RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PILIHAN PERDAGANGAN &KEUSAHAWANAN TINGKATAN 1 TAHUN 2010

Minggu/Tarikh

Tajuk/Kandungan

Kemahiran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Catatan

Alatan

Minggu 1 (3hb-7hb Jan)

BAB 1 ( TERAS ) Organisasi Bengkel • Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

Aras 1


Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel Mengamalkan langkah keselamatan

Menyediakan jadual melantik formen Amalan 4M: - Membersih - Menysun Atur - Menilai - Mendisplin

kerja

Sediakan buku rekod kemalangan dan rawatan Penerangan mengenai aspek keselamatan dan penggunaan elektrik perlu diutamakan

• Aras 1 • Menyediakan medium semaian • Menerangkan jenis keratan batang • Menyediakan keratan batang • Menyemai keratan dalam medium semaian • Menjaga keratan batang di tapak semaian Aras 2 • Memilih jenis pokok hiasan yang boleh dibiak melalui keratan batang • • •

Etika dan Budaya Kerja Tunjuk cara penyediaan medium semaian Perbincangan dalam kumpulan mengenai jenis keratan batang seperti keratan kayu lembut, keratan kayu sederhana dan keratan kayu keras Tunjuk cara menyediakan tiga jenis keratan batang dan menyemai keratan dalam aluralur atau lubang kecil yang telah disediakan diatas medium semaian Guru menyediakan jadual penjagaan Keratan kayu lembut Alternanthera elliptica – Murid menyediakan campuran medium pemasuan JIP Murid membuat keratan secara individu Murid melakukan kerja penjagaan di tapak semaian secara berkumpulan mengikut jadual yang telah ditetapkan

Minggu 2 ( 10hb-14hb Jan )

BAB 6 ( TERAS ) Tanaman Hiasan • Pembiakan secara keratan batang

• •

Penanaman

Aras 1 • Menyediakan medium penanaman • Mengubah keratan berakar ke beg politena •

Keratan kayu sederhana – Hibiscus rosa seninsis Keratan kayu keras Pterocarpus indikus Tunjuk cara menyediakan medium penanaman seperti J.I.P (John Innes Potting Compos) 7:3:2 Tunjuk cara mengubah


keratan berakar ke dalam beg politena • Penjagaan Pokok Aras 1 • • Menyediakan medium penanaman Mengubah keratan berakar ke beg politena Murid membuat kerja-kerja penjagaan anak pokok di tapak semaian • Tunjuk cara menyediakan medium penanaman seperti J.I.P (John Innes Potting Compos) 7:3:2 Tunjuk cara mengubah keratan berakar ke dalam beg politena Contoh sumber elektrik Contoh sel lain yang terdapat di pasaran: sel alkali, sel merkuri, sel lithium sel nikel cadmium

Minggu 3 ( 17hb-21hb Jan )

BAB 3 ( TERAS ) Elektrik • Sumber dan Kegunaan Elektrik

Aras 1 • Mengenal pasti sumber elektrik • Mengenal pasti kegunaan elektrik

Kemagnetan = dinamo, turbin Tindakan kimia = sel kering, sel basah Cahaya = sel solar • Tenaga elektrik boleh diubah kepada bentuk tenaga lain seperti : = seterika = mentol = kipas angin, motor = radio, pembesar

Haba Cahaya Kinetik elektrik bunyi suara Minggu 4 ( 24hb-28hb Jan ) • Jenis wayar dan kerja pendawaian Aras 1 • Mengenal pasti alat tangan dan fungsinya • Mengenal pasti wayar dan kegunaannya • Mengenal pasti jenis plag dan kegunaannya • Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A • Menyatakan fungsi fius • Mengenal pasti bahagian lampu pendarfluor •

Alat tangan yang digunakan ialah : pena ujian, pemotong sisi, playar muncung tirus, playar gabung dan penjalur wayar • Mengenal jenis wayar seperti wayar kuprum beranamel, wayar lembar tunggal, wayar teras tunggal, wayar teras kembar dan wayar 3 teras Jenis plag: plag 2pin, plag 3pin 13 A dan plag 3 pin 15 A Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A Fius digunakan untuk melindungi litar dan perkakas elektrik Guru menyediakan set lampu pendarfluor Tunjuk cara mengganti tiub

