You are on page 1of 6

Parafia Matki Boej Czstochowskiej

01-25-2015

Tel: 586-977-7267 Fax: 586-977-2074


Website: www.parisholc.org Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314


DUSZPASTERSTWO
PROWADZ:

Mona si atwo uzaleni od osoby, ktra


nas akceptuje i wzmacnia tak bardzo, e nie
potrafimy y bez codziennych piguek
afirmacji. owienie ryb i naprawianie sieci to
zajcia mao atrakcyjne. By moe ualasz
si nad sob, na cik prac, ktra niewiele
zmienia nawet w twojej materialnej sytuacji.
Ale to tylko pogbia przygnbienie. wiat
moe ofiarowa jedynie przyjemno, ale nie
potrafi uczyni czowieka szczliwym i zachwycajco spenionym. Kiedy jest nam
ciko, stajemy si te mczcy dla innych, nieustannie opowiadajc o swych
porakach i utracie nadziei. Narzekanie to najczstszy temat rozmw. Podejrzewam,
e narzekamy po to, by wzbudzi podziw innych. Popatrzcie, jak ja cierpi,
podziwiajcie mnie! zdajemy si mwi. Wikszo ludzi nieustannie naprawia jakie
sieci, ale cigle powstaj nowe dziury i przedarcia, ktre trzeba naprawia. Usiuj
zowi w wiecie co dla siebie, ale efekty s mizerne. Rozgldaj si za kim, kto by
im wskaza now drog, podarowa nadziej, choby zudn. Dlatego rni
uzdrowiciele, wrki, guru, sekciarscy mesjasze, maj wok siebie zachwycone
awice wyznawcw. Obleni s lekarze, psychiatrzy, kapani. Jakie to kopotliwe, gdy
setki ludzi uwiesza si na ramieniu jednego czowieka z inklinacj do uciekania od
odpowiedzialnoci za samodzielne kroczenie po ciekach egzystencji. Pewien lekarz
opowiada, e wikszo pacjentw odwiedza go nie z powodu chorb, ale z powodu
zatroskania, jakiego oczekuj od niego. Kto z ludzi ma si wysuchiwa godzinami
ualania si innych? Kto moe wskaza nadziej na sens ycia i podeprze j
niezmczonym ramieniem? Czy istnieje kto, kto potrafi nas wyzwoli od zapltania
si we wasne sieci smutku, beznadziei, bezsensu, niepewnoci, lku i chronicznego
poprawiania i zaszywania dziur grzechw, ktre tak trudno na nowo uczyni sieci
sumienia o sensownych kombinacjach? Jest tylko jedna osoba, ktrej obietnica na
pewno jest wiarygodna. Jezus. Dziki Jego sowom czterech uczniw wyrwao si
z popltanego losu i odnalazo zupenie nowy cel dla siebie. Ju nie chwytali si
czegokolwiek, ale dali si pochwyci zachwyceniu Bogiem uczowieczonym. Zostali
zaproszeni do owienia ludzkich dusz z ciemnych przepaci grzechu i rozpaczy. Ale
nie dla siebie, lecz dla Niego. Mam sens: zachwyci kogo, kogo spotkam, Bogiem,
nie sob.
Augustyn Pelanowski OSPPE

KSIA CHRYSTUSOWCY
ks. Sawomir Murawka
proboszcz
ks. Tomasz Ludwicki
wikariusz
ks. Robert Wojsaw
wikariusz
ks. Stanisaw Drza
rezydent
SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRLA DLA
POLONII ZAGRANICZNEJ
s. Wioletta Kotun
przeoona
s. Beata Kotun
NIEDZIELNE MSZE W.
sobota - 4:00pm
Saturday - 5:30pm
in English
niedziela - 8:00, 9:30,
11:15 (z udziaem dzieci),
1:00, 7:00
(z udziaem modziey)
CODZIENNE MSZE W.
od poniedziaku do soboty
o 9:00am; od poniedziaku
do pitku o 7:00pm
BIURO PARAFIALNE
CZYNNE:
od poniedziaku do pitku
10:00am -12:00pm
1:00pm - 5:00pm
w soboty
10:00am - 2:00pm

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS


5:30 + Kazimierz Rakowski
IV NIEDZIELA ZWYKA - 1 LUTEGO
SOBOTA - 24 STYCZNIA

9:00 + Jzef Borowski - T. H. Kuzynki


4:00 + Regina Konrad w 3 rocz. mierci - crka z rodzin
5:30 + Edward Rdziniak - Anna Michnal
III NIEDZIELA ZWYKA - 25 STYCZNIA

