You are on page 1of 21

~eni

t er
ankara niversitesi

Yeni Hitit
Yabanclar iin Trke

Ek Altrmalar
Orta 2

ANKARA NVERSTES BASIMEVI


ncita Sok. No: l O

0651 O Beevler/ANKARA
Tel: 013121 231 66 55
Basm

Tarihi: ubat 2011

Ankara niversitesi TOMER

Editr
Hacer ALTAS
Mesut DURSUN
Hazrlayanlar

TOMER Trke Okutmanlan


Grafik Tasanm
Gamze KANTAS

LGELER

-DEn beri I -Dlr

BU YIL MODA NE?

ULALAR

-Dik + iyelik + -(n)dEn beri

ULALAR

f-DIJ...-(y)Ell

KOSUL KiP
zaman + -(y)sE (< i-seJ

EGTM ART

KOSUL KP !koa tmceleri)


-(y)sE f<i-seJ

6-7

DLEK (hikaye) KiP (eeri

-sEfyd/J f<-sE i-diJ

7-8

ITTIRGEN CATi
(Jt-1-Dir-l-Er-/-/r-

OKLU ITTIRGEN CATI


-(Jt-l-Dir-l-Er-1-ir- + -t-1-tlr-

ESTETiK VE
YARATICILIK

ISTES ATl+ITTRGEN CATI


-f/J- + -tir-

10-18

1 Tamamla

alm
ba

11 . Bir saat
seni byle sokak ortasnda
ayakta beklemekten aa oldum vallahi!

dinleneme-

12. Ne oldu? Saatler_ _ _ _ yzn hi glmyor.

1. Ayla sabah.il/,,,,1"--"""-'-"-- ok sinirli. herkese


np aryor.
2. ok
din.

alyorsun. aylar=
d'-'r___

Youn

3.

gn

Bir problem mi var?


kar ya sebebiyle baz semtlere birka
elektrik verilemiyor.

irkette

4.

ekonomik krizle ilgili


Bu nedenle drt ay

5.

baz

problemler var.

evlenme teklif etmek istiyorum ama reddetmesinden korkuyorum.

15. Murat cumartesi

u gne

16. Ben
ta

bizi

takip ediyor.

17. ok

7. Bizim oralarda uzun zaman _ _ __

kar

yamyor.

yiyemem. nk
rejim yapyorum.

am. Kahvalt

haf-

hi bir ey yemeyayor.

19. Annemler iki hafta _ _ _ _ spanya'da tatil-

deler.

dn gece

1O. ok

yatyor.

dim.

bizi aramyor.
Yamur

ikolata

hasta

18. Sabah _ _ _ _ yamur

8. Ahmen ok merak ediyoruz. Epey _ _ __


9.

O zaman _ _ __

Aye'ye

14. Ne zaman

Aabeyim

gzlkl adam park _ _ __

yapt.

araba kullanmaktan korkuyor.

maa alamyoruz.

Almanya'dan gelecek. Gnler_ _


onun yolunu gzlyoruz.

6.

13. Geen sene kaza

hi dinmedi.

20.

sinemaya gidemiyorum.

Aye yarm

yor. hOIO

saat _ _ _ _ hazrlanmaya

al-

hazrlanamad.

Tamamlayalm

1. Trkiye'ye geldi inden beri Japonca


yoruz.

kendimi ok zinde his-

2. Tati iden dn
sediyorum.
3. Yeni evimize
kesiliyor.

konumu-

tan

4. istanbul'a tan
ya gidiyoruz.
5. Ablam araba al
gidiyor.

6. Trke renmeye bala


kendim yapyorum .
7. Geen yl kaza yap
maktan korkuyor.

ikide bir elektrik

8.

Sigaray brak

her yere

1O. Araba al
la gidiyoruz.

artk

almsnz.

anlata anla-

tatillere hep

hi piknik

arabamz-

yapmadk.

12. Trkiye'ye gel


lahmacun ve dner
kebaptan baka bir ey yemiyor.

arabasyla

13. Baba ol
yorum.

alveriim i

14. Babam almaya


run yaamyoruz.

araba kullan-

oralar

9. lngiltere'den dn
ta bitiremiyor.

11 . Bahar gel

haftada bir sinema-

biraz kilo

15. Bilgisayar al
kalkmyor.

hayata daha iyimser


bala

bak-

maddi sobilgisayarn bandan

Yerletirelim

okumak gitmek balamak renmek uyarmak brakmak grmek


oynamak kmak domak

1. Bu

oku al

kitab

hayata farkl bir gzle

7. Bilgisayar

bakyorum.

kullanmay

_ _ _ _ _ ofisteki

i-

lerimi daha abuk bitirebiliyorum.

2. Figen Amerika'ya

ailesini hi

odam

8. Annem beni _ _ _ _ _

ve

eyalar-

aramam.

3. Ben

9. Futbol _ _ _ _ _

itahm ald .

Sigaray

4.

pratik yapma olanam artt.


iine

du. ikisi de burnumda ttyor.

alm

1. Spor yapmaya bala dgmdau beri

kendimi

12. Babam emekli ol _ _ _ _ _ ok

Snav bala...=/~._ _ _ _

neredeyse 1 saat

oldu; nerede kaldnz?


daha fazla vakit ayrabiliyorum.
birbirlerine

evde huzur kalmad, ok

zlyorum.
5. niversiteden mezun ol _ _ _ _ _

15. Ankara'ya gel _ _ iki ay oldu.

i ar-

17. Onu gr _ _

takmna

gir _ _ _ _ _ hi

19. Oraya

urayamaz

8.

Yaasn!

Diyete bala

olumun

y-

yllar

temposu nedeniyle tatile

oldu.

bala _ _

nefes

almaya vakit bulam yorum.

23.

buralarn

Kzm do _ _ do _ _

hi

tad kalmad .

btn dzenimiz

25. Onu ara _ _ uzun zaman oldu.


26. Rejime bala _ kilonda bir deiiklik oldu mu?

z glmyor.
Youn i

bala _ _

24. Buraya gel _ _ ne kadar oldu?

iyice kilo aldm .

1O. Nianlsndan ayrl


11 .

gzellem isi n .

deiti.

kilo vermiim.

