You are on page 1of 19

1

Danil 6 Preek De Ontmoeting 25-1-2015


In de ArenA

Ver weg
Broers en zussen in Jezus Christus,
Mensen kunnen vanwege hun geloof in de Heer heel erg in de problemen
komen.
Er worden mr christenen vervolgd dan eerder, hoorden van we de
stichting Open Doors (Een stichting die aandacht vraagt voor vervolgde
christenen).
Daar kun je veel verhalen over horen, zoals dat van de 16 jarige Afiniki uit
Nigeria. Nigeria is het land waar de Boko Haram zo vreselijk huishoudt.
Afiniki vertelt:
Die morgen gingen we de kerk in voor de zondagsschool. We waren aan het
zingen en de Here God aan het aanbidden. Samen met een vriendin sloeg ik op


de drums. Toen we klaar waren, liepen we naar de deur. Ik kreeg de vraag om
even te zorgen voor het babybroertje van mijn vriendin. Met het babytje op
haar arm loopt Afiniki pratend met haar vriendin terug naar de kerkzaal.
Plotseling lijkt de hele wereld om haar heen op te gaan in rook en lawaai.
Ik kwam bij op de grond. Ik was bang en totaal in shock, zegt ze zachtjes. Ik
schreeuwde: Jezus, Jezus! Ik keek omlaag en zag dat mijn hand gewond was.
Mijn vriendin kwam naar me toe en vroeg me waar haar broertje was. Ik keek
naar het babytje in mijn armen. Hij lag met zijn hoofdje naar beneden. Hij was
dood.

Vreselijk h Dit soort afschuwelijke gebeurtenissen zouden een reden
kunnen zijn om het geloof in de Heer dan maar op te geven.
Het kost immers zoveel. Het leven van zon klein kindje nog.
En misschien komt zelfs bij haar de vraag op:
waarom deed de Heer niks om ons te helpen?
Maar een meisje als Afiniki geeft haar geloof niet op


Wij zijn aangevallen omdat wij als christenen de Levende God dienen. Als ik
denk aan de bomaanslag, ben ik verdrietig. Soms ben ik blij omdat de Here God
mijn leven heeft gered. Misschien dacht Hij dat het nog niet mijn tijd was om te
sterven. ||
Je wordt er stil van. Het komt niet eens in Afiniki op om haar geloof in God
op te geven. Zoals dat ook niet opkwam in een Soedanese asielzoeker die ik
ooit ontmoette. Hij was als evangelist zijn hele familie kwijtgeraakt.
Maar toen ik hem vroeg of hij nu boos was op God zei Hij stomverbaasd:
maar dat heeft God niet gedaan, dat hebben mensen gedaan!
God heeft me juist gered!

Het zijn indrukwekkende getuigenissen van grote gelovigen.
Ik voel me er klein bij.
Ik vraag me altijd af: wat zou ik gedaan hebben?
Maar, dat moet k gezegd worden, het is wel vr van ons bed hoor.
Het is moeilijk om je in Afiniki te verplaatsen.


Daarom ook kan deze geschiedenis van Danil gemakkelijk heel ver van ons
vandaan blijven.
Tsja Dnil daar noem je iemand, zeggen wij dan al snel.
Een geloofsreus, diepgelovig en voor de duvel niet bang.
En van de geloofshelden die nog voorkomt in de Hebreenbrief (11,33).
Maar aan hem kunnen wij toch geen voorbeeld nemen?
Net zoals Afiniki en Henri o Mei, die Soedanese christen,
hoort Danil bij de geloofsreuzen die een stambeeld verdienen.
Wij zijn maar gewone gelovigen.

Als je het zo bekijkt, dan heeft deze geschiedenis je eigenlijk niets te zeggen.
Ja, mooi verhaal, maar het gaat niet over ons.
Want zulke dingen maken wij niet mee.
Gelukkig niet!
Want zulke dingen zijn alleen iets voor geloofsreuzen.

ArenA
Dat te denken zou een grote vergissing zijn.
Alsof kleine gelovigen zoiets niet meemaken en
alsof de welvarende christenen zoals ons dat niet overkomt.
Nou, als er iemand welvarend was op dat moment, dan was Danil het wel.
Moet je eens lezen (3): hij hoorde niet alleen bij de Upper Ten.
Maar mr nog bij de Grote Vier in dat machtige rijk van de Medirs.
Feitelijk was hij de tweede in het rijk, want de koning Darius heeft grote
waardering voor hem.
Nou, dan zit het zelfs in een tijd waarin niet echt burgerrechten waren,
wel goed met je veiligheid.
Danils rechten waren veiliger dan de onze, denk ik.
En hij was ook heel wat welvarender dan wij allemaal hier.
En toch werd hij aangevallen op zijn geloof.
En misschien denk je: ja maar het gt hier helemaal niet om zijn geloof.
dit is geen geloofsstrijd maar een politieke strijd.


