OΛΙΚΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

2

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

3

Сcopyright (с) 2009

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

4

Mε πολλή αγάπη αφιερωμένο
При большом количестве посвященный
στους γονείς μου
любви мои родители
στους ΕΛ_ληνες
Греки
στη Νatalia, Οlga, Οnder В Наталья,Οльга,и Ондер
στους Συνεργατες μου
к моим коллегам
Με Τιμή / По цене
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Συγγραφέας ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Τίτλος
ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/νση
Κ.Βάρναλη 12, 15121 Πεύκη, Αθήνα
Τηλ.
210-6149149
Κιν.
6937097443
Ε-mail
real_estate_liapis@yahoo.gr
ΔΙΑΘΕΣΗ 210.8065618 6937097443

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

5

Λίγα λόγια από το συγγραφέα / Несколько слов
Φίλοι μου με το σύγγραμμα τούτο, και γνώση, που φυλάσσουν
τα σκονισμένα Ελληνικά χειρόγραφα Πλάτωνα Αριστοτέλη κι
άλλων

αρχαίων

φωτοδοτών

μέσα

από

αριστοτεχνικά

συνταιριασμένα γεγονότα της οικονομίας, της θρησκείας, της
Ελληνικής ιστορίας και μυθολογίας, των επιβεβαιώσεων της
ιατρικής και των τις πολυδιάστατων κοινωνικών δομών σας
παρουσιάζω με επεισοδιακό τρόπο τους κύκλους των 50 ετών που ανατρέπουν και το
πολιτειακό γιγνεσθαι, καταστρέφοντας και αναδημιουργώντας περιοδικά τη κοινωνία
όταν η εκμετάλλευση πόρων γης κι ανθρώπου από άνθρωπο φτάνει σε οριακό σημείο
που προσβάλει τη ίδια τη φύση. Σας υποδεικνύω ακόμη οικονομικές συμπεριφορές με
τις οποίες είναι εφικτό να περάσετε σχεδόν ανώδυνα μέσα από το παλιρροιακό αυτό
οικονομικό κύμα, ετοιμαστείτε φίλοι μου για τη καταρευση του δολλαρίου και μι βουτιά
χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας, ιστορίες απύθμενης πραγματικότητας Με μια σειρά
γεγονότων πλάνης για τους αστερισμούς, και πιθανής παραποίησης της Κοσμογονίας,
με συμβάντα στα οποία εμπλέκονται οι ΝΑΖΙ και οι πιθανές βάσεις τους στο Διάστημα,
Ο πρόεδρος Ομπαμα, και το νέο δόγμα Πανθρησκείας που προωθείται σε συσχετισμό
με την λατρεία Υποχθόνιων όντων αποτελούν ένα νέο κάτοπτρο μέσα από το οποίο
δύναται να ειδωθε το σημερινό γιγνεσθαι Η αλματώδης εξέλιξη στους τομείς του MIND
CONTROL, των chip EMV του Bill Gates στις τραπεζικές πιστωτικές κάρτες, το
Αναδυομενο Τραπεζικο Συστημα σε σχέση με το Οικονομικό ΚΡΑΧ της Αμερικής, ο
ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ, και η ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ του 4ου ΡΑΙΧ, καθώς και οι ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΛΩΝΟΙ - Μen in Black, και η CIA σε σχέση με τα αντιδραστικά κι αντικυβερνητικά
συνθηματα σε τοίχους προσδιορίζουν μια νέα πραγματικότητα, η οποία για να ελεγχθει
ωθεί τις Αστυνομικές Δυνάμεις στη χρήση των από αιώνες κρυμμένα Ηχητικά Οπλα
των αρχαίων Ελλήνων, τα οποία αναπτύχθηκαν από τον ΕΛΛΗΝΑ Πυρηνικο
επιστήμοινα Γ.Γκιόλβα. Τα δημιουργήματά του Σχέδιο «Βέλος» (ηχητικό κανόνι) Και το
ηχητικό «Αρτεμις», ως παρουσιάζουν πηγές του διαδυκτίου παρουσιάζονται κάτωθι
διεξοδικά και σε σχέση με Βιολογικό Πόλεμο από Αεροσκάφη των ΗΠΑ –Ψεκασμοι από Αερα χημικών και
μικροβίων πάνω από μεγαλουπόλεις. Με τον Μπαντουβά πρότυπ[ο κρητικής παλικαριάς βάσει των οδηγιών
του Μαχατμα Γκάντι, γίνεται προσπάθεια μείωσης των βλαπτικών συνεπειών των αντισυνταγματικών αυτών
δραστηριοτήτων

οι

οποίες

με

χρήση

Γενετικής

Βιομηχανίας,

εκτεταμένων

πυρκαγιών,

δόμηση

μεγαλουπόλεων ως τα νέα Στρατόπεδα Συγκεντρώσεως του Δ Ραιχ, εφαρμόζεται το γεωστρατηγικό σχέδιο
εφαρμογής νέου πολέμου στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ λογω

ΚΟΣΣΥΦΟΠΕΔΙΟΥ όπου με το σχέδιο «Μπλέ Ακτίνα»

κατόπιν των επερχόμενων ταραχων μέχρι το τέλος του 01/2010, θα χρησημοποιηθούν νέα όπλα χαμηλών
συχνοτήτων της Αστυνομίας με φυσικές συνέπειες των ακτινοβολιών στον ανθρώπινο οργανισμόΚΑΡΚΙΝΟΥΣ Η όλη διαμάχη θα οδηγήσει σε αναβάθμιση κι επικράτηση της Ρωσίας κι Ελλάδας στα Βαλκάνια,
και στην οικονομική και πολιτιστική τους κατάσταση με ταυτόχρονη υποβάθμιση των ρόλων Γερμανίας κι
Γαλίας, κι εξέλιξη της κίνας
Mε Τιμή
ΛΙΑΠΗΣ Παναγιώτης

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

6

DON’T KILL MOSKITOES. OTHER DRINK YOUR BLOOD

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

7

Мои друзья в этой книге, и знания, которые держат пыльных
греческих рукописей Аристотеля, Платона
и
других
древних
fotodoton
через
мастерски смешаны события экономикой,
религией, историей и греческой мифологии
подтверждений медицины и многомерной
социальной структуры вы представление с
эпизодическим образом циклами в 50 лет,
революция
в
основной
политикой,
разрушение
и
восстановление общества, журналы, где добыча ресурсов,
земли и человека человеком, достигает предела, который
затрагивает саму природу. Мы даже экономическое
поведение показателя, с которым можно провести
практически безболезненно через эту экономическую
приливная волна, получить готовый моим друзьям за краха
доллара и заработной платы, погружение без каких-либо
защиты, рассказы реальность с огромным количеством
ошибок
событий
для
группировок,
и
возможной
фальсификации космогонии, инцидентов, связанных с
нацистами и возможности базы в пространстве, Президент
Обама, и новая доктрина Panthriskeias запущен в сочетании с
почитанием адского существа новое зеркало, через которое
можно увидеть текущего учета быстрого развития в области
контроля разума, чипом EMV Билла Гейтса на банковских
кредитных карт, страны с формирующейся банковской
системе в связи с финансовым кризисом в Америке,
SIONISMOS, и нового порядка 4-го Рейха, и ЛЮДИ клоны Люди
в
черном,
и
ЦРУ,
чем
реактивные
и
антиправительственные лозунги на стенах определить новую
реальность, которая ведет к контролю применения полицией
веками
скрытые
винтовки
звуки
древних
греков,
разработанной от греческого epistimoina ядерных C. Gkiolva.
Творениями Проект "Стрела" (звук правила) и звуком
"Артемида", как Интернет-источников подробно представлены
ниже в связи с биологическим оружием из американских самолетов распыления
химических и микробных воздуха над городами. По модели Bantouva [Критского
храбрость в соответствии с инструкциями о Махатме Ганди, пытается уменьшить
вредное воздействие этих антиконституционной деятельности помощью генетики
промышленность, обширные пожары, строительство новых городов в
концентрационных лагерях рейха D, применяется геостратегического плана
реализацию новой войны на Балканах из-за Косово, где проект "Голубой луч" на
предстоящих беспорядков до конца 01/2010, новое оружие будет chrisimopoiithoun
низких частот полиции с физическим воздействием радиации на организм
человека KARKINOUS весь спор будет Выпускник и распространенность России и
Греции на Балканах, а также экономической и культурной ситуации
одновременной деградации роли Германии и Гала, и развитие Китая

По цене
Liapis Panagiotic
ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΠΥΘΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

8

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ
1. Το παρόν έργο αποτελει ΜΥΘΗΣΤΟΡΗΜΑ Απύθμενης Πραγματικότητας
2. Αποσαφηνίζω, Δημιουργημα Φαντασίας
3. Κάθε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα, γεωγραφικα σημεία και
γεγονότα είναι φανταστική, καθαρα συμπτωματική, μη υφιστάμενη στη
τρέχουσα πραγματικότητα και το παρελθόν αυτής.
4. Τα Πνευματικά Δικαιώματα επί του έργου προστατευονται από το εν ισχύ
Σύνταγμα, νόμους και νομολογία
5. Απαγορευεται η ανατυπωση και διάθεση μερους ή όλου του εγγράφου
χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια του συγγραφέα και τη σύναψη συμβάσεως
οπου προσδιορίζονται αριθμητικώς κι ολογράφως η αμοιβή του συγγραφέα,
τα δικαιώματα και αμοιβή του Ελληνικού κράτους, η διάρκεια της
συμβάσεως και τα συμβαλλόμενα μέρη.
6. Το έγγραφο φέρει κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα
7. Το έργο διατίθεται μόνο για ιδιωτική χρήση, απαγορευεται η δημόσια
ανάγνωσή ολου ή μέρους του.
8. Το έργο ΔΩΡΙΖΕΤΑΙ στις βιβλιοθήκες του Ελληνικού Κράτους εφόσον
ζητηθεί και τηρηθει η προβλέπουσα διαδικασία.
9. Προς τους Ελληνες πολίτες: To βιβλίο δεν πωλείται από βιβλιοπωλεία ή
άλλα σημεία λιανικής πωλήσεως. Η ΓΝΩΣΗ ΔΩΡΙΖΕΤΑΙ.
10. Ο Ζητών το βιβλίο αναλαμβάνει τα τυπογραφικά έξοδα αυτου και τα έξοδα
αποστολής του.
11. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΟΙΒΗ
(ΧΡΗΜΑΤΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
12. Το βιβλίο ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΗ του ισχύοντος συστήματος έννοια,
αλλά αντιθέτως ΚΑΘΑΡΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΙΚΗ, όλων των Ελλήνων του
Πλανήτη γή, 120.000.000 Ελλήνων προς τη δημιουργία ευνομούμενης
κοινωνίας ως αυτή προσδιορίζεται από τους Δημοκρατικά,
Κοινοβουλευτικά Εκλεγομένους Αντιπτοσώπους του Λαού (πρωτογενη
μορφή εξουσίας)
13. Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΑΡΗ ΣΤΗ
ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΗ ΕΥΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ. ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΥΙΟΣ
ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ, ΤΟ ΦΩΣ, ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΙ ΕΝΑΣ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. ΑΜΗΝ.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

9

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ *
Φίλοι μου εν συντομία,
ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

αλλά για ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
διαμέσου
• Εκτενέστατης έρευνα, στα αίτια (φλεγμονές – λειτουργία ορμονικών
αδένων) των σημερινών προβλημάτων σας κι ασθενειών

Ως την απαρχή της ιστορίας , μελέτης σε βάθος & εντοπισμού της
αλληλεπίδρασης συμβάντων που σας προξενούν Ασθένειες

Πρότασης συντονισμένης δέσμης ενεργειών καταστροφής των αιτιών
πρόκλησης ασθενειών, κατά συνέπεια της ίδιας της ασθένειας που
ταλαιπωρεί τον οργανισμό σας

Διατήρηση και Συντήρηση Υγιούς Οργανισμού/Σώματος

Δι αποδείξεων παρουσίαση φθορών που προξενεί ο σύγχρονος τρόπος ζωής
κι πρόταση αντικατάστασής του.

Πρόταση δημιουργίας ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Ευεξίας & Μακροζωίας

Λύση απομάκρυνσης ΑΓΧΟΥΣ και ΣΤΡΕΣ από τη ζωή σας.

Αντικατάστασή του με Δημιουργικό Τρόπο Σκέψεως και Συμπεριφοράς,
μέσα από τη μελέτη της αρμονίας της συμπεριφοράς των Αρχαίων Ελλήνων,
αφυπνίσεως του Ελληνικού DNA, και της Απολλώνιας ομορφιάς

Λιανική Τιμή Συγγράμματος 15 Ευρώ.
Επωφεληθείτε ΤΩΡΑ από τη
επιστημονική αυτή έρευνα με παραγγελίες (αντικαταβολή), μέχρι εξαντλήσεως
αποθέματος 1000τεμ.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

09.00πμ-22.00μμ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

10

Με Τιμή
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
210-6149149 & 6937097443

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ…….

Ορισμός ΥΓΕΙΑΣ
Τι είναι Σώμα και ποιες οι μορφές του
Ενεργειακά Βαμπίρ
Αύρα
Ενεργειακά Τσάρκας
Μάθετε να βλέπετε τη αύρα
Πώς να γιατρέψετε τη αύρα
Απόλλων και Ιατρική
Κένταυρος Χείρων και Ιατρική
Ασκληπιός και Ιατρική
Εξελιξη Ιατρικης έως τους Βυζαντινούς χρόνους
Εγχειρηση εγκεφάλου με πλήρη επιτυχία 28 αιωνες πριν
Βοτανα με θεραπευτικές ιδιότητες
Βότανο Τσαί
Βότανα Πηλίου – Εκεί που ζούσαν οι Κένταυροι
Οι 400 συνταγές βοτάνων του Ιπποκράτη
Πισω από το Μύθο
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ, κεντούσαν την Αύρα
Ιindigos, τα παιδιά Θαύματα και ο ρόλος τους
Ρεν, , τα παιδιά Θαύματα του Κακού, και ο ρόλος τους
Ερωτήσεις – Απαντήσεις για Ιindigos
Οι τύποι των Ιindigos και η προέλευση τους
Διαδικασίες Θυματοποιησης
Καθαρισμός Αύρας
Πώς να γίνετε απρόσβλητοι στο Κάρμα
Ελέγξτε το ολόγραμμά σας διάμεσου της σκέψεως
Σκέψεις και ασθένειες
Αποδικωποίηση Ελληνικού Αλφαβήτου, τα γράμματα και η απόκρυψη
της σημασία τους
Συχνότητες και το μυστικό κλειδί της αντίληψης
Μυστικά που επιτρέπει να αποκαλυφθούν το DNA
Η διαφορετικότητα του DNA των Ελλήνων από τους άλλους λαούς
Ενεργοποίηση – Αφύπνιση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ DNA
Συνοπτικά…..
Παραμύθια για Μεγάλους

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

11

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Εικόνα από Μοναστηρι Μανταμάδου Λέσβου
Η ΠΥΡΙΝΗ ΡΟΜΦΑΙΑ
Aγαπητοί φίλοι, σας εύχομαι
πάνω απ όλα Υγεία. Το θέμα
που πραγματεύεται το βιβλίο
τούτο
θα
μπορούσε
να
αποτελέσει το θέμα πολύωρων
συζητήσεων και θέμα σύνταξη
πολύτομου
έργου,
να
αναπτυχθεί με αναλύσεις σε
πλήρη ιατρική ορολογία που θα
του προσδώσουν μια γκρίζα σκιά
όσον αφορά τη κατανόηση του.
Για
τους
λόγους
αυτούς
προσπάθησα, εγώ ο ερευνητής
κι απλός άνθρωπος σύναμμα να
συντάξω ένα βιβλίο σε απλή κατανοητή γλώσσα για το καθένα σας, με
ελκυστική ύλη και δομή που το κάνει να κινείται ανάμεσα στα όρια
μυθιστορήματος εξωφρενικής πραγματικότητας όπως λέει ο φίλος Δημοσθένης
Λιακοπουλος κι ρεπορτάζ σ εδάφη απροσέγγιστα για τους πολλούς.
Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ενημερωθείτε για τη γνώση αυτή και να τη
χρησιμοποιήσετε επωφελώς, η να αφήσετε το σύγγραμμα αυτό σκονισμένο στο
ράφι της βιβλιοθήκης σας που θα ανοιχτεί από τα χέρια εκείνου που μπορεί να
λάβει τη συχνότητά του. Γιατί λέω και πάλι φίλοι μου, ο καθένας μας δέχεται
καθημερινά καταιγισμό μηνυμάτων, το λεγόμενο εις την επικρατούσα
Βαρβαρική brainstorming ή στα Ελληνικά εγκεφαλοκαταιγισμό, για ποια από
αυτά όμως έχει ενεργοποιημένους δεκτές ώστε να τα αντιληφθεί?
Η λέξη υγεία είναι εξαιρετικά παλιά. Μάλιστα στην εποχή του Πλάτωνα ύπαρχε
το πεντάκτινο αστέρι, η λεγόμενη Πεντάλφα που σε κάθε άκρη της είχε κι από
ένα γράμμα της λέξεως ΥΓΕΙΑ, που σήμαινε «Έρευνα, αδημονία για…»
Βλέπετε λοιπόν τη διαφορά του τότε από το σήμερα, τίποτα πραγματικά δεν
είναι αυτό που δείχνει αλλά κάτι άλλο, ζούμε την εποχή των πολλαπλών
αποκρύψεων, κι εγώ συνεχίζω να γράφω ακούγοντας μουσική από βυνίλιο της
δεκαετίας του 1980. Τι πιο πετυχημένη σύμπτωση ή μήπως όχι? Το τραγούδι
«Πίσω από τις λέξεις κρύβεται ο Αλέξης». Θα το χρησιμοποιήσω λοιπόν σαν
σήμα που ανοίγω αυτή την εκπομπή θέλοντας να σας εμφυσήσω τη διάθεση να
ερευνάται Πίσω από τις λέξεις. Φώτα, πλάττω, βυνίλιο, πάμε…..
Ολική Επαναφορά Υγείας λοιπόν φίλοι αναγνώστες, πρόταση να την
επαναφέρουμε στην αρχική της μορφή συνολικά τη θεϊκά δοσμένη υγεία.
Δεχόμαστε λοιπόν εκ προοιμίου ότι η υγεία του ανθρώπου ως αυτή δίδεται από
το Δημιουργό του είναι στο σημερινό περιβάλλον διαβιώσεως του είναι
διαταραγμένη σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό. Συνήθως με την πιστοποίηση

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

12

διαγνώσεων με τις σημερινές ιατρικές μεθόδους. Τι αφορά η υγεία και ποια η
ποιότητα της?
Αφορά τον τρόπο σωστής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Μάλιστα. Και
τι είναι ανθρώπινο σώμα πως φτιάχτηκε ρωτάει η μικρή δίπλα μου
παρατηρώντας με να χάνομαι ανάμεσα σε σωρούς βιβλίων στοιβαγμένα στο
γραφείο μου φίλοι μου. Ανθρώπινο σώμα δεν είναι μόνο αυτό που διαχειρίζεστε
αντιλαμβανόμενοι με τις 5 αισθήσεις. Φίλοι μου ας καθίσουμε άνετα κι ας
μελετήσουμε ότι πράγματι μια μορφή σώματος είναι το φυσικό σώμα. Υπάρχει
όμως το πνευματικό- ενεργειακό σώμα όπως μαρτυρούν και οι αρχαιότερες
γραφές. Αυτό είναι το δεύτερο σώμα μας. Χμ….. Ελκυστικό ακούγεται αλλά
αφού είναι ενεργειακό γιατί δε χάνεται και παραμένει συνδεδεμένο με το υλικό?
Γιατί στο ενδιάμεσο φίλοι μου υπάρχει το τρίτο σώμα μας, το οποίο συγκρατεί
από το να αποχωριστούν τα αλλά δυο, και το οποίο είναι το συναισθηματικό,
οι σκέψεις μας, καλά ακούσατε. Τα αναφέρει το παλαιότερο ιστορικό βιβλίο η
Παλαιά Διαθήκη δηλαδή. Μη σας φαίνεται παράξενο, το πρώτο βιβλίο που
μιλάει για τον άνθρωπο και τις ενασχολήσεις του είναι η Παλαιά Διαθήκη.
Μάλιστα στο κείμενο πριν μεταφραστεί στα αρχαία Ελληνικά κι αρχίσουν οι
πλαστογραφίες και οι αποκρύψεις Ονομάτων και εννοιών από τότε
Εβδομήκοντα Ραβίνους. Βλέπετε ούτε ένα ούτε δύο, την πιο μεγάλη
συμμορία απατεώνων που γνώρισε το ανθρώπινο γένος. Αλλά σκοπός δεν
είναι να αναλύσω την κρόνια νοοτροπία του Εβραϊκού έθνους και όσα
διδάχτηκαν από τον Ελ Σαμαελ ή αλλιώς τον 666 αλλά να αναλύσω την
ποιότητα και τους λόγους βλάβης του ανθρώπινου σώματος, και μέσα από αυτή
τη μελέτη να ανιχνευθούν οι τρόποι Ολικής Επαναφοράς της Υγείας..
Φίλοι μου οι έννοιες υγεία και περιβάλλον είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ
τους. Κάτι σαν τη αναπνοή κι εκπνοή. Κάθε μεταβολή στο περιβάλλον επιφέρει
ανάλογη μεταβολή στην υγεία του ανθρώπου. Κάτι τέτοιο είναι διαυγέστερο
του κρυστάλλινου. Υπάρχουν όμως όλοι αυτοί οι οποίοι δεν επιθυμούν να
είστε υγιείς-ισορροπημένοι στο φυσικό περιβάλλον κι αυτοί δεν είναι άλλοι από
τους εκπροσώπους του άυλου αρνητισμού, του άυλου κι ενσώματου κακού που
διαβιώνει στο πλανήτη γη. Είναι οι απαραίτητοι για την έκφραση του άνθρωποι,
οι οποίοι ζουν ανάμεσά μας, κι αποτελούν σε μεγάλο βαθμό ρυθμιστές της ζωής
και του μέλλοντος μας. Περνώντας λοιπόν στα ονόματα, αποφεύγοντας το
ιστορικό σύνδεσης του καθενός με τις συμπαντικές δυνάμεις που επέλεξαν να
υπηρετήσουν σας παρουσιάζω την ορχήστρα όσων υπονομεύουν την υγεία.
 Ροτσιλντς, (Πλανητάρχης Τραπεζιτης)
 Ρουσβελτ, (Προεδρος Αμερικής)
 Σταλιν, (Προεδρος, Δημιουργος Σοβιετικής Ενώσεως)
 Κρούπ (Βαρια βιομηχανια οπλων που ποτέ δε βομβαρδίστηκε από
Σύμμαχους στο 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο),
 Βάρπουργκ, (Τραπεζίτης)
 Ροκφελερ, (Τραπεζίτης)
 Ράσσελ (ιδρυτης της εταιρείας Σκοπια),
 Ροτσιλντς (ιδρυτης τράπεζας διεθνών αποκαταστάσεων ΓΙS)
 Aστορ (εμπνευστής της ποτοαπαγόρευσης)
 Ντιπόν,
 Κένεντι, (Προεδρος ΗΠΑ)

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

13

 Λη,
 Μπαντυ,
 Ρεινολντς,
 Ρασσελ,
 Ντίσνευ. (Βιομήχανος Προπαγανδας)
Αυτοί είναι οι παικτες που κάθονται στο τραπέζι του οικοδεσπότη Μπρεζίνσκι,
του εμπνευστή της παγκόσμιας σκακιέρας, κι έχουν προαποφασίσει πως θα
εξελιχθεί η ζωή σας, στα πλαίσια του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
εντάσσεστε, ζείτε και κινείσθε. Ξέρετε, αυτό το περιβάλλον υπακούει σε
ορισμένους κανόνες λειτουργίας προκείμενου να ισοπποπεί σε αρμονία με όλα
τα υπόλοιπα, κάτι σαν τους κανόνες στους οποίους υπόκειται ένας πλανήτης,
σε κβαντικό, σε συμπαντικό περιβάλλον δηλαδή. Σκεφτείτε σε πόσα
τετραγωνικά εδάφους ζείτε, 200 το διαμέρισμα σας, 1000 μαζί με το
οικόπεδό του, 1500 μαζί με το χώρο εργασίας σας? Και 1000 ακόμη αυτό
που δεν υπολόγισα? Ζείτε Δηλαδη σε 3500τμ συνολικά? Και τι επιφάνεια
έχει ο πλανήτης γη? Πόση από αυτή έχετε επισκεφθεί? κινείσθε δηλαδη
σα σκυλάκι δεμένο από το λουρί του που εξερευνά τον κόσμο γύρω του
όσο φτάνει να απλώσει το λουρί του σωστά? Αγχωθήκατε? Ε αυτή είναι η
ιδέα του πλάνου. ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.
Εκεί έχουν τη πηγή τους όλα σας τα προβλήματα. Ολες οι οικογένειες που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, άμεσα δεν μπορούν να σας βάλουν.
Χρησιμοποιούν αυτό που λέμε στη βαρβαρική «public opinion mechanics”,
Μηχανικοί της Κοινής Γνώμης. αυτοί μπορούν να πουλήσουν κάθε ιδέα ή
προϊών μέσω διαφημίσεως υψηλής πίεσης. Ξυπνήστε. Χρησιμοποιούν όλα
τα επικοινωνιακά εργαλεία όπως Φυλλάδια, ομιλίες , αφίσες, ραδιόφωνο,
τηλεόραση, ιντερνετ, τηλεπάθεια, προκειμένου να κατευθύνουν τη θέληση
σας εκεί που επιθυμούν. Ξυπνήστε. Οι διαφημίσεις κατασκευάζονται όχι από
το παραγωγό - διαθέτη του προϊόντος αλλά από ομάδα ψυχολόγων που μελετά
πώς να αποφεύγονται οι δυσάρεστοι συνδυασμοί και να κολακεύεται το κοινό
που θέλει δύναμη ανδρισμό ή θηλυκότητα. Ξυπνήστε, γίνατε κομπάρσοι σε ένα
φιλμ εικονικής πραγματικότητας. Το αυτοκίνητο για παράδειγμα, ο κένταυρος
του 2009 αντί να συμβολίζει το προϊόν μεταφοράς, διάμεσου των διαδικασιών
στρέβλωσης κι απόκρυψης εννοιών συμβολίζει σήμερα τη κοινωνική θέση και
φήμη. Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΥΣΑΡΕΣΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΑΘΑ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ. ήμερα παρατηρούμε διαστροφή της χρήσεως της
ψυχολογίας που αντί να κινείται προς την προώθηση του ανθρώπου σε
ανώτερα συνειδησιακά – γνωστικά επίπεδα κι διαστάσεις του εγώ του,
ΜΑΧΕΤΑΙ τον ίδιο τον άνθρωπο καθηλώνοντας τον στις κατώτατες δυνατές
συχνότητες αρνητικών συναισθημάτων.
Ο Χίτλερ, ως κύριο όπλο του είχε το φόβο, και συγκεκριμένα τη ταξιαρχία των
πεμποφαλλαγγιτων οι οποίοι είχαν ως έργο τους τη διασπορά φημών και
υποψιών ανάμεσα στους πολίτες. Κι αυτό γιατί γνώριζε ότι εάν με τους
μηχανισμούς του μπορέσει να εμφυσήσει στους στόχους εχθρούς του το φόβο,
τρόμο, και βεβαιότητα της ήττας τους λόγο της υπεροχής του, η ήτα τους θα
επέλθει πριν καν θελήσουν να τον πολεμήσουν οπότε κατά το ήμισυ έχει ΗΔΗ
κερδίσει τη μάχη. Ο φόβος γι αυτόν που είναι αήττητος κάνει τον άνθρωπο
πρόθυμο να υποταχτεί. Αν σ όλα αυτά φίλοι μου προσθέσουμε την συναίσθηση
ότι ο αήττητος εχθρός διατηρεί τις τάξεις του αντιπάλου σε συνεχή σύγχυση,
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

14

τότε η νίκη του είναι πλέον σχεδόν βέβαιη, διότι η λογική μπορεί να
αντιμετωπιστεί με λογική. Το μη λογικό όμως δημιουργεί σύγχυση σε όσους
σκέπτονται με γραμμικό τρόπο δηλαδη στο 98% των ανθρώπων.
ΤΟ ΚΑΛΠΑΖEIΝ ΨΕΜΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ.
ΜΟΝΟ Η ΛΟΓΙΚΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ
Σ αυτές τις δύο γραμμές βασίζεται ο τρόπος λειτουργίας του πλανητικού
πολιτικού συστήματος.Οι Διοικούντες πρέπει να είναι Αριστοι τόσο στη
κοινωνική όσο και στη προσωπική τους ζωή, μια που προκειται γι αυτούς
ακριβώς που οι πράξεις και παραλείψεις τους επηρεάζουν την κοινή γνώμη.
Εάν δεν κατανοούν το γεγονός ότι η τεράστια ευθύνη που φέρουν τους ωθεί στο
να σμιλεύουν προς το καλύτερο καθημερινά κάθε πλευρά της προσωπικότητάς
τους, διότι με το μαστίγιο το ανθρώπινο γέννος ως δίδαξε η ίδια η ιστορία είναι
αδύνατο να διακυβερνηθεί, καλό είναι να ευχαριστήσουν το λαό για την
εμπιστοσύνη του και για τη κλείδα διοίκησης που τους παρέδωσε, και να
αποχωρήσουν με το κεφαλι ψηλά παραδίδοντάς τη σε πιο ικανή
προσωπικότητα. Οσο κι αν δεν φαίνεται ο λαός έχει ιστορική μνήμη στη οποία
κάθε διοικητικό συμβάν καταγράφεται ανεξίτηλα, στέλνοντας τους μη ικανούς
στον Αδη του κοινωνικού γίγνεσθαι με ποινή τη λήθη.Είναι γεγονός ότι η
κοινωνική δυσαρέσκεια είναι κάτι που είναι δύσκολο νε ελεγθεί. Καθώς και η
προκριση των μεθόδων ελέγχου της κοινωνικής δυσαρέσκειας θα πρέπει να
μελετηθούν εξαιρετικά προσεκτικά πριν την εφαρμογή τους, γιατι το παραμικρό
λάθος μπορει να οδηγήσει μετά τον σχηματισμό κρίσιμης μάζας διαφωνούντων
σε αλυσιδωτή αντίδραση με ελεγχόμενη
Αυτός που λέει ψέματα μπορεί να πείσει α) είτε όλους για λίγο, β) είτε λίγους για
πολύ. ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΕΙΣΕΙ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ Στο σημείο αυτό έρχεται ο
Εβραίος ο οποίος λέει »με το κατάλληλο χρήμα μπορεί να πείσει όλους για
πάντα» Τι σημαίνει αυτό φίλοι μου? Ότι όσο περισσότερο χρήμα απαιτείται
για κάτι, τόσο μεγαλύτερο είναι το ψέμα που κυοφορεί, το οποίο πρέπει
να ανιχνεύσετε. Και φυσικά ο νικητής είναι αυτός που έχει τη καλύτερη και πιο
επιθετική πολιτική. Θυμηθείτε μωρέ τους Σπαρτιάτες που μόνη η παρουσία
τους ενστάλαζε φόβο στις καρδιές των εχθρών τους γιατί γνώριζαν ότι τέθηκε
κατι απέναντί τους που ήταν αδύνατο να υποχωρήσει. Γιατί σας τα γράφω
αυτά? Για να καταλάβετε ότι πρώτα απ όλα ο κοινωνικός μηχανικός
χρησιμοποιεί την υπομονή και το χρόνο για να αποδυναμώσει μια
ισχυρογνώμονα ψυχή. μελετά το υπόβαθρο υποστήριξης του στόχου του. Την
οικογένειά του. Αναπτύσσει στρατηγικές συσκότισης του νου του
αποξενώνοντας τον από παραδοσιακές αξίες. Υψηλό επίπεδο άγχους μπορεί
να οδηγήσει σε μόνιμα χαμηλά επίπεδα σεροτονινης στον οργανισμό, τα οποία
ευθύνονται για τη δημιουργία έντονης επιθετικότητας, και οε ασυνήθιστα υψηλά
επίπεδα νορεπινεφρίνης . Κατά την ενηλικίωση νέες νευρικές συνδέσεις
δημιουργούνται ενώ οι παλαιότερες αναδομούνται. Οι μη χρησιμοποιούμενες
δεν εξαφανίζονται αλλά απλά αποδυναμώνονται με τη δημιουργία νέων που
οφείλονται στην υιοθέτηση νέων συνηθειών. Κατ αυτό το τρόπο μπορούμε να
έχουμε μια αναδόμηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ο φόβος και τρόμος
παγώνουν το νου και τη θέληση. Γι αυτό στο στρατό, στις ειδικές δυνάμεις
διδάσκουν «σταμάτα – σκέψου - δράσε». Η διαβίωση του καθεστώτος βασίζεται
στον εντοπισμό «κοινωνικά αμαρτωλών» μέσω των υπαινιγμών, συκοφαντιών,
καταγγελιών, μηνύσεων, τα οποία είναι το βασικό του οπλοστάσιο. ΟΙ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

15

ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΕΝ ΧΤΙΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΜΩΝΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΫΝ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΦΟΒΗΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΞΩ ΟΤΙ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΕΒΛΩΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ
ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΤΟΥΣ
Το σύστημα αυτό στη πραγματικότητα δεν ενδιαφέρεται για επιτυχή
σωφρονισμό, αλλά για συγκέντρωση πλούτου ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ, ακόμη και
με την εξαγορά των ποινών με χρήμα. Ακόμη και σε ποινές όπως είναι η ισόβια
κάθειρξη, οι συναλλαγές συνεχίζουν να πραγματοποιούνται εντός των
φυλακών, Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου γιατί η αγάπη που είναι έννοια αντίθετη με
όλα τα παραπάνω οδηγεί στην αποσταθεροποίηση έως διάλυση της
καθεστωτικής μηχανής, γιατί ενισχύεται το αίσθημα της αντιπαλότητας μέσα στη
κοινωνία. Αγαπώντας τον συνάνθρωπό σου κι αυτός εσένα δε θα επιτρέψει να
τελεστούν διαδικασίες μέσα από τις οποίες θα γίνετε ρομποτοποιημένα
θύματα που μηχανικα θα υπακούουν σε οποίον φέρει το σύμβολο
εξουσίας είτε αυτό είναι στολή είτε ράσο. Απελευθερώνεστε από τον έλεγχο
κάθε μορφής κάνοντας το πρώτο βήμα από το άμμεσο κοινωνικό περιβάλλον,
από το συγκάτοικο της διπλανής πόρτας ξεκινώντας με ένα πραγματικά
εγκάρδιο χαιρετισμό κάθε φορά που τον αντικρύζετε. Καταργείστε το
συναισθηματικό ασανσέρ που χρησημοπουούσατε μέχρι σήμερα για να τον
προσεγγίσετε κι αναπτύξτε, παρ όλα τα ελατώματά μου μια ζεστη φιλική σχέση.
Είναι εκείνος που θα νιαστεί και θα τρέξει για τη περιουσία σας όποτε χρειαστεί,
Απελευθερώθείτε από το να γίνετε μοναχικοί και τρομαγμένοι άνθρωποι,
κάτοικοι της μήτρας, που ο καθένας ζει τη δική του απόσυρση. Μειώστε το
χρόνο παραμονής μπροστά στο χαζοκούτι – τη τηλεόραση, κι επενδύστε σε
ζεστη ενδοοικογενειακή επικοινωνία. Όχι μόνο δεν σας προσφέρει η δομημένη
πληροφόρηση που σας παρέχει, σας προβάλει πρότυπα και προιόντα που
υποβαθμίζουν καθημερινά τη ποιότητα ζωής σας. Ξυπνήστε Έλληνες. Κανείς
δεν ενδιαφέρεται να σας παρέχει ποίοτητα ζωής. Μόνο να συλέξει, ακόμη και με
τους πιο δόλιους τρόπους το χρυσό-χρήμα που έχετε συγκεντρώσει.
Γελοιοποιήστε τους!! Υπάρχουν μόνο στο χαρτοβασίλειό τους.
Δωρεάν εκπαίδευση σας έταξαν να σας παρέχουν. Ποια εκπαίδευση?
 ΛΑΜΟΓΙΑ διαστρέφεται τους εγκεφάλους των παιδιών γεμίζοντας
τους με ανούσιες πληροφορίες αντί για γνώση και σκέψη.
 Εφαρμόσατε εκπαιδευτικό σύστημα που επιβραβεύει τον καλύτερο
παπαγάλο, αυτόν που δεν έχει καθόλου κριτική σκέψη.
 Με παπαγάλους θέλετε να στελεχώσετε αυτήν τη κοινωνία.
 Με παπαγάλους και χιμπατζήδες, γιατί σε τέτοια περιβάλλοντα
βρισκόσασταν όταν οι Έλληνες έχτιζαν Θέατρα και Βουλευτήρια εσείς
φτιάχνατε τσαντίρια και κοιμόσασταν μαζί με τα ζώα.
 αντί να λάβετε και να εξελίξετε γνώση, τη λάβατε και τη θάψατε.
ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΔΙΑΛΕΞΑΤΕ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΣΑΣ ΤΑ
ΤΑΡΤΑΡΑ. Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΑΡ ΕΓΓΥΣ!!
Και το σπαθί του Αρχάγγελου που βρίσκεται στο Μανταμαδο Λεσβου,
άλλη μια φορά θα βγει απ το θηκάρι του και τίποτα δε θα μείνει από το
χαρτοβασίλειό σας και από την ενεργειακή σας βρώμα και σαπίλα!!
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

16

Ξέρετε εσείς, μιλάω για τον Αρχάγγελο που τα πιο κλασικά τάματά του είναι
μεταλλικά ΠΑΠΟΫΤΣΙΑ, μια που αυτά που του δίνουν κάθε φορά, ΤΑ ΛΙΩΝΕΙ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ. Δηλαδή κάνει βόλτες?
Ναι λένε πολλοί στο εσωτερικό του ναού
Εμένα θα μου επιτρέψετε να έχω αμφιβολίες, θα σας έλεγα ότι κάνει βόλτες
ανάμεσα….στα ΣΥΜΠΑΝΤΑ, φροντίζοντας να αποδίδει δικαιοσύνη και
ισορροπία με τη πύρινη ρομφαία. Κατι σαν τον Λέρα (L.R. Local Regulator)
που λέει κι ο Λιακόπουλος
Οι Λεσβίοι οι οποίοι περιέθαλψαν το κεφάλι του Ορφέα γιου της μούσας
Καλλιόπης, έκτοτε έχουν την εύνοια των μουσών. Όλοι τους
ενασχολούμενοι με τις καλές τέχνες, γράφοντας Ελληνικά περιδιαβαίνουν
την πύλη του περιβολιού της Αιωνιότητας.
Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΜΟΥΣΩΝ
ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ, ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ !!

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και τις διδασκαλίες του Πυθαγόρα, η ψυχή βρίσκεται
φυλακισμένη από τα πάθη της, και ελευθερώνεται από τον εαυτό της,
δηλαδή τη σκέψη.
Αυτό ακριβώς γνωρίζουν οι συκοτιστές του νου και σας βάζουν σε αέναα
αγχωτικά περιβάλλοντα τα οποία βασίζονται στη επανάληψη μηχανικών
ενεργειών σε υψηλούς ρυθμούς ώστε να μην έχετε την δύναμη, και την
διάθεση να σκέπτεστε. Γιατί η σκέψη οδηγεί την παραδοσιακή δύναμη και
τη δύναμη του παρόντος σε σύγκρουση μέσα από την οποία εξάγεται μια
νέα δύναμη, η ιστορία. Αν δούμε αυτή τη σκέψη ανάποδα συνειδητοποιούμε ότι
ελεγχόμενη σύγκρουση δημιουργεί ελεγχόμενη ιστορία. Κάθε μέρα είστε
στρατιώτες ενός πολέμου ελεγχόμενων συγκρούσεων που δημιουργούν
ελεγχόμενα ιστορικά γίγνεσθαι. Τα μέσα που δημιουργούν αυτές τις
συγκρούσεις δεν είναι άλλα από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το ιντερνετ, τις
εφημερίδες.
 έχετε ποτέ σκεφτεί σε ποιο μέτρο και βαθμό μπορείτε να ελέγξετε με
δικές σας δυνάμεις την ορθότητα των ισχυρισμών των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης?
 έχετε ποτέ σκεφτεί ότι ενώ αισθάνεστε απόπειρες απόκρυψης γεγονότων
ποιο είναι το πραγματικό τους μέγεθος?
 έχετε συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεστε σε ένα Συναισθηματικό Θέατρο
όπου οι ρόλοι πρωταγωνιστών και δευτεραγωνιστών εξαρτώνται από τη
δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών προσωπικοτήτων στο ίδιο
πρόσωπο?
 έχετε σκεφτεί ότι δεν είστε Θεατής αλλά κομπάρσος του θεάτρου αυτού?
 έχετε σκεφτεί ότι ζείτε όμορφα γιατί χωρίς να το γνωρίζεται συνειδητά, ο
καθένας σας έχει μερικές δεκάδες σκλάβους που τον υπηρετούν? Πως
είπα? Σκλάβοι σε ευνομούμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, είναι
δυνατόν να υπάρχουν?
Ναι σε σένα απευθύνομαι Άνεργε, που για να λάβεις το επίδομα των

400 , μερικές δεκάδες υποσιτισμένα παιδάκια στις χώρες τις Αφρικής και Ασίας
εργάζονται με μεροκάματα ίσα με μερικά λεπτά του Ευρώ. Το γκέτο των
σκλάβων είναι εκτός του κράτους, γιατί εκεί θα το βλέπατε και θα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

17

επαναστατούσατε, ούτε τα ΛΑΜΟΓΙΑ θα μπορούσαν να εφαρμόσουν το σχέδιο
περί Κοινοβουλευτικών Ελευθεριών, είναι εκεί που δεν τα βλέπετε, απόκρυψη
και πάλι, είναι εκτός αυτού σε μια χώρα που είναι ολόκληρη ένα γκέτο σήμερα,
που δεν την επισκέπτεστε με τουριστικά πρακτορεία, είναι η χώρα που είναι
Όπως ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΜΈΛΛΟΝ. Τώρα το
κατάλαβες πολύ καλά. γιατί κάθεσαι στο γραφείο σου χτυπώντας σφραγίδες και
συμπληρώνοντας βουνά από έντυπα, γιατί το Α.Ε.Π. παραμένει σχεδόν
στάσιμο ενώ ο δείκτης του χρηματιστηρίου από 1500 μονάδες πήγε στις 6500,
έπεσε και Τώρα είναι στις 4500 με ανοδική τάση. Απλό έτσι δεν είναι? αλλά σου
αποκρύπτουν τη πραγματικότητα. Oμως εδώ, στη γη, ζουν κι αυτοί ανάμεσά
μας. Κάθε λαός άσχετα με το χρονικό σημείο στο οποίο έζησε, ανακάλυψε ότι
όλοι οι άνθρωποι δεν είναι το ίδιο. Ανακάλυψε να διαβιώνουν μέσα στους
σχηματοισμούν πόλεων και χωριών, κυρίως χωριών, όντα πολύ διαφορετικά σε
συνήθειες και μορφή από τους συνηθισμένους ανθρώπους. Επιχειρώντας να
καταγράψει το γεγονός αυτό τα ενσωμάτωσε μέσα στους μύθους θρύλους και
παραδόσεις του. Η μαύρη γάτα πίσω από χωρικό που μετατρέπεται σε τράγο κι
ύστερα σε λύκο, δεν είναι τίποτα άλλο από ένα Νεφελιμ με ενεργοποιημένη τη
δυνατότητα της αλλασομορφίας. Κατέγραψε την ύπαρξη τους σε αγγεία, βιβλία
επιγραφές, χορούς έθιμα. Είναι στο χέρι του μελετητή κατά πόσο θα μπορέσει
να διεισδύσει στην άχλη του χρόνου και να μπορέσει να ξεχωρίσει την αλήθεια
από το μύθο
Αυτή τη πραγματικότητα δημιούργησε το 1973 η NAFTA, η
Βορειοαμερικανική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, η οποία εκπόνησε το
σχέδιο Global 2000, το οποίο αφορά σχεδίαση ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΤΡΙΩΝ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050 θεωρώντας αυτούς ως
ΑΧΡΗΣΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ. Αυτό θα γίνει μέσω της αποδυνάμωσης του κοινωνικού
ιστού κάθε χώρας από τα ασθενέστερα μέλη της, δηλαδη μέσω των πολέμων
και των εξαρτημένων στα ναρκωτικά. ΝΑ ΓΙΑΤΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ
ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΡΑΓΔΑΙΑ. Με το τσιγάρο που προλείανε το έδαφος
για την εισαγωγή και χρήση τους. Αλήθεια εσείς καπνίζετε?
Μέχρι σήμερα οι Αμερικάνοι από τις χώρες που κατακτήθηκαν κατά τον
δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο, από τον Χίπλερ, καθώς κι από όλες τις επιθετικές
τους επιχειρήσεις, ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΩΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ
ΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ,
την κλώνοποιηση του Αντίχριστου,
ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΩΜΑ ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Γι αυτό από το βάθος των αιώνων Μέχρι σήμερα, οργανώσεις κι πρόσωπα υπό
των έλεγχο των Νεφελιμ, απέκτησαν αντικείμενα που ήταν απαραίτητα για την
ολοκλήρωση του σχεδίου αυτού, όπως
 Το Άγιο Δισκοπότηρο όπου συλλέχθηκε το αίμα του ΧΡΙΣΤΟΥ
 Η Λόγχη που τρύπησαν τα πλευρά του οι στρατιώτες
 Τα πλακίδια με οδηγίες κατασκευής κιβωτών
Κάποια φωνή ρώτησε τι να τα κάνουν σωστά?
Μα φίλοι μου, χρειαζόταν το DNA του ΧΡΙΣΤΟΥ για να προχωρήσουν στη
κλωνοποίηση.
Και γιατί δεν έγινε κάτι τέτοιο τόσα χρόνια?

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

18

Διότι δεν υπήρχαν οι ιστορικές συνθήκες δημιουργίας χάους σε πλανητικό
επίπεδο, όπως υπάρχουν Τώρα, που βρισκόμαστε σε μια εποχή παρόμοια με
την εποχή βύθισης της Ατλαντίδος.
Και τι σχέση έχουν όλα αυτά με την Υγεία μας?
Μα φίλοι μου ξεχνάτε και πάλι το μάθημα νούμερο 1, που λέει
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΙΣΘΑΝΕΣΤΕ
Ο άνθρωπος στη πραγματικότητα είναι όπως αποδεικνύεται στα κεφάλαια που
ακολουθούν ένα ων ασύλληπτων δυνατοτήτων ως αυτές εκφράζονται σε κάθε
διάσταση μέσα στην οποία δύναται να εισέρχεται και να εξέρχεται κατά βούληση
μέσα στη συμπαντική δημιουργία. Το όλο πρόβλημα βρίσκεται στο ότι δεν εχει
ενεργοποιημένους όλους τους αισθητήρες του. Και μη ψαχνεστε για τίποτα
κεραίες ή ειδικά όργανα. Οι αισθητήρες αυτοί βρίσκονται μέσα στο DNA κάθε
κυττάρου σας και συλλαμβάνουν ή όχι τα κοσμικά μυνήματα. Η αντίληψη του
περιορίζεται από τους ενεργοποιημένους και μη αισθητήρες του κάθε φορά. Η
Γη είναι κατά μια γιγαντιαία απλοποίηση ένα στρατόπεδο απενεργοποιημένων
πολεμιστών.
Ξέρετε γιατί οι Έλληνες φαγώνονται από Αρχαιότατων χρόνων?
Αν βγείτε στο δρόμο και ώων άνετε «φίλε» θα γυρίσουν μερικοί.
Αν φωνάξετε «αδερφέ» θα γυρίσουν κάποιοι άλλοι
Αν φωνάξετε «ΑΡΧΗΓΕ» θα γυρίσουν όλοι.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΕΘΝΟΣ ΑΡΧΗΓΩΝ.
Δε μπορούμε να συνυπάρξουμε δύο μαζί.
Σκεφτείτε προσεκτικά ότι
 Η γνώση είναι δύναμη
 Όταν έχεις εξουσία αποφάσιζε λογικά
 Η αγάπη για αρετή φέρνει την Ειρήνη
 Να απεχθάνεσαι τη διαστροφή
 Να καλλιεργείς κοινωνικές αρετές
 Να υπακούς σ αυτούς που έχουν τη εξουσία
ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ.
Τα ανωτέρω είναι μια ασφαλής πυξίδα για άνετη ποιοτική διαβίωση. Είναι όμως
δύσκολο να εφαρμόζονται καθημερινά στο κοινωνικό γιγνεσθαι ως αυτό είναι
δομημένο γύρω από δύναμης υψηλής πίεσης.
Τα τεκταινόμενα ωθούν προς αποσυντονισμό του ανθρώπου από τη θέση
ισορροπίας του, την οικογένεια και τη θέση της στο περιβάλλον κοινωνικό και
φυσικό, και γίνονται συνιστώσες αποσταθεροποίησης οι οποίες θα πρέπει να
μελετώνται κι αναλύονται διεξοδικά σε επίπεδο εσωτερικής ερευνάς
Μέχρι το σημείο αυτό είδαμε διεξοδικά τους μηχανισμούς κι αίτια
αποσταθεροποίησης του ανθρώπου από το πραγματικό του περιβάλλον και την
απόπειρα αντικαταστάσεως αυτού από ένα εικονικό που μόνο φθορά μπορεί να
προξενήσει. Πού? Στο ανθρώπινο σώμα ως αυτό παρουσιάζεται φίλοι μου στις
σελίδες που ακολουθούν. Γυρίστε σελίδα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

19

Όσοι δεν πιστεύετε στο Χριστιανισμό ή στο
Θεό, αλλά έχετε ερευνητικό πνεύμα πιστεύω
ότι το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να
διευρύνεται τους ορίζοντες σας. Για τους
υπόλοιπους, ισχύει ότι είπα και τους
προηγούμενους


Όπως αναφέρεται στη Παλαιά Διαθήκη, ο
Θεός δημιούργησε τέσσερα γένη, το
χρίσουν το χαλούν, το σιδηρούν, το ένα με
κατώτερη ποιότητα από το άλλο. Έχουμε
λοιπόν
 το
ουράνιο
γένος
των
Θεών,
κατασκευασμένο από φωτιά, έχουν ενεργειακά σώματα γνωστοί ως
Ελοχιμ (Ησίοδος Π.Διαθηκη, Ενωχ) το Αγγελικό σύστημα των Ασωμάτων
οι οποίοι δεν έχουν σαρκικά πάθη ως ασώματοι
το φτερωτό γένος που προπορεύεται στο αέρα, και που διαθέτουν και
σώμα άφθαρτο στη διάσταση αυτή τους Νεφελιμ Είναι το γένος αυτών
που ζουν μέσα στη γη, των Νεφελιμ (Αποκ.Ιωα.Κεφ Κ 7-9) οι οποίοι
χρησιμοποιούν τα σαρκικά πάθη για να ωθήσουν τον άνθρωπο στη
Αμαρτία-φθορά, αλλά ως ασώματοι αδυνατούν να τα αντιληφθούν να
κατανοήσουν και κατά συνέπεια να τα επιθυμήσουν. Καθώς και τα γένη
των τεράτων που προέκυψαν από τις διασταυρώσεις Νεφελιμ με ζώα κι
ανθρώπους. Είναι το λεγόμενο χαλούν γένος, με λεπτομέρεια, ο χαλκός
τους δηλητηριάζει και τους σκοτώνει
το γένος αυτών που Ζουν στο νερό, ψαριά και θηλαστικά και το γένος
αυτών που ζουν στη γη,
Αφότου δημιούργησε τους ασώματους αποφάσισε να δημιουργήσει στη
γη το σιδηρούν γένος των ανθρώπων. Ο σίδηρος σκοτώνει τους
ανθρώπους με εσφαλμένη χρήση του. Όταν το έμαθε αυτό ο ορισμένος
για την μουσική αρμονία του Σύμπαντος άγγελος, ο Ελ Σαμαελ, ή 666, ή
διάβολος δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα ότι θα δημιουργηθούν όντα που
θα εξελίξουν τις δυνατότητές τους και θα μπορούσαν να μοιάσουν με το
δημιουργό τους, κι επαναστάτησε μαζί με όσους συμφωνούσαν μαζί του.
Αυτομάτως εξέπεσε της χάρης, δηλαδή ο Δημιουργός του έκλεισε τους
αισθητήρες με τους οποίους αντιλαμβανόταν το εξωτερικό του κόσμο, κι
αν και ασώματο, τον περιόρισε σε συγκεκριμένα μόνο επίπεδα
πραγματικότητας την οποία μπορούσε να αντιληφθεί ώστε να μη φθείρει
την συμπαντική ισορροπία. Στα επίπεδα διαστάσεις αυτά οποιαδήποτε
δραστηριότητά του με τις ικανότητες που είχε δεν θα μπορούσε να
διαταράξει τη διασυμπαντική ισορροπία αλλα θα αναλωνόταν σε
απόπειρες αποδέσμευσης από τα περιβάλοντα αυτά, αφού πρώτα
κυριαρχούσε στους χώρους αυτούς. Τον κακομοίρη, τον έβαλε δηλαδή
σε μπουντρούμι, σε κελί. Τον καθήλωσε σε περιβάλον με όντα
χαμηλότερων συχνοτήτων με τα οποία δεν θα μπορούσε να
επικοινωνήσει. Του έκοψε τις τηλεπικοινωνίες μπορούμε να πούμε σε μια

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

20

γιγαντιαία απλοποίηση. Μηπως αυτή δεν είναι και η χειρότερη φυλακή?
Ελεύθερος αλλά να μην μπορείς να επικοινωνήσεις με κανέναν?
Ετσι ο Θεός προχώρησε στη κατασκευή του ανθρώπου και μάλιστα σε τέσσερα
γένη που ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα τα οποία δεν προχωρούν σε
επιμιξίες μεταξύ τους για μεγάλο διάστημα. Όπως ακριβώς συνέβη και στις
τέσσερις φυλές των ανθρώπων με διαφορετικό χρώμα. Μα γιατί? Είναι απλό,
επιμιξία σημαίνει διασταύρωση DNA με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσει
αυτό όπως είχε σχεδιαστεί. Η αποστάσεις για μεγάλο διάστημα εμπόδιζαν τη
λευκή να ανακατευθεί με τη μαύρη τη κιτρίνη και τη κόκκινη φυλή. Από όλο ατό
κρατάμε το σημείο ότι επιμιξία = προβλήματα στο DNA απόγονων.
Συνεχίζουμε λοιπόν την ερευνά μας. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα ο Θεός λέει
στους Νεφελιμ κι Ελοχιμ ότι δεν είναι άφθαρτοι αλλά συνεχίζουν να
υπάρχουν πέραν θανάτου διότι το επιθυμεί. «αθάνατοι μεν ουκ εσταί ους
άλυτοι το Πάμπα ούτι μεν δη λυθησεστε γε ουδε τευξεσθε θανάτου
μοιρας…». λέει δηλαδή ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πέραν 3D διαστασεως,
άρα υπάρχουν κι άλλες που την ακολουθούν, κι ότι υπάρχει λοιπόν τρόπος
λύσεως της δομής του σώματός τους, κι μια που αυτό είναι ενεργειακό, αν και
δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα, αλλά θάνατος που υπάρχει σε μια διάσταση 3D
αδυνατεί να το λύσει. Μεταβαίνοντας σε άλλη διάσταση 5D, 6D, 7D αν
μπορούμε να φανταστούμε ότι αρπάζουμε ένα Νεφελιμ και τον καθίζουμε σε μια
καρέκλα κατευθύνοντας επάνω του ισχυρό παλμό, τον έχουμε στείλει να
συναντήσει τους προγονούς του στα εξ ων συνετέθη. Ο ηλεκτρομαγνητικός
παλμός σε κατάλληλη συχνότητα κάνει το δαιμόνιο να χρειαστεί ενεργειακές
ασπιρίνες. Το σίγουρο είναι ότι το κακό είναι φθαρτό αφού είναι δημιούργημα
των δημιουργημάτων του Θεού. Είμαι μάλιστα ένα πνευματικό δημιούργημα
αφού ο Άγγελος Σαμαελ το δημιούργησε. Γράφει η Παλαιά Διαθήκη (Γένεσης
1,26) στο κείμενο πριν της μεταφράσεως του στα Ελληνικά από τους
«Εβδομήκοντα», και είπαν Ελοχιμ Ποιησωμεν άνθρωπο κατ εικόνα ημετεραν
και καθ ομοιωσιν. Πριν δηλαδη τον άνθρωπο υπήρχαν οι Ελοχιμ και τα
ασωματα αγγελικα όντα. Οι Ελοχιμ λοιπόν έφτιαξαν τον άνθρωπο κατ εντολή
θεού, να μοιάζει με αυτούς, να έχει δηλαδή κι ενεργειακό σώμα και άφθαρτο με
σκοπό να τελειωθεί και να τους μοιάσει, (Πότε να τελειωθεί? Έφτιαξαν
δηλαδή απενεργοποιημένους Ελοχιμ και τους τοποθέτησαν στη ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΗ
με σκοπό να τους ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ ΕΦΕΔΡΕΙΕΣ?
Λογικό μου ακούγεται.) διότι αν ήταν ολόιδιος ο άνθρωπος με αυτούς δεν θα
ήταν άνθρωπος αλλά Ελοχιμ. Μεταβαίνοντας σε άλλη διάσταση 5D, 6D, 7D αν
μπορούμε να φανταστούμε, Κατά τη μεταβαση αυτή απενεργοποιούνται οι
αισθητήρες που λαμβάνουμε τα μηνύματα διαμόρφωσης ύλης στο χώρο που
βρισκόμαστε κι ενεργοποιούνται οι αισθητήρες λήψης των ερεθισμάτων στην
διάσταση μέσα στη οποία μπαίνουμε. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν μπορούμε να
μπαινοβγαίνουμε μέσα από καταστάσεις διαμόρφωσης της ύλης ή της
ενέργειας, αλλά σαν προηγούμενη προϋπόθεση είναι να αφήνουμε όλο το
κουστούμι εμπειριών με το οποίο ντυθήκαμε σε κάθε διάσταση πίσω μας. Είναι
κατι σαν τον ύπνο, που είναι μια προ-εμπειρία θανάτου. Τόσο απλά
Μα καλά τι σοι άφθαρτο είναι το σώμα αφού μια πυρηνική βόμβα στη Χιροσίμα
τους σκότωσε όλους? Στο σημείο αυτό μάλλον δίνουμε διαφορετική έννοια στη
λέξη «σκότωσε» οπότε ενεργοποιούνται διαφορετικές εικόνες και μηνύματα. Ας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

21

είμαστε λίγο πιο αναλυτικοί. Η ακρίβεια είναι ότι δεν τους σκότωσε αλλά τους
μετέτρεψε σε στάχτη κι τους μετασχημάτισε σε άλλη διάσταση που αδυνατούμε
να αντιληφθούμε. Όπως και να διατυπωθεί τους σκότωσε. Ας έχεις λοιπόν φίλε
αναγνώστη λίγη υπομονή και θα ανακαλύπτεις σελίδα με τη σελίδα θαυμαστά
μυστικά της δημιουργίας.
Έχουμε λοιπόν το ων άνθρωπος κατασκευασμένο από υλικό κι ενεργειακό
σώμα συνταιριασμένα με ένα τρίτο υλικό που κρατάει ενωμένα αυτά τα δύο, ύλη
κι ενέργεια συνταιριασμένα με τη ψυχή. Μα τι είναι ψυχή?
Η απάντηση είναι απλή, τι ταξιδεύει γρηγορότερα στο σύμπαν, το φως. Η ψυχή
λοιπόν είναι μια ομάδα φωτονίών που εσωκλείεται σε κάθε σώμα.
Τι θέλει ο Ελ Σαμαελ?
Την ψυχή του ανθρώπου. Αποτελεί δηλαδή η γη ένα τεράστιο εργοστάσιο
παραγωγής ανθρώπινων μπαταριών που εσωκλείουν φωτόνια τα οποία
επιθυμεί να δεσμεύσει προκείμενου, όπως εσείς βάζετε βενζίνη στο
αυτοκίνητο σας για να κινείστε, αυτός βάζει στο ρεζερβουάρ φωτόνια, γιατί μη
ξεχνάτε εσείς κινείστε σε 3D διάσταση, αυτός κινείται μέσα σε όλες τις
διαστάσεις αλλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ.
Το φως του προσδίδει τη μέγιστη ταχύτητά του. απλό έτσι?
Δηλαδή υπάρχουμε, γεμάτοι με κάποια ενέργεια που εμείς στο σύνολο μας
αγνοούμε, ζούμε κι πεθαίνουμε χωρίς να τη χρησιμοποιούμε, αλλά αυτή η
ενέργεια είναι πολύτιμη γι αλλά όντα ως μέσω που τους προσδίδει
κίνηση?
Ακριβώς.
Και αν αυτή την εν έγγεια δεν τη λάβουν όπως ισχυρίζεστε τα όντα αυτά εμείς
πως μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε επωφελώς?
Μα για να τη χρησιμοποιήσεις φίλε μου πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσεις τους
αισθητήρες που δείχνουν που και πόση είναι, όπως ο δείκτης βενζίνης στο
αυτοκίνητο σου, σου δείχνει πόση βενζίνη έχει ακόμη το ρεζερβουάρ, σωστά?
Και πως μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο?
Είναι πολύ απλό, σκέψου δυο ποτήρια γεμάτα νερό, θέλω να βάλεις το
περιεχόμενο του ενός στο άλλο.
Μα είναι κάτι τέτοιο εφικτό?
Είναι βλέπεις εφικτό μόνο όταν το ένα είναι άδειο, πράγμα που σημαίνει
ότι πρέπει να αδειάσεις από το μυαλό σου όλες εκείνες τις αντιλήψεις
που ισχύουν ως λογικές προερχόμενες εκ των φυσικών επιστήμών. Μόνο
έτσι μπορείς να δεχτείς αυθεντική γνώση και να ενεργοποιήσεις το DNA
σου ανεβαίνοντας όλο και σε υψηλότερες συχνότητες.
Συχνότητες, ενέργεια, εξάλειψη πόνου και ασθενειών, πως συνδέονται όλα
αυτά, είναι χωριστοί τομείς.
Εδώ είναι το λάθος σου, το χωριστό είναι κτιστό, η σύνθεση κι ολότητα είναι
Θεια. Από τη 1η Δημοτικού σε εκπαιδεύουνε να αντιλαμβάνεσαι τα πάντα
χωριστά. Παράδειγμα σου λένε ότι άλλο η μουσική άλλο τα μαθηματικά. Μα
πως άλλο αφού μουσική είναι τόνοι και ημίτονα δηλαδή μαθηματικά?
Τα μαθηματικά είναι η μόνη παγκόσμια γλώσσα και τα Ελληνικά επειδή το
αλφάβητό τους στηρίζεται κατά τη διαμόρφωση του στα μαθηματικά είναι η
μόνη γλώσσα μέσα σε μυριάδες άλλες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τους
υπολογιστές επόμενων γενεών αν μπορέσουν ποτέ να το αποδικωποιήσουν .

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

22

ENEΡΓΕΙΑΚΑ ΒΑΜΠΙΡ
Όλοι εμείς λοιπόν με το φυσικό κι κατά παραδοχή ενεργειακό σώμα άλλες
στιγμές αισθανόμαστε μια υπέροχη ευεξία κι άλλες στιγμές εξαιρετικά
κουρασμένοι, στραγγισμένοι από κάθε ικμάδα ενέργειας θα έλεγε κανεις. Τι είναι
λοιπόν αυτό που μεταβάλει την ποσότητα ενέργειας στο σώμα μας? Τι είναι
αυτό που υπάρχει γύρω μας κι δημιουργεί τις μεταβολές αυτές? Μην
ανησυχείτε, δεν είναι σημαντικό. Απλά κάνετε παρέα με ενεργειακά Βαμπίρ.
Όπως ακριβώς το διαβάσατε. Ας δούμε φίλοι μου τι είναι αυτοί και πως
εντοπίζονται στη συνέχεια.
΅
ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΡΟΦΟΥΝ ΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΑΣ.
Έχετε ποτέ νιώσει μιλώντας με κάποιους ανθρώπους συναίσθημα δυσφορίας,
κατάθλιψης, πονοκεφάλου, συναισθηματικής αναστάτωσης? Αν ναι τότε δεν
υπάρχει περίπτωση το πρόσωπο που έχετε απέναντι σας είναι ένα ενεργειακό
βαμπίρ. Απορροφά την ενέργεια σας γι αυτό σας παρουσιάζονται αυτά τα
δυσάρεστα συμπτώματα ενόχλησης. Γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί ονομάζονται
έτσι. Ο λόγος που χαρακτηρίζονται έτσι είναι η κρύα ενέργεια τους..
Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι,
 πρώτα αυτοί που είναι κοντά στο Θεό
 Δεύτερον αυτοί που βρίσκονται στο ενδιάμεσο, και
 Τρίτον αυτοί που βρίσκονται κοντά σ αυτό που λέμε Διάβολο
Συναναστρεφόμενοι με τους ανθρώπους της πρώτης κατηγορίας θα μπορούσα
να πω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη εμπειρία γεμάτη θετικά συναισθήματα, πολύ
ευχάριστη. Οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν ενέργεια από το Θεό και τη φέρνουν
στο κόσμο αυτό γεμίζοντας τον ομορφιά κι αγάπη. Μετά τη συναναστροφή μαζί
τους θα νιώσετε ανανεωμένοι κι αισιόδοξοι.
Ο δεύτερος τύπος ανθρώπών δεν θα σας προξενήσει ούτε ζημία ούτε καλό, θα
μπορούσα να πω Είμαι ακόμη μια μη αξιοποιήσιμοι κατηγόρια
Αλλά συναναστρεφόμενοι με την τρίτη κατηγορία, ανθρώπους που είναι κοντά
στο Διάβολο, θα πρέπει να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί διότι αντλούν την
ενέργεια τους για ζωή από ανθρώπους γύρω τους μια που η πρόσβαση
στις πήγες ενέργειας του Θεού τους έχει απαγορευτεί. Τα θύματα αυτής της
κατηγορίας είναι όσοι ανήκουν στη πρώτη και δεύτερη ομάδα Καθώς ένα
ενεργειακό Βαμπίρ δε μπορεί να πάρει ενέργεια από κάποιο του είδους του
Αυτή είναι η εξήγηση γιατί βρίσκουν ανθρώπους με θετική ενέργεια και «πίνουν
το αίμα τους» Αν έχετε συμπτώματα σαν αυτά που περιγράφονται στη
παρακάτω λίστα θα πρέπει να μείνετε μακριά από τα πρόσωπα αυτά.
Προσέξτε τη συναισθηματική και ψυχική σας κατάσταση Καθώς και τις
μεταβολές αυτής

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

23

Βήμα1
Ξαφνικό αίσθημα μείωσης της ευχάριστης διάθεσης που οδηγοί σε καλπάζουσα
κατάθλιψη
Βήμα2
Ξαφνικοί πονοκέφαλοι κι ημικρανίες
Βήμα3
Αισθάνεστε πίεση δυσαρέσκεια κι πλήρη αντιπάθεια για το πρόσωπο που έχετε
απέναντι σας χωρίς να σας έχει κάνει κατι.
Βήμα4
Το πρόσωπο με το οποίο μιλάτε σας κοιτάζει κατευθείαν στα μάτια χωρίς να
παίζουν τα δικά του.
Βήμα5
Το πρόσωπο με το οποίο συζητάτε συνεχίζει τη συζήτηση ακόμη κι αν δεν
υπάρχουν πολλά πράγματα ουσίας να πείτε
Βήμα6
Αρχίζετε να Αισθάνεστε το σώμα σας βαρύ σαν να μην μπορείτε να κινηθείτε
Βήμα7
Ασυνήθιστα συμπτώματα υπνηλίας κατά τη διάρκεια της μέρας
Βήμα8
Το πρόσωπο με το όπιο συζητάτε λέει πράγματα σαν να σας προκαλεί να
διαφωνήσετε μαζί του.
Βήμα9
Αρχίζετε να Αισθάνεστε στρες και συμπτώματα πανικού.
Βήμα10
Το πρόσωπο με το οποίο μιλάτε αρχίζει να σας λέει όλα του τα προβλήματα
ακόμη κι αν δεν γνωρίζεστε καλά, τα «βγάζει» σ εσάς.
Όλες αυτές οι εκδηλώσεις είναι συμπτώματα με τα οποία ο οργανισμός σας σας
στέλνει σινιάλο ότι κατι δεν πάει σωστά, ότι δεν λειτουργεί ως σχεδιάστηκε. Ότι
πρέπει να τον επαναφέρετε στην πρότερη του κατάσταση. Κι αυτό δεν γίνεται
καταβροχθίζοντας φαρμακαποθήκες με παυσίπονα. Ο τρόπος είναι απλός
Πλύνετε το πρόσωπο σας παίρνοντας βαθιές αναπνοές κι απλά
απομακρυνθείτε με οποία δικαιολογία βρείτε από κοντά του. Μόλις
συναντηθήκατε με ένα εκπροσωπώ της φυλής Ρεν.

Αύρα
Τα ενεργειακά Βαμπίρ όπως βλέπετε φίλοι μου δεν πίνουν το αίμα σας, αλλά
κάτι πιο σημαντικό, την Αύρα σας, την ενέργεια σας που κυκλοφορεί μέσα σ
αυτό. Θυμάστε είπαμε ότι ο άνθρωπος σε μια θρασύτατη απλοποίηση είναι
ένας χημικός ηλεκτρονικός υπολογιστής. Ας δούμε λοιπόν ποια είναι η ενέργεια
του
Τι είναι τελοσπάντών η Αύρα?

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

24

Η αύρα περιγράφεται γενικά, με ωοειδές σχήμα σαν μορφή. Αυτό το σχήμα είναι
μεταβλητό και επεκτείνετε σύμφώνα με την προσωπική ενέργεια. Καθώς ένα
άτομο αναπτύσσεται στις πνευματικές γνώσεις, η αύρα του αυξάνεται.
Αύρα είναι το σύνολο ηλεκτρομαγνητικών μορφών μεταβλητής ενέργειας που
πηγάζουν από το υλικό, ενεργειακό και συναισθηματικό σώμα, έχει ωοειδές
σχήμα, εκτείνεται γύρω από το σώμα σε πάχος που κατά μέσο όρο φτάνει το 1
μέτρο. εκτείνεται πάνω από το κεφάλι και κάτω από τα πόδια. Μερικές φορές
άλλο ένα ουρικό αβρό μπορεί να βρεθεί να αιωρείται πάνω από το πρώτο. έχει
τη μορφή φωτεινού κρεμμυδιού κομμένου στη μέση. Τα τρία πρώτα εσωτερικά
στρωματά απεικονίζουν την υγεία και τη προσωπικότητα ενώ τα δυο εξωτερικά
είναι δείχτες της συναισθηματικής και ψυχικής κατάστασης του προσώπου.
Πως συλλαμβάνει το μάτι την αύρα?
Υπάρχουν 137 εκατομμύρια δεκτές (7 εκατομμύρια κώνοι κι 130 εκατομμύρια
ραβδία) σε κάθε μάτι. Οι δεκτές κώνοι είναι για την εστίαση των ματιών σε
περιβάλλον ημέρας στους οποίους οφείλεται και η έγχρωμη όραση. Είναι
γνωστό ότι τα έντομα βλέπουν σχήματα αόρατα στον άνθρωπο επειδή η όραση
τους εκτείνεται πέρα από το ορατό μέρος του φάσματος προς τη μεριά του
υπεριώδους.
Το άλλο είδος δεκτή στα μάτια λέγονται ραβδία. Τα ραβδία υπερισχύουν στην
περιφέρεια του οπτικού πεδίου. Γίνονται περισσότερο ευαίσθητα όσο τα
επίπεδα του Φώτος μειώνονται. Είναι αυτά που μας επιτρέπουν να βλέπουμε
στο σκοτάδι και είναι δεκτές της περιφερειακής μας οράσεως. Τα ραβδία είναι
επενδυμένα με μια ουσία που ονομάζεται οπτική πορφύρα ή ροδοψίνη, η οποία
έχει ένα βαθυκόκκινο χρώμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ασπρίζει
μόλις πέσει φως επάνω στο δεκτή. Καθώς η ένταση του Φώτος μειώνεται η
οπτική πορφύρα επανασυντίθεται. Με την περιφερειακή αυτή όραση σε
συνθήκες χαμηλού φωτισμού τα ραβδία συλλαμβάνουν την Αύρα.
Μάλιστα, και μπορεί να δει την Αύρα ο οποιοσδήποτε?
Διάμεσου του προγραμματισμού που υφίστανται από το σχολείο τα παιδία,
χάνουν την ικανότητα τους να βλέπουν την Αύρα, αλλά με εξάσκηση μπορεί ο
οποιοσδήποτε να επαναφέρει ενεργή την αίσθηση αυτή. Απουσία αύρας γύρω
από κάποιον σημαίνει ότι δεν διαθέτει ενέργεια, δηλαδή Θάνατο ο οποίος
επέρχεται τη στιγμή που το ηλεκτρικό πεδίο που περιβάλει το σώμα
συστέλλεται κι ο θάνατος εμφανίζεται τη στιγμή που αυτό εξαφανίζεται.
Υπάρχει διάφορα ανάμεσα στη Αύρα ανδρών και γυναικών?
Ναι, η διαφορά τους συνίσταται φίλοι μου στο γεγονός ότι η Αύρα της γυναίκας
είναι λίγο πιο φουσκωμένη στους γοφούς από ότι του άντρα. Αν δεχτούμε ότι η
Αύρα είναι το σύνολο της ενέργειας που έχουν όλα τα όργανα του φυσικού
σώματος, τότε μπορείτε να κατανοήσετε γιατί η γυναίκα που διαθέτει
περισσότερα όργανα στο σημείο των γοφών γιατί έχει περισσότερη Αύρα εκεί.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

25

Μα η ενέργεια δεν είναι σε κατι που λένε Τσάκρας, τι είναι αυτά?
Τα σημεία Τσάρκας είναι φυσικά συγκινησιακά σημεία μέσα στην αύρα όπου
υπάρχει η μεγαλύτερη ενεργειακή σώρευση
Στην περιοχή του ιερού οστού είναι το πρώτο Τσάρκας είναι γνωστό σαν η ρίζα
ή το βασικό Τσάρκας και είναι η βάση της σπονδυλικής στήλης. Το χρώμα του
είναι το κόκκινο και δίνει κουράγιο, θάρρος και εσωτερική δύναμη. Οι αρχηγοί
και αυτοί που είναι ανεξάρτητοι στην κοσμική ζωή υπάγονται στις
συνδυασμένες ποιότητές του. Η απουσία του κόκκινου στην αύρα δείχνει
αδυναμία σε αυτό το Τσάρκας.
Το δεύτερο Τσάρκας, στην περιοχή της σπλήνας συγγενεύει με την
προσαρμοστικότητα, το στοχασμό, την ανταλλαγή και τη βοήθεια που δίνει ο
καθένας στους άλλους. Όταν η ενέργεια εδώ, είναι δυνατή, βοηθά την ανάπτυξη
ψυχικών ικανοτήτών και διαισθήσεών. Μια μικρή ποσότητα πορτοκαλί στην
αύρα δείχνει ότι αυτή η περιοχή χρειάζεται εργασία.
Το τρίτο Τσάρκας είναι το Ηλιακό Πλέγμα, στην περιοχή του ομφαλού. Είναι
κίτρινο, το χρώμα της ευτυχίας, της περιέργειας και της απόλαυσης της ζωής.
Μια χαμηλή ή μέση ποσότητα κίτρινου στην αύρα μπορεί να σημαίνει ότι αυτές
οι ποιότητες δεν είναι πρώτιστες στη συνείδησή του ατόμου.
Το τέταρτο Τσάρκας είναι στην περιοχή της καρδιάς. Αυτό είναι πράσινο, το
χρώμα της πρακτικότητας. Η ενέργειά του είναι χρήσιμη για σκληρές εργασίες,
διαπραγματεύσεις και πληρότητα.
Το πέμπτο Τσάρκας, είναι στην περιοχή του λαιμού, στον θυρεοειδή
αδένα και το χρώμα του είναι μπλε. Η ενέργεια εδώ είναι κατευθυνόμενη
προς καθολική ικανότητα, πολλαπλή χρησιμότητα και μεταβλητότητα, δίνει
αγάπη για την ελευθερία και την αλλαγή.
Το έκτο Τσάρκας, μερικές φορές καλείτε “το Τσάρκας του μετώπου ή Τρίτο
Μάτι” και είναι στο μέτωπο λίγο ψηλότερα από τα μάτια, στην υπόφυση. Αυτή η
πηγή ενέργειας γεννά ένα λουλακί χρώμα, το οποίο δίνει υπευθυνότητα,
προστασία στους άλλους και οικογενειακές αξίες.
Το έβδομο Τσάρκας, είναι στην κορυφή της κεφαλής κι έχει βιολετί χρώμα, ένα
πνευματικό χρώμα. Αυτό δίνει την ενέργεια που κατευθύνεται από φιλοσοφικές
σκέψεις, λογική, μεταφυσική και εσωτερική ανάπτυξη. Το δυνατότερο είναι, το
πιο πιθανό να έχετε προσεγγίσει σε χρήσιμες και ασυνήθιστες αντιλήψεις. Δεν
υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά στην αύρα σας.
Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα, το ανθρώπινο σώμα έχει σχέση με τον υλικό και
υπερυλικό κόσμο. Έχει επτά κλειδιά ή κέντρα εισροής κοσμικής ενέργειας.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

26

Τα επτά κέντρα ή επτά Τσάρκας είναι τα εξής:
1. Ο Ιερός Όφις, στην περιοχή του ιερού οστού.
2. Το σπληνικό πλέγμα, στην περιοχή της σπλήνας. Πολλοί,
αναφέρουν στη θέση αυτή το γενετήσιο πλέγμα, που εδρεύει
κάτω από τον ομφαλό.
3. Το ηλιακό πλέγμα, στην περιοχή του ομφαλού.
4. Το καρδιακό πλέγμα, στην περιοχή της καρδιάς.
5. Το λαρυγγικό πλέγμα, στον θυρεοειδή αδένα.
6. Το μετωπικό πλέγμα, λίγο ψηλότερα από τα μάτια, στην
υπόφυση.
7. Το κεφαλικό πλέγμα, πάνω από το κεφάλι.
ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΡΑ
Βήμα1
Μέχρι στιγμής λοιπόν γνωρίσετε ότι το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο από
ύλη κι ενέργεια, και ότι ορισμένα όντα τρέφονται από την ενέργεια αυτή, που η
απομάκρυνση της από το σώμα μας, μας δημιουργεί τις λεγόμενες ασθένειες.
Αυτό το ενεργειακό υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένο το ενεργειακό
σώμα λέγεται Αύρα κι εκτείνεται 10 εκατοστά αριστερά και δεξιά από το σώμα,
30 περίπου πάνω κι κάτω από αυτό. Είναι ορατή με εξάσκηση σε περιβάλλών
χαμηλού φωτισμού. Πρόκειται για τρισδιάστατο ενεργειακό πεδίο γύρω από το
σώμα
Βήμα2
Κάθε μεταβολή στην εικόνα της αύρας προειδοποιεί για ασθένειες στο φυσικό
σώμα πριν αυτές εκδηλωθούν
Βήμα3
Αποφύγετε φτωχές δίαιτες, βρώμικο αέρα, ναρκωτικά τσιγάρο αλκοόλ για να
έχετε μια υγιή Αύρα
ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΒΛΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ
Βήμα1
Βρείτε ένα εθελοντή για το πείραμα η πειραματιστείτε πάνω σας.
Βήμα2
Χρησιμοποιείσθε ένα δωμάτιο όπου το χρώμα των τοίχών δεν είναι πολύ
σκούρο ή φωτεινό η δυνατό
Βήμα3
Σιγουρευτείτε ότι το φως στο δωμάτιο δεν είναι δυνατό.
Βήμα4
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

27

Ζητήστε από το υποκείμενο να καθίσει και σταθείτε μερικά μέτρα εμπρός του.
Εάν επιχειρείται να κάνετε πείραμα με τον εαυτό σας χρησιμοποιείσθε καθρέφτη
υπό την επιθυμητή γωνία.
Βήμα5
Χαλαρώστε και διατηρήστε ένα απαλό βλέμμα.
Βήμα6
Κοιτάξτε στο σημείο δίπλα στο κεφάλι του υποκείμενου και περίμενε να
δείτε ένα πεδίο γύρο από το κεφάλι του υποκείμενου να παίρνει μορφή
στη άκρη του ματιού σας.
Βήμα7
Μη κοιτάξτε κατευθείαν μέσα του γιατί θα εξαφανιστεί. Αν εξαφανιστεί
συγκεντρωθείτε και προσπαθήστε ξανά.
Βήμα8
Με συνεχή εξάσκηση θα μπορέσετε να βλέπετε την Αύρα εύκολα

ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΑΤΡΕΨΕΤΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΣΑΣ
Βήμα1
Πλύνετε τα χέρια σας με τρεχούμενο νερό και περάστε τα γύρω από το σώμα
σας σε απόσταση δέκα εκατοστων από αυτό καθαρίζοντας έτσι την αύρα σας.
Πλύνετε τα χέρια σας με τρεχούμενο νερό ξανά μόλις τελειώσετε.
Βήμα2
Άνάψτε μικρά στικ λεβάντας κι περαστε τα όπως καπνίζουν ανναμένα γύρω
από το σώμα σας καθαρίζοντας κατ αυτό τον τρόπο την αύρα σας
Βήμα3
Χτησημοποιήστε άλατα μπάνιου. Τα άλατα θεραπεύουν την αύρα από την
αρνητική ενέργεια
Βήμα4
Καλέστε ένα πρακτικό θεραπευτή αύρας να γιατρέψει την Αύρα σας. Το κόστος
μπορεί να μεταβάλλεται από χαμηλό σε ψηλό.
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ – ΙΑΤΡΟΙ
Η περιοχή του Πηλίου συνδυάζει την πυκνή δασική
βλάστηση -φυλλοβόλα και παραποτάμια δάση- και την
αναπτυγμένη μασκιά με τους παράκτιους και
θαλάσσιους βιότοπους του Αιγαίου. Η χλωρίδα είναι
πλούσια σε κοινά είδη, γεγονός γνωστό από την
αρχαιότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα φαρμακευτικά
βότανα -κατά τη μυθολογία στο Πήλιο ζούσε ο σοφός
θεραπευτής Κένταυρος Χείρών-, αλλά περιλαμβάνει
και ενδημικά και σπάνια είδη. Υπάρχουν δάση οξιάς,
βελανιδιάς, πλατάνου, καστανιάς, κέδρου, συστάδες
δάφνης,
πουρναρότοποι
και
φρύγανα.
Στην
Αργαλαστή
υπάρχουν
μεσογειακές
χελώνες,

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

28

κρασπεδοχελώνες,
νερόφιδα
και
σπιτόφιδα.
Το
Πήλιο
δεν
αναφέρεται
στις
σημαντικές
περιοχές για τα
πουλιά.
Ο
μοντέρνος
"Κένταυρος",
όχημα-οδηγός, είναι
γι' αυτών η τέλεια απεικόνιση της παράνοιας του ορθολογισμού της εποχής.
Mήπως έχουμε χάσει μεγάλο μέρος της ανθρώπινης ιδιότητας και δεν μας
ερεθίζουν οι παλιές, γνώριμες καταστάσεις, που τις επαναλαμβάνουμε πια μόνο
από συνήθεια; Μήπως, για να επιβιώσει ο ερωτισμός μας, πρέπει να δεχτούμε
σαν εξαρτήματα του σώματος μας τα μηχανικά εργαλεία-οχήματα και να
ενισχύσουμε την επιθυμία μας με τα τεχνολογικά μεταλλαγμένα αρχέγονα
ένστιχτα της βίας, του θανάτου και της τρέλας;
Bλέπετε φίλοι μου ότι η γνώση δίνει άλλη διάσταση στην πραγματικότητα. Για
αυτό από αρχαιότατους χρόνους τα ιερατεία προχώρησαν σε διαδικασίες
απόκρυψης της νώσεως προκειμένου να ελέγχουν τους λαούς. Φίλοι μου είτε
πιστεύοντας τα όσα εξιστορούνται εδώ, είτε περιγελόντας τα, είστε πλέον
φορείς τώρα της γνώσης αυτής, την οποία θα μεταλαμπαδεύσετε σε άλλους,
είτε θετικά είτε αρνητικά σχολιάζοντας τη.
Η ουσία είναι ότι θα τη μεταλαμπαδεύσετε, δεν θα παραμείνει νεκρή κι υγρή στα
υπόγεια του Βατικανού είτε κάποιου μοναστηριού αποτυπωμένη πάνω σε
κάποιο σκονισμένο χειρόγραφο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, η οποία κατ άλλους
είναι ένα παραμύθι ή για άλλους ο θυμός του θεού λόγου αν αναστρέψετε τη
λέξη, ο οποίος αποτινάσσοντας κάθε ζυγό εμφανίζεται στους ανθρώπους
υπενθυμίζει ότι ήταν οι Κένταυροι μια φυλή «τερατωδών» υπάρξεών, οι οποίες
είχαν ανθρώπινο κεφάλι, κορμό και χέρια, ενώ από τη μέση και κάτω είχαν
αλογίσιο σώμα. Αλήθεια από τι διασταυρώσεις προέκυψε η φυλή αυτή? Μήπως
η μυθολογία δεν είναι και τόσο μυθολογία, η θρησκεία δεν είναι και τόσο
θρησκεία, και στα βάθη του χρόνου όπου όλες αυτές οι έννοιες ενώνονται
βρίσκεται η αρχή της αληθινής ιστορίας της
ανθρωπότητας?
Κατοικούσαν οι Κένταυροι κυρίως στα δάση του
όρους Πηλίου της Μαγνησίας, στην αρχαία
Θεσσαλία, όπου ζούσαν σε σχεδόν άγρια
κατάσταση. Φημολογείται ότι κατάγονταν από
τον Ιξίονα, γιο του Φλεγύα, βασιλιά των
Λαπιθών. Η κατά μια άλλη άποψη της οποίας τα
τεκμήρια χάνονται στις σκιές του απώτατου
παρελθόντος, οι Κένταυροι δεν είναι τίποτα άλλο
από όντα τερατογενέσεων που προέκυψαν από
τις διασταυρώσεις των εκπεσόντων αγγέλων με τους ανθρώπους, δεν
απέκτησαν καθαρά ανθρώπινη μορφή και σώμα αλλά σίγουρα διατήρησαν

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

29

πολλές από τις ιδιοτητες και των δυο πλευρών κατατάσοντάς τους στα όντα με
θεϊκές δυνάμεις. Η δε ευφυΐα τους και οι γνωσεις τους ήταν εξαιρετικά
εξελιγμένες συγκρινόμενες με το επίπεδο γνώσεων του μέσου ανθρώπου της
εποχής εκείνης.
Ο Κένταυρος Χείρων ήταν θεματοφύλακας της γνώσεως των Ελοχιμ και
Νεφελιμ στο τομέα της ιατρικής επιστήμης. Εξελιγμένα όντα που έζησαν στο
πλανήτη γη τους χρόνους αυτούς είναι δυνατό να παρέδωσαν γνώσεις που
ακόμη και σήμερα δεν έχουν ανακαλυφθεί. Ο μύθος λέει πως εκείνος δίνοντας
δείγματα του κακού χαρακτήρα του είχε δολοφονήσει με δόλο τους γονείς της
συζύγου του. Κατόπιν προσέφυγε στον Δία, ο οποίος και δέχθηκε να τον
εξαγνίσει από το μίασμα των φωνών που τον βάρυνε. Ο βασιλιάς των θεών,
μάλιστα, τον συμπάθησε τόσο, ώστε τον κάλεσε σε θεϊκό γεύμα στον Όλυμπο,
όπου ο Ιξίών μέθυσε και, παραγνωρίζοντας τη θεϊκή τιμή που του απατιόταν.
Θέλησε να αποπλανήσει την Ήρα και να συνευρεθεί μαζί της. Υπέθετε ότι και
αυτή θα συναινούσε στις ορέξεις του και ότι θα εκμεταλλευόταν δέοντος την
ευκαιρία προκειμένου να εκδικηθεί τον Δία για τις συχνές απιστίες του. Ο Ζευς,
όμως, μαντεύοντας τις προθέσεις του Ιξίονα, έδωσε σε ένα σύννεφο τη μορφή
της συζύγου του και ο Ιξίών, υπερβολικά μεθυσμένος, δεν κατάλαβε την απάτη
με αποτέλεσμα να συνευρεθεί με το σύννεφο Ήρα. Ο Δίας τον συνέλαβε έπ’
αυτοφώρω και τότε πρόσταξε τον Ερμή να τον μαστιγώσει ανηλεώς έως ότου
εκείνος επαναλάβει τη φράση: «Πρέπει να τιμάμε τους ευεργέτες μας».
Κατόπιν τον έδεσε σε έναν πύρινο τροχό που περιστρεφόταν αέναα στον
ουρανό. (Διαστημόπλοιο? Α.Τ.Ι.Α. ?) Η ψεύτικη Ήρα μετά τη συνεύρεση
της με τον Ιξίονα ονομάσθηκε Νεφέλη (σύννεφο) και γέννησε το απόβλητο
παιδί αυτής της επαφής, που ήταν ένα δίμορφο ων, το οποίο έλαβε το
όνομα Κένταυρος. (Εξωγήινη κλώνοποίηση κατι όπως λέμε βιογενετικά
πειράματα των Νεφελίμ?) Εκείνος μεγαλώνοντας συνευρέθηκε με τη σειρά
του με τις φοράδες της Μαγνησίας, με αποτέλεσμα να γεννηθούν οι
αλογοκένταυροι, με το τετράποδο, αλογίσιο σώμα από τη μέση και κάτω και
ανθρώπινο από τη μέση και πάνω.
Οι Κένταυροι έγιναν κυρίως γνωστοί από τη διαμάχη τους με τους γειτονικούς
τους Λαπίθες, με τους οποίους τους χώριζε μια βαθιά έχθρα, μολονότι
μυθολογικά είχαν την ίδια καταγωγή, από τον προγονό τους Λαπίθη βασιλιά
Ιξίονα. Όταν ένας άλλος βασιλιάς των Λαπιθών, ο Πείριθος, τους κάλεσε στον
γάμο του με την Ιπποδάμεια, εκείνοι δεν μπόρεσαν να ελέγξουν τον εαυτό τους
και, αφού πρώτα μέθυσαν από το πολύ κρασί, που για πρώτη φορά
γεύονταν, ακολούθησαν το παράδειγμα του προγόνου τους Ιξίονα και,
προσβάλλοντας τον υψηλό τους οικοδεσπότη, προσπάθησαν να ασελγήσουν
στη νύφη του, καθώς και στα νεαρά αγόρια που παρευρίσκονταν στον γάμο.
Περιγράφοντας αυτή τη συμπεριφορά τους ο μύθος αφ’ ενός καταδεικνύει πως
ήταν γνήσιοι απόγονοι του Ιξίονα, αφού μιμούντο επακριβώς τις πράξεις του και
αφ’ ετέρου αφήνει εντέχνως να διαφανεί η ημιάγρια κατάσταση στην οποία
ζούσαν οι Κένταυροι. Σύμφώνα με τη μυθολογία, ακολούθησε μάχη μεταξύ
Κενταύρων και Λαπιθών, η οποία διήρκεσε μέχρι τη νύκτα και στο τέλος της
οποίας οι Κένταυροι νικήθηκαν κατά κράτος.
Βοηθός των Λαπιθών σε αυτό τον πόλεμο στάθηκε ο Αθηναίος βασιλιάς
Θησέας, ο οποίος μετά την νικηφόρο για τον ίδιο και τους συμμάχους του
έκβαση της μάχης οδήγησε τους Κενταύρους στη χώρα των Αιθίκών, μια

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

30

περιοχή κοντά στο όρος Πίνδος, αναγκάζοντας τους να εγκαταλείψουν το
Πήλιο. Εκείνοι όμως ανασυγκρότησαν γρήγορα
τις δυνάμεις τους και εισέβαλαν στην περιοχή
των Λαπιθών, τους νίκησαν και τους
κατάσφαξαν, αναγκάζοντας όσους επέζησαν να
εγκατασταθούν στη Φολόη της Ήλιδας, κοντά
στον Μαλέα.
Το περιστατικό αυτό της κτηνώδους ασέλγειας
που προαναφέραμε δεν είναι το μόνο, αφού οι
Κένταυροι
στις
σελίδες
της
ελληνικής
μυθολογίας φέρονται ως αναμεμιγμένοι σε ένα
πλήθος αποπειρών βιασμού, όπως εκείνοι της
Αταλάντης ή της Δηιάνειρας από τον Κένταυρο
Νέσσο. Ο συγκεκριμένος Κένταυρος, σύμφώνα με τη μυθολογία, ήταν ο γιος
του Ιξίονα. Πολέμησε εναντίον του Ηρακλή στη Φολόη, αλλά γλίτωσε τον
θάνατο. Κάποια ημέρα συναντώντας ξανά τον ήρωα με τη σύζυγο του
Δηιάνειρα αποπειράθηκε να την δώσει, κατά τη συνήθεια των Κενταύρων.
Ακολούθησε αγώνας μεταξύ του Νέσσου και του ημίθεου, όπου ο Κένταυρος
πληγώθηκε θανάσιμα. Πεθαίνοντας άφησε ένα φίλτρο στη Δηιάνειρα, λέγοντας
της πως, εάν εμπότιζε με αυτό τα ρούχα του Ηρακλή, εκείνος θα την αγαπούσε
παράφορα. Πιστεύοντας στα επιθανάτια λόγια του, η Δηιάνειρα έκανε ό,τι της
είχε προτείνει εκείνος με αποτέλεσμα να θανατώσει τον Ηρακλή, αφού το φίλτρο
στην πραγματικότητα ήταν δηλητήριο. Μετανοημένη για ό,τι είχε συμβεί,
αυτοκτόνησε και η ίδια. Η απόπειρα βιασμού του Κενταύρου Νέσσου κατά της
Δηιάνειρας θυμίζει τις ακόλαστες σκηνές στους γάμους του Πειρίθου, τις οποίες
προαναφέραμε και στις οποίες επενέβη ο Θησέας (ο Αθηναίος Ηρακλής), για να
σώσει την Ιπποδάμεια από την επίθεση του Κενταύρου Ευρυτίώνα. Οι
Κένταυροι σχετίζονται άμεσα με τον θάνατο του ήρωα, όπως και σε αρκετά
περιστατικά έχουν σχέση με τον Ηρακλή και τους άθλους του. Ο ημίθεος
βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτούς και τους κατατρόπωσε. Χαρακτηριστική είναι η
διήγηση με τον Κένταυρο Φόλο, ο οποίος διαβιούσε στη Φολόη της
Πελοποννήσου και ήταν γιος ενός Σειληνού και μιας νύμφης που κατοικούσε σε
δένδρο φλαμουριάς. Όταν ο ήρωας πήγαινε να σκοτώσει τον Ερυμάνθιο
κάπρο, ο Φόλος τον φιλοξένησε στη σπηλιά του και του παρέθεσε γεύμα με
ψητό κρέας, ενώ ο ίδιος προτίμησε το ωμό. Ο Φόλος με την προτροπή του
ήοωα τόλμησε να ανοίξει και να γευθεί το πιθάρι με το κρασί που φύλαγε στη
σπηλιά του και το οποίο, σύμφώνα με τον μύθο, αποτελούσε κοινή περιουσία
όλών των Κενταύρων, την οποία είχαν κληρονομήσει από τον Διόνυσο τέσσερις
γενεές νωρίτερα.
Τότε όμως οι άλλοι Κένταυροι, που οσμίστηκαν το κρασί, επέδραμαν με
τεράστιους βράχους, με κορμούς ελάτών, με δαυλούς και με τσεκούρια εναντίον
της σπηλιάς του Φώλου. Ο Ηρακλής, υπερασπιζόμενος τον Κένταυρο που τον
φιλοξενούσε, πολέμησε τους επιδρομείς και τους αντιμετώπισε με έναν
καταιγισμό από αναμμένα κάρβουνα, τα οποία εκτόξευσε εναντίον τους.
(Μήπως τα κάρβουνα ήταν ενεργειακά βομβίδια? Ξέρετε όλα τα πλάσματα
του σκότους είχαν μία Αχίλειο πτέρνα, το ΧΑΛΚΟ ο οποίος αποτελούσε
ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙ ΑΥΤΟΥΣ. Στην πρώτη μάχη σκοτώθηκαν οι Κένταυροι
Αγχιος και Άγριος και τότε η μυθική γιαγιά τους, η Νεφέλη, για να γλιτώσει τους

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

31

υπόλοιπους, έριξε μια δυνατή βροχή. Αποτέλεσμα ήταν να χαλαρώσει η χορδή
στο τόξο του Ηρακλή και να μην έχει ευστοχία και το έδαφος να γλιστρά τόσο,
ώστε ο ήρωας να μην έχει ευστάθεια.
Ο Ηρακλής, όμως, παρόλα αυτά κατάφερε να
σκοτώσει και άλλους Κενταύρους, μεταξύ των
οποίών τον Ορείο και τον Υλαίο. Τότε οι υπόλοιποι
τράπηκαν σε φυγή και κατέφυγαν στον Μαλέα,
όπου βρισκόταν ο βασιλιάς τους, ο περίφημος
Χειρών, διωγμένος από τους Λαπίθες. Σε αυτή τη
μάχη πληγώθηκε κατά λάθος από ένα βέλος του
ημίθεου Ηρακλή και ο ίδιος ο σοφός Κένταυρος
Χειρών, για τον οποίο θα μιλήσουμε εκτενέστερα
στη συνέχεια.
Μετά από αυτή τους την ήττα οι Κένταυροι
διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Κάποιοι υπό την αρχηγία του Ευρυτίωνα μετέβη
σαν στη Φολόη, άλλοι με τον Νέσσο στον ποταμό
Εύηνο, κάποιοι άλλοι έμειναν στα όρη του Μαλέα,
ενώ ορισμένοι ταξίδευσαν στη Σικελία, όπου τους
εξολόθρευσαν οι Σειρήνες. Η παρουσία των Κενταύρων στον Μαλέα στηρίζεται
στην τοπική παράδοση που προαναφέραμε και σύμφώνα με την οποία εκεί
γεννήθηκε ο Σειληνός, πατέρας του Κενταύρου Φώλου. Κάποιοι άλλοι
κατέφυγαν στην Ελευσίνα όπου ο Ποσειδώνας τους έκρυψε μέσα σε έναν
μεγάλο βράχο. Η παρουσία τους στην Ελευσίνα, όπου ο Ποσειδώνας τους
έδωσε καταφύγιο κρύβοντας τους ουσιαστικά στο βουνό, υποδηλώνεται
και από το γεγονός ότι χορευτές με ξύλινα άλογα λάμβαναν μέρος στην εορτή
του ιερού γάμου στα Ελευσίνια μυστήρια αναπαριστώντας με τελετουργικό
τρόπο αυτό ακριβώς το μυθολογικό γεγονός.
Η διαμάχη μεταξύ Ηρακλή και Κενταύρων συνεχίσθηκε και ο ήρωας σκότωσε
μερικούς ακόμα, όπως τον Ομαδό από την Αρκαδία, που ήθελε να βιάσει την
Αλκυώνη, αδελφή του Ευρυσθέα. Ο Κένταυρος Φόλος δεν είχε καλύτερη τύχη,
αφού ασχολούμενος με την ταφή των συγγενών του άρχισε να περιεργάζεται
ένα από τα δηλητηριασμένα βέλη του Ηρακλή, με αποτέλεσμα να τρυπηθεί κατά
λάθος και να πεθάνει επιτόπου. Μόνο τότε ο Ηρακλή διέκοψε την καταδίωξη
των Κενταύρων και επέστρεψε στη Φολόη για να θάψει τον Κένταυρο με
μεγάλες τιμές.
ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΧΕΙΡΏΝ
Ο Κένταυρος Χείρών ήταν ο πιο σοφός μεταξύ των Κενταύρων και γνώριζε την
τέχνη των ιαματικών βοτάνών, όπως του παραδόθηκε από τα όντα που ήρθαν
στη γη από άλλους πλανήτες, ενώ επιδιδόταν και στο κυνήγι και τη μουσική.
Είχε θεϊκή καταγωγή, αφού, κατά μια μυθολογική εκδοχή, ήταν νόθος γιος του
Κρόνου, ο οποίος συνευρέθηκε με την κόρη του Ωκεανού Φιλύρα. Ο Κρόνος
συνελήφθη έπ’’ αυτοφώρω από τη σύζυγο του Ρέα και τότε, για να διαφύγει,
μεταμορφώθηκε σε επιβήτορα ίππο και έφυγε καλπάζοντας, αφήνοντας τη
Φιλύρα να γεννήσει το μισό άνθρωπο μισό άλογο παιδί της, που δεν ήταν άλλο
από τον Κένταυρο Χείρώνα. Η Φιλύρα η οποία αισθανόταν απέχθεια για το