8:00 + Z rodzin: Ziarnowskich, Mateckich i Herdzikw


9:30 + Paraska Pirg - crka z rodzin
11:15 + Walenty, Stefania, zmarli z rodziny Zadroznych
1:00 - O Boe b. dla Wioli i Darka Zawadw z okazji
rocz. lubu
1:00 - O zdrowie, Boe b. i siln wiar w pewnej intecnji
1:00 - Msza w. dzikczynna w rocz. lubu dla Lucyny i
Waldka - Ida
1:00 - O Boe b. dla Olivii z okazji urodzin
1:00 - O Boe b dla caej rodziny
1:00 + Wadysaw Strzemecki w 11 rocz. mierci - crka
1:00 + Ryszard Basior w 7 rocz. mierci
1:00 + Maciej Sandel
1:00 + Stanisaw Bielawski w 1 rocz. mierci
1:00 + Jan Badowski w 30 rocz. mierci
7:00 + Andrzej Klawa
PONIEDZIAEK - 26 STYCZNIA

9:00 + Jzef Borowski - T. L. Stefaniszyn


7:00 + Krystyna, Romuald Hao i zmarli z rodzin:
Michalikw i Haoniw
WTOREK - 27 STYCZNIA

9:00 - Za parafian
7:00 + Irena Perkowska w 5 rocz. mierci
RODA - 28 STYCZNIA

9:00 + Jzef Kotun


7:00 + Zofia, Marian, Czesaw Dobkowski, Ryszard,
Hanna Twardowski
CZWARTEK - 29 STYCZNIA

9:00 + Aniela Piskorowski


7:00 + Jossephine, Nick Ciccone i zmarli z rodziny
Kraskw
PITEK - 30 STYCZNIA

9:00 + Krystyna Kraska - C. Basta


7:00 - O zdrowie, Boe b. i potrzebne aski dla Jzefy
Chrzan z okazji urodzin
7:00 - O wstawiennictwo MB. Czstochowskiej dla syna
w pewnej sprawie
7:00 - O Boe b. dla Bogusawy i Brygidy w dniu urodzin
7:00 - O Boe b. dla Wojciecha i rodziny
7:00 + Wanda Sieradzka
SOBOTA - 31 STYCZNIA

9:00 - O zdrowie dla Jzefa, Wacawa, Stanisawa,


Mariana
4:00 + Zygmunt Niemyjski w 3 rocz. m. - ona, dzieci

8:00 + Krystyna Kwiatosz - rodz. Petrykowskich


9:30 + Tadeusz, Mieczysaw Jastrzbski - siostra
11:15 + Zygmunt Jaboski w rocz. mierci - crka z
rodzin
1:00 -O zdrowie i Boe b. dla czonkw ywego Raca
1:00 - O Boe b. i zdrowie dla Eweliny Paprzyckiej z
okazji 12 urodzin - babcia
1:00 - O dary Ducha w. i siln wiar dla Krzysztofa w
sprawie Bogu wiadomej
1:00 + Zmarli z rodzin: Kabatw i Janiszewskich
7:00 - Za parafian

LEKTORZY
Sobota/Niedziela 31 stycznia /1 lutego
4:00 - Celina Basta
5:30 - Monika Szmyt, Art Mirek
8:00 - Anna Szklarska, Elbieta Wolska
9:30 - Magorzata Purzycki, Weronika Kraska,
Barbara Kawaek
11:15 - Dzieci
1:00 - Zofia Duniec-Dmuchowska, Stanisaw Bis,
Olga Oko,
7:00 - Nastassja Mirowska
KOLEKTORZY
Sobota/Niedziela 31 stycznia /1 lutego
4:00 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
5:30 - chtnych prosimy o zgoszenie si do zakrystii
8:00 - S. Sakowski, I. Szklarski
9:30 - A. Nytko, Z. Skorupa, A. Szmyd, J. Szwakopf
11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, M. Przydzia.
J. Rakowiecki
1:00 - T. Byra, S. , J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - J. Skwarek - chtnych prosimy o zgoszenie si
do zakrystii
CZYTANIA MSZALNE OD
NIEDZIELI 25 STYCZNIA 2015
PONIEDZIAEK - Ml 3,1-4 Ps 24 k 2,22-40
WTOREK - Hbr 10,1-10 Ps 40 Mk 3,31-35
RODA - Hbr 10,11-18 Ps 110 Mk 4,1-20
CZWARTEK - Hbr 10,19-25 Ps 24 Mk 4,21-25
PITEK - Hbr 10,32-39 Ps 37 Mk 4,26-34
SOBOTA - Hbr 11,1-2.8-19 k 1 Mk 4,35-41
NIEDZIELA - Pwt 18,15-20 Ps 95 1 Kor 7,32-35
OFIARY Z II NIEDZIELI ZWYKEJ
18 STYCZNIA 2015
Ofiary z kopert - $ 6,307.00
Ofiary bez kopert - $ 1,416.00
Serdeczne Bg zapa za trosk o Koci

