schimb.... dimpotrivă. bunurile făcând parte din indiviziunea succesorală pot cunoaşte variaţii de valoare în plus (prin sporirea valorii lor) sau în minus (prin scăderea valorii lor).......................Lucrare de verificare........ INDIVIZIUNEA SUCCESORALĂ ..... afectează.......OBIECTIVE.. ....fie prin plata unei indemnizaţii de asigurare în cazul distrugerii unui bun asigurat etc.. sporirea sau scăderea valorii bunurilor succesorale profită sau..... Oricare coindivizar putând solicita oricând partajul iar după partaj. DREPT SUCCESORAL 69 ......  introducerea cursanţilor în studiul indiviziunii şi împărţelii moştenirii...... 70 13.........................................Împărţeala moştenirii....... Coindivizarii pot avea în anumite circumstanţe interesul de a menţine starea de indiviziune.................................nici unul din coindivizari nu este titular exclusiv asupra vreunui bun sau bunuri indivize privite în materialitatea lor.................... conform vocaţiei sale..... are dreptul la o cotă-parte ideală din moştenire........................ însă pe perioade care nu pot depăşi cinci ani iar acordul între coindivzari trebuie să fie unanim..... 13. . moştenitorii cărora li sau atribuit individual bunurile succesorale fiind consideraţi proprietari de la data deschiderii moştenirii...3.........2....... indiviziunea. 68 13.1... ................................ fiind supus la partaj aceloraşi reguli.................Obiective... Dacă moştenirea este deferită la doi sau mai mulţi moştenitori cu vocaţie la întreg sau la cote-părţi din aceasta între ei se naşte starea de indiviziune................ 67 13. Între deschiderea moştenirii şi partajul succesoral..........................................................4............. fiecare coidivizar suportândule în raport cu cota-parte ce îi revine din moştenire.... starea de indiviziune este înlăturată chiar şi pentru trecut......... Toate fructele şi veniturile bunurilor succesorale sporesc masa indiviză............................ În temeiul principiului subrogaţiei reale. Indiviziunea se caracterizează prin faptul că fiecare dintre moştenitori........5......... 69 13............................ cuvenindu-se coindivizarilor conform cotelor ce le revin fiecăruia din moştenire........... Bunurile care compun patrimoniul lăsat de defunct la data deschiderii moştenirii pot fi înlocuite pe parcursul indiviziunii cu alte bunuri: .....2. bunul care înlocuieşte pe cel succesoral va avea situaţia juridică a acestuia............... Oricare coindivizar poate cere oricând partajul.............. Principiile regimului juridic al indiviziunii succesorale: ...........................6.........1................................Indiviziunea succesorală...............

............. .............. ......... .................................................. Enumeraţi principiile regimului juridic al indiviziunii succesorale......... TEST DE AUTOEVALUARE ....dacă unul dintre ei suferă pierderi datorită unei cauze anterioare partajului.........................drepturile constituite în favoarea terţilor prin acte de administrare şi de dispoziţie făcute de coindivizarii neatributari pe timpul indiviziunii se rezoluţionează........... Opoziţia la partaj: ......creditorii...................... Partajul poate fi realizat: ..... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 65.......... 13..... în proporţie cu partea ce le revine din moştenire....... ...........este un mijloc specific de apărare a intereselor creditorilor coindivizarilor...................amiabil.... Partajul poate fi solicitat oricând de oricare dintre coindivizari. în lipsa opoziţiei............. ................................ acesta neputându-se realiza fără prezenţa lor..... DREPT SUCCESORAL 70 .............. restul rămânând în indiviziune. ........... ceilalţi coindivizari fiind consideraţi că nu au avut nici un drept asupra acelor bunuri................opoziţia la partaj dă dreptul opozanţilor doar de a participa la operaţiunile de partaj................... Efectele opoziţiei la partaj: ............ ........ 1. ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII..coerezii sunt datori garanţi unul către altul numai despre tulburările şi evicţiunile ce proced dintr-o cauză anterioară împărţelii ............................. ... ......... 1... cât şi în cazul partajului judiciar.... ci de către toţi................................ ..............parţial. nu pot să atace o împărţeală săvârşită....................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului......fiecare coindivizar este proprietar al bunurilor succesorale atribuite de la data deschiderii moştenirii..... Garanţiile partajului: ........................ fie doar în privinţa unor anumite bunuri.......... aceasta nu va fi suportată doar de cel căruia i s-a repartizat bunul....................................pe cale judecătorească.............................. în privinţa întregului patrimoniu succesoral şi în privinţa tuturor coindivizarilor.............indisponibilizarea drepturilor succesorale ale debitorului (coindivizarul al cărui creditor a făcut opoziţie nu mai poate să-şi înstrăineze drepturile succesorale după facerea opoziţiei......................coindivizarii trebuie să convoace pe creditorii opozanţi să asiste la partaj............... cu excepţia cazului când între coindivizari există o înţelegere de suspendare temporară a dreptului de a cere partajul...... succedându-l direct pe defunct...................................TEST DE AUTOEVALUARE ........................ nu de a se opune în vreun fel la partaj.................. afară numai de s-a făcut în lipsă-le şi fără să se ţină seama de opoziţia lor........................................................... ..................................................................................... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................ restul rămânând în indiviziune....... căci dacă ar putea să facă acest lucru l-ar priva pe creditor de gajul său).............. fie doar în privinţa unuia sau unora dintre coindivizari.........................total.. Partajul este operaţiunea juridică prin care se pune capăt stării de indiviziune prin transformarea drepturilor la cote-părţi abstracte de proprietate din moştenire în drepturi de proprietate individuală...................... Partajul poate fi: . Enumeraţi efectele opoziţiei la partaj......... Efectele partajului: ..................3....................................opoziţia poate fi făcută atât în cazul partajului amiabil............... ... ... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 67...

......... fiind un contract..... DREPT SUCCESORAL 71 .... În privinţa moştenirii care formează obiectul partajul de ascendent realizat prin testament..................................prin testament (testament-partaj)....................................................................... în timpul vieţii........ descendenţii defunctului culeg succesiunea cu titlu de moştenire legală.4................ adică printr-un act juridic unilateral mortis causa......... adică printr-un contract..................prin donaţie (donaţie-partaj)... Donaţia-partaj poate avea ca obiect doar bunurile asupra cărora ascendentul dispunător este unic proprietar la momentul încheierii actului...................................... ............ Donaţia-partaj care nu cuprinde pe toţi descendenţii cu vocaţie utilă la moştenire la momentul deschiderii acesteia este nulă...................... descendenţii sau acceptă moştenirea şi se supun voinţei defunctului în privinţa partajului................................................. Pot face donaţii-partaj doar tatăl. Împărţeala de ascendent prin donaţie: Donaţia-partaj este un contract (act juridic între vii) prin care un ascendent dispune irevocabil cu titlu gratuit în timpul vieţii de toate sau o parte din bunurile sale prezente în favoarea tuturor copiilor sau descendenţilor săi în considerarea drepturilor succesorale ale acestora...... Partajul de ascendent se poate realiza: .............. Împărţeala (partajul) de ascendent este actul prin care tatăl sau mama ori alt ascendent face în avans..................................... iar nu şi bunurile viitoare.................. sau renunţă la moştenire şi nu primesc nimic din aceasta............................................................................................ În timp ce donaţia-partaj............. 1.................. care combină regulile partajului cu cele ale donaţiei sau testamentului... iar beneficiari ai donaţiei-partaj nu pot fi decât copiii sau ceilalţi descendenţi ai dispunătorului........ Enumeraţi persoanele care pot face un partaj de ascendent.......................... mama şi ceilalţi ascendenţi............................................... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 65.. realizând un partaj anticipat între aceştia........................ prin care un ascendent face între copiii săi distribuirea şi partajul bunurilor pe care le va lăsa la moartea sa............ se poate realiza numai cu acordul donatarului şi nu poate fi revocată unilateral de donator............................ testamentul-partaj este un act unilateral esenţialmente revocabil......... Împărţeala poate avea ca obiect toate bunurile dispunătorului sau doar o parte............................. 13.................... ÎMPĂRŢEALA DE ASCENDENT............ Donaţia-partaj este destinată să înlocuiască partajul care ar fi trebuit făcut după decesul ascendentului.................. TEST DE AUTOEVALUARE ...................... revocabil............................................... După decesul testatorului... Partajul de ascendent realizat prin testament nu produce efecte decât la data deschiderii moştenirii...................................................... ...... Partajul de ascendent realizat prin testament se deosebeşte de testamentul obişnuit în privinţa conţinutului său întrucât menirea lui principală este de a repartiza bunurile ascendentului între descendenţii săi care vin la moştenire în temeiul vocaţiei lor legale...................... . act juridic între vii de formaţie bilaterală..... Partajul de ascenedent este un act mixt................... repartizarea bunurilor sale între copiii sau descendenţii lui............... Enumeraţi efectele partajului succesoral...... Împărţeala de ascendent prin testament: Partajul de ascendent realizat prin testament este un act juridic unilateral mortis causa.... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului........................... .......... . până la acest moment putând oricând fi revocat sau modificat de dispunător................... . Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului..INDIVIZIUNEA ŞI ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII 2..................... ......

