Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Revitalisering en verduurzaming bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

1

Mariëlle Knaapen, gemeente Arnhem Studiedag KCGS, 20 april 2006, Arnhem

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

2

Revitaliseringsgebied

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Tekorten aan bedrijventerrein versus braakliggende terreinen en extensief ruimtegebruik

Verouderde functies, infrastructuur en bedrijfsomgeving Bodem- en grondwater verontreiniging

20-4-2006

3

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Doelstellingen
• Toename werkgelegenheid • Intensivering gebruik bestaand terrein: – gasfabriekterrein – Billitonterrein • Verbetering kwaliteit openbare ruimte (groen, parkeerplaatsen, verlichting) en riolering • Bodemsanering

20-4-2006

4

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

5

Saneren en heruitgifte gasfabriekterrein (Fluvium)

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

6

Vroeger (voormalig gasfabriekterrein)

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

7

Fluvium-zuid na sanering

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

8

Saneren en heruitgifte Billitonterrein (Mogo)

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

9

Mogo nu

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

10

Dijkverzwaring

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

11

Vernieuwing riolering en infrastructuur

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

12

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

13

Succesfactoren

• • • •

Integraliteit Gezamenlijke planontwikkeling Communicatie Geld

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Gezamenlijke planonwikkeling

20-4-2006

14

• Gemeente • Andere overheden: – Provincie – Min. EZ-Regio Oost – Waterschap • OKA

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

15

Communicatie

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Kosten
1996-1999 2000-2001 2003-2006 € 10 mln. € 34 mln. € 6 mln.

• Fase 1 • Fase 2 • Fase 3

20-4-2006

16

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Financiering Fase 2
• Gemeente • Rijk (Stirea, GSB, e.d.) • EU (EFRO) • Provincie Totaal € 19,5 mln. € 8,1 mln. € 4,0 mln. € 2,3 mln.

20-4-2006

17

€ 33,9 mln.

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

18

Blankenweg

Revitalisering fase 3

Conradweg

Stieltjesweg Beijerinckweg

Bruningweg

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Resultaten revitalisering
• Sterk verbeterde bedrijfsomgeving: – bodem – openbare ruimte – parkeergelegenheid • Toenemende investeringen in bedrijfspanden 1995 – 1997 € 0,8 mln. 1998 – 2001 € 2,8 mln. 2002 – 2004 € 6,2 mln. • Gemeente en bedrijfsleven: partners o.a. Parkmanagement: bedrijvenstichting (OKA Services)

20-4-2006

19

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Toekomstige herstructureringsprojecten Arnhem
• • • • Afronding fase 3 BASF Woningen Westervoortsedijk Fluvium-noord

20-4-2006

20

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

21

BASF

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

22

Woningen Westervoortsedijk

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

20-4-2006

23

Fluvium-noord

Onderwerp Revitalisering en herstructurering bedrijventerreinen Arnhem

Adviezen succesvolle revitalisering
• Al eerder genoemd: – Integraliteit – Gezamenlijke planontwikkeling – Communicatie – Geld • Beleidsmatig hoog op agenda • Bedrijfsleven in vroegtijdig stadium betrekken • Als overheid starten: bedrijfsleven volgt wel • Van klein naar groot • Vaart houden d.m.v. zichtbare resultaten

20-4-2006

24