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

Intencja oglna: Aby ludzie nalecy do rnych tradycji

ZAWIERZENIE PANU
JEZUSOWI
PRZEZ MARYJ
Zawierzenie
Panu
Jezusowi przez Maryj
wedug Traktatu w.
Ludwika Marii Grignion
de Montfort dokona si w naszej parafii w uroczysto
Zwiastowania Paskiego, tj. 25 marca 2015 roku. Przez
33 dni (od 20 lutego) realizowa bdziemy program
formacyjny przygotowujcy do zawierzenia. Aby zamwi
potrzebne materiay (podrcznik + Traktat o doskonaym
naboestwie do Najwitszej Maryi Panny w cenie $20)
potrzeba wczeniejszego zapisu do 1 lutego. Chtnych do
pogbienia osobistej relacji z Jezusem i Maryj
serdecznie zapraszamy do pojcia tego wyzwania.
GRUPA MODLITEWNA W. MONIKI
W naszej parafii powstaje grupa modlitewna w. Moniki,
ktrej charyzmatem jest modlitwa za rodziny
przeywajce kryzysy maeskie i wychowawcze. W tych
intencjach sprawowana bdzie Msza w. w ostatnie pitki
miesica o godz. 7.00pm oraz odmawiana czstka raca
(p godziny przed Msz). Zapraszamy na pierwsze
spotkanie 30 stycznia.
WYWIADWKI W POLSKIEJ SZKOLE
dzi po Mszach w. o godz 11:15 i 1:00pm
odbd si wywiadwki
dla klas V-XI.
Bardzo prosimy wszystkich rodzicw
o przybycie.

religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli wsppracowali


w promowaniu pokoju.
Intencja misyjna: Aby w tym roku, powiconym yciu
konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleli rado
pync z naladowania Chrystusa i gorliwie oddawali si
posugiwaniu ubogim.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI


BOEJ
CZSTOCHOWSKIEJ DO RODZIN
Trwa peregrynacja obrazu Matki Boej do
rodzin naszej parafii.
Od dzisiaj Matka Boa bdzie goci w domu Pastwa
Brygidy i Roberta Czaczkowskich, a od nastpnej niedzieli
w domu Pastwa Janiny i Andrzeja Orlikw. Zapraszamy
do zapisu w biurze parafialnym lub w zakrystii.
ZABAWA OSTATKI
Rada Duszpasterska zaprasza na Ostatki, ktre odbd
si 14 lutego od godz. 7:00 wieczorem. Podczas zabawy
gra bdzie zesp Muza Mix. Czekaj nas ciekawe
atrakcje. Bilety w cenie $35.00 mona bdzie zakupi po
kadej Mszy w. a take przy wejciu do sali Jana Pawa II
w dniu zabawy. Oferujemy pczki, kaw, herbat i otwarty
bar. Bdzie rwnie moliwo zakupu ciepych da.
Tel 586 977-7267 lub 248 790-9348

HARCERSKA ZABAWA
SERDUSZKOWA
Zapraszamy na Zabaw Serduszkow,
ktra odbdzie si 7 lutego od godz. 7:30
wieczorem. Kuchnia obficie zaopatrzona w
zimne i gorce przekski oraz napoje. Cena biletu $35.00
od osoby z rezerwacj (przy drzwiach $40.00). Alkohol
i zimne napoje w cenie biletu. Do taca przygrywa bdzie
zesp Muza Mix. Po rezerwacj prosimy dzwoni
do p. Ani 586 306-812 lub p. Jurka 586 737-7448
W TYM TYGODNIU PATRONUJ NAM:
26 I wici Tymoteusz i Tytus, biskupi, uczniowie i pomocnicy w.
Pawa Apostoa, do ktrych skierowa on listy zwane
pasterskimi
27 I b. Jerzy Matulewicz, biskup, z pochodzenia Litwin, ktry y na
przeomie XIX i XX wieku, odnowi Zgromadzenie Ksiy
Marianw i zaoy dwa zgromadzenia eskie
28 I w. Tomasz z Akwinu, prezbiter i doktor Kocioa, dominikanin,
ktry y w XIII wieku i da mocne podstawy pod rozwj filozofii
chrzecijaskiej i teologii
31 I w. Jan Bosko, prezbiter, z pochodzenia Woch, ktry y w XIX
wieku i powici wszystkie swoje siy sprawie wychowania
modziey. W tym celu zaoy dwa zgromadzenia zakonne