9. Spor yap

ie

22. Git _ _ git _ _


tam 15

eski mahalleme

oldum.

20. Gr _ _ ne kadar

7. Babam alkol tedavisini baaryla tamamla __


evimiz tekrar eski neesine kavutu.

oldu.

tan _ _ tan _ _

21 . Bu yeni

ders almamaya balad.

yllar

18. Oraya git _ _ aylar oldu.

yor; artk iyice umutsuzlua kapld.


6. Okulun futbol

hayatm deiti.

16. Ynetim de i _ _ herkesin huzuru kat.

babam

ks

13. Seni tan

14. Evlen _ _ evlen _ _ yzn gremez olduk.

3. Bilgisayar kullan _ _ _ _ _ kitap okumaya

4. Annemle

tembelle-

ti, btn gn yiyip iip yatyor.

daha hafif hissediyorum.


2.

oldu. Halbuki eski-

1O. Dedemle anneannemi _ _ _ _ _ aylar ol-

eve hep ge geliyor.

4 Tamamla

yllar

den hemen hemen her gn oynardk.

Trk rencilerle Trke

5. Yurda

6. Yeni

daha dzenli olarak topluyorum.

Ankara'da oturuyorum.

k. _ __

27. Yola k _ _ 5 saat oldu. hala stanbul'a varamad m acaba?

ayalm

1. Sizlere kesin bir saat veremiyorum. ilerim ne za-

11 . Adresi syle _ _ _ _ _ seni oraya gtr-

man bit....,ers'"""e" - - - - - o zaman gelirim.

rm.

2. Patrondan izin alabil _ _ _ _ _ bayram tati-

12. Bir daha benim

linde italya'ya gideceim.


3.

Kardeine kar

daha

anlayl

ol _ _ _ __

13. Biz fazla bir ey bilmiyoruz. Canan'la konu _ _ _ _ _

4. Her gn en az bir saat yr _ _ _ _ _ diyet

14.

yapmadan zayflayabilirsin.
k

sana her

Paranz, yann dnmeden

eyi anlatacaktr.

harca _ _ _ __

sonra sknt ekersiniz.

gmleini

giy _ _ _ _ _ daha

notlann

iste _ _ _ _ _ sana

15. Derse

olursun.

6. Ali'den ders

kullan _ _ __

sevinirim.

bu sorunlar ortaya kmaz.

5. Bence mavi

bilgisayarm

zamannda

gel _ _ _ _ _ sizi

snfa

almam.

verir.

16.

17.

annem ok sevinir; zira Ahmer ok sever.


rahatsz

et _ _ _ _ _ bi-

9. imdi ok iim var. beni iki saat sonra


1O. Arkadalar. hatrla

Eer

bu sefer de yalan syle _ _ _ __

onunla bir daha konumayalm; tamam m?


18. Babacm. eer sen bugn araban kullan __

raz daha aabilir miyim?

ara

bit _ _ _ _ _ evlilik de

bitmitir.

7. Ben Ahmerin evlenme teklifini kabul et _ __

8. Radyonun sesi sizi

Eler arasnda sayg

gitmek iin alabilir miyim?

19. Ben bydm

seninle grebilirim.
sizi daha nce

kopya ekmemeniz konusunda uyarmtm.

havaalanna

artk. Canm

ne iste _ _ _ __

onu yaparm, bana karamazsnz!


20. Terliyken souk su i

hasta olabilirsin.

Hava souk=a"--_ _ _ ve bir de dan tepesinde yapayalnz..,.._,.........__ _ _ iiniz ok zor demektir. Hele bir de yannzda snacak bir ey yok _ _ _ _ _ lmle burun buruna bile gelebilirsiniz. Ama
kaln giyecekleriniz ve bir kreiniz var
nz

buzdan bir ev yapp souklan korunabilirsiniz. Yal-

dikkat etmeniz gereken en nemli ey, uykunuz gel _ _ _ _ _ bile uyumamaklr. Eer uykunuz

gel _ _ _ _ _ hareket ederek uykunuzu

amalsnz. Eer

bunu yap _ _ _ _ _ donup lebilirsi-

niz. Eer varsa bir maarada da geceyi geirebilirsiniz. Yalnz orada da aylara dikkat et _ _ _ __
belki donmazsnz. ama donmaktan daha beter bir sonla karlalabilirsiniz.

7 Tamamla
1.

Kam m

alm

asa

lokantaya giderim.

2. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ doktora gitmemiz
3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

kaln

lazm .

giyinmeliyiz.

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ piyangoda byk ikramiye sana

kar.

5. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - araba kullanabilirsin.

Tamamlayalm

1. Eer biraz daha param ol

u arabay

Eer geen pazar hava gzel ol


n i e

3.
s nfn

al

ok elen

4. Bu yaz bize gel

boya

daha

gzel

g-

rn

7. Sesim gzel ol _ _ _

ark c

8. Gzel resim yap


9.

retmen

ol _ _

Keke otobs gel

oyunu daha rahat seyret _ __

7.

Keke yarn tatil ol


kalp

9.

Yavrucuum,

ancak yemein i ye
vizyon seyredebilirsin.

1O. Telefon et

15. Bir ocuum ol _ _ adn Deniz koy _ __


16.

retmen

ol _ _ avukat ol _ _ .

17. Beni gerekten tan _ _ hakkmda bu kadar


nyargl konu _ _

18. Eer sen de izin al _ _ bizimle mavi yolcul ua k _ _

19. Boyun uzun ol _ _ mankenlik yap _ _ .

tele-

yan odadaki telefonu kulla-

na bilirsiniz.

13.

yap _ __

da btn gn evde

Eer onu sev _ _ _ neden evlenme teklifini


kabul ettin?

12. Ders

k _ __

hasta olursun.

miskinlik yapsam.

11 . Bebek

dnya turuna

ret-

8.

12. Onu sev _ _ _ onunla evlen _ __

y ry

yine

ona darlmam.

Eer bu soukta d ar k

11 . Sabahleyin erken kalk ___ spor yap _ __

14. Hava gzel ol _ _ biraz

de binseydim.

6.

ok sev _ _ .

