You are on page 1of 8

Tentamen i fysik B2 fr tekniskt basr/termin VT 2014

2014-08-14
1) En sinusformad vxelspnning u har amplituden 2,5 V. Det tar 520 s frn det att u har
vrdet 0,0 V till dess att u har antagit vrdet 2,5 V. Vilken frekvens har vxelspnningen?
(1p)
2) Tv korkar A och B ligger och flyter p en vattenyta. I ett visst gonblick befinner sig A
p en vgtopp medan B befinner sig nere i nrmaste vgdal (figur 1). A rr sig nedt och B
uppt och efter 0,40 s befinner de sig p samma niv (figur 2). Avstndet mellan dem r d
1,20 m. Bestm vghastigheten.
(2p)
A
A

B
1,20 m
Figur 1

Figur 2

3) I en vattenvanna alstrar tv vgkllor A och B


cirkulra vgor med samma frekvens
f = 5,0 Hz. Avstndet mellan A och B r 15,5 cm.
Vgkllorna svnger i fas med varandra och
vghastigheten i vattnet r 7,23 cm/s. Punkten P
ligger 9,5 cm frn B vinkelrtt mot
sammanbindningslinjen mellan A och B. Kan man i
punkten P iaktta maximal frstrkning, maximal
frsvagning eller varken maximal frsvagning eller
maximal frstrkning? Motivera ditt svar med
lmpliga berkningar.
(2 p)

9,5 cm

15,5 cm

4) Ett gitter med 570 linjer/mm belyses med monokromatiskt ljus av vglngden
656 nm. Man fngar upp ljusmnstret p en skrm uppstlld parallellt med gittret p avstndet
85 cm. Berkna det inbrdes avstndet mellan de tv ljusflckar, som svarar mot 2:a
ordningens ljusmaxima.
(2p)
5) En proton har farten 250 Mm/s. Hur stor rrelseenergi har den?
Ange svaret i joule.

(2p)

6) En kropp har temperaturen 21 oC. Kroppen vrms till temperaturen 66 oC.


Berkna den procentuella kningen av emittansen.

(2p)

7) Nr en metall belyses med ljus av vglngden 434 nm fr de snabbaste fotoelektronerna


farten 0,82 Mm/s. Vilket uttrdesarbete har metallen?
(2p)
8) Den s kallade Lymanserien i vtespektrum uppkommer vid energivergngar frn en
exciterad energiniv En (n = 2, 3, 4, ) till grundtillstndet E1. En av spektrallinjerna i denna
serie har vglngden 103 nm. Frn vilken niv (ange ordningstalet n) sker den vergng som
ger upphov till linjen?
(2p)
9) Berkna bindningsenergin per nukleon fr nukliden 6Li. Svara med tre vrdesiffror.
(2p)

+
K
10) 40
19 snderfaller dels med -snderfall dels med -snderfall.
I bda fallen bildas stabila dotterkrnor.
a) Skriv reaktionsformeln fr +-snderfallet.

(1p)
b) Kalium finns naturligt i kroppen i relativt stora mngder. En vuxen mnniska innehller

K
150 g kalium. Av detta utgrs 0,0117 % av isotopen 40
19 . Snderfallet sker huvudsakligen
K
genom -snderfall. Halveringstiden r 1,28 miljarder r. Berkna aktiviteten frn 40
19 i en
mnniska.

(2p)

11) En spole med induktansen 1,5 H bestr av 1200 varv lindade p en jrnkrna. Hur stort r
det magnetiska fldet i jrnkrnan nr en strm p 0,13 A flyter genom spolen? (Fldet antas
vara proportionellt mot strmmen.)
(2p)

12) En metallkula med diametern 2,0 cm och massan 33 g sitter fast i tv horisontella fjdrar
enligt figuren. Fjdrarnas fasta ndar sitter 38 cm frn varandra. Fjderkonstanten r 3,0 N/m
fr den vnstra fjdern och 2,0 N/m fr den hgra. Den naturliga lngden fr var och en av
fjdrarna r 12 cm. Kulan glider p underlaget med frsumbar friktion.
a) Bestm jmviktslget

(2p)

b) Kulan stts i horisontell svngning kring jmviktslget. Bestm perioden.


