Draaiboek Parkmanagement

Bedrijvengids
Bedrijven

Bedrijvengids Draaiboek Parkmanagement
Bedrijfsomschrijving

© 2005 OOST NV

2

Inleiding
De bedrijvengids die nu voor u ligt, maakt onderdeel uit van het Draaiboek Parkmanagement van de Provincie Gelderland. In de andere delen van dit draaiboek is ingegaan op de wijze waarop de verschillende thema’s, zoals beveiliging of afvalmanagement, kunnen worden opgepakt. Hierbij zult u te maken krijgen met adviseurs en aanbieders van de verschillende diensten. In deze bedrijvengids vindt u over deze partijen informatie. De bedrijvengids bestaat uit 2 delen. In het voor u liggende deel zijn de contactgegevens en de bedrijfsomschrijving van de adviseurs en/of aanbieders opgenomen. Hierbij worden de bedrijven op alfabetische volgorde getoond. In het tweede deel zijn per thema referentieprojecten van adviseurs en/of aanbieders opgenomen. Deze referentieprojecten worden ook hier op alfabetische volgorde van bedrijfsnaam vermeld. In het overzicht op pagina 4 en verder wordt een overzicht gegeven van de thema’s waar de aanbieders en/of adviseurs actief zijn. De getoonde informatie is door de adviseurs en/of aanbieders zelf aangeleverd aan de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV1. De Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV is niet verantwoordelijk voor de weergegeven informatie, noch geeft zij een waardeoordeel aan de inhoud van de getoonde informatie. Oost NV heeft zich het recht voorbehouden om ingezonden informatie redactioneel te wijzigingen of niet te plaatsen. Deze bedrijvengids is een momentopname. Elke maand worden er nieuwe projecten opgestart, worden revitaliseringtrajecten afgerond, veranderen bedrijven de scope hun activiteiten of fuseren bedrijven met elkaar. Deze bedrijvengids is ook via de website www.oostnv.nl te raadplegen. Via deze website zullen updates van deze bedrijvengids beschikbaar zijn. Mocht u naar aanleiding van deze bedrijvengids op- en/of aanmerkingen hebben, kunt u dit aan ons kenbaar maken via het e-mail adres parkmanagement@oostnv.nl .

1 In november 2004 hebben de provincie Gelderland en Oost NV in enkele bladen een oproep geplaatst waarin aanbieders en/of aanbieders van parkmanagementdiensten opgeroepen werden hun NAW-gegevens en relevante projecten op te geven

3

Overzicht

Organisatie Beveiliging

Afvalmanagement

Mobiliteit (personen)

Mobiliteit (Goederen) Groenbeheer

Beheer Infrastructuur Beheer gebouwen Inkoop energie

Inkoop telecom

Inkoop verzekeringen Inkoop overige

ICT

Duurzame energie

Zorgvuldig ruimtegebruik

Diensten

Voorzieningen

Bedrijven

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X

X

X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X

Adecs Oost BV ARCADIS AVR Midden B.V Bandwidth Partner bbn adviseurs BECO Groep BV Bedrijvenpark Medel BMD Advies BoBo Tech Bouwtechnische Keuringen BRO Buck Consultants International Comvisie ConActive DD Telematica Consultancy B.V. de Bruijn VastgoedBeheer Decisio BV X X X

4

Pagina Bedrijfsomschrijving

7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12

Organisatie Beveiliging

Afvalmanagement

Mobiliteit (personen)

Mobiliteit (Goederen) Groenbeheer

Beheer Infrastructuur Beheer gebouwen Inkoop energie

Inkoop telecom

Inkoop verzekeringen Inkoop overige ICT

Duurzame energie

Zorgvuldig ruimtegebruik

Diensten

Voorzieningen

Bedrijven

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X

X X

X X X X

Deloitte DHV Ruimte en Mobiliteit DIGIFLEX Beveiliging & Telecom Dion Hardenberg BV Dura Vermeer Parkmanagement Dusseldorp Groep B.V. Facility Portal Nederland BV Fix telematics Flevo Telecom GMA Facility Services GreyLam BV Grontmij H. van der Tuin consultancy B.V. Identicore Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed InSite Consult BV Parkmanagement Inter Steba Facility & Vastgoed Management LSH Security Mactwin Security B.V. MAIN Energie Mediamation Consultancy B.V.

X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

5

Pagina Bedrijfsomschrijving

12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19

Organisatie Beveiliging

Afvalmanagement

Mobiliteit (personen)

Mobiliteit (Goederen) Groenbeheer

Beheer Infrastructuur Beheer gebouwen Inkoop energie

Inkoop telecom

Inkoop verzekeringen Inkoop overige ICT

Duurzame energie

Zorgvuldig ruimtegebruik

Diensten

Voorzieningen

Bedrijven

X X X X X X X X X X X X

X X X

X

X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

X

X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X

X

X X X X

X X

Meedenken & Doen BV Milieu Service Nederland BV MKB Telefonie NovioConsult Van Spaendonck OPTiMUM Parkmanagement bv Oranjewoud Parkconsult/Maecon Consultants Portal Bedrijfslocaties Rial Beveiligingen B.V. Royal Haskoning S&D, Adviesbureau voor bedrijfsontwikkeling Schuurman Consultancy SITA Nederland Stec Groep BV Stichting Kinderopvang Nijmegen TTG Netherlands B.V. Versatel Nederland BV Versteeg & Partners B.V. Yacht X X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X

X

6

Pagina Bedrijfsomschrijving

19 19 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 23 24 24 24 25 25

Bedrijfsomschrijving
Adecs Oost BV Adecs Oost bv is een onafhankelijk adviesbureau, zich gespecialiseerd in projectmanagement van ruimtelijke (ordenings)trajecten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal krachtige in eigen beheer ontwikkelde besliskundige instrumenten. Een van de instrumenten is de doelverwerking. Hiermee wordt een zeer goed beeld verkregen van de doelen, wensen en criteria van de belanghebbenden. Dit leidt tot realistische uitgangspunten voor parkmanagement. Zonder onhaalbare doelen, maar met een heldere dosis ambitie en met een concrete uitwerking in een draaiboek voor de implementatie van parkmanagement op basis van een duidelijke projectplanning. Wij kunnen de gronduitgifte verzorgen en een aanbieder van parkmanagement contracteren. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon R.H.J. Korenromp Stationsplein 3a 8011 CW, Zwolle r.korenromp@adecs-oost.nl 038 425 4321 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.adecs.nl 15