1O. Tiyatroda n koltuklardan birine otur _ __

13. ok param ol

sen de onunla ko-

4. Dnyaya bir kere daha gel


men olurdum.

ol _ __

ressam ol _ __
renc i leri mi

konu m yorsa

5. Benimle sinemaya gel

Arzu Hanm kz

5. Derse ge gel
Sa l arm

ge _ _ .

size gelece i m .

bugn evde 'Seniz

numa .

pik-

git _ __

3. Biraz daha ders

6.

Eer

2. O seninle

al

2.

1.

Tamamlayalm

ala _ _ _

al

st ver.

ben gideyim.

Eer elbise almak iste _ _ _ babana syle,


sana para versin.

14. Hadi! i n bit _ _ _ tiyatroya gidelim.


15. Saatin
tir.

al _ _ _

bir saatiye gtr, tam ir et-

16. Ban ar

bir aspirin al.

17. Yemek ye

hasta olursun.

18. Dn akam eve git

annen sana ok k z-

m tr.

19. Snfta sigara i

ona imemesini syle.

20. Keke ocukken ok st i


yum uzun ol _ __

de i md i bo-

21 .

Eer sayg

sayg

grmek iste
gstermelisiniz.

26.
yazn

Eer

Antalya'ya git
Antalya ok gzel olur.

22.

23. Mutlu olmak iste


lora yardm edin.
24.
25.

insanlan sevin ve on-

10

bir

uam

27. Benden habersiz arabann


t demek. Onu bir bul

ol

hesabn

kasoraca-

28. Ali Bey'i ara

bugn gelmeyecek.
pazartesi

arayn .

da her gn ua-

Hasan' n

yann ok nemli bir snav

almalyz.

5. Bana

doruyu

bu

oksa

4. Ben sinemaya gitmeye


nefret eder.

bana
varm.

17. A: Ayy,

karsnz

bana

geme.

yola.

hi yemek yapmak istemiyor.

danda

yiyelim.

hala
sun.

Akama

ne yemek var? diye sora biliyor-

19. A: ok yoruldum.

anyor, sen _ _ _ yan

B:
20. A:

ge l m i yat-

Sa lmza

9. A : Yeni bir ev daha


B:

sakin sakin

yolda elele grdm.

srekli

baryor.

konuuyor; kocas

salk'

mi yemeklerimi.

beend im akm !

artk

beni sevmiyorsun. h h!

B: l?l?l?I
21 .

Zamannz

B:
_ __

13. A: Oraya gitmeyi hi istemiyorum.


B: _ _ _ gitme'
imd i haznm.

yann

22. A: Seni daha

banm lar.

Kadn

doydum. ellerine

beenmedin

A:

ua karacaz.

Aye'yi

Bir tabak daha pilaki yemez misin?

canm.

B: Elbette

paralan var.

11 . A: Dn Ali'yle

Hayatm!

A:

almlar.

l O. Biraz acele et!

dinlen!

B: Saol

souk

dikkat etmeliyiz.
havalarda kolayca hasta olabiliriz.

14. A: Eveeeet.

direksiyon

18. Ben diyorum ki ok yorgunum: Sen _ __

yorsun.

B:

canm

B:

anlat. _ _ _ bir daha seninle

Aslnda ikolataya hi dayanamaz. ama onu da


yemedi. _ _ _ gerekten ok hasta.

7. O srekli

ekilde

bugn dinlen yann

ii baaramayz.

baylnm. kardei m __

uyuyamadm.

16. A: Dn gece hi
B: _ _ _ bu

konumam.

12.

anahtarlann alp

Tamamlayalm

3. ok

8.

seninle evlenmek iste


niin bu kaediyorsun; zorla gzellik olmaz ki!

srar

29. Randevu almak iste

B: Q/cose/o zaman onu sinemaya armayalm.

6.

gklerde szlsem.

m .

Si-

l . Ben sana hak veriyorum. Sen - =


is=ehak vermeyip srekli beni suluyorsun.
2. A:

Eer

dar

gidin. yazlan

Eer derse dzenli olarak devam et


navda asla baanl olamaz.
Keke

mla

siz de herkese

grmek istiyorum.
tan .

Ankara'ya

23. Tabiki
Sen
24.

sk

grel im.

snfta kalrsn .

Ben srekli ders

altm.

elendin .

Aye yanmann

birincisi oldu. Fatma _ __

sonuncu oldu.
25. A: Bugnlerde

iim

ok

youn .

Hibir eye vakit

ay ram yorum.

B: _ _ _ artk yola

kabiliriz.

15. ilalann dzenli kullanmalsn. _ _ _ iyileemezsin .

B:

kendine bir asistan bul.

26. O kz benim kuzenim, _ _ _ ta nmad n

m?

11
1.

Tamamlayalm

Komumuz

okuma yazma bilmiyor. gazeteleri

bana okU.u"""'""'-2.

iin nl bir terziye elbise

4. Yann kuafre gidip


l

sam ksack

komusunun

6. Her sene evimizi


ya _ __

oluna

boyac

7. Halam evini temizliki

matematik a-

Mehmet Ustaya bo-

kadna

kardeimi

ve otobs

konu _ __

yeni tamir et

. ama yine bozuldu.


antam d _ __

16. Kk kz pmek istedim. ama o kendisini


p _ __
17. Ahmet derse
kz _ __

ge

retmenini

gelerek

19. Grlt yapma. yoksa


Arkadam

kardeini

uyan _ __

bize zorla sushi" ye

Tamamlayalm
paasn

kendim

Pantolonumun

paasn

terziye

2. Yemeklerimizi annem

ksal ~~

ksal urdm

pi _ _ _ .

Babam anneme yemekleri

pi

Brodaki tm

ileri

memurtara bit _ __

Oretmen.

kasalann iiler

dersin sonunda

dersin sonunda

ra anla _ __

Mafya

kiralk

iadamn

katile nl

bayramnda

l _ __

iadamn

l _ __

ocuklar btn

uurtmalar

rencilere

iilere

doy _ __
Belediye, grevlilere btn a sokak kpeklerini

komik bir

doy _ __
9. Filmde terristler. devlet

rencilere

ocuklara

8. Grevliler btn a sokak kpeklerini

in _ __

kasalarn

bayramnda

btn uurtmalan _

anla _ __

Oretmen.

katil. nl

Festival komitesi, bahar

kendim bit _ __

Patron. kamyondaki elma


in _ _

Kiralk

u _ __

ileri

4. Kamyondaki elma

6.

