Bedrijvenparkmanagement Bergweide

De meerwaarde van Bedrijvenparkmanagement Door Bedrijvenparkmanagement dragen bedrijven gezamenlijk meer verantwoordelijkheid met betrekking tot de verbetering en het beheer van hun werkomgeving. Ook kunnen zij direct invloed uitoefenen op het beheer en onderhoud van het eigen bedrijventerrein. Dat gaat hand in hand met voordelen op het gebied van ruimte en milieu. Bedrijven kunnen aanzienlijke financiële voordelen behalen door samen te werken bij de inkoop van diensten en producten. Ook dat kan door Bedrijvenparkmanagement worden georganiseerd.
Bedrijvenparkmanagement in Deventer wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kwaliteitsverbetering Bergweide: een gemeenschappelijk belang! De revitalisering van Bedrijventerrein Bergweide is in volle gang. Daarbij mag het echter niet blijven. Beheer en onderhoud is essentieel om de kwaliteit van het bedrijventerrein ook voor de langere termijn te waarborgen. Dat houdt het vestigings- en ondernemersklimaat op peil en voorkomt verval en verpaupering. Dat is een gemeenschappelijk belang.
Organisatie Bedrijvenparkmanagement De op Bergweide gevestigde bedrijven hebben zich verenigd in de ondernemersverenigingen B-3, B-4 en B-5. Deze ondernemersverenigingen maken zich sterk voor de verbetering van het bedrijventerrein. Bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan zaken zoals beveiliging, bewegwijzering en groenbeheer. Om dit in een stroomversnelling te brengen en uit te breiden met collectieve inkoop van diensten en producten is sinds kort een Bedrijvenparkmanager benoemd: Jan Oortgiesen. Hij is het aanspreekpunt voor bedrijven en zal de wensen en ideeën van bedrijven gaan vertalen in concrete acties en maatregelen.
Jan Oortgiesen: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Hoe groter de deelname van bedrijven aan parkmanagement, hoe groter de meerwaarde, de efficiencywinst en de schaalvoordelen. Dat moet iedere ondernemer aanspreken!’

Verder zal hij een organisatie voor Bedrijvenparkmanagement opzetten welke zorg draagt voor structurele aandacht voor de kwaliteitsverbeteringen op Bergweide. Deze organisatie zal begin 2004 een officiële status gaan krijgen. De Bedrijvenparkmanager wordt in deze organisatie aangestuurd door een coördinatiegroep waarin vertegenwoordigd zijn: ♣ de drie Bergweide-ondernemersverenigingen (B3, B4 en B5); ♣ de Deventer Kring van Werkgevers (DKW); ♣ de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente; ♣ MKB-Deventer; ♣ gemeente Deventer.

Bedrijvenparkmanagement Bergweide
Breed draagvlak Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Een belangrijke voorwaarde voor het slagen van Bedrijvenparkmanagement is dat álle bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en meedoen aan de kwaliteitsverbetering van hun bedrijventerrein. Dan ontstaat een ideale situatie waarbij gebruikers (huurders en eigenaren) maximaal kunnen profiteren van een verzorgde uitstraling van het bedrijventerrein en een hoogwaardig dienstenpakket. Financiering Bedrijvenparkmanagement op Bergweide wordt mede gefinancierd door de gemeente Deventer. Uiteindelijk is het de bedoeling dat Bedrijvenparkmanagement zichzelf bekostigt, onder andere door bijdragen van bedrijven. Hoe gaat dat precies in zijn werk? Daarvan wordt u de komende tijd op de hoogte gehouden. Producten en diensten Bedrijvenparkmanagement In nauwe samenspraak met de besturen van de ondernemersverenigingen is voor de korte termijn een basispakket en een pluspakket ontwikkeld waaraan bedrijven kunnen meedoen. Het basispakket bestaat uit: ♣ collectieve bewaking van terreinen en gebouwen. Het doel is om tenminste tweederde van het aantal bedrijven op bedrijventerrein Bergweide hieraan te laten deelnemen; ♣ gezamenlijke beheer van het publieke en privaat groen, inclusief de aankleding van de middenberm bij de entree van de Bergweide bedrijventerreinen vanaf de A1; ♣ verbetering en gezamenlijk beheer van de bewegwijzering; ♣ aanpak van zwerfvuil. In de loop van de tijd kan dit basispakket worden uitgebreid met aanbod van diensten op het gebied van personeel (uitwisseling personele capaciteit, gezamenlijke kinderopvang), arbo, bedrijfshulpverlening, internet breedband en dergelijke. Het pluspakket bestaat vooralsnog uit het aanbod van de volgende producten: ♣ collectieve inkoop van energie; ♣ collectieve inkoop van telecom (belminuten); ♣ collectieve inkoop van brandstof (benzine, diesel). De gemeenschappelijke inkoop leidt tot schaalvoordelen waardoor individuele bedrijven grote besparingen kunnen behalen.

Informatie over Bedrijvenparkmanagement Ondernemers op bedrijventerrein Bergweide kunnen meer informatie inwinnen bij: Jan Oortgiesen p/a BMD Advies Oost Postbus 635 7400 AP Deventer T: 0570 67 66 95 F: 0570 67 62 55 E: j.oortgiesen@o.bmdadvies.nl I: www.bmdadviesoost.nl

Juni 2003