PERMAINAN BAHASA Kemahiran : Vokal Nama permainan: SUAI KAGA ( KATA DAN GAMBAR) Objektif permainan: Melalui permainan

ini, murid diharap dapat: 1. Mengecam perkataan yang bermula dengan huruf vokal yang betul dengan gambar. Cara-cara permainan: 1. 2. 3. 4. 5. Guru perlu menyediakan dua set gambar dan perkataan. Guru memaparkan gambar –gambar di papan putih. Murid di bahagikan kepada dua kumpulan. Setiap kumpulan di beri satu sampul perkataan. Murid di kehendaki menampalkan perkataan yang betul pada gambar yang dipamerkan. 6. Kumpulan yang siap dahulu dan mendapat markah tertinggi di kira sebagai pemenang.

SET PERKATAAN

a yam kan orang dang a pi ren

u lar e nam e kor e pal

i u o

SET GAMBAR

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.