7. Bahar

3. Brodaki tm

fkra

Arabam

kimseyi

14. Bazen zor problemleri babama z _ __

20.

gez _ __

1. Pantolonumun

5.

konuuyor.

18. Oretmenimiz. bize haftada iki defa kompozisyon


yaz _ __

temizle _ __

ktm

8. Sabah evden biraz ge


ka _ __
9. Hafta sonunda

ek _ __

15. Dn otobsten inerken

kes _ __

_ __

12

12. Hep o
13.

3. Sekreter, raportan bitirdikten sonra mdre imzala _ __

Aye,

fotoraf

11 . Annem. bizi her sabah saat yedide kalk _ __

Ablamn dn

dik _ __

5.

1O. Pasaport iin

komik

fk-

bakann

ka _ _ _ .

Filmde rgt lideri. terristlere devlet


ka _ __

bakann

alm

1S Tamamla

1. Benim ok gnlm yoktu. Annem beni zorla

5. Kimi yerlerde hayvan dv_ _ _ _ hala bir

komularla tan -=r.......,__ _

olmad

2. Ziyareti gn

alkanlk olarak devam ediyor.

iin hastanede beni

6. Mahkeme bakan. miras kanuna uygun olarak


payla _ _ __

dnyann drt bir

7. Oretmen ehir gezisinde ocuklar kalabalkta

halamla gr _ _ __

3. Ankara niversitesi TOMER,


yanndan

gelen

rencileri

kaybolmasn

bul _ _ __

4. Oretmen. nceki snav notlarmzla son snav

8.

notlarmz karla _ _ __

14

Akama

2.

Eer

bizi zorla p _ _ _ kucak _ _ _

yola kyoruz. Hemen hazrlan maly z.

Keke

19. Akam sinemaya gitmeyi ok istiyorum. ama ok


iim var, git _ _ __

ocuklar hi hastalan masa

ni5in

durabilir

6. Yeni bir kek denedim. Sana da bir para


tattrmak

Eer

tatile

kmak

8. Okulu

zamannda

Keke

daha

21 .

Keke

dnk partide ok iki i _ _ __

bitir _ _ _ _ daha kolay

Be

gitmek

yandaki

ocuklarmza

konuma!

ok kk yalarda drst olma-

y ret
Keke yarn

tatil ol _ _ _ _ okula gitmeyip

dinlen _ _ __
arkadalanmla

hl yaz _ _ __

ocuklarn yannda

sigara i _ _ __

kzla

bugn

ss-

kendi

y-

saatlerce bak _ _ __

26. Aye srekli ka

. sanrm uyuz olmu.


byle konuma!

27. Beni sev

28. Sen iki dakika boyunca hi nefes almadan


dur
?
29. ocuklarmza ok kk yalarda drst olmay
ret _ _ __
30.

Keke yarn tatil ol _ _ _ _ okula gitmeyip dinlen _ _ __

31 . Keke m erken bitir

14. ki karde birbirine srekli emirler ya _ __


15. Yazn apka takarak gnein zararlarndan koru _ _ __

saatlerce

24. Dn yolda yrrken eski bir arkadamla karla _ _ __

13. Adam kars evden ayrldktan sonra hatasn


gnlerce dv _ _ __

olum

iin

ka _ _ __

25. Kafedeki gzel

9. Beni sev _ _ _ _ byle

anlayp

sk gr _ _ __

22. Aye partiye


le _ _ __

iste _ _ _ _ nceden izin

bulurum.

12. ocukluk

20.

23.

istiyorum.

almalsn .

16.

bana yardm eder misin?

18. Rica et

5. Sen iki dakika boyunca hi nefes almadan

11 .

ii vaktinde bitirmem iin senin bana yardm


et _ _ __

ltfen haber ver.

tl saydm

1O.

bartrd.

17. Bu

beni yann havaalannda karla nayacaksan

4. Keke geen haftaki geziye ben de ka-

7.

Kardeimle bir haftadr konumuyorduk; babam

Tamamlayalm

1.

3.

diye onlar el ele tut _ _ __

de gnlerdir

hasta olan arkadam ziyaret et _ _ __

32.

Yarn snavmz

ol _ _ __

var. Hemen eve gidip ders a-

ve bu snavda mutlaka baarl

33. Ben senin iin her eyi yap

ona

bu

kadar

krc

szler sy-

, ok pimanm.

le

ama mezun olmak iin bitir

36. Keke annemin szn dinle

de

anlayp

balad.

beendim

sana da tat _ _ __

Souk havalarda
hastalklardan

korunabiliriz.

7.

Kular

8.

Yllardr grmediim ise arkadamla bir sine-

sever.

bahedeki havuzda

Srekli syle _ _ _ _ in-

dan bar

okulun iinde saa sola


. Korkun bir gnd.

arkadalarmla

, nk Kz-

bul _ _ __

20. O ok v

bunun iin onunla

gr _ _ __

delikanlyla

kz

uzun

uzun

sohbet etmeye baladlar.

Zavall kpeim devaml ka

, vete-

21 . Onlarta karla

a-

islemiyorum. bunun

iin yolda beni grmesinler diye bir arabann arkasna

11 . iki arkada gece boyunca dert

gizle _ _ __

22. Parti iin saatlerce ssle

, gzelce

giy

la _ _ __
12. Bugn ok sinirli.

konuup

duruyor.

13. Annem astm hastas. evde kimseye sigara


i _ _ __
Arkadamn

oldum. Kendimle

diye dv _ _ __

lay' da

rinere gtrmem lazm.

14.

eyden ikayeti.

19. 1O dakika iinde hazrta

yka _ _ __

karla _ _ __

bak

17. Her

ko

Kadnlar her zaman ss

9. Lokantadaki

baarl

18. Geenlerde okulda yangn kt. ocuklar korku-

dikkat ederek

6.

mada

snavda

sanlar zyor. Sonra da "Neden byle yaptm?"

Arkadamdan yeni bir yemek tarifi aldm, ben

ok

nunda

v _ _ __

gnlerce dv nd

yadrmaya

ders altm. So-

16. Gnlerce eve kapa

3. Mfetti alanlara kzp herkese emirler

1O.

ve btn

Tamamlayalm

2. Kz arkada onu terkettiklen sonra hatasn

5.

40. Keke dnyada hi sava ol


insanlar ban iinde yaa

. ok pimanm.

1. ilkokul arkadalanmla hala gr ~yomm .

4.

: dedi.

39. Bu kadar ok devi iki gnde bitir

ve saat 12.00-16.00 aras sokaa k

11

38. Antrenr futbolculara ampiyon olabilmek iin


bu ma son ansmz, kazan

35. Yazlan hepimiz bol bol tuzlu ayran i

onunla evlen

37. Onunla konuurken ok dikkat et


yoksa yanl bir ey syleyip onu kzdr

nim iin ne yap


34. Keke

. Sen be-

hediyesi beni hem gl _ _ __

hem sevin _ _ __

. nk erkek arka-

damla bulu

24. Gece iin saatlerce ssle

. k giy

arabayla salona gitti.


25. Birden bire karanndan vazgemen beni ok

15. Ne yazk ki mektup _ _ _ _ artk yava

yava

tarih oluyor. nk imdi e-posta var. E-posta


yoluyla haber

23. Hemen hazrta

ok daha hzl.

dn

dorusu!

26. Eminim ok ister ama. daha yeni ameliyat oldu.


Bizimle tatile gel _ __

18 Uygun eklerle
Kitapda

tamamlayalm

kitaplara bak

aniden onu grdm. Onunla niversitede

tanmtk.

yunca okuldaki en yakn arkadamd. Son snfta ingiltere'ye gidebil


zand.

O gn

ondan hi haber

d.

yakndaki

ladk. Ali Trkiye'ye dn

telefon

Postanede
telefon

yaklak

numaralarn

karlardk.

numaran

kaybettim." dedi.
eski gnleri

al _ _ _ _ _ tekrar

grmeye

6 yl oldu. O zamanlar
konu

Bazen hi

sohbete ba-

bir postaneye git

sormadn?" diye sordum. Bana "ngiltere'ye

iki saat sohbet et

Eimle tan

beni sesimden tan-

bir ay olmu. Tatil iin gelmi. ingiltere'de evlenmi, bir olu varm.

Mutluymu. Ona "Beni niin hi ara

git

andk. Ayrl _ _ _ _ _

aaya

yerlerimiz

bazen de sadece

ofrle konutu.

ayn binadayd.

"Gnaydn"

Sabahlan

de

dn

Lise son

Ko

ocuun yanna

hastaneye gtr

"Evet." dedim.
en mutlu

ie

git _ _ __

binaya girerdik. Bir

bana bak

Arkadalmz

yl

snftaym.

yaptm:

de

srd, sonunda evlendik. Onunla

hibir ey olamam: diye dnyorum. Anneme.

brak

baaramadm.

bizi

tan _ _ __

arkada

hafta canm hibir ey yap


olmad.

Kitap, en

yalvar

onu ikna ettik.


bala _ _ __

iin doktora

vazgetim. nce azalt _ _ _ _ denegnde en fazla 2 sigara iiyorum.

gezip

elen _____

istemedi. Evde kitap oku


yakn

babam niversiteye git-

bu nedenle sigaray brak

altm. imdi

dim. Gnde 5 taneden fazla i

tele-

kazanacam.

karar verdim. Ama sonra doktora git

Btn gn evde oturdum. Oysa

"Keke

dershaneye gidiyorum. Dershaneye

kendime daha ok gveniyorum. Snav mutlaka

fakat yle

kontrol et _ _ __

Babam benim niversiteye gitmemi istemiyor. Oysa ben "Evde otur

Babam sonunda izin verdi. Tam 4 ay

dm.

ocuu

Ama o

"Benimle gelir misin?" dedi. Hi

meme izin verse!" dedim. Annemle beraber babama yalvar

git

baktk.

insan olduumu dnyorum.

vizyon seyrel

Sigaray

gitti.

Herkes ofre ok kzd. Ama ofr "Kazay iste

sakinletirdi. ocuu

dnyann

indi.

birbirimizin

karar verdik.

gn i yerinin nnde kk bir ocua araba arpt. Bizler. ne yapacamz bil


hi bekle

bo-

yakla _ _ _ __

sessizce

yzm gr

Sevinle birbirimize sanldk. Yr

yl

bir snava girdi ve ka-

alamamtm. Arkasndan

"Merhaba Ali!" dedim. Daha arkasn dn

Drt

dost kadar yaknm .

ok severim. Ama bu

karar verdim. Sklnm san-

Bu ad ona ilk kim verdi. bilmiyorum. Ama mahallenin ocuklan vermi olmal. nk drt aya da beyazd. Sannm

bu yzden de ocuklar adn iftorap koydular. iftorap mahallemizin sevgilisi. Bir

yl

burada yayor. Aslnda ev kpeiymi. Sakakta yaa

bala

tyle-

ri dklm, sokak kpeklerinden fark kalmam.


Akamlan

eve gitmem. O da bunu bilir. Her akam

iftorap iin kasaptan kemik al

ko

ko

yanma

beni karlar. nmde kuyruunu sal-

gel

dost gzleriyle elimdeki torbaya bakar. Kemiini al

la

dur

vin

oradan

uzaklar. iftorap' tan _ _ _ _

bakyorum.

tm kpeklere sevgiyle, biraz da zl


dm

kpek sevgim yoktu. Ama

seimdi

sokaktaki

Onlara sevgiyle yakla

ve yar-

et _ _ _ _ gerek.

Bir hafta _ _ __

dur_ _ __

gl _ _ _ _ ele _ _ _ _ soua

kar yayor. Her taraf bembeyaz. ocuklar sokaklarda


aldrmadan

oynuyorlar. ocuk ol _ _ _ _ ne gzel

ey!

Btn yollar kardan kapand. iler yollara tuz d....____ yollann buzlanmasn nlemeye alyorlar.
Ben de camn nnde otur

ocuklar.

ay i

cuklar oyun oyna

kan ve aalan seyrediyorum. o-

baka

sanki bu dnyadan ayni

bir dnyaya gidiyorlar. Ackm-

yorlar, susamyorlar.
Hava

yava

dn

yava

karar _ _ __

bekleyecekler.

