You are on page 1of 26

Snfta letiim

Dr. Adnan BOYACI

Szn bilen kiinin


Yzn ak ede bir sz
Sz piirip diyenin
ini sa ede bir sz
Sz ola kese sava
Sz ola kestire ba
Sz ola aulu a
Bal ile ya ede bir sz
Kii bile sz demini
Demeye szn kemini
Bu cihan cehennemini
Sekiz uma ede bir sz
Yunus Emre

letiim: szl yada szsz duygu,


dnce, kan ve bilgilerin bireyden
bireye amal olarak aktarlmas veya
simgeler yoluyla anlamlarn geiidir.
(Gney, 1998, s.142)

Karlkl bilgi alveriine letiim tek


ynl bilgi iletimine Enformasyon denir.

letiim Trleri
1.Toplumsal ilikiler sistemi asndan
iletiim
(Kiiler aras, grup ii, rgtsel,
toplumsal)
2. Grup ilikilerinin yapsna gre
iletiim
(Biimsel olmayan yatay ve biimsel
dikey iletiim)
3. Kullanlan kanallara ve aralara
gre iletiim
(grsel, grsel-iitsel, dokunma ile
iletiim, telekomnikasyon, kitle iletiimi )
4. Kullanlan kodlara gre iletiim
(Szl, szsz, yazl)
5. Zaman ve mekan boyutuna gre
iletiim
(Yz yze , uzaktan)
6. rgt ve kurum asndan iletiim
(Dikey, yatay, fslt gazetesi)
(Zllolu,1993)

letiim sreci srasyla kaynak, mesaj, kanal, alc ve geribildirim olmak zere 5
eden oluur.

yi bir kaynan, mesajn, kanaln,


alcnn zellikleri nelerdir?

Kaynak:
letiimin baars ncelikle
kaynan bilgi,yetenek ve
zelliklerine baldr.
Kaynak uzman, gvenilir,
ekici, empatik olmaldr.
rencilerin sosyal,
psikolojik, geliimsel
zelliklerini, ilgileri ve
gereksinmelerini bilmelidir.
Soyut ifade ve
sembollerden ok somut
ifade kullanmaldr.

Mesaj:
Paylalmak istenen
bilgi,duygu ve dnce ile
ykl olarak alcya eitli
iletiim ortam ve kanal ile
ulaan edir.
Ak ve anlalr olmaldr.

Kanal:
letinin zerine ykledii fiziksel
aralardr.Sunumsal,temsili ve
mekanik olmak zere 3e ayrlr.
Sunumsal: Ses, yz,beden..
Temsili aralar:
Kitaplar,resimler,fotoraflar.
Mekanik aralar: retim teknolojisi
aralar

Alc:
Alcnn en nemli zellii mesaj
almak iin ak olmaldr
letiim konusunda;alcnn tutumlar
ve istekleri iletiimin olumasnda
nemlidir.
Dnt:
Gndericinin iletisinin alnp
alnmad,alndysa alc tarafndan
doru alglanp alglanmadnn
renilmesini salar.

Alc:
Alcnn en nemli zellii mesaj
almak iin ak olmaldr
letiim konusunda;alcnn
tutumlar ve istekleri iletiimin
olumasnda nemlidir.
Dnt:
Gndericinin iletisinin alnp
alnmad,alndysa alc tarafndan
doru alglanp alglanmadnn
renilmesini salar.

Hi kimse duymak istemeyen biri kadar sar


olamaz.W.SHAKSPEARE

Snflarda
1. renci retmen
2. renci renci
3. renci materyal
Olmak zere tip iletiimden
sz edilebilir.

