You are on page 1of 49

Draaiboek Parkmanagement

Bedrijvengids
Referentieprojecten

Bedrijvengids Draaiboek Parkmanagement
Referentieprojecten

© 2005 OOST NV

2

Inhoudsopgave
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Inleiding Organisatie Beveiliging Afvalmanagement Mobiliteit personen Mobiliteit Goederen Groenbeheer Beheer Infrastructuur Gebouw beheer Collectieve inkoop energie Collectieve inkoop telecom Collectieve inkoop verzekeringen Collectieve inkoop overige ICT Duurzame energie Zorgvuldig ruimtegebruik Voorzieningen Diensten 4 5 11 15 18 20 22 24 26 27 30 33 34 36 38 40 .... ...43 .... ...45

3

1. Inleiding
De bedrijvengids die nu voor u ligt, maakt onderdeel uit van het Draaiboek Parkmanagement van de Provincie Gelderland. In de andere delen van dit draaiboek is ingegaan op de wijze waarop de verschillende thema’s, zoals beveiliging of afvalmanagement, kunnen worden opgepakt. Hierbij zult u te maken krijgen met adviseurs en aanbieders van de verschillende diensten. In deze bedrijvengids vindt u over deze partijen informatie. De bedrijvengids bestaat uit 2 delen. In het eerste deel zijn de contactgegevens en de bedrijfsomschrijving van de adviseurs en/of aanbieders opgenomen. Hierbij worden de bedrijven op alfabetische volgorde getoond. In het tweede deel, wat nu voor u ligt, zijn per thema referentieprojecten van adviseurs en/of aanbieders opgenomen. Deze referentieprojecten worden ook hier op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam vermeld. De getoonde informatie is door de adviseurs en/of aanbieders zelf aangeleverd aan de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV1. De Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV is niet verantwoordelijk voor de weergegeven informatie, noch geeft zij een waarde oordeel aan de inhoud van de getoonde informatie. Oost NV heeft zich het recht voorbehouden om ingezonden informatie redactioneel te wijzigingen of niet te plaatsen. Deze bedrijvengids is een momentopname. Elke maand worden er nieuwe projecten opgestart, worden revitaliseringtrajecten afgerond, veranderen bedrijven de scope hun activiteiten of fuseren bedrijven met elkaar. Deze bedrijvengids is ook via de website www.oostnv.nl te raadplegen. Via deze website zullen updates van deze bedrijvengids beschikbaar zijn. Mocht u naar aanleiding van deze bedrijvengids op- en/of aanmerkingen hebben, kunt u dit aan ons kenbaar maken via het e-mail adres parkmanagement@oostnv.nl .

1 In november 2004 hebben de provincie Gelderland en Oost NV in enkele bladen een oproep geplaatst waarin aanbieders en/of aanbieders van parkmanagementdiensten opgeroepen werden hun NAW-gegevens en relevante projecten op te geven

4

2. Organisatie
Adecs Oost BV Projectnaam Omschrijving Bedrijvenpark Rijksweg 50, Kampen Opstellen gronduitgiftebeleid en ondersteuning van de gemeente bij de uitgifte. Opstellen draaiboek parkmanagement. Beheerder van de deelgenotenvergadering bedrijvenpark Rijksweg 50 Van Heemstraweg Zuid, Druten Opstellen plan in samenspraak met overheid en bedrijfsleven. In dit plan wordt een kader voor de invoering van duurzaamheid en parkmanagement geschetst.

Projectnaam Omschrijving

Arcadis Projectnaam Omschrijving Parkmanagement DOBAN, Arnhem Voor de stichting Duurzame Ontwikkeling BedrijventerreinenArnhem Noord heeft ARCADIS een business opgesteld waarin is aangegeven op welke wijze parkmanagement opgezet en gefinancieerd kan worden. Borchwerff II, Roosendaal ARCADIS heeft voor de gemeente Roosendaal, gemeente Halderberge en Heijmans een plan opgesteld inzake parkmanagement op Borchwerf II. Een voorbeeld van PPS op het gebeid van parkmanagement.

Projectnaam Omschrijving

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Polder Nieuwland, Alblasserdam advisering over het opzetten en implementeren van parkmanagement.

Projectnaam Omschrijving

Hoefweg Noord & Zuidam, Bleiswijk advisering over het opzetten en implementeren van parkmanagement.

BECO Groep BV Projectnaam Omschrijving Draaiboek uitgifte en vestiging bedrijven op bedrijventerrein Dordtse Kil III, Dordrecht Opzetten van een draaiboek met alle betrokkenen (gemeente, Milieudienst Zuid-Holland Zuid, projectontwikkelaars en bedrijven) om het uitgifteproces zo goed mogelijk te stroomlijnen en een aantal duurzaamheidaspecten in het uitgifteproces (waaronder parkmanagement en het uitvoeren van locatiescans) te verweven. Duurzaamheidscan bedrijvenparken Het Klooster en Galecopperzoom, Nieuwegein Verankeren van een duurzaamheidscan in het uitgifteproces van de nieuwe bedrijvenparken Het Klooster en Galecopperzoom in de gemeente Nieuwegein.

Projectnaam Omschrijving

5

BMD advies Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Deventer Oprichten parkmanagementorganisatie en invulling geven aan diverse beheer- en inkooponderwerpen.

Projectnaam Omschrijving

Beheer Industrieterrein Zwartewater, Hasselt Oprichten parkmanagementorganisatie en invulling geven aan diverse beheer- en inkooponderwerpen.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Parkmanagement De Slenk, s-Graveland (gemeente Wijdemeren) BRO heeft met gemeente en ondernemers de beheergroep opgericht die op basis van een gezamenlijke visie een plan van aanpak en beheersystematiek opstelt om structureel verbeteracties uit te gaan voeren. Regionale ondersteuning parkmanagement, Gooi- en Vechtstreek BRO ondersteunt gemeenten en ondernemers(verenigingen) in de regio bij het opzetten en uitvoeren van parkmanagement op lokale terreinen. De werkgroep zorgt voor kennisuitwisseling o.a. door het gebruiken van reeds afgesloten (raam)contracten.

Projectnaam Omschrijving

Buck Consultants International Projectnaam Omschrijving Naar een regionaal beheer van bedrijventerreinen in Parkstad Limburg In dit onderzoek is een model voor een uitvoeringsmaatschappij gepresenteerd, die verantwoordelijk is voor het management en de revitalisering van de bedrijventerreinen in Parkstad Limburg Kwaliteit wint terrein - Parkmanagement op bedrijventerreinen Handboek voor het organiseren, implementeren en uitvoeren van parkmanagement in de praktijk.

Projectnaam Omschrijving

Decisio BV Projectnaam Omschrijving Parkmanagement SADC (gebiedsontwikkelaar Schiphol regio) Ontwikkeling verschillende parkmanagementprojecten (Lijnden, Lutkemeer, Schiphol Logistics Park, Oude Meer)

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement in Amsterdam: Teleport en Science Park Amsterdam Ontwikkeling verschillende parkmanagementprojecten bestaand/nieuw terrein: Telepoort en Science Park Amsterdam

6

Deloitte Projectnaam Omschrijving Papendrecht/ROM-D Deloitte verzorgt de begeleiding voor de revitalisering van bedrijventerrein Oosteind in Papendrecht. Daarnaast moet een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten tussen de gemeente en de bedrijven. De hoofdthema’s van het project zijn herontwikkeling en renovatie van het bedrijventerrein en de oprichting van een parkmanagement organisatie. Westelijke Kanaaldijk Sluis, gemeenten Nijmegen en Beuningen Op het WKS-terrein is het parkmanagement daadwerkelijk vorm gegeven en de financiering daarvan veilig gesteld. Voor een deel worden de kosten van parkmanagement gedekt uit de inkomsten van verhuur van ruimten in het facilitypoint, voor een deel hebben gemeenten zich bereid verklaard de kosten te dekken

Projectnaam Omschrijving

DHV Ruimte en Mobiliteit Projectnaam Omschrijving Opzetten parkmanagement Horsterparc te Zeewolde Het opzetten van een organisatiestructuur voor een nieuw bedrijvenpark. Belangrijk onderdeel was de fasering, waarbij de rol van de gemeente in de loop der tijd vermindert.

Projectnaam Omschrijving

Opzetten parkmanagement Park Forum te Eindhoven Het opzetten van een organisatiestructuur voor een nieuw bedrijventerrein. Belangrijk onderdeel is de organisatiewijze, omdat sprake is van drie deelterreinen, met geheel eigen kenmerken, die toch één bedrijventerrein Park Forum vormen.

Dion Hardenberg BV Projectnaam Omschrijving Bedrijvenpark Haardijk, Hardenberg Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek, opzetten van beheerplannen en het uitwerken en implementeren van collectieve diensten.

Projectnaam Omschrijving

Bedrijventerrein WAVIN, Hardenberg Het beheren en uitvoeren van diensten in collectiviteit op het gebied van personeel en organisatie en facilitair / techniek.

Dura Vermeer parkmanagement Projectnaam Omschrijving Bedrijvenpark Oudeland te Berkel en Rodenrijs De gemeente wilde op het nieuwe bedrijvenpark “Oudeland” parkmanagement in voeren. De op te richten parkmanagementorganisatie moest ook voor de bestaande bedrijventerreinen toegankelijk zijn. In zes sessies zijn door een werkgroep alle stappen doorlopen om te komen tot de basis van een parkmanagementorganisatie Zuiderzeehaven Kampen In Kampen is een PPS opgericht waarin de exploitatie van de haven, en dus het parkmanagement, geregeld wordt. In samenwerking met alle partijen binnen de PPS, zowel publiek als privaat, is een PMO opgezet die zorg gaat dragen voor o.a. beveiliging, onderhoud van de openbare ruimte, levering van elektriciteit en telecom en afvalinzameling

Projectnaam Omschrijving

7

Facility Portal Nederland BV Projectnaam Omschrijving Project Schoon en Heel, Gemeente Leiden Onderzoek op 12 bestaande bedrijventerreinen binnen de gemeente Leiden naar Parkmanagement en Burenhulp om de kwaliteit van het terrein en contact met elkaar te verbeteren. De Sleutels tot duurzaamheid, Oud Beijerland Onderzoek naar Parkmanagement en Burenhulp om de kwaliteit van het terrein en contact met elkaar te verbeteren.

Projectnaam Omschrijving

GMA Facility Services Projectnaam Omschrijving Heijmanswetering, Alphen aan de Rijn Bestaand bedrijventerrein dat door middel van parkmanagement gerevitaliseerd gaat worden.

Projectnaam Omschrijving

Technopolis, Delft Nieuw bedrijventerrein dat door middel van parkmanagement in de toekomst beheerd gaat worden.

GreyLam BV Projectnaam Omschrijving Westpoortbeheer te Amsterdam Reeds voor het derde jaar maakt Westpoortbeheer met succes gebruik van het Parkmanagement Informatie Platform (PIP). PIP sluit aan bij de organisatie en geeft de organisatie een dagelijkse ondersteuning. PIP AFBP, Schiphol Dankzij het Parkmanagement Informatie Platform van GreyLam kan het Anthony Fokker Business Park op een makkelijke manier meldingen en bestellingen van klanten aannemen. Tevens kunnen klanten bezoekers aanmelden en op de hoogte blijven van de diensten en het nieuws.

Projectnaam Omschrijving

Grontmij Projectnaam Omschrijving Parkmanagement bedrijventerrein Wijchen-Oost Advisering over opzet en takenpakket parkmanagement op het bedrijventerrein Wijchen Oost

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement bedrijventerrein Haven VII, Waalwijk Advisering over opzet van en deelnemen in parkmanagementorganisatie (PPS-constructie met gemeente) voor bedrijventerrein Haven VII te Waalwijk

8

Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed Projectnaam Omschrijving Beleidsvisie Parkmanagement Venlo Opstellen van een beleidsvisie parkmanagement voor alle bedrijventerreinen in de gemeente Venlo. Deze visie dient voor de gemeente als sturings- en toetsingskader voor het gemeentelijke beleid. Projectmanagement Bedrijventerrein Noordersluis te Lelystad Projectmanagement van de herstructurering van het bedrijventerrein. Een onderdeel hiervan is het in samenwerking met de gevestigde ondernemers selecteren van marktpartijen voor de uitvoering van parkmanagement.

Projectnaam Omschrijving

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Bedrijventerrein Bakestein, Gemeente Zwijndrecht InSite heeft voor Bakestein een handboek Parkmanagement geschreven, waarin alle relevante onderwerpen tot in detail zijn uitgewerkt.

Projectnaam Omschrijving

Regionaal Bedrijventerrein Oude Tonge, Gemeente Oostflakkee InSite heeft de opdracht verworven om het parkmanagement op het nieuwe bedrijventerrein in Oude Tonge op te zetten en daarna ook uit te voeren. Het parkmanagement zal ook werkzaam zijn voor omliggende bedrijventerreinen op Goeree Overflakkee en voor een project met ruim 200 recreatiewoningen.

NovioConsult Van Spaendonck BV Projectnaam Omschrijving Lange termijnvisie Duurzaam Dombosch te Geertruidenberg In een proces samen met de gevestigde bedrijven en de gemeente is een gemeenschappelijke lange termijnvisie op de toekomst van bedrijventerrein Dombosch opgesteld, aangevuld met een projectenplan, ruimtelijke uitwerking en advies voor de uitvoeringsorganisatie. Masterplan duurzame bedrijventerreinen Een handreiking voor de structuur/indeling, inhoud/onderwerpen en maatregelen(pakketten) van een masterplan voor een gemengd nieuw bedrijventerrein. De in dit document gebruikte voorbeelden hebben hun waarde in de praktijk bewezen.

Projectnaam Omschrijving

Parkconsult/Maecon Consultants Projectnaam Omschrijving Organisatie van de samenwerking (cohesie) op bedrijventerrein, Kerkrade Oprichten van een ondernemersvereniging op het bedrijventerrein Spekholzerheide en bedrijventerrein Locht (parkstad limburg Stadion).

Royal Haskoning Projectnaam Omschrijving Bedrijvenpark Westzanerpolder, organisatiestructuur c.a., Gemeente Zaanstad verkenning van de mogelijke organisatievormen/-verhoudingen voor het beheer van het bedrijvenpark Westzanerpolder

Projectnaam Omschrijving

Duurzaam bedrijventerrein Coevorden Onderzoek waarin o.a. is gekeken naar de organisatorische, juridische, technische en economische haalbaarheid van samenwerking op het gebied van milieuthema's

9

Schuurman Consultancy Projectnaam Omschrijving Duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng in Ede Projectmanagement van de revitalisering en de duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng (ca. 220 ha) in Ede. Voor deze bedrijventerreinen is in nauw overleg met het bedrijfsleven parkmanagement opgezet en zijn verschillende collectieve projecten tussen bedrijven opgestart.

S&D, Adviesbureau voor bedrijfsontwikkeling Projectnaam Omschrijving Euregioweg te Enschede In nauwe samenwerking met een plaatselijk adviesbureau en de gemeente is hier een geslaagde combinatie uitgevoerd van bodemsanering (opstellen raamplan), de uitgifte van bedrijfslocaties met daaraan gekoppeld parkmanagement. Westervoortsedijk te Arnhem en Bedrijventerrein Vroomshoop Een geslaagd voorbeeld van samenwerking tussen ondernemersvereniging en betrokken overheden dat in eerste instantie heeft geleid tot een aanpak van de bodemproblematiek. Vervolgens is een doorstart gemaakt met de revitalisering van het bedrijfsterrein met gebruikmaking van subsidies.

Projectnaam Omschrijving

Stec Groep BV Projectnaam Omschrijving Bouwstenen bedrijventerreinenbeleid Heerenveen We adviseerden de gemeente over meer aspecten van het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Heerenveen, waaronder parkmanagementaspecten.

Projectnaam Omschrijving

Marktaspecten Westermaat Campus te Hengelo Voor de gemeente en AM Vastgoed adviseerden we over het product Westermaat Campus en bijstellingen in vestigingscriteria, inrichting van het terrein en niveau van parkmanagement.

Yacht Projectnaam Omschrijving Project bedrijvenvereniging Ta Wolfeart, gemeente Smallingerland Aansturen van de werkgroep parkmanagement. Inventariseren en uitwerken mogelijkheden collectieve inkoop van energie, afval en arbo. Opzetten gewenste organisatiestructuur om de duurzame ontwikkelingen te kunnen stroomlijnen. Project Noordoost Groningen Zowel de organisatie- als communicatiestructuur rond de bedrijventerreinen in Noordoost Groningen (stad) professionaliseren. Prioriteiten per terrein zijn vastgesteld en vertaald in operationele activiteiten, plan van aanpak en een ontwikkelingsperspectief.

Projectnaam Omschrijving

10

3. Beveiliging
Arcadis Projectnaam Omschrijving Bedrijvenpark Laarberg, Groenlo Bij de ontwikkeling van dit nieuwe terrein vormt parkmanagement een onlosmakelijk onderdeel van het projectmanagement. Op het bedrijvenpark is camerabewaking door het parkmanagement in samenwerking met Rial Beveiligingen gerealiseerd. Parkmanagement DOBAN, Arnhem ARCADIS voert parkmanagement voor de stichting DOBAN. Beveiliging is een van de onderwerpen binnen het parkmanagement. Met de bestaande stichting beveiliging wordt samengewerkt. In de nabije toekomst wordt in gezamenlijkheid KVO-certificering opgestart.

Projectnaam Omschrijving

BMD advies Projectnaam Omschrijving Collectieve beveiliging, diverse plaatsen Samen met de Industriële kring een beveiligingsmaatschappij contracteren en draagvlak creëren.

Projectnaam Omschrijving

Collectieve beveiliging, Soest en Soesterberg uitvoering draagvlakonderzoek bij ondernemers, coördinatie fysieke beveiliging middels camerabeveiliging en slagbomen.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Parkmanagement bedrijventerrein Noord, Weesp Op aangeven van de ondernemers onderzoekt BRO samen met commerciële partijen de mogelijkheden voor cameratoezicht, waarbij ook het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt nagestreefd. Bedrijventerreinbeveiliging, Amsterdam en Raamsdonk BRO heeft al jarenlang ervaring met beveiliging op bedrijventerreinen. Al in 1994 hebben wij o.a. in Amsterdam met ondernemers en gemeenten collectieve beveiliging opgezet. In Raamsdonk zijn wij aansluitend een jaar lang secretaris van de stichting geweest.

Projectnaam Omschrijving

Deloitte Projectnaam Omschrijving WKS, gemeente Nijmegen en Beuningen Invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen

Projectnaam Omschrijving

LMM, Bergen op Zoom Invoering keurmerk Veilig Ondernemen

11

DHV Ruimte en Mobiliteit Projectnaam Omschrijving Parkmanagement bestaand bedrijventerrein Achtersluispolder, Zaanstad Beveiliging is één van de belangrijkste parkmanagementtaken op het bedrijventerrein. In het project is ook veel aandacht besteed aan de wijze waarop de beveiliging organisatorisch moet worden geregeld.

DIGIFLEX beveiliging & telecom Projectnaam Omschrijving ICT-Plein Boxmeer te Boxmeer Het beveiligen van een bedrijven centrum. Hierin zitten 8 bedrijven die allemaal apart kunnen schakelen met één alarmsysteem, incl. één gezamenlijk deel.

Projectnaam Omschrijving

Camera’s Industrieterrein te Veenendaal Het plaatsen van camera’s op masten bij diverse uitvalswegen, gecombineerd met slagbomen, en de beelden via adsl of isdn op een andere locatie opnemen.