17 Bo luklan o zaman, yleye, yoksa, i e balalaryla


Asl

Ben

kalabalktan holanmam,
dne

Meral :
Asl

Eve

ve tekrar sokaa kp oyunlarna devam ede-

hemen sabah ol _ _ __

bil

baladlar.

ve ocuklar da evlerine dn

az

bu yzden

dn

tamamlayalm

istemiyorum. Murat

ok istiyor.

sayda kii ann .

yle ya da byle mutlaka bir tren yapmak zorundayz

Murarla tartacaz. nk ok

istekli.
Meral : _ _ _ _

ocuun istedi ini

geri evirme.

Brak dn

olsun. Sen

elenmene

bak. insan bir kere

evlenir.

18

Yerletirelim
sulamal

olarak

yapmalsn

olmasn

istiyorsan

ieklerin canl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ her gn dzenli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


ve bakmlann _ _ _ _ __

19 Tmce kuralm
l . aile /

katkda

/ ekonomisine / bulun- / harcamalar / yapma- / gereksiz (Yeterlilik Eylemi)

2. seyret- / anne I ocuk / diye / kk / televizyon / sor- (Yeterlik Kipi, Sorul

3. dzenli I iin I ol- / spor I


4. bitir- I

zamannda

salkl

I yap- (Gereklilik Kipi)

eer

I git- I

I sinema I

akam (Koul

Kipi)

5. sonra I ders I fotokopi I sen I defter I mutlaka I ek- I ben (Gereklilik Kipi)

20
l.

iaretleyelim

Kardeim

dn gece paket ikolata yed i. Bugn vcudunun her yerinde


_ _ _ _ oldu.

O grip

noktalar

[Z]ale~i

O sinzit

O nezle

krmz

km. Sanrm

O sivilce

2. ki gndr yamur yayor, her yer _ _ _ _ oldu, ayakkablarm kirlendi.


O toz

O kum

O toprak

3. Avukat mvekkilini sonuna kadar savundu ve _ _ _ _


O sava

O davay

O amur

Ota

O kavgay

O tartmay

kazand.

O atmay

4. klim artlar ve susuzluk byle devam ederse bu ky elli yl sonra


O gl

5.

O deniz

Topran

kayarak verimli

6.

, kr

7.

Karnca

ksmnn kaybolmas na

numaras

da bir tr

O bitkidir

9.

Kimlii

O sel

, ama hem ok
O bcektir

O tahmini

belirsiz kiiler zengin

O fatura

alkan

deil,

O teklifi

O erozyon

O manav

O katil

O hayvan

O kabus

zararszdr.

O kemirgendir

O memelidir

O zveriyi

O tehisi

_ _ _ _ istediler.

O fidye

Oti

Otorm

O hasret

O hayret

kald .

O ge

11 . Dn gece ok kt bir _ _ _ _ grdm, uykumdan


O film

O yel

zgnm.

adamn ocuunu karp

O midye

hem de

O srngendir

l O. Oyle gzel sesi var ki, dinleyen herkes _ _ _ _


O hayran

diyoruz.

O dilenci

8. Bu _ _ _ _ kabul etmem mmkn

O tercihi

O kasaba

yaparak herkesten para topluyor.

O hrsz

O polis

O ehir

O l

O volkan

O deprem

olacak.

O ehir

bararak uyandm.

O sinema

O hayal

12.

insanlar ok ve gereksiz
D

akll

D zeki

13.

D sauna

14. Genler byklerin

D geveze

D drst

D cesur

D du

D jakuzi

D kvet

pek dinlemezler, ama sonra bu szlerin

D masallann
15. Her ayn on

D arklann

D hikayelerini

beinde

D maa

alyoruz.

ama

D uyan

ayn

on

D gaz

beine

D mescid

D minare

Bunlar renmek

D neden oldu
Artk

D armaan

amacyla yaplmtr.

D gl
ezan

buraya

karak

D krem
okur.

D adrvan

D mevlid

Dezan

Dalad

Dyapt

Doldu

bana yarar _ _ __
D verdi

ehirde oturamayacaz.

bu

D tlerini

D madalya

D iek

caminin uzun. ince blmdr. Mezzin

17.

anlarlar.

kadar para yetmiyor.

D dl

D parfm

deerini

D trklerini

kt kokulan yok etmek, srekli gzel ve temiz kokmak

16.

19.

ederler.

Trklere zg bir tr banyodur.


D hamam

18.

konuup insan rahatsz

Babam

ii

nedeniyle Erzurum'a _ _ _ _ oldu. Oraya

tanmamz

gere-

kiyor.
Dak

Datama
tak mmz

20. Mata

D tercme

ocuunu

D hakaret

_ _ _ _ , ocuk
D okad

D sevdi

22. Geen

akam

D hasta

D hayran

desteklemek iin ma boyunca _ _ _ _ yaptk, sesimiz k sld .

D iltifat

21 . Annesi

D tayin

D kfr

D tezahrat

D bard

Dkzd

alamaya balad .

D azarlad

arabamla eve gelirken nmdeki iki ara ok kt bir

ekilde

_ _ _ _ ,neyse ki kimse

yara l anmad .

D sel am la t

23. Bugn

iimin

D tant
ok

nedeniyle

topl antm

D aktardm

D erteledim
24. Gnmzde yer

D gzelleiyor

olmas

D grt

sknts

ve nfus

D betonlayor

nedeniyle evler st ste

26. Bu

ii

bu kadar

D gecikir

D kaynattm
yava

kalktm. ay

D yo llad m

ehirler

_ _ _ _ , kahva lty

yetimez.

D erken biter

ve tm

D yeilleniyor

D haladm

yaparsan bitirme tarihine kadar

D biter

D gnderdim
yaplyor

D temizleniyor

25. Bu sabah anneme srpriz yapmak iin erkenden


D piirdim

D arpt

yanna _ _ __

D iptal ettim
art

D arpt

D kzarttm

giderek _ __
D doa ll ayo r

hazrladm.

D demledim

_ _ __
D tkenir

D hzlanr

27.

Yaral

kpek

sa ayan

O koarak

yerden

kaldramyor.

O iterek

_ _ _ _ ilerliyor.