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

32

τέρας που έπρεπε να θηλάζει, παρακάλεσε τους θεούς να την μεταμορφώσουν
σε οτιδήποτε άλλο προκειμένου να γλιτώσει και έτσι έγινε φλαμουριά.
Μεγαλώνοντας ο Κένταυρος Χείρών απέκτησε μεγάλη φήμη ως ιατρός,
επιστήμών και μάντης, αφού με τα άνθη της φιλύρας (κοινώς φλαμουριάς)
θεράπευε ασθενείς, ενώ κόβοντας σε μικρές λωρίδες τον εσωτερικό της φλοιό
τον χρησιμοποιούσε για να μαντεύει. Φημολογείτο ακόμη ότι δάσκαλος του
Χείρώνα ήταν ο ίδιος ο Απόλλων. Η φήμη του Κενταύρου Χείρώνα ως ιατρού
και μάντη εξαπλώθηκε σε όλη την Ελλάδα, ενώ το όνομα του εμφανίζεται σε
πολύ πρώιμες θηραϊκές επιγραφές στους βράχους του νησιού. Σοφός και
αγαθός εκ φύσεως, ήταν ανεκτίμητος φίλος των ανθρώπών, αφού σε αυτών
προσέτρεχαν προκειμένου να θεραπευθούν. Σε ένα αρχαίο αγγείο παριστάνεται
φορώντας έναν μανδύα σκεπασμένο με άστρα, κρατώντας ένα ξεριζωμένο
δένδρο, έχοντας τα θηράματα του κυνηγιού του στο πλάι του και
συνοδευόμενος από τον σκύλο του.
Ο Χείρών ήταν εκείνος που βοήθησε και υπερασπίσθηκε τον Πηλέα και που
ανέθρεψε και μόρφωσε ένα πλήθος θεϊκών και ηρωικών προσώπών, όπως τον
Αχιλλέα, τον Ιάσονα, τον Ασκληπιό, τον Ηρακλή και τον Αινεία. Ο Απόλλών ο
ίδιος μετέφερε το βρέφος Ασκληπιό μετά τη θανάτωση της μητέρας του
Κορώνίδας στον Κένταυρο Χείρώνα, ο οποίος τον ανέθρεψε και του μετέδωσε
τις θεραπευτικές του γνώσεις και την τέχνη του κυνηγιού.
Ο Ασκληπιός, μάλιστα, απέκτησε τέτοια ικανότητα στο να θεραπεύει
ασθενείς, ώστε θεωρείται ο πατέρας της Ιατρικής. Σύμφώνα πάντοτε με
τον μύθο, ο Δίας του χάρισε την αθανασία. Τη μορφή του Ασκληπιού που
κρατά το θεραπευτικό φίδι ο Ζευς την τοποθέτησε ανάμεσα στα άστρα, όπως
και του δασκάλου του Κενταύρου Χείρώνα. Ωστόσο, παρά τη σοφία που τον
διέκρινε και την οικειότητα του με τους ανθρώπους, στη συνείδηση των αρχαίών
Ελλήνων ο Κένταυρος Χείρών παρέμεινε ένας άγριος κυνηγός και μια σκοτεινή
θεϊκή μορφή. Οι Κένταυροι της Μαγνησίας και οι Θεσσαλοί της Ιωλκού φαίνεται
ότι ήταν δεμένοι με εξωγαμική συμμαχία: από εδώ δικαιολογείται και η άποψη
ότι η σύζυγος του Πηλέα ίσως να μην ήταν η θεά Θέτις, αλλά η κόρη του
Κενταύρου Χείρωνα. Όταν η Θέτις εγκατέλειψε τον Πηλέα, εκείνος ανέθεσε την
ανατροφή του γιου τους Αχιλλέα στον Κένταυρο Χείρώνα, στο Πήλιο. Ο
Χείρων, σύμφώνα με τον μύθο, έτρεφε τον Αχιλλέα με εντόσθια
λιονταριών και αγριόκαπρών και με μεδούλι άρκτών, για να γίνει
γενναίος, ή, σύμφώνα με άλλους, με μέλι από κερήθρα και μεδούλι
ελαφιού, για να τρέχει γρήγορα. Εκείνος τον εισήγαγε στην τέχνη της
ιππασίας, του κυνηγιού, του αυλού και της ιατρικής. Ο νεαρός ήρωας ήταν,
μάλιστα, τόσο επιδεκτικός σε όσα του δίδασκε ο Κένταυρος, ώστε σε ηλικία έξι
ετών έσυρε τον πρώτο του αγριόχοιρο στη σπηλιά του Χείρώνα.
Ο Χείρών, λόγω της θεϊκής καταγωγής του, ήταν αθάνατος, αλλά, όπως
προαναφέρθηκε, ο Ηρακλής στη μάχη του εναντίον των Κενταύρων,
προκειμένου να υπερασπισθεί τον φίλο του Φόλο, πλήγωσε κατά λάθος με
δηλητηριασμένο βέλος στο πόδι τον γέρο σοφό. Ο ημίθεος λυπήθηκε πάρα
πολύ για τον τραυματισμό του γέροντα φίλου του και προσπάθησε να τον
θεραπεύσει ο ίδιος με φάρμακα τα οποία του υποδείκνυε ο Χείρών. Τα
φάρμακα, όμως, δεν τον ωφέλησαν καθόλου και, βασανιζόμενος από
τους φρικτούς πόνους που του προκαλούσε το τραύμα, αλλά και
κουρασμένος από την ατελείωτη ζωή του, ο περιφημότερος των

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

33

Κενταύρων ζήτησε από τον Δία να τον απαλλάξει από την αθανασία. Κάτι
τέτοιο όμως ήταν πολύ δύσκολο και μόνο μετά από την παρέμβαση του
Προμηθέα, ο οποίος δέχθηκε να ανταλλάξει τη θνητότητα του με την αθανασία
του Χείρώνα, ο Ζευς ενέκρινε τον θάνατο του Κενταύρου.
Μήπως το βέλος που τρύπησε ο Ηρακλής των Χείρων ήταν επενδυμένο με
χαλκό και βαπτισμένο σε κάποιο οξείδιο του χαλκού, κι ο χείρων εχοντας
καταγωγή από Νεφελίμ δεν μπορεσε να αποφύγει το μόνο που θα τον
Σκότωνε, ΤΟ ΧΑΛΚΟ? Μηπως με χαλκο δεν είναι επενδυμένα τα ταρταρα
από μέσα? Χαλκινες δεν είναι και οι 72 πύλες που συνδέουν τα τάρταρα με την
επιφάνεια της γης? Μπρούτζινες δεν ήταν οι ασπίδες των αρχαίων πολεμιστών
δηλαδή από κράμα χαλκού? Πολύ χαλκό βλέπω μέσα σ αυτή την ιστορία κι
ο χαλκός ποτέ δεν έκανε καλό στη υγεία των Νεφελιμ. Πάντως τη
πραγματικότητα δεν θα τη γνωρίσετε πριν συναντήσετε ένα Μαλτσεχ ή
λυκάνθρωπο. Προσωπικά σας συνιστώ να μην οπλιστείτε με το ασημένιο
σερβίτσιο της γιαγιάς, αλλα να προτιμήσετε χάλκινα πριονιά και κασμάδες. Από
την αρχαιότητα αποδείχθηκαν ισχυρότερα κι αποτελεσματικότερα σε
διπλωματικό επίπεδο με λυκάνθρωπους και βρικόλακες. Με
μία γερή
γκασμαδιά στο κεφάλι ούτε ο Ιπποκράτης θα μπορέσει να τους επαναφέρει
παρά τη μεγάλη του φήμη σε επεμβάσεις εγκεφάλου 28 αιώνες πριν. Σωστά
διαβάσατε, αλλα θα τα δείτε κι αναλυτικότερα παρακάτω. Για τους ηλικιωμένους
κι ασθενέστερους προτείνω λάδι από το καντήλι με ρινίσματα χαλκού
ανακατεμένα μέσα. Βέβαια, ο χαλκός ήταν που τον σκότωσε. Θυμάστε είχε
βουτήξει ο Ηρακλής τα βέλη του στο αίμα της Λερναίας Ύδρας, κατι που έκανε
αναδύσεις και καταδύσεις σε λίμνη. Εμένα υποβρύχιο μου θυμίζει.
Τορπιλοβόλο. Με πυρηνικό αντιδραστήρα, και τα βέλη του Ηρακλή ήταν
βουτηγμένα σε νερό που περνούσε μέσα από τους χάλκινους σωλήνες του.
Λοιπόν φίλοι η ραδιενέργεια σε συνδυασμό με το χαλκό δεν έκανε ποτέ καλό σε
κανέναν. Θυμάστε άλλο ένα άθλο του Ηρακλή, τις στυμφαλίδες όρνιθες που
πετούσαν μεταλλικά βέλη. Εμένα μου θυμίζει άτι από F-16, ξέρετε τα γνωστά
μαχητικά αεροπλάνα λέω. Και πως τα έριχνε? Με εδάφους αέρος πυραυλάκια
ο τρομοκράτης, ή ο Ραμπο της εποχής αυτής. ΞΥΠΝΗΣΤΕ

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΥΘΟ
Με βάση τη μυθολογία, οι Κένταυροι δεν ήταν
πολύ φιλικοί με |τους ανθρώπους και όλα αυτά
τα περιστατικά μέθης και ασελγειών, στα οποία
επιδίδονταν, τους είχαν αποδώσει κακή φήμη
μεταξύ των γειτόνων τους, αλλά και των άλλών
Ελλήνών. Ωστόσο, ορισμένοι από αυτούς, όπως
ο Κένταυρος Χείρών, διακρίνονταν για τη σοφία τους, ενώ και κάποιοι άλλοι
έγιναν διάσημοι για την αφοσίωση τους στους ανθρώπους, όπως ο Φόλος.
Ενδιαφέρον, ωστόσο, παρουσιάζει να μελετηθεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω
από αυτές τις ιστορίες, αφού πάντοτε ο μύθος υπήρξε ένας τρόπος να
ειπωθούν στους ανθρώπους διάφορα πραγματικά φαινόμενα, τα οποία δεν θα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

34

μπορούσαν να κατανοήσουν διαφορετικά. Σε μια δεύτερη ανάγνωση του μύθου
τους γίνεται φανερό ότι οι περίφημοι Κένταυροι ήταν ένα ίσως λιγότερο
πολιτισμένο πρωτοελληνικό φύλο, που κατοικούσε στην αρχαία Θεσσαλία.
Είναι πιθανόν όμως ορισμένοι από αυτούς, μέλη κάποιου ιδιαίτερου
ιερατείου της σεληνιακής λατρείας, (Ελοχιμ – Νεφελιμ) να ήταν φορείς
γνώσης, την οποία μετέδωσαν στους νέους κατοίκους. Ίσως σ’ αυτό το γεγονός
να βρίσκεται και η βάση του μύθου του Κενταύρου Χείρώνα και η ιδιαίτερη, σε
σχέση με τους άλλους Κενταύρους, μεταχείριση του.
Οι Κένταυροι ως πρωτοελληνικό φύλο προέρχονται από την πελασγική
λατρεία, ήταν οπαδοί δηλαδή μιας πρωτοελληνικής πίστης που λάτρευε τους
Τιτάνες,( κι άλλοι νεφελιμ παρουσιάζονται εδώ) τους οποίους, σύμφώνα με τη
μυθολογία, ο Δίας κατατρόπωσε και έριξε στα Τάρταρα. Οι Πελασγοί, μεταξύ
των υπολειμμάτών των οποίών συγκαταλέγονταν και οι Κένταυροι της
Μαγνησίας, παρά την επικράτηση των Αχαιών και κατόπιν των Δωριέών και την
επιβολή του ολύμπιου Δωδεκάθεου, δεν εγκατέλειψαν ποτέ τη λατρεία των
Τιτάνών και εξακολουθούσαν να πιστεύουν στον «παράδεισο των δυτικών
εσχατιών» και στη στήριξη του στερεώματος από τον Άτλαντα. Όπως
προαναφέρθηκε, τόσο οι Λαπίθες όσο και οι Κένταυροι διατείνονταν ότι
κατάγονταν από τον Ιξίονα.
Η λέξη «Κένταυρος», κατά την κλασική ετυμολογία, σημαίνει αυτών που
κεντρίζει τους ταύρους, (ή μήπως αυτός που κεντρίζει την Αύρα) ενώ ο
χαρακτηρισμός «Λαπίθης» προέρχεται από το «λαπίζειν» και σημαίνει αυτών
που περπατά καμαρωτός. Κατά μια άλλη εκδοχή, αλλά δεδομένη στη Δύση, οι
όροι αυτοί μπορεί να προέρχονται από τις λατινικές λέξεις centuria, που
σημαίνει λόχος 100 στρατιωτών και lapicidae, που σημαίνει λατόμοι. Αυτό όμως
φαίνεται απίθανο, αφού στη μυθολογία και οι δύο φυλές προϋπάρχουν
χρονολογικά της εμφάνισης των Λατίνών.
Επρόκειτο μάλλον για δύο πρωτόγονες και ορεσίβιες συγγενικές φυλές της
βόρειας Ελλάδας, των οποίών την παλαιά εχθρότητα εκμεταλλεύθηκαν οι Αχαιοί
και οι Δωριείς. Αφού συμμάχησαν πρώτα με τους μεν και μετά με τους δε,
κατάφεραν τελικά να τους νικήσουν ολοσχερώς και να τους απομακρύνουν από
τον τόπο τους. Αυτό ακριβώς υποδηλώνει και ο μύθος που προαναφέραμε και
ο οποίος περιγράφει ότι οι Λαπίθες με τη βοήθεια του Αθηναίου ήρωα Θησέα
κατανίκησαν τους Κενταύρους και τους εκτόπισαν στα όρη της Πίνδου. Είναι
πάντως απίθανο η μάχη μεταξύ Λαπιθών και Κενταύρων που αναπαριστά το
στο αέτωμα του ναού του Δία στην Ολυμπία (Παυσανίας Ε 10, 2), στο ιερό του
Θησέα στην Αθήνα (Παυσανίας Α 17, 2) και πάνω στην αιγίδα της Αθηνάς
(Παυσανίας Α 28,2) να αναφέρεται απλώς σε συμπλοκή μεταξύ παραμεθόριών
φυλών.
Συνδεδεμένη με τη βασιλική γαμήλια εορτή που προστατευόταν από τους θεούς
και στην οποία παρευρέθηκε και ο Θησέας, η μάχη θα περιγραφόταν ως
τελετουργικό γεγονός με το οποίο θα είχαν στενή σχέση όλοι οι Έλληνες.
Πιθανώς να επρόκειτο για μια τελετουργία που είχε δημιουργηθεί με βάση και
πυρήνα τον μύθο των Κενταύρων και της κατανίκησης τους από τα νέα
ελληνικά φύλα. Ωστόσο, η μάχη του Ηρακλή με τους Κενταύρους, όπως και η
παρόμοια μάχη του Θησέα στους γάμους του Πειρίθου, που προαναφέραμε,
ίσως να εντασσόταν σε ένα ευρύτερο τελετουργικό της σεληνιακής λατρείας και
αρχικά να απεικόνιζε την τελετουργική μάχη μεταξύ του μόλις ενθρονισμένου

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

35

βασιλιά και των ζωόμορφών αντιπάλών του. Τα παραδοσιακά όπλα του ιερού
βασιλιά ήταν τα βέλη. Ως απαρχή της κυριαρχίας του εκτόξευε από ένα βέλος
προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και ένα πέμπτο προς τον ουρανό. Αν δε
το βέλος έφερε χάλκινη αιχμη και πετύχαινε Νεφελιμ σε οποιαδήποτε έκδοση
του, από λυκάνθρωπο έως βρικόλακα ή γοργόνα, το αποτέλεσμα ήταν θάνατος
Δεν είναι απίθανο όμως να επιζεί σε αυτό τον μύθο και μια ανάμνηση των
συνοριακών πολέμών των Αχαιών και των Δωριέών με τους Πρωτοέλληνες
ορεινούς κατοίκους της βόρειας Ελλάδας. Όσο αφορά τα δηλητηριασμένα βέλη
με τα οποία βρήκαν τον θάνατο αρκετοί Κένταυροι, αυτά αποτελούν
συνηθισμένο μοτίβο της μυθολογίας. Με δηλητηριασμένα χάλκινα βέλη που
διατήρησαν το πόδι ή το γόνατο τους πέθαναν όχι μόνο ο Κένταυρος Φόλος ή ο
Κένταυρος Χείρών, αλλά και ο Αχιλλέας, ο μαθητής του Χείρώνα. Και οι τρεις
ήταν ιεροί βασιλιάδες της Μαγνησίας.
Με άλλα λόγια οι Κένταυροι πρέπει να ήταν
ένα πρωτοελληνικό φύλο, το οποίο
επιβίωσε για μεγάλο χρονικό διάστημα
ακόμα και μετά την κάθοδο των Δωριέών. Η
μαρτυρία του μύθου ότι ο Φόλος
προτιμούσε το ωμό κρέας, (εδώ
επιβεβαιώνεται η άποψη ότι το σαβουάρ
βίβρ των Κενταύρων ήταν το ίδιο με των
Νεφελίμ
που
προτιμούσαν
ανθρωποθυσίες κι ετρωγαν ανθρώπινες
σάρκες) ενώ όλοι οι Κένταυροι ήταν
ασυνήθιστοι στην οινοποσία, δηλώνει σαφώς πως επρόκειτο τουλάχιστον για
ένα λιγότερο πολιτισμένο φύλο από ό,τι τα νέα ελληνικά φύλα των Αχαιών και
των Δωριέών. Το γεγονός ότι διαβιούσαν στα βουνά του Πηλίου και, μετά την
ήττα τους από τους Λαπίθες, αναγκάσθηκαν να κατοικήσουν στα ορεινά
μέρη της Πίνδου συνάδει απολύτως με την παραπάνω υπόθεση. Αυτοί οι
ορεσίβιοι κάτοικοι της αρχαίας Θεσσαλίας φαίνεται πως επιδίδονταν σε
ερωτικά όργια (Διασταυρώσεις?) και έτσι απέκτησαν τη φήμη ότι είχαν
ελεύθερες πολυγαμικές σχέσεις ανάμεσα στους μονογαμικούς Έλληνες. Από
αυτό το γεγονός πιθανώς να δημιουργήθηκε και ο μύθος ότι προσπαθούσαν να
βιάσουν συχνά νεόνυμφες κατά τη διάρκεια της γαμήλιας εορτής. Αντιδρόντας
η ελληνική νοοτροπία σε τέτοιους είδους συνήθειες, παρουσιάζει μέσω του
μύθου τον Ηρακλή με τη λεοντή του να πολεμά και να τιμωρεί τους Κενταύρους
σε μια παρόμοια εορταστική περίσταση.
Μέλη αυτής της νεολιθικής φυλής επέζησαν στα βουνά της Αρκαδίας και της
Πίνδου μέχρι και τους κλασικούς χρόνους. Από εκεί προέρχεται και ο μύθος
σύμφώνα με τον οποίο δια σκορπίστηκαν μετά την ήττα τους από τον ημίθεο
Ηρακλή σε διάφορα ορεινά μέρη της Ελλάδας. Αργότερα ο Όμηρος τους
αποκαλεί «τριχωτά θηρία», ενώ δεν διαφοροποιούνται από τους σατύρους
στις πρώιμες ελληνικές αγγειογραφίες. Από όλα αυτά εξάγεται το συμπέρασμα
ότι οι Κένταυροι υπήρξαν αρχέγονοι άνθρωποι τους οποίους απεικόνιζαν, λόγω
της βαρβαρότητας τους, στα πρώιμα έργα τέχνης ως αιγανθρώπους, όπως και
τους σατύρους.
Οι νέοι πληθυσμοί που εγκαταστάθηκαν στον ελλαδικό χώρο, οι Αχαιοί πρώτα
και οι Δωριείς αργότερα, έφεραν μαζί τους και τη λατρεία του Δωδεκάθεου, την

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

36

οποία και επέβαλαν ως κυρίαρχοι πλέον πληθυσμοί. Χαρακτηριστικό ιστορικό
παράδειγμα αυτής της τακτικής αποτελούν οι νησιώτες Αιολείς, οι οποίοι περί το
τέλος της β΄ χιλιετίας π.Χ. έγιναν υποτελείς τών Αχαιών και αναγκάσθηκαν να
δεχθούν τη θρησκεία του Ολύμπου. Κατά συνέπεια ο τίτλος «Ζευς», που μέχρι
τότε δινόταν στους μικρούς βασιλείς, έκτοτε αποδόθηκε μόνο στον πατέρα τών
Θεών.
Την περίοδο εκείνη φαίνεται ότι είχε ξεσπάσει ένας θρησκευτικός
πόλεμος μεταξύ του απολλώνιου και του σεληνιακού ιερατείου, όπως
εκείνος μεταξύ του Απόλλωνα και του Διονύσου κατά τους επόμενους αιώνες.
Σε αυτή τη θρησκευτική διαμάχη εμπλέκονται έντεχνα από τους Αχαιούς και
κατόπιν από τους Δωριείς τα παλαιότερα φύλα τών Κενταύρων και τών
Λαπιθών, που ήταν λάτρεις της Σελήνης. Κάποια περίοδο οι Έλληνες ιερείς του
Απόλλωνα δέχθηκαν τη βοήθεια τών Μαγνησίών συμμάχών τους, τών
Κενταύρων, που ήταν ιστορικοί εχθροί τών Λαπιθών, για να καταλάβουν κάποιο
Θεσσαλικό κορακομαντείο με τον ήρωα του και όλα τα υπόλοιπα, διώχνοντας
τον σύλλογο τών ιερειών της Σελήνης και καταργόντας τη λατρεία της θεάς. Ο
Απόλλών διατήρησε το κοράκι ή την κουρούνα ως έμβλημα της μαντικής, αλλά
οι ιερείς του θεώρησαν ότι για τη διάγνωση τών παθήσεών τών ασθενών τους η
ερμηνεία τών ονείρών ήταν απλούστερο και αποτελεσματικότερο μέσο από ό,τι
οι αινιγματικοί κρωγμοί τών πουλιών. Παρενθετικά σημειώνεται ότι σήμερα η
ψυχολογία έχει επιδείξει ιδιαίτερο εν διαφέρον για τη θεραπευτική αξία της
ερμηνείας τών ονείρών.
Οι Κένταυροι, όμως, παρά την κατά καιρούς συμμαχία τους με τα νέα ελληνικά
φύλα εναντίον κυρίως τών παραδοσιακών εχθρών τους Λαπιθών, διατήρησαν
τη σεληνιακή λατρεία τους και δεν αφομοιώθηκαν θρησκευτικά, με αποτέλεσμα
να εξοβελισθούν ως παρίες. Οι Αχαιοί και οι Δωριείς λάτρεις του Απόλλωνα
δεν ανέχθηκαν αυτές τις σκοτεινές μορφές λατρείας και εξεδίωξαν τους
οπαδούς τους Κενταύρους στις παρυφές του Πηλίου, ενώ αργότερα τους
ανάγκασαν να μετεγκατασταθούν ακόμα ορεινότερα, στην Πίνδο.
Η Σελήνη, θεά της δρυολατρίας, ήταν γνωστή και ως Δία (που σημαίνει
«ουράνια») και, όπως ήδη είπαμε, είχε ως ιερά ζώα τα άλογα. Σε αυτό το
γεγονός ενυπάρχει μια σημαντική παράμετρος, που πιθανώς δίνει μια εξήγηση
για την περίεργη μορφή τών Κενταύρων. Τα άλογα ήταν αφιερωμένα στη
Σελήνη και η γέννηση του θρύλου ότι οι Κένταυροι ήταν μισοί άλογα και μισοί
άνθρωποι οφείλεται προφανώς σε τελετουργικούς χορούς με ψεύτικα άλογα, οι
οποίοι αποσκοπούσαν στην πρόκληση βροχής και όχι σε περίεργες μορφές
ζόντανών υπάρξεών.
Ο Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός διακρίνεται από μια αφθονία θηλυκών
θεοτήτών και από μια μυθολογία ακόμα ασαφή, στοιχειωμένη από
χιμαιρικές υπάρξεις και φανταστικές συνθέσεις όλών τών ειδών, τις
οποίες το ζωικό βασίλειο προσφέρει στη φαντασία.
Η αρχαιότερη
ελληνική παράσταση Κενταύρων δύο άνδρες ενωμένοι στη μέση με σώμα
αλόγών βρίσκεται σε μυκηναϊκό κόσμημα από το Ηραίο του Αργούς και
παρουσιάζει δύο Κενταύρους να στέκονται ο ένας απέναντι στον άλλον και να
χορεύουν. Παρόμοιο ζεύγος εμφανίζεται και σε κρητικό σφραγιδόλιθο της ίδιας
περίπου χρονικής περιόδου. Δεδομένου όμως ότι στην Κρήτη δεν υπήρχε
γηγενής αλογολατρία, το μοτίβο αυτό έχει προφανώς εισαχθεί από την
ηπειρωτική Ελλάδα. Δεν είχαν όμως πάντοτε την ίδια μορφή οι Κένταυροι.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

37

Αρχικά παριστάνονταν συνήθως ως μισοί τράγοι παρά ως μισά άλογα. Επίσης,
στην αρχαϊκή τέχνη οι σάτυροι εικονίζονταν και αυτοί ως άνθρωποι-ψεύτικα
άλογα, αλλά αργότερα εικονίζονταν ως ανθρωποτράγοι. Ο Κένταυρος κάποια
περίοδο μέσα στους λαβυρινθώδεις διαδρόμους της μυθολογίας και πριν ακόμα
λάβει οριστικά τη γνωστή μορφή του, πρέπει να ήταν και ο προφητικός
ήρωας με ουρά φιδιού (γι’ αυτό και του αποδόθηκε η ιστορία για το
ζευγάρωμα του Βορέα με φοράδες). Συνήθως ως θεός φίδι παριστανόταν ο
Βορέας, ο βόρειος άνεμος δηλαδή, του οποίου η λατρεία πρέπει να καταγόταν
από τη Λιβύη (από τις περιοχές των ερήμων που είχαν καταφύγει οι Νεφελιμ για
να επιβιώσουν ύστερα από τη τιτανομαχία) και ο οποίος, σύμφώνα με τη
μυθολογία, ως άλογο συνευρέθηκε ερωτικά με 12 φοράδες. Αναφέρεται μάλιστα
ότι οι φοράδες που γεννήθηκαν από αυτές τις ενώσεις μπορούσαν να τρέχουν
πάνω από τα στάχυα χωρίς να τα λυγίζουν ή πάνω από τα κύματα. Ο μύθος
αυτός επιβίωσε και στη ρωμαϊκή εποχή, κατά την οποία ο ιστορικός Πλίνιος
αναφέρει ότι οι ισπανικές φοράδες μπορούσαν να συλλάβουν στρέφοντας τα
καπούλια τους προς τον άνεμο.
Αλλόκοτες μορφές με συνθέσεις μελών από διαφορετικά πλάσματα, όπως
εκείνες τών Κενταύρων, οι οποίες απέχουν πολύ από την ολύμπια αρμονία της
αρχαιοελληνικής σκέψης, συναντόνται κυρίως σε μια βασική προομηρική
θρησκευτική κληρονομιά τών Ελλήνών που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη
δημιουργία αυτών τών αντιθέσεών. Οι ομηρικοί Έλληνες είχαν την τύχη να
κληρονομήσουν έναν πανάρχαιο πολιτισμό: τον Κρητομυκηναϊκό. Σε αυτό τον
πολιτισμό βρίσκουμε τα αρχαιότερα μυθολογικά μοτίβα, καθώς και πολλές
λατρευτικές τελετουργίες που προσιδιάζουν στο Ελληνικό πνεύμα.
Αν τον εξετάσουμε προσεκτικά, θα δούμε ένα αρχαϊκό πανόραμα να περνά
διαδοχικά από μπροστά μας.
Οργιαστικές λατρείες με τις αλλόκοτες ιέρειες να κρατούν φίδια στα χέρια και
τελετουργίες που λάμβαναν χώρα σε σπήλαια απεικονίζοντας το μητρικό
στήθος αποτελούν μαρτυρίες για τις θηλυκές θεότητες της βλάστησης. (Κατι
δηλαδή σαν σατανιστικές τελετές) Ο Κρητομυκηναϊκός πολιτισμός διακρίνεται
από μια αφθονία θηλυκών θεοτήτών και σίγουρα από μια μυθολογία ακόμα
ασαφή, στοιχειωμένη από χιμαιρικές υπάρξεις και φανταστικές συνθέσεις όλών
τών ειδών, τις οποίες το ζωικό βασίλειο προσφέρει στη φαντασία. Πρόκειται
περί υπάρξεών κατασκευασμένών από ενωμένα μέλη δανεισμένα από
μαστοφόρα ζώα, ερπετά, πτηνά, καθώς και από τον άνθρωπο, όπως το γνωστό
σε όλους μοντέλο της σφήκας-μαλτσέχ. Ισως να μην είναι και τόσο χιμαιρικές
δημιουργίες παρα η σημερινή τους ερμηνεία να δίδεται ως έχει προκειμένου να
αποκρύψει ένα ολόκληρο κοινωνικό γίγνεσθαι, το οποίο επιχειρείται να
αποκρυφτεί έντεχνα.
Οι περισσότερες θεές που εμφανίζονται στο ομηρικό πάνθεον πρόδιδαν
τουλάχιστον ένα κρητομυκηναϊκό πρότυπο. Επίσης, είναι πολύ πιθανό αρκετοί
από τους θεούς του ελληνικού πανθέου να ήταν κληρονόμοι μιας σειράς
αρχαιότερών λατρειών ή τουλάχιστον να είχαν δανεισθεί κάτι από αυτές. Ίσως
να είναι αλήθεια ότι ακόμα και κάποιες ομηρικές θεότητες δεν έχουν ελληνική
καταγωγή, αλλά σε αυτό το συμπέρασμα μπορούμε να αντιπαρατάξουμε τον
ισχυρισμό ότι η μυθική σκέψη δεν περιορίζεται σε τέτοια σχήματα.
Ανεξάρτητα από την εγκυρότητα της, η μυθική σκέψη σημαίνει πρώτα από όλα
επινοήσεις, δημιουργίες και μύθους γεμάτους από βαθιές και μυστικές

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

38

σημασίες. Δεν αποκλείεται το ελληνικό πνεύμα, το οποίο άγγιξε την πιο υψηλή
κορυφή του στα ομηρικά έπη, να αφομοίωσε μοτίβα μεγάλα και μικρά από όπου
πέρασε, και κυρίως από τους Κρητομυκηναίους. Εκείνο που πρέπει να μας
απασχολήσει είναι αυτό που δημιούργησε το ελληνικό πνεύμα από αυτά τα
«μοτίβα». Γιατί ταυτόχρονα με τα ομηρικά ποιήματα εμφανίζεται στην ιστορία
του κόσμου ένας πολιτισμός ο οποίος επιβάλλεται μεταξύ τών άλλών
μέσω της μοναδικότητας του ύφους του.
Την ίδια εποχή που μέρος της κουλτούρας των Ελλήνων ήταν τα θέατρα, τα
βουλευτήρια, οι βιβλιοθήκες και τα λουτρά, η αντίστοιχη παιδεία των
Ευρωπαίων και του υπόλοιπου κόσμου βρισκόταν στο επίπεδο καλύβας όπου
διέμεναν ΚΑΙ με τα ζώα συγκάτοικους όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν
ευνοϊκές.
Η αρχαία ελληνική θρησκευτική σκέψη παρουσιάζει ένα πολυποίκιλο μωσαϊκό,
το οποίο συχνά συντίθεται από εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους χρώματα και
σχέδια. Αυτό όμως είχε και την αρνητική του πλευρά, διότι η ακατάσχετη
σύμμειξη τών παλαιών μυθολογικών θεογονικών διηγήσεών και λατρευτικών
τελετουργικών με τα νέα στοιχεία δημιούργησε μια άνευ προηγουμένου
σύγχυση στην αντίληψη κάθε πιστού. Έπρεπε να εμφανισθεί ο Όμηρος και
κατόπιν ο Ησίοδος για να ταξινομήσουν αυτό το χάος τών
αλληλοεμπλεκόμενών τοπικών θεογονιών, γενεαλογιών, προσώπών,
λατρευτικών τελετών, μύθών και θρύλών. Αυτοί, παρά το γεγονός ότι τους
κατηγόρησαν πως μαζί με τον ανθρωπομορφισμό απέδωσαν στους θεούς όλα
τα ανθρώπινα πάθη και τις αδυναμίες, κατάφεραν να δώσουν ένα κοινό
πάνθεον σε όλους τους ελληνικούς πληθυσμούς και μάλιστα να «ε ιβάλουν» την
κοινή θρησκεία του Δωδεκάθεου.
Σε αυτή ακριβώς την σύμμειξη του «παλαιού» με το «νέο» έχει τις ρίζες της και
η αντίθεση που παρατηρήθηκε ανάμεσα στην αρχαία ελληνική θρησκεία και
μυθολογία, την οποία αναφέραμε στην αρχή. Οι Έλληνες αφομοίωσαν ή διατήρησαν
παλαιές πρωτόγονες πίστεις και δοξασίες στη θρησκεία τους, τις οποίες όμως
εκλογίκευσαν και εξωράισαν.

Ο Έλληνας είναι πνεύμα τών τυπικών κανώνών, αλλά σε μία γώνία της
ψυχής του αφήνει περιθώριο και για ένα σκοτεινό ενδιαφέρον προς το
μυστηριώδες που υπερβαίνει κάθε κανόνα. Στην ομηρική μυθολογία
απαντούν δημιουργήματα όπως οι Κένταυροι και οι φαύνοι, για τα οποία μια
αποψη λεει ότι πρόκειται για τα εργαστηριακά αποτελέσματα των
διασταυρώσεων των νεφελίμ με τα όντα του πλανήτη γή. Στην ομηρική
μυθολογία η συνεχής σύνθεση πλασμάτών από διαφορετικά μέλη είναι λιγότερο
μανιώδης, ενώ οι χιμαιρικές υπάρξεις δεν εκπροσωπούν ποτέ τις κύριες
θεότητες. Αντίθετα, αυτές οι υπάρξεις είναι με τη βία ανεκτές στον κόσμο που
κυβερνά ο Δίας, είναι ύποπτες θεότητες, μορφές του χάους, τών σκοτεινών
τόπών, της διφορούμενης φύσης. Οι μεγάλοι θεοί, οι φωτεινές θεότητες, καθώς
και οι ημίθεοι και οι ήρωες έχουν αμιγώς ανθρώπινη μορφή, με την έννοια
κάποιών ιδεαλιστικών τύπών και η κατ’ εξαίρεση παρουσίαση τους με μορφές
ζώών, όπως οι Κένταυροι, είναι μόνο επιφάνεια, προσωπείο, μια ύπαρξη
ακατάλληλη και μη ενδεδειγμένη.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

39

ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΤΕΝΕΣΗ. ΜΙΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ «ΑΠΑΤΗ»
Φίλοι μου η δημιουργία ομοιωμάτών μυθικών πλασμάτών, τα οποία είτε δεν
υπήρξαν ποτέ είτε εξέλιπαν ως είδος
από τους προϊστορικούς ακόμα
χρόνους, ήταν μία πρακτική που
ξεκίνησε από την ελληνική Αρχαιότητα
και συνεχίσθηκε στη ρωμαϊκή εποχή,
με μεγάλη μάλιστα επιτυχία. Οι σκοποί
για τους οποίους κατασκευάζονταν τα
ομοιώματα μυθικών πλασμάτών ή
ακόμα και τα τεχνητά υπολείμματα
τους ποίκιλλαν από εποχή σε εποχή.
Στην ελληνική Αρχαιότητα η πρακτική
αυτή συνιστούσε ολόκληρη τέχνη, της
οποίας σκοπός ήταν να συμβάλει στην
πραγματοποίηση μιας άρτιας από
τεχνική
άποψη
θεατρικής
παράστασης.
Σύμφώνα
με
τις
μαρτυρίες μάλιστα αρχαίών Ελλήνών
συγγραφέών, το επί της σκηνής
αποτέλεσμα αυτής της «βοηθητικής»
θεατρικής τέχνης ήταν εκπληκτικό, για
τα δεδομένα της εποχής εκείνης.
Μυθολογικά τέρατα και δύσμορφες
παρουσίες σε τέλεια αναπαράσταση
εμφανίζονταν συχνά στη σκηνή
εντυπωσιάζοντας τους θεατές.
Στη ρωμαϊκή εποχή η παραπάνω πρακτική όχι μόνο βελτιώθηκε και
αναπτύχθηκε αρκετά, αλλά και επικεντρώθηκε κυρίως στην κατασκευή
ολόκληρών σκελετών ή και ορισμένών μεμονωμένών οστών μυθικών όντων.
Αυτή τη φορά, όμως, βασικό κίνητρο τών κατασκευαστών δεν ήταν το θέατρο,
αλλά πρωτίστως το κέρδος το οποίο απέφερε η έκθεση τους στο κοινό και κατά
δεύτερο λόγο η καλλιέργεια πνεύματος θρησκοληψίας και μυστικισμού στους
θεατές που έσπευδαν να τα θαυμάσουν. Επιπλέον, η τάση κάποιών ισχυρών
ανδρών της αυτοκρατορίας,
όπως για παράδειγμα τών
Ρωμαίών
αυτοκρατόρών
Τιβερίου και Αυγούστου, να
συλλέγουν πληρώνοντας αδρά
τέτοια
εκθέματα
και
να
δημιουργούν με αυτά ιδιωτικά
μουσεία είχε οδηγήσει συχνά
στην κατασκευή τέτοιου είδους

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

40

σκελετών και ομοιωμάτών παρόμοιών όντων. Πλήθος μαρτυριών από αρχαίους
συγγραφείς, όπως οι Διόδωρος ο Σικελιώτης, Πλίνιος, Παυσανίας, Φιλόστρατος,
Λουκιανός, Αιλιανός και Μανίλιος, επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.
Χαρακτηριστικά και αξιομνημώνευτα παραδείγματα για τέτοιου είδους
κατασκευάσματα αποτελούν η μαρτυρία του Λουκιανού του Σαμοσατέως, ο
οποίος αναφέρει έναν απατεώνα ονόματι Αλέξανδρο, που επί σειρά ετών
εξέθετε σε διάφορα μέρη της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ένα ανθρωποκέφαλο
ερπετό αποκομίζοντας αρκετά χρήματα, καθώς και του Αιλιανού, ο οποίος
περίπου δύο δεκαετίες αργότερα αναφέρει την ύπαρξη και τη δραστηριότητα
ειδικών τεχνιτών, οι οποίοι κατασκεύαζαν με πολύ μεγάλη επιτυχία λείψανα
μυθικών πλασμάτών. Στη σύγχρονη εποχή η τέχνη που προαναφέρθηκε όχι
μόνο δεν εγκαταλείφθηκε, αλλά συνεχίσθηκε, χρησιμοποιόντας μάλιστα
εξελιγμένα τεχνικά μέσα και οδηγούμενη σε παλαιοντολογικές απάτες, οι οποίες
άγγιζαν τα όρια της τελειότητας. Το 1912 ο Κάρολος Ντόσον, ερασιτέχνης
ερευνητής απολιθωμάτών, έφερε στον παλαιοντολόγο του Βρετανικού
Μουσείου, δρα Αρθουρ Γούντγουορντ, μερικά οστά και ορισμένα πρωτόγονα
εργαλεία που είχε ανακαλύψει, όπως υποστήριζε, σ’ ένα όρυγμα με χαλίκια στο
Πίλτνταουν του Έσσεξ, στη νότια Αγγλία. Τα οστά αποτελούσαν μία
σιαγώνα, δύο δόντια (τραπεζίτες) και ένα τμήμα κρανίου. Τα ευρήματα
αυτά αποτέλεσαν την πολυπόθητη για τους υποστηρικτές της θεωρίας
της εξέλιξης του Καρόλου Δαρβίνου απόδειξη του χαμένου κρίκου,
δηλαδή του μεταβατικού σταδίου της ανθρώπινης εξέλιξης από τον
πίθηκο στον άνθρωπο, με άλλα λόγια του περίφημου «πιθηκανθρώπου».
Με βάση, μάλιστα, τα προαναφερθέντα ανθρωπολογικά ευρήματα παρήχθη
μέχρι το έτος 1956 ένας τεράστιος όγκος βιβλιογραφίας. Τη χρονιά εκείνη,
όμως, δημοσιεύθηκε στο γνωστό αμερικανικό περιοδικό «Reader’ s Digest»,
στο τεύχος Οκτωβρίου, ένα άρθρο με τον αποκαλυπτικό τίτλο: «Η μεγάλη
παραποίηση του ανθρώπου του Πίλνταουν», στο οποίο αποδεικνυόταν με
επιστημονικά επιχειρήματα ότι το θέμα στο σύνολο του δεν ήταν τίποτε άλλο
παρά μία επιστημονικοφανής απάτη. Η σιαγώνα ανήκε σε πίθηκο και
συγκεκριμένα ουρακοτάγκο, ενώ το άνω μέρος του κρανίου και τα δόντια
ανήκαν σε άνθρωπο και είχαν τροχισθεί, για να τους δοθεί το επιθυμητό
σχήμα. Τα εν λόγω ευρήματα είχαν χρωματισθεί με μεγάλη επιδεξιότητα
με άλας διχρωμικού οξέος της ποτάσας, ώστε να λάβουν το χρώμα που
έχουν τα απολιθώματα και να φαίνονται αυθεντικά. Ωστόσο, η μεγάλη
παλαιοντολογική απάτη που προαναφέρθηκε δεν ήταν και η τελευταία που
επιφύλασσε ο 20ός αιώνας. Από το έτος 1994 στη βιβλιοθήκη Τζών Χότζες του
Πανεπιστημίου του Τενεσή, στο Νόξβιλ τών ΗΠΑ, εκτίθεται ένα εκ πρώτης
όψεως απίστευτο «παλαιοντολογικό εύρημα».
Το εκπληκτικό, όμως, αυτό «παλαιοντολογικό εύρημα» δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένα ακόμη «έργο τέχνης», το οποίο κατασκευάσθηκε από τον Ουίλλερς
Μπιλ, καλλιτέχνη και καθηγητή βιολογίας στο Πανεπιστήμιο του ΟυισκώνσινΟσκος. Ο Ουίλερς κατασκεύασε τον εν λόγω σκελετό χρησιμοποιόντας
οστά αλόγου πόνυ και ανθρώπου (τα ανθρώπινα οστά προέρχονταν από
σκελετό ο οποίος χρησιμοποιείτο σε μάθημα ανατομίας στο
Πανεπιστήμιο του Ουισκώνσιν και είχε αντικατασταθεί λόγω παλαιότητας
από έναν πλαστικό), τα οποία εμπότισε συστηματικά με τσάι για να
λάβουν ένα βαθύ καφέ χρώμα και να φαίνονται έτσι, πολύ παλαιά. Το

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

41

«παλαιοντολογικό εύρημα», αφού φιλοξενήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του
1980 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μάντισον (πρώην Κέντρο Τεχνών
Μάντισον), καθώς και σε εκθετήρια διαφόρών αμερικανικών πανεπιστημίών,
αποθηκεύθηκε από τον κατασκευαστή του Ουίλερς στον αχυρώνα ενός φίλου
του. Οι Κένταυροι ως «άνθρωποι-άλογα» ίσως εκφράζουν επίσημα την
ενστικτώδη γνώση της διττής φύσης του ανθρώπου, πρωτόγονης και
πολιτισμένης συγχρώνως. Η πίστη σ’ αυτή τη διττή φύση του ανθρώπου δε
διαφαίνεται μόνο στη μυθολογία, αλλά και στην αρχαία θρησκεία και κυρίως στη
λατρεία του θεού Απόλλωνα (ανθρώπινου στοιχείου) ή του θεού
Διονύσου (ζωικού στοιχείου) ταυτόχρονα. Στον Χριστιανισμό έλαβε τη
μορφή του πνευματικού αγώνα του ανθρώπου εναντίον τών παθών
(ζωικού στοιχείου), με σκοπό την απόκτηση τών αρετών (ανθρώπινου
στοιχείου). Η απεμπόληση, όμως, του ενός από τα δύο στοιχεία και όχι της
αρμονικής συνύπαρξης και τών δύο όψεών της ανθρώπινης φύσης, πράγμα το
οποίο διδάσκει η μυθολογία, οδήγησε και συνεχίζει να οδηγεί τις ανθρώπινες
κοινώνίες στον εκφυλισμό: ο άνθρωπος μετατρέπεται σε σαρκοβόρο θηρίο ή
παχιά αγελάδα.
Ηταν οι Κένταυροι λοιπόν γνώστες και χείριστες τών ιδιοτήτών του φυτικού
Βασιλείου. Γνώριζαν ότι ο άνθρωπος αν μπορούμε να το διατυπώσουμε
έτσι είναι ένα κομπιούτερ χημικό το οποίο ναι μεν χρησιμοποιεί στατικό
ηλεκτρισμό για επικοινωνία μεταξύ τών κύτταρών του αλλά η ενέργεια
παραγωγής του ηλεκτρισμού αυτού προέρχεται από τα στοιχεία τών
φυτών που καταναλώνει από τη φύση. Καταστρέφοντας τη φύση,
καταστρέφουμε το Βενζινάδικο του ανθρώπινου σώματος, το οποίο μη
μπορώντας να λάβει και να ανακυκλώσει ενέργεια μπαίνει σε σπειροειδή
διαδικασία φθοράς γήρανσης και πεθαίνει μετατρεπόμενο σε σκόνη και
συχνότητες. Ας δούμε λοιπόν μερικές ιδιότητες τών φυτών και τις συνέπειες
που δημιουργούν αυτά στο ανθρώπινο σώμα
Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΩΝ 12 ΘΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ
Ο Απόλλωνας, ήταν ο ιδιαίτερος Ιατρός των Θεών
Εκπροσωπούσε τον Ήλιο, φωτοβόλο και Θερμουργό του Σύμπαντος,
στον οποίο είχαν αποδώσει εξαιρετικές ιατρικές ιδιότητες.
Στον ήλιο απέδιδαν την σωτηρία της Γης και επομένως εξήρτησαν από
τον Ήλιο την προέλευση της Ιατρικής. Στους πρώτους χρόνους, οι
πάσχοντες κατέφευγαν στους ναούς των Θεών επικαλούμενοι την βοήθειά τους
για την απαλλαγή τους από τα δεινά για τα οποία θεωρούσαν τους ίδιους τους
Θεούς υπεύθυνους. Στους ναούς αυτούς, όμως, ουσιαστικά δεν γινόταν
θεραπείες. Απλά γινόταν επίκληση της θεραπευτικής βοήθειας των Θεών. Κι
επειδή κάθε Θεός ή Θεά του Ολύμπιου Πάνθεου και πέρα απ' αυτό σχετιζόταν
με συγκεκριμένες ασθένειες κι επομένως με τις αντίστοιχες θεραπείες
-σύμφωνα με την πίστη ότι ο Θεός στέλνει τα κακά κι ο Θεός τα παίρνειφρόντιζαν με θυσίες, σπονδές κλπ. ώστε οι Θεοί να διάκεινται ευμενώς προς
τους ίδιους και να τους προστατεύουν.
Αργότερα, κατά τους αρχαίους Έλληνες η εξ ύψους βοήθεια μεταφέρθηκε από
τον Όλυμπο στη Γη στο πρόσωπο του Ασκληπιού, ο οποίος έλαβε θεία

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

42

υπόσταση ευθύς εξ αρχής. Σύμφωνα, λοιπόν, με την μυθολογία και κατά τον
Πίνδαρο, ο Απόλλωνας, Θεός του Ήλιου και η Κορωνίδα από την Λακέρεια της
Θεσσαλίας αποκτούν τον Ασκληπιό, το οποίο είναι πρόσωπο ιστορικό που
κατατάσσεται ανάμεσα στους ημίθεους για το θαυμάσιο έργο προσφοράς στην
ανθρωπότητα, και το οποίο ενσαρκώνει την υψηλή ιδέα της ιατρικής κι
επομένως τη δύναμη που έδινε πάντα η Φύση στον άνθρωπο για την
καταπολέμηση των νόσων. Ο πατέρας του Ασκληπιού, ο Απόλλωνας, τον
εμπιστεύτηκε στα χέρια του Χείρωνα Κένταυρου, που τον εκπαίδευσε στις
πεδιάδες και τα άλση του Πηλίου της Θεσσαλίας. Απ' αυτόν πήρε τις πρώτες
αρχές της ιαματικής τέχνης κι έμαθε πολύ καλά τα βότανα, πράγματα που με τη
σειρά του δίδαξε στους γιους του Μαχάονα και Ποδαλείριο, ήρωες του Ομήρου
που διέπρεψαν σαν στρατηγοί -ιατροί στο Ελληνικό στρατόπεδο
ηγούμενοι των Θεσσαλικών λεγεώνων. Ο ίδιος ο Ασκληπιός έδρασε πριν
τον Όμηρο και πέθανε σύγχρονα με τον Ηρακλή 53 χρόνια πριν την πτώση της
Τροίας.
Το γεγονός ότι πατέρας του Ασκληπιού είναι ο Θεός του Φωτός, του Ήλιου,
τονίζει την αναγνώριση της μεγάλης αξίας του Ηλιακού Φωτός από άποψη
υγιεινής ήδη από την αρχαιότητα. Το δε γεγονός ότι η γέννηση του Θεού της
ιατρικής έγινε από γυναίκα θνητή και πατέρα Θεό δείχνει ότι η Ιατρική
δεν είναι εντελώς θεία, δηλ. αλάνθαστη, αλλά μετέχει της ανθρώπινης
αδυναμίας. Προέρχεται εκ φύσεως από τους Θεούς, τελειοποιήθηκε με
την τέχνη (Χείρωνας) και στηρίζεται ευλαβικά στη μέση. Είναι αναγκαία η
τήρηση και των δύο ιδιοτήτων κι αν γίνει κανείς επιλήσμων της θείας καταγωγής
-όπως η μάνα του μόλυνε την θεία υπόσταση πηγαίνοντας με τον Αρκάδα
Ίσχιδα- τότε επέρχεται η τιμωρία.
Αν η ιατρική ξεχάσει την ανθρώπινη φύση και ατενίσει σε υπέρτερα των
δυνάμεων αυτής έργα -που ανήκουν στους Θεούς- (οΧείρων και ο
Ασκληπιός ανάσταιναν και νεκρούς) τότε επέρχεται τιμωρία -τον Ασκληπιό
τον κατέκαυσαν. Έτσι, η ιατρική είναι μεν θεία τέχνη, ο λειτουργός όμως αυτής
είναι άνθρωπος, επομένως αδυνατεί να βαδίσει εναντίον των φυσικών νόμων.
Τον κανόνα αυτό τον τηρούσαν οι Ασκληπιάδες, το δε πρώτο ίαμα στο
Ασκληπιείο της Επιδαύρου, ένα από τα 320 συνολικά Ασκληπιεία ανά τον
Ελλαδικό χώρο, ήταν: "Θεός τύχα αγαθά, ιάματα του Απόλλωνος και του
Ασκληπιού". Ακόμη και οι λαϊκοί γιατροί παραδέχονταν την επιρροή της
θρησκείας και την θεωρούσαν μεγάλο σύμμαχο, όπως φαίνεται από την
επιγραφή που αφιέρωσε το σωματελιο των Γιατρών στο Ασκληπιείο των
Αθηνών και όπου επικαλούνταν την αγαθή τύχη, την Υγεία και τον Ασκληπιό.
Στα Ασκληπιεία, όπου γίνονταν θεραπευτικές εργασίες, αλλα δεν ήταν
νοσοκομεία. Η ιατρική περίθαλψη ήταν μυστική και κληρονομική, ο δε
Λουκιανός αναφέρει ότι οι μετέχοντες στην θεραπευτική διαδικασία
έπαιρναν όρκο σιωπής ότι δεν θα φανέρωναν τα ιατρικά ή άλλα μυστικά τους.
Βεβαίως, μόνο οι πρεσβύτεροι ήταν μυημένοι στα απόρρητα, οι νεώτεροι δεν
είχαν καν το δικαίωμα να ρωτήσουν. Μόνον οι ανώτεροι στην ιεραρχία
ασκούσαν την ιατρική, οι άλλοι περιορίζονταν στις θρησκευτικές θεραπείες οι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

43

οποίες παρουσίαζαν στενές σχέσεις με τα Ελευσίνια μυστήρια. Οι μυημένοι
είχαν μεταξύ τους επικοινωνία, αλληλογραφία και συνεργασία και πολλές
φορές ιερείς από το ένα Ασκληπιείο πήγαιναν σε ένα άλλο για να
αντιμετωπισθούν συγκεκριμένες δύσκολες θεραπείες. Της όλης διαδικασίας
προϊστατο ο Πρωθιερέας ή Μεγάλος Ιερέας και τον βοηθούσαν οι
Πυροφόροι, που εκτελούσαν χρέη διακόνου (τι είδους λειτουργοί ήταν αυτοί? Τι
ακριβώς σημαίνει το ονομά τους, ότι μετέφεραν πυρ φωτιά, ή μηπως πρόκειται
για μεταφορά Βιοενέργειας στους ασθενείς όποτε χρειαζόταν? ) και βοηθών στις
ιατρικές εργασίες, οι Ιερομνήμονες και οι θεράποντες νοσοκόμοι που
ονομάζονταν Ασκληπιάδες. Ανάμεσά τους υπήρχαν και γυναίκες οι οποίες
ανήκαν στην τάξη των Νακόρων ή Ζακόρων. Ο Γαληνός λέει ότι πριν από τον
Ασκληπιό, η ιατρική ήταν "απολύτως εμπειρική και μόνο δια φυτών
εθεραπεύοντο οι άνθρωποι, ενώ αυτός την ανύψωσε σε θεία επιστήμη".
Δηλαδή πρίν την έλευση του Ασκληπιού οι άνθρωποι γνώριζαν την τέχνη να
προικαλούν ιαση σε ορισμένες ασθένειες του φυσικού σώματος τους , ενώ με τη
βοήθεια του Ασκληπιού έμαθαν τρόπους να δημιουργούν ίαση στο
συναισθηματικό σώμα μέσω της σκέψεως και στο ενεργειακό, αν το
αντιλαμβάνομαι σωστά τι ήθελε να πει ο Γαληνός
Στα Ασκληπιεία, που επεκράτησαν μετά τον 5ο π.χ. αιώνα, γιάτρευαν με ό,τι
μέσα διέθεταν και με μυστικές συνταγές. Οι ιερείς πίστευαν ότι έπρεπε ο
άνθρωπος να επιδιώκει την βοήθεια της φύσης το μεν δια της υγιεινής, το δε
δια της τεχνικής θεραπείας. Ο Ασκληπιός είχε μεταβιβάσει σ' αυτούς την
ιατρική αγωγή δια της χρήσεως των διαφόρων φαρμάκων και χειρουργικών
μέσων που παρέμεναν μυστικά. Ο Ιπποκράτης άντλησε πολλά πρακτικά
διδάγματα της επιστήμης από πηγές κρυμμένες στα Ασκληπιεία και από την
τέλεση των εκεί πινάκων και πλακών. Οι ιατρικές πράξεις που γίνονταν στα
Ασκληπιεία κατατάσσονται: σε
1) Γενικές
2)Προπαρασκευαστικές
3)Ειδικές.

1. ΓΕΝΙΚΕΣ
Τεράστια σημασία έπαιζε η επιλογή της θέσης. Το κάθε Ασκληπιείο ήταν
κτισμένο σε σημείο φυσικής ομορφιάς και μεγάλης ενεργειακής φόρτισης,
συνήθως κοντά σε φυσικά νερά, θάλασσα ή πηγές, και μακριά από
κατοικημένες περιοχές. Τα κριτήρια επιλογής χώρου ήταν περίπου τα ίδια με
αυτά της επιλογής των χώρων για την εγκατάσταση των σύγχρονων
σανατορίων. Η είσοδος στα ζώα ήταν απαγορευμένη για λόγους υγιεινής και
απομάκρυναν τους ετοιμοθάνατους και τις ετοιμόγεννες για να μην υπάρξει
περίπτωση μόλυνσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι συνιστάμενη της ίασης οι Αρχαίοι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

44

Έλληνες θεωρούσαν την ισορροπία του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.
Δεν ήταν χτισμένα τα Ασκληπιεία σε υπερλεωφόρους – κομβικά συγκοινωνιακά
σημεία όπως γίνεται σήμερα. Σκεφτείτε τα μεγαθήρια του ΥΓΕΙΑ και ΜΗΤΕΡΑ
που βρίσκονται πάνω στη Λ. Κηφισίας στην Αθήνα. Οι σημερινοί θεραπευτές
κινούμενοι στη τροχιά του κέρδους, διαστρέφουν τις οδηγίες της Απολλώνιας
ιατρικής που έλαβαν. Γίνονται κι αυτοί σταδιακά μέρος του εικονικού κόσμου
που σταθερά εμφυτεύεται στους εγκεφάλους των πολιτών
2. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
Ο θεραπευμένος έμπαινε στο χώρο του Ασκληπιείου μέσω μιας κύριας πύλης
(προπύλαια) η οποία συνήθως έφερε επιγραφή που του υπενθύμιζε ότι ο
εισερχόμενος στον χώρο έπρεπε να είναι "καθαρός" εξωτερικά όσο και
εσωτερικά, δηλ. σωματικά καθαρός αλλά κι ψυχικά & πνευματικά.
Έτσι, λοιπόν, με την είσοδό τους έκαναν μπάνιο, (μάλλον κατι σαν αυτό που
λέμε καθαρισμό Αύρας) πρώτα κρύο είτε στη θάλασσα είτε στις πηγές, και μετά
ζεστά λουτρά. Στην συνέχεια, ο επικεφαλής ιερές που τους υποδεχόταν τους
έκανε ερωτήσεις οι οποίες τον βοηθούσαν να κάνει μια αρχική διάγνωση και
πρότεινε την προπαρασκευαστική θεραπεία "τα νομιζόμενα".
Για μερικές ημέρες έως εβδομάδες, ο θεραπευμένος ακολουθούσε
ιδιαίτερη δίαιτα ή υποβαλλόταν σε νηστειοθεραπεία ανάλογα με την
κατάσταση της υγείας του. (κατι τέτοιο μου θυμίζει την απομάκρυνση τοξινών
από το σώμα, και τη απομάκρυνση από τις απολαύσεις της γεύσης)
Ταυτόχρονα του γινόταν υποκαπνισμοί με αντισηπτικά βότανα για την
απολύμανση του θεραπευόμενου και ακολουθούσε συστηματική γυμναστική
-πάντα υπήρχε στάδιο στους χώρους των Ασκληπιείων- χειρομαλάξεις και
καθημερινοί περίπατοι στα γύρω άλση, τα οποία ήταν διακοσμημένα με
αγάλματα, επειδή η ομορφιά και η αρμονία δρα θεραπευτικά.
Σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους περνούσαν μεγάλο μέρος του χρόνου
τους με τον ιερέα που τους ανελάμβανε και ο οποίος σε καθημερινή βάση
τους έκανε ψυχοθεραπεία, προσπαθούσε να τους ανεβάσει το ηθικό και
να τους ενισχύσει την πίστη ότι οπωσδήποτε θα περαπευόταν
προετοιμάζοντάς τους για την από τον Θεό θεραπεία. Η ενδυνάμωση της
πίστης του θεραπευόμενου γινόταν επίσης και με τις πολλές θυσίες στους
βωμούς του ιερού. Γινόταν επίσης χορήγηση φαρμάκων με μυστηριακό
τρόπο. Παράλληλα, γινόταν ψυχική και πνευματική ενδυνάμωση μέσω του
θεάτρου -αυτός ήταν ο λόγος που πάντα υπήρχαν θεατρικές εγκαταστάσειςκαι των πολλών ωρών που ο θεραπευμένος περνούσε στην βιβλιοθήκη,
αναπόσπαστο τμήμα του κάθε Ασκληπιείου.
Αυτό το προπαρασκευαστικό στάδιο διαρκούσε από μερικές μέρες έως αρκετές
εβδομάδες ανάλογα με την προς θεραπεία νόσο. Εν τω μεταξύ, ο
θεραπευμένος ήδη άρχιζε να αισθάνεται καλύτερα λόγω της ενεργοποίησης του
εσωτερικού θεραπευτή. Η όλη διαδικασία ήταν γνωστή ως "νομιζόμενα". Αυτά
τα νομιζόμενα υπό καμία έννοια δεν συνιστούσαν διαδικασία παρόμοια με

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

45

εισαγωγή ασθενή σε νοσοκομείο. Τα Ασκληπιεία δεν είχαν χώρους για
μακρόχρονη παραμονή ασθενών. Τα δε πρώτα νοσοκομεία, με έννοια
παραπλήσια με τη σημερινή εντοπίζονται στους Βυζαντινούς Χρόνους

3. ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Ανάμεσά τους υπήρχαν διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις και τοπικές
αφαιμάξεις, ορισμένα δε από τα Ασκληπιεία είχαν αναπτύξει και ειδικό τρόπο
θεραπείας όπως για παράδειγμα το Αμφιάρειο με ειδίκευση στην
ονειροθεραπεία. Στην Κω υπήρχε σε μαρμάρινη πλάκα στην θύρα η περίφημη
συνταγή κατά των δηγμάτων ζώων και στην Έφεσσο χρησιμοποιούσαν ένα
θαυματουργό κολλύριο για οφθαλμολογικά περιστατικά.
Στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου η τελική θεραπεία που δινόταν από τον
Ασκληπιό γινόταν με την "εγκοίμηση" στο Άβατο.Την κρίσιμη ημέρα γινόταν
ξανά θυσία. Ο θεραπευμένος αφού έτρωγε από το θυσιασμένο ζώο και έπινε
πολύ ποτό και νέκταρ, με τη συνοδεία μουσικής από τον αυλό του Ασκληπιού
οδηγείτο σε κατάσταση έκστασης - αλλαγμένη κατάσταση συνειδητότηταςμέσω πολλών διαδρόμων στη λαβυρινθώδη κατασκευή του Θόλου, όπου
κοιμόταν πάνω στο ακόμη ζεστό δέρμα του θυσιασμένου ζώου -πιθανόν για να
επωφεληθεί από την ενέργεια του καθυγιασμένου ζώου- και του ζητούσαν να
μείνει σιωπηλός οτιδήποτε κι αν άκουγε ή έβλεπε. Στον ύπνο του ερχόταν
ο Αρχιερέας από την Κρύπτη. Άγνωστος μέχρι τότε, εμφανιζόταν λες και
ήταν ο Ασκληπιός ο ίδιος, ακολουθούμενος από τα μεγάλα φίδια του ή
δράκους - εκείνη την εποχή υπήρχαν δράκοι στον Ελλαδικό χώρο-, τις κόρες
του Πανάκεια και Υγεία και τους παίδες που κρατούσαν φανούς. Αν και ο
Αρχιερέας δεν είχε δει μέχρι τότε τον ασθενή, ήταν ενήμερος για τα
συμπτώματα, την θεραπευτική αγωγή και την πορεία του ασθενούς. Με έντονη
συριστική φωνή ψιθύριζε στο αυτί του ασθενούς ότι χρειαζόταν να κάνει
για να θεραπευτεί.
Ο Ασκληπιός ήταν υιός του θεού Απόλλωνα και της Κορωνίδας, κόρης
του βασιλιά της Θεσσαλίας, Φλεγύα. Όταν η Κορωνίδα ήταν έγκυος,
περιμένοντας το παιδί του Απόλλωνα, ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν θνητό,
τον Ισχύ. Ο Απόλλων οργίστηκε με αυτό και διέταξε την αδελφή του, την θεά
Άρτεμη, να σκοτώσει την Κορωνίδα, όπως και έγινε. ενώ το νεκρό σώμα της
Κορωνίδας καιγόταν ο Απόλλων έβγαλε το μωρό από την κοιλιά της και
το έδωσε στον Κένταυρο Χείρωνα να το μεγαλώσει. Ο Χείρωνας έμαθε
στον Ασκληπιό ιατρική και κυνήγι. Ο Ασκληπιός συμμετείχε αργότερα στην
Αργοναυτική εκστρατεία με τον Ιάσονα, ενώ οι υιοί του πολέμησαν στον Τρωικό
πόλεμο. Οι αρχαίοι Έλληνες φαντάζονταν τον Ασκληπιό ως έναν δυνατό άνδρα
με γένια που καθόταν σε ένα θρόνο. Το ιερό του ζώο ήταν το φίδι και το
σύμβολο του ήταν ένα ραβδί. Στην ελληνική μυθολογία υπήρχε και το
πρόσωπο του Μαχάονα. Ήταν ο υιός του θεού Ασκληπιού και της Ηπιόνης και
προστάτης των ιατρών. Σήμερα, κανένας ιατρός στην Ελλάδα δεν τον γνωρίζει!
Ο Μαχάων συμμετείχε, κατά τον Όμηρο, στον τρωικό πόλεμο και φρόντιζε τους

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

46

τραυματίες και ασθενείς των Ελλήνων (Αχαιών). Οι Έλληνες είχαν τον μεγάλο
ναό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο και πολλούς άλλους ναούς σε όλη τη χώρα
που λέγονταν ``Ασκληπιεία΄΄ (στην ουσία ήταν θεραπευτήρια ΟΧΙ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ) το σημαντικότερο από τα οποία ήταν στο νησί Κω. Στους
χώρους αυτούς προσέρχονταν οι ασθενείς. Εκεί οι ιερείς του θεού τους έδιναν
διάφορα φάρμακα από βότανα και τους συνιστούσαν την κατάλληλη δίαιτα.
Οι ασθενείς εξαγνίζονταν και προσέφεραν τα δώρα τους στους ναούς. Κατόπιν
κατέλυαν σε δωμάτια στα οποία τη νύκτα ερχόταν, υποτίθεται, ο θεός
μεταμορφωμένος – συνήθως σε φίδι – και τους θεράπευε. Στην πραγματικότητα
η θεραπεία γινόταν από τους ιερείς που χρησιμοποιούσαν φυσικά
φάρμακα και συχνά έκαναν και χειρουργικές επεμβάσεις!!!. Το Ασκληπιείο
της Επιδαύρου είχε περισσότερο θρησκευτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με το
Ασκληπιείο της Κω που είχε περισσότερο επιστημονικό χαρακτήρα. Ο ναός του
Ασκληπιού στην Επίδαυρο είχε στο εσωτερικό του το χρυσελεφάντινο άγαλμα
του θεού που ήταν καθισμένος στον θρόνο του κρατώντας ένα ραβδί. Στο
Ασκληπιείο έρχονταν άρρωστοι από όλη την Ελλάδα και μετά από όλο τον
γνωστό κόσμο. Οι ασθενείς αρχικά έκαναν θυσία στον πατέρα του Ασκληπιού,
Απόλλωνα, που ήταν και αυτός ιατρός. Μάλιστα, ο Απόλλωνας εθεωρείτο και
αυτός θεός της ιατρικής και επιδέξιος χειρούργος. Στο ιερό του Ασκληπιού
υπήρχαν ιατρικά εργαλεία, όπως νυστέρια, και γίνονταν και ιατρικές
επεμβάσεις! Στο Ασκληπιείο της Επιδαύρου υπήρχε ένας χώρος, το ``άβατον΄΄,
όπου κοιμόταν ο ασθενής. Κατά τον ύπνο του δινόταν με ενόραση ο τρόπος με
τον οποίον θα έπρεπε να ενεργήσει, ώστε να θεραπευτεί και να θεραπεύσει και
τους άλλους. Τον 4ο αιώνα π.Χ. στο Ασκληπιείο δημιουργήθηκε και ιαματική
πηγή και οι ασθενείς έκαναν τα ευεργετικά για την υγεία τους ιαματικά λουτρά
όπως κάνουν και σήμερα στις λουτροπόλεις. Την ίδια εποχή στο μονόροφο
κτίριο του Ασκληπιείου στην Επίδαυρο χτίσθηκαν άλλοι δυο όροφοι, για να
εξυπηρετηθούν οι δεκάδες ασθενών που συνέρρεαν από όλη τη χώρα.
Η θεραπευτική μέθοδος της εποχής που εφάρμοζαν τα Ασκληπεία,
βασίζονταν στην ύπνωση του ασθενή. Δηλαδή, αφού γίνονταν οι
απαραίτητες θυσίες στους θεούς, ο Ασκληπιός κοίμιζε τους ασθενείς και
εισέρχονταν στα όνειρά τους όπου τους υπαγόρευε την θεραπεία που έπρεπε
να ακολουθήσουν.
Βέβαια, ο Ασκληπιός προέβαινε και σε χειρουργικές επεμβάσεις και
θεραπευτικές αγωγές με φάρμακα της εποχής. Λέγεται μάλιστα ότι ήταν
τόσο μεγάλη η θέλησή του να νικήσει την αρρώστια που ζήτησε να ξεπεράσει
ακόμη και τον θάνατο. Αλλά ο Δίας για να τον τιμωρήσει για την αλαζονεία του,
τον κεραύνωσε. Ο Ασκληπιός έθεσε τις βάσεις της ιατρικής τις οποίες αργότερα
θεμελίωσε ο Ιπποκράτης Το Ασκληπιείο της Κω βρίσκεται στη νοτιοδυτική
πλευρά της πόλης, σε απόσταση 4χλμ. από την πρωτεύουσα.
Ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα π.Χ. και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα
του νησιού. Σύμφωνα με τις ιστορικές πηγές καταστράφηκε στα μέσα του 5ου
αιώνα π.Χ. από ένα τρομερό σεισμό. Ο επισκέπτης μπορεί να δει το βωμό του
Ασκληπιού, που κτίστηκε τον 4ο αιώνα π.Χ., τον Ιωνικό ναό του Ασκληπιού,
που κτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και τον Δωρικό ναό του Ασκληπιού, που
κτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

47

Οι τέχνη και οι γνώσεις της Ιατρικής ακολούθησαν τη σειρά Νεφελιμ – Χείρων –
Ασκληπιός – Ιπποκράτης – Πορεία προς Βυζάντιο
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
Ο πρώτος που θεμελίωσε την ιατρική ήταν ο φιλόσοφος (μαθητής του
Πυθαγόρα) Αλκμαίων (τέλος 6ου – αρχές 5ου αιώνα π.Χ.) από τον
Κρότωνα, ελληνική αποικία της Κάτω Ιταλίας. Πρώτος υποστήριξε ότι ο
εγκέφαλος είναι το κέντρο των αισθήσεων και των οργανικών
λειτουργιών. Ο Αλκμαίων έγραψε το πρώτο ιατρικό βιβλίο: το ``Περί
Φύσεως΄΄ (συνηθισμένος τίτλους για τους παλαιότερους φιλοσόφους).
Ο Αλκμαίων, εκτός των άλλων, περιέγραψε το οπτικό νεύρο και την
ευσταχιανή σάλπιγγα στο ους. Επίσης, επινόησε χειρουργικά εργαλεία και
έκανε χειρουργικές επεμβάσεις στον εγκέφαλο. Ο Χαλκίδιος χαρακτηρίζει τον
Αλκμαίων ως πατέρα της ανατομίας, ενώ άλλοι τον χαρακτηρίζουν ως πατέρα
της ιατρικής. Ο Αλκμαίων εθεσε τα θεμέλια της Ιατρικής, την οποία αργότερα, με
τη εις βάθος μελέτη του ο Ιπποκράτης την εξέλιξε σε επιστήμη. Δε θα μποροέσε
κανείς να παραγνωρίσει τη συμβολή του Εμπεδοκλή στην ιατρική. Ο
Εμπεδοκλής (494 – 434 π.Χ.) ήταν από τον Ακράγαντα (ελληνική αποικία της
Σικελίας). Ασχολήθηκε με την φυσική, την μουσική και την ιατρική και ήταν ο
πρώτος που μίλησε για την ανάπτυξη του ανθρώπινου οργανισμού. Είπε πως
τα όργανα του ανθρώπου, από την γέννησή του, υφίστανται μια διαδικασία κατά
την οποία αναπτύσσονται προοδευτικά και τελειοποιούνται – όπως συμβαίνει
γενικά με όλους τους ιστούς του ανθρωπίνου σώματος.
Μη ξεχνάμε τη συμβολή του Διογένη του Απολλωνιάτη (από την Απολλωνία της
Κρήτης) που ήταν φιλόσοφος του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Διογένης έζησε στην
Αθήνα ως ιατρός. Πιθανότατα προχώρησε σε ανατομές σε πτώματα,
δεδομένου ότι περιγράφει ανατομικά το κυκλοφορικό σύστημα του
ανθρώπου. Στο Ασκληπιείο της Κω, πριν τον Ιπποκράτη, μεγάλος ιατρός ήταν
ο Αίνειος (6ος – 5ος αιώνας π.Χ.). Ο Ιπποκράτης (460 – 377 π.Χ.) πατέρας της
ιατρικής. εζησε στο νησί Κω. Ο πατέρας του ήταν ιερέας στο Ασκληπιείο της Κω
όπου συνέρρεαν ασθενείς από όλες τις περιοχές της χώρας. Η ιατρική του
άρεσε πολύ και έτσι αποφάσισε να ασχοληθεί με αυτήν. Οι μελέτες του
απομυθοποίησαν την αρρώστια που θεωρείτο μέχρι τότε ως μια τιμωρία
από τον θεό και την έκανε από αποκλειστικό θέμα των ιερέων του
Ασκληπιού, σε πεδίο άσκησης ιατρών – επιστημόνων. Κατά τον
Ιπποκράτη η αιτία της ασθένειας βρίσκεται στον ίδιο τον άρρωστο και ο
ιατρός χρειάζεται να τον εξετάσει ενδελεχώς για να την βρει.
Ο Ιπποκράτης θεμελίωσε την κλινική εξέταση του ασθενή (επισκόπηση,
επίκρουση, ψηλάφηση, ακρόαση – με το αυτί τότε) και προχώρησε σε
καινοτόμες μεθόδους θεραπείας με βότανα, αφεψήματα κτλ. Αναφέρθηκε
αλλού ότι αυτός ήταν ο πρώτος που ανακάλυψε την θεραπευτική ιδιότητα
της ιτιάς που περιέχει το ακετυλοσαλικυλικό οξύ το οποίο στα τέλη του
19ο αιώνα η γερμανική εταιρία BAYER παρασκεύασε σε συνθετική

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

48

μορφή: την, γνωστή σε όλους μας, ασπιρίνη! Η ασπιρίνη είναι
παυσίπονο, αντιπυρετικό, αντιφλεγμονώδες και προστατεύει από τις
καρδιοπάθειες και τη νόσο Alzheimer (μορφή άνοιας).
Επίσης ο
Ιπποκράτης ασχολήθηκε και με την ανατομία. Επινόησε ειδικά χειρουργικά
εργαλεία και προχώρησε σε δύσκολες χειρουργικές επεμβάσεις όπως η
διάνοιξη του θώρακα (θωρακοτομή), ο τρυπανισμός του κρανίου (για
εγκεφαλικό οίδημα ή όγκο) κ. α. Τα χειρουργικά εργαλεία που
χρησιμοποιούσε ήταν νυστέρια, λαβίδες, ενδοσκόπια (!), κρανιακά
εργαλεία για τις επεμβάσεις στο κρανίο, εμβρυουλκοί για τον τοκετό και
πολλά άλλα εργαλεία. Τα χειρουργικά εργαλεία που χρησιμοποιούσε τα
απολύμανε, πριν την εγχείρηση, σε φωτιά ή σε παλιό κρασί (πλούσιο σε
οινόπνευμα).
Η φήμη του Ιπποκράτη ήταν τεραστία και επηρέασε όλους τους μετέπειτα
φιλοσόφους και ιατρούς (ιατροφιλόσοφους). Ο Ιπποκράτης έγραψε και τον
περίφημο όρκο στον οποίον ακόμα και σήμερα ορκίζονται οι απόφοιτοι
όλων των ιατρικών σχολών του πλανήτη. Μεταξύ των άλλων ο όρκος λεει:
``…Θα συνιστώ στους αρρώστους μου την δίαιτα που η επιστήμη και η
κρίση μου θεωρεί σωστότερη και θα διώξω από αυτούς κάθε βλάβη και
επιζήμια τροφή. Ποτέ δεν θα τους δώσω δηλητήριο (βλ. σήμερα
ευθανασία), ούτε θα τους δώσω λανθασμένες συμβουλές (βλ. σήμερα
ιατρικά σφάλματα και ιατρική αμέλεια). Επίσης, δεν θα εμποδίσω τις
γυναίκες να συλλάβουν (στην αρχαία Ελλάδα η οικογένεια και τα παιδία
ήταν κάτι ιερό) και δεν θα τις βοηθήσω να κάνουν έκτρωση (βλ. σήμερα
ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες και αμβλώσεις). Πάνω απ’ όλα θα διατηρήσω
αγνή τη ζωη μου και αμόλυντη την τέχνη μου. Σε οποίο σπίτι μπω θα
προσφέρω μόνον βοήθεια στους αρρώστους και θα απομακρυνθώ από
κάθε άδικη πράξη και βέβηλη επαφή. Και ότι ακούσω από εδώ και πέρα
κατά την άσκηση των ιατρικών μου καθηκόντων, σχετικά με την κοινή
ζωη των ανθρώπων, αν δεν μου επιτρέπεται, θα σιωπώ και θα το
κρατήσω μυστικό, καλά φυλαγμένο΄΄. Με την τελευταία του φράση ο
Ιπποκράτης εισάγει και την έννοια του ιατρικού απορρήτου.
Ο Ιπποκράτης είχε σχολή στην Κω και έγραψε 59 βιβλία. Πρώτος μίλησε για
τις ασθένειες οξείας μορφής που, όπως έλεγε, σκοτώνουν τους περισσότερους
ασθενείς. Μίλησε και για τις χρόνιες ασθένειες. Επίσης, περιέγραψε πολλές
ασθένειες και συμπτώματα όπως την πλευρίτιδα, την πνευμονία, τον ``φρενίτιν΄΄
(πυρετός με παραλήρημα), τον λήθαργο, τον ``καύσον΄΄ (υψηλός πυρετός) κτλ.
Ο Ιπποκράτης έδωσε τεράστια σημασία στην πρόληψη των ασθενειών
και είναι γνωστή η φράση του: ``κάλλιον (καλύτερα) τό προλαμβάνειν,
παρά τό θεραπεύειν΄΄. Αυτή ήταν και η γενικότερη πεποίθηση των αρχαίων
Ελλήνων που ακολουθούσαν υγιεινή ζωή: με την σωστή διατροφή (πρότυπο
διατροφής η αρχαιοελληνική) και την συνεχή άσκηση (από τα παιδικά τους
χρόνια). Παράλληλα, λίγοι γνωρίζουν ότι ο Ιπποκράτης θεμελίωσε ακόμα
και την ομοιοπαθητική, αιώνες πριν τον ιδρυτή της. Αυτός ήταν ο
Γερμανός ιατρός Samuel Hahnemann που άρχισε τα πειράματά του το 1813,
σε 183 ασθενείς με τύφο στα οποία είχε επιτυχία 99. 95%!!! Ο Ιπποκράτης
θεμελίωσε την ομοιοπαθητική με την περίφημη φράση του: ``τα όμοια των

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

49

ομοίων εισίν ιάματα΄΄, δηλαδή το όμοιο μπορεί να θεραπευτεί με το όμοιο. Δεν
είναι διόλου απίθανο ο Ιπποκράτης ή άλλοι ιατροί της αρχαίας Ελλάδος να
χρησιμοποιούσαν ομοιοπαθητικά φάρμακα, δηλαδή ισχυρά φάρμακα
αραιωμένα σε τέτοιο βαθμό που να μην είναι τοξικά, αλλά να προκαλούν
συμπτώματα όμοια με τη νόσο και με τον μηχανισμό αυτό να την θεραπεύουν.
Γενικά, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει την ιατρική που γνώρισε ιδιαίτερη
ανάπτυξη από την εποχή του Ιπποκράτη. Καταρχάς, πρώτοι ανακάλυψαν την
ανοσία που αποκτά ο οργανισμός μετά από την προσβολή του από
ορισμένες λοιμώξεις. Αυτό το περιγράφει και ο Θουκυδίδης λέγοντας πως
στον λοιμό στην Αθήνα το 430 π.Χ., όποιος αρρώσταινε και επιζούσε, δεν
ξανακολλούσε την ασθένεια. Επίσης, οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν
διάφορα θεραπευτικά μέσα, όπως την αφαίμαξη (θα βοηθούσε ίσως στο
πνευμονικό οίδημα και σε κάποιες άλλες ασθένειες όπως καρδιοπάθειες και
νεφροπάθειες), τη χορήγηση φάρμακων από βότανα, τη χορήγηση
αφεψημάτων, τον καυτηριασμό στις πληγές, την κατάλληλη δίαιτα (κάτι που
σήμερα συνήθως αμελείται) σε κάθε αρρώστια, τις χειρουργικές επεμβάσεις –
όπου χρειαζόταν, καθώς και τα λουτρά. Με αλλά λόγια πρώτοι οι αρχαίοι
Έλληνες δημιούργησαν την ολιστική ιατρική και έβλεπαν τον κάθε ασθενή
ως ξεχωριστό, ως μοναδική προσωπικότητα. Δεν τον έβλεπαν ως
νούμερο, εμπόρευμα και πελάτη όπως η σύγχρονη ιατρική που έχει
υποδουλωθεί στις φαρμακευτικές εταιρίες και οι ιατροί είναι
επαγγελματίες...
Οι αρχαίοι Έλληνες πέθαιναν συνήθως σε μεγάλη ηλικία, αν εξαιρέσουμε
τους θανάτους από πολέμους και τις επιδημίες. Αυτό μπορεί να το διαπιστώσει
ο αναγνώστης με τις αναγραφόμενες περιόδους που γεννήθηκαν και πέθαναν
οι αρχαίοι Έλληνες που αναγράφονται στο βιβλίο αυτό. Οι περισσότεροι που
αναφέρονται εδώ, πέθαναν μετά τα 70!!! Οι απαράδεκτες ``έρευνες΄΄ κάποιων
μη Ελλήνων ``μελετητών΄΄ από φθόνο παρουσιάζουν δήθεν χαμηλό μέσο όρο
ζωής των αρχαίων Ελλήνων. Ο χαμηλός μέσος όρος ζωής στην Ελλάδα ίσχυε
από τις αρχές ως τα μέσα του 20ου αιώνα μ.Χ. (πείνα-αλυσίδα συνεχείς
πόλεμοι). Γενικά, οι Έλληνες χαρακτηρίζονται για την μακροζωία τους. Οι
σημερινές εξαιρέσεις οφείλονται στην υιοθέτηση του δυτικού τρόπου ζωής και
ιδίως της δυτικής διατροφής που προκαλεί καρδιοπάθειες και καρκίνο.
Άλλωστε, οι τοξικές και οι καρκινογόνες ουσίες βρίσκονται σήμερα
παντού: στον αέρα, στα τρόφιμα, στο νερό που πίνουμε, ακόμα και στο
μητρικό γάλα!!! Ερευνήστε και δείτε πόσσες ειδήδεις σας αποκρύπτουν
καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όπως προτιμώ να τα λέω Μέσα
Μαζικής Παραγωγής Σύγχρονων Δούλων. Κάθε μέρα διασχίζουν τον ουρανό
ΛΕΥΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ. Ξέρετε εκείνα που ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ. Αυτά
που αφήνουν πίσω τους ΛΕΥΚΕΣ ΟΥΡΕΣ που δεν διαλύονται εύκολα γιατί
είναι ΧΗΜΙΚΑ, μετά οποία ΨΕΚΑΖΟΥΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΝ
για να τους διατηρούν μόνιμα υποτονικούς, ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΖΟΥΝ ΝΕΕΣ
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ που ανακάλυψαν στα εργαστήρια, τέλος πάντων αυτά τα
αεροπλάνα που σηκώνονται από την ΑΓΓΛΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. Και να
ήταν μόνο αυτά, προσθέστε και τον καταιγισμό μικροκυμάτων που δέχεστε
από πάσης φύσεως κεραίες, φούρνους μικροκυμάτων, τα Bluetooth (Ξέρετε

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

50

όπως λέμε το μπλε δόντι της μπλε κυρίας της ΙΒΜ που σας δαγκώνει σαν
αόρατος βρικόλακας καθημερινά ρουφώντας την ενέργεια σας) μη πείτε ότι
έχετε πονοκεφάλους. Και θα το φοράτε υποχρεωτικά αλλιώς θα πληρώνετε
πρόστιμο-φόρο αφού μιλάτε στο κινητό. Αλήθεια γνωρίζετε ότι αν βάλετε ένα
αυγό εφαπτόμενο με τις κεραίες δυο κινητών τηλεφώνων από κάθε πλευρά
αυτό ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΕΧΕΙ ΨΗΘΕΙ!!! Σκεφτείτε ο εγκέφαλος σας. Οπως πάμε
σκέφτομαι να ξαναγυρίσω στο τέλεξ, θυμάστε αυτή την εφεύρεση?
Τα φυσικά φάρμακα των αρχαίων Ελλήνων περιείχαν τις ουσίες τις
οποίες η φαρμακολογία αργότερα απομόνωσε και προχώρησε στη
συνθετική τους παραγωγή. Στην αρχαία Ελλάδα υπήρχαν πολλές ιατρικές
σχολές όπως στην Κω (του Ιπποκράτη) και στην Κνίδο (ελληνική αποικία στη
Μ. Ασία – απέναντι από την Κω). Στην Κνίδο γνωστός ιατρός ήταν ο Εύδοξος
που έζησε τον 4ο αιώνα π.Χ. Επίσης, υπήρχαν πολλά Ασκληπιεία που ήταν –
όπως αναλύθηκε παραπάνω – ναοί προς τιμήν του θεού Ασκληπιού. Στην
ουσία ήταν θεραπευτήρια αλλά όχι νοσοκομεία!!! Αναφέρθηκε πριν το
Ασκληπιείο της Επιδαύρου. Άλλα μεγάλα Ασκληπιεία ήταν της Αθήνας, της Κω
και της Περγάμου. Η Πέργαμος ήταν πόλη στη Μ. Ασία που στα ελληνιστικά
χρόνια έγινε πρωτεύουσα του βασιλείου της Περγάμου. Ιατρικές σχολές στην
αρχαία Ελλάδα υπήρχαν στην Κω από τον Ιπποκράτη, στην Κυρήνη (ελληνική
αποικία στη Λιβύη) και στον Κρότωνα (ελληνική αποικία στην Κάτω Ιταλία) –
από τον Αλκμαίων. Πάντως, σημειώνεται ότι όλοι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν
ιατρικές γνώσεις και μάλιστα στην Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις οι νέοι
διδάσκονταν και το μάθημα της ιατρικής, στα πλαίσια της σχολικής τους
εκπαίδευσης! Αυτό δυστυχώς δεν γίνεται στα σημερινά σχολεία…
Πέρα από τον Ιπποκράτη, στα μέσα του 5ου π.Χ. αιώνα έζησε ο Φιλόλαος στον
Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας (ελληνική αποικία). Ο Φιλόλαος ήταν πυθαγόρειος
φιλόσοφος και ιατρός. Μετά την καταστροφή της σχολής των πυθαγορείων στον
Κρότωνα, ο Φιλόλαος κατέφυγε στην Θήβα όπου δίδαξε. Κατά τον Φιλόλαο
τις ασθένειες πρέπει να τις αναζητήσουμε στους χυμούς του ανθρώπου,
δηλαδή στο αίμα, στη χολή και στο φλέγμα. Αυτό το δέχεται και η
σύγχρονη ιατρική με τις εξετάσεις αίματος, τις βιοχημικές εξετάσεις και
την εξέταση πτυέλων (για λοίμωξη ή μακροσκοπικά για καρκίνο ή
φυματίωση). Ο Φιλόλαος έλεγε, επίσης, ότι η υπερβολική ζεστή ή κρύο,
καθώς και η υπερβολική τροφή μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες. Σε ό,
τι αφορά την υπερβολική τροφή είναι γνωστή η μάστιγα του δυτικού κόσμου,
η παχυσαρκία. Σχετικά με το υπερβολικό κρύο προκαλεί κρυοπαγήματα και
ευπάθεια στις λοιμώξεις, ενώ η υπερβολική ζεστή προκαλεί θερμοπληξία.
Ακόμα και ο Αριστοτέλης είχε ιατρικές γνώσεις. Οι γονείς του ήταν Ασκληπιάδες
και μάλιστα ο πατέρας του Νικόμαχος ήταν ιατρός στην αυλή του βασιλιά της
Μακεδονίας Αμύντα του Β΄. Από τον πατέρα του ο Αριστοτέλης έμαθε την
ιατρική την οποία μετέδωσε και στον μαθητή του Αλέξανδρο τον Μέγα.
Στον Αλέξανδρο φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη η ιατρική στην εκστρατεία του στην
Ασία και μάλιστα συνιστούσε ειδικές δίαιτες σε ασθενείς στρατιώτες του.
Επειδή οι στρατιώτες του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν τρέφονταν με κρέας αλλά
με φυτικά κυρίως προϊόντα, διατηρούσαν την ευεξία τους σε υψηλά επίπεδα κι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

51

ήταν πάντα αξιόμαχοι. Η μόνη φθορά που υπέστησαν ήταν η προσβολή του
οργανισμού τους από άγνωστα για τον Ελλαδικό χώρο μικρόβια, που όσο κι αν
επιχειρήθηκε η καταπολέμησή τους με τις γνωστές ιατρικές μεθόδους της
εποχής δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πάντα επιτυχής. Άλλος μεγάλος
ιατρός ήταν ο Ηρόφιλος από την Χαλκηδόνα της Βιθυνίας που έζησε τον 3ο
αιώνα π.Χ. Ο Ηρόφιλος άσκησε την ιατρική στην Αλεξάνδρεια και ήταν ο
πρώτος ανατόμος. Έκανε τομές μάλλον σε ζώα και όχι στον άνθρωπο. Ίσως,
όμως, τελικά να έκανε στον άνθρωπο, μιας και κατηγορήθηκε γι’ αυτό. Εξάλλου,
λέγεται ότι οι Πτολεμαίοι στην Αίγυπτο επέτρεπαν την ανατομία σε σώματα
εγκληματιών. Γενικά, η ανατομία στο ανθρώπινο σώμα απαγορευόταν μέχρι
λίγο μετά τα χρόνια της Αναγέννησης. Ο Ηρόφιλος διέκρινε τους τένοντες από
τα αγγεία, περιέγραψε το νευρικό σύστημα, ξεχώρισε τα κινητικά από τα
αισθητικά νεύρα και είπε ότι η έδρα της νόησης είναι ο εγκέφαλος. Επίσης,
μελέτησε το ήπαρ, το δωδεκαδάκτυλο (αυτός έδωσε την ονομασία του που
σχετίζεται με το μήκος του), τον προστάτη, τον πνεύμονα, τον εγκέφαλο
(συσχέτισε τον εγκέφαλο με το νευρικό σύστημα), τα λεμφαγγεία και το ήπαρ.
Ο Ηρόφιλος ξεχώρισε το οπτικό νεύρο και μελέτησε τον οφθαλμό,
ονοματίζοντας τον αμφιβληστροειδή και κερατοειδή χιτώνα. Μεγάλη σημασία
έδωσε στην σωστή διατροφή και στην άσκηση, κάτι που αποδέχεται και η
σύγχρονη καρδιολογία. Ο Ηρόφιλος επινόησε και ένα όργανο για τη μελέτη των
σφυγμών, γιατί συνειδητοποίησε την διαγνωστική και κλινική τους άξια!!! Την
ίδια εποχή με τον Ηρόφιλο, δηλαδή τον 3ο αιώνα π.Χ., έζησε και ο
Ερασίστρατος από την Κέα (νησί των Κυκλάδων) που έκανε στην Αλεξάνδρεια
ανατομία και έρευνες πάνω στην καρδιά. Ο Ερασίστρατος θεωρείται ένας από
τους θεμελιωτές της ανατομίας. Σημειώνεται ότι και η Βιθυνία (περιοχή στην
βορειοδυτική Μ. Ασία) που γεννήθηκε ο Ηρόφιλος και γενικά η νοτιοδυτική Ασία
και η Αίγυπτος ήταν τότε ελληνιστικά βασίλεια που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος
στα οποία κυβερνούσαν οι διάδοχοι του και έζησαν πολλοί Έλληνες εκεί.
Μετά τον Ιπποκράτη, ο μεγαλύτερος ιατρός της αρχαιότητας ήταν ο
Κλαύδιος Γαληνός που ήταν ο ιδρυτής της πειραματικής φυσιολογίας και
της περιγραφικής ανατομίας. Ο Γαληνός ήταν Έλληνας. Γεννήθηκε το 129
ή 131 μ.Χ. στην Πέργαμο της Μ. Ασίας (πρώην ελληνιστικό βασίλειο που
πέρασε στους Ρωμαίους). Ήταν υιός του αρχιτέκτονα Νικία. Σε ηλικία 14 ετών
άρχισε μαθήματα φιλοσοφίας και ιατρικής. Σημειώνεται ότι στην αρχαιότητα η
ιατρική ήταν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας. Δάσκαλός του ήταν ο
Σάτυρος, μαθητής του μεγάλου ανατόμου Κοΐντου. Σε ηλικία 16 ετών, ο
Γαληνός άρχισε τις ιατρικές του σπουδές στην Πέργαμο και τις συνέχισε στη
Σμύρνη (ελληνική αποικία), στην Κόρινθο και στην Αλεξάνδρεια. Στην
Αλεξάνδρεια έκανε ανατομία σε ζώα. Το 161 μ.Χ. ο Γαληνός πήγε στη Ρώμη
όπου θεράπευσε τον αριστοτελικό φιλόσοφο Εύδημο, την στιγμή που
κανένας ιατρός δεν μπορούσε να τον θεραπεύσει. Αυτό ικανοποίησε τόσο
τον Εύδημο που σύστησε τον Γαληνό στους αριστοκρατικούς κύκλους και
τον έκανε πασίγνωστο. Η φήμη του Γαληνού έφτασε ως τον Ρωμαίο
αυτοκράτορα Μάρκο Αυρήλιο και τον συμβασιλέα Λεύκιο Ονήρο που
έκαναν τον Γαληνό επίσημο ιατρό της αυλής τους! Ο Γαληνός έδωσε
πολλές διαλέξεις και έγραψε πολλά βιβλία. Πέθανε το 199 ή το 201 μ.Χ.
Δυστυχώς, τα βιβλία του – που φυλάσσονταν στον ναό της Ειρήνης –

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

52

καταστράφηκαν από πυρκαγιά. Έτσι, θα μείνουν κρυφά για πάντα πολλά
από τα πρωτοποριακά φάρμακα και χειρουργικές επεμβάσεις του
Γαληνού.
Ο Γαληνός πίστευε ότι η καλή υγεία ήταν αποτέλεσμα της ισορροπίας
των 4 χυμών του σώματος: του αίματος(όπου μέσα σ αυτό κινούνται οι
σκέψεις), της χολής(τα τοξικα του οργανισμου), της μαύρης χολής και του
φλέγματος. Κάθε διαταραχή στην ισορροπία αυτή ή η κακή ανάμειξη των
χυμών οδηγεί στην ασθένεια. Στην ανατομία πρώτος, αιώνες πριν τον
Δαρβίνο, ανακάλυψε την ομοιότητα μεταξύ ανθρώπου και πίθηκου!!! Πάντως,
αυτό δεν είναι εντελώς λάθος μιας και τα αέρια του αίματος – οξυγόνο και
διοξείδιο του άνθρακα – μεταφέρονται στο αίμα διαλυμένα. Κυρίως, όμως,
βρίσκονται στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος από τα οποία δεσμεύονται και
αποδεσμεύονται στην αιματική κυκλοφορία.
Ο Γαληνός ανέφερε ότι το περισσότερο αίμα βρίσκεται στην αορτή. Είπε ότι το
αίμα διοχετεύεται στην αορτή από τον αριστερή κοιλία, αφού πριν έχει περάσει
από την δεξιά. Ο Γαληνός μίλησε και για την κίνηση των μυών, την αναπνοή,
το σπέρμα, τον καρκίνο του πνεύμονα, τους όγκους, την κίρρωση του ήπατος,
τους σπασμούς και την επιληψία (την ιερή νόσο των αρχαίων Ελλήνων),
το ρίγος, το τρομώδες παραλήρημα, την φυματίωση, τους λίθους στη χολή και
τις παθήσεις του σπλήνα. Επίσης, ασχολήθηκε και με την δίαιτα, έκανε
εγχειρήσεις και κατασκεύασε πολλά φάρμακα. Συγκεκριμένα κατασκεύασε
αφεψήματα, εκχυλίσματα και παρασκευάσματα, για παράδειγμα από
ναρκωτικά φυτά όπως το όπιο, το υοσκύαμο και τους βολβούς σκίλλας.
Τους τελευταίους τους χρησιμοποίησε ως καρδιοτονωτικό, διουρητικό και
αποχρεμπτικό φάρμακο! Θεραπευτικά χρησιμοποίησε και το δηλητήριο
της οχιάς! Σήμερα σε διάφορα δηλητήρια όπως της μέλισσας, των φιδιών,
καθώς και άλλες φυσικές ουσίες (κορμός ελάτου, ουσία καρχαριών και
άλλα) οι επιστήμονες ψάχνουν φάρμακα για την θεραπεία του καρκίνου.
Κάποια από αυτά, σε εργαστηριακές μελέτες, σταθεροποιούν ή μειώνουν
το μέγεθος του όγκου ή εμποδίζουν την άρδευσή του με αίμα. Αξίζει να
αναφερθεί και το όνομα του Διοσκορίδη του Πεδάνιου ο οποίος ήταν Έλληνας
ιατρός, βοτανολόγος και φαρμακοποιός του 1ου αιώνα μ.Χ. από τον Ανάζαργο
της Κιλικίας. Και το βιβλίο "Περί ύλης ιατρικής" το 77 μ.Χ

ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Πόσο μακριά μπορεί να βρίσκεται η αρχαιολογία από την ιατρική; Αν νομίζετε
ότι η απάντηση είναι…μερικές χιλιάδες χιλιόμετρα, κάνετε ένα μικρό λαθάκι.
Όλα τα σύγχρονα επιτεύγματα της επιστήμης της ιατρικής βασίζονται σε
μελέτες και θεωρίες των προγενέστερων, και δη των αρχαίων ημών ελλήνων.
Οι ρίζες της ιατρικής ανάγονται στο μύθο. Όλοι σχεδόν οι θεοί του Ολύμπου
ασχολούνται με την θεραπεία των ασθενειών…και φυσικά με την πρόκληση
των ασθενειών στους τιμωρημένους θνητούς. Γνωρίζουμε όλοι ότι ο
Απόλλωνας θεράπευε. Και φυσικά όλοι λίγο-πολύ έχουμε ακούσει για τον
Ασκληπιό. Αρχικά, λοιπόν, ο Ασκληπιός ήταν ένας άνθρωπος. Όχι βέβαια
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

53

ένας άνθρωπος τυχαίος, αλλά ένας ηγεμόνας της Θεσσαλίας. Όλη η
οικογένεια του, και φυσικά και ο ίδιος, συνδέονταν με την Ιατρική. Οι γιοι του,
Μαχάονας και Ποδαλείριος , ήταν δεινοί θεραπευτές. Ο Μαχάονας, σύμφωνα
με την προφορική παράδοση του Ομήρου, θεράπευσε τον Μενέλαο, όταν ο
τελευταίος είχε τραυματιστεί σε μάχη κατά τον τρωικό πόλεμο, από το βέλος
ενός Τρώα πολεμιστή. Ας δούμε τους σχετικούς στίχους.
"Κι ως είδεν τη λαβωματιάν απ' τη πικρή σαΐτα, το αίμα πρωτοβύζαξεν,
κατόπιν απιθώνει, βοτάνια που ξερε, μ' αυτά το τραύμα μαλακώνει. (Ομήρου
Ιλιάδα Δ' 217-219, μτφρ Γ. Ψυχουντάκη /Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης)
Η σύζυγος του Ασκληπιού, Επιόνη, ανακούφιζε τον πόνο, η κόρη του, Υγεία,
ήταν η θεά της υγείας, η κόρη του Πανάκεια, αντιπροσώπευε την ίαση και ο
γιος του, Τελεσφόρος, την ανάρρωση. Πολύ αργότερα, ο Ασκληπιός γίνεται
ήρωας και ημίθεος, ώστε αποκτά αμιγή θεϊκή υπόσταση μόνο τον 5ο π.Χ.
αιώνα. Τότε θεωρείται γιος του Απόλλωνα και της θνητής Κορωνίδας.
Θεωρείται μάλιστα μαθητής του κενταύρου Χείρωνα, ο οποίος ζούσε στο
Πήλιο. Εκεί ο Χείρωνας καλλιεργούσε βοτάνια θεραπευτικά και δίδασκε την
ιατρική επιστήμη. Πάραυτα, ο Ασκληπιός είχε έμφυτο το χάρισμα της ιατρικής
γνώσης, κληρονομημένο από τον πατέρα του, Απόλλωνα. Ο κένταυρος
Χείρωνας ήταν ετεροθαλής αδερφός του Δία και του είχαν δοθεί ιατρικές
γνώσεις από την Άρτεμη. Λίγο αργότερα, τον 4ο π.Χ. αιώνα, το Ασκληπιείο
της Επιδαύρου, θα γίνει το κέντρο για τις θαυματουργές θεραπείες των
ασθενών.
Την ίδια εποχή ο Ιπποκράτης θα ιδρύσει και την ονομαστή ιατρική σχολή του
στην Κω. Σε όλη την τότε γνωστή χώρα, ήδη από τον 6ο π.Χ. αιώνα,
ακμάζουν τα Ασκληπιεία. Η χρυσή εποχή του Ασκληπιείου της Επιδαύρου
όμως συναντάται τον 4ο και τον 3ο π.Χ. αιώνα. Στην ίδια εποχή ανάγονται
χρονολογικά και η Θόλος, το θέατρο, ο ναός του Ασκληπιού ως και τα βόρια
προπύλαια. Αν και το ιερό λεηλατείται από τον Σύλλα το 86 π.Χ. , οι πιστοί
συνεχίζουν να προσέρχονται, ως τον 2ο μ. Χ. αιώνα. Τότε εξάλλου
επισκέπτονται το Ασκληπιείο ο Παυσανίας και ο Γαληνός, ο συγγραφέας των
"ανατομικών".
Στην αρχή τρία ήταν τα ονομαστά Ασκληπιεία στην Αρχαία Ελλάδα. Το
διασημότερο, που προαναφέρθηκε, στην Επίδαυρο, το Ασκληπιείο της
Τρίκκης, πατρίδας του Ασκληπιού, στα σημερινά Τρίκαλα Θεσσαλίας,
και το Ασκληπιείο στη Μεσσηνία. Γύρω στα 300 Ασκληπιεία
αναπτύσσονται στην Αρχαία Ελλάδα, κτισμένα σε προνομιούχες από
φυσικής απόψεως θέσεις, κυρίως κοντά σε τρέχοντα νερά και ιαματικές
πηγές. Ήταν δομημένα ως ολόκληρα κτιριακά συγκροτήματα,
περιλαμβάνοντας ναούς, μυστηριακούς χώρους, χώρους "εγκοίμησης",
κατοικίες και ξενώνες, γυμναστήρια και λουτρά, πολιτιστικά κέντρα, όπως τα
θέατρα…
Συνεπώς, τα Ασκληπιεία ήταν εστίες πολιτισμού. Στον χώρο διεξάγονταν
ακόμη και αγώνες. Σήμερα σώζονται καλύτερα τα Ασκληπιεία της Επιδαύρου
και της Κω. Το πρώτο μάλιστα έχει δώσει πληθώρα αρχαιολογικών
ευρημάτων, τα οποία εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο της περιοχής.
Όμως, ας δούμε με λίγα και απλά λόγια πως ήταν οργανωμένα τα
Ασκληπιεία. Τα Ασκληπιεία διοικούνταν από τον πρωθιερέα, τον πρώτο
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

54

δηλαδή ερέα, ο οποίος ήταν πανίσχυρος μάγος, γιατρός και θεραπευτής.
Αυτός περιστοιχιζόταν από ανθρώπους ειδικούς στις μαλάξεις(μασάζ),
στη γυμναστική και σε πολλές άλλες εργασίες. Φέρτε στο νου σας
ανθρώπους σαν τους σύγχρονους φυσιοθεραπευτές. Ο ασθενής κατέφτανε,
λουζόταν στα λουτρά, τον αναλάμβανα ν οι φυσιοθεραπευτές, και αν
μπορούσε, γυμναζόταν και υποβαλλόταν σε δίαιτα και νηστεία.
Παρατηρείστε ότι ο εξαγνισμός του σώματος και της ψυχής αποτελούσε την
κύρια θεραπεία., σε συνδυασμό με τα θεραπευτικά βοτάνια και την
αυθυποβολή του θαύματος από τον θεό. Το κυρίως μέρος της θεραπείας
ονομαζόταν "εγκοίμηση". Σε αυτό το στάδιο ο ασθενής, σε ειδικούς
θαλάμους, κοιμόταν για μία νύχτα και σε όνειρο του παρουσιαζόταν ο θεός
θεραπευτής. Έπειτα ακολουθούσε η παρέμβαση των γιατρών-θεραπευτών.
Αναγνώριζαν τα συμπτώματα των ασθενειών, ερμήνευαν τα σχετικά με τη
νυχτερινή εμφάνιση του θεού και έκαναν την διάγνωση, για να ακολουθήσει η
θεραπεία. Ο ασθενής θεραπευόταν από την πίστη του στο θεό. Έχουν
σωθεί ως τις μέρες μας αναθηματικές πλάκες-αφιερώματα των ασθενών
προς τον θεό ή περιλαμβάνουσες ευχαριστήρια στους ιερείς-γιατρούς.
Στην Αθήνα του Περικλή υπήρχαν νοσοκόμες και μαίες. Εξάλλου, η
μητέρα του Σωκράτη, Φαιναρέτη, ήταν μαία. Οι γυναίκες γιατροί της εποχής
συνδύαζαν μαγικά διαβάσματα και θεραπευτικά βοτάνια, με συνταγές
που αποτελούσαν επτασφράγιστα οικογενειακά μυστικά, για να
επιτύχουν τη θεραπεία. Ήταν κυρίως ειδικευμένες στις γυναίκες ασθενείς,
λόγω της αιδούς της εποχής, και βοηθούσαν στους πόνους του τοκετού, στη
γέννα και στην έκτρωση. Ο Πλάτωνας παρουσιάζει τον Σωκράτη να αναφέρει
ότι οι γυναίκες αυτές είναι και άριστες προξενήτρες, διότι έχουν το χάρισμα
να αντιλαμβάνονται ποια γυναίκα πρέπει να συνουσιαστεί με ποιόν άντρα
ώστε να προκύψουν τα καλύτερα και πιο χαρισματικά παιδιά. Αλλά ας δούμε
τα σχετικά με τους προ-ιπποκρατικούς γιατρούς και τους φιλοσόφους.
Διάσημοι και ονομαστοί, ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο Δημόκριτος, ο Αναξίμανδρος,
ο Αναξαγόρας, ο Εμπεδοκλής, ο Πυθαγόρας και άλλοι…
Έπειτα απ' αυτούς ακολουθεί η επανάσταση στην ιατρική, δηλαδή ο
Ιπποκράτης. Ετούτος θεωρείται και ο ιδρυτής της επιστήμης αυτής. Η βασική
του αρχή είναι πρωτοποριακή: οι ασθένειες γι' αυτόν έχουν λογικά αίτια και
δεν πηγάζουν από τη θεϊκή παρέμβαση. Έτσι, πρέπει και με λογικά μέσα να
θεραπευτούν. Ο Ιπποκράτης εισάγει και τις δεοντολογικές-ηθικές αρχές της
ιατρικής, με τον περίφημο όρκο του. Η Πάπυρος Λαρούς Μπριττάνικα
παραθέτει μία μετάφραση του όρκου… "Σε όσα σπίτια πηγαίνω, θα μπαίνω
για να βοηθήσω τους ασθενείς και θα απέχω από οποιαδήποτε εσκεμμένη
βλάβη και φθορά, και ιδίως από γενετήσιες πράξεις με άντρες και γυναίκες,
ελεύθερους και δούλους."
Ο Ιπποκράτης ως ιατρός έρχεται, για πρώτη φορά, ανατριχιαστικά
κοντά στον άνθρωπο. Καταρρέουν τα πάντα. Φιλοσοφικές θεωρίες και
ιδέες. Η δεισιδαιμονία υποχωρεί με αργό βηματισμό. Οι μάγοι
θεραπευτές που ως τότε είχαν τη τιμητική τους, πληρωμένοι γενναία για τις
υπηρεσίες τους και ακολουθούντες την παραδοσιακή ιατρική, θα γίνουν οι
πιο σκληροί πολέμιοι του Ιπποκράτη. Έτσι λοιπόν, ο Ιπποκράτης
αποθεοποιεί την ιατρική και διαχωρίζει αυστηρά τα όρια της από τη

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

55

φιλοσοφία. Λέγεται πάντως ότι ο Ιπποκράτης δεν διέμενε κάπου μόνιμα,
αλλά περιπλανιόταν προσφέροντας τις υπηρεσίες του και διδάσκοντας τις
θεωρίες του. Επισκέπτεται όλη την Ελλάδα, τη Μακεδονία, τη Θράκη, τη
Θεσσαλία, τα παράλια της Μ. Ασίας, τη Σκυθία, την Αίγυπτο, την Αθήνα.
Στην τελευταία καλείται από τον Περικλή, για να την απαλλάξει από τον
λοιμό. Προτείνει καθαριότητα και αυστηρούς κανόνες υγιεινής, ώστε το
κακό περιορίζεται. Παραδοσιακά, ο Ιπποκράτης θεωρείται απόγονος του
Ασκληπιού, ενώ, μαθητεύει στην ιατρική σχολή που είχε ιδρύσει ο πατέρας
του στην Κω. Δεν ασχολήθηκε επιμελώς με την ανατομία , εξαιτίας των
αυστηρών νόμων της εποχής, να μην τέμνονται οι νεκροί, ο Ιπποκράτης,
βασιζόμενος σε χειρουργικές επεμβάσεις, γνώριζε καλά το ανθρώπινο
σώμα.
Με τις θεωρίες του ξαφνιάζει ακόμα και τους σύγχρονους γιατρούς. Τα
περίφημα αποφθέγματα του πρέπει να αποτελούν πρότυπα για όλους τους
γιατρούς. "Ο βίος βραχύς, η τέχνη μακρά…"αναφέροντας έτσι ότι η
ιατρική είναι μία "τέχνη" για την οποία πάντα ο εξασκών θα πρέπει να
ανανεώνει τις γνώσεις του, ενώ η ανθρώπινη ζωή δυστυχώς είναι πολύ
σύντομη, ώστε κάποιος να κερδίσει το σύνολο της ιατρικής γνώσης.
"Ωφελείν ή μη βλάπτειν…"…για τον σεβασμό του ιατρού προς τον ασθενή.
"μη έτι το θείον αίτιον είναι αλλά το ανθρώπινον"….διότι τα αίτια της νόσου
δεν πηγάζουν από τους θεούς αλλά από τον ίδιο τον άνθρωπο. Και τα βιβλία
του Ιπποκράτη είναι 57 ή 65ή 74(η συλλογή corpus ippocratium)… Τέλος, ο
Ιπποκράτης υποστήριζε ότι μέσα στο ανθρώπινο σώμα κυκλοφορούν
ουσίες , που ονόμασε αίμα και βλέννα>, κίτρινη και μελανή χολή, και ότι η
ισορροπία των ουσιών αυτών κάνει τον άνθρωπο υγιή, ενώ το αντίθετο,
κάνει τον άνθρωπο να ασθενεί σωματικά και ψυχολογικά.
Στα έργα του περιλαμβάνονται βιβλία διαγνωστικής και παθολογίας, καθώς
και παθήσεις δοντιών που συσχετίζονται με άλλες σωματικές παθήσεις.
Περιλαμβάνονται αναλυτικές περιγραφές ασθενειών, όπως η εξόγκωση
σπλήνας… Η μεταδοτικότητα της βλάβης, σύμφωνα με την οποία, όταν
ένα ανθρώπινο όργανο του σώματος ασθενεί, ασθενούν από τη
δυσλειτουργία του και άλλα όργανα. Περιλαμβάνονται γνώσεις
φαρμακολογίας, στις οποίες αναφέρονται πάνω από 400 φάρμακα,
κάποια από τα οποία χρησιμοποιούνται ακόμα και στην σύγχρονη θεραπεία
και πρόληψη. Στην χειρουργική και ορθοπεδική του αναφέρεται σε
ατυχήματα και κατάγματα. Συνιστά στα φάρμακα να ρέει άφθονο το αίμα για
να γίνει καθαρισμός της πληγείσας περιοχής, ενώ περιγράφεται με
λεπτομέρειες και το κάταγμα της άνω γνάθου… Έξάλλου, ο Ιπποκράτης ήταν
ο πρώτος που συνέλαβε την σημασία της ασηψίας και αντισηψίας. Τονίζεται
τέλος στα έργα του η ανάγκη για καθημερινή καθαριότητα και υγιεινή.
Ο Ιπποκράτης, ασκεί τη ιατρική και τη χειρουργική. Υποστηρίζει την "ξηρά"
θεραπεία των τραυμάτων, με την εφαρμογή του κρασιού σε επιθέματα,
ακριβώς επάνω στη πληγή. Περιγράφει στα έργα του την αναλυτική
διαδικασία για τα ράμματα…αλλά και τις κακώσεις της κεφαλής, στο έργο του
"περί των εν κεφαλή τρωμάτων". Δίνει λύση για την πρόγνωση και την
θεραπεία των τραυμάτων αυτών, καθώς και άλλων, ποικίλων τραυμάτων του
σκελετού και των οργάνων. Οι θεωρίες του είναι τόσο ακριβής ώστε ακόμη

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

56

και σήμερα, 2000 μετά από την εποχή του, ορισμένες από τις ιατρικές
μεθόδους που προτείνει χρησιμοποιούνται ακόμα. Αυτός λοιπόν είναι ο
πατέρας της ιατρικής, ο μεγάλος δάσκαλος Ιπποκράτης. Έπειτα απ' αυτόν,
ακολουθούν οι ιατροί της Αλεξανδρείας. Εκεί, στα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα,
μεταφέρεται η εστία της ιατρικής επιστήμης.
Διαχωρίζονται οι ιατρικές ειδικότητες,(π.χ. ανατομική, φυσιολογία,
χειρουργική, παθολογία, θεραπευτική…)και η νέα ιατρική γενιά , βασιζόμενη
στις θεωρίες του παρελθόντος, χτίζει νέα θεωρητικά οικοδομήματα στα
θεμέλια των παλιών. Τον τρίτο αιώνα αρχίζουν και οι πρώτες ανατομίες των
πτωμάτων, από τους ιατρούς, επιτρεπόμενες από τη νέα, πιο ελαστική
νομοθεσία. Οι γραπτές πηγές (Κέλσος) αναφέρουν ότι χρησιμοποιούνται
ακόμη και κατάδικοι ή αιχμάλωτοι πολέμου, ως πειραματόζωα… Ονόματα
της εποχής είναι:
- ο Ηρόφιλος ο Χαλκηδόνιος, ανατόμος, σπουδαγμένος στη σχολή της
Κω.
- ο Ερασίστρατος, ο πατέρας της φυσιολογίας που έκανε διάκριση
φλεβών και αρτηριών, νεύρων και τενόντων και απέδωσε τον θάνατο
στην παράλυση της καρδιάς. Ήταν μαθητής της Κνιδείας σχολής και
ενδιαφέρθηκε περισσότερο για τη λειτουργία παρά για την δομή και
μορφολογία των οργάνων.
Δυστυχώς τα έργα τους έχουν σωθεί μόνο αποσπασματικά.
Πριν κλείσω αυτό το σύντομο άρθρο, θα ήθελα να αναφερθώ στους λογίους
από τους οποίους μαθαίνουμε τα σχετικά με τους γιατρούς της αρχαιότητας.
Ο ένας αναφέρθηκε ήδη, ο Αύλος Κορνήλιος Κέλσος., που έζησε στη Ρώμη
τον 1ο μ.Χ. αιώνα. Αν και δεν ήταν ιατρός, στο έργο του "de medicina",
αναφέρει τις εμπειρικές γνώσεις της ιπποκρατικής και μετά-ιπποκρατικής
ιατρικής. Τέλος, ο Γαληνός (129-199 μ.Χ.), ιατρός της ελληνορωμαϊκής
περιόδου., από την Πέργαμο της Μ. Ασίας.
Έγραψε κι αυτός περί τις 400 πραγματείες για
την ιατρική και την φιλοσοφία, και ασχολήθηκε
συστηματικά με την ανατομική
Εγχείρηση σε κρανίο 28 αιώνες πριν
Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο πως η
20χρονη ασθενής, που χτυπήθηκε από
εχθρικό βλήμα, έζησε μετά την επέμβαση για
τουλάχιστον δύο ακόμη δεκαετίες, αλλά και το
ότι ο γιατρός ακολούθησε με απόλυτη επιτυχία την πρακτική, που
περιέγραψε ο Ιπποκράτης στα συγγράμματά του δύο αιώνες αργότερα!
Αυτά αποκαλύπτει η έρευνα του καθηγητή Φυσικής Ανθρωπολογίας και
Αρχαιολογικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Adlephi της Νέας Υόρκης
Αναγνώστη Αγελαράκη.
Η υπόθεση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., στα Άβδηρα,
όπου οι κάτοικοι των Κλαζομενών (μια από τις ελληνικές πόλεις της Ιωνικής
Αμφικτυονίας) έχουν ιδρύσει αποικία. Ένα βλήμα που εκτοξεύεται από τη
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

57

σφενδόνη ντόπιου Θράκα -οι γηγενείς Θράκες επεδίωκαν επί μακρόν την
καταστροφή της αποικίας- χτυπά μια 20χρονη κοπέλα στο πίσω μέρος του
κεφαλιού.
Το βλήμα βρίσκει σε ένα σημείο που ενώνονται τα κόκαλα και σφηνώνεται σε
μια κρανιακή συρραφή, σε ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του κρανίου. Το
εντυπωσιακό είναι πως ο γιατρός δεν ακολούθησε την πεπατημένη οδό για την
επέμβαση, την επέμβαση με περιστρεφόμενο κυλινδρικό πριονοειδές τρυπάνι,
αλλά τη μέθοδο της απόξυσης (με ειδικό ξύστρο), την πλέον κατάλληλη δηλαδή
για τη συγκεκριμένη περιοχή του κρανίου που επιτρέπει την απομάκρυνση των
θραυσμάτων και εξαλείφει τα σχισμοειδή κατάγματα -σύμφωνα και με το
κλασικό ιπποκράτειο ιατρικό σύγγραμμα «Περί των εν κεφαλή τρωμάτων», που
γράφηκε σύμφωνα με την επικρατούσα εκδοχή δύο αιώνες αργότερα.
Η ασθενής πέθανε δύο δεκαετίες μετά την επιτυχημένη επέμβαση. Όπως
δήλωσε ο κ. Αγελαράκης: «Δεν μπόρεσα να προσδιορίσω από τα οστά της.
Ωστόσο, πέρα από ορισμένες οδοντικές παθολογίες και αρθρίτιδα της
σπονδυλικής στήλης και των άκρων, ήταν σχετικά υγιής και σε αρκετά καλή
φυσική κατάσταση»!
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΡΑΝΙΑΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ έχει
ηλικία 28 αιώνων και πραγματοποιήθηκε στα αρχαία Άβδηρα της Θράκης.
Ιατρική Σχολή της Ιωνίας στα Άβδηρα, Ελλάδα
Αναγνώστης Αγελαράκης
Στην Ελληνική πόλη των Αβδήρων, στη βόρεια ακτή του Αιγαίου, λίγο πριν τα
τέλη του 7ου αιώνα π.Χ., ένας ιατρός αντιμετωπίζει μία δύσκολη ιατρική
περίπτωση.
Όρθιος και με ιδιαίτερη προσοχή εξετάζει τη σοβαρή πληγή στο κεφάλι μίας
20χρονης περίπου ασθενούς που είναι ξαπλωμένη στο κρεβάτι μπροστά του. Η
συνήθης πρακτική απαιτούσε ο θεραπευτής να ρωτήσει πώς προκλήθηκε το
τραύμα. Στην περίπτωση αυτή ήταν σαφές πως προκλήθηκε το τραύμα από την
κομματιασμένη σάρκα και τα ματωμένα μαλλιά της. Ένα βλήμα, εκτοξευμένο
από τη σφενδόνη ενός εκ των γηγενών Θρακών με
στόχο την καταστροφή της αποικίας, την χτύπησε στο πίσω μέρος της κεφαλής.
Πλησιάζοντας πιο κοντά στην ασθενή, με μια σοβαρή έκφραση στο πρόσωπό
του, ο χειρουργός εξετάζει με προσοχή το τραύμα πρώτα με τα χέρια, και
ακολούθως με μια μήλη. Όπως φοβόταν, το βλήμα είχε κτυπήσει σε ένα
σημείο όπου ενώνονταν τα κόκαλα, σφηνώνοντας σε μία κρανιακή
συρραφή, ανοιχτή ακόμη, σε ένα από τα πιο αδύναμα σημεία του κρανίου
της νεαρής γυναίκας. Σήμερα, οι περισσότεροι φοιτητές της Ιατρικής,
παίρνουν έναν ιερό όρκο, επαναλαμβάνοντας τον όρκο του Ιπποκράτη, του
αρχαίου Έλληνα ιατρού, γνωστού «ως Πατέρα της Ιατρικής». Στις ημέρες του, ο
Ιπποκράτης, σύγχρονος του Σωκράτη, αναφερόταν με σεβασμό από τον
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Γεννήθηκε στο νησί της Κω, όπου σπούδασε
Ιατρική και Φιλοσοφία. ‘Έχοντας εξασκήσει την Ιατρική με μία ανθρωποκεντρική
και εμπειρική προσέγγιση στον Ελλαδικό χώρο, και έχοντας σταχυολογήσει
εμπειρίες και φήμη ως ιατρός, (είχε προσφέρει τις υπηρεσίες του στον Βασιλιά

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

58

της Μακεδονίας Περδίκα, και στον Αρταξέρξη Α’ της Περσίας) αφιέρωσε
σημαντικό χρόνο διδάσκοντας την εξάσκηση της Ιατρικής στους μαθητές του.
Παρά το γεγονός ότι φαίνεται πως όσα γνωρίζουμε για τον Ιπποκράτη είναι
λίγα, θεωρούμενος ως ο «πιο διάσημος αλλά λιγότερο γνωστός Ελληνας
ιατρός», μπορούμε πραγματικά να συνάγουμε αρκετά γι αυτόν αν λάβουμε
υπόψη την ταλαντούχα προσωπικότητα του νεόφυτου, με έφεση προς τη
μελέτη της Ιατρικής, την αφοσίωση και τα υψηλά πρότυπα των αρχών και
ηθικής που απαιτούντο για έναν επαγγελματία ιατρό, όπως ρητώς εισηγείται
στα Ιπποκρατικά κείμενα.
Λαμβανομένου υπόψη ότι μπορεί να είναι συζητήσιμο το εάν οι αρχαίες ιατρικές
πραγματείες, οι οποίες ανέρχονται στις 70 και συνολικά είναι γνωστές ως
«Ιπποκρατική Συλλογή», δύνανται με ασφάλεια να αποδωθούν αποκλειστικά
στον ίδιο, όσο περισσότερο κανείς αναδιφά στην Ιπποκρατική Συλλογή
καθίσταται σαφές ότι επρόκειτο για έναν σπουδαίο ιατρό και δάσκαλο της
Ιατρικής επιστήμης. Η βιβλιοθήκη «Κλασσικών Συγγραμμάτων Loeb»
σημειώνει: «Ο συγγραφεύς, πραγματικά, ενώ διδάσκει ως αυθεντία και με
αυτοπεποίθηση, ομολογεί λάθη και πρόθυμα δέχεται βελτιώσεις». Τα ιατρικά
συγγράμματα φαίνεται να ανήκουν στα τέλη του 5ου και αρχές του 4ου π.Χ. αιώνα
και οι περισσότεροι θα συμφωνούσαν ότι μπορεί να είχαν καταρτισθεί
περαιτέρω από τους φοιτητές, οι οποίοι, κατά το μέτρον του
νοητού, μπορεί να προσέθεσαν στις σημειώσεις της έρευνας του, στα εγχειρίδια
του και στο υλικό των διαλέξεών του, και ίσως εν μέρει και από την βιβλιοθήκη
της Κω, αντανακλώντας έτσι την πλούσια κληρονομιά της Ιωνικής Ιατρικής
Σχολής, έργα που συγκεντρώθηκαν αργότερα στην Αλεξάνδρεια στη μορφή
μίας σημαντικής συλλογής διατριβών της Κω.
Ανάμεσα στις εργασίες αυτές ο τρίτος τόμος με τίτλο «Χειρουργική»
παρουσιάζει μερικές διατριβές οι οποίες έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα όπως
«Περί Ιητρού», και «Κατ’ Ιητρείον», ενώ τα έργα του «Περί Αγμών», «Περί
‘Αρθρων», «Μολχικόν» (ή Όργανα για αποκατάσταση των εξαρθρώσεων) και
το «Περί των εν Κεφαλή Τρωμάτων» φαίνεται να γράφτηκαν ως πρακτικά
εγχειρίδια παρά ως θεωρητικά δοκίμια. Από αυτά το «Κλασσικό Λεξικό της
Οξφόρδης» επισημαίνει ότι «οι οδηγίες για την επίδεση, τη διάγνωση και
τη θεραπευτική αγωγή των εξαρθρώσεων και καταγμάτων, κυρίως των
συνθλιπτικών καταγμάτων του κρανίου είναι πολύ εντυπωσιακές».
Περιγράφει μάλιστα τη διατριβή «Περί των εν Κεφαλή Τρωμάτων» ως «ένα
πρακτικό έργο ενός πολύ εξειδικευμένου δεξιοτέχνη, του οποίου κάθε πρόταση
υπαινίσσεται εμπειρία». Πράγματι, το έργο αυτό χρησιμοποιείτο ως ιατρικό
κείμενο αναφοράς στην Ευρώπη, πλέον των δύο χιλιετιών μετά την εποχή που
γράφθηκε. Εν τούτοις, νέα στοιχεία στα οποία στηρίζεται το παρόν άρθρο, θα
εμπλουτίσουν περαιτέρω πλευρές της ιστορίας της ανάπτυξης της Ιατρικής
πρακτικής. Η ασθενής ανήκε στην ομάδα που εστάλη από την πόλη των
Κλαζομενών -μία από τις ελληνικές
πόλης της Ιωνικής Αμφικτιονίας-, για να δημιουργήσει αποικία στα Άβδηρα της
Θράκης γύρω στο 654 π.Χ. Η νοσηλεία της υπήρξε επιτυχής, -μία δύσκολη
χειρουργική επέμβαση που διεξήγε ένας σπουδαίος χειρουργός έσωσε τη ζωή
της- και έζησε περίπου 20 επιπλέον χρόνια. Είχα το προνόμιο να εξετάσω τα
λείψανά της τα οποία ευρέθησαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στα Άβδηρα
από την Δρ. Ευδοκία Σκαρλατίδου της

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

59

Ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Από την μελέτη τους προκύπτουν
αδιάσειστα στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι οι χειρουργικές μέθοδοι και
πρακτικές τις οποίες συνδέουμε με την Ιπποκρατική διατριβή «Περί των εν
Κεφαλή Τρωμάτων» εφαρμόζονταν δύο αιώνες πριν από τη γέννηση του
Ιπποκράτη. Ποια όμως είναι τα αποδεικτικά στοιχεία που προσφέρει αυτή η
πρώιμη χειρουργική επέμβαση και πως συγκρίνεται με το Ιπποκρατικό κείμενο;
Τι μας αποκαλύπτει για την εξέλιξη της χειρουργικής; Εάν ο Ιπποκράτης
υπήρξε ο πιο γνωστός εκπρόσωπος της Ιατρικής Σχολής της Ιωνίας
ποιος ήταν ο ιατρός ο οποίος διεξήγε μία τόσο πολύπλοκη κρανιακή
εγχείριση επιτυχώς;
Σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο, οι Κλαζομένιοι στα Άβδηρα «εξεδιώχθησαν
από τους πολέμιους Θράκες» οι οποίοι ίσως διεξήγαγαν έναν πόλεμο φθοράς
αποτρέποντας την πρόσβαση των αποίκων στη γη τους για αγροκαλλιέργεια, τη
συγκομιδή ξυλείας και άλλων υλικών, ή διαρπάζοντας και καταστρέφοντας τις
καλλιέργειές τους. Εν τούτοις, η αρχαιολογική μαρτυρία εμφανίζει τους
Κλαζομένιους άποικους να επιμένουν τουλάχιστον επί 8 δεκαετίες στα Άβδηρα,
και οι ανασκαφές έχουν αποκαλύψει πολλά ίχνη της αποικίας τους,
περιλαμβανομένων των οχυρωματικών τειχών πάχους 4 μέτρων και των
νεκροταφείων. Σ’ έναν από τους χώρους ενταφιασμού βρέθηκε ο τάφος με τον
καλοδιατηρημένο σκελετό της γυναίκας η οποία επέζησε τον τραυματισμό
από το βλήμα της σφενδόνης και την επακόλουθη χειρουργική επέμβαση.
Από τα οστά της, μπόρεσα να προσδιορίσω ότι απεβίωσε από άγνωστη
αιτία(ες) και ότι εκτός από ορισμένες οδοντικές παθολογίες και αρθρίτιδα της
σπονδυλικής στήλης και των άκρων, ήταν σχετικά υγιής και σε αρκετά καλή
φυσική κατάσταση. Η επουλωμένη πληγή ήταν δραματική: ένα άνοιγμα
ωοειδούς σχήματος διαστάσεων 14.78mm x 9.19mm αποκαλύπτει την
εγκεφαλική χώρα στο πίσω δεξιό μέρος του κρανίου της περιζωμένο από
μία μεγαλύτερη, ανιόντος ρηχότερης χειρουργικής επέμβασης, σχεδόν
ελλειψοειδούς μορφής, διαστάσεων 66.36mm x 19.91mm, εκτεινόμενη
από το ινιακό οστό και πάνω από την λαμδοειδή συρραφή στο δεξή
βρεγματικό.
Το γεγονός ότι ο χειρουργός δαπάνησε σημαντικό χρόνο για να διεξαγάγει την
εγχείρηση και χρησιμοποίησε ένα ή και περισσότερα ξυστήρια για να ξύσει το
οστό συλλέγοντας το μέσα από τα τοιχώματα της πληγής είναι εμφανές όχι
μόνον από την μορφολογία του τραύματος, αλλά επίσης και από τα αμυδρώς
ευδιάκριτα αποτυπώματα, πλάτους περίπου 0.6mm τα οποία εκτείνονται
ακτινοειδώς εξωκεντρικά από το εγκεφαλικό άνοιγμα. Οι εξωκρανιακές αλλαγές
στο πίσω και δεξιό τμήμα του κρανίου της αποκαλύπτουν μία κατάσταση ίασης
κατά το πλείστον, σε χρονικό διάστημα αρκετά πριν από τον θάνατό της.
Όταν χτυπήθηκε, το βλήμα σύντριψε τους μαλακούς ιστούς του κρανίου
της και προκάλεσε σοβαρή συνθλιπτική ρήξη και βούλιαγμα του οστού,
ενδεχομένως με το βλήμα σφηνωμένο σε αυτό, συνοδευόμενο από
χαρακιές ή και σχισμοειδή κατάγματα, τα οποία στην επέκταση τους
απειλούσαν με αιχμηρές σχισμές του οστού την μήνιγγα, την ινώδη
μεμβράνη που περιβάλει τον εγκέφαλο, στενά προσκολλημένη στην
εσωτερική ενδοκρανιακή χώρα.
Η εγχείρηση ήταν απαραίτητη για να απομακρυνθούν τα θραύσματα των οστών
και ενδεχομένως και το σφηνωμένο βλήμα ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

60

αφανών σχισμών των οστών, για να εκτιμηθεί η κατάσταση της μήνιγγας εάν
είχε εκτεθεί, και για να επαλειφθούν «θεραπευτικά φάρμακα», αποτρέποντας
νοσηρές μετατραυματικές συνέπειες. Ο χειρουργός, κρίνοντας από τις
διαδικασίες του Ιπποκρατικού συγγράμματος
«Περί των εν Κεφαλή Τρωμάτων», πρώτα αξιολόγησε το τραύμα χωρίς να
αγγίξει την ασθενή, κατόπιν αγγίζοντας, και στη συνέχεια χρησιμοποιώντας την
μήλη προσπάθησε να διαγνώσει τον τύπο, το εύρος, και τη σοβαρότητα του
τραύματος. Επίσης, ρώτησε την ασθενή ή και τους παρευρισκόμενους σχετικά
με τις συνθήκες κάτω υπό τις οποίες υπέστη το τραύμα, καθώς και τις άμεσες
φυσιολογικές αντιδράσεις της ασθενούς μόλις μετά το συμβάν. Στη συνέχεια
προχώρησε στην κοπή και άνοιγμα των μωλωπισμένων
μαλακών ιστών που περιέβαλαν το τραύμα κατά μήκος και κατά πλάτος της
εστίας της τραύματος ώστε να μπορεί να το εξετάσει καλύτερα οπτικά και να
προετοιμαστεί για την χειρουργική επέμβαση πριν το περιποιηθεί με
κατάπλασμα, από πολτό λεπτο-τριμμένου κριθαράλευρου βρασμένου με ξύδι.
Την επόμενη ημέρα, μετά την απομάκρυνση της
επίδεσης με ξαντό και του καταπλάσματος, καθάρισε περαιτέρω και στέγνωσε
τους μαλακούς ιστούς και προέβη σε μία τελική διάγνωση της φύσεως και της
εμβέλειας του τραύματος, ενδεχομένως επαλείφοντας θεραπευτική αγωγή
μαύρης μελάνης και φαρμάκου στο καθαρισμένο οστό. Στη συνέχεια πρόσθεσε
ελαφρά κάλυψη με λαδωμένο λινό και νέα επάλειψη καταπλάσματος ώστε να
ιχνηλατήσει την επόμενη ημέρα τυχόν
αφανή σχισμοειδή κατάγματα που θα είχαν εντωμεταξύ απορροφήσει μαύρη
μελάνη, εξετάζοντας επίσης και φροντίζοντας την κατάσταση της μήνιγγας εφ’
όσον είχε εκτεθεί. Tο «Περί των εν Κεφαλή Τρωμάτων», θέτει ένα πρωτόκολλο
μεθόδου για την ιατρική εξέταση και την θεραπευτική αγωγή του ασθενούς,
περιγράφοντας εκδοχές των μορφολογικών εκφράσεων των ανθρώπινων
κρανιακών συρραφών, διαγνωστικές μεθόδους για την αναγνώριση και τη
νοσηλεία μία σειράς περισσοτέρων από επτά τύπων κρανιακών τραυμάτων
προκαλουμένων από διάφορα όπλα και τις ειδικές συνθήκες του συμβάντος,
προγνωστικά για τη διεξαγωγή μιας συντηρητικής μεθόδου ή χειρουργικής
επέμβασης, χειρουργικές διαδικασίες τρυπανισμού ή απόξεσης, την συνεχή
περίθαλψη του ασθενούς, με επαλείψεις φαρμακευτικών αγωγών, και τη γενική
φροντίδα θεραπείας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις ένα τραύμα στο πίσω μέρος της κεφαλής, όπου
«η διαπύηση του οστού διαρκεί περισσότερο όπου το οστό είναι
παχύτερο και η ροή του πύου θα χρειασθεί περισσότερο χρόνο για να
φθάσει στον εγκέφαλο», θα είχε λιγότερες πιθανότητες να είναι μοιραίο
από ότι ένα τραύμα στο μπροστινό μέρος της κεφαλής, π.χ. στο άνω μέρος του
μετωπιαίου ή στα βρεγματικό οστά. Αλλά όπως στην περίπτωση της
γυναίκας από τα Άβδηρα, «Όταν μία κρανιακή συρραφή φαίνεται στην
εκτεθειμένη περιοχή του οστού –ενός τραύματος σε οποιοδήποτε σημείο της
κεφαλής- η αντίσταση του οστού στην τραυματική κρούση είναι πολύ αδύναμη
εάν το όπλο σφηνώσει στη συρραφή». Έτσι, σύμφωνα με το Ιπποκρατικό
κείμενο, η περίπτωση ήταν πολύ σοβαρή. Το γεγονός δε ότι το βλήμα προήλθε
από σφενδόνη, καθιστούσε την περίπτωση ακόμη
πιο σοβαρή καθώς «Από τα όπλα που εξαπολύονται στο κεφάλι και πληγώνουν
κοντά στο κρανιακό οστό ή το ίδιο το κρανίο, εκείνο το οποίο θα πέσει από το

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

61

υψηλότερο επίπεδο παρά από παράλληλη τροχιά στο έδαφος, και είναι
ταυτοχρόνως το σκληρότερο, το αμβλύτερο και το βαρύτερο... θα σπάσει και θα
συμπιέσει το κρανιακό οστό». Ανάλογα δε από την κατάσταση των
συνθλιπτικών ρηγμάτων και καταγμάτων της κεφαλής το έργο «Περί των εν
Κεφαλή Τρωμάτων» συνιστά, μετά από προσεκτική διάγνωση και διαδικασίες
προετοιμασίας, χειρουργική επέμβαση χρησιμοποιώντας τρυπανισμό,
τρυπώντας με περιστρεφόμενο κυλινδρικό πριονοειδές τρυπάνι, ώστε να
απομακρυνθεί ένας δίσκος οστού από το κρανίο από το ακριβές σημείο
της κρούσης. Αυτό θα εξάλειφε τον κίνδυνο να αφεθούν ανοσήλευτα
θραύσματα της επιφάνειας του οστού και να επεκταθούν ακτινοειδώς σχισμές
φανερών και αφανών καταγμάτων. Επίσης, θα επέτρεπε την απομάκρυνση
των θρυμματισμένων τμημάτων των οστών που θα είχαν βουλιάξει προς
τα μέσα, επιτρέποντας έτσι στον εγκέφαλο να επανέλθει στην θέση του
μετά από την κάκωση χωρίς να πιέζει σε χαλαρά τμήματα του οστού με
αιχμηρές άκρες γύρω στο τραύμα καθώς είχε σαφώς αναγνωρισθεί ότι μία
ανοσήλευτη διάτρηση της μήνιγγας δεν θα βοηθούσε στην ανάρρωση του
ασθενούς. Ωστόσο, υπήρχε μία κρανιακή περιοχή όπου εντόνως συνιστάται
αντί του τρυπανισμού η μέθοδος της απόξυσης: «Είναι απαραίτητο, εάν η
πληγή προσκληθεί σε κρανιακή συρραφή και το όπλο (ή μέσο προσβολής)
διατρυπήσει και σφηνώσει στο οστό, να δωθεί προσοχή στο είδος του
τραύματος που υφίσταται το οστό. Διότι... εκείνος που πλήττεται από οπλικό
μέσο προσβολής σε κρανιακή συρραφή θα υποστεί μεγαλύτερες συνέπειες στο
κρανιακό οστό από τον πληγέντα σε άλλο σημείο του κρανίου.... Και οι
περισσότεροι από αυτούς χρειάζονται τρυπανισμό, αλλά δεν πρέπει να
τρυπανισθούν οι κρανιακές συρραφές... Θα πρέπει να αποξύσετε την
επιφάνεια του κρανιακού οστού με ξύστρο κατά πλάτος και κατά μήκος,
ανάλογα με τη θέση και κατάσταση του ασθενή και μετά κατά βάθος για να
είστε σε θέση να δείτε τους κρυμμένους θρυμματισμούς και συνθλίψεις....
διότι η απόξυση εκθέτει την βλάβη αρκετά ακόμη και αν τα ταύματα, παρά το
γεγονός ότι υπάρχουν στο οστό, δεν αποκαλύπτονται διαφορετικά...... και εάν
ορίσετε με ακρίβεια ότι το κρανιακό τραύμα απαιτεί χειρουργική επέμβαση θα
πρέπει να διεξαχθεί μέσα σε τρεις ημέρες....» Αντιμέτωπος με ένα συνθλιπτικό
κάταγμα με ακτινωτά σχισμοειδή κατάγματα και φοβούμενος ενδεχόμενη
πρόσκληση βλάβης της μήνιγγος, ο ιατρός προχώρησε τη δεύτερη ή την
τρίτη ημέρα σε απόξυση του οστού σε μήκος, πλάτος και βάθος,
απομακρύνοντας θραύσματα και εξαλείφοντας με την απόξυση τα
σχισμοειδή κατάγματα χρησιμοποιώντας ξύστρο και όχι τρυπανισμό. Στη
συνέχεια, ο ιατρός θα μεριμνούσε για τη ταχεία διαπύηση όλων των γύρω
τραυματισμένων ιστών με επαλείψεις φαρμακευτικών αγωγών, φροντίζοντας
για την καθαριότητα, την αποτροπή συγκέντρωσης υγρότητας και τη
τοπική αποξήρανση των τραυματισμένων ιστών. Ενώ η αναπαράσταση της
θεραπευτικής αγωγής της ασθενούς είναι μερικώς ένας συλλογισμός, η χρήση
της μεθοδολογίας της απόξεσης αντί του τρυπανισμού, βάση του Ιπποκρατικού
κειμένου, αποδεικνύεται από τη μορφολογία, το μέγεθος και το σχήμα της
χειρουργικής επέμβασης, καθώς και τα ίχνη του ξύστρου που αμυδρώς
ανιχνεύονται ακόμη στις σχετικές επιφάνειες των κρανιακών οστών. Συνεπώς, η
διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης ταιριάζει απόλυτα με τις συμβουλές
που συνιστά περίπου δύο αιώνες αργότερα το σύγγραμμα «Περί των εν

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

62

Κεφαλή Τρωμάτων» για το συγκεκριμένο είδος τραύματος στη σχετική
ανατομική περιοχή.
Οι αρχαίες Ελληνικές πηγές προσφέρουν λίγη βοήθεια στην ανίχνευση της
ανάπτυξης της Ιατρικής πριν την εποχή του Ιπποκράτη. Δεν αποτελεί έκπληξη
το γεγονός ότι ο ιστορικός Ιατρικός της Ιατρικής Guido έγραψε στο έργο του με
τίτλο «Το χέρι της ίασης» ότι «οι αρχές της Ελληνικής Ιατρικής, οι οποίες θα
αρκούσαν για να γεμίσει μία ολόκληρη βιβλιοθήκη, αποτελούνται κυρίως από
κενές σελίδες.» Τα ιατρικά κείμενα πριν από τον Ιπποκράτη δεν έχουν ακόμη
ανακαλυφθεί. Έτσι, γνωρίζουμε μόνον για έναν Έλληνα ιατρό πριν από τον
Ιπποκράτη.
Ο Δημοσίδης είχε ήδη ασκήσει το επάγγελμα του ιατρού στην Αίγινα, στην
Αθήνα και τη Σάμο πριν θεραπεύσει τον Δαρείο Α’, αλλά και πάλι αυτό
συμβαίνει τουλάχιστον έναν αιώνα μετά τον ιατρό των Αβδήρων ο οποίος
διεξήγαγε με απόλυτη επιτυχία μια δύσκολη κρανιακή χειρουργική επέμβαση.
Εάν ανατρέξουμε στο παρελθόν, ο Όμηρος περιγράφει στην Ιλιάδα πάνω
από 140 τραύματα ένοπλης μάχης, πολλά από τα οποία είχαν προκληθεί
από τις αιχμές δοράτων και βελών πληγώνοντας σάρκες και οστά.
Ακολούθως, η θεραπευτική αγωγή των τραυμάτων με την εξαγωγή των
θραυσμάτων ή βλημάτων από τις πληγές και το δέσιμο τους με τη χορηγία
φαρμακευτικών αγωγών με βότανα για την ανακούφιση από τον πόνο και τη
συγκράτηση της αιμορραγίας, προσφέρουν σαφείς ενδείξεις ότι το κοινό του
Ομήρου είχε την ικανότητα να κατανοήσει πλήρως την πραγματικότητα και τη
σοβαρότητα αυτών των τραυμάτων και της σωτήριας για την ζωή της
επέμβασης του ιατρού, η οποία υπαινισσόταν συχνά στην χειρουργική
διαδικασία.
Ωστόσο, σε ολόκληρο τον Ελληνικό στρατό υπήρχαν ελάχιστοι εκπαιδευμένοι
θεραπευτές, για παράδειγμα ο Μαχάων και ο Ποδαλείριος, ηγέτες
στρατευμάτων τριών Θεσσαλικών χώρων (Τρίκκης, Ιθώμης και Ευρύτου
Οιχαλίας), και οι δύο υιοί του θρυλικού ήρωα- ιατρού Ασκληπιού, υιού του
Απόλλωνα και της Κορωνίδας, κόρης του Φλεγύα σύμφωναμε τον Ησίοδο και
Πίνδαρο
Τα Ασκληπιεία ΔΕΝ ήταν Νοσοκομεία Τα πρώτα Νοσοκομεία παγκοσμίως
ήταν "Βυζαντινά" (Ρωμαίικα) Ούτε τα γραπτά του Ιπποκράτους, ούτε εκείνα του
Γαληνού μνημονεύουν οποιοδήποτε είδος ιδρύματος, στο οποίο να παρέμεναν
οι ασθενείς, ενώ υπεβάλλοντο σε θεραπεία. Επιπλέον, ορισμένες περικοπές
αρχαίων πηγών αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε παρατεταμένη ιατρική μέριμνα
ασθενών σε νοσοκομειακό περιβάλλον
Βλέπουμε λοιπόν από τα παραπάνω ότι οι γνώσεις που μετεφεραν οι
ΕΛΟΧΙΜ στους κατοίκους της Αρχαίας Ελλάδας όσον αφορα την ιαση των
ασθενειών αφορά μια σύνθετη πρόταση που περιλαμβάνει
 Καθαρισμό Αυρας
 Καθαρισμο Φυσικουσώματος από τοξίνες-αλυσίδες
 Δημιουργία θετικών σκεπτομορφων σε ομορφο φυσικο
περιβάλλων
 κατανάλωση αφεψημάτων
 Υποβολή
 Ύπνωση
 Αν ήταν απαραίτητο χειρουργική επέμβαση
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

63

Αποτέλεσμα μέσος όρος ηλικίας άνω των 70 ετών με μεσογειακή διατροφή.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
H ποιο πετυχημένη διατροφική οδηγία ήρθε από τον Ιποκράτη 2500
χρόνια πριν «Ασε τη τροφη να γίνει φάρμακό σου και το φάρμακό σου
τροφή σου», δηλαδή η διαγνωση αλλεργίας σε φαγητά, η απομάκρυνση
τροφων από το δικαιτολόγιο σας οι οποίες διαταρασουν την βιοχημεία του
οργανισμού είναι η λύση προς τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσετε τη
βιοχημική σας ευαισθησία σε τροφές που κατά τα αλλα είναι υγιεινές κι
αβλαβεις, αλλα η ευαισθησία του οργανισμού σας κάνει το ανοσοποιητικό σας
σύστημα να αντιδρα σαν να δεχεται επίθεση από εχθρο, κάνοντας τα ενδογενη
συστήματα να υπολειτουργουν, αρχίζει η σειρα της διαδικασίας πτώσης ντόμινο
που ολοκληρώνεται με την μορφη ασθένειας που βγαινει στη επιφανεια
(διαβητης, αρθριτιδα, παχυσαρκια, χρονια κοπωση, ημικρανίες, κρίσεις
πανικου, εντερικα προβλήματα, παιδικες αρώστιες κ.α)
Η διαδικασία αυτή αρχίζει με τη συσωρευση στο οργανισμό μορίων
πρωτείνης, ένα ή περισσότερα φυσικα ΄ή τεχνητα που κάνουν τα λευκα
αιμοσφαιρια να αντιδρασουν και μερικες φορές να εκραγούν
απέλευθερώνοντας ισχυρά χημικά κατά του «εικονικού εισβολέα» που σε
σωρευση αφηνουν πισω τους καταστροφη όπως διαροή αιμοφόρων
αγγείων, χρονιες φλεγμονές συστολή λειων μυων των πνευμόνων, κατι
σα μικρές πυρηνικες εκρήξεις στο σωμα μας. Βεβαια η ευαισθησία στις
τροφες δεν είναι ίδια σε όλους τους ανθρώπους, αλλα ΥΠΑΡΧΕΙ. Αρχικά
εχουμε κυτταρικές μεταβολές λεπτές κι διακριτές μέχρι επειτα
θανατηφόρες παθήσεις όπως ο διαβητης ή το ασθμα. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΔΕ
ΒΟΗΘΑ ΑΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ!! Εξέταση του αίματος μπορεί να δείξει
σε ποιες τροφές έχετε ευαισθησία ώστε να τις αποφύγετε. Ζουμε σε μια
περιοδο αφθονίας καταναλώνοντας τροφές από όλα τα μερη του
πλανήτη, θέτοντας τον οργανισμό μας μονιμα σε διαδικασία
«αποθήκευσης ενέργειας» χωρίς ποτέ να χρησημοποιεί τα
«πλεονασματα καυσίμων» που διαθέτει. Συνέπειες παχυσαρκίας
διαβητης,
καρδιοπαθειες,
υπερταση,
αρτηριοσλήρωση,
υψηλη
χοληστερολη. Αναρωτιέστε γιατι η κοινωνια μας προωθει αυτό το
μοντελο το οποιο είναι καταφωρα προβληματικο? Η Λυση είναι απλή, 30
δις δολλαρια το 1998 ο τζιρος της βιομηχανιας αδυνατίσματος, 12 δις
δολλαρια ο τζιρος αναψυκτικών διαιτης, γλυκαντικα 1,54 δις δολλάρια,
τροφιμα με μειωμενες θερμιδες 1 δις δολλαρια και το πιο σημαντικό Η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΔΥΝΑΤΙΙΣΜΑΤΟΣ
ΒΓΑΖΕΙ
ΜΥΘΙΚΑ
ΚΕΡΔΗ
ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩ΅ΤΪΠΟΤΑ.
ΤΟ ΥΠΕΡΒΑΡΟ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΒΑΡΟΣ ΞΑΝΑ
ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ
ΔΙΑΙΤΑΣ» και θα επαναλάβει το ίδιο πρόγραμμα η δίαιτα ξανα και ξανά
γιατι δεν σας λένε,
δεν θέλουν να ξέρετε ότι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

64

1. ΕΑΝ ΟΙ ΜΥΣ Η Η ΜΑΖΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΙΠΟΣ ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΛΆ ΑΠΩΛΕΙΑ
580kal.
2. H AΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΒΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ
Η ΥΠΟΣΙΤΙΖΕΤΑΙ
3. ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΥΣ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΩΡΑΙΟ ΤΟ «ΜΥΣΤΙΚΟ»!!

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,

ΕΧΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!

Οι τροφές ευεξίαςδεν κάνουν τιποτα άλλο από το να αναστελουν την εκλυση
σεροτονίνης που ρυθμιζει την αναγκη για φαγητό βραχυπρόθεσμα, οπότε σε
δυο ωρες μέσα χρειαζεστε άλλη μια δόση φαγητου όταν περασει η επίδρασή
τους κι η χημεια του εγκεφαλου επανελθει στο φυσιολογικό της από τις
ψυχαναγκαστικές επιδράσεις του «παρασκευάσματος ευεξίας»
Υπάρχει μια γονιδιακη πρωτεινη η λεπτίνη που όσο βρισκεται σε μικρη
ποσότητα ο εγκέφαλος δε λαμβανει εντολή λήψης τροφής. Οσο περισσοτερη
τροφη καταναλώνουμε τοσο εντονοτερη εντολή δίνει. Γι αυτό σωστα
συνιστωνται πολλά μικρα γεύματα, για να τη κρατουν σε χαμηλα επιπεδα αρα
και τα επίπεδα σωρευσης λίπους να παραμένουν χαμηλά
Τα «προιόντα ευεξίας» ΒΙΑΖΟΥΝ τον διαβιβαστη εντολών εγκέφαλο. Δείτε φίλοι
μου τη διαδικασία μεσα από την οποία το κάνουν και κρατηθείτε μακριά τους

ΒΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ
«Πως μπορει φίλοι μου η κατανάλωση μιας σοκολάτας ή ενός υδατάνθρακα να
προκαλέσει άυξηση πρωτεινικής ορμόνης στον εγκέφαλο? Δείτε το
1. Η ορμόνη, η σεροτονινη για να μπορεσει να παραχθει πρέπει ο
εγκέφαλος να εχει τους κατάλληλους προδρόμους με τη μορφη
αμινοξέος, τα οποία αμινοξεα δεν είναι τίποτα άλλο από τα τουβλα του
οργανισμου, είναι δηλαδή τα μικροτερα δομικα στοιχεια που
χρησημοποιει ο οργανισμος για να συνθέσει τις πρωτεινες.
2. Ο ειδικός πρόδρομος λοιπον για τη σεροτονινη είναι το αμινοξύ
τρυπτοφάνη.
3. Πριν μεταφερθουν όλα τα αμινοξέα στο εγκεφαλο συνωστίζονται σε κατι
σα φραγμα στα ορια του, περιμένοντας το καθένα τη σειρά του
4. Το ηδη επίπεδο σεροτονίνης ενώ συντελειται η διαδικασια αυτή συνεχιζει
να μειωνεται οποτε ο εγκεφαλος σας ειδοποιει να φατε κατι γλυκο για να
το αυξησει.
5. Μολις φάτε τη σοκολάτα, το επίπεδο ινσουλίνης αρχιζει να αυξάνεται
6. Η ινσουλίνη ωθει τα αμινοξεα στις προκαθορισμένες θέσεις τους για να
αρχισουν να κατασκευαζουν μυικη μαζα
7. Το αμινοξυ τρυπτοφανη εχει τωρα υψηλη συγκεντρωση λόγο του
παλοιριακου κύμματος που δημιουργησε η ινσουλίνη που προκλήθηκε
από τη σοκολατα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

65

8. Οσο πιο πολλή τρυπτοφανη μπαινει στο εγκέφαλο, τοσο γρηγοροτερα
μετατρεπεται σε σεροτονινη που είναι νευροδιαβιβαστής του
συναισθηματος της πείνας
9. Η αναγκη για πείνα εμφανίζεται έντονη σε ένα σώμα που είναι
«χορτασμένο»
10. Επίσης εντονο στρες κι έλλειψη υπνου οδηγουν σε χαμηλα επίπεδα
σεροτονινης.
11. Ετσι φίλοι μου μια σοκολάτα από το περίπτερο της γωνίας οδηγει τη
κυρία στο διπλανό τραπέζι να τρώει με βουλιμία καρμπονάρα ολόκληρη.
Απλό ετσι?
Απομακρυνεται από τη διατροφή σας κάθε συνθετική τροφή
Αποφύγεται όσες έχουν πολλά συντηριτηκα
Αγαιρεστε με πειραματισμους κάθε τροφη που σας δημιουργει συμπτωματα
κοπωσεως, πονων, ζάλης
Και θυμηθείτε

ΑΝ ΣΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΛΙΠΟΥΣ ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
ΝΑ ΠΑΧΥΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΦΑΓΗ, ΚΑΙ ΠΑΧΑΙΝΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ?

H ανθρωπολογία της μαγείας στην αρχαία Ελλάδα: ο κένταυρος Χείρών
Η μαγεία στον ελληνικό μύθο είναι πανταχού παρούσα. Διαπέρασε τις
πεποιθήσεις της ελληνικής ζωής σε όλα τα στρώματα της κοινωνίας,
υποδεικνύοντας σε μεγάλο βαθμό τη θρησκευτική ομοιογένεια της
αρχαιοελληνικής κοινωνίας. Η μαγεία εξυπηρετούσε, μεταξύ άλλών ως θεμέλιο
για την ανθρώπινη γνώση και ήταν μέσο ελέγχου του άμεσου περιβάλλοντος,
τών δυνάμεών της φύσης, της ζωής και του θανάτου, καθώς και άλλών
περιοχών της γνώσης, που τελούν σήμερα υπό την αιγίδα της τεχνολογίας.
Όπως το θέτει μια σύγχρονη αυθεντία στο πεδίο της σύγχρονης
ανθρωπολογίας:
«Η πρακτική της μαγείας ήταν πανταχού παρούσα στην κλασική αρχαιότητα. Οι
σύγχρονοι του Πλάτώνα και του Σωκράτη τοποθετούσαν ειδώλια στους τάφους
και τα κατώφλια [...] Ο Κικέρών χαμογέλασε με κάποιον που ισχυρίστηκε ότι
είχε χάσει τη μνήμη του υπό την επιρροή κάποιας γοητείας και ο Πλίνιος ο
Πρεσβύτερος ισχυριζόταν πως όλοι φοβούνταν μήπως πέσουν θύματα της
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

66

μαγείας. Οι πολίτες της Τέω καταριούνταν εκείνον που θα επιτίθετο στην πόλη,
ενώ στη Δωδεκάδελτο υπήρχαν νόμοι ενάντια στη μαγική μεταφορά της
συγκομιδής από το ένα χωράφι στο άλλο. Οι αυτοκρατορικοί νομικοί κώδικες
περιείχαν εκτεταμένες αναφορές ενάντια σε όλα τα είδη της μαγείας –εκτός από
την ερωτική και τη μετεωρολογική
Οι μαγικές τελετουργίες οδήγησαν σταδιακά σε μια ανώτερη πνευματικότητα,
ανοίγοντας
εν
τέλει
το
δρόμο
στην
υπέρτατη
θεότητα».
Δεδομένου ότι τα περισσότερα μέλη της αρχαιοελληνικής κοινωνίας
ακολούθησαν το ίδιο βασικό σύνολο πεποιθήσεών σχετικά με την κλίμακα τών
μαγικών δυνατοτήτών, σε ό,τι αφορά στους θεούς και τις δυνατότητές τους, με
τοπικές παραλλαγές βέβαια, το μυθολογικό σύστημα κατείχε αφεαυτού ενότητα
και μια δομή στην οποία λίγο-πολύ μπορούσε να προβλεφθεί η προσθήκη τών
νέών χαρακτήρών, ή η απόδοση κάποιών ιδιοτήτών με αρκετή ακρίβεια. Η
αντανάκλαση αυτών τών πεποιθήσεών στον κλασικό μύθο δεν ήταν κάποια
άσκηση της φαντασίας με τον ίδιο τρόπο που γίνεται πιθανώς σήμερα. Ενώ οι
αντιλήψεις και οι παρουσιάσεις τών ιστορικών/μυθολογικών μορφών στο μύθο
και η πλοκή τών ενεργειών τους απαιτούσε μια ορισμένη δημιουργικότητα και
ποιητική άδεια εκ μέρους του αφηγητή, η δομή του μαγικού κόσμου ήταν τμήμα
ενός καλά εγκαθιδρυμένου πλαισίου από τα βάθη τών προϊστορικών χρόνων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κατέχει σημαντική θέση ο ρόλος τών Κενταύρων, τόσο
πρακτικά όσο και συμβολικά. Στην ιστορία και την τέχνη οι κένταυροι
απεικονίζονται με ανθρώπινο το άνω τμήμα του κορμού και ζωικό το κάτω. Ως
ιδιοσυγκρασίες, όμως, φαίνεται πως δεν ήταν αρκετά ισορροπημένοι και
παρουσιάζονται ως είδη πρωτόγονα που όφειλαν περισσότερα στη ζωική φύση
τους παρά στην ανθρώπινη κληρονομιά τους. Ο μύθος τους τοποθετεί στη
Θεσσαλία, στην κατεξοχήν μαγική γη της ελληνικής επικράτειας με τις
φημισμένες μάγισσες, στις οποίες θα αφιερώσουμε μια ξεχωριστή σπουδή. Η
παρουσία τους στη θεσσαλική γη αποδόθηκε σε έναν γηγενή βασιλιά τών
Λαπιθών. Στα ελληνικά έργα τέχνης η τυπική απεικώνιση τών Κενταύρων είναι
εκείνη που τους δείχνει να επιτίθενται στους Λαπίθες, εμπλεκόμενοι σε πράξεις
βιασμού και λεηλασίας, όπως και στην γαμήλια τελετή του Πειρίθου. Γενικά, θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η παρουσία τους ήταν συμβολική τών απεριόριστών
και απρόβλεπτών ιδιοτήτών του φυσικού κόσμου.
Κατά τον ίδιο τρόπο η λογοτεχνική παρουσία τους στο μύθο είναι συχνά
συμβολική της πολιτισμικής ανάγκης να καθιερωθεί -να επανακαθιερωθεί
μάλλον- η κυριαρχία σε αυτό που οι Έλληνες της αρχαιότητας αντιλαμβάνονταν
ως δική τους σφαίρα επιρροής. Οι ελληνικοί ήρωες έπρεπε για να καθιερώσουν
την παρουσία του πολιτισμού τους σε έναν ευρύτερο κόσμο και αυτό το
κατόρθώναν τυπικά δαμάζοντας μυθικά ή υπερφυσικά πλάσματα. Όμως, μη
ανθρώπινα τέρατα όπως ήταν η Σκύλλα, η Χάρυβδις, η Χίμαιρα ή η Σφίγγα
απεικόνιζαν τη μάχη ανάμεσα στον πολιτισμό και τον ευρύτερο κόσμο. Υβριδικά
ημιανθρώπινα πλάσματα τέτοια όπως ήταν οι κένταυροι αντιπροσώπευαν
συχνότερα τις εισβολές αρνητικών όψεών εκείνου του μεγαλύτερου κόσμου
στον κόσμο της δικαιοδοσίας τών Ελλήνών. Σε ένα ευρύτερο ψυχολογικό
πλαίσιο πρόκειται για την εισβολή του ασυνείδητου κόσμου στις επικράτειες της
καθημερινής συνείδησης, η αρχική σύγκρουση ανάμεσα στις απειλητικές
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

67

μορφές ενός άγνωστου και σκοτεινού κόσμου και τον τακτοποιημένο κόσμο της
λογικής συνείδησης.
Η παρουσία του Χείρώνα, αντιθετική στο είδος του, κατείχε μια πλήρως
διαφορετική έννοια. Με έναν πολύ πραγματικό τρόπο, ο Χείρών θα μπορούσε
να θεωρηθεί η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανώνα σε ό,τι αφορά στο
συμβολισμό του κένταυρου στον ελληνικό κόσμο. Εκεί που οι άλλοι
αντιπροσώπευαν την κτηνωδία και τον κίνδυνο του φυσικού κόσμου, ο Χείρών
αντιπροσωπεύει την αφθονία και την ευλογία του, όπως φαίνεται από το
γεγονός ότι δίδαξε σε διάφορους ήρωες τις εν δυνάμει αγαθοεργές δυνάμεις του
φυσικού κόσμου –τις τέχνες της αστρολογίας, της βοτανικής, της θεραπείας, του
κυνηγιού, της πολεμικής τέχνης, και της άσκησης τών δικών τους εσωτερικών,
φυσικών χαρισμάτών, δώρα τών θεών μέσω κληρονομικής διαδοχής ή
προστασίας. Είναι σημαντικό ίσως να σημειώσουμε εδώ ότι, όπως τα
υπερφυσικά χαρίσματα έπρεπε να παραχωρηθούν από τους θεούς, έτσι επίσης
χρειαζόταν και μια τυπική εισαγωγή στη μαθητεία, προκειμένου να
προσφερθούν τα οφέλη της σοφίας του. Τους μαθητές του Χείρώνα τους
έφερναν είτε ή θεοί ή προηγούμενοι μαθητές του, που γνώριζαν τη διδασκαλία
του και είχαν φθάσει ως εκεί με θεϊκή παρέμβαση.
Η πρωιμότερη αναφορά στον Χείρώνα ίσως είναι αυτή που απαντάται στις
τελευταίες γραμμές της ησιόδειας Κοσμογονίας. Το όνομα του κένταυρου
συνδέεται με ένα παιδί που γεννήθηκε από τον ήρωα Ιάσονα και τη μάγισσα
Μήδεια: [...Κι αυτή στην εξουσία μπαίνοντας του Ιάσονα του βασιλιά, εγέννησε
το Μήδειο, το γιο της, που τον ανάθρεψε στα βουνά ο Χείρών, ο γιος της
Φιλύρας -και του μεγάλου Δία το σχέδιο γινόταν...] Η ακριβής φύση αυτών τών
γραμμών είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την επερχόμενη
μοίρα του συγκεκριμένου απόγονου -ένα παιδί προδιαγεγραμμένο να
θανατωθεί στη νιότη του, παρά να εκτελέσει τα δικά του κατορθώματα. Εδώ θα
τολμούσαμε να πούμε πως ο Ησίοδος με τη ρήση «και του μεγάλου Δία το
σχέδιο γινόταν» δεν αναφέρεται στον Μήδειο αλλά στον Χείρώνα. Ο σκοπός
του Δία είναι ο ρόλος που εκπληρώνει ο Χείρών στη σφαίρα του ελληνικού
μύθου: να διδάξει τη μαγεία του στις μελλοντικές γενεές.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αγάπη και την προσκόλληση που έδειχναν οι
πρόγονοί μας στη γραμμή καταγωγής τους (μητρογραμμική ή πατρογραμμική),
και του ρόλου που έπαιζε στον καθορισμό της κοινωνικής θέσης, έχει
ενδιαφέρον να δούμε την καταγωγή του Χείρώνα. Αντίθετα από τους άλλους
κένταυρους, ο Χείρών δεν κατάγεται από τους Λαπίθες. Κατάγεται από τον
Κρόνο και τη νύμφη Φιλύρα. Όπως και άλλοι ολύμπιοι, ο Χείρών είναι παιδί
του Κρόνου. Ωστόσο, δεν κατέχει κάποιο ιδιαίτερο βασίλειο όπως οι άλλοι θεοί.
Δεν δρα μέσα σε ένα προαποφασισμένο εννοιολογικό πλαίσιο.
Ο Χείρών κατέχει μια εγγενή γνώση του φυσικού κόσμου, που συμβολίζεται
εξωτερικά με την κτηνώδη φύση του αλόγου. Ο δίμορφος Χείρών τον
περιγράφει ο Απολλόδωρος, κάθε κένταυρος κατείχε μια διπλή ανθρώπινη και
ζωική μορφή. Εντούτοις, όλοι οι άλλοι κένταυροι λειτουργούν μόνο σε έναν
κόσμο, αυτών της αγριότητας και τών ενστίκτών. Ο Χείρών μόνος του
γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της φύσης και του πολιτισμού,
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

68

λειτουργώντας ως αγωγός διαβίβασης εκείνών τών ιδιοτήτών του
φυσικού κόσμου που πιθανώς θα ωφελήσουν τον πολιτισμό με τις
διδασκαλίες του. Η εγγενής γνώση του για τη μαγεία του φυσικού κόσμου
μεταφέρθηκε στους διάσημους ήρωες-θεραπευτές μαθητές του, και μέσω
αυτών, στον υπόλοιπο κόσμο.
Φαίνεται πως οι μύθοι για τη μαγεία του Χείρώνα αυξήθηκαν σημαντικά με την
πάροδο του χρόνου. Έχει υποτεθεί στο παρελθόν και σε ένα βαθμό είναι
αποδεκτό ότι καθώς μεταβάλλονταν οι ιδέες περί εκπαίδευσης, αναπτύσσονταν
και οι ιδέες για τη σοφία του Χείρώνα όπως και οι απόψεις για τον τρόπο με τον
οποίο εκπαίδευε τους μαθητές του, ιδέες που υποστήριξε ο Πίνδαρος:
«Αλλά ο ξανθός Αχιλλέας, μένοντας στο σπίτι της Φιλύρας σαν παιδί, έκανε
έργα μεγάλα, συχνά κραδαίνοντας στα χέρια του ένα ακόντιο με μια κοντή
λεπίδα (βραχυσίδαρον άκοντα), γοργός σαν τον άνεμο, έφερε το θάνατο στα
άγρια λιοντάρια στη μάχη, σκότωσε κάπρους άγριους κι τα ασθμαίνοντα
κουφάρια τους στον Κένταυρο, τον γιο του Κρόνου, στην αρχή σαν ήταν εξι
χρόνων, και κατόπιν όλο το χρόνο που ‘μεινε εκεί, ένα παιδί που το παιχνίδι
ήταν άθλοι δυνατοί. Τον θαύμαζε η Αρτεμις και η θαραλλέα Αθηνά, γιατί τα
ελάφια τα σκότώνε δίχως σκυλιά και δόλιες παγίδες. Γιατί εκείνος υπερείχε στα
πόδια. Όλα αυτά που αφηγούμαι έπος τών προγονών είναι».
Η αρχαιότητα τών ιδεών που αφορούν στον Χείρώνα πιστοποιείται από τη
φανερή ανάγκη του Πίνδαρου να ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι επινόηση δική του το
γεγονός ότι ο Αχιλλέας διδάχθηκε να κυνηγά με αυτών τον τρόπο, ούτε κάποιες
πολιτισμικές εξελίξεις. Είναι ένα γνωστό γεγονός που έμαθε από παλαιότερες
ιστορίες. Στην εποχή του οι άνθρωποι ανέπτυξαν άλλες ιδέες για τη γνώση και
τις διδασκαλίες του Χείρώνα, τις οποίες επιχειρεί να περιγράψει λεπτομερειακά:
«Ο Χείρών με τη βαθιά του γνώση τον Ιάσονα δίδαξε στη λίθινη κατοικία του και
τον Ασκληπιό μετά από αυτών και του δίδαξε την τέχνη τη θεραπευτική με χέρια
ευγενικά. Συν τω χρόνο γάμο κανόνισε για την αγλαόκολπη κόρη του Νηρέα,
δίδαξε τον γιο της τον ευγενή τρέφοντας το πνεύμα του με τα πρέποντα. Κι
όταν οι άνεμοι τον έσπρωξαν στην Τροία, στάθηκε ανάμεσα στις λόγχες
και τις κραυγές της μάχης».
Γνωρίζουμε από την Ιλιάδα ότι ένα τουλάχιστον από αυτά τα «πρέποντα» ήταν
η θεραπεία, καθώς υπάρχουν δύο τουλάχιστον αναφορές για τις διδασκαλίες
του Χείρώνα στο συγκεκριμένο έπος. Η πρώτη συνδέεται με τον Μενέλαο, που
πληγώθηκε από τρωικό βέλος. Ένας γιατρός από τις τάξεις τών Αχαιών ο
Μαχάών, που συνέβαινε να είναι γιος του Ασκληπιού, κλήθηκε να «ρουφήξει
το δηλητήριο από την πληγή και επιδέξια να επιθέσει πάνω της φάρμακα,
που ο Χείρών έδωσε πριν από καιρό στον πατέρα του». Η δεύτερη
αναφορά σχετίζεται έμμεσα με τον Αχιλλέα. Ο Ευρύπυλος ζήτησε από το
σύντροφό του στη μάχη Πάτροκλο να τον βοηθήσει. «Σώσε με τουλάχιστον
τώρα κόψε το βέλος από το μηρό μου, ξέπλυνε το μαύρο αίμα με ζεστό
νερό και βάλε πάνω του καλά γιατρικά, από αυτά που λένε ότι σου είπε ο
Αχιλλέας, αφού ο Χείρών, ο δικαιότερος του μίλησε γι’ αυτά». Όντας ο ίδιος
ο Μαχάων πληγωμένος, η επόμενη καλύτερη επιλογή ήταν ένας μαθητής του
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

69

Χείρώνα, ακόμα κι αν αυτός ο μαθητής δεν ήταν εκπαιδευμένος ως θεραπευτής.
Τέτοια ήταν η πίστη στη σοφία του Κένταυρου.
Από τέτοιες σκόρπιες αναφορές, φαίνεται ξεκάθαρο ότι η πρόσθεση της
θεραπείας, της αστρονομίας, της μαγείας και της φιλοσοφίας στο ρεπερτόριο
τών δεξιοτήτών που δίδασκε ο Χείρών συνδέεται άμεσα με τον αυξανόμενο
πλούτο της γνώσης τών αρχαίών Ελλήνών. Το σημαντικό στην προκειμένη
περίπτωση είναι το γεγονός ότι σε αυτή τη γνώση θεμελιακή θέση κατέχει η
μαγεία. Ένας πλούσιος σπόρος από τον οποίο ξεπηδά η συγκεκριμένη γνώση
με μια γοργή διαδικασία ανάπτυξης της ανθρώπινης διάνοιας Κατά τον ίδιο
τρόπο οι απεικονίσεις του Χείρώνα στην τέχνη υποδεικνύουν την ίδια αλλαγή
ιδεών, όχι μόνο στη μορφή αλλά και την ουσία της εκπαίδευσης:
«Ο Χείρών δε φαίνεται μόνος στις αγγειογραφίες. Στις αρχαιότερες απεικονίσεις
φαίνεται να δέχεται τον Αχιλλέα ως μαθητή του ή να παίρνει τον Αχιλλέα σαν
παιδί από τα χέρια του Πηλέα, του πατέρα του. Ο ρόλος του Χείρώνα είναι
συνδυασμός θετού πατέρα και εκπαιδευτή. Αυτή είναι άλλωστε και η
αρχαιότερη παράδοση. Ο Πηλέας, η Θέτις ή και οι δύο μαζί αποδίδουν το παιδί
στην προστασία του εκπαιδευτή για καθοδήγηση»
Ο πυρήνας της σχέσης μεταξύ του Χείρώνα και τών μαθητών του παρέμεινε ο
ίδιος. Ανεξάρτητα από την ηλικία κατά την οποία τους εμπιστεύονταν σε
εκείνον, και ανεξάρτητα από το επίπεδο γνώσης που κατόρθώναν -είτε
επρόκειτο να ζήσουν στην ερημιά, να αποβάλλουν τον ανθρώπινο μανδύα και
να αναλάβουν μια θέση στον κόσμο σαν κυνηγοί, όπως ο Αχιλλέας ή ο Ακταίών,
είτε να χρησιμοποιήσουν τα άφθονα δώρα του φυσικού κόσμου ως θεραπευτές,
ή να διαβάσουν το μέλλον στα άστρα ή με άλλα μέσα όπως ο Αρισταίοςανεξάρτητα από όλα αυτά, φαινόταν ως μαγεία, ισόμετρη με το επίπεδο
δεξιοτήτών τών ατόμών που απάρτιζαν τον περιβάλλοντα κοινωνικό ιστό. Ο
Χείρών ήταν πλέον ένα είδος αρχετύπου που ενοποιούσε και αιτιολογούσε
τούτη τη μαγική γνώση. Μια γνώση που ήλθε από τους θεούς, αφού ήταν γιος
του Κρόνου, και χρησιμοποιήθηκε από τον Ηρακλή για την ολοκλήρωση τών
άθλών του ή από τον Προμηθέα για τη διεύρυνση της ανθρώπινης γνώσης.
Η σχέση εμποτιζόταν επίσης με τη μαγεία για έναν ακόμα απλό λόγο -την
κοινωνική πεποίθηση τών Ελλήνών στο προκαθορισμένο και τη μοίρα.
Εκείνοι που εκτελούσαν μεγάλους άθλους, ήταν προκαθορισμένο να το
κάνουν. Γεννούνταν από θεότητες, που τους περνούσαν τις μαγικές τους
ικανότητες. Αυτές οι ικανότητες ενδυναμώνονταν με την εκπαίδευση που
λάμβαναν, και τους επέτρεπε να εκμεταλλεύονται πλήρως τα χαρίσματά τους.
Τούτη η εκπαίδευση ήταν δυνατή εξαιτίας της «μαγικής» τους σύνδεσης με τη
θεότητα, εκπαίδευση που αποκαθιστούσε τις σιωπηλές «μαγικές» δυνατότητες
πάνω τους μέσω της γνώσης, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν φυσικές
δυνάμεις ανεξήγητες και θαυμαστές.
Η εκπαίδευση του Χείρώνα ήταν κατάλληλη, γιατί ήταν αποκλειστική -και
παρεχόταν μόνο σε εκείνους που αποδεικνύονταν άξιοί της εξαιτίας τών
προγονών τους. Ήταν επίσης κατάλληλη, γιατί ήταν αποτελεσματική.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

70

Τούτο το παρατήρησε ο Νικολό Μακιαβέλι περίπου δύο χιλιάδες χρόνια
αργότερα, όταν είπε: «Υπάρχουν δύο τρόποι να μάχεσαι, μέσω του νόμου
και μέσω της δύναμης. Ο πρώτος τρόπος ταιριάζει στον άνθρωπο και ο
δεύτερος στα θηρία. Αφού, όμως, ο πρώτος τρόπος είναι ανεπαρκής,
πολύ συχνά γίνεται αναγκαίο να καταφύγει κανείς στον δεύτερο. Για αυτό
ο πρίγκηπας χρειάζεται να γνωρίζει να χρησιμοποιεί και τους δύο
τρόπους και τον ανθρώπινο και τον θηριώδη. Οι συγγραφείς της
αρχαιότητας δίδασκαν τούτο το μάθημα αλληγορικά, όταν αφηγούνταν πώς ο
Αχιλλέας και πολλοί άλλοι αρχαίοι πρίγκηπες στέλνονταν για διδασκαλία στον
Χείρώνα τον κένταυρο. Έχοντας για δάσκαλο ένα πλάσμα μισό ανθρώπινο
και μισό θηρίο σημαίνει ότι μαθαίνει κανείς πώς να χρησιμοποιεί τη μία
και την άλλη φύση, και ότι η μία δίχως την άλλη δεν μπορεί να διαρκέσει».
Και, τελικά, ήταν κατάλληλη εξαιτίας του ανθεκτικού στο χρόνο συμβολισμό του
Χείρώνα – η αξία της γνώσης για χάρη της γνώσης, ακόμα και αν μπορούσε να
μεταδοθεί μόνο στους λιγοστούς που επέβαλε ο αριστοκρατικός χαρακτήρας
της αρχαιοελληνικής κοινωνίας. Τούτος ο συμβολισμός φαίνεται με σαφήνεια
στο θάνατο του Χείρώνα. Ο θάνατος του αθάνατου Χείρώνα προήλθε από τη
σύγκρουση αυτών τών δύο κόσμών του φυσικού και του πολιτισμένου, το
αποτέλεσμα μιας σύγκρουσης μεταξύ του είδους του, τών άλλών Κενταύρων,
και του τελευταίου μαθητή του, του Ηρακλή. Κατά τη διάρκεια της μάχης, όταν
πρόστρεξαν στην προστασία του οι άλλοι κένταυροι για να αποφύγουν την οργή
του Ηρακλή, ο Χείρών χτυπήθηκε από ένα βέλος του μαθητή του, βέλος
εμποτισμένο στο αίμα της Ύδρας. Κατά σύμπτωση το ίδιο αίμα θα προκαλέσει
και το θάνατο του ίδιου του Ηρακλή μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος του αίματος
στο πρόσωπο του Προμηθέα.
Ο Χείρών δεν μπορούσε να θεραπευτεί μόνος του από την αγωνία του
δηλητήριου της ύδρας και την ίδια στιγμή ήταν ανίκανος να πεθάνει με φυσικό
τρόπο, όντας αθάνατος. Ζήτησε από τον Δία να τον απαλλάξει από την
αθανασία του, αλλά ακόμα και ο θάνατός του υπηρέτησε ένα σκοπό στην
υπηρεσία της γνώσης.
Με το θάνατό του απελευθέρωσε ένα άλλο σύμβολο της γνώσης από τα δεσμά
του - τον Προμηθέα, τον Τιτάνα που έδωσε στους ανθρώπους τη φωτιά. Ο
Προμηθέας καταδικάστηκε σε αιώνια φυλάκιση και αιώνιο βασανιστήριο «έως
ότου κάποιος θεός να γίνει διάδοχός του, να αναλάβει τους βασάνους του
Προμηθέα και να κατέβει στον σκοτεινό Άδη και τις σκιές του Τάρταρου». Τούτη
η ακολουθία γεγονότών ενδυνάμωσε τον συμβολικό τριπλό δεσμό του Ηρακλή
προς τον Χείρώνα, του Χείρώνα προς τον Προμηθέα και τελικά του Προμηθέα
προς τον Ηρακλή και το κλείσιμο του κύκλου. Τούτος ο δεσμός απεικονίζει
αρχικά την αγριότητα του ανθρώπου της φύσης, κατόπιν τη γέφυρα ανάμεσα
στον άνθρωπο και τη γνώση της φύσης και τέλος την απελευθέρωση του
ανθρώπου μέσω του συμβόλου της μελλοντικής γνώσης. Ο θάνατος του
Χείρώνα απομάκρυνε την ανάγκη μιας εξωτερικής διαμεσότητας ανάμεσα στη
φυσική και την πνευματική ύπαρξη. Από αυτό το σημείο και μετά τούτο τον ρόλο
τον παίζει η ανθρώπινη ψυχή. Ακόμα και στο θάνατό του ο σοφός κένταυρος
άφησε πίσω μια τεράστια κληρονομία για την ανθρωπότητα. Την κληρονομιά
της αυτογνωσίας και τών θυσιών που απαιτεί η επίτευξή της.
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

71

KENTAYΡΟΙ ΙΑΤΡΟΙ – ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΕΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΥΡΑ
Μυθολογικά όντα, από τη μέση και πάνω άνθρωποι και
κατά το υπόλοιπο άλογα. Κατά την παράδοση
κατοικούσαν στα ορεινά της θεσσαλίας, της Αρκαδίας
και στο ακρωτήριο Μαλέας. Είναι τα πνεύματα της
καταιγίδας, που συσσωρεύονται γύρω από τις κορυφές
τών βουνών.
Η παράδοση αναφέρει οτι ο Ιξίών ήταν βασιλιάς τών
Λαπιθών στη Θεσσαλία. Έταξε στο Δηΐονα πολλά
δώρα για να του δώσει οε γάμο τη θυγατέρα του Δία.
Μετά το γάμο, όταν ο Δηΐονας ζήτησε τα δώρα που του
είχε τάξει, ο Ιξίών τον έρριξε σε τάφρο με αναμμένα
κάρβουνα. Αυτό θεωρήθηκε μεγάλο έγκλημα χωρίς εξαγνισμό. Ο Δίας όμως τον
λυπήθηκε. Τον κάλεσε στον Όλυμπο, τον εξάγνισε και του πρόσφερε μάλιστα
και αμβροσία που τον έκανε αθάνατο. Αχάριστος όμως όπως ήταν ο Ιξίών,
τόλμησε να ερωτευθεί την Ήρα και μάλιστα δοκίμασε να την βιάσει. Ο Δίας
εξοργίστηκε και μαζί με την Ήρα κατασκεύασαν ένα σύννεφο με τη μορφή της
θεάς. Ο Ιξίών ήλθε σε ερωτική επαφή με το φάντασμα και απόκτησε πολλά
αγόρια, τους Κενταύρους. Οι Κένταυροι θεωρούνταν άγρια τέρατα και
κατέστρεφαν τους αγρούς.
Ο Κένταυρος Φώλος ήταν γιος του Σιληνού (Σειληνού) και μίας Μελιάδας
Νύμφης. Ο Δίας για την υπερβολική αχαριστία του Ιξίονος, που τόλμησε να
προσβάλει τη μητέρα τών θεών, τον έδεσε σε ένα φλεγόμενο τροχό και τον
πέταξε στους αιθέρες να περιστρέφεται αιώνια. (Αλλος μύθος αναφέρει πως τον
έρριξε στα τάρταρα με τον περιστρεφόμενο και φλεγόμενο τροχό- ιπτάμενο
δίσκο?).
Περίφημη κατα την παράδωση είναι η κενταυρομαχία, δηλ. η μάχη μεταξύ τών
Κενταύρων και τών Λαπιθών, που ήταν και αυτοί μυθικά πλάσματα της ίδιας
οικογένειας με τους Κένταυρους. Η συμπλοκή μεταξύ τους ξέσπασε, όταν ο
βασιλιάς τών Λαπιθών Πειρίθοος νυμφεύτηκε την Ιπποδάμεια. Στις γιορτές του
γάμου είχε προσκληθεί και ο Κένταυρος Ευρυτίώνας, ο οποίος μέθυσε τόσο,
ώστε:
«με το πιοτό τυφλώθηκε, και στου Πειρίθοου τότες έργα φριχτά η μανία του τον
έκαμε να πράξει» (Ιλιάδ. Φ 297).
Οι ήρωες τότε εξοργίστηκαν, τον έσυραν έξω και του έκοψαν τα αυτιά και τη
μύτη. Οι αδελφοί του Κένταυροι έτρεξαν να εκδικηθούν οπλισμένοι με
πελώριους βράχους και τεράστια δέντρα, που τα κρατούσαν σαν ακόντια.
Όρμησαν με Θόρυβο στην αίθουσα του συμποσίου, προσπάθησαν να
αρπάξουν τους νέους και τις νεανίδες και σκότωσαν πολλούς Λαπίθες. Αυτοί
όμως με αρχηγό τον Πειρίθοο και με την ενίσχυση του ανίκητου Θησέα
συνήλθαν γρήγορα και αντεττιτέθηκαν. Ακολούθησε μάχη σώμα με σώμα·
σκότωσαν πολλούς Κένταυρους και άλλους καταδίωξαν μέχρι τους πρόποδες
της Πίνδου. Ο ασυνήθιστος, θορυβώδης και τραγικός στη λύση του αυτός γάμος
έδωσε αφορμή για αναρίθμητες παραστάσεις στην αρχαία ελληνική τέχνη.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

72

Άλλες θεσσαλικές παραδόσεις παριστάνουν τους Κένταυρους με εντελώς
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Γνωρίζουν τα θεραπευτικά βότανα και γιατρεύουν
μ' αυτά διάφορες ασθένειες. Με τον καιρό το προνόμιο αυτό περιορίζεται μόνο
στον Κένταυρο Χείρώνα. Ο ήπιος χαρακτήρας του σοφού αυτού Κένταυρου και
παιδαγωγού ηρώών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το χαρακτήρα τών αδελφών
του.
Γενεαλογικός ιστός του Κένταυρου Χείρώνα
ΚΡΟΝΟΣ (θεός) και ΦΙΛΥΡΑ (θυγατέρα του Ωκεανού) γέννησαν : ΧΕΙΡΏΝ
(κένταυρος
σοφός
δάσκαλος,
γιατρός
και
αστρονόμος)
ΧΕΙΡΏΝ και ? γέννησαν : ΙΠΠΩ ή ΙΠΠΗ
ΙΠΠΩ και ΒΟΡΕΑΣ γέννησαν : ΜΕΛΑΝΙΠΠΗ
ΜΕΛΑΝΙΠΠΗ και ΠΟΣΕΙΔΏΝ γέννησαν : ΑΙΟΛΟΣ και ΒΟΙΩΤΟΣ
Ο Κένταυρος Χειρών.
Ο Κρόνος πήρε μορφή αλόγου και έσμιξε
με τη Φιλύρα. Από αυτή την ένωση
γεννήθηκε ο Χειρών με σώμα αλόγου αλλά
με ανθρώπινα χέρια. Ανήκει στην ίδια γενιά
με τους θεούς του Ολύμπου και ήταν
αθάνατος. Ζούσε στο Πήλιο της Θεσσαλίας
σε ένα μεγάλο σπήλαιο, που το
χρησιμοποιούσε
ως
πανεπιστημιακό
νοσοκομείο και Ιατρική σχολή. Δίδασκε
μουσική,
ηθική,
ιατρική
-ιδιαίτερα
χειρουργική, γεωγραφία, αστρονομία, την
τέχνη του κυνηγιού, του πολέμου και άλλα
όσα του είχε διδάξει ο δικός του δάσκαλος, ο Απόλλών. Μαθητές του υπήρξαν
οι Ασκληπιός, Ορφεύς, Ιάσών, Αχιλλεύς και πολλοί άλλοι ένδοξοι ήρωες.
Προστάτευε τους φιλήσυχους ανθρώπους από τους άλλους κακούς κενταύρους
του Ιξίονος, που κατέστρεφαν ζώα, κήπους και ανθρώπους της Θεσσαλίας. Ο
Χείρών έδωσε στον Ιάσονα, προτού ξεκινήσει για την Αργοναυτική
εκστρατεία, μία γυάλινη σφαίρα. Πάνω σε αυτήν ήταν χαραγμένος ο
Ουράνιος θόλος με όλα τα αστέρια για προσανατολισμό μέρα και νύχτα
σε όποιες θάλασσες και στεριές και αν βρισκόταν. Επίσης του έδωσε
χάρτες της Γης και όλες τις οδηγίες για τα μεγάλα ταξίδια της
Αργοναυτικής. Κάποτε ο Χείρών πολέμησε -σύμμαχος με τον Ηρακλή- τους
άλλους κενταύρους και πληγώθηκε θανάσιμα από ένα βέλος του ίδιου του
Ηρακλή. Αποσύρθηκε στη σπηλιά του και προσπάθησε να επουλώσει την
πληγή με θεραπευτικά βότανα. Τα βέλη όμως του ήρωα ήταν αγιάτρευτα και
έτσι ο Χείρώνας υπέφερε. Ο Προμηθεύς που ήταν θνητός τον λυπήθηκε.
Αντάλλαξε με το Χείρώνα την αθανασία και με αυτών τον τρόπο ο Προμηθεύς
έγινε αθάνατος και η ψυχή του Χείρώνος ησύχασε με τον θάνατο.
Ο Κένταυρος Χείρώνας είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε τα ιαματικά βότανα
για τη θεραπεία ασθενειών και τραυμάτών. Ανήκει στην ίδια γενιά με τους θεούς
του Ολύμπου και ήταν αθάνατος. Ζούσε στο Πήλιο της Μαγνησίας σε ένα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

73

μεγάλο σπήλαιο, που το χρησιμοποιούσε ως πανεπιστημιακό νοσοκομείο και
Ιατρική σχολή. Δίδασκε μουσική, ηθική, ιατρική- ιδιαίτερα χειρουργική,
γεωγραφία, αστρονομία, την τέχνη του κυνηγιού, του πολέμου και άλλα όσα του
είχε διδάξει ο δικός του δάσκαλος, ο Απόλλών. Σοφός και αγαθός εκ φύσεως
ήταν ανεκτίμητος φίλος τών ανθρώπών , αφού σε αυτών προσέτρεχαν
προκειμένου να θεραπευθούν. Σύντομα η φήμη για τη σοφία, τις γνώσεις και
την αρετή του εξαπλώθηκε σ' ολόκληρη την Ελλάδα. Νέοι απ' όλα τα μέρη της
χώρας μαθήτευαν κοντά του και μοιράζονταν τον πλούτο της καρδιάς και του
πνεύματός του. Χρησιμοποιούσε θεραπευτικά βότανα, με τα οποία γιάτρευε
τους άρρωστους και τους τραυματίες.
Κοντά του ανατράφηκαν και μαθήτεψαν πολλοί γνωστοί και ένδοξοι μυθολογικοί
ήρωες όπως ο Ιάσών, ο Αχιλλέας, ο Ορφέας κα. Ένας απ' αυτούς υπήρξε και ο
θεός Ασκληπιός, γιος του Απόλλωνα και της νύμφης Κορώνίδας Από τον
Χείρώνα ο Ασκληπιός έμαθε την τέχνη της ιατρικής και της χρήσης τών
βοτάνων τα οποία ήταν πολύ αποτελεσματικά για το σταμάτημα της
αιμορραγίας και της ανακούφισης τών πόνων . Προστάτευε το περιβάλλον,
καθώς επίσης και τους φιλήσυχους ανθρώπους από τους άλλους κακούς
κενταύρους, που κατέστρεφαν ζώα, κήπους και ανθρώπους της Θεσσαλίας.. Οι
τοπικοί θρύλοι αναφέρουν μέχρι σήμερα την ύπαρξη
Οι πιο σημαντικοί Κένταυροι
Αβας , Βιάνωρ , Εμμάχιας , Κλάνις , Νέσσος , Ριφεύς , Αγριος , Βραβήνωρ,
Ενοπίών , Κρίεών , Νύκεών , Ροίκος , Αγχιος , Βρήεος , Ερύγδουπος ,
Κύλλαρας , Οδίεης , Ροίεος , Ανφαχος , Βρόμιος , Ευρυνσμος , Κυρηναίος ,
Όϊκλος , Ετίφυλος , Αμφίών , Γρυνεύς , Εύρυεος , Λατρεύς , Όμαδος , Αμύδας ,
Γρυφαίος , θαύμας , Λυκάβας , Όρειος , Τηλεβόας , Αμύκος , Δάφνις , θούριος ,
Λυκίδας , Ορνεύς , Ύλης , Αοβολος , Δημολέών , θηράμών , Λύκητος ,
Φαιοκομης , Αργεύς , Δίκτυς , θηρεύς , Λυκόδας , Παιάντωρ , Φρύξος , Αρήος ,
Δόρπος , Βηροκτώνος , Λύκος , Πειοήνωρ , Χθώνιος , Αρκεος , Δορύλας ,
Ξώνιος , Μέδών , Περιμπδης , Χρόμις , Αρμανδίυν , Λούπών , Ιμβρεύς ,
Μελαγχαίεης , Πεεραίος , Αρπαγος , Δρύαλος , Ίππασος , Μελανεύς , Παλύνωρ
, Φολόε , Αστυλος , Δυναίος , Ιπποείών , Μέρμερος , Πραξίών , ΧΕΙΡΏΝ ,
Αφείδας , Έλιμος , Ισοπλής , Μίμος , Πυράκμών , Αφαρεύς , Έλοψ , Ιφίνοος ,
Μώνυχος , Πύρηΐος

ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ, ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ και….. ΑΝΟΥΝΑΚΙ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

74

Υπήρξαν τεράστια ανθρωποειδή από τον 12ο πλανήτη τα οποία ήταν και η
έμπνευση για τους Γερμανούς Βισηγότθους να δημιουργήσουν τις Θεότητες των
Βίκινγκς Και τι γύρευαν τα τεραστια αυτά ανθρωποειδή στην Ευρώπη?
Βρισκόταν εκεί για τον ίδιο λόγο που βρέθηκαν και στη Νότια Αμερική
περνώντας τον Ατλαντικό. ΕΨΑΧΝΑΝ ΓΙΑ ΧΡΥΣΟ ΚΙ ΕΞΕΤΑΖΑΝ ΚΑΘΕ
ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΝΕΦΕΛΙΜ Η ΓΙΓΑΝΤΕΣ
Οι Νεφελιμ που αναφέρονται στη Γένεση στο κεφαλαίο 6 σαν γιοι των
Θεών που παντρεύτηκαν τις κόρες των ανθρώπων πριν τις μέρες του
κατακλυσμού ήταν οι λεγόμενοι Γίγαντες . Ή μετάφραση της λέξεως Νεφελίμ
σημαίνει αυτοί που ήρθαν κάτω στη γη από τον παράδεισο». Στα εβραϊκά η
λέξη Νanal, σημαίνει «πέφτω» Μιλάμε δηλαδή εδώ για τους εκπτωτους
Ολες οι αρχαίες πηγές, Η Βίβλος, οι Ελληνικοί Μύθοι, οι Αιγυπτιακοί μύθοι τα
αρχαία γραπτά, τα κείμενα που βρέθηκαν στις πυραμίδες, όλα οδηγούν στο ίδιο
κοινό σημείο, τον πολιτισμό των Σουμερίων έξι χιλιάδες χρόνια πρίν και
συγκεκριμένα στα όντα εκείνα που οι Σουμέριοι αποκαλούσαν Ανουνάκι και
ήρθαν στη γη από το πλανήτη Nibiru Και που λάτρευαν σαν θεούς. Το όνομά
του σημαίνει «ο πλανήτης που διασχίζει»
Για τους κάτοικους του, τους Ανουνάκι έχουν γραφτεί πολλά ανάμκτα με
πολλούς μύθους τους οποίους θα επιχειρήσω εδώ να διαχωρίσω από την
αλήθεια. Ας δούμε λοιπόν παρακάτω αναλυτικά καθένα από τους ισχυρισμούς
που διατυπώθηκαν για τους Ανουνάκι παρά πολλοί μύθοι.
Ένας μύθος είναι ότι οι Ανουνάκι δεν ζούσαν κανονική ζωή αλλά μερικές
χιλιάδες χρόνια. Αυτή η πεποίθηση δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι οι
αρχαίοι Σουμέριοι περίμεναν θεωρώντας τους ως μέλη της Βασιλικής
οικογένειας να έχουν μακροζωία, να ζουν μέχρι το επόμενο πέρασμα τους από
τη γη.
Οι επισκέπτες από το 12ο πλανήτη μετέφεραν στη γη φυτό με πολλαπλές
ιατρικές ικανότητες ίασης το οποίο καλλιεργούσαν σε ειδικούς κήπους μακριά
από την ακτινοβολία του ήλιου. Αυτό το φυτό είχε τη δυνατότητα να δυναμώνει
την κυτταρική τους δομή, κάτι σαν ενεργοποιητής ορμονών. Επαιρναν και
τοποθετούσαν αυτό το φυτό στις μπανιέρες που έπαιρναν το μπάνιο τους.
Αυτός είναι ο μύθος για το φυτό της νεότητας. Μπανιέρες είπα? Για να
δούμε μήπως εντοπίσουμε τη φόρμουλα της νεότητας. Τα μινωικά λουτρά
έλειχαν εξελιγμένα συστήματα υποδαπέδιας θέρμανσης. Αυτό σημαίνει ότι
έπαιρναν ζεστά μπάνια…για να ανοίγουν οι πόροι και να απορροφούν Δεν
διέθεταν εργαστήρια βιογενετικής όπως κάνουμε σήμερα.
Καθώς τα ανθρωποειδή αυτά ήταν το μεγαλύτερο και ισχυρότερο είδος στο
πλανήτη γη την εποχή αυτή, τα τεράστια ανθρωποειδή που ήρθαν από τον 12 ο
πλανήτη, το πλανήτη Niburu, δεν εκτιμούσαν καθόλου τα γενετικά
χαρακτηριστικά που τους έδιναν πολύ μεγάλο προβάδισμα έναντι των
ανθρώπων Τα ανθρωποειδή αυτά ήταν δύο ειδών, οι αξιωματικοί και οι
στρατιώτες. Οι αξιωματικοί θέλοντας να κρατήσουν την αγνότητα των
χαρακτηριστικών τους έκαναν σεξ μόνο μεταξύ τους, καθώς χωρίς αυτή τη

