BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL A : PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

RINGKASAN AKTIVITI BIDANG PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN a) Penyelaras Pelajar RK

Kuantiti 1. Perancangan strategik RK 2. Senarai pelajar target RK 3. Aktiviti dan program RK Kualiti 1. Fail anailis pelajar disediakan dimana penyediaan Q-Net pelajar cemerlang RK dan target pelajar cemerlang A+ dalam semua mata pelajaran dilampirkan.  1RK1 = 26 Orang  2RK1 = 26 Orang  3RK1 = 26 Orang  4SN1 = 10 Orang  5SN1 = 10 Orang 2. Fail aktiviti disediakan dan aktiviti pelajar dilampirkan. 3. Menyediakan laporan dan dokumentasi aktiviti. Masa 1. Sepanjang tahun

Fail perancangan analisis pelajar dan aktiviti

 Q-Net sekolah dan
panitia  Laporan / dokumentasi

Tandatangan PYD, _______________ BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL B : PETUNJUK PRESTASI SASARAN

Tandatangan PP, __________________

RINGKASAN AKTIVITI BIDANG KURIKULUM a) Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris i) Menyediakan Rancangan Pelajaran Tahunan dan Harian Bahasa Inggeris Kuantiti

PENCAPAIAN SEBENAR

ULASAN

1. RPT – 1 kali setahun 2. RPH – Setiap hari Kualiti 1. Dirancang mengikut HSP dan SP Bahasa Inggeris. 2. Fail peribadi dan Buku Rekod mengajar lengkap dengan Rancangan Pelajaran Tahunan setiap tingkatan yang diajar. 3. Buku Rekod mengajar lengkap dengan rancangan pelajaran harian sebelum proses P&P berjalan. 4. Buku Rekod mengajar yang lengkap dengan rancangan pelajaran harian sepanjang minggu lengkap dan diserahkan untuk ditandatangani oleh pentadbor pada akhir minggu persekolahan. Masa

Fail peribadi dan buku rekod

 Buku Rekod Mengajar yang lengkap

1. RPT – minggu pertama bermula persekolahan 2. RPH- sehari sebelum bermula P&P BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL B : PETUNJUK PRESTASI Kuantiti 1. Tingkatan 5SN1- 30 orang pelajar (5 waktu seminggu) a) TOV = 5 orang (C) = 20 orang (L) = 05 (H) b) Target Q-Net Sekolah Cemerlang (C) = 10 Lulus (L) = 20 c) Target Q-Net Panitia Cemerlang (C) = 15 Lulus (L) = 15 Kualiti 1. Mempelbagaikan P&P dengan kaedah terkini yang bersesuaian dengan pelajaran 2. Memberi latihan setiap hari selepas P&P  Guru menggunakan kepelbagaian kaedah setiap hari dalam P&P  Guru memberikan latihan setiap hari SASARAN  Guru mensasarkan seramai 30 orang pelajar 5 SN1 mencapai target. PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

RINGKASAN AKTIVITI BIDANG KURIKULUM b) Melaksanakan P&P Bahasa Inggeris

Masa 25 waktu seminggu mengikut jadual yang dibekalkan.

BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL C : PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

RINGKASAN AKTIVITI BIDANG HAL EHWAL MURID ( HEM) a) Naib Setiausaha Disiplin Sekolah

Kuantiti 1. Mesyuarat disiplin 4 kali dalam setahun Kualiti 1. Menyediakan dan mengedarkan surat panggilan mesyuarat 2. Menyenaraikan pelajar-pelajar yang bermasalah 3. Menyediakan pelajar-pelajar untuk dibimbing oleh kaunselor Masa 1. 4 kali (mengikut Takwim Unit Disiplin) 2. Pemantauan sepanjang tahun.

 Minit mesyuarat sebanyak 4 kali lengkapkan dan difailkan.

 Guru mengenalpasti dan menyenaraikan pelajarpelajar bermasalah daripada setiap kelas dan tingkatan.

BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL D : PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

RINGKASAN AKTIVITI BIDANG KOKURIKULUM a) Guru Rumah Sukan

Kuantiti 1. Mengadakan mesyuarat Agung 2. Merancang dan membincangkan aktiviti Rumah Sukan 2010. 3. Menjalankan latihan mengikut jadual Rumah Sukan Kualiti 1. Menyediakan jadual latihan untuk guru dan murid 2. Mengenalpasti peserta bagi setiap acara yang dipertandingkan  Latihan dijalankan mengikut jadual yang telah ditetapkan  Penyertaan pelajar dari kalangan ahli Rumah Sukan.  Sekali pada minggu pertama persekolahan.  Mesyuarat kali pertama AJK Rumah Sukan.  Latihan 2 kali sehingga bulan Mac

Masa

1. Masa yang ditetapkan dalam
takwim sekolah.

Kos 1. Sumbangan ahli Rumah Sukan

BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL E : PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

RINGKASAN AKTIVITI TUGAS KHAS (PPD,JPN,KEMENTERIAAN) a) Pemeriksa Kertas PMR (Pendidikan Islam)

Kuantiti 1. 256 calon kertas Pendidikan Islam PMR 2009 Kualiti 1. Menyemak kertas seperti yang ditentukan oleh Lembaga Peperikssan Malaysia Masa 1. Oktober 2009  Lembaga Peperikssan Malaysia

BORANG SKT NAMA GURU: SEKOLAH BIL : PETUNJUK PRESTASI Kuantiti SASARAN PENCAPAIAN SEBENAR ULASAN

RINGKASAN AKTIVITI

Kualiti

Masa

Kos

Tandatangan PYD, _______________

Tandatangan PP, _____________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful