Constituirea sociomatricei si sociogramei colective a unui colectiv de şase persoane care lucrează într-un domeniu de prestări servicii

LOCAŢIA: Luduş, jud. Mureş DOMENIUL DE ACTIVITATE: Prestări servicii EŞANTION: 6 persoane STRUCTURA: mixtă (2 persoane de sex feminin şi 4 persoane de sex masculin) VÂRSTA: 21 – 38 ani În investigarea şi cercetarea grupurilor sociale mici pot fi utilizate o multitudine de metode şi tehnici. Unul dintre acestea îl reprezintă testul sociometric care îşi propune măsurarea relaţiilor afectiv-simpatetice dintre membrii grupurilor sociale. Se adresează întrebări pentru a surprinde relaţiile afective de preferenţiere sau de respingere. Testul sociometric presupune mai multe etape: I. Faza de pregătire - în care se motivează aplicare testului, se asigură confidenţialitatea şi se limitează numărul de răspunsuri; II. Faza de aplicare - în care subiecţii îşi exprimă în scris, după o scară de preferinţe, atitudinile de atracţie, de respingere sau de indiferenţă faţă de ceilalţi membri ai grupului. Chestionarul a fost aplicat asupra celor 6 persoane (2 persoane de sex feminin şi 4 persoane de sex masculin) şi cuprinde două întrebări: 1. Cu cine aţi vrea să lucraţi în echipă? 2. Cu cine nu aţi vrea să lucraţi în echipă? S-au dat două răspunsuri la fiecare întrebare. Alegerile au fost notate cu (+), iar respingerile cu (-). III. Sociomatricea - înregistrarea opţiunilor s-a făcut într-un tabel cu dublă intrare, în care membrii colectivului au fost notaţi pe verticală şi pe orizontală, iar relaţiile dintre ei cu (+/-), (+) pentru atracţii şi (-) pentru respingeri. IV. Sociograma grupului care presupune: - sociograma colectivă (cuprinde relaţiile de atracţie şi de respingere);
1

- sociograma atracţiilor din care se observă:
-

K.Ş. are 2 atracţii +1 şi una +2 . P.E. are 3 atracţii +2. I.A. are 2 atracţii +1. V.N. are 2 atracţii +1. G.A. are o atracţie +2. V.G. are o atracţie +2. I.A. are 2 respingeri – 1 şi una – 2 . V.G. are o respingere – 1 şi două – 2. K.Ş. are o respingere – 1 şi una – 2. G.A. are o respingere – 1 şi una – 2. P.E. are o respingere – 1. V.N. are o respingere – 2.

 sociograma respingerilor din care se observă: -

Informaţiile oferite de testul sociometric sunt foarte importante pentru manager. Pe baza lor putem realiza orientarea pozitivă a relaţiilor dintre membrii unui grup, putem explica tensiunile latente sau manifestate între ei, putem converti relaţiile negative în relaţii pozitive. SOCIOMATRICEA COLECTIVULUI
G.A. G.A. K.Ş. I.A. V.N. P.E. V.G. +2 -2 -1 -2 -1 +1 +2 +1 -1 -2 +1 -1 +1 K.Ş. -1 +1 +1 +2 I.A. -2 V.N. +2 +2 -1 +2 -2 -2 P.E. V.G.

2

SOCIOGRAMA COLECTIVULUI

P. E. V.N .

V. G.

K. Ş.

I.A. +1 +2 -1 -2 G. A.

3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful