Transponeringstabel ministeriële regeling

Algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
Met de inwerkingtreding van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en de
bijbehorende regeling wordt een twaalftal 8.40-besluiten ingetrokken. In de regeling zijn
voorschriften uit deze 8.40-besluiten overgenomen. Daarnaast hebben voorschriften uit de 8.40besluiten als basis gediend voor het vaststellen van artikelen, die zijn opgenomen in deze
regeling.
In de onderstaande tabel worden voorschriften uit de 8.40-besluiten weergegeven, met daaraan
voorafgaand vergelijkbare artikelen uit deze regeling. Vergelijkbaar wil zeggen dat het onderwerp
dat gereguleerd wordt hetzelfde is en betekent niet per definitie dat de inhoud van het voorschrift
uit een 8.40-besluit één op één is overgenomen in deze regeling.
Indien uit de tabel blijkt, dat een voorschrift uit een 8.40-besluit niet terugkeert in deze regeling,
wil dit niet per definitie zeggen dat de inhoud van het betreffende voorschrift niet meer
gereguleerd wordt. Het is mogelijk dat regulering in het Besluit plaatsvindt of dat het onder de
werking van de zorgplicht valt. Daarnaast is het mogelijk dat activiteiten zowel in het Besluit als in
de regeling worden gereguleerd. De regulering in deze regeling zal dan met name een nadere
concretisering zijn van de bepalingen uit het Besluit.

Art. 1.1 (afgewerkte
olie)
Art. 1.1 (AP 08)

Art. 1.1 (CUR/PBVaanbeveling 44)
Art. 1.1 (ondergronds)
Art. 1.1 (PBV-Verklaring
vloeistofdichte
voorziening)
Art. 1.1 (PGS 7)

Art. 1
Bijlage 1,
hfst 1;
Bijlage 2,
hfst 1;
Bijlage 3,
hfst 1;
Bijlage 4,
hfst 1;
Bijlage 6,
hfst 1
Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage I
onder I

Bijlage
onder a

Bijlage I
onder I

Bijlage 1
onder A

Art. 1
Bijlage
onder a

Bijlage 1
onder A

Art. 1
onder p

Art. 1.1 (PGS 9)

Bijlage
onder A
Bijlage
onder a

Art. 1.1 (PGS 15)
Bijlage
onder a
Art. 1.1 (PGS 20)
Art. 1.1 (PGS 21)

Besluit woon- en
verblijfsgebouwen

Besluit voorzieningen en
installaties

Besluit textielreinigingsbedrijven

Besluit tankstations

Besluit tandartspraktijken

Besluit opslag- en
transportbedrijven

Besluit opslaan in
ondergrondse tanks 1998

Besluit jachthavens

Besluit inrichtingen voor
motorvoertuigen

Besluit horeca-, sport- en
recreatieinrichtingen

Besluit detailhandel en
ambachtsbedrijven

Regeling algemene
regels voor
inrichtingen

Besluit bouw- en
houtbedrijven

Tabel 1: Transponeringstabel Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a
Bijlage
onder a

Bijlage I
onder I;
Bijlage II
onder I

Bijlage 2
onder A
Bijlage
onder a

Bijlage 1
onder A
Bijlage 1
onder A
Bijlage 1
onder A

Art. 1.1 (PGS 23)

Art. 1
onder n

Art. 1.1 (PGS 28)

Art. 1.1 (PGS 30)

Bijlage
onder a

Art. 1.1 (VOS)

Bijlage
onder a
V1.7.1,
V3.2.8,
V3.2.9,
V3.2.11

V3.2.6,
V3.2.8

Art. 2.6 (par. 2.1.2)

V2.1.2

V2.1.2

Art. 2.7 (par. 2.1.3)

V3.3.1,
V3.3.2

V3.3.1

Art. 3.1 – 3.4 (par. 3.1.1)

V3.2.3

V3.2.3

Art. 2.1 - 2.5 (par. 2.1.1)

Art. 3.5 - 3.7 (par. 3.2.1)

Art. 3.8 - 3.10 (Par.
3.2.2)

Art. 3.11 - 3.14 (Par.
3.2.3)

Art. 3.15 - 3.16 (Par.
3.2.4)

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

V3.2.7

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

Bijlage
onder a

V3.2.8,
V3.2.9,
V3.2.11

V3.2.10,
V3.2.11,
V3.2.13

V2.1.2

V2.1.2

V3.3.1

V3.3.1,
V3.3.2

V3.3.1,
V3.3.2

V3.2.3

V3.2.4

V3.2.4

Bijlage 1,
hfst 1;
Bijlage 2,
hfst 1;
Bijlage 3,
hfst 1;
Bijlage 4,
hfst 1

Bijlage I
onder I

Bijlage
onder a

Bijlage 1,
V2.5,
V2.9,
V2.11,
V2.18 V2.21,
V2.27 V2.29;
Bijlage 2,
V2.7,
V2.9,
V2.15,
V2.22 V2.24;
Bijlage 3,
V2.10 V2.12;
Bijlage 4,
V2.10 V2.12
Bijlage 3,
V2.3;
Bijlage 4,
V2.3
Bijlage 1,
V3.5,
V3.6;
Bijlage 3,
V3.4,
V3.5