OBS! Kraftfigur mste ritas till denna uppgift.

(2p)

2,0 cm
2,0 N/m

3,0 N/m

33 g
38 cm

Lsningsfrslag:
1) Den tid det tar fr vxelspnningen att ka frn noll till maxvrdet r en kvarts period.
T
= 520 s
T = 520.4 s = 2080 s
4
1
1
f= =
Hz = 480,8 Hz
T
2080 10 6

Svar: 0,48 kHz

2) A (och B) har frflyttat sig till jmviktslget p 0,40 s. Det tar sledes tiden 20,40 s = 0,80 s fr en
kork att frflytta sig frn en vgtopp till en vgdal och totalt
1,6 s att p nytt n vgtoppen. T = 1,6 s
Frekvensen f =

1
1
=
Hz
T 1, 6

Avstndet mellan korkarna i horisontell led r 1,20 m, vilket innebr en halv vglngd.
Vglngden = 21,20 m = 2,40 m
Vghastigheten v = f =

1
2, 40 m/s = 1,5 m/s
1,6

Svar: 1,5 m/s

3) Vi undersker situationen i punkten P.


9,5 cm

15,5 cm

A
Vgen som kommer frn A interfererar med vgen som kommer frn B. Vgskillnaden s berknas.
2
2
s = AP BP = ( 15,5 + 9,5 9,5) cm = 8,6797 cm

Vglngden =

v
=
f

7,23
cm = 1,446 cm
5,0

Vi rknar om denna vgskillnad till antal vglngder.


s

8,6797
= 6,003

1,446
Eftersom s = 6 (med given noggrannhet) , dvs ett helt antal vglngder, fr vi maximal frstrkning
=

i P.
Svar: Maximal frstrkning

4) Gitterformeln dsin = k ger:


1 10 3
sin = 2 656 10 9
570

Vi fr avbjningsvinkeln = 48,40o.
Lt x vara avstndet mellan centralmaximum och ljusflcken svarande mot 2:a ordningen.

gitter

0,85 m

tan =

x
0,85

x = 0,85tan = 0,85tan 48,40o m = 0,9575 m


Det skta avstndet 2x = 20,9575 m = 1,915 m
Svar: 1,9 m

5) Eftersom protonens fart r s stor mste vi rkna relativistiskt. Protonens massa r


m = 1,67.1027 kg. Dess rrelseenergi r

mc 2
1

mc 2 =

c2

27
8 2
= 1,67 10 (3,00 10 ) 1,67 10 27 (3,00 10 8 ) 2 = 1,2.1010 J

(250 10 6 ) 2
(3,00 10 8 ) 2

(En klassisk berkning med uttrycket

mv 2
hade givit resultatet 5,2.1011 J
2

Svar: 1,2.1010 J
4

6) Stefan-Boltzmanns strlningslag Me = T4 ger:


Me1 = (21 + 273,15)4 W/m2
Me2 = (66 + 273,15)4 W/m2

M e2 (66 + 273,15) 4
= 1,767 kningen r 77 %.
=
M e1 (21 + 273,15) 4
Svar: 77 %

7) Fotonens energi:
hf =

hc

6,63 10 34 3,00 10 8
434 10

J = 4,581019 J

Fotoelektronens rrelseenergi:
m v 2 9,11 10 31 (0,82 10 6 ) 2
=
J = 3,061019 J
2
2

Einsteins fotoelektriska lag h f = Eo +


Eo = h f

m v2
ger uttrdesarbetet
2

mv2
= (4,581019 3,061019) J =
2

1,52 10 19
eV = 0,950 eV
= 1,52.1019 J =
1,60 10 19

Svar: 0,95 eV (1,5.1019 J)

8) Energin hos fotonen r E =


E=

6,626 10 34 3,00 10 8
103 10 9 1,602 10 19

hc

eV = 12,05 eV

Energiniverna i vte r En =

13,6
eV.
n2

Eftersom alla vergngar i Lymanserien slutar i grundtillstndet behver vi veta E1


E1 =

13,6
eV = 13,6 eV (grundtillstndet)
12

Den niv n frn vilken vergngen sker har energin


E1 + 12,05 eV
En = (13,6 + 12,05) eV = 1,55 eV

n berknas:

En =

13,6
= 1,55
n2

13,6
= n2
1,55

n = 2,96

Nrmaste heltal r d n=3. vergngen br sledes ha skett frn niv 3.