Arcadis In veel bestaande parkmanagement projecten wordt één kant van parkmanagement benadrukt. Het accent ligt of op collectieve inkoop. (Parkmanagement als een inkoopvereniging), of het accent ligt op ruimtelijke zaken als beheer en onderhoud. Er is nauwelijks aandacht voor collectieve inkoop en samenwerking met en tussen bedrijven. Het ARCADIS-concept verbindt deze zaken waarbij aspecten elkaar versterken zoals collectieve inkoop, samenwerking, duurzaamheidaspecten, ruimtelijk beheer etc. De meerwaarde zit in de combinatie van deze items en het slim met elkaar verbinden daarvan. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon drs. F.H. op de Haar Het Rietveld 59a 7321 CT, Apeldoorn f.h.haar@arcadis.nl 055 5815773 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 673 7300 AR, Apeldoorn www.arcadis.nl 9000

AVR Midden B.V AVR is gespecialiseerd in de advisering omtrent inzameling en verwerking van afvalstoffen, de daadwerkelijke inzameling, bewerking en verwerking van alle afvalstoffen m.u.v. nucleair afval en explosieven. AVR is gespecialiseerd in het managen van totaalconcepten en kan desgewenst een accountconsultant op diverse projecten detacheren. Daarnaast kan AVR zorgdragen voor het vegen van de projecten het leegzuigen van de straatkolken en adviseren omtrent speciale afvalkwesties en calamiteiten.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Arjan de Grijs Roelofshoeveweg 9 6921 RH, Duiven arjan.de.grijs@avr.nl 026-3187260 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 147 6920 AC, Duiven www.avr.nl 2200

7

Bandwidth Partner Met het oog op de toekomst, de kenniseconomie en de behoefte aan steeds meer en betere digitale communicatie is een toekomstvaste, breedbandige infrastructuur onontbeerlijk, zodat uitwisseling van data op hoge snelheid, met grote betrouwbaarheid en tegen redelijke tarieven mogelijk is. Bandwidth Partner begeleidt bij de aanleg van glasvezelnetwerken vanaf de haalbaarheidsanalyse tot en met de exploitatie. Door een glasvezelnetwerk neemt de aantrekkelijkheid van bedrijventerreinen toe. Het vormt een vestigingsargument voor bedrijven en instellingen en zorgt voor een waardevermeerdering die ook ten goede komt aan de vastgoedeigenaren en de gemeente. Graag lichten wij onze werkwijze nader aan u toe. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. P.P. Visser Groot Hoefijzerlaan 20 2244 GH, Wassenaar info@bwpartner.nl 0650 676285 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.bwpartner.nl 4

bbn adviseurs bbn adviseurs werkt vanuit een onafhankelijke positie, met een scherp oog voor het rekenen aan het regelen van parkmanagement. Wij inventariseren initiatieven en werken deze vervolgens uit (bijvoorbeeld quick wins). Zo doen wij aan het opzetten, implementeren en bemensen van parkmanagementorganisatie(s) en regelen wij de gewenste voorzieningen/diensten. Het scheppen van een blijvende toegevoegde waarde voor de eindgebruiker is onze leidraad.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon R. van Pamelen De Molen 100 3995 AX, Houten info@bbn.nl 030-6347 400 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 94 3990 DB, Houten www.bbn.nl 140

BECO Groep BV Ondersteunen van bedrijvenverenigingen en gemeenten bij het opzetten van parkmanagement (organisatie, basispakket/optioneel pakket). De ondersteuning kan variëren van advisering over de organisatievorm en juridische structuur, tot het houden van een inventarisatie onder ondernemers over wensen, en het rapporteren over de gesignaleerde kansen. Tevens ondersteunen wij gemeenten bij het opzetten van uitgiftebeleid voor nieuwe, duurzaam te ontwikkelen bedrijventerreinen.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. N. Aten Heyendaalseweg 121 6525 AJ, Nijmegen aten@beco.nl 024 381 78 88 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.beco.nl 45

8

Bedrijvenpark Medel Door medewerking te verlenen aan de oprichting van een Coöperatie Medel, waar alle ondernemers verplicht lid zijn, heeft het industrieschap Medel kans gezien het toekomstig onderhoud te waarborgen. De Coöperatie zorgt voor de beveiliging, bewegwijzering en beheer openbare gedeelten. De niet verplichte onderdelen zoals inkoopvoordelen, onderhoud terrein van de ondernemer zelf etc zijn in voorbereiding. Het Industrieschap verleent door middel van een adviseur ( intermediair tussen diverse instanties ) ondersteuning aan de totstandkoming van allerlei processen. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon ing. J.A. Eerens Medelsestraat Oost 13 Tiel j.eerens@bedrijvenparkmedel.nl 0344 - 673700 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 6278 4000 HG, Tiel www.bedrijvenparkmedel.nl 10

BMD advies Wij kunnen bedrijvenkringen en gemeenten op diverse manieren ondersteunen bij het concretiseren van de verschillende parkmanagement-onderwerpen. Naast draagvlak- en haalbaarheidsstudies adviseren wij werkgroepen die op basis van zelfwerkzaamheid vervolgens parkmanagement invulling geven. Ook kan het complete pakket aan ons worden uitbesteed waarin wij een organisatie oprichten, collectieve inkoopcontracten aangaan, de bewegwijzering organiseren en in overleg met de gemeente en ondernemers invulling geven aan een beter groenbeheer, voorkomen van zwerfvuil, bewegwijzering, etc.. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon de heer C.J. Klapwijk / de heer P. Dellman Munsterstraat 3 Postbus 7418 EV , Deventer Postcode / Plaats info@o.bmdadvies.nl www. 0570-676695 Medewerkers 635 7400 AP, Deventer www.bdmdadvies.nl 60