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving K.V.O. voor bedrijventerrein Flevopoort te Lelystad In samenwerking met gemeente, politie, brandweer en de ondernemers is DVPM er in geslaagd een KVO certificaat te behalen voor dit bedrijventerrein

Projectnaam Omschrijving

K.V.O. voor bedrijventerrein het Laar in Tilburg Een werkgroep onder leiding van DVPM is er in Tilburg in korte tijd in geslaagd om voor bedrijventerrein het Laar een K.V.O. certificaat te behalen.

GMA Facility Services Projectnaam Omschrijving Bureau Jeugdzorg Amsterdam, Amsterdam Advies en begeleiding omtrent het invoeren van een alarmsysteem en het maken van protocollen

Projectnaam Omschrijving

Siemens Industrial Turbomachinery, Hengelo Advies en begeleiding omtrent het invoeren van een alarmsysteem en het maken van protocollen

Grontmij Projectnaam Omschrijving Operationeel parkmanagement Nieuw-Vennep Zuid Advisering over en implementatie van beveiligingsconcept op bedrijventerrein NieuwVennep Zuid

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement bedrijventerrein Haven VII, Waalwijk Advisering over en implementatie van beveiligingsconcept op bedrijventerrein Haven VII

12

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Bedrijventerrein Bakestein, Zwijndrecht InSite Parkmanagement heeft voor bedrijventerrein Bakestein in Zwijndrecht een integraal beveiligingsconcept opgesteld, op grond waarvan de aanbesteding van de beveiliging plaatsvindt. Bedrijventerrein De President, Hoofddorp InSite Parkmanagement heeft voor bedrijventerrein De President in Hoofddorp een integraal beveiligingsconcept opgesteld, op grond waarvan de aanbesteding van de beveiliging plaatsvindt.

Projectnaam Omschrijving

LSH Security Projectnaam Omschrijving Beveiliging bedrijventerrein de Geerden Het project "Beveiliging bedrijventerrein de Geerden" is net in opdracht ggeven en afgerond. Security 5 te Gorinchem Verder hebben wij veel ervaring opgedaan in het beveilingsproject "Security 5" in Gorinchem.'Dit is door ons geherstructureerd en geoperationaliseerd.

Projectnaam Omschrijving

Mactwin Security B.V. Projectnaam Omschrijving Quickscan 5 bedrijventerreinen Gemeente Woerden Quickscan: snelle risicoinventarisatie en - analyse om mogelijke oplossingsrichtingen vast te stellen. Er is een risicofoto gemaakt om de resultaten van de risico-inventarisatie en analyse te visualiseren. Security scan bedrijventerrein Ekkersrijt - Gemeente Son en Breugel Security scan: uitgebreide risico-inventarisatie en -analyse eveneens met het doel om oplossingsrichtingen vast te stellen. Er is een risicofoto gemaakt om de resultaten van de risico-inventarisatie en -analyse te visualiseren.

Projectnaam Omschrijving

Parkconsult/Maecon Consultants Projectnaam Omschrijving Collectieve beveiliging, Industriële Kring Beitel - Heerlen Collectieve beveiliging van het terrein door Intergarde: surveillance, gerichte controle bij bedrijven, aansluiting alarmcentrale,key holding en alarmopvolging, beveiligingsscan,openings- en sluitronden, permanente beveiliging Integrale beveiliging, IBK afd. Spekholzerheide - Kerkrade Collectieve beveiliging van het terrein door Intergarde: surveillance, gerichte controle bij bedrijven, aansluiting alarmcentrale, keyholding en alarmopvolging, beveiligingsscan,openings- en sluitronden, permanente beveiliging

Projectnaam Omschrijving

13

Rial Beveiligingen B.V. Projectnaam Omschrijving Vereniging Park Management Oevers & Noord te Meppel Het namens de vereniging uitvoeren van collectieve beveiliging gedurende overeengekomen uren.

Projectnaam Omschrijving

Park Management Buitenvaart te Hoogeveen Namens het Park Management uitvoeren van collectieve beveiliging gedurende overeengekomen uren.

Schuurman Consultancy Projectnaam Omschrijving Duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen Frankeneng Heestereng in Ede In het kader van de duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng is een collectief beveiligingsproject opgezet in overleg met het bedrijfsleven de politie, de brandweer en de gemeente. Hierbij is het traject gevolgd conform het keurmerk veilig ondernemen.

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het traject om te komen tot een optimale beveiligingssituatie op het bedrijventerrein.

14

4. Afvalmanagement
Arcadis Projectnaam Omschrijving Parkmanagement DOBAN, Arnhem ARCADIS voert voor de stichting DOBAN het parkmanagement. In samenwerking met een grote internationale afvalinzamelaar wordt gezocht naar manieren om duurzaam met afval om te gaan en een kostenbesparing te behalen. Parkmanagement Zutphen In 2004 hebben wij voor de ondernemersvereniging de gezamenlijke inkoop van energie, afval en telefonie opgezet.

Projectnaam Omschrijving

AVR Midden B.V Projectnaam Omschrijving Van Nelle Complex te Rotterdam Het overall managen van het afvalbeleid binnen dit complex in de breedste zin des woords

Projectnaam Omschrijving

Industriepark Kleefse waard te Arnhem van 2001-2003 Het overall managen van het afvalbeleid binnen dit complex in de breedste zin des woords

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Collectieve afvalinzameling Voor circa 10 plaatsen hebben wij een collectief contract georganiseerd danwel in beheer. De gerealiseerde besparingen bij de deelnemende bedrijven zijn gemiddeld 15% op de afvalkosten. Haalbaarheidsonderzoek collectieve inzameling Uitvoering van scans bij ondernemers voor identificatie van de belangrijkste afvalstromen, aanbesteding van collectief contract, informatiesessies voor ondernemerskringen.

Projectnaam Omschrijving

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Beheer bedrijventerrein Nieuw Walden, Nederhorst ten Berg Na een kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van afvalstromen en afvalinzamelaars op het terrein heeft BRO de ondernemers begeleidt bij het afsluiten van een raamcontract met één inzamelaar. Parkmanagement bedrijventerrein Gooimeer, Naarden Na een kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie van afvalstromen en afvalinzamelaars op het terrein heeft BRO de ondernemers begeleidt bij het afsluiten van een raamcontract met één inzamelaar.

Projectnaam Omschrijving

15

Deloitte Projectnaam Omschrijving WKS, gemeenten Nijmegen en Beuningen Eerst is een first supplier in dienstverlening geselecteerd op basis van prijs, kwaliteit, service en aanwezigheid. Met deze dienstverlener is bij bedrijven geïnventariseerd aard en omvang van afvalstromen. Op basis daarvan is door de dienstverlener een eenbieding aan bedrijven gedaan.

Dion Hardenberg BV Projectnaam Omschrijving Bedrijventerrein WAVIN, Hardenberg Beheren van het collectieve afvalcontract.

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Collectief afvalcontract bedrijventerreinen Hoorn te Hoorn In Hoorn is door de parkmanager van DVPM geïnventariseerd wat de totale collectieve afvalstroom van een tweetal bedrijventerreinen was. Daarna is deze totale hoeveelheid afval in de markt gezet. Resultaat is een collectief contract waarbij voor iedere ondernemer financieel voordeel is behaald. Afvalstromenanalyse drukkerij te Lelystad Op bedrijvenpark Flevopoort is bij een klant, een drukkerij, een afvalstromenanalyse uitgevoerd. Het resultaat hiervan is de scheiding van de papierstroom in drie soorten papier. Doordat de afvalinzamelaar betaalt voor het mogen ophalen van de verschillende soorten papier, heeft onze klant zijn parkmanagementbijdrage reeds terugverdiend.

Projectnaam Omschrijving

Dusseldorp Groep B.V. Projectnaam Omschrijving Grolsche Bierbrouwerijen te Enschede Totale Reststoffenmanagement

Projectnaam Omschrijving

Berghuizer Papierfabriek te Wapenveld Integraal afval- en reststoffenmanagement inclusief kolkenreiniging en afvalstoffencoördinator on-site

Grontmij Projectnaam Omschrijving Afvaldoorlichting Wetenschappelijk Centrum Watergraafsmeer, Amsterdam In opdracht van het wetenschappelijk centrum werden de activiteiten en onderdelen op het terrein doorgelicht op afvalstromen en besparingsopties

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement bedrijventerrein Wijchen-Oost Advisering over reductie van afvalstromen en gezamenlijke verwerking van bepaalde afvalstromen.

16

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving InSite Parkmanagement, Vlissingen InSite Parkmanagement beschikt over een database waarin diverse adviseurs en uitvoerende partijen zijn opgenomen, die collectieve vormen van afvallogistiek aanbieden. Op grond van de wensen van de bedrijven op een bedrijventerrein kan daaruit een selectie op maat worden gemaakt. Industrial Park Vlissingen Wij zijn verantwoordelijk geweest voor de afvallogistiek van het Hoechst concern in Vlissingen-Oost. Hieronder viel ook de inzameling, registratie en afvoer van gevaarlijk afval en het beheer van een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Projectnaam Omschrijving

Milieu Service Nederland BV Projectnaam Omschrijving Vastgoedbeheer Voor vele vastgoedbeheerders is Milieu Service Nederland (MSN) een vaste partner op het gebied van Afvalmanagement. MSN denkt als een vastgoedbeheerder en weet de afvalproblematiek als geen ander te vertalen in praktische oplossingen. Een grote landelijke bankorganisatie Bij een grote Nederlandse internationale bankorganisatie verzorgt MSN voor vele vestigingen het totale afvalmanagement, inclusief vernietiging van vertrouwelijke documenten.

Projectnaam Omschrijving

Parkconsult/Maecon Consultants Projectnaam Omschrijving Collectieve afvalinzameling bedrijventerrein Spekholzerheide, Kerkrade Afvalstromen van bedrijven geanalyseerd en geïnventariseerd. Bestek samengesteld en afvalinzamelaars offerte laten uitbrengen. Bedrijf RD4 heeft opdracht verkregen. Besparing voor de bedrijven 15%-50%. Collectieve afvalinzameling IBK de Beitel, Heerlen Afvalstromen van bedrijven geanalyseerd en geïnventariseerd. Bestek samengesteld en afvalinzamelaars offerte laten uitbrengen. Bedrijf RD4 heeft opdracht verkregen. Besparing voor de bedrijven 15%-50%.