Zijn medebestuurders zijn uit op zijn positie, zijn macht en zijn invloed.
En natuurlijk is dat waar.
Maar politiek gezien kunnen ze niets beginnen
en daarom vallen ze hem aan op zijn geloof.
Want ja, daarin is hij anders dan de meesten.
En zo gaat het toch om zijn geloof, want ze beseffen dat dit belangrijk voor
Danil is en dat hij daar dus heel kwetsbaar is.
Dat zal hij dus nooit zomaar loslaten als het gevaarlijk voor hem wordt.
En zo gaat het dus tch om zijn geloof.
Omdat dat het enige is waarin ze hem kunnen treffen.

Broers en zussen,
hoe meer ongelovigen er in Nederland komen,
des meer wij in dezelfde positie als Daniel terecht kunnen komen.
In ons geloven gaan we ons steeds meer onderscheiden van de rest.
Dus worden we juist dr kwetsbaar, net als Danil.


Onze welvaart en veiligheid, zullen ons daar niet tegen beschermen.
Ook het Nederlandse rechtssysteem niet.
Net zoals Daniels hoge positie en zijn welvaart hem niet beschermden.
Wij leven in de ArenA net zoals Danil.
Ja, ik heb de ArenA in Amsterdam maar even als voorbeeld genomen.
Want wij kennen eigenlijk alleen maar sportarenas en geen andere.
De ArenA is in onze tijd dus een goed voorbeeld van een plek waar een strijd
geleverd wordt: een wedstrijd weliswaar maar daarbij kun je ook winnen of
verliezen.
Wij leven als gelovige christenen als het ware ook in de ArenA.
En dan zitten we niet op de tribune, als toeschouwers,
maar we staan op het veld, midden in de wedstrijd.
En net zoals voetballers door hun tegenstanders worden aangevallen op de
bal, worden wij aangevallen op ons geloof.
Het is niet mijn bedoeling om alle ongelovigen om ons heen tot vijanden te
bestempelen.


Nee zeker niet, dat waren ze ook niet in Danils tijd.
Maar er zullen er zijn die zich als tegenstanders laten kennen en die je dus
gaan aanvallen.
En misschien gt het hen in de eerste plaats helemaal niet om je geloof,
maar om iets anders dat ze op je willen veroveren.
Maar dat kan dan wel mooi via je geloof.
De macht die daarachter zit is de Satan
De Heer Jezus waarschuwt later Simon Petrus daarvoor
Satan wil jullie- Jezus leerlingen- zeven als tarwe.1
En Petrus zelf waarschuwt nog weer later door ervaring wijs geworden,
zijn eigen leerlingen.
Wees waakzaam want satan loert op jullie als een leeuw op zoek naar prooi.2

1
Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeist om jullie als graan te mogen zeven.

10

Broers en zussen, Danil zit niet op het einde van deze geschiedenis pas in
de leeuwenkuil,
hij leefde de hele tijd al in de leeuwenkuil.
Van alle kanten omringt door hongerige leeuwen op zoek naar prooi
Zo ook wij. Of je het nu merkt of niet!
Dat is ons raakvlak met de geschiedenis van Danil.

Danils verdediging
Wat doet Danil nadat zijn tegenstanders koning Darius verleid hebben tot
het verbod op het bidden tot God?
Duikt hij onder en bidt hij dan maar in het verborgene?
Het maakt voor zijn gebed tot God immers niet uit?
Die ziet je ook in het verborgene!

2

Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende
leeuw, op zoek naar een prooi.(1Pe 5:8 NBV)


Maar Danil duikt niet onder.
Hij zet de ramen open en bidt zoals altijd (hardop) tot God.
Wie het wil kan het horen en zien.
Natuurlijk zien zijn tegenstanders dat,
want die letten juist op Danil: om hem te betrappen en hem zo ten val te
kunnen brengen.
Danil weet dat natuurlijk best.
Toch bidt Danil juist nu wel.
Om te provoceren?
Ik denk het niet.
Danil maakt zijn vereren van God niet afhankelijk van zijn vijanden.
Hij kan niet anders dan God eren zoals hij dat gewoon is (11).
Soms als bidden in mode is, is het zaak om in het verborgene te bidden.

11

12

Want dan gaat het misschien niet meer om God maar om de bidder zelf.3
Maar soms, nu God van zijn eer beroofd wordt, moet Danil er juist alles aan
doen om de schijn te vermijden dat hij banger is voor de koning dan dat hij
ontzag heeft voor God.
Blijven bidden is zijn voornaamste verdediging
Dus bidt Danil met open ramen,
gemakkelijk voor zijn tegenstanders te vinden.
En die vinden hem natuurlijk!