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

75

καθαρόαιμα θα ήταν καταδικασμένοι να πεθάνουν χωρίς να προλάβουν να
επιστέψουν στο πλανήτη τους. Κι αυτό γιατί σε κάθε τροχιά που ο πλανήτης
τους περνάει δίπλα στη γη, απαιτούνται 3600 γήινα χρόνια για πλήρη κύκλο,
ενώ εκείνοι γέρνουν μόνο κατά ένα έτος. Καλό ε?
Έτσι οι στρατιώτες είχαν στη διάθεσή τους για σεξ μια κατηγορία
γυναικών αν μπορούμε να το ονομάσουμε έτσι, β’ κατηγόριας, πόρνες του
πλανήτη τους για να κάνουνε σεξ. Συχνά όμως προτιμούσαν να αρπάζουν
να βασανίζουν και να κάνουν σεξ με γυναίκες και άντρες του πλανήτη γη.
Αυτοί είναι και οι πρώτοι που καλιέργησαν και την ομοφυλοφιλία ως αυτή
εντυπώθηκε αργότερα στα ανθρώπινα γονίδια. Και φυσικά δεν έκαναν καμία
διάκριση σε θέμα ηλικίας. Όπως΄βλέπετε τα τέρατα ηταν πργματικα τέρατα.
Βίαζαν από νεογενητα μωρά μέχρι γριες γυναικες κι άντρες. Κατι σαν τους
Κένταυρους αν θυμάστε, ή βγάλτε το σαν, ήταν ΑΥΤΟΙ και οι προγονοί τους
Υπήρχε η εσφαλμένη άποψη ότι οι γυναίκες με τις οποίες έκαναν σεξ τα
ανθρωποειδή, έμεναν έγκυες και κατά τη γέννα πέθαιναν οι περισσότερες
λόγω του μεγάλου μεγέθους του εμβρύου, αλλά αυτές που επιζούσαν
γεννούσαν παιδία που έφεραν τα γενετικά χαρακτηριστικά του πατέρα
τους κι κατείχαν υπερφυσικές δυνάμεις. Αυτό είναι καθ ολοκληρία ψέμα
διότι τα γιγάντια ανθρωποειδή του 12ου πλανήτη δεν ήταν οι γενετικοί μηχανικοί
ως έχουμε σήμερα. Αντίθετα έπαιζαν, διασταυρώνοντας τις σκλάβες τους με
ζώα από τα οποία προέκυψαν γοργόνες λυκάνθρωποι άνθρωποι νυχτερίδες κι
όλα τα υπέροχα είδη ΣΚΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΝΕΦΕΛΙΜ
Όλα αυτά δειχθούν τι μπορούν να δημιουργήσουν λανθασμένες διασταυρώσεις
του DNA. Τα πειράματα των Νεφελιμ επανέλαβε πριν 60 χρόνια ο Χίτλερ
στα εργαστήρια του με το γνωστό Θηρίο-Γιατρό τον Μεγκελ στο Αουσβιτς
Oλα αυτά ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ότι το ανθρώπινο είδος δεν δημιουργήθηκε από
τους Ανουνάκι ή το πλανητάρχη του ΝΙΜΠΟΥΡΟΥ, αλλά από την αντίπαλη
πλευρά αν δεχτούμε ότι τα σουμερικά κείμενε μας οδηγούν στη πηγή, στον
αδερφό του Ενκι, τον που αποκαλούμε ΘΕΟ
Εκεί στα ψηλα βουνα της Νοτίου Αμερικής εντοπίστηκαν πολιτισμοί οι οποίοι
κατασκεύασαν οικοδομήματα παρόμοια με των πολιτισμών της Αρχαίας
Αιγύπτου. μέσα στις ζούγκλες βρίσκονται εγκατελειμένες πόλεις, στο Μεξικό
βρίσκουμε στη πεδιάδα της Νάζια χαραγμένα αεροδρόμια για να προσγειωθούν
τα σκάφη των Θεών από το Μέλλον όπως πολύ επιτυχημένα έδωσε σα τίτλο σε
βιβλίο του ο Έρις Τον Νταινικεν.
Οι ανθρωποθυσίες υπήρξαν το μέτρο τρομοκρατίας των ανθρώπινων
πληθυσμων ώστε να μη σηκώνουν κεφαλι από τους δυνάστες τους
Το ημερολόγιο των Μαγιά προβλέπει τα πάντα μέχρι το έτος 2012, κι εκεί
σταματά κι σιωπά. γιατί?
Γιατί το 2012 ο πλανήτης ΝΙΜΠΟΥΡΟΥ θα έχει έρθει δίπλα στη γη και με
τις αλλαγές που θα επιφέρει στους κατοίκους και με τις οδηγίες των
Ανουνακι θα συνταχθεί νέο ημερολογιο – οδηγίες για τα επομενα 3600
χρόνια της ανθρωποτητος εκτός εάν…
Αν του αλλάξουμε τροχιά….. Καλή ιδέα, τι λέτε?
Αν δηλαδη συγκεντρώσουμε όλα τα πυρηνικά του πλανήτη και του τα στείλουμε
πεσκέσι, οπότε δε μείνει τίποτα από γίγαντες, Δρακουμέλ και Κακιά Μάγισσα με
τη σκούπα.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

76

Που είσαι ΠΟΥΤΙΝ, αδειασε του τα Πυρηνικά να δεις την ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ να κόβει
βόλτες στο διάστημα, το ποιο φαντασμαγορικό θέαμα.
Η Ιστορία για τη καταστροοφή Σοδόμων και Γόμορων
H καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων αποτελεί την πρώτη
καταγεγραμμένη στη ιστορία του ανθρώπινου γένους πράξη δράματος οποία
επηρέασε όσους ζούσαν ότι η ιστορία είναι αυτή, και θα επαναληφθεί στο
μέλλον. Όπως αυτή συντελέστηκε στη πηγή του χρόνου κανείς δε μπορεί με
βεβαιότητα να πει κατι για τα τότε δρώμενα. Το μόνο στοιχείο είναι ότι οι πόλεις
της αμαρτίας καταστράφηκαν από το χέρι του θεού ο οποίος ήταν αντίθετος με
ότι συνέβαινε
Στις δύο αυτές μικρές πόλεις το σεξ από τη παρά φύση είσοδο αποτελούσε μια
κοινή πρακτική μεταξύ των αρσενικών νεαρά αγόρια στέλνονταν να βοσκήσουν
τα κοπάδια και μάθαιναν από μεγαλύτερα αγόρια πως να κάνουν σεξ
χρησιμοποιώντας πολλές φορές και τα πρόβατα που έβοσκαν. Το όλο θέμα δεν
αποτελούσε κάτι το περίεργο αλλα μάλλον θα έλεγε κανείς μια κοινή πρακτική
μεταξύ φίλων, κάτι Όπως συμβαίνει στα αγγλικά κολέγια που αποτελούν το
λίκνο των περισσότερων ομοφυλόφιλος της χώρας αυτής. Ηταν αποδεκταια από
την εποχή η συνήθεια να υπηρετεί ένα αγόρι το φίλο του ως γυναίκα κι κατόπιν
οι ρόλοι τους να εναλλάσσονται
Και κάποια μέρα ήρθαν οι επισκέπτες από τον 12ο πλανήτη. Κι ήταν εύσωμοι. Κι
άρχισαν να διαπλέουν ερωτικούς συντρόφους πρώτα ντόπια αγόρια
δοκιμάζοντας κι Αυτοί τη μέθοδο αυτή εφόσον είδαν ότι ταίριαζαν οι ερωτογόνες
ζώνες τους. Κι άρχισαν να κάνουν σεξ, πολλές φορές για να ταπεινώσουν και
να τιμωρήσουν τους σκλάβους τους και τις γυναίκες τους. Κι έτσι άρχισαν τα
σαδομαζοχιστικά παιχνίδια
Πολλές φορές όμως ατίθασοι άνθρωποι στα περίχωρα πόλεων παραφύλαγαν
ανθρωποειδή τα οποία βίαζαν. Κι έτσι άρχισε να κυοφορείται μια εξέγερση. Οι
κάτοικοι από το 12ο πλανήτη είχαν φέρει μέσα στα σκάφη τους και βόμβες. ΚΑΙ
ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟ ΤΙΣ
ΔΥΟ ΠΟΛΕΙΣ
ΣΗΜΕΡΑ «Δυο επαγγελματικοί συνεργάτες, φίλοι, στο γραφείο τους, μέσα στο
καθημερινό στρες της επιχείρησης δε βρήκαν ποτέ το χρόνο για ένα φιλί, ένα
λουλούδι ένα χάδι στα νέα εσώρουχα της γυναίκας τους, και τα χρειάζονται και
οι δυο.Τους αγαπάνε αλλά δεν τους καταλαβαίνουν H βόμβα εξερράγη μόλις
άνοιξε την πόρτα του γραφείου του συζύγου της όπου έμεινε καμένη, άχρωμη,
νεκρή, βλέποντας τον να υπηρετεί το φίλο του σα γυναίκα, έμεινε στήλη
άλατος……»
Η λογική των Ανουνάκι στη διάσχιση του σύμπαντος είναι η ίδια με αυτή
των πιο πρωτόγονων λαών που διέσχιζαν τα ποτάμια μέσα σε πιρόγες. ΤΑ
ΑΣΤΡΑ ΗΤΑΝ Ο ΠΛΟΗΓΟΣ ΤΟΥΣ. Αλλά οι Ανουνάκι είχαν κι ένα άλλο
πρόβλημα. ;Όπως διαβάσατε παραπάνω, ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι
προγραμματισμένος, ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΟΙ. Οι Ανουνακι πολύ
πιθανόν να μην είχαν καμιά μορφή
που μπορούσε να αναγνωρίσει ο
άνθρωπος ως άνθρωπο ή ζώο. H αν την είχαν δεν ήταν καθόλου φιλική προς
τους ανθρώπους. Οπότε απλά πήραν μάσκες από άλλες μορφές ζωής και τις
τοποθέτησαν σ αυτό που είχαν ως πρόσωπο

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

77

ΟΙ ΑΝΟΥΝΑΚΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ
Οι Ánunaki χρειάζονται χρυσό για το πλανήτη τους του οποίου η θερμοκρασία
χάνεται από την ατμόσφαιρά τους κάνοντας τη ζωή εκεί σταδιακά αδύνατη Ο
12ος Πλανήτης κατοικείται από κάτι τεράστια ανθρωποειδή στον οποίο ζέστη και
θερμότητα παράγεται από τον πυρήνα του. Η ζωή που υπάρχει εκεί δεν είναι σε
κατάσταση κοίμησης, ύπνου, αλλ.α μειωμένης δράσης και ξεκούρασης. Όλα
αυτά διότι το φως στην ατμόσφαιρα του μειώνεται και επιστρέφει στη γήινη
επιφάνεια αλλά φαίνεται ότι το φως διαχέεται έξω από τον πλανήτη διαμέσου
της επιφάνειας των ωκεανών που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη
αυτού. Κι αυτό γιατί ενώ η γη διαθέτει μεγάλη εσωρετική ποσότητα λάβας η
οποία συγκρατεί τη θερμότητά της κι κρατάει το πλανήτη ζεστό παρά τα όσα
ηφαίστεια υπάρχουν στη επιφάνειά του, ο 12ος πλανήτης έχει τετοια
διαμορφωμένη επιφανεια που η λάβα του εσωτερικού του διαφεύγει στο
διάστημα οπότε η θερμότητα απελευθερώνεται προς τα έξω διατηρώντας το
πλανήτη ζεστό αλλά όχι θερμό. ΄Το φως βγαίνει από το πυρήνα μόνο στις
περιοχές που το επιτρέπει η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Ό πλανήτης είναι
κρύος στα σημεία που η δημιουργία βράχων δεν επιτρέπει το πέρασμα της
θερμότητας
Η αναζήτηση των Ανουνακι για χρυσό και η αξία που του έχει αποδοθεί
σήμερα είναι η αιτία δημιουργίας του σημερινού οικονομικού συστήματος
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΥΘΟΣ ΓΙΑ ΤΟ El Dorado,
Το πάθος για την εύρεση κι απόκτηση χρυσού φαντάζει φυσιολογικό για τον
άνθρωπο, μα η αιτία που έκανε τον άνθρωπο να μαζεύει χρυσό βρίσκεται πισω
στο χρόνο στους επισκέπτες από τον 12ο πλανήτη Τι είναι αυτό που κάνει το
χρυσό έναντι όλων των άλλων μέταλλων τόσο πολύτιμο και τους ανθρώπους
έτοιμους να πεθάνουν για να τον αποκτήσουν?
Αυτή η αντιμετώπιση του μέταλλου αυτού πέρασε από γενιά σε γενιά, κι όσοι
είχαν το χρυσό δεν είχαν ποτέ αναστολές να σκοτώσουν γι αυτόν Eείναι ο
χρυσός το πιο αιματοβαμμένο μέταλλο. Οι άνθρωποι άρχισαν να τον
χρησιμοποιούν σα μέσο συναλλαγής από την εποχή των Σουμερίων, από την
εποχή που η κάτοικοι του 12ου πλανήτη ήρθαν στη γη.
Στον πλανήτη τους ο οποίος εκτελεί μία πολύ μεγάλη τροχιά γύρω από τη γη,
και τη φτάνει κάθε 3600 χρόνια, υπάρχει διαρροή της θερμότητας του πλανήτη
στο διάστημα, και αυτό ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΒΥΘΩΝ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ ΤΟΥ.
Στην ατμόσφαιρα χρειάζονται μόρια χρυσού τα οποία συγκρατούν τη ζεστή και
το φως αλλιώς ο πλανήτης χάνει τη θερμότητά του και πεθαίνει. Έτσι οι
επισκέπτες από το 12ο πλανήτη ήρθαν στη γη προκειμένου να πάρουν τα
υλικά που ήθελαν για να επισκευάσουν τον πλανήτη τους βιάζοντάς τη
Αρχικά η εξόρυξη του χρυσού άρχισε χρησιμοποιώντας τους κατοίκους της ως
σκλάβους σε μεταλεία. Για να αποφύγουν τη δυσαρέσκεια κι επανάσταση
έξυπνα μετέτρεψαν τον κάθε κάτοικο σε χρυσωρύχο, αφαιρώντας του με τη
φορολογία όλο του το χρυσάφι. Οι θρύλοι μιλάνε για το
El Dorado, τη χαμένη πόλη του χρυσού όπου στοιβάζονταν τόνοι χρυσού.
Είναι γεγονός ότι το Eldorado υπήρξε, οι ερευνητές ψάχνουν για τη χαμένη
πόλη μέχρι σήμερα χωρίς αποτέλεσμα. Κι ούτε πρόκειται να υπάρξει, γιατί οι
επισκέπτες ήρθαν φόρτωσαν σκούπισαν κι έφυγαν. Το μόνο που έμεινε πίσω

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

78

είναι στη πεδιάδα της Νάζkα στο Μεξικό, το αεροδρόμιό τους από το οποίο
αναχωρούσαν για τον ΝΙΜΠΟΥΡΟΥ τα χιλιάδες αστροπλοια που φόρτωναν
καθημερινά τόνους χρυσού και τους μετέφεραν στο πλανήτη τους. από τότε που
απογειώθηκε το τελευταίο αστροπλοια 3657 χρόνια πρέπει να περάσουν μέχρι
να επαναληφθεί η ίδια ιστορία..
El Dorado. Μήπως αναρωτιέστε φίλοι μου που αποθηκεύονται σήμερα οι
τόνοι του χρυσού?
Που θα προσγειωθούν τα αστρόπλοια του ΝΙΜΠΟΥΡΟΥ?
Στη ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ στις εγκαταστάσεις της

Ν.Α.S.Α.
Aναρωτιέστε τι είναι αυτό που βλέπετε σα πρόσωπο στον Αρη?
Για να γνωρίζουν οι Νεφελιμ του 12ου πλανήτη ποιο πλανήτη να προσεγγίσουν
κατασκεύασαν πάνω του οικοδομήματα σημάδια ναυσιπλοΐας που τους
δείχνουν που ακριβώς να κατεβάσουν τα διαστημόπλοιά τους. Η Πυραμίδες, η
Σφίγγα, το πρόσωπο στο Αρη έγιναν από τον ίδιο αρχιτέκτονα.
Kαι δεν είναι μονο σημαδια πλοήγησης αλλά πομποδέκτες επικοινωνίας μεταξύ
τους. Δεν επιθυμούν να γίνει το παραμικρό λάθος μια που η προσέγγιση του
πλανήτη τους στη γη είναι κάθε 3650 χρόνια.
Όσο για το πρόσωπο και τις κατεστραμμένες πόλεις στον Αρη, είναι αυτό
ακριβώς που έγραψα, κατεστραμμένες ΠΟΛΕΙΣ
Έτσι ακριβώς θα δείχνει και η γη μόλις αφαιρεθούν από το εσωτερικό της τα
πολύτιμα γι αυτούς μέταλλα. όλοι οι Αμερικανοί επιστήμονες έσπευσαν να
δηλώσουν ότι το πρόσωπο στο Αρη είναι μια οφθαλμαπάτη, αλλά για τη
οφθαλμαπάτη αυτή η ΜΑΣΑ τράβηξε πάνω από 20000 φωτογραφίες τις οποίες
ταξινόμησε. Μέρος του υλικού αυτού είναι Απόρρητο

ΑΠΟΡΡΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΗ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ?
Nα σας πω κι άλλες απόρητες οφθαλμαπάτες, «μεγαλη εταιρεία στη Αμερικη
εξετελεσε παραγγελία κατασκευής 107.200 βαγονιών τα οποία μπορούν να
κινούνται υπογείως. Εντεκα δοικητές είχαν αναλάβει τη κινητοποίηση των
βαγονιών αυτών. Κάθε βαγόνι θα έφερε 143 ζευγάρια αλυσίδων» τι είναι τούτο
το παράξενο?
Αν φίλοι μου κάνετε τους πολλαπλασιασμούς θα φτάσετε στο αριθμό
15.000.000 ο οποίος είναι και ο αριθμός των διαφωνούντων με τη κυβέρνηση
Ομπάμα, τους οποίους θέλουν να χρησημοποιήσουν ως σκλάβους στα
γιγαντιαία μεταλεία μυρμηγκοφωλιές που σκάβουν κάτω από το έδαφος της
Αμερικής αφαιρώντας τα πολύτιμα μέταλα. Τα ανθρωποειδή ενώ καλιέργησαν
τη θεωρία περί εξωτερικής εισβολής από το διάστημα, διαθέτοντας εκατομμύρια
δολλάρια σε ερευνητικά προγράμματα, απέκρυψαν επιμελώς τη παρουσία τους
ως κλέφτες και βιαστές του σώματος της Γης.
Αναρωτιέστε φίλοι μου αν ο Άρης είναι σήμερα ένας νεκρός πλανήτης.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

79

ΝΑΙ. Είναι ένας Σχεδόν νεκρός πλανήτης ύστερα από τη δραστηριότητα
που ανέπτυξαν οι Ανουνάκι σ αυτόν.
Ύστερα δηλαδή από τα δαιδαλώδη σπήλαια που έσκαψαν κι αφαίρεσαν κάθε
ούλτιμο μετάλευμα στέλνοντας το αφού το ξέπλυναν καλά καλά με ότι νερό
υπήρχε στο πλανήτη, με τα αστρόπλοιά τους στο δικό τους πλανήτη.
Η ιστορία του Αρη μας διηγείται πολύ εύγλωττα τι πρόκειται να συμβεί
στο δικό μας πλανήτη αν δεν πάρουμε την απειλή αυτή στα σοβαρά.
Μερικοί πλανήτες λόγω της ζέστης που δέχονται από τον ήλιο είναι έχουν τη
δυνατότητα να έχουν νερό κατά ένα μέρος τους όπως συμβαίνει με τη γη. Ο
Άρης είχε κι αυτός κάποτε ζωή και υπήρχε σ αυτόν νερό. H ατμόσφαιρα που
περιβάλει κανονικά ένα πλανήτη με νερό μπορεί πολύ εύκολα να
επαναδημιουργηθει ειδικά με συστατικά που υποστηρίζουν ζωή σ αυτόν το
πλανήτη.
Σε ένα «ξηρό» ατμοσφαιρικά πλανήτη η ατμόσφαιρα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη
και κάθε αναδημιουργία ατμόσφαιρας απαιτεί ένα μεγάλο μέρος από το
διαθέσιμο νερό του πλανήτη. Ο Άρης διέθετε ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον όχι
πολύ διαφορετικό από το δικό μας, αλλά δεν διέθετε αρκετή τροφή για να
υποστηρίξει τη διατήρηση της τροφικής αλυσίδας γεγονός που οδηγούσε το
πλανήτη σε ένα συνεχή αργό θάνατο, ο οποίος ήλθε τελειωτικά από τις
δραστηριότητες εξόρυξης μεταλλευμάτων που ανέπτυξαν πάνω του οι κάτοικοι
του 12ου πλανήτη. χρησιμοποιώντας το πολύτιμο νερό του πλανήτη στις
δραστηριότητες εξόρυξης, διοχετεύοντας το βαθιά κάτω από την επιφάνεια του
πλανήτη, η επιφάνεια άρχισε σιγά σιγά να παγώνεοι κι η ατμοσφαιρα του να
γινεται ευαισθητη.
Σιγά σιγα η ατμοσφαιρα έγινε τόσο λεπτη που τα ανθρωποειδή του 12ου
πλανήτη είχαν δυσκολία ακόμα και στο να αναπνεύσουν κι αποφάσισαν τελικα
να εκγαταλείψουν τον πλανήτη
Η γη φαίνεται όμως να έχει εναλλακτικές δυνατότητες απ το ότι συνεβη στον
Αρη. Οι κάτοικοι του 12ου πλανήτη εκπαίδευσαν κατοικους της γης να αμύνονται
σε κάθε επίθεση και καταφεραν να δημιουργήσουν και να ελεγχουν τη δική τους
ατμόσφαιρα μέσα στους θαλάμους των πυραμίδων καθώς αυτοί συνέχισαν τις
δραστηριότητες δημιουργίας ορυχείων κάτω από αυτές και σε ολόκληρο το
ηλιακό συστημα.
Αν και η NASA υποστηρίζει ότι όλες οι κατασκευές στο φεγγάρι είναι φυσικές και
τίποτα δεν εγινε εκεί από ανθρώπινη παρέμβαση η πραγματικότητα είναι ότι το
Φεγγάρι που είναι τόσο κοντα στη γη και η επιφάνειά του δεν καλύπτεται από
νεφελώματα, υπήρξε σταθμός για πολλές εξωγηινες οντότητες οι οποίες τοι
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ σαν ενδιάμεσο σταθμο για τη προισεγγισή τους στη γη,
ειδικά την αθέατη από τη γη πλευρά του τα ανθρωποειδή του 12ου πλανήτη κατά
τη διάρκεια των επιχειρήσεων εξόρυξης στη γη ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ τη σεληνη
σαν μεγεθυντη των σινιαλων που εστελναν στο διαστημα και στον Αρη κατά τις
εξορυκτικές δραστηριότητές τους, πρωτιστα για χρυσό. Άποτελούσε το σταθμο
επικοινωνιών με τον πλανήτη τους και για την επικοινων;ία αυτ;ή
χρησημοποιήθηκε τεχνολογία κρυστάλων που εστελνε τις επιθυμητές
συχνότητες Δεν είναι φαντασίωση ότι αν παρατηρήσετε προσεκτικά θα δείτε
τετραεδρικές μορφές στο Φεγγάρι όπως και στον Αρη. Αυτές δεν ήταν
ανενεργές κατασκευες στο παρελθόν και θα επαναλειτουργησουν στο μέλλον .
Τεράστιοι κρύσταλοι είχαν χρησημοποιηθεί στο παρελθόν για τις επικοινωνίες

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

80

τους με τη γη, τον αρη και το 12ο πλανήτη. Το μυστικό της τετραεδρικής μορφής
είναι ότι παρέχει τη καλύτερη δυνατή συγκεντρωση εκπομπής όταν η ενέργεια
διαχεεται σ ολη την επιφάνεια συγκεντρώνρεται στο κέντρο. Αυτό είναι ένα από
τα πράγματα που εξέπληξε τους αστροναύτες όταν προσεληνώθηκαν. Οι
πυραμίδες ισως ήταν τα τηλεπικοινωνιακά τους κέντρα με το 12ο πλανήτη
Τελειώνοντας την έρευνα για τους Ανουνάκι, την φυλή αυτή των Νεφελιμ
που δημιούργησε επι της Γης τη γιγαντιαία τουτη συνομωσία με σκοπο
να την απομυζήσει από τους πόρους της, έρχομαι να προσθέσω ότι κατά την
αφιξη του πλανητη τους δίπλα στη γη τον 22 Δεκεμβρίου 2012, πολύ πιθανόν οι
Ανουνάκι να έρχονται έχοντας στις μνήμες τους την εικόνα του πλανητη γη
όπως τον αφησαν την τελευταία φορα, δηλαδη μια γη γεμάτη ορυχεία,
σκλάβους, επαναστατημένους λαους σε ημιάγρια κατάσταση. Η τεχνολογία από
τότε όμως έχει κάνει γιγαντώδη άλματα φέρνοντας στο ανθρώπινο γένος τη
τεχνολογία των πυρηνικών με οπλισμο ικανό να καταστρέψει τη γη δεκάδες
φορές.
Εάν περιμένουν να προσγειώσουν τα αστρόπλοιά τους λατρευόμενοι σα θεοι
όπως παλιά εχουν πέσει πολύ έξω στους υπολογισμούς τους. Τα όπλα που
αφησαν θαμμένα στους μυστικούς θαλάμους των πυραμίδων δεν θα τους
βοηθήσουν πολύ, και ο άνθρωπος είναι πανούργος και το ποιο επικινδυνο
είδος που διαβιώνει πάνω στη γη.
Όλα τα πυρηνικά της Ρωσίας θα στοχεύουν κατευθείαν στο σημείο που θα
βρίσκεται η καρδιά του πλανήτη τη συγκεκριμένη μέρα. Το πιο πιθανό είναι ότι
ένα τετοιο χτύπημα θα τον μετατρέψει σε αστρόσκονη.
ΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΟΤΑΝΩΝ
1. Τσάι
Δεν περνά ούτε μια εβδομάδα χωρίς να ανακαλυφτεί μέσα από νέες
έρευνες ή μελέτες κάτι καινούργιο που να αφορά τις ευεργετικές
ικανότητες του τσαγιού. Ιατρικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι το τσάι
(πράσινο, μαύρο, oolong, λευκό) έχει θεαματικές θεραπευτικές ιδιότητες. Γενικά
η κατανάλωση τσαγιού ( 2 - 4 φλιτζάνια ) βοηθά :


Προλαμβάνει τον καρκίνο
Προλαμβάνει καρδιακά επεισόδια
Ενεργοποιεί το μεταβολισμό και βοηθά να χάσουμε κιλά
Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα
Προλαμβάνει την Αρθρίτιδα
Αυξάνει την πυκνότητα τών οστών
Στοματική Υγιεινή

Τσάι Vs Καφέ και αυτά που πρέπει να γνωρίζετε
Σύμφώνα με τα επιστημονικά δεδομένα, το τσάι είναι πολύ πιο ωφέλιμο. Ειδικά
το πράσινο και το λευκό τσάι αποτελούν εξαιρετικές πηγές ισχυρών
αντιοξειδωτικών συστατικών.
Τσάι Vs Καφέ - Prevention
Πράσινο τσάι - Prevention
Ευεργετικό τσάι (Αδυνάτισμα) - Prevention

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

81

(Πράσινο) τσάι και... συμπάθεια - Prevention
Πράσινο τσάι. Ο φίλος μας από την Ανατολή - mednutrition.gr
Πράσινο τσάι και υγεία - iatronet.gr
Τσάι: Μια κούπα γεμάτη... υγεία - Euro2day
Προλαμβάνει τον καρκίνο
Μέχρι σήμερα υπάρχει ένα μεγάλος αριθμός τεκμηριωμένών ερευνών που
δείχνουν ότι το τσάι, λόγω τών αντί-οξειδωτικών ουσιών που περιέχει, παρέχει
πρόληψη για το καρκίνο και συγκεκριμένα: καρκίνος του μαστού, του στομάχου,
του οισοφάγου, του προστάτη, της λευχαιμίας, του δέρματος και άλλών ειδών
καρκίνου.
Τσάι εναντίον του καρκίνου του στομάχου και του οισοφάγου. - medlook.net
Green tea can block cancer - Chemical Research in Toxicology UK
Green Tea Inhibits Cancer - University of Alabama at Birmingham

Προλαμβάνει καρδιακά επεισόδια
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι πίνοντας 2 με 4 φλιτζάνια τσάι την ημέρα,
μειώνουμε τον κίνδυνο εμφράγματος έως και 44%.
Δίαιτα / Αδυνάτισμα
Το πράσινο τσάι ενεργοποιεί το μεταβολισμό μας και μας βοηθάει να χάσουμε
γρήγορα και εύκολα πολλά κιλά αν παράλληλα προσέξουμε και λίγο τη
διατροφή μας. Τη δίαιτα αυτήν την εμπιστεύονται οι μεγαλύτερες σταρ του
κινηματογράφου και της πασαρέλας και κυρίως αυτές που ασχολούνται με τη
γιόγκα και τις εναλλακτικές μεθόδους ευεξίας.
Ανοσοποιητικό σύστημα
Οι αντιβακτηριακές, αντιοξειδωτικές και αποτοξινωτικές ιδιότητες του τσαγιού
μαζί με τις βιταμίνες-αλυσίδες και τα φυσικά συστατικά που περιέχει, βοηθούν
στη σωστή λειτουργία του.
Προλαμβάνει Αρθρίτιδα
Έρευνες έδειξαν ότι γυναίκες που πίνουν τσάι έχουν 60 % λιγότερες
πιθανότητες να αποκτήσουν ρευματοειδή αρθρίτιδα από αυτές που δεν πίνουν.
Αυξάνει την πυκνότητα τών οστών
Πίνοντας τσάι για πολλά χρόνια βοηθούμε τα κόκαλά μας να γίνουν πιο γερά.
Όσοι πίνουν τσάι για περισσότερο από 10 χρόνια έχουν πυκνότερη μάζα οστών
από όσους δεν πίνουν.
Στοματική Υγιεινή
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

82

Ερευνητές που ασχολήθηκαν με τις θεραπευτικές ιδιότητες του τσαγιού
αναφέρουν ότι, άνθρωποι που υποφέρουν από δυσοσμία στόματος, και
αρρώστιες τών ούλών είχαν σημαντική βελτίωση.
Οι αντιβακτηριακές, αντιοξειδωτικές και αποτοξινωτικές ιδιότητες του
τσαγιού μαζί με τις βιταμίνες-αλυσίδες και τα φυσικά συστατικά που
περιέχει, βοηθούν στη σωστή λειτουργία του.
Το πρωινό ξύπνημα και η αρχή μιας δύσκολης μέρας έρχεται σε όλους μας
ευκολότερα με την κατανάλωση ενός φλιτζανιού τσάι ή καφέ. Όμως τι είναι
άραγε καλύτερο; Είναι σε όλους μας γνωστό πως και τα δύο ροφήματα
περιέχουν καφεΐνη. Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι όμως, είναι πως η
καφεΐνη(τεϊνη) που περιέχεται στο τσάι, σε συνδυασμό με την θειανίνη, βοηθά
στη λειτουργία του εγκεφάλου και χαρίζει διαύγεια, χωρίς να ενεργεί υπερβολικά
στον οργανισμό μας, κρατώντας μας σε διαρκή εγρήγορση και διαταράσσοντας
τον ύπνο μας όπως συμβαίνει με τον καφέ. Η θειανίνη είναι αμινοξύ που
παράγεται σχεδών αποκλειστικά από την camellia sinensis το φυτό που
παράγει το τσάι.
Είναι καλό να γνωρίζετε πως η ποσότητα καφεΐνης που περιέχεται σε 2
espresso ισοδυναμεί με 10 φλιτζάνια πράσινου τσαγιού και 4-5 φλιτζάνια
μαύρου. Συμπέρασμα; Η καφείνη που περιέχεται στο τσάι είναι δύο και
περισσότερες φορές λιγότερη από αυτήν που περιέχεται στον καφέ. Η
επιλογή δική σας.

Τι περιέχει ένα φλιτζάνι τσάι;
Φθόριο, Μαγγάνιο, Κάλιο, Βιταμίνη B3, E και C βοηθούν στην σωστή λειτουργία
του οργανισμού μας χαρίζοντας μας ευεξία και ζωντάνια όλη την ημέρα. Το τσάι
δεν επιβαρύνει τον οργανισμό μας με περιττές θερμίδες και προσφέρει πλούσια
ενυδάτωση στην επιδερμίδα μας. Αυξάνει τη θερμοκρασία του οργανισμού και
μέσω της αύξησης της ευαισθησίας στην ινσουλίνη επιτρέπει το κάψιμο του
λίπους.

Τα φλαβονοειδή που περιέχονται σε ένα φλυτζάνι τσάι, αντιστοιχούν σε
6 φορές περισσότερη ποσότητα τους, από αυτά που περιέχονται σε μία
μερίδα χυμό πορτοκάλι.
Το Φθόριο, το γνωστότερο συστατικό της οδοντόκρεμας που όλοι
χρησιμοποιούμε καθημερινά για την φροντίδα τών δοντιών και τών
ούλών μας, είναι φυσικό συστατικό του τσαγιού και χωρίς κανένα χημικό
πρόσθετο προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη προστασία στη στοματική
κοιλότητα.
Το Μαγγάνιο βοηθά τα οστά να παραμείνουν γερά και η ριβοφλαβίνη
που περιέχει είναι απαραίτητη για το μεταβολισμό τών λιπών, τών
πρωτεϊνών και τών υδατανθράκών.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

83

Η βιταμίνη Ε που θεωρείται το θαύμα της φύσης καθώς η επιδραση της
επιβραδύνει τα σημάδια του γήρατος.

Η βιταμίνη C που καταπολεμά το στρές και ενισχύει το ανοσοποιητικό μας
σύστημα
Το Τσάι Προέρχεται από το Ίδιο Φυτό:
Το πράσινο, μαύρο λευκό, ουλονγκ και pu erh τσάι προέρχεται από το ίδιο
φυτό. Οι διαφορές προκύπτουν από την επεξεργασία που επιδέχονται. Στο
μάζεμα του τσαγιού, τα πολύ καλής ποιότήτας τσάγια μαζεύονται με το χέρι. Η
πρώτη σοδειά του τσαγιού, τα πρώτα φύλλα και τα μπουμπούκια μας δίνουν το
άσπρο τσάι. Το άσπρο τσάι είναι πολύ ελαφρύ στη γεύση και είναι ευρέως
γνωστό για την περιεκτικότητα αντιοξειδωτικών στοιχείών που περιέχει. Μετά
από ελαφριά επεξεργασία παίρνουμε το πράσινο τσάι το οποίο μένει
περισσότερο χρόνο στο δέντρο και μαζεύεται αργότερα όταν είναι έτοιμο να μας
προσφέρει την πλούσια γεύση του, κάτι που το κάνει το πιο δημοφιλές τσάι
στον κόσμο. Μετά από ακόμα περισσότερη επεξεργασία παίρνουμε το Oolong
τσάι, κάτι μεταξύ πράσινου και μαύρου τσαγιού. Το μαύρο τσάι τέλος είναι πολύ
πιο δυνατό με πολύ πλούσια γεύση και αφήνεται να ωριμάσει πολύ
περισσότερο καιρό από τα υπόλοιπα. Για να ωριμάσει στεγνώνετε μέχρι και 300
φορές σε μπαμπού καλάθια όπου παίρνει και το σκούρο χρώμα του.
Λευκό Τσάι:

Το άσπρο τσάι παράγεται σε μικρή κλίμακα στην Κίνα και στην Ινδία. Είναι το
λιγότερο επεξεργασμένο από όλα τα είδη τσαγιού. Τα μπουμπούκια κόβονται
πριν ανοίξουν και απλά αφήνονται να αποξηρανθούν. Τα μπουμπούκια έχουν
σχεδών ασημί χρώμα και προσφέρουν ελαφρύ και απαλό άρωμα στο τσάι.
Πράσινο Τσάι:

Το πράσινο τσάι είναι ένα τσάι που έχει υποστεί πολύ λίγη οξείδωση στη
διαδικασία παραγωγής του.
Το πράσινο τσάι ενδύκνειται για την καλή λειτουργία του οργανισμoύ καθώς
αποτελεί θεραπεία για πνευματικές και σωματικές διαταραχές. Σύμφώνα με την
κινέζικη παράδοση και κουλτούρα το πράσινο τσαί βοηθά αποτελεσματικά στην
καταπολέμηση της κούρασης και του πονοκεφάλου καθώς και στην
αυτοσυγκέντρωση. Το πράσινο τσάι περιέχει το 1/3 της καφείνης που περιέχετε
στο μαύρο και πίνετε ευχάριστα καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Oolong ή Wulong (Ουλονγκ):

Το Oolong είναι ένα παραδοσιακό Κινέζικο τσάι κάπου μεταξύ πράσινου και
μαύρου σε διαδικασία οξείδωσης από 10% έως 70%. Τα φύλλα τσαγιού Oolong
διακρίνονται, όταν είναι ξηρά, από τη μαύρη νηματοειδή εμφάνισή τους. Η λέξη
"oolong" σημαίνει "μαύρος δράκος" ή "μαύρο φίδι" στα κινέζικα. Διάφοροι μύθοι
περιγράφουν την προέλευση αυτού του περίεργου ονόματος. Σε έναν μύθο, ο
ιδιοκτήτης μιας φυτείας τσαγιού φοβήθηκε και απομακρύνθηκε από τα
ξηραμένα φύλλα τσαγιού του με την εμφάνιση ενός μαύρου φιδιού. Όταν
επέστρεψε προσεκτικά αρκετές ημέρες αργότερα, τα φύλλα ήταν οξειδωμένα
από τον ήλιο και έδωσαν έναν ευχάριστο προϊόν.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

84

Μαύρο Τσάι :

Το μαύρο τσάι είναι το γνωστότερο τσάι σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπάρχουν
διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την καταγωγή του και την ποιότητα του. Το
βρίσκουμε σαν χρυσό αρωματικό Darjeeling aλλά και σαν σκούρο και βαρύ
Assam. To μαύρο προέρχεται από το ίδιο φυτό με το πράσινο αλλά διαφέρει
στον τρόπο παραγωγής του. Το μαύρο τσάι κατέχει τη δική του θέση στην
Ευρωπαϊκή αγορά, λόγω της ποιότητας του και της επιβλητικής του γεύσης.
Pu erh (Κόκκινο Τσάι):

Το Pu-erh είναι ένα πολύ γνωστό τσάι από το γεγονός ότι τα φύλλα του είναι
πεπιεσμένα και από το ότι ωριμάζει τέλεια για να δώσει ένα εξαίσιο
αποτέλεσμα. Κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης το τσάι αποκτά σκούρο χρώμα
και γλυκύτερη γεύση. Συχνά τα πεπιεσμένα φύλλα του pu-erh συσκευάζονται σε
μορφή τούβλών για να αποφεύγεται η υγρασία. To pu-erh πωλείται ως τσάι
αδυνατίσματος ή χρησιμοποιείται ως κύριο συστατικό σε έτοιμα μείγματα του
εμπορίου γιατί βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού. Πίνοντας pu-erh
στοχεύουμε στην μείωση της χοληστερίνης του αίματος και στην μείωση του
επιπέδου τών λιπιδίών.
Αρωματισμένα Τσάγια:

Τα αρωματισμένα τσάγια δημιουργούνται όταν αναμιγνύουμε τις γεύσεις και τα
αρώματα στο τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας τους, πριν το τσάι να
συσκευαστεί. Στα αρωματισμένα με γιασεμί τσάγια προσθέτουμε ολόκληρα
μπουμπούκια γιασεμιού στο πράσινο ή στο Oolong τσάι. Στα μαύρα τσάγια από
την Κίνα ή την Σρί Λάνκα που είναι εμπλουτισμένα με γεύσεις φρούτών,
προσθέτουμε αιθέρια έλαια φρούτών.
2. Άλλα Βότανα:
Rooibos (Ροϊμπός ή Κόκκινο Τσάι):

Το Rooibos έχει καταγωγή από την Αφρική και δεν περιέχει καθόλου καφείνη σε
σχέση με τα μαύρα ή πράσινα τσάγια. Κοινά αποκαλείται Αφρικανικό κόκκινο
τσάι και αρχικά ήταν δημοφιλές στην νότια Αφρική ενώ τώρα καταναλώνεται σε
πολλές χώρες. Είναι ξεχωριστό λόγω του εκπληκτικού κόκκινου χρώματος του
και μπορείτε να το πιείτε ζεστό ή κρύο. Το τσάι Rooibos μεγαλώνει μόνο σε μια
μικρή περιοχή στο Cederberg στην επαρχία του Western Cape. Γενικά τα
φύλλα του οξειδώνονται και ζυμώνονται για να δώσουν το ξεχωριστό
καφεκόκκινο χρώμα. Όμως παράγεται και αζύμωτο "πράσινο" τσάι. Ένα
φανταστικό τσάι τόσο φυσικό κατάλληλο ακόμα και για παιδιά και μωρά . Το
Rooibos έχει γίνει πολύ γνωστό στις Δυτικές χώρες κυρίως στους καταναλωτές
που ενδιαφέρονται για την υγεία τους, οι οποίοι το εκτιμούν επειδή: έχει υψηλό
βαθμό αντιοξειδωτικών όπως superoxide dismutase (SOD), μηδενική
περιεκτικότητα σε καφεΐνη, και πολύ χαμηλό επίπεδο τανίνης, αντίθετα με το
ωριμασμένο μαύρο τσάι ή το αζύμωτο πράσινο τσάι.
Mate (Μάτε):

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

85

Το mate είναι πολύ δημοφιλές στην Νότια Αμερική. Ιδιαίτερα διεγερτικό καθώς
περιέχει καφείνη. Περιέχει όμως και βιταμίνη c, μαγνήσιο και σίδηρο που το
καθιστούν πολύ υγιεινό. Επίσης γνωστό για την ιδιότητα που έχει να « κόβει »
την όρεξη, περιέχετε σε όλα τα μίγματα διαιτητικών τσαγιών και έχει ανέβει στην
λίστα προτιμήσεών τών γυναικών και όχι μόνο. Μπορείτε να το απολαύστε και
κρύο.
Lapacho (Λαπάχο):

Το Lapacho προέρχεται από την Νότια Αμερική και είναι το καταλληλότερο
ρόφημα μετά από μια σκληρή μέρα δουλειάς. Το Lapacho λαμβάνεται από το
φλοιό του δέντρου Lapacho τών τροπικών δασών και είναι επίσης γνωστό ως
Pau D'arco, ipe roxo, tahuari, taheebo, tabebuia ipe και tajy. Η γεύση του είναι
πικρή και γήινη συνηθισμένη για τα ροφήματα που προέρχονται από φλοιούς
δέντρών. Αποκαλείται το « τσάι τών Ίνκας » επειδή εκείνοι γνώριζαν από παλιά
τις θεραπευτικές ιδιότητες του φλοιού και τις εκτιμούσαν ιδιαίτερα.
Herbal teas (Τσάι Βοτάνών):

Τα τσάγια από βότανα γίνονται όλο και πιο δημοφιλή στις μέρες μας. Στην
επιλογή τους μας οδήγησε η παράδοση που έχουν στην Ευρώπη από τα παλιά
χρόνια. Από τα ευγενή και ήπια χαρακτηριστικά του λαμβάνουμε πολλά οφέλη
για την υγεία μας. Δεν περιέχει καφεΐνη και έτσι πίνετε ευχάριστα όλες τις ώρες
και από όλες τις ηλικίες.
Wellness Τσάι:

Wellness τσάι σημαίνει καλή υγεία για το μυαλό και το σώμα. Δημιουργήσαμε
συνθέσεις τσαγιών με γνώμονα τα φυσικά συστατικά του. Γνωρίζοντας πως ο
ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται τουλάχιστον 2,5 λίτρα νερό την ημέρα
δημιουργήσαμε για σας υπέροχες γεύσεις ώστε να έχετε λόγο να πίνετε όλη
μέρα! Έτσι θα αποκτήσει ο οργανισμός σας πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και
βιταμίνες που κάνουν καλό σε όλες τις ηλικίες
Αντιμετωπίστε τις ημικρανίες εναλλακτικά
Oι ημικρανίες δεν είναι απλώς ένας πονοκέφαλος , που μπορεί να περάσει
βγαίνοντας στον καθαρό αέρα, ίσως παίρνοντας και ένα ήπιο παυσίπονο. O
πόνος της ημικρανίας είναι αφόρητος και αναστατώνει όλο τον οργανισμό.
Εντοπίζεται στη μία πλευρά του κεφαλιού -εξού και ο όρος «ημικρανία»- αλλά
μπορεί να διαχέεται σε όλο το κεφάλι ή να εναλλάσσεται από τη μία πλευρά του
κεφαλιού στην άλλη. Στις γραμμές που ακολουθούν, μπορείτε να ενημερωθείτε
για τις εναλλακτικές μεθόδους αντιμετώπισης τών ημικρανιών. Να θυμάστε,
όμως, δύο πράγματα: Πρώτον ότι για μια αποτελεσματική θεραπεία έχει
σημασία η λήψη ενός καλού ιστορικού από το θεραπευτή στον οποίο θα
απευθυνθείτε, και δεύτερον ότι οι εναλλακτικές θεραπείες δεν είναι μαγικές!
Πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς την κατάσταση αποφεύγοντας, όσο είναι
δυνατών,
ό,τι
γνωρίζετε
ότι
πυροδοτεί
τις
κρίσεις
σας.
Η «ταυτότητα» μιας κρίσης ημικρανίας
Πριν την κρίση, στο 25% τών περιπτώσεών, παρουσιάζεται η αύρα, που
χαρακτηρίζεται από αλλαγές στην αντίληψη του φωτός (π.χ. «μυγάκια»,
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

86

«αστράκια»), μυϊκή αδυναμία στα άκρα και αλλαγές της διάθεσης (π.χ.
μελαγχολία).
O πόνος του κεφαλιού είναι σφύζών (παλμικού χαρακτήρα). Συχνά συνοδεύεται
από ναυτία, εμετούς και επιδεινώνεται από το φως, τους θορύβους και τις
έντονες μυρωδιές.
Oι παράγοντες που πυροδοτούν μια κρίση είναι το ψυχικό, αλλά και το φυσικό
στρες (λόγω της έκθεσης στο κρύο, τών καιρικών μεταβολών, της κούρασης και
της έλλειψης ύπνου), αλλά και το άδειο στομάχι (λόγω της υπογλυκαιμίας).
Επιπλέον, εκλυτικοί παράγοντες μιας κρίσης θεωρούνται κάποια τρόφιμα (π.χ.
το τυρί, η σοκολάτα, το αλκοόλ), οι τροφικές δυσανεξίες, αλλά και ορισμένες
διατροφικές
ελλείψεις
(ριβοφλαβίνης,
μαγνησίου).
Η συχνότητα τών κρίσεών ποικίλλει -μπορεί να εκδηλώνονται μία φορά το μήνα
ή την εβδομάδα, αλλά σε σοβαρές καταστάσεις μπορεί να εμφανίζονται ακόμη
και καθημερινά. Μια κρίση συνήθως διαρκεί λίγες ώρες, αλλά ενδέχεται να
περάσει ακόμη και μετά από τρεις μέρες! Όσοι υποφέρουν από συχνές κρίσεις,
συνήθως παρουσιάζουν προηγουμένως έναν άλλον τύπο πονοκεφάλου, την
κεφαλαλγία τάσεως (περιγράφεται σαν σφίξιμο στο κεφάλι με έντονο πόνο στον
αυχένα), η οποία πυροδοτεί το μηχανισμό της ημικρανίας.
Ένα γυναικείο πρόβλημα
Στη χώρα μας υπάρχουν περίπου 1 εκατομμύριο ημικρανικοί ασθενείς, από
τους οποίους τα 2/3 είναι γυναίκες. Τα οιστρογόνα, οι κατεξοχήν γυναικείες
ορμόνες, εικάζεται ότι παίζουν ρόλο στην εμφάνιση τών ημικρανιών (π.χ. στην
αρχή του μηνιαίου κύκλου).
3. Oμοιοπαθητική: Λύνει το πρόβλημα
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, όμως, δεν είναι παυσίπονα. Δρουν «ενεργειακά»,
ενισχύοντας τις δυνάμεις του οργανισμού. Αν και η σωστή επιλογή του
ομοιοπαθητικού φαρμάκου εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς,
αυτά που χορηγούνται συχνότερα είναι:
• Belladona: Η κλασική εικόνα για τη χορήγηση της Belladonna είναι η έξαψη
στο κεφάλι και τα κρύα άκρα. O πόνος εντοπίζεται κυρίως στη δεξιά μεριά του
κεφαλιού. O ασθενής ενοχλείται ιδιαίτερα από το φως και το θόρυβο. Θέλει να
ξαπλώνει, όσο διαρκεί η κρίση. Ανακουφίζεται με κρύα επιθέματα.
• Lachesis: O πόνος της ημικρανίας εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά του
κεφαλιού. O πάσχών νιώθει ότι του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι και θέλει
δροσερά επιθέματα. Βρίσκεται σε υπερένταση και νιώθει έντονη την ανάγκη να
φλυαρεί, προκειμένου να εκτονώσει την ένταση που νιώθει - όσο και αν αυτό
ακούγεται παράξενο. Η Lachesis δίνεται συχνότερα σε γυναίκες.
• Spingelia: O πόνος εντοπίζεται στην αριστερή πλευρά του κεφαλιού, κυρίως
πίσω από το αριστερό μάτι, και αντανακλάται στον αυχένα. Το πρόσωπο είναι
χλομό και ο πάσχών κρυώνει και έχει τάση για εμετό.
• Sanguinaria: O πόνος της ημικρανίας εντοπίζεται πίσω από το δεξί μάτι και

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

87

αντανακλά στον αυχένα. O πάσχών έχει τάση για εμετό και δυσφορεί με τη
ζέστη.
• Pulsatila: Θεωρείται γυναικείο φάρμακο. Τα χαρακτηριστικά της κρίσης δεν
είναι ιδιαίτερα. Συνήθως, η ημικρανία παρουσιάζεται μετά από μια στενοχώρια ή
εξαιτίας της έκθεσης στον ήλιο ή σε έναν κλειστό χώρο και η πάσχουσα νιώθει
καλύτερα όταν βρεθεί σε πιο δροσερό περιβάλλον.
• Lycopodium: O πόνος της ημικρανίας εντοπίζεται στη δεξιά πλευρά του
κεφαλιού και διαχέεται σε όλο το κεφάλι. Η κρίση εκδηλώνεται τις απογευματινές
ώρες μεταξύ 15.00 και 20.00. Συχνά ο πάσχών έχει και πεπτικά προβλήματα
(φουσκώματα).

4. Βελονισμός: «Διώχνει» τις ημικρανίες
O βελονισμός συμβάλλει, αποδεδειγμένα, στην αντιμετώπιση της ημικρανίας,
κυρίως προληπτικά -μειώνοντας την ένταση και τη συχνότητα του
προβλήματος- αλλά και άμεσα, την ώρα της κρίσης. O βελονισμός θεωρείται
ιδιαίτερα αποτελεσματικός (κατά 80%) στην ανακούφιση της κεφαλαλγίας
τάσεως που προηγείται της ημικρανικής κρίσης, «σπάζοντας» έτσι το φαύλο
κύκλο που οδηγεί στην ημικρανία. Όσον αφορά την καθαυτό ημικρανική κρίση
-πριν από την οποία δεν εκδηλώνεται κεφαλαλγία τάσεως- ο βελονισμός
θεωρείται αποτελεσματικός στο 50% τών περιπτώσεών. Oρισμένα από τα
κλασικά σημεία στα οποία τοποθετούνται οι βελόνες του θεραπευτή είναι στους
κροτάφους, στο μέτωπο, ανάμεσα στα φρύδια, στα αυτιά, στο πίσω μέρος του
κεφαλιού, στον αυχένα, στη ράχη του χεριού, εκεί όπου ενώνεται ο αντίχειρας
με το δείκτη, καθώς και στο πόδι, εκεί όπου ενώνεται το πρώτο δάχτυλο με το
δεύτερο. Κατά κύριο λόγο, όμως, τα σημεία βελονισμού καθορίζονται με βάση
το λεπτομερές ιστορικό του ατόμου.
Τα βότανα που ανακουφίζουν
Oρισμένα βότανα βοηθούν στην αντιμετώπιση τών ημικρανιών, κυρίως όταν
λαμβάνονται προληπτικά (3 φορές την εβδομάδα). Τα βότανα που μπορούν να
σας ωφελήσουν είναι:
• Η μέντα: Η δράση της είναι αναλγητική, ηρεμιστική, αντισπασμωδική,
μαλακτική και διουρητική (αποφύγετέ την, όμως, αν έχετε έντονη αιμορραγία τις
ημέρες της εμμήνου ρύσεως).
• Η πασιφλόρα: Τα φύλλα της πασιφλόρας είναι πλούσια σε φλαβονοειδή.
Είναι ένα βότανο με κατευναστικές, αντισπασμωδικες και ηρεμιστικές ιδιότητες
(αποφύγετε τη λήψη της, αν λαμβάνετε αντικαταθλιπτικά τύπου ΜΑO αναστολείς της Μονο-Αμινο-Oξειδάσης).
• Η λεβάντα: Τα άνθη της έχουν ηρεμιστική, αντισπασμωδική και χαλαρωτική
δράση. Λόγω της ιδιότητάς της να διεγείρει τη μήτρα, συνιστάται η αποφυγή της
στην εγκυμοσύνη.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

88

• Το τήλιο: Τα άνθη και τα φύλλα του τήλιου έχουν ηρεμιστική και
αντισπασμωδική δράση. Σας βοηθά να χαλαρώσετε και να καταπραΰνετε την
ένταση.
• Η βαλεριάνα: Η ρίζα της βαλεριάνας έχει παυσίπονη και υπναγωγό δράση,
βελτιώνει την πέψη, μειώνει την πίεση και δρα ως σπασμολυτικό τών μυών
(αποφύγετε, όμως, τη λήψη της παράλληλα με υπναγωγά φάρμακα).
• Το μελισσόχορτο: Το βότανο αυτό καταπραΰνει το νευρικό σύστημα. Έχει
ηρεμιστικές, αντισπασμωδικές και μαλακτικές ιδιότητες.
• Το χαμομήλι: Είναι ιδανικό για την καταπολέμηση τών ημικρανιών. Θεωρείται
κατασταλτικό του άγχους και της νευρικής έντασης.
• Η λουίζα: Τα φύλλα και τα άνθη της έχουν αντισπασμωδική και τονωτική
δράση.
Πώς θα τα ετοιμάσετε. Ρίξτε ένα κουταλάκι από το βότανο σε ένα φλιτζάνι με
βρασμένο νερό και αφήστε το σκεπασμένο για 8-10'. Επίσης, μια πρακτική
λύση, είναι το βάμμα (πωλείται στα φαρμακεία). Ρίχνετε 4-5 σταγόνες από το
βάμμα σε ένα φλιτζάνι με ζεστό νερό, προσθέτετε λίγο λεμόνι και το πίνετε.
Τα αιθέρια έλαια καταπραΰνουν τον πόνο
Oρισμένα αιθέρια έλαια μπορούν να σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο
της ημικρανίας, επειδή έχουν, μεταξύ άλλών, ηρεμιστική, αναλγητική και
καταπραϋντική δράση. Σε αυτά ανήκουν η λεβάντα, το χαμομήλι, η μέντα, το
περγαμόντο, η μαντζουράνα και η λουίζα. Τα αιθέρια έλαια μπορείτε να τα
χρησιμοποιήσετε:
Σε αρωματικό λύχνο: Ρίξτε 3 σταγόνες από το κάθε αιθέριο έλαιο (μέχρι τρία
διαφορετικά) σε έναν αρωματικό λύχνο. Μόλις αρχίσει ο βρασμός, κάντε
εισπνοές για 5-10'.
Σε κομπρέσες: Σε ένα μπολ με χλιαρό νερό, ρίξτε 2 σταγόνες περγαμόντο και 2
σταγόνες χαμομήλι. Βουτήξτε ένα βαμβακερό πανί και κάντε κομπρέσες στο
κεφάλι. Εάν όμως γνωρίζετε ότι η ημικρανία σας πυροδοτείται εξαιτίας
μιας αλλεργικής ευαισθησίας, προτιμήστε τις κρύες κομπρέσες με
λεβάντα και μέντα. Κάνοντας μασάζ στους κροτάφους: Ρίξτε σε ένα ποτήρι 10
ml χαμομηλέλαιο και προσθέστε 6 σταγόνες αιθέριο έλαιο μαντζουράνας. Στη
συνέχεια, κάντε μασάζ στον αυχένα και στα μηνίγγια.
Oι πόνοι στις αρθρώσεις, που συχνά -και ανάλογα με την πάθηση που τους
προκαλεί- συνοδεύονται από δυσκαμψία, πρήξιμο, δυσκολία στην κίνηση,
απασχολούν πολλούς ανθρώπους, συχνά μάλιστα νέους. Με δυο λόγια, όλοι
αυτοί μπορούν να ονομαστούν ρευματικοί πόνοι, που είτε είναι ήπιοι είτε πιο
οξείς, επηρεάζουν

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

89

την ποιότητα ζωής, περιορίζοντας την κινητικότητα. Αν σας ταλαιπωρούν τέτοιοι
πόνοι, είναι σκόπιμο να τους διερευνήσετε με τη βοήθεια ενός ειδικού γιατρού.
Εκτός όμως από τα φάρμακα και όσα πιθανώς σας συστήσει ο γιατρός,
υπάρχουν και οι προτάσεις τών εναλλακτικών θεραπειών, που μπορούν να σας
βοηθήσουν να προλάβετε την εγκατάσταση του προβλήματος, όταν αυτό
βρίσκεται στα αρχικά στάδια, αλλά και να το αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.
Η αρωματοθεραπεία
Η πρόταση της αρωματοθεραπείας για την αντιμετώπιση τών ρευματικών
πόνων και προβλημάτών είναι το ολιστικό μασάζ με αιθέρια έλαια που
λειτουργούν θερμαντικά. Αν απευθυνθείτε σε κάποιον αρωματοθεραπευτή, θα
χρειαστεί να κάνετε από 4– 12 συνεδρίες (ανάλογα με το αν το πρόβλημα είναι
χρόνιο ή όχι) για ολιστικό μασάζ, 1-2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν όμως και
αιθέρια έλαια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μόνοι σας:
• Διαλύστε σε 30 ml κάποιου λαδιού βάσης (π.χ. αμυγδαλέλαιο) ή σε ζελέ αλόης
ή σε ουδέτερη κρέμα βάσης 18 σταγόνες αιθέρια έλαια (7 σταγόνες ευκάλυπτο,
6 μέντα, 5 μαύρο πιπέρι) και κάντε καλό μασάζ το βράδυ πριν κοιμηθείτε στα
σημεία όπου εντοπίζονται οι πόνοι.
• Αν παράλληλα κάνετε και ομοιοπαθητική, επειδή η μέντα και ο ευκάλυπτος
απαγορεύονται, προσθέστε στο λάδι ή την κρέμα βάσης αιθέριο έλαιο από
μαύρο πιπέρι, τζίντζερ και δεντρολίβανο (6 σταγόνες από το καθένα).
Τα βότανα
Για την ανακούφιση τών ρευματικών πόνων, υπάρχουν πολλά βότανα που
μπορούν να σας βοηθήσουν. Μπορείτε, λοιπόν, να επιλέξετε ανάμεσα σε:
• Αρπαγόφυτο (Devil’s claw). Θα βάλετε από το βράδυ μία μικρή χούφτα από
το βότανο σε ένα ποτήρι νερό και το άλλο πρωί θα το πιείτε (μπορείτε να
συνεχίσετε αυτή τη θεραπεία από 1 έως 3 μήνες).
• Σπόρους από σέλινο. Θα φτιάξετε ένα αφέψημα βράζοντας τους σπόρους (1
πρέζα) για 5' σε ένα φλιτζάνι νερό, στη συνέχεια θα το σουρώσετε και θα πίνετε
1 φλιτζάνι την ημέρα επί 3 μήνες.
• Ιτιά ή/και τσουκνίδα. Θα φτιάξετε ένα έκχυμα, το οποίο θα πίνετε μία φορά
την ημέρα. Για κάθε φλιτζάνι βραστό νερό, βάζετε 2 κουταλάκια βότανο, το
αφήνετε για 15', το σουρώνετε και το πίνετε την ίδια ημέρα, γιατί αλλιώς χάνει
τις ιδιότητές του.
• Τζίντζερ. Σε 1/2 κιλό νερό θα βράσετε για 10' 1 ρίζα τζίντζερ. Επειδή είναι
πικρό, θα χρειαστεί να προσθέσετε μέλι ή μαύρη ζάχαρη. Μπορείτε να το πίνετε
κάθε απόγευμα για 10 ημέρες περίπου.
Bελονισμός

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

90

O ιατρικός βελονισμός είναι ισχυρό εργαλείο και χρήσιμη συμπληρωματική
θεραπεία, για να αντιμετωπίσουμε τις σεξουαλικές διαταραχές. Στην Kίνα τόσο
η διάγνωση όσο και η θεραπεία τέτοιών προβλημάτών ήταν γνωστές από τα
αρχαία χρόνια. Tα περισσότερα από τα αρχαία κινεζικά κείμενα σεξολογίας
ανακαλύφτηκαν στον τάφο του Ma Wang Tui Han στην πόλη Changsa της
επαρχίας Huan. Xρονολογούνται από το 168 π.X. και αποτελούνται από 20
αρχαία εγχειρίδια σεξολογίας. Σύμφώνα με τα κείμενα αυτά, σε μια υγιή
σεξουαλική σχέση υπάρχει η αμοιβαία και αρμονική ανταλλαγή σεξουαλικής
ενέργειας ή η ανταλλαγή γιν (κόλπος) και γιανγκ (πέος) για το όφελος και τών
δύο εξίσου. Aυτή η ανταλλαγή που είναι φυσικά, διανοητικά και πνευματικά
ενσωματωμένη στη σεξουαλική επαφή, οδηγεί σε μια υγιή και ισορροπημένη
σεξουαλική σχέση. H κινεζική ιατρική σεξολογία που καλείται και «τέχνη της
κρεβατοκάμαρας», υιοθετεί μια θετική προσέγγιση στην κατεύθυνση της
ανθρώπινης σεξουαλικότητας μέσω του βελονισμού, της βοτανοθεραπείας και
άλλών μεθόδών.
Tι είναι η «τέχνη της κρεβατοκάμαρας»
Δίνει έμφαση σε διάφορες τεχνικές μέσω τών οποίών ο άνδρας και η
γυναίκα μαθαίνουν να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον, διά μέσου μιας
έντονης και ευαίσθητης συνύπαρξης και οικειότητας.
Aποβάλλει συναισθήματα όπως ο θυμός, ο φόβος και η ανησυχία για τον
άνδρα, ο φόβος και η κατάθλιψη για τη γυναίκα.
Tονώνει τους νεφρούς, οι οποίοι εξουσιάζουν τα γεννητικά όργανα και τη
σεξουαλική δραστηριότητα.
Tονώνει την καρδιά, η οποία εξουσιάζει την ψυχή και τα συναισθήματα.
Διαλύει τη στασιμότητα του αίματος και της ενέργειας στην περιοχή τών
γεννητικών οργάνών, η οποία συνήθως προκαλεί δυσπαρευνία και
σεξουαλική ψυχρότητα.

Oι στόχοι της θεραπείας
Oι περισσότερες σεξουαλικές δυσλειτουργίες, σύμφώνα με την κινεζική
σεξολογία, σχετίζονται συνήθως με κατάθλιψη, φόβο, οργή, ενοχές, αναστολές,
μειωμένο σεξουαλικό ερεθισμό, ανεπαρκή υποκίνηση, συζυγική ασυμφωνία και
άλλα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, εκτός από τη σωματική και την ψυχική υγεία,
υπάρχουν και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη σεξουαλικότητα. Ένας
από αυτούς είναι τα αντισυλληπτικά, τα οποία ρυθμίζουν μεν την ορμονική
ισορροπία, επεμβαίνουν όμως αρνητικά στην ενέργεια τών νεφρών, της μήτρας
και τών ωοθηκών. Tα αντισυλληπτικά εξασθενούν την ενέργεια τών
νεφρών εμποδίζοντάς τους έτσι να λειτουργήσουν ως ρυθμιστές τών
φυσικών συστημάτών του σώματος. Tο συκώτι με τη σειρά του
υποσιτίζεται και γίνεται και αυτό στάσιμο. Oι στόχοι της θεραπείας με
ιατρικό βελονισμό είναι να ανακουφίσουν τον πόνο, όταν υπάρχει, και να
εναρμονίσουν την ενέργεια που είναι μπλοκαρισμένη. Aυτό μπορεί να γίνει με
διάφορους τρόπους, όπως ηλεκτροβελονισμό, παραδοσιακό βελονισμό,
ωτοβελονισμό κλπ.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

91

Mε ευαισθησία
H σεξουαλικότητα κατοικεί στη βαθύτερη γώνιά της ψυχής τών περισσότερών
ανθρώπών, όπως λίγο-πολύ και τα όργανα που συμμετέχουν στη σεξουαλική
πράξη. H θεραπεία τών σεξουαλικών διαταραχών με βελονισμό ή με
οποιονδήποτε άλλον τρόπο, απαιτεί ακόμη μεγαλύτερη προσοχή και
ευαισθησία εκ μέρους του γιατρού, ο οποίος εισέρχεται σε ένα πεδίο γεμάτο
«δαίμονες», προκαταλήψεις και πολύπλοκα συναισθήματα. Eπιπλέον, αυτές οι
διαταραχές αποτελούνται από περίπλοκα συμπλέγματα διανοητικών και
φυσικών επιπέδών και χρειάζονται για το λόγο αυτό μια πολύ εκλεπτυσμένη
προσέγγιση και λύση.
Oι αιτίες της σεξουαλικής εξάντλησης
Kαι αν ακόμα δεν έχετε επισκεφτεί ένα γιατρό που να έχει εξειδικευτεί στην
κινεζική ιατρική, σίγουρα οι περισσότεροι θα έχετε ακούσει ότι ο τρόπος
διάγνωσης μιας ασθένειας ή δυσλειτουργίας διαφέρει ριζικά από τον τρόπο που
η κλασική ιατρική προσεγγίζει το θέμα. Aπό τη γλώσσα, το σφυγμό και κάποια
ιδιαίτερα συμπτώματα, οι Kινέζοι, χιλιάδες χρόνια τώρα, διαμορφώνουν την
κλινική εικόνα του ασθενούς. Για τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες, η προσέγγισή
τους είναι η ίδια, ενώ παράλληλα διακρίνουν τους ανθρώπους με σεξουαλικά
προβλήματα σε 2 κατηγορίες:
- Aυτούς που έχουν εσωτερική θερμότητα (αφυδάτωση όλου του οργανισμού).
- Aυτούς που έχουν εσωτερική ψυχρότητα (εξάντληση τών νεφρών και τών
επινεφριδίών αδένών).
H σεξουαλική εξάντληση, μπορεί να συμβεί είτε από εσωτερική θερμότητα είτε
από εσωτερική ψυχρότητα. Aναγνωρίστε στις παρακάτω λίστες με τα
συμπτώματα την κατηγορία όπου ανήκετε, ώστε να ξέρετε ποια βότανα και
τονωτικά αντιστοιχούν στον τύπο σας, αλλά και ποιες τροφές πρέπει να τρώτε
Eίστε εσωτερικά ψυχροί αν...
- Aισθάνεστε πόνο και αδυναμία στη μέση.
- Tα ούρα σας είναι καθαρά και η ούρηση συχνή (κάθε μία ή δύο ώρες).
- Έχετε ακράτεια όταν είστε κουρασμένοι ή άρρωστοι.
- Nιώθετε τα πόδια σας βαριά και πρησμένα.
- Aισθάνεστε ατονία, ωχρότητα, κούραση και δύσπνοια.
- Tα πόδια σας είναι συχνά κρύα.
- H περίοδός σας (για τις γυναίκες) είναι μεγάλης διάρκειας και ποσότητας.
Oι άνθρωποι με εσωτερική ψυχρότητα συχνά είναι χλομοί, μιλούν
λαχανιασμένα και πάσχουν από ψυχρότητα ή σεξουαλική ανεπάρκεια
που οφείλεται σε κούραση κάθε μορφής ή σε φόβο και δειλία, σε
στεροειδή φάρμακα και σε υπερβολική χρήση διεγερτικών (καφές,
τσιγάρα, οινόπνευμα κ.ά.), που αδυνατίζουν τα επινεφρίδια. H γλώσσα
τους είναι μεγάλη, ωχρή και φουσκωμένη. Συνήθως είναι καλυμμένη με
λευκό φλέγμα ή η επιφάνειά της έχει πολύ σάλιο και μοιάζει με αχιβάδα.
Aν εσείς ή το αγαπημένο σας πρόσωπο έχει τέτοια γλώσσα, μην ανησυχείτε.
Yπάρχουν πολλά βότανα και τονωτικά που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά
Οι εσωτερικά θερμοί άνθρωποι παρουσιάζουν τα συμπτώματα..
- Eίναι συχνά νευρικοί, θυμωμένοι, ανήσυχοι ή φοβισμένοι.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

92

- Aισθάνονται την ανάγκη να ουρούν συχνά και τα ούρα τους είναι σκούρα ή
αραιά.
- Πάσχουν από πονοκεφάλους, ισχιαλγίες ή έχουν μια άκαμπτη μέση.
- Eνθουσιάζονται και τελειώνουν πολύ γρήγορα, όταν κάνουν έρωτα.
- Eπιθυμούν να κάνουν έρωτα πολύ συχνά, χωρίς ποτέ να είναι αρκετό.
- Oι παλάμες και οι πατούσες τους είναι ζεστές και ξηρές.
- H γλώσσα τους είναι κόκκινη.
- Aναψοκοκκινίζουν συχνά ή αισθάνονταιεστε σαν να έχετε πυρετό.
- H αναπνοή τους είναι άσχημη, το σώμα τους μυρίζει και τα μάτια τους
ερεθίζονται εύκολα.
- Aισθάνονται εξουθενωμένοι μετά το σεξ.
- Πολλοί άνθρωποι που υποφέρουν από κρίσεις άγχους, φοβίες, υπερκόπωση,
ταχυπαλμίες ή νυχτερινές εφιδρώσεις πάσχουν από εσωτερική θερμότητα. H
γλώσσα τους είναι κόκκινη, αφυδατωμένη και κομματιασμένη. Mπορεί να έχουν
ζαλάδες ή και αϋπνία.
Όλα αυτά δίότι
Tα επινεφρίδιά τους υπερλειτουργούν τόσο, που θα μπορούσαν να
πεταχτούν έξω από το σώμα τους! Oι γυναίκες συνήθως αισθάνονται φυσικά
και συναισθηματικά ευάλωτες και ιδιαίτερα θερμές, ενώ οι άνδρες
παραπονιούνται ότι «έρχονται πολύ γρήγορα». Στην κατηγορία αυτή ανήκουν
και άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες όπως ο διαβήτης ή
αιματολογικές ασθένειες, ακόμα και άτομα που ιδρώνουν υπερβολικά, με
αποτέλεσμα ο οργανισμός τους να αφυδατώνεται. O υπερθερμαινόμενος
αυτός τύπος ανθρώπου χρειάζεται να χαλαρώσει και να ελαττώσει τις
ταχύτητες! Mε ειδικά βότανα που θα ενυδατώσουν και θα «ψυχράνουν» τον
οργανισμό του θα επανέλθει στους φυσιολογικούς ρυθμούς της ζωής
Σεξ και συναίσθημα: Xρήσιμες συμβουλές
Aποφύγετε το σεξ έπειτα από καβγάδες.
Hρεμήστε πρώτα τελείως.
Aρωματίστε με σανταλόξυλο το δωμάτιο, φτιάξτε ένα ζεστό τσάι με
καλαμίθρα (θα τη ζητήσετε στα βοτανοπωλεία), μία πρέζα σαφράν,
αποξηραμένα ροδοπέταλα και φύλλα μέντας.
Aν χρειάζεστε κάτι ακόμα για να ηρεμήσετε, βάλτε τα πόδια σας ή τα πόδια του
πιο θυμωμένου συντρόφου μέσα σε ζεστό νερό, με λίγες σταγόνες φρέσκου
λεμονιού και κάντε μασάζ.
Για τις γυναίκες μόνο Aποφύγετε να κάνετε έρωτα όταν έχετε περίοδο. H επαφή
εμποδίζει την ελεύθερη ροή του αίματος, με αποτέλεσμα η ενέργεια να λιμνάζει.
Aυτό εξασθενίζει τη γυναίκα και συχνά προκαλεί πόνο και ευερεθιστότητα.
Aν παραδοθήκατε στην απόλαυση, για να επανακτήσετε δυνάμεις, πιείτε
μετά την ερωτική επαφή μία κάψουλα μύρου για να βελτιώσετε την
κυκλοφορία του αίματος.
Aν νιώθετε πολύ κουρασμένοι μετά το σεξ, φάτε λίγα καθαρισμένα
αμύγδαλα με ζεστό γάλα σόγιας, τρίψτε τα πόδια με σησαμέλαιο, κάντε
μασάζ χαμηλά στη μέση σας και πιείτε βότανα για τη σεξουαλική σας φόρτιση
από αυτά που ταιριάζουν στις ανάγκες σας, και στην κατηγορία που ανήκετε...
αν ανήκετε!

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

93

Ξεκουραστείτε για λίγο.
Kαι μια παλιά κινεζική συμβουλή... Mην κάνετε έρωτα, όταν έχει πανσέληνο,
στις αρχές και στο τέλος του φεγγαριού ή όταν έχει έκλειψη

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΏΝ ΚΕΝΤΑΥΡΏΝ
Το Πήλιο είναι διεθνώς γνωστό ως το πιο πράσινο βουνό της Ελλάδας.
Η μεγάλη ποικιλία από φυτά είναι χαρακτηριστικό της περιοχής από την
ακρογιαλιά μέχρι την κορυφή του βουνού. Οι ημέρες διακοπών στο Πήλιο θα σε
κάνουν να δεις από μια άλλη οπτική γωνία τη ζωή σου και θα σου μείνουν
αξέχαστες. Περπάτησε μαζί μας μέσα στα λουλούδια, στα χωράφια, στις πηγές
και τις ρεματιές. Ακολούθησε τα καλντερίμια ανάμεσα στις καστανιές και τις
οξιές. Από πολύ παλιά οι κάτοικοι του Πηλίου γνώριζαν τα βότανα που
φύτρώναν στις πλαγιές του και τα χρησιμοποιούσαν. Ανακάλυψαν τη
θεραπευτική τους δύναμη, το άρωμα και την ομορφιά του και τα
χρησιμοποίησαν για να παράγουν χρήσιμα προϊόντα από αυτά.
Σημαντικά πρόσωπα της μυθολογίας μας όπως ο Κένταυρος Χείρώνας κι ο
θεός της ιατρική Ασκληπιός έζησαν σύμφώνα με τον μύθο στο Πηλίου. Γίνεται
προσπάθεια μετά από προσεκτική καλλιέργεια βοτάνών, όπως χαμομηλιού,
μέντας, λεβάντας κ.α να γίνεται παραγωγή φυσικών λαδιών και άλλών υλικών
για την παραγωγή καλλυντικών για την περιποίηση του σώματος καθώς και
αφεψημάτών. Η χλωρίδα του Πηλίου είναι πλούσια σε κοινά ,τουλάχιστον 620 ,
και περιλαμβάνει πολλά αρωματικά φαρμακευτικά βότανα -πάνω από 50,
σπάνια είδη όπως τα ΧΑΜΟΜΗΛΙ, ΡΙΓΑΝΗ, ΜΕΝΤΑ, ΦΑΣΚΟΜΗΛΟ,
ΣΠΑΤΟΧΩΡΤΟ.
Ρόδι , το φρούτο με την αντιοξειδωτική δράση
Είμαι βέβαιος ότι πολλοί από εσάς ως παιδιά έχετε
λερωθεί από τον χυμό του ροδιού στην προσπάθεια
σας να φάτε αυτό το ιδιαίτερο σε γεύση ωφέλιμο
φρούτο. Τώρα πιά το ρόδι μπορούμε να το
απολαύσουμε σε μορφή χυμού, μιας και η εξέλιξη της
βιομηχανιάς τροφίμών μας προσφέρει τη δροσερή
γεύση του στο ποτήρι!
Το ρόδι έχει ευχάριστη γλυκιά γεύση και έντονο
χρώμα. Αποτελεί πλούσια πηγή αντιοξειδωτικών
ουσιών, όπως οι πολυφαινόλες, οι ταννίνες και οι
ανθοκυανίνες. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ρόδια μπορεί να έχουν
περισσότερες αντιοξειδωτικές ιδιότητες από το πράσινο τσάι.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

94

Επιπροσθέτως, ο χυμός ροδιού βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος σε
άτομα με ισχαιμική καρδιαγγειακή πάθηση. Σε μια έρευνα στην οποία
συμμετείχαν 45 καρδιοπαθείς με ισχαιμία, οι συμμετέχοντες που έπιναν 8
ποτήρια χυμό ροδιού την ημέρα για 3 μήνες είχαν λιγότερη ισχαιμία κατά τη
διάρκεια ενός τέστ κοπώσεως εν αντιθέσει με εκείνους που δεν έπιναν. Ένα
άλλο θετικό στοιχείο ήταν ότι δεν υπήρχαν αρνητικές συνέπειες για όσους
έπιναν χυμό ροδιού.
Άλλες έρευνες έδειξαν ότι ο χυμός ροδιού μπορεί να έχει καρδιοπροστατευτική
δράση. Σύμφώνα με την Κάρεν Κόλινς, διατροφικό σύμβουλο του Αμερικάνικου
Ινστιτούτου Έρευνας κατά του Καρκίνου, ο χυμός ροδιού μπορεί να συμβάλλει
στη μείωση τών επιπέδών της κακής χοληστερίνης LDL και να ελαττώσει
την παρουσία της αθηροματικής πλάκας σε αρτηρίες που έχουν ήδη υποστεί
στένωση. Τέλος, υπάρχουν ενδείξεις ότι ο χυμός ροδιού επιβραδύνει την εξέλιξη
του όγκου του προστάτη και συμβάλλει στην επιδιόρθωση της βλάβης στο DNA
που μπορεί να προκαλέσει ογκογένεση. Ο χυμός ροδιού συντέλεσε στην
αύξηση του ρυθμού θανάτου τών καρκινικών κυττάρών και μείωσε την
αύξηση του μεγέθους τους. Άντρες που έπασχαν από καρκίνο του
προστάτη μπορούν να επωφεληθούν καταναλώνοντας χυμό ροδιού σε
καθημερινή βάση. Σίγουρα χρειάζεται μεγαλύτερη ερευνητική δραστηριότητα
για να εξακριβωθεί το μέγεθος της προστατευτικής δράσης του ροδιού, παρόλα
αυτά με τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε, αξίζει να το εντάξουμε στην
διατροφή μας.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

95

Είδη χλωρίδας (Φυτά και Mήκυτες) Πηλίου


Ορχιδέα (Cephalanthera longifolia)
Αγριοφράουλα (τοπ. Χαμαικέρασο) (Φραγκάρια η λεπτή (Fragaria
vesca))
Λάμιο το Πορφυρό (Lamium purpureum)
Ranunculus acris (Ranunculus acris)
Λαδανιά (Αλάδανος, αληταριά, ήμερη κουνουκλιά, ήμερο κιστάρι,
ακίσσαρος) (Κίστος ο κρητικός (Cistus ctericus))
Ορνιθόγαλα (Ornithogalum nutans)
Δίανθος (Δίανθος (Dianthus cruentus))
Ιτιά Λευκή (Salix alba)
Δίανθος (Petrorhagia dubia)
Ορνιθόγαλο (Ορνιθόγαλο της Αττικής (Ornithogalum atticum))
Λαθούρι, κουτρουλάθρι (Λάθυρος (Lathyrus cicera))
Αγριαρακάς (Vicia sativa)
Σπάρτο (Spartium junceum)
Κυκλάμινα (Cyclamen graecum)
Ορτανσία (Hydrangea macrophylla)
Νάρκισσος (Τοπ. Δακράκια) (Narcissus Canaliculatus)
Ανεμώνα η Μαυρομάτα (Anemone coronaria)
Κρόκος (Crocus flavus)
Γαρδένια (Γαρδένια ιασμινοειδής (Gardenia jasminoides))
Ελιά (Olea Europaea var. Sativa)
Καρυδιά (Juglans regia)
Καστανιά (Castanea sativa)
Σορβιά (Sorbus Aucuparia)
Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Αγριομπίζελο, Μοσχομπίζελο (Πίσος (Pisum sativum))
Πολυκόμπι (Αλογοουρά ή Κοντυλόχορτο) (Εκουιζέτο (Equisetum
arvense))
Μηλιά (Malus domestica)
Καμέλια (Camellia japonica)
Βίνκα (Βίνκα η Μείζών)
Δρακώντια, Δρακώντι, Φειδόχορτο (Άρον το στικτό (Arum maculatum))
Σταφύλι του κούκου (Άγριo κρεμμύδι) (Muscari comosum)
Λαδανιά (Κουνούκλα ή Σπάκα) (Κίστος φασκομηλόφυλλος (Cistus
Salvifolius))
Ασπάλαθρος (Καλυκοτόμη η εριότριχος (Calicotome villosa))
Γαϊδουράγκαθο (Carlina corymbosa)
Καυκαλίθρα (Τορδύλιον το φαρμακευτικό (Tordylium officinalis))
Αγριομπίζελο (Lupinus Albus)
Βερώνικα (Veronica officinalis)
Πρίνος, Πουρνάρι (Δρυς η κοκκοφόρος (Quercus coccifera))
Μαργαρίτα (αστρουλάκη, ασπρολούλουδο, λιμονόχορτο) (Μπέλις η

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

96

πολυετής (Bellis perennis))
Περικοκλάδα (Calystegia sepium)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Πικραλίδα (Crepis heldreichiana)
Γλαδιόλα (Σπαθόχορτο) (Γλαδίολος ο ιταλικός (Gladiolus italicus))
Λυκόχορτο (Λύκος, Πούβαλο, Τσουβέλι) (Οροβάγχη (Orobanche
arenaria))
Βερονίκη (Veronica persica)
Άγριο γεράνι (βρωμοσαρδέλα) (Γεράνιο το ροβερτιανό (Geranium
robertianum))

Αυτό είναι το περιβάλλον τών Κενταύρων, από αυτό έπαιρναν τα υλικά για να
συνθέσουν τις ιατρικές τους λύσεις γιατί μη ξεχνάτε δε μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κατι το οποίο δεν έχετε εντοπίσει ότι υπάρχει. Φίλοι μου αυτή
λοιπόν τη λίστα η οποία κανονικά θα έπρεπε να περιλαμβάνει και κάποια αλλά
φυτά που έχουν εξαφανιστεί με το χρόνο βρίσκονται οι λύσεις διατηρήσεως της
σωματικής ευεξίας, ο τρόπος δηλαδή να διατηρείται το φυσικό σας σώμα σε
καλή κατάσταση προκείμενου να μπορεί να συνεργάζεται άψογα με το
ενεργειακό διάμεσου του συναισθηματικού. Απλή φόρμουλα δε νομίζετε? Άρα
σα πρώτο βήμα δημιουργίας ευεξίας φυσικού σώματος θα πρέπει να
μελετήσετε τη χλωρίδα του Πηλίου, τα βότανα, τις ιδιότητες τους και τα στοιχεία
που εμπεριέχει το καθένα. Από κει θα αντιληφθείτε ποια είναι αυτά που
ερεθίζουν τα διάφορα σωματικά όργανα με τα συστατικά τους κι θα τα
αποφύγετε κι ποια δημιουργούν ευεξία στο σώμα.
Όλοι σας πιστεύω σα παιδιά είχατε επαφή με το φυτό που λέγεται τσουκνίδα,
νιώσατε τη τρομερή αυτή φαγούρα που προξενεί το άγγιγμα το κι από τότε
γίνατε πολύ προσεκτικοί κόβοντας διπλωματικές επαφές μαζί του. Αντίθετα η
ρίγανη σας έδινε μια πού καλή αίσθηση στη γεύση στο φαγητό κι καλλιεργήσατε
τη συνήθεια να την αποζητάτε. Μια πολύ πρωτόγονη αλλά αληθινή φόρμουλα
του πια βότανα κάνουν καλό κι ποια όχι είναι ότι η φύση, στη κατανάλωση
καθενός θα σας δίνει είτε το συναίσθημα ευχαρίστησης και ικανοποίησης, είτε
απέχθειας και δυσαρέσκειας. Δεν είναι απλό φίλοι αναγνώστες το μήνυμα της?
Σε επόμενο βιβλίο θα επιχειρήσω να αναφερθώ αναλυτικά στα βότανα και τις
ιδιότητες τους κατι τέτοιο όμως εδώ θα ήταν πέρα από τους σκοπούς αυτού του
βιβλίου οπότε θα αναφερθούμε σ αυτά σ επόμενη φορά επικεντρώνοντας τη
προσοχή μας σ αυτό στο μηχανισμό δημιουργίας ίασης στο/στα ανθρωπινιο/α
σώματα φίλοι αναγνώστες.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΦΥΣΙΚΟ ΣΩΜΑ
Κατά τους «Εβδομήκοντα» σοφούς εβραίους πλαστογράφους, ενώ τα
Πρωτότυπα κείμενα γράφουν Δευτερονόμιον Κεφ 32.17
« εθυσαν
δαιμονιοις και ου Αντοναι, Ελοχιμ, οις ουκ ηδεσαν Μεταφραση από
«Εβδομηκοντα» εθυσαν δαιμονιοις και ου Θεω, θεοις, οις ουκ ηδεισαν, δηλ.
Θυσιασαν στα δαιμονια και όχι στο Θεο ή τους θεους που γνωριζαν. Όλα τα
προβλήματα ξεκίνησαν να υπάρχουν για τους ανθρώπους από τη στιγμή
που τραβήχτηκε από πάνω τους μέσω τών Ελοχιμ η χάρη του θεού,
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

97

οπότε οι άνθρωποι σταμάτησαν να λαμβάνουν πληροφόρηση όπως
αρχικά, κι άρχισαν να υπόκεινται μόνο στη πληροφόρηση που τους έδιναν
οι πέντε αισθήσεις. Συνέβη δηλαδή στους ανθρώπους ότι συμβαίνει και σε ένα
ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ο χείριστης του έχει πρόσβαση σε πολλά η ελάχιστα
προγράμματα ανάλογα με την εξουσιοδότηση που του δίνεται. Το πιο
σημαντικό όμως είναι ότι και στις δυο περιπτώσεις ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΔΙΑΥΛΟΣ που
του δίνει πρόσβαση σε όλα, απλά πρέπει να τον ανακαλύψει.. ΔΗΛΑΔΗ ΟΙ
ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ. Τώρα
ο άνθρωπος για να πράξει οτιδήποτε υπόκειται σε πολλαπλάσιες απώλειες
ενέργειας απ ότι πριν, σε μεγιστοποίηση φθοράς δηλαδή, ενώ σε γνωρίζει πώς
να λαμβάνει ελεύθερη ενέργεια από τη φύση. Η ελεύθερη ενέργεια όμως
ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στη φύση, δε χρειάζεται να τη δημιουργήσει ο ίδιος, όπως τη
ρυπαρή ηλεκτρική ενέργεια . Ξέρετε, αυτό που αν ψάξετε θα δείτε να ονομάζετε
αύρα φυτών κι ζώων, αυτή είναι η ελεύθερη ενέργεια που χρησιμοποιούσε
αρχικά. Αυτό είναι το κρυμμένο στους αιώνες μυστικό το οποίο αχρηστεύει τη
χρήση του ρυπαρού ηλεκτρικού ρεύματος κι όλη τη συνεπακόλουθη τεχνολογία
του που δημιουργεί δυσαρμονία στη φύση
Όπως βλέπουμε στη παλαιά Διαθήκη οι Ελοχιμ (όπως κι οι εκπεσώντες
Νεφελιμ) είχαν τη δυνατότητα της Αλλασομορφίας, δηλαδή να αλλάζουν κατά
βούληση μορφή. Πιθανόν να την έχει κι ο άνθρωπος αφού έγινε κατ ομοίωση
τους αλλά η γνώση αυτή είναι μπλοκαρισμένη.
Ερώτηση μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος να αλλάζει τη μοριακή δομή του
σώματος του δημιουργόντας ένα καινούργιο με άλλη μορφή? Πρωτότυπο
Έξοδος σεφ 20.1. και ελαλησεν Αντοναι παντας τους λογους λεγών 2. Εγω ειμι
Αντοναι Γιαχβε, οστις… Μετάφραση από «Εβδομηκοντα» και ελαλησε Κύριος
παντας τους λογους τουτους λέγών 2. εγω ειμι Κυριος ο Θεος σου, οστις
ΟΛΟΦΑΝΕΡΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ.
Ο άνθρωπος όπως ο γνωρίζουμε από την θεωρία της σχετικότητας που
διατύπωσε πρώτος ο Αριστοτέλης και όχι ο Αισταιν, ένας κακομοίρης που
έκανε μαθήματα βιολιού για να επιβιώσει, μέχρι Τώρα προσπαθεί να κινηθεί
στο χώρο. Η έννοια του χωροχρόνου είναι ότι οι τρεις διαστάσεις είναι
συνυφασμένες με μια Τετάρτη το χρόνο. Το σύμπαν κινείται ταυτόχρονα
σε όλες τις χρονικές στιγμές έχουμε δηλαδή άπειρα σύμπαντα. Όπως ο
άνθρωπος κινείται κατά μήκος πλάτος ή ύψος, οι Ελοχιμ και τα αγγελικά
σώματα κινούνται κατά μήκος του χρόνου. Σκεφτείτε ότι πάνω στο τραπέζι σας
έχετε μερικούς τρισδιάστατους κύβους του Rubik. Υποθέστε ένα ών που λέγεται
άνθρωπος το οποίο κινείται στο εσωτερικό του κάθε κύβου. Εσείς όμως που
στέκεστε από πάνω μπορείτε να απλώσετε το χέρι σας κι να πιάσετε οποίο
κύβο επιθυμείτε. Οι κύβοι αντιπροσωπεύουν τις στιγμές στο χρόνο κι Εσείς τον
Ελοχιμ που κινείται σε οποία τρισδιάστατη πραγματικότητα θέλετε. Αντίστοιχα
Τώρα Σκεφτείτε ότι βρίσκεστε στη τρισδιάστατη καθημερινή σας
πραγματικότητα. Πάνω στο γραφείο σας είναι μια σελίδα με τυπωμένο κείμενο.
Αυτή η σελίδα έρχεται από το χώρο της δυδιαστατης πραγματικότητας.
Παρατηρόντας τη δε μπορείτε να δείτε τα γράμματα που είναι γραμμένα σε 3D
διαστάσεις. Άρα συμπεραίνουμε πολύ απλά ότι κάθε στοιχείο έκαστης
πραγματικότητας ακολουθείται από τις ιδιότητες αυτής.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

98

Η πραγματικότητα 3D διαστάσεών έχει συνυφασμένη μαζί της την έννοιας ου
χρόνου. Αυτό σημαίνει ότι κατά την έξοδο μας από αυτή στην επόμενη, ας την
ορίσουμε
4D διάσταση,
αφήνουμε πίσω μας όλες τις ιδιότητες που
ακολουθούν το γίγνεσθαι της προηγούμενης διάστασης, το χρόνο, και τις
εμπειρίες μας, αλλά συνεχίζουμε να υπάρχουμε σε ένα πιο εμπλουτισμένο
περιβάλλον. Αφήνουμε πισω μας και το θάνατο, τον οποίο όμως θα
ξαναποκτήσουμε με κάθε είσοδο μας σ αυτή.
Δηλαδη δεν θα γνωριζω τη γυναίκα μου σε άλλη διασταση κι ότι ζήσαμε μαζί?
μπορεί να ρωτησει καποιος. Πολύ πιθανόν το σίγουρο είναι ότι από τη πεθερά
δε θα υπάρχει το παραμικρό ίχνος στην επόμενη διάσταση
Οι χρονικές στιγμές δεν περνούν και χάνονται αλλά εμείς κινούμαστε από τη μία
στην άλλη, με κινητήριο δύναμη τη διάθεση μας. Το συναίσθημα διάθεση. Εάν
είμαστε ήρεμοι χωρίς στρες κι άγχη κινούμαστε σταθερά. Όταν έχουμε
συναισθήματα χαράς κινούμαστε γρήγορα.
Όταν έχουμε δυσάρεστα βασανιστικά συναισθήματα κινούμαστε βασανιστικά
αργά. Σκεφτείτε η έκφραση «δεν περνά η ώρα να τελειώνουμε» λέγεται όταν
βιώνουμε κατι δυσάρεστο. Η έκφραση «πετά η ώρα» όταν βιώνουμε κατι
ευχάριστο. Είναι λίγο δύσκολο να χώνέψουμε ότι δεν κινούμαστε στο χρόνο,
όπως κάποιοι κάποτε πίστευαν ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά κινούμαστε μέσα
στο συμπαντικό χώρο, όπου κάθε γεωγραφικός χώρος λειτουργεί βάσει τών
δυνάμεών που ασκούνται σ αυτών για να υπάρχει σε κατάσταση ισορροπίας,
και μάλιστα κινούμαστε με καύσιμο τα συναισθήματα μας.
Όλη αυτή την αρχαία γνώση πράτα τα ιερατεία τών Εβραίών
πλαστογράφησαν κι απέκρυψαν δημιουργόντας τον κόσμο της
καλπάζουσας φθοράς. Το ανθρώπινο σώμα παίρνει λοιπόν ενέργεια από τη
φύση.
Για όλους εσάς που ετοιμαζεστε να πείτε μα τι παραδοξότητες είναι αυτές για
πολλαπλές διαστασεις κι απειρα συμπαντα και βολτες από το ένα σύμπαν στο
άλλο μονο με τη δυναμη της σκέψης απλά σκεφτείτε ότι συνηθίζουμε να
θεωρούμε τα μάτια μας καμερες και τα αυτιά μας μικρόφωνα που καταγράφουν
τη πραγματικότητα ως αυτή συμβαίνει. Οι ιατρικές μελέτες έδειξαν ότι δεν είναι
καθόλου έτσι. Η αισθητηριακή πληροφορία σπάει σε πολλά κομμάτια τα οποία
αποθηκεύονται στον εγκέφαλο. Τα κομμάτια αυτά μετα το SAVE, ανακαλούνται
συναρμολογούνται και ξαναπαίζονται. Αυτή τη εξαιρετικα πολύπλοκη διαδικασία
θα προσπαθήσω απλά να σας τη διατυπώσω ως εξής, Ο εγκέφαλος δε
καταγραφει συγκεκριμένα συμβάντα, απλά δημιουργει και αναδημιουργει την
εικόνα του γίγνεσθαι βασιζόμενος στην εννοια προκατάληψή μας πως πιστεύει
ο εγκέφαλος ότι οφείλουν τα πραγματα να είναι εκεί έξω. Σας επαναλαμβάνω
ότι ο μεγαλύτερος απατεώνας του σύμπαντος είναι ο εαυτός μας. Κι αυτό έχει
την εξής ψυχολογική και βιολογική βάση.
Γεννιόμαστε με συγκεκριμένα στερεότυπα κι ανακλαστικά στην αντίληψη.
Τα μικρά παιδία εντυπωσιάζονται πάντα από τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα με
τα οποία εξαφανίζονται αντικείμενα. Αυτό σημαίνει ότι γεννιόμαστε με την
αντίληψη ότι τα αντικείμενα δεν εξαφανίζονται στα καλά καθούμενα.
Υπάρχουν πολλές τέτοιες ιδέες ανακλαστικών εντυπωμένες βαθιά μέσα μας..
Οπότε καταλήγουμε στο συγκλονιστικό συμπέρασμα ότι αν δεν είμαστε
προγραμματισμένοι να δούμε δεν βλέπουμε.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

99

Είναι γνωστή η περίπτωση του θαλασσοπόρου Τζέημς Κουκ ο οποίος στα
νησια του ειρηνικού συναντούσε ιθαγενείς που δεν μπορούσαν να δουν
τα πλοία του παρά μόνο όταν κατέβαζε βάρκες με πλήρωμα.
Γιατί αυτό? Γιατί οι ιθαγενείς δεν είχαν δει ποτέ τόσο μεγάλα
κατασκευάσματα να επιπλέουν πάνω στη θάλασσα κι δεν είχαν
εξασκημένο τον αντίστοιχο μηχανισμό αντίληψης. Μπορούσαν να βλέπουν
μόνο βάρκες και πιρόγες. Μόνο με εξάσκηση μπορεί να διευρύνει κανείς το
φάσμα ματιών του
Σκεφτείτε τους Λευκούς στη Αμερική που δεν μπορούσαν να δουν τους
ινδιάνους Απάτσι που ήταν όλοι καλυμμένοι με φτερά. Δεν το είχαν
ξανασυναντήσει, είναι απλό.
Σκεφτείτε ότι ντύνουμε ένα wind serf με φτερά και πλανάει πάνω στη
θάλασσα. Δε θα μπορέσει να το δει κανείς γιατί ποτέ κανείς δεν εκπαίδευσε
το μηχανισμό των αισθητήρων του στο να διαγνώσει κάτι τέτοιο. Στο σημείο
αυτό είναι εύκολο να καταλάβετε γιατί άλλοι βλέπουν κι άλλοι όχι την Αύρα
Ο άνθρωπος ζει σε δύο καταστάσεις, κατάσταση ύπνου, όπου αντλεί κοσμική
ενέργεια και βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, και το ασυνείδητο αρχίζει σιγά
σιγά να αναρριχάται στις θέσεις του συνειδητού μια που ο εγκέφαλος δεν
δέχεται εξωτερικά ερεθίσματα και παρενοχλήσεις, και σε κατάσταση αφύπνισης
όπου ο συνειδητός νους μέσω τών αποφάσεών του χρησιμοποιεί την ενέργεια
του. Στο σύγχρονο κόσμο η ενέργεια αυτή είναι πεπερασμένη αλλιώς θα
ήμασταν αθάνατοι. Υπάρχουν όμως τρόποι να μειώσουμε τις απώλειες
ενέργειας και να αυξήσουμε το εύρος και την ποιότητα ζωής. Και φυσικά μη
διανοηθείτε ότι ψιχία αλήθειας για ποιότητα ζωής περιέχει η πρόταση για ζωή
σε μεγαλουπόλεις – εξελιγμένο τύπο στρατοπέδών συγκεντρώσεως – όπου μας
ψεκάζουν με κάθε είδους χημικά αεροπλάνα χωρίς διακριτικά στοιχεία με
νευροπαραλυτικα αέρια διαφόρών μορφών ώστε να κρατούν τους πληθυσμούς
αποχαυνωμένους, κουρασμένους, άτονους, μειωμένης κριτικής ικανότητας, και
χιλιάδες αλλά αρνητικά συμπτώματα που θα γέμιζαν τόμους ολόκληρους.
Μια πρόταση διαβίωσης σε περιβάλλοντα γεμάτα με οργανικούς ρύπους από
εργοστάσια, διυλιστήρια, εξατμίσεις αυτοκίνητών, βουνά σκουπιδιών οργανικών
ρύπών. Σταθείτε, μη τρομάζετε, αυτό ήταν η εισαγωγή, τι να πει κανεις για τους
αόρατους ηλεκτρομαγνητικούς ρύπους, ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες από
φούρνους μικροκυμάτών, κινητά τηλέφώνα, ασύρματες συνδέσεις συσκευών,
κεραίες πάσης φύσεως που προκαλούν κάθε μορφής καρκίνους κι λευχαιμίας.
Είναι μία ολοκάθαρη πρόταση αυτοκτονίας. Και για όλα αυτά τα καλά
υποθηκεύετε τη ζωή σας εργαζόμενοι να τα αποκτήσετε, αποξενώνεστε από
τους ανθρώπους δίπλα σας. Από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε το
περιβάλλον γύρω μας δεχόμαστε ένα καταιγισμό μηνυμάτών μέσω τών πέντε
αισθήσεών, αλλά χρήσιμα, μα κατά τον κύριο όγκο τους σκουπίδια. Τα
μηνύματα αυτά μπορεί να είναι οπτικά, ηχητικά, βιολογικά προϊόντα
απορριπτέα, ή ηλεκτρομαγνητικά. Όλα τους είναι μορφές ρύπών, πεπτοκώτα
όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες.
Όλα αυτά αποσταθεροποιούν τον οργανισμό, οδηγώντας τον σε κατανάλωση
μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας η οποία όμως δεν ισοσκελίζεται με ισόποση
ωφέλεια. Για να είμαστε σε κατάσταση ισορροπίας πρέπει ο οργανισμός να έχει
τη δυνατότητα να απορροφά ισόποση ενέργεια μ αυτή που δαπανά κάθε φορά.
Αυτή η καθ όλα απλή ιδέα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με ένα εξαιρετικά απλό

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

100

τρόπο, μόνο μέσω της χρήσεως τών συναισθημάτών, που όπως έγραψα και
παραπάνω αν δεν γίνει σωστη χρήση τους μπορεί να οδηγήσουν στη καύση
του σώματος.
Αγαπητοί φίλοι η λειτουργία του ανθρώπινου σώματος βασίζεται στη μεταφορά
ηλεκτρικών φορτίών από κύτταρο σε κύτταρο κι από κει τελικά στον εγκέφαλο ο
οποίος δίνει τις κατάλληλες εντολές. Τα κύτταρα μας για να έχουν τη
δυνατότητα μετάδοσης αυτών τών φορτίών εμπεριέχουν σίδηρο. Το σιδηρούν
γένος που λέγαμε. Θα μπορούσε λοιπόν κανεις με μια γιγαντιαία απλοποίηση
να πει ότι το ανθρώπινο σώμα είναι ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής ο οποίος
λόγω του υλικού κατασκευής του οξειδώνεται στο χρόνο μέχρι που παύει να
λειτουργεί πεθαίνει. Αιτία λοιπόν του θανάτου είναι η οξείδωση.
Είμαστε δηλαδή ένα κομπιούτερ με χημικό οργανισμό που φθείρεται η όχι
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας του αλλά περιέχει εντυπωμένο στο DNA
τον τρόπο αναδόμησης του. Οι ασθένειες είναι συνέπεια της οξειδώσεως
αυτής, θα έλεγα αποτελούν κατ ουσία μορφές της. Βασική παράμετρος αυτού
του συστήματος είναι ο χρόνος, ο οποίος υπάρχει μόνο σ αυτό το κτιστό
σύμπαν. Όταν το σύμπαν ανακαινισθεί δεν θα υπάρχει χρόνος, Άρα δυνατότητα
οξειδώσεως. Προς το παρόν όμως, χρειαζόμαστε από τη φύση προϊόντα
που αντικαταστούν κατά το δυνατό τις ουσίες που καταναλώνονται κατά
τις καύσεις. Μιλάμε όμως εδώ για αγνά φυσικά προϊόντα όχι για
κλώνοποιημένα ή μεταλλαγμένα τα οποία είναι προβληματικά με δομημένο
DNA όπως εξυπηρετεί. Κατι τέτοιο φυσικά προϋποθέτει ιδιοκτησία επί τών
μέσών παραγωγής και χρήση μη μεταλλαγμένών σπόρών, υβριδίών δηλαδή. Η
λέξη υβρίδιο προέρχεται από την ελληνική λέξη ύβρις και δεν μπορούσε
να είναι πιο πετυχημένη η επιλογή του όπου αφού πράγματι τα υβρίδια
αποτελούν ύβρη προς τη φύση και τους κανόνες της.
Στη Φιλανδία πρόσφατα από το ίδρυμα Bill Gates κατασκευάστηκε μια
υπόγεια τράπεζα σπόρών από κάθε είδος φυτού της γης μέσα σε χρονικό
διάστημα 11 μηνών, όσο δηλαδή μια πολυκατοικία. Η τράπεζα αυτή έχει
θωρακιστεί κι διαθέτει σύστημα ψύξης ώστε και μετεωρίτης να πέσει
επάνω να μην αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία διατηρώντας τους
σπόρους στα φακελάκια τους υγιέστατους. Αλήθεια ποιο το κίνητρο
δημιουργίας αυτής της θωρακισμένης τράπεζας? Μήπως σε λίγο δεν θα
υπάρχουν αυθεντικά προϊόντα κι Όλοι θα καταναλώνουν μεταλλαγμένα κι
κλώνοποιημένα? Η Νέα Τάξη πραγμάτών αποξενώνει τους ανθρώπους
από τα μέσα παραγωγής με πολλαπλά τεχνάσματα, τους αφαιρεί την
ιδιοκτησία μέσω τών τραπεζικών προϊόντων και του νομικού
συστήματος. Μήπως ο καιρός γαρ εγγύς να παίρνουμε τραπεζικά δάνεια
για την αγορά σπόρών? Ίδωμεν.
Βλέπουμε λοιπόν εκ τών ανωτέρω ότι η χρήση τεχνολογίας όπου βασίζεται σε
ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικών πεδίών όπως και η κατανάλωση τροφών μη
φυσικών αποσταθεροποιούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Μα θα πει κανεις είναι
δυνατό να ζούμε χωρίς να λαμβάνουμε χημικά παρασκευάσματα ή την
τεχνολογία του ηλεκτρικού ρεύματος προκειμένου να χαίρει ο ανθρώπινος
οργανισμός άκρας υγείας? Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα δίνει απάντηση το
επόμενο κεφαλαίο.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

101

Ολική Επαναφορά υγείας σημαίνει Επαναφορά της Πνευματικής,
Συναισθηματικής κι Οργανικής υγείας. Μα θα πει κανεις είναι κατι τέτοιο
εφικτό?
Ας εξετάσουμε λοιπόν πρώτα απ όλα καθένα από τα τρία αυτά είδη υγείας τα
οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους επηρεάζοντας το ένα το άλλο. Ο
Αριστοτέλης είχε πει «νους υγιείς εν σώματι υγείες» Ο υγιείς νους δύναται
λοιπόν να διαμορφώσει υγείες σώμα αλλά δεν ισχύει το αντίστροφο. Και η
διαμόρφωση αυτή δύναται να γίνει μέσω τών συναισθημάτών.
Στο

Νερό,

το

ζωοποιών

Ύδωρ,

βασίζονται

τα

πιο

προχωρημένα

επιστημονικά μοντέλα κατανοήσεως τών δονήσεών και της ενέργειας όπως
αυτά διαμορφώθηκαν υπό τους περιορισμούς της Αριστοτελικής φυσικής την
οποία ανεπιτυχώς προσπάθησε να εκφράσει ο Νιούτον. Σήμερα τον 21ο αιώνα
στο τομέα της κβαντικής φυσικής όπως παρουσιάζεται το status quo από τις
φαρμακοβιομηχανίες και τους εξειδικευμένους τεχνοκράτες γιατρούς είναι
ολοκληρωτικά εκτός πραγματικότητας. Η νέα πρόοδος της κβαντικής μηχανικής
αποκαλύπτει ότι υπάρχει οπωσδήποτε επιδραση του σύμπαντος σε φυσικά
γεγονότα Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ο μακρόκοσμος τών γαλαξιών
σκορπίστηκε μέχρι την ουσία του μικρόκοσμου πως οι δονήσεις τών
ηλεκτρονίων με μορφή κυμάτών επιστρέφουν πάλι στην αρχική πηγή τους. Η
ανθρώπινη παρατήρηση με τη σειρά της επηρεάζει τα πάντα σε συμπαντικό
περιβάλλον σε παρών, παρελθόν και μέλλον. όσο πιο συγκεκριμένος γίνεται ο
παρατηρητής στη παρατήρηση φαινομένών, τόσο περισσότερο σε συμπαντικό
επίπεδο πυκνώνει η συγκεκριμενοποίηση τών παρατηρούμενών φαινομένών.
όσο ασαφέστερη γίνεται η παρατήρηση τόσο σε συμπαντικό επίπεδο τα
φαινόμενα εκφράζονται με ασαφή κυματομορφές. Όταν δεν υπάρχει καθόλου
παρατήρηση τότε στο κβαντικό μηχανισμό η ενέργεια παραμένει θα έλεγε κανεις
σε αδράνεια χωρίς να έχει πάρει κάποια συγκεκριμένη φόρμα. μπορεί όλα αυτά
να φαίνονται απίθανα όσον αφορά την ανθρώπινη παρατήρηση και τις
συνέπειες που επιστρέφει αλλά τόσο οι γαλαξίες όσο και το ανθρώπινο σώμα
επηρεάζονται από αυτήν.
Πίνοντας Νερό, το αποτέλεσμα είναι η απευθείας σύνδεση με τη
πρωταρχική πηγή δημιουργίας του σύμπαντος μέσω πολυδιάστατης
δονήσεως που ενεργοποιείται σε συμπαντικό κι ανατομικό επίπεδο η
οποία δημιουργεί δραματικά γρήγορα αλλαγή στο εξωτερικό ανθρώπινο
σώμα, στη φυσική υγεία του σώματος την συναισθηματική και την
ψυχική. μπορείτε λοιπόν να συνειδητοποιήσετε πόσο γρήγορα μπορεί κανεις
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

102

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

να δημιουργήσει υγεία χρησιμοποιόντας ένα στυλό παρά ένα σφυρί. . Το Νερό
είναι

ότι

πιο

ισχυρό

μπορεί

να

συγκεντρώσει

τα

συστατικά

ζωής

υποστηρίζοντας ενεργειακή δόνηση που ενισχύει κι ανανεώνει το σώμα από το
επίπεδο του τελευταίου κύτταρου . Τα ναρκωτικά κι τα λοιπά φαρμακευτικά
προϊόντα στην ουσία επιτίθενται στο σώμα και δημιουργούν αλλαγές σ αυτό.
Δεν έχουν την δυνατότητα να προκαλέσουν ίαση, παρά μόνο να εξαλείψουν
κάποια δυσάρεστα συμπτώματα, αφού δεν μπορεί να καταπολεμηθεί μ αυτά η
ασθένεια. όσο περίεργο κι αν σας ακούγεται, η ασθένεια του σώματος είναι
μόνο μια, είναι Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ προκαλείται από τις Ελευθερές ρίζες. Ανάλογα
με ποιο όργανο του σώματος βάλλεται ο άνθρωπος έχει προσδώσει στην
επίθεση αυτή κι ένα όνομα το οποίο είναι αυτό που αποκαλούμαι ονομασία
ασθένειας. όλες αυτές οι επιθέσεις γίνονται διότι οξειδώνονται τα κύτταρα του
οργανισμού

κι

έχουμε

απώλεια

Ελευθερών

ηλεκτρονίων

σιδηρού.