Projectnaam Omschrijving

Schuurman Consultancy Projectnaam Omschrijving Duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Frankeneng en Heestereng in Ede In het kader van de duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng is een collectief afvalproject opgezet. De geïnteresseerde bedrijven zijn in beeld gebracht. Daarna is voor het collectief afvalmanagement een dienstverlener geselecteerd in nauw overleg met de geïnteresseerde bedrijven.

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht beschikt over professionals die op tijdelijke of projectbasis kunnen worden ingezet bij de vaststelling van de specifieke randvoorwaarden, ontwikkeling tot een plan van aanpak en de uiteindelijke totstandkoming van efficiënte afvalstromen.

17

5. Mobiliteit personen
Arcadis Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Laarberg, Groenlo ARCADIS heeft voor een het bedrijvenpark Laarberg een studie uitgevoerd naar de te verwachten vervoerseffecten. Op basis van deze resultaten is de interne - en externe ontsluiting van dit bedrijventerreinen vormgegeven. Bedrijventerrein Voorst, Zwolle ARCADIS heeft voor een het bedrijventerrein Voorst een studie uitgevoerd naar de te verwachten vervoerseffecten. Op basis van deze resultaten is de interne - en externe ontsluiting van dit bedrijventerreinen vormgegeven.

Projectnaam Omschrijving

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Mobiliteit - personen In diverse plaatsen is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om personenvervoer op een bedrijventerrein te combineren.

Projectnaam Omschrijving

Parkeerbeleid optimalisatie, Soest Begeleiding onderzoek naar knelpunten met parkeren en transport van/naar bedrijventerrein. Advisering voor parkeerbeleidinstrumenten. Voorlichting aan ondernemers.

Decisio BV Projectnaam Omschrijving Mobiliteitspas IJburg te Amsterdam Mobiliteits-kortingspas voor bewoners en bedrijven. O.a. bij gebruik OV, deelauto's taxi's.

Projectnaam Omschrijving

Rusher, vervoersysteem voor werknemers op Schiphol-Rijk te Haarlem Praktijk Experiment I.s.m. ontwikkelaar Forward Business Parks en projectbureau Move, Novem

Dion Hardenberg BV Projectnaam Omschrijving Werkgeversvereniging "de Noaber", Hardenberg Een samenwerkingsverband tussen bedrijven in de regio die in collectiviteit afspraken maken over o.a. mobiliteit van personen

Projectnaam Omschrijving

Bedrijventerrein WAVIN, Hardenberg Het in collectief regelen van o.a. personeels mobiliteitsvraagstukken

18

Grontmij Projectnaam Omschrijving Duurzame versterking Marslanden, Zwolle Advisering over mogelijkheden voor uitbreiding vervoersmanagement op het bedrijventerrein Marslanden, door aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven

Projectnaam Omschrijving

Realisatieplan duurzame ontwikkeling Josink Es, Enschede Advisering over mogelijkheden voor toepassen van vervoersmanagement op het bedrijventerrein Josink Es

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving InSite Parkmanagement, Vlissingen InSite Parkmanagement beschikt over een database waarin diverse adviseurs en uitvoerende partijen zijn opgenomen, die collectieve mobiliteitsdiensten aanbieden. Op grond van de wensen van de bedrijven op een bedrijventerrein kan daaruit een selectie op maat worden gemaakt. Industrial Park Vlissingen Wij waren verantwoordelijk voor het collctieve personeelsvervoer voor de medewerkers van Hoechst in Vlissingen-Oost.Wij beschikten daartoe over een eigen organisatie en een wagenpark van ca. 100 voertuigen.

Projectnaam Omschrijving

Schuurman Consultancy Projectnaam Omschrijving Optimum2-Ede Projectmanager Europees project Optimum2, in opdracht van provincie Gelderland.Dit project richt zich op duurzame bereikbaarheid en mobiliteitsmanagement op bedrijventerreinen. Hiertoe is onder meer een concept ontwikkeld van een innovatief vraagafhankelijk vervoerssysteem voor woon-werkverkeer op bedrijventerreinen.

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het trajecten die leiden tot het stroomlijnen van de personeelsvraag en het personeelsaanbod op een bedrijventerrein.

19

6. Mobiliteit Goederen
Arcadis Projectnaam Omschrijving Handleiding goederenvervoer en bedrijventerreinen ARCADIS heeft in 2003 in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (Rijkswaterstaat) een handleiding opgesteld waarin aangegeven wordt op welke wijze, welke vervoersaspecten meegenomen kunnen worden bij de (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen. Parkmanagement Laarberg, Groenlo ARCADIS heeft voor een het bedrijvenpark Laarberg een studie uitgevoerd naar de te verwachten vervoerseffecten. Op basis van deze resultaten is de interne - en externe ontsluiting van dit bedrijventerreinen vormgegeven. .

Projectnaam Omschrijving

Buck Consultants International Projectnaam Omschrijving Duurzame herstructurering bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse, Schiedam Verkenning van de mogelijkheden om op bedrijventerrein Nieuw-Mathenesse te komen tot goederenvervoermanagement. Dit heeft geleid tot het afbakenen van een aantal projecten op zowel bedrijfsniveau als terreinniveau. Venlo Freight Village, Venlo Het betrof hier het samen met ondernemers definiëren van vervoersprojecten gericht op het besparen van het aantal ritkilometers en het verbeteren van de binnenlandse distributie. Naast een besparing van enkele miljoenen ritkilometers heeft de nauwe samenwerking geleid tot het oprichten van Venlo Freight Village.

Projectnaam Omschrijving

Decisio BV Projectnaam Omschrijving Bundeling goederenvervoer Waarderpolder te Haarlem Praktijkonderzoek naar marktmogelijkheden voor gezamenlijk goederenvervoer (o.a. pakketten en afval) op het bedrijventerrein Waarderpolder.

Projectnaam Omschrijving

Bundeling goederenvervoer Telepoort Praktijkonderzoek naar marktmogelijkheden voor gezamenlijk goederenvervoer (o.a. pakketten en afval) voor bedrijven.

Deloitte Projectnaam Omschrijving WKS, Nijmegen en Beuningen Geïnventariseerd is om welke stromen het gaat. De meest kansrijke zijn nader bekeken. Dat heeft geleid tot een structuur waarbinnen post- en pakkettstromen worden gebundeld.

20

Grontmij Projectnaam Omschrijving Duurzaam bedrijventerrein Moerdijk Advies over duurzaam goederen- en personenvervoer van, naar en op een nieuw te realiseren bedrijventerrein bij Moerdijk

Projectnaam Omschrijving

Verkeersafwikkeling bedrijventerrein Ekkersrijt, Eindhoven Advisering over toekomstige afwikkeling goederenstromen op bedrijventerrein Ekkersrijt

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren verantwoordelijk voor de aanvoer, afvoer, op- en overslag van goederen per spoor, water en weg bij het Hoechst concern in Vlissingen-Oost.

Royal Haskoning Projectnaam Omschrijving Ongehinderd Logistiek Systeem (OLS), Overijssel haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de ontwikkeling van een ongehinderd logistiek systeem (OLS) in het gebied tussen de gemeenten Hengelo en Enschede. Het gaat om een tracé dat een aantal locaties met grote goederen- en personenstromen met elkaar verbindt.

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het traject om te komen tot een analyse en optimalisatie van de goederenstroom op het bedrijventerrein.

21

7. Groenbeheer
Arcadis Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Moerdijk ARCADIS voert hier al vele jaren het beheer uit. Dit is uitgegroeid van beheer van de openbare ruimte naar parkmanagement. Daarbij worden ook diensten aan de bedrijven geleverd (inrichtingsadviezen terrein, verlichting, gladheidbestrijding, et cetera).

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Polder Nieuwland, Alblasserdam en Papendrecht Het opstellen van beheer en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte van het bedrijvenpark.

Projectnaam Omschrijving

Hoefweg Noord- en Zuid, Bleiswijk Het opstellen van beheer en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte van het bedrijventerrein.

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Deventer Als uitvoerder van parkmanagement Deventer organiseren wij de overdracht van het publieke groen naar de stichting. De volgende stap is ook het private groen hieraan te koppelen.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Collectief groenonderhoud bedrijventerrein Rading, Loosdrecht Procesbegeleiding om tot individuele contracten te komen met één aanbieder voor het onderhoud van particulier (ondernemers) en openbaar groen (gemeente) met kostenvoordeel voor alle partijen. Duurzame versterking bedrijventerrein Haatland, Kampen BRO heeft een formule ontwikkeld als aanzet tot het afsluiten van een collectief contract voor groenonderhoud in de openbare en private ruimte.

Projectnaam Omschrijving

Deloitte Projectnaam Omschrijving WKS, Nijmegen en Beuningen Gemeenten hebben in beginsel uitgesproken het groenbeheer na "revitalisering" bij het parkmanagement neer te leggen onder voorwaarde dat dezelfde beheerder ook de zorg voor de buitenruimte van bedrijfskavels onder haar hoede neemt. Een groot deel van bedrijven besloten de first supplier in groenbeheer" daarvoor in te schakelen.

22

DHV Ruimte en Mobiliteit Projectnaam Omschrijving Ondersteuning kwartiermaker parkmanagement, Almere Opstellen van kwaliteitseisen op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Op deze wijze is voor alle partijen duidelijk wat de kwaliteit is die de gemeente in de openbare ruimte verwacht. Bedrijven kunnen vervolgens kiezen voor een pluskwaliteit.