Maklumat mengenai fungsi dan penyelenggaraan perlu diberi penekanan semasa kerja amali

• • • • •

Lampu pendarfluor jenis arus terus (DC) juga terdapat dipasaran Murid menguji hasil kerja pendawaian dengan pengawasan guru Murid menguji sendri hasil kerja

Aras 2 • Mengganti tiub dan suis penghidup

lampu pendarluor dan suis penghidup

pendawaian kepada punca bekalan 240V dengan pengawasan guru

Aras 3
• • Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarfluor Membuat pendawaian lampu pendarfluor dengan menggunakan alat tangan

Penerangan mengenai beberapa kerosakan yang biasa berlaku pada lampu pendarfluor Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluor mengikut litarnya

Tekankan langkah keselamatan elektrik yang mesti dipatuhi oleh pelajar

Minggu 5 ( 31hb-04hb Feb )

BAB 4 ( TERAS ) Kerja Paip • Pengenalan kepada sistem bekalan air di rumah

Aras 1 • Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah • Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air • • Mengenal pasti jenis paip Mengenal pasti jenis dan penyambung paip Mengenal pasti bahan pemasangan paip

Jenis paip, penyambungan paip dan bahan penyambungan paip

Guru menyediakan carta atau model sistem belkalan air di rumah iaitu sistem terus dan tak terus Penerangan fungsi paip perhubungan, paip perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip limpah Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani, dan paip poli Contoh penyambung paip BG dan PVC ialah: soket sama soket pengecil siku 90 sama siku 90 pengecil tee sama tee pengecil puting heksagon penyuai soket PT penyuai soket injap soket penjodoh palam nat pengunci Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE (Poly Tetra Fluro Ettelena) dan glu paipPVC (PVC Cement Solvent) Alat tangan yang digunakan ialah : - pita pengukur - gergaji besi - pemotong paip beroda - ragum paip yoke - kikir bulat - kikir rata - pemotong paip PVC - perengkoh paip

Contoh saiz paip dipasasan ialah 13mm, 20 mm dan 25 mm

Minggu 6 ( 07hb-11hb Feb )

Jenis Dan Kelengkapan Paip

Aras 1
• Mengenal pasti dan menggunakan alat tangan

Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC, paip besi galvani dan paip poli dengan menggunakan bahan pemasangan

- sepana boleh laras playar cengkam seribu

ARAS 2 • Mengenal pasti jenis, nama bahgian dan fungsi tangki simbah • Menyatakan fungsi tangki simbah • Mengawal aras air dalam tangki simbah • Mengenal pasti jenis dan bahagian utama pili • Mengganti sesendal pili

• • • •

Jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras tinggi, dan tangki simbah aras rendah Guru menerangkan operasi tangki simbah Mengawal aras air dengan melaraskan skru pelaras Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili bebibir dan pili bertiang Tunjuk cara menggantikan sesendal pili

Bincangkan juga pelbagai bentuk pili yang terdapat di pasaran

Minggu 7 ( 14hb-18hb Feb )

Kerja Penyelenggaraan

Aras 1 • Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

Perangkap yang perlu dipelajari ialah perangkap jenis P, S dan botol. Perbincangan tentang kedap air Tunjuk cara perangkap membersihkan Aktiviti penyenggaraan boleh dilakukan secara berkumpulan

Memilih dan menggunakan alat tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan perangkap

Minggu 8 ( 21hb-25hb Feb ) Minggu 9 ( 28hb-04 Mac ) BAB 5 ( TERAS ) Jahitan • Mesin Jahit Aras 1 Mengenal pasti jenis mesin jahit Menerangkan fungsi bahagian mesin jahit Memasang benang atas dan benang bawah • Menggunakan mesin jahit • Menjahit tanpa benang Aras 2 • Menjahit fabrik menggunakan benang • Membaiki kesilapan memesin • Menyenggara mesin jahit Minggu 10 ( 07hb-11hb Mac ) • Penghasilan Artikel Aras 1 • Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit • Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji • • • •

UJIAN BULANAN - 1

Murid berlatih menggunakan mesin jahit Murid menjahit fabrik pada garis lurus, berpenjuru dan melengkung Membaiki kesilapan memesin seperti mata jahitan longgar Kerja penyenggaraan seperti menggantikan jarum mesin, menukar tali, dan meminyak mesin Murid membuat penyenggaraan mesin dengan pengawasan guru Guru menyediakan pola mengikut artikel yang dipilih Tunjuk cara menjahit artikel mudah yang dipilih Mempamerkan contoh artikel seperti alas pinggan dan alas

Bahagian mesin jahit ialah roda imbang, penekan jahitan, tuas angkat, gigi penolak, pemegang jarum, tiang benang, ceper penegang benang, spring penegang benang, pelaras mata jahitan, skru pemberhenti dan pemusing gelendung Murid memasang benang atas bawah mengikut urutan yang betul dan

• • •

bilang, silang pangkah dan renda • Menetapkan bahan hisan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit

• • • • • •

dulang Murid menjahit artikel mudah Menetapkan bahan hiasan pada artikel Tunjuk cara mengghias artikel Memperagakan bahan hiasan seperti renda, lapik, kun, dan jahitan sulaman Tunjuk cara menghias artikel Murid menghias artikel mengikut kreativiti

Aras 2 • Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan mesin jahit • Menghias artikel dengan kun • Menilai hasil kerja

• • •

Murid mereka bentuk artikel mengikut kreativiti, menyediakan pola dan menjahit artikel dengan mesin jahit Mempamerkan contoh artikel sarung tangan ketuhar dan tuala gantung Murid menjahit kun pada artikel sebagai hiasan dan kemasan Hasil kerja dipamer dan dinilai

Minggu 11 ( 14hb-18hb Mac ) Minggu 12 ( 21hb-25hb Mac ) BAB 1 ( TERAS ) Reka Bentuk Dan Penghasilan Projek • Pengenalan reka bentuk dan teknologi • Menyatakan definisi bentuk dan teknologi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA

reka

Menerangkan definisi reka bentuk dan teknologi

Definisi: Reka bentuk ialah susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan Memenuhi fungsi yang dikehendaki Rupa bentuk yang menarik Bahan yang sesuai Kaedah pembinaan yang boleh dilakukan oleh pelajar Selamat – tiada toksid, keselamatan elektrik dsb Mempunyai nilai komersal

Faktor reka bentuk

Menyatakan reka bentuk

faktor

utama

Menerangkan faktor utama reka bentuk: - Fungsi - Rupa bentuk - Kesesuaian bahan - Kaedah pembinaan - Ketahanan

- Kos - Kemasan - Keselamatan - Ergonomik - Nilai komersal Minggu 13 ( 28hb-01hb Apr ) • Jenis Bahan Dan Pengikat Mengenal pasti saiz dan sifat bahan • Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan Mengenal pasti jenis dan saiz pengikat : Paku kepala rata Paku panel Skru kepala benam Skru kepala bulat Glu PVA Glu sentuh • Mengenal pasti cara penggunaan pengikat • • Mengenal pasti nama fungsi alat tangan Mengenal pasti nama fungsi mesin dan dan • • • Bahan: Papan lapis MDF Mounting board Menerangkan tentang saiz paku dan skru: Tunjuk cara: Memaku tegak Memaku serong Memasang skru Mengglu Ergonomik – Sesuai, sepadan dan selesa

Paku: saiz – panjang batangnya Dijual mengikut berat Bahan – keluli lembut Skru : Saiz - panjang batang Dikelaskan mengikut jenis kepala Dijual mengikutbilangan/berat Bahan – keluli lembut / loyang

Tukul

Pemutar Skru

• •

Minggu 14 ( 04hb-08hb Apr )