ZAWIADCZENIA PODATKOWE
Zawiadczenia podatkowe s do odebrania w zakrystii.
Zawiadczenie
za ofiary zoone w roku 2014
Imi i nazwisko____________________________
Adres________________________________

___________________________________
Nr koperty ____________

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

REKOLEKCJE WYJAZDOWE W
NURCIE LECTIO DIVINA
PT: PIOTR I JUDASZ DWIE HISTORIE I BOE
MIOSIERDZIE.
Jeli czujesz, e Bg Ci zaprasza,
aby u pocztku Wielkiego
Postu razem z Piotrem i Judaszem
dowiadczy Boego miosierdzia
i czujesz w swym sercu wielkie
pragnienie Boga to nie wahaj si, ale
we udzia w Rekolekcjach. ktre
odbd si w dniach 27 luty - 1 marzec 2015 w domu
Rekolekcyjnym Sistr Felicjanek w Holy MI. Rekolekcje
bd odbywa si w klimacie pustyni, czasu milczenia,
osobistej modlitwy i adoracji. Konieczna jest rezerwacja
miejsca i wpata $120.00 za noclegi i posiki. Zapisu
mona dokona w biurze parafialnym lub w zakrystii.
Dojazd indywidualnie.
ZABAWA KARNAWAOWA DLA DZIECI
Zapraszamy wszystkie dzieci na coroczn
ZABAW KARNAWAOW w naszej
parafii w dniu 1 lutego w godz.
2:00-5:00pm w sali Jana Pawa II. Czeka
was wiele atrakcji. Przebrania mile
widziane. Cena biletu $8.00 od osoby.
Dla rodziny z troj-giem dzieci lub wiecej koszt wynosi $15.00. Bilety do zakupu
przy wejciu na sal.
REKOLEKCJE DLA MAESTW 6-8 LUTEGO
Poprowadzi je Pan Jacek Pulikowski, specjalista
w dziedzinie poradnictwa rodzinnego.
PROGRAM
Pitek, 6 lutego 2015
7.00pm - Kazanie na Mszy;
8.00pm nauka O kobiecoci nie tylko dla kobiet
Sobota, 7 lutego 2015
4.00pm - Kazanie na Mszy
4.45pm nauka O mskoci nie tylko dla mczyzn
Niedziela, 8 lutego 2015
Kazania na Mszach w. 8.00, 9.30, 11.15, 1.00, 7.00
10.30am, 12.15pm oraz 2.00pm nauka
Wi Maeska
Okazja do prywatnych spotka maestw z rekolekcjonist

NASZYM MODLITWOM POLECAMY


CHORYCH I CIERPICYCH
Elbieta Sieradzka, Sophie Chrobak,
Jean Goembiowski, Julia Petecka, Irena, Antoni
Popawski, Jzef Wasilewski, Anna Celiska,
Krzysztof Nytko, Maria Roek, Mirosaw Wilk,
Helena Salbut, Izabella Kuniec, Helena Kimler,
Franciszka Bujak, Barbara Grudka, Eleonora,
Edward Szymaski, Renata Patkolo, Pawe
Kuniec, Franciszka Kownacka, Zofia Sarka
Karol Korkiewicz
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion
i nazwisk bliskich chorych i cierpicych z naszych
rodzin. Chcemy poleca ich naszej modlitwie.
KALENDARZ NA NAJBLISZY CZAS
1 luty - Zabawa Karnawaowa dla dzieci
6-8 luty - Rekolekcje dla rodzin
7 luty - Harcerska Zabawa Serduszkowa
14 luty - Ostatki parafialne
15 luty - Spotkanie dla rodzicw I Komunii w.
18 luty - roda Popielcowa
21 luty - Nauka przed chrztem w.
22 luty - Spotkanie dla Bierzmowanych i ich rodzin
27 luty - 1 marca - Rekolekcje wyjazdowe Lectio Divina
PIELGRZYMKA
Zapraszamy na pielgrzymk dzikczynn z okazji
10 rocznicy mierci w. Jana Pawa II do Sanktuarium
papiea w Waszyngtonie oraz do Amerykaskiej
Czstochowy w dniach 16-19 kwietnia 2015. W programie
rwnie zwiedzanie Filadelfii oraz Waszyngtonu ze
zwiedzaniem Biaego Domu wewntrz, std konieczno
wczeniejszych zgosze. Informacje 248 707 0577
WIATOWE DNI MODZIEY W KRAKOWIE
wiatowe Dni Modziey w Krakowie
odbd si w nastpnym roku. Dlatego ju
teraz zapraszamy szczeglnie uczniw High
School i studentw na spotkania
formacyjno organizacyjne przygotowujce
do wyjazdu, ktre odbywa si bd w niedziele po Mszy
w. o godz. 7.00pm. Pierwsze spotkanie odbdzie si
dzisiaj.
KOLDOWANIE
Z GOLEC
UORKIESTRA
Zapraszamy na koldowanie
z Golec u Orkiestra
w niedziel 1 lutego 2015
o godz. 7:00 wieczorem
w Sweetest Heart of
Mary Church
4440 Russell St.
Detroit, MI 48207.
Cena biletu dla dorosych
$48.00 dla dzieci $38.00.
Bilety mona zakupi
w biurze parafialnym.

