You are on page 1of 6

La Majestad y Gloria

Salmo VIII

Music by: Tom Fettke


Trans. Josu Rojas A.


bb 4 ww
& b 4
p

Piano

Pno.

bb

& b

b
& b b

? b
bb

b
& b b n

nos,

? bb
9

b
&bb

Pno.

? bb

? b 4
bb 4

6
4

Al mi - rar

los be - llos

6 w.
4 w.

la

..

lu

.
.

cie - los

que son la

4 j
4

j
b

na.y las

b
J

4
4

es

2
4 b
3

tre

4
4

- llas,


42 b

44 ..

2
4 b

4
4


42 b
3

4
4
j

w.
6 w.
4

b w

44 ww

o - bra de tus ma

Qu es el

hom

bre

Que

es

Qu es

cresc.

el

el.

bb

& b

14

que

tie - nes


? b
bb
hom-bre

b
& b b ..

14

Pno.

? b
bb

bb

hon - ra,

? b
bb

le has


& b

19

Pno.

bb

.
? b
bb

b
& b b

24

cin.

? b ..
bb
b
&bb

24

Pno.

? b
bb

de el me - mo

>
& b

19

..

....

n ..

he - cho

po - co

las

be

las

me - nos

n ..

ria.

le has co - ro - na

..

j
..
do

de glo - ria y

..
.

que los

ves,

tias.

n - ge-les

le has

.
.

..

pues - to so - bre to - da la crea -

n
..

rit.

..

los

accel.

Qu es

el

del

ww
w
w
w

mar

w
w

w
w

pe

ces

b
& b b

29

hom

? b
bb

bre?Que es

el

b
&bb w
? b
bb

&

34

dolce

es

hombre?. .

el

Dios,

la

Se - or


w
ww
w

cantabile

&

39

ya

lle

.
ma

nan,

F
&

? w
w

tad

cie - los

nnn

n ..

nnn

nnn

Glo - ria

de

tie

tu

nom

bre


w
w
subito

rra

Se - or

nnn

..

de l me - mo - ria?

39

Pno.

tie - nes

hom-bre que

&

34

Pno.

Qu

29

Pno.

a tempo

subito


w
w

& ..

44

Dios,

co - mo

.
? .

ni - os

que

te

la

ban,

a - s

que

..

re

..

mos


&
#

44

Pno.

&

49

la

ww

bar,

PA

ww

- le

b b b
lu

bb
b

ya,

A - le -

b b b

P
?
j
j
.

j
j
bbb .
.
.

&

49

Pno.

b
& b b

54

lu

? b
bb

ya,


la

..

ma

.
.

jes - tad

b
& b bF
j
? b .
.
j
j
bb

54

Pno.

glo - ria

de

tu

nom

bre,

bb

& b b

59

? bb


A - le

lu

ya,

- le

lu

ya,

la

b
& b b b
n

59

Pno.

? b
b b .

rit.

bb

& b ..

64

Ma

.
? b .
bb

jes - tad

Glo

b
& b b

b
& b b

accel.

a tempo

68

lu

? b
bb

ya,

b
& b b

68

Pno.

a tempo

accel.

? b w
bb
w

? b .
b b .

ria

de

tu

nom

le

bre,

64

Pno.

lu

.
.

ya,

w
w

w
w

>
>

>

>

>

>

>

n
>

>

>
n
le

n
>

>

>

>

le

w
w

& b

72

bb

rit. lu

n
? b
bb

>

? bb

b nw
nw

>

? b
bb

& b
w>
w

>

>
nw
nw
>
P

ya,

w>
w


w
w
w
w
>

Lento

A - le

w>
w

a tempo

n
dolce

ww

lu

ya

A - le - lu

ya,

rit.


? bb w
b
w
b
&bb

81

? b
bb

soprano

Div.

le

? bb

b w

Lento

lu -

b
&bb

81

Pno.

ww
ww

b

& b b

76

Pno.

n j

bb

76

wwww

a tempo

A - le - lu

b > > >


b
& b

Pno.

>


S
n www

ya,

72

rit.

>

ww

ww

- ya,.

rit.

ww
.

A - le

A - le - lu

ww
w

w
w

w
w

ww

- . lu

w
ww

ya.


ww
w
-

w
w

ya.