Kiiler aras iletiimin


gereklemesi iin kimi koullar
yle sralanabilir (Gney, 2000,
s.342):
1. letiim kurmaya isteklilik
2. Bir amacn olmas
3. Belli kurallarn olmas
4. Rol ilikilerinin olmas
5. Ortak bir dilin olmas

letiimin Anlam

retmenin sosyal yeterlilii, teknik


yeterliliinden daha etkilidir.
Snfn etkili olarak
ynetilmesi,rencilerin ilgi,beklenti,ve
rencilerin iletiim srecine etkili
katlmalar gereklilii vardr.
Her renci fark edilmek, takdir edilmek
ve snf grubunun bir yesi olmak ister
Fark eden retmen snfta olumu
renme ortam yaratr.
letiim srecinde kiiliklerin,deer
yarglar,kltr, gdlenmilik dzeyleri
ve deneyimleri, iletiim srecini etkiler.
Lider retmen tm bunlar fark ederek
iletiim srecinde fark yaratan ve bu
fark kendi davranlarnda gsteren
kiidir.

letiim srecinde bir szcn


anlalmas iin gnderici ve
alcnn bu szce ayn anlam
vermesi gerekir. Ayn anlam
salayan ey kaynak ve alcnn
ortak yaant alanlardr.

Etkili snf ynetiminde renciler


ve renci ve retmen arasndaki
ortak yaant alan ne kadar
genise iletiim de o kadar etkilidir.
Ne kadar bilirsen bil,anlatabildiklerin,
karndakinin anlayabilecei
kadardr.MEVLANA

renci-renci letiiminin nemi

renciler,aralarndaki
iletiim a ile informal
yolla renmeyi
srdrrler.
renciler kendi
aralarnda iletiim kurarak
snfa zg deer ve
normlar olutururlar.
Bilgi,grg ve deneyimlerini paylarlar.
Kendilerine uygun alt gruplar olutururlar.
birlikli almay renirler.
Farkl zellikleriyle birbirlerini
tamamlarlar.

Yaplandrmac ve Geleneksel Yaklamda Snf i iletiimin


zellikleri
Yaplandrmac Yaklam
Karlkl etkileimlidir
renci snf iindeki zamannn byk ksmn
proje, aratrma konusu, problem durumu
zerinde alarak ya da arkadalaryla konusu
hakknda tartarak geirir.
retmenin konumas neden, niin, nasl hangi
yolla/biimle gibi sorular ierir.
Snfa dardan gelen birisi byk lde
projeleri zerinde alan rencilerin sesini
duyar.
rencilerin retmene ve snf arkadalarna
ynelttikleri sorular tek kelimelik yantlardan
olumaz.
renciler arkadalarnn ve retmenin dikkatini
ekmek iin normal tonda konuurlar.

Geleneksel Yaklam
retmen ynelimlidir.
renci zamannn byk ksmn
retmeni dinleyerek geirir.

renciler birbirlerinden yardm almak iin


dnp konuurken kendilerini rahat hissederler.

rencilerin retim srecinde birbirleri ile olan iletii


retmen zerindendir ya da retmenin kontrolndedir.
renciler iletiim kurmak iin dnemezler ya da
yerlerinden kalkamazlar
retmen rencilerin dikkatini ekmek iin yksek bir
ses tonunda konuur.

retmen rencilerin dikkatini ekmek iin


normal ses tonunu kullanr.

dersi

anlatan

retmenin konumasnda yaplmas gerekenlere ilikin


tanm ya da ynlendirme vardr.
Snfa dardan gelen kii byk lde sessiz bir snfta
sadece retmenin ya da retmenin soru sorduu tek bir
rencinin sesini duyar.
rencilerin retmenlerine ve snf arkadalarna
ynelttikleri sorular genellikle evet, hayr ya da tek
kelimelik yantlardan oluur.
renciler arkadalaryla olan iletiimlerinde genellikle
olduka yksek tonda konuurlar.

Yaplandrmac ve Geleneksel Snflarda Snf Ynetimine likin


letiim Sisteminde retmenlerin Benimseyecekleri Roller
Yaplandrmac Yaklam
retmen rencilerini kendi sorularn aratrmak
iin cesaretlendirir.

retmen kendini rencilerin bilginin edinim


srelerini kolaylatran kii olarak grr.
retmen
rencilerini
kendi
renme
yaantlarna ilikin karar alabilen bireyler olarak
grr.
retmen rencilerinin davranlarn, ncelikle
sorun olan davranlarnn zmnde frsat
oluturabilecei iin gzler.
renciler snfn ynetimine ilikin sorunlar
tartmak iin birlikte alrlar.
Eer snfta bir gr ayrl varsa retmen bu
durumu farkl bireylerin neyi sorun olarak
grdklerini belirlemeye dnk bir tartma amak
iin frsat olarak grr.
renciler snfta retime ilikin gnlk
etkinlikler konusunda karar alma srelerine
katlrlar ve sz haklar vardr.

