You are on page 1of 33

)3eni

tb

ankara niversitesi

eF

Yeni Hitit
Yabanclar iin Trke

Ek Altrmalar
Orta 1

ANKARA NVERSTES BASIMEV


ncita

Sok. No: 1O

0651 O Beevler/ANKARA
Tel: 0(3121 231 66 55
Bas m

Tarihi: Temmuz 2012

Ankara niversitesi TOMER

Editr
Hacer ALTA
Mesut DURSUN
Hazrlayanlar

TMER Trke Okutmanlan

Grafik Tasonm
Gamze

KANTA

GEREKLiLiK KiPi
-mEll

DONYASI

4-7

GEREKLiLiK (hikayel KiPi


-mE/yd/ (<mEll i-d!J

GEREKLiLiK lrtvayell KiPi


-mEl/yml (<mEll i-ml)

GEREKLiLiK
-mEkl-mE + iyelik

gerek(-J/lazm

9-11

ZORUNLULUK
-mEk zorunda/ mecburiyetinde, -mEyE mecbur

11

ZORUNLULUK
kal-

11

iTELiK

birbiri

12

DNLLK

iMDi

SPOR
ZAMANI

kendi

12

PEKIT1RME

kendi
DNOL

13

ATI

-(/)niTE

13-14

ATI

-(/J-

15-1 8

DiLEK KiPi

-sE

HAYALLER
GEREK OLSA

19

DiLEK (hlkayel KiPi (keke)

-sEyd/ (<sf i-dil

20-22

ULALAR

-(y)ken (<1-kenJ

22-32

__)
"

Toplamalvm

eler olnal?

1. Telefonun numaralan yok, numaralan o/mah


2.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
6.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~7.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

S Tamamla

retmen snavdan

"Bugn

nce

rencileriyle konuuyor.

snav olacaksnz. Snav

unut mamal

nz

. Snav

nce

katlannza

adnz

srasnda arkadalannzla konu

ve

soyadnz yazmay

. Arkadalannzn

. Kitaplannz ve defterlerinizi a ______ . Snav

dan kopya e
ten sonra

bolamadan

snfin dnda

grtt yap

. Hepinize iyi

kadn-

kadnz

verdik-

anslar!"

l . oto yolda / binmek / bisiklete

2.

yabanclarla

konumak

3.

kardan karya

yeil

/ gemeden nce / beklemek

4. atmak / p / sokaklara

Tamamlayalm

Mziin Sesi

Yamur

: Cem, annemin

ba

aryor. Mzi i n

sesini

k sma/sn

Cem
Yamur

Cem
Yamur

Cem

: Bir ey mi syledin?
: Mziin sesi ok yksek. Bu kadar ok grlt
yap _ _ __
: Seni duyamyorum!
: Bar
sessiz ol
. Cem,
annem rahatsz oluyor. Beni anlaman iin radyoyu kapat _ _ __
: Seni duyamyorum. Mziin sesi ok yksek.

daha erken yat- onlardan zr dile- kuafre git- doktora git- daha ok al-
bir ie gir- gzlk kullan- rejim yap- yenisi iin para biriktir1.

Sabahlar

zor

Daha erken

uyanyorum.

Salarm

bir trl

kzaryor

Snav sonularm

ve

bulank

gryor.

ok kt.

7. Son gnlerde ok kilo

5. Bisikletim ok eski ve

artk

1. Size ceza yazmak zorundaym.


ge memeliydiniz .

harcyorum.

Krmz

kta

8.

gremezsiniz.

biliyordun;

yanna emsiye

4. Sizi daha ok almanz konusunda uyarmtm


uyarlarm dikkate alp al _ _ __
Arkadam

7. Btn

evde bulamayacam
gelmeden nce telefon et _ _ __

bunlar

bulamyorum.

Snav bavurunuz

ol _ _ __

5.

1O. Hibir eyimi

yalanlar

Odam ok

dank.

sylemeden nce

dn _ _ __

2. Doktorla grebilmek iin randevu ol _ _ __


Yamur yaacan

bam aryor.

onu tamir etmekten

stelik tamir iin ok para

bu durumda doktorla

aldm.

9. Son zamanlarda kendimi ok yorgun hissediyorum ve srekli

3.

ekle sokamyorum.

8. Hibir zaman elimde fazla para olmuyor.

4. Ailemle kavga ettim ve ok zgnm.

bktm.

toplo-

yatmalsn

2. Gzlerim bazen

3.

6.

odan

dnp

6. Maalesef trende hi yer yok; bizi daha nceden


arayp yer ayrt _ _ __

onda

iin daha nce gel _ _ __

bavuru almyoruz.

9. Partiye gel
mam.

nasl elendik

anlata-

artk ok ge.

l O. Vaktinde karar ver


11 . Gelmeden nce randevu ol
imdi kabul edemez.

doktor sizi

12. Tuzlu yemekler ye _ _ _ _ bok tansiyonun


ykselmi.

l 3.

ocuun

dersleriyle daha
karnesi ok kt.

yakndan

ilgilen _ _

Baz

gerekleri ok ge anladm; ncelikle hi kimseye smm verme memeli

bama daha saygl davran

ve onlan hi z

11 in

. Anneme ve ba-

; ben baba olunca bunun nemini da-

ha iyi anladm.
Eim de ben de nceleri msriftik; biraz tutumlu olup zor gnler iin para biriktir

. Eim ve ben

eskiden doktora gitmeyi hi sevmezdik halbuki dzenli olarak doktora gidip saglk kontrollerimizi yaptr

. lerimizin yogunlugu nedeniyle ocuklanmzla birlikte fazla zaman geiremedik ve onlarla

yakndan ilgilenemedik. Halbuki ocuklanmzla daha ok birlikte olmal ve onlarla daha yakndan ilgi-

len _ _ _ _ . Ama

l.

Baanl

imdi.

olmak iin dzenli

ne

yazk

ki. her

ey

iin ok ge ...

al mal yz

15. Nesrin ne syledi? Dnk provalara ben de

2. Doktorun syledigine gre Omer bu ilac mr


boyu kullan malym
3. Hata

yaptm. Snava

katl

_ _ _ _?

16. Yedi

daha iyi

hazrlanmalydm

yandan

kk

ocuklar

bu

filmi

izle _ _ __
konumuyor.

4. Bu sorulara da cevap ver _ _ _ _?

17. Bugn hi

5. Siz daha nce mdrle bu konuyu

18. Doktorun sekreteri arad . Saat 14.00'da orada

gr

Bir derdi ol _ _ __

ol _ _ _ _ , abuk olun!

_ _ __

19. Ne kadar gzel bir ev! Sahibi ok zengin

6. Herkese inan _ _ _ _ gven _ _ __

ol _ _ __
7. Karar vermeden nce iyi
i mdi

dn _ _ __

20. Ogretmenimin syledigine gre daha ok ders

yapacak bir ey yok.

al

8. Acaba onun szlerine kulak ver


9. Simdi

daha

iyi

anlyorum .

_ _ __

21 . Doktorun syledigine gre hastann yannda


Ona

srrm

refakati kal _ _ __

a _ _ __
22. Bu
l O. Liderler topluma rnek ol _ _ __
11 . Bence onu

arayp

zr dile _ _ __

12. Bykler ocuklann


13. Sence. Merve bu

yannda tart _ _ __

yanmaya katl _ _ _ _?

14. Uzmanlara gre ocuklar uzun sre bilgisayar


karsnda

otur_ _ __

kagtlara

durmadan imza at _ _ __

23. Numaratrden

sra

al _ _ _ _ yoksa

kayt

yaptramazsn .

24. Anneni daha


25. Saat 3 Ali
26. Su

kz

sk

gelmi

ziyaret et _ _ __
ol _ _ __

daha nce hi

balam

ol _ _ __

grmemitim, ie

yeni

l . Evim markete ok uzak. Limona

2.

ark

ihtiyacm

syleyebilmem iin sesimin gzel

var, ama evde yok. Ne

olmas m

yapmalym?

gerekiyor?

3. iki yldr niversite snavna giriyorum. ama kazanamyorum. Ne yapmam lazm?

4.

Anahtanm

evde

unutmuum.

Yedek anahtanm da evdeki

5. Onun beni affetmesini istiyorum. Ne yapmam

6.

Ole yemeinde

7. Bugn yemek

tavuk yedim.

piirirken

imdi

tuzunu fazla

8. Sevgilim beni terk etti. Unutmaya

9. Bugn

ie

11 . Arabam anza

12.

yapt,

yolda

kyor

13. evre

kirlilii

gittike

artyor,

koymuum,

Doktora gitmeme gerek var

ok tuzlu

ama

olmu.

unutamyorum .