Svar: niv 3

9) Litium, Li, har atomnummer 3. En litiumatom med masstalet 6 kan bildas genom sammanslagning
av 3 protoner, 3 neutroner och 3 elektroner. Vi berknar massdefekten m vid denna
sammanslagning.
m = (31,007276 + 31,008665 + 30,00054858 6,015122) u = 0,034347 u
Bindningsenergin r massdefekten omvandlad till energi.
0,034347931,494 MeV = 31,994 MeV.
Bindningsenergi per nukleon (6 st):

31,994
MeV/nukleon = 5,33 MeV/nukleon.
6
Svar: 5,33 MeV/nukleon

10) a) Vid +-snderfall omvandlas en proton till en neutron, en positron och en neutrino. Masstalet
frndras inte, men krnladdningen Z minskas med en enhet. Det bildas ett annat grundmne.
40
19

40
18

Ar + e + +

b) Aktiviteten A = N =

ln 2
N
T

Aktiviteten A anges i Bq. D mste halveringstiden T anges i s.


N=

m
dr m r massan och M r nuklidmassan.
M

M = 40,0 u = 40,01,661027 kg
A=

ln2
9
1, 28 10 365 24 3600

0,000117 150 10 3
27

40, 0 1, 66 10

Bq

A = 4538 Bq

Svar:

a)

40
19

40
18

Ar + e + +

b) 4,5 kBq

11) Antag = ki , dr k r en oknd konstant. Inducerad ems enligt induktionslagen E = N

d
=
dt

di
di
L
. Jmfr med definitionen av sjlvinduktans E = L ger L = Nk k =
k =
dt
dt
N
1,2510-3 Wb/A. Fr strmmen 0,13 A blir fldet = 1,2510-3 0,13 Wb = 1,62510-4 Wb.
Nk

Svar: Fldet i jrnkrnan blir 0,16 mWb.


12a) Lt x vara vnstra fjderns lngd och vlj positiv riktning t hger. Kraften frn vnstra fjderns
p kulan blir d F1 = k1 ( x l ) , dr l r fjderns naturliga lngd. Den hgra fjderns d
lngden L d - x och ger kraften F2 = k 2 (L d x l ) . I jmviktslget x0 gller F1 + F2 = 0

k1 ( x 0 l ) + k 2 ( L d x 0 l ) = 0

x0 =

k 2 ( L d l ) + k1l
. Insatta siffror ger x = 0,168 m.
k1 + k 2

L-d-x

FN

F1

F2

Fg

Svar: I jmviktslget ligger kulans vnstra kant 17 cm frn vnstra fjderns andra fstpunkt.
b)

Avvikelsen frn jmviktslget infrs som ny koordinat y = x x0. Fjderkrafterna blir d


F1 = k1 ( y + x0 l ) , F2 = k 2 (L d y x0 l ) . Hr ska man stta in uttrycket fr x0 frn

a-uppgiften Kraftresultanten blir d efter frenkling FR = (k1 + k 2 ) y . Detta innebr att


systemet har en effektiv fjderkonstant k = k1 + k2. Perioden blir T = 2
Svar: Perioden blir 0,51 s.

m
T = 0,51 s.
k1 + k 2

Rttningsmall:
2)

Fel resonemang om period eller vglngd

-2 p

3)

Rtt vgskillnad men kan ej dra slutsats

-1 p

4)

Rtt avbjningsvinkel

+1p

5)

Rknar klassiskt (mv2/2), utan ngon tanke p att hastigheten r hg

-2p

6)

Konverterar ej Celsius till Kelvin

-1p

7) --------8) Rtt energi hos den exciterade nivn (niv 3)

+1p

9) Rtt massdefekt

+1p

10a) Glmmer neutrinon


b) ---------

-1 p

11) --------12) Kraftfigur saknas


-1 p
Utelmnar de vertikala krafterna i kraftfiguren
Inget avdrag
Lgger ihop fjderkonstanterna utan eller med felaktig motivering
-2 p
Rknar b-uppgiften som om fjdrarna hade sina naturliga lngder i jmviktslget
-1 p