Alatan Tangan Dan Mesin

Guru menunjuk cara penggunaan alatan tangan yang perlu dipelajari: - Pita pengukur - Pembaris keluli - Sesiku L - Tolok penanda - Tolok serong - Gergaji tangan - Gergaji puting - Gergaji lengkong halus - Tukul kuku kambing - Tukul warrington - Pahat tepi serong - Kikir parut - Gandin kayu Guru menunjuk cara menggunakan mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai Bahagian utama mesin gerudi - Bindu - Rahang - Suis penghidup - Motor Aktiviti yang dicadangkan - Memilih dan memasang mata gerudi - Latihan menggerudi

Guru perlu menerangkan nama alat, bahagian – bahagian, saiz, kegunaan khusus, kegunaan lain (jika ada), kendalian dan langkah keselamatan semasa menggunakan alatan tangan tersebut.

Semua alatan tangan yang dinyatakan

Mengenal pasti utama mesin

bahagian

Guru perlu menekankan mengenai kendalian dan aspek keselamatan semasa menggunakan mesin Penyenggaraan mesin gerudi mudah alih dan mesin gerudi lantai hendaklah dilakukan oleh murid dengan pengawasan guru

Mengguna dan menyelenggara mesin

-

Membersih gerudi lantai

mesin

• Minggu 15 ( 11hb-15hb Apr ) 

Proses Lukisan Projek

Membuat bentuk

lakaran

reka

Memilih lakaran yang paling sesuai

Membuat lakaran untuk memperkembangkan idea dalam bentuk dua auat tiga dimensi Memilih lakaran yang paling sesuai berpandukan faktor reka bentuk • Proses mencantum merangkumi kerja membuat tanggam, mengglu, memaku dan memasang skru Bahan pemasangan seperti engsel, breket, atau penyangkut boleh digunakan

Pembinaan

• • •

Minggu 16 ( 18hb-22hb Apr )

Mengenal pasti proses mengukur, menanda dan memotong Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

Tunjuk cara membentuk dan mencantum

Minggu 17 ( 25hb-29hb Apr )  Kemasan

UJIAN BULANAN - 2

• •

Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai Membuat kemasan

• •

Minggu 18 ( 02hb-06hb Mei )

Tunjuk cara dan penerangan mengenai penggunaan kertas las, tepung penyumbat dan cara menyapu kemasan Contoh alat kemasan ialah berus syelek, berus cat dan pengikis Contoh bahan kemasan ialah syelek, cat licau, lekar dan pewarna kayu / tona kayu ( timber tone ) Kemasan seperti semburan lekar jernih ( clear lacquer spray ) dan pelekat ( sticker) juga boleh digunakan Guru menyatakan tema sebagai panduan kepada pelajar Cara mengumpul maklumat dan data adalah melalui pemerhatian, lawatan, sumbangsaran, pembacaan, melayari internet, peyelidikan dan bimbingan guru

• •

Tekankan tentang aspek keselamatan Bahan-bahan pelarut dan pencuci untuk membersihkan alat kemasan juga perlu diajar dan ditunjuk cara

Alat–alat dan bahan kemasan, perca kain atau cotton waste untuk mengelap dan mencuci tangan

Minggu 19 ( 09hb-13hb Mei )

• 

Reka bentuk projek Penyataan masalah keperluan atau

Aras 1 • Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan • Mengumpul maklumat dan data • Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

• •

• •

Murid menyelesaikan masalah dalam berntuk peta minda, lakaran bebas, sumbang asaran

Contoh tema: Penyimpanan dan Pengasingan dan tema lain yang difikirkan sesuai Guru menggunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, penampilan keselamatan dankos produk sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran dua dimensi (2D) atau tiga dimensi (3D)

dan kumpulan
 Perancangan, pembinaan dan pengubahsuaian projek Aras 1 • Menyediakan jadual kerja • Menyenaraikan bahan dan alatan tangan yang diperlukan • Membina projek berdasarkan lukisan kerja yang dipilih • Menguji dan menilai projek • Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti • •

perbincangan

Minggu 20 ( 16hb-20hb Mei )

Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap Murid menyenaraikan bahan dan alatan yang paling sesuai untuk pembinaan projek Murid menilai kefungsian projek Mengubahsuai menambah nilai added) jika perlu untuk (value