Ne yapmam

m?

lazm?

Ne yapmam gerek?

yapmalym?

ve ok irkin grnyor. Ne yapmam gerek?

kaldm,

Arkadaanm yemee armak

iinde. Eve girmek iin ne yapmam gerek?

lazm?

bulanyor.

alyorum.

gitmek istemiyorum. Ne

l O. Yzmde srekli sivilceler

midem

antamn

ben motordan anlamam. Ne

istiyorum, ama yemek

yapmay

bunu nlemek iin insanlann ne

yapmalym?

bilmiyorum. Ne yapmam

yapmas lazm?

lazm?

l . Baanl bir tiyatro oyuncusu olmak iin nce

21 . Asla yalan syle _ _ __


22.

konservatuan bitir melisin


2. Senin bir an nce iyileebilmen iin bir sre dinlen men

lazm

_ _ __

merak eder.
24. Bilgisayan

suyunu idareli kullan _ _ __

izin al _ _ __

rak. _ _ __
27. Dersten sonra al veri yap _ _ _ _ . Aka-

7. Senin yaantn dzene koy _ _ _ _ , ok dyayorsun .

ma arkadalanm gelecek.
28. Uzmanlara gre ailelerin ocuklanyla daha ok

8. Yann cumartesi, okula git _ _ __

ilgilen _ _ __

9. ok basit hatalar yapyorsun, biraz daha dikkatli ol _ _ __

l O. Biraz rahat ol. bu kadar heyecanlanmana


11 . Aslnda ok yanl bir davran olacak biliyorum.
ama bunu yapmaya _ _ __

29. insanlar hatalanndan ders al _ _ _ _ ve


bunlan tekrarla _ _ __
30. Herkes evresini temiz tut _ _ _ _ ve yerlere
p at _ _ __
31 . Senin bu kt gnleri unut _ _ _ _ ve hayat
sev _ _ __

12. Kahvemiz bitmi, akama misafir gelecek. Mar-

32. Uaktan indikten sonra anneme telefon edip ha-

kete gidip kahve al _ _ __


13. Sizler de gen oldunuz. Sizin
la _ _ __

beni

berver _ _ __

an-

var. Acele et _ _ _ _ gerek

33. Hava soudu. daha kaln elbiseler giy _ __


34. Televizyonu ok

15. Ben yalnz gidebilirim. Sen, benimle gel _ __

35.

Snavda

seyret _ _ __

sorulan dikkatlice oku _ _ __

36. Byklerinize

deilsin.

16. Bence Ali'nin senden zr dile._ _ __


nk o bu konuda haksz.
17. devlerinizi yann bana ver _ _ _ _ . Yanndan sonra kabul etmem.
18. Japonya'da eve girmeden nce ayakkablannz
. Bu bir gelenektir.

19. Onu affetmek istemedim, ama durmadan zr


diledi. Affet

yakndan

nk bu gzlerin iin zararl.

yok.

kar

sonra kapat _ _ __

26. Tatile kmadan nce ieklerimi arkadama b-

6. Rahat uyumak iin 21.00'dan sonra yemek


ye._ _ __

zamanmz

kullandktan

25. Benim e.yalanm kullanmadan nce benden

5. Bu yl kuraklk yaamamak iin ky halk sulama

14. Daha

et _ _ _ _ . O

23. ok ge oldu. Benim eve git _ _ _ _ . Annem

4. Bu akam iimiz uzun srmez. fazla mesai yap-

zensiz

yardm

daha ok

daha ocuk. hibir ey bilmiyor.

3. Artk havalar snd, eldiven takmana gerek yok .

mamza

Kardeine

kaldm.

20. Ome(i partiye davet et _ _ _ _ , nk o seni kendi partisine davet etti.

37. iyi

bir i

saygl

ol _ _ __

bulabilmek

iin

bilgisayar kul-

lan _ _ _ _ ve en az iki dil bil _ _ __


38. Bu konuyu onunla mutlaka

konu _ _ _ _?

39. Toplantya gitmeden nce tra ol, _ _ __


40. Zor da olsa bunu ona syle _ _ __
41 . Hastanede hastalan rahatsz etmemek iin yksek sesle
42. Hatrn

konu _ _ __

krmamak

iin

onunla

git _ _ __
43. ieriye girmek iin izin al._ _ _ _?

partiye

Bugn mutlaka en iyi arkadam gr


. nk gelecek hafta lisedeki btn arkadalanm iin
bir yemek organize et mem lazm . Bunun iin erken kalk
gerek. abucak kahvalt
yap
ve giyin
zorundaym . Yedi buuk gibi evden k
. Daha sonra tm
lise arkadalanma telefon edip onlara restorann yerini anlat
ve yem~in tarihini syle
. ie gitmeden nce bunlann hepsini yap
mecburum. iten dndkten sonra da
tm hazrlklanm gzden geir_ _ _ _ lazm.

l . Anne-baba olarak
zouuiayz/meye

2.

ocuklanmzla

ilgilen..........,..___

mecbumz/mek mecburiyetiuleyiz

Canllar hayatlann

srdrebilmek iin ye _ _ .

i _ _ __

3.

Borlannz zamannda

de _ _ __ ; bunun

iin de

biraz

harcamalannz

ks _ _ __

4. Src olsun yaya olsun, herkes trafik kurallanna


uy _ _ __
5.

Olay

gren tek tank sizsiniz, karakola gelip ifade


ver _ _ __

6.

Kahvalt

yapmadan

k _ _ _ _

yoksa derse

kalacaksn.

ge

7. Babama sz verdim, bugn


l _ _ __

kardeime

ders a-

8. Her ne kadar istemesem de bugnk toplantya


katl

_ _ __

9. Bu benim karanm

l O. Acele et

de il,

ona refakat et _ __

. nk hi vaktim

l l . Ben sana yardm


et _ _ __

etmitim. i md i

kalmad.

de bana

yardm

l . ok srar edince ona seninle ilgili btn bildiklerimi anlatmak zorunda kaldm

6. Babamdan ylesine korkuyordum ki yalan sy-

2. Otobsteki genler yal adama yer vermeyince.


ben yerimi ver _ _ _ _ _ _ _ __

7. Kraker ye _ _ _ _ _ _ _ _ _ . nk do-

3. Birden bire yamur yamaya balaynca taksiye


bin _ _ _ _ _ _ _ __

8. Sylemek istemememe

4.

Arkasndaki
balaynca

arabalar hep birden koma almaya


ndeki src krmz kta ge_

le _ _ _ _ _ _ _ __

lap

bombotu.

9. Seninle ilgili
l O. Parti

5.

Arkadalan
yp

ok
hasta hasta

edince Tuna onlan kramapiknie git _ _ _ _ _ __

ramen

baz eyleri

planmz duyduu

syle _ __

herkese anlat _ __

iin onu da davet et _ _

srar

l l . Otobs gelmeyince taksiye bin _ _ _ _ __

1. ikisi birbirine ok benziyor.

4.

1O. Ka

ihtiyac vardr.

2. Herkesin

kavga etmeden

3.

ayramyorum.

oynayn.

evde ka-

alacaksnz.
sulayp
kar

7. Umanm

ayakkablann

daha

hep saygl olursunuz.

14. Filitle

Aye

zr dileyip

sor-

uzaklayorlar.

hi
ok

1. Misafirler gelmeden nce aynada kendime


eki dzen verdim.

9. Bu

aynlmayn.

nk

yakyorsunuz.

aldm.

pastay

10. Hepiniz
galiba. S-

kucakla-

m iar.

uyum
15.

beeniyorsun

sk arayp

malyz.

duruyorlar.

iinde olmal.

2. Sen _ _ _ _ ok

farkl .

modeli

13. Bundan sonra

8. yi bir dekorasyonda her ey

9. Onlar giderek

her eye zm

bulabilirler.
12. Bu

6. Onlar

konuarak

11 . insanlar

!amayz.

5. Zamanla

bile

bilmiyorsunuz.

dayanamyoruz. ayn

Artk

adn

aydr ayn snftasnz

ama buyrun siz yiyin.

bir yer bulup oturun.


ne zannediyorsun?

11. Sen
12.

Eilip

3. Bencil insanlar hep _ _ _ _ dnrler.

13.

Dans

4.

14. Filmden ok etkilendi. Uzun sre _ _ _ _ ge-

rekli

bahsediyorsun.