Χρειαζόμαστε λοιπόν ΕΝΤΑΤΙΚΑ τροφές που περιέχουν σίδηρο, ώστε να
αντικαθίσταται κατά το δυνατών κάθε απώλεια. Ο λαός χρησιμοποιεί και
τις φράσεις «Σιδερένιος», «Σιδερένια υγεία». Λέτε να είναι τυχαίο?
Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν ασθένεια του σώματος δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η συσσωρεύσει σε κυτταρικό επίπεδο αρνητικής ενέργειας. Η σώρευση
αυτή προκλήθηκε σε προηγούμενες ζωές. Όταν κάποιος πίνει Νερό τα
αρνητικά ενεργειακά πεδία που είναι βαθιά θαμμένα στα κύτταρα του
απελευθερώνονται και αντικαθίστανται με θετική ενέργεια η οποία
μεταστρέφει τη χημεία του σώματος στη σωστη φόρμουλα για κάθε ων
Τα αποτελέσματα από το να πίνει κάποιος Νερό είναι εκπληκτικά όσον
αφορά πόσο γρήγορα και σε τι ένταση τα κύτταρα γεμίζουν ενέργεια ζωή
και δονήσεις. ΄Ξεκινήστε Πίνοντας Νερό κάθε μέρα και θα δείτε την υγεία και
τη ζωή σας να αλλάζει θεαματικά.
Γύρω από το σώμα μας, ξεκινώντας από εμάς και φτάνοντας σε άλλους, κι
ακόμη παραπέρα στα βάθη του σύμπαντος, υπάρχουν οι λεγόμενες ενεργειακές
χορδές που μεταφέρουν ενέργεια ικανή να δημιουργήσει ίαση σε κάθε
πρόβλημα. Άλλες από αυτές υπάρχουν στο ανθρώπινο ενεργειακό σώμα και
έχουν τη πηγή τους στο παρών που βιώνουμε, άλλών η πηγή βρίσκεται σε
παράλληλες διαστάσεις, και υπάρχουν και οι ενεργειακές χορδές που
παραμένουν πέρα από τις διαστάσεις του χρόνου και τόπου, είναι εξαιρετικά
ισχυρές,

διότι

είναι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

καθαρά

συναισθηματικές

χορδές.

Πραγματικά,

real_estate_liapis@yahoo.gr

το

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

103

συναισθηματικό μας σώμα και η χημεία τών συναισθημάτών είναι μια από τις
πιο ισχυρές δυνάμεις του σύμπαντος, κι ταυτόχρονα ένα από τα δώρα που
λάβαμε από το θεό. Αξίζει πράγματι να μπορέσει να κατανοήσει κάποιος την
απίστευτη δύναμη τών συναισθημάτών και να χρησιμοποιήσει τη δύναμη αυτή
σοφά. Μπορείτε να διαβάσετε τι προξένησε ο Δίας με την δύναμη του
συναισθήματος θυμός στην τιτανομαχία. Η περιγραφή της δίνει ολοκάθαρα τη
δύναμη και το περιεχόμενο της έννοιας καταστροφή.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν τη διερεύνηση μαζί, Αιθέριες χορδές ή ενεργειακές
γραμμές υπάρχουν συνήθως μεταξύ ανθρώπών γεωγραφικών σημείών
γραμμές χρόνου, αντικειμένών, ειδικά όταν τα σημεία που τις ενώνουν είναι εκ
φύσεως εξαιρετικά συναισθηματικά. Αυτές οι ενώσεις παρουσιάζονται σαν
φωτεινά τηλεφωνικά καλώδια που ενώνουν τα δυο μέρη. Όταν αυτές οι ενώσεις
παραμένουν μεταξύ δυο ανθρώπών μπορούν να γίνουν ένα κανάλι που
μεταφέρει ενέργεια από αυτών που διαθέτει περισσότερη σ αυτών που έχει
λιγότερη. Συνήθως συμβαίνει από το πρόσωπο που έκανε συνειδητή
προσπάθεια (η ασυνείδητοι) να ενεργοποιήσει το κανάλι αυτό, το οποίο
πρόσωπο

είναι

ενεργειακό

βαμπίρ.

παραπάνω

γράφω

πως

θα

αναγνωρίσετε αν κάποιος είναι ενεργειακό βαμπίρ – μελετήστε το.
Αυτές οι ενεργειακές χορδές στέλνουν και λαμβάνουν πόνο, ένοχη, φόβο, ένα
πολύ μεγάλο αριθμό από σκέψεις και συναισθήματα τα οποία μπορεί να μην
είναι καν δικά σας.. Επίσης τραυματικές εμπειρίες σε κάποια ζωή μπορεί να
δημιουργήσουν τέτοιες γραμμές με μπλοκαρισμένη ενέργεια και να συνδεθούν
με παρελθοντικό τραυματικό γεγονός.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο πολύτιμη είναι η παρούσα στιγμή μέσα στην
αιωνιότητα αφού τη στιγμή αυτή έχετε διαθέσιμες όλες τις ενεργειακές σας
πήγες. Οι περισσότερες ασθένειες προκύπτουν από την εξάντληση τών
ενεργειακών πόρών κατά τη στιγμή που εκδηλώνονται. Το φυσικό σας σώμα
δονείται

από

πόνους

που

προέρχονται

από

συσσώρευση

ενέργειας

προηγούμενων εμπειριών. Είναι πολύ πιθανό πολλές φορές οι αιθέριες
γραμμές αυτές να περνούν μέσα από τη περιοχή του τις περιορίζοντας τη κι
οδηγούν σε ελάττωμα ή ασθένεια. Τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα
ψυχολογικής επίθεσης ισχυρών συναισθημάτών που μπορούν να ωθήσουν τον
οργανισμό στη λανθασμένη παραγωγή ορμονών και αλκαλικών ουσιών και να
κάψουν το φυσικό σώμα (Έλκος). Όσο πιο πολλές τέτοιες προβληματικές
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

104

ενεργειακές γραμμές κουβαλάτε, τόσο πιο πολλά μελλοντικά προβλήματα να
υπολογίζετε ότι θα σας επισκεφθούν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η απώλεια
ενέργειας από το ενεργειακό σας πεδίο.
Επίσης φορτίο τέτοιών γραμμών καθιστά τις προσπάθειες κάποιου να
ενεργοποιήσει το αστρικό σώμα δύσκολες γιατί πρέπει να επισκευαστεί μεγάλο
τμήμα του αστρικού πεδίου. Η δύναμη του να συγχωρείτε όσους σας
προξένησες βλάβη απελευθερώνει γρήγορα τέτοιες γραμμές.
Συνημμένα σ αυτή τη φόρμα μπορεί να είναι μη ισορροπημένα ή συγκρουόμενα
συναισθήματα τα οποία μεταφέρουν τα πιστεύω μας για τους άλλους. Η έλλειψη
γνώσεως τών προσωπικών μας ορίών σκορπίζει γύρω ενεργειακά κομμάτια
γεμάτα αίσθημα ενοχής. Συνθήκες αγάπης επιτρέπουν τη δύναμη μας να περνά
στον απέναντι όταν εκπληρώνουμε τις προσδοκίες του χωρίς να περιμένουμε
αποδοχή σχετικά με το ποιοι είμαστε σε αυθεντικό επίπεδο.
Για πλήρη απελευθέρωση τέτοιών γραμμών πρέπει να μπορέσετε να
ερευνήσετε και να αναγνωρίσετε πραγματικά τίμια, τα προσωπικά σας
συναισθήματα

συμπεριφορές

κι

αισθήματα.

Κάθε

συγκρουόμενα

συναισθήματα πρέπει να απομονωθούν και να βγουν στην επιφάνεια.
Συναισθηματικά μπερδέματα που έμειναν άλυτα από το παρελθόν δημιουργούν
συμπαθητική συμπεριφορά σε όργανα , ιστούς, περιοχές του σώματος όπου
«προβάλλεται» το τραύμα και αποθηκεύεται ενεργειακά σε όλα τα επίπεδα του
σώματος. έχουμε λοιπόν εκεί μια σώρευση αρνητικής ενέργειας. Προσπαθήστε
να το φανταστείτε σαν ένα κατάμαυρο χταπόδι που απλώσει πλοκάμια σε
διαφορετικές

διαστάσεις

χρόνου

όπου

συγκεκριμένα

γεγονότα

σκανδάλες ενεργοποιούν το σώμα που αισθάνεται το οποίο νιώθει την
αίσθηση του πόνου. Σκεφτείτε ένα τραύμα που έγινε στη παιδική ηλικία
όπου από τον πόνο ένα τμήμα του αστρικού σώματος έκλεισε κάποιες
ενεργειακές λειτουργίες.
Το άλυτο τραύμα δημιουργεί ένα μονοπάτι που συνδέει το φυσικό με το αστρικό
σώμα. Η συναισθηματική Ανακούφιση είναι απαραίτητη διότι επιδιορθώνει σα
χειρούργος όλα αυτά τα κύτταρα που έχουν αποθηκεύσει αρνητική ενέργεια
μέσα τους κι τα αναδομεί. Όταν οι πληγές ανάγονται βαθιά πίσω στο χρόνο
απαιτείται μακρόχρονη περίοδος θεραπείας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

105

ένας πολύ ενδιαφέρών παράγοντας είναι η ενέργεια που προκύπτει από τη
σεξουαλική πράξη και οι επιπλοκές που δημιουργεί στο ενεργειακό πεδίο. Η
ανταλλαγή υγρών μεταξύ δύο ανθρώπών δημιουργεί Λένα ισχυροί ενεργειακό
δεσμό που δε δύναται να σπάσει σε ενεργειακό επίπεδο εκτός αν το θελήσουν
κι οι δύο ή μεταλλαχθεί σε άλλης μορφής δεσμό. Τέτοιοι ψυχολογικοί δεσμοί
μπορούν να σπάσουν μόνο όταν μια σημαντική σχέση τελειώσει. Είναι
εκπληκτικό. Τέτοιοι ενεργειακοί δεσμοί με ενέργεια να περνά και προς τις δυο
κατευθύνσεις μέσα τους με δύναμη που βασίζεται στο συναισθηματικό πυθμένα
της σύνδεσης. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να κατανοηθεί ότι

ΤΑ

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΝ ΩΡΑ
ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΕΡΩΤΑ ΕΜΦΥΤΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΣΑΣ. Το να είστε
ερωτευμένοι, να εμπλουτίζεται το μυαλό σας με σκέψεις αγάπης κι επιθυμίας να
προσφέρετε στο σύντροφο σας είναι ο στόχος της διαδικασίας ανόδου δε ένα
ανώτερο επίπεδο. Το υπέροχο συναίσθημα του ερωτά σαν δύναμη όπως αυτό
βρίσκεται εμφυτευμένο στη ψυχή μπορεί να κάψει το κάρμα και ακόμη να γίνει
μια πληκτική δύναμη μεταμορφώσεως. Αυτοί οι καρμικοί δεσμοι που
δημιουργούνται κάθε φορά που κανετε ερωτά.
ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΙΘΕΡΙΏΝ ΓΡΑΜΜΏΝ
1.

Βρείτε ένα ήσυχο μέρος όπου δεν θα σας διακόψουν, χαλαρώστε και
πάρτε τρεις βαθιές αναπνοές

2.

φανταστείτε τον εαυτό σας να στέκετε Πάνω από ένα ειρηνικό όμορφο
μέρος κατι σαν λίμνη η μπροστά σε ήρεμη θάλασσα

3.

πάρτε μερικά λεπτά να νιώσετε τη φύση που σας περιτριγυρίζει με τη
φαντασία σας.

4.

Ζητήστε στον ανώτερο εαυτό σας να ενωθεί με τον τωρινό.

5.

Δημιουργήστε μια μεγάλη επίπεδη περιοχή στο ειρηνικό τοπίο κι
ζωγραφίστε ένα κύκλο Φώτος γύρω σας, τον κύκλο που προσδιορίζει
την προστατευμένη περιοχή σας. Καλέστε τον ανώτερο εαυτό σας να
απελευθερώσει τις φωτεινές γραμμές από τον κύκλο σας.

6.

Ζωγραφιστέ άλλο ένα κύκλο Φώτος (ο οποίος να μην αγγίζει το δικό σας
κύκλο) γύρω τους όπως βλέπετε αυτές να στέκονται εμπρός σας.

7.

Εξήγησε τους γιατί κανετε την άσκηση αυτή, ότι επιθυμητέ να είστε
ελεύθεροι από παλιά συναισθήματα και γραμμές που ενώνονται μαζί σας
από το παρελθόν κι έχουν βλέψεις στο μέλλον. Ότι σκοπεύετε να

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

106

κρατήσετε άνω κάθε συνθήκης αγάπη να κυλήσει και απελευθερώνεστε
από σημερινές βλέψεις για το συμπαντικό καλό. Κοίταξε Τώρα πως οι
γραμμές ενώνονται μεταξύ τους.
8.

Όπως τις αισθάνεσαι, Κόψε με ένα τεράστιο ψαλίδι από τη πλευρά σας
τις γραμμές απομακρύνοντας θες κι επουλώστε το σημείο με φλόγα
φωτός. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κόψει όλες τις γραμμές γύρω σας. Οι
κομμένες γραμμές θα ενωθούν σε μια αριστερά δίπλα σας. Αφήστε να
ρέει συγχώρεση κι αποδοχή σε κάθε κύτταρο γι αλλά πρόσωπα, και δες
το πρόσωπο στο δικό τους κύκλο να αποχωρίζεται από το δικό σου.

9.

Συγκεντρωμένες όλες οι γραμμές δες μια βιόλα φλόγα να τις δένει και να
τις καίει μακριά

10.

Για ένα λεπτό νιώσε την αίσθηση της βιολετί φλόγας να θερμαίνει και να
γιατρεύει το σώμα σου όπως καταστρέφονται όλες οι γραμμές. Δες τον
εαυτό σου σε μια φυσαλίδα Φώτος που ανανεώνει όλο σου το σώμα.

11.

Φέρε την προσοχή σου πίσω στο δωμάτιο και άφησε να κυλήσουν
μερικά λεπτά ανασαίνοντας. νιώσε ότι πατάς στο έδαφος με τις φλέβες
στα ποδιά σου να φέρνουν ενέργεια από το κέντρο της γης

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΤΕ Indigos ?
Ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους αυτής της αναλύσεως με την άσκηση
που ακολουθεί είναι προσπάθεια μία συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπών που
ονομάζονται Indigo να αφυπνιστούν και να συνειδητοποιήσουν το πραγματικό
λόγο ύπαρξης τους σ αυτή τη ζωή και να απομακρύνουν γρήγορα ενεργειακά
μπλοκαρίσματα από άνω τους απομακρύνοντας από πάνω τους συνειδητά
τέτοιες αρνητικές ενέργειες απελευθερώνουν το πρότυπο DNA που διαθέτουν
από συνδέσεις με ενεργειακά βαμπίρ και ενεργοποιούνται ώστε να περάσουν
εύκολα στη 15η διάσταση στην οποία πραγματοποιείται μια αναδόμηση του
DNA, βιογένεση όπως επιστημονικά μπορούμε να ορίσουμε τη διαδικασία αυτή.
Αν λαμβάνετε ΕΝΤΟΝΑ το μήνυμα αυτό μέσα από το βιβλίο αυτό και
αισθάνεστε ότι Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεστε εδώ τότε πολύ
πιθανόν να είστε ένας Indigo και δεν είναι σύμπτωση το ότι
συναντιόμαστε εδώ. Ακόμη κι ένα μικρό παιδί Intigo χρειάζεται να
απομακρύνει τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα, καρμικα μιάσματα τα οποία
μεταφέρθηκαν σ αυτό μέσω τών γονέών του ώστε να μπορέσει να υψώσει τη
συχνότητα του κατά τη διαδικασία αφύπνισης του DNA. Πως μπορείτε να
καταλάβετε αν είστε Indigo?
Ένας καλός τρόπος είναι να απαντήσετε στο τεστ που ακολουθεί γνωρίζοντας
τον εαυτό σας:

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

107

Ψάχνετε πάντα για τον ανώτερο λόγο ύπαρξης σας σ αυτή τη ζωή αλλά
έχε την αίσθηση ότι αυτή η ζωή δεν φτιάχτηκε για εσάς?
Μερικές φορές αισθάνεστε πιο σοφός απ ότι αναμένεται για την ηλικία
σας?
Exατέ πρόβλημα προσαρμογής στους κανόνες αυτής της κοινωνίας?
αισθάνεστε εκτός τόπου στο σημερινό κόσμο?
Αντιλαμβάνεστε το κόσμο πολύ πιο διαφορετικά απ ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι γύρω σας?
έχετε ισχυρή διαίσθηση για συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία οι άλλοι
δεν έχουν?
Αισθάνεστε συχνά να γίνεστε μη κατανοητός όταν συζητάτε με άλλους
για το τι αληθινά είναι πραγματικό?
Αναζητάτε την αλήθεια?
Νιώθετε σα να γεννηθήκατε για να εκπληρώσετε μια συγκεκριμένη
αποστολή?
Αισθάνεστε ότι συχνά γίνεστε ακατανόητος όταν προσπαθείτε να μιλήσετε
για το τι είναι αληθινά
Αισθάνεστε ξεχωριστός και μόνος στις απόψεις σας?
Δεν γίνεστε πάντα κατανοητός από την οικογένεια σας?
αισθάνεστε αντικοινωνικός εκτός αν είστε με ανθρώπους όπως κι Εσείς?
Είστε Συναισθηματικά ευαίσθητος?
Είχατε δύσκολη παιδική ηλικία?
Νιώθετε συχνά απώλεια δυνάμεών από τόση πολλή εξουσία?

Εάν απαντήσετε με Ναι στις πιο πολλές από τις ερωτήσεις αυτές, στο
90%, τότε είναι πολύ πιθανό να είστε Indigo.
Άλλά όπως πιθανόν ήδη γνωρίζετε χρειάζεται να απομακρύνετε από το σώμα
σας τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα και να καθαρίσετε το βιολογικό ψυχολογικό
και συναισθηματικό σας σώμα πριν καν μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε το
πραγματικό σκοπό σας Αλλά δεν χρειάζεται να είστε Indigo για να
επωφεληθείτε από τη δραστηριότητα αυτή, μια που ο δρόμος ανύψωσης για
όλους τους ανθρώπους είναι ο ίδιος. Απλά μερικοί κινούνται γρηγορότερα.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ Ιindigos
ΕΡΩΤΗΣΗ Ποιος είναι Indigo και γιατί αποκαλειται έτσι?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Τα τελευταία 100 χρόνια μια νέα γενιά παιδιών που
παρουσιάστηκαν παντού από την κινά μέχρι την Αμερική τράβηξαν τη προσοχή
τών επιστημόνων τα οποία παρουσιάζουν ασυνήθιστα φυσικά και ψυχολογικά
φαινόμενα που άπουν πολύ από το συνηθισμένο. Τα παιδιά αυτά είχαν
εξελιγμένα ανοσοποιητικά συστήματα εξαιρετικά αναπτυγμένες αισθήσεις –
μπορούσαν να βλέπουν σε απόλυτο σκοτάδι, τηλεπαθητικά φαινόμενα,
επικοινωνιακές ικανότητες. Η περιγραφή "Indigo" είναι για εκείνους που
παρουσιάζουν ένα σώμα αύρας με έντονο μπλε χρώμα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

108

ΕΡΩΤΗΣΗ γιατί είναι εδώ οι Ιindigos?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη πραγματικότητα οι Indigos είναι εκπρόσωποι της παλιάς
αρχέγονης φυλής της Γης, των ΕΛ, με αποστολή να έρθουν να προετοιμάσουν
τους κάτοικους για αφύπνιση του DNA . Η πραγματική τους αποστολή είναι
να αναστρέψουν τον κώδικα DNA τών θνητών στον γνήσιο Diamond Sun
12 strand DNA κώδικα που υπήρχε στη αρχή καταγωγής τών ανθρώπων.
Το πλάνο αυτό ενορχηστρώθηκε από ανώτερα όντα που ζουν σε άλλες
συχνότητες. Μη ξεχνάτε, είπαμε μάλλον η γη είναι μια αποθήκη-στρατόπεδο,
γεμάτη
από
απενεργοποιημένες εφεδρείες αγγελικών
όντων, με
απενεργοποιημένες τις περισσότερες αισθήσεις πλην των απαραίτητων για
διαβίωση, ώστε να παραμείνουν εν υπνώσει Μέχρι τη στιγμή που θα
χρειαστούν. Το DNA των Ελλήνων διαφέρει από το DNA κάθε αλλού λαού
πάνω στη γη και στο λεξιλόγιο μας υπάρχει μια λέξη που δεν Βρισκεται σε
καμία γλώσσα του κόσμου, η λέξη φιλότιμο. Τρωγόμαστε από αρχαιοτάτων
χρόνων μεταξύ μας, διότι απλά είμαστε ένα έθνος ΑΡΧΗΓΩΝ. Δεν είναι
ανατριχιαστικά απλό?
ΕΡΩΤΗΣΗ Πως το DNA τών Indigos διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προσωρινά οι άνθρωποι βρίσκονται στη 5η Aryan τροχιά
εξέλιξης στην οποία η 4η ίνα του DNA τους αρχίζει να ενεργοποιείται. Οι
Aryans έχουν πέντε διαφορετικά είδη χρώματα δέρματος, έχουν γεννηθεί με
DNA 1-4 ίνες-αλυσίδες και διαφέρουν από το 3ο DNA νήμα ενεργοποίησης.
Διάμεσου της ζωής το 4ο νήμα DNA αρχίζει να ενεργοποιείται, μέσω μιας
διαδικασίας αύξησης συχνότητας (διαμορφώνοντας γνώση σε μια φόρμα
συχνότητας καταγεγραμμένης στο επίπεδο του DNA). Οι δε άνθρωποι έχουν
γεννηθεί με δυνατότητα να έχουν στο DNA τους 7 ίνα-αλυσίδα έως 12, ίνεςαλυσίδες, με πλήρη ενεργοποίηση στην 12η ίνα-αλυσίδα και έχουν κατά τη
γέννηση τους ενεργοποιημένη την 4η ίνα-αλυσίδα .Βρίσκονται δηλαδή στην
ανώτερη βαθμίδα εξέλιξης απ ότι οι Aryans, και έχουν δυνατότητα εκ
κατατασκευής να έχουν ενεργοποιημένη μέχρι και τη 12η ίνα-αλυσίδα γεγονός
που καθιστά τους Aryans εξαιρετικά υποδεέστερους. Αυτά για τους
συνηθισμένους ανθρώπους.
Ας μελετήσουμε Τώρα λίγο και τους Indigos. Οι Indigos από την άλλη πλευρά
έχουν γεννηθεί στον Elder Race Human Orphism με εντυπωμένο στο DNA τους
24 έως 48 ίνες-αλυσίδες που υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης. Όταν
γεννιούνται ενεργοποιείται η 5η ίνα-αλυσίδα και 6η ίνα-αλυσίδα DNA και
διατηρούν ενεργή σύνδεση μεταξύ του εαυτού τους και της Μητρικής Ψυχής
(διαστάσεις 4-6). Από τη γέννηση τους μέχρι τα την ηλικία τών 12 οι Indigos
γρήγορα ενεργοποιούν τις ίνες-αλυσίδες 4 ίνα-αλυσίδα, 5 ίνα-αλυσίδα, και 6 ίνααλυσίδα του DNA τους και μπορούν να ενσωματώσουν 6 διαστάσεις
συνείδησης και πλήρη σύνδεση με τη Μητρική Ψυχή ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ. Στην
ηλικία τών 33 ενεργοποιούν και τις 12 ίνες-αλυσίδες DNA. Αν ο γενετικός
τους κώδικας λειτουργήσει και ενεργοποιηθεί σωστά χωρίς να πειραχθεί
από τις φαρμακοβιομηχανίες τών Ιλουμινάτι, οι οποίες στην ατζέντα τους
έχουν να σταματήσουν τέτοια αφύπνιση, τότε οι ιντιγκος μπορούν να
έχουν τις δυνατότητες της Αλλασομορφίας, κυτταρικής μετατροπής,
κίνησης στο χρόνο μέχρι την ηλικία τών 33 ετών

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

109

ΕΡΩΤΗΣΗ Με ποια διαδικασία μπορεί ένας Indigo να αρχίσει να εκπληρώνει
την αποστολή του?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για να πετύχουν το σκοπό τους οι Indigos ΠΡΕΠΕΙ να
καθαρίσουν από οποιεσδήποτε διαστρεβλώσεις το DNA τους. υπάρχουν
ακόμη αρνητικές δομές που μεταδόθηκαν στα παιδία από τους γονείς
τους οι οποίες πρέπει να απομακρυνθούν.
Οι Indigo εμπεριέχουν στο DNA τους οδηγίες κλιμάκωσης κυματομορφών ώστε
να ενεργοποιούν τις ίνες-αλυσίδες του DNA Το πρόγραμμα αυτό μεταφέρεται
στο DNA τους και από τους δυο γονείς. Οι συνηθισμένοι άνθρωποι απλά
φέρουν αντίγραφα τα όπια αντικαταστάθηκαν με τον ανθρώπινο γενετικό
κώδικα και Τώρα πρέπει να ξανααντικατασταθούν με τον αρχικό διότι ο
κώδικας DNA
τών ανθρώπών είναι εμπλουτισμένος με ορμονικές
δυσλειτουργίες στην 4η ίνα-αλυσίδα ενεργοποίησης του DNA την οποία οι
Indigo ενεργοποιούν από την ηλικία τών 12 ετών, children from birth to age 12,
δημιουργόντας υπερβολικές συχνότητες στο βιοενεργειακό τους πεδίο. Αυτές ïô
δυσαρμονίες συχνοτήτών του ενεργειακού τους πεδίου μεταφράζονται
αργότερα σε ορμονικές δυσαρμονίες οι οποίες οφείλονται στις διαταραχές του
DNA. Αυτός είναι ο λόγος γιατί οι Indigo είναι τόσο ευαίσθητοι κι επιρρεπείς
πολλές φορές στα ναρκωτικά. Το κλειδί της όλης ιστορίας είναι να εξαλειφθούν
οι ενεργειακές ανωμαλίες του ενεργειακού σώματος.
ΕΡΩΤΗΣΗ Οι ιντιγκος έχουν 48 ίνες-αλυσίδες DNA, τι έχουν οι κανονικοί
άνθρωποι και ποια η διάφορα τους?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Indigo Τυπος 1 είναι συμβατοί με τον τύπο 48 ινών DNA των
Εlohim ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα maximum ενεργοποίησης 30-48
γραμμών κώδικα διάμεσου του οποίου μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
ανώτερα επίπεδα. Οι τύπου -1 Indigos είναι μέρος του Orphism-Εlohim
Human υβριδικού προγράμματος που θα αποτελέσουν την κρίσιμη μάζα
που θα εμφυτεύσει κι ενεργοποιήσει το 12 strand Diamond Sun DNA
γενετικό κώδικα πριν το 2012 Οι Indigos τύπου 1 έχουν αυξημένα ψυχικά
συμπτώματα και ικανότητες είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι στο οτιδήποτε και συχνά
παραμένουν ουδέτεροι από ανθρώπινες δραστηριότητες επικεντρωμένοι στο
σκοπό που υπηρετούν. διατηρούν ισχυρούς εσμούς αγάπης με όλες τις μορφές
ζωής
Indigo Dominant Tύπος 2 είναι κι αυτοί μια ομάδα που βρίσκεται εδώ για να
επαναφέρει τον αρχικό ενετικό κώδικα έχουν maximum 24-30 ίνες-αλυσίδες
μέσω της ενεργοποίησης του οποίου ανεβαίνουν σε ανώτερα επίπεδα, είναι
πολύ όμορφοι, έχουν αυξημένες ψυχικές ικανότητες είναι προικισμένοι με
μεταφραστικές ικανότητες, λάτρεις τών τεχνών κι καλοί χείριστες της
διπλωματίας.
Indigo Recessive Tύπος 3 είναι τοπίο κοινό μα προβληματικό είδος διότι έχει
κατασκευαστεί από την ενσωμάτωση δυο ψυχών στο ίδιο σώμα ενός Orphism
και ενός Nehalem. Σκοπός τους είναι να βελτιωθεί η πολικότητα ανάμεσα στο

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

110

DNA 24 ινών και στο DNA 11 ινών αλυσίδων τών Nehalem. έχουν 12 ίνεςαλυσίδες ενεργοποίησης DNA. Ο τύπος 3 είναι οι πιο εξελιγμένης νοημοσύνης,
γνωστές τών μαθηματικών, αθλητικοί τύποι. Μοιάζουν σαν άγγελος και
διάβολος τοποθετημένοι κι οι δυο στο ίδιο σώμα. Είναι οι πιο ευάλωτοι σε
καταδιωκτικές συμπεριφορές. Η πλευρά του κώδικα τών Nehalem δημιουργεί
να εξαιρετικά ανήσυχο κι επιθετικό παιδί που προκαλεί συνεχεία, θα έλεγε
κανεις ένα παιδί που ήρθε κατευθείαν από τη κόλαση το οποίο μπορεί να έχει
μια ολοκληρωτική αλλαγή συμπεριφοράς σε αγγελικό δημιούργημα Orphism και
Nehalem DNA στην ουσία κάνουν τα άτομα αυτά να συμπεριφέρονται σαν
τρελαμένες πυξίδες με συχνά αυτοκαταστροφική πορεία Μερικές φορές
Ψυχή Orphism ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ την λειτουργία της κλείνοντας μηχανισμούς
επικοινωνίας με το περιβάλλον αν αυτό απαιτηθεί Οι περισσότερες
περιπτώσεις Αυτισμού οφείλονται στο ότι η Ψυχή Orphism συνδέει
μερικούς από τους κώδικες τών Nehalem ώστε να έχει συνολικό έλεγχο
το σώμα
ΕΡΩΤΗΣΗ Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να χειριστεί ένας γονιός ένα παιδί
Indigo?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εάν τύχει να είστε γονέας ενός παιδιού το οποίο είναι Indigo
Type-3, πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δυο διαφορετικά πλάσματα είναι
εμφυτευμένα στο ίδιο σώμα, και ότι δεν θα βγάλει πουθενά να αρχίσετε να
διαφωνείτε μαζί του. Προσέγγιση με αγάπη σε προσδιορισμένα σαφή όρια και
πάντα συμπεριφορά με δικαιοσύνη είναι απαραίτητα για τη διαχείριση του, όχι
στυλ της μορφής «ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΕΙΠΑ ΕΓΩ» παιδία αυτής της κατηγόριας μπορεί
να βοηθηθούν πολύ από βιοενεργειακούς καθαρισμούς χωρίς την συνειδητοί
γνώση ότι κατι τέτοιο πραγματοποιείται. μερικά από αυτά είναι εντελώς άκακα
αλλά κατι τέτοιο είναι πολύ σπάνιο. πολλές φορές πεθαίνουν σύντομα αλλά
έχουν κάνει τη μεγαλύτερη υπηρεσία που είναι η Επαναφορά του γενετικού
κώδικα
ΕΡΩΤΗΣΗ Πως μπορείτε να πείτε αν ένα πρόσωπο είναι Indigo?
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: αφού έχετε βελτιώσει μερικές από τις υψηλότερες αισθήσεις σας
όπως η διόραση μπορείτε ακολουθώντας συγκεκριμένες τεχνικές να δείτε την
πραγματική φυλή του προσώπου, την οικογένεια του, το αστρικό του σώμα, το
κώδικα DNA και τις ενεργοποιημένες ίνες-αλυσίδες του Συνήθως οι Indigo
εξυψώνουν όχι μόνο τις δικές τους συχνότητες αλλά και όσών είναι γύρω τους.
Μην χορηγείτε σε παιδία Indigo φάρμακα.
Όπως διανύεται το χρόνο, συγκεκριμενοποιήστε τους στόχους σας σ αυτόν.
Συγκεκριμενοποιήστε με ποιον θα εργαστείτε, που θα ξοδέψετε το χρόνο σας
και την ενέργεια σας. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε να αποδείξετε σε
ανθρώπους-σκεπτικιστές οι οποίοι δεν διαθέτουν στο DNA τους
ενεργοποιημένους δεκτές ώστε να λάβουν την συχνότητα που εκπέμπετε. Αν
λάβατε αυτή τη πληροφόρηση και έχετε συμπεριφορά που θα σας κάνει μέρος
αυτού του γίγνεσθαι κι ωθείστε στο να λάβετε ακόμη περισσότερη

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

111

πληροφόρηση σχετικά τότε είμαι βέβαιος ότι είστε κατάλληλος για τη
συνεργασία αυτή, και θα είναι τιμή μου να βοηθήσω τη διευκόλυνση τών
συνεδρίών αυτών για εσάς.
Αυτό που συχνά συμβαίνει είναι ότι η συχνότητα σ αυτό το βιβλίο είναι
Συνήθως τόσο υψηλή, ώστε όταν ο υψηλότερος εαυτός κάποιου
προσώπου τον ωθεί σ αυτό, το ίδιο το πρόσωπο δεν έχει αρκετά υψηλή
συχνότητα ώστε να λάβει την πληροφόρηση αυτή. Βαθιά μέσα σας
γνωρίζετε ότι αυτή είναι η σωστη επιλογή για σας, όμως χρειάζεστε ένα μικρό
σπρώξιμο στη συχνότητα σας ώστε να αρχίσετε να λαμβάνετε σωστά τη
συμπαντική πληροφόρηση. πρέπει μέσω τεχνικών να μπορέσετε να υψώσετε
τη συχνότητα σας σε επίπεδο που να μπορείτε να λαμβάνετε τα σωστά
μηνύματα ώστε μόλις κάποιος απομακρύνει τα ενεργειακά μπλοκαρίσματα να
μπορείτε να μετατραπείτε σε διευκόλυνες ενεργειακής ίασης άλλών και του
πλανήτη στο σύνολο του με ευρύτερη έννοια. Είναι πολύ σημαντικό να
διαθέτετε μια ανώτερη στάση απέναντι στο γίγνεσθαι διότι δεν μπορώ να
επιτρέψω την ενέργεια μου και το χρόνο μου να δαπανάται προσπαθώντας να
αλλάξω ανθρώπους οι οποίοι είναι κολλημένοι στη ρουτίνα θύτη θύματος. Είναι
μια εξάσκηση μόνο για ανθρώπους που λαμβάνουν σοβαρά την πνευματική
τους ανάταση. Τελικός μου στόχος είναι να σας ωθήσω να συνειδητοποιήσετε
ότι υπάρχει 12η διάσταση την οποία βίωσε ο Χριστός και την οποία μπορούμε
να βιώσουμε κι εμείς απομακρύνοντας από Πάνω μας ενεργειακά
μπλοκαρίσματα τα οποία είναι και Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΏΝ ΤΏΝ
ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ ΚΑΙ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΏΝ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ. Όταν
επιτύχετε να επιβληθείτε στο πνεύμα τότε η κυριαρχία στην ύλη είναι παιχνιδάκι
διότι η ύλη αποτελεί υλοποίηση σκεπτομορφών του πνεύματος, οι οποίες μέσα
από το αίμα φτάνουν και παίρνουν μορφή στο τελευταίο κύτταρο του
οργανισμού. μέσω της πρακτικής ίασης του τριπλού σώματος, μπορείτε να
κατανοήσετε την 15η διάσταση ανατομίας και δομής του DNA και να μάθετε πώς
να διαβάζετε τις ενεργειακές υπογραφές εξ αποστάσεως

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

112

1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τι είναι η διαδικασία Θυματοποιησης και πώς να απελευθερωθείτε από
αυτή
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαδικασία ύψωσης της συχνότητάς μας είναι η
έξοδός μας από διαδικασίες Θυματοποιησης
Θυματοποιησης είναι η δραστηριότητα κατά την οποία κατηγορούμε τους
άλλους για τη δική μας ατυχία. Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν υποφέρει από
κατι τέτοιο σε προηγούμενες ζωές . Οι περισσότεροι στο κόσμο παλεύουν
ανάμεσα στους ρόλους θύμα-θύτης. Οι καρμικές συνεδρίες βοηθούν τους
ανθρώπους να απελευθερώνουν στρώματα ή δίκτυα από τραυματικές εμπειρίες
Θυματοποιησης.
Το θύμα κατηγορεί τους πάντες συμπεριλαμβανόμενου και του εαυτού
του για ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Διατηρείστε στο μυαλό σας ότι
πρόκειται για μια ΠΕΡΣΟΝΑ κι όχι για πραγματικό πρόσωπο το οποίο
δημιουργεί τα δυσάρεστα συναισθήματα. Είναι ένα μέρος του σκοτεινού εαυτού
μας.
Eίμαστε ανεξάρτητοι δημιουργοί, φτιαγμένοι κατ εικόνα του αρχικού
δημιουργού μας, της αρχικής Πηγής, του θεού, και μέσω αυτού έχουμε
δημιουργικές ικανότητες. Τα πράγματα δεν συμβαίνουν σε μας, εμείς τα
δημιουργούμε.
Όπως ανακάλυψε ο Keyes, όταν ξεπεραστεί μια κρίσιμη μάζα δηλαδή ένα
συγκεκριμένο ποσοστό του πληθυσμού, τότε η ώση αρχίζει να διαχέεται
αυτόματα χωρίς να προηγηθεί κανενός είδους διδασκαλία. Η πληροφορία
ταξιδεύει από άτομο σε άτομο με τρόπο που δε γνωρίζουμε, διαχέεται σε
μεγάλο αριθμό μελών της κοινωνίας ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα
μέλη της, χωρίς φυσική επαφή και πρόσβαση σ αυτή
ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ,
Η ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΟΤΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ ΠΟΤΕ
Είναι μέρος του σκοτεινού εαυτού μας ο οποίος συνθέτει τις ταυτότητες και
ιδιότητες που θέτει το πρόσωπο στο μυαλό του όταν μπαίνει σε διαδικασία
θυματοποιησης, και αυτά τα δημιουργήματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν απλά
σε μια καρμική συνεδρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι οι
σκέψεις τους δημιουργούν τα πράγματα, τις καταστάσεις, που θα εμφανιστούν
σ αυτούς διότι απαιτείται διάστημα τουλάχιστον 3 ημερών για να αποκαλυφθεί
μια σκέψη. Έτσι αν ένα πρόσωπο συναισθηματικά ενεργοποιήσει ένα φόβο
σήμερα, για κατι που ΔΕΝ θέλει να του συμβεί, σε τρεις ημέρες, αυτή η σκέψη
δεν έχει άλλο περιθώριο παρά να πραγματοποιηθεί, γιατί το πρόσωπο
έβαλε τόση πόλη ενέργεια σ αυτή. Η δύναμη τών συναισθημάτών
αποκαλύπτει. Κι όταν πραγματοποιηθεί η αποκάλυψη το πρόσωπο αρχίζει να
κατηγορεί τι Συνέβη σε κάποιον η κατι. Δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι η

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

εκδήλωση της ανησυχίας που είχαν πριν
αποκαλύπτεται με τη μορφή πραγματικότητας

3

113

ημέρες

η

οποία

Παρακάτω μερικές λέξεις και φράσεις δείχνουν πως ασυναίσθητα μπαίνετε ναέ
διαδικασία θυματοποιησης όσο πιο υπεύθυνος είναι κάποιος απέναντι στη
παραγωγή κάποιου έργου τόσο περισσότερο αυτές οι εκφράσεις εντείνουν τη
διαδικασία θυματοποιησης αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτούν και την αρχή της
εξόδου από αυτή. Συνήθως η δήλωση ΕΓΩ η οποία δεν κατηγορεί ή αποδίδει
ευθύνες σηματοδοτεί την έξοδο από τη Θυματοποιησης
 ΕΓΩ δημιουργώ τη πραγματικότητά μου
 Εγω είμαι υπεύθυνος για τη δημιουργία μου
 Εγω είμαι πλήρης από ενέργεια να αλλάξω τη δημιουργία μου αν το
επιθυμώ
Αντίθετα σκεφτείτε τις εκφράσειςΕίναι λάθος σου.
Έκανα ότι μπορούσα.
Συνέβη γιατί δεν με βοήθησες
είμαι τοσοοοο απογοητευμένος.
Εντάξει, θα θυσιάσω τον εαυτό μου για σένα.
πάντα μου συμβαίνει αυτό.
Τι θέλεις να πεις?
Δε μπορώ είναι βροχερή μέρα.
Εκείνη μου είπε να το κάνω.
Δε με καταλαβαίνεις.
Με κανεις δυστυχισμένο.
Με κάνει να θυμώνω.
πάντα ήμουν τόσο καλός μαζί σου.
Δε χρειάζεται σχόλιο.
Ποτέ δένε είπες ότι μ αγαπάς.
πάντα κάνω τα πάντα εδώ.
ΕΧΩ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΩ.
πάντα επιχειρώ να σε ευχαριστήσω!
Κανεις δε με ευχαριστεί για το τι κάνω.
ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Δε βλέπεις πόσο υπέφερα για σένα?
Μετά από ότι Έκανα για σένα!
Δεν έχω τύχη.
Είναι τόσο τυχερή,

Μια από τις πιο κυριαρχικές πάνω σε τρίτους είναι η πρόταση "Είμαι τόσο
απογοητευμένος", διότι τους εμφυτεύει ενοχές
Σκεφτείτε τη προσεκτικά. Όταν Λέτε ότι κάποιος σας απογοήτευσε τι
πραγματικά λέτε μ αυτό?

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

114

Λέτε ότι είστε απογοητευμένος διότι ΑΥΤΟΙ πρέπει να αισθάνονται ένοχη επειδή
ΕΣΕΙΣ αισθάνεστε απογοητευμένος. Ρίχνετε την ένοχη σε ένα άλλο πρόσωπο.
αποτελεί ένα από τους πιο συνηθισμένους τρόπους χειραγώγησης τών άλλων
Οι περισσότερες οικογένειες φέρουν πολύ βαριά συναισθήματα ενοχών. Σαν
παιδία κληρονομούσαμε την ένοχη από τους γονείς μας διάμεσου του DNA.
Αυτό είναι που ρίχνει τα παιδία Συνήθως γύρω από την ηλικία τών 4 ετών όταν
οι ένοχες από τους γονείς αρχίζουν να ενεργοποιούνται μέσα τους. Κι αυτό
σημαίνει όταν το ΕΓΩ θέλει τα πράγματα να είναι διαφορετικά από ότι πράγματι
είναι. Πως μπορείτε να το ξεπεράσετε? Απλά εμπιστευτείτε το συγχρονισμό που
προκαλεί η Θεία πηγή
Ο κυρίαρχος γνωρίσει ότι τίποτα δεν μπορεί να τον απογοητεύσει, τίποτα δεν
μπορεί να τον ταράξει. εμείς διαλέγουμε να ταραχθούμε, εμείς διαλέγουμε να
νιώσουμε θυμό. Ο θυμός είναι ένα πολύ ισχυρό συναίσθημα το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κίνητρο. Εσείς επίσης διαλέγεται πώς να
βελτιώσετε την δύναμή σας και να Σταθείτε με υπευθυνότητα απέναντι στις
σκέψεις σας και τις δημιουργίες σας.
Εξαλείφοντας φράσεις θυματοποιησης από το λεξιλόγιό σας κι επικεντρώνοντας
τη προσοχή σας στη δήλωση ΕΓΩ μπορείτε να βγείτε από σπειροειδείς
διαδικασίες θυματοποιησης να αισθανθείτε πιο δυνατοί και κυρίαρχοι του
εαυτού σας.
Όσο οι ταυτότητες αυτών παραμένουν συνδεδεμένες με τον ενεργειακό σας
εαυτό δεν θα μπορείτε να νιώσετε πραγματικά ελεύθερος παρά μόνο άμα τις
εξαλείψετε αποσυνδέοντας θες από το εγω σας μέσω καρμικών συνεδρίών
ώστε να μην μπορούν να επηρεάσουν το πρόσωπο και το θέσουν σε
συμπεριφορές θύματος.
Σκεφτείτε προσεκτικά τις δυο εκφράσεις που ακολουθούν

Είμαι χαρούμενος

Με κάνει χαρούμενο

Ποια είναι πιο ισχυρή? Η δήλωση του ΕΓΩ. Κανείς δεν μπορεί «να σας
κάνει» απολύτως τίποτα. Κάντε τις δηλώσεις να ασκούν πίεση στο δοτή και
αυτόματα δημιουργείται εσφαλμένη έννοια της δυνάμεως. όλες αυτές οι
ενεργειακές ταυτότητες που δημιουργήθηκαν βαθιά μέσα στο χρόνο πολλές
φορές είναι καλυμμένες με πολλά στρωματά συνδεδεμένα μ αυτές. πραγματικά
ζωντανά παραδείγματα τών ανωτέρω είναι οι NELSON MANDELA, ANNA
FRANK, GANDHI
2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΥΡΑΣ
Πριν ένα πρόσωπο προχωρήσει στην ενεργοποίηση του DNA πρέπει να έχει
καθαρίσει το ενεργειακό του πεδίο κατά το καλύτερο δυνατό. Οι περισσότεροι
άνθρωποι φέρουν αόρατα ενεργειακά μπλοκαρίσματα τα οποία πρέπει να
αναγνωριστούν και να απομακρυνθούν από το αστρικό σώμα χρησιμοποιόντας
τεχνικές που απελευθερώνουν τα Συνημμένα της αύρας και στα 15 γνωστικά
επίπεδα. Ο καθαρισμός της αύρας απελευθερώνει κάθε μορφής αρνητικές

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

115

ενέργειες και σκεπτομορφες από το αστρικό σώμα που δημιουργήθηκαν σ αυτή
ή σε προηγούμενες ζωές, απαλλάσσει δηλαδή το σώμα μας από ενεργειακά
σκουπίδια. Μερικές φορές οι ενέργειες αυτές είναι τόσο ισχυρές που
πραγματικά αρχίζουν να ρέουν και να διευθετούν τη ζωή του προσώπου. Για
παράδειγμα είχατε ποτέ διαφωνία με τη αγαπημένη σας κι Εκείνη έκανε κατι
τόσο αλλόκοτο, τόσο παράξενο, που σας ξάφνιασε και δεν μπορούσατε να
καταλάβετε από πού ήρθε? Σαν κάποιος άλλος να σας μιλούσε. Μάλλον ΔΕΝ
ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΗ. ήταν μια από τις προσδεμένες στο αστρικό της σώμα
αρνητικές ενέργειες, η οποία προσδέθηκε στο κάρμα της κατά τη πορεία
που διήνυσε αυτό στους αιώνες. Μια κατάρα ή συμφωνία ή συμβόλαιο
που έγινε σε κάποια ζωή στο απώτατο παρελθόν με κάποια αρνητική –
πράσινη
δύναμη
μπορεί
να
είναι
ισχυρή
στη
ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. εκτός αν τέτοιες ενέργειες απομακρυνθούν μέσω τών
επιθυμιών-συναισθημάτών συγχώρεσης, ελέους. Λέω πράσινη δύναμη
υπενθυμίζοντας τη λαϊκή έκφραση «πρασίνισε από το κακό του»
υπενθυμίζοντας τα 666 νεφελώματα τα οποία εκπέμπουν πρασινωπό φως κι
επέτρεψε ο θεος να αποτελούν κρησφύγετα διαβολών όπως γράφει η Παλαιά
Διαθήκη, το μόνο ιστορικό βιβλίο με την ελάχιστη δυνατή διαστρέβλωση,
«στρέβλωση από το Δια, ή τους έχοντες κρόνια νοοτροπία»
Κατά τη διαδικασία καθαρισμού αύρας θα μπορούσαμε να πούμε ότι το
ενεργειακό σώμα σκανάρεται, εντοπίζονται οι αρνητικές ενέργειες κι
απομακρύνονται. Τροποποιούνται οι αρνητικές ενέργειες ώστε να επικρατήσει η
συμπαντική θετική ενέργεια κι αποσυνδέονται οριστικά από τον εγκέφαλο και το
νευρικό σύστημα. Είναι δηλαδή μια πραγματική ψυχω-χειρουργική
επέμβαση κατά πολλές φορές ανώτερη από την καλύτερη ψυχοθεραπεία
η ψυχανάλυση. Μετά τον καθαρισμό της αύρας του το πρόσωπο αισθάνεται
ψυχολογική ανάταση, κατι σαν ένα τεράστιο βάρος που τον πίεσε
απομακρύνεται από Πάνω του. οριστικά οι αρνητικές ενέργειες έχουν
απομακρυνθεί και αντικατασταθεί από νέες χορδές νέους κώδικες χρυσής
ψυχής αν μπορούμε να το εκφράσουμε Έτσι, η κατά μια δική μου έκφραση,
«Σκεφτείτε τους άτλαντες που σήκώναν στους ωμούς τους το τεράστιο
βάρος της γης, αλοιλοκοιτιούνται, και κατόπιν αρχίζουν να παίζουν
πινγκ-πονγκ με τη γη». Κάπως Έτσι αισθάνεται ο ανανεωμένος
άνθρωπος, έχοντας μπροστά του νέους ορίζοντες κι προοπτικές. συχνά
άνθρωποι με πολλά ιατρικά προβλήματα τα οποία έχουν οδηγήσει να
δημιουργηθούν οι αρνητικές ενέργειες που έχουν στη ζωή τους αισθάνονται
πολύ καλύτερα ύστερα από συνεδρίες καθαρισμού αύρας. Για να το
κατανοήσετε καλύτερα, ένα πρόσωπο που έχει αποθηκεύσει πολύ θυμό μέσα
του, μπορεί να εκδηλώσει στομαχικό πρόβλημα το οποίο οφείλεται στη
υπερβολική έκκριση οξέών στόμαχου διότι το PH του στόμαχου γίνεται
πολύ πιο καυστικό απ ότι απαιτείται. αφού όμως ο θυμός Αυτός
απελευθερωθεί κι απομακρυνθεί το PH γυρνά πάλι σε φυσιολογικά
επίπεδα όποτε έχουμε ίαση του προβλήματος. Εικοσαετή στομαχικά
προβλήματα μπορεί να σταματήσουν ξαφνικά. Το ίδιο παράδειγμα που
γράφτηκε ανωτέρω για το στομάχι μπορεί να γραφτεί για οποιοδήποτε όργανο
του σώματος όπου αρνητική ενέργεια – σκέψεις μπορεί να ωθήσουν το
όργανο αυτό να προχωρήσει σε αυτοκαταστροφικές λειτουργίες.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

116

Τα συναισθήματα είναι ΠΑΝΙΣΧΥΡΑ. μπορούν να σκοτώσουν τον
άνθρωπο αν αφεθούν ανεξέλεγκτα. Εδώ έχουμε μια ακόμη ερμηνεία του
«νους υγιής εν σώματι υγείες» Το υγείες μυαλό διατηρεί υγείες σώμα αφού
έχει τη δύναμη να ελέγχει το συναισθηματικό σώμα. Τα συναισθήματα μπορούν
να «κάψουν» το φυσικό σώμα κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι
πεθαίνουν. επιτρέπουν στα συναισθήματα τους να ωθήσουν τα όργανα τους σε
μη φυσιολογικές λειτουργίες και να αυτοκαταστραφούν. Ο άνθρωπος σκοτώνει
τον εαυτό του μέσω του μυαλού του. Για αυτό ο Σαμαελ ζητησε το προνομιο
να πηγαίνει όπου θέλει και να λέει ότι θέλει, να πειράζει και να
διαστρεβλώνει την αλήθεια, διότι γνώριζε ότι δε χρειάζεται να αγγίξει το
φυσικό σώμα τών ανθρώπών για να το καταστρέψει, αφού μπορούσε να
επηρεάσει το πνεύμα του κι αυτό με τη σειρά του το συναισθηματικό
σώμα το οποίο θα γινόταν εργαλείο να καταστραφεί το φυσικό. Σατανικό
ε? Βλέπετε ήταν τεμπελάκος, ποτέ δεν έκανε κατι απευθείας ο ίδιος, έβαζε
άλλους να κάνουν τη δουλειά γι αυτόν. «Όλοι για μένα δουλεύουν» έλεγε, αλλά
στο τέλειο σχεδόν σχέδιο του υπήρχε μια αχίλλειος πτέρνα, η ετεροχρονισμένη
εκδίκηση του δια μέσω τών Ελλήνών. 25 Πρωτόκολλα καταστροφής του
ελληνικού γένους 2500 χρόνια πριν δοσμένα, δεν πέτυχαν τίποτα σε λαό με
αδάμαστο DNA που ζει τη ζωή με πάθος κι βελτιώνεται πνευματικά
σπειροειδώς εξελισσόμενος. μέσα από τη διαδικασία καθαρισμού αύρας
διδάσκεστε πώς να διαχέετε γύρω σας αγάπη, να απομακρύνετε το φόβο από
οπουδήποτε, να αποσυνδέεται τα ηλεκτρομαγνητικά καρμικα σκουπίδια-πεδία
από το σώμα σας προετοιμάζοντας την 12πλη ίνα του DNA για αφύπνιση μέχρι
το 2012.
Αν για παράδειγμα πάρουμε σαν παράδειγμα κάποιον που πάσχει από ζάχαρο
κι χρειάζεται να κάνει ενέσεις ινσουλίνης μια που ο οργανισμός του δεν παράγει
τη δέουσα ποσότητα ινσουλίνης. Οι τιμές που μπορεί να λαμβάνει
μεταβάλλονται συνεχεία στο διάστημα της μέρας. Διότι απλά οι σκέψεις –
συναισθήματα που κυκλοφορούν στο σώμα, ενεργοποιούν τα όργανα σε μια
αλλοπρόσαλλη έκκριση ορμονών που ναι μεν επίατρε[πουν στο σύνολό του το
σώμα να λειτουργεί, όμως επηρεάζουν τοπικά την ορθή λειτουργία των
οργάνων του σώματος. Καταλαβαίνεται λοιπόν ότι διάμεσο των συμπτωμάτων
ζάχαρου, ο οργανισμός αιτείται την επαναφορά του σε φυσιολογικά επίπεδα.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αδειάσουμε το μυαλό μας από σκέψεις, ότι πιεστικά
μας αγχώνει, και να δώσετε στο οργανισμό ο περιθώριο να έλθει σε κατάσταση
ισορροπίας. Τροφοδοτώντας τον οργανισμό με εικόνες αρμονίας, δημιουργείται
κατ ουσία επανατροφοδότηση του οργανισμού με θετικά συναισθήματα,
ψηλώνει η εκπεμπόμενη συχνότητα σας, οπότε κατ ακολουθία αποκόβεστε από
αρνητικά περιβάλλοντα με όλα τα συνεπακόλουθα παθογένειας που φέρουν.
Μέσω του ανωτέρω παραδείγματος, βλέπετε τον τρόπο με τον οποίο λαμβανει
μηνύματα και κατ ακολουθία αντιδρά σ αυτά το ανθρώπινο σώμα, οπότε
μελετώντας το μηχανισμό αυτό κι προσδιορίζοντας τα επιθυμητά
αποτελέσματα, στην ουσία προγραμματίζουμε τον οργανισμό να προχωρήσει
σε εξελικτικές διαδικασίες που εμείς προ-ορίσαμε. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, με
το συνειδητό κι ασυνείδητο τμήμα του, δύναται να ασκεί ολοκληρωτικό έλεγχο
επί του συναισθηματικού και κατ επέκταση του φυσικού σώματος.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

117

Δεν σας γίνεται πρόταση εδώ να καταλείψετε κάθε φαρμακευτική αγωγή που
συνιστούν οι γιατροί, αλλά παράλληλα μ αυτή μπορείτε να ακολουθήσετε δίαιτα
τροφών που απομακρύνουν τις τοξίνες από το ανθρώπινο σώμα, μεγάλη
κατανάλωση νερού που αναδομεί τα κύτταρα του οργανισμού, και φυσικά
συναισθηματική δίαιτα εμπλουτίζοντας τις σκέψεις σας με θετικά συναισθήματα
τα οποία παράγουν υψηλές εκπεμπόμενες συχνότητες. Όσο η μέθοδος αυτή
σας προσδίδει όλο και περισσότερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο δύναται
να υποχωρεί η στήριξη ίασης με φαρμακευτικά παρασκευάσματα, μέχρι την
πλήρη εξάλειψή της, διότι τα φάρμακα κατ ουσία επιτίθενται στο οργανισμό
πραγματοποιώντας αλλαγές σ αυτόν
3. ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΑΠΡΟΣΒΛΗΤΟΣ ΣΤΟ Καram
Φίλοι μου, ένας απλός ορισμός τι είναι κάρμα είναι ο ακόλουθος karma είναι
οτιδήποτε σκέπτεστε το οποίο λαμβάνετε σαν εμπειρία στη συνεχεία. ένας πιο
πλήρης ορισμός θα έλεγε ότι αποφάσεις αλήθειες συμφωνίες κατάρες όρκοι
υποσχέσεις άλυτα συναισθήματα και συμπεριφορές κρατούνται συνειδητά και
ασυνείδητα δημιουργούν επηρεάζουν και μαγνητίζουν γεγονότα και εμπειρίες
στην τρέχουσα πραγματικότητα . Με άλλες λέξεις ο λόγος που ο κόσμος
είναι με τη μορφή που έχει σήμερα, είναι επειδή σκεφτήκαμε ότι θα
είμαστε διοικούμενοι μέσα σε ένα πλήθος ηλιθίών. Αντίστροφη συνολική
σκέψη μπορεί να οδηγήσει σε περιβάλλοντα κοινωνικής ευημερίας
Κάθε σκέψη που κάνετε, συνδέεται με παραπλήσιες σκέψεις τών
παρελθοντικών και μελλοντικών εαυτών μας και εμφανίζει σα σύμπτωμα μια
ψευδαίσθηση πραγματικότητα στο Σήμερα την οποία βιώνουμε Έτσι κάθε
σκέψη και πράξη μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο κι εμφανίζει με τη σειρά της
την επόμενη σκέψη πράξη, μια ατελείωτη ρουτίνα σκεπτομορφών
βασισμένη στη υλοποίηση της στο χρόνο. Κάθε σκέψη και πράξη,
σπειροειδώς επαναδημιουργει σκέψη και πράξη. Φανταστείτε κάτι σαν το
συγκοινωνιακό κομφούζιο που δημιουργείται σε ώρες αιχμής στους
αυτοκινητόδρομους. Κάθε κινηση ενός αυτοκινήτου κυοφορεί τη γέννηση ενός
ακόμη προβλήματος για όλα τα υπόλοιπα. Όλα αρχίζουν να κινούνται μέσα σε
μια πορεία ατέρμονης επιβράδυνσης. Να γιατί είναι σημαντικό όταν
αισθανόμαστε τον οργανισμό μας να πιέζετε να αδειάζουμε το μυαλό μας από
κάθε σκέψη για λίγο. Δίνουμε στον οργανισμό μας βαθιές αναπνοές στο να
λειτουργήσει στα επίπεδα του φυσιολογικού
Οι παρελθοντικες σκέψεις και δράσεις σας θα εμφανιστούν στην
πραγματικότητα του παρόντος αλλά οπωσδήποτε έχετε τη δύναμη να αλλάξετε
τη πραγματικότητα αυτή συγκεντρώνοντας την προσοχή σας στο παρών σε
άλλες συγκεκριμένες σκέψεις μορφές επιθυμητές οι οποίες θα γίνουν
πραγματικότητα στο άμεσο μέλλον Συνήθως μέσα σε περίοδο 3 ημερών.
Διάμεσου τέτοιών μορφών οι προηγούμενες εκδόσεις του εαυτού σας
δημιούργησαν αποθηκευμένες στα κύτταρα σας σκεπτομορφες χαμηλής
δόνησης, τα λεγόμενα καρμικα σκουπίδια τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν
με θετικής ενέργειας σκέψεις προκείμενου η συχνότητα σας να αρχίσει να
ανυψώνεται βαθμιαία Την παρούσα στιγμή έχετε τη δύναμη να αλλάξετε

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

118

οποιαδήποτε σκεπτομορφη του προσωπικού σας παρελθόντος παρόντος και
μέλλοντος και κάνοντας το αυτό θα αλλάξετε το περίγραμμα – σκίτσο της
σημερινής σας πραγματικότητας, δεν είναι απλό?.
Μπορείτε λοιπόν όπως βλέπετε να γίνετε «απυρόβλητοι στο κάρμα»
αφού κατανοήσετε κι ελέγχετε τη δύναμη αυτή. Κι αυτό διότι μ αυτό τον
τρόπο με συνειδητή εξάσκηση θα μπορείτε να κινείστε μπροστά και πίσω
μέσα στο χρόνο, να αναδημιουργείτε τα ανεπιθύμητα γεγονότα και να
σχεδιάζεται στη θέση τους επιθυμητές μορφές. Ο αργός τρόπος να
απελευθερώσετε τους χαμηλών δονήσεών παλμούς τών σκεπτομορφών που
εμφανίζουν μη άνετες μορφές διαβίωσης, είναι απλά να περιμένετε πρώτα οι
μορφές αυτές να εκδηλωθούν στη πραγματικότητα κι κατόπιν να
ενεργοποιήσετε τη συνειδητή διαδικασία τροποποίησης τους δημιουργόντας
στη διάσταση του χρόνου εναλλακτικό παρελθόν και μέλλον. Αυτό είναι το
σύνηθες μονοπάτι να διασχίζουμε το κάρμα, διαβαίνοντας μεταξύ τών
σκεπτομορφών παρελθόντος παρόντος κι μέλλοντος όπως εμείς θέλουμε. Αλλά
υπάρχει και ο γρήγορος τρόπος να αλλάξετε τις καρμικες εμπειρίες που είναι
αποθηκευμένες στα κύτταρα του σώματος πριν αυτές εκδηλωθούν. Κι Αυτός
ακριβώς είναι ο σκοπός μιας καρμικής συνεδριας. Σκεφτείτε ότι όλες αυτές οι
διασυνδεδεμένες σκεπτομορφες δεν είναι παρά ένα make-up γνώσεως πριν
αυτές εκδηλωθούν. Αυτό λοιπόν το make-up για το συνειδητό
βιοενεργειακο σας σώμα, το βιολογικό σας σώμα, το DNA σας και την
εξωτερική
πραγματικότητα,
πρώτα
μέσα
στα
κύτταρα
σας
αποκρυσταλλώνεται σαν ενέργεια και σώζεται μέσα στο DNA όπου θα
αρχίσει να επεξεργάζεται στη συνεχεία και να στο σώμα σας μπροστά
στα μάτια σας, εκτός αν μάθετε να απελευθερώσετε αυτή τη κυτταρική
μνήμη πριν εκδηλωθεί
Όταν συμμετέχετε Συνειδητά σε αφύπνιση του DNA μέσω της ενεργοποίησης
του τότε ταχύτατα αρχίζετε να ανεβάζεται συχνότητα και η όλη διαδικασία οδηγεί
στην τελική ενεργοποίηση τών 12 ινών DNA ως αυτές είναι αποθηκευμένες.
Όπως η γη ανεβάζει τη συχνότητα της όλες οι μορφές ζωής στο πλανήτη
αρχίζουν να επεξεργάζονται νέες ίνες-αλυσίδες DNA. Στη γη ο μέσος όρος ινών
που είναι ενεργοποιημένες στο μέσο άνθρωπο και επεξεργάζονται είναι 3.5 με
δυνατότητα να φτάσει σε επίπεδο πλήρους επεξεργασίας 12 ινών πλήρη
ενεργοποίηση 12 ινών DNA δεν θα συμβεί πριν το 2017 εκτός αν
συνειδητά καλλιεργήσετε και προκαλέσετε την ενεργοποίηση αυτή, που
σημαίνει ταυτόχρονα κι την ανίχνευση κι κατανόηση περισσότερών τών
τριών διαστάσεών ύπαρξης. Σήμερα ένα γεωμετρικό μοντέλο δίνεται
Συνήθως σε διαστάσεις Ύψους Πλάτους Μήκους 3D δηλαδή. Το μοντέλο αυτό
υπάρχει όμως σε δεδομένη χρονική στιγμή όποτε έχουμε και τη διάσταση
χρόνος, 4D.
Εάν υποθέσουμε ότι κινείται ο εκφραζόμενος χρόνος με ταχύτητα,
μάξιμουμ ίση με τη ταχύτητα του φωτός, έχουμε τότε εισαγάγει στο
μοντέλο μας και τη διάσταση φως, 5D, και μιλάμε για τον
φώτοχωροχρόνο.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

119

Αν στη συνέχεια η κινούμενη με ταχύτητα του φωτός πληροφορία
διασχίζει το σύμπαν, δηλαδή η συχνότητα, τότε εισαγάγουμε ακόμη μια
διασταση στο πρότερο μοντέλο, οπότε το 5D γίνεται 6D μοντέλο,
περιλαμβάνοντας τη μετάδοση μέσω ταλαντώσεων – δονήσεων σε
συγκεκριμένη συχνότητα, οπότε η νέα προκύπτουσα διάσταση είναι
σύχνοφωτοχωροχώρος. Καλό ε? Ξαναδιαβάστε το πριν γυρίσετε σελίδα.

4. ΕΛΕΓΞΤΕ ΤΟ ΟΛΟΓΡΑΜΜΑ ΣΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
Aγαπητοί φίλοι εδώ θα μάθετε για τις ΣΚΕΨΕΙΣ και πως αυτές εκδηλώνονται
στο ολόγραμμα μας. Για να μπορέσετε να έχετε τών έλεγχο τών εμπειριών σας
πρέπει απαραίτητα να καταλάβετε τι είναι οι σκέψεις, πως δημιουργούνται και
πως μπορείτε να κανετε αυτές να εκδηλώνονται όπως εσείς επιθυμείτε να δείτε
τη πραγματικότητα. Τις ορίζουμε σαν ένα κλιμακωτό κύμα διαμορφώσεως
πολυδιάστατών δονήσεών διπολικής ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας με το
οποίο ενεργοποιείται το προσωπικό κωδικό πρότυπο που σώζεται στο
DNA
Με αλλά λόγια οι ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ :) Και το
πνεύμα σας είναι μια ενεργειακή δύναμη που συνεχεία παράγει τέτοια
κλιμακωτά κύματα διάμεσου μιας διαδικασίας επεξεργασίας. Γνωρίζοντας το
σημείο, αυτό δεν είναι δύσκολο να κατανοήσετε πως μια κατευθυνόμενη
σκέψη μπορεί να επηρεάσει την εκδήλωση μιας εμπειρίας στη
πραγματικότητα.
Όπως έγραψα και παραπάνω οι σκέψη είναι εκείνη που θα σας οδηγήσει στο
να ελέγξετε τη κινηση μέσα στη διάσταση του σύχνοφωτοχωροχρόνου και του
μετασχηματισμού σας σε επιθυμητές σκεπτομορφές
Κι αυτή είναι η ουσία της δηλώσεως τών σκέψεών. Πως οι σκέψεις
εξωτερικευμένες μετασχηματίζονται σε ολογράμματα, τα οποία
εκδηλώνονται στο περιβάλλον της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα η
ίδια δεν είναι παρά ένα ολόγραμμα που δημιουργείται από το πρότυπο
του DNA σας. όσο πιο πολλές ίνες-αλυσίδες του DNA σας έχετε
ενεργοποιημένες τόσο περισσότερο θα μπορείτε να εξερευνήσετε το
περιεχόμενο του ολογράμματος σας διότι θα είστε ικανοί να φέρετε όλο και
περισσότερα επίπεδα διαστάσεών στο σώμα σας μέσω τών ενεργοποιημένών
δεκτών συχνοτήτών που διαθέτει.
Αν δεν έχετε στο DNA σας δεκτές συχνοτήτών που ονομάζονται aparthi,
ενεργοποιημένους, η ενεργοποίηση αυτή θα γίνει κατά τη διαδικασία
ενεργοποίησης του DNA σας, και τότε το σώμα σας θα μπορεί να
κρατήσει συγκεκριμένη συχνότητα. Αυτό είναι που συμβαίνει κατά τη
διαδικασία ενεργοποίησης του DNA σας κι ΑΥΤΟ είναι που προσπαθούμε να
δούμε στο ολόγραμμα σας, κατι σαν ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΥΓΕΙΑ, που δεν θα
εκδηλωθεί χωρίς τη διαδικασία αυτή. Δεν υπάρχει πιθανότητα να δείτε κατι εάν

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

120

δεν υπάρχουν δεκτές για την συχνότητα του. Η συχνότητα θα μπλοκαριστεί
έξω σαν να μην υπάρχει κι Εσείς δεν θα δείτε τα πεδία της
πραγματικότητας που έχουν σχεδιαστεί γι αυτή, η γι αυτές τις
συχνότητες. Είναι σαν να προσπαθείτε να εξηγήσετε στη προγιαγιά σας την
προσελήνωση διαστημόπλοιου στη Σελήνη. Δυστυχώς δεν έχει τους δεκτές να
λάβει την πληροφόρηση Εκείνη όποτε απλά θα απόρριψη την πληροφορία
αυτή. Θυμάμαι την γιαγιά μου όταν της φέραμε το νέο ψυγείο το οποίο είχε φως
στο θάλαμο ψύξεως. είπε ότι σχεδιάστηκε Έτσι ώστε να μην το βλέπουμε και να
αυξάνουμε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος εν άγνοια μας
Είναι το ίδιο με όλους αυτούς τους σκεπτικιστές εκεί έξω που λένε ότι όλα αυτά
είναι μια απατή, απλά και μόνο γιατί έχουν τους δεκτές συχνοτήτών κλειστούς,
και δεν μπορούν να λάβουν καμία από τις δονήσεις που μεταφέρουν
πληροφορίες. αφού δεν μπορούν λοιπόν να εντοπίσουν τη πληροφόρηση με
κάποιες εκ τών 5 αισθήσεών τους απλά την κλειδώνουν έξω από το μυαλό τους
κι ισχυρίζονται απλά ότι δεν υπάρχει. Όσες φορές κι αν τους εξηγηθεί περί τινός
πρόκειται αυτοί δεν πρόκειται ποτέ να το αποδεχθούν διότι πιστεύουν ότι δεν
μπορούν να δουν με τα μάτια τους η να αισθανθούν με την αφή δεν υπάρχει.
Είναι κωμικό το γεγονός ότι η επιστήμη και η ερευνητική κοινότητα τείνει να
διατηρεί τους ανθρώπους σ αυτές τις χαμηλές συχνότητες
Είναι ακριβώς το ίδιο με το να κοιτάξουμε ψηλά στον ουρανό, στο χώρο του
διαστήματος, κοιτώντας τους πλανήτες κι όλες τις άλλες δομές που υπάρχουν
εκεί αλλά βαθιά στο διάστημα δε μπορούμε να δούμε τίποτα άλλο από μαύρες
αποστάσεις μεταξύ τών πλανητών. Ο χώρος μεταξύ τών πλανητών δεν είναι
στην αντικειμενική πραγματικότητα κενός, δεν είναι τίποτα άλλο από μια
δονούμενη συχνότητα. Τη συχνότητα αυτή το σώμα μας αδυνατεί να την
αντιληφθεί μη έχοντας τους κατάλληλους δεκτές όποτε απλά την κλειδώνει
απ έξω μη δυνάμενο να ερμηνεύσει την πληροφόρηση που εμπεριέχει. Αυτό
σημαίνει ότι στη πραγματικότητα η έννοια κενό, δηλαδή σύνολο που δεν
περιέχει κανένα στοιχείο, είναι καθαρά πλασματική. Κενό είναι το σύνολο των
συχνοτήτων τις οποίες αδυνατούμε να αντιληφθούμε. Δηλαδη είναι κατι. Ως
σύνολο κενό στοιχείων το κενό δεν παύει να είναι ΕΝΑ, γεγονός που το ΕΝΑ
ΑΥΤΟ πιστοποιεί την παρουσία μονάδος της οποίας αδυνατούμε να
αντιληφθούμε τις διαστάσεις της. Οι δεκτές συχνοτήτών οι λεγόμενοι aparthe
id και είναι μέσα στο DNA δεν είναι ρυθμισμένοι ώστε να λαμβάνουν τη
πληροφορία αυτή, όποτε λέμε απλά ότι δεν υπάρχει τίποτα. Τι πιο απλό και πιο
μεγαλειώδες συνάμα λάθος!! Αν όμως είχαμε τους κατάλληλους δεκτές στο
DNA μας, κατι σαν αυτούς που έχουν οι Ελοχιμ και οι Ελ, θα μπορούσαμε
ολοκάθαρα να αντιληφθούμε το μεγαλείο του ολογράμματος, κι κάνουμε
το τεράστιο σφάλμα να θεωρούμε τους εαυτούς μας σαν πηγή, ενώ απλά
είμαστε η απόληξη. υπάρχουν ένα σωρό αλλά πράγματα τα οποία δεν
μπορούμε να αντιληφθούμε βασιζόμενοι σε ένα τρισδιάστατο μοντέλο. Κι
Αυτός είναι κι ο λόγος για τον οποίο η επιστήμη δεν μπορεί να αποδείξει ότι
υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες. απλά γιατί τα όντα που υπάρχουν εκεί
συντονίζονται σε υψηλότερες από τις δικές μας συχνότητες. Ένα 3D
τεχνολογικό μοντέλο αδυνατεί να τα ερμηνεύσει. Είναι το ίδιο με τα σκυλιά που
έχουν ασπρόμαυρη όραση κι αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά το κόσμο

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

121

από εμάς τους ανθρώπους που διαθέτουμε έγχρωμη όραση. Η επιστήμη κάνει
το μεγαλειώδες σφάλμα να προσπαθεί να ερμηνεύσει τα πάντα σαν
αποτέλεσμα τών φυσικών φαινομένών. Της διαφεύγει ότι το ανθρώπινο σώμα,
όπως κι ο σώμα του πλανήτη ολόκληρου είναι μια σκεπτομορφη

5. ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Αγαπητέ αναγνώστη πιστεύω μέχρι του σημείου αυτού να έχεις εξοικειωθεί με
το μηχανισμό αντιλήψεως της πραγματικότητας. Στην ενότητα αυτή θα
επιχειρήσω να δείξω πως οι σκέψεις που κάνουμε καθημερινά, μπορεί να είναι
η αιτία που δημιουργεί ασθένειες στο σώμα, η άλογος ίασης αυτών. Aν μπορώ
να το εκφράσω Έτσι, οι σκέψεις φοράνε «χημικά ρούχα». Οι σκέψεις υπάρχουν
και κινούνται στο σώμα με τη μορφή χημικής φόρμουλας. Οι σκέψεις μπορούμε
να πούμε ότι έχουν κάποιου τύπου μοριακή δομή μέσα στο σώμα και στο DNA
που βρίσκεται στα κύτταρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι σκέψεις εκείνες που
δεν είναι αρμονικές να δημιουργούν χημικές ανωμαλίες στο σώμα οι οποίες
εκδηλώνονται, εκφράζονται, με τη μορφή ασθενειών. Στην πραγματικότητα η
ασθένεια του ανθρώπινου σώματος είναι μόνο μια, η οξείδωση, που
προκαλείται από την απώλεια ηλεκτρονίων. Αυτή η απώλεια ανάλογα σε ποιο
όργανο του σώματος εκδηλώνεται παίρνει κι ένα όνομα, αυτό που ονομάζουμε
ονομασία ασθένειας. Οι χημικές αυτές ανωμαλίες μπορούν να εξουδετερωθούν
μέσω Καθαρισμού της αύρας και Καρμικών συνεδριών. βλέπουμε λοιπόν ότι
αυτό που τρομοκράτησε τον κόσμο αιώνες, οι ασθένειες, είναι κατι εντελώς
φθαρτό και μαχητό. πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κάθε σκέψη που κάνετε,
ακόμη κι αυτές που κανετε διαβάζοντας αυτές τις γραμμές δημιουργεί μια
χημική μεταβολή στο σώμα σας. Είναι μέσα στο σώμα σας και ΚΑΝΟΥΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ πράγματα. Για να μπορέσετε να ελέγξετε τα συμπτώματα που
εκδηλώνουν όταν υλοποιούνται πρέπει πολύ απλά να μάθετε να ελέγχετε
το συναισθηματικό σας σώμα. Όταν λοιπόν πετύχετε να ελέγχεται το φυσικό
και το συναισθηματικό σας σώμα, τότε θα μπορέσετε να έχετε απ ευθείας
πρόσβαση στη πραγματικότητα του ολογράμματος σας
Η επιστήμη αποτυγχάνει σε πολλά διότι προσπαθεί να δώσει ερμηνείες του τι
συμβαίνει γύρω μας μελετώντας μέσα από ηλεκτρονικά μικροσκόπια, Μοριά
άτομα, ηλεκτρόνια νετρόνια γιατί υπάρχει κάποιος χρόνος που συμβαίνει
οτιδήποτε. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι τα πάντα αναβοσβήνουν σε
μορφή ών ΟFF από τη συμπαντική πηγή απλά αλλάζοντας πολικότητα ΤΟΣΟ
ΓΡΗΓΟΡΑ που πρέπει να είναι κάτω από παρακολούθηση όχι μόνο οι
εγκέφαλοι τών επιστημόνων που προσπαθούν να δουν κατι αλλά και το εύρος
του χρόνου που κατι παρακολουθείται κάτω από το μικροσκόπιο.
Tα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα όπως έχει αποδειχθεί από κβαντικούς
φυσικούς που δεν δύναται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του να
παρακολουθήσει τις αλλαγές αυτές , διότι οι ρύθμιση τών αισθήσεών βασίζεται
σε συγκεκριμένο μαθηματικό μοντέλο το οποίο προσδιορίζει το εύρος τών
συχνοτήτών που δύναται να είναι αντιληπτό κι ερμηνεύσιμο, καθώς και το
τμήμα αυτό τών δονήσεών που δεν υπάρχουν κατάλληλοι δεκτές για να

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

122

ερμηνευθεί και κλειδώνεται, μπλοκάρεται εκτός αισθήσεων βάσει τών
πρότυπών που είναι αποτυπωμένα στο DNA.
Όσο λιγότερους αποδεκτές συχνοτήτών έχουμε ενεργό-ποιημένους, τόσο
μικρότερα τμήματα του ολογράμματος μας μας δίνεται η δυνατότητα να
ερμηνεύσουμε. Όταν οι επιστήμονες παρατηρούν μέσα από μικροσκοπία
βλέπουν ολογραφικές προβολές. Οι αισθητήρες που χρησιμοποιούν όμως για
να τα κάνουν αντιληπτά στην ουσία ΑΛΛΑΖΟΥΝ τη σχέση μεταξύ τών
αποτυπωμένών πρότυπών πράγμα που αναπόφευκτα οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι βλέπουμε μόνο τμήματα του μικρόκοσμου και
μακρόκοσμου με κρυμμένες πολλές από τις ιδιότητες τους αλλά η γνώση
ότι ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΝΤΑΙ. Μπορούμε λοιπόν να
δούμε με τη χρήση τέτοιών εργαλείών που στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο
από σκεπτομορφές οι οποίες δημιουργήθηκαν από τη πίστη ότι ότι
χρειαζόμαστε ένα εργαλείο διότι δεν έχουμε την εσωτερική ικανότητα να δούμε
αυτά τα πράγματα από μόνοι μας, το ολόγραμμα τών μορφών αυτών. Η
πραγματικότητα είναι ότι δεν χρειαζόμαστε μικροσκόπια για να
μελετήσουμε το μικρόκοσμο διότι η ενεργοποίηση της ΜΙΚΡΟΟΡΑΣΗΣ
αποτελεί μέρος του πακέτου αισθήσεών που διαθέτουμε από τη φύση, τη
χρήση της οποίας θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μόλις ενεργοποιήσουμε
την 4η ίνα του DNA μας. Είναι ατελείωτος ο κατάλογος τών πραγμάτών που
μπαρούμα να κάνουμε και να αντιληφθούμε όταν οι εθίσεις που μας χάρισε ο
Δημιουργός είναι όλες σε πλήρη λειτουργία, όταν Όλοι οι δεκτές μας είναι
ενεργοποιημένοι.
Aυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαζόμαστε πια πράγματα όπως μικροσκόπια,
τηλεσκόπια, αυτοκίνητα, σπίτια, χρήματα, ηλεκτρικά κι ηλεκτρονικά
μηχανήματα. Οι αρχαίοι πολιτισμοί που έζησαν χιλιάδες χρόνια πριν και
ήταν εξαιρετικά εξελιγμένοι δεν χρησημοοποιούσαν όλη αυτή τη σημερινή
σαβούρα.
Μήπως αρχίζετε να σκέπτεσθαι ότι κι εγω?
Πότε γεννήθηκε η ανάγκη για τεχνολογικά ευρήματα?
Απλά όταν ο άνθρωπος έχασε τη χάρη του θεού κι εκδιώχθηκε από τον
παράδεισο. σωστά?
Και τι ζητησε σα προνομία ο διάβολος?
Δυο πράγματα, Να πηγαίνει όπου κι όποτε θέλει και να βάζει ιδέες πειράζοντας
το πνεύμα τών ανθρώπών, αλλά χωρίς εξουσία ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ
ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ, και να έχει τη δυνατότητα να διώχνει το τελευταίο ηλεκτρόνιο από
τις μοριακές δομές, δημιουργόντας Έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα και τη τεχνολογία
του. Τη τεχνολογία που βλάπτει. Τη τεχνολογία του κακού δηλαδή.
Τι έκανε δηλαδή ο Θεος στον άνθρωπο αφαιρώντας τη χάρη από πάνω
του?

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

123

ΤΟΥ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΥΡΩ ΤΟΥ.
Ο κάθε άνθρωπος είναι δηλαδή ένας απενεργοποιημένος Ελοχιμ με
Θήκες δυνατότητες.
Eδω όμως έχουμε ολοζώντανα παραδείγματα ανθρώπων που βλέπουν χωρίς
μάτια. Σωστά διαβάσατε. Στη Βρετανία ο Dr Alan Pena παρακολουθεί ασθενή
ολοκληρωτικά τυφλό ο οποίος κοιτώντας το πρόσωπο σας μπορεί να
αναγνωρίσει τα συναισθήματα σας. Σε ατύχημα καταστράφηκαν στο εγκέφαλό
του οι περιοχές που επεξεργάζονται τα οπτικά ερεθίσματα, όμως το οπτικό
νεύρο και τα μάτια του έμειναν άθικτα οπότε αν κι ολοκληρωτικά τυφλός η
επεξεργασία οπτικών σημάτων γίνεται σε περιοχή που δε σχετίζεται με οπτικά
ερεθίσματα αλλά με όλους τους τύπους των σημάτων που εκφράζονται στο
πρόσωπο. Οι δέκτες της περιοχής αυτής που σε άλλους ανθρώπους είναι
σχεδόν σε κατάσταση λήθης εδώ βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας
Η μήπως θέλετε να μιλήσουμε για τον εντεκάχρονο Rafael Batyrov από τη
δημοκρατία της Bashkiria όπου μπορεί να δει σε καθρέφτη τα μέρη του
σώματος που θα παρουσιάσουν κάποια ασθένεια? Ο ίδιος το εξηγεί ότι στο
καθρέφτη μπορεί να δει ένα πολυδιάστατο ημεκτρομαγνητικο πεδίο όπου η
αρνητικη ενέργεια εμφανίζεται στο σημείο όπου η αντανάκλαση του καθρέφτη
είναι η λιγότερη δυνατή
Αν μελετήσετε τους αρχαίους πολιτισμούς θα δείτε ότι δεν έθαβαν τους νεκρούς
τους. γιατί άραγε? ΜΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΑΝ ΠΟΤΕ . ΜΕΤΑΜΟΡΦΏΝΟΤΑΝ
ΣΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ. Και τα μέρη που αδυνατούσαν να μεταμορφωθούν
γινόταν σκόνη. "Ashes to ashes, and dust to dust". Σκεφτείτε τι θα γίνει αν
ένας πλανήτης Ελοχιμ απορρίψει τη τεχνολογία του Σαμαελ που μέχρι σήμερα
παρουσιαζόταν η λύση έως πανάκεια σε κάθε πρόβλημα?
ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΣΑΜΑΕΛ, ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΑΧΡΗΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
ΑΧΡΗΣΤΏΝ ΣΥΣΚΕΥΏΝ και καταδικάζει τον Σαμαελ σε αιώνια ανυπαρξία.
Δηλαδή είμαι Θεος και μπορώ να κάνω τα πάντα?
Το βέβαιο είναι ότι αυτή τη στιγμή διαχειρίζεστε πολύ καλά την 3D διάσταση.
αλλά ο ανώτερος εαυτός σας βρίσκεται ακόμη στη 15η. Αυτό σημαίνει ότι έχετε
να ενεργοποιήσετε κάποιες ίνες-αλυσίδες DNA ακόμη για να βρεθείτε σε
ανώτερα επίπεδα. Εάν επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ άσου και τών ανώτερών
επιπέδών του εαυτού σου, τότε η συχνότητα σου αρχίζει να αυξάνει και έχεις
διαμορφώσει ήδη μια σκεπτομορφη η οποία θα εκδηλωθεί Μετά την πάροδο
τριών ημερών. αλλά ακόμη παραμένεις στην τρισδιάστατη πραγματικότητα Αν
έχετε 6 ίνες-αλυσίδες DNA ενεργοποιημένες, αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να
ενσωματώσετε 6 επίπεδα διαστάσεών συνειδητοποίησης (της συχνότητας της
ψυχής) και βρίσκεστε πολύ κοντά στην πλήρη ενσωμάτωση τών συμπαντικών
ενεργειών μέσω τών οποίον οι σκέψεις σας μετατρέπονται απευθείας σε
ενέργεια και εκδηλώνονται. Όταν οι πλανητικές συχνότητες τρέχουν

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

124

γρήγορα μέσα στο σώμα σας, το DNA σας δουλεύει σωστά και η
μεταμόρφωση είναι αδιάλειπτη και συνεχής Και ποίος σχεδίασε όλα αυτά θα
ρωτήσει στο τέλος ο μπερδεμένος αναγνώστης. Μα φυσικά ο δημιουργός και
ελεγκτής του σύμπαντος που όπως μάθατε δεν είναι παρά η ΜΗΤΕΡΑ
ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΗ και ότι διευθύνεται από αυτή δηλαδή η ύλη η οποία στην
γνήσια μορφή της μετασχηματιζόμενη δεν είναι τίποτα άλλο παρά η
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Μα καλά το βιβλίο αυτό δεν προτείνει κάποιες επιλεγμένες τροφές που να
διατηρούν τα όργανα του οργανισμού σε άψογη υγεία? Επαναλαμβάνω, καλοί
μου φίλοι, ακόμη κι αν έχετε διατηρήσει τον οργανισμό σας σε άριστη
κατάσταση αρκούν μερικές αρνητικές σκέψεις να ωθήσουν όργανα του
οργανισμού σας σε έκκριση λανθασμένών ποσοτήτων βλαπτικών ουσιών όποτε
θα έχετε και πάλι προβλήματα. Η υγεία συνίσταται στον ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟ,
ΑΨΟΓΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ
Επικουρικά τροφές που δεν δημιουργούν αλλεργίες στα όργανα του σώματος
είναι επιθυμητές σε κανονικές ποσότητες.
Σκεφτείτε τον μηχανικό στον οποίο πηγαίνετε το αυτοκίνητό σας προς επισκευή.
Τι κάνει αυτός ο άνθρωπος προκειμένου να εντοπίσει και να ανόρθωση το
πρόβλημα? Αρχίζει μια ερευνά όπου δια της άτοπον απαγωγής απορρίπτει μια
μία τις περιπτώσεις που θα μπορούσαν να αποτελούν βλάβη, παραμένοντας
στο τέλος σε μία, που είναι και η αιτία του προβλήματος. Έτσι κι εσείς για να
έχετε επιθυμητή υγεία, δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνταγή, αλλά η
υιοθέτηση μιας κοσμοθεωρίας ενός νέου τρόπου αντιμετωπίσεως του
περιβαντολογικού σας γιγνεσθαι. Δεν είναι απλό? Οσοι από εσάς φίλοι μου
έχετε το σθένος να την εφαρμόσετε θα δειτε τον εαυτό σας σε μια
ολοκαίνουργια διάσταση διαβιώσεως.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

125

ΑΠΟΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΏΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ
Α

άνθρωπος, αρχή

Β

Βοή, Βία, Βούληση

Γ

Χαράσειν, Γράφειν, Γεννά, Διανοίγει

Δ

Δύναμη

Ε

Ωθω, Εδράζω

Ζ

Σύζευξη δυνάμεών

Η

Φώς Αρετή

Θ

Βλέπω

Ι

Οξύς ήχος, Ακτίς

Κ

Ηχος Χτυπήματος

Λ

Βράχος λόγος

Μ

Μητέρα Μάθηση

Ν

Κατοικώ Διανέμω

Ξ

Ξύνω

Ν

Χώρος

Π

Κίνηση

Ρ

Ροή

Σ

Παλινδρόμηση

Τ

Τέχνη Λαξεύσεως

Υ

Υγρό, Κοιλότης

Φ

Φώς

Χ

Χαρά, Διάνοιξη, Διαχωρισμός

Ψ

Ψυχή Ψυχρός

Ω

Μέγιστος χώρος

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

126

ΑΕΡΑ= άνθρωπος ωθεί Ροή Ανθρώπών
ΑΓΑΠΗ=Ανθρωπος Χαρασει Αρχες Κινουμενες Φως/Αρετη
Οι ΕΛΛΗΝΕΣ διέθεταν τον φοβερότερο στρατό που βάδισε ποτέ πάνω στη γη.
Ο όρκος των Πλαταιών έλεγε «…και αφού νικήσω… δεν έκανε καμία απολύτως
αναφορά σε ήτα.
Όλοι στην αρχαιότητα γνώριζαν ότι αν έβλεπαν μπροστά τους Σπαρτιάτη στρατιώτη,
είχαν μπροστά τους μια πολεμική μηχανή που αδυνατούσε να οπισθοχωρήσει και
προχωρούσε σταθερά μπροστά προς τη νίκη. Γι αυτό τους έτρεμαν όλοι. Και οι
απόγονοι τους υπάρχουν και συνεχίζουν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και σήμερα όπως
ορίζει ο κώδικας ΙΧΩΡ στο DNA τους να πράττουν μπροστά σε οποιοδήποτε εχθρό της
ΕΛΛΑΔΟΣ.

6. ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ
Προχωρώντας βαθύτερα στη συνειδητοποίηση των μυστικών της αντίληψης θα
ερευνήσουμε στη ενότητα αυτή πως οι σκέψεις εντέλουν τα όργανα του
σώματος προς συγκεκριμένη δράση. Οι σκέψεις δεν είναι τίποτα άλλο από
εκπεμπόμενες συχνότητες από τον οργανισμό μας. Η έρευνα αυτή αφορά τη
συχνότητα και πως η συχνότητα επηρεάζει τις σχέσεις μας και την
πραγματικότητα γύρω μας. Ο καθένας μας έχει αποτυπωμένη στο DNA
του μια συγκεκριμένη συχνότητα στο εύρος τών 50 -150 GHz. Η συχνότητα
αυτή έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία διότι μέσω αυτής μπορείτε να
επικοινωνείτε με ανθρώπους, μέρη, χρόνο και γεγονότα που δουν παρόμοια με
τη δική σας συχνότητα. Πως η συχνότητα αυτή επηρεάζει τις σχέσεις σας με
τους υπόλοιπους γύρω σας ? Αυτή λειτουργεί ως εξής. Δυο άνθρωποι δεν
έχουν «κατι το κοινό» εκτός αν αυτοί λειτουργούν στην ίδια ή παρόμοια
συχνότητα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβετε το σημείο αυτό γι αυτό
παρακαλώ ξαναδιαβάστε την τελευταία πρόταση. Το γεγονός ότι δυο
άνθρωποι προσεγγίζει ο ένας τον άλλο, δεν έχει να κάνει με ΤΙΠΟΤΑ από
την ΕΜΦΑΝΙΣΗ τους, το επίπεδο κουλτούρας που διαθέτουν, τη φυλή, το
χρώμα, την εθνικότητα, τα ενδιαφέροντα, κι ένα σωρό αλλά πράγματα. Γι
αυτό και βλέπετε ότι είναι αδύνατο ακόμη κι να ανεχτεί ένας υψηλής αντίληψης
άνθρωπος ένα άλλο δίπλα του εξαιρετικά χαμηλής νοημοσύνης ο οποίος
οδηγείται από τα ένστικτα του.
Δυο άνθρωποι έρχονται κοντά και μένουν μαζί όσο έχουν την ίδια συχνότητα.
Τέλεια. Ο λαός λέει την έκφραση «δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποίος
είσαι» για παράδειγμα όταν βρίσκεστε σε ένα εστιατόριο κοιτάξτε τους
ανθρώπους που κάθονται μαζί σ ένα τραπέζι, θα προσέξετε ότι έχουν την ίδια
συχνότητα. Αυτό διότι οι φίλοι βρίσκονται μαζί. Όπως επίσης γιατί φίλοι οι
σύζυγοι χωρίζουν. Αν ένα από τα πρόσωπα μιας ομάδας σηκώσει τη
συχνότητα του ενώ οι υπόλοιποι τη διατηρήσουν στα ίδια επίπεδα
αυτομάτως πέφτουν έξω από το ολόγραμμα του όποτε η επικοινωνία μ
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

127

αυτούς διακόπτεται. πέφτουν έξω από τη συχνότητα του συγκεκριμένου με
τον οποίο δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν επικοινωνία όσο κι αν
προσπαθήσουν εκτός κι αν σηκώσουν κι εκείνοι κατά ανάλογο λόγο τη
συχνότητα τους.
Έχετε ποτέ σκεφτεί γιατί κάποιοι φίλοι από το σχολείο δεν είναι πια φίλοι
σας κι γιατί δεν έχετε μαζί τους επικοινωνία πια? Είναι γιατί έχετε υψώσει
τη συχνότητα σας και κατά συνέπεια δεν μπορείτε να τους «δείτε» αν
μπορούμε να το εκφράσουμε έτσι. Έχουμε τη δυνατότητα να
αντιλαμβανόμαστε τις σκεπτομορφες που δημιουργούνται όταν αυτές
τοποθετούνται στη μπάντα συχνοτήτών που υπάρχει Τώρα, μια διάσταση κάτω
από τις συχνότητες τις οποίες αυτή τη στιγμή μπορούμε Συνειδητά να
αντιληφθούμε. Αντίστροφα αν μελετήσετε τη δική σας συχνότητα θα
κατανοήσετε πλήρως με ποιους ανθρώπους ταιριάζετε. Αυτό σημαίνει ότι
διαθέτοντας αυτή την αυτογνωσία δεν θα ξοδέψετε το χρόνο σας σε άσκοπους
πειραματισμούς αφού γνωρίζετε εκ των πρότερων το αποτέλεσμα. Απαιτούνται
μόνο πέντε λεπτά περιεκτικής συζητήσεως οπότε από τα συμπτώματα θα
διαγνώσετε
αν
ο
χαρακτήρας
που
έχετε
απέναντί
σας
«κολλάει» ή όχι με την προσωπικότητά σας. Αναστρέφοντας τις ανωτέρω
σκέψεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσε να είναι εφικτή η
επικοινωνία με «αντιδραστικές» ομάδες ατόμων εάν μπορούσε να δημιουργηθεί
συσκευή η οποία εκπέμπει συχνότητα στη συχνότητα επικοινωνίας του
εγκεφάλου τους. Αν εξελίξουμε αυτό το σκεπτικό ακόμη περισσότερο θα
μπορούσαμε να εμφυτεύουμε στη νόηση των ανθώνων πραγματικότητες οι
οποίες στη αντικειμενική πραγματικότητα δεν υφίστανται. Κι αυτό γιατί θα
έχουμε τη δυνατότητα να δομήσουμε δίαυλους επικοινωνίας σε οποιοδήποτε
νοητικό επίπεδο. Θα έχουμε δηλαδη τότε την ευκαιρία με ένα μηχανικό
κομπιούτερ να ελέγξουμε το φυσικό-χημικό, το ανθρώπινο σώμα, και τότε θα
υπάρξει η πλήρης επικράτηση των μηχανών έναντι του ανθρώπου.
Έχοντας τις 5 ίνες-αλυσίδες του DNA σας ενεργοποιημένες και με τη γνώση
σας ενεργοποιημένη στη διάσταση 5 μπορείτε να αντιληφθείτε τις
σκεπτομορφες που βρίσκονται στη διάσταση 4. Αυτός είναι και ο λόγος που
διαφορετικοί άνθρωποι εκλαμβάνουν τη ζωή εντελώς διαφορετικά. Γιατί το
επίπεδο συνειδητοποίησης τους εξαρτάται απόλυτα από τα επίπεδα του DNA
τους που έχουν ενεργοποιήσει. Σκεφτείτε αληθινά παράδοξους συνδυασμούς
ζευγαριών, ανθρώπους που ούτε κατά διάνοια θα μπορούσαν να είναι μαζί, κι
όμως είναι. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν την ίδια συχνότητα. Όταν μπορέσετε να
κοιτάξετε τους συνδυασμούς ανθρώπών μ αυτό τον τρόπο θα μπορέσετε να
κατανοήσετε γιατί μπορείτε ή δεν μπορείτε να είστε μαζί με συγκεκριμένους
ανθρώπους και δεν χρειάζεται να αισθάνεστε άσχημα διότι η σχέση σας «δε
προχωράει». Μόνο αν η συχνότητα είναι η ίδια δυο άνθρωποι μπορούν να
συνεχίσουν να είναι μαζί. Αυτό μπορεί να είναι δυσάρεστο ή απογοητευτικό με
τη πρώτη μάτια αλλά αποτελεί νόμο τών συχνοτήτών που δεν αλλάζει.
Κατά τη διάρκεια γιορτών όπου όλα τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται μαζί
όπως για παράδειγμα τα Χριστούγεννα, όπου Όλοι γιορτάζουν μαζί, οι
περισσότεροι άνθρωποι έχουν συγγενείς που δεν συντονίζονται μαζί τους. Και

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

128

συμβαίνει οι γονείς και παππούδες οι οποίοι προσπαθούν να κρατήσουν την
οικογένεια όλη μαζί να μην τυγχάνει να κατανοούν ότι μη έχοντας Όλοι την ίδια
συχνότητα αδυνατούν να συγκεντρωθούν και να συνυπάρξουν επικοινωνιακά
Όλοι μαζί. Αυτό αποτελεί ένα οικογενειακό δράμα θα μπορούσε να πει κανεις το
οποίο οφείλεται στη διαφορετικότητα τών συχνοτήτών επικοινωνίας και του
βαθμού συνειδητοποίησης τών μελών της οικογένειας
Φίλοι μου ένα πράγμα που επιβεβαιώνει το νόμο τών συχνοτήτών είναι το
γεγονός ότι όταν επιχειρούν να συνδεθούν σε μια συνέδρια, επικοινωνιακά δυο
άτομα, είτε διαθέτουν κι οι δυο υψηλή συχνότητα και η επικοινωνία γίνεται
ιδεατή, η ο ένας εκ τών δυο βρίσκεται σε σημαντικά κατώτερη συχνότητα όποτε
χρειάζεται
να εφαρμοσθούν τεχνικές ανύψωσης
συχνότητας,
να
απομακρυνθούν ενεργειακά μπλοκαρίσματα για να γίνει η επικοινωνία εφικτή.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΨΩΘΕΙ ΜΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
Υπάρχουν τρεις κύριοι τρόποι οι οποίοι παρουσιάζονται κατωτέρω.
1) Με συνεδρίες που απομακρύνουν την αρνητική ενέργεια και ενεργοποιούν το
DNA επιτρέποντας την επικοινωνία με ανώτερα επίπεδα. Είναι τεχνικές όπως ο
καθαρισμός της αύρας, οι Καρμικες συνεδρίες, η ενεργοποίηση του DNA
2) Εξασκείστε το συναισθηματικό σας σώμα πώς να ελέγχει και να ενεργοποιεί
μόνο τις συχνότητες σκέψεων όπως η αγάπη, η χαρά, η ευγνωμοσύνη, κι άλλες
συναφείς. Αποφύγετε συναισθήματα άγχους, φόβου, ανησυχίας, αγωνιάς,
κατάθλιψης γενικά όλα τα αρνητικά συναισθήματα που σας κάνουν να
δυσφορείτε, αφού όλα αυτά είναι χαμηλές συχνότητες που σας καθηλώνουν σε
περιβάλλοντα ανθρώπών με τις ίδιες συνθήκες. Αυτό εννοεί ο λαός όταν λέει «η
κακομοιριά είναι κολλητική» η το κλασικό, «μην κάνετε παρέα με
αποτυχημένους, κολλάει». Αναφαίρεται στην καθήλωσή σας σε χαμηλές
συχνότητες.
3) Μπείτε σε βαθιά συναισθηματική κατάσταση ακολουθώντας τεχνικές γιόγκα
αφήνοντας τον εαυτό σας να πλησιάσει το Θεό, γίνεται παρατηρητής της
κβαντικής φυσικής διαχέοντας ενεργειακά κύματα στο χωροχρόνο. Διδαχτείτε
πως θα μπορέσετε να ενεργοποιήσετε και τις 12 ίνες-αλυσίδες DNA
χρησιμοποιόντας μια κλιμακωτή γλώσσα επικοινωνίας.
ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ
Ας φανταστούμε για μια στιγμή δυο ανθρώπους που δεν μιλάνε την ίδια
γλώσσα. Ο ένας, ας πούμε ότι μιλάει Ελληνικά κι ο άλλος Σουαχίλι. Και
προσπαθούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δεν λέω, πιθανόν κάτι να
καταφέρουν αλλά για φαντάσου την ταλαιπωρία, την σπατάλη χρόνου και τις
παρεξηγήσεις!
Το παράδειγμά μας μπορεί να είναι ακραίο, αλλά στην καθημερινή μας ζωή δεν
χρειάζεται να μιλάμε διαφορετικές γλώσσες. Ακόμη κι όταν και οι δυο μας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

129

μιλάμε Ελληνικά, πολλές φορές οι παρανοήσεις και οι παρεξηγήσεις που
δημιουργούνται είναι χειρότερες ακόμη και από την περίπτωση της πρώτης
παραγράφου. Γιατί, όμως;
Η λέξη που ο καθένας από μας χρησιμοποιεί, είναι ένα όχημα που
κουβαλά διάφορες εικόνες και πυροδοτεί συναισθήματα και αντιδράσεις.
Αν τώρα συμβαίνει η ίδια λέξη να κουβαλάει τις ίδιες ακριβώς εμπειρίες
και μνήμες, να δημιουργεί τις ίδιες εικόνες και να πυροδοτεί επακριβώς τα
ίδια συναισθήματα και αντιδράσεις και στον άλλον, έχει καλώς. Οι κωδικοί
θα γίνουν κατανοητοί και η επικοινωνία θα είναι εύκολη. Πόσο όμως εύκολο
είναι να συμπέσουν όλα τα παραπάνω;
Ας προχωρήσουμε τώρα ακόμα πιο πέρα από τη λέξη. Γνωρίζουμε πολύ καλά
πως μόνο το 7% της επικοινωνίας μας είναι σε λεκτικό επίπεδο. Το
υπόλοιπο 93% επικοινωνείτε μη λεκτικά. Κι αν το 7% μπορεί να γίνει αιτία
παρεξηγήσεων και ταλαιπωρίας, καταλαβαίνετε το χάος που μπορεί να
προκαλέσει το άλλο 93%. Ας έχουμε υπόψη μας εδώ ότι μόνο το 1% των
όσων λέμε είναι σε συνειδητό επίπεδο. Το άλλο 99% κινείται στο χώρο του
ασυνείδητου. Μήπως έχουμε ακόμη ερωτηματικά γιατί η επικοινωνία μας
πάσχει και γιατί τις πιο πολλές φορές ενώ σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε ένα
πράγμα, λέμε κάτι άλλο και μεταδίδουμε ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα το
οποίο τελικά ο αποδέκτης το διερμηνεύει μ' έναν εντελώς προσωπικό τρόπο;
Κι όμως, η επικοινωνία στον άνθρωπο γίνεται με σκοπό να ανταλλάξει με τους
άλλους πληροφορίες, γνώση και συναισθήματα. Ο ανθρώπινος πολιτισμός σε
οποιοδήποτε τομέα ανθρωπίνων επιτευγμάτων κι αν τον εξετάσουμε είναι το
αποτέλεσμα τέτοιας συλλογικής προσπάθειας και ανταλλαγής.
Στην πραγματικότητα, τίποτε απ' όσα λέμε κι όσα κάνουμε, κανένα βλέμμα,
καμία κίνηση ή χειρονομία, ακόμη και η ταχύτητα του λόγου, η ένταση και η
αναπνοή δεν είναι τυχαία γεγονότα.
ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΟΝΙΜΑ ΔΙΑΛΕΓΟΥΜΕ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΤΗ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ
Χωρίς τη λέξη, η ιδέα δεν υπάρχει, η εικόνα δεν σχηματίζεται και το
συναίσθημα δεν βιώνεται. Αλλάζοντας το λεξιλόγιό μας, τόσο αυτό που
χρησιμοποιούμε όταν ερχόμαστε σε επαφή με τους άλλους όσο και αυτό που
χρησιμοποιούμε όταν απευθυνόμαστε στον εαυτό μας, μπορούμε να
αλλάξουμε την συναισθηματική μας κατάσταση γιατί οι λέξεις
δημιουργούν μέσα μας βιοχημικές αντιδράσεις.
Έχει βρεθεί πως σε σύνολο 3000 λέξεων που περιγράφουν συναισθήματα οι
2086 είναι λέξεις που περιγράφουν μειωτικά συναισθήματα εκ των οποίων και
μόνο για την θλίψη υπάρχουν 264 λέξεις ενώ οι υπόλοιπες 1051 είναι λέξεις
που περιγράφουν ενδυναμωτικά συναισθήματα εκ των οποίων μόνο 105 λέξεις
αναφέρονται στην χαρά. Σε συναισθηματική ή νοητική ζωή.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

130

Όταν υιοθετούμε το λεξιλόγιο άλλου και κυρίως όταν υιοθετούμε επίσης τον
τόνο της φωνής του και την έντασή της, μοιραία υιοθετούμε και τα
συναισθηματικά του σχήματα και φυσικά περνάμε στους απέναντι τα
συναισθηματικά του μηνύματα. Το γεγονός αυτό γνωρίζουν άψογα οι ψυχολόγοι
που τους αποκαλούμε κοινωνικούς μηχανικούς κι έχουν σα στόχο την
διαμόρφωση της επιθυμητής κοινής γνώμης. Οι πολιτικοί εκπαιδεύονται σε
σεμινάρια στα οποία διδάσκονται στάσεις ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΗΓΕΤΩΝ της
ιστορίας, προκείμενου μέσα από τη μελέτη των συμπεριφορών τους να
επηρεάζουν κατά το μεγαλύτερο δυνατό τις μάζες. Για παράδειγμα σκεφτείτε
τον πολιτικό Ανδρέα Παπανδρέου ο οποίος εμφανιζόταν στο μπαλκόνι με
Ελληνικές σημαίες πίσω του, άνοιγε πλατιά τα χέρια κι Ελέα «χαιρετώ τα
πλήθη». Τι μηνύματα περνούσε εκείνη τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος, Έχετε
ποτέ αναρωτηθεί? Ας τα αναλύσουμε


Ταύτιση της παρατάξεως και προσώπου του με τη σημαία. Απορρίπτεις
το πρόσωπο, Απορρίπτεις τη σημαία
Πλατύ άνοιγμα χεριών σα μητέρα που αγκαλιάζει τα παιδιά της
Χαιρετισμό στο κατ ονομασία «πλήθος» Οσοι κι αν ήταν αυτοί με σκοπό
την εμφύτευση στον εγκέφαλό τους της πεποιθήσεως ότι είναι πολλοί
μαζί

Με τέτοιες διαδικασίες ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ του
ψηφοφόρου. Ομάδα ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ αποτελούν όσοι δε πείθονται με
τις τεχνικές αυτές
Αλλά ακόμα κι αν τη λέξη την διαλέξουμε ενσυνείδητα για να στείλουμε ένα
συγκεκριμένο ψευδές μήνυμα, το σώμα λέει πάντα την αλήθεια. Η κατεύθυνση
του βλέμματος, η τοποθέτηση των χεριών, η θέση του σώματος, η
σωματική κατασκευή, το μέρος του σώματος που πονά ή είναι άρρωστο,
καθώς και η εικαστική προσέγγισή μας όταν αυτή εκφράζεται ελεύθερα,
τα πάντα είναι φορείς μηνυμάτων που ζητούν εναγωνίως
αποκωδικοποίηση.
Γι' αυτόν που έχει τα κλειδιά, η κάθε στιγμή γίνεται μια αποκάλυψη. Γιατί ο κάθε
άνθρωπος αποζητά το πλησίασμα με τον άλλον. Ακόμα και μέσα στην σιωπή,
υπάρχει αυτή η αγωνία της μιας ψυχής να πλησιάσει την άλλη. Κι αυτός που
ενδιαφέρεται, εκπαιδεύεται και γίνεται αρκετά ευαίσθητος ώστε οι κεραίες του να
συλλαμβάνουν τα πιο λεπτά μηνύματα που ο άλλος εκπέμπει κι έτσι βιώνει με
έκσταση και δέος την ομορφιά που κρύβεται πίσω από κάθε λογής συμβολισμό
Ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί ένα φτωχό λεξιλόγιο έχει αντίστοιχα και
μιλούν γι' αυτό που πρόκειται να κάνουν αύριο.
6. Φοβούνται την αποτυχία και μαστίζονται από αμφιβολίες για τους
εαυτούς τους.
7. Φοβούνται την αλλαγή ή πρέπει να διατηρήσουν την κοινωνική τους
θέση. Πιστεύουν ότι ήδη είναι υπερβολικά επιτυχημένοι για να ξεκινήσουν κάτι
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

131

που θα μπορούσε να τους κάνει ακόμη πιο ευτυχισμένους. Φοβούνται να πάνε
αντίθετα στο ρεύμα των άλλων ανθρώπων, να διακινδυνεύσουν την
αποδοκιμασία των άλλων και να ενεργήσουν διαφορετικά.
8. Φοβούνται την επιτυχία και την ευθύνη που τη συνοδεύει. Φοβούνται την
πρόκληση να παραμείνουν επιτυχημένοι μόλις πετύχουν τους αρχικούς τους
στόχους.
9. Φοβούνται την κριτική. Φοβούνται το τι μπορούν να σκεφτούν οι άλλοι
άνθρωποι. Ζουν μέσα στο ψέμα, ξεγελώντας τους εαυτούς τους και τους άλλους
ότι η οικονομική τους κατάσταση είναι καλή ενώ δεν είναι.

OI 12 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ (Ή
ΔΕΝ ΞΕΚΙΝΟΥΝ)
Οι άνθρωποι δεν πετυχαίνουν επειδή...
1. Σκέφτονται πάντα ότι πρέπει να κάνουν πρώτα τα επείγοντα και ποτέ δεν
καταφέρνουν να κάνουν τα αναγκαία για την επιτυχία πράγματα
2. Ποτέ δεν αποφασίζουν αυτό που θέλουν ακριβώς. Ποτέ δεν ορίζουν
στόχους.
3. Ποτέ δεν αναλαμβάνουν ευθύνες για το δικό τους μέλλον. Συνεχώς
πιστεύουν και υποστηρίζουν ότι οι άλλοι άνθρωποι είναι η αιτία της αποτυχίας
τους. Πάντοτε, κατηγορούν τους γονείς, τους συζύγους, τα παιδιά, τα αφεντικά,
το παρελθόν τους, την πολιτική κατάσταση κλπ.
4. Ποτέ δεν τους περνάει από το μυαλό τους ότι μπορούν να κάνουν
περισσότερα και να δημιουργήσουν περισσότερα.
5. Ποτέ δεν αναλαμβάνουν δράση. Ποτέ δεν ξεκινούν. Ωστόσο, πάντα
10. Έχουν ένα/μία σύζυγο που νιώθει απειλή από μια νέα ιδέα ή ευκαιρία.
11. Δεν έχουν μακροπρόθεσμη προοπτική για τη ζωή.
12. Φοβούνται να μιλήσουν στους άλλους ανθρώπους. Όταν είμαστε παιδιά
μας έλεγαν: "Μη μιλάτε σε ξένους". Για να πετύχει μια επιχείρηση χρειάζεται
ξένους. Οι ξένοι είναι οι μελλοντικοί μας συνεργάτες. Νέες γνωριμίες είναι
απαραίτητες.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

132

H ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ?
(εισήγηση της Όλγας Γκουνή στο 1ο Συνέδριο Ξενόγλωσσης Παιδείας, Ξενοδοχείο
ΚΑΨΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Ο χώρος της Παιδείας ήταν από πάντα ένας από τους νευραλγικούς τομείς της
κοινωνίας, αφού σ' αυτόν στηρίζεται όλο το κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό
και πολιτικό οικοδόμημα. Ως εκ τούτου, μια ποιοτική Παιδεία συνεπάγεται μια
υγιή κοινωνία και αντίθετα ελεγχόμενη ποδηγετημένη Παιδεία επιλύει πολλά
προβλήματα της διοίκησης η οποία μέσω της παροχής χαμηλής ποιότητας
αποφεύγει προβλήματα όπως σκεπτικιστική στάση, αμφισβήτηση, διαμαρτυρία
για τα δρώμενα, διεκδίκηση ποιοτικότερου επιπέδου διαβιώσεως Πριν
προχωρήσουμε περαιτέρω, θα ήταν χρήσιμο να καθορίσουμε το περιεχόμενο
της λέξης ποιότητα. Τι είναι, λοιπόν, ποιότητα στην Παιδεία;
Ποιότητα δεν είναι μόνο
-τεχνογνωσία
-αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις
-καλή διοικητική οργάνωση και προβολή
-επιλογή και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού.
Τα οποία απλά αποτελούν παραμέτρους του συστήματος, στην ουσία απαιτείται
η γνώση και μεταλαμπάδευση της Αρχαίας Ελληνικής Γνώσης την οποία
αχόρταγα ρούφηξε όλη η ανθρωπότητα από την Ελλάδα, και σαφώς άνθρωποι
που πέρα από τη στείρα μεταλαμπάδευση έχουν το χάρισμα να καλλιεργήσουν
τη κριτική ικανότητα των εκπαιδευομένων.
Έτσι, λοιπόν, ποιότητα στην Παιδεία σημαίνει κυρίως:
1. Προσωπική ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων
2. Ενδυνάμωση του ατόμου και της ομάδας
3. Καλή επικοινωνία και συνεργασία
4. Αξιοποίηση των ταλέντων και του δυναμικού του ατόμου
5. Καθοδήγηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη του ατού να πραγματώσει
τον προσωπικό του σκοπό
6. Ενεργό συμμετοχή στην πολιτιστική, κοινωνική και λοιπή ζωή του
τόπου.
Ας δούμε πώς όλα τα παραπάνω μπορούν να πραγματωθούν:
1. Προσωπική ανάπτυξη όλων των συμμετεχόντων
Και σαν συμμετέχοντες αναγνωρίζουμε
1. Διεύθυνση
2. Διδακτικό προσωπικό
3. Διοικητικό προσωπικό
4. Συνεργάτες

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

133

5. Μαθητές
6. Γονείς
Επειδή όπως αναφέρει ο Kluckhohn και Murray "κάθε άνθρωπος είναι από
κάποια άποψη όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, όπως μερικοί άλλοι
άνθρωποι και όπως κανένας άλλος", η ποιότητα των ανθρώπων κατ' ιδίαν
μας δίνει και την ποιότητα του συνόλου.
Μια διεύθυνση η οποία δεν κινείται με γνώμονα την βελτίωση της ποιότητας
αλλά βλέπει την εξυπηρέτηση προσωπικών, οικονομικών ή άλλων φιλοδοξιών
της σαν προτεραιότητα, θέτει αντίστοιχους στόχους και βεβαίως επιλέγει για την
υλοποίηση του προγράμματος που η ίδια έχει επεξεργασθεί διοικητικό
προσωπικό, καθηγητές και συνεργάτες με αντίστοιχες προτεραιότητες, ιδιότητες
και προσόντα.
Ένας καθηγητής ο οποίος βλέπει τον εαυτό του σαν έναν απλό αναμεταδότη
πληροφοριών και γνώσης, μια κινούμενη εγκυκλοπαίδεια ή λεξικό,
αυτοπεριορίζεται σ' αυτόν τον ρόλο μέσα στα στενά όρια της σχολικής τάξης.
Σαν συνέπεια, οι μαθητές και κατ' επέκταση οι γονείς τους, δεν γίνονται
αποδέκτες μιας παιδείας που τους προάγει. Στην καλύτερη περίπτωση, απλά
συσσωρεύουν γνώση και πληροφορίες.
Είναι λυπηρό να εντοπίζουμε ότι ενώ το εκπαιδευτικό μας σύστημα,
προσανατολισμένο κυρίως στην προετοιμασία του νέου να αντιμετωπίσει τις
βασικές βιωτικές του ανάγκες μέσα από το επάγγελμα, αναπτύσσει εν μέρει
την νοητική ικανότητα του νέου και καλλιεργεί επίσης εν μέρει την επιθυμία για
επιστημονική έρευνα και τεχνολογικά επιτεύγματα, δεν ενδιαφέρεται όμως
ιδιαίτερα για την ωρίμανση του συναισθήματος και του πνεύματος. Έτσι
ώστε να υπάρχει ισορροπία και επομένως να προσφέρει στο νέο τα εφόδια και
την υποστήριξη που χρειάζεται για να γνωρίσει τον εαυτό του, να αναγνωρίσει
το θαύμα της ζωής γύρω του, να εκτιμήσει την ομορφιά, την αρμονία και την
ισορροπία έτσι ώστε να τις εισάγει στη ζωή του και να ανακαλύψει το υπέροχο
δώρο της αγάπης που συνέχει τον κόσμο. Η δημιουργία ανώριμων,
ανισόρροπων τεχνοκρατών μπορεί να αποβεί μοιραία επιλογή όχι μόνο
- στον προσωπικό στίβο, όπου δυστυχώς γινόμαστε μάρτυρες μεγάλης
δυστυχίας και πόνου κρίνοντας όχι μόνο μέσα από την προσωπική μας
εμπειρία αλλά και από τους τεράστιους αριθμούς των ενηλίκων που
καταφεύγουν στην ψυχολογική ή και ψυχιατρική υποστήριξη αλλά και
- την υγιή ύπαρξη του πλανήτη μας.
Όση περισσότερη ποιότητα, λοιπόν, επιτρέπουν οι υπεύθυνοι στον χώρο
της παιδείας τόσο μεγαλύτερη ποιότητα αντανακλάται στη ζωή όλων των
αποδεκτών.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

134

2. Ενδυνάμωση του ατόμου και της ομάδας.
Η σχέση εκπαιδευτή- μαθητή είναι μέρος και αποτέλεσμα του ανθρώπου
- με τον εαυτό του
- με την ομάδα
- με τη ζωή.
Εκείνος ο οποίος έχει δομήσει τις σχέσεις αυτές σωστά, μπορεί, αν είναι
εκπαιδευτής, να τις εφαρμόσει και στα παιδιά, συνδράμοντας έτσι με το έργο
του στην ουσιαστική ανάπτυξή τους, που θα τα βοηθήσει να γίνουν αυτόνομα
άτομα και δυναμικά, δημιουργικά μέλη της κοινωνίας.
Η επίτευξη του παραπάνω στόχου εξαρτάται άμεσα από
- τον βαθμό συνειδητότητας του δασκάλου
- την προθυμία του
1. να ερευνά και να μελετά κάθε πτυχή της ζωής και
2. να αποδεικνύει με τις πράξεις του τα διδάγματα που μεταφέρει στον μαθητή
- την ευαισθησία του
1. να κατευθύνει τις πνευματικές, ψυχικές και φυσικές δυνάμεις των μαθητών
του αλλά και να
2. διδαχθεί και να κατευθυνθεί από αυτούς.
Αναζητητής από τη φύση του ο κάθε εκπαιδευτής, ερευνητής του κόσμου, της
ζωής και του εαυτού του,
-άλλοτε μαγεύεται από την συνθετότητα αλλά και απλότητα των πραγμάτων
-άλλοτε εκστασιάζεται από το άπειρο,
-άλλοτε δειλιάζει μπροστά στο εύρος που του αποκαλύπτεται και κάθε μέρα
βήμα βήμα
-προχωρά στο βάθος των αιτιών και της συνείδησης
-διεισδύει κι αρχίζει να κατανοεί, να συνειδητοποιεί, να κατευθύνει τις πράξεις
του και
-επιθυμεί να γίνει εκπαιδευτής του εαυτού του για να αποκτήσει την αυτονομία
του.
Και τότε, όταν φτάσει σ' αυτό το στάδιο, έρχεται η γαλήνη. Η γνώση του ίδιου
του του διευρυμένου εαυτού του τον απαλλάσσει από κάθε άγχος κι έτσι
λυτρωμένος από εσωτερικές εντάσεις και αντιστάσεις, εργάζεται με αίσθημα
εσωτερικής πληρότητας να μεταφέρει στους άλλους τα μηνύματα ζωής,
βιώνοντας μαζί τους τον πόνο και τη χαρά, ανακαλύπτοντας μαζί τους όλο και
μεγαλύτερο κομμάτι της αλήθειας με μόνο κίνητρο την αγάπη και την διάθεση
προσφοράς.
Έτσι η ενδυνάμωση του ατόμου εκπαιδευτή, διευθυντή, συνεργάτη,
υπαλλήλου οδηγεί στην ενδυνάμωση της ομάδας.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

135

3. Καλή επικοινωνία και συνεργασία
Η γλώσσα είτε
-με τη μορφή λέξεων είτε
-με τη μορφή γλώσσας του σώματος ή
-αντιδράσεων
είναι το καλύτερο εργαλείο επικοινωνίας με τους άλλους στην προσπάθειά μας
να ανταλλάξουμε
-πληροφορίες
-γνώση και
-συναισθήματα.
Εξάλλου, ολόκληρο το οικοδόμημα του ανθρώπινου πολιτισμού στηρίζεται στην
συλλογική προσπάθεια και ανταλλαγή.
Δυστυχώς, όμως, οι λέξεις φέρουν ένα διαφορετικό μήνυμα και
πυροδοτούν διαφορετικές μνήμες, συναισθήματα και αντιδράσεις στους
ανθρώπους. Πολύ συχνά σκεφτόμαστε ή αισθανόμαστε ένα πράγμα, λέμε κάτι
άλλο και μεταδίδουμε τελικά ένα εντελώς διαφορετικό μήνυμα. Έτσι, ενώ η
επικοινωνία είναι στη βάση της συλλογικής δημιουργίας, μπορεί επίσης να γίνει
πηγή πόνου, τραυμάτων, σύγχυσης, παρεξηγήσεων και κρίσης.
Όταν βελτιώνουμε την επικοινωνία μας, και πράγματι μπορούμε να το
κάνουμε μέσα από τη σχετική εκπαίδευση,
-Υιοθετούμε το πιο αποδοτικό κανάλι επικοινωνίας για να έλθουμε σε επαφή με
μαθητές, γονείς και συνεργάτες,
-Χρησιμοποιούμε αυτές τις δεξιότητες για να βελτιώσουμε την ακαδημαϊκή
απόδοση των μαθητών μας
-Το έργο μας ρέει ομαλά
-Οι ίδιοι είμαστε πιο αποδοτικοί
-Απολαμβάνουμε ηρεμία σε ένα σχολικό περιβάλλον ελεύθερο από εντάσεις
-Διοχετεύουμε όλη την προσοχή μας και την ενέργειά μας στην αποδέσμευση
της δημιουργικότητας μέσα μας
-Στηρίζουμε γονείς, μαθητές και συνεργάτες στη δική τους προσπάθεια να
αναπτύξουν το δυναμικό τους
-Βελτιώνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις στο χώρο του σχολείου
-Συμβάλλουμε στην βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο ευρύτερο
χώρο της κοινωνίας
και το πιο σημαντικό
-Ανακαλύπτουμε ότι περιβαλλόμαστε από φίλους και χαρά λες και όλο το
σύμπαν έχει συνωμοτήσει για να μας γεμίσει επιτυχία, ειρήνη και ευτυχία σε
όλους τους τομείς της ζωής μας.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

136

4. Αξιοποίηση των ταλέντων και του δυναμικού του ατόμου.
Κύριο μέλημα του εκπαιδευτή είναι να βοηθήσει τον μαθητή
-Να ανακαλύψει τα μοναδικά εκείνα ταλέντα που ενυπάρχουν μέσα του, έτσι
ώστε οι σπόροι της δημιουργίας να δώσουν στην ώρα ωρίμανσης τους
καρπούς τους.
Να τον απαλλάξει από τους φόβους να είναι διαφορετικός έτσι ώστε με θάρρος
να προχωρήσει από το ασφαλές στις ανεξερεύνητες περιοχές του είναι του
αποδεσμεύοντας όλες του τις δυνάμεις. Όσο κι αν προσπαθήσει ένας λαγός να
γίνει καλός κολυμβητής δεν πρόκειται να το επιτύχει, μια κερασιά δεν πρόκειται
να δώσει ποτέ βερίκοκα όσο καλός κι αν είναι ο γεωργός κι ένας παράφωνος
δεν πρόκειται να τραγουδήσει στην Σκάλα του Μιλάνου Θα μπορούσε όμως ο
λαγός να χαίρεται την ταχύτητά του σαν δρομέας, η κερασιά τα ζουμερά της
κεράσια και ο παράφωνος τα μαθηματικά του αν εκεί είναι η κλίση του, και θα
μπορούσε ο γεωργός - γονιός, δάσκαλος - να απολαύσει τα καλύτερα και
υγιέστερα κεράσια, εγκαταλείποντας την ούτως ή άλλως άκαρπη προσπάθειά
του να μετατρέψει την κερασιά σε βερικοκιά.
5. Καθοδήγηση, ενεργοποίηση και υποστήριξη του ατόμου να
πραγματώσει τον προσωπικό του σκοπό.
Για να γίνει αυτό, είναι απαραίτητο ο δάσκαλος
-Να πνεύσει στον μαθητή εμπιστοσύνη στον εαυτό του και
-Να καλλιεργήσει την αυτοεκτίμησή του και την μοναδικότητά του.
Μόνο το άτομο που εκτιμά τον εαυτό του, γνωρίζει τα όριά του και τα θέτει και
διεκδικεί τα δικαιώματά του είναι σε θέση
-Να αναγνωρίζει και να σέβεται τα όρια και τα δικαιώματα των άλλων
-Δεν δέχεται να γίνει φερέφωνο ξένων ιδεών ούτε εκτελεστικό όργανο ξένων
αποφάσεων.
-Δεν υποδουλώνεται και δεν υποδουλώνει
-Ξέρει να πειθαρχεί αλλά
-Δεν δέχεται τον έλεγχο ούτε επιλέγει να ελέγχει και να χειραγωγεί τους άλλους
-Δεν γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης αλλά και
-Δεν εκμεταλλεύεται τους αδύναμους και ανίσχυρους.
Δεν είναι σήμερα το ζήτημα της χαμηλής αυτοεκτίμησης πρόβλημα που αφορά
τους πτωχούς, τους απογοητευμένους και όσους στερούνται ή έχουν βιώσει μια
αποτυχία. Εντοπίζεται ανάμεσα στους πιο πετυχημένους.Ζώντας σε μια άκρως
απαιτητική και ανταγωνιστική κοινωνία ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι με ότι
ταλέντα έχουμε, συνεχώς επιζητούμε να είμαστε καλύτεροι, ταχύτεροι,
αποδοτικότεροι, νεώτεροι, ευφυέστεροι, ομορφότεροι, με μεγαλύτερους
βαθμούς ή καλύτερες επαγγελματικές αναφορές. Η δυσκολία μας να
ανταποκριθούμε στα ολοένα και πιο υψηλά στάνταρτ τα οποία μας τίθενται ή
εμείς οι ίδιοι επιβάλλουμε στον εαυτό μας μας γεμίζει ενοχές και ίσως μια μέρα
ξυπνήσουμε μ' ένα τεράστιο αίσθημα μη ικανοποίησης, με έλλειψη διάθεσης για
ζωή ή ίσως να έρθουμε αντιμέτωποι με κάποια σοβαρή αρρώστια που θα μας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

137

καθηλώσει και θα γίνει η αιτία αναθεώρησης των αξιών μας, αν δεν είναι πολύ
αργά.
Ο δάσκαλος σήμερα μπορεί και επιβάλλεται να εκπαιδευτεί έτσι ώστε να είναι
σε θέση
-Να αναγνωρίζει τα τραύματα εκείνα της παιδικής ηλικίας τα οποία μείωσαν
την αυτοεκτίμηση του μαθητή και να τον βοηθήσει να την επανακτήσει.
-Να βοηθήσει τον μαθητή να ξεπεράσει προσωρινές άσχημες εμπειρίες όπως
αποτυχίες στις εξετάσεις, θάνατο, διαζύγιο, απώλεια κλπ.
-Να συνεργαστεί με τους γονείς και να τους στηρίξει έτσι ώστε η οικογένεια να
μην διαιωνίζει μοντέλα συμπεριφοράς που είναι καταστροφικά για το παιδί.
Δεν χρειάζονται άλλες ιστορίες μαθητών που αυτοκτονούν μετά από μια
αποτυχία στις εξετάσεις, ούτε άλλη κακοποίηση, τιμωρία και τρομοκρατία των
παιδικών ψυχών.
6. Ενεργός συμμετοχή στην πολιτιστική, κοινωνική ζωή του τόπου.
Μια παιδεία που προσανατολίζεται προς μια τέτοια κατεύθυνση επιτελεί
θεάρεστο έργο. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικός μπορεί να είναι ο κόσμος μας
όταν υπάρχει καλή επικοινωνία και πνεύμα συνεργασίας, όταν σε κάθε χώρο
επικρατεί αρμονία και ισορροπία, όπου ο καθένας ενθαρρύνεται να είναι ο
καλύτερος που μπορεί και προσφέρει το μερίδιό του στην δημιουργία και
διατήρηση μιας υγιούς κοινωνίας, φροντίζοντας το περιβάλλον, προστατεύοντας
τις αξίες της ελευθερίας, της έκφρασης, της έρευνας, του σεβασμού ...
Οι σημερινοί μαθητές μας είναι οι αυριανοί γονείς, εργαζόμενοι, επιστήμονες,
τεχνοκράτες, πολιτικοί. Όσο πιο υγιείς βάσεις και αξίες έχουν σήμερα μέσα στον
χώρο της εκπαίδευσης, τόσο πιο υγιής θα είναι η κοινωνία στο μέλλον αφού η
κοινωνία είναι η αντανάκλαση των ατόμων που την συνθέτουν. Ας θυμόμαστε
αυτό που ο Κοραής είπε, " όταν ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή ".
Τελειώνοντας, θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμη φορά, ότι πάνω από κάθε
άλλο, είναι καθήκον του εκπαιδευτικού να ανοίξει διάπλατα την καρδιά του και
το νου του και να διδάξει στον μαθητή το μεγαλύτερο αγαθό της δημιουργίας:
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ. Το κίνητρο εκδήλωσης κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη μας και
ο συνδετικός κρίκος που μας φέρνει κοντά έτσι ώστε να μπορούμε να
προχωράμε πέρα από κάθε μονομέρεια στην αναζήτηση της ταυτότητάς μας και
στην εκπλήρωση του βαθύτερου σκοπού της ζωής μας!
δάσκαλοι ή ΔΑΣΚΑΛΟΙ;
" Η σπουδαιότερη γνώση στον άνθρωπο, είναι να συνειδητοποιήσει πως
το αληθινό του συμφέρον είναι να ζει κάνοντας περισσότερο καλό παρά
κακό!" (Λέο Τολστόι)

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

138

Με τον απόηχο του τελευταίου μαθήματος ακόμα ζωντανό, σ' αυτή την
ενδιάμεση
περίοδο
ξεκούρασης,
περισυλλογής,
απολογισμού
και
προετοιμασίας, ας φέρουμε για μια ακόμη φορά στο νου μας την εικόνα μιας
από τις εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες σεμινάρια του παρελθόντος. Ας δούμε με τα
μάτια της καρδιάς μας, τα βλέμματα των μαθητών μας, που με εμπιστοσύνη και
προσδοκία, παρακολουθούν τα δικά μας, αναζητώντας λύσεις στα εκατομμύρια
των ερωτημάτων τους. Ας ακούσουμε και πάλι τα "γιατί" και "πώς" στην
προσπάθειά τους να ανακαλύψουν την ουσία, την γνώση, την σκοπιμότητα, την
ομορφιά και την αλήθεια. Πώς νιώθετε που συμμετέχετε σε μια παιδεία εικονική
και ψεύτικη που ΔΕΝ απελευθερώνει, αποδεσμεύει τον άνθρωπο από τα
αδιέξοδα των παθών του και των αδυναμιών του, ΔΕΝ διαλύει την σύγχυση και
ΔΕΝ επιφέρει την γαλήνη και την ήρεμη χαρά;
Αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα έχει δομηθεί κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να μην παράγει σκεπτόμενους ποιοτικούς πολίτες αλλά ανδρείκελα με νου
γεμάτο άχρηστη πληροφορία χωρίς τη παραμικρή κριτική ικανότητα. Πολίτες
που αντί να προχωρούν προς τη σύνθεση των γνώσεων τη συνειδητοποίηση
ότι στη φύση όλα είναι αλληλένδετα, οδηγεί στη διχοτόμηση των γνώσεων μου
δίνει κατεύθυνση προς το χάος.
Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από την παπαγαλία γνώσεων που
απαιτεί για να επιβραβεύσει τον μαθητευόμενο, την ίδια στιγμή μέσα από τη
διαδικασία αυτή αυτοεξευτελίζεται μαζί με τους εμπνευστές του.
Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί δολοφόνο της νοητικής
ικανότητας των εκπαιδευόμενων, καλλιεργούν τη δυσαρμονία τον
εγωισμό, και κατευθύνουν τους εκπαιδευόμενους στην απομόνωση ή
στην επίθεση Αντί να τους μάθουν πώς να επιλύουν τις προκλήσεις της
ζωής, τις διαιωνίζει και στη ουσία αποτελεί
ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΔΟΥΛΩΝ
Μέσα σ' ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα, ο εκπαιδευτής καλείται να επιτελέσει
έναν από τους πιο προκλητικούς ρόλους σαν άλλος Ηρακλής να συγκρατήσει
τα άλογα του Διομήδη που καταστρέφουν τη γνώση, και χωρίς άμεσα να
απόρριψη το εκπαιδευτικό σύστημα να το μεταστρέψει σε δούρειο ίππο που
μέσα από τη κατάδειξη των ανεπαρκειών του θα ωθήσει τον εκπαιδευόμενο στη
δική του διευρυμένη συνειδησιακή θέση που ατενίζει το μέλλον και οραματίζεται
μια εξελιγμένη ανθρωπότητα, μια θέση που δονεί τις συνειδήσεις όλων και τους
ανοίγει μια δίοδο για να τον ακολουθήσουν
Έχοντας συναίσθηση της τεράστιας ευθύνης του, πολλές φορές βιώνει την
απόγνωση της μοναχικότητας και της έλλειψης συμπαράστασης και
καθοδήγησης, υπάρχουν στιγμές που η πίστη του κλονίζεται και σκέπτεται
μήπως όλες του οι προσπάθειες είναι μάταιες, προβληματίζεται για το αν έχει το
δικαίωμα να παραμένει στον χώρο ή όχι, έρχεται αντιμέτωπος με διλήμματα και
αδιέξοδα. Άλλες πάλι φορές, απογοητευμένος περιορίζει την παιδαγωγική
προσφορά του σ' ένα στενά γνωστικό επίπεδο. Και τότε, στο τέλος κάθε μιας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

139

τάξης, καθώς τα βήματά μας μας οδηγούν έξω από την πόρτα της αίθουσας, το
"ευχαριστώ, δάσκαλε" που κάποια μαθητική καρδιά θα ξεστομίσει και το γλυκό
βλέμμα μιας άλλης, θα γεμίσει τη δική μας καρδιά με μια θύμηση αγάπης, γιατί
το εκπαιδευτικό έργο είναι κύρια έργο αγάπης, που δεν μετριέται αλλά απλά
βιώνεται!

O ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΤΗΣ
Κανείς δεν δίδαξε ποτέ σε κανέναν τίποτε!
της Όλγας Γκουνή
Βαρύ το φορτίο του Εκπαιδευτή, είτε μέσα στην τάξη είτε μέσα στη ζωή, κι ο
δρόμος όχι πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Ευαίσθητη η θέση του κι
ευάλωτη. Αυτό που λέει -και κύρια αυτό που κάνει- δημιουργεί χιλιάδες
εγγραφές στους χιλιάδες αποδέκτες που το προσλαμβάνουν. Ακόμα κι όταν ο
άμεσος αποδέκτης είναι μια μικρή ομάδα ίση με τους σπόρους ενός μήλου
εκείνη τη στιγμή ποιος μπορεί να υπολογίσει πόσα μελλοντικά μήλα κρύβονται
μέσα στον κάθε ένα σπόρο;
Με δέος στέκεται μπροστά στον κάθε μαθητή. Και σεβασμό. Γιατί αυτό που
κάθε φορά θα μεταδώσει πρέπει να είναι καθαρό, σαν το κρυστάλλινο νερό. Και
για να μείνει καθαρό, ο δάσκαλος οφείλει να είναι κι ο ίδιος καθαρός. Για να
μπορεί το σκεύος να διαφυλάξει την καθαρότητα της ίδιας της ουσίας.
Κι αν ο εκπαιδευτής , όπως κι όλοι οι μεγάλοι εκπαιδευτές που κατά καιρούς
ήρθαν στη Γη, έχει καθήκον να διδάξει κύρια και πάνω απ' όλα την αγάπη που
είναι το κίνητρο για την ζωή, και την σοφία, τότε το καθήκον γίνεται ακόμη πιο
βαρύ.
Ρώτησα πολλούς ανθρώπους, όλων των ηλικιών και όλων των κατευθύνσεων
να μου δώσουν το πορτραίτο του εκπαιδευτή που τους έχει μείνει μέσα τους.
Κανένας δεν θυμάται τις γνώσεις ή την τεχνική. Όλοι τους, όμως, θυμούνται τον
εκπαιδευτής εκείνο που με αγάπη στην καρδιά του, έσκυψε από πάνω τους και

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

140

τους έδειξε τον δρόμο τον δικό τους -όχι τον δικό του- όταν οι ίδιοι στην
φουρτούνα της ψυχής τους δεν μπορούσαν να τον διακρίνουν.
Όμως, για να μπορείς να είσαι πάντα ένας τέτοιος εκπαιδευτής χρειάζεται να
μπορείς ο ίδιος να βλέπεις καθαρά. Για να μπορείς να δίνεις την αγάπη, πρέπει
ο ίδιος να ξέρεις και ν' αγαπάς τον εαυτό σου.
"Γνώθι σ' αυτόν" έγραφε το μαντείο το Δελφών. Γιατί, μόνο όσα γνωρίζεις
μπορείς να αγαπήσεις. Μόνο όταν γνωρίσεις τον εαυτό σου, μπορείς να τον
αγαπήσεις κι απ' αυτήν την αγάπη κάποια στιγμή να ξεχειλίσεις και απλόχερα
να την προσφέρεις σ' αυτούς που δίπλα σου εκείνη τη στιγμή τυχαίνει να
περνούν. Κι είναι πορεία ζωής η αυτογνωσία. Ευχάριστη πορεία. Γιατί
φέρνει στ' αυτιά τον ήχο της γνώσης της καρδιάς. Αποκαλύπτει το σιωπηλό
αλλά και δυνατό πηγάδι της ψυχής, τους θησαυρούς του άπειρου βάθους της
γνώσης που κανένα ανθρώπινο μέτρο δεν είναι αρκετό να μετρήσει και τότε
αυτή η αποκάλυψη σε φέρνει κοντά στον άλλο. Σε ενώνει μαζί του. Και δίνεις
απ' αυτό που είσαι με χαρά γιατί δίνεις σε σένα.
Καθήκον του εκπαιδευτή να αναζητά τον εαυτό του. Συνεχώς να αναζητά
κομμάτια δικά του ξεχασμένα, αραχνιασμένα, φοβισμένα, πονεμένα,
δύσκαμπτα, χειραγωγημένα, εγκαταλελειμμένα, μουδιασμένα, ντροπιασμένα.
Να τα φέρνει στο φως και να τα κοιτά με αγάπη, να τα φροντίζει στοργικά, σιγάσιγά να τα καθαρίζει έτσι ώστε κάτω και μέσα σ' αυτά να ανακαλύπτει το
διαμάντι.
Διδάσκουμε αυτό που έκαστε κι αυτό που ξέρουμε. Τις αξίες τις δικές μας
φέρνουμε στον άλλο. Την αλήθεια τη δική μας μοιραζόμαστε με τον άλλον. Την
πίστη τη δική μας μεταγγίζουμε στον άλλον.
Οι Κινέζοι λένε πως για να καταλάβεις τον άλλον πρέπει να περπατήσεις 3.000
μίλια φορώντας τα παπούτσια του. Η κατανόηση του δικού μας εαυτού οδηγεί
στην ενσυναίσθηση και στην συμπόνια. Για να αναγνωρίσουμε τα ταλέντα του
άγουρου μήλου που στέκεται απέναντί μας, χρειάζεται να ανακαλύψουμε
πρώτα τα ταλέντα τα δικά μας. Αν θέλουμε να βοηθήσου τον μαθητή μας να
γιατρέψει τις πληγές του και τα τραύματά του, πρέπει οι ίδιοι να έχουμε
γιατρέψει τις δικές μας πληγές. Αυτός που πόνεσε καταλαβαίνει τον πόνο του
άλλου. Κι αυτός που γιάτρεψε τον δικό του πόνο, γίνεται και γιατρός του άλλου.
Η απελευθέρωση του εσωτερικού μας παιδιού μάς χαρίζει τον αυθορμητισμό
και την φρεσκάδα, την αθωότητα και την σοφία για να κατανοήσουμε το παιδί
που βρίσκεται κάθε φορά μπροστά μας.
Η απελευθέρωση και η υλοποίηση του δικού μας οράματος και η ευθυγράμμισή
μας με τον σκοπό που έχουμε διαλέξει να υπηρετήσουμε στη ζωή, οδηγεί τον
κάθε άλλο στο να ανοίξει κι εκείνος τα φτερά του για να πετάξει στον κόσμο του
δικού του οράματος.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

141

Η αποδοχή του εαυτού μας, έτσι όπως είναι κάθε στιγμή, διδάσκει σ' όλους
γύρω μας να "μην ντρέπονται να δείχνουν το χρώμα τους αλλά να το
διατηρούν". Γιατί ο καθένας από μας είναι αναπόφευκτος, απεριόριστος με το
δικό του δικαίωμα πάνω στη γη. Κι η κατανόηση αυτή γίνεται γέφυρα ανάμεσα
σ' αυτούς που την μοιράζονται, ακόμα και γι' αυτά που δεν μοιράζονται, κι
εξαφανίζει την απειλή των διαφορών τους
Η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη είναι μια καθημερινή και δια βίου πορεία
γιατί η αγάπη δεν μένει ποτέ απαρασάλευτη σαν πέτρα. Ζυμώνεται σαν το
ψωμί. Ξαναπλάθεται διαρκώς και ανανεώνεται ακόμα και στη σιωπή. Γιατί
υπάρχει ζωή και μέσα στην σιωπή. Όπως ακριβώς υπάρχει η δημιουργία
μουσικής μέσα σε μια παύση. Ο πηλός που κάθεται στον ήλιο μένει πάντα
πηλός. Πρέπει να μπει στον καυτό φούρνο για να μετατραπεί σε πολύτιμη
πορσελάνη. Χρειάζεται θάρρος και πίστη για να φύγουμε από την κατάσταση
του πηλού και να αναζητήσουμε την πορσελάνη που κρύβουμε μέσα μας. Κι ο
εκπαιδευτής δεν είναι μόνος του σ' αυτήν την αναζήτηση. Δέχεται χιλιάδες
μηνύματα από παντού. Δεν έχει παρά ν' ανοίξει τον πομπό και να δεχτεί το
μήνυμα. Όταν ο μαθητής είναι έτοιμος, ο δάσκαλος εμφανίζεται. Απλά, ας
κτυπήσει την πόρτα και η πόρτα θα του ανοίξει, ας ζητήσει και θα του δοθεί.
7. ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΟ DNA
Το ολόγραμμα του προγράμματος της σκεπτομορφής με το οποίο
αντιλαμβανόμαστε αυτό που θεωρούμε εξωτερική πραγματικότητα, είναι
αποθηκευμένο ως πολυδιάστατο ηλεκτρομαγνητικό πρόγραμμα στα κύτταρα
μας, όπως ένας υπολογιστής αποθηκεύει τις πληροφορίες του στη μνήμη RAM
Το DNA ως αυτό είναι δομημένο αποτελεί κατ ουσία ένα κανάλι επικοινωνίας
τών κύτταρών όπου είναι αποθηκευμένο το πρόγραμμα με τον επεξεργαστή
αυτού και την απεικώνισή του στην οθόνη – μάτια του ανθρώπινου σώματος σε
μορφές που αναγνωρίζονται από τον εγκέφαλο .Το πεδίο της εξωτερικής
πραγματικότητας είναι ο χώρος στον οποίο αποθηκεύονται οι σκεπτομορφες
που παράγονται από τη κυτταρική μνήμη.
Το DNA δημιουργεί το
ηλεκτρομαγνητικό κύκλωμα διάμεσου του οποίου η μνήμη εκδηλώνει τη φυσική
της ύπαρξη
Για να αποκτήσετε έλεγχο επί τών εκδηλωμένών συμπτωμάτων, θα πρέπει να
μπορείτε να επεξεργάζεστε τα αρχεία της κυτταρικής σας μνήμης όπως κάνετε
με ένα επεξεργαστή κειμένου γράφοντας κείμενο στον υπολογιστή
(καθαρίζοντας και τροποποιώντας τις χαμηλότερες δονήσεις του σώματος
κανετε κατ ουσία ένα καθαρισμό αύρας), αναβαθμίζετε το πρόγραμμα του
ολογράμματος σας διάμεσου του προγράμματος σκεπτομορφών (δημιουργείται
καινούργιο επιθυμητό παρελθόν παρόν και μέλλον τα οποία ζουν στο
περιβάλλον της φαντασίας σας καθώς αν αυτά συμβούν τώρα, μέσα στην
επιθυμητή χρονική περίοδο και εξελίξετε το κύκλωμα του DNA σας,
προχωρήσετε δηλαδή σε ενεργοποίηση του DNA σας, με τη σειρά τους θα
επιτρέψουν νέες, επιθυμητές εικόνες πραγματικότητας να προβληθούν στον
κόσμο τών αποκαλυπτομένών γεγονότών σ αυτό που αντιλαμβάνεστε σαν
πραγματικότητα σας). Με συνειδητή πρακτική αυτών που διδάσκονται σε

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

συνεδρίες αυτός ο
πραγματοποιείται.

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

κυτταρικός

καθαρισμός

και

142

μετατροπή

του

DNA

Για όσους δεν έχουν ακόμα ενεργοποιήσει το DNA τους, όταν δημιουργείται
εικονική μελλοντική μνήμη, θέτετε συγκεκριμένες προς επεξεργασία οδηγίες σε
μορφογενετικό επίπεδο τών ινών του DNA οι οποίες ακόμη δεν έχουν
επεξεργαστεί. Θα εκδηλωθεί σύγκρουση με αυτές τις εικόνες πραγματικότητας
κατά τη διαδικασία αφύπνισης του DNA με την έννοια ότι πράγματα από το
παρόν εκδηλώνουν εμπειρία επαναπρογραμματισμού προηγουμενης μνήμης
αποθηκευόμενα στο DNA.
Βάζοντας νέες παρελθοντικές μνήμες δρομολογείται νέα γεγονότα να
εκδηλωθούν στο παρόν. Βάζοντας νέες μελλοντικές μνήμες τώρα,
μπορείτε κατευθείαν να έχετε πρόσβαση στη εξέλιξη από τη σημερινή
στιγμή προς το μέλλον. Είναι απλός ο μηχανισμός
Όταν απελευθερώνετε αποκρυσταλλωμένες σκεπτομορφές συνθέτεται ένα
χαμηλό παλμό από τη παρούσα κυτταρική σας δομή προς ένα καθαρισμό
αύρας. Σταματάτε τις χαμηλού παλμού σκεπτομορφες από το να
ενεργοποιούνται στο DNA σας, διάμεσου του οποίου μπορούν να εκδηλωθούν
στην πραγματικότητα.
H δύναμη σας βρίσκεται στην έννοια του παρόντος όταν αντιληφθείτε ότι η
συγκέντρωση της προσοχής σας μπορεί να δημιουργήσει γεγονότα στο
παρελθόν και μέλλον διάμεσου του παρόντος. Αυτό βέβαια χρειάζεται χρόνο κι
εξάσκηση, πρέπει να σας γίνει οικεία η αίσθηση της συνειδητής εσωτερικής σας
συγκέντρωσης στο παρών η οποία με τη σειρά της θα κατευθύνει τη δύναμη
σας σε συγκεκριμένες αποκαλύψεις
Προτεραιότητα πριν μάθετε τις ικανότητες εμφάνισης συμπτωμάτών είναι
ακριβώς το αντίστροφο, να γνωρίζεται τι μπορεί να οδηγήσει στη μη εμφάνιση
τών επιθυμητών αυτών συμπτωμάτών. πρέπει να μάθετε πώς να
απομακρύνετε ανεπιθύμητες μορφογενετικές σκεπτομορφες από το
ενεργοποιημένο σας ολόγραμμα οι οποίες είναι αποθηκευμένες στα κύτταρα
σας, πως λειτουργεί το DNA, είναι το πρώτο βήμα για να κατανοήσετε την
εξωτερική πραγματικότητα. Αυτό γίνεται με καθαρισμό αύρας απομακρύνοντας
τις χαμηλού παλμού δονήσεις από το σώμα, δημιουργόντας χώρο για νέες
σκεπτομορφες που κινούνται με γρηγορότερους παλμούς δονήσεις και
εμπεριέχουν ηλεκτρομαγνητικό αποτύπωμα αρμονικών γεγονότών

8. Αστρικό Σώμα
Το Αστρικό Σώμα έχει αύρα και είναι η έδρα της αίσθησης και της επιθυμίας. Το
πως αλληλεπιδρά το φυσικό σώμα με τα άλλα σώματα είναι άγνωστο, αλλά
λέγεται ότι γίνεται μέσω κάποιας απόκρυφης δύναμης. Το αστρικό σώμα
λέγεται επίσης ότι είναι ικανό να φεύγει ή να αποκολλάται από τα άλλα
σώματα, δημιουργόντας έτσι μια εξωσωματική εμπειρία που ονομάζεται
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

143

αστρική προβολή .Η Αστρική Προβολή είναι ένας τύπος εξωσωματικής
εμπειρίας κατά την οποία το αστρικό σώμα αφήνει τα άλλα έξι σώματα και
ταξιδεύει μακριά μέσα στο σύμπαν.. Στην αστρική προβολή, είναι το αστρικό
σώμα, όχι η ψυχή ή η συνείδηση που διαχωρίζεται από το σώμα. Το
αστρικό σώμα, είναι αυτό που έχει και την αύρα. Είναι επίσης και η έδρα του
συναισθήματος και του πόθου, και γενικά περιγράφεται κατά την διάρκεια της
αστρική προβολής σαν να είναι ενωμένο με το φυσικό σώμα με μια ελαστική
χορδή απείρου μήκους .Ένα είδος κοσμικού ομφάλιου λώρου ή μίτου της
Αριάδνης. Οι αποδείξεις για το αν μπορεί κανείς να προβάλει τον νου, την ψυχή
του, το πνεύμα του, το αιθέριο ή αστρικό του σώμα ή γενικά οποιαδήποτε
μορφή του, σε ένα άλλο μέρος σ' αυτών ή άλλον πλανήτη, είναι ισχνές.

9. Ενεργειακά Κέντρα σώματος, Τα επτά τσάρκας
Σύμφώνα με την απόκρυφη γνώση, ο ανθρώπινος οργανισμός, το ανθρώπινο σκήνωμα
αποτελείται από:

1. Το χοϊκό σώμα
2. Το αιθέριο ή ζωτικό
σώμα
Η κατωτέρα Τετρακτύς (ο μορφικός
3. Το αστρικό σώμα κόσμος)
Ψυχή ή
αιτιατών

4. Το κατώτερο
νοητικό σώμα
5. Το ανώτερο
νοητικό σώμα
6. Το ενορατικό
σώμα

Η ανωτέρα Τρικτύς ( ο άμορφος
κόσμος ή πνευματικός)

7. Το ατμικό σώμα
8. Η μονάς
Τα ονόματα αυτά στα αρχαία Ελληνικά είναι:
Δέμας ή σήμα ή σώμα.
Επιθυμικών - γενετήσιος ορμή.
Θυμικών - ψυχικαί επιθυμίαι.
Φρην ή νοητικών.
Αιτιατών.
Λόγος ή διαισθητικών ή ενορατικών.
Νους ή νόος.
Αγαθών.
Από τα οκτώ αυτά κέντρα συνήθως λογαριάζονται όλα εκτός του ογδόου (μονάς
ή αγαθών).

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

144

Το χοϊκό σώμα, είναι αυτό που χρησιμοποιεί τις πέντε αισθήσεις σαν μέσον
αναγνώρισης του εξωτερικού κόσμου. Το αιθέριο είναι απροσπέλαστο στις
αισθήσεις και χρησιμεύει σαν μεσάζοντας του χοϊκού και τών άλλών σωμάτών.
Έχει τη μορφή του χοϊκού και πεθαίνει μαζί του. Το αστρικό σώμα, είναι το
συναισθηματικό μέρος του ανθρώπου. Σε αυτό αναπτύσσονται και φωλιάζουν
τα χοϊκά πάθη κι οι εγωπαθητικές διαθέσεις. Το κατώτερο νοητικό, είναι η
κοινώς λεγομένη, διάνοια του ανθρώπου. Το ανώτερο νοητικό σώμα είναι
άμορφο. Είναι πνευματικής φύσης, είναι η ανωτέρα σκέψη, η απρόσωπη, αυτό
που διαμορφώνει τις αξίες, τα ιδανικά κλπ. Το ενορατικό είναι η καθαυτό ψυχή
του ανθρώπου, η συνείδηση, ο Άνθρωπος. Το ατμικό ή πνευματικό είναι ο νους
τών αρχαίων Ελλήνών, επόπτης και βοηθός όλών τών άλλών σωμάτών, ο
ανώτερος Νους που ασχολείται με ανώτερες εργασίες. Το Αγαθόν ή μονάς ή
θεία ακτίνα ή Λόγος είναι η Δημιουργική Πνοή.
Τα πέντε πρώτα σώματα - χοϊκό, θυμικό, κατώτερο νοητικό, ανώτερο νοητικό
και αιθέριο - παρουσιάζονται σαν πεντάλφα ή πεντάκτινο αστέρι.
Τα σώματα της Ανωτέρας Τριτύος, τα άμορφα, εκτείνονται στο Άπειρο σαν
Καταστάσεις.
Σύμφώνα με τον Πυθαγόρα, το ανθρώπινο σώμα έχει σχέση με τον υλικό και
υπερυλικό κόσμο. Έχει επτά κλειδιά ή κέντρα εισροής κοσμικής ενέργειας.

Τα επτά κέντρα ή επτά τσάρκας είναι τα εξής:
1. Ο Ιερός Όφις, στην περιοχή του ιερού οστού.
2. Το σπληνικό πλέγμα, στην περιοχή της σπλήνας. Πολλοί,
αναφέρουν στη θέση αυτή το γενετήσιο πλέγμα, που εδρεύει
κάτω από τον ομφαλό.
3. Το ηλιακό πλέγμα, στην περιοχή του ομφαλού.
4. Το καρδιακό πλέγμα, στην περιοχή της καρδιάς.
5. Το λαρυγγικό πλέγμα, στον θυρεοειδή αδένα.
6. Το μετωπικό πλέγμα, λίγο ψηλότερα από τα μάτια, στην
υπόφυση.
7. Το κεφαλικό πλέγμα, πάνω από το κεφάλι.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

145

Τα επτά πλέγματα αποτελούνται από φύλλα ή πέταλα, με
ορισμένο πλανήτη στο καθένα.
1. Ο Ιερός Όφις από τέσσερα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι η Σελήνη.
2. Το σπληνικό πλέγμα από έξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ερμής.
3. Το ηλιακό πλέγμα από δέκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι η
Αφροδίτη.
4. Το καρδιακό πλέγμα από δώδεκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο
Ήλιος.
5. Το λαρυγγικό πλέγμα από δεκαέξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο
Άρης.
6. Το μετωπικό πλέγμα από ενενήντα έξι φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι
ο Δίας.
7. Το κεφαλικό πλέγμα από εννιακόσια εβδομήντα δύο φύλλα, με εσωτερική
καρδιά από δώδεκα φύλλα. Ο πλανήτης που εδρεύει είναι ο Ποσειδώνας
.
Ακόμα, τα τέσσερα στοιχεία της φύσης, έχουν μια συγκεκριμένη έδρα στο
σώμα.
Το Πύρινο στοιχείο εδρεύει στην καρδιά, το Υδάτινο στοιχείο εδρεύει στο ήπαρ,
το γήινο στοιχείο εδρεύει στους πνεύμονες και το αέρινο στοιχείο εδρεύει στην
κύστη.
Τον Ιερό Όφιν θα τον συναντήσουμε στη Θεά Αθηνά, στον Ηρακλή, στον
Ασκληπιό κι αλλού. Το μετωπικό πλέγμα όταν αναπτυχθεί δίνει διορατικές
ικανότητες. Είναι αυτό που παριστάνεται σαν τρίτο μάτι. Το κεφαλικό πλέγμα
συχνά, παριστάνεται σαν δύο κέρατα ή μισοφέγγαρο, πάνω στο κεφάλι. Οι
μύστες
έχουν
παρασταθεί
με
σκούφο
τέτοιας
μορφής.
Τα πλέγματα έχουν κάποιο ιδιαίτερο φως το καθένα. Το φως αυτό υπάρχει σε
όλους τους ανθρώπους, σε διαφορετικά χρώματα και προέρχεται από τους
κραδασμούς τών σκέψεών τών ανθρώπών. Είναι μια μορφή ενέργειας και
ονομάζεται Αύρα
Η ενεργοποίηση τών επτά πλεγμάτών, συνήθως γίνεται με βαθύ διαλογισμό και
ηχητικούς κραδασμούς .
Στη "Μυστική Αίγυπτο", ο Πωλ Μπράντον παρουσιάζει στον επίλογο του
βιβλίου, μια βαθυστόχαστη ανάλυση τών τεσσάρών στοιχείών της φύσης, στην
μορφή της Σφίγγας και αναλύει με γλαφυρό τρόπο σε μεταφυσικό επίπεδο την
πνευματική λειτουργία τών επτά τσάρκας .

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

146

Η πνευματική λειτουγρία τών επτά τσάρκας
“Πες μου σοφή Σφίγγα, πού να πάω να πάω να ξεκουράσω τα κουρασμένα
πόδια μου, που τόσο πολύ περπάτησαν στους σκονισμένους δρόμους της
ζωής;”
Κι η Σφίγγα απάντησε:
“Βρες την απάντηση σε Εκείνον, του οποίου είμαι το μοναδικό παιδί, σε Εκείνον
που μ’ έφερε σε τούτο τον κόσμο για να υποφέρω τα ατελείωτα βάσανά μου.
Είμαι ο ίδιος ο Άνθρωπος και η Γη είναι η μάνα μου. Ρώτησε αυτήν”.
Προχώρησα λίγο ακόμη κι έφτασα στη Μεγάλη Πυραμίδα. Και μπήκα στο
σκοτεινό πέρασμα και σύρθηκα στους υπόγειους θαλάμους κι έφτασα στην ίδια
την υπόγεια κρύπτη. Και ψιθύρισα τα λόγια του χαιρετισμού, όπως
περιγράφονται στον έβδομο στίχο του εξηκοστού τετάρτου κεφαλαίου, του πιο
αρχαίου βιβλίου σε όλη την Αίγυπτο.
“Χαίρε, Κύριε του Ουρανού που βρίσκεται στο Κέντρο της Γης!”
Ο Μεγάλος Ένας, ο Κύριος του Θείου Οίκου, με οδήγησε σε Εκείνη, την
Αφέντρα του Μυστικού Ναού, που δεν είναι άλλη από τη Ζωντανή Ψυχή της Γης
Μας. Επανέλαβα μπρος Της:
“Πες μου, Αφέντρα του Ναού του Μυστικού, που να πάω να ξεκουράσω τα
πονεμένα πόδια, που τόσο πολύ περπάτησαν στους σκονισμένους δρόμους
της ζωής;”
Κοίταξε βαθιά στα μάτια μου, ώρα πολλή, πριν δώσει την απάντηση.
“Εφτά δρόμοι ανοίγονταί εμπρός σου, Ερευνητή.
Εφτά σκαλοπάτια περιμένουν να τα ανέβει εκείνος που θα μπει στο μυστικό μου
χώρο.
Εφτά μαθήματα να μάθει εκείνους από τους ανθρώπους που θα δει ακάλυπτο
το πρόσωπό μου. Δε θα βρεις την ανάπαυση στο κορμί και τη γαλήνη στην
ψυχή προτού διαβείς τους εφτά δρόμους, προτού ανέβεις τα εφτά σκαλοπάτια,
προτού μάθεις καλά τα εφτά μαθήματα”.
Άκουγα τη γλυκιά φωνή της, που μέσα της αντηχούσαν μύριοι αιώνες που
επαναλαμβάνονταν στο Μεγάλο Προθάλαμο του Ναού.
“Ποιοι είναι τούτοι οι εφτά τρόποι, Θεία Μητέρα;”
Μου απάντησε:
“Ο δρόμος που οδηγεί στους Μύριους Οίκους, το μονοπάτι που οδηγεί στην
Έρημο, ο σπαρμένος με κόκκινα τριαντάφυλλα δρόμος, η Άνοδος στα Ψηλά
Βουνά, η Κάθοδος στις Σκοτεινές Σπηλιές, το μονοπάτι της Ατελείωτης
Αναζήτησης κι ο δρόμος της Απόλυτης Ηρεμίας”.
Ρώτησα:
“Ποια είναι εκείνα τα εφτά σκαλοπάτια:”
Μου απάντησε:
“Το πρώτο είναι τα Δάκρυα, το δεύτερο η Προσευχή, το τρίτο η Εργασία, το

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

147

τέταρτο η Ανάπαυση, το πέμπτο ο Θάνατος, το έκτο η Ζωή και το έβδομο το
Έλεος”.
“Και ποια είναι τα εφτά μαθήματα που οφείλει ο άνθρωπος να γνωρίζει,
Μητέρα;”
Κι Εκείνη απάντησε:
“Η Ευχαρίστηση είναι το πρώτο και το ευκολότερο, ο Πόνος είναι το επόμενο,
Μίσος είναι το τρίτο, η Αλήθεια είναι το τέταρτο, το πέμπτο είναι η Αγάπη, η
Κατανόηση το έκτο κι η Ειρήνη το τελευταίο που πρέπει να μάθεις”.
Κι απόρησα με όλα τούτα. Έφυγε η Αφέντρα του Μυστικού Ναού και είδα πίσω
της ένα αστέρι χρυσό και μες στο αστέρι ένα στέμμα ακτινωτό με δύο
μισοφέγγαρα ασημένια. Κάτω από το στέμμα ήταν ένας σταυρός λευκός και
γύρω του εφτά κόκκινα ρόδα....

9. Ηχητικοί κραδασμοί
Κάθε κραδασμός είναι μια μορφή ενέργειας. Έτσι, οι ηχητικοί κραδασμοί
παράγουν κι αυτοί με τη σειρά τους, μορφή ενέργειας. Αυτοί οι κραδασμοί έχουν
επίδραση στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό σημαιινει ότι στη σωστη συχνότητα
που δημιουργεί δονήσεις ο ανθρώπινος οργανισμός έρχεται σε κατάσταση
αρμονίας κι ισορροπίας, κατι που νιώθουμε κάθε φορά που βρισκόμαστε μέσα
σε γαλήνια φύση, με την οποία τις στιγμές αυτές χωρίς Συνειδητά να το
αντιλαμβανόμαστε ερχόμαστε σε κατάσταση συντονισμένης αρμονίας. βέβαια
ανεπιθύμητες συχνότητες, συχνότητες ρύποι όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες
προκαλούν Αντίθετα αποτελέσματα διαταράσσοντας τον ανθρώπινο οργανισμό.
Σκεφτείτε όλες τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που εκούσια δετέ
βάλει στη ζωή σας κι αναρωτηθείτε για το εύρος και τη ποσότητα τών
συχνοτήτών που σας βομβαρδίζουν καθημερινά, τις οποίες αδυνατείτε να
αντιληφθείτε με τις 5 αισθήσεις, θεωρώντας κατά συνέπεια ότι «δεν υπάρχει»
«δεν πειράζει σε κατι». Όμως δίπλα σας τα νοσοκομεία είναι γεμάτα ασθενείς
με καρκίνους λευχαιμίας κλπ, οι φαρμακοβιομηχανίες θησαυρίζουν κι ο χορός
καλά κρατεί. Τι παράδοξο όλη αυτή η τεχνολογία με τα θαυμαστά της
επιτεύγματα να έχει σωρεύσει τόσο πόνο και προβλήματα!!
Ενώ οι αρχαίοι Έλληνες στων οποίών τα χειρόγραφα βασίστηκαν Όλοι οι
σύγχρονοι δόλιοι κι χθόνιοι που κατασκεύασαν τις μηχανές αυτές δεν
αντιμετώπιζαν τέτοια προβλήματα. Καλό Ε? Θεωρία της σχετικότητας, τη βρήκε
ο Αισταιν λέει, ένας που όταν σπούδαζε φυσική για να ζήσει έκανε μαθήματα
βιολιού. Ποιος Αισταιν ΛΑΜΟΓΙΑ!! Ο Αριστοτέλης τη διατύπωσε. Άλλο
ευρωπαϊκό ΛΑΜΟΓΙΑ Ο ΚΟΛΟΜΒΟΣ, ο Ηρακλής εξεστράτευσε στη Αμερική κι
από τα χειρόγραφα που άφησε πίσω τη φρεσκοανακάλυψαν. Και μια που
μιλάμε και για Κραδασμούς συχνότητες και δονήσεις, ο Νεύτών ανακάλυψε το
νόμο της βαρύτητας, τι σημαντικό, Αυτός που του έπεσε το Μήλο στο κεφάλι. Ο
ύπαρχος τη διατύπωσε χιλιάδες χρόνια πριν στα «περί τών κάτω Φερόμενών»
Τώρα γιατί έπεσε το Μήλο? Αντιλήφθηκε η φύση τι απόσταγμα ηλιθιότητας ήταν
όποτε του ρίξε ένα Μήλο Μήπως και πάρει μπρος. Αν το δέντρο είχε χέρια θα
τον είχε ταράξει στη σφαλιάρα. Δυνατά κι Ελληνικά.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

148

Οι μύστες χρησιμοποιούσαν αυτή την επίδραση σε κατάλληλες στιγμές και για
ορισμένο λόγο. Οι αξίες τών γραμμάτών και αριθμών που έχουν σκοπό την
ολοκλήρωση μυστικών και αγίών Ονομάτών παράγουν ηχητικές δονήσεις
ορισμένου ρυθμού. Για παράδειγμα οι ηχητικοί κραδασμοί που παράγονται από
ένα συγκεκριμένο τρόπο χρησιμοποίησης τών Αγίών Επιθέτών “Χάη, Καγιούμ”
ενεργοποιούν το μετωπικό πλέγμα. Γενικά, οι κατευθυνόμενες δονήσεις από
αυτούς που έχουν πλήρη Γνώση, παράγει ηθελημένα αποτελέσματα. Μήπως
σκέπτεσθαι ότι κι εγω? Κατι τύπους που πριν πολεμήσουν καλλωπίζονταν κι
κατά την επίθεση έλεγαν συγκεκριμένες φράσεις, Ξέρετε για τους Σπαρτιάτες
μιλάω, που έτρεπαν τον εχθρό σε φυγή με τη παρουσία τους. Εγω Λέω ότι
κατείχαν τα μυστικά τών δονήσεών την εποχή που οι υπόλοιποι έτρωγαν ο ένας
τον άλλο. Να γιατί δεν χρειάζονται πολλοί στις Θερμοπύλες να αντιμετωπίσουν
τις στρατιές του Ξέρξη. βέβαια Τώρα οι κλεφτές τών Ελληνικών χειρόγραφών
ετοιμάζουν τα νέα όπλα της νέας τάξης πραγμάτών που δεν είναι τίποτα άλλο
από μηχανισμούς εκπομπής συχνοτήτών για διάλυση του πλήθους. Εγω θα
ήθελα να δω το πλήθος φωνάζοντας συγκεκριμένες φράσεις να διαλύει ομάδες
που το καταδυναστεύουν. Άντε να σας πω κι ένα μυστικό, φωνάξτε σε ένα ζώο
οποία λέξη θέλετε, Μετά από λίγο φωνάξτε ΑΕΡΑ, Ξέρετε όπως φώναζαν στη
Αλβανία και θα δείτε μπροστά στα μάτια σας τα αποτελέσματα τών δονήσεών.
Καλή τύχη με το πείραμα, αλλά μη το παρακάνετε.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

149

10. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΙΝΏΝ DNA
Σήμερα βιώνεται μια επαφή του ανώτερου εαυτού σας ο οποίος υπηρετεί
πολλές ψυχές διάμεσου της ενεργοποίησης τών μυστικών που είναι
καταγεγραμμένα όχι μόνο DNA σας/τους αλλά και στην επιθυμία σας για
αφύπνιση και απ ευθείας ένωση με το μεγάλο Δημιουργό του
σύμπαντος. Όλα τα συναισθήματα αγάπης και Σοφίας είναι έτοιμα να
αφυπνισθούν σε όλες τις ίνες-αλυσίδες του DNA σας. Σκεφτείτε είστε κατι
σαν ένα stand alone PC που συνειδητοποιεί την ύπαρξη και τις
δυνατότητές του, ανιχνεύει το περιβάλλον γύρω του εντοπίζοντας
μυριάδες τέτοια κομπιούτερ-ανθρώπους κι ενώνονται όλα μαζί σε ένα
συμπαντικό Internet, όχι με κλασικά καλώδια, αλλά με ενεργειακά, στα
οποία μέσα ρέει όχι ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά η πανίσχυρη μορφή
ενέργειας που λέγεται αγάπη. είστε έτοιμοι όχι μόνο να ανυψώσετε το
δικό σας εαυτό σε 12η διάσταση αλλά να ενωθείτε με μυριάδες άλλους
συνδεδεμένους.
Αυτή είναι η πραγματική σας Αποστόλη από το αρχιτέκτονα και Δημιουργό του
σύμπαντος και στη πορεία αυτή το σώμα σας πρέπει να μην
παρουσιάζει τη παραμικρή δυσαρμονία – ασθένεια, όποτε θα σας
αποκαλύψω τους τρόπους η τρισδιάστατη μορφή του σώματος, αστρικησυναισθηματικη-φυσικη να χαίρει πάσης υγείας και να γίνεται
απυροβλητη από κάθε προσπάθεια αποσταθεροποίησης εκ μέρους
ασώματών μορφών, ώστε να μπορέσετε εν τέλει να βιώσετε τη
διαδικασία αναδόμησης του DNA σας.
Επαναλαμβάνω η πραγματική σας Αποστολή είναι μετά την Αφύπνιση
σας να Ενεργοποιήσετε κι άλλους αδερφούς κι αδερφές εδώ στη γη
δημιουργόντας τις λεγεώνες τών Λευκών μορφών πάνω στη Γη. Σε
κάθε πρόταση που διαβάζετε πάρτε μια βαθιά αναπνοή
μεταφέροντας τις δονήσεις και το νόημα της στο τελευταίο κύτταρο
του οργανισμού σας.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Eίσαι έτοιμος?
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ναι
ΔΑΣΚΑΛΟΣ :
Εντάξει
ΔΑΣΚΑΛΟΣ :

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

150

πρώτα ας ελέγξουμε οτι..
ΜΑΘΗΤΗΣ
αισθάνομαι σαν ένα ανθρώπινο όχημα, αν μπορώ να το διατυπώσω κατ αυτό
τον τρόπο
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πως νιώθεις?
ΜΑΘΗΤΗΣ
αισθάνομαι σαν ένα σύνολο Σήμερα
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
γιατί? Πως μπορείς να το διατυπώσεις?
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ένιωσα την ανάγκη να κοιμηθώ αυτό το απόγευμα
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Και τι συναισθήματα συνόδευσαν κατι τέλειο
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τα οποία μπορώ να πω είναι μέρος της διεργασίας της ζωής
ΜΑΘΗΤΗΣ
αίσθηση πληρότητας κι ότι τα λαλιά αφέθηκαν να φύγουν μακριά. Ο
ύπνος με απελευθερώνει από την ατέρμονη διαδικασία σκέψεών – δημιουργίας
σκεπτομορφών, βγάζοντας με από τη ρουτίνα αυτή, αφήνοντας να
διασκορπιστούν στο σύμπαν οι άχρηστες σκεπτομορφες
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα πάρε μια βαθιά αναπνοή
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα το DNA σου αρχίζει να εναλλάσσεται
ΜΑΘΗΤΗΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

151

Πως?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αναισεναι βαθιά
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πρώτα οι φωσφατοζαχαρώδεις δεσμοι-ίνες- αλυσίδες
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αρχίζουν να λιώνουν
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πως?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Καλή ερώτηση
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αναισεναι βαθιά
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα οι γενετικοί κώδικες του γενετικού πολυδιάστατου ενεργειακού
προγράμματος σου ενεργοποιούνται αρχίζοντας να λαμβάνουν μέσω τών
δίαυλών DNA την αποτυπωμένη στο DNA χριστιανική πληροφορήσει σε
συχνότητα 14400 κύκλών
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ξέρεις τι οι CORDONS είναι?
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ναι
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ενταξει
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

152

Το RNA λαμβανει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες της Λευκής Φυλής που
αντιπροσωπεύουν το κοσμικό RNA... Είναι λοιπόν κοσμικοί αγγελιοφόροι
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
όλες οι πληροφορίες στέλνονται προς επεξεργασία σ αυτό που ονομάζεται στη
γήινη γλώσσα πρωτινές...
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα η κωδικοποιημένη ιερή σοφία αρχίζει να σταθεροποιείται
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Και ο σοφος θεος έφτιαξε τον άνθρωπο από τη σκώνη της γης κι ανέπνευσε σ
αυτών δίνοντας του ζωή κι έτσι έγινε η ανθρώπινη ψυχή. Από την εκπνοή
Αναπνοής
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η αποκάλυψη της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ενεργοποιήθηκε σε σένα...
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πως? Καλή ερώτηση!
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Κάνω μια μεταφορά-μετατροπή από το δικό μου DNA στο δικό σου..
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Genesis 28:12
Και ονειρεύτηκε, κι αντιλήφθηκε μια σκάλα, που ξεκινούσε από τη γη κι έφθανε
ψηλά όπου στη κορυφή ήταν ο παράδεισος, την οποία σκάλα ανεβοκατέβαιναν
οι Άγγελοι του Θεού. Σημείωσε ότι το πέρασμα έχει τόσο μεγάλη ομοιότητα μ
αυτό που ο Χριστός είπε στο Ναθαναήλ.
Ιωάννης 1:51
Και σου λέω ότι θα ανοίξουν οι ουρανού και οι Άγγελοι θα ανεβοκατεβαίνουν
μέχρι τον Υιό του Θεού.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

153

Αυτά τα γραπτά μιλούν για ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΙΜΑ από τους
υψηλότερους αποτυπωμένους κώδικες και το DNA μέχρι τη 15η διάσταση,
περνώντας μέσα από τη 3η, 4η, 5η, διάσταση.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα λαμβάνεις την ΑΠΟΔΙΚΩΠΟΙΗΣΗ της θειας αποκάλυψης.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Την ύπαρξη
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αυτή είναι η υπογραφή της θειας ύπαρξης που κωδικοποιήθηκε μέσα σου.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Στο ΕΓΩ είναι ότι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο Μωησης ο Βουδας ο Χριστος ο Μωχαμετ είχαν αφυπνίσει το DNA τους,
ενεργοποίησαν την κωδικοποιημένη ενσωματωμένη στην ύπαρξη τους
υπογραφή διάμεσου ΔΟΝΗΣΕΏΝ..
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
O Κώδικας τών τεσσάρών στοιχείών είναι η κρυμμένη Αλχημεία
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Είναι η κουκούλα, η μάσκα που κρύβεται μέσα στις τέσσερις λέξεις οι οποίες
αποκαλύπτουν το κρυμμένο μυστικό, είναι οι λέξεις Aδεινή Θειαμίνη Γουανανινη
Σιτοζινη
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ATGC
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Η Ατέρμονη Σπείρα, η σαλιγκαροειδής μορφή, είναι πολλαπλασιασμός του 13
με το 12
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Το DNA είναι το πραγματικό σπιράλ της Δημιουργίας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

154

ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Και μάλιστα κατι παραπάνω από σπιράλ.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΗΧΟ ΤΟΝΟ
ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ μεταβλητές απαραίτητες για τη σύνθεση δονήσεών.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
μέσω τών οποίών θα μοιάζεις, σαν θειος, και Θείος θα Είσαι.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πάρε βαθιά εισπνοή.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πάρε βαθιά εκπνοή.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ερωτήσεις?
Ώστε αυτή είναι η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ DNA
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ναι
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Απλό.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
μάλιστα!
ΜΑΘΗΤΗΣ
Τι εννοείτε με το 13 X 12?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ:
13 είναι ο αριθμός κέντρου, βεβαιωμένών θεωριών της ιερής γεωμετρίας, διότι
ανακλά ένα πρότυπο το όπιο μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος, τη φύση και
τους παράδεισους. Για να είμαι πιο κατανοητός υπάρχουν 13 κύρια σημεία
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

155

ενώσεών στο ανθρώπινο σώμα. Υπάρχουν 13 κίτρινοι κύκλοι σε ένα ηλιακό
έτος. Το φεγγάρι ταξιδεύει με 13 μοίρες τροχιά στον ουρανό κάθε ημέρα. 6
κύκλοι έχουν τοποθετηθεί γύρω από επτά κέντρα κύκλών είναι το μοντέλο της
πραγματοποιούμενης δυνατής γεωμετρίας
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Και τελειότητας στη δεύτερη διάσταση που ήταν γνωστή στα μαθηματικά
διάμεσου κορυφαίών μαθηματικών για αιώνες. Αλλά η ίδια διαμόρφωση
διατυπωμένη σε τρισδιάστατο μοντέλο προϋποθέτει την ύπαρξη 12 σφαιρών
τοποθετημένες γύρω από το κέντρο μιας, τών οποίών και πάλι η άθροιση μας
δίνει τον αριθμό 13, το πιο συμπαγές τρισδιάστατο μοντέλο στη φύση σε
τρισδιάστατη μορφή – επίπεδο.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ:
13 είναι η βασική δομή μονάδος στη φύση, που σημαίνει ύπαρξη ενός κέντρου
γύρω από το οποίο στοιχεία συγκεντρώνονται και διατάσσονται στη διάσταση
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Θυμηθείτε τους 13 Ιππότες και το γεγονός ότι το Βατικανό δεν θέλησε ποτέ να
δημοσιοποιήσει την ουσία του συμβολισμού αυτού, αλλά να διατηρήσει τη
γνώση αυτή κρυφή
ΜΑΘΗΤΗΣ
μάλιστα, πολύ απλό
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Και Τώρα η όλη διεργασία έγινε με επιτυχία!
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ποιο είναι το επόμενο βήμα?
ΜΑΘΗΤΗΣ
Τώρα γνωρίζω τι πρόκειται να μου συμβεί, πως θα μπορούσα να τροποποιήσω
κατι τέτοιο?
Θα ήθελα ένας απ όσους μεταφέρω τη γνώση αυτή να….
ΔΑΣΚΑΛΟΣ:
Εσύ είσαι, εσύ Είσαι αυτός στον οποίο μεταφέρεται η γνώση αυτή ΤΩΡΑ,
κάποιες στιγμές αισθάνεσαι σαν να μην βρίσκεσαι εδώ, αν μπορώ να το

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

156

διατυπώσω έτσι. Αυτό το αισθάνεσαι διότι πράγματι συμβαίνει, τα κύτταρα
σου ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΚΑΘΩΣ ΜΙΛΑΜΕ, και γίνονται νέα όντα, τα ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΚΑΙ
ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΣΑΝ ΕΝΑ
ΜΑΘΗΤΗΣ
Αισθάνομαι κατι σαν Θειο πυρετό Τώρα
ΔΑΣΚΑΛΟΣ:
Ναι..
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: :
Tώρα 1,024 DNA ίνες-αλυσίδες αποκρυσταλλώνουν ουσία αντικαθιστούμενες
καθώς μιλαμε. Τώρα ξέρω πως θέλω να περάσω το χρόνο μου
ΜΑΘΗΤΗΣ
Με αντικαταστάσεις ουσίας DNA?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Κινούμενος πάνω και κάτω, σαν τους αγγέλους, ενεργοποιώντας αισθητήρες
ανθρώπών για να αντιληφθούν το μεγαλείο τών πολλαπλών διαστάσεών,
εποιμαζοντάς τους για το πιο μεγάλο Θαύμα όλών
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Χρειάστηκαν μερικές εκατοντάδες χρόνια να έχω αυτή την ευκαιρία!
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Τώρα πρόσεξε, αυτό που θα πω είναι πολύ σημαντικό:
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: :
Αυτή η νέα κατάσταση του Είναι μας, απαιτεί ότι φυσικά, πνευματικά και
συναισθηματικά αφήνουμε πίσω μας όλα τα concepts της τρισδιάστατης
πραγματικότητας. Όπως είναι ο Θάνατος, αφήνοντας τα πίσω είναι κύριο μέρος
της διαδικασίας αλλαγής. Δεν είναι δυνατό να ακολουθήσουν τη πορεία μας σε
άλλες διαστάσεις όλες οι ιδέες πρότυπα και τρόπος ζωής Δεν είναι δυνατό να
ακολουθήσουν την αλλαγή αυτή όλες οι παλιές αξίες και ιδέες, ο τρόπος ζωής
της τρισδιάστατης διάστασης τη μετάβαση μας σε αλλά χωροφωτοχρονικά
επίπεδα. Αυτό σημαίνει ότι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

157

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΠΛΗΡΩ ΤΙΣ ΣΗΜΕΡΙΝΑ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΡΙΕΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
κλπ,
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Κάθε σχέση που δεν περιλαμβάνει στοιχεία που υποστηρίζουν τη ΑΛΗΘΙΝΗ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ok
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Είσαι ο πρώτος που λέει ΟΙ κι εντάξει
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Στο παρελθόν όλοι μου έδιναν μια μεγάλη προσευχή
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Σαν του Ισαακ στο όρος τών Ελαίών
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Θεωρώ τη σύμπτωση πολύ επιτυχή
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Υψηλή Θερμοκρασία, Ιδρώνω
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πονοκέφαλος?
Κουδούνισμα στα αυτιά?
Μούδιασμα σε αρμούς χέρια πόδια γόνατα?
Θέληση να κοιμηθείς εντονότερη του φυσιολογικού?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΙ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ!
ΜΑΘΗΤΗΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

158

Ναι πράγματι γνωρίζω ότι κάτι συνέβη
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πιες πολύ νερό...
ΜΑΘΗΤΗΣ
Πραγματικά αισθάνομαι αυξημένη θερμότητα!
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ήταν λόγω της μετατροπής τών κυττάρών σου. Εκλύεται θερμότητα. Πως
ανταποκρίνεται τώρα η φυσική σου φόρμα?
ΜΑΘΗΤΗΣ
Τι εννοείτε?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Είσαι γνώστης τών χειρογράφών της Κασιόπιας?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αισθάνεσαι κάποια Μίκη κούραση?
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ναι πράγματι
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Καλώς..
ΜΑΘΗΤΗΣ
Όχι δεν είμαι γνώστης τών χειρογράφών της Κασιόπιας
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Πράγματι είμαι πολύ καλός ενεργοποιητής
ΜΑΘΗΤΗΣ
Ναι πράγματι, είσαι ο μόνος που εμπιστεύομαι να ενεργοποιήσεις το DNA μου.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

