You are on page 1of 41

letiim kavram

letiimde yer alan eler


letiim eitleri

LETM;
Dnce ve grlerin szl olarak karlkl
alveriidir.
nsanlar arasndaki szel ve szel olmayan
konumalardr.
ki sistem arasndaki bilgi alveriidir.
Bir cann baka bir cana demesidir.(Doan Ccelolu)

LETM
letiim, bir amac gerekletirmek iin
bilgi salamak ve bu bilgi, duygu,
gereksinim, niyet ve dncelerin, yaz,
iaret, konuma, mimik ve hareketler
araclyla sesli sessiz ya da yazl
olarak aktarld bir sretir.

letiim iin gerekli malzemeler :)


ki sistem
Karlkl iki insan veya iki
hayvan
ki makine
Bir insan bir hayvan
Bir insan ile bir makine

SALIKLI LETMN
ZELLKLER
*BREYSEL AYRILIKLAR VARDIR.
*LKLERDE GNLLLK ESASTIR.
*HER BREY KARAR VEREBLME GC VE HAKKINA
SAHPTR.
*TM NSANLAR SAYGIDEERDR.
ONLARI SEVMEYEBLRZ AMA SAYGI GSTERMEMZ
GEREKR.
*GZLLK,K KENDNE VE YA BAKASINA ZARAR
VERMED SRECE KORUNMALIDIR.

LETM ENGELLEYEN
FAKTRLER
Planszlk
Dinleyiciye uygun olmayan anlatm tarz
Hzl ve gereksiz bilgi aktarm
Yanl szck seimi
Ses tonunu ayarlayamama
Beden dilini kullanamama
Sinirlilik ve huzursuzluk
Gvensizlik
n yargl olma
Konuan dikkatlice dinlememe
Yazlan dikkatlice okumama

letiimde yer alan geler

Yaant Alan

Yaant Alan
Kaynak Kodlama

Mesaj
Mesaj

Kod zme Alc

Ortak
Ortak Yaant
Yaant Alan
Alan
Dnt

Kaynak:letiimi balatan ve herhangi bir durumda dier insanlara


dnce ve duygularn aktarma giriiminde bulunan kiidir.
Kodlama:Paylalmak istenen bilgi, duygu ve dncelerin mutlaka
kodlanmas gerekir.
Mesaj:Bir yaantya ait duygu ve dncenin kodlanarak szl, szsz
veya yazl bir anlatmla alc kiiye ulamasn salayan sembollere
mesaj denir.

Alc:Gnderilen
mesaja hedef olan
kii.
Dnt:Alcnn kaynak
tarafndan gnderilen
uyarclara verdii
tepki.
Kanal:Mesajn alcya
iletilmesini salayan
ara, yntem ve
teknikler.

letiimin eitleri
Kii ii iletiim
Kiiler aras iletiim
**Szl iletiim
**Szl olmayan iletiim

Kii ii iletiim;
Bir insann dnmesini, duygulanmasn, kiisel
ihtiyalarnn farkna varmasn, i gzlem yapmasn,
rya grerek kendi iinden mesaj almasn ya da
kendine sorular sorarak bunlara cevaplar retmesini
bir i iletiim sayabiliriz.nsanlar kendi ilerinde bir
takm mesajlar reterek ve bunlar yorumlayarak kii
ii iletiimde bulunurlar.

Kiiler aras iletiim

Szl letiim
Bireylerin dil ile gerekletirdii iletiim trdr.
Szl letiimde konumac;
Doruluk, gvenirlik
tenlik
Empati
Fikirleri aka ifade etme

yeteneklerine sahip olmaldr.

Szl iletiim
***Dil ile iletiim:
nsanlarn duygu ve
dncelerini kelimeler/
szckler ya da semboller
yolu ile aktarma ve
anlamlandrma biimine
denir.
***Dil tesi iletiim:
Sesin niteliiyle ilgilidir;
ses tonu, sesin hz,
iddeti, hangi kelimelerin
vurguland, duraklamalar
vb. zellikler dil tesi
iletiim saylr.