Baanl

olmak iin, nce insanlann _ _ __

gvenmesi

lazm.

5. Bu sulamalar

karsnda

ocua

____

nasl

sa-

"Niye yle

grdm.

souk,

15. Ltfen biraz

eve zor

attm.

szedin.
zm buldum.

16. Bu soruna
bardm?"

diye hala

____ kzyorum .
7. ok zengin oldu. Hemen _ _ _ _ yeni bir
araba

ok

baknca

lemedi.

vunacaksnz?

6. Kk

suya

ald.

8. Sen niin hi _ _ _ _ bakmyorsun?

buday

17. A tavuk
18.

ettim

19.

Baanl

20.

Kazay

21.

ambannda grr.
buldum.

olman iin
gren

kadn

gel. benimle byle

gvenmelisin.
kaybetti.
konuamazsn.

1. Bisiklet srmeyi kimseden


"""-Llll:.t..-"""'.tnL!Lil<.

yardm

rendim.

yemeini

tanacaz.

yiyemedii iin,

hemireden yardm istedi.

4. Son gnlerde

yalnzlktan

6.

____

yaptn.

annen mi yar-

dm etti.
K

aylannda _ _ _ _ grip mikrobundan ko-

runmak iin neler yapmalyz.


kzm artk

13. Kk

Be arkada lokantada buluup yemek yedi;

14. Psikolojik problemlerinizi yardm almadan _ _

hesabn

_ _ _ _ dedi.

sonra havluyu makinaya at!

2. Kt tecrbelerden sonra iyice

3. Btn gece bebek

akl _ _ __

mzmz _ _ __

Aye ile Avni nian ____ iki ay sonra

ev _ _ __

5. Su yok ama
Hrsz

mendil ile sil _ _ __

piirirken

syle _ _ __

polisi grnce sakla_ _ _ _ alt.

ama polis onu grd.

1O. Adam yolu

neeyle

ard

ve

salla _ _ __
etrafna

bak_ _ __

11 . Ltfen keder _ _ _ _ Greceksin her ey d-

14. Filmi izledik ve ok duygu


ders alyor.

15. Gnlerdir odasna kapa


16. Haydi nee

biraz!

17. Hanmefendi, ltfen sinir

Bir are bu-

hazrla _ _ _ _

Sinemaya ge

devun var?

19. Neden

her

luk diplomasn alacak

zaman

erkekler

ge

hazr-

20. nmden e. ~_ _ _ ltfen. Televizyonu gremiyorum.


21 . Banyoda sabun
olum.

sular kesildi.
her gn yka _ _ _ _ g-

zelce tora _ _ _ _ okula gidiyor.


23. Baba ltfen heyecan _ _ _ _ Biliyorsun sen

kalacaz.
Kzmla gurur

? Kiminle ran-

18. Neden bu kadar ssle

22. 16 yandaki

zelecek.
12. Haydi, abuk

_ _ _ _ zemezsiniz.

la

8. Bu vitaminler ile kuwet _ _ __


9. ocuk parkta

banyo yapabiliyor.

lacaz.

kolonyal

6. Annem yemek

13.

aln.

rum, her an tekrar balayabilirim.

1. Kurula

7.

dnr.

1O. _ _ _ _ kandrma. o adam seni sevmiyor.

konuur

ama _ _ _ _ gvenemiyo-

herkes _ _ _ _

4.

hereyden nce

9. _ _ _ _ skmayn. derin nefes

12.

Sigaray braktm

balamay renmelisin.

11 . Bu kuleyi _ _ _ _ mi

oldum.

5.

7. Backlann

8. Ali bencildir,

2. Bir ay sonra _ _ _ _ evimize

3. Hasta.

almadan

. nk bugn doktor-

kalp hastassn!
24. Askerler yerde sr _ _ _ _

eitim yapyorlar.

il

DONOLO

EYLEMLER

-in yoglo-n-

hasta-lan-

akl-lan

sollo-n-

rt-n-

g-len-

kuwet-len-

ek-in-

sobunlo-n-

pis-len-

kir-len-

kesele-n-

hareket-len-

kabul-len-

soklo-n-

kurulo-n-

i-len-

ate-len-

gizle-n-

kotlo-n-

en-len-

aydn-lan-

dv-n-

gr-n-

bok-n-

-IAn-

ol-n-

ko-n-

phe-len-

can-lan-

sil-in-

kuku-lan-

ya-lan

hozno-n-

sollo-n-

onzo-lon-

gurur-lan-

byle-n-

boyo-n-

tosa-lan-

etkile-n-

zehirle-n-

yora-lan-

keyifsiz-len-

ssle-n-

sokotlo-n-

yorar-lan-

yl-lan-

nikohlo-n-

fayda-lan-

szle-n-

koru-n-

bilgi-len-

umut-lan-

onuno-n-

yenile-n-

bor-lan-

silah-lan-

oyolo-n-

nozlo-n-

fke-len-

esin-len-

srkle-n-

gez-in-

sinir-len-

yrek-len-

durulo-n-

hzn-len-

keder-len-

soy-un-

nee-len-

cesaret-len-

temizle-n-

merak-lan-

su-lan-

sQ-n-

endie-len-

mzmz-lan

-11-

-i

z-l-

ot-l-

ol--

eQ-il-

sz-l-

bz--

dik-il-

ser-il-

gir-i-

boz-ul-

kot-l-

gel-i-

sok-ul-

sor-l-

yet-i-

yor-ul-

!korkuya)

yot--

bz-l-

ek-il-

sk--

sk-l-

kop-l-

lby-l

sabrsz-lan-

ov-lan-

ev-len

kayg-lan-

iddet-len-

ocuklar parkta hem ko-".J~-- hem de

22. Dedemle saatlerce syle _ _ __

bar r/ar

23. kisi

2. Seyirciler bilet alabilmek iin kapnn nnde


bekle _ _ __
3. ki karde paray bl _ _ __
4.

Arkadamla

dn saat 14.00'da

Kzlay'da

bul _ _ __

7. Orenciler snava
dol _ _ __

girmek iin

bir snfa

9. Orenciler retmeni dinlemeyip aralannda fslda _ _ __


toplantdan

nce gr_ _ __

11 . Ayla odaya girdikten sonra arkadalan ona bakp bakp

gl, _ _ __

25. Dn
arkadalarla
tart _ _ __

mek iin it _ _ __

14. Farkl lkelerden renciler TOMER'de tasrede

arkada

oluyorlar.

15. Alarm aldktan sonra herkes merdivenlere


ko _ _ __
arkadalanyla

hasretle kucakla _ _ __

17. Kuzular ne gzel mele _ _ __


18. Sana borcum
19.

Aye

21 .

kalmad, artk

de _ _ __

annesiyle p _ _ _ _ ve otobse bindi.

20. Bahedeki
Komumla

kular

sk

bann yannda

hakknda

konu

kazay

grmek iin ara-

topla, _ _ __

27.

Kular

28.

Askerler sokaklarda vur _ _ __

silah sesinden korkup u _ _ __

29. Memleketine dndkten sonra Chris'le yllarca


yaz _ _ __

31 . iki adam sokakta yumrukla, _ _ __


32.

Sankla tank

san tehis

karakolda yz _ _ _ _ .

Tank.

etti.

33. Aylin mektup yazmaktan holanmaz ve kimseyle mektup, _ _ __


anlaml

bir biimde bak._ _ __

35. Uzun zamandr birbirlerini grmediler, bu yzden uzun uzun kucakla _ _ __

13. Ailemle her hafta telefon, _ _ __

16. Ali

sk

tan _ _ __

bu

Kazadan sonra insanlar

34. Kan koca

12. Duraktaki yolcular otobse daha nce binebil-

n, _ _ _ _ ksa

ve

30. ki takm arasnda yllardr bir e"-- - - var.