Minggu 21 ( 23hb-27hb Mei ) Minggu 22 (30hb-03hb Jun ) Minggu 23 ( 06hb-10hb Jun ) Minggu 24 ( 13hb-17hb Jun ) Minggu 25 ( 20hb-24hb Jun )  Pendokumentasian

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 Mengumpul dan merekodkan maklumat projek • Mengira kos pengeluaran • Membuat persembahan projek • Segala maklumat projek seperti alakaran hendaklah dikumpulkan, direkod serta disimpan dalam fail Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran Penerangan konsep perniagaan dari segi keperluan dan kehendak, peniaga dan perniagaan. Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan dari aspek: • • Guru membimbing murid cara menjaga kekmasan fail Kos pengeluaran = kos bahan mentah+ kos upah + kos overhead

Minggu 26 ( 27hb-01hb Jul )

BAB 1 ( ELEKTIF ) Pengenalan Kepada Perniagaan • Konsep kepentingan perniagaan dan

• Aras 1 • Menerangkan konsep perniagaan - maksud keperluan dan kehendak - maksud peniaga - maksud perniagaan Mengenal pasti kepentinghan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara. • •

• •

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet Merujuk laman web berkenaan

-

Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat dan Negara memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat. Menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat. Mengeratkan hubungan dagangan dan

kebudayaan.

Minggu 27 ( 04hb-08hb Jul )

Perkembangan perniagaan dan masa depannya

Aras 1 • Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang

• •

Aras 2 • Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang Aras 3 • Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan datang

Sumbangsaran tentang aktiviti perniagaan dahulu hingga masa sekarang Perbincangan perkembangan yang berlaku dalam aktiviti perniagaan dari masa dahulu hingga masa sekarang Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang) akhbar dan majalah.

• •

Sistem perniagaan masa dahulu dan sekarang – sistem barter dan sistem wang Alat pembayaran pada masa kini – wang tunai, cek, kad kredit, kad pra bayar dan kad pintar dan kad pembayaran elektronik (e-pay) Cara jualan pada masa kini – Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, pra bayaran, pesana email, mesin runcitan dan internet. Ciri perniagaan pada masa akan datang di Malaysia – lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran lebih mudah, dan tumpuan perniagaan berorientasikan elektronik Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Contoh:Murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang boleh mereka ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek hasilan mereka dalam pelajaran KHB.

Minggu 28 ( 11hb-15hb Jul )

Bentuk dan perniagaan

jenis

Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

• • • •

Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

Sumbangsaran bentuk perniagaan dan perkhidmatan Contoh bentuk perniagaan barang - makanan, pakaian, kenderaan ... Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan: Pengangkutan, perlindungan, khidmat nasihat Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan bruncit dan borong Perniagaan antarabangsa melibatkan eksport, import dan entreport terhadap barang perkhidmatan dan teknologi

• •

Minggu 29 ( 18hb-22hb Jul )

Milikan perniagaan

Aras 1 • Mengenal pasti milikan perniagaan - Milikan tunggal - Perkongsian - Syarikat sendirian berhad - Syarikat Awam Berhadf - Koperasi Mengenal pasti milikan perniagaan berdasarkan • Perbincangan mengenai jenis ciri dan perbezaan jenis milikan perniagaan • Jenis milikan perniagaan seperti milikan tunggal, syarikat sdn bhd, syarikat awam bhd dan koperasi.

bilangan pemilik liabiliti dan modal Menerangkan kelebihan dan kekurangan milikan perniagaan

Aras 2 • Membezakan jenis milikan perniagaan berasaskan bilangan pemilik, liabiliti dan modal • Buku skrap perniagaan jenis milikan

Minggu 30 ( 25hb-29hb Jul ) Minggu 31 ( 01hb-05hb Ogo ) Faktor perniagaan mempengaruhi Aras 1 Menyenaraikan faktor mempengaruhi perniagaan Aras 2 Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan yang

UJIAN BULANAN - 3

Penerangan meliputi faktor berikut: - keadaan ekonomi - peraturan dan undangundang - pesaing - pembekal - pengusaha - pelanggan - pekerja - teknologi • Perbincangan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan

Minggu 32 ( 08hb-12hb Ogo )

BAB 2 ( ELEKTIF ) Penubuhan dan pengendalian perniagaan • Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil  Perancangan perniagaan Aras 1 • Menyenaraikan langkahlangkah menubuhkan perniagaan kecil Aras 1 • Mengenal pasti elemen penting semasa merancang penubuhan perniagaan • Menerangkan panduan merancang perniagaan Aras 2 • Merancang perniagaan • Membuat susunan langkahlangkah menubuhkan perniagaan kecil mengikut keutamaan Sumbangsaran perkara – perkara penting yang dipertimbangkan semasa merancang perniagaan Perbincangan mengenai panduan merancang perniagaan Merancang perniagaan sendiri Mengumpul dokumen

• • •

Borang pendaftaran perniagaan boleh didapati dari pejabat Pendaftar Perniagaan Borang perlesenan perniagaan boleh didapati

 Dokumen penubuhan perniagaan kecil

Aras 1 • Mengenal pasti dokumendokumen penting penubuhan perniagaan kecil • Mengenal pasti maklumat penting dalam borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan Menerangkan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaan

penubuhan perniagaan kecil Latihan mengisi borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan

dari Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya

 Cara mendapatkan modal

Aras 1 • Mengenal pasti sumber modal - simpanan - pinjaman

Main peranan mendapatkan modal

untuk

Minggu 33 ( 15hb-19hb Ogo )

• 

Pengendalian Perniagaan Pengendalian dan kawalan perniagaan

• Aras 1 • • Mengenal pasti bekalan stok Mengenal pasti pengendalian dan perniagaan sumber aspek kawalan • penata aliran

Aras 2 • Menyediakan tunai Aras 1  Etika amalan perniagaan • Menyatakan perniagaan

Lawatan ke tempat perniagaan untuk mendapatkan maklumat tentang cara peniaga mengurus stok, pengendalian dan kawalan perniagaan (stok, pekerja, masa dan wang) Tunjuk cara menyediakan penyata aliran tunai sebagai salah satu aspek pengendalian wang Mengumpul maklumat etika perniagaan Kajian Tinjauan dan

etika

amalan

• • •

Aras 2 • Menerangkan amalan perniagaan yang bertentangan dengan etika perniagaan

Minggu 34 ( 22hb-26hb Ogo )

BAB 3 ( ELEKTIF ) Dokumen Perniagaan • Kepentingan Dokumen Aras 1 • Menjelaskan kepentingan dokumen • Menjelaskan kepentingan menyimpan dokumen • Menjelasskan cara menyimpan dokumen • • • Menfailkan dokumen seperti dokumen peribadi, dokumen kelab dan persatuan Perbincangan Penerangan meliputi penyipanan dokumen secara manual dan elektronik

Lawatan ke koperasi sekolah, pejabat, pusat sumber dan bilik kaunseling

Minggu 35 ( 29hb-02hb Sep )

Aras 1 • Menyenaraikan jenis-jenis dokumen dalam perniagaan - Surat tanya - Katalog/ sebut harga/ senarai harga - Borang pesanan - Nota serahan - Invois - Nota kredit - Nota debit - Penyata akaun - Resit - Bil tunai

Buku Skrap

Aras 2 • Mengkelaskan dokumen perniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga Minggu 36 ( 05hb-09hb Sep ) Minggu 37 ( 12hb-15hb Sep ) • Maklumat penting dalam dokumen Aras 1 • • Mengenal pasti maklumat penting dalam dokumen Menentukan dokumen bagi kegunaan penyediaan akaun CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA • Latihan amali i. Invois - mengisi maklumat penting - mengetahui syarat serahan ii. Resit - melengkapkan butiran yang terdapat dalam resit Perbincangan tentang kegunaan dokumen perniagaan bagi: - penyediaan akaun - bukti urusniaga • Latihan amali invois - Mengira jumlah diskaun dan syarat pembayaran • • • • Mengetahui butiran yang terdapat di dalam resit Urusniaga yang memerlukan resit Pengesahan resit Bukti pembayaran