BoBo Tech Bouwtechnische Keuringen Het coördineren van groen-, bouwkundige - en facilitair onderhoud. In samenwerking met een bouwbedrijf, hoveniersbedrijf, beveiligingsbedrijf en schoonmaakbedrijf een complete aanpak met betrekking tot onderhoud, beheren en beveiligen van panden en terreinen.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon De heer I.T.J. Bodde Meester Lazonderstraat 42 7591 VS, Denekamp info@bobotech.nl 0541 - 538765 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.park-management.info 1

9

BRO, adviseurs in ruimtelijke ordening, economie en milieu BRO is gespecialiseerd in het opzetten van parkmanagement op bestaande bedrijventerreinen. Het oplossen van échte knelpunten en zichtbare resultaten vormen de basis van onze aanpak. Goed onderbouwd met betrouwbaar onderzoek. Voorzien van passende organisatorische en juridische kaders. En te realiseren, waarbij we graag tekenen voor het totale procesmanagement. Voor specialistische kennis maken onze adviseurs gebruik van specifieke deskundigheid binnen BRO: juristen, planeconomen, ontwerpers en verkeerskundigen. Daarnaast werken wij samen met derden, zoals een subsidiespecialist en procestechnologen. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Fons Ripken en Marco Verhoef Taalstraat 36 5261 BE, Vught fons.ripken@bro.nl 073 - 658 90 40 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 68 5260 AB, Vught www.bro.nl 140

Buck Consultants International Op het gebied van parkmanagement kan Buck Consultants International u het volgende bieden: Ontwerp en inhoud van parkmanagement (als product op zich en als onderdeel van een marktanalyse, visie en ontwerp van een bedrijventerrein) en het managen van het proces. Bovendien hebben we ruime expertise op het gebied van locatievoorkeuren van bedrijven en de kwaliteitseisen en –wensen van verschillende typen bedrijven. Hierdoor zijn we in staat een goed afgewogen maatregelenpakket op te stellen en hierdoor draagvlak te creëren. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. D. Sluijsmans Kerkenbosch 10-31 6546 BB, Nijmegen dion.sluijsmans@bciglobal.com 024-3790222 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 1456 6501 BL, Nijmegen www.bciglobal.com 62

Comvisie Heeft u vragen over uw huidige mobiele en/of vaste telefonie of wilt u advies over een telecommunicatievraagstuk binnen uw organisatie? Comvisie is als intermediair gespecialiseerd in telecommunicatie en richt zich zowel op de grootzakelijke markt als het midden- en kleinbedrijf en beschikt over alle informatie van de producten en diensten van telecom aanbieders. Hierdoor kan Comvisie u een onafhankelijk en up-to-date advies geven en de volledige implementatie voor u verzorgen.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. M.A. Blomme De Muggenwaard 20-355 6988 BX, Lathum info@comvisie.nl 0313-630640 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.comvisie.nl -

10

ConActive De kerncompetentie van conActive is het leveren van tele-, data- en internetoplossingen voor het bedrijfsleven. Wij richten ons met name op die bedrijven die zelf niet de tijd en het geld hebben om specialisten in dienst te nemen die zich permanent bezighouden met het inrichten en beheer van hun tele-, data- en internetinfrastructuur en de hierbij behorende randapparatuur. Daarnaast biedt het professionele partner- en leveranciersnetwerk van conActive ook een oneindige bron van informatie waaruit wij kunnen putten om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn en blijven. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Erik Preisser Markerkant 1201-22 1314AJ, Almere info@conactive.nl 036-5304864 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.conactive.nl 2

DD Telematica Consultancy B.V. DD Telematica Consultancy B.V. is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bedrijfstelecommunicatie. Na een grondige inventarisatie wordt een reorganisatieplan opgesteld waarna de klant een grote kostenbesparing gekoppeld aan een enorme efficiency verbetering kan realiseren. Bij samenwerking tussen meerdere bedrijven met als doel gezamenlijke inkoop van telecommunicatiediensten en -apparatuur is het essentieel dat alle deelnemers hun eigen identiteit behouden. Dit is gelukkig mogelijk. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Derk Derksen Hoge Weije 35 3191 SL, Hoogvliet info@ddtelematica.nl 010 4387085 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.ddtelematica.nl 2

de Bruijn VastgoedBeheer De activiteiten van de Bruijn VastgoedBeheer, die vallen onder parkmanagement, zijn het inkopen van gezamenlijke diensten en het beheren, bewaken en verrekenen van deze diensten. Hieronder vallen onder meer: het omschrijven en benoemen van de gewenste diensten, het inkopen van deze diensten, het juridisch vastleggen van de afname van deze diensten door de deelnemers en het juist verrekenen van de kosten over de deelnemers. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Theo de Bruijn Sleedoornplantsoen 5 6706 CB, Wageningen info@dbvb.nl 0317-452534 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.dbvb.nl 1

11

Decisio BV Decisio: onafhankelijk en kleinschalig onderzoeks- en adviesbureau, werkend vanuit economisch perspectief. Expertisevelden: ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit. Belangrijk thema: bedrijventerreinen. Activiteiten ondermeer: professionele ondersteuning bij het concretiseren van Parkmanagement voor nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. Succesvol Parkmanagement sluit aan op de gemeenschappelijke wensen van bedrijven en gemeente. Meerwaarde Decisio: over en weer op elkaar afstemmen van deze wensen, vertalen naar een concreet en haalbaar Parkmanagement pakket. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Marina Schuit of Kees van Ommeren Sumatrakade 1005 Postbus 1019 RD, Amsterdam Postcode / Plaats decisio@decisio.nl www. 020-6700562 Medewerkers

www.decisio.nl 10

Deloitte Advisering en begeleiding van bedrijventerreinorganisaties (vereniging, stichting, vennootschap) in het proces van kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen en realisering van nieuwe terreinen. Voeren van overleg met overheden om samenwerking tussen bedrijven en overheden, met name gemeenten, tot stand te brengen. Doen van voorstellen voor juridische , organisatorische en fiscale constructies. Zorgen van subsidiegelden ter financiering van voorbereidend onderzoek, voor de financiering van een fysiek facilitypoint en voor de dekking van de kosten van de parkmanager, alsmede financiering van deelprojecten (bv., beveiliging). Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Anno de Vreeze Bijster 5 Breda adevreeze@deloitte.nl 076-5232323 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 1195 4801 BD, Breda www.deloitte.nl 7300