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Onderhoud terrein kantorenpark te Hengelo (OV) Het terrein van het kantorenpark Oosterbosch wordt door DVPM onderhouden. Het gras, de struiken en de bomen worden volgens het prestatiecontract onderhouden. Middels referentiebeelden kunnen de gebouweigenaren zien of aan de prestatie eisen wordt voldaan. Onderhoud bedrijventerrein Buitenvaart te Hoogeveen Het bedrijventerrein Buitenvaart is door DVPM ingericht. Zowel de infra als het groen zijn door de experts van DVPM aangelegd en zullen door dezelfde mensen worden onderhouden. Dit heeft als groot voordeel dat er optimaal beheerd kan worden. Ook heeft dit een gunstig effect op bijvoorbeeld zaken als inboet en garantietermijnen

Projectnaam Omschrijving

Grontmij Projectnaam Omschrijving Parkmanagemnt Business Park Arnhem Zorgdragen voor groenbeheer op BusinessPark Arnhem

Projectnaam Omschrijving

Duurzame versterking Marslanden, Zwolle Advisering over verbetering groenbeheer op bedrijventerrein Marslanden

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren op het terrein van Hoechst in Vlissingen-Oost verantwoordelijk voor het totale beheer en onderhoud van al het groen op het terrein (135 Ha).

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het traject om te komen tot een optimale groenbeheersituatie op het bedrijventerrein.

23

8. Beheer Infrastructuur
Arcadis Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Moerdijk ARCADIS voert hier al vele jaren het beheer uit. Dit is uitgegroeid van beheer van de openbare ruimte naar parkmanagement. Daarbij worden ook diensten aan de bedrijven geleverd (inrichtingsadviezen terrein, verlichting, gladheidbestrijding, et cetera). Bedrijvenpark Laarberg Bij de ontwikkeling van dit nieuwe terrein vormt parkmanagement een onlosmakelijk onderdeel van het projectmanagement. Op het bedrijvenpark wordt het beheer van de infrastructuur uitgevoerd door het parkmanagement.

Projectnaam Omschrijving

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Polder Nieuwland, Alblasserdam en Papendrecht Het opstellen van beheer en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte van het bedrijvenpark.

Projectnaam Omschrijving

Hoefweg Noord- en Zuid, Bleiswijk Het opstellen van beheer en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte van het bedrijventerrein.

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Revitalisering bedrijventerrein Soestdijk, Soest Samen met ondernemers uitwerken van een nieuw van gevel-tot-gevel profiel waarbij private en publieke ruimte worden gecombineerd tot een logisch geheel. Bepalen van gewenste onderhoudsniveaus.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Duurzaam Veilig bedrijventerrein Broekakkers, Gilze en Rijen BRO heeft op basis van een grondige analyse van externe en interne bereikbaarheid en verkeersveiligheid aanbevelingen gedaan ten aanzien van o.a. herinrichting van kruispunten, verbeteren van de bewegwijzering en een vrachtwagenparkeerplaats. Duurzame versterking bedrijventerrein Haatland, Kampen Het aanpakken van verkeersknelpunten o.a. verbetering van de ontsluiting, herinrichting van gevaarlijke kruispunten, overrijdbare vluchtheuvels en extra parkeerplaatsen maken onderdeel uit van het door BRO opgestelde beheerplan dat nu in uitvoering is.

Projectnaam Omschrijving

24

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving aanleg, beheer en onderhoud infrastructuur, Hogeveen DVPM heeft de totale infrastructuur op het bedrijventerrein Buitenvaart aangelegd. DVPM zal ook het onderhoud en beheer verzorgen. Bijzonder aan dit project is dat er een zevental bastions in het water geplaatst zijn. Deze verblijfplaatsen worden gebruikt om tijdens de middagpauze te verblijven op een bankje. Aansluiting op riolering, Lelystad In Lelystad wordt op bedrijventerrein Flevopoort de aansluiting van de bedrijven op het riool gecoördineerd door de parkmanager.

Projectnaam Omschrijving

Grontmij Projectnaam Omschrijving Duurzame versterking Marslanden, Zwolle Advisering over verbetering beheer infrastructuur op Marslanden

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement Business Park Arnhem Verzorgen beheer infrastructuur op Business Park Arnhem

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren binnen het Hoechst concern verantwoordelijk voor het totale beheer en onderhoud van alle infrastructuur op het terrein (135 Ha). Het betreft hier de wegen, gebouwen, procesinstallaties, kabels en leidingen, kades en spoorlijnen. Regionaal bedrijventerrein Oude Tonge, Oostflakkee Wij zijn momenteel verantwoordelijk voor het projectmanagement inzake de engineering en de aanleg van de totale ondergrondse infrastructuur voor dit bedrijventerrein, als ook een nabijgelegen recreatieproject en een woningbouwproject.

Projectnaam Omschrijving

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het traject om te komen tot optimale beheersituatie van de infrastructuur op het bedrijventerrein.

25

9. Gebouw beheer
Arcadis Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Moerdijk Arcadis voert hier al vele jaren het beheer uit. Dit is uitgegroeid van beheer van de openbare ruimte naar parkmanagement. Daarbij worden ook diensten aan de bedrijven geleverd (inrichtingsadviezen terrein, verlichting, gladheidbestrijding, et cetera).

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Revitalisering Keurstraat, Bedrijventerrein Noord in Weesp BRO begeleidt de gemeente Weesp in het revitaliseringtraject Keurstraat, waarbij de gemeente de openbare ruimte opknapt en bedrijven hun gevels verbeteren en zich aansluiten bij een op te richten VvE, die in de toekomst zal zorgdragen voor het beheer.

Dion Hardenberg BV Projectnaam Omschrijving Bedrijventerrein WAVIN, Hardenberg Gebouwbeheer in collectiviteit opgezet

GreyLam BV Projectnaam Omschrijving 9 panden in een groep Het beheer van 9 panden door heel Nederland ondersteunt door het Parkmanagement Informatie Platform van GreyLam. Gebruikers kunnen 24x7 melden en bestellen aan de centrale beheerder. Dankzij goede management informatie wordt de kwaliteit constant gemeten

Grontmij Projectnaam Omschrijving Parkmanagemnt Business Park Arnhem Verzorgen gebouwenbeheer (vastgoedmanagement) op Business Park Arnhem terrein, verlichting, gladheidbestrijding, et cetera).

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement bedrijventerrein Papendorp, Utrecht Op deze site wordt informatie aangeboden over de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid en de aangeboden

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren binnen het Hoechst concern verantwoordelijk voor het technisch en administratief beheer en onderhoud van alle gebouwen op het terrein (135 Ha).Wij beschikten over een eigen onderhoudsdienst, en bepaalde werkzaamheden werden door ons uitbesteed.

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het traject om te komen tot een optimale situatie op het gebied van gebouwenbeheer.

26

10.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

Collectieve inkoop energie

Parkmanagement Zutphen Voor de bedrijvenvereniging VWKZ&O heeft ARCADIS een collectief energiecontract afgesloten.

Projectnaam Omschrijving

Forepark, Leidschendam Sinds 2002 werkt ARCADIS voor het Forepark als parkmanagementorganisatie. Vanuit het parkmanagement worden diverse facilitaire diensten aangeboden, waaronder collectieve inkoop van energie.

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Polder Nieuwland, Alblasserdam en Papendrecht Inventariseren en begeleiden traject tot het collectief inkopen van elektriciteit.

Projectnaam Omschrijving

Bedrijvenkring Oudenrijn, Vleuten Aanbieden van diensten op het gebied van onder andere collectief inkopen van elektriciteit.

BECO Groep BV Projectnaam Omschrijving Collectieve inkoop energie bedrijven op Frankeneng en Heestereng, Ede Selecteren van een aanbieder voor de inkoop van energie door een groep van ca. 90 bedrijven.

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Collectieve inkoop van elektriciteit en gas Sinds januari 2002 hebben wij circa 15 energiecontracten onder beheer waarin zowel grote als kleine ondernemingen participeren voor de inkoop van elektriciteit. Voor de inkoop van gas is in 2004 het eerste collectieve contract afgesloten.

Deloitte Projectnaam Omschrijving WKS, Nijmegen en Beuningen Energiestromen zijn in beeld gebracht. Bedrijven zijn vervolgens voorstellen gedaan voor collectieve inkoop. Veel bedrijven hebben daarvan gebruik gemaakt en genieten daarvan voordeel LMM, Bergen op Zoom Energiestromen zijn in beeld gebracht. Bedrijven zijn vervolgens voorstellen gedaan voor collectieve inkoop. Veel bedrijven hebben daarvan gebruik gemaakt en genieten daarvan voordeel

Projectnaam Omschrijving

27

Dion Hardenberg BV Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Coevorden Beschrijven en voorbereiden van en collectief elektriciteits inkoopcontract.

Projectnaam Omschrijving

Bedrijventerrein WAVIN, Hardenberg Beschrijven en voorbereiden van en collectief elektriciteits inkoopcontract.

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Max 4 regels Collectieve inkoop energie te Hoorn en Medemblik Voor vier bedrijventerreinen in Hoorn en Medemblik heeft onze parkmanager een collectief energie-inkoopcontract bewerkstelligd. Door inventarisatie van de individuele behoeften en huidige afnames is een reëel beeld verkregen van de totale vraag. Dit is in de markt gezet en de beste aanbieder levert nu collectief energie op de vier terreinen. Energielevering uit collectief contract te Lelystad Een klant uit Lelystad maakt gebruik van het collectief door de Dura Vermeer Groep afgesloten collectieve inkoopcontract. Door het hierin aanwezige volume bespaart deze ondernemer aanzienlijk op zijn energielevering.

Projectnaam Omschrijving

Grontmij Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Business Park Arnhem Verzorgen van collectieve energie-inkoop op Business Park Arnhem

Projectnaam Omschrijving

Energievisie bedrijventerrein Breekland, Langedijk Advisering over energieprofiel van nieuw bedrijventerrein en daarop te vestigen bedrijven, energiescans bij bedrijven, toepassen duurzame energiebronnen, collectieve inkoop energie

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen (Hoechst) Onze medewerkers zijn jarenlang verantwoordelijk geweest voor de collectieve energieinkoop en de distributie (inclusief beheer en onderhoud van de technische systemen daarvoor) op het terrein van Hoeschst in Vlissingen-Oost.