Szl letiimin Yararlar


Daha kiiseldir
Daha basit ve hzldr.
Gnderen geri bildirim alr
Soru sorma, tartma, daha fazla aklama olana verir
Daha esnektir

Szsz iletiim

Ba hareketleri
Yz ifadeleri
Gz ifadeleri
Jestler ve
mimikler
Giyim kuam
Szsz iletiimde
alan

Szsz iletiimde alan

zel blge (0-50 cm)


Kiisel blge (50 cm -1.20 m)
Sosyal blge (1.20 m-3.60 m)
Ortak blge (3.60 m-.)

LETMDE DNLEME
Nasl Dinlemeliyiz?
a.
b.

c.

Fiziksel olarak katlm: Gz konta, uygun


beden duruu, rahatlk.
Psikolojik katlm: Anlatlmak istenenin ne
olduunu anlamak, altta yatan duyguyu anlamak,
koulsuz kabulle dinlemek, drst olarak
dinlemek
Szl katlm: Soru sorma, cesaretlendirme,
onaylyc szsz imgeler, destekliyici cmleler,
yanstma cmleleri

LETMDE DNLEME
DNLEME ENGELLER
Konumacya kar nyarg
erie deil, ynteme bakmak
Konuya kar nyarg
Beklentiler ve istekler
Konuma arzusu
Konsantre olamamak

FZKSEL DNLEMENN
ZELLKLER

KONUANIN YZNE DORU BAKMAK,


BEDEN OLARAK ONA YNELMEK,
GZLE Y BR LK KURMAK,
KONUANA DORU EK DURMAK,
DNLERKEN RAHAT OLMAK GEREKR.

ETKN DNLEMENN
ZELLKLER
AMAN !
NE Y BR DNLEYC

ANLATILANLARIN
BAST BR
TEKRARI,
ANLATILANLARIN
DUYULDUUNA
LKN BR
MESAJ,
ANLATILANLARI
ZETLEME,
DUYGULARI DLE
GETRME,

ETKN DNLEMENN
FAYDALARI
*K KENDN DNLEYEN KYE YAKIN HSSEDER,
*SORUNUNU LK BATAK KADAR NEML GRMEYEBLR,
*SORUNUNU RAHATLIKLA DLE GETRD N,ZM
YOLLARINI DA DAHA RAHAT DNEBLR.

DNLERKEN KONUANIN
TEVK EDLMES
KONUAN KNN ANLATTIKLARINDA
YER ALAN ANAHTAR SZCKLERN
TEKRARLANMASI LE,
TEK SZCKL TEKRAR ETTRCLER LE,
(HIHI,EEE,SONRA,BAKA)
KONUMANIN SRMESNE YARAYACAK
KISA SORULARIN SORULMASI LE
GEREKLETRLEBLR.(NASIL OLDU?)
23

BR LETM BECERS OLAN Y


SORU SORMANIN ZELLKLER
SORU SORMANIN FARKLI AMALARI
OLABLR.
LKY ZENGNLETRMES N NASIL
SORU SORULMALIDIR?
AIK ULU SORULAR
KAPALI ULU SORULAR

HANG AMALA SORU


SORULUR
BLG ALMAK AMACIYLA,
BLG VERMEK AMACIYLA,
ANLAYIP ANLAMADIINI SINAMAK
N,
KARARA ULAMAK N,
KONUYA DKKAT EKMEK N

LKY ZENGNLETRMEYE
YNELK SORU NASIL
SORULMALIDIR?
OK ZENLE,
FAZLA OLMAYACAK BMDE,
YARGILAYICI,HESAP SORUCU ZLENM
BIRAKTII N NEDEN,NN,NYE SORU
SZCKLERNDEN KAINARAK ; BUNLARIN
YERNE NE,NASILSZCKLERN
KULLANARAK,
KONUMAYI SRDRECEK AIK ULU
SORULAR SORULMALIDIR.

KONUMAYI SRDRMEYE
YNELK AIK ULU SORULAR
DAHA FAZLA BLG ALMAYI SALAR,
KONUANIN KEF YAPMASINI SALAR,
DNLEYENN DKKATL DNLEDN
GSTERR,
KONUANIN UZUN AIKLAMALAR
YAPMASINI SALAR.

27

KAPALI ULU SORULAR


EVET YADA HAYIR GB KISA
YANITLANIR,
YANITLAYICI AZ DNR,
BELL GEREKLERN ELDE
EDLMESNDE YARARLIDIR,
STENLEN ALANLA LGL
KONUMAYI YNLENDRR,
OLUMLU FADELER PEKTRMEK N
KULLANILIR.