DHV Ruimte en Mobiliteit DHV voert met name parkmanagementprojecten in de beleidsvoorbereidende fase uit. De resultaten van de projecten zijn zo concreet, dat op basis hiervan parkmanagement kan worden ingevoerd. Oftewel: de basis en optionele taken zijn bekend, de organisatie is neergezet, de financiering is duidelijk, de benodigde contractstukken zijn opgesteld. DHV voert deze projecten uit voor zowel nieuwe als bestaande bedrijventerreinen.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon drs. E. Praas Laan 1914 no. 35 3818 EX, Amersfoort erik.praas@dhv.nl 334682751 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 1076 3800 BB, Amersfoort dhv.nl 1500

12

DIGIFLEX beveiliging & telecom Wij zijn actief in het beveiligen van bedrijven door middel van alarmsystemen, camera's (terrein bewaking), intercomsystemen, brand- en ontruimingsinstallaties, verlichtings- en telecommunicatie installaties.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon / fax R. Janssen Graafseweg 554 6603 CL, Wijchen (Alverna) info@digiflex.nl 024-6455515 / 024-6455480 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.digiflex.nl 3á5

Dion Hardenberg BV Dion organiseert als onafhankelijke dienstverlener parkmanagement trajecten. Dion beweegt zich in het werkveld tussen gemeente en bedrijven en is in staat om goed onderbouwde samenwerkingsverbanden tussen overheid en bedrijven op te zetten. Tevens zorgt Dion voor de voorbereiding van collectieve dienstverleningscontracten op facilitair / technisch en personeelsgebied.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon A.J. Oude Sogtoen Bruchterweg 88 7772 BJ, Hardenberg info@Dion.nl 0523 288999 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 150 7770 AD, Hardenberg www.dion.nl

Dura Vermeer Parkmanagement Dura Vermeer Parkmanagement (DVPM) is een onderneming die zich volledig richt op parkmanagement op nieuwe- en bestaande terreinen. De activiteiten van DVPM strekken zich uit van de advisering over, via de voorbereiding en implementatie van parkmanagement tot de feitelijke uitvoering. De rol van DVPM is er dus een die in de tijd verschilt. De ontwikkeling van het bedrijventerrein is in verschillende fases te onderscheiden. De rol van de Dura Vermeer Parkmanagement derhalve ook.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. R.C. Jansen Baarnsche Dijk 12 3741 LS, Baarn robert.jansen@duravermeerdiensten.nl 035-53 93 705 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 433 3740 AK, Baarn www.dvpm.nl 8

13

Dusseldorp Groep B.V. Dusseldorp biedt een totaaloplossing op het gebied van duurzaam ondernemen op bedrijfsterreinen. Zo bieden wij een totaalpakket als het gaat om herstructurings- en revitaliseringprojecten, riooldiensten en integrale afvalstoffeninzameling en verwerking. Dusseldorp ontwikkelde speciaal voor parkmanagenttrajecten het concept ‘Duurzaam ondernemen op bedrijfsterreinen’. Dit werd genomineerd voor de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Award. Het grote voordeel van het werken met Dusseldorp is dat u als opdrachtgever werkt met een bedrijf met een zeer ruime ervaring waar afspraak nog altijd afspraak is. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon De heer D.T. van der Leij info@dusseldorp.nl 0900 0955 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 31 7131 AA, Lichtenvoorde www.dusseldorp.nl 500

Facility Portal Nederland BV Wij voeren voor u een quickscan uit naar de knelpunten en succesfactoren op een bedrijvenpark, waaruit een actieplan wordt geschreven en Parkmanagement gerealiseerd kan worden. Wij hebben het specialisme in huis om het vervolgtraject uit te voeren. De facilitaire producten en diensten worden met behulp van onze 120 raamcontracten voor uw beheerd en indien nodig kunnen wij u een Parkmanager aanbieden. Wij leveren maatwerk, voor ieder bedrijvenpark wordt een optioneel dienstenpakket samengesteld. Er wordt ook gekeken of diensten vanuit het bedrijvenpark zelf aanbesteed kunnen worden. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Rene Koenen Veenderveld 34 2371 TV , Roelofarendsveen info@facilityportal.nl 071-3318200 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.facilityportal.nl 9

Fix telematics Advisering op het gebied van telecommunicatie. Telefooncentrales, VoIP, datanetwerken, draadloze communicatie (Dect/GSM/WiFi), persoonsbeveiliging, infrastructuur. Programma van eisen, bestek, aanbesteding, begeleiding of leiding bij de uitvoering, second opionion.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon ir. H. Erdtsieck Zandstraat 19 4033CA, Lienden info@fixtelematics.nl 0344-603149 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 2

14

Flevo Telecom Flevo Telecom richt zich op de zakelijke bedrijfstelecommunicatiemarkt. Ons portfolio bestaat uit; - verkoop en onderhoud van bedrijfstelefooncentrales, verkoop van mobiele telefoons, mobiele abonnementen, carkits, faxapparatuur, headset's, portofoons, WiFi, ADSL, GPRS/UMTS, aanleggen van netwerken UTP/FTP en het geven van goed eerlijk en betrouwbaar advies.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon J. de Vries De Dommel 12 8253 PL, Dronten info@flevotelecom.nl 0321-386 230 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 266 8250 AC, Dronten www.flevotelecom.nl 4

GMA Facility Services Het volledig faciliteren van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen, waarbij het doel is om de waarde van het terrein en de daarbij behorende gebouwen op peil te houden of te verbeteren. De te implementeren faciliteiten worden aangepast aan het terrein en de organisaties die op het terrein aanwezig zijn. Kortom, GMA zorgt ervoor dat de bedrijventerreinen optimaal kunnen functioneren zonder dat de organisaties hier omkijken naar hebben. Tevens proberen we door gezamenlijke inkoop kostenbesparingen te realiseren.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon dhr. R. Krykofski/ mevr. G. van 't Zand Henry Dunantweg 40 Postbus 2402 NR/ Alphen a/d Rijn Postcode / Plaats info@gma-fs.nl www. 0172 - 42 52 10 Medewerkers 646 2400 AP/ Alphen a/d Rijn www.gma-fs.nl 8

GreyLam BV Voor bedrijventerreinen en verzamelpanden kan GreyLam dankzij haar unieke Parkmanagement Informatie Platform (PIP), een parkmanagementloket met een pallet aan parkmanagementdiensten rendabel realiseren. Het Park Management Informatie Platform (PIP) van GreyLam biedt een turn-key webbased parkmanagement platform voor het goed aannemen en afhandelen van klachten, meldingen & bestellingen, een goede internet aanwezigheid, ondersteuning van beveiliging en park gastvrijheid en de mogelijkheid voor additionele diensten. GreyLam biedt met PIP de mogelijkheid om rendabel parkmanagement in te voeren omdat gebruik gemaakt wordt van gebruiksvriendelijke automatisering en een jaren lange park- en facilitairmanagement ervaring. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Robert Jan Lamers Basisweg 29 1043 AN, Amsterdam rjlamers@greylam.nl 020 673 26 26 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.greylam.nl 5

15

Grontmij Grontmij verzorgt advisering op het gebied van ontwikkeling en revitalisering van bedrijven- en kantorenlocaties, operationeel parkmanagement en facilitymanagement. Grontmij verzorgt ook parkmanagement op een aantal bedrijventerreinen. Daarnaast verzorgt haar dochteronderneming Kats&Waalwijk op diverse plekken in Nederland property- en portfoliomanagement.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon drs. M.A.H. Schoppink Velperweg 26 6824 BJ, Arnhem oost@grontmij.nl 026 - 355 83 55 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 485 6800 AL, Arnhem www.grontmij.com 250

H. van der Tuin consultancy B.V. Enerzijds begeleiding van het gehele traject van parkmanagement van de fase van locatieonderzoek tot de implementatiefase. Anderzijds de mogelijkheid om expertise in te huren op een specifiek traject. Voorafgaand aan de selectie van een bedrijventerrein kunnen wij subsidie-onderzoek verrichten, wij verzorgen de wijziging van het bestemmingsplan (inclusief eventueel digitalisering bestemmingsplannen) en overige publiekrechtelijke en planologische aangelegenheden, wij selecteren samenwerkingspartners dan wel een parkmanager, stellen P.P.S. contracten op maar zorgen ook voor aansluiting van de betrokken ondernemers bij een ondernemersvereniging, nemen u de communicatie uit handen en ontwerpen een internetsite. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon

Identicore Identicore is een zakelijk dienstverlener en stelt, als enige in Nederland, grote organisaties en merken in staat te lanceren als aanbieder van vaste telefonie, 100% onder eigen label, en dat binnen 4 weken. U ontsluit hiermee een meerwaarde aan uw opgebouwd merk. Juist deze zien wij als de bron van te realiseren groei, rendement, onderscheidend vermogen én klantloyaliteit. Uw kernactiviteiten blijven onbelast: U zit aan de knoppen, en wij zorgen voor de operatie. Identicore heeft in 2004 acht labels onder eigen naam op de markt gebracht. Om succesvol te zijn brengt Identicore in elke samenwerking haar belangen parallel aan die van u. Lees verder op www.identicore.nl. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. Abel C. Korevaar De Wederik 4 3355 SK, Papendrecht akorevaar@identicore.nl 786441540 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers

www.identicore.nl 1

16

Inbo Adviseurs Ruimte & Vastgoed Onderzoek en advies op het gebied van haalbaarheid, visie- en conceptvorming. Procesmanagement in de uitvoeringsfase van projecten. Inbo is geen aanbieder van parkmanagement diensten en kan daardoor een onafhankelijke adviserende rol innemen.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon drs. Jeanet van Antwerpen Geeresteinselaan 57 3930 EB, Woudenberg jeanet.vanantwerpen@inbo.com 033 - 286 8150 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 57 3930 EB, Woudenberg www.inbo.com 300

InSite Consult BV Parkmanagement Ik heb ervaring in het opzetten van collectieve beveiliging van bedrijventerreinen. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden als hieronder opgesomd kunnen wij in hoge kwaliteit op basis van 24 uitvoeren: Het geven van beveiligingsadviezen, het organiseren van de organisatiestructuur, het operationaliseren van het bedrijventerrein op het gebied van beveiliging, het uitvoeren van surveillancediensten, controleronden, het uitvoeren van alarmopvolging\keyholding, het uitvoeren van brand- en sluitronden, het uitvoeren van openingronden, het verzorgen van receptie- en portiersdiensten en het verzorgen van een nachtschadeservice. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Ir. A.G.M. Schuurmans Edisonweg 53 k 4382 NV, Vlissingen insite@zeelandnet.nl 0118 - 490 940 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.insiteparkmanagement.nl -

Inter Steba Facility & Vastgoed Management Facilitaire en Vastgoed zaken. Alles binnen de facilitaire productmix. Dit betekent services, huisvesting en middelen. Belangrijke vakgebieden met veel expertise zijn: schoonmaakonderhoud, catering, groenvoorzieningen, beveiliging, meerjaren onderhoudsplannen, statusinspecties van gebouwen en installaties.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Huibert C. Baauw Mauritslaan 26 3454 XS, De Meern info@intersteba.nl 030-6663642 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 187 3454 ZK, De Meern www.intersteba.nl 5