8. Ahmet geen hafta Ali'yle dv _ _ __

l O. Onunla yann

dnyor

24. Ben Orhan'la niversitede

5. Gazetede okudum, stanbul yolunda bir kam6. iki takm da kazanabilmek iin kyasya
ek _ _ __

farkl

ta"-- - -

26.

yonla yolcu otobs arp _ _ __

de

f, _ _ __

her sabah selam, _ _ __

36. Koca bir yl


gr _ _ __

geti,

ama

onunla

hi

37. Sen yanl hatrlyorsun. Onlar geen sene baloda

tan _ _ __

38. Kk ocuklar
gl _ _ __

nee

ile

aka _ _ __

39. Dnk kazada iki araba arp, _ _ __


40. Dn sabah, pencerenin nndeki kular cvl cvl

t _ _ __

41 . Yangn esnasnda binann iindeki btn insanlar panik iinde

saa

sola ka._ _ __

42. ki arkada teneffste yumrukla _ _ __

51 .

konumak

44. Ahmet pencereyi

varken dv

at

45. Dn yolda eski


la _ _ __
Kardeimle
mz

niye?

ve masadaki katlar rz-

bir

arkadamla

kar-

pay _ _ __

47. Bir hafta nce randevu _ _ _ _ , doktorumla bugn gr_ _ __

49. Komutan ve
la _ _ __

tan _ _ __

askerler birbirleriyle

selam-

50. Ben parasn imdi vermeyeyim. Seninle sonra


hesapla _ _ __

53. Sibel ve Falih

devaml

ala _ _ __

bak _ _ __

arkadalanmla

bilgisayarda yaz _ _ .

55. Kira miktannda ev sahibiyle anla

evi

kiraladk.

ben btn paralanmz ve eyalan-

48. Biz dn yeni rektrmzle

52. Kazadan sonra herkes

54. Her gn

balad.

gardan u

46.

teneffste ko,____ baheye

ktlar.

kavga etti.

43. Her eyi

Orenciler

56. Murat btn arkadalanyla kucakla _ _ __


veda _ _ __

57.

Maazada byk indirimin baladn duyan

herkes maazaya ko
ri kap _ _ __

btn rnle-

58. ki ordu burada gnlerce gs gse


arp _ _ __
59. Yllardr grmediim arkadamla dn yolda te; haftasonu birlikte
sadfen karla
yemek yemek iin sz._ _ __

Karlkl yaplan baz ite

eylemler

Birlikte yaptlan

baz ite

anla--mak

ala--mak

bo- u-mak

t- - mek

boz- u-mak

gl - -mek

dv-- mek

ko-u-mak

b ul-u -m a k

oyna - -mak

g r-- me k

u-u- mak

hesapl a - -ma k

ba r- - mak

ko kl a -- mak

kayna -- mak

kuco kl a - -m a k

bl- - mek

de-- m ek

bekle --me k

p- -mek

it- i-mek, ka k- - ma k

ro stl a --ma k

ka-- ma k

korla--ma k

kap--ma k

sel a mla- - ma k

isim+ IA

yu mrukla--ma

ha ber-l e-me k

h aber-l e-me

mektup-la-ma

akal a --ma

yakn-la-mak

syle--m ek

yord m-l a-ma

sev-i-me

dert-l e-m ek

tan- - ma

bayram -l a-mak

yaz--mak

ro n devu -la-ma

te lefon-l a-ma

toka l a --mak

/ el

vur-u-ma

ek-i-me

el ele
ba

tut-u-ma

--m ak

at--mak

orp--ma

uy-u-ma

tosla--ma

eylemler

sk--ma k

veda -la-mak

sz-l e-mek

yz-le-me
te eki almadan karlkl ite
anlam
konuma

avumak

yanma
savama

banma

veren eylemler

tandndan

1. Onlar buradan

beri bir kez

22. ocuklar parkta

gr

la _ _ __

23. ilkokul retmenimle hl haber _ _ __

zrla ~
n~
d'~--

ara

3. Sokaktaki ocuklar birbirleriyle dv _ _ __


4. Kedi yemeini yedikten sonra temizlenmek iin
yala _ _ __
Kpeim

6. Ben

uyuz olmu, btn gece ka _ __

arkadalanmla toka

selam-

la _ _ __

7.

Hrszlar

sra

grdkten

sonra

telala

a-

la, _ _ __

25. Btn

ileri eimle yardm

yapanz.

26. Sabahtan beri syle

27. Sadece

polisi

gr _ _ __

24. Filmi izlerken hem gl _ _ __ hem

28.

ka _ _ __

ne ara

san m ykadn. yka

Aynlrken

uzun uzun kucakla _ _ __

ve-

da _ _ __

8. ilkbaharda btn kular neeyle t _ _ __

9. Seninle dert _ _ _ _ . senin omzuna yasla

gl _ _ __

. salncakta sal-

yerlerde yuvana

2. Akamki parti iin erkenden giy=~-- ha-

5.

ko _ _ _ _ .

29.

Ylan aaca

30.

Orenciler

ok zledim.

kapnn

nnde

niin

bek-

le _ _ _ _?

1O. O sinirliyken kendi kendine syle _ _ __

11 . Onunla p _ _ _ _ veda _ _ _ _ aynldk.

12. Dn yolda yrrken eski bir

dola _ _ __

arkadamla kar-

la _ _ __

31 . Dengeli besle _ _ _ _ gerek.


32. Burada ne

aryorsun.

kimden sakla _ _ _ _?
. Hl ko-

33. Onunla iki ay nce boz


numuyoruz.

13. Seninle gr_ _ _ _ ok isterim. mutlaka


. tamam m?

haber

14. Gzelce

yka

15. Kk

35.

kz dolabn

16. Biz onunla iki yldr gr _ _ _ _ . ama mektup _ _ __

36.

ok

yllardan

deimitir.

beri gr _ _ __ . herhalde

kimin

doru ko, _ __

nce

balayaca

konusunda anla _ _ _ _ sayg _ _ __


karar verdiler.

38. Btn seyirciler rahat koltuklara oturup

arkasna

yaslan _ _ __

40.

Aye koltua

uza

TV. izliyordu odaya

dedesi girince topla

20. Seninle sonra hesapla _ _ __

21 . Uzun

bak,_ _ __

Babalannn elindeki oyuncaklan gren ocuklar

37. ocuklar oyuna

oyala _ _ __

19. O yka _ _ __

etrafna

ok sev _ _ _ ve ona

ocua oyuncaklann verelim de kendi kendine

18. Banyodan sonra memek iin gzelce kurula _ _ __

Yal kadn kendisine yardm edecek birini bula-

bilmek umuduyla

iine sakla, _ _ _ _ . an-

nesi saatlerce onu aram.

17.

la _ _ __

aceleyle giy _ __

evden kt.

hazr-

34. Haydi, biraz abuk giy _ _ __

41.

ovalyeler

rest

42.

Gzyalan

iinde veda

. kllann ektiler.

Hayaller Gerek Olsa

Tamamla
l.

Keke imdi

2.

Keke

evimiz

3.

Keke

yann tatil ol

4.

Keke Boaz'da,

tatilde ol sam
ie yakn

ol

deniz

kysnda manzaral

bir

evimiz ol
5.

Keke

gelecek

hafta

sen

de

bizimle

gel

7.

Keke

Mustafa da yannki partiye gel

8.

Keke

l 2 silindirli,

9.

Keke bo zamanmz

l O.

Keke

11 .

Keke arabann lastii

12.

Keke

bankalar

13.

Keke

yann

git

6. Keke ok zengin ol

l . gelecek yl niversiteyi bitirmek /


Keke

2.

gelecek

zaman

yl

ie balamak

11iversiteyi bitirsem de

ie balasam

olmak / sabahlan spor yapmak

3. hava amak I bahede futbol oynamak.

4. trafik

skmamak

ie yetimek

5. Murat eve erk.en gelmek I tiyatroya gitmek

6.

paras

olmak I araba almak

7. hafta sonu deniz

8. servis arac

9. yann

da lgal

zamannda

olmamak / denize girmek

gelmek /

yamur yamamak.

ie

piknie

ge kalmamak

gitmek

l O. pizza olmak / yemek

11 . Ahmet erk.en kalkmak /

kahvalty hazrlamak

krmz

bir arabam ol

ol

siz de gel

ak

patlak ol

ol

yamur ya

da

pikn ie

.,

r-. -:-:-

- .

==~~~~~~~~- . folumluJ
==~~~~~~~~- . (olumsuz)
6. Trke bilmiyorsun.
. folumluJ
7. Odevimi

yapmadm.

. (olumlu)

B. Ona 1o milyon bor verdim.


. (olumsuz)
9. Vitrindeki elbiseyi

olmadm.

. (olumlu)
1o.

Sigaray brakmad .

. (olumlu)
l l . Geen

yl

tatile

kmadk.

. (olumlu)
12.

B~o_b_o_m_or_o_b_oy__e_vi_n__n__ne_p_o_
rke_tt_i._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . (olumlu)

13. Bu

kitab aldm.

. (olumsuz)
14. Dn

piknie

gittik.

