Focus op energie

Omdat het geld bespaart en andere voordelen oplevert

Bedrijventerreinmanagement Parkstad Limburg 16 September 2004

Wat staat op de energie factuur?
• Kosten voor de levering (kWh)
– Hoog tarief – Laag tarief
alien leveringsdeel is vrij!!!

• Netbeheer
– – – – Transport en systeembeheer (kWh) Aansluiting (kW) Capaciteit (kW) Diverse, o.a. meterdiensten, huur, vastrecht, enz

• Belastingen
– Energiebelasting – BTW

Kosten verdeling elektr. rekening
Kosten elektriciteitrekening in euro`s x 10 Dagbedrijf ( e-bedrijfstijd 1489 uren) Jaarverbruik 135.000 kWh Leveringsdeel
628.71 419.03 209.69 209.69

Hoog tarief
419.03 419.03

tot. kosten kWh

Laag tarief
209.69 151.92 110.57 19.74 910.94

REB
151.92

Netto rekening
628.71 1603.03 708.70

151.92

Transport kosten
110.57

Systeem diensten
110.57 19.74 19.74

Netbeheer
268.28

Gecontr. vermogen
268.28 268.28 171.46

Tot. kosten kW
439.73

Totale rekening
1892.62

1451.11

708.72 151.92 79.80 171.46

Max. vermogen
171.46

441.51 441.51 289.60

Vastrecht Transportdienst
33.90 50.84 87.84 50.84

Vastrecht Aansluitdienst
87.84

Belastingen Overige
79.80 33.90 33.90

Huur Trafo Huur schak. inst. Diverse Kosten meterdiensten
33.90 33.90 28.86 33.90 0.00 33.90

Meetdiensten

BTW REB
28.86

33.90

BTW
289.60 119.46 141.28

BTW Netbeheer
141.28

BTW Leverancier
119.46

Kostenbeheersing
• Nieuwe leverancier is vaak goedkoper
– Ook service verlening en servicegraad is vaak anders

• Kosten voor aansluiting, transport, REB, enz. worden nogal eens vergeten
– (= 50 tot 75% van totale rekening)

• Energiereductie
– Rekening houdend met contractstructuren levert meer op (zie sheet nr..5) – Hefboom werking op andere kostenposten, o.a.:
• • • • Onderhoud Kapitaalslasten Operationeel budget Personeelskosten

Het totale proces van intergraal energiemanagement
Start nu

Eigen energieinkoop Inkoopcyclus Scherpere contracten Meting energieadvies Energie reductie Analyse profiel Waar wilt u mee beginnen? maatregelen

Wat hangt ons nog boven het hoofd?
• Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en dus duurdere:
– Bijgestelde reserves Shell en andere oliemaatschappijen – Punt van grotere olie consumptie dan er geproduceerd wordt nadert snel – Enorme groei zuid oost Azië. m.n. China – Politieke onstabiliteit in belangrijke olieleverende regio's
• Midden Oosten (Irak, Iran, Afghanistan, Saudie Arabië, enz.) • Rusland (Yukos) • Rol Amerika

– Aardgas voorraad Nederland over 15 jaar op

Wat hangt ons nog boven het hoofd?
• Beleid overheid:
– Verhoging energiebelastingen – Reductie subsidies – Kyoto protocol
• Emissie rechten • Strengere handhaving vergunningen Wet Milieubeheer en AMVB
– Vanaf 25.000 kWh elektriciteit verbruik per jaar – Vanaf 50.000 m3 aardgas verbruik per jaar

• EPA-U verplichte energie “APK” keuring utiliteit gebouwen m.b.t. energie verbruik

• Liberalisatie:
– Uitgestelde investeringen in
• Productie vermogen • Netwerken en koppelingen • Uitverkoop nutsbedrijven

– M.a.g. kosten verhoging voor langere duur en afkalving leveringszekerheid

Wat is verstandig?
• Voorkomen is beter dan genezen • Energie inkoop ontlast tijdelijk de rekening • Energiereductie levert meer op en is structureler
– Alles wat je niet verbruikt, hoef je niet te kopen, geen netwerktarieven, belastingen, enz. over te betalen

• Combineer energiereductie met vergunningeisen • Accepteer dat de regels zijn veranderd, neem er kennis van
– Reageren i.p.v. ertegen te ageren – Hiermee blijft u in de positie om te sturen i.p.v. gestuurd te worden

Wat kunt u doen?
• Kijk eens kritisch hoe binnen uw bedrijf met energie wordt omgegaan
Gloeilampen à spaarlampen, dubelle tl à spiegelreflector Moet de verlichting, machine, computer, enz. wel aan? Stand-by? Uit! Kan de verwarming / airco niet lager / hoger of uit? Hoe zit het met het onderhoud? Is mijn apparatuur nog wel in orde? Is er afvalwarmte? Buffermogelijkheden? Zijn er geen betere, energie zuinigere apparaten? Wat is mijn sluimerverbruik? (1 kW is per jaar ca. 9000 kWh, €5001000!!) – Laat een energie onderzoek uitvoeren – – – – – – – –
• (beste te combineren met vergunning)

– Zijn er collectieve mogelijkheden:
• Energiezuinige producten en energie besparende diensten • Energie uitwisseling • Decentrale opwek

– Zijn er alternatieven? (Duurzame energie)

Energiemanagement
Energie verloop
115 110 105 100 95 EEI zonder aandacht 90 85 80 75 70 65 1 2 3 4 5 Jaren 6 7 8 9 10 EEI met structurele aandacht

Procenten

EEI met individu gekoppelde aandac

Ter afsluiting
• Besparen op energiekosten levert meer op dan u dacht:
– Omdat een kWh of m3 meer kost dan u tot nu bewust van was – Er ook andere kosten mee gereduceerd worden – Uw bedrijfsvoering efficiënter wordt

• En last but not least: kosten reductie direct structurele verbetering oplevert van uw bedrijfsrendement