MAIN Energie Projectnaam Omschrijving Vastgoedbeheer, Landelijk Voor vele vastgoedbeheerders neemt MAIN de inkoop van energie uit handen. Door grote portefeuilles te combineren worden besparingen gehaald van soms wel 30%.

28

Parkconsult/Maecon Consultants Projectnaam Omschrijving Collectieve energie-inkoop BTM Parkstad Limburg, Raamcontract met Essent voor de levering van gas en elektriciteit aan de bedrijven (ca. 1250) op de bedrijventerreinen van Parkstad Limburg (34). Speciaal tarief, bevriezen van tarieven voor 1 en 2 jaar, energie scans, energiebesparingprojecten, alternatieve energie.

Schuurman Consultancy Projectnaam Omschrijving Duurzame ontwikkeling bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng In het kader van de duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng is in nauw overleg met het bedrijfsleven een contract afgesloten met een energieleverancier voor collectieve inkoop van energie.

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in (collectieve) inkooptrajecten bij de klantorganisaties.

29

11.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

Collectieve inkoop telecom

Parkmanagement Zutphen In 2004 hebben wij voor de ondernemersvereniging de gezamenlijke inkoop van energie, afval en telefonie opgezet.

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement DOBAN, Arnhem ARCADIS voert voor de stichting DOBAN parkmanagement uit. Onderdeel van het parkmanagement is het aanbieden van diverse collectieve contracten, waaronder telefonie.

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Collectieve inkoop telefonie, diverse plaatsen Inkoop van vaste telefonie met daardoor een financiële besparing voor de ondernemers en een afdracht naar de parkmanagementorganisatie voor de algemene organisatiekosten.

DD Telematica Consultancy B.V. Projectnaam Omschrijving Duurzaam Gadering te Hoogvliet Een Parkmanagement project waarbij energie, afvalverwerking, parkeerbeheer, wegbewijzering en telecom door 250 bedrijven gezamenlijk worden ingekocht. Het project bevindt zich nog in de startfase. DD Telematica verzorgt het telecom-gedeelte.

Dion Hardenberg BV Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Coevorden Voorbereiden en vastleggen van de inkoopcondities voor een collectief telefonie contract (vast en mobiel)

Projectnaam Omschrijving

Bedrijventerrein WAVIN, Hardenberg Voorbereiden en vastleggen van de inkoopcondities voor een collectief telefonie contract (vast en mobiel)

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Collectieve inkoop telecom te Hoorn In Hoorn heeft de parkmanager van DVPM de totale behoefte aan telecom geïnventariseerd en deze in de markt gezet. Bedrijven profiteren nu van substantieel lagere prijzen en gunstige contractvoorwaarden. Collectieve inkoop telecom te Medemblik Voor twee bedrijventerreinen in Medemblik is in samenwerking met de ondernemersvereniging collectief telecom ingekocht. Ook hier is eerst bekeken wat de vraag van de ondernemers was, en is deze direct daarna in de markt gezet, waarna een leverancier is geselecteerd.

Projectnaam Omschrijving

30

GMA Facility Services Projectnaam Omschrijving Lion Connect, Leiden Samenwerking bij het doorlichten van de mogelijkheden op het gebied van telecommunicatie. Aandragen en uitzoeken van de goedkoopste aanbieder op de telecom-markt.

GreyLam BV Projectnaam Omschrijving Transpolis Schiphol Airport GreyLam adviseurs voerden de analyse en onderhandelingen uit in een project om te komen tot een nieuwe gezamenlijke inkoop van Telecom.

Grontmij Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Papendorp Zuid, Utrecht Advisering over en begeleiden van collectieve inkoop telecomfaciliteiten

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement bedrijventerrein Wijchen Oost Advisering over mogelijkheden om tot collectieve inkoop van telecomfaciliteiten te komen.

Identicore Projectnaam Omschrijving MKB Telefonie Duidelijke besparing t.o.v. de standaard met 20, 30 en 50% vaste korting op èlk gesprek voor alle bedrijven en instellingen in Nederland met een vaste aansluiting.

Projectnaam Omschrijving

LTO Commerce vaste telefonie LTO extra voordelige vaste telefonie exclusief voor LTO achterban.

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren verantwoordelijk voor de inkoop en het beheer van alle ICT- en telecom diensten bij Hoechst in Vlissingen-Oost. Wij beschikten daartoe over centrale systemen met een eigen storings- en onderhoudsdienst. Het betrof enige honderden aansluitingen.

Parkconsult/Maecon Consultants Projectnaam Omschrijving Collectieve inkoop Telefonie- BTM Parkstad Limburg Voor de bedrijven op de bedrijventerreinen van Parkstad limburg is BelCompany als partner gekozen voor het collectieve Telefonie project. Door de deelnemende bedrijven worden besparingen van 10% - 45% gerealiseerd.

31

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in (collectieve) inkooptrajecten bij de klantorganisaties.

32

12.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

Collectieve inkoop verzekeringen

Parkmanagement DOBAN, Arnhem In aansluiting op een "Keurmerk Veilig Ondernemen" traject wordt een collectief verzekeringsaanbod ontwikkeld.

Deloitte Projectnaam Omschrijving WKS, Nijmegen en Beuningen Met VGZ zijn afspraken gemaakt als "First supplier in dienstverlening" . Daartoe opereert VGZ vanuit het gemeenschappelijk facilitypoint. Daarbij wordt rekening gehouden met uitbouw van parallelle diensten (preventie e.d.)

33

13.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

Collectieve inkoop overige

Parkmanagement DOBAN, Arnhem ARCADIS voert voor de stichting DOBAN het parkmanagement uit. In samenwerking met een ervaren inkooporganisatie biedt het parkmanagement via een internetbestelsite ondernemers aantrekkelijke kortingen (gem. 10%) op een groot aantal producten (MRO). Philips facility management, Eindhoven ARCADIS AQUMEN FM is een joint venture tussen ARCADIS en het Britse AQUMEN. Door de aanwezige ervaring en specialistische kennis op het gebied van facility management kan ARCADIS AQUMEN facilitaire dienstverlening bieden op hoog niveau.

Projectnaam Omschrijving

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Nederlands Normalisatie Instituur (NEN-gebouw), Delft inkoop facilities, catering, beveiliging, meubilair, telecom

Projectnaam Omschrijving

Anova, Amersfoort verhuizing en inkoop facilities

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving inkoop kantoorartikelen, landelijk Middels een via het internet beschikbare catalogus kunnen klanten van DVPM uit een breed assortiment kantoorartikelen inkopen tegen lage prijzen. De ingekochte goederen worden vervolgens zeer snel geleverd. Omdat de catalogus op internet beschikbaar is, is deze ook voor veel mensen binnen het bedrijf toegankelijk. inkoop hydrocultuur Op ieder kantoor zorgen planten voor de nodige kleur. DVPM levert en onderhoudt deze hydrocultuur in alle soorten en maten. Hierbij wordt zelfs een "niet groen, plant terug" garantie gegeven.

Projectnaam Omschrijving

Grontmij Projectnaam Omschrijving Parkmanagement Papendorp Zuid, Utrecht Advisering over en implementatie van collectieve inkoop diensten (o.a. schoonmaak en catering) en goederen.

Projectnaam Omschrijving

Parkmanagement Business Park Arnhem Advisering over en verzorgen van centrale inkoop van diensten en goederen

34

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren binnen het Hoechst concern verantwoordelijk voor de inkoop en het beheer van alle reserve- en wisseldelen, verbruiksmaterialen en kantoorartikelen. Wij beschikten daartoe over een eigen organisatie en magazijnen.

35

14.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

ICT

Deventer Breedband Het project Deventer Breed is één van de innovatieve projecten op het gebied van glasvezelnetwerken in Nederland. ARCADIS heeft het businessplan/de exploitatieopzet gemaakt, subsidieaanvragen verzorgt en regisseert de uitvoering. Bedrijvenpark Laarberg, Groenlo Op het bedrijvenpark is ICT infrastructuur aangelegd en wordt het beheer van de ICTinfrastructuur uitgevoerd door het parkmanagement.

Projectnaam Omschrijving

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Nederlands Normalisatie Instituur (NEN-gebouw), Delft inkoop facilities, catering, beveiliging, meubilair, telecom en ict.

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Onderzoek ICT Soesterberg Onderzoek naar mogelijkheden voor aanleg van bekabeld internet en goedkopere telefonie.

Deloite Projectnaam Omschrijving WKS, Nijmegen en Beuningen In samenwerking met de NV Oost en de provincie Gelderland zijn initiatieven genomen om breedbandfaciliteiten op het WKS-terrein te bieden. Op de eerste plaats biedt dit grote voordelen voor bedrijven zelf, maar ook voor het beoogde beveiligingssysteem dat vanuit het facilitypoint zal worden gecoördineerd.

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving ICT oplossingen in Hoorn Naar aanleiding van een project voor de provincie Noord-Holland waarbij DVPM de ICT behoefte op bedrijventerreinen in Noord-Holland heeft onderzocht, is er in Hoorn een project opgestart waarbij lokaal een helpdesk wordt ingericht en bemand. De overcapaciteit van een lokaal bedrijf wordt ingehuurd om bij andere ondernemers assistentie te verlenen. Open breedband netwerk structuur, Tilburg Op bedrijventerrein Vossenberg is een breedbandnetwerk met een open structuur gerealiseerd. Dit houdt in dat elke aanbieder diensten kan leveren over dit netwerk in plaats van een monopolie voor de aanlegger van het netwerk.