15

Evden kmadan nce telefon etmedik.

16.

o evi kirolomodlor.

. (olumsuz)

=~~~~~~~~~~~~~~~-

. (olumlu)

. (olumlu)

17. Tiyatroya bilet

almadm.

. (olumlu/
18. Uakla gitmedik.

. (olumlu/
deilim.

19. Zengin

. (olumlu/
20. Futbolcu

deilim.

. (olumlu}
21. Param yok.

. (olumlu/

l . Bam ok anyor. Keke dn akam partide o

Keke

3.

Karnm

kk bir
zil

kpeim

alyor. Keke

14.

ol,,.,.__ __

evden

kmadan

4. Hi bilet

15.

16.

6.

7.

Keke

okulumu

17.
baaryla

Keke

Keke

Keke

19. Parti

Keke

Keke

param

ol _ _ _ __

l O. Film ok kt.

da

araba

20.

de bilgisayar

burada

havuz

da

ol

bugn hava gzel ol

da

onunla hi tan
elenceliydi.

ok

Keke

sen

de

Fotoraf makinemi evde unuttum. Keke yanma

21 .

Keke

seninle daha nce

da ye _ _ __

22.

Keke

dn babama gerei anlat _ _ __

Keke evde oturup televizyon

23.

Keke

hi deprem ol _ _ _ _ _ da insanlar

ve

muzlu

bir

pasta

akamki filmi seyretmedim. Keke sey-

ret _ _ __

12. Yemek yemedim. ok

tan _ _ _ __

l _ _ __

seyret _ _ __

11 . Dn

elektrikler kesil

al _ _ _ __

kremal

ol

da

gel _ _ _ __

al _ _ __

9.

Keke

18.

ol _ _ _ __ da tatil

ol

piknie git

bitir _ _ _ _ de

yap _ _ __

8.

Keke

babam bana bir araba al _ _ _ __


zamanmz

yanmda

yz

5. ki saatten beri yolda bekliyoruz. Keke uakla


git _ _ __

kitabm

kullan

kalmam. Keke geen hafta konser

biletlerini al _ _ _ __

Keke

oku

nce

et _ _ __

kahvalt

ailem

burada ol

kadar imeseydim

2.

yalnzm. Keke

13. Evde hi kimse yok. ok

am. Keke imdi koca-

man bir hamburger ol _ _ __

24. Keke beni birka


le _ _ _ __
25.

Keke

trafik

lambasna

dakika

daha

bek-

dikkat et _ _ _ __

26. Vaktim ol _ _ _ _ da sizinle gel _ _ __

27. Okuldan dnerken bankoya


28. Temizlie

ura _ _ _ _?

balamken

camlar

do

36.

sil _ _ _?
29. Bu
30.

35. Keke dnyann


ol _ _ __

akam yemee

Keke renciler

yor.

dnnde

34. Keke

bu

_ _ __

do

piknik

bobomlaro

mektubu

ura _ _ _ _?

bize

dn

gn-

Keke

bor iste _ _ _?

onunla bu kadar

knc konu _ __

39. Galiba yamur yaacak. Keke bu beyaz ayakkoblon

40.

32. Arkadamn gnln olmak iin acaba ne

33. Tatil

arkadamdan

37. Acaba

vaktinde gel _ _ __

, imdi altrmalar bono zor geli-

yo

ben

nereye git _ _ _ _?
38.

yap

yamur

insan

zengin

yap _ _ __

31 . Keke retmenin derste onlottklonn dinle

Yarn

en

giy _ _ __

Keke imdi

ocuklonm burada ol _ _ __

41 . Kzm by
et _ _ __

de

bono

yardm

42. imdiki aklm ol _ _ _ . onunla evlenmezdim.


43. Keke onu sen de tan

der _ _ __

. ok iyi bir

insandr.

m
1.

Nermin kitap oku

13. Bankoya git

gzlk takar.

2. Ders al

3.

Don k

do yatrabilir misin?

ayla birlikte bir eyler

14. Bilgisayar a

ottnnm.

bu-

lok ykyor.
gzln

drd .

18.

hasta

7. Olga cevap ver

gzel bir kzla tanm.


u ii

10. Ben devleri kontrol et

21.

can

Ben niversite

22. Bodrum' o gel

bitireyim.

imi.

ok sklr.

Trkiye'deki evine hrsz

ok kitap okudum.
Halikarnos Disko'yu

grmemek olmaz.
mor kalem

kullonnm .

12. Kaan uyu

ok iki

g irmi.

Dino cevap verdi.

8. Michoel tatil

getirmemi.

niin bir araba olmadnz?

var

20. Reid Amerika

byk bir acyla bard.

cam kr

Paranz

19. Morina ev

6. Doktor hastann diin i ek

11. Melih

unutup

16. Odevini bugn getir


17. Ahmerin babas sa

5. Anno pencereden bak

9. Bala

birdenbire kap ald.

15. Ders anlat


kocas

4. Fatma televizyon seyret

bono mesaj gelm i mi,

bakabilir misin?

benim elbisemi de kuru

temizlemeciye verebilir misin?

benim telefon faturam

23.

Komum

syledi. Biz evde yok

postac gelmi.

annesi Ahmere kzd.


uykusunda konuur.

24. Oksono banyo yap


25. Yolda yr
karlatm .

sular kesilmi.
eski bir arkadamla

26. Murat ders

al

27. Yemek ye
Olum

28.

kesilmi.

ban koltuun

arpt.

akam

filmi seyret

kardeinin

salan kk

ay

stme dktm.

salar

gen

sapsan ve
kardeinin

41 . Erhan hi kitap oku


den kitap

huysuzluk

yaparlar.

42. Bir

dan

beni eski bir

niin

upuzunmu .

31 . Kk ocuklar yemek ye

arkadam

43.

elin-

dmez.

kii konu

Ayakkabm

onu dinlemek
giy

lazm.

cebimdeki btn

bozuk paralar yere dkld.

aram.

33. Melissa yalan syle

yz

kpkrmz

olur.

44.

Orencilerim
eyle

34. Merdivenlerden in

27

son anda vazgetim.

lokantaya gidiyorsun?

elektrikler

uzunmu.

Ayaa

daha gzeldi.

38. ay i

40. Annemin

30. Seluk'un

35.

ksa

39. Evde bu kadar gzel yemek var

kesildi.

32. Biz

36. Solann
37. Tatile git

stme dktm.

oyun oyna

kenanna
29. Dn

elektrik

burktum.

televizyonu aar

kalk

Boluklar

ayam

msn?

baka

beni dinle

hibir

ilgilenmezler.
neler yaparsnz?

45. TOMER
46. Ucuz bul

bir pantolon daha

alalm.

ula ekleriyle tamamlayalm

Dn eski bir arkadam Ankara'ya geldi. Benimle bulumak istedi. Birbirimizi en son on yl nce grdk.
Bu yzden onu evime davet ettim. Arkadam eskisinden ok farklyd. Eskiden ok imand imdi ise ok
zayf. Onun iin kekler, brekler yaptm. Ama o hibirini ye
sadece ay iti. Onunla ok gzel
vakit geirdik. Gl
eski gnlerden bahsettik. Sonra kendi hayatlanmz anlattk. O niversiteyi
bitir
bir irkette almaya balam. imdi o irketin mdrym. Onunla grmek beni ok
mutlu etti. Arkadam tam kalk
eim geldi. Eim arkadama "Evlen
kanm hi bu
kadar neeli grmedim." dedi.

28 Zaman ve kip ekleriyle tamamlayalm


l . ok yorgun grnyorsun. Biraz uyu _ _ __
2.

Keke imdi bir tatil kasabasnda ol _ _ __


denize gir _ _ __

3. Kilo
ye

vermek istiyorsan biraz daha az


ve dzenli spor yap _ _ __

4.

dn btn devlerimi bitir_ _ __

Keke

5. Dn sana gel _ _ ama sende evde yok _ _ ;


iki gn sonra tekrar gel _ _ __
6. Siz ona syle
de katl _ _ __

yarnki toplantya

7. Murat her sabah mutlaka


kahvalt

8. Bugn

geleceini

istasyonda

yap _ __

k _ _ __

haber ver ____ biz seni

karla _ _ __

9. Onlar bu yaz tatilde nereye gitmeyi


l O. Araba kullan
11 . Bu

vakit
Ahmet

yapmadan evden

kahvalt

12. Siz

iki gnde

dn _ _ .

iin nce ehliyet al _ __


yaplacak

bir

i deil,

daha ok

ayr _ __

kzlara

syle _ _ _ . doum gnme

da bekle _ __

onlar

~!....:~!!!~yalm
l . Aye ve Tlin dn
2. Gen kz giy in

Kzlay'da

bul.._...____
ssle.L.U<>c..____ ve ev-

15. Biz, yarn leden sonra yeni mdrle ta_ _ __


n

den kt .
3. Keke zengin ol...,....._.____ da btn hastalara
yardm et=u,____

16.