O tutarak

O srkleyerek

O elleyerek

O imanlyorsun

O byyorsun

D gzelleiyorsun

28. Biraz az ye, gnden gne _ _ __

O zayflyorsun

O inceliyorsun

29. insanlann her konuda yanllarn sylemek. onlar srekli _ _ _ _ doru deildir.

O eletirmek

D vmek

30. Annemle babam uzun

O iltifat etmek

zamandr anlaamyorlar, sannm yaknda

O evlenecekler O nianlanacaklar
31 .

Uan

O boanacaklar

O ykselmeye

O kzyorsun
33. Polis gen

O bakyorsun

adamn

farkl

_ _ __

Yolcular panik iinde

D kmaya

32. Sen kime _ _ _ _? Annenle babandan ok

D svmek
O buluacaklar

O bi rleecekler

balad.

motoru birdenbire durdu ve uak _ _ _ _

O umaya

D hakaret etmek

bartlar.

O alalmaya

D durmaya

grnyorsun.

O glyorsun

D benziyorsun

O baryorsun

hareketlerinden _ _ _ _ ve onu izlemeye

balad.

Sonunda onun

hrsz olduunu

anlad.

O holand

D utand

O kukuland

34. Piknik yerinde nce kk bir sigara izmariti


nik

alan

35. Evimizdeki

altnlann

ayrlar

yanmaya

balam

ve birden btn pik-

D tutumu

hepsi

alnd.

Babam

kapmzn

O patlam

nnde

komumuzun olunu

O halanm
elinde bir torbayla gr-

Karakolda onu _ _ __

O phelendi
36. Gen

sonra

O skld

_ _ __

O kvlcmlanm O snm
m.

varm,

O korktu

O kukuland

kzn karsndaki

O kzard
37. Mdr nce

ocuk

O tahmin etti

akn

O sarard
toplant

O iptal etti
O sinirlenme

kz

ok

O sulad

yz _ _ __

O yand

D karard

yapmak istedi, sonra yapmaktan _ _ _ _ ; yarna erteledi.

O vazgeti
. Hasta olursa

O sinirlendirme

piman

O genilemi

O dzenledi

D devam etti

O zdrme

O zlme

olursun.

D kzma

39. Bu pantolonu bir yldr giymedim. Dn giymek istedim, iine

O bollam

utand,

D morard

O erteledi

38. Ltfen annemi zp

ilan ederken gen

O sand

samadm;

O daralm

nk ok _ _ __

D daraltm

D gen il etm i

O tartnz

O yarn

40. Dini bayramlarda byklerimizi ziyaret edip onlarla _ _ __

O selamlarz

O bayramlanz

O tann

41 . Yurt dndayken Trk yemeklerini ok zledim. Ozellikle de

D hayran
42. Benim

D hasret

kzm

D iftirac
bir

D hayret

kaldm.

D istek

bir ocuk grmedim.

D uysal
Salanm

D zlem

yaprak sarmasna

hibir zaman szm dinlemez. Aklna ne koyduysa onu yapar ve kararlanndan asla dnmez.

Onun kadar

43.

zeytinyal

D nazl

haftadr ykamadm. Bam

D iiyor

sabrsz

D tahamml

D erdemli

D kzanyor

D yanyor

ok kt _ _ __

D kanyor

44. Bugn o kadar

D inat

D kabanyor

ve sinirliyim ki kimseye ve hibir eye _ _ _ _ edemiyorum.

D tasarruf

D tezahrat

D hakaret

D tahmin

45. Aabeyimin ei ngiliz. Bizim konumalanmz anlamyor. aabeyim daha sonra ona konumalanmz
_ _ _ _ ediyor.

46. Geen gn annem

kazam ykam,

yayor

47. Teyzem Amerika'da

48. Yeni evimizin

krmadm.

yksekmi

O solmu

D knm
D mandraya

ben

D dramatize

Ben o saatte

ve

kazam

D patlam

grmyorum. Geen gn bize geldi, salan

D demirciye

Komumuzun camn

aarm,

ok

D sararm

D bym

O manava

D marangoza

okuldaydm. Arkadam

bana _ _ _ _ atarak kendi-

alt.

D mektup

D iftira

dnme armay

D vurmu
Arabamn

yllardr

ve onu

bir _ _ _ _ yaptrdk.

sini kurtarmaya

51 .

nk makinenin derecesi

mobilyalann tandk

D aktara

50. Onu

olmad .

D genilemi

D genlemi

O yalanm

49.

zerime

O ekmi

O uzam

D taklit

D tercman

O tercme

O dikte

Oyalan

O laf

O vurulmu

D ilgilenmi

unuttum. Bu yzden bana _ _ __

D gvenmi
benzini bitti, _ _ _ _

D istasyona

O yalanc

D gcenmi
urayp

D markete

29 litre

kurunsuz

benzin

D benzinlie

aldm.

D arkteriye

O manava

D ilingire

D tamirciye

52. Televizyonumuz bozuldu. _ _ _ _ gtrdk. Hemen tamir etti.

D tesisatya
53. Gnmzde silah

D banmaya

D muslukuya
tamak kolaylat.

masann

D arpt

55. Gkyzyle yeryznn

D ufuk

Bylece birok

D silahlanmaya

54. Oyle kuwetli bir rzgar esti ki,

D kat

D bilgisayarcya

birletii

D afak

kii

balad.

D yanmaya
stndeki btn

katlar

D uutu

D karlamaya

D tanmaya

_ _ __

D knt

D burutu

D tufan

O snr

izgiye _ _ _ _ diyoruz.

D umut

20 milyan

nasl harcayacaz?

Uygulama: Snf 6
etkinlikte

saysal

kiilik

aynlr

ve her gruba

aadaki

lotoda 20 milyar lira kazanan aile bireylerini ve

kartlarda yer alan rolleri


!otodan para

gruplara

nasl canlandracaklann dnmeleri

kazandklann aklamasyla balanr.

Etkinlik,

datlr. Orencilere,

rol kartlan

komuyu

iin 5 dakika zaman

le bu

!otodan 20 milyar lira

paray

nerede

tartyorsunuz.

da

kazandn.

Evinizin tadilata

konusun-

ihtiyac

ara-gere almak istiyorsun; nk bahe

var.
ileri

kz karde

Yeni giysiler, yeni giysiler, yeni giysiler! Ama


hayallerinin

tadilatla,

odasna

da

yalnz

Belki

babann

karar verilene dek srer.

sona ait olan,

kavuabilirsin.