Wat zou jij doen als je tegenstanders je op je geloof willen pakken,
laat ik het zo maar eens zeggen?

3
En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke
straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al
6
ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in
het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen(Mat 6:5 NBV)

13

Als je weet dat je ze er om uit gaan lachen,


of erger dat je er helemaal uit ligt als je er voor uit komt?
Als je baan op de tocht komt te staan, zoals onderzoekers aan de universiteit
in Nederland al eens gebeurd is?
Verdwijn je ondergronds of zet je de ramen open, zoals Danil?
Wat is je het meest waard?
Je geloof of je leven?

Een christin zoals Afiniki, zal zo nu en dan doodsbang zijn.
Maar blijft openlijk christen in Nigeria.
Ook onder dreiging van de Boko Haram.
Christenen in Noord Korea blijven bidden,
zelfs al dreigt voor hen het strafkamp.
Christenen in Irak en Syri blijven christen en het liefst daar.
al loopt hun leven groot gevaar.
Zoals Danil zonder God zichzelf niet meer geweest zou zijn,


zouden zij zonder de Heer Jezus zichzelf niet meer zijn,
Je suis Jezus , zouden zij zeggen.
Ik hoor bij Jezus, ja ik bn n met Hem.
Hoe kan ik dan zonder Hem verder?
Je suis Jezus,
ik kan niet anders!

14

Verdediging (2)
Je geloof of je leven is natuurlijk niet de keuze.
Zijn geloof redde Danil juist zijn leven.
Niet koning Darius, maar God de Heer.
En Danils leven werd niet in de leeuwenkuil gered.
Dat was wel een wonder, maar niet de redding van Danils leven.
Danils leven was al gered omdat zijn naam in het boek van het leven staat.


Alles wie hij was, ook zijn vooraanstaande positie en zijn enorme
bekwaamheid waarom de anderen hem benijden,
had hij juist aan God te danken.
Dat wist hij heel goed.
Omdat zijn naam in dat boek staat
zal hij leven ook nadat hij gestorven is.
Want ook Danil is gestorven.
Het wonder van de leeuwenkuil een prachtige geschiedenis-
is niet de geschiedenis van de redding van Danils leven,
maar het teken van Gods macht.
De koning herkent het en getuigt er van in zijn enorme rijk.
Daarvoor was het wonder bedoeld.
Zoals alle wonderen daarvoor bedoeld zijn: tekenen van het komende
koninkrijk.

15


De meeste getuigen sterven en zijn dus martelaren.4
Het kleine babytje in Afinikis armen is er maar een van de velen.
Soms getuigt een wonder van Gods grootheid,
zoals het wonder van de leeuwenkuil,
of het wonder van de opstanding van Lazarus.
Soms getuigt het sterven van de grootheid van God!
Want dit sterven getuigt van een geloof in een leven,
mr dan dit beperkte aardse leven nu.
van het geloof in de beloften van de Levende God
En dat klinkt ook door na hun dood:

16


4
Al deze mensen, die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in
vervulling zien gaan
40
Omdat God voor ons iets beters had voorzien, en hij hen niet zonder ons de volmaaktheid wilde
laten bereiken.
(Heb 11:39-40 NBV)

17

bijv. die van moderne martelaren als Martin Luther King, bisschop Romero
en Dietrich Bonhoeffer.
Tegen hun tegenstanders zochten zij en vonden zij bescherming bij God.
En zij bleven onder druk alles verwachten van zijn beloften
en ze gaven niet toe aan de onderdrukking van anderen.
En Gods liefde is gigantisch groot, en wat Hij kan is grenzeloos,
want Hij is de Levende God.
Zoals ook Afiniki getuigde en koning Darius dat al eerder leerde (27)

Zo, broers en zussen heeft dit hoofdstuk uit het boek Danil ons ook veel te
zeggen,
Waarschuwend, want ook wij leven in de Arena tussen tegenstanders.
Maar ook bemoedigend:
wij hoeven niet toe te geven aan hun aanvallen.
Omdat dit leven alles is wat we hebben of zo
want we hebben juist veel meer dan dat.

18

Dus daar zijn we niet te treffen.


Wij zijn meer dan overwinnaars!
Niet pas als we een enorm geloof kunnen laten zien,
het hangt niet van de grootte van ons geloof af (!).
Maar gewoon van geloof.
Maar door gewoon te blijven vertrouwen op God.
Het gaat om gewoon blijven vertrouwen.
Want Hij is groot! Immers Hij is de levende God,
die bestaat in eeuwigheid.
Zijn Koningschap gaat nooit te gronde
en zijn heerschappij is zonder einde (Dan. 6, 27)
Als deze God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn (Rom. 9,31)
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch
krachten, heden noch toekomst,
39 Hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is,
ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,


die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.(Rom 8:38-39)
Ook in de ArenA niet!

Amen

19