Projectnaam Omschrijving

36

Grontmij Projectnaam Omschrijving Internetsite Wijchen (www.bedrijventerreinen.nl) Projectsite ter ondersteuning revitaliseringproject bedrijventerrein Wijchen Oost. Bedoeld om communicatie met ondernemers en andere belanghebbenden en belangstellenden over het project te ondersteunen. Internetsite parkmanagement Nieuw Vennep Zuid (www.nieuwvennepzuid.nl) Op deze site wordt informatie aangeboden over de Vereniging Parkmanagement Bedrijvenpark Nieuw-Vennep Zuid en de aangeboden diensten.

Projectnaam Omschrijving

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren binnen het Hoechst concern verantwoordelijk voor aanleg, beheer en onderhoud van alle ICT netwerken en randapparatuur, en verzorgden tevens de collectieve inkoop en service. Daarnaast beschikten wij over een PC support afdeling in eigen beheer.

Mediamation Consultancy B.V. Projectnaam Omschrijving Pilotproject nieuwe bedrijfslocatie, Den Helder Ontwikkeling van één breedbandige multi-operator ICT-infrastructuur welke een concurrerend aanbod van teleservices mogelijk maakt voor de bedrijven op het park. Ook te benutten voor de bewakingsdiensten. Teleport Amsterdam Voor de gemeente Assen inventariseerden we of de vraag en het aanbod wat betreft ICTinfrastructuur op elkaar aansluiten waar het gaat om de belangrijkste werklocaties.

Projectnaam Omschrijving

Stec Groep BV Projectnaam Omschrijving ICT-infrastructuur op Tilburgse bedrijventerreinen We brachten in kaart welk niveau van ICT-infrastructuur op Tilburgse bedrijventerreinen nodig is gezien het karakter van de bedrijven. Ook adviseerden we hoe dit niveau kan worden bereikt. Bijvoorbeeld door: vraagbundeling, parkmanagement, aanleggen van ducts, et cetera. ICT-infrastructuur op kantoorlocaties en bedrijventerreinen in Assen Voor de gemeente Assen inventariseerden we of de vraag en het aanbod wat betreft ICTinfrastructuur op elkaar aansluiten waar het gaat om de belangrijkste werklocaties.

Projectnaam Omschrijving

Yacht Projectnaam Omschrijving overheid en bedrijfsleven Yacht detacheert professionals die ter ondersteuning of aanvulling van de activiteiten van de opdrachtgever participeren in het traject om te komen tot een optimale situatie op het gebied van systeembeheer en systeemontwikkeling.

37

15.
Adecs Oost BV Projectnaam Omschrijving

Duurzame energie

Buitenvaart II, Hogeveen Er is onderzoek verricht naar uitwisseling van water en warmte tussen een productiebedrijf en een trucservice centrum.

Projectnaam Omschrijving

Hessenpoort, Zwolle Pilotproject naar warmte-koude uitwisseling, gecombineerd met onderzoek naar centrale bluswatervoorziening

Arcadis Projectnaam Omschrijving Ecofactorij, Apeldoorn Bij het opzetten van parkmanagement is een plan ontwikkeld voor collectieve energievoorziening (eigen netwerk) in combinatie met windmolens en koude-warmteopslag. Daarnaast wordt via mestverbranding electriciteit opgewekt. DOBAN, Arnhem Eén van de doelstellingen van het project is zoveel mogelijk bedrijven te laten aansluiten op de restwarmteleiding die loopt van de Kleefsewaard naar de rand van de binnenstad. Op dit moment zijn de gemeentekantoren aangesloten en binnenkort Presikhaaf bedrijven

Projectnaam Omschrijving

BECO Groep BV Projectnaam Omschrijving DE-scans bij bedrijven BECO heeft in de afgelopen jaren meer dan 50 bedrijven geadviseerd over de kansen voor duurzame energie bij het betreffende bedrijf. Hierbij is niet alleen ingegaan op de technische mogelijkheden, maar vooral ook op de vraag welke zakelijke overwegingen voor het bedrijf belangrijk waren (bv. imago). DE-scans in diverse gemeenten BECO heeft in de afgelopen jaren meer dan 15 gemeenten geadviseerd over de kansen voor duurzame energie in de gemeente

Projectnaam Omschrijving

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Duurzame Energie-check, provincie Overijssel Door het uitvoeren van een Duurzame Energie-check krijgt een ondernemer snel inzicht in de mogelijkheden van duurzame energie voor zijn organisatie. In Overijssel zijn 30 DEchecks uitgevoerd.

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Energie infrastructuur te Kampen DVPM is bezig om een eigen energie-infrastructuur te realiseren op een terrein in Kampen. Door deze infrastructuur op maat te maken voor het terrein, met allerhande energiebesparende maatregelen en mogelijkheden voor eigen opwekking, kan de totale energiebehoefte omlaag. Ondernemers profiteren hiervan door een lagere energieprijs

38

NovioConsult Van Spaendonck Projectnaam Omschrijving Procesaanpak Energievisie Trade Port Noord Venlo Een energievisie voor Trade Port Noord voorzien van een advies voor de besluitvorming voor de realisatie en ruimtelijke inpassing van een optimaal duurzame energievoorziening voor Trade Port Noord Platform energieopslag, Provincie Noord Brabant Opzet van een kennisnetwerk voor vraag- en aanbodzijde gericht op implementatie van energieopslag in de bodem

Projectnaam Omschrijving

Royal Haskoning Projectnaam Omschrijving Ontwerp warmte koudeopslag WTC Amsterdam, Ontwerp en detaillering.

39

16.
Adecs Oost BV Projectnaam Omschrijving

Zorgvuldig ruimtegebruik

Buitenvaart II, Hogeveen In het kader van het bestemmingsplan, beeldkwaliteitplan en duurzaamheidplan zijn maatregelen ontwikkeld en vastgelegd ter bevordering van zorgvuldig ruimtegebruik.

Projectnaam Omschrijving

Bedrijventerrein Seijst, Zeist Op dit bedrijventerrein is gekozen voor een concept waarbij natuurontwikkeling en uitbreiding van de bedrijvigheid samengingen in een succesvolle herontwikkeling

Arcadis Projectnaam Omschrijving Zorgvuldig ruimtegebruik Achterhoek In opdracht van Stichting Sociaal Economisch Overleg voor de Achterhoek is een studie gedaan naar de mogelijkheden voor zorgvuldig ruimtegebruik en duurzamer invulling van de bedrijfsprocessen op 50 bedrijventerreinen in de Achterhoek. Zorgvuldig ruimtegebruik Tilburg Voor de gemeente Tilburg is onderzoek gedaan naar het ruimtegebruik op bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Voor het bestaande bedrijventerrein Kraaiven zijn allerlei mogelijkheden om het ruimtegebruik te intensiveren nader uitgewerkt.

Projectnaam Omschrijving

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Hoefweg Noord- en Zuid, Bleiswijk Het begeleiden van verkavelingstudies en bijbehorend beheer en onderhoudsplannen voor de openbare ruimte van het bedrijventerrein

Projectnaam Omschrijving

Polder Nieuwland, Alblasserdam en Papendrecht Het begeleiden van verkavelingstudies en bijbehorend beeld- en kwaliteitsplan.

Buck Consultants International Projectnaam Omschrijving Zorgvuldig ruimtegebruik en de ondernemer (ZORRO) Verkennend landsdekkend onderzoek in opdracht van o.a. het Ministerie van VROM en EZ naar de bereidheid van ondernemers om intensiever met hun ruimte om te gaan

Projectnaam Omschrijving

Intensief ruimtegebruik: kansen en belemmeringen op bedrijventerreinen In beeld brengen van kansen en belemmeringen bij intensief ruimtegebruik in verschillende sectoren (industrie, transport en distributie, zakelijke dienstverlening).

40

Grontmij Projectnaam Omschrijving Masterplan bedrijventerrein Ekkersrijt, Eindhoven In het ontwerp van het terrein is voorzien in het zo optimaal mogelijk benutten van de beschikbare ruimte

Projectnaam Omschrijving

Duurzame revitalisering Marslanden, Zwolle In het revitaliseringsplan worden mogelijkheden benoemd om de bestaande ruimte intensiever te benutten, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het terrein of privaat eigendom in te perken.

H. van der Tuin consultancy B.V. Projectnaam Omschrijving Sijtwende Voorburg Onderzoek naar de vraag welke knelpunten een rol spelen bij PPS. Hoe dienen publieke en private partijen met elkaar om te gaan indien ze samen trachten zorgvuldig om te gaan met ruimte? In hoeverre kan parkmanagement ervoor zorgen dat deze samenwerkingsverbanden efficiënter verlopen?

Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed Projectnaam Omschrijving Ruimteverkenner Kamer van Koophandel Oost-Brabant Het opstellen van een instrument voor ondernemers waarmee zij kunnen vaststellen op welke wijze zij intensief ruimtegebruik kunnen toepassen en wat de kosten en baten hiervan zijn. Het instrument helpt de ondernemer een onderbouwde afweging te maken. Financiele haalbaarheid Bedrijventerreinen Ede-Veenendaal Het opstellen van een ontwikkelingsconcept voor de financiele haalbaarheid van intensief ruimtegebruik op de ISEV-bedrijventerreinen in Ede-Veenendaal. Het project is uitgevoerd samen met Schuurman Consultancy.

Projectnaam Omschrijving

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Efficiënt gebruik en inrichting van de beschikbare ruimte voor chemische procesinstallaties.

NovioConsult Van Spaendonck Projectnaam Omschrijving Intensief ruimtegebruik op nieuwe bedrijventerreinen, Noord-Brabant Onderzoek voor de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging en Kamer van Koophandel Oost Brabant om de (on)mogelijkheden van het bedrijfsleven ten aanzien van intensief ruimtegebruik op nieuwe bedrijventerreinen aan te geven. Meer op minder… , West-Brabant Via onderzoek op vijf pilot-terreinen in West-Brabant is inzicht gekregen in de reëel te behalen ruimtewinst door intensivering van het ruimtegebruik en het proces dat nodig is om deze ruimtewinst te realiseren.

Projectnaam Omschrijving

Royal Haskoning Projectnaam Omschrijving Meervoudig ruimtegebruik en Parkmanagement , Meppel Specifiek onderzoek naar de mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik voor een bedrijventerrein in Meppel.