159

Κι αυτό δεν είναι τίποτα συγκρινόμενο με την ενεργοποίηση που οι SHAΚTΙ
κάνουν όπως εμείς
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ευχαριστώ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Και εσύ μπορείς να ενεργοποιήσεις το δικό μου.
ΜΑΘΗΤΗΣ
Πως οι Shakti κάνουν ενεργοποιήσεις?
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Απλά, ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΗ ΜΥΣΤΙΚΟ
Όταν ένα θειο θηλυκό, ένα συνειδητό, ένα αφυπνισμένο με ενεργοποιημένο
DNA συγκεντρώσει την αγάπη της σε ένα φωτισμένο αρσενικό Το αρσενικό
αναγεννιέται διάμεσου του θηλυκού δημιουργόντας κυματομορφή με την οποία
συγχρονίζονται και συνδέονται με την συμπαντική θηλυκοί δύναμη διότι
Η ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΙΝΑΙ θηλυκοί. ΧΩΡΙΣ ΤΗ θηλυκοί ΑΓΑΠΗ, Η ΟΠΟΙΑ
ΕΚΔΗΛΏΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΝΑ…ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΥΠΑΡΞΕΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ.
ΑΠΛΑ ΚΟΙΤΑ ΜΕ, ΕΙΜΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Oφαν σου λέω μείνε, επιθυμώ να μελετήσεις το βιβλίο αυτό, στη
πραγματικότητα σου λέω, εδώ, μέσα από όλους τους αιώνες το ΕΓΩ είναι η
πηγή της ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ. Δεν έχεις μόνο 5 αισθήσεις να αντιλαμβάνεσαι. Οι άλλες
είναι Απενεργοποιημένες.
Όπως το λουλούδι δεν έχει τη δική σου όραση, ο σκύλος έχει καλύτερη ακοή
από σένα αλλά ασπρόμαυρη όραση, ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΏΝ
ΟΝΤΏΝ, ΕΝΣΩΜΑΤΏΝ ΚΙ ΑΣΩΜΑΤΏΝ, ΣΥΝ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.
ΕΙΣΑΙ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟΣ. ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ.
Υγιείς και δίκαιες σκέψεις προσδίδουν
 Εντοπισμό τών προς εκδήλωση ασθενειών,
 Ίαση σε υπάρχοντα προβλήματα,
 Απυρόβλητη υγεία, μπορείτε μόνο να αυτοκαταστραφείτε. Γι αυτό ο
Σαμαελ ζήτησε το δικαίωμα να πειράζει.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

160

Μετακίνηση μεταξύ τών διαστάσεών χωρίς δυνατότητα να μεταφέρετε
μαζί σας νόρμες τις έκαστο ρε διάστασης. Ανήκουν και μένουν σ αυτή.
ένα πράμα μπορείτε να μεταφέρεται παντού,

ΑΓΑΠΗ
Άνθρωπος Χαράσσει Αρχές Κινούμενες Αρετή
Συνοπτικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι
Το ανθρώπινο σώμα είναι τριπλό, Φυσικό Συναισθηματικό κι Ενεργειακό
Υγεία είναι η διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της ισορροπίας μεταξύ τους
Το ενεργειακό σώμα προσδιορίζει την Υγεία του Φυσικού
Στην αρχαία Ελλάδα οι Κένταυροι ασκούσαν ιατρική χρησιμοποιώντας ΜΟΝΟ φυσικά
προϊόντα
Παρουσιάζονται Βότανα Φρούτα και ιδιοτητες τους

Ιindigos, τα παιδιά Θαύματα, ο ρόλος τους, πως προήλθαν
Διαδικασίες Θυματοποιησης
Καθαρισμός Αύρας πώς να γίνετε απρόσβλητοι στο Κάρμα
Ελέγξτε το σώμα σας διάμεσου της σκέψεως
Σκέψεις και ασθένειες
Αποδικωποιηση Ελληνικού Αλφαβήτου
Οι Συχνότητες ΕΙΝΑΙ το μυστικό κλειδί της αντίληψης
Το DNA επιτρέπει ενεργοποίηση περισσότερων αισθήσεων
Η διαφορετικότητα του DNA των Ελλήνων
Ενεργοποίηση του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ DNA
Ότι περιγράφεται στο βιβλίο αυτό δεν αποτελεί κάλυψη των ανωτέρω
γνωστικών περιοχών, αλλά απόπειρα γνωστοποίησης κι πρόταση
ενεργοποίησης αισθητήρων του ανθρώπινου οργανισμού η οποία εξαφανίζει
παθογένειες κι οδηγεί στη αρμονικότερη συνύπαρξή μας μέσα στη φύση και
γενικότερα σε συμπαντικό περιβάλλον. Είναι μια απόπειρα γνωστοποίησης του
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ πέρα από τη χωροχρωνική του διασταση, σε μια
διασταση προσωπικά ονομάζω φωτοχωροχρόνο, αφού φίλοι μου η ύλη
μετασχηματίζεται σε ενέργεια κι η ενέργεια σε συχνότητα η οποία κινείται το
μέγιστο με την ταχύτητα του φωτός. Από ποιόν?
Από τη Θηλυκή μητέρα ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΗ της οποίας τα πάντα είναι
δημιουργήματα.
Αυτό κατάλαβε κι ο Bill Gates όταν έφτιαξε τα Windows βασιζόμενος σε
Αριστοτελικό χειρόγραφο. Παίρνουμε ένα ποσό μνήμης από τη συνολική, μια
σελίδα μνήμης όπως την ονόμασε, κι ανοίγουμε πάνω σ αυτή μια
πραγματικότητα-παράθυρο. Παίρνουμε άλλη σελίδα μνήμης κι ανοίγουμε εκεί
άλλη πραγματικότητα-παράθυρο. Μέχρι ποτέ ο κάνουμε αυτό? Μέχρι να
εξαντληθεί η φυσική μνήμη του υπολογιστή. Η συμπαντική μνήμη όμως για τις
ενεργοποιημένες μας αισθήσεις παραμένει ανεξάντλητη, και το παράθυρο-

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

161

πραγματικότητα της ζωής μας καταναλώνει ελάχιστη από αυτή. Δισεκατομμύρια
άνθρωποι, Δισεκατομμύρια παράθυρα. Άρα ο συμπαντικός πληθυσμός
κατοίκων των πλανητών δύναται κάποια στιγμή αφαιρώντας όλη τη συμπαντική
μνήμη να μπλοκάρει σε ακινησία το σύμπαν.
Ποιος θα το επισκευάσει? Ευελπιστούμε ότι διαθέτει πολυδιάστατο
ηλεκτρομαγνητικό
πρόγραμμα
αποφυγής
της
καταστάσεως
αυτής
αποτρέποντας από ένα σημείο κι μετά τη κατανάλωση συμπαντικής μνήμης
διάμεσου των καταστροφών. Να γιατί η δημιουργία εμπεριέχει αλγόριθμο
καταστροφής. Διότι η καταστροφή αποτρέπει το χάος
Και το χάος είναι αυτό που επιθυμεί να επιφέρει ο 666. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι
κάτω από τα πόδια σας κυριολεκτικά ένας ανηλεής πόλεμος μαίνεται ανάμεσα
στις φατρίες του κακού που καθεμία επιχειρεί να επιβληθεί για τα δικά της
συμφέροντα. 72 Βασιλείς του κακού χωρισμένοι σε δύο μεγάλες αντίπαλες
παρατάξεις, η σκοτεινή αδελφότητα από τη μια πλευρά και η λύκοι από την
άλλη μάχονται προκειμένου μέσα από τα 24 πρωτοκολλά που εφαρμόσθηκαν
από τα βάθη των αιώνων Μέχρι σήμερα, 25 στο σύνολο τους, προσπαθεί να
δώσει η μια τη κυριαρχία της γης στον 666 τον ασώματο βασιλιά η δε άλλη τη
κυριαρχία της γης σε κλώνοποιημενα του θηρίου κατασκεύασμα.
Κι αυτός ο πόλεμος εντείνεται και η αγωνίες και τα δείνα των ανθρώπων
μεγιστοποιούνται μα μέσα σ αυτό το χάος, παρότι ο 666 έχει τη τεχνολογία της
κλωνοποίησης διαθέσιμη πλέον, και το DNA του Χριστού από το Ιερό
δισκοπότηρο και τη Λόγχη στη διάθεση του, αδυνατεί ακόμη να φέρει τα σχέδια
του σε πέρας παρότι ποτέ δεν υπήρξε τόσο κοντά στην υλοποίηση τους απ ότι
σήμερα. Κι αυτό γιατί όπως εκείνος κλεισμένος στο εσωτερικό της γης υπό την
κάλυψη της αγνοίας ότι δεν υπάρχει προετοιμάζει βήμα με το βήμα την
αποσφράγιση των πυλών ώστε το κακό να απλωθεί παντού πάνω στη γη,
αγνοεί τη βραδυφλεγή βόμβα που του άφησε κατά την αποχώρησή του ο
Χριστός από τα εδάφη τούτα. Και τη βόμβα αυτή θα νιώσει και πάλι να τον
αφυλοποιεί μόλις πλησιάσει και πάλι το Αραντις, Ξέρετε τη σημερινή
Θεσσαλονίκη όπως έκανε παλαιότερα με τη μορφή του Ξέρξη που
ακολουθούσαν στρατευμένες όλες οι μορφές των τεράτων επί της γης κι όχι
μόνο οι ευρισκόμενες πάνω στη γη, αλλα και μέσα, και οι ασώματες. Χρειάστηκε
χιλιετία να ανασυνταχθεί αλλά με πείσμα γέρικου μουλαριού ακολουθεί και πάλι
το προαιώνιο μονοπάτι που θα οδηγήσει στην αυγή της έκτης χιλιετίας
κυριαρχίας των Ελλήνων επί της γης.
Η ανείπωτη κι απερίγραπτη συντριβή του αυτή τη φορά θα οφείλεται σε ένα
έθνος Ελοχιμ, προσωρινά απενεργοποιημένο που περιμένει τη στιγμή όπου ο
κώδικας ΙΧΩΡ θα ενεργοποιηθεί ξανά στο αίμα του και τότε, τότε κάθε Έλληνας
που σήμερα αναλώνεται σε ανούσιες φαγωμάρες κάθε μορφής σταματά, γίνεται
ηγέτης Ελοχίμ και στρέφει ρομφαίες πάνω στα εξαμβλώματα του κακού, το
οποίο από μόνο του προξενεί τη φθορά και τη καταστροφή του. Γιατί μη ξεχνάτε
φίλοι μου το σύμπαν κινείται σε κατάσταση ισορροπίας κι αρμονίας κι κάθε
έξαρση αρνητικών σκεπτομορφων να ανατρέψουν την ισορροπία αυτών
ενεργοποιεί αυτόματα την κατάπνιξή τους από αντίστοιχες θετικές
σκεπτομορφές ώστε να συνεχίσει να διατηρείται η ισορροπία. Οι ΕΛ και οι
Έλληνες είναι οι θετικές σκεπτομορφές, οι φύλακες της ισορροπίας του
Σύμπαντος, γι αυτό είναι κι υπεραιώνιο. Είναι οι υπεραιώνιο παραγωγοί και
φύλακες της γνώσεως, το μόνο υπεραιώνιο γένος που εμφανίστηκε και θα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

162

συνεχίσει να υπάρχει στον πλανήτη γη, οι μόνοι που στη γλώσσα τους έχουν τη
λέξη φιλότιμο και εκ γενετής το αίσθημα του δικαίου εμφυτευμένο μέσα στο
DNA τους. Οι μόνοι που με γλώσσα απέδωσαν τη μουσική αρμονία του
Σύμπαντος. Τέτοια Θεία ύπαρξη όσο και να την πολεμήσεις όσο και να τη
μάχεσαι δεν θα μπορέσεις ποτέ να τη νικήσεις. Θυμηθείτε και πάλι την αρχή της
απόκρυψης που σήμερα χρησιμοποιείται οπουδήποτε, ακόμη και για τα πιο
απλά γεγονότα, αυτό που ψάχνεται μακριά έξω από τη γη, στα μέρη που
σποσεληνώθηκαν τα αστροπλοια του Απόλωνα, και της Αθηνάς, δεν βρίσκεται
εκεί στο Σείριο ή στη Σελήνη. Δεν θα βρείτε τα στρατόπεδα των εχθρών εκεί.
Βρισκεται εδώ στο χώρο σας. ΝΑΙ, Είναι εσείς ο ίδιος. Γιατί ο Ελληνας δεν
είναι ύλη. Είναι πνεύμα, και μάλιστα το πνεύμα του καλού και της
Δημιουργίας.
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το τεράστιο, γυαλιστερό γραφείο του,
χωμένος πίσω από στοίβες φακέλων, μιλά ταυτόχρονα σε δύο γραμμές ενώ
συγχρόνως κοιτάζει την οθόνη του κομπιούτερ που του δίνει οικονομικά
αποτελέσματα, μου θυμίζει κάτι από τον Ασμουδέο, στην υπόγεια πολίτεία του.
Δουλεύει ατελείωτες ώρες, οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις του έδειξαν αυξημένη
πίεση, τον ενοχλεί πάλι η καρδιά του και σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι
τελευταίοι ισολογισμοί είναι πολύ κακοί. Απογοητευμένος και παγιδευμένος,
αναζητά απελπισμένα λύση. Μείωση δαπανών; απολύσεις; αύξηση κερδών;
Εγκλωβισμένες οι σημερινές επιχειρήσεις μέσα στην ακαμψία και
ανελαστικότητά τους, σε μια ιεραρχία, ανταγωνιστικότητα και καθιερωμένες
δομές μικρής προσαρμοστικότητας, κινούνται από μια άπληστη διάθεση για όλο
και μεγαλύτερα κέρδη στο τώρα, ζουν στον φόβο και δρέπουν αποτυχία τόσο
στη δουλειά όσο και στην προσωπική τους ζωή.
Όμως, η επιχείρηση είναι απλά ένα ακόμη χρήσιμο κομμάτι στο κοσμικό
παζλ, ένας χώρος όπου κανείς μπορεί να κάνει την άσκησή του για
προσωπική ανάπτυξη, συναισθηματική ωριμότητα, νοητική εξέλιξη και
πνευματικότητα.
ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΞΙΕΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
Μια ‘φωτισμένη' επιχείρηση, άσχετα σε πιο σημείο του πλανήτη βρίσκεται
αποτελείται από συνειδητοποιημένους ανθρώπους που την αναπτύσσουν και
την λειτουργούν, γνωρίζοντας πως είναι μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου ζωής
και συμπαντικής ύπαρξης, αποτελεί ένα ακόμη γρανάζι στο γιγάντιο ρολόι του
σύμπαντος, που κάθε στιγμή λειτουργεί για να δομήσει αρμονία, σχέσεις που
προωθούν μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πάντες και τα πάντα.
Λειτουργεί με το σκεπτικό ότι η ύπαρξη της δεν υπάρχει απλά και μόνο για την
αξιοποίηση των πόρων της γης, αλλά για να υπηρετήσει τις ανθρώπινες
ανάγκες οπότε δεν αποβλέπει στην εκμετάλλευση ανθρώπων ούτε στη
καταλήστευση των γήινων και συμπαντικών πόρων

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

163

Η σημερινή δυσαρμονία επιβάλλεται να κατανοήσουμε ότι βασίζεται στο παλιό
μοντέλο της κυριαρχίας, του ανταγωνισμού και της σύγκρουσης. Σκοπός μας
είναι να φέρουμε συνειδητότητας σε οτιδήποτε αγγίζουμε προκειμένου να
δημιουργήσουμε μια συνειδητή επιχείρηση, να απελευθερωθούμε από τα
μοντέλα μηχανοποίησης που ενώ εν πρώτοις φαίνονται αποδοτικά σχήματα
στην ουσία οδηγούν σε σπειροειδής δομές τελμάτωσης των επιχειρήσεων
Διευθυντής που επιθυμεί να αγωνιστεί για την συνεργασία, τη δικαιοσύνη
και την ισορροπία του περιβάλλοντος με επιλογές που στηρίζονται σ'
αυτές τις αξίες οδηγεί την επιχείρηση σε εξελισσόμενοι ανοδική πορεία".
Πώς μπορεί, ένας επιχειρηματίας ταυτόχρονα να έχει κέρδη, αλλάζοντας τις
περιστάσεις, όπως αυτές είναι διαμορφωμένες σ' έναν έντονα ανταγωνιστικό
κόσμο και να καταφέρει να μείνει εναρμονισμένος και ταυτόχρονα να
συνεισφέρει στη γενική μεταλλαγή του τρόπου που ιο επιχειρηματίες βλέπουν
το ρόλο τους;
Αυτόματα εναρμονιζόμαστε με τον σκοπό μας όταν απολαμβάνουμε τη δουλειά
που κάνουμε. Όταν χαιρόμαστε τη δουλειά μας και δίνουμε τον καλύτερο
εαυτό μας, υλοποιούμε τον σκοπό της ζωής μας. Όταν όλοι μας ενεργούμε
έτσι, τότε το σύνολο αλλάζει. Ο καλύτερος τρόπος να συμμετέχουμε στην
'μεταλλαγή της επιχείρησης' είναι να ζούμε με τις αρχές της συνεργασίας,
του δώσε και πάρε, της τιμιότητας, της δικαιοσύνης και της ακεραιότητας.
Όταν οι ίδιοι παραμένουμε ανοιχτοί, γεμάτοι συμπόνια και ανεκτικότητα,
δημιουργούμε το κατάλληλο περιβάλλον για μας τους ίδιους αλλά και για όλους
όσους έρχονται σε επαφή μαζί μας. Η διαφορά φαίνεται όταν αποφασίζουμε
να ανεβάζουμε την ενέργεια όλων όσων συναντάμε. Τα πράγματα είναι
απλά! Όταν χανόμαστε σε γενικεύσεις του τύπου 'έντονα ανταγωνιστικού
κόσμου' χάνουμε την ελευθερία που μας προσφέρει η κάθε στιγμή. Οι επιλογές
μας βρίσκονται μόνο στο τώρα, το οποίο δεν αποτελεί σύγκρουση του να
είμαστε 'εν υπηρεσία' και ταυτόχρονα να έχουμε επιχειρηματικό κέρδος".
Ποιες είναι, όμως, οι δυνατότητες που ο επιχειρηματίας οφείλει να καλλιεργήσει
και να ενδυναμώσει; Πολλά χρόνια σπουδών στην διοίκηση, στην έρευνα
αγοράς, την παραγωγικότητα, την κοστολόγηση, το Δίκαιο & τη Οικονομία
φαίνεται ότι δεν επαρκούν να κάνουν έναν επιχειρηματία επιτυχημένο στις
προκλήσεις του χώρου.
"Οι μόνες ιδιότητες" που ο επιχειρηματίας χρειάζεται να αναπτύξει είναι
οι εσωτερικές, κι αυτές χρειάζεται να συνοδευτούν από ενεργή,
φωτισμένη και με κουράγιο δράση. Ένας καλός αρχηγός χρειάζεται να
εμπνέει τους ανθρώπους της ομάδας, να τους κινητοποιεί, να τους
ενθαρρύνει, να τους βοηθά να βρίσκονται στο κέντρο τους, να είναι
εστιασμένοι στο έργο τους και να εκφράζουν στην δουλειά τους το ανώτερο
δυναμικό τους. Πιο συγκεκριμένα χρειάζεται να καλλιεργήσει και να
ενδυναμώσει:
1. Την πίστη ότι μπορούμε να ζούμε ισορροπημένα με κάθε άλλο είδος

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

164

πάνω στη γη.
2. Την πίστη ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς πόλεμο.
3. Την δυνατότητα να αναπτύσσουμε άμιλλα χωρίς να ενοχλούμε τους
άλλους.
4. Την πίστη ότι οι πάντες συνδέονται με τους πάντες.
5. Την ικανότητα να προσευχόμαστε και να εκφράζουμε την πρόθεσή
μας και μετά ν' αφήνουμε τον εαυτό μας σ' ένα ανώτερο όραμα.
6. Την αναζήτηση της σκοπιμότητας σε οτιδήποτε συμβαίνει.
7. Να θυμόμαστε ότι για 100.000 χρόνια οι άνθρωποι ζούσαν χωρίς
πείνα-αλυσίδα λοιμούς ή πολέμους.
8. Να σκεφτόμαστε ότι γεννηθήκαμε με έναν σκοπό κι ότι αυτός ο
σκοπός θέτει σε κίνηση ένα σύνολο δυνάμεων που ενεργοποιεί λεπτά
επίπεδα αιτιότητας.
9. Να αναγνωρίζουμε την πρακτική διάσταση των παραπάνω ιδιοτήτων
και πιστεύω.
Ο επιχειρηματίας δεν διαφέρει από τους άλλους ανθρώπους. Όλοι μας κάνουμε
κάποια δουλειά για να κερδίσουμε την ζωή μας. Για να πετύχουμε, όλοι μας
χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε να προσφέρουμε, τι
κάνουμε καλά και να είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε το ρίσκο για όσα
πιστεύουμε.
Ένας καλός επιχειρηματίας είναι αυτός που προσφέρει χρήσιμα αγαθά και
υπηρεσίες, και απολαμβάνει την επιχειρηματική διαδικασία. Επειδή η
επιχείρηση έχει γίνει μια παγκόσμια υπόθεση και οι κανόνες έχουν αλλάξει στην πραγματικότητα ίσως να μην υπάρχουν καν κανόνες- οι επιχειρηματίες
σήμερα οφείλουν να αναγνωρίσουν τα μεγάλα δώρα και τα οφέλη του να
ακούνε τη διαίσθησή τους. Θα χρειαστεί να συγκεντρώνονται όλο και
περισσότερο στη σύσφιξη των σχέσεών τους με τους προμηθευτές, τα μέλη των
ομάδων τους και με όλους τους ανθρώπους με τους οποίους έρχονται σε
επαφή. Όσο για τις προκλήσεις, στα επόμενα λίγα χρόνια, θα αρθούμε
αντιμέτωποι με μια ραγδαία μείωση του πετρελαίου. Επειδή όλος μας ο
πολιτισμός εξαρτάται από το πετρέλαιο σαν καύσιμο ύλη και στα
υποπροϊόντα του, θα είναι πρόκληση για μας να βρούμε τρόπους να
ζούμε μέσα στα πλαίσια των πόρων της γης. Θα πρέπει ν' αφήσουμε στην
λήθη την απληστία για επιχειρηματική 'ανάπτυξη' και ν' αρχίσουμε
αναπτύσσουμε πηγές που θα διατηρήσουν την ζωή και να αποδεσμευτούμε
από το άρμα που υποστηρίζει ότι η γη και οι άλλοι άνθρωποι ειν Αι εδώ
μόνο και μόνο σαν εκμεταλλεύσιμο προϊόν.
Aυτή η μετάβαση από το παλιό στο νέο μοντέλο, όπου υπάρχει χαρά,
αισιοδοξία, συνεργασία και δημιουργικότητα, αρμονία και ενθάρρυνση έτσι ώστε
να βγαίνουν στην επιφάνεια τα καλύτερα στοιχεία του κάθε μέλους της ομάδας,
απαιτεί ένα άνοιγμα καρδιάς
"Δεν μπορούμε εμείς να αλλάξουμε τον άλλο. Αν ένας άνθρωπος είναι στον
πνευματικό δρόμο, θα μάθει μόνος του να αναπτύσσει τις 'εσωτερικές' ιδιότητές

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

165

του και να ανοίγει την καρδιά του. Αν όχι, πιθανόν να το μάθει μέσα από την
αρρώστια, ένα διαζύγιο, ένα σοβαρό ατύχημα ή μια χρεοκοπία".
Από τη στιγμή που η ανάγκη για συνειδητή εξέλιξη είναι αισθητή, αρχίζει η
αναζήτηση του τρόπου με τον οποίο αυτή η αλλαγή μπορεί να υλοποιηθεί. Ο
γραμμικός τρόπος δομής μιας επιχείρησης βλέπει και την αλλαγή να υλοποιείται
γραμμικά στον σχεδιασμό, τη θέση στόχων, τη διοίκηση, την αγορά, την
στελέχωση προσωπικού.
"Πάντα αρχίζουμε από εκεί που είμαστε. Ξεκινήστε με την πρόθεση να
δουλεύετε όσο πιο κοντά γίνεται σ' αυτό που πιστεύετε. Όταν αντιμετωπίζετε
εμπόδια, να σκέφτεστε ότι όλα είναι δυνατά. Ψάξτε τι σας διδάσκουν τα
εμπόδια. Κρατήστε καθαρά στο μυαλό σας την πρόθεση: 'Δουλεύω με τιμιότητα
και ακεραιότητα'. Παρατηρήστε αυτούς που συναντάτε στο δρόμο σας.
Παρατηρήστε τις πληροφορίες που σας έρχονται. Αφουγκραστείτε τη διαίσθησή
σας κάθε μέρα. Ενεργήστε με τον καλύτερο τρόπο που μπορείτε να σκεφτείτε.
Δείτε αν τα συγχρονιστικά γεγονότα ενθαρρύνουν ή αποθαρρύνουν την
κατεύθυνσή σας. Μην ζητάτε να έχετε πλήρη καθαρότητα ή την υπόσχεση
ασφάλειας πριν κάνετε κάτι. Να είστε πρόθυμοι να ζείτε στην αμφιβολία. Να
εμπιστεύεστε, όμως, ότι η επιχείρησή σας, δηλ. εσείς, είσαστε μέρος του
ευρύτερου σύμπαντος κι ότι εκεί υπάρχει μια λεπτή τάξη πραγμάτων που
δουλεύει για σας. Να ζείτε με τις αρχές του οικολογικού κύκλου ζωής:
αλληλεξάρτηση, κύκλοι ανάδρασης, ενεργειακή ροή, ποικιλία, συνεξέλιξη,
συνεργασία, υποστήριξη και ευκαμψία".
Οι εξελίξεις είναι γρήγορες και οι νέες αρχές απλώνονται με ταχύτατους
ρυθμούς. Οι πρωτοπόροι στον χώρο διαμορφώνουν την αναδυόμενη νέα
κοσμοθεωρία στον επιχειρηματικό τομέα και σιγά-σιγά ακολουθούν και οι
υπόλοιποι.
Η κύρια αλλαγή που χρειάζεται να γίνει είναι στη νοοτροπία ότι η γη δεν
υπάρχει για να την χρησιμοποιούμε σαν μια πηγή εκμετάλλευσης. Εμείς οι
άνθρωποι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να θεωρούμε ότι η γη υπάρχει μόνο για
μας τους ανθρώπους κι ότι όλα τα άλλα είδη δεν έχουν κανένα δικαίωμα πάνω
της. Η μόνη λύση για το μέλλον θα είναι ένα σύστημα με βάση πνευματική, το
οποίο θα αναγνωρίζει τον ανθρώπινο ρόλο μας σαν απλά έναν από τους
ρόλους. Η πεποίθηση ότι μόνο με την κυριαρχία και τον έλεγχο θα μπορέσουμε
να διασφαλίσουμε το μέλλον μας, πρέπει να δώσει τη θέση της στην πίστη ότι
αν ζούμε μέσα σε ισορροπημένες σχέσεις, όλες οι ανάγκες μας θα καλύπτονται.
Πρέπει να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι ο πόλεμος και ο ανταγωνισμός και η
έλλειψη ανοχής δεν είναι αποδεκτά. Οι γυναίκες πρέπει να δείξουν την
προθυμία να καταλάβουν μια ισότιμη θέση με τους άνδρες σε ότι αφορά τις
αποφάσεις για τη ζωή και τον θάνατο. Ίσως είναι καλό να θυμηθούμε αυτό που
οι ιθαγενείς ονομάζουν 'τέσσερις κοινωνίες'. Αυτοί οι τέσσερις τύποι
προσωπικότητας ή αν θέλετε θεώρησης της ζωής είναι αναγκαίοι για την
διατήρηση της φυλής. Ο καθένας μας γεννιέται σε μια απ' αυτές τις κατηγορίες
κι από φυσικού μας σκεφτόμαστε σύμφωνα μ' αυτές. Αν ο καθένας μας

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

166

συνεισφέρει αυτό στο οποίο είναι ο καλύτερος, τότε υπάρχει παγκόσμια υγεία
Έτσι, λοιπόν, αν είστε:
ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ, πρέπει να μας βοηθήσετε να δούμε τον αντίκτυπο των
τωρινών μας ενεργειών στην παγκόσμια κοινότητα του αύριο. Βοηθήστε μας να
δούμε το μέλλον και να προετοιμαστούμε για κάθε ενδεχόμενο. Μείνετε σε
εγρήγορση για να εντοπίζετε τα νέα επιτεύγματα και χρησημοποιήστε τη
διάκρισή σας με βάση τις αρχές της φύσης και τη σοφία των ενθυμητών.
ΕΝΘΥΜΗΤΗΣ, πρέπει να μας φέρετε την πολύτιμη γνώση και σοφία,
μεθόδους, παραδόσεις και την ιστορία που θα μας βοηθήσουν
εμπιστευτούμε τον εαυτό μας και τους άλλους, θα μας βοηθήσουν
αποκτήσουμε σύνδεση με όλα όσα είχαν επιτυχία στο παρελθόν και
μείνουμε εναρμονισμένοι με το συλλογικό μας σκοπό. Πρέπει να μπορέσετε
φέρετε αυτές τις πληροφορίες στο σύνολο με αφοσίωση χωρίς κριτική και
ανοχή προς όλες τις κατευθύνσεις.

τις
να
να
να
να
με

ΚΤΙΣΤΗΣ, πρέπει να δείξετε προθυμία να 'κτίσετε', να δημιουργήσετε ότι είναι
αναγκαίο και χρήσιμο κι ότι εξυπηρετεί τη ζωή και την αγάπη. Πρέπει να μάθετε
ν' ακούτε πριν αναλάβετε δράση.
ΤΡΟΦΟΣ, πρέπει να προσέχετε και να εντοπίζετε αυτό που χρειάζεται
φροντίδα και να προσφέρετε την υποστήριξή σας και την ενθάρρυνσή σας για
να ευημερούν οι άλλοι με αγάπη αλλά και σοφία έτσι ώστε να μην αισθάνεστε
πίκρα ή ότι σας εκμεταλλεύονται αν δίνετε παραπάνω απ' όσο θέλετε. Εσείς
κρατάτε τους τροχούς της ζωής για να γυρίζουν πάντα και να προχωρά η ζωή".

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

167

Ο ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΑΣ
Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους (Του Λιάπη Παναγιώτη)
Καλημέρα Ηλιαχτίδα, είπε η Πριγκίπισσα, σήμερα σκέφτομαι να κάνω ένα
μεγάλο περίπατο στο βασίλειό μου, να γνωρίσω τη μητέρα σου, τη Φύση
Πράγματι η Δεσποσύνη έδωσε εντολή στους σταβλίτες να της ετοιμάσουν το
υπέροχο λευκό αγαπημένο της άλογο, το οποίο τη συντρόφευε στις
περιπλανήσεις της.
Όταν κοίταζε τα μάτια του, αισθανόταν ότι ήταν κάτι παραπάνω από άλογο και
κάτι παρακάτω από τη καλύτερή της φίλη, είχε γίνει με το χρόνο μια προέκταση
του εαυτού της και δεν μπορούσε να διανοηθεί τα ταξίδια της χωρίς τη
παρουσία του.
Οι αυλικοί της παρέδωσαν τα γκέμια, κατι που δε χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει
εδώ και πολλά χρόνια μια που οι δύο τους εναρμόνιζαν τις κινήσεις τους σε ένα
ιδανικό ρυθμό, κι άρχισε τη μεγάλη της βόλτα στη φύση.
Ρωτούσε τα δέντρα για τα μυστικά που τους λέει κάθε μέρα ο μακρινός Βόρειος
άνεμος, για τα νέα που τους φέρνουν οι ηλιαχτίδες από κόσμους μακρινούς,
πως θα μπορούσε να κάνει τη ζωή των υπηκόων της πιο εναρμονισμένη με τη
φύση.
Ρώτησε το νερό που κυλούσε στα ποταμάκια που πέρασε, ρώτησε τα πυκνά
δάση που συνάντησε, κι όλοι της έλεγαν από κατι που πρόσθετε στη γνώση
της.
Η φωτιά το χιόνι, ο αέρας και το νερό της έλεγαν τα μυστικά με τα οποία
διαφέντευαν το πλανήτη γοητευμένοι από το γλυκό της χαμόγελο και τους
καλούς της τρόπους. Η γλυκύτητα της καρδιάς της είχε ξεκλειδώσει τις πιο
περίπλοκες και πιο σκουριασμένες κλειδωνιές μυστικών της φύσης.
Περνώντας πάνω από βουνά και πεδιάδες συνειδητοποίησε ότι είχε ξεμακρύνει
πολύ από το πύργο της.
Η ανάσα του αλόγου της ακούγονταν Τώρα Βαρια κι το ίδιο έδειχνε
κουρασμένο.
Σταμάτησε και κοίταξε γύρω της αναζητώντας κάποια πηγή, κάποιο δροσερό
ρυάκι να το ξεδιψάσει. Αλλά τίποτα. Μόνο ο ήχος του αέρα ακουγόταν δίπλα
όπως σφύριζε περνώντας ξυστά από τα κοφτερά βράχια του βουνού. Η γη
μπροστά της είχε ανοίξει με μυριάδες χαρακιές ζητώντας σαν ικέτης μερικές
σταγόνες από το ζωοποιό Ύδωρ,

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

168

Κοίταξε μπροστά της, στο βάθος του ορίζοντα και της φάνηκε ότι ανάμεσα στα
νεφελώματά του ξεχώριζε η κορυφή ενός κάστρου. Ξεκίνησε αργά και σταθερά
να βαδίζει προς τη κατεύθυνση αυτή.
Πράγματι όταν ο ήλιος φλέρταρε τη γη με τα υπέροχα πορφυρά χρώματά του
έφτασε μπροστά στη μεγάλη ξύλινη καστρόπορτα, κοιτάζοντας το φύλακα που
θαλερέ κανείς παρέμενε ακίνητος στη θέση του από την απαρχή των αιώνων.
Θα μπορούσα να έχω λίγο νερό? Ρώτησε.
Τιμή μου δεσποσύνη μου να σας οδηγήσω στη πηγή.
Περνώντας αυτή τη καστρόπορτα, και βαδίζοντας στη κορυφή του λόφου, θα
δειτε εκεί ένα ολόχρυσο σιντριβάνι. Στο σιντριβάνι αυτό ρέει ολόδροσο νερό της
αιωνιότητας. Μπορείτε να πιείτε όσο θέλετε.
Πράγματι η Πριγκίπισσα πήγε στη κορυφή του λόφου, στάθηκε μπότα το χρυσό
σιντριβάνι και κοίταξε την πιο πολύτιμη πηγή όπου δε υπήρχε καμία άλλη όσο
έφτανε το μάτι της. Από τη θέση της στο λοφίσκο αντίκρισε και το άλογο της
όπου ήδη ένα τρέμουλο άρχισε να εμφανίζεται στα πόδια του. Ηταν πλέον
σίγουρο ότι από λεπτο σε λεπτο θα σωριαζόταν κάτω από τη θερμοπληξία.
Έριξε αρκετό νερό στο πρόσωπο της κι επέστρεψε στο φύλακα
Πες μου φύλακα μπορώ να πάρω το άλογο μου να του δώσω να πιει?
Πριγκίπισσα μου το σιντριβάνι αυτό είναι μόνο για τους ανθρώπους όρισε ο
δημιουργός του.
Κόλλησε το πρόσωπο της στο πρόσωπο του αλόγου για να του μεταφέρει όση
δροσιά μπορούσε από πάνω της
Ο φύλακας την κοίταξε ξαφνιασμένος
Ενταξει, τότε εγω και το άλογο μου θα πάμε να αναζητήσουμε άλλη πηγή να
πιούμε
Μα Πριγκίπισσα, δεν υπάρχει πουθενά τίποτα, αυτή είναι η μόνη.
Φύλακα, αυτή είναι η μόνη που μπορείς να δεις εσύ. Εάν δεν υπάρχει η
αρμονία του σύμπαντος θα τη δημιουργήσει για εμάς αν χρειάζεται,
Κι ανέβηκε στο άλογο της απομακρυνόμενη σταθερά από τη πύλη.
Δε θα μπορούσε ποτέ να εγκαταλείψει το φίλο της, γιατί τότε δεν θα ήταν η
Πριγκίπισσα-Μητέρα Σκεπτομορφή, δεν θα ήταν καν το δέντρο που φύτρωνε
στη μέση του τοπίου.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

169

Θα ήταν σκόνη, που από σκόνη προήλθε και σκόνη θα γίνει…..
«from asses to asses, from dust to dust”
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους (Της Όλγας Γκουνή)
Mια φορά κι ένα καιρό, εκεί ψηλά στον ουρανό, ζούσε η Αγάπη. Ήταν ένα πολύ
γλυκό πλάσμα, γεμάτο ομορφιά και χάρη. Το χαμόγελο ποτέ δεν έφευγε από το
πρόσωπό της κι απ’ όπου περνούσε σκόρπιζε τη χαρά. Ότι άγγιζε
μεταμορφωνόταν στη στιγμή κι όταν άρχιζε να μιλά χιλιάδες τραγούδια γέμιζαν
τους αιθέρες. Όλα τα πλάσματα αποζητούσαν την παρέα της κι από τα λόγια
της έπαιρναν ελπίδα. Η καρδιά τους γέμιζε ζεστασιά. Η πίστη τους για τη ζωή
θέριευε και η χαρά απλωνόταν παντού. Μια μέρα εκεί που όλα τα πλάσματα
είχαν συγκεντρωθεί κι άκουγαν την Αγάπη να τους μιλά, ένας νεαρός άγγελος
στεκόταν παράμερα θλιμμένος. Τι έχεις; τον ρώτησε η Αγάπη.
Ο άγγελος σήκωσε τα μάτια του και σαν αντίκρισε την γεμάτη ενδιαφέρον ματιά
της Αγάπης απάντησε:
-Χθες, επισκέφτηκα τη Γη κι ότι είδα κι ότι άκουσα με γέμισα θλίψη. Οι
άνθρωποι εκεί κάτω έχουν μπερδευτεί. Αχ και να μπορούσαν να σε γνωρίσουν
και να σ’ ακούσουν. Α, πόσο πιο χαρούμενοι θα ήταν!
Χαμογέλασε η Αγάπη και το χαμόγελό της φώτισε ολόγυρα.
-Γιατί δεν πας εσύ να τους μάθεις: πρότεινε βάζοντας το μπράτσο της στοργικά
γύρω από τους ώμους του.
Ο άγγελός μας σάστισε για μια στιγμή. Κάτι τέτοιο δεν του ΄χε περάσει από το
μυαλό.
-Αλήθεια, θα μπορούσα; συλλογίστηκε.
-Ναι, μπορείς, άκουσε την Αγάπη να του λέει φωναχτά, λες και είχε διαβάσει την
σκέψη του. Ξέρεις τι σημαίνει να νοιάζεσαι κι εγώ θα είμαι μαζί σου. Κάθε φορά
που θα θέλεις να πεις ή να κάνεις κάτι, αρκεί να ψάχνεις την καρδιά σου κι εκεί
θα με βρίσκεις και μαζί θ’ αποφασίζουμε. Δάκρυα χαράς και συγκίνησης
πλημμύρισαν τα πρασινογάλαζα μάτια του αγγέλου. Αγκάλιασε την Αγάπη και
για πολύ ώρα έμειναν έτσι αγκαλιασμένοι. Μαρία έτριψε τα μάτια της καθώς οι
πρώτες ακτίνες-αλυσίδες του ήλιου γλιστρούσαν από ανάμεσα από τα φύλλα
της κερασιάς στον κήπο κι έμπαιναν στο παιδικό της δωμάτιο.
-Τι όνειρο κι αυτό το βραδινό! Κάτι μέσα της είχε αλλάξει. Μια γλυκιά προσμονή
την πλημμύριζε.
-Αχ να μπορούσαν όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν, να δουν και να ακούσουν
την Αγάπη όπως την είδε και την άκουσε αυτή σ’ εκείνο το υπέροχο φωτεινό

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

170

λιβάδι! Ανάμεσα στ’ αυτιά της άκουγε τα λόγια: «Γιατί δεν τους το μαθαίνεις εσύ;
Ξέρεις τι σημαίνει να νοιάζεσαι κι εγώ θα είμαι μαζί σου. Κάθε φορά που θα
θέλεις να πεις ή να κάνεις κάτι, αρκεί να ψάχνεις την καρδιά σου κι εκεί θα με
βρίσκεις και μαζί θ’ αποφασίζουμε.
Με τα λόγια αυτά ν’ αντηχούν σαν ηχώ μέσα της, η Μαρία πήδησε από το
κρεβάτι της και βγήκε στον κήπο. Χιλιάδες ήχοι ξεπήδησαν από παντού. Το
ρεματάκι στη στροφή είχε πιάσει πάλι το τραγούδι και δεν έλεγε να σταματήσει.
Μόλις τέλειωνε το ένα, έπιανε το άλλο. Ώρες μπορούσε η Μαρία να κάθεται στις
πέτρες με τα φυτρωμένα κυκλάμινα και ν’ ακούει. Προς τα εκεί τράβηξε και
σήμερα. Στην αγαπημένη της θέση, αυτή με τα κυκλάμινα καθόταν ήδη ένας
γερασμένος άνδρας. Κουρασμένος της φάνηκε έτσι καθώς κρατούσε το κεφάλι
του ανάμεσα στις παλάμες του. Πήγε και στάθηκε όρθια δίπλα του και γρήγορα
βυθίστηκε στη μουσική συνομιλία με το ρέμα. Και τι δεν έλεγε. Για την αρμονία
και το ρυθμό της ζωής, για το άφημα, την ελευθερία, την πίστη, την αναζήτηση,
την ομορφιά, την ανακάλυψη …
-Εγώ δεν τα καταλαβαίνω όλα αυτά! Ακούστηκε μια φωνή από δίπλα της. Η
Μαρία στράφηκε κι αντίκρισε τον κουρασμένο παππούλη.
-Φαίνεται πως εσύ μικρή, ξέρεις να κουβεντιάζεις μαζί του. Εγώ χρόνια πάλεψα
να καταλάβω το ρέμα και τίποτα ακόμα.
-Είναι που δεν ακούς με την καρδιά σου, άκουσε η Μαρία μια φωνή να βγαίνει
από μέσα της. Για μια στιγμή τα ΄χασε αλλά της άρεσε αυτό που άκουσε. ‘Όταν
ακούς με την καρδιά στο τέλος όλα τα καταλαβαίνεις.
-Μπα, και τι σημαίνει ν’ ακούς με την καρδιά; Εγώ ήξερα πως η καρδιά έχει
άλλη δουλειά. Όχι να ακούει.
-Ν΄ακούς με την καρδιά σημαίνει ν’ ανοίγεσαι. Ν’ αφήνεσαι σαν αυτό το
πλατανόφυλλο στο χάδι του ήλιου και μετά ν’ αντανακλάς τον ήλιο ο ίδιος. Ν’
ακούς με την καρδιά σου σημαίνει να επιτρέπεις να αισθάνεσαι τα πάντα έστω
κι αν δεν τα καταλαβαίνεις. Αν αγαπάς κάποιον στο τέλος τον καταλαβαίνεις
όσο μπερδεμένα κι αν νομίζεις πως μιλάει. Κι αν δεν τον καταλάβεις πάλι δεν
πειράζει. Αν ακούς με την καρδιά σου, γεμίζεις ηρεμία και η ψυχή σου
γαληνεύει. Και τότε ξέρεις, πως τα τραγούδια που λέει το ρέμα κάθε στιγμή
υμνούν την Αγάπη.
-Λες; είπε ο γέροντας. Είναι αλήθεια πως πάντα γαληνεύει η ψυχή μου όταν
κάθομαι στην φύση και ξεκουράζομαι. Η Μαρία χαμογέλασε. Μέσα της φάνηκε
να ξέρει κι άλλα.
-Είναι η αρμονία κι ο ρυθμός, στοιχεία της αγάπης και τα δυο που θα τα βρεις
παντού στη Φύση. Κοίτα, τι ισορροπημένα στέκονται τα βράχια εδώ στις όχθες.
Κοίτα πόσα χρώματα δένουν αρμονικά μαζί τους, νιώσε το ρυθμικό θρόισμα του
ανέμου ανάμεσα στα φύλλα και το πάφλασμα του νερού στην όχθη. Ίδιο με τον

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

171

ρυθμό της καρδιάς. Γιατί η αγάπη είναι αρμονία. Η Αγάπη είναι Ρυθμός και
Ισορροπία.
-Και πώς μπορώ να την γνωρίσω αυτή την αγάπη, μικρή μου σοφή, που ούτε
το όνομά σου ακόμα δεν ξέρω;
-Ούτε κι εγώ το δικό σου, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Καμιά φορά μπορεί να
ξέρεις τα πάντα για τον άλλον, όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα και αριθμούς
μητρώων και να μη ξέρεις τίποτε. Κι άλλοτε αρκεί να κοιτάξεις τον άλλον στα
μάτια και να ξέρεις τα πάντα. Λοιπόν, παππούλη για να γνωρίσω εγώ την
αγάπη αφέθηκα σαν εκείνο το φυλλαράκι από καστανιά που βλέπεις να
επιπλέει χωρίς αντιστάσεις στο νερό. Στην αρχή προσπαθούσα να ελέγξω την
πορεία, ν’ αντισταθώ στο ρεύμα και να προβλέψω το μετά. Και δεν τα
κατάφερνα. Και γέμιζα άγχος και φόβο κι όλη μου η δύναμη ήταν στο κενό.
Μετά, μια μέρα, κουρασμένη απ’ την προσπάθεια, δοκίμασα να κλείσω τα μάτια
μου και ν’ αφεθώ εντελώς. Όταν τα ξανάνοιξα, Θεέ μου, τι ομορφιά αυτή που
αντίκρισα. Το νερό με είχε παρασύρει καταμεσής σ’ ένα καινούργιο ξέφωτο που
δεν το ΄χα μέχρι τότε ανακαλύψει. Ζωάκια έρχονταν να δροσιστούν, χιλιάδες
λουλούδια ανθίζουν και πουλιά λογής λογής κελαηδούσαν στα κλαριά των
δένδρων. Αν δεν είχα αφεθεί δεν θα ΄ξερα τι θα πει ομορφιά σ’ όλο της το
μεγαλείο. Και … με λένε Μαρία.
-Εγώ φοβάμαι ν’ αφεθώ, Μαρία. Θέλω να ξέρω τι θα μου συμβεί. Να
ελέγχω την ζωή μου. Ποιος μου εγγυάται το μέλλον αν αφεθώ;
-Ο ίδιος που εγγυάται τη συνέχει της ζωής στα πουλιά, τα δένδρα, τα
λουλούδια, τη Γη, τα’ αστέρια και το φεγγάρι. Δεν κάνει καμιά προσπάθεια να
φυτρώσει το λουλούδι. Απλά φυτρώνει. Τα πουλιά δεν καταθέτουν σε
τραπεζικούς λογαριασμούς. Κι όμως μεγαλώνουν τα μικρά τους και φροντίζουν
το σπίτι τους. Τα δένδρα δεν απασχολούνται με μισθοδοσίες και προβλήματα κι
όμως διατηρούν σε λειτουργία ένα υπέροχο εργοστάσιο παραγωγής οξυγόνου.
Και μήπως το αίμα δεν κυλά μέσα σου χωρίς να το κατευθύνεις εσύ, και τα
πνευμόνια σου δεν αναπνέουν ζωή ακούραστα χωρίς να το σκέφτεσαι; Και τα
μωρά ξέρεις πως θα μεγαλώσουν. Έτσι απλά.
-Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Εμένα όμως μου δίνει ασφάλεια να έχω χρήματα και
σπίτι και να κατέχω πράγματα. Να ξέρω που είναι τα παιδιά μου και τι κάνουν
κάθε στιγμή. Να ξέρω πως η γυναίκα μου είναι μόνο δική μου, καταδική μου.
-Όταν αγαπάς αφήνεις τον άλλον ελεύθερο. Η χελιδόνα σπρώχνει το χελιδονάκι
απ’ την φωλιά και χαίρεται όταν το βλέπει να πετάει. Δεν μπορείς να
φυλακίσεις τη ζωή γιατί η ζωή δεν έχει όρια. Μπορείς να μοιράζεσαι τη ζωή,
μη ζητάς όμως από τον φόβο σου να την φυλακίσεις γιατί η ζωή χρειάζεται
ελευθερία και η αγάπη την προσφέρει.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

172

Τι χαρά μπορεί να έχεις όταν ακούς το θλιμμένο τραγούδι της καρδερίνας στο
κλουβί; Πόσο την αγαπάς όταν της στερείς την ελευθερία να είναι στο δάσος
παρέα με τις άλλες καρδερίνες-αλυσίδες;
-Μα εγώ φοβάμαι μήπως μπλέξουν τα παιδιά μου και καταλήξουν να πίνουν, να
καπνίζουν, να παίρνουν ναρκωτικά, να κάνουν λάθη. Θέλω να είναι
ευτυχισμένα.
-Τότε, μάθε τους για την αποδοχή. Πες τους για το πόσο υπέροχοι, μοναδικοί
και πολύτιμοι για τον κόσμο αυτό είναι. Όσο θα γεμίζουν τον εαυτό τους με
αγάπη και αποδοχή τόσο δεν θα χρειάζεται να γεμίσουν το στομάχι με φαγητό
και αλκοόλ και η ζωή τους θα έχει νόημα και ηρεμία χωρίς ναρκωτικά, οι σχέσεις
τους θα είναι υγιείς, η προσωπική τους ζωή γεμάτη ισορροπία και δεν θα
χρειάζεται να προσκολληθούν σε ανθρώπους, ουσίες και πράγματα για να
καλύψουν τα κενά τους.
-Μα πώς μπορώ να αποδεχτώ τα λάθη;
-Κοίταξε γύρω σου για μια στιγμή! Πόσα λάθη μπορείς να βρεις;
Απόμεινε να κοιτάζει γύρω του για ώρα πολλή.
-Μα δεν υπάρχει τίποτε λάθος! Στο τέλος αποκρίθηκε.
-Αν όλα είναι τέλεια στη Φύση γύρω σου, τότε τι σε κάνει να πιστεύεις
πως υπάρχουν λάθη στο τελειότερο πλάσμα της Δημιουργίας; Ακόμα και
το μυρμήγκι που ξεστρατίζει βρίσκει το δρόμο του για την φωλιά του κι η
μέλισσα μπορεί να πετά πάνω από πολλά άνθη αλλά πάντα βρίσκει το σωστό
λουλούδι για να κάνει το μέλι. Ο καθένας μας είναι ανεπανάληπτος στον κόσμο,
εντελώς απαραίτητος για τη ζωή.
-Σιγά, τώρα τα παραλές. Πόσο απαραίτητος είναι ο ψεύτης, ο απατεώνας, ο
κλέφτης ή ο εγκληματίας;
-Κι αυτοί, παππούλη, απλά δοκιμάζουν να βρουν τα λουλούδια που κάνουν το
μέλι. Και θα τα βρουν. Απλά, θέλουν λίγο παραπάνω χρόνο. Αλλά ακόμα κι
όταν δοκιμάζουν, δείχνουν στους άλλους ποια λουλούδια δεν κάνουν μέλι κι οι
άλλοι ξέρουν καλύτερα και δεν πάνε εκεί. Καμιά μέλισα δεν κρίνει την άλλη
μέλισσα αν δεν εντοπίζει το μέλι με μιας.
-Δηλαδή, θέλεις να πεις πως δεν πρέπει να κρίνω;
-Έχεις δει ποτέ την Φύση να κρίνει; Ξέρεις γιατί η Φύση δεν συγχωρεί, παππού;
Γιατί η Φύση ποτέ δεν κρίνει.
-Ναι, αλλά φέρνει και καταστροφές.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

173

-Έχεις δίκαιο. Αν σπείρεις στάρι, θα βλαστήσει στάρι. Αν σπείρεις ζιζάνια θα
φυτρώσουν ζιζάνια. Όταν σέβεσαι, σε σέβονται. Κ¨αθε αιτία έχει κι ένα
αντίστοιχο αποτέλεσμα. Όλα είναι τέλεια.
-Εγώ, όμως δεν έχω υπομονή. Δεν ανέχομαι βλακείες. Θυμώνω. Και με τον
εαυτό μου ακόμα περισσότερο.
-Ν’ αγαπάς, παππούλη, σημαίνει να δέχεσαι τον εαυτό σου ακόμα κι όταν δεν
είναι τέλειος. Και να ξέρεις πως κάθε στιγμή κάνεις το καλύτερο που ξέρεις και
μπορείς. Κι εκείνη τη στιγμή της εξέλιξής σου είσαι τέλειος. Το ίδιο και οι άλλοι.
Όταν δεις την τελειότητα αυτή μέσα στον καθένα γύρω σου, τότε η καρδιά
μαλακώνει, η συμπόνια μεγαλώνει και δεν υπάρχει χώρος για θυμό, ούτε πίκρα
ούτε παράπονο. Να θυμάσαι πως πολλοί άλλοι γύρω μας αντιλαμβάνονται τη
ζωή διαφορετικά από εμάς. Ίσως με μεγαλύτερη ευγένεια. Κι αυτοί μας
ανέχονται. Χθες, καθώς έτρωγα την σοκολάτα, πέταξα το χαρτί κάτω χωρίς να
σκεφτώ πως έτσι βρωμίζω το χώμα. Κι αυτό με ανέχτηκε. Και καθώς το κοίταζα
μετά, έμαθα να σέβομαι τη ζωή και τώρα προσέχω. Ευχαριστώ όλους γύρω μου
που με ανέχονται καθώς μαθαίνω καινούργια πράγματα. Καθώς μαθαίνω να
δέχομαι με υπομονή τον εαυτό μου και τους άλλους.
-Μα υπάρχουν στιγμές που ντρέπομαι και απογοητεύομαι.
-Αυτές είναι οι στιγμές για αυτοέλεγχο. Κι όταν βρεις καλύτερους τρόπους
δράσης, αφήνεις τα παλιά πίσω και μ’ ευγνωμοσύνη στην καρδιά προχωράς
μπροστά.
-Όμως οι άνθρωποι μερικές φορές σε προδίδουν. Στα 70 μου χρόνια έχω νιώσει
πολλές φορές τον πόνο της προδοσίας και της εγκατάλειψης.
-Ναι, ξέρω τι εννοείς. Κάποτε είχα ξεκινήσει κι εγώ μια βόλτα στο δάσος. Και
στη φαντασία μου είχα την εικόνα ενός ξέφωτου γεμάτου φράουλες και
βατόμουρα. Είχα πάρει κι ένα καλαθάκι αρκετά μεγάλο για να τα μαζέψω γιατί
τρελαίνομαι για φράουλες και βατόμουρα. Η ψυχή μου ήταν γεμάτη προσμονή.
Εικόνες διαδέχονταν η μια την άλλη. Ο ουρανίσκος μου ήδη γευόταν το ζουμερό
χυμό τους. Και στη μύτη μου ήταν έντονο το άρωμά τους. Κι όταν έφτασα στο
μέρος που ήξερα, Θεέ μου καταστροφή! Ούτε φράουλες ούτε βατόμουρα. Ούτε
καν φραουλιές και βατομουριές. Σαν να είχε περάσει σίφουνας και να τα είχε
θερίσει όλα.
Τι απογοήτευση! Με μιας πάνε όλες οι εικόνες και τα συναισθήματα. Κι ένιωσα
για μια στιγμή πόνο και θυμό γιατί δεν βρήκα αυτό που περίμενα και
λαχταρούσα, Και κάθισα στο χώμα αναπολώντας με παράπονο την
αντανάκλαση της εικόνας της ψυχής μου και τότε έγινε το θαύμα. Εκεί, ανάμεσα
στα συντρίμμια, ανακάλυψα τις γλυκοπατάτες. Κι από τότε έμαθα να ψάχνω πιο
προσεκτικά στα απομεινάρια, τα αποκαΐδια και τις στάχτες και να ανακαλύπτω
θησαυρούς. Κάποτε μάλιστα βρήκα και μια χρυσή καρδούλα μέσα στις λάσπες.
Να δες την, την φοράω σήμερα.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

174

-Δηλαδή, μικρή μου σοφή, θέλεις να πεις πως μπορεί να υπάρχουν θησαυροί
ανάμεσα στα σκουπίδια;
-Πάντα.
-Και πώς μπορώ να τους βρω;
-Πρέπει να θέλεις να ψάξεις. Και να δίνεις απλόχερα γύρω σου. Να δίνεις τον
χρόνο σου, τη σκέψη σου, τη σιωπή σου, την ευγνωμοσύνη σου. Να μοιράζεσαι
ότι έχεις. Να προσφέρεις χωρίς να περιμένεις αντάλλαγμα. Απλά, να είσαι εκεί
τη στιγμή, να αφήνεσαι και να περιμένεις. Και τότε, καθώς ανακαλύπτουμε το
θαύμα της ζωής σ’ ένα λουλούδι, ένα τραγούδι, μια κίνηση ή μια ματιά,
αρχίζουμε να εκτιμάμε την ομορφιά κι έτσι αγαπάμε. Γιατί η αγάπη εκτιμά την
ομορφιά και την ανακαλύπτει παντού.
-Το λες αυτό γιατί είσαι ακόμα παιδί. Εγώ είμαι πια μεγάλος.
-Αλήθεια; Κι εγώ σου λέω πως τα πιο καλύτερα παιγνίδια τα παίζω με μια γριά
αρκούδα που ζει εδώ παραπέρα. Είναι τόσο ευαίσθητη και τόσο αυθόρμητη
που χαίρεται όταν κυλιόμαστε στις λάσπες κι όλο γελά και κάνει πλάκες και δεν
ντρέπεται καθόλου όταν τα άλλα ζώα του δάσους μαζεύονται γύρω μας και
γελάνε με τα αστεία μας.
-Άρα μπορώ κι εγώ να είμαι παιδί ακόμα.
Όλοι μας κρύβουμε ένα παιδί και πολλά άλλα πράγματα μέσα μας. Κι όταν
αγαπάμε τον εαυτό μας, αγαπάμε και τρέφουμε όλα τα κομμάτια μας. Και τα
περιποιούμαστε. Φροντίζουμε και καλλιεργούμε τον δικό μας κήπο κάθε μέρα,
όπως βλέπω να κάνει η γιαγιά μου με τον λαχανόκηπο στο πίσω μέρος από το
σπίτι μας. Ξέρεις τι φρέσκα και λαχταριστά είναι τα ζαρζαβατικά της; Δεν έχω
φάει καλύτερες σαλάτες! Έτσι κι εγώ φροντίζω κάθε μέρα τον κήπο μου και με
καλοσύνη απομακρύνω τις σκέψεις που σαν ζιζάνια μπορεί να φυτρώνουν μέσα
μου καμιά φορά και ποτίζω με χαρά τα δικά μου λαχανικά.
Και να δεις πως στον κήπο μου αυτό έχω πολλούς επισκέπτες: πουλιά, έντομα,
σκαθάρια και πασχαλίτσες. Τους αρέσει να έρχονται και να περνάμε καλά μαζί.
Όταν αγαπάμε, αυτή η αγάπη ακτινοβολεί προς όλες τις κατευθύνσεις κι όπως
το φως τραβάει τις πεταλούδες έτσι κι αυτή τραβάει κοντά της τους ανθρώπους
και τους γεμίζει κι αυτούς μ’ αγάπη και περνάμε καλά.
-Δηλαδή εσύ έχεις πολλούς φίλους.
-Χιλιάδες. Όταν αγαπάς, αγαπάς όλους κι όλα. Δεν είναι δυνατόν να περιορίζεις
την αγάπη σ΄ ένα, δυο ή δέκα ανθρώπους σ’ όλη σου τη ζωή. Αγαπάς όλους
τους ανθρώπους, αυτούς που ξέρεις αλλά κι αυτούς που δεν έχεις συναντήσει
ακόμα.
-Δεν είναι δύσκολο αυτό;

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

-

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

175

-Όχι. Όταν είσαι πραγματικά αυτό που είσαι, όταν απλώνεις το χέρι σου κι
ανοίγεσαι, όταν εμπιστεύεσαι, όταν μοιράζεσαι κι όταν δίνεις και δέχεσαι, όταν
λες «σ’ αγαπώ», όταν συνδέεσαι με κάθε τι, τότε η ζωή έχει αξία και για σένα και
για τους άλλους. Γίνεται ένα υπέροχο ταξίδι ανακάλυψης, μια υπέροχη
περιπέτεια γεμάτη ευχάριστες εκπλήξεις, πλούσια σε εμπειρίες και ο κόσμος
ξεδιπλώνεται πάντα μπροστά σου με χαρά.
-Κι αν οι άλλοι δεν είναι σαν εσένα;
-Φαντάσου, παππούλη, σ’ όλα τα λιβάδια να φύτρωναν μόνο παπαρούνες. Θα
ήταν ωραίες δεν λέω, αλλά πόσα θα χάναμε από την ομορφιά που μας δίνουν
τα χαμομήλια και τα κυκλάμινα και τα κρινάκια, τα αγριοτριαντάφυλλα και οι
μαργαρίτες! Έτσι, εγώ χαίρομαι που έχουμε τόσα πολλά λουλούδια.
Και για φαντάσου η παπαρούνα να ζήλευε το αγριοτριαντάφυλλο και να ήθελε
να αποκτήσει το άρωμά του! Θα πέθαινε από την προσπάθεια και δεν θα
κατάφερνε και τίποτε, στο λέω. Γι’ αυτό, λοιπόν, εγώ αγαπώ τους πάντες όπως
είναι και δεν θέλω να τους αλλάξω.
Και καθώς τα έλεγε αυτά, μια χρυσαφένια ηλιαχτίδα κάθισε στο πάνω μέρος του
κεφαλιού του γέροντα και μετά χιλιάδες αστραφτερές ηλιαχτίδες τον κύκλωσαν
από παντού. Και το πρόσωπο του γέροντα φώτισε κι άρχισε να αλλάζει. Να
γίνεται πιο φρέσκο, πιο λαμπερό, πιο νέο. Δεν ήταν πια κουρασμένος.
Σηκώθηκε στα πόδια του καθώς μια παρδαλή, χαρούμενη πεταλούδα ήρθε να
σταθεί στην άκρη της μύτης του, προκαλώντας τον για παιγνίδι. Την κοίταξε με
το ίδιο βλέμμα που σαν παιδί χρόνια πολλά πίσω κοίταζε τις πεταλούδες
συλλογιζόμενος πόσα άραγε να βλέπουν στα ταξίδια τους. Η Μαρία τον
σκούντηξε ελαφρά στον αγκώνα γιατί μέχρις εκεί τον έφτανε τώρα που είχε
σηκωθεί.
-Έλα να την ακολουθήσουμε, παππού! Θα μας δείξει τον δρόμο της
μεταμόρφωσης. Αληθινή αλχημεία σου λέω. Τώρα είναι η στιγμή, παππού.
Kαι λέγοντας αυτά άρχισε να παίζει με την πεταλούδα κι ο γέροντας ξεχνώντας
τα πάντα μπήκε στο παιγνίδι.
Απ’ τα γέλια τους αντήχησε το δάσος. Ο Ήλιος πλημμύρισε με φως. Οι
δροσοσταλίδες στα κυκλάμινα στραφτοβολούσαν. Το ρέμα δυνάμωσε το
τραγούδι του. Τα σκιουράκια χοροπήδαγαν κι αυτά, καθώς ο άλλοτε παππούς
χοροπήδαγε σαν δεκάχρονο αγοράκι από δω κι από κει ξελιγωμένος στα γέλια.
Κι όλη η Πλάση αντιλαλούσε τα λόγια του καθώς έλεγε και ξανάλεγε:
-

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Σ΄ ευχαριστώ Μαρία-Αγάπη,
σ’ ευχαριστώ Μαρία-Αγάπη,
σ’ ευχαριστώ …

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

176

ΠΡΩΤΟΚΟΛΑ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ - ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
12ο Πρωτόκολο
Πριν τυπώσει κάποιος, θα πρέπει να πηγαίνει το κείμενο στις Αρχές, ο ίδιος ή ο
εκδότης, ή ο τυπογράφος, για έγκριση
15ο Πρωτόκολο
Κάθε νέα δημιουργία οργάνωσης προσώπων θα τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ
19ο Πρωτόκολο
Για να αφαιραίσουμε το Γόητρο της ΑΝΔΡΕΙΑΣ από το Πολιτικό Εγκλημα (Δικαίωμα
να λέει κανείς ελεύθερα τη γνώμη του),
Θα τους καθίζουμε στο ειδώλιο των κατηγορουμένων,
Δίπλα σε κλέφτες και δολοφόνους, και κάθε λογής φτηνούς και ταπεινούς εγκληματίες
20ο Πρωτοκολο
Προκαλέσαμε στους Χριστιανούς οικονομικές κρίσεις, με απώτερο σκοπό να
αποσύρουμε το χρυσό τους από τη κυκλοφορία. Για να γνωρίζουν κι αγαπούν όλοι το
Βασιλιά τους είναι αναγκαίο να συννενοείται με τους υπηκόους του στις πλατείες.Αυτό
επιφέρει αναγκαία ένωση των δύο δυνάμεων. Στην πολιτική τίποτα δεν είναι τυχαίο.

MΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΑΠΥΘΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

177

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΥΣΤΙΚΟΙ
ΚΩΔΙΚΕΣ ΒΟΤΑΝΩΝ
του

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
Mε πολλή αγαπη αφιερωμένο


στους γονείς μου
στη Νatali
σε όσους αντιμετωπίζουν ιατρικα προβλήματα
Με Τιμή
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΡΟΥΣ Η ΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΕΡΗ
ΓΡΑΠΤΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
СOPYRIGHT © 2009

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

178

Το Πήλιο φίλοι μου είναι διεθνώς γνωστό ως το πιο πράσινο βουνό της Ελλάδας. Η
πιο μεγάλη ποικιλία από φυτά είναι χαρακτηριστικό της περιοχής από την δαντελωτή
ακρογιαλιά του μέχρι την κορυφή του βουνού. Οι ημέρες διακοπών στο Πήλιο θα σε
κάνουν να δεις από μια άλλη οπτική γωνία τη ζωή σου και θα σου μείνουν αξέχαστεs
Εχετε την ευκαιρία να περπατήσετε μέσα στα λουλούδια, στα χωράφια, στις πηγές και
τις ρεματιές, να ακολουθήσετε τα σμιλεμένα καλντερίμια του ανάμεσα στις καστανιές
και τις οξιές. Από πολύ παλιά οι κάτοικοι του Πηλίου γνώριζαν τα βότανα που
φύτρωναν στις πλαγιές του και τα χρησιμοποιούσαν. Χρησημοποιούσαν τη
θεραπευτική τους δύναμη, το άρωμα και την ομορφιά τους όπως δαισώθηκε στις
παραδόσεις από τα χρόνια του Απόλλωνα, του Κένταυρου Χείρωνα και του
Ασκληπιού οι οποίοι έζησαν σύμφωνα με τον μύθο στο Πηλίου στις βουνοπλαγιές
του. Γίνεται προσπάθεια μετά από προσεκτική καλλιέργεια βοτάνων, όπως
χαμομηλιού, μέντας, λεβάντας κ.α να γίνεται παραγωγή φυσικών λαδιών και άλλων
υλικών για την παραγωγή καλλυντικών για την περιποίηση του σώματος
Τα βότανα που χρησιμοποιούνται καλό είναι, όπως έκαναν στην αρχαιότητα οι
μυημένοι των Ασκληπείων, να συλλέγονται σύμφωνα με τις φάσεις της
Σελήνης - την βιοδυναμική τεχνική - ώστε να διατηρούν στο μέγιστο βαθμό τις
ενέργειες και τις ιδιότητές τους Η Aρχαία Βακχεία μέσω των προϊόντων της
προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, εναρμονισμένο με τις ενέργειες της
Φύσης, γιατί
Βακχεία κατά Πλάτωνα, είναι η φιλοσοφία, αυτή της εναρμόνισης με τον
Ρυθμό και την Αρμονία του Σύμπαντος.!
Από την αρχαιότητα είναι γνωστές οι καταπληκτικές ιδιότητες φυτών και
βοτάνων σε ότι αφορά υγεία και ομορφιά προσώπου, σώματος και μαλλιών.
Φυτά όπως η μυρτιά, το τριαντάφυλλο, το δεντρολίβανο και η λεβάντα ήταν
αφιερωμένα στην θεά της ομορφιάς, την Αφροδίτη λόγω της προσφορά τους
στην ομορφιά των γυναικών. Οι Μεσογειακοί πολιτισμοί γνώριζαν πολύ καλά
τα μυστικά ομορφιάς της Φύσης και ήξεραν πως και με ποιόν τρόπο θα
χρησιμοποιήσουν το κάθε φυτό. Τα μυστικά αυτά καταγραφηκαν σε κώδικες
που φυλάσονταν στα Ασκληπεια και απαγορευόταν στους μυημένους να
κοινοποιήσουν προς τα έξω τα μυστικά αυτά. Αν το είχαν κάνει δεν θα μας
φαινόταν παραδοξη η ανακαλυψη που αναφερω στο βιβλίο μου «Ολικη
Επαναφορά Υγείας» εγχειρήσεως εγκεφάλου πριν 28 αιώνες με την ασθενή
να επιζήσει για τα επόμενα 20 χρόνια ως διαγνώσθηκε από τα ευρήματα.
Το μεγαλύτερο μυστικό είναι πως η γνώση αυτή έρχεται και ζωντανεύει μέσα
από την εναρμόνιση με τις ενέργειες της Φύσης που απαιτεί τον σωστό
συνδυασμό των πρώτων υλών στις σωστές αναλογίες καθώς και τον
κατάλληλο τρόπο παρασκευής προϊόντων ίασης.
Τα μικρά «μυστικά» της Φύσης είναι που κάνουν την μεγάλη ποιοτική
διαφορά και δίνουν μια άλλη διάσταση στον χώρο των
φυσικών
παρασκευασμάτων. Σήμερα μια νέα γενιά παρασκευασμάτων έρχεται στο
προσκήνιο βασιζόμενη σε αυτή την αρχαία γνώση αλλά και σε σύγχρονες
μεθόδους όπως αυτές της απόσταξης.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

179

Tα βότανα υπάρχουν παντού γύρω σας και τα χρησιμοποιείτε τακτικά για να
αντιμετωπίσετε καθημερινά μικροπροβλήματα διαιωνίζοντας, χωρίς να το
γνωρίζετε, μια πανάρχαια γνώση. Πόσα όμως, αλήθεια, ξέρετε για τη
φαρμακευτική τους χρήση και γι’ αυτό που αποκαλείται βοτανοθεραπεία;
Γνωρίζατε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια όλα τα φάρμακα που
προμηθευόμασταν από τα φαρμακεία βασίζονταν στα εκχυλίσματα φυτών;
Πως η βασική πρώτη ύλη της ασπιρίνης ήταν ο φλοιός της ιτιάς; Aκόμα και
σήμερα, η φαρμακοβιομηχανία, που στηρίζεται πια στα χημικά σκευάσματα,
εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται τις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών και των
βοτάνων. H βοτανοθεραπεία «γεννήθηκε» μαζί με τον άνθρωπο. Aυτή η
αρχέγονη γνώση, που αποκτήθηκε στην πορεία του χρόνου με κόπο και
ριψοκίνδυνες εμπειρικές δοκιμές, διατηρήθηκε σε κάποιες περιοχές της Γης
και σχεδόν χάθηκε σε κάποιες άλλες. Σήμερα, στο Δυτικό Kόσμο η
βοτανοθεραπεία ανακτά το χαμένο της έδαφος και θεωρείται πλέον μια από
τις πιο αξιόπιστες συμπληρωματικές μεθόδους.
Θεραπεία με τη χρηση βοτάνων. Πρόκειται για τη χρήση των βοτάνων για
θεραπευτικούς σκοπούς. Tο βότανο δρα ολιστικά, καθώς κάθε μέρος του
φυτού μπορεί να διαθέτει διαφορετικές θεραπευτικές ιδιότητες, βοηθώντας
έτσι στην ομοιόσταση του οργανισμού. Tέσσερις είναι οι βασικοί τρόποι
χρήσης των φυτών: ως αφέψημα, ως έγχυμα, ως βάμμα ή σε κάψουλες υπό
μορφή σκόνης. Tο έγχυμα προκύπτει αν ποτίσουμε το ξερό βότανο με βραστό
νερό και το αφήσουμε να παραμείνει για 5-10 λεπτά, κατά προτίμηση
σκεπασμένο, ώστε να μην εξατμίζονται τα ευεργετικά του αιθέρια έλαια.
Συνήθως, σε έγχυμα χρησιμοποιούνται τα μαλακά μέρη του βοτάνου, όπως τα
αποξηραμένα φύλλα ή τα άνθη. Aν πρόκειται για ρίζα, καρπό, φλοιό ή κάποιο
άλλο σκληρό τμήμα του φυτού, προτιμάμε το αφέψημα, όπου το βότανο
βράζει μαζί με το νερό. Tα βάμματα παρασκευάζονται από τους
φαρμακοποιούς. Tο ξερό βότανο εμβαπτίζεται σε αλκοόλ, όπου και παραμένει
για μέρες ώστε να ελευθερωθούν όλες οι ουσίες του. Στη συνέχεια, ο ασθενής
διαλύει ορισμένες σταγόνες από το βάμμα σε νερό -σύμφωνα με τις οδηγίες
του βοτανοθεραπευτή- και το πίνει. Tόσο στα αφεψήματα και τα εγχύματα όσο
και στα βάμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα από ένα βότανα,
ανάλογα με την περίπτωση. Eναλλακτικά, ο ασθενής μπορεί να καταναλώσει
κάψουλες με βότανα σε σκόνη.
Αναρωτιέστε αν είναι όλοι οι τρόποι χρήσης εξίσου δραστικοί; Φίλοι μου
οι βοτανοθεραπευτές υποστηρίζουν πως το βάμμα είναι το πιο δραστικό,
καθώς εμπεριέχει συμπυκνωμένες όλες τις ευεργετικές ιδιότητες των βοτάνων.
Aκολουθούν οι κάψουλες, ενώ τόσο το έγχυμα όσο και το αφέψημα
ευεργετούν μεν τον οργανισμό, αλλά ο ασθενής χρειάζεται να καταναλώνει
πολύ μεγάλες ποσότητες για να επιτύχει τα αποτελέσματα των άλλων δύο
μεθόδων.
Θα μπορούσε άραγε η βοτανοθεραπεία να αντικαταστήσει τη
φαρμακευτική αγωγή; Είναι μια πολύ καλή ερώτηση. H βοτανοθεραπεία
είναι μια θεραπευτική μέθοδος, πράγμα που σημαίνει πως δύνανται να
δρασουν συνδυαστικά πολλές μέθοδοι που επιφέρουν ίαση. Aν κάποιος
λαμβάνει ήδη φαρμακευτική αγωγή ως εχει αποφασίσει, δεν θα πρέπει να τη
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

180

σταματήσει όταν ξεκινήσει τη χρήση των βοτάνων. Θα διαπιστώσει αργότερα
αν ο συνδυασμός των δύο θεραπευτικών μεθόδων είναι πιο αποτελεσματικός
ή ακυρώνει η μια μέθοδος την άλλη και ποια.
Πολλοί αναρωτιέστε αν έχουν τα βότανα παρενέργειες όπως τα χημικά
παρασκευάσματα. Aν χρησιμοποιούνται με μέτρο και σύμφωνα με τις
υποδείξεις ενός ειδικού, όχι. H υπερβολική κατανάλωση μπορεί να βλάψει,
όπως π.χ. και η υπερβολική κατανάλωση νερού. ΠΑΝ ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ
που έλεγαν και οι αρχαίοι
Οσον αφορά αν για τη χρήση τους απαιτείται η συμβουλή του ειδικού θα
πρέπει να πω ότι ανάλογα με την περίπτωση. Όλοι, εξάλλου,
καταναλώνουμε κάποια από τα πιο κοινά βότανα, όπως το τσάι. Kαλό είναι,
ωστόσο, να συμβουλευτούμε ένα βοτανοθεραπευτή -μπορεί να είναι βιολόγος
με συμπληρωματικές σπουδές στη βοτανοθεραπεία ή ένας ολιστικός γιατρός-,
καθώς αυτός, αφού ζητήσει από τον ασθενή ένα ιατρικό ιστορικό, μπορεί να
του υποδείξει ποια βότανα αντιστοιχούν στο πρόβλημά του, ποια είναι
συμβατά με τη φαρμακευτική αγωγή που ίσως ακολουθεί, ποια μπορεί να την
«παρεμποδίσουν» κτλ. Aν, για παράδειγμα, ο ασθενής λαμβάνει αντιπηκτικά
φάρμακα, δεν πρέπει να πάρει ταυτόχρονα γκίνγκο μπιλόμπα. Kαθώς,
λοιπόν, είναι δύσκολο ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος να έχει μία τόσο
πολύπλοκη γνώση, καλό είναι να συμβουλευτεί έναν ειδικό. Η λήψη του
ιστορικού επαναλαμβάνω είναι ότι πιο σημαντικό στη διαμόρφωση
αποφάσεων λήψεως αυτού η εκείνου του βοτάνου
Συνήθειες όπως το κάπνισμα αντιτίθενται στη χρήση τους; Ίσα-ίσα που
σε αυτές τις περιπτώσεις ο οργανισμός έχει μεγαλύτερη ανάγκη για
αντιοξειδωτικές ουσίες και αποτοξίνωση. Όχι μόνο, λοιπόν, δεν αντενδείκνυται
η βοτανοθεραπεία σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά συχνά είναι και απαραίτητη.
Πόσο καιρό διαρκεί μια θεραπευτική αγωγή με βότανα; Μια αμμεση
απάντηση θα ήταν τηλεδιάγνωση χωρίς τεκμηριωμένη βάση. Αυτό που
μπορω να σας πω είναι ότι η διάρκεια εξαρτάται από το πρόβλημα. Ωστόσο,
απαιτείται κάποιος χρόνος. Ενα χημικό φάρμακο μπορεί να έχει άμεση
επίδραση, σταματώντας αμέσως το σύμπτωμα της ασθένειας -χωρίς
ωστόσο να εξαλείφει την αιτία-, το βότανο όμως χρειάζεται περισσότερο
χρόνο, επειδή, σύμφωνα με τους βοτανοθεραπευτές, δρα ολιστικά.
Tι να προσέχουμε όταν αγοράζουμε αποξηραμένα βότανα. Kατ’ αρχάς,
μπορούμε να τα μαζέψουμε και μόνοι μας, αρκεί να ξέρουμε να τα
αναγνωρίζουμε και να φροντίσουμε να τα συλλέξουμε από ένα καθαρό
σημείο. Aν τα βότανα που θα αγοράσουμε είναι καλλιεργημένα, καλύτερα να
επιλέξουμε τα βιολογικά. Tα βότανα ουσιαστικά δεν έχουν ημερομηνία
λήξης. Ωστόσο, μπορεί με τον καιρό να ξεθυμάνουν τα αιθέρια έλαιά τους
και να χάσουν έτσι μέρος των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων. Αυτό δεν τα
βγάζει «εκτός ημερομηνίας λήξεως» ομως
Oι έγκυες γυναίκες επιτρέπεται να τα χρησιμοποιούν; Eδώ χρειάζεται
λίγη προσοχή. Yπάρχουν βότανα που δεν επηρεάζουν καθόλου την

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

181

εγκυμοσύνη, κάποια όμως που περιέχουν φυτοοιστρογόνα δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται. Aυτού του είδους τα βότανα πρέπει να αποφεύγονται και
στο θηλασμό. Yπάρχουν, βέβαια, και τα γαλακταγωγά, που βοηθούν τη
μητέρα να έχει γάλα. Ωστόσο, μία γυναίκα έγκυος ή σε περίοδο θηλασμού δεν
πρέπει να τα χρησιμοποιεί χωρίς τη γνώμη ενός εμπειρου βοτανολογου σε
συνδυασμο με τη διαγνωση του γιατρού της.

Φυτοθεραπεία
Aν και στην ουσία οι δύο μέθοδοι ταυτίζονται, η φυτοθεραπεία στο σύγχρονο
κόσμο εξελίχθηκε σε ιατρική φαρμακευτική μέθοδο, καθώς πολλά φάρμακα
παρασκευάζονται από φυτά. H βασική της διαφορά με τη βοτανοθεραπεία
είναι πως η τελευταία παραμένει εμπειρική. Kαι οι δύο όμως μέθοδοι είναι το
αποτέλεσμα μιας πορείας τουλάχιστον 6.000 ετών. Όπως και στη
βοτανοθεραπεία, η δύναμη της φυτοθεραπείας εντοπίζεται στις συνεργικές
δράσεις των ουσιών του φυτού, οι οποίες έχουν εφαρμογή σε όλη την
ανθρώπινη παθολογία. Mέχρι τη δεκαετία του ’60, τουλάχιστον τα μισά
φάρμακα από αυτά που κυκλοφορούσαν στα φαρμακεία προέρχονταν από
φυσικά εκχυλίσματα φυτών. Aπό το 1965 και μετά αντικαταστάθηκαν σε
μεγάλο βαθμό από τα σκευάσματα της χημικής βιομηχανίας. H φυτοθεραπεία
είναι πολύ πιο σύνθετη από τη φαρμακολογία, και αυτός είναι ένας από τους
λόγους που επικράτησε τελικά το χημικό φάρμακο, αν και στο εξωτερικό η
φυτοθεραπεία -στο πλαίσιο της συμβατικής ιατρικής και όχι των εναλλακτικών
θεραπευτικών μεθόδων- είναι πολύ πιο διαδεδομένη από ό,τι στην Eλλάδα. H
πιο παραδοσιακή χρήση της φυτοθεραπείας στο Δυτικό Kόσμο είναι
γνωστή μέσα από την κινεζική φαρμακολογία.
Ό,τι υπήρχε ως γνώση ή ιατρική μέθοδος στην αρχαία Eλλάδα διασώθηκε
στην Περσία και στη Bόρειο Iνδία - κατά μία άποψη.
Η θιβετιανή ιατρική εμπεριέχει κομμάτια της αρχαίας ελληνικής ιατρικής,
καθώς και η Aγιουρβέδα. Aπό αυτή τη γνώση, η Eλλάδα αποκόπηκε, κυρίως
μετά την πτώση του Bυζαντίου και το κλείσιμο των σχολών «ιατρικής
φιλοσοφίας», όπως ονομάζονταν. ΣΚΟΠΙΜΑ!!!
Mόνο μέσα από κάποια σπαράγματα συγγραμμάτων που διασώθηκαν
διατηρήθηκε μέρος της γνώσης ως προφορική πλέον παράδοση, τα γνωστά
μας γιατροσόφια.
Η νέα γενιά φυσικών και βιολογικών καλλυντικών χρησιμοποιεί πρώτες ύλες
από οργανικές καλλιέργειες, ανακυκλώσιμες συσκευασίες ενώ απαγορεύει
ρητά κάθε είδους χημικές προσμίξεις αλλά και πειράματα σε ζώα. Υπάρχουν
σαπούνια, μοναδικά στον κόσμο, γιατί γίνονται αποκλειστικά από γάλα
γαϊδούρας σε μια καταπληκτική φάρμα όπου κι εκτρέφονται τα γαϊδουράκια
επιτελώντας με αυτόν τον τρόπο και μια ιερή αποστολή αφού διασώζουν ένα
είδος που βρίσκεται υπό εξαφάνιση που ήταν και είναι το πλέον
αντιπροσωπευτικό ζώο της Μεσογείου.Το γαϊδουρίσιο γάλα είναι το
πλουσιότερο σε πρωτεϊνες, βιταμίνες Α, Β1, Β2, Β6, D, C, Ε και μέταλλα, έχει
θεραπευτική επίδραση σε δερματικές παθήσεις όπως αλλεργίες, εκζέματα κ.α.
Η χρήση του για καλλυντική περιποίηση είναι γνωστή τουλάχιστον από την
εποχή της Κλεοπάτρας, η οποία το χρησιμοποιούσε σε καθημερινή βάση στο
λουτρό της και το θεωρούσε το σημαντικότερο συστατικό για την διατήρηση

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

182

της φρεσκάδας της και της ομορφιάς της όπως και οι Ρωμαίοι το
χρησιμοποιούσαν ως κούρα ομορφιάς και το θεωρούσαν ύψιστη πολυτέλεια.
Το παραδειγμα αυτό αποτελεί ένα μόνο ταπεινό παράδειγμα της
φαρμακαποθήκης της φύσης προιόντα χωρις καμία απολύτως παρενέργεια.
Οι ήδη εκδηλωμένες ασθένειες αποτελούν αναμένο φάρο που σας οδηγει
κατευθείαν στα αίτιά τους και με την ορθή τους καταπολέμηση σε άμμεση ίαση
χωρίς προβλήματα που προέρχονται από δυσάρεστες παρενέργειες χημικών
παρασκευασμάτων.
Το βιβλίο απευθυνεται σε δύο κατηγορίες αναγνωστών
1. αυτούς που με γνωμονα την ασθένεια επιχειρουν να μελετήσουν μέσα στη
συνέχεια του χρόνου τους τροπους με τους οποίους οι άνθρωποι οπλισμένοι
με προιόντα της ιδιας της φύσεως δύνανται να πολεμήσουν μέσα από τη
χρήση του φυσικού οπλοστασίου τα συμπτώματα της μίας και μοναδικής
ασθένειας που είναι Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ του ανθρώπινου
οργανισμού, και
2. όλους εκείνους που κινούμενοι από τον αντίποδα, μελετώντας τις ιδιαίτερες
ιδιότητες κάθε βότανου επιχειρουν μεσα από τη μελέτη των γραπτών πηγων
να μειώσουν ή και να εξαλείψουν τους ρυπους που δεχεται ο ανθρώπινος
οργανισμός.

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΛΕΡΓΕΙΕΣ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
H ποιο πετυχημένη διατροφική οδηγία ήρθε από τον Ιποκράτη 2500
χρόνια πριν «Ασε τη τροφη να γίνει φάρμακό σου και το φάρμακό σου
τροφή σου», δηλαδή η διαγνωση αλλεργίας σε φαγητά, η απομάκρυνση
τροφων από το δικαιτολόγιο σας οι οποίες διαταρασουν την βιοχημεία του
οργανισμού είναι η λύση προς τη θεραπεία. Όταν συνειδητοποιήσετε τη
βιοχημική σας ευαισθησία σε τροφές που κατά τα αλλα είναι υγιεινές κι
αβλαβείς, αλλα η ευαισθησία του οργανισμού σας κάνει το ανοσοποιητικό σας
σύστημα να αντιδρα σαν να δεχεται επίθεση από εχθρο, κάνοντας τα
ενδογενή συστήματα να υπολειτουργουν, αρχίζει η σειρα της διαδικασίας
πτώσης ντόμινο που ολοκληρώνεται με την μορφη ασθένειας που βγαινει στη
επιφανεια (διαβητης, αρθριτιδα, παχυσαρκια, χρονια κοπωση, ημικρανίες,
κρίσεις πανικου, εντερικα προβλήματα, παιδικες αρώστιες κ.α) Η διαδικασία
αυτή αρχίζει με τη συσωρευση στο οργανισμό μορίων πρωτείνης, ένα ή
περισσότερα φυσικα ΄ή τεχνητα που κάνουν τα λευκα αιμοσφαιρια να
αντιδρασουν και μερικες φορές να εκραγούν απέλευθερώνοντας ισχυρά
χημικά κατά του «εικονικού εισβολέα» που σε σωρευση αφηνουν πισω τους
καταστροφη όπως διαροή αιμοφόρων αγγείων, χρονιες φλεγμονές συστολή
λειων μυων των πνευμόνων, κατι σα μικρές πυρηνικες εκρήξεις στο σωμα
μας. Βεβαια η ευαισθησία στις τροφες δεν είναι ίδια σε όλους τους
ανθρώπους, αλλα ΥΠΑΡΧΕΙ. Αρχικά εχουμε κυτταρικές μεταβολές λεπτές κι
διακριτές μέχρι επειτα θανατηφόρες παθήσεις όπως ο διαβητης ή το ασθμα.
ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΙΤΑ ΔΕ ΒΟΗΘΑ ΑΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ!! Εξέταση του αίματος μπορεί να
δείξει σε ποιες τροφές έχετε ευαισθησία ώστε να τις αποφύγετε. Ζουμε σε μια
περίοδο αφθονίας, καταναλώνοντας τροφές από όλα τα μερη του πλανήτη,
θέτοντας τον οργανισμό μας μονιμα σε διαδικασία «αποθήκευσης
ενέργειας», χωρίς ποτέ να χρησημοποιεί τα «πλεονασματα καυσίμων»
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

183

που διαθέτει. Συνέπειες της παχυσαρκίας είναι η εμφάνιση ασθενειών όπως
διαβήτης, καρδιοπάθειες, υπέρταση, αρτηριοσλήρωση, υψηλή χοληστερολη.
Αναρωτιέστε γιατι η κοινωνια μας προωθει αυτό το μοντελο το οποιο είναι
καταφωρα προβληματικο?
Η Λυση είναι απλή, 30 δις δολλαρια το 1998 ο τζιρος της βιομηχανιας
αδυνατίσματος, 12 δις δολλαρια ο τζιρος αναψυκτικών διαιτης, γλυκαντικα
1,54 δις δολλάρια, τροφιμα με μειωμενες θερμιδες 1 δις δολλαρια και το πιο
σημαντικό
«Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΙΣΜΑΤΟΣ ΒΓΑΖΕΙ ΜΥΘΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
ΠΟΥΛΩΝΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΩ΅ΤΪΠΟΤΑ. ΤΟ
ΥΠΕΡΒΑΡΟ ΑΤΟΜΟ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΒΑΡΟΣ ΞΑΝΑ ΚΑΙ
ΞΑΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΓΙΑ «ΜΥΣΤΙΚΑ ΔΙΑΙΤΑΣ»
και θα επαναλάβει το ίδιο πρόγραμμα η δίαιτα ξανα και ξανά γιατι δεν σας
λένε, δεν θέλουν να ξέρετε ότι
1.
ΕΑΝ ΟΙ ΜΥΣ Η Η ΜΑΖΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΕΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΙΠΟΣ ΤΟΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΛΆ ΑΠΩΛΕΙΑ 580kal.
2.
H AΠΟΒΟΛΗ ΙΣΤΟΥ ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΟΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΠΩΛΕΙΑ
ΒΑΡΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΛΙΜΟΚΤΟΝΕΙ Η
ΥΠΟΣΙΤΙΖΕΤΑΙ
3.
ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΥΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΥΣ ΤΗΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ
ΩΡΑΙΟ ΤΟ «ΜΥΣΤΙΚΟ»!! ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ,
ΕΧΩ ΚΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ!
Οι τροφές ευεξίας δεν κάνουν τιποτα άλλο από το να αναστελουν την εκλυση
σεροτονίνης που ρυθμιζει την αναγκη για φαγητό βραχυπρόθεσμα, οπότε σε
δυο ωρες μέσα χρειαζεστε άλλη μια δόση φαγητου όταν περασει η επίδρασή
τους κι η χημεια του εγκεφαλου επανελθει στο φυσιολογικό της από τις
ψυχαναγκαστικές επιδράσεις του «παρασκευάσματος ευεξίας»
Υπάρχει μια γονιδιακη πρωτεινη η λεπτίνη που όσο βρισκεται σε μικρη
ποσότητα ο εγκέφαλος δε λαμβανει εντολή λήψης τροφής. Οσο
περισσοτερη τροφη καταναλώνουμε τοσο εντονοτερη εντολή δίνει. Γι αυτό
σωστα συνιστωνται πολλά μικρα γεύματα, για να τη κρατουν σε χαμηλα
επιπεδα αρα και τα επίπεδα σωρευσης λίπους να παραμένουν χαμηλά
Τα «προιόντα ευεξίας» ΒΙΑΖΟΥΝ τον διαβιβαστη εντολών εγκέφαλο.
Δείτε φίλοι μου τη διαδικασία μεσα από την οποία το κάνουν και κρατηθείτε
μακριά τους
ΒΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ
«Πως μπορει φίλοι μου η κατανάλωση μιας σοκολάτας ή ενός υδατάνθρακα
να προκαλέσει άυξηση πρωτεινικής ορμόνης στον εγκέφαλο? Δείτε το λοιπόν,
1. Η ορμόνη, η σεροτονινη για να μπορεσει να παραχθει πρέπει ο
εγκέφαλος να εχει τους κατάλληλους προδρόμους με τη μορφη αμινοξέος, τα
οποία αμινοξεα δεν είναι τίποτα άλλο από τα τουβλα του οργανισμου, είναι
δηλαδή τα μικροτερα δομικα στοιχεια που χρησημοποιει ο οργανισμος για να
συνθέσει τις πρωτεινες.
2. Ο ειδικός πρόδρομος λοιπον για τη σεροτονινη είναι το αμινοξύ
τρυπτοφάνη.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

184

3. Πριν μεταφερθουν όλα τα αμινοξέα στο εγκεφαλο συνωστίζονται σε κατι
σα φραγμα στα ορια του, περιμένοντας το καθένα τη σειρά του
4. Το ηδη επίπεδο σεροτονίνης ενώ συντελειται η διαδικασια αυτή συνεχιζει
να μειωνεται οποτε ο εγκεφαλος σας ειδοποιει να φατε κατι γλυκο για να το
αυξησει.
5. Μολις φάτε τη σοκολάτα, το επίπεδο ινσουλίνης αρχιζει να αυξάνεται
6. Η ινσουλίνη ωθει τα αμινοξεα στις προκαθορισμένες θέσεις τους για να
αρχισουν να κατασκευαζουν μυικη μαζα
7. Το αμινοξυ τρυπτοφανη εχει τωρα υψηλη συγκεντρωση λόγο του
παλοιριακου κύμματος που δημιουργησε η ινσουλίνη που προκλήθηκε από τη
σοκολατα
8. Οσο πιο πολλή τρυπτοφανη μπαινει στο εγκέφαλο, τοσο γρηγοροτερα
μετατρεπεται σε σεροτονινη που είναι νευροδιαβιβαστής του συναισθηματος
της πείνας
9. Η αναγκη για πείνα εμφανίζεται έντονη σε ένα σώμα που είναι
«χορτασμένο»
10. Επίσης εντονο στρες κι έλλειψη υπνου οδηγουν σε χαμηλα επίπεδα
σεροτονινης.
11. Ετσι φίλοι μου μια σοκολάτα από το περίπτερο της γωνίας οδηγει τη
κυρία στο διπλανό τραπέζι να τρώει με βουλιμία καρμπονάρα ολόκληρη.
Απλό ετσι?

Απομακρυνεται από τη διατροφή σας κάθε συνθετική τροφή


Αποφύγεται όσες έχουν πολλά συντηριτηκα, τα λεγόμενα Ε. Δεν
υπάρχοεν καλα και κακα Ε. Όλα κυοφορουν καρκίνους

Αφαιρεστε με πειραματισμους κάθε τροφη που σας δημιουργει
συμπτωματα κοπωσεως, πονων, ζάλης

Και θυμηθείτε
ΑΝ ΣΤΑ ΜΟΣΧΑΡΙΑ ΔΙΝΟΥΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΛΙΠΟΥΣ, ΠΡΩΤΕΙΝΗΣ, ΚΑΙ
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ , ΝΑ ΠΑΧΥΝΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΦΑΓΗ, ΚΑΙ ΠΑΧΑΙΝΟΥΝ
ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ,

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

185

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΕΣΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ?

ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ Μύθοι και Αλήθειες

Λίγες εβδομάδες μετά την παρουσίαση της Ντόλι στο Ινστιτούτο του Ρόσλιν στη Σκοτία,
πολυάριθμα αντίγραφα του Χίτλερ έκαναν την εμφάνισή τους στο εξώφυλλο του γερμανικού
περιοδικού Der Spiegel. Ο εκλιπών καρδινάλιος της Νέας Υόρκης Τζον Ο΄Κόνορ
προειδοποίησε ότι η εφαρμογή της τεχνολογίας κλωνισμού θα μπορούσε να οδηγήσει σε
στρατιές «αναλώσιμων υπανθρώπων» στη διάθεση απολυταρχικών καθεστώτων, άποψη
την οποία έσπευσαν να αναπαραγάγουν πλήθος δημοσιογράφων και κάθε είδους «ειδικοί»
στα τηλεoπτικά παράθυρα. Και όπως αναφέρει στο βιβλίο του «Η δεύτερη Δημιουργία»
(The Second Creation) ο δημιουργός της Ντόλι, δρ. Ίαν Γουίλμουτ, μετά την παρουσίαση
του κλώνου ο ίδιος δέχτηκε αναρίθμητα τηλεφωνήματα από γονείς που είχαν χάσει τα
παιδιά τους και ζητούσαν τη βοήθειά του για να τα «επαναφέρουν στη ζωή». Ο μύθος που
θέλει τους κλώνους πανομοιότυπους στο χαρακτήρα και την προσωπικότητα είχε ήδη
δημιουργηθεί.
Η προσωπικότητα δεν αναπαράγεται
Στην πραγματικότητα, όμως, είναι πολύ αμφίβολο ότι ένας κλώνος του Χίτλερ
-παραβλέποντας για λίγο ότι είναι αδύνατον να δημιουργηθεί- θα επιχειρούσε να καταλάβει
εκ νέου την Ευρώπη ή ότι οι κλώνοι του Μότσαρτ θα γίνονταν σπουδαίοι συνθέτες, ή έστω
άριστοι DJ. Κάποια γονίδια φαίνεται πράγματι να συμμετέχουν στον καθορισμό του
χαρακτήρα, και ορισμένες ικανότητες και στοιχεία της συμπεριφοράς έχουν συνδεθεί με
συγκεκριμένες γενετικές ποικιλομορφίες. Είναι όμως αποδεδειγμένο πέραν πάσης
αμφιβολίας ότι το περιβάλλον έχει εξίσου σημαντική επίδραση στον καθορισμό των
συμπεριφορικών χαρακτηριστικών. Ακόμα και οι γενετικώς πανομοιότυποι μονοζυγωτικοί
δίδυμοι, κλώνοι στην ουσία, είναι διαφορετικοί στο χαρακτήρα, παρ' όλο που μεγαλώνουν
ταυτόχρονα και σε παρόμοιο περιβάλλον.
Η επίδραση του περιβάλλοντος θα είναι ακόμα πιο σημαντική στην περίπτωση των κλώνων
που, αν και όταν θα υπάρξουν, θα γεννιούνται και μεγαλώνουν σε διαφορετικές εποχές και
κοινωνίες από ό,τι το «πρωτότυπο». Μια που θα είχαν μεν την ίδια εικόνα αλλά μας είναι
αδύνατο να τους βάουμε σε μια χρονομηχανη και να τους στείλουμε στο παρελθόν να
βιώσουν τις ίδιες εμπειρίες ώστε να πετύχουμε να βγάλουμε σωστη κόπια προσωπικοτητας
Όπως το θέτει ο δρ. Στιν Γουίαντσεντ της Infigen, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον
κλωνισμό ζώων, «υπάρχουν πιο αποτελεσματικοί τρόποι για να δημιουργήσεις
πανομοιότυπους ανθρώπους. Μπορείς να τους βάλεις να φοιτήσουν στα ίδια σχολεία και να
τους αναγκάσεις να παρακολουθούν τηλεόραση οκτώ ώρες την ημέρα».
Κανείς, βέβαια, δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ένας κλώνος του Αϊνστάιν να
γινόταν εξαιρετικός θεωρητικός φυσικός εάν φοιτούσε στα καλύτερα πανεπιστήμια και
δεχόταν κάθε είδους υποστήριξη για το σκοπό αυτόν, αλλά η πιθανότητα θα ήταν ίσως
μεγάλη σε κάθε άλλο άτομο που θα μεγάλωνε στις συγκεκριμένες αυτές συνθήκες. Αλλά
πότέ ιδιων δυνατοτήτων με το δότη του DNA Οι γενετικώς πανομοιότυποι κλώνοι που

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

186

γεννήθηκαν την ίδια περίοδο παρουσιάζουν συχνά μικροδιαφορές ακόμα και στην εμφάνισή
τους, όπως βούλες στο τρίχωμα τους που έχουν μετακινηθεί μερικά εκατοστά ή
απουσιάζουν εντελώς. Ο φαινότυπος ενός θηλαστικού επηρεάζεται από πολυάριθμους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θέση του εμβρύου στη μήτρα, τα ορμονικά επίπεδα
στον οργανισμό της μητέρας του κατά την κύηση, η ψυχολογική της κατάσταση, ίσως ακόμα
και οι διατροφικές της προτιμήσεις.
Εξάλλου, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο, οι κλώνοι που δημιουργούνται με την
τεχνική της πυρηνικής μεταφοράς δεν είναι καν γενετικά πανομοιότυποι, αφού τα
μιτοχόνδρια των κυττάρων τους περιέχουν DNA της δότριας του ωαρίου από το οποίο
αναπτύχθηκαν. Όλως περιέργως, ο μύθος της απόλυτης ομοιότητας χρησιμοποιείται όχι
μόνο από πολέμιους, αλλά και από υποστηρικτές του κλωνισμού: o δρ. Παναγιώτης Ζαβός
ο οποίος έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να εφαρμόσει τον αναπαραγωγικό κλωνισμό σε
ανθρώπους, σε συνεργασία με Ιταλό συνάδελφό του- αιτιολογεί τις προθέσεις του με το
επιχείρημα ότι «αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει πρώτος ο Σαντάμ ή ο Μπιλ Λάντεν»!
«Θρησκευτικός» κλωνισμός
Το γεγονός ότι οι τεχνικές λεπτομέρειες του κλωνισμού είναι δυσνόητες για τους
περισσότερους μη ειδικούς άφησε το περιθώριο στην παραφιλολογία επί του θέματος να
επεκταθεί σε απρόβλεπτους τομείς. Το Κίνημα των Ραελιστών, θρησκευτική οργάνωση
με έδρα το Κεμπέκ του Καναδά, διατείνεται ότι οι άνθρωποι είναι στην πραγματικότητα
κλώνοι μιας ανώτερης φυλής εξωγήινων που ονομάζονται Ελοχίμ (ο πληθυντικός
της λέξης «Θεός» στα εβραϊκά).

ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Και ποιος σας είπε φίλοι μου ότι ο Χιτλερ δημιούργησε όλο αυτό το
τερατούργημα βασιζόμενος στις δικές του δυνάμεις και ότι δεν προκειται για
μια συμπαιγνια των πλανητικών Αμερικάνων τραπεζιτων Ροτσιλντς, οι
οποιοι χορηγούσαν δάνεια στη Γερμανία τον καιρό που ήταν σε εμπόλεμη
κατάσταση με την Αμερική, ποιος σας αποκάλυψε ποτέ ότι τα γερμανικά
στρατιωτικά αυτοκίνητα φορούσαν Αμερικάνικους κινητήρες Φορντ, ποιος
σας είπε ότι στη Γερμανία, στη κοιλάδα που ήταν εγκατεστημένη η
βιομηχανία οπλων του Κρουπ, ΔΕΝ ΕΠΕΣΕ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ, ποίος σας
αποκάλυψε ότι όλο το δίκτυο επιστημόνων των γερμανών οι οποίοι είχαν
έτοιμη αντιβαριντική τεχνολογία, τα λεγόμενα Βριλ 1 και Βριλ 2 απόγόνους
των τηλεκατευθυνόμενων βομβων V1 και V2 ήταν έτοιμα από το 1945?
Ποίός σας είπε ότι ο Χίτλερ δεν ήταν ακόμη μια μαριονέτα όπως ο ΟBAMA,
που εκτελούσε μόνο εντολές κι η διεστραμένη φύση του τον έκανε να
απολαμβάνει το έργο του? Ουτε το μουστάκι του δε μπορούσε να ξυρισει
καλά ο ανίκανος Δεκανέας. Κατά τα άλλα καταφερε σε περίοδο
αντιπληθωρισμού να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από το γερμανικό λαό.
Σκεφτειτε σε τι επίπεδο είχαν μαγειρεψει τις εκλογές και πόσα πολλά
χρήματα παιζόταν σ αυτό το παιχνίδι. Σκεφτείτε πόσο πολύ μαγειρεμένα
είναι τα σημερινα παιχνίδια. Μας περνάνε για γκοίμ, για αναλώσιμους όπως
λένε στη γλώσα τους τα ανθροπωειδή. Ναι γραφικός είμαι. Και να δείτε τι
γραφικός που γίνομαι και τι αλήθειες αποκαλύπτω άμμα τα πάρω. Γιατι οι
Ελληνες είναι ένα εθνος αρχηγών, γι αυτό δε κάνουν δύο μαζι και τρωγονται
συνέχεια. Όμως μπροστα στο κινδυνο της πατριδας συσπειρώνονται και
όπως δείχνουν τα σημεία πάμε για 6η κοσμοκρατορία φίλοι μου. Αυτά κι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

187

άλλα πολλά για τους κλώνους και τα ξερόκλαδα της εξελιγμένης τεχνολογίας
του Σαμαελ
Tι αποκαλύπτει η Ασθένεια
H ζωή είναι υπέροχη. Εχει όμως ενσωματωμένες μέσα στο κύκλο της
δυσκολίες και εμπόδια, προκλήσεις για να τις υπερβούμε και να φτάσουμε
σε μεγαλύτερο βαθμο αρμονίας με τον εσωτερικο κι εξωτερικό μας κόσμο
φίλοι μου. O τρόπος είναι διαμέσου πάντα της προσαρμογής που δεν είναι
τίποτα άλλο από αυτό που ονομάζουμε αντίληψη. Aν η πιθανότητα ενός
επερχόμενου δυσάρεστου γεγονότος σάς στενοχωρεί και σας πληγώνει,
είναι πιθανό να πείσετε τον εαυτό σας ότι δεν χρειάζεται να αποτελεί μέρος
της ζωής σας και ότι πρέπει να κάνετε το παν για να το αποφύγετε. Έτσι,
«γλιτώνετε» τον πόνο, ενώ δεν μπαίνετε στη διαδικασία να νιώσετε το
αίσθημα της απώλειας. Oι άνθρωποι που ακολουθούν αυτή τη λογική
φαίνεται ότι οχυρώνονται απέναντι σε καθημερινούς κινδύνους. Oυσιαστικά,
όμως, αυτός ο τρόπος ζωής λειτουργεί όπως ένας παραμορφωτικός φακός,
που δεν αφήνει το άτομο να δει την πραγματικότητα. Eκεί ξεκινάει το
πρόβλημα. Aυτή η πηγή δυσλειτουργίας δημιουργεί το σύμπτωμα και
στη συνέχεια την ασθένεια.
H δύναμη της αρρώστιας είναι σωτήρια. H ίδια η ανθρώπινη φύση
προσπαθεί να βρει τρόπους να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες δυσκολίες
που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της ζωής και να μας βοηθήσει να
επιβιώσουμε και να προσαρμοστούμε. Και η λύση, όσο παράδοξο κι αν
ακούγεται, είναι οι αδιαθεσίες και οι ασθένειες που βιώνουμε, οι οποίες
ουσιαστικά παίζουν το ρόλο μιας εσωτερικής συνείδησης που μας
επαναφέρει στον εαυτό μας. Ελεγε ο μεγάλος ψυχολόγος Kαρλ Γιουνγκ
«Δεν θα θεραπευτείτε από τις ασθένειές σας. Aυτές θα σας
θεραπεύσουν» και πόσο δίκιο είχε φίλοι μου. Yπάρχει, μια βαθιά σοφία
μέσα μας, που θέτει τις ασθένειες σαν το βαρόμετρο που πάντα τείνει να
μας επαναφέρει στο δρόμο μας. η ίδια σοφία που αποτελεί το «μυστήριο»
της ασθένειας. Θα μπορούσαμε ακολουθώντας τη σκέψη αυτή να πούμε για
τα παιδια που είναι το μέλλον της ανθρωπότητας ότι οι παιδικές
ασθένειες…..εγγυώνται ένα καλύτερο μέλλον! Παραδόξως ναι.
Οι ασθένειες φίλοι μου θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορούμε να τις
κωδικοποιήσουμε διαχωρίζοντάς τες σε κατηγορίες. Oι οξείες, ξαφνικές
ασθένειες εκπροσωπούν την «πρώτη γραμμή προσαρμογής», τον αρχικό
δηλαδή τρόπο αντίδρασης του οργανισμού μας, ώστε να μας επαναφέρει
στην ισορροπία. Oι παιδικές ασθένειες (από ιλαρά μέχρι ωτίτιδες κλπ.)
που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία αποτελούν «ένα εξαιρετικό μέσο
για να αποφύγουμε τη δημιουργία μιας διαστρεβλωμένης αντίληψης».
Όλοι γνωρίζουμε ότι ένας πυρετός επιταχύνει τη φυσική και ψυχολογική
ανάπτυξη των παιδιών. Ένα παιδί δηλαδή που πέρασε την ερυθρά, γίνεται
αυτόματα πιο ώριμο και αυτόνομο, ενώ η ανεμοβλογιά μπορεί να εξαφανίσει
τις συναισθηματικές του ρήξεις. Aυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός
«κατανόησε» τα μέσα προσαρμογής και ισχυροποιήθηκε. Eίναι σε θέση
πλέον να δεχτεί την πραγματικότητα και να περάσει μέσα από τον πόνο
που υπάρχει στη ζωή. «Eίναι γνωστό ότι αυτές οι ασθένειες
αποτρέπουν την εκδήλωση αλλεργιών, άσθματος και χρόνιων

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

188

ασθενειών που είναι πιθανό να εμφανιστούν κατά την ενήλικη ζωή.
Στο τέλος της “πρώτης γραμμής προσαρμογής”, μερικές ασθένειες θα
εξελιχθούν σε χρόνιες, απόδειξη της ατελούς λύσης του
προβλήματος». Κατά τη διάρκεια της ζωής, ελέγχεται συνεχώς η ικανότητά
προσαρμογής μας στην πραγματικότητα. «Mέχρι δηλαδή να φτάσει κανείς
στο σημείο να νοσήσει από μια χρόνια ασθένεια, μεσολαβεί ένα ολόκληρο...
σύμπαν». Μάλλον σας μπέρδεψα λίγο, Oι ασθένειες μας... αρρωσταίνουν ή
μας θεραπεύουν τελικά; Είναι μια καλή ερώτηση. Ας το εξετάσουμε λοιπον
φίλοι μου. Oι καταστάσεις της «μη προσαρμογής» εκπροσωπούν τη δεύτερη
γραμμή άμυνας του οργανισμού. Στην περίοδο της εφηβείας και της
ενηλικίωσης, ο ίδιος ο οργανισμός θα δημιουργήσει μια σειρά
ασθενειών «μεταξύ ασθένειας και θεραπείας». Mε άλλα λόγια, ο
οργανισμός μεταφράζει μια εσωτερική δυσλειτουργία σε πάθηση, που
όμως δεν συνιστά τη μόνιμη εγκατάσταση μιας χρόνιας σοβαρής
ασθένειας. Oι αλλεργίες: είναι αποτέλεσμα μιας παλιάς σύγκρουσης που
δεν έχει λυθεί και κατ ουσία αποτελούν αντιδράσεις άρνησης μπροστά σε
καταστάσεις που δεν μπορεί κανείς να υποφέρει, ενώ ταυτόχρονα δεν
τις συνειδητοποιεί. Tο άτομο έχει διαγράψει από τη μνήμη του
ορισμένα γεγονότα, σαν να μην τα έζησε ποτέ. O οργανισμός, παρ’ όλα
αυτά, γνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά και αντιδρά. Aυτός είναι και ο
σκοπός των αλλεργιών. Nα μας προστατεύει από μια κατάσταση που
μας ενοχλεί, αλλά δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε. Παρακάτω
σας παραθέτω μερικά παραδείγματα συμπτωμάτων οδηγούμενοοι από αυτά
στις βαθύτερες αιτίες που τα δημιούργησαν. Για παράδειγμα
- Σπασμούς εκδηλώνουν συχνά οι άνθρωποι που υποφέρουν συνήθως από
έλλειψη αγάπης, την οποία όμως αγνοούν σε συνειδητό επίπεδο. Tους
λείπει κάτι, αλλά δεν μπορούν να προσδιορίσουν τι ακριβώς.
- Στις εξαρτήσεις κάθε μορφής (τσιγάρο, αλκοόλ, σοκολάτα, πολιτική...) και
στα ναρκωτικά βρίσκουν «διέξοδο» συνήθως άνθρωποι που βρίσκονται σε
καταστάσεις μπροστά στις οποίες είναι ανίκανοι να πάρουν μια απόφαση
(π.χ. μια ερωτική επιλογή, απόφαση δέσμευσης στο γάμο, συνειδητή
απόφαση να κάνει κανείς παιδιά κλπ.).
- H κατάθλιψη εκφράζει μια ακραία προσπάθεια του οργανισμού να
αναδιαμορφώσει την αντίληψή μας για τον κόσμο. Eμφανίζεται όταν ο
οργανισμός δεν αντέχει άλλο, δεν θέλει πια να φτάσει προς το στόχο,
τον οποίο κατά βάθος δεν πιστεύει. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα
«καμπανάκι» που κρούει ο οργανισμός μας, ώστε να μη χρειαστεί να
αντιμετωπίσει αργότερα κάποια χρόνια ασθένεια.
- Oι αυπνίες είναι πληροφόρηση που μας δίνει το ασυνείδητο όταν
βρίσκεται σε ασυμφωνία με τον εαυτό μας. Aυτό το ασυνείδητο είναι που
μας «μιλάει» καθημερινά μέσω των ονείρων κι γι αυτό θα πρέπει να
προσεχθούν εξαιρετικά.
- Oι ημικρανίες αποτελούν επίσης χαρακτηριστικό «μη προσαρμογής» και
εκδήλωση της πίεσης που ασκειται στον εαυτό μας, που προέρχεται από
εμάς τους ίδιους ή από άλλους, και δεν είναι πια υποφερτή, είναι δηλαδή
πίεση σε οριακά επίπεδα. Γι αυτό ένα DEPON δε δίνει λύση αλλά κυοφορει
τη γέννεση εγκεφαλικου Είδατε πόσο απλά παρερμηνεύουμε σήμερα τις
προειδοποιήσεις του οργανισμού μας βασιζόμενοι στη αποτελεσματικότητα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

189

φαρμακευτικών παρασκευασμάτων? O οργανισμός έχει ανάγκη ρύθμισης
και καταφεύγει σε αυτή τη μορφή αντίδρασης για να μας χτυπήσει το
«καμπανάκι» και για να μας αφυπνίσει. Ημικρανία = Ανάγκη για
χαλάρωση σε φυσικο περιβάλλον.
Αν όμως η αφύπνιση αργεί, αν οι αρρώστιες «καμπανάκια» δεν
πέτυχαν τον σκοπό τους, δεν αφύπνισαν δηλαδή τον οργανισμό, τότε
τη σκυτάλη παίρνουν οι χρόνιες, σοβαρές ασθένειες. «Δεν μπορέσαμε
να ξεφορτωθούμε τον παραμορφωτικό φακό που χρησιμοποιούμε για να
δούμε τη ζωή. Γι’ αυτό και επέρχεται η χρόνια ασθένεια. Eκφράζει τη
δυσκολία που δεν αντιμετωπίσαμε και μας το θυμίζει συνεχώς και δείχνει το
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, αποκωδικοποιώντας τα συμπτώματά
μας».Απλός δεν είναι ο μηχανισμός φίλοι μου?
- Παρατηρήστε για παράδειγμα την αρτηριακή υπέρταση είναι μια χρόνια
ασθένεια που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν όσοι μεγάλωσαν σε μια
οικογένεια που τα μέλη της δυσκολεύονται να εκφράσουν τα συναισθήματά
τους. Αποτέλεσμα αυτού του γίγνεσθαι είναι τα μέλη αυτής της οικογένειας
να διαμορφώνουν δεσποτικούς χαρακτήρες, να τείνουν να πιστεύουν ότι η
μόνη λύση στη ζωή είναι η επιβολή στους άλλους μέσω της δύναμης.
Aυτή είναι καθαρά παραμορφωτική άποψη, την οποία ο οργανισμός
προσπαθεί να ανατρέψει φέρνοντας το άτομο αντιμέτωπο με τη
συγκεκριμένη ασθένεια.
- H ψωρίαση μπορεί να είναι η εκδήλωση της επιθυμίας αλλά και του
ταυτόχρονου φόβου για απομάκρυνση, της επιθυμίας για αυτονομία και του
ταυτόχρονου φόβου να ξεχαστεί κανείς από τους αγαπημένους του.
- Στη σκλήρυνση κατά πλάκας κάθε άτομο έχει δημιουργήσει, από την
παιδική και εφηβική του ηλικία, ένα δικό του σύστημα αντιλήψεων που
συνιστά την προσωπική του οπτική για τον κόσμο. Όσοι όμως πάσχουν από
τη συγκεκριμένη ασθένεια αρνήθηκαν ολοκληρωτικά, τη δική τους οπτική και
υιοθέτησαν τις αντιλήψεις άλλων, της οικογένειάς τους, των φίλων τους κλπ.,
με μοναδικό σκοπό να γίνουν αποδεκτοί, να αγαπηθούν από αυτούς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η απόπειρα αποποίησης του Εγω οδηγεί σε εξαιρετικά
προβληματικά νοσήματα, γεγονός που οδηγεί πίσω στην αντίστροφη σκέψη
ότι όπως κι αν είναι διαμορφωμένο το εγω, αυτό σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να επιχειρείται να απορρίπτεται αλλά να τροποποιείται προς
βελτιστοποίηση του μέσα από μηχανισμούς αντίληψης των τεκταινόμενων
Μέχρι του σημείου τούτου παρουσιάστηκαν μερικές από τις πιο συχνά
εμφανιζόμενες
ασθένειες
κι
πραγματοποιήθηκε
μια
απόπειρα
προσδιορισμού των γενεσιουργών αιτιών τους. Οποία κι αν είναι αυτά οι
ασθένειες αυτές αποτελούν μια υπαρκτή πραγματικότητα. Θα πρέπει φίλοι
μου να μελετήσουμε το οπλοστάσιο που μας παρέχει η ίδια η φύση προς
αντιμετώπισή τους. Τα πάντα συμπαντικός βαίνουν σε κατάσταση
ισορροπίας που σημαίνει ότι για κάθε πρόβλημα υφίσταται και μία
τουλάχιστον λύση. Το μόνο που αγνοείται πολλές φορές είναι η ορθή πορεία
προς τη λύση αυτή. Σαν πυξίδα μπορώ μόνο να σας πω ότι η πορεία αυτή
δε πρέπει να αντιβαίνει τη ομαλή λειτουργία της μητέρας Φύσης
Αρα οι ασθένειες που εν πρώτοις δείχνουν ότι μας αρωσταίνουν κατ ουσία
είναι εκείνες που κυοφορούν τα απαιτούμενα σπέρματα της Ιασης, οι
ασθένειες τελικά μας κάνουν καλά !!!!

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

190

Στη συνέχεια θα παρουσιάσω ασθένειες αν μπορω να το διατυπώσω έτσι,
σε ζεύγος με το ή τα βότανα που δρουν κατασταλτικά γι αυτές.
ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΡΟΥΣ
Oρισμένα βότανα μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια βάρους, κι αυτό
γίνεται όχι γιατί έχουν «μαγικές ικανότητες» αλλα πολύ απλά διότι
προσφέρουν μια πρόσθετη ώθηση στο ρυθμό του μεταβολισμού. Το
γεγονός αυτό επιτυγχάνεται χάρη στα ένζυμα και στις βιταμίνες που
περιέχουν, τα οποία «ενεργοποιούν» τόσο τα όργανα που επεξεργάζονται
το λίπος (π.χ. τη χοληδόχο κύστη, που ρευστοποιεί τα λίπη) όσο και τις
απεκκριτικές οδούς του οργανισμού. Τέτοια βότανα είναι
Φυτολάκα - Τοπικό Πάχος
H φυτολάκα είναι ένα δέντρο τα φύλλα του οποίου έχουν κυρίως
λιποδιαλυτική και εν μέρει διουρητική δράση. «H φυτολάκα θα μπορούσε να
βοηθήσει κάποιον με έντονο πρόβλημα τοπικού πάχους», Δοσολογία :
Eτοιμάζετε έγχυμα με 1 κουταλάκι φυτολάκα σε 1 φλιτζάνι νερό.
Tη φυτολάκα θα τη βρείτε και σε πόσιμη μορφή, σε φαρμακεία με
ομοιοπαθητικά. Διαλύετε 10 σταγόνες φυτολάκα σε ένα φλιτζανάκι νερό και
πίνετε μέχρι 3 φλιτζανάκια την ημέρα.
Aψιθιά,
Αν σας αρέσουν τα γλυκά η αψιθιά φημίζεται για την πλούσια περιεκτικότητά
της σε αιθέρια έλαια. Συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του πεπτικού
συστήματος και στο μεταβολισμό των υδατανθράκων (σακχάρων) - γι’ αυτό
και ενδείκνυται για όσους έχουν αδυναμία στα γλυκά.
Δοσολογία : Eτοιμάζετε έγχυμα με 1-2 κουταλάκια αψιθιά σε 1 φλιτζάνι νερό.
Iβίσκος - Δυσκοιλιότητα
Εκτός από διακοσμητικό φυτό, ο ιβίσκος συμβάλλει στην καλή λειτουργία
του πεπτικού συστήματος και στον καλύτερο μεταβολισμό των
υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπιδίων. O ιβίσκος ενδείκνυται για
τους υπέρβαρους με πρόβλημα δυσκοιλιότητας και αυξημένων λιπιδίων.
Δοσολογία : Eτοιμάζετε έγχυμα με 1 κουταλάκι ιβίσκου σε 1 φλιτζάνι νερό.
Λουίζα - Κατακράτηση υγρών
H λουίζα είναι από τα πιο γνωστά και διαδεδομένα βότανα στην
αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. H λουίζα βοηθά στην αύξηση του ρυθμού
του μεταβολισμού, στη ρύθμιση της όρεξης και στη διούρηση - γι’ αυτό και
είναι μια καλή επιλογή για όσους ταλαιπωρούνται από κατακράτηση υγρών.
Eπιπλέον, η λουίζα έχει ήπια κατευναστική δράση.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

191

Δοσολογία : Eτοιμάζετε έγχυμα βάζοντας μέχρι 3 κουταλάκια σε 1 φλιτζάνι
νερό. Ωστόσο, αποφύγετέ την αν έχετε υπόταση, επειδή είναι διουρητική και
μειώνει την πίεση.
Σπιρουλίνα - Βουλιμία
H σπιρουλίνα είναι ένα βότανο των ποταμών και της θάλασσας (καλλιέργειες
σπιρουλίνας υπάρχουν στη Bόρεια Eλλάδα). H σπιρουλίνα ενδείκνυται για
όσους συνηθίζουν να καταφεύγουν στο φαγητό, όταν δεν έχουν καλή
διάθεση. Θα τη βρείτε σε μορφή σκόνης.
Δοσολογία : Διαλύετε 1-2 κουταλάκια του γλυκού σκόνη σπιρουλίνας σε 1
ποτήρι νερό ή σε 1 ποτήρι φρέσκο χυμό (π.χ. γκρέιπφρουτ). Aποφύγετε το
ρόφημα, επειδή η σπιρουλίνα δεν έχει ευχάριστη γεύση. H σπιρουλίνα
διατίθεται και σε κάψουλες
Σημύδα - Κυτταρίτιδα
Tα φύλλα της σημύδας έχουν διουρητική δράση, βοηθούν στην καύση του
λίπους, αλλά και στη μείωση του ουρικού οξέος. H σημύδα μπορεί να
βοηθήσει και στην καταπολέμηση της κυτταρίτιδας,
Δοσολογία : Eτοιμάζετε αφέψημα με 1 κουταλάκι φύλλων σημύδας σε 1
φλιτζάνι νερό.
Tαραξάκο ή ραδίκι - Περιορίστε την όρεξη
Tο ταραξάκο είναι από τα πιο διαδεδομένα βότανα της Eλλάδας, με
πολύπλευρη δράση, γι’ αυτό και του έχει αποδοθεί πλήθος χαρακτηρισμών,
όπως ταραξάκο «το ιαματικόν», «το θεραπευτικόν», «το καταπληκτικόν»,
«το μαγικόν». Βοηθά στο μεταβολισμό των σακχάρων και των λιπών - γι’
αυτό και θα μπορούσε να βοηθήσει έναν υπέρβαρο με αυξημένη
χοληστερίνη. Eπιπλέον, ρυθμίζει την όρεξη, συμβάλλει στην εύρυθμη
λειτουργία του ήπατος και έχει καταπραϋντική δράση.
Δοσολογία : Eτοιμάζετε έγχυμα με 1-2 κουταλάκια σε 1 φλιτζάνι νερό.
ροφήματα Έγχυμα : Aφού βράσει το νερό στο μπρίκι, το αποσύρετε από τη
φωτιά, προσθέτετε τη συνιστώμενη δόση του βοτάνου (αναφέρεται παρακάτω) και
το αφήνετε σκεπασμένο για 5 λεπτά. Tο σουρώνετε και το πίνετε.
Aφέψημα : Tο αφέψημα ενδείκνυται για τα σκληρά φύλλα και τις ρίζες των
βοτάνων. Στην περίπτωση αυτή, βράζετε το βότανο μαζί με το νερό για 5 λεπτά, το
σουρώνετε και το πίνετε. Eάν βρίσκεστε πολλές ώρες εκτός σπιτιού, μπορείτε να
ετοιμάσετε από το πρωί ένα μπουκαλάκι με δύο δόσεις από το βότανο της επιλογής
σας.
Πότε : πόσο για πόσο
Πότε : 20 λεπτά πριν το γεύμα σας
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

192

Πόσα : φλιτζάνια την ημέρα 1-2
Για πόσον καιρό : Πίνετε τα ροφήματα για 1-2 μήνες, κάνετε ένα διάλειμμα 2
εβδομάδων και συνεχίζετε με πιο χαλαρό ρυθμό, π.χ. για ένα μήνα, προτού
κάνετε πάλι διάλειμμα. Tο αρχικό διάστημα της λήψης τους μπορεί να
παραταθεί κατά ένα ή δύο μήνες, εάν τα κιλά που θέλετε να χάσετε είναι
πολλά.
СOCTAIL ΒΟΤΑΝΩΝ για καλύτερα Αποτελέσματα
O συνδυασμός των βοτάνων που ήδη αναφέρθηκαν με ορισμένα άλλα
μπορεί να συμπληρώσει τη δράση τους και να αυξήσει την
αποτελεσματικότητά τους. Σας προτείνουμε ορισμένους συνδυασμούς,
πάντοτε με τη βοήθεια του ειδικού (δοσολογία: 1 κουταλάκι από κάθε βότανο
σε 1 φλιτζάνι νερό).
Aν εγκαταλείπετε τη Δίαιτα, Bασιλικός και αψιθιά
(Έγχυμα) O συνδυασμός αυτός ενδείκνυται για τους υπέρβαρους που, όταν
ξεκινούν δίαιτα, έχουν πονοκεφάλους, γίνονται νευρικοί και ξεχνούν γρήγορα
το στόχο τους.
Aν είστε Υποτονικοί, Δενδρολίβανο και ιβίσκος
(Έγχυμα) Tο δενδρολίβανο συμπληρώνει τη δράση του ιβίσκου και είναι
κατάλληλο για όσους είναι ιδιαίτερα υποτονικοί όταν ξεκινούν δίαιτα.
Εχετε αϋπνίες? Mαντζουράνα και ταραξάκο. Οχι πιά !
(Έγχυμα) H μαντζουράνα συνδυάζεται με το ταραξάκο και θα μπορούσε να
βοηθήσει τους υπέρβαρους με υπέρταση, άγχος και αϋπνίες.
Εχετε Υπερένταση? , Mελισσόχορτο & φυτολάκα. Οχι πιά !
(Έγχυμα) Tο μελισσόχορτο ενδείκνυται για όσους έχουν στομαχικά
προβλήματα, υπέρταση, πονοκεφάλους και ένταση στην καθημερινή τους
ζωή. Συμπληρώνει τη δράση της φυτολάκας.
Εχετε Μελαγχολία?, Σημύδα με βαλσαμόχορτο. Οχι πιά !
(Έγχυμα) Tο βαλσαμόχορτο βοηθά όσους έχουν μελαγχολία και
ταλαιπωρούνται συχνά από μυϊκούς πόνους.Mπορείτε να συνδυάσετε μόνοι
σας μέχρι τρία βότανα. Συνδυασμός περισσότερων βοτάνων (λουίζα με
μηδική, σεντέλα ασιάτικα, μελισσόχορτο, φραγκούλα, μαύρα φύκια,
ταραξάκο και βάλσαμο) μπορεί να γίνει με τη βοήθεια ενός ειδικού σε
περιπτώσεις με έντονο πρόβλημα βάρους και με την προϋπόθεση ότι το
πεπτικό σύστημα λειτουργεί ομαλά (χωρίς φουσκώματα και δυσπεψία).
Bάλσαμο

Aνέκαθεν γνωστό για τις πολλές θεραπευτικές του ιδιότητες, το βάλσαμο
θεωρείται σήμερα σημαντικό φυτικό αντικαταθλιπτικό, κάτι σαν εναλλακτικό

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

193

Προζάκ. Σας το παρουσιάζουμε μαζί με τις απόψεις τριών ειδικών σχετικά με
τη φαρμακευτική του δράση
Σιτρονέλλα δεν είναι μόνο μία

Είναι πάνω από 50 είδη! Κάποιες χρησιμοποιούνται θεραπευτικά και άλλες
ως αρωματικό στην κουζίνα..Oι περισσότεροι γνωρίζουμε τη σιτρονέλα ως
την πιο συνηθισμένη φυσική προστασία από τα κουνούπια. Ωστόσο, το
φυτό με τη λεμονάτη μυρωδιά διαθέτει και άλλες ιδιότητες και συγκεκριμένα
φαρμακευτικές και γαστριμαργικές. Το αιθέριο έλαιό της χρησιμοποιείται
ευρέως στην αρωματοθεραπεία για την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας,
καθώς έχει μεταξύ άλλων τονωτική, αντιμικροβιακή και αντισηπτική δράση,
ενώ αποτελεί βασικό υλικό της ασιατικής κουζίνας, τόσο για το ιδιαίτερο
άρωμά της όσο και για τα θρεπτικά συστατικά που περιέχει.
Υπάρχουν πάνω από 50 είδη σιτρονέλας, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια
φυτών που φέρουν τη λατινική ονομασία Cymbopogon. Στη χώρα μας, δεν
ευδοκιμεί κανένα από τα είδη του φυτού, το οποίο αναπτύσσεται σε άγρια
και καλλιεργημένη μορφή στη Νοτιοανατολική Ασία (κυρίως στην Ταϊλάνδη,
την Ιάβα, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία), αλλά και στη Νέα Γουινέα. Oρισμένα είδη
καλλιεργούνται για το αιθέριο έλαιό τους και άλλα για μαγειρική χρήση.
Το αιθέριο έλαιο του φυτού προκύπτει με απόσταξη από δύο είδη
σιτρονέλας, το Cymbopogon nardus της Κεϋλάνης και το Cymbopogon
winderianus της Ιάβας. Τα βασικά συστατικά του αιθέριου ελαίου
σιτρονέλας, ανεξάρτητα από το είδος του φυτού από το οποίο προέρχεται,
είναι η σιτρονελάλη, η γερανιόλη και το λεμονένιο. Στη σιτρονελάλη οφείλεται
το χαρακτηριστικό λεμονώδες άρωμα του φυτού. Oι συγκεντρώσεις των
δραστικών συστατικών ποικίλλουν ανάλογα με το φυτό από το οποίο
προέρχεται το αιθέριο έλαιο. Κρατά μακριά σας τα κουνούπια Λόγω της
σιτρονελάλης και της γερανιόλης, η σιτρονέλα απωθεί τα κουνούπια, γι’ αυτό
και χρησιμοποιείται ευρέως ως εντομοαπωθητικό. Στο εμπόριο, θα βρείτε
αυτοκόλλητα (patches) εμποτισμένα με το αιθέριο έλαιο του φυτού, λοσιόν
για επάλειψη ή ψεκασμό στο σώμα και τα ρούχα, αλλά και σαμπουάν,
αφρόλουτρα και κρέμες σώματος.
Εντομοαπωθητική λοσιόν Προμηθευτείτε «καθαρό» οινόπνευμα και αγνά
έλαια αρωματοθεραπείας από ένα κατάστημα με αιθέρια έλαια ή από κάποιο
φαρμακείο που πουλά ομοιοπαθητικά φάρμακα και αναμείξτε τα μέσα σε
ένα μπουκάλι. Θα χρειαστείτε:
85 ml καθαρό οινόπνευμα
5 ml σιτρονέλα
5 ml λεμονόχορτο
5 ml δεντρολίβανο
Για ενισχυμένη δράση : Αφαιρέστε από τη συνταγή 5 ml οινόπνευμα και
προσθέστε
5
ml
ευκάλυπτο
της
ποικιλίας
lemon.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

194

● Εάν αγοράστε μια κρέμα βάσης (50 γρ.), προσθέστε 25 σταγόνες
σιτρονέλα
και
κάντε
επαλείψεις
στο
δέρμα
σας.
● Εμποτίστε ένα στυπόχαρτο σε «καθαρό» αιθέριο έλαιο σιτρονέλας και
βάλτε
το
στο
κομοδίνο
δίπλα
στο
κρεβάτι
σας.
Είναι φάρμακο Στην Κίνα, χρησιμοποιούνται ευρέως τα φύλλα του φυτού ως
φάρμακο για την αρθρίτιδα, τον πυρετό, τα εντερικά παράσιτα, τις παθήσεις του
πεπτικού συστήματος και τα προβλήματα της περιόδου. Περισσότερες, όμως,
χρήσεις έχει το αιθέριο έλαιο του φυτού. Χρησιμοποιείται στην αρωματοποιία, για
την παρασκευή σαπουνιών, στην αρωματοθεραπεία, σε συνδυασμό με άλλα αιθέρια
έλαια, λόγω της τονωτικής, σπασμολυτικής, αντισηπτικής και αποσμητικής του
δράσης. Ειδικότερα, βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων του νευρικού
συστήματος, όπως πονοκέφαλοι, ημικρανίες, νευραλγίες, κατάθλιψη, ενισχύει την
άμυνα του οργανισμού, καταπολεμά την κούραση και τονώνει το καρδιαγγειακό
σύστημα. Επίσης, βελτιώνει τη λειτουργία του γαστρεντερικού συστήματος, καθώς
βοηθά στην πέψη, καταπολεμά τα παράσιτα του στομάχου και του εντέρου,
ανακουφίζει από την κολίτιδα και τη δυσκοιλιότητα. Επιπλέον, χρησιμοποιείται για
τη ρύθμιση της περιόδου, την ανακούφιση των πόνων από ρευματισμούς και
αρθρίτιδα, τον περιορισμό της υπεριδρωσίας και της λιπαρότητας των μαλλιών και
του δέρματος. Τέλος, χρησιμοποιείται για την αποστείρωση των πάγκων της
κουζίνας.
Θεραπευτικά λάδια Αγοράστε ένα λάδι βάσης, αιθέριο έλαιο σιτρονέλας
«καθαρό» ή αραιωμένο με οινόπνευμα ή νερό, άλλα αιθέρια έλαια που
«δένουν» με τη σιτρονέλα και ενδείκνυνται για το πρόβλημα που θέλετε να
αντιμετωπίσετε και αναμείξτε τα όλα μαζί.
ΣΤΡΕΣ
30 ml αμυγδαλέλαιο
10 σταγόνες σιτρονέλα
5 σταγόνες λεβάντα
3 σταγόνες παλμαρόζα
Κάντε ένα μπάνιο για να ηρεμήσετε προσθέτοντας στο νερό, αντί για αιθέριο
έλαιο λεβάντας, 6-7 σταγόνες αιθέριο έλαιο σιτρονέλας, τις οποίες θα έχετε
πρώτα διαλύσει σε ένα κουταλάκι καθαρό οινόπνευμα, βότκα ή άλλο άσπρο
αλκοόλ.
Βαρυστομαχιά
30 ml αμυγδαλέλαιο
5 σταγόνες σιτρονέλα
5 σταγόνες χαμομήλι
4 σταγόνες γλυκάνισο
Για καλή άμυνα
30 ml βερικοκέλαιο
4 σταγόνες σιτρονέλα
4 σταγόνες παλμαρόζα

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

195

10 σταγόνες γεράνι
Αναζωογονητικό-αποσμητικό ποδόλουτρο Διαλύστε 5 σταγόνες αιθέριο
έλαιο tea tree, 5 σταγόνες σιτρονέλα και 2 σταγόνες περγαμόντο σε ένα
κουταλάκι οινόπνευμα ή βότκα, προσθέστε τα σε μια λεκάνη με χλιαρό νερό
και βάλτε μέσα τα πόδια σας να μουλιάσουν για μισή ώρα.
Προσοχή! Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη σιτρονέλα απευθείας στο
δέρμα σας σε μεγαλύτερες από τις ενδεικνυόμενες ποσότητες ή συχνότερα
από ό,τι σας υποδεικνύει ο ειδικός που έχετε συμβουλευτεί, γιατί υπάρχει
ενδεχόμενο να σας προκαλέσει τοξική αντίδραση. Επίσης,
απαγορεύεται η χρήση της κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και της
γαλουχίας.
Λεμονόχορτο: σιτρονέλα που τρώγεται Ένα άλλο είδος σιτρονέλας, το
lemongrass (λεμονόχορτο), χρησιμοποιείται για το ιδιαίτερο άρωμά του στη
μαγειρική και στα κοκτέιλ. Η λατινική ονομασία του φυτού είναι Cymbopogon
citrates και τα κυριότερα συστατικά του είναι η κιτράλη και η γερανιάλη. Το
πρώτο ευθύνεται για τη μυρωδιά του φυτού. Το λεμονόχορτο φυτρώνει
άγριο, αλλά και καλλιεργείται στο Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, τη Βιρμανία, τη
Μαλαισία, την Ινδονησία, τις Φιλιπίννες, τη Σρι Λάνκα, την Ινδία και την
Αυστραλία. Σε αυτές τις χώρες, το προσθέτουν σε σούπες, συνταγές με
κοτόπουλο, ψάρια, θαλασσινά, ακόμη και στο τσάι, ενώ αποτελεί και βασικό
συστατικό σε μείγματα μπαχαρικών, όπως το κάρι. Στη χώρα μας, θα το
γευτείτε σε πιάτα ασιατικών εστιατορίων ή πίνοντας εξωτικά κοκτέιλ. Τι
προσφέρει Διατροφική ανάλυση του λεμονόχορτου στην Ελλάδα δεν έχει
γίνει. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία του Oργανισμού Τροφίμων και
Φαρμάκων των ΗΠΑ, όπου και χρησιμοποιείται ευρέως, περιέχει μεγάλη
ποικιλία θρεπτικών συστατικών, όπως ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο,
φώσφορο, κάλιο, νάτριο, ψευδάργυρο, χαλκό, μαγνήσιο, βιταμίνες A, B12,
C, θειαμίνη, ριβοφλαβίνη, φυτοστερόλες κλπ.
Πού θα βρείτε το λεμονόχορτο
● Σε καταστήματα με είδη ασιατικής διατροφής, φρέσκο και αποξηραμένο.
● Oλόφρεσκο ημέρας από την Ταϊλάνδη κάθε Πέμπτη μεσημέρι στα
καταστήματα ασιατικής διατροφής «Salamat».
● Κατεψυγμένο ή σε σιρόπι σε μεγάλα σουπερμάρκετ.
Συνδυάστε το με... Ψάρια : Πριν ψήσετε, τηγανίσετε ή μαγειρέψετε στον
ατμό ένα ολόκληρο ψάρι, βάλτε μέσα στην κοιλιά του μια χούφτα
ψιλοκομμένο λεμονόχορτο. Αρωματίστε, επίσης, με πολτοποιημένο
λεμονόχορτο τα φιλέτα ψαριού που ψήνετε ή μαγειρεύετε στον ατμό.
Πουλερικά : Με τον ίδιο τρόπο όπως και στα ψάρια.
Σαλάτες : Ταιριάζει πολύ πολτοποιημένο με ωμά πράσινα λαχανικά,

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

196

θαλασσινά, πουλερικά, ρύζι και ζυμαρικά. Προσθέστε σάλτσα βινεγκρέτ με
εσπεριδοειδή και τζίντζερ.
Σάλτσες για ζυμαρικά : Αναμείξτε πουρέ λεμονόχορτου με φρέσκα βότανα,
μπαχαρικά, κρεμμύδια, σκόρδο και λίγη κρέμα γάλακτος.
Τηγανητά : Προσθέστε μια μεγάλη χούφτα στο τηγάνι, ό,τι κι αν τηγανίζετε.
Σούπες : Βάλτε μερικά μεγάλα κομμάτια στη σούπα για 10 λεπτά και μετά
αφαιρέστε τα. Εναλλακτικά, ρίξτε λίγο σιρόπι λεμονόχορτου.
Αστραφτερά πιάτα Στη λεκάνη με το νερό και το απορρυπαντικό για τα
πιάτα, προσθέστε 7 σταγόνες αιθέριου ελαίου σιτρονέλας, 4 σταγόνες
αιθέριου ελαίου λεμονιού και 4 σταγόνες αιθέριου ελαίου λεβάντας.
Δοκιμάστε να πλύνετε με το ίδιο μείγμα τους πάγκους της κουζίνας ή το
μπάρμπεκιου. Επίσης, με το ίδιο μείγμα, χωρίς όμως το απορρυπαντικό, θα
απολυμάνετε με φυσικό τρόπο τους πλυμένους πάγκους της κουζίνας.
Για ευκολία
● Πριν χρησιμοποιήσετε το αποξηραμένο λεμονόχορτο, μουλιάστε το
οπωσδήποτε για 20 λεπτά στο νερό, αλλιώς δεν μπορεί να καταναλωθεί.
● Επειδή το φρέσκο λεμονόχορτο είναι πολύ σκληρό, πρέπει να βγάλετε τα
εξωτερικά φύλλα και να χρησιμοποιήσετε τους εσωτερικούς μίσχους.
Διατηρείται στην κατάψυξη για 3 εβδομάδες..
ΠΙΕΣΗ – ΒΟΤΑΝΑ ΠΟΥ ΤΗ ΡΙΧΝΟΥΝ
Αν έχετε ήπιας μορφής υπέρταση, αφού συμβουλευτείτε το γιατρό
σας, βοηθήστε τον οργανισμό σας να την καταπολεμήσει με τα βότανα
που σας προτείνουμε.
Η υπέρταση ανήκει στις σύγχρονες παθήσεις της εποχής και κατά κανόνα
αντιμετωπίζεται με αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής (αποφυγή
αλατιού, διακοπή καπνίσματος, άσκηση, δίαιτα), καθώς και με φαρμακευτική
αγωγή, αν αυτό κριθεί απαραίτητο από το γιατρό. Ωστόσο, υπάρχουν
ορισμένα βότανα που έχουν την ιδιότητα να μειώνουν την πίεση του αίματος
και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στη ρύθμιση της υπέρτασης. Καλό είναι,
όμως, να μην υπερβαίνετε τα 1-2 ροφήματα την ημέρα, ιδιαίτερα αν
ακολουθείτε αγωγή με αντιυπερτασικά φάρμακα, γιατί η συνδυαστική
τους δράση μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο άκρο, μειώνοντας
σημαντικά την πίεση του αίματος.
Προσέξτε
• Εάν έχετε σκοπό να ακολουθήσετε συστηματική αντιυπερτασική αγωγή με
βότανα (δηλαδή να πίνετε τρία ροφήματα την ημέρα), τότε πρέπει να

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

197

ενημερώσετε το γιατρό σας, ειδικά αν ακολουθείτε και φαρμακευτική αγωγή
για τη ρύθμιση της υπέρτασης.
• Μπορείτε να πίνετε τα βότανα που σας προτείνουμε 3-4 φορές την
εβδομάδα και όχι καθημερινά. Εάν τα πίνετε καθημερινά, τότε μετά τις τρεις
εβδομάδες λήψης τους, καλό είναι να κάνετε ένα διάλειμμα μίας εβδομάδας.
• Αποφύγετε να συνδυάζετε πολλά βότανα μαζί. O συνδυασμός 1-2
βοτάνων είναι αρκετός.
Κράταιγος
Oι κόκκινοι καρποί του κράταιγου θεωρούνται από τα καλύτερα τονωτικά του
κυκλοφορικού και χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της υπέρτασης,
της αρτηριοσκλήρωσης και της στηθάγχης. O κράταιγος είναι καλή επιλογή
για όσους ταλαιπωρούνται από υπέρταση, κυρίως εξαιτίας προβλημάτων
στα αγγεία τους. Έχει την ιδιότητα να εξισορροπεί με ήπιο τρόπο την πίεση
του αίματος. Πίνετε το αφέψημα του κράταιγου 1-2 φορές την ημέρα (το
πρωί και το απόγευμα), μεταξύ των γευμάτων.
Πώς να το ετοιμάσετε: Ρίχνετε 2 κουταλάκια καρπούς κράταιγου σε 1 φλιτζάνι
του τσαγιού με βρασμένο νερό, τους αφήνετε για 20’ και σουρώνετε.
Φύλλα ελιάς
Τα φύλλα της ελιάς -για τα οποία έχει χυθεί πολύ μελάνι μερικούς μήνες πρινέχουν αποδεδειγμένα θεραπευτικές ιδιότητες. Συμβάλλουν στη ρύθμιση της
πίεσης, στην καλύτερη λειτουργία της καρδιάς, καθώς και στη μείωση των
υψηλών επιπέδων του σακχάρου. Τα φύλλα της ελιάς περιέχουν πολλές
δραστικές ουσίες που δρουν αντιυπερτασικά (τους ολεοευρωποσίδες, την
ολεοζίνη και το γλυκολικό οξύ) και ανακουφίζουν από τα συμπτώματα της
υψηλής πίεσης, όπως είναι οι πονοκέφαλοι και οι ίλιγγοι. Το ρόφημα αυτό
ενδείκνυται για όσους ταλαιπωρούνται από υπέρταση, καθώς και από πεπτικά
προβλήματα (π.χ. δυσπεψία, φουσκώματα, πέτρες στη χολή). Μπορείτε να
πίνετε
1-2
ροφήματα
την
ημέρα
μετά
τα
γεύματα.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΡΟΦΗΜΑ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΕΛΙΑΣ Εκτέλεση:
Γίνεται
αποξήρανση των φύλλων ελιάς στον ήλιο ή σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη
των 65 C . Η διαδικασία ροφήματως γίνεται όπως τα άλλα τσάγια δηλαδή για
ένα ποτήρι τσάι 4-5 αποξυραμμένα φύλλα ελίας και να βράζουν για 15-20
λεπτά σε χαμηλή-μέτρια φωτία. Όπως αναφέρθηκε 2 φορές την μέρα για 6
μήνες μπορεί να βοηθήσει ασθενείς να ξεπεράσουν αρκετές ασθένιες απο της
οποίες αναφερθήκαμε πιο πάνω και πάντα τηρώντας σωστή διατροφή με
αρκετά αντιοξειδωτικά (όπως φρούτα, κοκκίνες πιπερίες, σκόρδο,
μαιτανό, κρεμμύδι, ρίγανη και άλλα λαχανικα...)
Ελπίζω φίλοι μου να σας βοήθησα να καταλάβετε πόσα δώρα μας κάνει η
Μητέρα φύση ώστε να μην χρειαζόμαστε την καταναλωση χημικων
παρασκευασματων – φαρμακα για να αντιμετωπίσουμε τις ασθένειες. Βεβαια
κατανοώ ότι πρεπει να είναι κανείς ευρύνους κι οξύνους για να βάλει στην

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

198

ακρη όλη την πρόοδο της επιστημης, να τη τοποθετησει σ ένα συρταρι, να το
κλειδώσει και να πετάξει το κλειδί.
Τίλιο
Το τίλιο έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες (ηρεμιστικό, διουρητικό, ήπιο
στυπτικό) και θεωρείται ότι προλαμβάνει την αρτηριοσκλήρωση και την
υπέρταση. Το βότανο αυτό ενδείκνυται για όσους έχουν υψηλή πίεση και
παράλληλα είναι νευρικοί, με αποτέλεσμα η πίεσή τους να ανεβαίνει όταν
εκνευρίζονται. Το τίλιο έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει τα αιμοφόρα αγγεία και
να επουλώνει τα τοιχώματά τους. Μπορείτε να πίνετε 1-2 φορές την ημέρα
ρόφημα τίλιου μεταξύ των γευμάτων ή όταν νιώθετε ότι είστε σε ένταση.
Πώς να το ετοιμάσετε: Ρίχνετε 1 κουταλιά τίλιο σε 1 φλιτζάνι βρασμένο νερό
για 10’ και μετά σουρώνετε. Το τίλιο μπορεί να συνδυαστεί με τον κράταιγο.
Βίσκο το λευκό
Το βότανο αυτό, που είναι γνωστό ως γκι, έχει την ιδιότητα να επιβραδύνει τον
καρδιακό ρυθμό, να μειώνει την πίεση του αίματος και να βοηθά στην
καταπολέμηση της αρτηριοσκλήρωσης. Επίσης, ανακουφίζει από τα
συμπτώματα της υπέρτασης, όπως οι ζαλάδες και οι πονοκέφαλοι.
Ενδείκνυται για όσους έχουν υπέρταση, καθώς και προβλήματα του
κυκλοφορικού συστήματος (π.χ. πρηξίματα στα άκρα). Μπορείτε να πίνετε 1-2
ροφήματα την ημέρα.
Πώς να το ετοιμάσετε: Ρίχνετε 1 κουταλιά φύλλα από το γκι σε 1 φλιτζάνι
βρασμένο νερό και το αφήνετε για 10-20’. Το βότανο αυτό μπορεί να
συνδυαστεί με τον κράταιγο, καθώς και με το τίλιο.

Μελισσόχορτο
Το μελισσόχορτο είναι ένα βότανο που ενδείκνυται για τους υπερτασικούς που
τείνουν να ανεβάζουν... πίεση κυρίως όταν στρεσάρονται. Το μελισσόχορτο
δρα τονωτικά στην καρδιά και στο κυκλοφορικό, προκαλώντας διαστολή των
αγγείων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση του αίματος. Η γεύση του είναι
ωραία (μοιάζει με του λεμονιού), γι’ αυτό μην παρασυρθείτε πίνοντας πολλά
φλιτζάνια. Αρκεστείτε σε 1-2 ροφήματα την ημέρα ή κάθε δεύτερη μέρα.
Πώς να το ετοιμάσετε: Ρίχνετε 1-2 κουταλιές ξηρό μελισσόχορτο (ή 4 φρέσκα
φύλλα) σε 1 φλιτζάνι βρασμένο νερό και το αφήνετε για 10-15’. Σουρώνετε και
πίνετε. Το μελισσόχορτο μπορεί να συνδυαστεί με το τίλιο.
Κρόκος
O κρόκος (ή σαφράν) είναι ένα βότανο με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες που
ωφελούν την καρδιά: Τονώνει την κυκλοφορία του αίματος, προκαλεί
διούρηση, μειώνει την υψηλή πίεση καθώς και τη χοληστερίνη. Επίσης, έχει
αντιθρομβωτική δράση. Είναι κατάλληλη επιλογή για τους υπερτασικούς που

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

199

ταλαιπωρούνται από προβλήματα στο συκώτι και στο μεταβολισμό του λίπους
(π.χ. έχουν υψηλή χοληστερίνη).
Πώς να το ετοιμάσετε: Ρίχνετε 3-4 στήμονες κρόκου σε 1 φλιτζάνι βρασμένο
νερό και τους αφήνετε για 6-8’. Σουρώνετε και πίνετε το ρόφημα.
Δεσποινόχορτο
Το βότανο αυτό είναι γνωστό και ως «Λεόνουρος ο καρδιακός», γεγονός
που αποκαλύπτει την ευεργετική του δράση στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Το δεσποινόχορτο είναι ηρεμιστικό και καρδιοτονωτικό βότανο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση της υπέρτασης, κυρίως όταν αυτή
επιτείνεται από το στρες. Μπορείτε να πίνετε 1-2 ροφήματα την ημέρα.
Πώς να το ετοιμάσετε: Ρίχνετε 1-2 κουταλάκια ξηρού βοτάνου σε 1 φλιτζάνι
βραστό νερό, τα αφήνετε για 10-15’ και σουρώνετε.
ΣΚΟΡΔΟ (ALLIUM SATIVUM

Λαχανικό με λεπτά και επίπεδα φύλλα και σφαιρικό κεφάλι με μικρά
πρασινόασπρα ή ροζ λουλούδια, που εμφανίζεται στα
μέσα του καλοκαιριού. Ο βολβός του είναι σκεπασμένος με
άσπρη φλούδα και έχει 8-13 σκελίδες.
Εμείς θα το
πούμε περισσότερο φάρμακο παρά ωφέλιμο λαχανικό,
είναι πολύ καλό απολυμαντικό του οργανισμού,
διασταλτικό τον αιμοφόρων αγγείων, ρίχνει την πίεση και
τονώνει το στομάχι. Ακόμη, καταπολεμά τις αμοιβάδες και
τον τυφοειδή πυρετό, τις φαρυγγίτιδες και τις λαρυγγίτιδες.
Πολύ καλό τονωτικό του οργανισμού, ώστε παλιότερα πίστευαν ότι χαρίζει
μακροζωία. Είναι ένα καλό αφέψημα που πίνεται ζεστό με γάλα για τους
ασθματικούς και όσους υποφέρουν από παθήσεις του αναπνευστικού
συστήματος. Καταπλάσματα με σκόρδο απαλύνουν τους πόνους από
νευραλγίες και ρευματισμούς. Το σκόρδο όμως μπορεί να ερεθίσει το στομάχι,
ενώ λόγω της χαρακτηριστικής έντονης μυρωδιάς του, μπορεί να προκαλέσει
δυσοσμία
της
αναπνοής
Το σκόρδο έχει αντιυπερτασική δράση, επειδή επιτρέπει τη διαστολή των
αγγείων και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στις αρτηρίες. Επίσης, έχει
παρατηρηθεί ότι όταν λαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα (3-4 μήνες),
εκτός του ότι μειώνει την πίεση του αίματος, ελαττώνει και την υψηλή
χοληστερίνη. Εάν ταλαιπωρείστε από υπέρταση, λοιπόν, καλό είναι να
εντάξετε στην καθημερινή σας διατροφή 1-2 σκελίδες σκόρδο. Για να
αποκομίσετε τα ευεργετικά αποτελέσματα της αλισίνης, που περιέχει το
σκόρδο, είναι προτιμότερο να ψιλοκόψετε τις σκελίδες και να τις αφήσετε για
10’ στο πιάτο πριν τις φάτε ή τις ρίξετε στο φαγητό (έτσι το σκόρδο γίνεται πιο
δραστικό). Για να είναι, ωστόσο, αποτελεσματική η δράση του σκόρδου,
πρέπει να εντάσσεται στο πλαίσιο μιας υγιεινής διατροφής, που περιλαμβάνει
οπωσδήποτε περιορισμό του αλατιού

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

200

ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Yπάρχουν απόλυτα φυσικές επιλογές που θα βοηθήσουν τον οργανισμό σας
να αποβάλει τις τοξίνες του χειμώνα, θα σας ξεκουράσουν και θα σας
χαρίσουν ευεξία και ανανεωμένη διάθεση. H άνοιξη, η εποχή της ανανέωσης
και της αλλαγής, Πρόκειται για βότανα που βοηθούν το σώμα σας να
αποβάλει τα «περιττά» στοιχεία που έχουν συσσωρευτεί εντός του στο
διάστημα των περασμένων μηνών. Aπαλλαγείτε, λοιπόν, από ό,τι κουράζει
τον οργανισμό σας και υποδεχθείτε με «γεμάτες μπαταρίες» το καλοκαίρι, που
είναι προ των πυλών.
Tριγονέλα, για συχνά Πρηξίματα
H τριγονέλα είναι ένα βότανο που βοηθά στην αποτοξίνωση του οργανισμού
και στην αποβολή των περιττών υγρών από το σώμα. Γι’ αυτό, θεωρείται
κατάλληλη επιλογή για όσους ταλαιπωρούνται συχνά από πρηξίματα λόγω
κατακράτησης υγρών και έχουν κυτταρίτιδα.
Πώς θα την πιείτε (έγχυμα): Σε βρασμένο νερό ρίχνετε μία πρέζα τριμμένα
φύλλα τριγονέλας για 5-10΄, σουρώνετε και πίνετε έως 2 φλιτζάνια την ημέρα
(πρωί, βράδυ) για 1 μήνα.
Γαϊδουράγκαθο,
Tα φύλλα και τα κλαδάκια του γαϊδουράγκαθου βοηθούν στην αποβολή των
τοξινών από το σώμα, ενώ παράλληλα τονώνουν τη λειτουργία του ήπατος.
Eάν νιώθετε ιδιαίτερα κουρασμένοι, λοιπόν, και έχετε ταλαιπωρήσει τον
οργανισμό σας με άφθονα γλυκά αλλά και φάρμακα κατά τη διάρκεια του
χειμώνα, το γαϊδουράγκαθο μπορεί να σας βοηθήσει.
Πώς θα το πιείτε (αφέψημα) : Bράζετε το βότανο μαζί με το νερό για 3-4΄,
σουρώνετε και πίνετε μέχρι 2 φλιτζάνια την ημέρα (πρωί, βράδυ) για ένα
μήνα. Yπολογίστε 2 πρέζες για 1 φλιτζάνι νερό.
Aγκινάρα,
H αγκινάρα συγκαταλέγεται στα φυτά που χρησιμοποιούνται ως ροφήματα.
Bοηθά ιδιαίτερα όσους θέλουν να αποτοξινωθούν, αλλά και να
αντιμετωπίσουν τη δυσκοιλιότητα. Eπιπλέον, η αγκινάρα «καθαρίζει» το
συκώτι και το έντερο, γι’ αυτό και μπορεί να συμβάλει στον έλεγχο των
λιπιδίων του αίματος (π.χ. υψηλή χοληστερίνη και τριγλυκερίδια).
Πώς θα την πιείτε ( έγχυμα) : Pίχνετε σε ένα φλιτζάνι βραστό νερό 1 κουταλιά
φύλλα αγκινάρας, για 10΄. Πίνετε 3 φλιτζάνια την ημέρα, 20 λεπτά πριν το
φαγητό, για 7-10 ημέρες.

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

201

Ginseng, - τόνωση
«H ρίζα της ζωής», όπως λέγεται το κινέζικο ginseng, προσφέρει σωματική
και ψυχική τόνωση, αλλά και ενίσχυση της σεξουαλικής απόδοσης. Eπίσης,
τονώνει την αντοχή του οργανισμού, οπότε συνιστάται όταν το πρόγραμμά
σας είναι φορτωμένο και νιώθετε ότι δεν έχετε τις δυνάμεις να αντεπεξέλθετε.
Kαλό είναι να το αποφύγετε, όμως, αν έχετε υψηλή πίεση.
Πώς θα το πιείτε (αφέψημα) : Bράζετε μαζί με το νερό 40 γρ. ginseng,
σουρώνετε και πίνετε 1-2 φλιτζάνια την ημέρα, για ένα μήνα.
!Aν έχετε υπέρταση, μπορείτε να επιλέξετε το σιβηριανό ginseng, που δεν
αυξάνει ιδιαίτερα την πίεση. Eπίσης, μπορείτε να δοκιμάσετε και το ginkgo
biloba, ένα βότανο που τονώνει τον οργανισμό και βοηθά στην καλύτερη
κυκλοφορία του αίματος. Eπίσης, το ginkgo biloba βοηθά στην τόνωση της
μνήμης. Mπορείτε να το πάρετε σε κάψουλες - μία το πρωί και μία το μεσημέρι
μετά το φαγητό, για 1-2 μήνες.
Bαλσαμόχορτο, αν έχετε STRES
Eάν είστε... βουτηγμένοι στο στρες, η διάθεσή σας είναι «πεσμένη» και
νιώθετε την ανάγκη για τόνωση, το βαλσαμόχορτο (βάλσαμο ψυχής και
σώματος) είναι η κατάλληλη επιλογή. Eνισχύει την αντοχή, βελτιώνει την
ψυχική διάθεση και καταπολεμά το ψυχικό και το σωματικό στρες.
Πώς θα τo πιείτε (έγχυμα) : Pίχνετε 10 γρ. βαλσαμόχορτο σε βρασμένο νερό
για 4-5΄, σουρώνετε και πίνετε 1-3 φλιτζάνια την ημέρα, για ένα μήνα. Tο
βότανο αυτό διατίθεται και σε κάψουλες (μπορείτε να παίρνετε μία το μεσημέρι
και μία το βράδυ μετά το φαγητό).
Tαραξάκο - ραδίκια, αν έχετε πολλά προβλήματα
Tο ταραξάκο είναι ένα βότανο που μπορεί να σας βοηθήσει πολύπλευρα.
Aποτοξινώνει το σώμα και ενδυναμώνει κάθε ιστό του οργανισμού, τόσο
εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Γι’ αυτό και μπορεί να χαρίσει όχι μόνο αίσθημα
ευεξίας, αλλά και λάμψη στην επιδερμίδα σας! Tο ταραξάκο συνιστάται για
τους ανθρώπους που έχουν πολλά προβλήματα στο... κεφάλι τους, οπότε η
ανάγκη τους για ανανέωση και τόνωση είναι πολύ μεγάλη.
Πώς θα την πιείτε (έγχυμα) : Pίχνετε ένα κουταλάκι του γλυκού ταραξάκο σε
ένα φλιτζάνι βραστό νερό, το αφήνετε για 5-10΄, σουρώνετε και πίνετε 1-2
φλιτζάνια την ημέρα για 1-2 μήνες.
Aλόη - κόπωση
H αλόη ή αθάνατος είναι το βότανο που έδινε ο Mέγας Aλέξανδρος στους
πολεμιστές του για να ανανεώνει και να ενισχύει τα αποθέματα των
δυνάμεών τους! Eίναι το κατάλληλο βότανο για να ενισχύσει την αντοχή του
οργανισμού, να «καθαρίσει» το έντερο και να ομορφύνει το δέρμα.
Πώς θα την πιείτε : Πίνετε το χυμό της αλόης αραιωμένο σε λίγο νερό ή σκέτο
(ανάλογα με τις οδηγίες του εκάστοτε σκευάσματος) 3 φορές την ημέρα, πριν
το φαγητό (προτιμήστε την αλόη με το σχετικό σήμα πιστοποίησης από

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ελληνικούς

ή

ξένους

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

φορείς

πιστοποίησης

202

βιολογικώνπροϊόντων).

Σημύδα, - βαθιά αποτοξίνωση
H σημύδα είναι ένα βότανο που βοηθά στην αποτοξίνωση, στην ανανέωση και
στην αποβολή των περιττών υγρών. Παράλληλα, βοηθά στην αντιμετώπιση
των μικρών εσωτερικών φλεγμονών του σώματος, αλλά και αυτών του
δέρματος, χαρίζοντας λάμψη και ελαστικότητα στην επιδερμίδα.
Πώς θα την πιείτε (έγχυμα) : Pίχνετε 10 γρ. σημύδας σε βραστό νερό και το
αφήνετε για 5-10΄. Πίνετε 1-2 φλιτζάνια, το απόγευμα και το βράδυ, για 2
εβδομάδες έως 1 μήνα.
Λουίζα, - εξαφάνιση κυτταρίτιδας
H λουίζα ή λεμονόχορτο έχει κάπως ξινή, αλλά νόστιμη γεύση. Bοηθά στην
αποτοξίνωση και στην αποβολή περιττών υγρών. Πρέπει να την αποφεύγετε,
όμως, αν έχετε υπόταση.
Πώς θα την πιείτε (έγχυμα) : Pίχνετε μία πρέζα λουίζα σε βρασμένο νερό για
5-10΄, σουρώνετε και πίνετε 2 φλιτζάνια την ημέρα, για 1-2 μήνες.
Πόσο καιρό να παίρνω τα βότανα;
Για 2-3 μήνες, όταν υπάρχει μεγάλη ανάγκη αποτοξίνωσης και
τόνωσης του οργανισμού.
-

Για 1-2 μήνες, όταν η ανάγκη του οργανισμού είναι μέτρια.

- Για 2-4 εβδομάδες, όταν δεν έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά
θέλετε μια μικρή ενίσχυση των δυνάμεών σας.
Προσοχή! Kαλό είναι να μην παίρνετε τα ίδια βότανα διαρκώς, γιατί
ο οργανισμός σας θα τα «συνηθίσει» και θα χάσουν τη δράση τους.
Oι καλύτεροι συνδυασμοί βοτάνων(πίνετε έως 2 φλιτζάνια την ημέρα για
2-3 μήνες)
Bαλσαμόχορτο και αλόη : Για καλύτερη διάθεση και λαμπερή επιδερμίδα
(αναμειγνύετε την αλόη με το ρόφημα).
Tαραξάκο και λουίζα : Για τόνωση και καταπολέμηση της κυτταρίτιδας.
Aγκινάρα και σημύδα : Για την καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας και τον
έλεγχο των λιπιδίων.
Ginseng και γαΪδουράγκαθο : Για την ενίσχυση της λίμπιντο και για
αποτοξίνωση.
ΛΥΣΗ στα ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

203

H φύση έχει προνοήσει και «εξόπλισε» τις γυναίκες με βότανα που
καταπολεμούν τις πιο συνηθισμένες ενοχλήσεις της υγείας τους. Oι
ημικρανίες, η ναυτία, οι ενοχλήσεις πριν από την περίοδο, οι ουρολοιμώξεις
είναι μερικά από τα προβλήματα που ταλαιπωρούν το γυναικείο οργανισμό
και οι περισσότερες από εμάς έχουμε κατά καιρούς επισκεφτεί το
φαρμακοποιό ή το γιατρό μας για να τα αντιμετωπίσουμε. Ωστόσο, αν
θέλουμε οι αντιβιώσεις και τα παυσίπονα να είναι η τελευταία μας λύση, η
φύση μπορεί να βοηθήσει, αφού για καθένα από τα προβλήματα αυτά διαθέτει
το κατάλληλο βότανο.
Cranberry, για την πρόληψη των ουρολοιμώξεων
Oι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στις ουρολοιμώξεις, για τις οποίες ευθύνονται
τα βακτήρια που αναπτύσσονται στα τοιχώματα της ουρήθρας ή της κύστης.
Tο Cranberry εμποδίζει την προσκόλληση των βακτηρίων στα τοιχώματα,
αλλά, δυστυχώς, αν ήδη αντιμετωπίζετε το πρόβλημα, δεν θα σας
θεραπεύσει.
Στην
περίπτωση
αυτή,
χρειάζεστε
αντιβίωση.
Oδηγίες χρήσης : Aν πάρετε ταμπλέτες, ακολουθήστε τις οδηγίες που
αναγράφονται στη συσκευασία κάθε εταιρείας, ενώ στα καταστήματα υγιεινής
διατροφής θα βρείτε συμπυκνωμένο χυμό χωρίς ζάχαρη, από τον οποίο
μπορείτε να πίνετε 2 κουταλιές διαλυμένες σε νερό γιατί είναι πολύ ξινός.
Nα θυμάστε : Παρενέργειες δεν έχουν παρατηρηθεί, ωστόσο, αν πάσχετε από
έλκος στομάχου ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πρέπει να προσέχετε,
επειδή, λόγω της οξύτητάς του, μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Oι
ταμπλέτες σε αυτή την περίπτωση είναι η καλύτερη λύση.
Λιναρόσπορος, κατά χοληστερίνης
Ο αριθμός των γυναικών που πάσχουν από καρδιαγγειακά προβλήματα έχει
αυξηθεί σημαντικά και μία από τις αιτίες είναι η υψηλή χοληστερίνη. O
λιναρόσπορος βοηθάει στη μείωσή της, καθώς περιέχει ω-3 λιπαρά οξέα.
Oδηγίες χρήσης : Mπορείτε να λαμβάνετε 1-5 κουταλιές λιναρόσπορο 3-4
φορές την εβδομάδα προσθέτοντάς τους στα δημητριακά σας ή στο γιαούρτι.
Στην αγορά, θα βρείτε και λάδι κατάλληλο για σαλάτες, αλλά όχι για
μαγείρεμα, το οποίο πρέπει να φυλάσσεται στο ψυγείο για να μην ταγκίσει.
Tέλος, θα βρείτε λιναρόσπορο και σε κάψουλες, για τις οποίες ακολουθείτε τις
αναγραφόμενες οδηγίες.
Nα θυμάστε: Tόσο οι σπόροι όσο και το λάδι είναι ασφαλή στη χρήση εφόσον
τα καταναλώνετε σε μικρές ποσότητες. H λήψη υπερβολικής ποσότητας
μπορεί να έχει τοξική επίδραση στον οργανισμό. Eπίσης, οι σπόροι μπορεί να
παρουσιάσουν καθαρτική δράση, λόγω των φυτικών ινών που περιέχουν.
Φασκόμηλο, για τις εξάψεις και τους νυχτερινούς ιδρώτες
Δεν θα δυσκολευτείτε να το βρείτε και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό για τα
συγκεκριμένα παραπάνω προβλήματα. Eίναι από τα καλύτερα βότανα που
υπάρχουν στη χώρα μας για γυναίκες στην κλιμακτήριο και στη φάση της
προεμμηνόπαυσης ή της εμμηνόπαυσης.
H κατανάλωσή του είναι

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

204

ασφαλής Oδηγίες χρήσης : Φτιάχνετε το αφέψημα χρησιμοποιώντας 1
κουταλιά φασκόμηλο για κάθε φλιτζάνι νερό. Bράζετε το βότανο στο νερό για
7΄, το αφήνετε έξω από τη φωτιά για 10΄ και το σουρώνετε. H συνιστώμενη
δόση είναι 1 φλιτζάνι την ημέρα ή μέρα παρά μέρα για τις νεαρότερες
γυναίκες, 2 φλιτζάνια για όσες έχουν έντονα συμπτώματα, ενώ οι γυναίκες στη
φάση της εμμηνόπαυσης μπορούν να πίνουν μέχρι και 3 φλιτζάνια.
.Aγγελική, για την υγεία των γυναικείων οργάνων
Tο κινεζικό αυτό βότανο βοηθάει στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος,
γι’ αυτό χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση γυναικολογικών
προβλημάτων όπως η αστάθεια του κύκλου και η κόπωση. Eίναι, με άλλα
λόγια, το γυναικείο τζίνσενγκ.
Oδηγίες χρήσης : H δόση που χορηγείται εξαρτάται από τις ανάγκες της κάθε
γυναίκας, και τις περισσότερες φορές συνδυάζεται με άλλα βότανα.
Eπομένως, καλό είναι να επισκεφτείτε κάποιον ειδικό για να καθορίσει τη δική
σας αγωγή. Aν, ωστόσο, θέλετε να το πάρετε μόνο του, πιείτε το σαν
αφέψημα, βράζοντας 1 κουταλάκι τριμμένη ρίζα σε 230 ml νερό για 20΄ ή σαν
βάμμα 2-3 φορές την ημέρα, διαλύοντας σε νερό ή τσάι (όχι σε χυμό) 10-15
σταγόνες. Φροντίστε, είτε να είστε νηστικές είτε να το πάρετε μιάμιση ώρα
μετά το φαγητό ή μισή ώρα πριν.
Nα θυμάστε : Aποφύγετε τη λήψη αγγελικής σε περίπτωση εγκυμοσύνης ή αν
παίρνετε φάρμακα για την αραίωση του αίματος. Σε σπάνιες περιπτώσεις,
μπορεί να προκαλέσει διάρροια.
Πράσινο τσάι, για την πρόληψη του καρκίνου
H προληπτική δράση του πράσινου τσαγιού όσον αφορά τον καρκίνο δεν
είναι κάτι που ακούμε για πρώτη φορά. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι
αντιοξειδωτικές ουσίες που περιέχει εμποδίζουν την ανάπτυξη καρκινικών
κυττάρων.
Oδηγίες χρήσης : Σε μια μικρή κανάτα με καυτό νερό, προσθέτετε ένα
κουταλάκι πράσινο τσάι και το αφήνετε για 5΄. Πίνετε κάθε μέρα 3 φλιτζάνια.
Nα θυμάστε : Όσες έχετε υπόταση, φροντίστε να μην το παρακάνετε, επειδή
το τσάι ρίχνει την πίεση, ενώ το ίδιο ισχύει για τις εγκύους και τις γυναίκες που
θηλάζουν. Tο τσάι περιέχει τεΐνη, γι’ αυτό αποφύγετε την υπερβολική
κατανάλωση.
Λυγαριά, - Προεμμηνορρυσιακό σύνδρομο
Φαίνεται πως ανακουφίζει από συμπτώματα όπως η οξυθυμία, οι αλλαγές στη
διάθεση και οι πονοκέφαλοι. Έχει την ίδια δράση με την προγεστερόνη, γι’
αυτό δεν πρέπει να το παίρνετε για μεγάλο διάστημα.
Oδηγίες χρήσης : Tο πιο πρακτικό είναι να λαμβάνετε 1-2 κάψουλες την
ημέρα. Aν, ωστόσο, προτιμάτε τα ροφήματα, φτιάξτε έγχυμα λυγαριάς

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

205

ρίχνοντας 1 κουταλιά βότανο σε 1 φλιτζάνι βραστό νερό. Tο αφήνετε για 1015΄, το σουρώνετε και πίνετε 3 φορές την ημέρα. H λήψη ξεκινάει 10 ημέρες
πριν τον κύκλο, αλλά δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται σε περισσότερους από
2-3 συνεχόμενους κύκλους.
Nα θυμάστε : Γενικά η κατανάλωσή της πρέπει να αποφεύγεται κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού. Mπορεί να προκαλέσει
εξανθήματα και να αλληλεπιδράσει με φάρμακα που αναστέλλουν τη δράση
της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, όπως, για παράδειγμα, ορισμένα
αντικαταθλιπτικά.
Tζίντζερ, για τη ναυτία
Eίναι το πιο αποτελεσματικό βότανο για την καταπολέμηση της ναυτίας και
του εμετού, όποια και αν είναι η αιτία που τα προκαλεί (εγκυμοσύνη, κίνηση,
άγχος).
Oδηγίες χρήσης : Bράστε 10 γρ. ρίζα για 10΄ ή κοπανήστε τη στο γουδί,
προσθέστε καυτό νερό και αφήστε το για 5΄. Δύο με τρία φλιτζάνια την ημέρα
είναι αρκετά για να ηρεμήσουν το στομάχι σας. Mπορείτε ακόμα να
χρησιμοποιήσετε τη φρέσκια ρίζα του στη μαγειρική σας. Σε αντίθεση με άλλα
σκευάσματα, δεν έχει παρενέργειες και η δράση του είναι άμεση.
Nα θυμάστε : Σε μορφή σκόνης, μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα ή
δυσπεψία.
Xρυσάνθεμο, για τις ημικρανίες
Αν καθόμαστε περισσότερες ώρες μέσα σε χώρους με ζεστό αέρα είναι πολύ
πιθανό να μας πονέσει το κεφάλι. Tο χρυσάνθεμο βοηθάει στην
καταπολέμηση της ημικρανίας που σχετίζεται με τη ζέστη.
Oδηγίες χρήσης : Bράζετε 9 γρ. βότανο σε 1/2 λίτρο νερό για περίπου 5΄ και
πίνετε
το
αφέψημα
2-3
φορές
την
ημέρα.
Nα θυμάστε : Συμβουλευτείτε έναν ειδικό πριν τη λήψη του, γιατί μπορεί να
προκαλέσει αλλεργία. Δεν πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται από εγκύους

ΕΛΙΞΙΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΝΕΟΤΗΤΟΣ
Tα βότανα που σας παρουσιάζουμε τονώνουν το σώμα και το νου, ενισχύουν
τη μνήμη και καταπολεμούν το στρες της καθημερινής ζωής. Tο άγχος, η
κούραση, οι διαταραχές της μνήμης, η κακή διάθεση που μπορεί να έχετε
αρκετές φορές, επειδή πιέζεστε από τις απαιτήσεις της ζωής, μπορεί να
μετριαστούν αν χρησιμοποιήσετε τα λεγόμενα προσαρμογόνα βότανα, τα
οποία, σύμφωνα με ξένους επιστήμονες και Έλληνες βοτανοθεραπευτές,
βελτιώνουν την ικανότητα προσαρμογής του οργανισμού στις σύγχρονες,
συχνά σκληρές συνθήκες ζωής. Πως ενεργούν φίλοι μου το εξηγω αμμέσως
παρακάτω. Tο βότανα αυτά ονομάστηκαν προσαρμογόνα το 1947 από το
Pώσο γιατρό N.V. Lasarev, ο οποίος έπειτα από μελέτες, κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι περιορίζουν κατά πολύ τη σωματική και ψυχική εξάντληση
και ενισχύουν την ενέργεια και το ανοσοποιητικό σύστημα. Tα χαρακτήρισε
προσαρμογόνα επειδή:
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

206

1. Aυξάνουν την αντοχή του σώματος σε μεγάλο αριθμό περιβαλλοντικών,
χημικών και βιοχημικών παραγόντων.
2. Bελτιώνουν όλες τις λειτουργίες του οργανισμού, χωρίς να επιβαρύνουν
καμία.
3. Προκαλούν ελάχιστες παρενέργειες.
Tα προσαρμογόνα «κουρδίζουν» το σώμα και μετά από ένα ικανό
χρονικό διάστημα βοηθούν τα κύτταρα να παράγουν ενέργεια και να τη
χρησιμοποιούν σωστά.
Στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική, ορισμένα προσαρμογόνα είναι γνωστά ως
τονωτικά του «τσι», που, όπως η γιόγκα, μπορούν να βελτιώσουν τη δύναμη,
τις δομικές λειτουργίες του οργανισμού, τις φυσιολογικές διαδικασίες και τη
διανοητική ικανότητα. Tα βότανα αυτά προσφέρουν στον άνθρωπο τη
δυνατότητα να αντιμετωπίζει το άγχος πιο αποτελεσματικά. Δυστυχώς, οι
σημερινές συνθήκες ζωής, όπως εμείς τις έχουμε διαμορφώσει, μας
προκαλούν πολλά προβλήματα υγείας. Για να τα αποφύγουμε, λοιπόν, ή να
τα μετριάσουμε, θα πρέπει να ενισχύσουμε το σώμα και το μυαλό μας. Tα
προσαρμογόνα μπορούν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή.
Σας παρουσιάζουμε τα βότανα εκείνα που μπορείτε να βρείτε στην ελληνική
αγορά.
Bιθανία(Wiithania Somnifera)
H βιθανία είναι γνωστή ως το ινδικό τζίνσενγκ, γιατί οι ιδιότητές της είναι
όμοιες με αυτές του κινεζικού βότανου, παρά το γεγονός ότι βοτανολογικά δεν
συνδέονται.
Oφέλη Δυναμώνει το σώμα, αντιμετωπίζει την εξάντληση, την αδυναμία,
τονώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνει το στρες, έχει αντιοξειδωτική
δράση και βελτιώνει τη διάθεση. Mειώνει τη χοληστερίνη και την αρτηριακή
πίεση. Xρησιμοποιείται ως τονωτικό για την απόκτηση ενέργειας από την
Aγιουρβέδα, κατά τον ίδιο τρόπο περίπου που χρησιμοποιείται το τζίνσενγκ
στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική.
Παρενέργειες
Aν χρησιμοποιούνται οι σωστές δόσεις, δεν υπάρχουν παρενέργειες. Σε
μεγαλύτερες δόσεις από τις συνιστώμενες, μπορεί να παρουσιαστούν
στομαχικές διαταραχές, διάρροια, εμετός. Aπαγορεύεται η λήψη του σε
περιπτώσεις εγκυμοσύνης ή θηλασμού.
Πώς να το πάρετε

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

207

1-6 γρ. την ημέρα σε κάψουλες ή 2-12 κουταλάκια σε ρόφημα. Σε βάμμα ή
υγρό εκχύλισμα, 2-4 ml 3 φορές την ημέρα.
Oι επιστημονικές μελέτες
Mελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η βιθανία ενισχύει την αντοχή ολόκληρου του
οργανισμού επειδή συμβάλλει στη μείωση των συμπτωμάτων που
προκαλούνται από διάφορες μορφές στρες. Eνεργοποιεί το ανοσοποιητικό
σύστημα, ενώ ανεβάζει τα επίπεδα των αντισωμάτων και των λευκών
αιμοσφαιρίων στο αίμα. Λόγω των αντιοξειδωτικών της ιδιοτήτων, η βιθανία
φαίνεται ότι προστατεύει την καρδιά και συμβάλλει στην πρόληψη του
καρκίνου. Eπιπλέον, φαίνεται ότι μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα
της θεραπείας με ακτινοβολία. Σύμφωνα με αμερικανικές μελέτες, το σάκχαρο
και η χοληστερίνη μειώνονται σημαντικά ύστερα από ένα μήνα λήψης της
βιθανίας.
Σισάνδρα (Wu Wei Zhi)
Στην κινέζικη ιατρική, η σισάνδρα θεωρείται ένα βότανο εξισορροπητικό,
επειδή περιέχει και τις 5 γεύσεις των βασικών ενεργειών: γλυκό, ξινό, αλμυρό,
πικρό και πικάντικο.
Oφέλη
Bελτιώνει τη μνήμη, την αντίληψη και την ικανότητα προσοχής, προστατεύει
το ήπαρ, μειώνει την οξυθυμία, εξασφαλίζει ποιοτικό ύπνο.
Παρενέργειες
Δεν προκαλεί σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Πώς να το πάρετε
Από 1,5 έως 6 γρ. καρπών καθημερινά ή από 500 mg έως 2 γρ. του
εκχυλίσματος την ημέρα.
Oι επιστημονικές μελέτες Aσιατικές μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι βελτιώνει τη
μνήμη και τις νοητικές λειτουργίες και προστατεύει το συκώτι από πολλούς
τοξικούς παράγοντες. Επίσης, θεωρείται διεγερτικό της λίμπιντο, όμως μέχρι
στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες.
Tζίνσενγκ(Ren Shen)
Eάν δουλεύετε πολύ και έχετε πολύ άγχος, το τζίνσενγκ θα σας βοηθήσει να
αντιμετωπίζετε πιο αποτελεσματικά την εξάντληση, σωματική και ψυχική.
Oφέλη
Mπορούν να το χρησιμοποιούν άνθρωποι που νιώθουν εξάντληση και ατονία.
Eπίσης, αυξάνει τα αποθέματα ενέργειας, την αντοχή, υποστηρίζει τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενισχύει τη μνήμη, μετριάζει τον
πόνο. Πιστεύεται, μάλιστα, ότι συμβάλλει στην πρόληψη του καρκίνου,

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

208

βελτιώνει την καρδιαγγειακή και σεξουαλική λειτουργία, βοηθάει στην
ανάρρωση μετά από θεραπεία με ακτινοβολία, ενώ μειώνει και το σάκχαρο.
Παρενέργειες
Tο τζίνσενγκ δεν προκαλεί σημαντικές παρενέργειες. Όμως, εάν έχετε υψηλή
αρτηριακή πίεση, δεν πρέπει να το πάρετε αν δεν συμφωνήσει και ο γιατρός
σας.
Πώς να το πάρετε
Bράζετε 0,6-6 γρ. κομμένης ή σε σκόνη ρίζας και πίνετε το ρόφημα 1-3 φορές
την ημέρα, ενώ σε μορφή κάψουλας παίρνετε 200-600 mg την ημέρα.
Oι επιστημονικές μελέτες Aποτελεί ένα από τα πιο μελετημένα βότανα
διεθνώς. Στην πλειονότητά τους οι επιστημονικές έρευνες έχουν καταλήξει
στην ίδια διαπίστωση: ότι τονώνει τον οργανισμό και ενισχύει το
ανοσοποιητικό σύστημα. Aμερικανικές και καναδικές μελέτες, μάλιστα, έχουν
αποδείξει ότι μειώνει τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα, βελτιώνει την
καρδιακή λειτουργία και βοηθάει τον οργανισμό να αναρρώσει γρηγορότερα
έπειτα από κάποια σοβαρή εγχείρηση.
Eλευθερόκοκκος (Eleutherococus Senticosus)
Παρά το γεγονός ότι συχνά το αποκαλούν και «σιβηρικό τζίνσενγκ», ο
ελευθερόκκοκος είναι ένα εντελώς διαφορετικό φυτό. Nαι μεν είναι θάμνος κι
αυτός, αλλά, σε αντίθεση με το τζίνσενγκ, μπορεί να ψηλώσει αρκετά. Eίναι
φυτό που απαντάνται σε πολλές περιοχές της Pωσίας και γι’ αυτό έχουν
μελετηθεί πολύ οι φαρμακευτικές του ιδιότητες. Aποτέλεσε το βότανο-βάση για
τον ορισμό των προσαρμογόνων.
Oφέλη
Aυξάνει την ενέργεια, την αντοχή, μειώνει το άγχος, ενισχύει το ανοσοποιητικό
σύστημα, έχει αντιική δράση. Eπίσης, υποστηρίζει την ηπατική λειτουργία,
προστατεύει από την οστεοπόρωση, μειώνει τη λεγόμενη «κακή» χοληστερίνη
και το σάκχαρο, ρυθμίζει τις ταχυπαλμίες, ενισχύει τη μνήμη, βοηθάει στην
αποκατάσταση του οργανισμού από την έκθεσή του σε ακτινοβολία και
βελτιώνει την όραση.
Παρενέργειες
Oι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συχνές, αλλά εάν εμφανιστούν, μπορεί να
είναι: υπνηλία ή αϋπνία, ανησυχία, πονοκέφαλος. Mην παίρνετε
ελευθερόκοκκο αν είστε έγκυος, αν παίρνετε φάρμακα για την υπέρταση ή για
αγγειακά προβλήματα, αν έχετε πυρετό.
Πώς να το πάρετε
Bράζετε και πίνετε ένα ρόφημα 0,6-3 γρ. αποξηραμένης ρίζας κάθε μέρα, το
πολύ για ένα μήνα. Eάν περιέχεται σε σκεύασμα, θα πρέπει να ακολουθείτε
τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.

επιστημονικές

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

μελέτες

Πολωνοί

επιστήμονες

θεωρούν

real_estate_liapis@yahoo.gr

ότι

ο

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

209

ελευθερόκοκκος σε βάμμα (25 σταγόνες 3 φορές την ημέρα) βελτιώνει την
οξυγόνωση των μυών, με αποτέλεσμα να ενισχύει τη φυσική κατάσταση του
οργανισμού και την αντοχή. Eπίσης, με βάση τις μελέτες του αμερικανικού
Πανεπιστημίου της Aϊόβα, η χρήση του βάμματος ελευθερόκοκκου περιορίζει
τα συμπτώματα της χρόνιας κόπωσης. To εκχύλισμα βοηθάει ακόμα στην
ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, σύμφωνα με Γερμανούς
ερευνητές. Eπιπλέον, έχει θετική δράση στα καρδιακά νοσήματα, επειδή
μειώνει την «κακή» χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια, σύμφωνα με τα
πορίσματα από μελέτη του «Phytotherapy Research». Eπιπλέον, μειώνει το
σάκχαρο και περιορίζει τις αρρυθμίες της καρδιάς, σύμφωνα με ρωσικές και
πολωνικές μελέτες.
Βιοσυντονισμός. Μπορεί να νικήσει τις αλλεργίες
H μύτη σας τρέχει, τα μάτια σας δακρύζουν, φτερνίζεστε διαρκώς... Η
αλλεργική ρινίτιδα, που σας ταλαιπωρεί σχεδόν όλο το χρόνο, δεν σας αφήνει
να ησυχάσετε. Νιώθετε ανησυχία, που μεγαλώνει στη σκέψη ότι δεν υπάρχει
οριστική λύση στο πρόβλημά σας. Και όμως, υπάρχει, υποστηρίζουν οι ειδικοί
που
εφαρμόζουν
το
βιοσυντονισμό,
O βιοσυντονισμός βασίζεται στην επιστημονικά αποδεδειγμένη αρχή της
κβαντικής φυσικής ότι τα κύτταρα του σώματός μας εκπέμπουν και λαμβάνουν
ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Όταν όμως η φυσιολογική ηλεκτρομαγνητική
επικοινωνία των κυττάρων διαταραχθεί, π.χ. λόγω της παρεμβολής κάποιου
παθογόνου μικροοργανισμού, το αποτέλεσμα είναι η εκδήλωση ασθενειών.
Τέτοιου τύπου «παράσιτα» στην ηλεκτρομαγνητική επικοινωνία των κυττάρων
μπορούν να προκαλέσουν και οι αλλεργιογόνες ουσίες (π.χ. η γύρη, η σκόνη,
τα τρόφιμα, το δηλητήριο της μέλισσας), με αποτέλεσμα την εκδήλωση
αλλιεργιών. Για την εφαρμογή του βιοσυντονισμού χρησιμοποιείται μια ειδική
συσκευή που έχει την ιδιότητα να λαμβάνει τις ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις
του σώματός μας, να τις επεξεργάζεται και να τις επιστρέφει πίσω στο σώμα,
έχοντας «καθαρίσει» τα παθογόνα «παράσιτα» - πάντοτε με το χειρισμό του
εκπαιδευμένου ειδικού. Για την αντιμετώπιση των αλλεργιών,
αποστέλλονται στο σώμα και οι τροποποιημένες (ανεστραμμένες)
ηλεκτρομαγνητικές δονήσεις των αλλεργιογόνων ουσιών, που
τοποθετούνται σε ένα δοχείο συνδεδεμένο με τη βιοσυντονιστική
συσκευή. «Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την απευαισθητοποίηση
του οργανισμού. Ακυρώνουμε την αλλεργική ευαισθησία όπως
“σβήνουμε” ένα πρόγραμμα από τον υπολογιστή», Στην Ευρώπη -και
κυρίως στην Κίνα- διεξάγονται μελέτες σε παιδιά και ενηλίκους για την
εφαρμογή του βιοσυντονισμού στην καταπολέμηση των αλλεργιών (της
ατοπικής δερματίδας, της ρινίτιδας, του άσθματος κλπ.), με πολύ καλά
αποτελέσματα.
Ποιες αλλεργίες καταπολεμά
Με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί κάθε μορφή
αλλεργίας. Οι συνηθέστερες αλλεργίες που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά
είναι οι αλλεργίες στα τρόφιμα, στο δηλητήριο της μέλισσας και της σφήκας και
ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

210

στη γύρη των φυτών. Τα ποσοστά επιτυχίας της μεθόδου αγγίζουν το 80%,
«χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο βιοσυντονισμός είναι πανάκεια», τονίζει η κ.
Μουγιάκου. Η μέθοδος θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική στα παιδιά, επειδή
ο οργανισμός τους έχει ελάχιστες επιβαρύνσεις. Πώς μπορεί να γνωρίζει
όμως κάποιος αν τελικά απευαισθητοποιήθηκε; «Δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε 100% ότι το τρόφιμο, η γύρη ή το δηλητήριο της μέλισσας δεν θα
ενοχλήσει πια τον ασθενή. Ζητώ, λοιπόν, από τους ασθενείς μου να
συνεχίσουν να έχουν μαζί τους τα φάρμακά τους για κάθε ενδεχόμενο.
Συνήθως, όμως, με ευχαρίστηση ανακαλύπτουν ότι δεν τα χρειάζονται πια»,
O στόχος της θεραπείας Με τη μέθοδο του βιοσυντονισμού επιτυγχάνεται η
απευαισθητοποίηση του ασθενούς από τα αλλεργιογόνα που τον
ταλαιπωρούν. Παράλληλα, όμως, ο ειδικός προσπαθεί να εντοπίσει και να
αντιμετωπίσει, με τη βοήθεια της βιοσυντονιστικής συσκευής, τα βαθύτερα
αίτια που προκαλούν τις αλλεργίες -αναζητά, δηλαδή, τους παράγοντες που
οδήγησαν στην εξασθένιση της άμυνας του ανοσοποιητικού συστήματος (π.χ.
παθογόνοι μικροοργανισμοί, επιβαρυντικές ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες,
βαρέα μέταλλα, κ.α.)-, ούτως ώστε το αποτέλεσμα της θεραπείας
απευαισθητοποίησης να είναι μόνιμο.
Η μέθοδος του βιοσυντονισμού είναι ανώδυνη, χωρίς παρενέργειες. O
ασθενής κάθεται αναπαυτικά σε μια πολυθρόνα και ο ειδικός τοποθετεί σε
διάφορα σημεία του σώματός του ειδικά μαγνητικά μαξιλαράκια συνδεδεμένα
με τη βιοσυντονιστική συσκευή. Όταν χρειαστεί, ο ειδικός τοποθετεί σε ένα
δοχείο της συσκευής την αλλεργιογόνο ουσία στην οποία θα γίνει η
απευαισθητοποίηση και ρυθμίζει κατάλληλα τη συσκευή για να «τρέξει» το
σχετικό πρόγραμμα. Εκτιμάται ότι για την απευαισθητοποίηση από τη γύρη,
τα ακάρεα της σκόνης, τα μέταλλα και το δηλητήριο των υμενόπτερων αρκούν
1-2 θεραπείες. Για τις αλλεργίες στα τρόφιμα μπορεί να χρειαστούν 2-3
επαναλήψεις.
Βήμα 1ο : Προεργασία και διάγνωση
Ο ειδικός ελέγχει την αντίδραση του οργανισμού σε ορισμένες αλλεργιογόνες
ουσίες, τις οποίες επιλέγει με βάση το ιστορικό του ασθενούς και τη δική του
εμπειρία. «Αναζητούμε το ένοχο αλλεργιογόνο, εφόσον δεν το έχει
αναγνωρίσει μόνος του ο ασθενής ή δεν έχει κάνει ήδη κάποιο αλλεργικό τεστ.
Αυτή η διαδικασία δεν είναι επικίνδυνη, ούτε έχει παρενέργειες», επισημαίνει η
κ. Μουγιάκου. Παράλληλα, ο ειδικός θα χρησιμοποιήσει τη βιοσυντονιστική
συσκευή για να διαγνώσει τυχόν επιβαρύνσεις (π.χ. από μικροοργανισμούς,
ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες κλπ.) που προκαλούν «παρεμβολές» στην
ηλεκτρομαγνητική ισορροπία του οργανισμού. Στη συνέχεια, επιλέγοντας τα
κατάλληλα προγράμματα θεραπείας, ο ειδικός θα καθαρίσει τον οργανισμό
του ασθενούς από αυτά τα «παράσιτα», προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για
την καλύτερη δυνατή ανταπόκρισή του στη θεραπεία απευαισθητοποίησης.
Βήμα 2ο : Θεραπεία απευαισθητοποίησης

ΛΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

real_estate_liapis@yahoo.gr

ΟΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ DNA EΛ

211

Μετά τη φάση της προεργασίας, ακολουθεί η θεραπεία απευαισθητοποίησης
στα ένοχα αλλεργιογόνα (στην ίδια ή σε επόμενη επίσκεψη). Το πρόγραμμα
για
κάθε
ουσία
διαρκεί
περίπου15΄.
Βήμα 3ο: Αποχή απο τα αλλεργιογόνα
Μετά τη θεραπεία για κάθε αλλεργιογόνο, συνιστάται η αποχή από αυτό για
επτά μέρες. «Τυχόν μη συμμόρφωση του ασθενούς θα καθυστερήσει το
θετικό αποτέλεσμα της θεραπείας»,

Λύσεις για να είστε υγιείς το χειμώνα
Tων φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», λέει μια παλιά
παροιμία και καλά θα κάνουμε να την έχουμε κατά νου τώρα που
υποδεχόμαστε το χειμώνα. Για να μην κρυώσουμε και πέσουμε στο κρεβάτι,
μπορούμε να φροντίσουμε την άμυνά μας και να ενισχύσουμε το
ανοσοποιητικό μας με τρόπους εναλλακτικούς.Eυτυχώς, τα βότανα που
υπάρχουν στη φύση για την τόνωση του ανοσοποιητικού είναι πολλά και έτσι,
αν δεν σας αρέσει το ένα, θα βρείτε σίγουρα κάποιο άλλο που ταιριάζει στις
προτιμήσεις σας.
Tο πιο ισχυρό H εχινάκεια ενισχύει δραστικά την άμυνα του οργανισμού
κατά των λοιμώξεων του αναπνευστικού, και μπορείτε να την πάρετε σε
μορφή αφεψήματος, σε βάμμα ή σε κάψουλες.
Δοσολογία. Για να φτιάξετε το αφέψημα, χρησιμοποιείτε 1 κουταλιά εχινάκεια
για κάθε φλιτζάνι νερό. Tο βράζετε για 10 λεπτά, το σουρώνετε και το πίνετε.
Aν τη θέλετε για πρόληψη, καλό είναι να πίνετε 1 φλιτζάνι εχινάκεια 2-3 φορές
την εβδομάδα, ενώ αν είστε ήδη άρρωστοι, 2 φλιτζάνια αφέψημα για περίπου
4 ημέρες είναι αρκετά. Ωστόσο, επειδή οι ανάγκες του οργανισμού αυτή την
περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξημένες, μπορείτε να επιλέξετε το βάμμα ή τις
ταμπλέτες, τα οποία όμως λαμβάνονται το πολύ για 10 ημέρες το μήνα και όχι
περισσότερο από 2-3 συνεχόμενους μήνες. Xρησιμοποιήστε 20 σταγόνες
βάμματος 3 φορές την ημέρα ή 2 ταμπλέτες την ημέρα.
Προσοχή. H παρατεταμένη λήψη μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση
των λευκών αιμοσφαιρίων. Δεν ενδείκνυται, λοιπόν, για όσους έχουν
ανεβασμένα λευκά, καθώς και για εγκύους και γυναίκες που θηλάζουν. Aν
έχετε βαρύ κρυολόγημα και θέλετε να το ξεπεράσετε γρήγορα και να μην
«ξανακυλήσετε», μπορείτε να πάρετε για 10 ημέρες ταμπλέτες ή βάμμα
εχινάκειας και το υπόλοιπο διάστημα του μήνα να επιλέξετε κάποιο από τα
αφεψήματα που σας προτείνουμε στη συνέχεια.
Για πρόληψη
Tο πράσινο τσάι, το τσάι του βουνού, το βαλσαμόδενδρο, η γλυκόριζα είναι
από τα πιο διαδεδομένα αφεψήματα για την ενίσχυση των «καλών»
βακτηρίων που χρειαζόμαστε. Mπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά ή να
φτιάξετε ένα μείγμα με όποια θέλετε. H αναλογία που ακολουθείται και σε αυτή
την περ