Geleneksel Yaklam
retmen sonucu notla deerlendirilmek zere
kendi sorularn dev ya da aratrma konusu
olarak verir.
retmen kendini rencilerine bilgiyi aktaran kii
olarak tanmlar.
retmen rencilerinin renme yaantlarnda
karar alan temel kiidir.
retmen rencilerinin ders ile ilgili ya da snf
ii davranlara ilikin yaptklar yanllar
dzeltmek, snf ii kurallar uygulamak ve
gerektiinde dl ve ceza vermek iin gzler.
Snf ynetiminde tartlacak konularn ve
kurallarn belirlenmesinde retmen daha etkindir.
Eer snfta bir gr ayrl varsa retmen,
retmen olmasndan kaynaklanan otoritesini
kullanarak kendi yetkisini kullanarak tartmay
sonlandrr.
Snfta retim etkinlikleri daha nceden
belirlenmi amalar dahilinde retmen tarafndan
belirlenir, rencilerin karar alma srelerinde
yerleri yoktur.

renciler, kk gruplarla
ibirlii iinde alrlar.
Bilgiyi yaplandrmada bireylerle
etkileim ierisindedirler.
renciler, zmleri
dierleriyle tartrlar.
Grupla alrken paylamay ve
iletiimi salayan ortak
yaantlar gerekletirirler.
alma gruplarnda renciler
arkadalarnn bilgilerini
destekler.
Gzlemlerini, fikirlerini,
hipotezlerini paylarlar

YAPILANDIRMACI
SINIFLARDA
renciler ibirlii iinde problemleri
inceler,
hipotezler retir, zm
RENC-RENC
LETM
nerileri gelitirir ve grlerini
paylarlar.

Farkl grleri eletirirler.


Rekabet yerine, herkesin birbirinin
renmesine yardmc olduu, srekli
etkileim kurduu, grlerini rahatlkla
aklayabildii bir ortam sz konusudur

renci-renci letiiminde retmene Den


Grevler

Snfta iletiimin
kolaylaabilmesi iin uygun bir
ortam yaratmaldr.
renciler arasndaki iletiimin
yapc olmasn salar, yaratc
duygu ve dnceleri destekler
ekilde rencileri ynlendirir.

letiim Engellerinin Nedenleri


letiime girme amacn tam olarak
alglayamamas
Bedensel veya psikolojik bir zre
sahip olmas
Barnma, beslenme ihtiyalarn
yeterince karlayamamas
Birbirlerine gvenmemeleri
Gvenli bir gelecek ortamnn
olmamas
Ortak yaant alanlarnn az olmas
Sevilmemesi ve saylmamas
Birbirlerine nyargl yaklamalar

letiim Sorunlarnda retmen


rencilerini iyi tanmamas
Alannda yeterli bilgi
birikimine sahip olmamas
renciler tarafndan inanlr,
gvenilir ve ekici
bulunmamas
Derse hazrlksz girmesi
rencilerin ilgilerini ekecek
yntem ve teknikleri
kullanmamas
Srekli anlatma dayal
biimde sunu yapmas

Kaynak olarak retmenin;


Szckleri kullanrken
rencilerin seviyesini dikkate
almamas
Gereinden fazla szck
kullanmas
ok hzl veya ok yava
konumas
ive bozukluu
Ses tonunu iyi kullanamamas

Alc olarak rencinin;


O snfta bulunma amacnn
farknda olmamas
Sk sk hayal kurup,
kendisini bilerek dersin
dna itmesi
lenen konularda kendisi
iin kullanabilecei bir kar
grmemesi
retmenin mesajlarna
tepkiler verme
sorumluluundan kamas
nyargl yaklamas

retme-renme ortam olarak


snfn;
Oturma yerleri ve oturma
dzeninin rahatszlk vermesi
Havasz, pis, rutubetli, ksz,
souk ya da ar scak olmas

Ara ve gerelerin;
renci dzeyine uygun
olmamas
Grnty veya sesi iyi
vermemesi
Kullanlamayacak lde
bozuk olmas
Yeterli sayda ya da hi
bulunmamas