17

LSH Security Het opzetten van collectieve beveiliging van bedrijventerreinen. De hieruit voortvloeiende werkzaamheden als hieronder opgesomd kunnen wij in hoge kwaliteit op basis van 24 uitvoeren: - Het geven van beveiligingsadviezen - Het operationaliseren van het bedrijventerrein op het gebied van beveiliging. - Het uitvoeren van surveillancediensten, controleronden, alarmopvolging, keyholding, van brand- en sluitronden. openingronden. - Het verzorgen van receptie- en portiersdiensten en een nachtschadeservice. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon J.B. Kop Jannestraat 2 5327 KR, Hurwenen info@lshsecurity.nl 418518001 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 2175 5300 CD , Zaltbommel www.lshsecurity.nl -

Mactwin Security B.V. Mactwin ontwerpt, realiseert en beheert al ruim 25 jaar beveiligingoplossingen voor ondermeer bedrijventerreinen. Zij gaat daarbij gefaseerd te werk volgens een zelf ontwikkeld stappenplan. Hierdoor worden complexe projecten toch beheersbaar uitgevoerd en is het eenvoudiger om alle partijen te committeren bij de beslissingen. Het stappenplan omvat: risico-inventarisatie, risico-analyse (Mactwin gebruikt een risico-foto om de resultaten te visualiseren en communiceren), oplossingsrichtingen, beveiligingsplan, implemen-tatie en beheer.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Harm van Dijk Poort van Midden Gelderland Oranje 12 6666 LV info@mactwin.nl 026-479 22 33

Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers

88 6666 ZH, Heteren www.mactwin.nl 45

MAIN Energie MAIN Energie is een specialist op het gebied van energie-inkoop en -management. Als enige in Nederland hanteert zij een No-Cure-No-Pay formule. MAIN garandeert hiermee een kostenbesparing. Besparingen kunnen worden gerealiseerd op enerzijds de prijs en anderzijds het verbruik. Dankzij heldere en transparante facturering blijven de kosten inzichtelijk. MAIN Energie is geen leverancier, maar bemiddelt in de inkoop.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Caspar Leeuwenkamp Cruquiusweg 142 G 1019 AK, Amsterdam info@mainenergie.nl 020-6653267 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.mainenergie.nl 15

18

Mediamation Consultancy B.V. Mediamation Consultancy B.V. is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau voor telecommunicatie: data/IP, voice en ICT-infrastructuur. Het bureau biedt een zelfstandige onafhankelijke visie in deze, sterk veranderende, ontwikkelingen op het gebied van de ICT-infrastructuur en heeft een ruime ervaring op dit gebied. Strategische studies; beoordelingsstudies op technische en economische haalbaarheid; ondernemingsplannen; technische ontwerpen; organisatie advies netwerkmanagement; directievoering/ projectmanagement. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Ing. Jan H. Smit Oosterkampen 2-A 7722 VZ, Dalfsen welcome@mediamation.nl 0529-471788 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 69 7720 AB, Dalfsen www.mediamation.nl 4

Meedenken & Doen Meedenken & Doen levert ondersteuning bij het implementeren van parkmanagement op basis van een specifiek concept: het virtuele back-office. Dit is webapplicatie waarmee een laagdrempelige vorm van parkmanagement kan worden aangeboden die organisch kan meegroeien met de specifieke behoeften op en rond een bedrijventerrein, kantoorlocatie of een bedrijfsverzamelgebouw. Uitgangspunt van denken is vrijwillige deelname en zo laag mogelijke kosten voor de ondernemers. Centraal element binnen het virtuele back-office is een communicatie platform tussen ondernemers onderling, tussen ondernemers en overheid (meestal de gemeente) en tussen ondernemers en de omgeving. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon D.J. Pigge dpigge@meedenkenendoen.nl 071-3015981 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 33 2340 AA, Oegstgeest www.meedenkenendoen.nl 1

Milieu Service Nederland BV Milieu Service Nederland is een specialist op het gebied van afvalmanagement. Dit betekent dat zij het hele traject van de inzameling van afval uit handen van de opdrachtgever neemt. Met Milieu Service Nederland heeft u één aanspreekpunt voor al uw afvalstromen en ontvangt u periodiek een overzicht van wat er is afgevoerd. Milieu Service Nederland is een snel groeiend bedrijf dat gebruik maakt van innovatieve inzameltechnieken zoals de Miniperscontainer.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Caspar Leeuwenkamp Cruquiusweg 142 E 1019 AK, Amsterdam info@milieuservicenederland.nl 020-6947020 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.milieuservicenederland.nl 40

19

MKB Telefonie MKB Telefonie maakt vaste telefonie structureel goedkoper. Wij bieden – als enige in Nederland – een vast kortingspercentage op de gesprekskosten van iedere instelling met een KvK-inschrijving. MKB Telefonie staat voor 30, 20, 5 en 50% korting op élk gesprek. Onderling bellen MKB Telefonie deelnemers zelfs met 40% korting. Onze leveranciers geloven in ons marketingmodel, onze hoge servicegraad en met onze inkoop van Premium kwaliteit evenaren onze netwerkverbindingen de kwaliteit van KPN.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. A. Korevaar De Wederik 4 3355 SK, Papendrecht abel.korevaar@mkbtelefonie.nl 0900-1020700 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.mkbtelefonie.nl 3

NovioConsult Van Spaendonck BV Omgevingsbeleid voor Burger Bedrijf en Bestuur.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Ruth Derks Mariënburg 67 6511 PS, Nijmegen r.derks@novioconsult.nl 024-3813333 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 256 6500 AG Nijmegen www.novioconsult.nl 40