INDIVIZIUNEA ŞI ÎMPĂRŢEALA MOŞTENIRII & Răspunsul poate fi consultat la pagina 69............. 13..... Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român..... .................identificarea elementelor de conţinut solicitate........... Criteriile de evaluare sunt: ........... Bucureşti.................... ........ 1998...................se foloseşte în primul rând cursul... Enumeraţi actele prin intermediul cărora se poate face un partaj de ascendent.......................... & Eliescu........... Mihail.... Editura All Educational. Dan............. 1914......... Bucureşti....... Succesiuni..........H.. 1997....5. 2.. Bucureşti...... Dimimitrie.....6............................. Curs de succesiuni....................... Procedura succesorală notarială............ Atelierele Grafice Socec & Co... Drept Civil.. Prezentaţi condiţiile partajului de ascendent...... Bucureşti........ 1996........ Instrucţiuni privind testul de evaluare: ............ & Deak. Bucureşti..... Bucureşti... Tratat de drept succesoral...... Emil...claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure........ 2002....... ............. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 69.......... Matei B..... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului................... partea II (testamentele)... Editura Humanitas..... Poenaru.......... ..... & Murzea...... 72 DREPT SUCCESORAL ........................... Francisc.. & Cantacuzino.... ...... Editura Lumina Lex...... 2006. Elementele dreptului civil........... tomul IV.... & Alexandresco.. Editura Universul Juridic.............. Editura C. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate..... Cristinel-Ioan..... & Chirică. 13.......... BIBLIOGRAFIE ........utilizarea bibliografiei precizate.... LUCRARE DE VERIFICARE................Beck....

................................................. 71 14................Competenţa succesorală notarială ..... iar dacă va constata necompetenţa sa..........– Unitatea de învăţare 14 – PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ 14... 72 14................................4...6........................8......................Lucrare de verificare..................................... 73 14.................. 14.................. întinderea drepturilor acestora.... competenţa teritorială de rezolvare a procedurii succesorale notariale revine notarului public mai întâi sesizat din circumscripţia teritorială a judecătoriei de la locul ultimului domiciliu al defunctului....Aspecte generale.........  familiarizarea cursanţilor cu fiecare etapă a desfăşurării procedurii succesorale notariale................ 74 14............ SESIZAREA BIROULUI NOTARIAL ...Certificatul de moştenitor.. COMPETENŢA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ ................... 36/1995.......... trimiţând dosarul notarului competent....................................... În cazul persoanelor care nu au avut ultimul domiciliu în ţară.........................Obiective............. 71 14..1................................ 36/1995 privitoare la notarii publici şi activitatea notarială............................... 75 14... se va desesiza fără citarea părţilor..7...9. Reglementarea acestei proceduri se regăseşte în dispoziţiile Legii nr........... moştenitorii se pot adresa instanţei de judecată pentru rezolvarea conflictelor dintre ei ori dintre ei şi terţi.. Procedura succesorală notarială este o procedură graţioasă....... 75 14........ 14............... Potrivit articolul 76 alin... Evident.........Bibliografie..2............ precum şi compunerea masei succesorale” (transmisiunea succesiunii de la defunct la moştenitorii săi nu este condiţionată în nici un fel de îndeplinirea procedurii succesorale notariale).......... însă parcurgerea acesteia este utilă întrucât asigură succesorilor obţinerea certificatului de moştenitor...................................... notarul public stabileşte calitatea moştenitorilor şi legatarilor........... „în cadrul procedurii succesorale....  introducerea cursanţilor în studiul procedurii succesorale notariale........................ act care face dovada calităţii lor.. Procedura succesorală notarială nu este obligatorie. Notarul public sesizat are obligaţia de a-şi verifica în prealabil competenţa teritorială......................5....... DREPT SUCCESORAL 73 ....................... necontencioasă.................Sesizarea biroului notarial.....3.......................... 14........Desfăşurarea procedurii succesorale...............Inventarierea bunurilor succesorale...............1 din Legea nr........... 71 14......... Potrivit articolul 68 din Legea nr...................2.........4............. 36/1995.......................... competenţa revine notarului public din circumscripţia judecătoriei locului din ţară în care defunctul a avut bunurile cele mai importante ca valoare. a drepturilor ce le revin şi a conţinutului patrimoniului succesoral................. precum şi ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr.................... 36/1995....... 71 14............................3............OBIECTIVE........1............................................... în caz de litigiu................. ASPECTE GENERALE ......................