Aras 2

Membezakan diskaun tunai dan diskaun niaga Mengira diskaun dan syarat pembayaran

Minggu 38 ( 19hb-23hb Sep )

BAB 4 ( ELEKTIF ) Pengeluaran • Pengertian Pengeluaran

Aras 1 • Menerangkan pengeluaran pengertian

Perbincangan merujuk kepada aktiviti pengeluaran setempat

Faktor Pengeluaran

Aras 1

• Menerangkan factor-faktor pengeluaran dan ganjarannya pengusaha modal tanah pekerja Menerangkan kepentingan faktor pengeluaran

Ganjaran:  Pengusaha - untung  Modal – faedah  Tanah - sewa

 Pekerja – upah
• Sumbangsaran atau perbincangan faktor pengeluaran yang terlibat dalam aktiviti pengeluaran barang atau perkhidmatan

Minggu 39 ( 26hb-30hb Sep )

Bidang pengeluaran

Aras 1 • Menerangkan maksud bidang pengeluaran ekstrakrtf perkilangan pebinaan perkhidmatan

Sumbangsaran bagi setiap aktiviti bidang pengeluaran Bincang situasi: - Pengeluaran diwujudkan untuk memenuhi permintaan Produk direkacipta terlebih dahulu untuk mewujudkan permintaan

Perbincangan boleh dikaitkan dengan langkah membuat projek dalam bidang pembelajaran Reka Bentuk Dan Teknologi

Aras 1 • Kaitan pengeluaran dan permintaan • Mengenal pasti kaitan pengeluaran permintaan •

Aras 2 • Menerangkan kesan permintaan terhadap permintaan dan harga

Contoh: mereka cipta perkakasan komputer untuk dan perisian untuk mewujudkan permintaan menggunakan komputer dalam kehidupan

Minggu 40 ( 03hb-07hb Okt )

Proses Pengeluaran

Aras 1 • • Menerangkan komponen asas proses pengeluaran Menerangkan pengkhususan dalam proses pengeluaran

Penerangan meliputi Gandum ► tepung gandum Tepung gandum ►kuih Rotan ►Perabot rotan • Hanya pengeluaran besarbesaran yang melibatkan pengkhususan Kebaikan pengkhususan: - Mempercepatkan pengeluaran - Meningkatkan

Input ► Tranformasi ►Output Bahan mentah ► diproses ►barang separuh siap Barang separuh siap ► diproses ► Barang siap Bahan mentah ►di proses ►barang siap

Aras 2 Menjelaskan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengkhususan

Mencari maklumat pengkhususan dalam proses pengeluaran melalui tayangan video, keratan akhbar dan majalah Carta aliran proses pengeluaran sesuatu produk

proses kualiti

pengeluaran

Minggu 41 ( 10hb-14hb Okt )

Pengiraan Kos

Aras 1 Mengenal pasti kos bahan untuk sesuatu projek Aras 2 Menganggarkan kos overhed dan kos upah berdasarkan projek • Mengira kos pengeluaran Aras 3 • Menentukan seunit harga jualan

Latihan pengiraan kos dengan merujuk projek Kemahiran Hidup Bersepadu dan merekod kos projek secara sistematik Latihan pergerakan pengeluaran seunit kos

• •

Mengira kos pengeluaran lain-lain projek dalam kuantiti yang banyak Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Overhed + Kos Upah Latihan mengira harga jualan seunit

Minggu 42 ( 17hb-21hb Okt ) Minggu 43 ( 24hb-28hb Okt ) Minggu 44 (31hb-04hb Nov ) Minggu 45 ( 07hb-11hb Nov ) Minggu 46 ( 14hb-18hb Nov ) Minggu 47 ( 19hb-02hb Jan ) • • • •

MINGGU ULANGKAJI ( PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ) PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Perbincangan Kertas Jawapan Aktiviti Pengukuhan Kutipan Buku Teks Pengagihan Buku Teks untuk Sesi 2011

CUTI AKHIR TAHUN

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful