september 2004, nr.

5

• Vorm parkmanagement nog onzeker • Revitalisering in het kort

• Planning werkzaamheden • Experiment Openbaar vervoer • Revitaliseren Nijverwaard-Oost

Parkmanagement: vorm nog onzeker
Resultaten enquête ondernemers nopen tot bezinning
Alle ondernemers van bedrijventerrein de Nijverwaard zijn gevraagd naar hun mening over en hun eventuele interesse in parkmanagement. Er zijn gesprekken gehouden met ondernemers en alle bedrijven hebben een enquête ontvangen. In beginsel zijn ondernemers nog terughoudend over deze moderne vorm van terreinbeheer. Het delen van een aantal voorzieningen wordt wel als voordelig beschouwd, maar ondernemers zien het eindbeeld onvoldoende voor zich. Onzeker is dan ook in welke vorm het parkof beheermanagement gegoten moet gaan worden.

Wat is parkmanagement? Goede uitstraling en onderhoud van het terrein bepalen mede de toegankelijkheid en de aantrekkingskracht van een bedrijventerrein. Door zaken gezamenlijk

‘veiligheid, bereikbaarheid, inrichting bedrijventerrein, organisatiestructuur en voorzieningen’. Verschillende vragen zijn gesteld om te achterhalen hoe bedrijven aankijken tegen de huidige situatie, wat zij als knelpunten ervaren en wat zij vinden van het revitaliseringsplan van de gemeente. Er zijn 140 enquêtes verspreid en 47 ondernemers hebben hun vragenlijst beantwoord en teruggestuurd. Dit is een redelijk goede respons. De vragen zijn door het bureau Arcadis, de gemeente Sliedrecht en de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen opgesteld. Bedrijfsprofiel divers Om het bedrijventerrein beter te kunnen beheren is het noodzakelijk om te weten welk soort bedrijven er gevestigd is, hoe groot de bedrijven zijn, wanneer en waarom ze zich gevestigd hebben

Met gedeelde lasten een verhoogde kwaliteit van het terrein

aan te pakken, dus zowel door gemeente als door de ondernemers, kunnen de krachten worden

gebundeld en is de uitstraling van het bedrijventerrein een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen. Een open, schoon en aantrekkelijk terrein werkt uitnodigend naar bezoekers. Parkmanagement kan ook zover gaan dat bedrijven gezamenlijk stroom, water of andere diensten inkopen. De enquête Ondernemers zijn bevraagd op de onderwerpen

op de Nijverwaard. De meeste bedrijven hebben zich tussen 1980 en 2000 op de Nijverwaard gevestigd. De bedrijfsgrootte is gemeten naar het aantal werknemers dat in dienst is. De meest voorkomende bedrijfsgrootte valt in de categorie 1-10 personen (53%). 38% Van de geënquêteerden geeft aan 11-50 medewerkers in dienst te hebben en bij 9% werken meer dan 50 werknemers. De soort bedrijvigheid is divers, maar uitschieters zijn toch de metaalindustrie en de detailhandel non-food.

voor criminele activiteiten. Ook op de Nijverwaard is een collectieve beveiliging georganiseerd om deze praktijken tegen te gaan. Alert Security voert de beveiliging uit en het overgrote deel van de aangesloten bedrijven is hier zeer tevreden over (90%). Overigens zijn niet alle bedrijven aangesloten op dit beveiligingssysteem, sommige bedrijven hebben hun beveiliging apart geregeld. De aanpak van de beveiliging laat goed zien welke toegevoegde waarde een collectief systeem kan hebben. onder meer over het bedrijventerrein Nijverwaard. Het komende jaar wordt bekeken of hiermee tegemoet wordt gekomen aan de gestelde behoefte aan openbaar vervoer. Meer informatie over deze busdienst vindt u verderop in deze nieuwsbrief. Vooral voor bedrijven waar veel bezoekers komen zijn parkeermogelijkheden van groot belang. Ondernemers zijn tevreden over de parkeermogelijkheden op het eigen terrein, maar ervaren de mogelijkheden voor parkeren langs de straatkant als een knelpunt. Is de revitalisering een succes? De uitstraling en inrichting van het

Werken aan bereikbaarheid
Veiligheid goed geregeld De beveiliging van bedrijventerreinen is voor de gemeente en de ondernemers een belangrijk onderwerp. Omdat het bedrijventerrein in de avonduren niet wordt gebruikt, is het een aantrekkelijk gebied

Nijverwaard bereikbaar? De bereikbaarheid van het bedrijventerrein is voor alle ondernemers van groot belang. Tweederde van de respondenten geeft aan dat de bereikbaarheid van het terrein onvoldoende is. Alleen met de auto of met de fiets is het terrein goed te bereiken. Ook voor zwaar verkeer vindt men de bereikbaarheid onvoldoende. Vanaf maart 2004 heeft Sliedrecht een nieuwe stadsdienst, lijn 86. Deze rijdt

Revitalisering
in het kort
➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Nijverwaard-Oost

Met de revitalisering vindt een technische en visuele opwaardering van het verouderde bedrijventerrein plaats. De gemeente heeft samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen (VSO) en project- en ingenieursbureau Den Boer Consult BV een Masterplan ontwikkeld. In het kort bestaat het project uit de volgende onderdelen:

uitvoeren werkzaamheden in de periode 2002 – 2006 vervanging riolering herinrichting straten met parkeervakken, laad- en losstroken, verlichting herinrichting Parallelweg met toegangspoorten naar Nijverwaard, fietspad aan noordzijde en minirotonde op de kruising met de Stationsweg Parallelweg 50 km; Nijverwaard 30 km verbetering van bewegwijzering bedrijven actualiseren bestemmingsplan verbetering uitstraling panden, voorterreinen, toeritten bedrijven

Verhoogde kwaliteit Nijverwaard Voor de ondernemers van Nijverwaard is een aantal zaken van groot belang om de kwaliteit van het terrein te verhogen: verbeterde veiligheid, goed onderhoud openbare ruimte, goede bereikbaarheid en parkeermogelijkheden en een vast aanspreekpunt, met name voor gemeentelijke zaken. Samen gebruik maken van diensten Over het samen gebruik maken van diensten zijn ondernemers bedrijventerrein is belangrijk voor de meeste ondernemers die op de Nijverwaard zijn gevestigd. Naast de uitstraling van het eigen pand is het voor ondernemers ook van belang dat de openbare ruimte veilig, schoon en aantrekkelijk is ingericht. De gemeente is in 2001 begonnen met het (nog) niet overtuigd van het succes. Weinig bedrijven zijn momenteel geïnteresseerd in het gezamenlijk inkopen van energie, archiefdiensten, catering, sportaccommodatie en dergelijke. Alleen de inkoop van energie, water, telefonie en schoonmaak hebben de interesse van meer dan 25% van de geënquêteerden. Hoe nu verder? Uit de enquête blijkt dat ondernemers op de Nijverwaard over een aantal onderwerpen niet tevreden zijn. De gemeente gaat, samen met de Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen, bekijken welke verbeteringen gedaan kunnen worden. Ook wordt bekeken in welke vorm het parkmanagement gegoten zal worden. Ondernemers worden hierover eind 2004 geïnformeerd.

Een aantrekkelijk terrein is veilig, schoon en toegankelijk

vernieuwen van de riolering en de bestrating van gevel tot gevel. Ondernemers zijn zeer te spreken over de plannen op zich, maar zijn momenteel minder tevreden met de uitvoering van de

plannen. De meeste ondernemers geven aan dat zij niet te spreken zijn over het onderhoud van wegen en straatmeubilair. Ook de staat van het openbaar groen en de verlichting laat volgens geënquêteerden te wensen over. Het niet opruimen van zwerfvuil wordt als hinderlijk ervaren.

Planning werkzaamheden
Riolering en herinrichting In de straten van de fasen 2 en 3 zijn de werkzaamheden aan de riolering inmiddels gereed. Op enkele plaatsen worden er nog inspectieputten vervangen. In januari 2005 zal voor deze fasen een start gemaakt worden met de herinrichting van gevel tot gevel. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden begin juni 2005 worden afgerond. Het betreft de volgende straten: Bruningsstraat-Noord (van Parallelweg-Nijverwaard tot Lelystraat), Calandstraat, Conradstraat, Lelystraat, Krausstraat, Vierlinghstraat en Leeghwaterstraat (van Krausstraat tot Calandstraat). Hoofdtoegangspoorten Rotonde Stationsweg/Parallelweg In september zal de rotonde aan de Deltalaan / Stationsweg gereed zijn. Vanaf eind oktober wordt een start gemaakt met de aanleg van de rotonde aan de Stationsweg / Parallelweg. De rotonde zal medio 2005 worden voltooid. Gedurende de werkzaamheden zullen er stremmingen plaatsvinden. Getracht zal worden de totale afsluiting zo kort mogelijk te laten duren. Het verkeer zal dan omgeleid worden via Sliedrecht-West en -Oost. Onlangs zijn werkzaamheden aan de Parallelweg en de hoofdtoegangspoorten van de Nijverwaard uitgevoerd. De gemeente heeft tijdens de uitvoering het ontwerp van diverse kruisingen aan de Parallelweg aangepast. Momenteel wordt bekeken of de overige kruisingen aan de Parallelweg voldoen aan de daarvoor gestelde richtlijnen. Indien aanpassingen nodig blijken, zullen deze kruisingen in combinatie met de uitvoering van fase 2 en fase 3 van de Nijverwaard worden uitgevoerd.