OPTiMUM Parkmanagement bv Haalbaarheidsonderzoek (quickscan), planologische inrichting, bouwmanagement, exploitatie en beheer.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon B. Schuthof Kloostergaard 17 9675 JB, Winschoten optimum@optimum.nl 0597-432115 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.optimum.nl 9

20

Oranjewoud Visievorming, haalbaarheidsanalyses, managementondersteuning en implementatie

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon T. Schroor Zutphenseweg 31 D 7400 AH, Deventer ton.schroor@oranjewoud.nl 06 51403451 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 321 7400 AH, Deventer www.oranjewoud.nl 1700

Parkconsult/Maecon Consultants Parkconsult, partner in parkmanagement, vakwerk in duurzaamheid! Parkconsult biedt een effectief instrumentarium om duurzame sociaal-economische ontwikkelingen, efficiënt ruimtegebruik en bescherming van het milieu te bewerkstelligen. De parkmanagers zijn door de wol geverfde managers die hun sporen verdiend hebben in het nationale en internationale bedrijfsleven. Activiteiten Parkconsult: revitaliseringprojecten, terrein analyses, terrein beheer, collectieve inkoop projecten, strategisch branding & marketing plan, monitoring systemen, communicatieplan, ontwikkelingsvisie, imagoschets, subsidiescans. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Ing. H. Wiermans - Register Parkmanager NRP Putgraaf 188-200 Postbus 6411 GT, Heerlen Postcode / Plaats h.wiermans@maecon.nl / www. 045 560 55 55 Medewerkers 306 6400 AH , Heerlen 2

Portal Bedrijfslocaties Portal Bedrijfslocaties verschaft informatie over zo'n 3000 bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Nederland. Daarnaast verschaft de portal informatie over parkmanagement (wie, wat, waar) en parkmanagement-diensten. De portal is een service punt voor ondernemers en ondernemersverenigingen, beleidsambtenaren en consultants. Dankzij die volledigheid is de portal een goed startpunt bij het vinden van een vestigingsplaats, het inrichten van bedrijventerrein of voor de opzet van parkmanagement. Via de portal zal ons bedrijf 'Portal Bedrijfslocaties VOF' ook parkmanagement-services gaan leveren (advies en implementatie). Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Robert Jan Lamers / Daan Pigge Basisweg 29 1043 AN, Amsterdam info@bedrijfslocaties.nl 020 673 26 26 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.bedrijfslocaties.nl 1

21

Rial Beveiligingen B.V. Het bieden van totaaloplossingen op het gebied van beveiligingsvraagstukken. Het opzetten van Publiek Private Samenwerkingsverbanden (PPS) op het gebied van Collectieve Beveiliging van bedrijventerreinen. Het begeleiden en adviseren van Collectieve Beveiligingsprojecten bij het aanvragen en behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het leveren van beveiligingsdiensten en producten: portiers- en receptiediensten, winkelsurveillance, mobiele surveillancediensten, collectieve surveillancediensten op bedrijventerreinen, sleutelbeheer en alarmopvolging, meldkamer diensten, opstellen risico analyses en beveiligingsplannen en visitatiediensten. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon De heer A. Aalderink Expeditieweg 6a 7007 CM, Doetinchem info@rial.nl 0314-360963 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 123 7000 AC, Doetinchem www.rial.nl 200

Royal Haskoning Royal Haskoning is een advies- en ingenieursbureau die verschillende diensten heeft geleverd en kan leveren met betrekking tot parkmanagement. Royal Haskoning verricht haalbaarheidsstudies en verkennende onderzoeken naar de mogelijkheden van parkmanagement, maar kan ook uitvoering geven aan de invulling van diensten die in het kader van parkmanagement worden aangeboden, zoals het ontwerp van een gezamenlijke duurzame energievoorziening. Disciplines binnen Royal Haskoning zijn o.a.: ruimtelijke ontwikkeling, architectuur & bouw, milieu, installatietechniek, infrastructuur & transport en water. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon M. ten Klooster Colosseum 3 7500 AA, Enschede m.tenklooster@royalhaskoning.com 053 4830120 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 26 7500 AA, Enschede www.royalhaskoning.com 3000

S&D, Adviesbureau voor bedrijfsontwikkeling S&D houdt zich vanaf 1995 bezig met het oplossen van stagnatie op bedrijfsterreinen als gevolg van bodemvervuiling (advies bij aan- en verkoop vervuild vastgoed, bouwactiviteiten, aansprakelijkheden, financiële advisering). Vanuit die expertise zijn we ons gaan bezig houden met de revitalisering van bedrijfsterreinen en parkmanagement. S&D onderscheid zich daarbij van andere adviseurs door haar all-round inbreng. Wij beschikken over de technische, financiële en juridische expertise (opstellen van deelnemerscontracten) om de deelnemers (bedrijven en overheden) aan parkmanagement blijvend te motiveren en te begeleiden. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon mr. B.E.M. Hendrickx F.C. Dondersstraat 54 3572 JL , Utrecht sd.advies@planet.nl 030 243 85 67 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 3

22

Schuurman Consultancy Procesbegeleiding van en advies over het opzetten van parkmanagement voor bestaande en nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Brede ervaring met project- en procesmanagement van duurzame ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen en van revitalisering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen. Onder meer betrokken bij: planontwikkeling van de duurzame ontwikkeling bedrijventerrein Rietvelden - De Vutter (RIVU) in Den-Bosch, plan- en conceptontwikkeling van het bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk, planontwikkeling van de duurzame bedrijventerreinen Ede – Veenendaal en revitalisering, duurzame ontwikkeling van en parkmanagement op de bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng in Ede. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon ir. R. B.M. (Rolf) Schuurman Mr. Bierkuslaan 24 5237 JC, 's - Hertogenbosch rbm.schuurman@inter.nl.net 073-6432321 / 06 - 51571470 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 1

SITA Nederland SITA draagt bij aan het creëren van duurzame bedrijventerreinen door collectieve afval- en reinigingsoplossingen te ontwikkelen, implementeren en beheren. Het dienstverleningspakket van SITA omvat de inzameling en afhandeling van alle typen bedrijfsafval (zowel gevaarlijk als niet-gevaarlijk afval) en de daaraan gerelateerde advisering (omtrent afvalscheiding, afvalreductie, aanvraag vergunningen, meldingsplicht, afvalwijzers, interne communicatie, etc.). Daarnaast biedt SITA diverse aanvullende diensten, waaronder vetputten ledigen, kolken zuigen, riool reinigen en terreinen vegen. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Dhr. J. Donker / Dhr. M. Meijer Mr. E.N. van Kleffensstraat 6 6842 CV, Arnhem info@sita.nl 026 - 400 1444 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 7009 6801 HA, Arnhem www.sita.nl 2900

Stec Groep BV Onafhankelijk onderzoek/advies over het niveau van parkmanagement, noodzakelijke voorzieningen op werklocaties en de inrichting van bedrijventerreinen. Voor bedrijven/ondernemersverenigingen, vastgoedontwikkelaars en gemeenten. Andere activiteiten van ons bureau: advies over promotie en acquisitie van bedrijventerreinen, steden en regio's, de haalbaarheid van plannen voor kantoorlocaties en bedrijventerreinen en gemeentelijk/regionaal economisch beleid.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Peter van Geffen Toernooiveld 222 p.vangeffen@stec.nl 024 352 16 16 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 31210 6503 CE, Nijmegen www.stec.nl 25

23

Stichting Kinderopvang Nijmegen Stichting Kinderopvang Nijmegen is de grootste aanbieder van kinderopvang in Nijmegen en omgeving. Verspreid over de stad en omgeving heeft Kion 80 vestigingen. Kion beheert kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, vestigingen voor buitenschoolse opvang en een gastouderbureau.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon G.P.M. Vodegel, directeur Dominicanenstraat 91 6521 KB, Nijmegen info@kion.nl 024-3602058 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 66 6500 AB, Nijmegen www.kion.nl 635

TTG Netherlands B.V. Het leveren van telecommunicatie diensten aan bedrijven. Diensten als telefoonverkeer, data en internet.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Jordy de Boer Strawinskylaan 929 1077 XX , Amsterdam jordy.de.boer@ttgnetherlands.nl 020-5711733 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.ttg-netherlands.nl 85

Versatel Nederland BV Versatel levert diensten op het gebied van data, internet, vaste en mobiele telefonie en vanaf augustus 2005 ook digitale televisie over ADSL. Versatel heeft een eigen glasvezel en ADSL netwerk. Hiermee richt zij zich op de consumenten en zakelijke markt. Versatel heeft kantoren in Nederland, Duitsland en Belgie.

Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Hullenbergweg 101 1101 CL , Amsterdam-Zuidoost info@versatel.nl 020 750 1000 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 22697 1100 DD, Amsterdam-Zuidoost www.versatel.nl 860

24

Versteeg & Partners B.V. Versteeg & Partners B.V. is ee onafhankelijk adviesbureau en bevindt zich als organisatie op het snijvlak van de business en ICT. Hierdoor zijn wij in staat om de bedrijfsprocessen te vertalen naar ICT-ontwikkelingen en de ICT-ontwikkelingen naar toegevoegde waarde voor de bedrijfsprocessen. Door onze uitgebreide kennis en ervaring op dit gebied kunnen wij de opdrachtgever overzicht bieden van de technologische mogelijkheden, de kosten en de gevolgen voor de organisatie. Onze consultant is daarbij de schakel tussen business en technologie, tussen visie en praktijk. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Mevrouw C. Devilee Algengroen 12-14 2718 GN , Zoetermeer 079 3631900 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers 5310 2701 GN, Zoetermeer www. Versteegpartners.nl 12

Yacht Yacht levert kennis en capaciteit bij de opzet en ontwikkeling van projecten en processen op bedrijventerreinen, waaronder parkmanagement. Yacht definieert parkmanagement als een stapsgewijs proces waarbij op basis van prioriteiten op het gebied van de bedrijfsomgeving en/ of bedrijfsprocessen kennis en ontwikkeling gecombineerd kunnen worden. De professionals van Yacht zijn, op tijdelijke of projectbasis, zowel bij de overheid als het bedrijfsleven, actief op het gebied van Management, Legal, Finance, HRM, ICT, Procurement, Communications, Supply Chain Management en Engineering. De professionals beschikken over ruime ervaring en persoonlijke referenties. Contactgegevens Contactpersoon Straat Postcode / Plaats Email-adres Telefoon Jelle Bosma Rozenburglaan 3 9727 DL, Groningen jelle.bosma@yachtgroup.com 050-5205410 Postbus Postcode / Plaats www. Medewerkers www.yachtgroup.com 3000

25

Colofon
Titel: Uitgave: Draaiboek Parkmanagement Bedrijvengids, Bedrijfsomschrijving Provinciaal bestuur van Gelderland Dienst Ruimte, Economie en Welzijn Afdeling Economische Zaken Cluster Bedrijfsomgevingsbeleid Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Businessunit Bedrijfsomgeving Voor informatie: Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Rikus Wolbers, Christian Schaap, Lars Oosters parkmanagement@oostnv.nl (026)3844222 Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Businessunit Bedrijfsomgeving Rikus Wolbers, Christian Schaap, Lars Oosters Provincie Gelderland Wils Kloos Provincie Gelderland

Redactie:

Vormgeving: Fotografie: Drukwerk:

Het Draaiboek Parkmanagement’’ is geschreven in opdracht van de Provincie Gelderland door de Ontwikkelingsmaatschaappij Oost Nederland NV Niets uit deze uitgave mag voor commerciële doeleinden worden vermenigvuldigd en/of aangewend zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV Hoewel dit draaiboek met veel zorg is samengesteld, aanvaarden opstellers noch uitgever enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in dit boek. Mocht u naar aanleiding van dit draaiboek nog aanvullende vragen en/of opmerkingen hebben betreffende parkmanagement, kunt u contact opnemen met de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV @ 2005 Oost NV

26