...... În cazurile prevăzute de lege sau la cererea celor interesaţi.... INVENTARIEREA BUNURILOR SUCCESORALE ............ Bunurile a căror proprietate este contestată se vor menţiona separat... a legatarilor şi a executorilor testamentari. În caz de refuz........ iar în lipsa acestora sau a refuzului lor de a semna...... Notarul public. 1 din Legea nr............. a procurorului.............................. TEST DE AUTOEVALUARE .... În inventar se cuprind menţiuni privind pasivul succesoral........ cererea de inventariere ţine loc şi de cerere de deschidere a acestei proceduri.......................................... cu încunoştinţarea autorităţii administrativ-teritoriale.... 1. va face inventarierea bunurilor succesorale...... se va găsi testament lăsat de defunct............. semnat de cei prezenţi... Dacă în timpul efectuării inventarului se vor găsi sume de bani.. cu ocazia inventarierii.....plata sumelor datorate în baza contractelor de muncă sau plata asigurărilor sociale. Inventarierea notarială se va putea face numai cu acordul persoanei în posesia căreia se află bunurile defunctului.... Cererea va fi înscrisă în registrul succesoral al notarului public..... În cererea de deschidere a procedurii succesorale vor fi menţionate datele de stare civilă ale defunctului............. va fi vizat spre neschimbare şi va fi depus în depozit la biroul notarului public........... dacă este cazul. DREPT SUCCESORAL 74 .......... bunurile defunctului..... Din sumele de bani găsite la inventariere se vor lăsa moştenitorilor sau celor care locuiau cu defunctul şi gospodăreau împreună cu acesta sumele necesare pentru: ... înlocuire sau distrugere a bunurilor.....................acoperirea cheltuielilor pentru păstrarea şi administrarea averii succesorale.... se vor depune în depozitul notarial sau la o instituţie specializată.. descrierea şi evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau în posesia defunctului la data decesului.... după ce constată că este legal sesizat şi înregistrează cererea de deschiderea a procedurii succesorale...... procedura succesorală notarială se deschide la cererea oricărei persoane interesate (care are vocaţie succesorală concretă)........ cu menţionarea valorii acestora... atunci când în moştenire se află bunuri imobile. În cazul în care..... Bunurile defunctului care se găsesc în posesia altei persoane vor fi inventariate cu precizarea locului unde se află şi a motivului pentru care se găsesc acolo... În succesiunea în care există indicii că urmează a fi declarată vacantă....... notarul public va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va preda unui custode.................. făcânduse menţiune despre aceasta şi în procesul-verbal de inventariere....... dispune citarea moştenitorilor legali care au vocaţie la moştenire........ personal sau printr-un delegat..... numele............ ..întreţinerea persoanelor ce era în sarcina celui decedat...... se va încheia un proces-verbal................ pierdere........ precum şi a pasivului succesoral..................... Inventarul se semnează de cel care l-a întocmit.. Procesul-verbal de inventariere va cuprinde enumerarea.. prenumele şi domiciliul moştenitorilor prezumtivi............. precum şi a secretarului consiliului local al localităţii în raza căreia defunctul şi-a avut ultimul domiciliu... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 2...... notarul public va putea încredinţa administrarea provizorie a bunurilor succesorale unui curator desemnat....... Dacă nu există cerere anterioară pentru deschiderea procedurii succesorale......... ......... hârtii de valoare.............. ..... cecuri sau alte valori... 14.5.......... de succesibilii aflaţi la locul inventarului............ pentru maximum 6 luni......... notarul public........... Enumeraţi persoanele care pot cere deschiderea procedurii succesorale notariale......Potrivit articolul 68 alin........ . Dacă există pericol de înstrăinare. inventarul va fi semnat de martorii prezenţi....... .. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului....... 36/1995...................

