LEMBARAN KERJA - KUMPULAN A

NAMA:……………………………………….

TARIKH:…………

Bulatkankan huruf vokal yang sama.

Contoh:

a

i

a

u

i

1.

       

a

a

i

u

a

i

2.

       

e

i

a

o

o

u

      

i

e

i

i

u

a

4.

       

u

o

o

i

o

5.

       

e

a

e

i

e

u

6.

       

u

o

u

e

i

u

7.        e

i

e

o

e

a

8.        u

a

u

o

u

e

9.        i

i

e

i

o

a

10.       o

a

o

u

o

i

3.

a

LEMBARAN KERJA - KUMPULAN B
NAMA:……………………………………….

TARIKH:…………

Bulatkankan huruf vokal yang sama.

Contoh:

i

a

u

a

1.

       

a

a

i

u

2.

       

e

o

a

e

      

i

e

u

i

4.

       

i

o

5.

       

i

a

e

i

6.

       

u

o

u

e

3.

a

o