You are on page 1of 10

Tentamen 3 (TEN3) i ML0013 Matematik D fr basret/bastermin

30

30

Tisdag 2014-08-12 kl. 08 -12


Tilltna hjlpmedel:
Svarsblad:

Lrare:
Examinator:
Ponggrns:

Godknd minirknare
Godknd formelsamling.
Skriv namn och personnummer p varje blad.
Anvnd endast ena sidan.
Anvnd ej rd penna.
Peter Madsen, Per Ahln
Per Ahln
Fr godknd tentamen fordras 12 pong.
12 14 pong => betyg E
15 17 pong => betyg D
18 20 pong => betyg C
21 23 pong => betyg B
24 26 pong => betyg A

Blad utan namn rttas ej.


Baksidan rttas ej.

1. Bestm den primitiva funktion F(x) till funktionen


f ( x) = e 3 x e 3 x som fr x = 0 antar vrdet 1.

2p

2. En snboll, formad som ett klot, har radien 3,0 cm.


Radien kar med 0,10 cm/min.
Hur snabbt kar snbollens volym vid denna tidpunkt?

2p

3. Bestm den minsta vinkeln i en triangel med


sidorna 13 cm, 14 cm och 15 cm.

2p

4. Bestm konstanten k i f ( x) =

kx
s att f (0,5) = 4
x +1

5. Ls ekvationen sin 2 x + cos x =

1+ x + x2
1 x 3 dx .

5
.
4

2p

2p

6. Berkna

2p

x2 3
7. Funktionen f ( x) =
r given. Ange funktionens strsta
ex
och minsta vrde i intervallet 2 x 5 .

3p

8. En behllare fylls med olja som strmmar in i behllaren


med hastigheten v(t) liter/min, dr t r tiden i minuter, enligt
v(t ) = 250 1 e 0,5t , 0 t 10
Hur mnga liter olja fylls i behllaren under de frsta 6,0 minuterna?

3p

2 tan x
4
9. Visa att 1
= tan x
tan 2 x

n
(Likheten gller d x
, dr n r ett heltal).
4

2p

10. Berkna den sammanlagda arean av de bda omrden som


begrnsas av linjen x = 0 , linjen x = 2 , kurvan y = x 2 och
kurvan y = 3 x .

11. Betrakta funktionen f ( x) = cos 2 x + a sin x dr a r en konstant.


Fr vilka vrden p a antar funktionen varje vrde hgst en

gng i intervallet x ?
2
2

3p

3p

Lsningsfrslag:
1.

f ( x) = e 3 x e 3 x

e 3 x e 3 x
F ( x) =

+C
3 (3)
e 3 x e 3 x
F ( x) =
+
+C
3
3
(givet)
F (0) = 1
1 1
F (0) = + + C
3 3
Vi fr
2
C + =1
3
1
C=
3
Den primitiva funktionen blir
e 3 x e 3 x 1
F ( x) =
+
+
3
3
3
Svar: F ( x) =

e 3 x e 3 x 1
+
+
3
3
3

4r 3
3
Samband:
dV dV dr

=
dt
dr dt
dV
sks
dt
dV
dr
= 4r 2
dt
dt

2. Vsnboll =

dr
= 0,10 cm/min
dt

Med insatta vrden fr vi:


dV
= 4 3,0 2 0,10
dt

dV
= 3,6 11 cm 3 /min
dt

Svar: Snbollens volym kar med 11 cm 3 /min

3. Den minsta vinkeln r placerad mot den kortaste sidan, som r 13 cm.
Anvnder cosinussatsen.
c 2 = a 2 + b 2 2ab cos C
13 2 = 14 2 + 15 2 2 14 15 cos C
13 2 14 2 15 2
cos C =
2 14 15
252
420
C = 53
Endast den positiva vinkeln r aktuell i detta fall.
cos C =

Svar: Triangelns minsta vinkel r 53 .

4.

kx
x +1
k ( x + 1) kx 1
f ( x) =
( x + 1) 2
kx + k kx
f ( x) =
( x + 1) 2
k
f ( x) =
( x + 1) 2
f ( x) =

f (0,5) = 4

f (0,5) =

r givet

k
(0,5 + 1) 2

Vi fr:
k
=4
(0,5 + 1) 2
k
=4
0,25
k =1

Svar: k = 1

5. sin 2 x + cos x =

5
4

1 cos 2 x + cos x =
cos 2 x + cos x =
cos 2 x cos x +

5
4

1
4

1
=0
4

Erstter cosx med t:


1
t2 t + = 0
4
1
1 1
t=

2
4 4
1
2
t erstts nu med cosx:
t=

cos x =
x=

1
2
+ n 2

Svar: x =

+ n 2 ,dr n r ett heltal.

2
2
1
1+ x + x2
x x2
dx = 3 + 3 + 3 dx = x 3 + x 2 + x 1 dx =
6.
3
x
x
x
1
1 x
1

x 2 x 1

2 2 2 1
1 2 11


x
+
+
=
+
+
+
+ ln 1 =
ln
ln
2

2 1
1 2 1
2 1

1 1
1
1
7
+ ln 2 + + 1 + ln 1 = 1 + ln 2 = + ln 2
8 2
2
8
8
Svar:

7.

7
+ ln 2
8

x2 3
ex
f ( x) = 0 ger extrempunkter
2 x e x ( x 2 3)e x
f ( x) =
(e x ) 2
f ( x) =

2x x 2 + 3
ex
2x x 2 + 3
=0
ex
x 2 + 2x + 3 = 0
f ( x) =

x 2 2x 3 = 0
x = 1 1+ 3
x1 = 1
x2 = 3

Endast x = 3 ligger i definitionsmngden.


Andraderivatan fr att bestmma extrempunkternas karaktr:
2x x 2 + 3
f ( x) =
ex
(2 2 x )e x 2 x x 2 + 3 e x
f ( x) =
2
ex

( )

2 2x 2x + x 2 3
ex
x 2 4x 1
f ( x) =
ex
Maxpunkt
f (3) < 0
f ( x) =

Funktionsvrden i maxpunkten och i intervallets ndpunkter:

22 3 1
f (2) =
= 2
e2
e
2
3 3 6
= 3
f (3) =
e3
e
2
5 3 22
f (5) =
= 5
e5
e
Svar: Strsta vrdet r

6
1
, minsta vrdet r 2 .
3
e
e

8.

v(t )dt

sks!

v(t )dt = 250(1 e


6

0 , 5t

)dt = 250 (1 e
6

0 , 5t

e 0 , 5t
dt = 250 t
=
(0,5) 0

e 0 , 5t
e 3
e0
2
2

= 250 6 + 3 2 = 250 4 + 3 1025


250t +
250
6
0
=
+

0,5 0
0,5
0,5
e
e

Svar: 1000 liter fylls p under de frsta 6,0 minuterna.

2 tan x
1
9. VL = 1
=

tan 2 x

cos 2 x sin 2
1
cos 2 x

2 sin x
2
2

2
2
cos x = 1 2 sin x cos 2 x = 1 2 sin x (cos x sin x ) =

sin 2 x
cos x sin 2 x
cos x 2 sin x cos x

cos 2 x

cos 2 x cos 2 x sin 2


x
=

2
cos 2 x

cos x

sin 2 x
x
= tan 2 x
=
2
x
cos

= tan 4 x = HL

Vilket skulle visas!


10. Tv av integrationsgrnserna r givna, x = 0 och x = 2 . Den tredje erhlls genom att
lokalisera skrningspunkterna mellan y = x 2 och y = 3 x :

x =x
2

1
3

13
x = x

6
x =x

( )

2 3

x6 x = 0
x( x 5 1) = 0

x=0

x5 1 = 0
x5 = 1

eller

x =1

Ja, d har vi integrationsgrnserna.


Nr x ligger mellan 0 och 1 r y = 3 x verfunktion, fr att i intervallet d x ligger
mellan 1 och 2 f tjnstgra som underfunktion.

