Bedrijventerrein Stichtsekant

Almere is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor zowel internationaal als nationaal opererende bedrijven. Almere ligt centraal in Nederland en Amsterdam Airport Schiphol ligt op slechts 30 minuten autoafstand. Stichtsekant biedt ruimte aan logistieke, gemengde, hoogwaardige en industriële bedrijven met een hoogwaardige uitstraling. Stichtsekant wordt duurzaam ontwikkeld met het accent op efficiënt ruimtegebruik en een duurzame kwalitatieve uitstraling. Stichtsekant heeft de nationale voorbeeldstatus voor het landschapsontwerp van het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur verworven.

Bereikbaarheid Stichtsekant ligt langs de A27, direct naast de Stichtse brug. Met het centrum van Utrecht en Amsterdam op respectievelijk 20 en 30 minuten autoafstand. Het terrein wordt vanaf de snelweg direct ontsloten voor auto’s aan de noordzijde, via de N27. Ten oosten ligt de A27, de Gooimeerdijk ten zuiden en het Cirkelbos ten westen. Voor gebruikers van openbaar vervoer is er een busverbinding van Almere naar Zeewolde. Omvang en bestemming Stichtsekant omvat ruim 130 hectare uitgeefbaar terrein en is bestemd voor hoogwaardige (29 ha.), logistieke (47 ha.) en gemengd-industriële (54 ha.) bedrijven (t/m maximaal milieucategorie IV). De beoogde kwaliteit is vastgelegd in een beeldkwaliteitplan. Aan architectuur en inrichting worden hoge eisen gesteld. Fasering in uitgifte Stichtsekant zal in meerdere fasen worden uitgegeven. Fase 1a betreft 26 ha. logistiek en is per direct uitgeefbaar. Kavelgroottes variëren van 5.000 tot 50.000 m². Fase 1b betreft circa 13 ha. gemengd bedrijventerrein. Kavelgroottes variëren hier van 2.500 tot circa 15.000 m2. Naar verwachting start de uitgifte eind 2007. ICT Infrastructuur In aansluiting op de ‘Almere Fiber Pilot’ met ruim 2.200 aansluitingen werkt de gemeente onder de vlag ‘Almere Fiber City’ samen met woningcorporaties, investeerders en

marktpartijen aan de realisatie van een stedelijk glasvezelnetwerk. De aanleg van dit glasvezelnetwerk in Almere vindt plaats in verschillende fasen. De eerste fase betreft de aanleg van een glasvezelnetwerk voor gemeentelijke- en maatschappelijke instellingen. Alle locaties van deze instellingen zijn in 2006 aangesloten op dit netwerk. In fase twee is begonnen met de aanleg van een glasvezelhoofdinfrastructuur in Almere die alle bedrijventerreinen in de stad zal ontsluiten. Op Stichtsekant is inmiddels gestart met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Hiermee kunt u de beschikking krijgen over zeer snelle (internet-)verbindingen vanaf 100 Mb/s. Voor meer informatie over deze ontwikkelingen en de mogelijkheden voor uw onderneming kunt u terecht bij UNET B.V., leverancier van breedband informatie- en communicatiediensten. Kijk voor meer informatie op www.unet.nl. Voorzieningen Een nog nader uit te werken facility point in fase 2 van het terrein zal een scala aan diensten aan bedrijven gaan aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan vergaderaccommodatie, beperkte detailhandel, horeca, een bank, postagentschap, drukkerij, stomerij en kinderopvang. Sowieso zal er een benzineverkooppunt worden gerealiseerd. Beroepsbevolking De snel groeiende en relatief jonge beroepsbevolking van Almere garandeert een continue instroom van schoolverlaters op de arbeidsmarkt. Van de beroepsbevolking heeft meer dan de helft een baan buiten Almere. Bij

het aantrekken van nieuwe werknemers voor bedrijven vormen zij een belangrijk potentieel. Wonen in Almere Stichtsekant ligt bij Almere Hout, het vijfde stadsdeel. Hier kunnen in de toekomst 50.000 mensen worden gehuisvest, afhankelijk van de groeitaakstelling van Almere. Het woningaanbod is zeer divers, variërend van eenvoudige woningbouw tot en met royale kavels (tot 5.000 m²) voor luxe villa’s en landhuizen in de buurt van Overgooi. Ook het bestaande villapark Almeerderhout ligt in de directe nabijheid van Stichtsekant.

Voor meer informatie over vestiging op Stichtsekant: Afdeling Economie & Wonen Postbus 200, 1300 AE Almere Telefoon (036) 548 48 00 Fax (036) 548 40 05 E-mail: business@almere.nl www.almere.nl/ondernemen

05/2007