Experiment Openbaar vervoer
deze over de Parallelweg naar het bedrijventerrein Nijverwaard en via de Leeghwaterstraat en de Lelystraat weer terug naar het station. Vanaf het station gaat deze lijn weer via het Noord-Oost Kwadrant terug naar de Stormrand. Van 07.30 uur tot 17.30 uur rijdt elk uur een grote bus of een taxibus. U kunt met de Servicelijn bellen als u vragen, klachten of meldingen heeft over de openbare buitenruimte. Het kan gaan om zaken als kapotte lantarenpalen, omgevallen bomen of zwerfvuil. Vanaf maart 2004 rijden twee stadsdiensten door Sliedrecht: lijn 85 en 86. Er was al langer behoefte aan een verbinding tussen het station, het centrum en de bedrijventerreinen Nijverwaard en Noord-Oost Kwadrant. Arriva heeft daarom besloten voor een jaar lang twee busdiensten door Sliedrecht te laten rijden. Lijn 86 rijdt vanaf de Stormrand via het Burg. Winklerplein naar het station. Vervolgens rijdt Voor meer informatie kunt u terecht op www.9292ov.nl of www.arriva.nl. Bellen kan ook: (0900) 92 92. Bushaltes: Stormrand, Nachtegaallaan, Burg. Feitsmapark, Talmastraat, Burg. Winklerplein, NS-station, Brouwerstraat, Beyerinckstraat, Bruningsstraat, NS-station, Cirkel, halte Mosterd en de Winter, Watertoren, Stormrand. De Servicelijn is een centraal meldpunt waar alle vragen en klachten in behandeling worden genomen en van daaruit worden afgehandeld door medewerkers van de afdeling Plantsoenen en Reiniging. U kunt ook een e-mail sturen naar servicelijn@sliedrecht.nl met daarin uw klacht, uw adresgegevens en op welke locatie het onderwerp van uw klacht zich bevindt.

Servicelijn 495 994

Revitaliseren Nijverwaard-Oost
deelprojecten stuurgroep
R.G. van de Ven A.J. Verboom-Hofman J.A. Klein D.C. van ‘t Hoff A. Riebergen (VSO) R. Lammerts

colofon
Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de gemeente Sliedrecht Hoofdredactie: J. (Jeanine) Lanser Eindredactie: D.C. (Dick) van ‘t Hoff Correspondentie: Gemeente Sliedrecht afdeling Communicatie en Kabinet Postbus 16 3360 AA Sliedrecht Telefoon: 0184 495800 Telefax: 0184 412000 E-mail: j.lanser@sliedrecht.nl *Coördinatie: A. (Arianne) Koene Telefoon: 0184 495924 Projectmanagement Den Boer Consult BV: R. (Renso) Lammerts Telefoon: 0184 602266 Vormgeving en realisatie: Volcano Advertising, Moerdijk Fototekening: Ton Swart Fotografie: Henk van Veen

projectgroep
R. Lammerts D.C. van ‘t Hoff H.W. Langhorst J. de Col (VSO) J. Lanser

Herinrichting van gevel tot gevel: H.W. Langhorst Verbetering/uitstraling panden: W. Labee Verbetering bewegwijzering:

J. de Col

Ruimte intensivering door verdichting: D.C. van ‘t Hoff

contactpersoon gemeente
D.C. van ‘t Hoff

Bodemonderzoek en sanering: H.W. Langhorst Actualisering bestemmingsplan:

W. Labee

projectmanager
R. Lammerts

(contacten bedrijven) Beheer:
J. de Col

*Zie het colofon voor het maken van eventuele afspraken.

Reconstructie en herinrichting: H.W. Langhorst