41

Stec Groep BV Projectnaam Omschrijving Zorgvuldig ruimtegebruik in het KAN Voor het KAN en de verschillende bestaande en nieuwe terreinen brachten we in kaart hoe zorgvuldig ruimtegebruik kan worden geimplementeerd. Praktisch en haalbaar. Intensief ruimtegebruik op bedrijventerrein Usseleres in Enschede De gemeente Enschede adviseerden we over de mogelijkheden van zorgvuldig ruimtegebruik op dit bedrijventerrein. Dit gezien het ambitieniveau van de gemeente maar vooral ook gezien de bedrijven die op de locatie worden beoogd.

Projectnaam Omschrijving

42

17.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

Voorzieningen

Flight Forum, Eindhoven In samenwerking met ontwikkelaar en gemeente wordt een facility point ontwikkeld waarin een restaurant, kinderopvang en fitnesscentrum worden gevestigd.

Projectnaam Omschrijving

Arnhem Business Park, Arnhem In samenwerking met ontwikkelaar en gemeente wordt een facility point ontwikkeld waarin een restaurant, kinderopvang en fitnesscentrum worden gevestigd.

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Nederlands Normalisatie Instituur (NEN-gebouw), Delft inkoop facilities, catering, beveiliging, meubilair, telecom en ict.

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Delen van voorzieningen In diverse plaatsen zijn n.a.v. haalbaarheidsonderzoeken bilaterale samenwerkingen ontstaan tussen ondernemers door gebruik te maken van elkaars voorzieningen.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Haalbaarheidsonderzoek facilitypoint Heestereng en Frankeneng, Ede Onderbouwen van de mogelijke programmatische invulling van een facilitypoint op twee specifieke locaties en het zoeken van mogelijke aanbieders.

Projectnaam Omschrijving

Haalbaarheidsonderzoeken facilitypoint, Naarden en Weesp In samenwerking met commerciële partijen onderzoeken van de marktvraag naar diensten op het bedrijventerrein (van ondernemers en werknemers) en zoeken naar een geschikte locatie.

GMA Facility Services Projectnaam Omschrijving Gemeente Amsterdam, stadsdeel Slotervaart Doorlichting van de facilitaire organisatie. Als gevolg hiervan is een rapport opgesteld met voorstellen om de organisatie verder te professionaliseren.

Projectnaam Omschrijving

Raad van Rechtsbijstand, hofressort Arnhem Opstellen van rekenregels ten behoeve van budgetten voor schoonmaak, schilderwerk, onderhoud en rekenregels voor een investeringsplan voor meubilair en stoffering.

43

Grontmij Projectnaam Omschrijving Biogasbenutting op RWZI Vallei & Eem, Amersfoort, Soest en Veenendaal Onderzoek naar co-vergisting op een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties. Slib uit de voedingsmiddelenindustrie wordt meebehandeld met de rwzi-slibgisting. De extra biogasproductie vormt een aantrekkelijke energiebron Verwerking stortgas op stortplaats Bavel, Bavel Methaan uit stortgas wordt gecomprimeerd en getransporteerd naar tuinbouwkassen in de omgeving t.b.v. productie elektriciteit en warmte. Warmte wordt benut door tuinbouwbedrijf. De opgewekte elektriciteit wordt geleverd aan het elektriciteitsnet, waarmee in het elektriciteitsverbruik van circa 5.000 huishoudens wordt voorzien.

Projectnaam Omschrijving

Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed Projectnaam Omschrijving Collectieve voorzieningen bedrijventerrein Larenstein, De Bilt Onderzoek naar de haalbaarheid van collectieve voorzieningen op het bestaande bedrijventerrein Larenstein in De Bilt. Collectief en gebouwd parkeren is een van de mogelijkheden om tot intensief ruimtegebruik te komen.

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren op het bedrijventerrein van Hoechst in Vlissingen-Oost operationeel verantwoordelijk voor een breed pakket aan voorzieningen, zoals personeelsvervoer, PC support, catering, was- en kleedlokalen, brandweervoorzieningen, Arbozorg, Bedrijfshulpverlening en opleidingen. Regionaal bedrijventerrein Oude Tonge, Oostflakkee Wij voeren in de regio Goeree Overflakkee een onderzoek uit naar de behoeften van bedrijven en medewerkers op het gebied van alle voorzieningen die bijdragen aan een beter bedrijventerrein.

Projectnaam Omschrijving

44

18.
Arcadis Projectnaam Omschrijving

Diensten

Philips facility management, Eindhoven ARCADIS AQUMEN FM is een joint venture tussen ARCADIS en het Britse AQUMEN. Door de aanwezig ervaring en specialistische kennis op het gebied van facility management kan ARCADIS AQUMEN facilitaire dienstverlening bieden op hoog niveau. Parkmanagement DOBAN, Arnhem ARCADIS voert voor de stichting DOBAN het parkmanagement uit. In samenwerking met een ervaren inkooporganisatie biedt het parkmanagement via een internetbestelsite ondernemers aantrekkelijke kortingen (gem. 10%) op een groot aantal producten (MRO).

Projectnaam Omschrijving

bbn adviseurs Projectnaam Omschrijving Nederlands Normalisatie Instituur (NEN-gebouw), Delft inkoop facilities, catering, beveiliging, meubilair, telecom

Projectnaam Omschrijving

Anova, Amersfoort verhuizing en inkoop facilities

BMD Advies Projectnaam Omschrijving Beheer Industrieterrein Zwartewater, Hasselt De ondernemers op het bedrijventerrein worden ondersteund op het gebied van milieu en arbo. Dit dienstenpakket zal in de toekomst verder woprden aangevuld.

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu Projectnaam Omschrijving Haalbaarheidsonderzoek facilitypoint Heestereng en Frankeneng, Ede Onderbouwen van de mogelijke programmatische invulling van een facilitypoint op twee specifieke locaties en het zoeken van mogelijke aanbieders.

Projectnaam Omschrijving

Haalbaarheidsonderzoeken facilitypoint, Naarden en Weesp In samenwerking met commerciële partijen onderzoeken van de marktvraag naar diensten op het bedrijventerrein (van ondernemers en werknemers) en zoeken naar een geschikte locatie.

45

Buck Consultants International Projectnaam Omschrijving Marktkansen voorzieningencentrum Tradepark West- Moerdijk Verkennen van de mogelijkheden voor het opzetten van een facility point op Tradepark West ten behoeve van gevestigde bedrijvigheid op het bedrijventerrein Moerdijk.

Projectnaam Omschrijving

Park services Europark Coevorden-Emlichheim Identificeren en een nadere inhoudelijke uitwerking van tal van (grensoverschrijdende) diensten.

Deloitte Projectnaam Omschrijving Deloitte, Nijmegen en Beuningen In het facilitypoint zijn voorts ruimten verhuurd aan een secretariaatsbureau (Malta & de Keyzer), een interieurverzorger (Nederrijn), een cateraar. Voorts wordt gedacht ook de postbusfunctie, een Arbo-dienst en een bedrijfskundige die bedrijven kan adviseren op het terrein van "arbeidsvraagstukken".

Dura Vermeer Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Collectief landelijk schoonmaakcontract Door een landelijk collectief contract te sluiten kan DVPM door het hele land schoonmaakdiensten aanbieden tegen een scherpe prijs.

Projectnaam Omschrijving

Toiletgroepdiensten DVPM heeft een landelijk contract waardoor het mogelijk is om bij iedere ondernemer toiletgroepdiensten te leveren. Zaken als wc papier, handdoeken droogdoeken, zeep e.d. worden op aanvraag geleverd en vervangen.

GMA Facility Services Projectnaam Omschrijving Gemeente Amsterdam, stadsdeel Amsterdam Het beoordelen van de bestaande contracten, opstellen werkprocessen, opstellen producten en dienstencatalogus, opzetten van een helpdesk.

Projectnaam Omschrijving

Gemeente Waterleidingen Amsterdam Inventariseren van de facilitaire processen, analyseren op verbetermogelijkheden en adviseren over toekomstige invulling van facilitair beleid en organisatiemodel.

Grontmij Projectnaam Omschrijving Vergunningmanagement Scania, Zwolle Verzorgen van alle benodigde vergunningaanvragen voor activiteiten van Scania te Zwolle. Onderhouden van contacten met bevoegde gezagen over verleende en te verlenen vergunningen.

InSite Consult BV Parkmanagement Projectnaam Omschrijving Industrial Park Vlissingen Wij waren op het bedrijventerrein van Hoechst in Vlissingen-Oost operationeel verantwoordelijk voor een breed pakket aan diensten zoals personeelsvervoer, PC support, catering, was- en kleedlokalen, brandweervoorzieningen, Arbozorg, Bedrijfshulpverlening en opleidingen.

46

Colofon
Titel: Uitgave: Draaiboek Parkmanagement Bedrijvengids, Referentieprojecten Provinciaal bestuur van Gelderland Dienst Ruimte, Economie en Welzijn Afdeling Economische Zaken Cluster Bedrijfsomgevingsbeleid Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Businessunit Bedrijfsomgeving Voor informatie: Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Rikus Wolbers, Christian Schaap, Lars Oosters parkmanagement@oostnv.nl (026)3844222 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Businessunit Bedrijfsomgeving Rikus Wolbers, Christian Schaap, Lars Oosters Provincie Gelderland Wils Kloos Provincie Gelderland

Redactie:

Vormgeving: Fotografie: Drukwerk:

Het Draaiboek Parkmanagement is geschreven in opdracht van de Provincie Gelderland door de Ontwikkelingsmaatschaappij Oost Nederland NV Niets uit deze uitgave mag voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of aangewend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Hoewel dit draaiboek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden opstellers noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. Mocht u naar aanleiding van dit draaiboek nog aanvullende vragen en/of opmerkingen hebben betreffende parkmanagement, kunt u contact opnemen met de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV @ 2005 Oost NV

47