Den skta arean blir:


1

A=
0

1
2
1
2
1

x x 2 dx + x 2 3 x dx = x 3 x 2 dx + x 2 x 3 dx =
1
0
1

1
4
4 2
4

43

3
3
3
3
3
x
x
3x
3x 3
x
x
x
x

+ =
3
4
3
4
3
4
4
3

0
1
3
0
3 1
4
4
3

3
3

3
1
1
2
3
2
1
3
1
3
1
8
3
2
1 3

0 +

+ =

= +
4
4
3 4
4 3
3
3 4 4 3 3

1+

6 6 3 2 3 18 24 9 2 3 42 9 2
+
=
+

4 3
4
12 12
12
12
12
42 183 2 21 33 2

12
12
6
2

Svar: Den totala arean blir

1
3

42 9 2 2 3
=

=
12
12

21 33 2
areaenheter.

6
2

11. Fr att funktionen ska anta varje vrde hgst en gng i det givna intervallet

x s krvs det att funktionen saknar extrempunkt i < x < .


2
2
2
2
Vi ska allts vlja a i funktionen f ( x) = cos 2 x + a sin x sdant att f ( x) 0 i
intervallet.
Vljer hr att lsa ekvationen f ( x) = 0
f ( x) = cos 2 x + a sin x
f ( x) = 2 sin 2 x + a cos x
2 sin 2 x + a cos x = 0
2 2 sin x cos x + a cos x = 0
4 sin x cos x + a cos x = 0
cos x(4 sin x + a ) = 0
cos x = 0
4 sin x + a = 0
eller
4 sin x = a

x = + n 2
a
sin x =
2
4

x = r intervallets ena ndpunkt,


2

x = intervallets andra.
2
Extrempunkter i intervallets
ndpunkter r helt OK.
a
?
4
Denna ekvation har lsning d 4 a 4 .
Eftersom vi vill att ekvationen ska sakna lsning
(vi vill ju inte ha ngra extrempunkter) s vljer
vi intervall fr a som inte ger lsning till
ekvationen.

Hur blir det d med sin x =

Svar: Fr vrdena a < 4 och a > 4 antar funktionen varje vrde hgst en gng.

Rttningsmall
1. Felaktig primitiv funktion
Rtt primitiv funktion, men vrdet p C felaktigt
Avrundar en tredjedel
2. Felaktigt samband
Korrekt samband, men ett instoppat vrde felaktigt
Tv eller fler instoppade vrden felaktiga
Saknad/felaktig enhet i svaret
3. Felaktig cosinussats
Berknar inte den minsta vinkeln
Motiverar inte varfr den berknade vinkeln r minst
4. Rtt derivata, k-vrdet felaktigt berknat utifrn korrekt uppstllning
Felaktig derivata
5. Lmnar bara en lsning
Har ej med period
Fel i pq-formeln
Svarar med t=.
6. Felintegrerat
Varje rknefel ger
Har med ln1 i svaret
Svarar med fyra-fem termer (inte s frenklat)
7. Endast underskt intervallets ndpunkter
Endast underskt extrempunkten
Felaktig derivata
Ena ndpunkten glmd
Korrekt berknat, svarar med fel strsta/minsta vrde
Korrekt berknat, svarar med bde fel strsta och minsta vrde
Svarar med koordinater
Extrempunktens karaktr ej bestmd
8. Felintegrerat
Felaktiga integrationsgrnser
Varje rknefel ger
Felaktig/utebliven enhet i svaret
9. VL och HL mts ngonstans p mitten
10. Ena omrdet korrekt berknat
Felaktiga integraler (bda integralerna)
Felaktiga integrationsgrnser (bda integralerna)
Glmmer areaenheter i svaret
11. Korrekt resonerat kring att extrempunkt ska saknas, f(x) ska ej vara
noll och att a ska anpassas till detta ger

0p
1p
- 1p
0p
1p
0p
- 1p
0p
- 1p
ej avdrag
1p
0p
- 1p
- 1p
0p
0p
0p
- 1p
ej avdrag
- 1p
0p
0p
0p
- 2p
- 1p
- 2p
- 1p
- 1p(0p?)
0p
0p
- 1p
- 1p
0p
1p
0p
0p
ej avdrag
1p