.......... dovada comunicării anexându-se la dosar... legatarilor şi...........................succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se cuvin...... .............. în lipsă de moştenitori rezervatari........... Dacă testamentul este olograf sau mistic se constată starea lui materială şi se întocmeşte un proces-verbal............................. după caz... Procedura succesorală se poate suspenda în următoarele cazuri: ................. După ce constată că este legal sesizat... succesibilii nu s-au prezentat ori au abandonat procedura succesorală................ DESFĂŞURAREA PROCEDURII SUCCESORALE ... se citează.....au trecut 6 luni de la deschiderea succesiunii şi. iar bunurile ce compun masa succesorală se dovedesc prin înscrisuri sau orice alte mijloace de probă admise de lege.................................6......... În succesiunile care privesc bunurile comune ale autorului succesiunii şi ale soţului supravieţuitor.......................... iar dacă există testament......... dacă testamentul este olograf sau mistic.... notarul public citează autoritatea administraţiei publice competentă a prelua bunurile.. ... numai legatarul..................... În cazul existenţei unui testament găsit la inventar sau prezentat de partea interesată.................... Oricine se consideră vătămat prin inventarul întocmit sau prin măsurile de conservare luate de notarul public poate face plângere la judecătorie........... fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor şi există dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea... citează şi pe legatari şi executorul testamentar instituit........ 14............... DREPT SUCCESORAL 75 .... cotele de contribuţie ale acestora la dobândirea bunurilor se stabilesc prin acordul moştenitorilor....... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 72......... ........... În ambele cazuri se va cita şi executorul testamentar.......... executorilor testamentari.. se citează reprezentantul său legal şi autoritatea tutelară. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului............. Enumeraţi în ce scop pot fi lăsate moştenitorilor sumele de bani găsite la inventariere... În succesiunea ce urmează a fi declarată vacantă...................... În cazul moştenitorului incapabil..... ....... notarul public înregistrează cauza şi dispune citarea celor care au vocaţie la moştenire... Pe bază de declaraţie sau probe administrate în cauză se va stabili dacă succesorii au acceptat succesiunea în termenul legal....... Calitatea de moştenitor şi numărul acestora se stabilesc prin acte de stare civilă şi cu martori... dacă a fost desemnat prin testament....moştenitorii sau alte persoane interesate prezintă dovada că s-au adresat instanţei de judecată pentru stabilirea drepturilor lor.... TEST DE AUTOEVALUARE .......... Completarea sau modificarea măsurilor de mai sus poate fi dispusă de notar până la încheierea finală a procedurii succesorale.... Efectele măsurilor de conservare încetează la data finalizării procedurii succesorale..PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ Măsurile de conservare luate de notarul public se vor comunica moştenitorilor legali.... Dacă printr-un testament autentic s-a instituit un legatar universal.... notarul public procedează la deschiderea lui................................. .......... 1................. Declaraţiile de renunţare la succesiune şi cele de acceptare sub beneficiu de inventar se înscriu într-un registru special..... deşi au fost legal citaţi......... se citează şi moştenitorii legali...............