4. Snavdan sonra mutlaka arkadama uramal m.

18. Elif, giy

5. Yaramaz ocuk aataki


korkuyla u _ _ __
6.

Yal

adam girip

lunu

dp

komularmzla

arkadalany-

ssle
zere evden kt.

la bul

syle _ _ __

20. Seninle tart _ _ _ _ hi

, yoksa

l O. Bence onu fazla beklemeyin. Ayen her zaman


ok ge hazrla _ _ __
11 . Her zaman v
. bunun iin okuldakiler ondan pek holanmazlar.
12. ocuk merdivenlerden yuvarla _ _ __
14. Merdivenlerden inerken bam dnd, arkada mn koluna tut _ _ __

holanmyorum,

ltfen

bararak konuma !

21 . Okulun bilgisayar
renciler bar

odasnda yangn knca dan

ka _ _ __

22. Ltfen, nmzde dik _ _ _ _ , ma izleyemiyoruz.


23. Kk ocuk aka yapmak iin dolabn iine
. annesi saatlerce onu aram.

sakla
24. Kydeki herkes
nn

13. iki arkada yllar sonra bir lokantada bul _ _ .

adlatrma,

nfa

okul mdr girdi.

da sorulan ko-

9. Senin bugn faturalan de


gecikme bedeli de _ _ __

ko-

selamla _ __

19. Orenciler kendi aralannda gl

kp kansna

8. Keke siz snava al


layca yap _ _ __

Kardeimin

salla _ _ _ _

krd .

17. Biz her zaman

kulara ta att. Kular

7. Bugn beraber sinemaya git

uklan

Kardeim salncakta

yardm

orman

yang-

sndrd.

25. Ofiste btn gn altk. Biraz yry yapp temiz hava alalm, belki a _ _ __

iyelik veya ad durum ekleriyle tamamlayalm

ben uyurken odama gir_ _ _ _ nefret ediyorum. Ama o her sabah odama girip beni

uyandnyor. Sabah kzarak onun odadan

sinirlendir_ _ _ _ ok

holanyor.

istiyorum. Ama o hi beni dinlemiyor. nk beni

Galiba yatarken

kapm

kilitte _ _ _ _ fayda var.

, d6nd)Q at ekleri, kendi adl ve uygun eklerle tamamlayalm


Dn akam hazrla
dv
e{I

arkadamla

bul

zere yola koy

. Yolda iki ocuun

rahatsz oldum. Bunun iin yanlanna giderek onlan ayrmak istedim. Ayaktaki ocuk

yerdeki ocuun kulana bir eyler fsldad. iki ocuun birden koarak uzaklamasna bir

anlam veremedim. Tam taksiye binecekken czdanmn olmadn fark ettim. "Czdanm evde unuttum."
diye dnp syle

eve dndm. Ancak czdanm orada da yoktu. O zaman

syle

anladm ki, czdanm o ocuklar ald. "Keke onlara hi kanmasaydm." diye

siye binmek iin bile param

kalmad.

Bu olaydan sonra _ _ _ _ gelip

srd. O da nce ok heyecanland. ama sonra

arkadam

ok kzdm. Takaramam yanm saat

zmememi syleyip telefonu kapad. Yanm sa-

at sonra kapmn zili ald. Kapy atm ve o karmdayd. Onunla dakikalarca kapnn nnde kucakla

. "Bu kzla mutlaka ev

: diye dndm .

-.-

, .-

~r--...---~"""=:":"~-:..~....,-~...::-~

'

....;:::_

'
arkadam

1. Tam otobse bin ____ ilkokul


sradan ktm.

grp
2.

Arkadam

15. zm zme bak._ _ _ bak _ _ _ karanr.


16. Sorulan tam anla

ara ____ onu

3. Okula gel

kzdrmm.

17. Senden telefon bekliyordum; telefon al _ __

vitrinlere bak _ _ __

yrrm.
4. Leyla hi kitap oku ____ Ali tam bir kitap

tand. Hrsz

gr
ye ____ imanladm.

6. Biz hi televizyon seyret


Hazr

hrsz kalabalgn

gr

kurdu.

9.

atm.

al
18. Polis.

5. Yemek ye

ders

kamaya balad.
adam iste _ _ iste ___ ve inle _ __

20. Ben bu denli iyi niyetli _ _ sen

kol-

tuguna oturdu.
12. Sor

21 .

13. Sen git

Hastann

durumu git _ _

23. Gel _ _ marketten

ayagn krm.

24.

Hazr

evden

nin bizi karla

gel

minaline gittim. ok

k _ _

markete de

tm. yi bir ev sahibi ol

eve getirdim. Onlar gel

arkadalanm gezdir

benim grevimdi. Saat e kadar sohbet


gerekiyor. Benim. misafirlerimi

kibar bir hareket deQilmi. Bazen bykleri anla _ _ __

gtr

ok zor oluyor. Biz genler birlikte olmak istiyoruz. ama onlar bizi hi
evden ktk. Yr
mizi al
holanmam.

tercih ettiler. Bo bir masa bul

oturduk. Bir sre sonra garson siparileri-

geldi. Murat ve Can kahve i

istediler. Ben sabahlan kahve i

Bunun iin ay istedim. Kahvaltmz et

Mze ok kalabalkt. Grevlinin aldamalann dinle

mzeyi gezdik. Can ve Murat mzeyi ok

am

yemeQinden sonra

dan ktk.

tld.

Bira itik. dans ettik. eglendik. Ben

beendiler.

Bir bara gittik. Kapdan gir


hesab

de

Biraz daha

dola

Cihan'la

karlatk.

Cihan. bizi orba i

kabul ettik. Bir orbacya gittik ve orba itik. Eve sabah gne dog

dk ve yattk. Arkadalanm gzel bir gn geir

pek

sohbetimize devam ettik. Can. Antkabi(deki

istedi. lstanbul'daki bir arkada. Can'a bu mzeyi gez

Biz de nce oraya gittik.

daveti sevin

Hemen giyin _ _ __

bir kateye gittik. Hava ok gzeldi ve arkadalonm

Kurtulu Mzesi'ni gr

le

anlamyorlar.

yakndaki

yr

bahede otur

mi.

karar verdik. Annem bu ka-

pek memnun olmad. Ona gre bizim. evde kahvalt et


et

otobs ter-

ben gzel bir program yap-

bir katede kahvalt et

ettik. Cumartesi gn saat onda kal

ugrayaym.

Adresi biliyoruz. se-

hi gerek yok. dediler. Ama ben onlan dinle

ardlar. Arkadalanm

kyorum.

bireyler alaym m?

Geen hafta sonu istanbul'dan iki misafirim vard. Cuma sabah beni ara

kahvalt

byle dav-

ktleiyor.

B: Annem eve gel _ _ gel _ _

ben geliyordum.

14. Selim futbol oyna

bir katede

nasl

22. A: Aylin gelmiyor musun?

sor____ Bagdat bulunur.

ranmzdan

ise polisi gr_ __

ranyorsun. anlayamyorum.

diinin

kork

Yal

ierisinde gr _ __

yataktan kalkt.

ald.

telefon

11 . Aye kork

19.

almayz.

seni gr____ borcumu da vereyim.

10. Tam evden

cevap vermeyin.

pazar gn lstanbul'a dndler.

syledindndk. AkO da bize kadavet etti. Bu


dn-

l . nce / et- I biz I telefon I git- / Aye / mutlaka (Gereklilik Kipi)


2. biz I
3.

al-

akam

I de I ders I Ahmet I beraber / gel- I

I nce I

kaplar

keke

(Dilek Kipinin Hikayesi)

I et- I ben / her / gerek- / btn / yat- / kontrol (Gereklilik Kipi)

4. parti I sen I gel- I oma / Demet / gel- / ben (Yeterlik Eylemi)


5.

iyile-

6.

boonl

7.

Aye

I Ali I gel- I okul I de I hemen (Dilek Kipinin Hikayesi)


/ her / hayatta / ol- / dzenli / zaman /

/ iin (Gereklilik Kipi)

I haber / bizimle I ver- / de / gel- / parti / ben (Dilek Kipi)

8. konuda / zr / zorunda / abla /

il

al-

haksz

/ dile- / ve / sen / bu (Gereklilik Kipi)

uJdan uygun kip, ula ve adlatnna ekleriyle


Bu sabah yataktan

bam

oQn

kalktm. Sonnm

tamamlayalm

dn

ttm.

Her sabah saat 06.00'da

parkta koanm. Dn de yle yaptm. Ama hava biraz soQuktu. Bir saat ko
biraz
istedim. ite o zaman bir hata yaptm. Annem her zaman spor yap
terli
, hemen bir eyler giy
syler. Ama ben, bir eyler giy
terli terli bir banko

kol
dinlen
dur

otur
dinlendim. Hava do rzgarlyd ve ben ttm. Hem bam hem de vcudumun her yan
oQnyor. Keke annemi dinle
de hasta ol
. unu ok iyi anladm, her zaman bykleri
dinle
fayda var. nk onlar bizim iin hep iyi eyler isterler. Bamza kt bir eyin gel _ __
iin onlonn Qtlerini dinle _ _ __

Cumartesi gn evde ilerimi bitir


mur
. YoQmurdon koru
lere bok
dm. arya k
men bankoya git

bok

biraz gezmek istedim. Pencereden baktm. hava yoQannemin yoQmur


giy
don ktm. Vitrin-

Kzloy'o yrdm. Bir moQozodo k


ok gzel bir kozak grbiraz al veri yapaym: diye dndm. Fakat yanmda yeterli para yoktu. He-

biraz para ek

moQozoyo dndm. Tezgahtara vitrindeki kozoQ

gster
fiyatn sordum. ok pahal deQilmi. Tezgohtardon kozoQ pakette
istedim ve
creti demek iin kasaya gittim. Fakat param cebimde deQildi. ok zl
don ktm. Ben yr
kk bir simiti ocuk ko
yanma geldi ve Bankodan k
paranz drdnz.
uzatt.

zak ol

dedi. Bu s~uk havada ocuQun zerinde sadece bir gmlek vard. Titre

ocuQun hali beni ok zd. Dndm, benim ok kozoQm vard. O parayla k


ocuQo hediye ettim.

bana paray
bir ko-

~
1. zm zme

O renk verir
2. Emek

D sevgiyle bakar

D yakr

O dinlenmek olmaz

O yakr

O yemek olmaz

D derinliine baklr

D giysi kanlr

D at deitirilmez

O yetmiinde de odur

D sonra da odur

O lnceye kadar ayn kalr

D sala zararldr

D etkilidir

D her zaman bulunmaz

O uzar

Deilir

O gzeldir

D batadr

D grntedir

D davrantadr

D akl kalr

D kum kalr

D toprak kalr

D kullanr

D sevinir

D bana srer

O dikenine katlanr

D zahmetine katlanr D kokusuna katlanr

olmaynca

Osu iilmez
3.

D baka baka kararr

rmaktan

geerken

O ayakkab kanlr
4. nsan yedisinde ne ise

O ellisinde de ayndr
5. Keskin sirke

O kpne zarardr
6.

Aa yaken

O kesilir
7.

Akl yata deil

O ayaktadr
8. Sel gider

O ky kalr
9. Kelin

ilac

olsa

O satla karr
10. Gl seven

O bakmna katlanr
11 . Stten

az

yanan

O dikkatli olur

O baka ey ier

D geride kalma

O gnl alma

O derine dalma

O yava keser

O ku keser

O ba keser

D kula var

D bellei var

D gz var

O yerini sorma

O ban sorma

O ok kr de

O yourdu fleyerek yer O bir daha st imez


12. Yanm elma

O yannda durma
13.

Ya

kesen

O ta keser
14. Yerin

O duygusu var
15. zmn ye de

O fiyatn sorma

. - .__

.r..-:~-,,.

"'.

al.

1. Ev alma

Dcocuk

Oarkacta

O gzel

Diyl

O uzun

Oelin

Oawcunu

Oparmoon

0huy

Ostek

Dver

O tas

Octenz

O para

0gl

O gzeten

D bakasndan

O elden

O trnaktan

O etten

Okten

Ovapraksz

Odkensz

O kksz

0ayaQndan

D srtndan

D karpuz

O dnce

O orman

Dev

O kapal

O dumanl

D Klc

D Satn

O yoksulluk

D birlik

O sava

O baldan

O elmadan

D baklavadan

O komu

onsan

gn iindir.

2. Ak akce

O kara
yolar.

3. BalMan
0dlJdaOn

4. Can

ckmaz.

ckmaynca

O soluk

0gz
5. rk

Civi tutmaz.

O tahta

O duvar

6. Damlaya damlaya

olur.

O rmak
stndr.

7. El

O ayaktan
aynlmoz.

8. Et
O kemikten
9. Gl

olmaz.

O dalsz

aslr.

10. Her koyun kendi

0b0$ndan

D bacaQndan
11. iki

bir koltuQa sQmaz.

O kabak

O top
dolanmak yeQdir.

12. KpeOe dolanmadan

Dcaly

OaQac
havay

13. Kurt

O ack

sever.
OvaQmurlu

calan

14.

-.._

klfn hazrlar.

OecaQ

O Minareyi
15. Nerede

orada dirlik.

O kavga
16. Ofke

Osekerden

tatldr.

17.

Paray

alar.

veren

Dzumay

DddQ

18.

Perembenin gelii

D arambadan

Dyonca

Dekin

Dsaman

D buQday

akmadan

Dyeryz

dil

deliQinden

Dtareyi

23.

Tama

su ile

DdeQirmen

D trtna

Dekme{li

Dyoncay

Dgk

Ddeniz

Daslan

Dayy

Dark

D pervane

Dakal

Daslan

D blbln

D kuun

kanr.

Dylan

dnmez.
Dtabrika

24. rmesini bilmeyen kpek srye


D hrsz

25. Vakitsiz ten


D horozun

Dkurt
ban

getirir.

keserler.

D tavuQun

1. bakmak: nemsemek. stnde durmak

2.

Dayr

grlemez.

Dhava
Tatl

Dsaldan

gelir zaman.

20. Sakla

22.

Dcumadan

bier.

19. Rzgar eken

imek

Dkomay

bellidir.

D pazardan

21.

Dsaz

4. ocak: aile, ev

D Annem pencereden bakyor.

D OcaQn snsn.

D Bizim pencere denize bakyor.

D Ocaktaki odunlan tututurdu .

D Sen ona bakma. o ne sylediQini bilmiyor.

D Ocaktan kan duman gQe ykseliyor.

D Yedi kii onun eline bakyor.

D Annem ocaQn stndeki tencereyi indirdi.

tatl:

sevimli

5. ekmek: geim

D Annem tatl yapt.

D Bakkaldan aldQm ekmek bayat kt .

D Bu elma ok tatl.

D Fnndan taze ekmek aldm.

D ocuklar tatly pek severler.

D Kahvaltda bir dilim ekmek yedim.

D Ay ne tatl ocuk!

D Daym boyaclk yaparak ekme{lini kazanyor.

3. yol: yntem

6.

aydnlanmak: aa kmak. anlalmak

D Sel yollan bozdu.

D Lambay yaknca oda aydnland.

D Akln yolu birdir.

D Ay, ortalQ gndz gibi aydnlatt.

D Araba yola kt.

D Onun konumasndan sonra olay aydnland.

D Yolsuz yurt olmaz.

D Onun dnceleri yolumuzu aydnlatyor.

7. tutmak:

yerlemek.

benimsenmek

l O.

O Kaleci. hzla gelen topu tutamad .


O Bu yeni mzik iyi tuttu.
O ar, kardeinin elinden tuttu.
O Annemi otobs tuttu.
O Teyzem lahana saryor.
O Doktor yaray saracak.
O Ninem ban sard .
O Ortal gzel bir koku sard.
9. bakmak:

barndrmak.

geindirmek

Zava ll adam, kuru maala 5 kiiye


bakyor.

O Oretmen bize bakyor.


O Avc uzaklara bakyor.
O Orhan resimlere bakyor.

l.

kabna smamak

2.

baldn plak

3. bumunu sokmak
4. gzleri fel fecir okumak

5.

diki

6.

yreine

tutturamamak
inmek

7. kafa patlatmak

8. kafa tlemek
9. bir aya ukurda
10. bulunmaz Hint

kuma

11 . etekleri zil almak


12.

yumuak bal

olmak

13. iki eli kanda olsa gelmek


14.