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

LIDERZY
Sekretarka - s. Beata Kotun - (248) 979-6002

GRUPY PARAFIALNE
Lektorzy - Jzef Ledzinski - (586) 726 - 0636
Kolektorzy - Albert Ciesielski - (586) 247 - 4217

Finanse - Magdalena Hondo - (586) 651-0553

Ministranci - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Koordynator do spraw Katechezy


s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

Grupa modzieowa - ks. Tomasz Ludwicki SChr

Organistka - Justyna Pal - (586) 795 - 0794


Zakrystianka - s. Wioletta Kotun - (248) 224-8946

RADA DUSZPASTERSKA:
Przewodniczca: Mariola Vanderest
(248) 879 - 5898

Grupa Modlitewna - ks. Tomasz Ludwicki SChr


Lider - Barbara Gorzelewska - (586) 804-6025
Koo Biblijne - Elbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Lectio Divina s. Wioletta MChR- (248) 224-8946
Re Racowe - ks.Tomasz Ludwicki SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275-5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
Radio Maryja - Elbieta Bieciuk (586) 677 - 9385

Zastpca: Iwona Jdrzejczak


(248)790-9348

Koo Seniorw Zota Ra


Wanda Fleszar-Zych - (586) 808 - 0804

Sekretarz: Magdalena Hondo


(586) 566 - 1636

Rycerze Kolumba
Marek Bieciuk - (586) 219-3256

Jolanta Gmurowska,
ukasz Macig, Barbara Somiska

RADA FINANSOWA:
Przewodniczca: Alicja Karlic
(313) 365 - 1990
Zastpca: Tadeusz Rusin
(248) 842-7347

Wsplnota Razem
Wojciech Ogrek - (734) 276 - 1976

ZESPOY DZIAAJCE
W PARAFII
Zesp dzieci modszych Jezusowe pereki
(roda 5:30pm) - s. Wioletta Kotun

Sekretarz: Elbieta Zylinski


(586) 781 - 2861

Zesp Dziecicy Hosanna (sobota 12:00pm)


s. Beata Kotun
Zesp Modzieowy Credo - Justyna Pal

Marek Bieciuk, Frank Dmuchowski,

Chr Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794

Tadeusz Rusin, Wojciech Urban,

Zesp Taneczny Mireczki Grupa I (4-5 lat)


Wtorek - 5:30 - 6:15pm (Sala Jana Pawa II)

Wadysaw Szaflarski, Krzysztof Stpie


Przedszkole parafialne
Justyna Pal - (586) 258-9586
Harcerstwo - Jerzy Czaja - (586) 247 - 5344
Sala Jana Pawa II Rezerwacje-biuro parafialne
Koordynator Magdalena Hondo (586) 566-1636
CAF PROWINCJA
Z powodu koniecznego remontu
Cafe Prowincja
jest zamknita do odwoania

Zesp Taneczny Mireczki Grupa II (6-7 lat)