V1.7.1,
V3.2.5,
V3.2.6,
V3.2.8

Bijlage I
onder I

Bijlage I,
V1.6 V1.11,
V5.4.1 V5.4.4,
V6.3.2,
V6.4.1,
V7.4.2,
V8.4.2

V2.1.2

V3.4.2,
V3.4.3

Bijlage
1, V3.1,
V5.2.6,
V7.2.5,
V7.2.6

V3.2.3

Bijlage
1, V12.1

Bijlage 1
onder A
V1.8.1,
V3.1.3,
V3.2.4,
V3.2.6,
V3.2.7,
V3.2.9

Bijlage 2
onder A

Bijlage
onder a

Bijlage
2,
V3.2.2

V3.2.7,
V3.2.9

V2.4.2

Bijlage
2,
V2.1.2

V3.3.1,
V3.3.2

Bijlage
2,
V3.3.1

V3.3.1

V3.2.3
Bijlage
1,
V2.1.2,
V2.2.2
Bijlage
1,
V1.1.1,
V1.1.3,
V1.2.1
Bijlage
1,
V5.1.1,
V5.1.4,
V5.1.5
Bijlage
1,
V6.1.1,
V6.1.3

Art. 3.17 - 3.23 (Par.
3.3.1)

V2.5.1 V2.5.5

Art. 3.24 (Par. 3.3.2)
Art. 3.25 - 3.28 (Par.
3.3.3)

V1.3.12

Art. 3.29 - 3.31 (Par.
3.3.4)

V2.6.1 V2.6.5

Bijlage I,
V1.1,
V1.4,
V1.5,
V2.2.5,
V2.2.6,
V2.2.12,
V4.1.1,
V4.1.2,
V4.1.4 V4.1.6,
V4.1.8,
V4.1.9,
V4.1.11
V4.1.14,
V4.1.17,
V4.1.18,
V4.2.1 V4.2.7
Bijlage
1,
V8.1.1 V8.1.3

V2.7.1

Art. 8;
Bijlage 1,
V2.1 V2.4,
V2.7,
V2.12,
V2.13,
V2.14,
V2.15,
V2.16,
V2.19,
V2.22,
V2.23,
V2.24,
V2.25,
V2.26,
V3.1,
V3.2,
V3.4;
Bijlage 2,
V2.1,
V2.2,
V2.10 V2.14,
V2.16 V2.21;
Bijlage 3,
V2.1,
V2.3 V2.8,
V2.10,
V3.1 V3.3;
Bijlage 4,
V2.1,
V2.3 V2.8,
V2.10;
Bijlage 6,
V1, V4,
V5, V8,
V9

Bijlage I,
V5.1.2 V5.1.8,
V5.1.10,
V5.1.11,
V5.2.1 V5.2.4,
V5.3.3 V5.3.7,
V5.4.2,
V5.4.5 V5.4.10,
V5.5.1 V5.5.4,
V6.2.1,
V6.2.3 V6.2.6,
V6.3.3 V6.3.7,
V6.4.2 V6.4.5,
V6.5.1 V6.5.4,
V7.1.1,
V7.1.2,
V7.2.2 V7.2.4,
V7.3.2,
V7.3.3,
V7.4.3,
V7.5.1,
V7.6.1,
V7.6.2,
V8.2.1,
V8.3.2,
V8.4.2,
V8.4.3,
V8.5.1,
V8.6.1,
V8.6.2,
V9.1,
V9.2,
V10.1.1
V10.2.2,
V10.3.1,
V10.4.2,
V10.4.3;

Art. 4.1 - 4.8 (Par. 4.1.1)

V1.6.1 V1.6.3,
V1.6.5,
V1.6.6,
V1.6.12,
V1.6.13,
V2.1.1 V2.1.3,
V3.1.2,
V3.2.9

Art 4.9 - 4.10 (Par. 4.1.2)

V2.1.2,
V2.1.4

Art. 4.11 - 4.13 (Par.
4.1.3.1)

Art. 4.14 (Par. 4.1.3.2)
Art. 4.15 - 4.25 (Par.
4.1.4)
Art. 4.26 (Par. 4.1.5)
Art. 4.27 (Par. 4.1.6)
Art. 4.28 (Par. 4.2.1)