ETKL BR LETM
BECERS;BEN DL
*BEN DL

*SEN DL
*BEN DLNN
YARARLARI

29

SEN DL
KY SULAYICIDIR,
DAVRANITAN OK KLE YNELKTR,
YENDEN KONUMA STEN
ENGELLEYCDR,
K KENDN SULANMI VE
ANLAILMAMI HSSEDER,
NEYE KIZILDIININ ANLAILMAMASINA
NEDEN OLUR,
KY GCENDRR ,KIRAR,
KNN DRENMESNE NEDEN OLUR.

BEN DL
ZELLKLE OLUMSUZ DUYGULARIN
YAANDII DURUMLARDA,
OLUMSUZ DUYGULARIN YAANDII KYE
NCE DAVRANI YADA DURUM
TANIMLANARAK,
BU DAVRANI VEYA DURUMDAN NASIL
ETKLEND BELRTLDKTEN SONRA,
NE HSSEDLDNN SYLENMESNE
DAYALIDIR.

BEN DLNN YARARLARI


SEN DLNDEK GB KLER SAVUNMAYA
GEMEZLER,
BREY KARISINDAKN SULU HSSETTRMEZ,
DL KULLANAN KNN NEDEN O DUYGUYU
YAADII ANLAILDII N LETM SALIKLI
OLUR.
BEN MESAJI ALAN K BAKALARINI DNMEYDE
RENR.
YAKINLII ARTIRICIDIR,
ANLAMAZLIKLARI AZALTIR,
KONUAN KY DUYGULARINI BRKTRMED,
ETKL OLARAK DLE GETRD N RAHATLATIR.

LETM ENGELLEYEN TEPK


TRLER
GVEN OLUTURMA,
GVEN AZALTMA,
DNLEME
,
(NEDEN DNLERZ)
Y BR DNLEYC,

LETMDE GVEN
OLUTURMA
TEPKSZ DEL,SESSZCE DKKATLE
DNLEME
KARIMIZDAKNN SYLEDKLERN
ANLAYIP ANLAMADIINI SINAMAK
DAHA Y ANLAMAK N EK BLG STEYEN
UYGUN SORULAR SORMAK
BULGULARI DORUDAN FADE ETMEK GB
DAVRANILARLA GEREKLER.

LETMDE GVEN
AZALTMAK

KONUYU HBR AIKLAMA YAPMADAN


DETRMEK
DETRLEMEYECEK TRDEN KONULARA
ODAKLAMAK
GEREKSZ VE YIKICI ELETRLERDE
BULUNMAK
T VERMEK VE KNA ETMEYE ALIMAK
DDETLE KARI IKMAK
BELRSZ EKLDE HEMFKRM GB
GRNME
YORUM YAPMA

NEDEN DNLERZ?
BLG ALMAK N
ZEVK N
GER BLDRM VERMEK
N
ANLAMAK N
KSEL IKAR N
G ELDE ETMEK N

Y BR DNLEYCNN
ZELLKLER

SZ KESMEZ
YARGILAMAZ
KARILIK VERMEDEN NCE DNR
YZ KONUANA DNKTR
KONUANI TEBLECE UZAKLIKTA
DURUR
SZEL ULMAYAN MESAJLARI GZLER
NE DENDNE ODAKLAIR
DNLERKEN NE DYECENN PROVASINI
YAPMAZ
SON SZ SYLEME ABASINA GRMEZ.

Etkili iletiimde sihir nerde????


Sayg duyma
zen gsterme
Sabrl olma
Dinleme
Kaba szlerden kanma
Teekkr etme
Ve
Glmseme

Glmsemek iin 12 kasa; oysa


kalarmz atmak iin 103 kasa
ihtiyacnz var

Ltfen Tebessm Ediniz

EKP ALIMASI
Profesyonel anlamda hibir meslek, hibir meslekten stn
ya da aa deildir. Her meslek deerlidir ve mesleklere
sayg duyulmas gerekir.
Ekip almasnn olabilmesi iin ncelikle ekip almas
anlay ve inancnn olmas gerekir.
Ekip almasna olan inancn tam olmas baary da
beraberinde getirecek ve verimi artracaktr.

PROGRAMI ZLEDNZ
N TEEKKRLER