Wtorek - 6:15 - 7:00pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny May Dunajec (9-12 lat)
Wtorek - 7:00 - 8:30pm (Sala Jana Pawa II)
Zesp Taneczny Dunajec (13-18 lat)
Wtorek, czwartek - 8:30 - 10:30pm
(sala Jana Pawa II)
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
Opiekun duchowy - ks. Sawomir Murawka SChr
Zesp Czarny Dunajec (pon. 9:00 - 11:00pm)
Opiekun - Mateusz Wasioek (586) 907 - 3645
Taniec Towarzyski dla dzieci
Instruktor - Barbara Somiski (248) 467-6778

PARAFIA MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII
MATKI BOEJ CZSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI
Wszystkich, ktrzy pragn doczy si do wsplnoty Matki Boej Czstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym.
Przynaleno do parafii jest dobrowolna, ale te jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynalenoci do wsplnoty
Kocioa. Nale do niej ci, ktrzy:
regularnie uczestnicz w yciu religijnym przez udzia we Mszy w.
wspomagaj wsplnot parafialn swoj ofiar i powicaj dla niej swj czas i talent
zapisali siebie i swoj rodzin na list parafian.
Osoby ubiegajce si o Sakramenty powinny przynalee do naszej Parafii. Dotyczy to rwnie tych, ktrzy potrzebuj zawiadczenia,
aby by chrzestnym lub wiadkiem Bierzmowania. Jeeli zmieniacie Pastwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOESTWA
ADORACJA NAJWITSZEGO SAKRAMENTU
od wrzenia do maja:
W rody i pitki od 6:00- 7:00pm oraz
Pierwsze Pitki miesica caodobowa od pitku (9:30am)
do soboty(9:00am)
LITURGIA GODZIN
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziaku do soboty
o godz. 8:45 am
NOWENNA DO W. ANTONIEGO
We wtorek po Mszy w. o godz. 9:00am
NOWENNA DO M. B. CZSTOCHOWSKIEJ
W rod o godz. 6:40pm
MODLITWA O POWOANIA I ZA POWOANYCH
W czwartek po Mszy w. o godz. 9:00am
KORONKA DO MIOSIERDZIA BOEGO
W niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm i w I pitek
miesica o godz. 3:00pm
NABOESTWA FATIMSKIE
od maja do padziernika kadego 13 dnia miesica
LITANIA DO NAJW. SERCA JEZUSOWEGO
W kady pitek o godz. 6:40pm a w I pitek miesica akt
ofiarowania si Najwitszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESICA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy w. o godz. 9:00 Raniec i adoracja do
godz. 11:00am
RANIEC
W padzierniku codziennie p godziny przed Msz w.
porann i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
Dla dzieci w rody o godz. 6:45pm
DROGA KRZYOWA
W Wielkim Pocie w pitki o godz. 6:30pm. Dla dzieci
w rody o godz. 6:45pm
RORATY
W Adwencie w rody o godz. 6:00am. Dla dzieci w soboty
o godz. 9:00am
WYPOMINKI
W listopadzie p godziny przed Msz w. porann
i wieczorn a w niedziel o godz. 7:30am.
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE
II pitek miesica godz. 7:00pm

SAKRAMENTY
CHRZTU - w kad sobot po Mszy w. o godz. 4:00pm
lub w niedziel po Mszy w. o godz. 1:00pm
Katechezy przygotowujce rodzicw i chrzestnych - kada
trzecia sobota miesica po Mszy w. o godz. 4:00pm
w kaplicy w. Maksymiliana. Wymagane papiery:
formularz wypeniony w biurze parafialnym
kopia aktu urodzenia dziecka
zawiadczenie z parafii rodzicw chrzestnych, e mog
peni funkcj matki lub ojca chrzestnego
BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez
przygotowujcych modzie w klasach VII i VIII
I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujcych
dzieci w klasach II i III
POJEDNANIA - codziennie p godziny przed Msz w.
W I pitek miesica od godz. 6:00pm
CHORYCH - w pierwszy pitek miesica, w sprawach
nagych o kadej porze
MAESTWA - Naley zgosi si do biura
parafialnego przynajmniej sze miesicy przed
planowan dat lubu, aby sporzdzi protok
i przygotowa potrzebne papiery.
KAPLICA W. MAKSYMILIANA
Kaplica w. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
w. porannj o godz. 9:00am do Mszy w. wieczornej o
godz. 7:00pm. Mona si spotka z Jezusem, powicajc
swj czas na adoracj Najwitszego Sakramentu.
PROGRAM RADIOWY KSIY
CHRYSTUSOWCW
Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Tomasza Ludwickiego SChr

SKLEPIK PARAFIALNY
Jest otwarty w kad niedziel po kadej Mszy w.
Mona zakupi ciekawe ksiki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.