................................................ precum şi alte date care au fost necesare la soluţionarea cauzei.................. Enumeraţi cuprinsul încheierii finale............. Potrivit articolul 83 din Legea nr....... taxele de timbru.............. pe lângă menţiunile comune încheierilor notariale..........PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ În încheierea de suspendare se consemnează elementele care au rezultat din dezbateri............................................... dispune prin încheiere închiderea procedurii succesorale şi clasează cauza ca fără obiect.. la fiecare termen notarul public întocmeşte o încheiere motivată.............. notarul public întocmeşte încheierea finală a procedurii succesorale...... numele....... Dacă prin testament s-a instituit un executor testamentar................. opţiunea succesorală a acestora şi compunerea masei succesorale....... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului. care va cuprinde menţiunile referitoare la îndeplinirea procedurii.......... .......... până la momentul suspendării.... declaraţiile părţilor... notarul public poate relua procedura succesorală...... În succesiunea în care există bunuri.................................... se va elibera certificatul de moştenitor......................... . se poate emite un certificat de calitate de moştenitor........ TEST DE AUTOEVALUARE ......... într-una din formele prescrise de lege... Încheierea finală va cuprinde........... Enumeraţi în ce cazuri se poate suspenda procedura succesorală....... Câte un exemplar al certificatului de moştenitor se va elibera fiecărui succesor................................................... bunurile şi datoriile succesiunii.... la cererea moştenitorilor.... Dacă notarul public constată că în masa succesorală nu există bunuri......... 1............................................. Dacă moştenitorii şi-au împărţit bunurile prin bună-învoială............... Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea răspunsului... CERTIFICATUL DE MOŞTENITOR .......... notarul public va putea repune pe rol dosarul succesoral oricând.......... La cererea părţilor.................. care va cuprinde constatările făcute de notar referitor la compunerea masei succesorale.7....................... numele.............................. 14................ numărul şi calitatea moştenitorilor.................................. ori la bunurile ce revin legatarilor particulari................................ Certificatul de moştenitor constituie un mijloc de dovadă care atestă calitatea de moştenitor..... precum şi componenţa masei succesorale.............................. s-a realizat acordul între moştenitori şi s-au administrat probe îndestulătoare............................. ...... ..... După emiterea certificatului de moştenitor nu se mai poate întocmi alt certificat...... & Răspunsul poate fi consultat la pagina 73........... data decesului........ ............... în vederea completării încheierii finale cu bunurile omise din masa 76 DREPT SUCCESORAL ......... 2.... se va elibera în condiţiile menţionate mai sus un certificat constatator al acestei calităţi...... precum şi la cotele ce revin moştenitorilor universali sau cu titlu universal... Cu acordul tuturor moştenitorilor... cota-parte sau bunul (în cazul legatelor particulare) ce revine fiecărui moştenitor....... 36/1995.................... domiciliul şi întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor şi legatarilor............ ................. decât în situaţiile prevăzute de lege... onorariul........ Când nu se face dovada existenţei unor bunuri în patrimoniul defunctului ori când determinarea acestora ar presupune operaţiuni de durată.............. & Răspunsul poate fi consultat la pagina 74................ În cadrul dezbaterilor succesorale..... cu privire la identitatea celor prezenţi......... prezenţa martorilor şi măsurile dispuse în vederea soluţionării cauzei........................ prenumele şi ultimul domiciliu al defunctului........ după achitarea taxelor notariale şi a onorariului cuvenit notarului public........................ în termen de 20 de zile de la data acesteia............................................................ pe baza încheierii finale............ dacă se constată încetarea cauzelor care au determinat suspendarea lui. în încheiere se va arăta modul de împărţeală şi bunurile succesorale atribuite fiecăruia........... Actul de împărţeală va putea fi cuprins în încheierea finală sau se va putea întocmi separat......

Emil. împreună cu dosarul notarial. Procedura succesorală notarială.Beck.9. 2006. . eliberând un certificat de moştenitor suplimentar. certificatul de moştenitor face dovada deplină în privinţa calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte. Cei care se consideră vătămaţi în drepturile lor prin emiterea certificatului de moştenitor pot cere instanţei judecătoreşti anularea acestuia şi stabilirea drepturilor lor. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească. Bucureşti. & Murzea. BIBLIOGRAFIE . dacă a fost cerut în timpul judecăţii. În acest scop. Poenaru. precum şi eventualele omisiuni se vor putea îndrepta. Editura C. însă pentru un punctaj ridicat este necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 2001. În cazul anulării certificatului de moştenitor. la cererea moştenitorilor. 14. Erorile materiale cuprinse în încheierea finală. Ioan. DREPT SUCCESORAL 77 .H. .PROCEDURA SUCCESORALĂ NOTARIALĂ succesorală. Prezentaţi etapele procedurii succesorale notariale.identificarea elementelor de conţinut solicitate. notarul public va elibera un nou certificat.se foloseşte în primul rând cursul. conform legii. Bucureşti. LUCRARE DE VERIFICARE. Manual de drept notarial.claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure. Editura All Beck.utilizarea bibliografiei precizate. în baza unei încheieri. instanţelor judecătoreşti le revine obligaţia de a trimite la biroul notarului public competent în soluţionarea cauzei copie de pe hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă. Cristinel-Ioan. pe baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile. Instrucţiuni privind testul de evaluare: . Criteriile de evaluare sunt: . 14. & Leş. făcându-se menţiune despre aceasta în încheierea finală şi pe toate exemplarele certificatului de moştenitor.8.