3 Nieuwsbrief: december 2004

e

• •

BedrijventerreinManagement (BTM) Parkstad Limburg “Raamcontracten Energie en Telefonie bieden gegarandeerde voordelen”

Raamovereenkomsten Energie en Telefonie
Zoals u uit eerdere communicatie, via de Nieuwsbrief BTM Parkstad Limburg en de ondernemersbijeenkomst op Kasteel Hoensbroek, hebt kunnen opmaken, zal BTM Parkstad Limburg in samenwerking met enkele partners schaalvoordelen van een collectieve aanpak aan alle bedrijven op de bedrijventerreinen aanbieden. Wij zijn blij u te kunnen melden dat wij voor Elektriciteit en Gas een raamovereenkomst hebben kunnen sluiten met ESSENT en voor Telefonie met BelCompany. Op deze manier kan BTM Parkstad Limburg een enorm voordeel bieden aan de ondernemers op de bedrijventerreinen.

Aanbiedingen voor Gas en Elektriciteit
Met ingang van 1 juli 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd, hetgeen inhoudt dat bedrijven en instellingen vrij zijn in de keuze van de energieleverancier. BTM Parkstad Limburg biedt u nu de mogelijkheid deel te nemen en te profiteren van de samenwerking met Essent. Ieder bedrijf ( groot- of kleinverbruiker/retail) kan deelnemen aan dit project. Zowel de bedrijven die al energie geleverd krijgen door Essent, als ook bedrijven die nu nog een andere energieleverancier hebben. T.a.v. de laatste groep bedrijven zullen wij - indien gewenst – hulp bieden bij het opzeggen van contracten bij bestaande energieleveranciers. Ook als u al klant van Essent bent kunt u profiteren en biedt dit u gegarandeerd voordelen!! Door het afsluiten van het raamcontract met Essent kunnen wij deelnemers aan het project het volgende bieden: • Aantrekkelijke tarieven voor gas en elektra ( kostenvoordelen te behalen tussen de ca. 10% en 20%); • Vaste prijzen voor één of twee jaar (zekerheidsgarantie); • Variabele prijzen (marktconform ) per kwartaal; Naast een direct financieel voordeel inzake de tarieven, zal een combinatie van de navolgende projecten en acties op termijn een veelvoud aan financieel voordeel opleveren: • Energie scans tegen aantrekkelijk tarief; • Energiebesparingprojecten; • Groen Zakelijk via door Essent zelf opgewekte Groen Stroom (milieuwinst); • Energiemanagement; • Kostenloze cursus “Factuur Lezen”; • Alternatieve energie toepassingen op bedrijventerreinen; • Account management , een persoonlijk aanspreekpunt; • Nieuwsbrief, waarin u periodiek op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. Binnenkort ontvangen alle ondernemers op de bedrijventerreinen een brief van ons waarin we duidelijk uitleggen hoe men kan profiteren van deze aanbieding en hoe men zich kan aanmelden voor deelname aan het project. Meer info over de aanbieding voor Energie is verkrijgbaar via onze contactpersoon Huub Wiermans.

Aanbieding voor Telefonie
Tijdens de druk bezochte Ondernemersbijeenkomst in Kasteel Hoensbroek heeft BTM parkstad Limburg de samenwerkingspartner gepresenteerd voor het project Telefonie. De geselecteerde partner is BelCompany. Hierover hebben wij u reeds ook in de Nieuwsbrieven geïnformeerd. BelCompany is geselecteerd uit een aantal aanbieders op het gebied telefonie, waarbij deze aanbieders beoordeeld zijn op een aantal belangrijke kwantitatieve en kwalitatieve criteria. De deelnemer aan het project Telefonie kan o.a. profiteren van: • Kosteloze telefonie scan • Maatwerkoplossing / totaaloplossing • Besparing op telefoniekosten tussen 10% - 50% (combinatie vast en mobiel) • Twee keer per jaar een gratis kostenmonitor • Account team voor Parkstad Limburg • Beste prijzen in de markt voor hardware • Service via binnendienst team en de BelCompany winkels • Nieuwsbrief, waarin u periodiek op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen. En dat deze Raamovereenkomst voordelen kan bieden aan ondernemers, blijkt uit de volgende praktijkvoorbeelden bij twee bedrijven in Parkstad Limburg, waar we de telefoonkosten gescand hebben. Eén bedrijf – met jaarlijkse telefoniekosten van € 79.208 – kan met deze raamovereenkomst een besparing realiseren van ca. € 10.000, hetgeen 12.5% is. Het andere bedrijf – met jaarlijkse telefoniekosten van ca € 5.800 – kan een besparing realiseren van ruim € 2.600, hetgeen ca. 45% is. De eerste successen zijn al zichtbaar! Ook over deze aanbieding worden alle ondernemers op de bedrijventerreinen op korte termijn geïnformeerd en kan men zich middels een deelnemersformulier aanmelden. Meer info over de aanbieding ‘Telefonie’ is verkrijgbaar via onze contactpersoon Jan Lautenslager.

BTM blijft zich in 2005 verder inzetten
BTM Parkstad Limburg blijft zich niet alleen inzetten om aantrekkelijke voorwaarden via raamcontrac ten voor Energie, Gas of Telefonie af te sluiten en te blijven monitoren. Natuurlijk blijven wij ons ook inzetten op het gebied van: • Revitaliserings- en herinrichtingsprojecten op bedrijventerreinen; • Beheertrajecten • En het zoeken naar overige projecten waarbij een collectieve aanpak tot grote voordelen kan leiden, zoals bijvoorbeeld op het gebied van Veiligheid en/of afvalinzameling. Indien u hieromtrent vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan contact op met iemand van ons BTM team.
Jan Lauterslager bedrijventerrein-manager Huub Wiermans bedrijventerrein-manager Ger Sanders civiel techniek Maurice Frankort coördinatie services Dennis Kierkels revitalisering en beheer Eric Schreuders revitalisering en projectleiding 045-570 01 66 j.lautenslager@parkstad-limburg.nl 045-570 01 68 h.wiermans@parkstad-limburg.nl 045-570 01 69 g.sanders@parkstad-limburg.nl 045-570 01 65 m.frankort@parkstad-limburg.nl 045 570 01 67 d.kierkels@parkstad-limburg.nl 045-570 01 67 e.schreuders@parkstad-limburg.nl

Nadere informatie op www.parkstad-limburg.nl onder de button “bedrijventerreinenmanagement” Colofon De nieuwsbrief “Bedrijventerreinenmanagement Parkstad Limburg” is een uitgave van Parkstad Limburg. De nieuwsbrief wordt verspreid onder de ondernemers op bedrijventerreinen en ambtenaren en bestuurders betrokken bij bedrijventerreinen. Redactieadres BTM Parkstad Limburg CBS-weg 2, Postbus 200, 6400 AE Heerlen