V1.6.1,
V1.6.2,
V1.6.4,
V2.1.1 V2.1.3,
V2.1.5,
V3.1.2,
V3.2.7

V1.6.1 V1.6.3,
V2.1.1 V2.1.4,
V2.1.6,
V3.1.2,
V3.2.9

V1.6.6,
V2.1.2 V2.1.4,
V2.2.15,
V3.2.11

V1.6.1 V1.6.3,
V1.6.5,
V1.6.6,
V1.6.10,
V1.6.11,
V2.1.1 V2.1.6,
V2.1.8,
V2.2.1 V2.2.6,
V3.1.2,
V3.2.6

V2.1.2,
V2.1.5

V2.1.2,
V2.1.5

V2.1.2,
V2.1.7

V1.1

V1.6.1,
V2.4.1 V2.4.3,
V3.1.2,
V3.2.7

V2.1.3

V2.1.2,
V2.1.5

V2.1.2,
V2.1.4

Bijlage I,
V9.1,
V9.2

V2.4.2

Bijlage
1,
V4.1.2,
V4.1.3,
V6.1.2,
V6.1.5;
Bijlage
2,
V1.5.1,
V1.5.2,
V1.5.4,
V1.5.5,
V2.1.1 V2.1.3,
V2.1.5,
V3.1.2,
V3.2.2
Bijlage
1,
V4.1.3,
V6.1.2
Bijlage
2,
V2.1.2,
V2.1.4

V1.6.1,
V1.6.2,
V1.6.4,
V1.6.5,
V2.1.1,
V2.1.3 V2.1.5,
V3.1.2,
V3.2.7

V2.1.2,
V2.1.4

V2.1.6
V2.2.1,
V2.2.3
V1.6.14

V2.2.1,
V2.2.3

V2.3.1,
V2.3.3
V2.3.4
V2.5.1,
V2.5.2

Art. 4.30 - 4.31 (Par.
4.3.1)
Art. 4.32 - 4.35 (Par.
4.3.2)

V1.4.2,
V3.2.6
V2.4.3,
V2.4.5

Art. 4.36 - 4.37 (Par.
4.4.1)
Art. 4.38 - 4.41 (Par.
4.4.2)

V2.4.3,
V2.4.5

Art. 4.42 - 4.46 (Par.
4.5.1)
Art. 4.47 - 4.48 (Par.
4.5.2)
Art. 4.54 - 4.57 (Par.
4.5.5)

V1.6.1,
V1.6.2,
V1.6.4,
V2.1.1 V2.1.4,
V3.1.2,
V3.2.6

Bijlage
II, V2.1,
V2.2,
V2.3
Bijlage
II, V4.1 V4.8,
V8.1.1,
V8.1.2,
V8.3.1,
V8.3.2,
V9.8

V1.4.2,
V3.2.5

V2.3.3
V2.4.1 V2.4.3,
V2.4.5,
V2.5.1,
V3.2.9
V2.3.3
V2.4.1 V2.4.3,
V2.4.5,
V2.5.1,
V3.2.9
V2.3.3
V2.2.13

V2.4.3,
V2.4.5

Art. 4.58 - 4.60 (Par.
4.5.6)
Art. 4.61 - 4.63 (Par.
4.5.7)
Art. 4.74 (Par. 4.6.1)
Art. 4.75 - 4.77 (Par.
4.6.2)

V2.4.3

Art. 4.78 - 4.80 (Par.
4.6.3)

V2.5.1 V2.5.5

V1.4.2

V2.2.11,
V2.3.1 V2.3.3,
V2.3.7,
V2.4.2,
V2.4.3

V2.7.11
V2.4.1 V2.4.5,
V2.5.1,
V3.2.9

V1.3.11,
V2.7.9,
V2.8.1 V2.8.3,
V2.8.7

V11.1,
V11.2

V1.3.12,
V1.4.9

V2.4.3,
V2.4.5
V1.4.7

V1.4.6

V1.4.2

V1.4.8
V2.7.2,
V2.7.4 V2.7.12,
V2.7.14
V2.7.16

V2.5.1 V2.5.5

V2.6.1 V2.6.5

V2.2.1 V2.2.5

Art. 4.81 - 4.84 (Par.
4.6.4)

V1.4.7

V2.2.1 V2.2.3,
V2.2.5,
V2.2.8 V2.2.10

Art. 4.85 - 4.86 (Par.
4.6.5)

V1.4.7

V2.3.1,
V2.3.2,
V2.3.4,
V2.3.7,
V2.3.8,
V3.4.3

Art. 4.90 – 4.91 (Par.
4.7.2)
Art. 4.92 - 4.93 (Par.
4.8.1)

Art. 4.94 (Par. 4.8.2)

V2.7.1,
V2.7.3,
V2.7.5,
V2.7.7,
V2.7.8

V2.1.6,
V2.2.3

V1.4.3 V1.4.5,
V3.2.6

V1.4.3 V1.4.5,
V3.2.5

V1.4.2 V1.4.4,
V3.2.6

V2.2.1 V2.2.5,
V2.2.7,
V2.2.12,
V2A.2.1
V2A.2.4
V2.6.1 V2.6.3

Art. 4.96 (Par. 4.8.4)

V1.6.5

Art. 4.97 (Par. 4.8.5)

V1.6.5

Toelichting:
V=
voorschrift

V1.4.3 V1.4.5

Bijlage
2; V9.8

V4.1.2,
V6.1.5
V4.1.2,
V6.1.5,
V7.1.7