Uff! Bir

gideceiniz

sin. Ama eski

frsat!

yerden yeni giysiler de alabi-

lirsin. Einin baheyle ilgilenmesine


arabanzn

kar deil

durumu ok iyi du-

rumda; neden yeni bir araba iin o kadar para

ile ilgilenmeyi ok seviyorsun.

yaplacak

Uygulamaya

Bu, ailece tatile gitmek iin ok iyi bir

Ailen-

Ama sen yeni bir araba ve baheniz iin yeni

evde

ve ellerindeki

Anne

kullanabileceiniz

14 yandaki

tannr.

parann nasl harcanacana

Baba
Saysal

aklanr

oynayacaklan

yapacaklan

harcayasnz

17

ki?

yandaki

Birka

yldr

rika bir fikir


bir araba

erkek karde

bateri seti istiyorsun. Tatil de ha-

aslnda.

alrsa

Ote yandan, baban yeni

eskisine sen el koyabilirsin!

Ama bahe aletleri fikrinden nefret ettin; nk

trt karar veremiyorsun.

baban ne zaman baheyle ilgilense senden


yardm

19

Komu
Komunun

yeni bahe aletleriyle

dikecein

istiyor.

yandaki kz karde

Yepyeni bir arabayla okulda nasl da haval

glleri imdiden hayal etmeye baladn. Ama ya

grnrsn! Ama tatil

sonras

evi tamir ettirirlerse! Sen grltden nefret eder-

yeni giysiler basket

takmnn yldz

sin!

dikkatini ekmek iin

mthi

bronz bir ten ve


Mert'in

bir frsat olabilir.

22 Seelim,

arabralm,

bilgi verelim,

anlatalm

il

il

ALIVERITE

A: _ _ _ _ _ _ _ __

B:
A:

B: _ _ _ _ _ _ _ __
A: _ _ _ _ _ _ _ __
B: _ _ _ _ _ _ _ __

A: _ _ _ _ _ _ _ __
OFiSTE
A: _ _ _ _ _ _ _ __

B: _ _ _ _ _ _ _ __
A: _ _ _ _ _ _ _ __

B: _ _ _ _ _ _ _ __

A:
B: _ _ _ _ _ _ _ __
A: _ _ _ _ _ _ _ __

OKULDA

A: _ __

_ _ _ _ __

B: _ _ _ _ _ _ __
A: _ _ _ _ _ _ _ __

B:
A: _ - - - - - - - - -

B:

A: _ _ _ _ _ _ _ __
RESEPSiYONDA
A: _ _ _ _ _ _ _ __

B:
A:

B:
A: _ _ _ _ _ _ _ __

B:
A: _ _ _ _ _ _ _

2 Aylk Haftai
11 Asalk 2009 - 08 Ocak 2010
11Ocak2010 -05 ubat 2010
08 Subot 2010 - 05 Mo1 2010
08 Mott 2010- 02 son 2010
05 Nisan 2010- 30 NbOn 2010
03 Mays 2010. 28 Moyts 2010
31Mays2010- 25 Hozuon 2010
05 Temmuz 2010- 30 Temmuz 2010
02 ~ustos 2010 - 27 ~ustos 2010
01Cyhl2010 - Ol Ekim 2010
04 Ekim 2010 - 02 KoS1m 2010
04 Kasm 2010 08 Arollt 2010
13 Atllc 2010- 07 Oco~ 2011

11 Aro 2009 . 05 ubol 2010


11 Ocok 2010 - 05 Mort 2010
08 tbol 201 O 02 Nson 20 t O
08 Mor! 2010 - 30 Nson 2010
05 NISon 2010 28 Moyts 2010
OJ Mays 201 o - 25 Hozron 20 t o
31 Mays 2010 - 30 Temmuz 2010
05 Temmuz 2010 - 27 AQustos 2010
02 A~slos 2010 - Ot Ekim 2010
Ol Eytul 2010 - 02 Kosm 2010
04 Ekim 2010 08 Aotk 2010
04 Kasm 2010 - 07 OcO< 2011
13 Arollc 2010 - 04 Subol 2011

12 Asalk 2009 - 03 Ocak 2010


16 Ocak 2010 . 07 ulo! 2010
13 Subot - 07 Mart 2010
13 Mart 04 N'50!1 2010
10 Nlson - 02 Mays 2010
08 Mays 201 o - 30 Mays 2010
05 HOz.won 2010 21Hatron2010
10 Temmuz 2010 - 01 .40usos 2010
07 Agustos 2010 - 29 Aguslos 2010
04 tylul 2010 - 03 Ekim 2010
09 Ekim 2010 31 Ekim 2010
06 Kasm 2010 - 28 Kasm 2010
11 Aolk 2010 - 09 Ocak 2010

12 Arclk 2009 31 Ocok 2010


16 Ocak 2010. 07 Mor! 2010
13 'jObol 2010 04 NISOfl 2010
13 Moll 2010 - 02 Mays 2010
10 Nisan 2010 - 30 Moyts 2010
08 Ma'flS 2010 - 27 Hozron 2010
05 Hozron 2010 - 01 AQUSIOS 2010
10 Temmuz 2010 - 29 Agusos 2010
07 Agusos 2010 - 03 Etom 2010
04Cytul2010 31 Ekm2010
9 Ekim 2010 - 28 Kosm 2010
06 Kasm 201 o - 26 Atalk 201 o
l Aralk 2010 - 06 ubat 201 l

zmir

Ankara
Tunah Hilmi ubesi

ube

kizilayOtomer.ankara.edu.tr

tunaliOtomer.ankara.edu.tr

lstanbulOtomer.ankara.edu.tr

izmirOtomer.ank.ra . edu.tr

bursaOtomer.ankara.edu.tr

Denizli
ube i

Samsun

Antalya
ube i

Alanya

ubesi

Trabzon
ubesi

denilOtomer.ankara.edu.tr

samsunOtomer.ankara.edu.tr

antalyaOtomer.ankara.edu.tr

alanyaOtomer.ankara.edu.tr

Ankara niversitesi Basmevi


www.ankara.edu.IT

ube

trabzonOtomer.ankara.edu.t