O
O
O
O
11 .

8. sarmak: kaplamak

yreinin ya

erimek

ba:

nder

Bu topluma bir ba gerek.


Dn ok bam ard .
ocuklar retmenin bana toplandlar.
Turul bana apka giydi.

souk:

O
O

sevimsiz

Ekimden sonra souklar balad .


lkyazn souk gecelerinde btn iekler

dondu.

O
O

Yaz gnleri souk su ile ykanrm.


Bu souk adamla na sl arkada oldun?

12. gelmek: etkili olmak

O
O
O

Scak hava bana iyi geldi.

Ho geldiniz

Burak saat sekizde geldi.


Saat bee geldi.

O geveze
O sevinli
O ender rastlanan
O fakir
O merakl
O yal
O zeki, kurnaz
O heyecanl
O baarsz
O merhametli
O dnceli
O fedakar
O uyumlu
O korkulu

kz/erkek arkadanzla sinemann

1. Saat 19.00'da
haber yok ve

yamur yamaya balad.

Ne

nnde

bulumaya

karar verdiniz. Saat 19.30. Ondan hi

yaparsnz?

O Baka kz/erkek arkadam arayp onu sinemaya davet ederim.


O Eve gidip televizyon seyrederim.
O Biraz daha beklerim.
O Sinemaya girip filmi tek bama seyrederim.
2. Sahilde yryorsunuz ve ok

ho

bir

kadn/ok yakkl

bir erkek size glmsyor. Ne

yaparsnz?

O Ben de glmserim. ama hibir ey sylemem.


O Sert sert bakarm .
O Kzarp baka tarafa bakarm.
O Onunla konumaya balarm.
3.

Kz/erkek arkadanzn

6 ay iin Almanya'ya gitmesi

lazm .

Onu beklemek iin sz vermenizi istiyor. Ne ya-

parsnz?

O Kz/erkek arkadam gittikten sonra yeni bir arkada bulurum.


O Szm tutup baka hibir kzla/erkekle ilgilenmem.
O Kz/erkek arkadam gitmeden onunla nianlanrm.
O Onunla Almanya'ya gitmeye alrm.
4.

Kz/erkek arkadanzla diskodasnz.

O baka bir

erkekle/ kzla yarm

saattir dans ediyor. Ne

yaparsnz?

O Oradan kp eve giderim.


O Baka bir kz/erkek arkada bulup onunla dans ederim.
O Bir kede oturup danslarnn bitmesini beklerim.
O Onu hemen yanma arrm.
5.

Kz/erkek arkadanzn babas

sizden

holanmyor.

Ne

yaparsnz?

O Grmezlikten gelirim.
O Onunla konuurum.
O Annesiyle bu konuyu konuurum .
O Kz/erkek arkadam brakp yeni bir kz/erkek arkada bulurum.
6. ok

kalabalk

bir otobstesiniz, rahat rahat oturuyorsunuz. Otobse ok gzel bir

biniyor ve size glmsyor. Ne

yaparsnz?

O Ben de ona glmserim ve yerimi veririm.


O Glmserim ve oturmaya devam ederim.
O Bunun bir numara olduunu dnrm .
O Otobste ayaktaki yal bir kadna yerimi veririm.

k z/ok yakkl

bir erkek

7.

Kz/erkek arkadanzla
m

ve acayip

partiye gideceksiniz. Onu almak iin evine gittiniz. Arkadanz

kyafetler giymi.

Ne

salann yeile

boya-

yaparsnz?

O "ok yakm." derim.


O Hemen stn deitirmesini sylerim.
O Baka bir kz/erkek arkada bulmak iin onunla partiye giderim.
O Onu evde brakr. partiye yalnz giderim.
8.

Kz/erkek arkadanzla

bir

bardasnz

kz/erkek arkadanz bakasyla

ve

ilgileniyor. Ne

yaparsnz?

O Kafasna bir bardak bira dkp bardan aynlnm .


O Ona ciddi olmasn sylerim.
O Dier erkeklere/kzlara kz/erkek arkadama bakmamalann sylerim.
O Barda baka kzlarla/erkeklerle ilgilenirim.
9.

Kz/erkek arkadanzn
prasay

evine ilk kez

hi sevmiyorsunuz. Ne

akam yemeine

gidiyorsunuz. Arkadanzn annesi

prasa yapm

ve

kararszsnz.

Ne

yaparsnz?

O Glmseyip yemee devam ederim.


O Annesine doruyu syleyip bir sandvi isterim.
O Belli etmeden yemei pe atanm.
O "Kz/erkek arkada m benden kurtulmak istiyor." diye dn rm.
l O.

il

Kz/erkek arkadanz

sizinle

nianlanp

hemen evlenmek istiyor. Siz de istiyorsunuz, ama

yaparsnz?

O Dnmek iin zaman isterim.


O Hemen ondan kurtulmaya alnm.
O Onunla konuup anlamaya alrm.
O Onu mutlu etmek iin n ianlannm.

-_ 2.01'0 - 20 1 l
1

Akadenik Takvini

11 AaWc 2009 - 08 ocak 2010


11 Ocak 2010. 05 ubat 2010
08 ubat 2010. 05 Mol 2010
08 Mor! 2010 02 Nson 2010
05 NlSan 201 o 30 Nlson 201 o
03 Mays 2010. 28 Mays 2010
31 Mays 2010. 25 Hcwon 2010
05 Temmuz 2010 30 Temmuz 2010
02 Aguslos 2010 27 A40Sf0S 2010
01 Eylul 2010 01 Ei<lm 2010
04 flclm2010. 02 Kasm 2010
04 Kosm 201 o 08 AIOll< 201 o
13 Arollt 2010. 07 Ocol: 2011

11 AttMk 2009 05 ubol 2010


il 0Cok2010-05Maf2010
08 ubol 2010 - 02 NISor1 2010
08 Mart 201 O - 30 N'son 201 o
05 Nisan 2010. 28 Mays 2010
03 Mays 2010 25 Haziran 2010
31 Mays 2010 - 30 Temmuz 2010
05 Temmuz 2010 - 27 AQusos 2010
02 AQUstos 2010 Ol Ekim 2010
Ol Eylul 2010 02 Kosn 2010
04 Ekim 2010 - 08 Aralk 2010
04 Kasm 2010. 01ocak2011
13Atolk 2010 04 Ubol 2011

2 Ayll< Hoftosonu
12 Atalk 2009 31 Ocak 201 o
16 OCok 2010. 07 Moll 2010
13 obol 2010. 04 Nisan 2010
13 Moll 2010. 02 Mays 2010
10 Nisan 2010 30 MOyrs 201 O
08 Mays 2010 27 Holran 2010
05 Hazon 201 O 01 A~uslos 201 O
10 Temmuz 2010. 29 AQUSIOS 2010
07 Agusos 2010 03 Elclm 2010
04 Eytul2010 31Ekim2010
9 El<lm 2010 28 l<asm 2010
06 l<asm 2010 26 Aralk 2010
11Arollt2010. 06 ubat 2011

12 Aollt 2009. 03 Ocak 2010


16 Ocak 2010 07 utx 2010
13 ubal. 07 Mat! 2010
13 Morl 04 Nson 2010
10 Nson - 02 Mays 2010
08 Mays 2010. 30 Mays 2010
05 HoJ<on 2010 27 Hamn 2010
10 Temmuz 2010 Ol AQustos 201 O
07 Agustos 2010- 29 Aguslos 2010
04 Eylul 2010 03 Udm 2010
09 Ekim 2010 31Ekim2010
06 t<.asm 201 o 28 Kasm 20 l o
11 Arollt 2010 - 09 Ocak 2010

Ankara
Kzlay ubesi

Ankara
Hilmi ubesi

Tunal

stanbul

zmir

Bursa

ubesi

ubesi

ubesi

kizilayetomer.ankara.edu.tr

tuna.telmer.nlara.edu.tr

istanbulOtomu.ankara.edu.tr

izmir9tomer.ankara.du.tr

bursaOtomer.ankara.edu.tr

Denizli

Samsun

Antalya

Alanya

Trabzon

ubesi

ubesi

ubesi

ubesi

ubesi

c.nizliOtomr.ankra.edu.tr

samun0to!1Mf.nkar.9du.tr

analyaOtomer.anlr .edu .tr

alanyOtomr.ankara.edu.tr

trabzonOtomer.ankara.9du.tr

Ankara Oniversttesl Basmevl


www.ankara.edu.fr